Realizátor PROJEKTU Příležitost k rozmanitosti. Projekt Sportovní soustředění dětí a mládeže byl podpořen Ústeckým krajem. Postup realizace projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Realizátor PROJEKTU Příležitost k rozmanitosti. Projekt Sportovní soustředění dětí a mládeže byl podpořen Ústeckým krajem. Postup realizace projektu"

Transkript

1 Sportovní soustředění dětí a mládeže 2014 Realizátor PROJEKTU Příležitost k rozmanitosti Projekt Sportovní soustředění dětí a mládeže byl podpořen Ústeckým krajem Postup realizace projektu

2 Při realizaci projektu bylo postupováno dle POZ (Programově organizačního zabezpečení). Organizační tým v počtu 10 lidí zabezpečoval jednotlivé fáze příprav. Vlastního projektu se pak zúčastnilo 239 účastníků. Všech fází projektu pak cca 450 účastníků. - Propagace akce: Byla prováděna mediálně informacemi na internetových portálech 5. PS Děčín, Krajské rady Pionýra, České rady Pionýra, Informačních stránkách města Děčín. Dále pak na informačních nástěnkách v Děčíně, v Děčínských školách a domech dětí a mládeže). V neposlední řadě pak osobní propagací širokého zázemí členů sdružení (předávání informačních letáků spolužákům a kamarádům ve školách, v zájmových útvarech, apod.). - Zajištění vedoucích: Vedoucí byli převážně z řad sdružení a z řad příznivců 5. PS a z řad příznivců volnočasové a sportovní činnosti. - Zajištění MTZ pro vlastní realizace: Veškeré MTZ (materielně technické zabezpečení) kumulováno průběžně dle potřeb a možností. - Zajištění cen pro účastníky: Jednalo se převážně o knihy (Knihy o přírodě, turistické publikace, fotografické publikace, mapy, apod.), dále pak o pochutiny (bonbony, čokolády, sušenky, oplatky o které je mezi dětmi zájem), školní potřeby, hračky, sportovní potřeby, apod. Ceny byly pořízeny jak z prostředků rozpočtu, tak od podporovatelů formou darů. - Zajištění základny: Výstavba proběhla ve dnech Postavení všech staveb potřebných k realizaci projektu. Následně bylo zajištěno hlídání na období do zahájení prvního běhu soustředění. - Vlastní akce: Proběhla ve dnech Celkem byly organizovány 4 běhy po 14 dnech s připravenými etapovými hrami. Soustředění odpovídaly požadavkům MŠMT na pořádání zotavovacích akcí dle platných předpisů. - Zajištění bourání: proběhlo za přispění všech účastníků 4. běhu a dalších brigádníků. Ve dnech proběhla brigáda za účelem zazimování základny, dobalení usušených stanů, plachet, molitanů a dalšího materiálu. - Vyhodnocení. Vyúčtování, Závěrečná zpráva.: Zhodnocení akce s prezentací fotodokumentace a dalších postřehů a poznatků proběhlo Účastníkům byla předána, či zaslána dokumentace postupně v průběhu září a října. Vyúčtování a Závěrečná zpráva odeslána do v souladu s pokyny ve Smlouvě o dotaci. Počet účastníků Akce projektu stavění bourání brigáda setkání Termín Počet dní Počet dětí Počet instruktorů Počet vedoucích Ostatní pracovníci

3 Přínos projektu pro cílové skupiny: - Pobyt dětí a mládeže v přírodě, za účelem posílení zdraví, zvýšení jejich tělesné odolnosti, získávání dovedností a znalostí. - Umožnit dětem účast na letních sportovních soustředěních, jichž by se jinak z finančních důvodů, nebo z nezájmu rodičů, zúčastnit nemohly. Výchovným působením napomoci k utváření osobnosti dítěte, mnohostrannosti, flexibilitě, přizpůsobivosti, rozvíjet schopnosti pružného rozhodování v rychle se měnícím světě. - Umožnit dětem kontakt s jiným prostředím, které může napomoci k přizpůsobení se společnosti a společenským pravidlům, k možnosti poznání, k rozvoji kamarádství, spolupráce v kolektivu apod. - Selekce jednostranného rozvoje v jednom odvětví, který je specifický pro aktivity zaměřené jen na jeden druh sportu. - Osvojení si pravidel v jednotlivých sportech. - Motivace k seberealizaci ve sportu a sportovním vyžití. - Začlenit děti a mládež do organizované činnosti. - Využít jejich volný čas. - Nabídnout dětem něco, co by si užily a zároveň se u toho vzdělávaly. - Posílení jejich psychických i mentálních vlastností. - Snaha o sociální zařazení, ukázat jak být součástí týmu, vážit si sebe i okolí. - Pozitivní ovlivnění vývoje a socializace dětí v běžném životě. - Napomáhání vyhnout se patologickým změnám v jejich chování (prevence kriminality). - Rozvíjet vlastní osobnost, inteligenci, iniciativu a zodpovědnost. - Rozvíjet prvky individuality jako komunikaci dětí ve skupině, kooperaci, vůdčí role osobnosti, motivace Ovlivnit podvědomí dětí a vybudovat vnímání, ve kterém bude sport nedílnou součástí jejich životního stylu. Použitým prostředkem je tedy sport, který nabízí zapojení a rozvoj individuálních, ale i kolektivních schopností. Pravidelná sportovní činnost rozvíjí pohybové a koordinační schopnosti každého dítěte. V rámci projektu dětem prezentujeme individuální a kolektivní sportovní disciplíny, jež všem dětem nabízejí stejnou pomyslnou startovní čáru. Sporty, jež jsou prezentovány lehkou a hravou formou a které jsou zároveň kombinací aktivního pohybu a rozvoje fyzických dovedností a strategie. Doprovodný program - v rámci projektu byla celá řada doprovodných akcí, které účastníkům nemalou měrou doplnily a zatraktivnily celý pobyt a měly zároveň výchovnou a osvětovou funkci. - Seznámení se s oblastí Šluknovského výběžku, s jeho rozmanitostí, přírodními i technickými zajímavostmi tohoto opomíjeného území. - Rozvoj osobnosti formou nenásilných her a soutěží, rozšíření znalostí z kultury, techniky, přírodovědy, apod. Celkové zhodnocení : Aktivita byla směřovaná na neorganizovanou mládež, která nemá možnosti realizace v jiných zájmových útvarech se specifickou činností (např. výkonnostních sportovních a kulturních), převážně z ekonomických důvodů. Ve sportovních z důvodů drahé výstroje a pomůcek, v kulturních z důvodu vysokých poplatků (kostýmy, hudební nástroje, lektoři), nebo z důvodu nedostatku talentu, či sportovní zdatnosti, které jsou pro činnost v těchto útvarech předpokladem. Děti se zabývaly prospěšnými činnostmi a ne nicneděláním, nečinnosti. Osvojily si možnosti vzájemné spolupráce, umění komunikovat, navazovat nové kontakty a vztahy s kamarády, se světem dospělých, s přírodou, kulturou, apod. Výchovným působením došlo k utváření zdravého kolektivu s korekcí nízkého, nebo naopak přemrštěného sebevědomí a k neutralizaci negativních jevů jako je agrese, šikana, ale i lhostejnost, nezájem. Zapojením mládeže (16-18 let) do aktivní spolupráce, došlo k posílení vlastního konstruktivního přístupu a zájmu o činnost stejného charakteru v dalším období.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Bumerangy Bumerangy jsou pravděpodobně nejstarším létajícím náčiním na světě. Bumerangy mají perfektní aerodynamiku a při správném hození je zaručen návrat bumerangu až k výhozišti. Házení a chytání bumerangu v přírodě je skvělý sport, relax i zábava. Aerobie Aerobie je speciální házení kruh s vynikajícími letovými vlastnostmi. Aerobie jednoduše létají mnohem dál než frisbee s výplní uprostřed. Sami budete překvapeni, jak snadno a jak daleko lze s aerobie házet! Tak např. s modelem Aerobie Pro Ring je dosažen světový rekord v hodu na dálku: 377m. Diabola Diabolo je žonglovací pomůcka, žongléř pomocí hůlek s provázkem ovládá cívku (diabolo) a zkouší nejrůznější triky. Diabolo, jako pomůcka pro zábavu, je známé již více než 4000 let. Footbag - hakisak Footbag lidově Hakisák je měkký míček, který se ovládá zejména pomocí kopů nohama. Footbag je rychle se rozšiřující sport, který hrají mladí lidé po celém světě. V kruhu si hakisák posíláte dokola za pomocí všech částí těla, kromě rukou, přičemž se snažíte, aby vám hakisák nespadl na zem. Discgolf Discgolf je jedním z nejrozšířenějších sportů s létajícím diskem. Discgolf je odvozen z klasického golfu. Vznikl v 70. letech v USA a získává stále více příznivců na celém světě. Cílem hry je podobně jako v golfu dokončit jamku co nejmenším počtem úderů tedy hodů. Kanjam Kanjam je nekontaktní sportovní hra s létajícím talířem a dvěma plastovými koši, které jsou od sebe vzdáleny 15m. Hrají proti sobě dva dvoučlenné týmy, cílem je hodit frisbee od jednoho koše a zasáhnout druhý koš. Hráč hází na koš, kde je připraven jeho spoluhráč, který může frisbee tečovat a tím ho umístit do koše. Vítězí dvojice, která první dosáhne 21 bodů.

16 Kroket Kroket mohou hrát 2-6 hráčů. Soupeří proti sobě jednotlivci nebo týmy (v tom případě tvoří tým 2-3 hráči) Každý hráč hraje palicí do koulí určené barvy. Cílem hry je projít brankami směrem k obracecímu kolíku a zpět ke startovacímu. Mölkky Venkovní hra Mölkky: kultovní vikinská hra pod širé nebe! Hra Mölkky je kolíková hra, která pochází z Finska. Je vhodná pro všechny věkové kategorie a lze ji hrát v libovolném počtu hráčů čím více, tím lépe. Hráči hází házecím kolíkem Mölkky na ostatní očíslované kolíky. Body se v průběhu hry zapisují a sčítají. Petanque Petanque je sportovně-společenská hra vzniklá již ve středověku ve francouzském středomoří. Hrají proti sobě 1-3 členná družstva, která se snaží umístit koule co nejblíže nejmenší kuličce neboli prasátku. Velkou předností tohoto sportu je fakt, že spolu mohou hrát děti, ženy, muži i důchodci a to prakticky kdekoliv. Více o zákonitostech petanque najdete v pravidlech netradičních sportů. Slackline Slackline, neboli chození po lajně je teprve nedávno vzniklý sport, posilující smysl pro rovnováhu a držení celého těla. Slackline se stal oblíbenou doplňkovou aktivitou u mnoha profesionálních i rekreačních sportovců, protože díky chůzi po lajně se perfektně zpevňují záda a kolena. A navíc je to úžasná zábava! Frisbee V roce 1965 byl létající talíř poprvé patentován pod názvem frisbee a od této chvíle došlo k rychlému rozvoji zejména hry Ultimate Frisbee. Na amerických univerzitách je hra Ultimate Frisbee vůbec nejrozšířenějším sportem. S frisbee si můžete jen rekreačně házet anebo hrát některou z her s létajícím talířem. Indoboard Indo Board - trenažer rovnováhy, je speciálně vytvarované oválné prkno vyvážené na dlouhém válci. Používání Indo Boardu vytváří smysl pro rovnováhu, posiluje nohy a zlepšuje funkci hlubokého stabilizačního sytému páteře! Cvičení na Indo Boardu zlepšuje koordinaci a rovnováhu a proto je využíváno v mnoha sportech jako tréninková pomůcka. Nejvíce Indo Board využívají snowboardisté, skateboardisté, surfaři či lyžaři. Indo Board lze používat kdekoli na dvoumetrovém otevřeném prostoru, už během 10-15min je člověk schopen Indo Board ovládat.

17 Speedminton Speedminton v sobě kombinuje to nejlepší ze squashe, tenisu a badmintonu a je přitažlivý jak pro rekreační, tak i závodní hráče. Ke hře jsou potřeba jen rakety, košíky (Speedery) a kurty - dva čtverce 5,5x5,5 metru vzdálené 12,8 metru od sebe. Yoyo Yoyo už není pouze volnočasová aktivita, ale konají se i vrcholové soutěže jako je ME a MS. Obecně se u yoyování hodnotí šikovnost hráčů, jak jsou schopni hráči zvládnout složité triky s yoyem. Česká republika má v Evropě velmi silnou komunitu a hráči sbírají uspěchy zejména na mistrovtví Evropy. Yoyo je úplně pro každého, kdo si trochu rád hraje! Žonglovací míčky Žonglovací míčky jsou základní a velmi oblíbenou pomůckou při žonglování. Žonglování s míčky je sportovní a artistická aktivita, která zlepšuje nervosvalovou koordinaci, prostorovou orientaci a rozvíjí soustředěnost. V kategorii najdete žonglovací míčky pro každodenní zábavu, začínající žongléry i míčky pro profíky! Spikeball Spikeball je nový sport s míčem a speciální síťovou trampolínkou. Spikeball je dynamická míčová sportovní hra plná zábavy a je jednoduchá na zvládnutí. Pravidla hry jsou podobné beachvolejbalu. Hrají proti sobě dva dvoučlenné týmy. Vítězí tým, který získá 21 bodů. Létající draci Pouštění draků je skvělá zábava pro malé i velké a to po celý rok! Wakeboarding Wakeboarding je skvělý sport, který zažívá boom i v České republice. Především jízda na vleku se v poslední době razantně rozvíjí. V současné době se v ČR jezdí na čtyřech vlecích (Těrlicko, Hlučín, Stráž pod Ralskem, Chomutov), na Slovensku jsou aktuálně funkční tři vleky. V naší nabídce najdete velmi kvalitní české wakeboardy značky Lusti. Na vývoji wakeboardových prken Lusti se podílíme společně s instruktory wakebordových kempů Longboarding Longboard je větší a pokročilejší varianta skateboardu. Díky propracované technologii je longboardové prkno stabilní, přejede mnoho nerovností a zatáčet na něm můžete stejně jako na snowboardu! S longboardem se dá dělat spousta triků a poslouží i jako dopravní prostředek do města.

Součtový list pro 14SPT v oblasti sportu a tělovýchovy

Součtový list pro 14SPT v oblasti sportu a tělovýchovy 14SPT07 14SPT06 14SPT05 14SPT04 14SPT03 14SPT02 14SPT01 Součtový list pro 14SPT v oblasti sportu a tělovýchovy Označení programu Název programu Počet projektů Celkový rozpočet projektů Požadavek Počet

Více

Podpora veřejně prospěšných projektů z oblastí volnočasové aktivity, sport a tělovýchova a vrcholový a výkonnostní sport v roce 2015 Příloha č.

Podpora veřejně prospěšných projektů z oblastí volnočasové aktivity, sport a tělovýchova a vrcholový a výkonnostní sport v roce 2015 Příloha č. 15SPT08 15SPT07 15SPT06 15SPT05 15SPT04 15SPT03 15SPT02 15SPT01 Označení programu Název programu Počet projektů Celkový rozpočet projektů Požadavek Počet podpořených projektů Přidělená výše Podíl podpořených

Více

LEGATO. Projekt 2013. Cesta je cíl

LEGATO. Projekt 2013. Cesta je cíl pracoviště LEGATO Stamicova 7, Brno Kohoutovice Projekt 2013 Cesta je cíl Předkladatel: Milada Jovanovská 1. Charakteristika pobočky: Klademe stejný důraz na proces jako na výsledek. V roce 2013 završíme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Obsah. Obsah...5. Úvod...7

Obsah. Obsah...5. Úvod...7 Obsah Obsah...5 Úvod...7 Charakteristika atletiky...9 Postavení a význam atletiky...9 Atletika na základních školách... 11 Rozdělení a charakteristika atletických disciplín...17 Základní atletická pravidla...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Dům dětí a mládeže,praha 5, Štefánikova 11 150 00 Praha 5, Štefánikova 235/11 IČO 45242941, IZO 600027520 fax / tel. 257323918 www.ddmpraha5.cz Školský vzdělávací program Zpracováno na základě podkladů

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Univerzita Karlova v Praze. Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze. Husitská teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářská práce Vliv žonglování na rozvoj koordinace a motoriky Juggling influence on coordination and motor skills Vedoucí práce: PhDr. Hana Dvořáčková

Více

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 1 1. Identifikační údaje Název: Městský dům dětí a mládeže Úvaly Adresa: V. Nováka 372, 250 82 Úvaly IČO: 43754791 IZO: 108003973 Zřizovatel: Město Úvaly MDDM Úvaly je

Více

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Vacenovský Brno, 2009 Vypracoval: Petr

Více

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE

ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE Komparativní studie Studie srovnává přístupy švýcarského a českého systému práce s dětmi a možnostmi využívání volného času. Příručka slouží

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny 1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 4 HOBBY CENTRUM 4 ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 2 Obsah: kapitola 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Velikost a vybavení 2.2. Charakteristika pedagogického

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her. Vyuţití netradičních sportovních her na základní škole Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her. Vyuţití netradičních sportovních her na základní škole Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her Vyuţití netradičních sportovních her na základní škole Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Petr Starec, Ph.D. Vypracovala:

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH PRVKŮ PŘI VÝUCE ATLETIKY NA 1.STUPNI ZŠ - BĚH A SKOK DALEKÝ. PETRA BADINOVÁ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH PRVKŮ PŘI VÝUCE ATLETIKY NA 1.STUPNI ZŠ - BĚH A SKOK DALEKÝ. PETRA BADINOVÁ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH PRVKŮ PŘI VÝUCE ATLETIKY NA 1.STUPNI ZŠ - BĚH A SKOK DALEKÝ DIPLOMOVÁ PRÁCE PETRA BADINOVÁ Učitelství

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ

PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ 0 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ Lenka Lašková Plzeň 2012 Prohlašuji,

Více

ČÁST 2 Vhodný trénink pro konkrétní věk hráčů

ČÁST 2 Vhodný trénink pro konkrétní věk hráčů ČÁST 2 Vhodný trénink pro konkrétní věk hráčů Foto: V. Stachovský "Vzhledem k faktu, že jsme dnes všichni zvyklí na stále více a více instantního jídla, okamžité fotografie, okamžitý přenos informací,

Více

Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ

Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Vedoucí práce:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více