Zápis ze zasedání. Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje. dne , DDM Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání. Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje. dne 17. 4. - 19. 4. 2014, DDM Ústí nad Labem"

Transkript

1 Přítomní delegáti: Zápis ze zasedání Krajský parlament dětí a mládeže Ústeckého kraje Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje dne , DDM Ústí nad Labem Martin Votroubek Filip Jahodář Nikola Jakůbková Milan Hnilica Simona Pechová Martin Borek Jindřich Drobný Hana Kratochvílová Tereza Chrvalová Hana Štípková Michael Novák Tomáš Kochlöffel - ÚPDM - TPM - TPM - TPM - TPM - LPDM - LPDM - TPM Štěpánka Dostálková - ÚPDM Lucie Kremličková - ÚPDM Veronika Brizgalová - ÚPDM Kristýna Krejčová Sára Kroščenová Tereza Čekelová - ÚPDM

2 Krajský parlament dětí a mládeže Ústeckého kraje Běh zasedání čtvrteční blok (přítomno 17 delegátů): Zasedání KPDM ÚK zahájil krátce po 15 hodině Martin Votroubek (hejtman KPDM ÚK), který přivítal delegáty KPDM ÚK, seznámil je se zázemím, programem zasedání a pravidly DDM Ústí nad Labem. 1. Zahájení zasedání 2. Úvodní slovo hejtmana KPDM ÚK a. předání základních informací 3. Spuštění simulační hry Diskusion Vedení KPDM ÚK spustilo simulační hru Diskusion, která utváří z prostoru DDM Ústí nad Labem samostatný stát, kde fungují předem připravená pravidla vycházející z pravidel slušného chování, statutu KPDM ÚK a zaběhlých standardů zasedání KPDM ÚK. Příkladem krycích názvů užívaných během zasedání KPDM ÚK je ranní vojenský výcvik (tj. ranní energizer hry). V rámci simulační hry byla ustanovena funkce bachaře, který kontroluje v průběhu zasedání občanské průkazy delegátů KPDM ÚK tyto občanské průkazy byly po spuštění simulační hry vyplněny samotnými delegáty KPDM ÚK, kteří je následně nosili v průběhu celého zasedání KPDM ÚK. Toto vyplňování sloužilo také jako seznámení delegátů KPDM ÚK (každý delegát KPDM ÚK představil svůj občanský průkaz po jeho vyplnění). 4. Volba zapisovatele Delegáti KPDM ÚK volili jednoho z delegátů, který bude zodpovědný za sepsání zápisu ze zasedání KPDM ÚK. a. kandidáti: Michael Novák b. hlasování o způsobu volby (veřejné) 1. pro veřejnou volbu 17 hlasů

3 2. pro tajnou volbu 0 hlasů Krajský parlament dětí a mládeže Ústeckého kraje c. volba zapisovatele (veřejná) 1. pro Michaela Nováka zapisovatelem 17 hlasů 2. proti Karolíně Špringlové zapisovatelem 0 hlasů d. zvolený zapisovatel: Michael Novák 5. Prezentace KPDM ÚK Filip Jahodář prezentoval vedení KPDM ÚK, a to konkrétně: a. činnost vedení KPDM ÚK za poslední 2 měsíce 6. Prezentace jednotlivých MPDM Delegáti jednotlivých MPDM prezentovali činnost a funkci toho MPDM, který na zasedání KPDM ÚK reprezentovali. Konkrétně byl prezentován: a. Ústecký parlament dětí a mládeže b. Mostecký parlament mládeže c. Teplický parlament mládeže d. Litvínovský parlament dětí a mládeže 7. Volba bachaře v rámci simulační hry Diskusion a. kandidáti: Štěpánka Dostálková b. hlasování o způsobu volby (veřejné)

4 1. pro veřejnou volbu 17 hlasů 2. pro tajnou volbu 0 hlasů Krajský parlament dětí a mládeže Ústeckého kraje c. volba bachaře (veřejná) 1. pro Štěpánku Dostálkovou bachařem 10 hlasů 2. proti Štěpánce Dostálkové bachařem 7 hlasů d. zvolený bachař: Štěpánka Dostálková 8. Diskuse na téma: Problémy v našem městě Delegáti KPDM ÚK diskutovali o problémech, které jsou v jejich městech aktuální a mohli y být předmětem jejich činnosti v dalším školním roce. Konkrétně zazněli problém zmiňující: a. rasismus b. kriminalita c. vandalismus d. neschopnost policie e. málo zeleně f. nedostatek parkovacích míst g. životní prostředí h. nezaměstnanost i. budovy, o které se majitelé nestarají j. neschopnost městských zastupitelů

5 Krajský parlament dětí a mládeže Ústeckého kraje k. městské osvětlení l. drogy m. komunikace mezi městy n. problémy zasahující výhradně děti a mládež 1. málo dětských hřišť 2. nebezpečí ve městech 3. drogově závislí 4. málo volných aktivit 5. znásilňování a pedofilie 6. málo školek 9. Diskuse na téma: Webové prostředí KPDM ÚK V počítačové učebně DDM Ústí nad Labem proběhla diskuse zaměřující se na: a. e-learning KPDM ÚK 1. kontrola e-learningových účtů a samotné seznámení s e-lerningem. b. nové (dodatkové) logo KPDM ÚK Tento krok se vedení KPDM ÚK rozhodlo uskutečnit z praktických důvodů. Vzniklo by tak další logo KPDM ÚK, jehož rozměry by byly výhodnější pro využití v rámci prezentace KPDM ÚK. 1. prezentování vytvořeného návrhu vedením KPDM ÚK (dostupné na 2. hlasování o způsobu volby (veřejné)

6 1. pro veřejnou volbu 17 hlasů 2. pro tajnou volbu 0 hlasů Krajský parlament dětí a mládeže Ústeckého kraje 3. hlasování o schválení předloženého návrhu dodatkového loga KPDM ÚK (veřejná) 1. pro předložený návrh 10 hlasů 2. proti předloženému návrhu 7 hlasů 4. Předložený návrh nebyl schválen. 10. Workshop na téma: Seberevolta Tento workshop vedl Tomáš Kochlöffel. Workshop obsahoval informace o: a. významu Seberevolty b. cílech Seberevolty 11. Večerní program 12. Aktivity Delegáti KPDM ÚK soutěžili ve třech týmech na způsob televizní show Máme rádi Česko. Delegáti soutěžili jak v kreslících hádankách, tak i v pantomimických dovednostech nebo popisovacích schopnostech. 13. Přerušení zasedání Běh zasedání páteční blok (přítomno 17 delegátů):

7 Krajský parlament dětí a mládeže Ústeckého kraje Zasedání KPDM ÚK zahájil krátce po půl desáté Martin Votroubek (hejtman KPDM ÚK), který přivítal delegáty KPDM ÚK a seznámil je s denním harmonogramem. 1. Zahájení zasedání 2. Diskuse na téma: Dosavadní hodnocení zasedání KPDM ÚK Vedení KPDM ÚK vyzvalo delegáty KPDM ÚK, aby zhodnotilo dosavadní průběh a organizaci zasedání. Zazněla kladná hodnocení ohledně večerního programu a nedostatky ohledně krátkého spánku, což se však ukázalo jako subjektivní názor. 3. Příprava návrhů budoucích akcí MPDM v ÚK Na základě zmiňovaných problémů ve městech připravovali delegáti jednotlivých MPDM akce pro své MPDM pro nadcházející školní rok. MPDM si také určily témata, kterým by se celá jejich aktivita věnovala, konkrétně si jednotlivé MPDM rozdělily témata následovně: a. MPM - šikana a diskriminace b. ÚPDM - doprava c. TPM - volnočasové aktivity a prostory pro ně d. LPDM - cyklostezky 4. Energizer hry 5. Diskuse na téma: Tvorba videa pro PDM v ÚK Delegáti KPDM ÚK projevili zájem natočit video, které by lépe prezentovalo PDM. Po dohodě s vedením KPDM ÚK dojde v příštím školním roce k natočení takovéhoto videa. 6. Výroba pozvánek na jednotlivé akce MPDM

8 Krajský parlament dětí a mládeže Ústeckého kraje Delegáti jednotlivých MPDM vytvářeli pozvánky a letáky jednotlivých akcí, které vymysleli v průběhu tohoto zasedání. 7. Energizer hry 8. Exkurze po městě Ústí nad Labem 9. Diskuse na téma: Dosavadní hodnocení zasedání KPDM ÚK Vedení KPDM ÚK vyzvalo delegáty KPDM ÚK, aby opět zhodnotilo dosavadní průběh a organizaci zasedání. Zazněla kladná hodnocení ohledně organizace a nedostatky ohledně průběžného odjíždění a přijíždění delegátů KPDM ÚK. 10. Představení konkrétních témat pro další aktivitu MPDM Zástupci jednotlivých MPDM prezentovali konkrétní témata, kterým budou věnovat jimi zorganizované akce, rozpravy a soutěže. Konkrétně se jednotlivé MPDM budou věnovat těmto tématům: a. TPM 1. workout-skatepark centrum v Teplicích 2. propagace DDM Teplice b. ÚPDM 1. dětské slyšení o dopravě 2. literární soutěž na téma doprava 3. fotografická soutěž na téma doprava c. MPM 1. témata nedodána

9 Krajský parlament dětí a mládeže Ústeckého kraje d. LPDM 1. anketa s lidmi o cyklostezkách 2. debata se zástupci města o podpoře cyklostezek 11. Volný večerní program 12. Přerušení zasedání

10 Běh zasedání sobotní blok (přítomno 17 delegátů): Krajský parlament dětí a mládeže Ústeckého kraje Zasedání KPDM ÚK zahájil krátce po půl desáté Martin Votroubek (hejtman KPDM ÚK), který přivítal delegáty KPDM ÚK a seznámil je s denním harmonogramem. 1. Zahájení zasedání 2. Hlasování o změnách a úpravách statutu KPDM ÚK Na základě pravidel o pozměňování znění statutu KPDM ÚK ( 13) byly na zasedání za přítomnosti nadpolovičního počtu delegátů KPDM ÚK provedeny a odhlasovány změny statutu KPDM ÚK: 3. Shromažďování vzájemných kontaktů delegátů KPDM ÚK 4. Zajištění výstupů ze zasedání KPDM ÚK a. delegáti zodpovědní za článek ze zasedání KPDM ÚK: Veronika Brizgalová, Martin Borek 5. Plánování termínu dalšího zasedání KPDM ÚK a. příští zasedání KPDM ÚK se uskuteční nebo Zhodnocení zasedání Delegáti KPDM ÚK postupně vystupovali s vlastními připomínkami či dojmy z končícího zasedání KPDM ÚK. 7. Ukončení zasedání Martin Votroubek (hejtman KPDM ÚK) poděkoval všem delegátům KPDM ÚK za účast a zasedání KPDM ÚK ukončil. vypracoval Michael Novák

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Přítomni: /18/ Delegáti a delegátky: /15/ Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Přítomni: /18/ Delegáti a delegátky: /15/ Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Chodím do práce v Pardubickém kraji

Chodím do práce v Pardubickém kraji Chodím do práce v Pardubickém kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/02.0044 Sborník z odborných stáží Úvodní slovo Milí žáci, vážení přátelé, držíte v rukou první vydání sborníku z 35 odborných

Více

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 VÝROČNÍ ZPRÁVA EVALUACE ŠKOLY

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 VÝROČNÍ ZPRÁVA EVALUACE ŠKOLY Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 VÝROČNÍ ZPRÁVA EVALUACE ŠKOLY školní rok 2013/2014 1 1) Základní údaje o škole název školy dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014: Základní škola, Praha

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE MĚST DABROWA GORNICZA WALBRZYCH BRATISLAVA NOVÉ MESTO BANSKÁ BYSTRICA

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE MĚST DABROWA GORNICZA WALBRZYCH BRATISLAVA NOVÉ MESTO BANSKÁ BYSTRICA PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE MĚST DABROWA GORNICZA WALBRZYCH BRATISLAVA NOVÉ MESTO BANSKÁ BYSTRICA AGORA AGORA je česká nezisková organizace založená v roce 1998 holandskými partnery se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 V Jirkově dne 31. srpna 2014 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2013 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2013 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 A ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2013 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21-1- OBSAH A. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012... 3-14 1. Popis projektu....... 3 2. Národní síť zdravých

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 2 2014 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: (+420)

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Strana 2 (celkem 26) 1

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 Školní rok 2012/2013 Obsah 1. Obsah... 2 2. Výroční zpráva o činnosti... 3 3. Poskytování informací... 53 4. Textové a

Více

Závěrečná zpráva. za projektové období leden 2011 prosinec 2013

Závěrečná zpráva. za projektové období leden 2011 prosinec 2013 Závěrečná zpráva za projektové období leden 2011 prosinec 2013 Základní informace Název projektu Školka už není problém Registrační číslo projektu Příjemce dotace CZ.1.04/3.4.04/54.00202 Vítkovická nemocnice

Více

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 3 ročník 13 Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz Vlastivědné muzeum Jesenicka a Arnošt Goldflam zvou do nové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava 3 4 Obsah Úvod 7 Výchozí stav 8 Karty potřeb a opatření 15 Systémová komunikace

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 8. února 2013 Místo Pečky, Masarykovo nám. 78, Kulturní dům Program Valné hromady: 1. Zahájení jednání Valné hromady 2. Přivítání a představení

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Zhodnocení činnosti... 3 3. Profil absolventa...

Více