chodit získané vědomosti a dovednosti vám zabezpečí, že se v praxi neztratíte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "chodit získané vědomosti a dovednosti vám zabezpečí, že se v praxi neztratíte."

Transkript

1 Zeptali jsme se......ředitelů VOŠ, děkanů či rektorů vysokých škol i ředitelů jazykovek na jejich školy. Chtěli jsme zjistit, proč se máte hlásit právě k nim. Všichni dotázaní odpovídali na stejné otázky: PROČ BY SI UCHAZEČI O STUDIUM MĚLI VYBRAT PRÁVĚ VAŠI ŠKOLU? ČÍM JE NABÍDKA VAŠÍ ŠKOLY ZAJÍMAVĚJŠÍ, NEŽ NABÍDKA OSTATNÍCH? Hana Slámová, zástupkyně ředitele VOŠIS Praha 4 Nabízíme ve spolupráci s VŠE a FF UK dva denní bakalářské programy z oblasti informačních systémů a knihovnictví. Dále pak prakticky orientované programy VOŠ knihovnictví a výstavnictví, a to i dálkově. Pro absolventy VOŠ pak jednoroční dálkový bakalářský program ve spolupráci s irským Institute of Technology Sligo. V uplynulých 14 letech si nás vybralo více než 2000 mladých talentovaných lidí. I to je důvod, proč studovat u nás. Uplatníte se kdekoli. Miroslav Zapletal, ředitel VOŠ Pardubice Nabízíme čtyři technické obory a obor Sociální práce. Lékařská elektronika je jediný obor vyššího odborného studia v České republice, který je zaměřen na problematiku medicínské techniky a jejího užití v praxi. Ostatní obory stojí na pevných pilířích výpočetní techniky, která je velmi silnou stránkou naší školy. Za dobu naší existence máme vybudovanou spolupráci s firmami v celé České republice, což se projevuje ve velmi kvalitní půlroční odborné praxi a uplatnění absolventů. Pro všechny studenty máme kvalitní infrastrukturu včetně knihovny s profesionálním personálem, studovny a dalšího vybavení. Alena Dofková, ředitelka VOŠ a OA Tomáše Bati, Zlín Naše škola se zabývá po 70 let své existence výukou ekonomických disciplín. Máme již absolventů, kteří byli a jsou vždy dobře připraveni pro praxi. Od roku 1992 nabízíme vyšší odborné studium marketingu, finančního řízení a účetnictví. V obdobných oborech nabízíme ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně i profesně zaměřené bakalářské programy. Potřeby ekonomiky kraje, ale i celé republiky průběžně zohledňujeme skladbou volitelných předmětů. Jsme škola, kam má smysl chodit získané vědomosti a dovednosti vám zabezpečí, že se v praxi neztratíte. Aleš Stránský, zástupce ředitele VOŠ a SOŠ G. Habrmana Česká Třebová Klademe důraz na praktickou orientaci výuky, proto spolupracujeme s firmami po celé ČR. Dlouhodobé praxe studentů v organizacích mají důležité místo v profilu absolventa. Jsme aktivní na mezinárodní scéně, škola získala za kvalitní výuku jazyků evropskou cenu LABEL. Máme nadstandardně vybavené učebny výpočetní techniky. Ve studovně mají studenti k dispozici odbornou literaturu, časopisy i počítače s volným přístupem na internet. Pokud máte zájem o síťové technologie, můžete u nás ve vzdělávacím středisku Cisco síťová akademie absolvovat příslušné distanční studium zdarma. Jiří Uherek, zřizovatel SVOŠ Goodwill, Frýdek Místek K nástupu nejsou třeba přijímací zkoušky, máme nízké školné. Pořádáme různé kurzy zdarma (letuška, animátor, průvodce, základy podnikání, různé jazyky). Škola zajišťuje ubytování i praxi studentů v zahraničí s možností výdělku. Součástí školy je také cestovní agentura. Máme levná vlastní skripta i materiály ke studiu a sportovní aktivity zdarma krytý bazén, kryté i venkovní kurty, fitnes, tělocvičny. Ladislav Jirků, rektor Vysoká škola polytechnická, Jihlava VŠPJ je veřejnou vysokou školou neuniverzitního typu a jejím charakteristickým rysem je praktické zaměření výuky. Toho je dosaženo také dlouhou studijní praxi, díky níž získají mnozí studenti první kontakty na budoucí zaměstnavatele. Vzhledem ke své velikosti poskytuje škola osobní přístup ke studentům. Ten je podporován i kvalitní a zavedenou psychologickou poradnou. Studium je doplněno řadou volitelných aktivit v oblasti sportů a pobytu v přírodě. Jihlava je ale i příjemným městem s bohatou kulturní nabídkou. Ignác Hoza, rektor Univerzita Tomáše Bati, Zlín Jsme mladá univerzita, charakteristická svou extrémní dynamikou a otevřeností světu. Vychováváme absolventy širokého spektra oborů, kteří si bez obtíží najdou uplatnění. Velký důraz klademe na studium jazyků, univerzita je dvojjazyčná, působí u nás řada zahraničních pedagogů a vědců. Naši studenti mají možnost strávit část studia v zahraničí. Karel Suchý, proděkan pro ped. činnost Zem. fak. Jihočeské univ., Č. Budějovice Nabízíme atraktivní strukturu oborů, včetně moderních disciplin z oblastí biotechnologií a ekologie zemědělské krajiny. V Evropě unikátním oborem, vymykajícím se zažitým představám o zemědělských disciplinách je Biologie a chov zájmových organismů. Výhodou fakulty je možnost ubytování všech studentů prvních ročníků a koncentrace veškerých výukových, ubytovacích, stravovacích a sportovních prostor v univerzitním kampusu. Ivan Barančík, rektor Vysoká škola logistiky, Přerov VŠLG nabízí studentům možnost seznámit se s nejnovějšími poznatky, závěry a výstupy v oboru logistika. LOGISTIKA je pojmem budoucnosti, perspektivním a novátorským pojetím řízení s širokým uplatněním v praxi, také proto, že to vše v oboru logistika zatím nenajdete na jiné vysoké škole ČR nebo SR. Navíc za relativně nízké školné. Maya Kopecká, ředitelka Caledonian School, Praha 5 Garantujeme studentům kvalitní výuku, kvalifikované lektory s pedagogickým vzděláním a praxí. Výuka probíhá v malých skupinkách a větší část hodiny učí rodilý mluvčí. Studenti mají zdarma přístup do naší knihovny a konverzačního klubu. K dispozici je studentská kavárna. V loňském roce jsme připravili nejvyšší počet studentů v ČR ke cambridgeským zkouškám. Pavel Chabičovský, ředitel Lingua Centrum jaz. škola, Olomouc Díky své velikosti vám zaručujeme, že kurz vždy otevřeme, navíc studium angličtiny pro nejméně čtyři stupně pokročilosti. Učebnice v hodnotě 600 Kč dostanete zdarma. Vyučují kvalifikovaní lektoři s praxí a osvědčení rodilí mluvčí. Není nutné skládat přijímací zkoušky. Eva Mocová, ředitelka Bohemia Institut, Praha 10 Jsme centrem celoživotního vzdělávání. Pomaturitní jazykové studium u nás lze vhodně kombinovat se studiem akreditovaných odborných kvalifikací. V jazykových kurzech nabízíme různé stupně pokročilosti. Vše realizujeme pod jednou střechou, v moderně vybavených prostorách studenti naleznou nejen učebny, ale také studovnu, kopírku, internet, i prostory pro coffee break Jiří Kubeš, ředitel První soukromá škola jazyků, Chrudim Vyučují u nás jen kvalifikovaní učitelé, máme dlouhodobé zkušenosti s pomaturitním studiem, sídlíme v centru města v bývalém klášteře s Rajskou zahradou. 7

2 Vy í odborné koly: studium s praxí Vyšší odborné školy jsou pro velkou část maturantů zajímavou alternativou ke studiu na vysoké škole. Každoročně nabízí místa pro zhruba třináct tisíc uchazečů. Vyšší odborné studium je určené absolventům všech typů středních škol, kteří úspěšně složili maturitu. Absolventi získají ucelenou kvalifikaci, potřebnou pro úspěšné uplatnění v řídících funkcích i na místech, která vyžadují samostatnou práci a rozhodování. Charakteristikou studia na VOŠ je praktická orientace a důraz na využití teoretických poznatků v praxi. Ve skutečnosti to znamená, že jako student vyššího odborného studia se seznámíte s potřebnými teoretickými základy, nebudete však nutně pronikat do všech jejich hlubin a tajů. Spíše se soustředíte na to, jak jsou tyto poznatky uplatňovány v praxi daného oboru, abyste je mohli později bez problémů využít ve svém zaměstnání či podnikání. Měli byste se naučit vést a řídit tým spolupracovníků, rozhodovat se a svoje rozhodnutí 8 umět prosadit, zapojit se do týmové práce, formulovat myšlenky. To vše by kromě nezbytného teoretického základu mělo studium zajistit právě svou praktickou orientací, praktickým procvičováním teoretických poznatků, dlouhodobou praxí v podnicích, důrazem na znalost jazyků, výpočetní techniky, sociálních a komunikačních dovedností, prací na případových studiích a projektech. Pokud vás spíše než teoretické, akademické studium baví zjišťovat, jak věci fungují v praxi, může pro vás být vyšší odborné studium dobrou volbou. Hlavní charakteristiky vyššího odborného studia jsou již poměrně známé. Nový Školský zákon, platný od ledna 2005, přinesl ale některé drobné, nikoli však nepodstatné změny. Zkusme si tedy shrnout hlavní znaky studia: Délka denní formy studia je tři roky, u některých zdravotnických oborů až tři a půl roku. Je možné studovat i dálkově, večerně, distančně či kombinací těchto forem, studium je pak čtyřleté. Kromě dálkového studia jsou další formy zatím spíše výjimečné. Studium je zakončeno absolutoriem. To sestává ze zkoušky z odborných předmětů, cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Po absolvování obdržíte diplom s vyznačením školy a oboru a získáte nárok psát si za jménem neakademický titul diplomovaný specialista, ve zkratce DiS. Cíle a obsah studia si určují školy samy, vycházejí přitom z požadavků profesní sféry. Studijní obory prochází a projdou v nejbliž- ších letech akreditací, která by měla garantovat odpovídající úroveň studia. Studijní plány obsahují povinné i volitelné předměty nebo moduly umožňující studentům specializaci a profilaci. Některé školy přešly na kreditní systémy, které vám umožní lepší volbu studijní cesty a flexibilitu při plánování vlastního studia. Specifickým znakem je odborná praxe jako součást studia. Je organizována různě, neměla by být kratší než několik měsíců. Praxe vám nejenom pomůže zjistit, jak to vypadá v oboru ve skutečnosti, ale může vám pomoci i k prvním kontaktům s budoucím zaměstnavatelem. Z praxe můžete čerpat náměty a podklady při přípravě absolventské práce. Po ukonãení Absolvování vyššího odborného studia vytváří dobrý základ pro nalezení zaměstnání. Není ale vyloučeno další studium na vysoké škole. Novinkou je, že u přijímacího řízení na vysoké školy mohou mít absolventi VOŠ stanoveny zvláštní podmínky, které respektují předchozí výsledky ve vyšším odborném studiu. V praxi by to mohlo znamenat urychlení postupu při vysokoškolském studiu, i když některým teoretickým předmětům z nižších ročníků se zřejmě nevyhnete. Tento přístup není závazný, je dán vysokým školám jako možnost. Jak k němu jednotlivé fakulty veřejných vysokých škol přistoupí, ukáže až čas. Dá se čekat, že této možnosti využijí především soukromé vysoké školy a nabídnou rychlé dosažení bakalářského titulu. Jak se pfiihlásit ke studiu? Podmínkou přijetí ke studiu je maturita. Škola si může stanovit vlastní podmínky pro přijímací zkoušky odpovídající znalostem absolventů středních škol. Některé školy přijímací zkoušky nedělají. Uzávěrka přihlášek pro první kolo přijímacího řízení musí být do 31. května, přijímačky pak obvykle následují ve druhé polovině června. Mnohé školy ale vyhlašují další kola přijímacího řízení v průběhu prázdnin, nejčastěji koncem srpna. U některých škol naleznete tyto informace v části věnované jejich prezentaci. Poslední termín přijímacího řízení ke studiu je možný nejpozději do 30. září. Přihlášku ke studiu na vyšší odborné škole byste měli dostat na střední škole, případně o ni můžete požádat příslušnou vyšší odbornou školu, na niž se chcete přihlásit. Jistě bude vyhovovat i přihláška ke studiu na vysoké škole. Formulář můžete také koupit v některé

3 z prodejen SEVT (www.sevt.cz). Běžně ale většině škol stačí, když jim svůj zájem s příslušnými údaji (jméno, bydliště, střední škola, zvolený obor apod.) včetně kontaktu dáte najevo nějakou kulturní formou. Přihlášky po internetu nejsou u VOŠ zatím příliš rozšířené. Počet škol, na něž se můžete hlásit, není omezen. Zpravidla budete požádáni o uhrazení administrativního poplatku za přijímací řízení. V případě přijetí Vás škola požádá o zaplacení první splátky školného do 15 dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí. Kolik to stojí? Na studium každého studenta dostává každá vyšší odborná škola příspěvek ze státního rozpočtu. Přesto je pro pokrytí nákladů na studium vybíráno i na veřejných vyšších odborných školách školné, které se pohybuje v rozmezí od 2500 do 5000 Kč ročně v závislosti na příslušném studijním oboru. Ředitel školy může ve výjimečných případech odpustit ze školného až 50 procent. Soukromé školy vybírají školné vyšší, podle vlastní kalkulace. Jeho výše se pohybuje zhruba mezi 15 a 30 tisíci Kč za rok. V inzertní části brožury informující o jednotlivých školách je často výše školného uvedena. Další náklady souvisí s dojížděním, ubytováním, studijními potřebami a podobně. Ty s sebou přináší každé studium. U dopravy může být výhodou, že síť škol je poměrně hustá, takže snad najdete vhodnou školu v blízkosti Vašeho bydliště. Anebo naopak co nejdál od rodičů. To závisí na preferencích. Přejeme Vám dobrou volbu a úspěch při přijímačkách i studiu. Tucet rad, jak si vybrat dobrou vy í odbornou kolu Mezi jednotlivými vyššími odbornými školami mohou být rozdíly, ať už v pojetí studia, atmosféře, nabídce služeb pro studenty... Předkládáme Vám několik rad, či spíše charakteristik, k nimž můžete přihlédnout při výběru vhodné vyšší odborné školy. 1. Ačkoli je oproti vysokým školám šance na přijetí na vyšší odbornou školu v průměru vyšší, i zde jsou v zájmu o jednotlivé obory rozdíly. Málokoho asi překvapí, že větší zájem je obecně o umělecké a humanitní obory, menší naopak o technické, zdravotnické a zemědělské obory. Ale rozdíly jsou i mezi školami s podobnými obory. Šance navíc jsou poměrně dobré. Informace o zájmu o studium v roce 2007 najdete na 2. Mnohé vyšší odborné školy jsou samostatné instituce, některé sdílejí prostory se střední školou. I na nich se snaží obě úrovně rozlišovat, a to i prostorově, nicméně ne vždy to je jednoduché. Zvažte, nakolik Vám něco takového vyhovuje či vadí a nakolik se škole daří obě části oddělovat. 3. Studium by se mělo blížit svou organizací a pojetím výuky studiu na vysokých školách. To znamená, že školní rok je rozdělen na semestry a zkoušková období, lze jasně odlišit přednášky a cvičení. Podívejte se na studijní plány oboru. 4. Pro přípravu na praxi a povolání je podstatný prostor pro samostatnou práci studentů, praktické projekty nebo diskuse při seminářích. Zkuste se podívat na studijní plány, rozvrh studia, zkuste se zeptat známých. Počet vyučovacích hodin mělo by jich být kolem šestadvaceti týdně, záleží na oboru a vůbec celé uspořádání studia by měly vytvářet prostor pro tyto aktivity. 5. Z hlediska profesní profilace podle zájmu studenta je podstatná volitelnost studijních předmětů nebo bloků, především ve vyšších ročnících. To je ale často podmíněno dostatečným počtem studentů v ročníku. Z tohoto pohledu se ukazuje, že by mělo být alespoň šedesát studentů v ročníku, pokud nejde například o umělecký obor se speciálními podmínkami. Údaje o počtu přijímaných Vám škola jistě sdělí. 6. Odborná praxe by měla být souvislá a rozhodně by neměla trvat méně než několik měsíců. Teprve v takovém případě může student hlouběji nahlédnout do prostředí, dostat se k samostatným úkolům a samostatné práci. To využije při přípravě absolventské práce, kterou na závěr studia obhajuje. Studenti často během praxe získají kontakt na budoucího zaměstnavatele. Některé školy nabízejí dobrým studentům možnosti praxí v zahraničí a taková zkušenost je jistě neocenitelná. Informace o délce praxe jistě na škole zjistíte. Podívejte se na web školy, jaké jsou tam informace o odborných praxích, kde probíhají, jaký je jejich obsah. Nebo se ptejte na škole. 7. Pedagogové působící na vyšší odborné škole mají používat jiné metody práce a jiný přístup ke studentům než učitelé na školách středních. Koneckonců i hloubka specializace je zde na zcela jiné úrovni. Proto, pokud vyšší odborná škola existuje společně se školou střední, měli by se přednášející na vyšší stupeň studia specializovat (ne tedy učit jednu hodinu na vyšší a další na střední škole). U samostatně existujících vyšších odborných škol je v tomto ohledu situace přehlednější. V každém případě by měli se školou spolupracovat i při výuce specialisté z praxe. Odpovídá to praktickému zaměření tohoto typu studia. V poslední době stále více VOŠ nabízí společně s vysokými školami bakalářské programy, v takových případech je profilace pedagogů zcela nezbytná. 8. Dobrá vyšší odborná škola by měla být dostatečně materiálně zabezpečena. To znamená, že by zde měla být knihovna se studovnou a dostatkem literatury pro samostudium a samostatnou práci. Samozřejmostí by měl být přístup studentů k výpočetní technice a internetu, a to i mimo výuku. Nejlepší je vypravit se na školu, podívejte se, jestli nabízí den otevřených dveří. 9. Vyšší odborné školy by měly spolupracovat s obdobnými školami v zahraničí, tedy s vysokými a vyššími školami, spolupráce se středními školami v tomto ohledu příliš nenapoví. To jim umožňuje vysílat část studentů na zahraniční stáže, respektive odborné praxe. Mnohé školy se snaží pochlubit mezinárodními kontakty na svých webových stránkách. 10. Celkový počet studentů přijímaných do prvního ročníku, ale i studentů na celé škole může ovlivňovat kvalitu a pestrost studia. Větší škola může nabídnout svým studentům větší pestrost, více volitelných prvků a snáze zabezpečí potřebnou profilaci vyučujících. Malá škola si těžko bude vydržovat odborníka na úzkou speciální oblast, řešením může být dohoda s externistou. Počet přijímaných jste zjišťovali již po přečtení bodu Školy by měly mít pro zájemce připravené vlastní informační materiály tak, aby se každý adept mohl se školou seznámit a to nejen co se týká cílů či parametrů studia. Nakonec, proč si neověřit, jak školní realita odpovídá tomuto desateru. Mnohé informace lze najít na webových stránkách škol. 12. Určitě dobrým vysvědčením pro vyšší odbornou školu je dobré hodnocení její kvality externí institucí. V současnosti mnoho informací není. Něco mohou napovědět inspekční zprávy, které najdete na V minulosti byly některé školy oceněny certifikátem kvality programu EVOS po hodnocení komisí odborníků ze školství a praxe. Více na Některé školy podstoupily certifikaci kvality, jiné hodnocení zahraničních institucí nebo zahraničních škol. Nejlepší je ale zkusit zjistit názory známých mezi současnými studenty, máte-li tu možnost. 9

4 Jak si vybrat správnou VYSOKOU KOLU? Někteří z vás mají už možná jasno, který obor chtějí studovat. Avšak stále před nimi stojí nelehký úkol vybrat vhodnou školu, která ho nabízí. I nezasvěceným je totiž jasné, že studium ekonomie na VŠE v Praze bude odlišné od stejného oboru na jihlavské polytechnice. Oboje má své výhody i nevýhody. Podle jakých kritérií tedy zvolit správnou školu? I když to děkanové fakult neradi slyší, studium na vysoké škole je v současné době určitým druhem životního stylu. Není jen přípravou na budoucí povolání, ale velkou a důležitou částí života. Studiem si prodlužujeme mládí, studium nám umožňuje cestovat, trávit čas s kamarády a věnovat se zálibám. Škola, kterou si vybíráme, přitom zásadně ovlivní nejen nejbližší roky, ale celý náš život. Proto stojí za to zamyslet se, jestli náš výběr školy není postaven jen na jednom kritériu, například obtížnosti přijímaček. Podle rozsáhlých průzkumů mezi vysokoškoláky se ukazuje, že mnoho z nich podávalo přihlášky na základě náhlého vnuknutí, rady kamaráda nebo strachu z nepřijetí. Po roce pak zjišťují, že je studium na oné škole nebaví, a ocitají se v situaci, kdy si mohou volit jen ze samých nevábných alternativ: nové přijímačky na jinou vysokou školu, dokončení školy, která je však nemotivuje, či úplné ukončení studia. Pokud se chcete podobné situace vyvarovat, pečlivě zvažte veškerá pro a proti jednotlivých fakult. Abyste si byli jisti, že jste některé závažné kritérium výběru školy nepřehlédli, nabízíme několik důležitých otázek, které byste si coby uchazeči o studium měli položit Jaká je ance na pfiijetí? Je-li reálná pravděpodobnost přijetí menší než 15 procent a nejste zrovna dítě štěstěny nebo génius, raději si dejte ještě jednu přihlášku na jinou fakultu. Na některých školách je bohužel výsledek přijímací zkoušky stále spíše dílem náhody než vašich schopností. 2. Jaká je na dané kole mortalita neboli úmrtnost? Mortalita znamená počet studentů, kteří zanechají studia nebo jsou vyhozeni. Skládá se ze dvou složek. První tvoří studenti, kteří na danou látku prostě nestačili. Druhá složka je tvořena studenty, kteří se sami od sebe rozhodli studia zanechat nebo se vyhodit z nejrůznějších důvodů nechali. Mortalita je velmi důležitým ukazatelem náročnosti školy. Je třeba si uvědomit, že náročnost školy vůbec nesouvisí s náročností přijímacích zkoušek. Ve většině případů je to právě naopak, tj. když s trochou štěstí uděláte extrémně těžké přijímačky, následujících pět let se pro vás stane procházkou růžovým sadem. Na druhé straně jsou školy, na něž vás přijmou téměř automaticky, za rok jste však na dlažbě, i když jste nedělali nic jiného, než studovali haldy skript a odborných knih. 3. Jak je studium ãasovû nároãné? Kolik hodin týdně připadá na přednášky, cvičení a semináře? Kolik času je potřeba strávit přípravou na výuku? Kolik času zabere učení na zkoušku? Na tyto otázky je těžké odpovědět, škola od školy se zásadně liší. 4. Jaká je kvalita v uky? Jsou profesoři na škole na slovo vzatými odborníky ve svých oborech? Umějí své znalosti dobře zprostředkovat? Čtou na přednáškách pouze skripta, nebo se dostanou i k doplňujícím informacím a zajímavostem? Dávají na konci přednášky prostor k diskusi? Nepožadují u zkoušky absurdní podrobnosti? To vše rozhoduje nejen o tom, jak se budete muset učit, ale i jak vás to bavit či otravovat. 5. Jací jsou na kole studenti? Vybírají si školu studenti spíše s lepším, nebo horším prospěchem ze střední školy? Jsou tu spíš studenti, které daná škola baví, nebo ti, kteří se jinam nedostali? Je obvyklé chodit často do hospody, nebo se tráví čas ve školní knihovně? Je na škole více studentek, nebo studentů? Navštivte nějakou přednášku, i na první pohled se dá leccos poznat. 6. Kolik studentû je v jednom roãníku? Na školách, kde je v prvním ročníku na jednom oboru 700 studentů, se člověk cítí jinak než na škole s oborem pro patnáct studentů. 7. Základní informace o pfiijímacích zkou kách Přijímací řízení je zcela v kompetenci vysoké školy. Přijímací zkoušky jsou téměř vždy písemné. Některé typy škol (například humanitního zaměření) navíc vyžadují zkoušky ústní a na uměleckých školách probíhá ještě praktické ověřování talentových dispozic. U mnoha škol počet uchazečů vysoce převyšuje nabídku studijních míst (někdy i více než pětkrát). Na vybraných školách (jejich počet stoupá) používají test obecných studijních předpokladů. Ubývá škol, na nichž přihlížejí ku prospěchu během studia na střední škole a k maturitnímu vysvědčení. Jaké jsou moïnosti ubytování? Dnes už nejsou koleje příliš nedostatkovým zbožím, ale záleží na ceně a kvalitě, kterou od ubytování očekáváte. Do pár měsíců by měli všichni zájemci najít vhodné místo. Spíš si rozmyslete, kolik můžete za bydlení platit. Na soukromých školách přistupují k zabezpečení ubytování pro studenty různě, od zajištění kolejí přes doporučení možností bydlení až po ponechání této otázky na samostatnosti studentů. Roste zájem o ubytování v soukromí, ale pro takové řešení zpravidla potřebujete najít další do party a i to může chvilku trvat. 8. Spolupracuje kola se zahraniãními vysok mi kolami? Pokud má škola nějakého zahraničního partnera, je to alespoň v omezené míře záruka kvality. Navíc budete moci chodit na přednášky v cizím jazyce a také pro vás bude jednodušší v budoucnu se někam do zahraničí na studia nebo praxi dostat. 9. Jaké budu mít po kole uplatnûní? Jak má kola kontakt s praxí? O většině českých vysokých škol bohužel stále platí, že jimi poskytované vzdělání je příliš akademické a vzdálené od praxe. Na některých to můžete dohnat brigádami či stážemi ve svém volném čase, na jiných to však z časových důvodů není možné. Některé, především neuniverzitní vysoké školy mají odbornou praxi jako součást studia. 10. Líbí se mi ta kola? Zkuste školu navštívit v době výuky, abyste získali představu o atmosféře, která tu panuje. Výběr školy je vaše svobodné rozhodnutí, jímž dáváte najevo, že se do akademické obce školy rádi zařadíte. Pokud je vám tato představa jen trochu proti mysli, radši se na ni ani nehlaste. Mnohé informace můžete získat na studijních odděleních a internetu. Určitě nezapomeňte na den otevřených dveří, během něhož se dozvíte zásadní informace pro přijímací řízení. Když si vše rozmyslíte, máte šanci vybrat dobře. Řada škol si přijímací zkoušky (testy) zajišťuje sama, některé školy používají testy vytvořené společností Scio. Přihlášku na vysokou školu musíte podat obvykle do konce února příslušného roku. Soukromé školy si stanovují termíny samy. Na umělecké obory a architekturu je již kvůli talentovým zkouškám letos pozdě. Na školy, o které je malý zájem, se však lze hlásit ještě v červenci. Každý uchazeč může podat neomezený počet přihlášek. Termíny přijímacích zkoušek mohou ale vzájemně kolidovat a to, že má člověk zkoušky jinde, není důvod k omluvě.

5 dûvodû neúspûchu 5u pfiijímaãek Podali jste si přihlášku na školy, kam je velmi těžké se dostat. Je-li reálná pravděpodobnost přijetí menší než 15 %, raději si dejte ještě jednu přihlášku jinam. Na některých školách je bohužel výsledek přijímací zkoušky stále spíše dílem náhody než vašich schopností. Typy vysoko kolsk ch institucí a studia Univerzita: Tradiční vysoká škola s různými fakultami Celkem 27 škol v ČR se 151 fakultami a ústavy Obvykle větší instituce s tisícovkami studentů Studium vychází z klasických akademických hodnot spojujících výuku s vědou a výzkumem Nabízí vám bakalářské, magisterské a později doktorandské studium, často stupňovitě, na sebe postupně navazující Univerzity jsou převážně veřejné vysoké školy, za studium tedy neplatíte Statut univerzity získávají postupně i soukromé vysoké školy, které prokázaly potřebnou úroveň V roce 2007 přijaly na 93 tisíc uchazečů z celkem 131 tisíc zájemců, 72 tisíc z nich se pak zapsalo na jednu či více fakult Šance na úspěch se stále zvyšují, vloni byly přijaty dvě třetiny uchazečů, u bakalářských programů v denní formě dokonce tři čtvrtiny. Jsou velké rozdíly mezi atraktivními obory (práva, ekonomie, medicína či umění), méně atraktivními obory (technické, zemědělské) i jednotlivými školami Neuniverzitní vysoká kola: Nové vysoké školy, nečlení se na fakulty 42 škol v ČR Zpravidla menší instituce s nejvýše stovkami studentů a odpovídající atmosférou Přináší spojení teoretických základů s praktickým pohledem, studium má být více zaměřeno na aplikace teorie v praktickém životě Nabízí Vám především bakalářské programy, ale můžete najít i navazující magisterské programy Neuniverzity jsou především soukromé, za studium zaplatíte školné od třiceti tisíc korun ročně výše, existují už ale nově i dvě veřejné neuniverzitní vysoké školy, kde můžete studovat bezplatně V roce 2007 přijaly 12,9 tisíce uchazečů ze 16 tisíc přihlášených, přes 11,5 tisíce přijatých se pak ke studiu skutečně zapsalo Převis zájmu takřka neexistuje, i když i zde se najde škola s dvojnásobným zájmem Bakaláfiské studium na vy í odborné kole: Studium probíhá ve spolupráci s některou vysokou školou, budete formálně studenty vysoké školy její vysokoškolský diplom na konci studia také získáte Studium probíhá na vyšší odborné škole s využitím jejího zázemí i pedagogů, kteří se střídají s vysokoškolskými přednášejícími Jedná se zhruba o 20 škol v ČR Zpravidla jsou to menší školy s nejvýše několika stovkami studentů Obvykle jde spíše o praktičtěji zaměřený program včetně odborné praxe, vše ale závisí na dohodě mezi VOŠ a příslušnou vysokou školou Nabídnou vám zde výhradně bakalářské programy Spolupracuje-li při poskytování oboru vyšší odborná škola s veřejnou vysokou školou, jako student této vysoké školy za studium neplatíte, jedná-li se o spolupráci se soukromou vysokou školu, počítejte se školným Počty přijatých nejsou známé, neboť jsou započítáni do údajů o přijímacím řízení na vysokých školách, odhadem může jít zhruba o dva až tři tisíce studentů ročně Převis zájmu bude pravděpodobně o něco nižší než na odpovídající fakultě vysoké školy, takže máte větší šanci na přijetí. Odmítáte alternativu studia na VOŠ nebo soukromých vysokých školách. Mezi mnohými studenty panují předsudky o nízké kvalitě soukromých škol a studia na vyšších odborných školách. Doporučujeme zajít se podívat na dny otevřených dveří do těchto škol. Vyberte si ty, které vás zaujmou nabízeným oborem a neodradí vysokým školným. Výhodou VOŠ a soukromých vysokých škol jsou dobré podmínky pro přijetí. Ty však neznamenají, že se celou dobu studia po vás nic nevyžaduje! Nejste o své volbě přesvědčeni. Nemáte žádné specifické zájmy a jen zkoušíte, jestli vás někde vezmou. Pro studium na většině vysokých škol je potřeba mít silnou motivaci, která se projevuje v přečtené literatuře, praxích či jiných mimoškolních aktivitách. Přijímací komise se u ústních pohovorů na tuto složku rády zaměřují. Pokud si nejste s výběrem oboru či školy jisti, běžte se poradit s odborníkem. Bližší informace vám podá váš výchovný poradce nebo psycholog v pedagogicko-psychologické poradně. Maturovali jste z jiných předmětů, než ze kterých děláte přijímací zkoušky, a nestihnete se připravit. Nedostatečná příprava je logicky příčinou každého neúspěchu u přijetí. Jak ale zvládnout nastudovat ty nekonečné hory knih? Studijních materiálů pro maturanty je neskutečné množství a není snad v lidských silách se důkladně připravit na maturitu z dějepisu, zeměpisu, angličtiny a češtiny a potom udělat úspěšně přijímačky na medicínu. Proto při zvažováni maturitního předmětu myslete na svou volbu vysoké školy. Ulehčíte si tím práci a zvýšíte šanci na úspěch u přijímaček! Nepodali jste odvolání nebo vaše odvolání nebylo dobře napsané. Jakmile spatříte své jméno mezi nepřijatými, nemusíte hned věšet hlavu. Pokud se nenachází zrovna na místě od čáry, je zde možnost, že uspějete s dobře napsaným odvoláním. Jak napsat odvolání, vám poradí buďto odborník (právník), nebo se můžete nechat inspirovat vzorovými odvoláními na internetu. 11

6 Pomaturitní studium jazykû: ance nejen pro nepfiijaté uchazeãe Dokončili jste střední školu a nebyli jste přijati k dalšímu studiu? Nebo se zatím takové možnosti jenom obáváte a přemýšlíte, co si pak počít? Odpovědí by vám mohla být možnost navštěvovat celý další školní rok jazykovou školu a zdokonalit se v cizí řeči. Intenzivní denní výuka výrazně zlepší vaše znalosti a přitom neztratíte sociální výhody studentů. Kde získáte informace o nabízen ch kurzech? V ročním pomaturitním studiu si můžete prohloubit znalosti získané na střední škole nebo začít s úplně novým jazykem. Stačí si vybrat z nabídky více než 120 jazykových škol po celé republice. Ty umožňují čerstvým maturantům (a nejen jim) strávit rok denním studiem jazyka. Do školy se chodí zpravidla na čtyři hodiny denně, při nichž se věnujete studiu hlavního zvoleného jazyka. Tím bývá nejčastěji angličtina nebo němčina. Většina jazykových škol, které roční pomaturitní kurzy nabízejí, uvádí tyto dva jazyky jako nejžádanější. V nabídce mají ale i další jazyky, nejčastěji francouzštinu, španělštinu, ruštinu nebo italštinu. Dvacet hodin t dnû Výuka hlavního vámi zvoleného jazyka probíhá 20 hodin týdně. Většina škol ale nabízí ještě doplňkové jazyky nebo předměty. To například znamená, že můžete chodit čtyřikrát týdně na němčinu a k tomu si přidat čtyři hodiny angličtiny. Jako doplňkový předmět se dá v nabídce jazykovek nalézt třeba i příprava k přijímacím zkouškám na vysokou školu, matematika, práce s počítačem, arabština atd. Záleží v podstatě jenom na vašem zájmu, časových a finančních možnostech. Roční výuka hlavního jazyka může ve školním roce 2007/08 stát od 22 do 35 tisíc 12 korun a studium doplňkového předmětu, což může být další jazyk nebo odborně zaměřený předmět, dalších pár tisíc. Na některých školách se dá školné uhradit ve více splátkách. Zaãáteãníci i pokroãilí Denní pomaturitní studium začíná v září a trvá do konce června. Před zahájením výuky jsou zájemci o studium rozřazováni do skupin podle úrovně znalostí. To je podle jazykových lektorů nezbytné pro kvalitu výuky. Na školu, kde se rozřazovací testy nekonají, by si uchazeči měli dát pozor. Školy testy organizují v různých termínech v podstatě až do zahájení lekcí. U kurzů angličtiny i němčiny, které jsou nejrozšířenější, si většinou vyberou všichni zájemci. Pokud se chcete soustředit na méně obvyklý jazyk, může se stát, že budete muset kontaktovat více škol. Jste-li v jazyce dostatečně pokročilí, najdete kurzy, které vás připraví na státní nebo nyní žádanější a uplatnitelnější mezinárodní jazykové zkoušky. Osvědčení o absolvování kurzu, či dokonce o složení některé ze zkoušek se vám může hodit jak v případě dalšího studia, tak při hledání zaměstnání. Student se v ím v udy Jste-li čerstvý absolvent střední školy, je pro vás výhodné, že neztratíte nárok na veškeré sociální výhody studentů, včetně sociálního a zdravotního pojištění. To za vás nadále bude platit stát. Zůstane vám také nárok na studentské slevy. Studovat pomaturitní jazykové kurzy můžete samozřejmě i v případě, že jste střední školu ukončili dříve než letos. Školné budete platit stejné jako ostatní, nebudete mít ale sociální výhody studentů. Výhodou pomaturitních jazykových kurzů je i to, že si jejich účastníci mohou vedle studia přivydělávat nebo se připravovat na další přijímačky na vysokou či vyšší odbornou školu. O atraktivitě jazykových kurzů vypovídají i údaje o počtu studentů, které se podle Ústavu pro informace ve vzdělávání drží již několik let na úrovni kolem 8,5 tisíce frekventantů. Nabídku některých jazykových škol naleznete v inzertní části naší přílohy, v samostatné sekci věnované jazykovým školám. Zaãáteãníci i pokroãilí V případě nepřijetí na vybranou školu je také možné rozšířit během roku svoje znalosti a dovednosti v některém Jak poznat dobr pomaturitní jazykov kurz? jazyková škola má být uznána ministerstvem školství, tj. měla by být zařazena do příslušné vyhlášky studenti by měli být rozřazováni do skupin podle úrovně znalostí výuka musí probíhat po celý školní rok (září červen) minimálně 20 hodin týdně ve skupině by nemělo být více než 20 studentů škola by měla studentům umožňovat složení státních nebo mezinárodních jazykových zkoušek vyučovat by měli kvalifikovaní (i zahraniční) lektoři poplatky za 20 hodin vyučování hlavního jazyka se pohybují od do korun z pomaturitních kurzů. Nejčastěji jsou zaměřeny na oblast ekonomie, práva, informačních technologií. Rozsah a hloubka studia se u jednotlivých kurzů značně liší, od několika hodin týdně po pravidelnou docházku, od seznámení se základy práce s počítačem po komplexnější studium účetnictví či vybraných oblastí ekonomie. Některé kurzy vedou k osvědčení, jehož je možné využít při dalším studiu doma či v zahraničí nebo při hledání zaměstnání. Cena pomaturitních kurzů je závislá na parametrech studia a nabídce souvisejících služeb. Může se pohybovat od několika tisíc po desetitisíce ročně. Oproti pomaturitnímu studiu jazyků nemají účastníci jiných kurzů hrazeno sociální a zdravotní pojištění státem a musí si jej platit sami. Podrobnosti je vždy lepší zjistit přímo na vybrané škole.

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy leden 2012 Základní informace o státních maturitách Informace o povinných zkouškách Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí profilové

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

(4) Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné? Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.

(4) Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné? Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Datum vydání: XXXX Účinnost od: XXXX Účinnost

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) Koncepce studijního oboru TURVTS je navrhován jako jedinečný studijní obor ČZU v Praze. Podle analýzy a profilu studentů bude obor

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016

Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016 Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016 Kde můžete najít informace o středních školách a nabízených oborech vzdělání www.infoabsolvent.cz, www.stredniskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.uiv.cz, www.msmt.cz

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

ŠKOLNÉ ZDARMA OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO KČ

ŠKOLNÉ ZDARMA OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO KČ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhnou ve dnech 7. 1., 28. 1. a 25. 2. 2017 vždy od 13 do 15 hodin OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO 5 000-20 000 KČ ŠKOLNÉ ZDARMA NA VÝBĚR DVA OBORY: OBCHODNÍ

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002 Garant dokumentu: 100 - proděkanka pro studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 5. 2. 2014 VYHLÁŠKA děkanky Ekonomické

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-09/3 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu Zemědělské inženýrství, studijního oboru Agrobyznys na Mendelově univerzitě v Brně v akademickém roce 2014/2015 Studijní program

Více

Identifikační údaje vyšší odborné školy:

Identifikační údaje vyšší odborné školy: Identifikační údaje vyšší odborné školy: Název školy: Sídlo školy: Typ právnické osoby: Zřizovatel školy: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 Mendelova 131, 256 01 Benešov

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta Provozně ekonomická fakulta Ekonomická fakulta s 50letou tradicí Zaměření studia na praxi Vysoké uplatnění absolventů Moderní studijní programy Management Marketing Počítačové sítě Geografické informační

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PŘIHLÁŠKA KE STUDIU UCHAZEČ O STUDIUM Jsem uchazeč ze Slovenska. Při vyplňování elektronické přihlášky mám problém s vyplněním údajů o střední škole (KKOV, IZO) a bez vyplněného údaje nemohu přihlášku

Více

Maturity a Matematika+

Maturity a Matematika+ Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků AF-LXIX Maturita trvalý problém? 25.2.2016 Maturity a Matematika+ Eva Řídká a Dana Tomandlová Společná

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Průvodce dálkovými formami maturitního studia

Průvodce dálkovými formami maturitního studia Průvodce dálkovými formami maturitního studia Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec IZO: 600011020 IČ: 25124811 www.soazatec.cz

Více

Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní)

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel stanovila v souladu a souvislosti s účinností zákona 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon č.561/2004

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava Spolupráce vysokých škol s absolventy Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava SEGMENTY SPOLUPRÁCE studenti středních škol studenti vysoké školy absolventi vysoké školy zaměstnanci

Více

Připravte se s Tutorem na život!

Připravte se s Tutorem na život! Studium je [ ku:l ] > > Školní rok 2012/2013 Připravte se s Tutorem na život! Proč Tutor Největší vzdělávací společnost zaměřená na studenty středních škol a zároveň největší jazyková škola pro veřejnost

Více

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D.

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR Modul A Studium Šárka Musilová Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. Kunc Vojtěch PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2019: V 5. ROČNÍKU OBCHODNÍ AKADEMIE

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ

ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ Konference Vzdělávání 3. věku 17. 2. 2016 Mladá Boleslav Bc. Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim JAKÉ JSOU SOUČASNÉ KNIHOVNY? dostupné, známé, bezpečné, příjemné

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Klíčové dovednosti absolventů VŠ

Klíčové dovednosti absolventů VŠ Klíčové dovednosti absolventů VŠ Vysoké školy tvoří nejvyšší stupeň vzdělávací soustavy. V současné době (podle zákona č. 172/1990 Sb. o vysokých školách) existují tři druhy vysokoškolského studia: bakalářské,

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Nová maturita od roku 2011

Nová maturita od roku 2011 Nová maturita od roku 2011 Základní charakteristika Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011)

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) OBECNÁ PRAVIDLA Je nutné si uvědomit, že pomocí klasifikace ISCED 2011 se kóduje jak proces vzdělávání v současných vzdělávacích

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2011 2012 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÝ OBOR Magisterský

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

A Formální vzdělávání

A Formální vzdělávání Formální je realizováno ve vzdělávacích institucích, zpravidla školách. Jeho funkce, cíle, obsah, organizační formy a způsoby hodnocení jsou vymezeny právními předpisy. Zahrnuje získávání na sebe navazujících

Více

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Beseda pro rodiče vycházejících žáků Školní rok: 2016/2017 15. 11. 2016 Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Co si zjistit, než vyplníme přihlášku: kritéria přijetí na SŠ ( platná k 31. 10. 2016 a k

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více