Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012

2 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost Studenti Absolventi Zájem o studium Akademičtí pracovníci Sociální záležitosti studentů Infrastruktura Celoživotní vzdělávání Věda a výzkum, umělecká a tvůrčí činnost Internacionalizace Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností Národní a mezinárodní excelence vysoké školy Rozvoj VŠMIE Závěr

3 1. Úvod Období od r. 2002, kdy VŠMIE získala státní souhlas působit jako vysoká škola, potvrdilo správnost základních východisek, které byly v této době založeny jak v oblasti formulování dlouhodobého záměru ve vzdělávací, tak i ve vědecké a tvůrčí činnosti. Jako správná se ukázala orientace VŠMIE na seznámení posluchačů se základními aspekty fungování ekonomických subjektů v tržním hospodářství, zvládnutí myšlení a jednání v ekonomických souvislostech, získání přehledu a konkrétních znalostí a aplikačních schopností v oblasti manažerské informatiky a získání schopností k samostatnému řešení dílčích praktických problémů především operativního charakteru v podmínkách zrychlujícího se inovačního procesu. Z těchto důvodů od počátku byly a jsou v učebních osnovách výrazně zastoupeny předměty z oblasti podnikové ekonomiky, managementu a účetnictví, a to v rozsahu, v podstatě odpovídajícím nárokům, kladeným na studenty podnikohospodářské problematiky jak na bakalářském, tak i částečně na magisterském stupni. Další těžiště studijního kurikula na VŠMIE leží v oblasti informatických předmětů. Vycházíme z poznání, že jak ve vlastním vzdělávacím procesu, tak i při rozšiřování a praktickém uplatňování poznatků a znalostí je nezbytné všestranné využívání možností, poskytovaných širokou aplikací informačních technologií, a to nejenom z pozice pasivních uživatelů těchto technologií, ale i formou aktivního vytváření dalších aplikačních možností. Spojení vysokých nároků na studium předmětů z oblasti nauky o podniku se širokým záběrem studia informatických předmětů považujeme za charakteristický rys VŠMIE. Výchozí dlouhodobý záměr byl dále rozvíjen a konkretizován v aktualizacích za léta 2004 a 2005 a v dlouhodobém záměru do r Byl v nich kladen důraz na další rozvoj studijního kurikula, zdokonalování technického zázemí výuky, posilování kvality pedagogického sboru a internacionalizaci. 3

4 Současně získané zkušenosti umožnily nově formulovat zaměření některých předmětů a doplnit je o nové poznatky, upřesnit náplň závěrečných zkoušek a i v reakci na projednávání akreditovaných činností na Akreditační komisi výstižněji formulovat profil absolventa. V oblasti dlouhodobého záměru ve vědecké, výzkumné a ostatní tvůrčí činnosti se jako správná projevila orientace na soustavnou spolupráci s domácími podniky a institucemi, zvláště při rozpracování aplikací počítačových programů pro potřeby drobných podnikatelů, institucí státní správy, školství apod. Na výsledky dosažené ve všech těchto oblastech bylo možné navázat při koncipování hlavních směrů rozvoje školy do r. 2015, kdy jsme se zaměřili na tři oblasti, kterými jsou kvalita a relevance, otevřenost a efektivita a financování. Ty jsou dále rozvíjeny, doplňovány a zpřesňovány v každoročních aktualizacích tohoto dlouhodobého záměru. 4

5 2. Základní údaje 2.1. Informace o subjektu Název vysoké školy: Používaná zkratka: Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. VŠMIE Adresa: Vltavská 14/585 Praha 5 Smíchov Kraj Praha Telefon: Fax: http: Datum a č. j. udělení státního souhlasu: 29. ledna 2002, č. j / Nejvyšší představitel: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc., rektor Radek Řechka, předseda představenstva Střediska výuky: 1. Vltavská 585/14, Praha 5 Smíchov a. Ekonomika a management: prezenční a kombinovaná forma b. Právní specializace: prezenční a kombinovaná forma 2. Kytlická 757, Praha 9 Prosek 5

6 a. Ekonomika a management: prezenční forma bývalý Středočeský vysokoškolský institut (SVI) ukončení působnosti v r května 655, Sokolov a. Ekonomika a management: kombinovaná forma 4. C. Boudy 1444, Kladno a. Ekonomika a management: prezenční a kombinovaná forma- bývalý SVI 5. U Trati 70/6, Karlovy Vary Bohatice a. Ekonomika a management: prezenční forma bývalý SVI 6

7 2.2. Organizační schéma VŠMIE 7

8 2.3. Složení orgánů vysoké školy Rektor Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Prorektoři Doc. Ing. Jiří Beck, CSc. Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš Doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. Doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc. prorektor pro pedagogickou činnost prorektor pro oblast práva prorektorka pro zahraniční spolupráci prorektor pro vědu a výzkum prorektorka pro rozvoj školy Kvestor a ředitel Radek Řechka Akademická rada prof. Ing. Dvořák Jiří DrSc. Ing. Bartoňková Miluše Ph.D. doc. Ing. Beck Jiří CSc. RNDr. Bejček Michal Ph.D. Ing. Čejp Vlastimil Ing. Geuss Erik Ph.D. Ing. Janyš Bohumil doc. Ing. Kadeřábková Božena CSc. MUDr. Klíma Radek doc. Ing. Kokeš Josef CSc. RNDr. Kopincová Edita doc. Ing. Makovec Jaromír CSc. 8

9 prof. Ing. Malý Milan CSc. doc. Ing. Merunka Vojtěch Ph.D. JUDr. Neštická Hana RNDr. Petránek Oldřich Ing. Pola Michal RNDr. Škaloud Miroslav doc. Ing. Turnerová Lenka CSc. Představenstvo Předseda představenstva: Místopředseda představenstva: Člen představenstva: Radek Řechka Ing. Vlastimil Čejp doc. Ing. Jiří Beck, CSc. Dozorčí rada (stav k ) Předseda dozorčí rady: Člen dozorčí rady: Člen dozorčí rady: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Mgr. Dana Sobotová Lenka Řechková 9

10 2.4. Řízení VŠMIE Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky je řízena rektorem, který je jmenován představenstvem vysoké školy. Je v čele akademické rady, jmenuje a odvolává členy akademické rady, jmenuje a odvolává prorektory a vedoucí kateder. Poradními orgány rektora jsou vedení VŠMIE (prorektoři, kvestor, případně další přizvaní pracovníci VŠMIE) a kolegium rektora (vedení VŠMIE, prorektoři a vedoucí kateder) Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích Od září 2005 je VŠMIE akreditována jako LCNNA Lokální Cisco Akademie. Síťová akademie Cisco, jejíž činnost byla celosvětově zahájena v roce 1997, si klade za cíl dlouhodobě vychovávat specialisty a tak systematicky uspokojovat požadavky trhu práce v uvedené oblasti. Více informací najdete na VŠMIE je partnerem firmy Microsoft a je součástí systému Microsoft IT akademií. V rámci výuky programování v.net jsou studenti připravováni na jednu ze zkoušek MCP. Členství v tomto programu a v programu MSDN AA umožňuje studentům v rámci studia snadný přístup k software Microsoft. V roce 2010 VŠMIE zahájila spolupráci se softwarovou společností Aspect Works. Tato spolupráce vede ke zkvalitnění výuky a umožňuje studentům VŠMIE získat praktické znalosti a zkušenosti již během studia na škole a tím snadnější přechod do praxe po úspěšném ukončení studia. Zástupce VŠMIE je členem předsednictva Rady vysokých škol a rektor je členem ČKR. 10

11 Tab Zastoupení VŠMIE v mezinárodních profesních organizacích Organizace Stát Status CISCO academy ČR + svět Testovací a školicí středisko IT Academy - Microsoft ČR + svět Testovací a školicí středisko ECDL ČR + Evropa Testovací a školicí středisko Hospodářská komora hl. m. Prahy ČR + svět Členství V r získala VŠMIE akreditaci střediska k provozování ECDL testů. Zástupcem ECDL v České republice je Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI). ECDL testy představují počítačový řidičský průkaz a jejich absolvování může umožnit uživatelům počítačové techniky výrazně zvýšit jejich produktivitu. Zatímco u studentů informatického směru jsou znalosti převyšující požadavky těchto testů součástí výuky, u studentů manažerské ekonomiky mohou představovat vhodné doplnění jejich znalostí. Současně je možné přípravu na tyto testy a jejich absolvování nabízet širší veřejnosti v rámci celoživotního vzdělávání. Ke konci roku 2008 podepsala VŠMIE smlouvu o spolupráci se společností Oracle a zapojila se tak do celosvětově uznávaného projektu Oracle Academy. Svým studentům i učitelům tak jejím prostřednictvím nabízíme možnost využít vysoce odborná školení, která jsou zaměřená na byznys a technologie. Jeho účastníci mohou využívat zdarma produkty Oracle a vzdělávat se podle kurzů připravených odborníky z této firmy. Projekty společnosti Oracle a nadace Oracle Education Foundation oslovují více než milión studentů po celém světě. Oracle Academy podporuje přes 655 tisíc studentů v 86 zemích světa. Prostřednictvím spolupráce se školami, úřady a ministerstvy pomáhá Oracle Academy studentům rozvíjet technologické a obchodní schopnosti potřebné pro úspěšné budování kariéry v 21. století. Zúčastněné instituce mohou do svých kurzů integrovat špičkový software a výukové materiály Oracle a zpřístupňovat svým pedagogům prvotřídní možnosti profesionálního rozvoje. 11

12 V rámci nově akreditovaného studijního programu Právní specializace navázala VŠMIE spolupráci se společností ATLAS consulting spol. s r.o. Tato společnost kromě jiného poskytuje VŠMIE a jejím studentům právní software a jeho pravidelné aktualizace. Na podzim roku 2011 VŠMIE založila pro podporu vědy a výzkumu Centrum vědecké a výzkumné činnosti, do jehož čela byl jmenován prorektor Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. Předpokládáme, že od r bude Centrum mj. vypisovat interní vědecké granty. 12

13 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky měla v roce 2011 akreditováno 7 studijních oborů ve dvou bakalářských studijních programech: 1. Ekonomika a management, v rámci kterého studenti mají možnost studovat 5 oborů: aplikovaná informatika: prezenční i kombinovaná forma manažerská ekonomika: prezenční i kombinovaná forma ekonomika a management obchodu: prezenční i kombinovaná forma podniková ekonomika a management: prezenční i kombinovaná forma marketing: prezenční i kombinovaná forma Poslední 3 studijní obory VŠMIE akreditovala za účelem dostudování studentů ze Středočeského vysokoškolského institutu. Do těchto oborů nejsou nově přijímáni žádní studenti. 2. Právní specializace, v rámci kterého studenti mohou studovat 2 obory: Právo v podnikání: prezenční i kombinovaná forma Právo ve veřejné správě: prezenční i kombinovaná forma Tento studijní program byl akreditován v dubnu 2008 v prezenční formě studia a v červnu roku 2009 také pro formu kombinovanou. Koncem roku 2011 probíhala příprava reakreditace, která se uskutečnila v r

14 3.1. Počty akreditovaných studijních programů a prostupnost mezi obory a programy studia Tab. 3.1 Akreditované studijní programy (počty) Navazující Vysoká škola Bakalářské Magisterské magisterské Doktorské (název) studium studium studium studium CELKEM P K/D P K/D P K/D VŠMIE Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV Ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost CELKEM U oboru aplikovaná informatika se realizují dvě specializace, mezi nimiž je vysoká prostupnost; stejně tak je zachována prostupnost mezi oborem aplikovaná informatika a manažerská ekonomika. Studenti mohou v průběhu studia změnit obor, musí si však doplnit povinné a povinně volitelné předměty oboru, který na škole chtějí dokončit. Kreditový systém studia, který je na škole aplikován, umožňuje studentům individuální řazení předmětů, takže přechod studenta z jednoho oboru na druhý neznamená automaticky prodloužení doby studia. 14

15 Nově jsou u oboru manažerská ekonomika zavedeny tři nové specializace: 1. Marketing 2. Management sociální práce 3. Podniková ekonomika a management Předměty v programu Právní specializace jsou již svým profilem absolventa a zaměřením jednotlivých oborů ve většině případů zcela odlišné od předmětů v programu Ekonomika a management, proto prostupnost mezi obory různých studijních programů je velmi malá, přechod z jednoho programu na druhý v podstatě znamená pro studenta začít studium v tomto oboru znova. Pro studenty je však výhodou, že si mohou vybírat volitelné předměty i volitelné bloky i z druhého studijního programu, než který studují, což výrazně zvyšuje jejich možnosti volby. Existuje rovněž možnost uznání společných předmětů v obou programech, jako např. cizích jazyků. Prostupnost je zachována i mezi prezenční a kombinovanou formou studia u oborů aplikovaná informatika a manažerská ekonomika, neboť obsahově jsou obě formy zcela totožné, na obou formách studia jsou podmínky zápočtů a zkoušek stejné. Rozdíly jsou pouze v některých případech v řazení předmětů ve standardním studijním programu. Přechod mezi oběma formami studia nečiní proto vážných problémů. Činnosti vykazované v tab VŠMIE nerealizuje. 15

16 3.2. Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo. Tab. 3.6 Název a sídlo výukového střediska VŠMIE, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí Názvy akreditovaných studijních programů nebo jejich částí, uskutečňovaných mimo město, ve kterém má VŠMIE sídlo Typ studijního programu nebo jeho části Forma studijního oboru, která je uskutečňovaná mimo město, ve kterém má VŠMIE sídlo Probíhají ve výukovém středisku obhajoby Probíhají ve výukovém středisku státní závěrečné zkoušky VŠMIE výukové středisko Sokolov Ekonomika a management bakalářský Kombinovaná, NE NE Náměstí Budovatelů 655, Sokolov 7 semestrů VŠMIE výukové středisko 4. Kladno, C. Boudy 1444, Ekonomika a management bakalářský Prezenční, ANO ANO Kladno 6 semestrů VŠMIE výukové středisko Karlovy Vary Ekonomika a management bakalářský Prezenční, ANO ANO U Trati 70/6, Karlovy Vary 6 semestrů 16

17 3.3. Využívání kreditového systému, vč. získávání Diploma Suplement Label a ECTSLabel Studijní program všech oborů Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky je založen na kreditovém systému. Student má za povinnost v rámci bakalářského programu získat minimálně 180 kreditů. Některé změny ve studijních programech způsobují, že počet kreditů se o něco málo zvyšuje (např. právní obory mají povinnost získat 181 kreditů, obor manažerská ekonomiky 180 kreditů, aplikovaná informatika 183 kreditů). Většina studentů při ukončení studia získává požadovaný minimální počet kreditů, jsou však i studenti, kteří za doby studia získávají vyšší počet kreditů, což je většinou způsobeno jejich přechodem mezi obory studia. Mezi povinné předměty jsou zahrnuty i kredity za jazyky anglický jazyk je povinný a druhý jazyk si student volí z jazyků: německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk. Šest až 16 kreditů získává student za povinně volitelné předměty (záleží od oboru) a 10 až 14 kreditů za volitelný blok. Seminář k bakalářské práci je hodnocen 10 kredity, za samotnou bakalářskou práci student kredity nezískává. Součástí povinností studenta na všech oborech studia je praxe v rozsahu 8 týdnů, která je hodnocena 8 kredity. Praxi, kterou si zajišťuje sám student, musí odpovídat studijnímu oboru, který student studuje a zaměstnavatel potvrzuje dobu trvání a pracovní pozici studenta, kterého zaměstnal. Praxe se setkává u studentů s pozitivní odezvou, neboť pro mnohé studenty prezenční formy je to první setkání s reálným zaměstnáním a tedy šancí získat první pracovní zkušenosti. U studentů kombinované formy je praxe realizována vlastním zaměstnáním studenta, pokud odpovídá charakteru studia. Počet kreditů, které student získá nad povinný počet 180 resp. 181 kreditů, není ničím limitován a není zpoplatněn. Generování dodatku k diplomu dle standardů a doporučení Evropské unie je součástí informačního systému školy. Každý absolvent současně s diplomem v jazyce českém a anglickém automaticky dostává i tento dodatek. Dodatek je dvojjazyčný v češtině a v angličtině a obsahuje i stručný popis vzdělávacího systému v České republice. 17

18 3.4. Výuka jazyků na VŠMIE Katedra jazyků VŠMIE zajišťuje pro všechny studenty školy povinnou čtyřsemestrální výuku anglického jazyka. Druhý jazyk se stal v roce 2011 z rozhodnutí vedení školy volitelným, nicméně i přes tuto skutečnost (nebo právě kvůli ní) si kurzy němčiny, ruštiny a španělštiny zapisuje stále velké procento studentů. Obecné jazykové předměty akcentují schopnost studentů vyjádřit se v ústním i písemném projevu k běžným tématům společenského života, stejně jako jejich porozumění a schopnost formulace vlastního názoru v oblastech ekonomiky a businessu. Poslední výše zmíněná témata rozvíjí především (volitelné) odborné jazykové předměty, které jsou katedrou rovněž nabízeny a voleny takovými studenty, kteří jejich odbornou slovní zásobu využijí především ve svém povolání. Jedná se o kurzy Business English, English for IT, Angličtiny pro právníky a Obchodní ruštiny. Nabízena byla také Anglická konverzace s rodilým mluvčím a příprava na FCE First Certificate in English. Každoročně katedra jazyků pořádá letní dvoutýdenní kurzy angličtiny a celoročně nabízí večerní jazykové kurzy především pro studenty kombinované formy studia. V minulém roce projevili studenti zájem o návštěvu večerního kurzu němčiny. Vůbec poprvé katedra jazyků zajišťovala výuku češtiny pro cizince pro studeny z Ázerbájdžánu. Novým prostředkem výuky jazyků se stal e-learning vytvořený učiteli katedry k deseti vybraným předmětům, které z počátečního projektu e-learningu na VŠMIE tvořily celou čtvrtinu. E-learning pro čtyřsemestrální angličtinu pro začátečníky a třísemestrální němčinu a španělštinu je využíván především studenty kombinované formy studia, je však přístupný i studentům prezenční formy. E-learning se jakožto relativně nový a moderní výukový prostředek těší mezi studenty velké oblibě. Do budoucna je plánováno doplnit o e-learningovou podobu většinu předmětů nabízených katedrou jazyků. 18

19 3.5. Další vzdělávací aktivity VŠMIE spolupracuje s několika mezinárodními společnostmi podnikajícími v oblasti IT. Mezi naše partnery patří například společnost HP, která dodává řešení Tablet PC a jejíž pracovníci se účastní výuky na naší škole formou doplňkových přednášek z oblasti managementu v praxi nebo prezentacemi technologií jako jsou virtuální třída. Dalším partnerem je firma IBM, která umožňuje studentům školy účast na stážích přímo v sídle firmy, kde se vybraní studenti mohou seznámit formou projektů s moderními technologiemi a vývojem v této oblasti. Vyučující mají přístup na webový portál nabízející různé zajímavé výukové materiály, zdarma software pro výuku a možnost účasti na komerčních školeních v IBM. Dále se pracovníci IBM podílejí na výuce formou občasných přednášek a seminářů. Od roku 2005 je VŠMIE zapojena do projektu Netacad firmy Cisco. Je to celosvětový systém akademií pro výuku nejen počítačových sítí. Systém Netacad má hiearchickou strukturu, VŠMIE je jeho součástí jako jedna z lokálních akademií, naší nadřízenou regionální akademií je akademie při společnosti Cesnet. Naše příslušnost k projektu Netacad má pro studenty mnoho výhod. Výukové materiály se neustále vyvíjejí a tím pádem jsou stále aktuální, jejich úroveň je garantovaná mezinárodní společností a navíc jsou v angličtině, což studenty lépe připravuje na budoucí kariéru v oblasti IT, kde je znalost angličtiny nepostradatelná. Další nezanedbatelnou výhodou pro studenty je skutečnost, že úspěšní absolventi Cisco akademie získávají mezinárodně uznávané certifikáty potvrzující jejich znalosti v oblasti počítačových sítí. Výuka je zaměřena nejen na obecnou teorii související s počítačovými sítěmi, jejich vytvářením a správou, ale také na praktickou zkušenost s budováním a konfigurací počítačových sítí. Cisco není jediná společnost, která se nepřímo podílí na výuce na VŠMIE. Dalším subjektem je společnost Microsoft. Škola využívá licence MSDN AA, která zahrnuje vývojové nástroje a operační systémy, které mohou využívat studenti i vyučující neomezeně pro výukové účely. Některé z kurzů jsou vedeny lektory, kteří mají firemní certifikace a studenty připravují na jejich získání. 19

20 Současně je VŠMIE též akreditovanou Oracle Academy a prostřednictvím dceřiné společnosti Digi Akademie disponuje též certifikací Microsoft Certified Partner for Learning Solutions je součástí sítě PROMETRIC test centre. Vedle toho je VŠMIE i testovacím střediskem ECDL. 20

21 4. Studenti Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech vysoké školy (k ) Tab. 4.1 Studenti v akreditovaných studijních programech (počty) Navazující Vysoká škola Bakalářské Magisterské magistersk Doktorsk CELKE (název) studium studium é studium é studium M P K/D P K/D P K/D Skupiny akreditovaných studijních programů KKO V Ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost CELKEM Celkem k : 1676 studentů (dle údajů SIMS) Nárůst v roce 2011 oproti roku 2010 byl 408 studentů (z 1268 na 1676). Výrazný nárůst byl vyvolán sloučením se Středočeským vysokoškolským institutem, s.r.o., který VŠMIE získala akvizicí na jaře 2011 a v zimním semestru 2011/2012 provedla přesun studentů SVI do studijních oborů VŠMIE. Kromě studentů VŠMIE převzala i původní pedagogický sbor SVI tudíž navýšení studentů nebylo na úkor kvality výuky a individuálního přístupu ke studentům. 21

22 Naopak, průměrný počet studentů na jednoho pedagoga se snížil na 15 z dvaceti v r Tab. 4.2 Studenti s českým státním občanstvím v akreditovaných studijních programech v českém jazyce (počty) Navazující Vysoká škola Bakalářské Magisterské magisterské Doktorské (název) studium studium studium studium CELKEM P K/D P K/D P K/D VŠMIE Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV Ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost CELKEM VŠMIE má akreditované studijní programy pouze v českém jazyce a podstatnou část studentů v nich tvoří studenti s českým státním příslušenstvím. Jen 98 studentů mělo k cizí státní příslušnost, což je necelých 6%. 22

23 Tab. 4.3 Studenti s cizím státním občanstvím v akreditovaných studijních programech v českém jazyce (počty) Navazující Vysoká škola Bakalářské Magisterské magisterské Doktorské (název) studium studium studium studium CELKEM P K/D P K/D P K/D VŠMIE Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV Ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost CELKEM Tab. 4.4 Studenti - samoplátci (počty) Tato tabulka v SIMSu neobsahuje žádné údaje. Z principu jsou ale všichni studenti VŠMIE samoplátci, resp. si studium platí sami. 23

24 Tab. 4.5 Studenti ve věku nad 30 let Navazující Vysoká škola Bakalářské Magisterské magisterské Doktorské (název) studium studium studium studium CELKEM P K/D P K/D P K/D Fakulta 2 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV Ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost CELKEM Věk studentů jasně ukazuje to, že na kombinovanou formu se hlásí převážně starší ročníky, zatímco na prezenční nastupují studenti hned po absolvování maturity. Na VŠMIE studuje 1391 studentů, kteří mají trvalé bydliště mimo sídlo školy (Praha). Do prvního ročníku v bakalářských studijních programech bylo k přijato 265 studentů. Procentuální podíl je tedy 19,5%. 24

25 Tab. 4.6 Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty) Navazující Doktorsk Bakalářské Magistersk magistersk é CELKE VŠMIE studium é studium é studium studium M P K/D P K/D P K/D Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost CELKEM Oproti roku 2010 se počet neúspěšných studentů zvýšil z 277 na 314, což je nárůst o 37. Příčiny předčasného ukončení studia zůstávají v podstatě stejné u studentů v kombinované formě studia je to zejména pracovní zatížení a také rodinné důvody. V neposlední řadě se však u studentů kombinované formy projevuje špatný odhad náročnosti studia při jeho zahájení, což má za následek později nezvládnutí náročného studia a jeho předčasné ukončení. U studentů prezenční formy důvody předčasného ukončení studia spočívají spíše v přecenění svých studijních možností, nebo ve špatné přizpůsobivosti náročnému způsobu studia na vysoké škole. Týká se to jak studentů, kteří na školu přicházejí po ukončení střední školy, tak i studentů, kteří na školy přicházejí po neúspěšném studiu na některé z veřejných vysokých škol. V neposlední řadě studenti mají velmi slabé znalosti z předmětů vyučovaných na 25

26 středních školách, zejména z matematiky, což jim znesnadňuje zvládat témata, kde se tyto základní znalosti předpokládají. Škola proto nabízí studentům dodatečné kurzy z matematiky, kterých se v hojné míře zúčastňují studenti kombinované formy. Studenti kombinované formy studia uvítali možnost rozvrhnout studium do 7 semestrů, na které je sestavován rozvrh. Díky kreditovému systému hodnocení výsledků studia studenti mohou svoje studium dokončit jak ve standardní době 6 semestrů, tak i v prodloužené době 7 semestrů. I v roce 2011 VŠMIE podporovala tvorbu nových e-learningových materiálů. 26

27 5. Absolventi Absolventi akreditovaných studijních programů (počty) od do Tab. 5.1 Absolventi akreditovaných studijních programů (počty) Navazující Doktorsk Bakalářské Magistersk magistersk é CELKE VŠMIE studium é studium é studium studium M P K/D P K/D P K/D Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost CELKEM Celkový počet absolventů byl tedy od založení školy k Počet neúspěšných studentů byl 1517 poměr úspěšných studentů k neúspěšným je necelých 22%. 27

28 Tab. 5.2 Průměrná délka studia absolventů vysoké školy v semestrech Vysoká škola (název) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Průměrná Průměrná Průměrná Průměrná Průměrná skutečná standardní skutečná Průměrná skutečná standardní délka délka délka standardní délka délka studia studia studia délka studia studia v v v studia v v v semestrech semestrech semestrech semestrech semestrech semestrech VŠMIE 6, V roce 2010 byl počet absolventů 57 (prezenčních 31, kombinovaných 26). Ke konci roku 2011 tak měla VŠMIE 329 absolventů. VŠMIE je neustále ve spojení se svými absolventy, kterých je za necelých 10 let fungování školy 329, převážně ve studijním programu Ekonomika a management. Všichni absolventi mají stále přístup do školního informačního systému, kde mohou o sobě poskytovat různé kontaktní informace nejen škole samotné, ale i ostatním absolventům a tak kontakt probíhá i tímto směrem. Absolventi hodnotili zpětně své vysokoškolské studium. VŠMIE nejčastěji popisovali jako školu s vysokými nároky na znalosti studentů, současně však oceňovali uplatnění těchto poznatků v praxi. Bývalí studenti zároveň vyzdvihovali flexibilitu a komfortní studijní podmínky, které soukromá škola nabízí. Většina absolventů se uplatňuje na manažerských pozicích a v IT oboru. V průzkumu VŠMIE absolventi dále hodnotili podmínky studia, využitelnost znalostí v praxi nebo přístup školy ke studentům. Ožehavým tématem se stalo srovnání kvality vzdělávání a náročnosti studia mezi dalšími školami, které bývalí studenti absolvovali. Celkovou úroveň studia na VŠMIE považovali ve většině případů ve srovnání s veřejnými či jinými soukromými školami za nadstandardní. Nejčastěji 28

29 dodávali, že škola je na další studium připravila dobře a jejich znalosti mnohdy přesahovaly očekávanou úroveň. Součástí péče o studenty a absolventy a jejich uplatnění v praxi je spolupráce s několika společnostmi hlavně v IT oborech (Aspect Works, Cool People, ), které si mezi absolventy již při studiu vybírají své potencionální budoucí zaměstnance. Nezřídka si sami studenti zakládají své vlastní společnosti. Dle průzkumu nezávislou společností je uplatnění absolventů VŠMIE do půl roku od ukončení studia 100%. 29

30 6. Zájem o studium Zájem o studium na vysoké škole od do Tab. 6.1 Zájem o studium na vysoké škole Vysoká škola (název) Bakalářské studium Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných ke studiu VŠMIE Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost CELKEM V roce 2010 bylo na VŠMIE doručeno 739 přihlášek. Nárůst v roce 2011 na 1134 (o 395) byl způsoben hlavně přesunem studentů z bývalého SVI. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky je přístupná pro všechny zájemce o studium, kteří úspěšně absolvovali maturitu a jsou schopni studovat v českém jazyce. Přijímací řízení má formu pohovoru, jehož cílem je ujasnit zájem studenta o studium, upřesnit volbu studovaného oboru a specializace a jazyka, který chce studovat vedle povinného studia angličtiny. Má-li student zájem, může absolvovat písemné testy, které však nemají vliv na rozhodnutí o jeho přijetí. 30

31 7. Akademičtí pracovníci Tab. 7.1a Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty) Vysoká škola (název) CELKEM Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti Lektoři VŠMIE 4,6 9,5 53,94 5,3 4 77,34 V minulém roce 2010 měla VŠMIE v přepočtu celkem 71,4 akademických pracovníků. Během roku 2011 se počet akademických pracovníků zvýšil na 77,34, a to jednak vlivem cíleného náboru, jednak v důsledku integrace se SVI, resp. začleněním pracovníků SVI do sboru VŠMIE. Třetím, největším zdrojem významných osobností, byla příprava magisterského studia práv, v jejímž rámci byla přijata významná skupina odborníků pod vedením Prof. Eliáše. K tomu je třeba poznamenat, že VŠMIE v roce 2011 podala ještě i další, rovněž neúspěšnou, žádost o akreditaci magisterského studia, a to v oboru informačních technologií. V rámci přípravy této akreditace, o kterou bude VŠMIE v roce 2012 žádat znovu, jsou připraveny smlouvy s ještě dalšími pracovníky s vědeckými a vědecko-pedagogickými hodnostmi profesor, docent a Ph.D. Do doby schválení akreditace však tyto smlouvy prozatím nelze uzavřít. 31

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2008 Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva - za rok 2008 Zpracoval PhDr. Jan

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok Praha, červen 2013 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 5 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 5 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány)

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) K otázkám veřejné správy jihočeského regionu VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE (z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) Život dnešního

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA OBSAH Předmluva... 2 1 Úvod... 4 2 Kvalita a excelence akademických činností... 10 3 Kvalita a kultura akademického ţivota... 28 4 Internacionalizace... 33 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více