ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)"

Transkript

1

2 ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY... 6 BEZPEČNOST ICT... 7 BUSINESS INTELLIGENCE... 8 CIVILNÍ PROCES... 9 DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA DAŇOVÝ SYSTÉM A ADMINISTRATIVA DĚJINY PODNIKÁNÍ EKONOMIKA PODNIKU I EKONOMIKA PODNIKU II ETIKA PODNIKÁNÍ EVROPSKÁ UNIE EXAKTNÍ MYŠLENÍ V EKONOMII FINANCE A FINANČNÍ TRHY FINANČNÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA FINANČNÍ ANALÝZA FINANČNÍ MANAGEMENT FINANČNÍ STRATEGIE PODNIKU FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI MAKROEKONOMIE MANAGEMENT KVALITY MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ MANAGEMENT VEŘEJNÉ SPRÁVY MANAGEMENT ZMĚNY MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ MANAŽERSKÝ CONTROLLING

3 MARKETING SPORTOVNÍCH AKCÍ (původní název Marketing sportovních služeb a akcí) MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MARKETINGOVÝ MIX MARKETINGOVÝ VÝZKUM MASOVÁ KOMUNIKACE MATEMATIKA PRO EKONOMY MÉDIA A REKLAMNÍ PROSTŘEDÍ MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE METODIKA MANAGEMENTU KVALITY (původní název Metody a techniky managementu kvality) MEZINÁRODNÍ MARKETING MIKROEKONOMIE OBCHODNÍ DOVEDNOSTI OBCHODNÍ PRÁVO OBCHODNÍ TRANSAKCE (původní název Finanční a právní aspekty obchodních transakcí) ORGANIZACE A ŘÍZENÍ OBCHODU PERSONALISTIKA PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU PODNIKOVÁ INFORMATIKA PODNIKOVÁ KULTURA POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ PRACOVNÍ PRÁVO (do AR 2012/2013) PRÁVO VE SPORTU PRODUKČNÍ A OPERAČNÍ MANAGEMENT PSYCHOLOGIE PR VE SPORTU (původní název Public relations ve sportovních organizacích) PUBLIC RELATIONS REKLAMA VE SPORTU (původní název Reklama a sponzorování ve sportu) REKLAMNÍ STRATEGIE A PLÁNOVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH ZDROJŮ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ I ŘÍZENÍ PROJEKTŮ II SMLUVNÍ PRÁVO (OBČANSKOPRÁVNÍ ZÁVAZKY)

4 SMLUVNÍ PRÁVO (OBCHODNĚPRÁVNÍ ZÁVAZKY) SOCIOLOGIE ŘÍZENÍ SPORT A SPOLEČNOST (původní název Sport ve společenském kontextu) SPORTOVNÍ MANAGEMENT (původní název Organizace a management sportu) STRATEGICKÁ ANALÝZA (původní název Strategie a strategická analýza) STRATEGICKÝ MARKETING TRH A SPOTŘEBA (původní název Spotřební chování a segmentace trhu) VEŘEJNÉ FINANCE ZÁKLADY MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY ZÁKLADY MANAGEMENTU ZÁKLADY MARKETINGU ZÁKLADY PRÁVA ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

5 ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (platnost do AR 2011/2012) Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (bez pomůcek). Hodinová dotace K1: 12 - prezenční, 4 - cvičení, 88 - distanční Počet kreditů: 4 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 10 testových otázek po 10 bodech Vstupní požadavky: Student musí mít zapsán a absolvován modul Podnikové informační systémy. Výstupní znalosti: Student bude umět efektivně kooperovat na řízení a organizaci informatických projektů, posuzovat ekonomické, personální a organizační otázky provozu a rozvoje celého informačního systému. Získané kompetence: Po absolvování by měl být student schopen kvalifikovaněji se podílet na implementaci informačních systémů v analytické oblasti, efektivně kooperovat na řízení a organizaci informatických projektů, posuzovat ekonomické, personální a organizační otázky provozu a rozvoje celého informačního systému. Cíle a obsah: Cílem předmětu je prezentovat celkový rozměr úloh, postupů, činností a jim adekvátních metod a nástrojů při řešení inovací informačních systémů v podnicích a dalších typech organizací. V rámci tohoto komplexu je pak věnována zvláštní pozornost vybraným metodám a postupům a jejich praktickému využití. GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika. Praha: Grada Publishing,

6 ANALÝZA DAT V EKONOMII Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (Standardizované vzorce, kalkulačka). Hodinová dotace P1: 20 - prezenční, 10 - cvičení, 14 - konzultace, 34 distanční Hodinová dotace K1: 12 - prezenční, 66 distanční Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: 60 minut, 14 otázek, z toho 6 příkladů po 10 bodech a 8 teoretických otázek po 5 bodech Vstupní požadavky: Elementární úroveň znalostí z matematiky. Výstupní znalosti: Schopnost práce s datovými soubory, jejich zpracování, sběr. Základní statistické metody. Ověření předpokladů o populaci. Zkoumání závislostí, základní demografické pojmy a pojmy z oblasti pojištění. Získané kompetence: Absolvent bude schopen zvládat analýzu a interpretaci vypočtených hodnot z oblasti popisné statistiky, teorie pravděpodobnosti a induktivních úsudků o populaci. Absolvent se také seznámí, jak pracovat se soubory dat, jak je prezentovat, jak správně zvolit metodu zpracování podle konkrétní povahy dat. Součástí nového poznání je i práce s metodami, které ověřují statistickou významnost závislosti mezi různými typy proměnných. Vzhledem k vysokému významu časového aspektu při rozhodovacích postupech je absolvent schopen analýzy časových řad a indexů. Součástí zásadního rozhodování v životě firmy jsou lidské zdroje a tak bude uchazeč schopen základních demografických analýz, zkoumání struktury obyvatel, včetně orientace se v úmrtnostních tabulkách, které jsou základem např. veškeré pojistné agendy. Kromě samotných výpočtů a aplikace různých kvantitativních metod bude absolvent schopen interpretovat vypočtené hodnoty a zejména na jejich základě přijímat rozhodnutí v dané oblasti a firmě. Cíle a obsah: Cílem předmětu je rozvoj základních statistických a demografických znalostí, rozvoj znalostí při sběru dat, jejich zpracování a analýze, při jejich vyhodnocování především v oblasti kvantitativních dat. Posluchači se seznámí s možnostmi, jak vhodným způsobem vybrat charakteristiky vhodné pro analýzu dat podle jejich povahy, se zkoumáním závislosti a zejména se naučí interpretovat výstupy získané z různých programových produktů. Kromě metod jednorozměrné analýzy dat se posluchači seznámí s vícerozměrnými metodami, které v poslední době získávají na své popularitě a na praktickém využití. V neposlední řadě se absolvent kurzu bude orientovat v základních demografických pojmech, pochopí konstrukci a použití jednotlivých druhů pojištění a připojištění a bude schopen se orientovat v pojistných produktech vyskytujících se na Českém trhu. LÖSTER, T., ŘEZANKOVÁ, H., LANGHAMROVÁ, J. Statistické metody a demografie. Praha: VŠEM, Standardizované vzorce a pomůcky 5

7 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (bez pomůcek). Hodinová dotace P1: 20 - prezenční, 10 - cvičení, 14 - konzultace, 34 - distanční Hodinová dotace K1: 12 - prezenční, 66 - distanční Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: 30 minut, 20 testových otázek po 5 bodech Vstupní požadavky: Nejsou specifické vstupní požadavky, studenti mají k dispozici skripta VŠEM a prezentace v SIS VŠEM, pro složení zkoušky je potřebné zvládnout odpovídající literaturu (skripta) a obsah přednášek podložený slidy. Výstupní znalosti: Po absolvování by měl být student schopen: lépe se orientovat v různých typech aplikací informačních systémů a přispět k efektivnímu rozvoji IS na aplikační úrovni, efektivněji využívat základní typy aplikací, objektivněji posuzovat možnosti, nároky a omezení jednotlivých informačních systémů. Získané kompetence: Student se bude orientovat v různých typech aplikací informačních systémů a přispět k efektivnímu rozvoji IS na aplikační úrovni. Bude umět efektivněji využívat základní typy aplikací a dokáže objektivněji posuzovat možnosti a nároky jednotlivých IS. Cíle a obsah: Cílem předmětu je vytvořit komplexní představu studentů o současných i perspektivních možnostech informačních systémů v praxi. Je orientován aplikačně, to znamená, že podává přehled o jednotlivých typech aplikací a jejich podstatných parametrech a přístupech k implementaci a užití. POUR, J., ŠEDIVÁ, Z. Aplikace podnikové informatiky. Praha: VŠEM,

8 BEZPEČNOST ICT Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (bez pomůcek). Hodinová dotace K1: 12 - prezenční, 4 - cvičení, 88 - distanční Počet kreditů: 4 Časová dotace a typ výstupu: 30 min., 20 otázek po 5 bodech Vstupní požadavky: Student musí mít zapsán a absolvován modul Podnikové informační systémy. Výstupní znalosti: Orientace v problematice bezpečnosti počítačů a jejich softwaru. Cíle a obsah: Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s problematikou bezpečnosti počítačů a jejich software tak, aby byli schopni zabránit úniku (citlivých) dat a nechtěným uživatelským aktivitám, jako například masovému šíření spamu prostřednictvím virů. Důraz je kladen na víceúrovňové zabezpečení sítí, aplikací i samotných operačních systémů. Studenti se seznámí s faktickou potřebou bezpečnosti ve všech odvětvích ICT. Získají znalosti o typických síťových útocích a ochraně proti nim spolu se základními způsoby šifrování komunikace. Součástí šifrování jsou také hesla a certifikáty, se kterými se studenti naučí pracovat. Součástí předmětu jsou základy antivirové, antispamové a heuristické analýzy, kterou provádějí moderní antivirová řešení, případně řešení na bázi UTM (Unified Threat Management). Dále se studenti seznámí s principy zabezpečení webu, webových aplikací a databázových systémů. Absolventi předmětu získají široký přehled o bezpečnosti v ICT, který zúročí při integraci různých softwarových systémů a aplikací. LUDVÍK, M. ŠTĚDROŇ, B. Teorie bezpečnosti počítačových sítí. Brno: Computer Media,

9 BUSINESS INTELLIGENCE Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (bez pomůcek) Hodinová dotace P1: 16 - prezenční, 8 - cvičení, 12 - konzultace, 42 - distanční Hodinová dotace K1: 12 - prezenční, 66 - distanční Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: 45 minut, 10 testových otázek po 10 bodech Vstupní požadavky: Nejsou specifické vstupní požadavky, studenti mají k dispozici skripta VŠEM a prezentace v SIS VŠEM, pro složení zkoušky je potřebné zvládnout odpovídající literaturu (skripta) a obsah přednášek podložený slidy. K dispozici jsou i www adresy obsahující demo aplikace BI produktů. Výstupní znalosti: Po absolvování by měl být student schopen: pochopit principy analytických aplikací (BI) založených na multidimenzionálním uložení a využití dat, podílet se na přípravě úloh Business Intelligence, zejména využitím dimenzionálního modelování, orientovat se v různých variantách řešení BI a objektivněji je posuzovat vzhledem k potřebám vlastního podniku. Získané kompetence: Student bude znát principy analytických aplikací založených na multidimenzionálním uložení a využití dat. Díky svým znalostem a dovednostem se může podílet na přípravě úloh Business Intelligence, zejména využitím dimenzionálního modelování, orientovat se v různých variantách řešení business intelligence. Cíle a obsah: Cílem předmětu je pochopit podstatu a možnosti hlubokých analýz nad rozsáhlými podnikovými daty ukládanými do specifických databází zvaných datové sklady a datová tržiště. Předmět je založen mezioborově na aplikaci informačních systémů na podniková data a obecně patří do oblasti označované jako BI. Předmět se orientuje na výklad principů a způsobů zakládání různých druhů datových skladů, na vysvětlení specifičnosti různých typů dat a na aplikace a technologie pro podporu analytických, rozhodovacích a plánovacích aktivit v podniku manažerské aplikace, datové sklady, datová tržiště, reporting a zejména na moderní oblast dolování z dat. ŽIŽKA, J. Business Intelligence. Praha: VŠEM,

10 CIVILNÍ PROCES Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (bez pomůcek) Hodinová dotace K1: 12 - prezenční, 4 - cvičení, 88 - distanční Počet kreditů: 4 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 20 testových otázek po 5 bodech Vstupní požadavky: Student musí mít zapsán a absolvován modul Právo a podnikání. Výstupní znalosti: Student se zorientuje ve struktuře a základních principech soudnictví. Získané kompetence: Hlavním cílem je, aby student po absolvování předmětu byl schopen aktivně se orientovat v soudních řízeních. Z tohoto důvodu je v rámci výuky kladen důraz na pochopení základních pravidel řízení před soudem. Proto jsou podávány podrobné informace o civilním procesu (občanském soudním řízení) tak, aby student mohl aktivně vystupovat při uplatnění svých práv v občanském soudním řízení. Získané poznatky jsou velmi důležité pro činnost manažera, který by měl být schopen samostatně jednat v občanském soudním řízení jako účastník řízení. S civilním procesem se studenti mohou setkat také tehdy, bude-li účastníkem řízení jejich zaměstnavatel. Cíle a obsah: Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se základy českého civilního procesu. Kromě obecného seznámení s organizací, strukturou a základními principy soudnictví, se soustřeďuje na jednotlivé pojmy a právní instituty procesního práva jako je žaloba, účastníci řízení, k čemuž slouží i simulace ústního jednání. ÚZ Občanský soudní řád ÚZ Ústava ČR a listina základních práv a svobod 9

11 DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (kalkulačka) Hodinová dotace K1: 12 - prezenční, 4 - cvičení, 88 - distanční Počet kreditů: 4 Časová dotace a typ výstupu: 30 min., 20 testových otázek po 5 bodech Vstupní požadavky: Předpokládají se základní znalosti z mikroekonomie a makroekonomie. Dále také středoškolské znalosti matematiky. Znalost současného daňového systému není podmínkou, ale je výhodou. Výstupní znalosti: Absolventu kurzu budou schopni analyzovat dopady různých změn v daňovém systému z hlediska spravedlnosti a efektivnosti. Získají přehled o fungování daňových systémů v rámci EU a podrobněji pak v ČR. Cíle a obsah: Cílem je poskytnout ekonomický teoretický základ pro posuzování daňových systémů, informace o současných politických řešeních a zhodnotit dopady zdanění ve vyspělých zemích na ekonomiku a společnost. Předmět pokrývá všechny základní problémy daňové teorie (daňová efektivnost, spravedlnost, incidence, stimulace, stabilizační funkce daní) a daňové politiky ve vyspělých zemích (členů OECD). Kurz se též věnuje aktuálním otázkám daňové koordinace a harmonizace. VOLKÁNOVÁ, Z., KLAZAR, S. Daně, daňová politika a daňová teorie. Praha: VŠEM,

12 DAŇOVÝ SYSTÉM A ADMINISTRATIVA Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (ÚZ, Standardizované vzorce, kalkulačka) Hodinová dotace K1: 12 - prezenční, 4 - cvičení, 88 - distanční Počet kreditů: 4 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 16 otázek, z toho 4 otázky po 10 bodech a 12 otázek po 5 bodech Vstupní požadavky: Základní znalosti z makroekonomie, hospodářské politiky a účetnictví. Výstupní znalosti: Absolvent je schopen aktivně se orientovat v daňovém systému ČR včetně jeho administrace. Cíle a obsah: Předmět seznamuje se základy daňové administrativy v ČR, a to především z pohledu daňového subjektu. Důraz je kladen na práva a povinnosti daňového subjektu, a to zejména ve vyměřovacím řízení a při placení daní. Druhá část kurzu je věnována základním mechanismům fungování daně z přidané hodnoty v ČR a EU. VOLKÁNOVÁ, Z., KLAZAR, S. Daně, daňová politika a daňová teorie. Praha: VŠEM, Daňové zákony. Sagit. Standardizované vzorce a pomůcky 11

13 DĚJINY PODNIKÁNÍ Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test Hodinová dotace P1: 15 - prezenční, 63 - distanční Hodinová dotace K1: 6 - prezenční, 72 - distanční Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 20 testových otázek po 5 bodech Vstupní požadavky: Základní znalosti z oblasti makroekonomie. Výstupní znalosti: Student bude po absolvování předmětu chápat základní souvislosti v oblasti vývoje podnikání především v období od vzniku samostatného československého hospodářství až do současnosti. Získané kompetence: Absolvent získá základní představu a přehled o vývoji hospodářství českých zemí od vzniku samostatného československého hospodářství až do současnosti. Bude chápat základní souvislosti v oblasti vývoje financí a bankovnictví, průmyslu a živností, obchodu a zemědělství i celkový hospodářský vývoj. Seznámí se i se základními principy transformace československé ekonomiky a jejím vývojem v 90. letech minulého století. Cíle a obsah: Cílem předmětu je seznámit studenty s faktory, které formovaly možnosti a podoby podnikání. Tyto faktory budou demonstrovány na příkladu vybraných období hospodářského vývoje v českých zemích s přihlédnutím k širšímu kontextu ekonomických a společenských změn ve světě. : GERŠLOVÁ, J. Dějiny moderního podnikání. Příbram: Professional Publishing,

14 EKONOMIKA PODNIKU I Způsob ukončení (pomůcky): Souborný zkouškový test z Ekonomiky podniku I + II (kalkulačka). Hodinová dotace P1: 16 - prezenční, 8 - cvičení, 12 - konzultace, 42 - distanční Hodinová dotace K1: 8 - prezenční, 70 - distanční Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: Souborný zkouškový test pro EP I a EP II, 60 min., 11 otázek, z toho 3 příklady po 20 bodech a 8 testových otázek po 5 bodech. Vstupní požadavky: Základní znalosti z oblasti mikroekonomie. Výstupní znalosti: Znalost základních kategorií ekonomiky podniku, podnikání a životního cyklu podniku. Přehled o charakteristikách základních forem ekonomických subjektů a jejich vazbách. Získané kompetence: Po absolvování předmětu student získá schopnost komplexního pohledu na podnik. Bude rozumět základním kategoriím ekonomiky podniku, principům a cílům podnikání, jednotlivým fázím životního cyklu podniku a principům ekonomického podnikového rozhodování. Získá přehled o základních charakteristikách jednotlivých forem ekonomických subjektů a bude vnímat jejich vazby a význam v národní ekonomice, včetně aktuální problematiky českého podnikohospodářského prostředí. Naučí se rozumět stěžejním kategoriím podnikové ekonomiky, jako jsou náklady, výnosy, výsledek hospodaření, efektivnost podniku, a jejich vzájemným souvislostem a získané znalosti využívat na podporu rozhodovacích procesů v podniku. Cíle a obsah: Předmět představuje úvod do základních kategorií ekonomiky podniku, podnikání, životního cyklu podniku a determinant ekonomického podnikového rozhodování. Podává přehled charakteristik základních forem ekonomických subjektů a vymezuje jejich vazby a význam v národní ekonomice, včetně aktuální problematiky českého podnikohospodářského prostředí. HYRŠLOVÁ, J., KLEČKA, J. Ekonomika podniku. Praha: VŠEM,

15 EKONOMIKA PODNIKU II Způsob ukončení (pomůcky): Souborný zkouškový test Ekonomika podniku I + II (kalkulačka). Hodinová dotace P1: 20 - prezenční, 10 - cvičení, 14 - konzultace, 48 - distanční Hodinová dotace K1: 16 - prezenční, 62 - distanční Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: Souborný zkouškový test pro EP I a EP II, 60 min., 11 otázek, z toho 3 příklady po 20 bodech a 8 testových otázek po 5 bodech. Vstupní požadavky: Základní znalosti z oblasti mikroekonomie a matematiky pro ekonomy; znalosti získané v rámci předmětu Ekonomika podniku I. Výstupní znalosti: Znalost podstaty, analýz a řízení základních činností podniku z hlediska jejich předmětového zaměření (nákup, prodej, výroba, financování, investiční činnost). Předmět vytváří obsahové i metodologické východisko pro navazující odborně specifikované předměty studijního programu. Získané kompetence: Absolvování předmětu dále rozvijí u studenta schopnost komplexního pohledu na podnik. Student bude rozumět podstatě a základním úkolům jednotlivých podnikových činností (funkcí), jako je marketing, nákup, výroba, prodej, investování a financování, a bude schopen tyto činnosti analyzovat a řídit ve vazbě na cíle podniku jako celku. Pochopením obsahu a principů podnikové ekonomiky a jednotlivých podnikových činností (funkcí) získá student základní předpoklady pro samostatnou manažerskou práci, pro komplexní řešení podnikových problémů a pro aplikaci stávajících i nových poznatků do každodenní manažerské praxe. Student bude schopen kompetentně reagovat na měnící se podmínky podnikání a využívat budoucí příležitosti pro další rozvoj podniku. Cíle a obsah: Předmět seznamuje s podstatou, analýzou a řízením základních činností podniku z hlediska jejich předmětového zaměření (marketing, nákup, výroba, prodej, financování, investování a rozborová činnost) a vytváří tak obsahové i metodologické východisko pro navazující odborně specifikované předměty studijního programu. HYRŠLOVÁ, J., KLEČKA, J. Ekonomika podniku. Praha: VŠEM,

16 ETIKA PODNIKÁNÍ (platnost od AR 2012/2013) Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test. Hodinová dotace P1: 16 - prezenční, 8 - cvičení, 12 - konzultace, 42 - distanční Hodinová dotace K1: 12 - prezenční, 66 - distanční Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 20 testových otázek po 5 bodech Vstupní požadavky: Bez vstupních požadavků. Výstupní znalosti: Studenti budou rozumět základům obecné etiky, tj. morálce založené na lidské svobodě, přirozenému vzniku mravních pravidel a jejich následné implementaci do etických kodexů a zákonů. Získají základní vhledy do manažerské etiky a porozumí principům institucionální etiky. Získané kompetence: Absolvent bude schopen využít teoretických znalostí v oblasti etiky k řízení lidských zdrojů, k vytváření pravidel v instituci, jejíhož řízení se účastní. Dokáže se orientovat v hodnotovém světě pracovních a ekonomických vztahů. Cíle a obsah: Předmět rozvíjí základní pojmy v oblasti obecné etiky. Na základě popisu fenoménu morálky (a lidské svobody) vede studenta k porozumění podstatě morality, jejího vzniku a udržování ve společnosti. Student bude seznámen se základními filosofickými východisky v etice a s relevantními informacemi z oblasti sociologie a psychologie. Získané znalosti v oblasti obecné etiky budou aplikovány na porozumění mezilidským vztahům v instituci, vztahům mezi institucemi a vztahu instituce a veřejnosti. SEKNIČKA, P., PUTNOVÁ, A., UHLÁŘ, P. Etické řízení ve firmě. Praha: Grada,

17 EVROPSKÁ UNIE Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (bez pomůcek). Hodinová dotace K1: 12 - prezenční, 4 - cvičení, 88 - distanční Počet kreditů: 4 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 25 testových otázek po 4 bodech Vstupní požadavky: Student musí mít zapsán a absolvován modul Management. Výstupní znalosti: Student se naučí orientovat v procesu ekonomické a politické integrace. Získané kompetence: Předmět umožní studentům pochopit základní proměnu hospodářské politiky po vstupu ČR do EU, absolventi se vyznají se ve strukturách a kompetencích vrcholných evropských orgánů a vytvoří si představu o společných evropských problémech a to nejen v současnosti, ale i v hlubších historických souvislostech. Cíle a obsah: Předmět seznamuje se základními pojmy a vývojem evropského integračního procesu zasazeného do historického, politického, institucionálního a ekonomického rámce. Zabývá se smyslem procesu ekonomické a politické integrace a jeho výsledky. PILIP, I., MACH, P., ŽÁK, M. Evropská unie. Praha: VŠEM, ŽÁK, M. Hospodářská politika kapitola 4 Evropská unie. Praha: VŠEM,

18 EXAKTNÍ MYŠLENÍ V EKONOMII Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (Standardizované vzorce, kalkulačka). Hodinová dotace P1: 20 - prezenční, 10 - cvičení, 14 - konzultace, 34 - distanční Hodinová dotace K1: 16 - prezenční, 62 - distanční Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 5 příkladů po 20 bodech Vstupní požadavky: Středoškolská matematika. Výstupní znalosti: Základní pojmy logiky, základní pojmy teorie grafů, interpretace aritmetického výrazu, formule výrokového počtu binárním stromem, vyjádření výrazu i formule v prefixním i postfixním tvaru. Elementární funkce používané v ekonomických aplikacích, první a druhá derivace, maximální intervaly monotonie funkcí, extrémy funkce, konvexnost, konkávnost, body inflexe. Získané kompetence: Student zvládne základní logické a matematické systematické postupy při sběru, zpracování a analýze dat i při vyhodnocování a práci s informacemi jak kvalitativními, tak i kvantitativními s důrazem na ekonomické aplikace. Naučí se dedukovat pravdivé informace ze získaných pravdivých informací, identifikovat splnitelné formule, tautologie a kontradikce ve výrokovém počtu, používat kvantifikátory v predikátovém počtu. Dále bude aplikovat metody diferenciálního počtu v mikroekonomických i makroekonomických matematických modelech (speciálně zvládne rozhodování o růstu i poklesu, také o rychlosti růstu i poklesu, které použije při ekonomické analýze). Cíle a obsah: Cílem předmětu je rozvíjet základní logické a matematické systematické postupy při sběru, zpracování a analýze dat i při vyhodnocování a práci s informacemi jak kvalitativními, tak i kvantitativními s důrazem na ekonomické aplikace. Ukázat jak logika přispívá k pochopení dedukovat pravdivé informace ze získaných pravdivých informací, identifikace splnitelných formulí, tautologií a kontradikcí ve výrokovém počtu, používání kvantifikátorů v predikátovém počtu. Výuka matematických metod výrazným způsobem zvyšuje kvalitu myšlení studentů a vede k důvěře v co nejširší využívání exaktních sofistikovaných metod práce při všech příležitostech. COUFAL, J., LÍNEK, V. Logika a matematika pro ekonomy. Praha: VŠEM, Standardizované vzorce a pomůcky 17

19 FINANCE A FINANČNÍ TRHY Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (Standardizované vzorce, kalkulačka). Hodinová dotace K1: 12 - prezenční, 4 - cvičení, 88 - distanční Počet kreditů: 4 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 20 otázek, z toho 2 příklady; všechny otázky jsou po 5 bodech nebo modulová zkouška Vstupní požadavky: Znalosti z předmětu Ekonomika podniku, student musí mít zapsán a absolvován modul Finanční řízení. Výstupní znalosti: Studenti budou seznámeni s úvodní problematikou fungování finančních trhů, s jejich segmentací a nástroji, s finančními zprostředkovateli, s fungováním burz cenných papírů, se základními principy rozhodování investora a se základními metodami oceňování cenných papírů. Získané kompetence: Absolvent získá základní informace o fungování finančních trhů a o jejich úloze v rozvinutých tržních ekonomikách. Porozumí motivům vstupu hospodářských na finanční trhy, seznámí se s hlavními institucemi na nich operujícími a s klady a zápory spojenými s využíváním jejich služeb. Dokáže se orientovat mezi nejčastěji používanými nástroji na finančních trzích a seznámí se s analytickými metodami aplikovanými při jejich oceňování. Pro svůj vlastní případný vstup na finanční trhy bude moci využít zejména pasáž věnovanou rozhodování investora se zaměřením na rizika, která je zde třeba zohledňovat. Cíle a obsah: Předmět seznamuje s problematikou finančních trhů, s jejich významem pro fungování ekonomiky, jejich segmentací a nástroji, se základními principy rozhodování investora a se základními metodami oceňování vybraných finančních instrumentů. REJNUŠ, O. Peněžní ekonomie. Brno: Akademické nakladatelství CERM,

20 FINANČNÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (Standardizované vzorce, kalkulačka). Hodinová dotace P1: 16 - prezenční, 8 - cvičení, 12 - konzultace, 42 - distanční Hodinová dotace K1: 8 - prezenční, 70 distanční Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 10 otázek/příkladů, z toho 2 příklady po 8 bodech, 2 příklady po 9 bodech, 2 příklady po 10 bodech, 2 příklady po 11 bodech a 2 příklady po 12 bodech Vstupní požadavky: Bez vstupních požadavků. Výstupní znalosti: Absolvent získává kompetence pro využití kvantitativních metod v oblasti finančních pojistných produktů. Získané kompetence: Po absolvování předmětu student umí zjistit současnou i budoucí hodnotu kapitálu, vypočítat změnu hodnoty kapitálu v čase, a to jak předelhůtným, tak polhůtným úročením a diskontováním. Rozumí principiálnímu rozdílu mezi jednoduchým a složeným úročením, je schopen oboje prakticky aplikovat při zpracování běžných i spořicích účtů. Dokáže kontrolovat i samostatně sestavit splátkové kalendáře úvěrů, umí snadno odhadnout RPSN spotřebitelského úvěru i finančního leasingu. Zná finanční výpočty související s běžnými bankovními produkty i cennými papíry. Rozumí základním principům životního i škodového pojištění a pojistné terminologii. Umí na základě úmrtnostních tabulek vypočítat tabulky komutačních čísel životního pojištění pro libovolné pojistně technické míry a aplikovat komutační čísla pro výpočet čistých prémií produktů životního pojištění. Zná pojem pojistná rezerva a její význam pro hospodaření pojišťovny, umí ji v jednoduchých případech odhadnout. Je schopen úspěšně analyzovat širokou škálu smluv ve finanční i pojistné oblasti. Cíle a obsah: Předmět seznamuje s terminologickým a metodologickým aparátem používaným v bankovních a ekonomických výpočtech a v oblasti finančních trhů, dále s terminologií a metodologií nejvýznamnějších pojistných výpočtů z praxe moderního pojišťovnictví. Předmět ústí do zvládnutí postupu pro srovnání alternativních produktů na finančním a pojistném trhu. PROUZA, L. Finanční a pojistná matematika. Praha: VŠEM, Standardizované vzorce a pomůcky 19

21 FINANČNÍ ANALÝZA Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (kalkulačka) Hodinová dotace P1: 20 - prezenční, 10 - cvičení, 14 - konzultace, 34 - distanční Hodinová dotace K1: 12 - prezenční, 66 - distanční Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 20 otázek, z toho 5 příkladů; všechny otázky jsou za 5 bodů Vstupní požadavky: Znalosti z předmětu Ekonomika podniku. Výstupní znalosti: Absolvent získává kompetence v hodnocení finančního zdrav firmy a finanční pozice firmy. S využitím získaných poznatků je schopen posoudit, zda firma tvoří hodnotu pro akcionáře. Na základě interpretace ukazatelů finanční analýzy je schopen provést mezipodnikové srovnání finančního zdraví firem. Získané kompetence: Po absolvování předmětu finanční analýza se student naučí rozumět základní terminologii finanční analýzy. Naučí se konstruovat a interpretovat jednotlivé typy ukazatelů finanční analýzy. Zároveň umí aplikovat v praxi vybrané dostupné metody a nástroje finanční analýzy. Student prohloubí svoji orientaci ve znalostech a vzájemných věcných a logických souvislostech mezi jednotlivými typy finančních výkazů. Umí zpracovávat finanční analýzy, rozbory firem a analyzovat jejich finanční zdraví a finanční pozici. Tímto ovládne komplexní diagnostiku firmy. Na základě výstupů finanční analýzy umí formulovat vhodná komplexní doporučení pro úspěšné finanční řízení firmy. Je schopen spolupracovat na tvorbě finanční strategie firmy a napomáhat jejímu rozpracování do taktických a operativních finančních plánů. V rámci svých odborných znalostí chápe význam finančního controllingu a umí implementovat jeho zásady, metody a nástroje ve firmě. Cíle a obsah: Předmět využívá účetních znalostí na úrovni finanční analýzy směřující ke stanovení finančních cílů podniku a zvládnutí metodiky zjišťování finančního zdraví podniku. Zahrnuje základní metody hodnocení finančních toků pomocí soustavy finančně analytických ukazatelů a objasňuje způsob provádění finančně analytických operací a interpretace jejich výsledků. PEŠKOVÁ, R., JINDŘICHOVSKÁ, I. Finanční analýza. Praha: VŠEM,

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ Obsah BAKALÁŘSKÝ PROGRAM (BC.)...7 ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU...7 ANALÝZA DAT V EKONOMII...8 ANGLICKÝ JAZYK A1...9 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY... 10 BEZPEČNOST

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU MBA

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU MBA ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU MBA Obsah EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ... 2 FINANČNÍ MANAGEMENT (původní název Finanční management a finanční analýza).. 3 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA... 4 MANAGEMENT KVALITY...

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Anotace studijních ANOTACE STUDIJNÍCH P EDM T

Anotace studijních ANOTACE STUDIJNÍCH P EDM T Anotace studijních p edm t ANOTACE STUDIJNÍCH P EDM T ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ Obsah BAKALÁŘSKÝ PROGRAM (BC.)...8 ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU...8 ANALÝZA DAT V EKONOMII...9 ANGLICKÝ JAZYK A1...10

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO OBORU MANAGEMENT FIREM

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO OBORU MANAGEMENT FIREM ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO OBORU MANAGEMENT FIREM Obsah APLIKOVANÁ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA... 2 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ... 3 ICT STRATEGIE... 4 MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA... 5 MAKROEKONOMIE

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Výstupy z učení u ekonomických oborů

Výstupy z učení u ekonomických oborů Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Výstupy z učení u ekonomických oborů prof. Ing. Jan Váchal, CSc. Co jsou výstupy z učení?

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Produkt a jeho charakteristika

Produkt a jeho charakteristika Název školy Produkt a jeho charakteristika Ročník studia/třída Produkt a jeho charakteristika VY_32_INOVACE_11_01_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa je zaměřen na přípravu absolventů pro

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3.

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3. 1. ZÁKLADY MANAGEMENTU V MAJETKOVÉ STRUKTUŘE 1.1 Vymezení pojmu a předmětu správy majetku a správy společností 1.1.1 Pojem správy majetku a správy společností 1.1.2 Předmět správy majetku a správy společností

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení Oznámení děkan fakulty v souladu s udělením akreditace novému studijnímu oboru a ve smyslu 48-50 zákona o vysokých školách otevírá od akademického roku 2007/2008 nový studijní obor: a) Arts Management

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Má vytvářet postoj žáků k ekonomické problematice tak, aby byli schopni aplikace teoretických poznatků v praxi. 1. Všeobecně vzdělávací

Má vytvářet postoj žáků k ekonomické problematice tak, aby byli schopni aplikace teoretických poznatků v praxi. 1. Všeobecně vzdělávací 1) stanovení cílových znalostí, dovedností, návyků, postojů a hodnotové orientace 2) zásady tvorby učiva 3) témata vytvářející obsah učiva předmětu 4) uspořádání a obsah učiva na OA a ostatních středních

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní,

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní, Dodatek č. 5. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 2012 - platnost od 1. 9. 2015 Statistika je povinný předmět pro 2. ročník,

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK:

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK: VS Marketing () Mgr. Marek Novinský Koordinátor VS POSLÁNÍ Inspirovat nadané studenty ke kariéře v marketingu Vyzbrojit je koncepty a nástroji marketingu od strategie po praktickou realizaci Rozvinout

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Úloha marketingu v řízení podniků I 1.semestr kombinovaného studia 6 ( 3 setkání á 2 hod ) Metodický list č.1 Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Záměrem úvodní

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR

SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SYSTÉMU CERTIFIKACE 1.1 Struktura systému certifikace Dvoustupňová koncepce certifikace poskytuje ucelenou kvalifikaci a předpoklady

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Magisterské studium Zařazení předmětu na fakultě:. Katedra marketingové komunikace Vyučující:. Ing. Karel Havlíček, Ph. D., MBA Typ studijního předmětu:..

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více