ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)"

Transkript

1

2 ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY... 6 BEZPEČNOST ICT... 7 BUSINESS INTELLIGENCE... 8 CIVILNÍ PROCES... 9 DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA DAŇOVÝ SYSTÉM A ADMINISTRATIVA DĚJINY PODNIKÁNÍ EKONOMIKA PODNIKU I EKONOMIKA PODNIKU II ETIKA PODNIKÁNÍ EVROPSKÁ UNIE EXAKTNÍ MYŠLENÍ V EKONOMII FINANCE A FINANČNÍ TRHY FINANČNÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA FINANČNÍ ANALÝZA FINANČNÍ MANAGEMENT FINANČNÍ STRATEGIE PODNIKU FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI MAKROEKONOMIE MANAGEMENT KVALITY MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ MANAGEMENT VEŘEJNÉ SPRÁVY MANAGEMENT ZMĚNY MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ MANAŽERSKÝ CONTROLLING

3 MARKETING SPORTOVNÍCH AKCÍ (původní název Marketing sportovních služeb a akcí) MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MARKETINGOVÝ MIX MARKETINGOVÝ VÝZKUM MASOVÁ KOMUNIKACE MATEMATIKA PRO EKONOMY MÉDIA A REKLAMNÍ PROSTŘEDÍ MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE METODIKA MANAGEMENTU KVALITY (původní název Metody a techniky managementu kvality) MEZINÁRODNÍ MARKETING MIKROEKONOMIE OBCHODNÍ DOVEDNOSTI OBCHODNÍ PRÁVO OBCHODNÍ TRANSAKCE (původní název Finanční a právní aspekty obchodních transakcí) ORGANIZACE A ŘÍZENÍ OBCHODU PERSONALISTIKA PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU PODNIKOVÁ INFORMATIKA PODNIKOVÁ KULTURA POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ PRACOVNÍ PRÁVO (do AR 2012/2013) PRÁVO VE SPORTU PRODUKČNÍ A OPERAČNÍ MANAGEMENT PSYCHOLOGIE PR VE SPORTU (původní název Public relations ve sportovních organizacích) PUBLIC RELATIONS REKLAMA VE SPORTU (původní název Reklama a sponzorování ve sportu) REKLAMNÍ STRATEGIE A PLÁNOVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH ZDROJŮ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ I ŘÍZENÍ PROJEKTŮ II SMLUVNÍ PRÁVO (OBČANSKOPRÁVNÍ ZÁVAZKY)

4 SMLUVNÍ PRÁVO (OBCHODNĚPRÁVNÍ ZÁVAZKY) SOCIOLOGIE ŘÍZENÍ SPORT A SPOLEČNOST (původní název Sport ve společenském kontextu) SPORTOVNÍ MANAGEMENT (původní název Organizace a management sportu) STRATEGICKÁ ANALÝZA (původní název Strategie a strategická analýza) STRATEGICKÝ MARKETING TRH A SPOTŘEBA (původní název Spotřební chování a segmentace trhu) VEŘEJNÉ FINANCE ZÁKLADY MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY ZÁKLADY MANAGEMENTU ZÁKLADY MARKETINGU ZÁKLADY PRÁVA ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

5 ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (platnost do AR 2011/2012) Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (bez pomůcek). Hodinová dotace K1: 12 - prezenční, 4 - cvičení, 88 - distanční Počet kreditů: 4 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 10 testových otázek po 10 bodech Vstupní požadavky: Student musí mít zapsán a absolvován modul Podnikové informační systémy. Výstupní znalosti: Student bude umět efektivně kooperovat na řízení a organizaci informatických projektů, posuzovat ekonomické, personální a organizační otázky provozu a rozvoje celého informačního systému. Získané kompetence: Po absolvování by měl být student schopen kvalifikovaněji se podílet na implementaci informačních systémů v analytické oblasti, efektivně kooperovat na řízení a organizaci informatických projektů, posuzovat ekonomické, personální a organizační otázky provozu a rozvoje celého informačního systému. Cíle a obsah: Cílem předmětu je prezentovat celkový rozměr úloh, postupů, činností a jim adekvátních metod a nástrojů při řešení inovací informačních systémů v podnicích a dalších typech organizací. V rámci tohoto komplexu je pak věnována zvláštní pozornost vybraným metodám a postupům a jejich praktickému využití. GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika. Praha: Grada Publishing,

6 ANALÝZA DAT V EKONOMII Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (Standardizované vzorce, kalkulačka). Hodinová dotace P1: 20 - prezenční, 10 - cvičení, 14 - konzultace, 34 distanční Hodinová dotace K1: 12 - prezenční, 66 distanční Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: 60 minut, 14 otázek, z toho 6 příkladů po 10 bodech a 8 teoretických otázek po 5 bodech Vstupní požadavky: Elementární úroveň znalostí z matematiky. Výstupní znalosti: Schopnost práce s datovými soubory, jejich zpracování, sběr. Základní statistické metody. Ověření předpokladů o populaci. Zkoumání závislostí, základní demografické pojmy a pojmy z oblasti pojištění. Získané kompetence: Absolvent bude schopen zvládat analýzu a interpretaci vypočtených hodnot z oblasti popisné statistiky, teorie pravděpodobnosti a induktivních úsudků o populaci. Absolvent se také seznámí, jak pracovat se soubory dat, jak je prezentovat, jak správně zvolit metodu zpracování podle konkrétní povahy dat. Součástí nového poznání je i práce s metodami, které ověřují statistickou významnost závislosti mezi různými typy proměnných. Vzhledem k vysokému významu časového aspektu při rozhodovacích postupech je absolvent schopen analýzy časových řad a indexů. Součástí zásadního rozhodování v životě firmy jsou lidské zdroje a tak bude uchazeč schopen základních demografických analýz, zkoumání struktury obyvatel, včetně orientace se v úmrtnostních tabulkách, které jsou základem např. veškeré pojistné agendy. Kromě samotných výpočtů a aplikace různých kvantitativních metod bude absolvent schopen interpretovat vypočtené hodnoty a zejména na jejich základě přijímat rozhodnutí v dané oblasti a firmě. Cíle a obsah: Cílem předmětu je rozvoj základních statistických a demografických znalostí, rozvoj znalostí při sběru dat, jejich zpracování a analýze, při jejich vyhodnocování především v oblasti kvantitativních dat. Posluchači se seznámí s možnostmi, jak vhodným způsobem vybrat charakteristiky vhodné pro analýzu dat podle jejich povahy, se zkoumáním závislosti a zejména se naučí interpretovat výstupy získané z různých programových produktů. Kromě metod jednorozměrné analýzy dat se posluchači seznámí s vícerozměrnými metodami, které v poslední době získávají na své popularitě a na praktickém využití. V neposlední řadě se absolvent kurzu bude orientovat v základních demografických pojmech, pochopí konstrukci a použití jednotlivých druhů pojištění a připojištění a bude schopen se orientovat v pojistných produktech vyskytujících se na Českém trhu. LÖSTER, T., ŘEZANKOVÁ, H., LANGHAMROVÁ, J. Statistické metody a demografie. Praha: VŠEM, Standardizované vzorce a pomůcky 5

7 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (bez pomůcek). Hodinová dotace P1: 20 - prezenční, 10 - cvičení, 14 - konzultace, 34 - distanční Hodinová dotace K1: 12 - prezenční, 66 - distanční Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: 30 minut, 20 testových otázek po 5 bodech Vstupní požadavky: Nejsou specifické vstupní požadavky, studenti mají k dispozici skripta VŠEM a prezentace v SIS VŠEM, pro složení zkoušky je potřebné zvládnout odpovídající literaturu (skripta) a obsah přednášek podložený slidy. Výstupní znalosti: Po absolvování by měl být student schopen: lépe se orientovat v různých typech aplikací informačních systémů a přispět k efektivnímu rozvoji IS na aplikační úrovni, efektivněji využívat základní typy aplikací, objektivněji posuzovat možnosti, nároky a omezení jednotlivých informačních systémů. Získané kompetence: Student se bude orientovat v různých typech aplikací informačních systémů a přispět k efektivnímu rozvoji IS na aplikační úrovni. Bude umět efektivněji využívat základní typy aplikací a dokáže objektivněji posuzovat možnosti a nároky jednotlivých IS. Cíle a obsah: Cílem předmětu je vytvořit komplexní představu studentů o současných i perspektivních možnostech informačních systémů v praxi. Je orientován aplikačně, to znamená, že podává přehled o jednotlivých typech aplikací a jejich podstatných parametrech a přístupech k implementaci a užití. POUR, J., ŠEDIVÁ, Z. Aplikace podnikové informatiky. Praha: VŠEM,

8 BEZPEČNOST ICT Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (bez pomůcek). Hodinová dotace K1: 12 - prezenční, 4 - cvičení, 88 - distanční Počet kreditů: 4 Časová dotace a typ výstupu: 30 min., 20 otázek po 5 bodech Vstupní požadavky: Student musí mít zapsán a absolvován modul Podnikové informační systémy. Výstupní znalosti: Orientace v problematice bezpečnosti počítačů a jejich softwaru. Cíle a obsah: Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s problematikou bezpečnosti počítačů a jejich software tak, aby byli schopni zabránit úniku (citlivých) dat a nechtěným uživatelským aktivitám, jako například masovému šíření spamu prostřednictvím virů. Důraz je kladen na víceúrovňové zabezpečení sítí, aplikací i samotných operačních systémů. Studenti se seznámí s faktickou potřebou bezpečnosti ve všech odvětvích ICT. Získají znalosti o typických síťových útocích a ochraně proti nim spolu se základními způsoby šifrování komunikace. Součástí šifrování jsou také hesla a certifikáty, se kterými se studenti naučí pracovat. Součástí předmětu jsou základy antivirové, antispamové a heuristické analýzy, kterou provádějí moderní antivirová řešení, případně řešení na bázi UTM (Unified Threat Management). Dále se studenti seznámí s principy zabezpečení webu, webových aplikací a databázových systémů. Absolventi předmětu získají široký přehled o bezpečnosti v ICT, který zúročí při integraci různých softwarových systémů a aplikací. LUDVÍK, M. ŠTĚDROŇ, B. Teorie bezpečnosti počítačových sítí. Brno: Computer Media,

9 BUSINESS INTELLIGENCE Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (bez pomůcek) Hodinová dotace P1: 16 - prezenční, 8 - cvičení, 12 - konzultace, 42 - distanční Hodinová dotace K1: 12 - prezenční, 66 - distanční Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: 45 minut, 10 testových otázek po 10 bodech Vstupní požadavky: Nejsou specifické vstupní požadavky, studenti mají k dispozici skripta VŠEM a prezentace v SIS VŠEM, pro složení zkoušky je potřebné zvládnout odpovídající literaturu (skripta) a obsah přednášek podložený slidy. K dispozici jsou i www adresy obsahující demo aplikace BI produktů. Výstupní znalosti: Po absolvování by měl být student schopen: pochopit principy analytických aplikací (BI) založených na multidimenzionálním uložení a využití dat, podílet se na přípravě úloh Business Intelligence, zejména využitím dimenzionálního modelování, orientovat se v různých variantách řešení BI a objektivněji je posuzovat vzhledem k potřebám vlastního podniku. Získané kompetence: Student bude znát principy analytických aplikací založených na multidimenzionálním uložení a využití dat. Díky svým znalostem a dovednostem se může podílet na přípravě úloh Business Intelligence, zejména využitím dimenzionálního modelování, orientovat se v různých variantách řešení business intelligence. Cíle a obsah: Cílem předmětu je pochopit podstatu a možnosti hlubokých analýz nad rozsáhlými podnikovými daty ukládanými do specifických databází zvaných datové sklady a datová tržiště. Předmět je založen mezioborově na aplikaci informačních systémů na podniková data a obecně patří do oblasti označované jako BI. Předmět se orientuje na výklad principů a způsobů zakládání různých druhů datových skladů, na vysvětlení specifičnosti různých typů dat a na aplikace a technologie pro podporu analytických, rozhodovacích a plánovacích aktivit v podniku manažerské aplikace, datové sklady, datová tržiště, reporting a zejména na moderní oblast dolování z dat. ŽIŽKA, J. Business Intelligence. Praha: VŠEM,

10 CIVILNÍ PROCES Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (bez pomůcek) Hodinová dotace K1: 12 - prezenční, 4 - cvičení, 88 - distanční Počet kreditů: 4 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 20 testových otázek po 5 bodech Vstupní požadavky: Student musí mít zapsán a absolvován modul Právo a podnikání. Výstupní znalosti: Student se zorientuje ve struktuře a základních principech soudnictví. Získané kompetence: Hlavním cílem je, aby student po absolvování předmětu byl schopen aktivně se orientovat v soudních řízeních. Z tohoto důvodu je v rámci výuky kladen důraz na pochopení základních pravidel řízení před soudem. Proto jsou podávány podrobné informace o civilním procesu (občanském soudním řízení) tak, aby student mohl aktivně vystupovat při uplatnění svých práv v občanském soudním řízení. Získané poznatky jsou velmi důležité pro činnost manažera, který by měl být schopen samostatně jednat v občanském soudním řízení jako účastník řízení. S civilním procesem se studenti mohou setkat také tehdy, bude-li účastníkem řízení jejich zaměstnavatel. Cíle a obsah: Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se základy českého civilního procesu. Kromě obecného seznámení s organizací, strukturou a základními principy soudnictví, se soustřeďuje na jednotlivé pojmy a právní instituty procesního práva jako je žaloba, účastníci řízení, k čemuž slouží i simulace ústního jednání. ÚZ Občanský soudní řád ÚZ Ústava ČR a listina základních práv a svobod 9

11 DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (kalkulačka) Hodinová dotace K1: 12 - prezenční, 4 - cvičení, 88 - distanční Počet kreditů: 4 Časová dotace a typ výstupu: 30 min., 20 testových otázek po 5 bodech Vstupní požadavky: Předpokládají se základní znalosti z mikroekonomie a makroekonomie. Dále také středoškolské znalosti matematiky. Znalost současného daňového systému není podmínkou, ale je výhodou. Výstupní znalosti: Absolventu kurzu budou schopni analyzovat dopady různých změn v daňovém systému z hlediska spravedlnosti a efektivnosti. Získají přehled o fungování daňových systémů v rámci EU a podrobněji pak v ČR. Cíle a obsah: Cílem je poskytnout ekonomický teoretický základ pro posuzování daňových systémů, informace o současných politických řešeních a zhodnotit dopady zdanění ve vyspělých zemích na ekonomiku a společnost. Předmět pokrývá všechny základní problémy daňové teorie (daňová efektivnost, spravedlnost, incidence, stimulace, stabilizační funkce daní) a daňové politiky ve vyspělých zemích (členů OECD). Kurz se též věnuje aktuálním otázkám daňové koordinace a harmonizace. VOLKÁNOVÁ, Z., KLAZAR, S. Daně, daňová politika a daňová teorie. Praha: VŠEM,

12 DAŇOVÝ SYSTÉM A ADMINISTRATIVA Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (ÚZ, Standardizované vzorce, kalkulačka) Hodinová dotace K1: 12 - prezenční, 4 - cvičení, 88 - distanční Počet kreditů: 4 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 16 otázek, z toho 4 otázky po 10 bodech a 12 otázek po 5 bodech Vstupní požadavky: Základní znalosti z makroekonomie, hospodářské politiky a účetnictví. Výstupní znalosti: Absolvent je schopen aktivně se orientovat v daňovém systému ČR včetně jeho administrace. Cíle a obsah: Předmět seznamuje se základy daňové administrativy v ČR, a to především z pohledu daňového subjektu. Důraz je kladen na práva a povinnosti daňového subjektu, a to zejména ve vyměřovacím řízení a při placení daní. Druhá část kurzu je věnována základním mechanismům fungování daně z přidané hodnoty v ČR a EU. VOLKÁNOVÁ, Z., KLAZAR, S. Daně, daňová politika a daňová teorie. Praha: VŠEM, Daňové zákony. Sagit. Standardizované vzorce a pomůcky 11

13 DĚJINY PODNIKÁNÍ Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test Hodinová dotace P1: 15 - prezenční, 63 - distanční Hodinová dotace K1: 6 - prezenční, 72 - distanční Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 20 testových otázek po 5 bodech Vstupní požadavky: Základní znalosti z oblasti makroekonomie. Výstupní znalosti: Student bude po absolvování předmětu chápat základní souvislosti v oblasti vývoje podnikání především v období od vzniku samostatného československého hospodářství až do současnosti. Získané kompetence: Absolvent získá základní představu a přehled o vývoji hospodářství českých zemí od vzniku samostatného československého hospodářství až do současnosti. Bude chápat základní souvislosti v oblasti vývoje financí a bankovnictví, průmyslu a živností, obchodu a zemědělství i celkový hospodářský vývoj. Seznámí se i se základními principy transformace československé ekonomiky a jejím vývojem v 90. letech minulého století. Cíle a obsah: Cílem předmětu je seznámit studenty s faktory, které formovaly možnosti a podoby podnikání. Tyto faktory budou demonstrovány na příkladu vybraných období hospodářského vývoje v českých zemích s přihlédnutím k širšímu kontextu ekonomických a společenských změn ve světě. : GERŠLOVÁ, J. Dějiny moderního podnikání. Příbram: Professional Publishing,

14 EKONOMIKA PODNIKU I Způsob ukončení (pomůcky): Souborný zkouškový test z Ekonomiky podniku I + II (kalkulačka). Hodinová dotace P1: 16 - prezenční, 8 - cvičení, 12 - konzultace, 42 - distanční Hodinová dotace K1: 8 - prezenční, 70 - distanční Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: Souborný zkouškový test pro EP I a EP II, 60 min., 11 otázek, z toho 3 příklady po 20 bodech a 8 testových otázek po 5 bodech. Vstupní požadavky: Základní znalosti z oblasti mikroekonomie. Výstupní znalosti: Znalost základních kategorií ekonomiky podniku, podnikání a životního cyklu podniku. Přehled o charakteristikách základních forem ekonomických subjektů a jejich vazbách. Získané kompetence: Po absolvování předmětu student získá schopnost komplexního pohledu na podnik. Bude rozumět základním kategoriím ekonomiky podniku, principům a cílům podnikání, jednotlivým fázím životního cyklu podniku a principům ekonomického podnikového rozhodování. Získá přehled o základních charakteristikách jednotlivých forem ekonomických subjektů a bude vnímat jejich vazby a význam v národní ekonomice, včetně aktuální problematiky českého podnikohospodářského prostředí. Naučí se rozumět stěžejním kategoriím podnikové ekonomiky, jako jsou náklady, výnosy, výsledek hospodaření, efektivnost podniku, a jejich vzájemným souvislostem a získané znalosti využívat na podporu rozhodovacích procesů v podniku. Cíle a obsah: Předmět představuje úvod do základních kategorií ekonomiky podniku, podnikání, životního cyklu podniku a determinant ekonomického podnikového rozhodování. Podává přehled charakteristik základních forem ekonomických subjektů a vymezuje jejich vazby a význam v národní ekonomice, včetně aktuální problematiky českého podnikohospodářského prostředí. HYRŠLOVÁ, J., KLEČKA, J. Ekonomika podniku. Praha: VŠEM,

15 EKONOMIKA PODNIKU II Způsob ukončení (pomůcky): Souborný zkouškový test Ekonomika podniku I + II (kalkulačka). Hodinová dotace P1: 20 - prezenční, 10 - cvičení, 14 - konzultace, 48 - distanční Hodinová dotace K1: 16 - prezenční, 62 - distanční Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: Souborný zkouškový test pro EP I a EP II, 60 min., 11 otázek, z toho 3 příklady po 20 bodech a 8 testových otázek po 5 bodech. Vstupní požadavky: Základní znalosti z oblasti mikroekonomie a matematiky pro ekonomy; znalosti získané v rámci předmětu Ekonomika podniku I. Výstupní znalosti: Znalost podstaty, analýz a řízení základních činností podniku z hlediska jejich předmětového zaměření (nákup, prodej, výroba, financování, investiční činnost). Předmět vytváří obsahové i metodologické východisko pro navazující odborně specifikované předměty studijního programu. Získané kompetence: Absolvování předmětu dále rozvijí u studenta schopnost komplexního pohledu na podnik. Student bude rozumět podstatě a základním úkolům jednotlivých podnikových činností (funkcí), jako je marketing, nákup, výroba, prodej, investování a financování, a bude schopen tyto činnosti analyzovat a řídit ve vazbě na cíle podniku jako celku. Pochopením obsahu a principů podnikové ekonomiky a jednotlivých podnikových činností (funkcí) získá student základní předpoklady pro samostatnou manažerskou práci, pro komplexní řešení podnikových problémů a pro aplikaci stávajících i nových poznatků do každodenní manažerské praxe. Student bude schopen kompetentně reagovat na měnící se podmínky podnikání a využívat budoucí příležitosti pro další rozvoj podniku. Cíle a obsah: Předmět seznamuje s podstatou, analýzou a řízením základních činností podniku z hlediska jejich předmětového zaměření (marketing, nákup, výroba, prodej, financování, investování a rozborová činnost) a vytváří tak obsahové i metodologické východisko pro navazující odborně specifikované předměty studijního programu. HYRŠLOVÁ, J., KLEČKA, J. Ekonomika podniku. Praha: VŠEM,

16 ETIKA PODNIKÁNÍ (platnost od AR 2012/2013) Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test. Hodinová dotace P1: 16 - prezenční, 8 - cvičení, 12 - konzultace, 42 - distanční Hodinová dotace K1: 12 - prezenční, 66 - distanční Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 20 testových otázek po 5 bodech Vstupní požadavky: Bez vstupních požadavků. Výstupní znalosti: Studenti budou rozumět základům obecné etiky, tj. morálce založené na lidské svobodě, přirozenému vzniku mravních pravidel a jejich následné implementaci do etických kodexů a zákonů. Získají základní vhledy do manažerské etiky a porozumí principům institucionální etiky. Získané kompetence: Absolvent bude schopen využít teoretických znalostí v oblasti etiky k řízení lidských zdrojů, k vytváření pravidel v instituci, jejíhož řízení se účastní. Dokáže se orientovat v hodnotovém světě pracovních a ekonomických vztahů. Cíle a obsah: Předmět rozvíjí základní pojmy v oblasti obecné etiky. Na základě popisu fenoménu morálky (a lidské svobody) vede studenta k porozumění podstatě morality, jejího vzniku a udržování ve společnosti. Student bude seznámen se základními filosofickými východisky v etice a s relevantními informacemi z oblasti sociologie a psychologie. Získané znalosti v oblasti obecné etiky budou aplikovány na porozumění mezilidským vztahům v instituci, vztahům mezi institucemi a vztahu instituce a veřejnosti. SEKNIČKA, P., PUTNOVÁ, A., UHLÁŘ, P. Etické řízení ve firmě. Praha: Grada,

17 EVROPSKÁ UNIE Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (bez pomůcek). Hodinová dotace K1: 12 - prezenční, 4 - cvičení, 88 - distanční Počet kreditů: 4 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 25 testových otázek po 4 bodech Vstupní požadavky: Student musí mít zapsán a absolvován modul Management. Výstupní znalosti: Student se naučí orientovat v procesu ekonomické a politické integrace. Získané kompetence: Předmět umožní studentům pochopit základní proměnu hospodářské politiky po vstupu ČR do EU, absolventi se vyznají se ve strukturách a kompetencích vrcholných evropských orgánů a vytvoří si představu o společných evropských problémech a to nejen v současnosti, ale i v hlubších historických souvislostech. Cíle a obsah: Předmět seznamuje se základními pojmy a vývojem evropského integračního procesu zasazeného do historického, politického, institucionálního a ekonomického rámce. Zabývá se smyslem procesu ekonomické a politické integrace a jeho výsledky. PILIP, I., MACH, P., ŽÁK, M. Evropská unie. Praha: VŠEM, ŽÁK, M. Hospodářská politika kapitola 4 Evropská unie. Praha: VŠEM,

18 EXAKTNÍ MYŠLENÍ V EKONOMII Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (Standardizované vzorce, kalkulačka). Hodinová dotace P1: 20 - prezenční, 10 - cvičení, 14 - konzultace, 34 - distanční Hodinová dotace K1: 16 - prezenční, 62 - distanční Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 5 příkladů po 20 bodech Vstupní požadavky: Středoškolská matematika. Výstupní znalosti: Základní pojmy logiky, základní pojmy teorie grafů, interpretace aritmetického výrazu, formule výrokového počtu binárním stromem, vyjádření výrazu i formule v prefixním i postfixním tvaru. Elementární funkce používané v ekonomických aplikacích, první a druhá derivace, maximální intervaly monotonie funkcí, extrémy funkce, konvexnost, konkávnost, body inflexe. Získané kompetence: Student zvládne základní logické a matematické systematické postupy při sběru, zpracování a analýze dat i při vyhodnocování a práci s informacemi jak kvalitativními, tak i kvantitativními s důrazem na ekonomické aplikace. Naučí se dedukovat pravdivé informace ze získaných pravdivých informací, identifikovat splnitelné formule, tautologie a kontradikce ve výrokovém počtu, používat kvantifikátory v predikátovém počtu. Dále bude aplikovat metody diferenciálního počtu v mikroekonomických i makroekonomických matematických modelech (speciálně zvládne rozhodování o růstu i poklesu, také o rychlosti růstu i poklesu, které použije při ekonomické analýze). Cíle a obsah: Cílem předmětu je rozvíjet základní logické a matematické systematické postupy při sběru, zpracování a analýze dat i při vyhodnocování a práci s informacemi jak kvalitativními, tak i kvantitativními s důrazem na ekonomické aplikace. Ukázat jak logika přispívá k pochopení dedukovat pravdivé informace ze získaných pravdivých informací, identifikace splnitelných formulí, tautologií a kontradikcí ve výrokovém počtu, používání kvantifikátorů v predikátovém počtu. Výuka matematických metod výrazným způsobem zvyšuje kvalitu myšlení studentů a vede k důvěře v co nejširší využívání exaktních sofistikovaných metod práce při všech příležitostech. COUFAL, J., LÍNEK, V. Logika a matematika pro ekonomy. Praha: VŠEM, Standardizované vzorce a pomůcky 17

19 FINANCE A FINANČNÍ TRHY Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (Standardizované vzorce, kalkulačka). Hodinová dotace K1: 12 - prezenční, 4 - cvičení, 88 - distanční Počet kreditů: 4 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 20 otázek, z toho 2 příklady; všechny otázky jsou po 5 bodech nebo modulová zkouška Vstupní požadavky: Znalosti z předmětu Ekonomika podniku, student musí mít zapsán a absolvován modul Finanční řízení. Výstupní znalosti: Studenti budou seznámeni s úvodní problematikou fungování finančních trhů, s jejich segmentací a nástroji, s finančními zprostředkovateli, s fungováním burz cenných papírů, se základními principy rozhodování investora a se základními metodami oceňování cenných papírů. Získané kompetence: Absolvent získá základní informace o fungování finančních trhů a o jejich úloze v rozvinutých tržních ekonomikách. Porozumí motivům vstupu hospodářských na finanční trhy, seznámí se s hlavními institucemi na nich operujícími a s klady a zápory spojenými s využíváním jejich služeb. Dokáže se orientovat mezi nejčastěji používanými nástroji na finančních trzích a seznámí se s analytickými metodami aplikovanými při jejich oceňování. Pro svůj vlastní případný vstup na finanční trhy bude moci využít zejména pasáž věnovanou rozhodování investora se zaměřením na rizika, která je zde třeba zohledňovat. Cíle a obsah: Předmět seznamuje s problematikou finančních trhů, s jejich významem pro fungování ekonomiky, jejich segmentací a nástroji, se základními principy rozhodování investora a se základními metodami oceňování vybraných finančních instrumentů. REJNUŠ, O. Peněžní ekonomie. Brno: Akademické nakladatelství CERM,

20 FINANČNÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (Standardizované vzorce, kalkulačka). Hodinová dotace P1: 16 - prezenční, 8 - cvičení, 12 - konzultace, 42 - distanční Hodinová dotace K1: 8 - prezenční, 70 distanční Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 10 otázek/příkladů, z toho 2 příklady po 8 bodech, 2 příklady po 9 bodech, 2 příklady po 10 bodech, 2 příklady po 11 bodech a 2 příklady po 12 bodech Vstupní požadavky: Bez vstupních požadavků. Výstupní znalosti: Absolvent získává kompetence pro využití kvantitativních metod v oblasti finančních pojistných produktů. Získané kompetence: Po absolvování předmětu student umí zjistit současnou i budoucí hodnotu kapitálu, vypočítat změnu hodnoty kapitálu v čase, a to jak předelhůtným, tak polhůtným úročením a diskontováním. Rozumí principiálnímu rozdílu mezi jednoduchým a složeným úročením, je schopen oboje prakticky aplikovat při zpracování běžných i spořicích účtů. Dokáže kontrolovat i samostatně sestavit splátkové kalendáře úvěrů, umí snadno odhadnout RPSN spotřebitelského úvěru i finančního leasingu. Zná finanční výpočty související s běžnými bankovními produkty i cennými papíry. Rozumí základním principům životního i škodového pojištění a pojistné terminologii. Umí na základě úmrtnostních tabulek vypočítat tabulky komutačních čísel životního pojištění pro libovolné pojistně technické míry a aplikovat komutační čísla pro výpočet čistých prémií produktů životního pojištění. Zná pojem pojistná rezerva a její význam pro hospodaření pojišťovny, umí ji v jednoduchých případech odhadnout. Je schopen úspěšně analyzovat širokou škálu smluv ve finanční i pojistné oblasti. Cíle a obsah: Předmět seznamuje s terminologickým a metodologickým aparátem používaným v bankovních a ekonomických výpočtech a v oblasti finančních trhů, dále s terminologií a metodologií nejvýznamnějších pojistných výpočtů z praxe moderního pojišťovnictví. Předmět ústí do zvládnutí postupu pro srovnání alternativních produktů na finančním a pojistném trhu. PROUZA, L. Finanční a pojistná matematika. Praha: VŠEM, Standardizované vzorce a pomůcky 19

21 FINANČNÍ ANALÝZA Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (kalkulačka) Hodinová dotace P1: 20 - prezenční, 10 - cvičení, 14 - konzultace, 34 - distanční Hodinová dotace K1: 12 - prezenční, 66 - distanční Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 20 otázek, z toho 5 příkladů; všechny otázky jsou za 5 bodů Vstupní požadavky: Znalosti z předmětu Ekonomika podniku. Výstupní znalosti: Absolvent získává kompetence v hodnocení finančního zdrav firmy a finanční pozice firmy. S využitím získaných poznatků je schopen posoudit, zda firma tvoří hodnotu pro akcionáře. Na základě interpretace ukazatelů finanční analýzy je schopen provést mezipodnikové srovnání finančního zdraví firem. Získané kompetence: Po absolvování předmětu finanční analýza se student naučí rozumět základní terminologii finanční analýzy. Naučí se konstruovat a interpretovat jednotlivé typy ukazatelů finanční analýzy. Zároveň umí aplikovat v praxi vybrané dostupné metody a nástroje finanční analýzy. Student prohloubí svoji orientaci ve znalostech a vzájemných věcných a logických souvislostech mezi jednotlivými typy finančních výkazů. Umí zpracovávat finanční analýzy, rozbory firem a analyzovat jejich finanční zdraví a finanční pozici. Tímto ovládne komplexní diagnostiku firmy. Na základě výstupů finanční analýzy umí formulovat vhodná komplexní doporučení pro úspěšné finanční řízení firmy. Je schopen spolupracovat na tvorbě finanční strategie firmy a napomáhat jejímu rozpracování do taktických a operativních finančních plánů. V rámci svých odborných znalostí chápe význam finančního controllingu a umí implementovat jeho zásady, metody a nástroje ve firmě. Cíle a obsah: Předmět využívá účetních znalostí na úrovni finanční analýzy směřující ke stanovení finančních cílů podniku a zvládnutí metodiky zjišťování finančního zdraví podniku. Zahrnuje základní metody hodnocení finančních toků pomocí soustavy finančně analytických ukazatelů a objasňuje způsob provádění finančně analytických operací a interpretace jejich výsledků. PEŠKOVÁ, R., JINDŘICHOVSKÁ, I. Finanční analýza. Praha: VŠEM,

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

Anotace vzdělávacího programu

Anotace vzdělávacího programu Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Hlavní cizí jazyk - anglický... 2 1.2 Hlavní cizí jazyk německý... 2 1.3 Komunikace... 3 1.4 Tělesná výchova I... 4 1.5 Matematika... 4 1.6

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Podnikání KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 64 41 L/51 PODNIKÁNÍ Délka a forma studia:

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové Verze platná od 1.9. 2012 1 Obsah 1 Úvodní identifikační údaje... 9 2 Profil absolventa...

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/01 dálkové RVP: 64-41-L/51... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

Více

MAT-1 Matematika 1. Anotace. Cíl. Osnova. Studijní zátěž. Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)

MAT-1 Matematika 1. Anotace. Cíl. Osnova. Studijní zátěž. Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Povinné předměty MAT-1 Matematika 1... 2 POE Podniková ekonomika... 4 PRA-1 Právo 1... 6 ZIZ Zpracování informací a znalostí... 8 INF Informatika... 10 UKV Úvod do kognitivních věd... 12 MAT-2 Matematika

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více