Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou"

Transkript

1 DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 10 říjen 2014 ZDARMA Nový systém objednávání materiálu DTS nabídne ubytovnu i kantýnu Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou Jirkovští Stopaři: Trochu jiný kroužek Laboratoř z Chytrých hlav zdravotníkům Vršanská obstála podle inspektorů na výbornou Výborným hodnocením skončila pro Vršanskou uhelnou generální prověrka Českého báňského úřadu (ČBÚ), která po více než šesti letech proběhla v září. Nejvyšší báňská kontrola se týkala veškerých provozů a činností Vršanské uhelné. V průběhu prověrky nebyl uložen žádný závazný příkaz k odstranění nějakých závad. Ty, na které báňští inspektoři narazili, byly takového rázu, že mohly být odstraněny ještě před skončením prověrky. V závěrečném protokolu o kontrole, který jsme obdrželi v říjnu, proto nejsou ani žádná Ministr Mládek uznal rizika navýšení poplatků z těžby uhlí Ministerstvo průmyslu a obchodu konečně navázalo dialog s těžebními společnostmi. Ministr Jan Mládek na jednání se zástupci čtyř těžebních společností uznal rizika a negativní dopady, které by plánované desetinásobné zvýšení úhrady za vytěžený nerost mohlo mít především na zaměstnanost a rozvoj severočeského regionu. Chce se proto sejít s ministrem inancí Andrejem Babišem. Návrh na zvýšení těžebních poplatků obsahuje novela Horního zákona, kterou připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě dohody stran vládní koalice. Novela má upravit výpočet i sazbu úhrad za vytěžené nerosty. K úpravě poplatků nedošlo od roku Určité navýšení si dokáži představit. Současně si ale uvědomuji, že razantní skokové zvýšení poplatků může mít negativní dopady na těžební irmy i na region, kde působí, konstatoval ministr Mládek, který chce zasednout k jednacímu stolu s ministrem inancí Andrejem Babišem. Podle mluvčího ministerstva inancí Radka Ležatky se Babišův resort dalším jednáním nebrání. Miliardové škody Konkrétní negativní dopady zejména pro region severních Čech Mládkovi vysvětlili předsedové představenstev společností Sokolovská uhelná, Vršanská uhelná, Severočeské doly a Severní energetická. Pokud dojde k desetinásobnému zvýšení poplatku, jak navrhlo Ministerstvo inancí, přesáhnou negativní dopady několik miliard korun za rok. To jsou peníze, o které přijdou především severní Čechy. Skokové zvýšení způsobí nejen ztrátu pracovních míst, ale i ztrátu zakázek pro dodavatele a propad investic a sponzorských darů, upozornil Ivan Lapin, předseda představenstva společnosti Severočeské doly. Pokračování na straně 12 O podobě kolektivní smlouvy na dalších několik let začali už během října jednat zástupci Sdružení odborových organizací se společnostmi skupin Czech Coal a Severní energetická. Kolektivní vyjednávání začalo v dostatečném předstihu, aby opatření, která bychom museli splnit, uvedl výrobní ředitel a závodní lomů Vršanské uhelné Miroslav Borovský. Přípravy na návštěvu báňských inspektorů začaly ale už v létě. Podkladová zpráva pro ně měla sedmdesát stran. Kontrola se týkala zejména dodržování zákona O hornické činnosti, výbušinách a o státní báňské správě, Horního zákona, ale i dalších legislativních norem, například bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti provozu a hospodárného využívání výhradních ložisek. Kromě inspektorů ČBÚ se na prověrce podíleli i zástupci Obvodního báňského úřadu Most, ale také krajské hygienické stanice a Sdružení odborových organizací skupiny Czech Coal. V celkem šesti odborných skupinách, které se během týdne v provozech Vršanské uhelné pohybovaly, nechyběli samozřejmě ani odborní zaměstnanci společnosti. ho bylo možné uzavřít do konce roku. V letošním roce končí platnost takzvaných velkých kolektivních smluv, které jsou uzavírány na tříleté období. K nim se pak každoročně na základě dohody uzavírají dodatky ke konkrétním částem, například ve mzdové nebo sociální Generální prověrka se netýkala jen bezpečnosti práce, ale všeho, co souvisí s báňskou činností. Kromě kontroly dokumentace došlo i na kontrolu všech provozních zařízení a pracovišť. O to víc nás těší, že jsme obstáli na výbornou. Poděkování patří nejen těm, kdo se podíleli na přípravách generální prověrky, ale i zaměstnancům Vršanské za jejich zodpovědnost, s jakou dodržují předpisy, ocenil práci kolegů výrobní ředitel. Odboráři a zaměstnavatelé začali vyjednávat oblasti. Naší snahou je uzavřít kolektivní smlouvy opět na delší časové období, ale chceme do nich zahrnout i změny legislativy z poslední doby, například zvýšení minimální mzdy, řekl k tomu předseda Sdružení odborových organizací Czech Coal Group Jaromír Franta.

2 2 Zprávy ze skupiny DN / číslo 10 / říjen 2014 DN / číslo 10 / říjen 2014 Zprávy ze skupiny 3 EDITORIAL Nikdy nic nikdo nemá míti za de initivní. Jedna z mnoha moudrých myšlenek, které se dají najít v písních Voskovce a Wericha. A kterou, ať v duchu či nahlas, určitě někdy vyslovil každý z nás. To, co bereme jako samozřejmost, se může ze dne na den ukázat v jiné podobě. Ať už v soukromí nebo v práci. Vícekrát jsem se setkal s lidmi, kteří přišli do Vršanské z venku a byli zaskočeni. V dobrém slova smyslu. Já vím, že hodně z těch, kteří dlouhodobě působí na šachtě, si říká, co všechno by mohlo být lepší. Od peněz až po Ale od těch příchozích jsem slyšel: Byl jsem rád, že jsem si mohl skočit koupit něco ke svačině, natož abych měl levnější oběd. Nikdo se nestaral, jak a za kolik se dostanou do práce. A kolikrát se obávali, aby jim přišla výplata alespoň v odpovídajícím měsíci. Trochu paradoxně jsem si na slova ze známé písničky vzpomněl ve chvíli, kdy jsem za Vršanskou přebíral zvláštní ocenění za dlouholetou podporu regionu a společenskou odpovědnost. Na jednu stranu považuji takřka za povinnost, aby podnikatelské subjekty pomáhaly regionu, kde působí. Na straně druhé by jistě hodně organizací, institucí, představitelů obcí přiznalo, že peněz od sponzorů rapidně ubylo. Ale ani uhlí neunese všechno. Pokud vzrostou náklady na těžbu (o snaze státu výrazně zvýšit poplatky za vydobytý nerost se píše na jiném místě Důlních novin), bude naší prioritou postarat se zejména o naše zaměstnance. A teprve potom o okolí. Moc si přeji, aby hnědé uhlí mohlo pomáhat i v budoucnu regionu co nejvíce. A to nejen uhlí z Vršanské. S pozdravem Zdař bůh! Vladimír Rouček generální ředitel Vršanské uhelné Nový systém objednávání materiálu Slovo EPOS si možná řada z nás spojí spíše s literárním útvarem, ale ve společnostech skupiny Czech Coal má tato zkratka zcela jiný význam. Skrývá se za ní Elektronický požadavkový systém. Společně jej vyvinuly firmy Coal Services a Infotea. Jeho prostřednictvím mohou všichni, kdo k tomu mají patřičné oprávnění, objednávat materiál. Novinka se týká všech společností, jimž poskytujeme služby nákupu a skladování, sdělil ekonomický ředitel Coal Services Radomír Bernas, který je zároveň jedním z garantů projektu. Nový objednávkový systém EPOS nahradil v polovině září doposud využívaný program EPRO. Vybraní uživatelé, kterých je v současnosti více než stovka, byli Trable s počasím S rozmary počasí se během letní sezony, ale i v prvních podzimních týdnech musela vypořádávat společnost Rekultivace. Déšť komplikuje hlavně hrubé terénní úpravy území, které irma zajišťuje také pro Vršanskou uhelnou. Letošní počasí je abnormální. Zatímco na jaře byla neobvyklá sucha, od poloviny července přišly zase časté deště. Ty sice nemají vliv na práce, které se dělají ručně, například pěstební péči nebo výsadbu sazenic, ztěžují ale třeba návozy spraší a ornic, vysvětlil ředitel Rekultivací Tomáš Šolar. Právě ty jsou součástí dvou etap rekultivace Dolu Jan Šverma a 10. etapy rekultivace lomu Vršany, na nichž Rekultivace v současnosti pracují. Hlavní problém spočívá v tom, že se technika nedostane na místo prací. Část přístupových cest sice mohou upravit buldozery, ani ty se však vždy nedostanou všude a návozy ornice nebo sypání organických hmot jsou pak v dešti velmi obtížné. Obdobné problémy řeší Rekultivace také při polních pracích, protože většina polí na zrekultivovaných plochách leží na těžkých jílech nebo spraších. Pro nás to znamená jediné. Čekat na chvíli, kdy se počasí umoudří, a pak pracovat naplno. Čas na zpracování úrody a setí se tak velmi často zkracuje na hodiny. Ale během let jsme se naučili být dostatečně operativní, takže se s rozmary počasí dokážeme vypořádávat na maximum možného, dodal ředitel. Důvodů, proč se letecké snímkování dělá, je několik. Kromě toho, že jsou měřiči povinni mít pokryto celé území šachty, jsou tato data využitelná i dál. Pro Vršanskou uhelnou jsou důležitá pro projektování a přípravu výroby. Geodetická data ze snímků se dále vkládají do Geogra ického informačního systému (GIS), kde se dají spojit s dalšími údaji. Například s informací, kde se nachází jaká stavba, jaké má inventární číslo, o jaký pozemek a katastrální území se jedná, doplnil hlavní důlní měřič. Když se pak navíc výsledky snímkování propojí přes inventární číslo i se systémem SAP, je možné dohledat další údaje k příslušné stavbě. Například název objektu, správce majetku, datum výstavby, pořizovací cena, stavební úpravy, technické zhodnocení, investice, odpisy a další. Několikrát ročně Jedenkrát ročně se dělá takzvaný velký nálet, který pokrývá dobývací prostory Vršanské uhelné. To je celkové zájmové území lomu včetně zrekultivovaných ploch. Území dotčené ještě před spuštěním nového systému důkladně proškoleni. Během druhé poloviny září byl spuštěn zkušební provoz, který byl počátkem října vyhodnocen. Až na několik drobných chyb, které se objevily v prvních třech dnech provozu a byly vzápětí odstraněny, systém v testu obstál. Nová aplikace EPOS má uživatelům zajistit větší komfort a kvalitu objednávání i schvalování požadavků na nákup materiálu. Kromě toho, že je rychlejší, nabízí i příjemné uživatelské prostředí a také třeba možnost využívat šablony při opakovaném objednávání určitého sortimentu. Objednávající může průběžně sledovat vývoj svého požadavku od momentu schválení až po zavezení objednaného materiálu do skladu. Aplikace je rovněž provázána s účetním systémem SAP. Systém EPOS by mohl mimo jiné napomoci k hospodárnějšímu chování všech objednatelů. Například tím, že pokud bude požadovaný materiál na skladě, nebude možné na něj vytvořit nový požadavek k zakoupení. Tímto způsobem můžeme docílit efektivního využívání dostupných zásob, doplnil Bernas. Podle jeho slov bylo hlavním cílem všech, kdo se na vytvoření nové aplikace podíleli, zajistit, aby objednávání materiálu bylo nejen hospodárné, ale pro všechny také co nejjednodušší. Situaci na šachtě hlídají i letadla Letecké snímky bývají oblíbenou dekorací kanceláří, ovšem letecké snímky šachty se pořizují i z jiných důvodů než na výzdobu. Vedoucí útvaru měřictví a geoinformatiky Vršanské uhelné Jan Blín má s leteckým snímkováním mnohaleté zkušenosti. aktivní těžbou šachty, které se neustále mění, je prostřednictvím takzvaného malého náletu snímkováno v průměru jednou za dva měsíce, vysvětlil Jan Blín. Měřič fotogrammetr vše vidí ve formátu 3D a ze snímků vyhodnocuje všechny změny, k nimž v souvislosti s báňskou činností za uplynulé dva měsíce došlo. Do důlní mapy se zakreslí nejenom, co se vytěžilo a založilo, ale i přestavby kolejí a pásových dopravníků, nové odvodňovací příkopy, stavby, inženýrské sítě a podobně. Letecké měřické snímkování je efektivní a rychlý způsob, jak sbírat geogra ická data a informace o území. Důležité je, že jeho prostřednictvím lze zaměřovat i nebezpečná a těžko přístupná místa, což je v případě povrchových lomů nesmírně důležité, uzavřel Blín. Z pevných linek a mobilů zdarma i do Chvaletic Zaměstnanci Severní energetické, ale i společností skupiny Czech Coal mohou telefonovat do Elektrárny Chvaletice z firemních pevných linek i ze služebních mobilů zdarma. Společnost Infotea, která zajišťuje pro obě skupiny telekomunikační služby, připravila tuto novinku od října. V rámci společností skupiny Czech Coal a Severní energetická využíváme vlastní telefonní síť. Ta do Chvaletic ale samozřejmě nedosáhne, ani by se ji nevyplatilo budovat. Proto jsou tato volání zajišťována přes veřejného operátora, s nímž dlouhodobě spolupracujeme, vysvětlil vedoucí oddělení telekomunikací společnosti Infotea Libor Rejč. Vlastní síť je výhoda Infotea má v tomto směru velkou výhodu, protože je provozovatelem rozsáhlé telefonní sítě. Už historicky totiž mezi jednotlivými šachtami a těžebními lokalitami vedou kilometry telefonních kabelů. V celkovém součtu mluvíme o přibližně čtyřech stech kilometrů kabelů, které jsou mezi jednotlivými lokalitami. Některé vedly i dál, do dalších šachet. Teoreticky by bylo možné v rámci kabelové sítě volat například do Tušimic nebo do Bíliny, ale tyto trasy se už dnes nevyužívají a pro vzájemné propojení těchto vzdálených lokalit slouží rádiové spoje, doplnil Rejč. Hlavní jsou v tomto ohledu tři telefonní uzly - v Mostě, Komořanech a na Dole Centrum. K nim se postupně přidal další v Praze a nově také ve Chvaleticích. Pevné linky nezmizí Infotea, přesněji pětičlenné oddělení telekomunikací, zajišťuje nejen správu a údržbu telefonní sítě, ale také radiostanic a zčásti i mobilních telefonů. Včetně nově připojené chvaletické elektrárny má společnost ve správě kolem dvou a půl tisíce aktivních telefonních stanic takzvaných pevných linek. Kromě iremních telefonů využívají tuto síť i přibližně dvě stovky čísel v externích organizací. Mobilních telefonů už je v současnosti více než pevných linek, zhruba dvojnásobek, ale z toho velkou část tvoří čísla v takzvaném zaměstnaneckém programu ZAME. V běžném životě pevných telefonních linek ubývá, ve irmách ale mají své opodstatnění stále. Například pro DTS nabídne nově ubytovnu i kantýnu DTS Vrbenský rozšíří již od listopadu své služby o nabídku ubytování zejména pro zaměstnance dodavatelských irem. Zrekonstruovaný objekt v areálu irmy představili zástupci návštěvníkům během Dne otevřených dveří, který se konal 16. října. Projekt jsme připravovali několik let. Nápad přišel poté, co jsme většinu našich zaměstnanců soustředili do hlavní správní budovy, a zůstal nám nevyužitý objekt, vysvětlil ředitel DTS Vrbenský Lubomír Procházka. Ubytovna by měla sloužit například řidičům, které si irma najímá jako subdodavatele a jsou ubytováni na mnoha Provoz ve Vršanské uhelné o státním svátku 17. listopadu Úsek uhlí ranní směna: veškerá technologie odstavena, práce na nakládacím zásobníku noční směna: zásobování Elektrárny Počerady, v provozu nakládací zásobník, skládkové stroje SS1+SS3. Úsek skrývky provoz technologického celku TC2 po celý den, kolejová technologie odstavena, včetně granulátu z Unipetrolu. místech v regionu. Čtyři desítky zdejších lůžek ale budou k dispozici i montérům, kteří pracují v okolí na nejrůznějších stavbách nebo také řidičům, přijíždějícím pro uhlí do nedaleké úpravny uhlí. Ubytovna nabídne standardní zázemí, zdejší pokoje jsou navíc vybaveny klimatizací a televizí. Ceny se podle vybavení budou pohybovat od 190 korun za noc. Řidiči kamionů budou moci využívat i další služby, které poskytujeme, ať už se jedná o tankování pohonných hmot nebo pneuservis, doplnil Procházka. Ubytovna není jedinou novinkou, kterou ve zrekonstruovaném objektu DTS Vrbenský nabídne. Spodní patro budovy se proměnilo v kantýnu pro obyvatele ubytovny i pro zaměstnance DTS. Nabízet budeme kompletní sortiment jídel, nicméně v budoucnu se nechceme soustředit pouze na jejich výdej. Rádi bychom začali vařit, zpočátku alespoň jedno jídlo denně, připomněl ředitel. Aby byl servis kompletní, vedle objektu se dokončuje parkoviště s dostatečnou kapacitou pro osobní i nákladní automobily. Zájemci najdou další podrobnosti na webových stránkách společnosti (www.dts-as.cz). OTÁZKA PRO... Přezouvání pneumatik ve společnostech skupiny Czech Coal, kde Servis Leasing zajišťuje správu autoparku, už začalo. Zvolili jsme stejný model jako v loňském roce. Obeslali jsme tedy vedoucí úseků, kteří mají automobily na starosti. Ti pak informaci postupují dál jednotlivým zaměstnancům a výměna konferenční hovory nebo na dispečincích. Mnoho lidí si dnes ani nepřipouští, že mobilní síť nemusí fungovat za všech okolností, například při krizových situacích, připomněl vedoucí telekomunikací. Vnitro iremní telefonní síť přitom není nic neobvyklého, vlastní ji i řada dalších společností, kromě jiných třeba velké obchodní řetězce, státní správa, ale i zcela malé firmy. Hlavním důvodem byly a dodnes jsou peníze. Provoz vlastního telekomunikačního řešení je levnější, než stejné služby zajišťované externím dodavatelem. doplnil ještě Rejč. Marka Viktorýna, ředitele společnosti Servis Leasing pneumatik probíhá průběžně. Po zkušenostech z jara se téměř všechny služební vozy přezouvají v pneuservisu DTS Vrbenský. Jen několik málo vozů se přezouvá v Praze. Přezutí na zimní pneumatiky se netýká všech automobilů, například terénní automobily mají speciální obutí, které nevyžaduje sezónní výměnu. Celkem se výměna pneumatik týká zhruba 100 vozidel ve společnostech skupiny Czech Coal.

3 4 Zprávy ze skupiny ANKETA Kdy a kde přezouváte své auto do zimních pneumatik? Stanislav Brož, Vršanská uhelná Pneumatiky si měním sám, v garáži mám letní i zimní sadu. Právě teď plánuji, že se do toho pustím v nejbližších dnech. Petr Vrána, Infotea Nevyužívám služeb servisu, pneumatiky si měním sám. Zatím jsem se k tomu ještě nedostal, do prvního listopadu to ale určitě stihnu. Zuzana Mansfeldová, Servis Leasing Mám služební vůz, takže přezouvám v pneuservisu DTS Vrbenský. Zatím ale vyčkávám, věřím, že ještě bude teplo. A navíc, zákazníci mají přednost. Štěpán Houška, Coal Services Zatím ještě přezuto nemám, ale také patřím k těm, kdo si auto na zimu přezouvají sami. Je to rychlé a jednoduché. Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou Součástí všech linek dálkové pásové dopravy je mimo jiné i rozhlas. Z tlampačů ale nevyhrávají nejnovější hudební hity, rozhlas totiž plní na pásových dopravnících hlavně bezpečnostní funkci a právě nyní prochází rekonstrukcí. Rozhlas se používá například při rozjíždění linek dálkové pásové dopravy, aby se všichni pohybovali v dostatečné vzdálenosti a nemohlo dojít ke zranění. Bez jeho použití se pásové dopravníky nesmí rozjet. Vše je navíc přesně popsáno v provozním řádu, vysvětlil Pavel Korel, mistr údržby řídicích systémů, výkonové elektroniky a slaboproudého zařízení Vršanské uhelné. Tak, jak šachta postupuje, prodlužují se i linky pásových dopravníků a zvyšuje se vzdálenost, kam musí dosáhnout signál rozhlasu. Na koncových stanicích linek dálkové pásové dopravy, které jsou až sedm kilometrů daleko od dispečinku, byl signál rozhlasu už hůře slyšet. Proto Vršanská uhelná v loňském roce začala s investiční akcí, která se týkala nejprve výměny zesilovačů a ovládacích pultů pro rozhlasy na dispečinku, odkud se pokyny rozhlasem vydávají, vysvětlil Korel. Dříve byly zesilovače pouze na dispečinku. Nyní přibyly přídavné zesilovače vždy v půlce linky dálkové Sací bagr byl v říjnu na Švermě Čištění pomocné čerpací stanice na lokalitě Jan Šverma prováděla pro Vršanskou uhelnou v říjnu společnost Humeco. Na pomoc si zaměstnanci firmy vzali i speciální techniku, konkrétně sací vodní bagr Watermaster 3. Naším úkolem bylo vyčistit jímku pomocné čerpací stanice od usazenin, které se zde nahromadily v uplynulém období a mohlo by dojít k poškození technologie, vysvětlil hlavní inženýr společnosti Humeco Petr Sigmund. Během měsíce se přečerpalo zhruba 70 tisíc kubíků kalů. Hlavní výhoda nasazení sacího vodního bagru na tyto práce spočívá v tom, že se dají dělat za provozu čerpací stanice a není zapotřebí technologii odstavovat. To by totiž během podzimních měsíců, kdy přicházejí intenzivní deště, mohlo znamenat komplikace, doplnil hlavní inženýr. DN / číslo 10 / říjen 2014 DN / číslo 10 / říjen 2014 Rozhovor 5 pásové dopravy. A toto řešení se osvědčilo. Další změnou je, že v ovládacích pultech na dispečinku jsou již předem namluvené hlasové zprávy pro rozjezdy linek dálkové pásové dopravy. Dispečerovi stačí zmáčknout příslušné tlačítko. Letos celá akce pokračuje další etapou, která zahrnuje výměnu kabeláže pro rozhlas. Kabely byly staré patnáct i více let, takže poruchovost rozhlasového systému byla značná. Na úseku uhlí Vršany se měnily kabely na linkách A a B, Depo1 a Depo2. Dále také na páteřní rozhlasové lince mezi dispečinkem a takzvaným separátorem, kde se většina kabelů sbíhá. V celkovém součtu se jednalo o deset kilometrů kabelů. Rozsáhlá rekonstrukce bude zakončena příští rok výměnou kabelů na linkách 110, 120 a 250. Sací vodní bagr Watermaster 3 je jedním ze tří strojů tohoto typu v Česku. Humeco ho zakoupilo od finského výrobce v roce Umí čistit dno až do hloubky čtyř a půl metru. Vzhledem k tomu, že se jedná o plavidlo, musí mít osádka kromě standardních dovedností k obsluze bagru také lodní zkoušky. Pomocná čerpací stanice Jan Šverma v minulosti nahradila hlavní čerpací stanici v této lokalitě. Tvoří ji dosazovací a čerpací jímka. Čerpací jímka je osazena čerpadlem o výkonu 300 kubíků za hodinu. Do čerpací stanice jsou svedeny povrchové vody, vody ze zakládacích etáží a uhelných řezů z lokality Jan Šverma. Za pomoci čerpadla odtud voda putuje do úpravny důlních vod ČSA, odkud se po patřičných úpravách, aby splňovala legislativní parametry, vypouští zpět do vodoteče. Maďaři řeší uhelné problémy Jak řeší problematiku hnědouhelného hornictví v Maďarsku, na to se vypravili podívat představitelé českých hornických odborů a Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu. Navštívili jsme hlubinný hnědouhelný důl Markushegyi, jehož roční těžba dosahuje zhruba 600 tisíc tun a chod zajišťuje přibližně 560 zaměstnanců, sdělil Jaromír Franta, předseda Sdružení odborových organizací skupiny Czech Coal (SOO CCG), který se zahraniční cesty rovněž zúčastnil. Ze setkání s vedením dolu i tamními odboráři mimo jiné vyplynulo, že těžba je dotována státem. To se ale nelíbí orgánům Evropské unie, takže v dohledně době dojde k uzavření dolu. Sociální program pro zaměstnance, kteří přijdou o zaměstnání, se v Maďarsku příliš neliší od toho, co je nabízeno v tuzemsku. Také v Maďarsku bude mít uzavření šachty dopad na další dodavatelské firmy navázané na těžbu. A stejně jako u nás si tam uvědomují, že propuštění zaměstnanci budou mít problémy s dalším uplatněním na trhu práce, doplnil šéf SOO CCG. Podle zjištění českých zástupců je přístup vlády k hornictví v Maďarsku obdobný jako v Česku. Maďaři vědí, že přechod z uhlí na jiné zdroje energie bude velmi obtížný. Ale podobně jako u nás je vláda pod vlivem lobbingu, a problémy, které s útlumem hornictví souvisejí, odmítá řešit, uzavřel Franta. Jirkovští Stopaři: Trochu jiný kroužek V galerii držitelů Ceny Jirky se Jiří Černer dost vymyká. V osmileté historii, kdy Jirkov tuto cenu za aktivitu ve prospěch města a jeho obyvatel uděluje, je nejmladší. Přestože je mu teprve těsně přes třicet, už má na svém stole sošku za zásluhy. Patří mu ale právem. Jiří Červenáček Černer se celá léta věnuje jirkovským dětem TOMíkům neboli malým turistům, dnes jako vedoucí jirkovského Turistického oddílu mládeže Stopaři. Protože i já jsem strávila dětství v turistickém oddíle, cítila jsem se v jejich klubovně mezi mapami a turistickými známkami jako doma. Jen čaj jsem dostala místo do ešusu do normálního hrnku... A víte, že ne. Ale protože jsem četl Foglarovky a lákalo mě dobrodružství, přišel jsem ve 14 letech do tohoto oddílu. Přezdívka mě tady dohnala a už mi zůstala. Během jednoho roku se ze mě stal instruktor a postupně jsem se začal spíš učit vedení oddílu, než si hrát jako dítě. Spíš moc ne, raději by se seděly doma u počítače a televize. Takže se to v nich musí napřed probudit. Ukázat jim, že víkend v přírodě je prostě zábava a že turistický oddíl to není jen suchá chůze. Vymýšlím hry. A nechávám jim volnost. Dnešní děti jsou spíš konzumenty, stále jim připravujeme nějaký program, protože se neumí moc zabavit samy. I to se jim musí ukázat. Musím ale také přesvědčit rodiče, že tenhle oddíl je prostě jiný, možností je dnes hodně. Pár let zpátky to byl problém, ale nějak se vyměnily generace a pobyt v přírodě jde asi znovu do módy. Teď už přichází děti samy, postupně. Nemohu přijmout spoustu nováčků najednou, děti se tady učí vzájemně, za pochodu... Všechno. Kroužky většinou fungují tak, že se děti sejdou, něco vyrobí, podniknou a jdou domů. S námi ale tráví celé víkendy, učí se být samostatnými, starat se o sebe i ostatní, opatřit si jídlo... A naučí se to. Když mám v oddíle děti pět let, nemusím jim už na táboře říkat, co mají dělat, jsou zkrátka samostatné. Často jde o panelákové děti. Jsou to často panelákové děti, takže u nás dostanou poprvé možnost řezat dřevo, hrabat listí, topit v peci nebo ohništi, vařit... Zkrátka žít a přežít v přírodě. Cena Jirky mě těší i za všechny, kteří něco v Jirkově dělají. Byla vymyšlena proto, aby podpořila aktivitu lidí ve městě, jenže se spíš udělovala za činy, které už vykonány byly. Mladé zkrátka nikdo nenavrhoval. Tohle třeba inspiruje ty, kteří ještě něco udělat mohou. Většina dětských táborů je postavená na vysokém počtu dětí a připraveném programu i zázemí. Jsou tam kuchařky, zdravotníci, vedoucí, kteří se v zákulisí starají, aby děti měly všechno připravené včetně zábavy. A děti si jen hrají. Na našich táborech si také hrají, ale zároveň se učí pracovat a postarat se o běh tábora. Od ranní snídaně, kterou si připravují a ono namazat chlebů není legrace nákupy, nošení dřeva... Děláme malé tábory, bez placeného personálu, a díky tomu jsou cenově dostupné pro všechny. Stále se konají, ale já na ně s dětmi nejezdím, protože už mi na ně nezbývá dovolená. Mám 20 dní z toho 15 padne na tábory, zbylých pět dní je na páteční volno, kdy s dětmi jezdím na víkendy, zrovna teď odjíždíme strávit víkend v Krupce, kde nám svou základnu půjčili místní skauti. Chystáme se do martinské štoly, na hrad... Když vás to baví, tak to jako žádnou oběť neberete. Kdybych neměl oddíl, tak možná ani tolik necestuji. Máte pravdu, nikomu se to nechce dělat. Vzít kbelíček s barvou, projít dvacet kilometrů a každých padesát metrů se zastavit a namalovat značku, to zabere čas. Ale lidé to dělají, protože je to baví, ne proto, že je to prospěšné. Je to taková pochvala a pro oddíl reklama k nezaplacení. Největší pochvalou pro mě ale Kroužky většinou fungují tak, že se děti sejdou, něco vyrobí, podniknou a jdou domů. S námi ale tráví celé víkendy, učí se být samostatnými, starat se o sebe i ostatní. je, když děti projdou oddílem a pak zůstanou jako instruktoři, vedoucí. Cena Jirky mě ale těší i za všechny, kteří něco v Jirkově dělají. Byla vymyšlena pro to, aby podpořila aktivitu lidí ve městě, jenže se spíš udělovala za činy, které už vykonány byly. Mladé zkrátka nikdo nenavrhoval. Tohle třeba inspiruje ty, kteří ještě něco udělat mohou. (kat)

4 6 Zprávy ze skupiny DN / číslo 10 / říjen 2014 DN / číslo 10 / říjen 2014 Z regionu 7 Michal Huraj zdraví kolegy: Vlasti zdar, ohni zmar! Michal Huraj pracuje na šachtě od sedmdesátých let. Postupně prošel Úpravnou uhlí Herkules, homogenizační drtírnou, až se dostal na Úpravnu uhlí v Komořanech. Právě tady nyní pracuje v dílně společnosti Renogum. Ještě o mnoho let déle je ale členem jednotky dobrovolných hasičů v Litvínově. Ve sdružení dobrovolných hasičů jsem od roku Tehdy jsem začínal ještě jako žák, vzpomíná Michal Huraj, který během let prošel celou hierarchií sdružení a dnes je jeho velitelem. Přitom není ze šachty sám, kdo mezi litvínovskými dobrovolnými hasiči působí a působil. Ve sdružení je v současnosti i čtrnáct členů hasičské jednotky města Litvínova, připomenul. Hasičům chybějí děti Chybí hlavně základna, tedy děti, které byly v minulosti chloubou sdružení a vozily ocenění ze soutěží v požárním sportu. Přitom se ale nedá říci, že by dobrovolní hasiči stárli. Máme u nás členy, kterým je přes šedesát let, na druhou stranu ale přišli i dvacetiletí mladíci, říká Huraj s tím, že dobrovolní hasiči mají různé profese. Sdružení disponuje všemi potřebnými hasičskými profesemi, od řidičů přes zdravotníky až po velitele družstev i jednotky. Pravidelně Hipodrom zakončil sezonu Dostihová sezona na mosteckém hipodromu už je minulostí. V sobotu 18. října se tu konal poslední, v pořadí šestý letošní dostihový den, jehož vrcholem byla Českomoravská cena pod záštitou Ústeckého kraje. pomáháme při požárech lesa, trávy, při živelných pohromách. Po posledních povodních jsme pomáhali v Mlékojedech, asistovali jsme při požáru v litvínovském Schoelleru nebo na skládce Celio, uvedl několik příkladů Huraj. Sponzoři jsou důležití Dobrovolní hasiči se stejně jako jiná podobná sdružení neobejdou bez pomoci sponzorů. V posledních letech jim významně pomohl Ústecký kraj. Díky němu dnes mají člun, ale také nové zásahové obleky. Jeden z posledních darů přišel od společnosti Renogum. Požádal jsem vedení firmy, jestli by nám neposkytlo peníze na výrobu ocenění pro naše členy. V letošním roce totiž slavíme několik výročí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska udělilo několika našim členům medaile. Jejich výrobu ale zajišťujeme sami, takže pomoc kolegů z Renogumu byla víc než vítaná, poděkoval velitel. Na programu dostihového odpoledne bylo pět rovinných a dva překážkové dostihy. Vítězem hlavního dostihu se stal irský kůň Evis Mitral trenéra Arslangireje Šavujeva v sedle s žokejem Bajuržanem Murzabajevem. Trofej vítězi předal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Velkým lákadlem pro některé návštěvníky hipodromu byl i sázkový jackpot, který byl do Mostu převeden z Pardubic, kde se nikomu nepodařilo správně tipovat pořadí tří koní v cíli Velké pardubické. A úspěch se dostavil, jackpot nakonec padl hned v prvním mosteckém dostihu, výhru si mezi sebe rozdělilo několik výherců. Během sezony se na závodišti kromě tradičních dostihů uskutečnilo také pět parkurových závodů. Hipodrom v červnu představil i novinku, fotbalgolfové hřiště, jehož část leží přímo v dostihové dráze. Na hipodromu už delší dobu startuje oblíbený Extrem Bike Most, tedy závody horských kol. Každoročně se tu rovněž konají oslavy Dne horníků pro zaměstnance společností skupin Czech Coal a Severní energetická. Další z letošních novinek na závodišti bylo pořádání svatebních obřadů. Letošní rok je pro litvínovské hasiče obzvlášť výjimečný. Dobrovolní hasiči si připomínají devadesát let působení ve městě a kromě toho 15. výročí zřízení Jednotky města Litvínova. Do třetice je tu padesáté výročí spolupráce s kolegy z německého Frankenbergu. Letos jsme je navrhli na medaili za mezinárodní spolupráci II. stupně a udělali jim tím velikou radost, dodává Huraj. STRUČNĚ Rekordní výšlap Rekord si na své konto připsal letošní, už jedenáctý ročník Turistického výšlapu předsedy Sdružení odborových organizací Czech Coal Group do Krušných hor. Na stále populárnější akci dorazilo 115 účastníků o více než dvě desítky více než na start loňského, doposud nejúspěšnějšího ročníku. Organizátoři letos připravili novinku v podobě dvou tras. Delší, jedenadvacetikilometrovou pro zdatnější turisty se startem v Proboštově, a kratší, dvanáctikilometrovou z Horní Krupky. Jako obvykle se účastníci pochodu nemuseli věnovat jen sledování krás Podkrušnohoří, připravena pro ně byla i návštěva štoly Starého Martina, kde se v minulosti těžily cín, wolfram a ve středověku i stříbro. Cílem výšlapu byl hotel Pomezí na Cínovci v 870 metrech nad mořem. (jic) Nohejbalisté slavili Šest tříčlenných týmů se sešlo v bečovské sportovní hale na turnaji v nohejbale O pohár generálního ředitele Vršanské uhelné. Bronzovou příčku obsadili hráči Vršanské uhelné, druhé místo patřilo týmu Severní energetické. Vítězem turnaje a trofej z rukou generálního ředitele Vršanské uhelné Vladimíra Roučka převzalo družstvo DTS Vrbenský v čele s kapitánem Františkem Kašparem. Cenu pro nejlepšího hráče na síti si odnesl Jaroslav Vondrášek, nejlepším zadákem byl vyhlášen Miroslav Horáček. Medaile k výročí Historii litvínovských hasičů dokumentovala do konce října výstava fotogra ií ve zdejší knihovně, která se nyní přesouvá ke kolegům do sousedního Německa. Následně se přesune ke kolegům do sousedního Německa. Ještě než byla výstava slavnostně otevřena, proběhl přímo v prostorách knihovny slavnostní akt, jehož součástí bylo ocenění dobrovolných hasičů, kteří z rukou starosty města obdrželi čestnou plaketu a pamětní list. Jednotka města Litvínova navíc dostala i slavnostní prapor. Členové Sdružení dobrovolných hasičů Litvínov obdrželi od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska stuhu a zasloužilí členové medaile. Mezi oceněnými byl i velitel SDH Litvínov Michal Huraj, který obdržel medaili Za mezinárodní spolupráci III. stupně. Za více než padesátiletou službu u dobrovolných hasičů jich získal už celou řadu, včetně jednoho z nejvyšších ocenění dobrovolných hasičů, medaile svatého Floriana. Hornické výstavy Dvojici putovních výstav, které spojuje podkrušnohorská tradice hornictví, si mohou až do konce letošního roku prohlédnout návštěvníci Oblastního muzea v Mostě. Přeshraniční výstavu Sláva Krušnohorského hornictví připravil se saským partnerem Ústecký kraj. Na dvaceti panelech jsou tu podrobně představena místa na obou stranách hranice, která mají bohatou mnohasetletou hornickou tradici. Jak připomněli organizátoři akce, česká i saská strana se soubor unikátních hornických památek snaží zapsat na seznam památek UNESCO. Druhá, rovněž příhraniční výstava Tajemné podzemí Krušnohoří, pochází z Karlovarského, kraje a návštěvníci, se mohou těšit na fotografie hornického podzemí Krušných hor. Obě výstavy doplnilo Oblastní muzeum v Mostě zajímavými exponáty se vztahem k hornictví. Čtyřlístek se v Malém Březně postaral o cyklisty Odpočinkové místo pro místní i projíždějící cyklisty s krásným výhledem na Krušné hory a zemědělskou oblast Mostecka vyrostlo na vyvýšeném místě mezi Vysokým a Malým Březnem. Díky podpoře Vršanské uhelné ho vybudovali členové občanského sdružení Čtyřlístek. Říjen patřil nejen v mosteckém regionu neziskovým organizacím Podzim už tradičně patří neziskovým organizacím. V regionu se proto během celého měsíce představovaly veřejnosti a prezentovaly svou činnost, v každém městě ale organizátoři zvolili trochu jinou formu. Letos poprvé se pro říjnovou kampaň neziskových organizací spojila města Chomutov a Jirkov. V Chomutově nikdy neprobíhala tak masivní akce, zaměřená na neziskové organizace, říká manažerka chomutovského sociálního centra Kamínek Jana Hronová. Už vloni na podzim členové sdružení vysázeli na zmíněném ostrohu u Vysokého Března stromky a umístili tam pamětní kámen. Obcí projíždí hodně cyklistů, takže dřevěné posezení s výhledem jim určitě přijde vhod, řekla k nápadu předsedkyně sdružení Iveta Kylíšková. Na podzim bylo dokončeno sezení, doplněné truhlíky, které členové sdružení osázeli květinami. K místu ještě přibude mapa s informacemi o okolních cyklotrasách a zajímavostech Vysokého a Malého Března. Sdružení Čtyřlístek vzniklo v roce 2011 a jeho hlavní náplní je péče o zeleň v obci a pořádání akcí pro občany. Hlásí se k němu zhruba tři desítky zdejších obyvatel. V plánu má Čtyřlístek také obnovu aleje mezi Vysokým a Malým Březnem, kde by v rokli mezi oběma částmi obce mohl vzniknout oddechový prostor s tábořištěm. (kat) Během celého měsíce probíhaly dny otevřených dveří v neziskovkách i městských organizacích obou měst a celkem třikrát se všechny organizace spojily ke společné prezentaci. První proběhla v Jirkově- Vinařicích, druhá v chomutovském Středisku kulturních a knihovnických služeb a poslední je naplánována na konec října do sociálního centra Kamínek. U stánků měli možnost návštěvníci získat informace o neziskových organizacích, volnočasových aktivitách i sociálních službách. Za největší přínos považuji to, že města podporují poskytování služeb neziskovými organizacemi, STRUČNĚ Jirkov půjčí fotbalistům Postarat se o hřiště v Mostecké ulici v Jirkově se bude moci TJ VČSA Ervěnice díky půjčce, kterou poskytli zastupitelé z městského rozpočtu. Tři sta tisíc korun je určeno na pořízení traktoru na sekání trávy, opravu střechy a celé tribuny pro diváky na hřišti v Mostecké ulici. Sportovní klub spravuje ještě hřiště ve Dvořákově ulici. Strupčice chtějí halu O možnosti postavit v obci sportovní halu uvažují ve Strupčicích. Podle plánů by měla být propojena se školní tělocvičnou směrem k fotbalovému hřišti. Počítá se v ní spolupracují s nimi a uznávají je jako partnery, což se při této společné akci ukázalo, dodává Jana Hronová. V Mostě kampaň odstartovalo setkání místních neziskovek na magistrátu. Tam také probíhala výstava, která činnost místních neziskových a příspěvkových organizací představovala. Jednotlivé neziskovky ale během měsíce měly šanci svou činnost ukázat veřejnosti třeba formou dnů otevřených dveří nebo dalších speciálních akcí. Vyvrcholením kampaně byla 16. října společná prezentace všech organizací v obchodním centru Central. Veřejnost se tu s poskytovateli sociálních služeb nebo volnočasových aktivit mohla seznámit třeba netradiční formou soutěže při putování mezi jednotlivými stánky neziskovek. Kampaň v Mostě zakončí setkání v Základní umělecké škole F. L. Gassmanna. (kat, pim) s multifunkčním hřištěm, cvičebnou pro ženy, posilovnou a samozřejmě zázemím, šatnami a sociálním zařízením, ale také místem pro občerstvení. Projekt už má obec připravený, zbývá jen sehnat potřebné inance. Náklady byly vyčísleny na 25 milionů korun. V žádosti o dotaci Strupčice počítají se spoluúčastí ve výši 15 procent, tedy 3,75 milionu korun. Názory obyvatel na rozšíření sportovního vyžití obec zjišťuje i formou ankety na svých webových stránkách. Rozhodnutí, zda k oblíbenému sportovnímu areálu přibude zanedlouho také nová sportovní hala, by mělo padnout ještě během podzimu.

5 8 Rozhovor Most mám rád, ale potřeboval jsem se nadechnout Mostecké divadlo přichází o velkou hereckou osobnost. Na dráhu svobodného umělce se totiž vydal jeden z nejtalentovanějších herců místní činohry Radim Madeja. Představení, ve kterých jsme ho viděli hrát, dohrává, už se ale neobjeví v Hrátkách s čerty nebo v Šípkové Růžence. Jeho novým působištěm se stalo Městské divadlo v Mladé Boleslavi a Východočeské divadlo v Pardubicích. I když původně pochází z Karviné, Most a jeho okolí si zamiloval. Nedá dopustit na své bydlení pod vrchem Ressl. S Radimem Madejou jsem se sešla po představení úžasné hry Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství. Ještě jsem byla plná dojmů z představení, kde dokonale ztvárnil autistického člověka. Přišel nejen vynikající herec, ale i velmi milý a slušný člověk. Najednou jsem měl pocit, že už to dál nejde, že se potřebuju volně nadýchnout. V divadle jsem skončil k 30. červnu a najednou jsem byl volný. Nějakou dobu byla pauza a já netušil, co budu dělat. Protože se ale složenky musí platit neustále, byl jsem schopný jít třeba vykládat zboží. Bylo to krátké období, kdy najednou nebylo nic. Když se ovšem rozkřiklo, že jsem volný, začaly přicházet nabídky. Rozezvoněly se telefony a práci konečně mám. Nyní zkouším v Mladé Boleslavi a v Pardubicích, další záležitosti mám rozjednané v Mostě. Koho by nelákala, po ilmové příležitosti snad touží každý divadelní herec. Když je člověk léta zavřený v divadle, nemůže si moc vybírat. Dal jsem o sobě vědět a už jsem prošel několika castingy. Možná i přijde nějaká role v seriálech, dávám tomu volný průběh. V současné době Když se ovšem rozkřiklo, že jsem volný, začaly přicházet nabídky. Rozezvoněly se telefony a práci konečně mám. ale zkouším Baladu pro banditu a dále představení plné pohybu. Je to zcela jiný druh hýbání i jiná tvorba, nyní jsem otevřený naprosto všemu. Pocházím z Karviné, ale v Mostě žiju téměř dvacet let. Most zatím trvale neopouštím, je tu mnoho krásných míst, kam rád zajdu. Když jsem se sem přistěhoval, žil jsem v pětistovkách, později jsem si našel domov pod vrchem Ressl. Toto prostředí považuju za nejkrásnější na Mostecku. Čtyřicetiletý Radim Madeja je dnes už bývalý herec Městského divadla v Mostě. Byl jedním z nejtalentovanějších herců místního souboru, už tři měsíce ale zkouší štěstí na volné noze. V Mostě získal třikrát Cenu diváků, které absolutně zaujal například rolí Caliguly. Ve svých čtyřiceti letech začíná jako svobodný umělec, velké plány má i s pohybovou skupinou Veselé skoky. Bohužel odchod z Mostu znamená i odchod ze Základní umělecké školy v Moskevské ulici, kde vyučoval step. Doufá ale, že se do školy po čase opět vrátí. Přiznám se, že mé rozhodnutí jít na volnou nohu bylo zpočátku takovým krokem do neznáma, ale ničeho nelituji. Získání dobré role je otázka štěstí. Nyní si budu role sám vybírat, pokud přijdou nabídky. Je to risk. U mě se chvíli nic nedělo a pak najednou v jeden den přišly hned tři najednou. Nejdřív jsem vůbec nevěděl, jak se rozhodnout, nakonec jsem vzal dvě a třetí jsem musel odmítnout. Samozřejmě, vždycky tu bude obava, aby se Zatím se nechci stěhovat, takže si nechávám svůj byt. odmítnutá nabídka zopakovala jindy, ve vhodnější dobu, aby na vás nezanevřeli. Uvidíme Kdoví, jestli nakonec nepřijmu angažmá v souboru, který bude dobře šlapat a bude mi blízký. Co to je, volný čas? Ne, opravdu, co to je? Celý týden jsem byl den co den v divadle, navíc jezdím jako zdravotní klaun po celém kraji. Do toho jsem cestoval na víkendy do Prahy, kde zkouším a tančím už deset let v pohybovém souboru Veselé skoky. Často se stávalo, že jsem musel brzo vstát a do postele jsem se dostal až pozdě v noci. V těchto chvílích jsem akutně toužil po odpočinku, kterého teď budu mít víc. DN / číslo 10 / říjen 2014 DN / číslo 10 / říjen 2014 To určitě ne. Zatím se nechci stěhovat, takže si nechávám svůj byt. Do února mám všechno poskládané, bohužel jsem musel zrušit hodiny stepu na Základní umělecké škole v Moskevské ulici. K tomu bych se ale chtěl časem zase vrátit. Teď je to takový skok do neznáma. (eho) Laboratoř z Chytrých hlav pro zdravotníky Modernizovanou laboratoř fyziky otevřeli v budově Střední zdravotnické školy v Mostě. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola na ni získala čtyřsettisícový příspěvek z loňského grantového programu Chytré hlavy pro sever Vršanské uhelné. Do Chytrých hlav začali přihlašovat svůj projekt hned, jakmile Vršanská uhelná rozšířila grant i pro základní školy. Na potřetí uspěli. Od škol zapojených do letošních Chytrých hlav získali za svůj projekt moderní učebny fyziky s demonstračním pracovištěm pro učitele nejlepší známkové ohodnocení a díky tomu i inanční příspěvek 300 tisíc korun od Vršanské uhelné na jeho realizaci. V základní škole Zdeňka Štěpánka 2912 v Mostě teď připravují výběrové řízení, aby se v moderní fyzikální učebně začalo učit co nejdříve. Pro modernizaci učebny fyziky se rozhodli, aby tento obávaný předmět přestal být pro žáky strašákem a dal se vykládat i mnohem poutavěji s použitím moderních demonstračních pomůcek. Žáci se těchto předmětů bojí a přitom není důvod. Všechno, co se učí třeba ve fyzice, jde logicky vysvětlit a ve většině i názorně předvést na laboratorním pokusu, případně doložit reálným příkladem ze života, popsala přednosti přírodovědných předmětů Hana Šlachtová, ředitelka ZŠ Zdeňka Štěpánka. Škola Fyzika i chemie jsou součástí učebního plánu školy. Pro studenty zdravotnických oborů se jedná o velmi důležité předměty, z nichž skládají přijímací zkoušky na lékařské fakulty, uvedla ředitelka střední školy Jana Adamcová. Laboratoře jsou u nás poměrně vytížené. Kromě studentů zdravotnických oborů, kteří mají fyziku jako pevnou součást výuky, ji budou využívat i studenti zdravotnického lycea. Ti si fyziku mohou vybrat jako jeden z povinně volitelných předmětů. Přibližně polovina z nich se pro ni i rozhodne. Laboratoř dále poslouží i studentům kombinovaného studia, doplnil zástupce ředitelky Vladimír Šaloun. Nová podoba laboratoře v budově zdravotnické školy si vyžádala kompletní proměnu. Zahrnovala výměnu rozvodů, instalaci zastínění oken a zejména nové vybavení a nákup moderních pomůcek, které i obávanou fyziku mohou studentům přiblížit tak, aby je zaujala a bavila. Pro VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ jde už o třetí učebnu, na níž získala inanční příspěvek z Chytrých hlav. V předchozích ročnících Vršanská uhelná škole přispěla s padesátiletou tradicí nabízí rozšířenou výuku těchto předmětů a matematiky. Na odborných seminářích pro učitele se snaží čerpat inspiraci, jak jejich výuku zatraktivnit, aby vzbudili zájem žáků. Několik učebních pomůcek, o jejichž existenci se dozvídáme na seminářích, plánujeme pořídit i do nové učebny. Za zajímavý pro žáky považuji Teslův transformátor nebo vývěvu, s jejichž pomocí se dají přiblížit probírané fyzikální jevy, poznamenal Kamil Šlachta, učitel fyziky v ZŠ Štěpánka. Zpestřit výklad učiva se v základní škole snaží i návštěvami nejrůznějších technických IQ parků nebo exkurzemi do průmyslových podniků, které dětem pomáhají pochopit mnohé fyzikální zákonitosti. Z 620 žáků školy bude novou fyzikální učebnu využívat přibližně 270 v šestých až devátých třídách, kteří se fyziku učí dvě hodiny týdně. Kromě fyziky bude sloužit i k výuce zeměpisu, například pro přiblížení fází měsíce. Žákům nižších ročníků poskytne díky demonstračnímu pracovišti pro učitele zázemí pro výuku třeba přírodovědy, doplnila Šlachtová. (rot) na modernizaci specializovaných učeben zdravotnického oboru a na revitalizaci učebny informačních a komunikačních technologií. V součtu Vršanská věnovala škole s více než 1900 žáky bezmála korun. Vybavení projektového studia bude rozvíjet u žáků efektivní dovednosti v navrhování strojních součástí a konstrukčních celků. To povede studenty k aplikování poznatků získaných z teoretických předmětů, jako jsou Stavba a provoz strojů, Strojírenská technologie, Mechanika, Fyzika, CAD systémy a Technické kreslení. Vzdělávání rozvíjí dovednosti rozměrových návrhů a jejich kontroly z hlediska pevnosti a únosnosti a učí studenty aplikovat získané zkušenosti v průmyslové praxi i v běžném životě. Podporujeme 9 V letošním školním roce si připomíná 50. výročí založení. Oslavy by měly vyvrcholit v dubnu příštího roku. (rot) Obavy z hodin fyziky zmizí Místo rýsovny projektové studio Věříme, že neustálé zlepšování podmínek pro vzdělávání našich žáků vede ke zkvalitňování výuky. Žáci, kteří mají zájem o technické vzdělání, mají možnost jej vidět při dni otevřených dveří nebo jiné návštěvě školy, budou více motivováni vybrat si právě naši školu. Máme zkušenost, že žáci pokračují dále v oboru. Strojaři studují vysoké školy v oboru strojírenství nebo jdou pracovat v oboru. Studenti Technického lycea chodí studovat na vysoké školy se zaměřením na strojírenství, stavebnictví, dopravu, architekturu apod. Spousta studentů spolupracuje při přípravě exkurzí nebo je právě na nich potkáváme v roli techniků, inženýrů. Někteří studenti nám zaslali děkovný dopis, že jsou úspěšní nejen doma v Čechách, ale i v zahraničí. (rot) Co přinesly Chytré hlavy pro sever Jde o grantový program na podporu vzdělávání určený pro základní, střední a vysoké školy na Mostecku. existuje 5 let podpořeno bylo 24 projektů vzniklo 13 nových nebo modernizovaných učeben 11 učeben vybaveno moderními technologiemi dosud bylo rozděleno korun

6 10 Jídelní lístek DN / číslo 10 / říjen 2014 DN / číslo 10 / říjen 2014 Jídelní lístek 11

7 12 Aktuálně DN / číslo 10 / říjen 2014 DN / číslo 10 / říjen 2014 Rekultivace 13 Ministr Mládek uznal rizika navýšení poplatků z těžby Pokračování ze strany 1 Tisíce lidí bez práce Podle údajů od hnědouhelných těžebních společností by v horizontu let 2015 až 2019 ztratilo práci přes 3000 horníků, pokud by novela Horního zákona zvýšila současný poplatek z těžby na desetinásobek. Zhruba stejný počet pracovníků by ztratilo zaměstnání u dodavatelských irem. Kromě ztráty zdroje obživy pro tisíce lidí by dopady pocítil i státní rozpočet jak kvůli propadu výběru daní a povinných odvodů, CO ČEKÁ SEVERNÍ ČECHY V LETECH NEZAMĚSTNANÝCH HORNÍKŮ STÁT TRATÍ MILIARDU NA ODVODECH SNÍŽENÍ ZAKÁZEK O 2 MILIARDY tak kvůli zvýšeným výplatám podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek. Na daních a odvodech se jedná o více než 1 miliardu ročně a dalších 400 až 500 milionů ročně by stát vyplatil na podpoře a dávkách, doplnil Jiří Pöpperl, předseda představenstva Sokolovské uhelné. Omezený sponzoring Na propad v objemu zakázek pro externí dodavatele upozornil předseda představenstva Severní energetické Tomáš Fohler. Těžební společnosti patří v regionu Návrhy změny Horního zákona Záměr Ministerstva financí počítá s tím, že celkový výnos z úhrad z vydobytých nerostů má dosáhnout výše 3 miliard korun. Státní rozpočet by měl získat navíc zhruba 2,5 miliardy korun. Výnosy z vydobytých nerostů by se měly zvýšit asi dvojnásobně, s výjimkou hnědého uhlí, kde má být zvýšení desetinásobné. Vedle navýšení poplatků z vydobytého nerostu má dojít ke zvýšení úhrady z dobývacích prostor na 1000 korun za hektar a rok, přičemž způsob výpočtu úhrady zůstane stejný jako v současnosti. Příjem z těchto úhrad bude nadále v plném rozsahu příjmem obcí. Mění se i dosavadní způsob rozdělení výnosu. V současnosti 75 procent připadalo rozpočtům obcí a 25 procent státnímu rozpočtu. Nově je poměr rozdělení výnosu navrhován tak, že 62 procent výnosu připadne státnímu rozpočtu a 38 procent obcím. k významným odběratelům, ale také sponzorům a donátorům. Skokové navýšení poplatků by reálně znamenalo snížení objemu zakázek pro externí dodavatele o zhruba 700 milionů ročně a ztrátu sponzorských příspěvků ve výši 250 milionů za rok. Uhelné společnosti přitom v regionu patří mezi klíčové sponzory a donátory v celé řadě oblastí, od rozvoje zdravotnictví po podporu sportu a aktivit mládeže. Pro těžební společnosti je ale navýšení poplatků za těžbu spojené také s rizikem podvázání investic do vlastního rozvoje. V této oblasti se jedná o strategické informace, takže nelze poskytnout zcela konkrétní čísla. Agregovaný roční dopad do investic u všech čtyř hnědouhelných těžebních společností by ale s jistotou činil stovky milionů korun, konstatoval Petr Antoš, předseda představenstva Vršanské uhelné. Úkol zadal Babišův resort Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje novelu Horního zákona na základě úkolu daného usnesením vlády č. 385 z května letošního roku. To reaguje na záměr Ministerstva inancí zvýšit celkový výnos z úhrad z vydobytých nerostů na dvojnásobek, s výjimkou hnědého uhlí, kde mělo být zvýšení desetinásobné. Vedle navýšení poplatků z vydobytého nerostu má dojít ke zvýšení úhrady z dobývacích prostor na tisíc korun za jeden hektar za rok, přičemž způsob výpočtu úhrady zůstane stejný jako v současnosti. Příjem z těchto úhrad bude nadále v plném rozsahu příjmem obcí. O MILIARDU MÉNĚ NA SPONZORING O MILIARDY NIŽŠÍ FIREMNÍ INVESTICE Z dolu v Západní Virginii udělali golfové hřiště Golfové hřiště Pete Dye Golf Club je naprosto výjimečné. V současnosti je vyhledávanou lokalitou všech golfových nadšenců. Ještě před pár desítkami let však toto místo sloužilo zcela jinému účelu. V oblasti, kde nyní elegantně oblečení sportovci odpalují jeden úder za druhým, byla šachta, ve které se ve velkém těžilo uhlí. Celý projekt měl na starost Pete Dye, což je světově uznávaný designer golfových hřišť. Své současné profesi se začal věnovat až ve svých třiceti letech, i přesto má za sebou celou řadu výjimečných realizací. Jednou z nich je také zmíněné hřiště poblíž Bridgeportu. Z místa, kde se těžilo uhlí, Dye vytvořil jedinečný prostor, který se stal útočištěm pro všechny vyznavače golfových holí. Patnáct let obnovy Nedaleko Bridgeportu se v minulosti těžilo černé i hnědé uhlí. Důl byl ale znám především kvůli černému uhlí, které mělo také své speci ické jméno - Pittsburgh Seam Coal, vzpomíná hlavní manažer golfového hřiště Gary Grandstaff. Horníci začali uhlí těžit na začátku 20. století. Kromě místních se havíři rekrutovali také z řad imigrantů z Itálie a Irska. Hlubinné doly byly následně zavřeny již ve 30. letech 20. století, povrchově se ale v různých místech komplexu těžilo až do 80. let minulého století. Pak byl důl zavřen, zahájily se rekultivační práce a první části golfového hřiště byly otevřeny v letech 1993/94. Rekultivační práce, které trvaly 15 let, vyšly na 13 milionů dolarů. Vytvořili kopce Kvůli zmírnění škod po těžbě potřeboval opuštěný důl rozsáhlé opravy. Na místě byly obrovské hromady důlního odpadu. Šlo o bezcenný materiál, uvedl Dye. S tímto odpadem bylo třeba něco udělat, volba nakonec padla na jeho zakonzervování. Největším rizikem přitom byla kontaminace povrchových i podzemních vod. Kolem vnějších hromad odpadu se vytvořilo štěrkové lože a obklady, díky kterým voda celý prostor obtéká. Následně se vše zavezlo hlínou, čímž se vytvořily velké kopce. Budou tu stát nejméně osm miliard let, vtipkuje Dye a připomněl: Golfové hřiště má v současnosti zhruba 160 až 180 akrů, my však před jeho vznikem museli v této oblasti uklidit asi 500 až 600 akrů. Golf s vůní uhlí Pete Dye Golf Club funguje od roku 1994 a je hodnocen jako jedno z nejlepších golfových hřišť vůbec. Hráči ale i dnes mohou narazit na pozůstatky těžební činnosti. V areálu jsou třeba stěny povrchového lomu, rotační výklopníky vagónů, vozíky naložené uhlím na kolejích vedoucích skrz dříve aktivní lom. Jsou zde i vodopády, které vyvěrají z podzemí. Po ukončení jamky číslo 6 na gol isty čeká výlet zhruba 140 metrů do šachty pod zem na odpaliště jamky číslo 7. Nalevo od jamky číslo 10 jsou pak násypné vozíky plné uhlí rozmístěné podél plavební dráhy. Deváté nejlepší Areál nabízí místa pro trénink, klubovnu a ubytování. Tréninkové prostory pokrývají 35 akrů a zahrnují různá odpaliště, cvičné jamkoviště, místa pro trénování úderů a vlastní výukové prostory. Z klubovny je nádherný výhled na hřiště. V žebříčku 100 nejlepších amerických golfových hřišť se Pete Dye Golf Club umístil na 45. místě. V žebříčku nejlepších moderních hřišť, který zpracovává odborný magazín Golfweek, mu patří místo deváté.

8 14 Zajímavosti DN / číslo 10 / říjen 2014 DN / číslo 10 / říjen 2014 Zajímavosti 15 Zplodiny z elektráren chtějí ukládat pod povrch země Kanadská společnost SaskPower představila technologii, která z vypouštěných spalin uhelné elektrárny dokáže extrahovat uhlík a připravit jej k uložení. Firma získala mezinárodní úvěr ve výši 1,4 miliardy dolarů. Technologii si počátkem října prohlédlo asi 100 vědců a politiků z dvaceti zemí. Cílem projektu je prokázat, že takový systém bude fungovat v konvenčních elektrárnách, které používají uhlí jako palivo ve výrobě elektřiny. Informovala o tom CBC News. Projekt v Saskatchewanu shromažďuje oxid uhličitý, který se vypouští při spalování uhlí v elektrárně. Tento plyn je poté zkapalněn. Sask- Power plánuje prodat zkapalněný oxid uhličitý ropnému průmyslu. Drahá záležitost Na projekt se přijel podívat také Filipínec Ashok Bhargava z Asijské rozvojové banky. Ve svém regionu by rád viděl více uhelných elektráren, zejména v Číně. Upozornil ale na to, že zachycování uhlíku je v současné době velmi drahá záležitost. Pokud by se náklady promítly do cen elektřiny, musel by proud zdražit o 80 procent. To si ale podle něj nemůže nikdo dovolit. Je třeba se přiblížit k úrovni 25 až 30 procent. SaskPower si Prosklená podlaha nabízí pohled do 140metrové šachty Pokud někdy zavítáte do největšího a nejvýznamnějšího anglického hrabství Yorkshire, které leží na severu země, určitě zamiřte i do Národního muzea těžby uhlí poblíž Overtonu. Těžit uhlí se zde přestalo v roce 1985, od té doby probíhá postupná přeměna na muzeum. Projekt inkasoval na svou obnovu už několik milionů liber, i díky němu je zde vstupné zdarma. Z řady rozsáhlých expozic je určitě nejzajímavější vyhlídková plošina se skleněnou podlahou přímo nad 140 metrů hlubokou šachtou. Uhlí by mělo v příštích dvaceti letech zaznamenat větší vzestup než ostatní paliva. Očekává se, že do roku 2020 přibude do měst ročně více než 70 milionů lidí, neboť obyvatelstvo bude pokračovat v boji s chudobou tím, že se bude stěhovat do urbanistických center. Vyplývá to z aktuálního politického scénáře Mezinárodní agentury pro energii. Uhlí bylo v posledních více než deseti letech nejrychleji se rozvíjejícím předním palivem a očekává se, že v nadcházejících letech překoná ropu a stane se největším energetickým zdrojem. Žádné jiné palivo nemá tak nízké náklady jako uhlí a je schopno uspokojit mnoho požadavků společnosti. Cíle tisíciletí Před více než deseti lety přišla Organizace spojených národů s iniciativou Cíle tisíciletí, která vyzývala k rychlému snížení extrémní energetické chudoby na polovinu do roku V současné době žije 3,5 miliardy lidí bez adekvátního přístupu k energii, což představuje polovinu světové populace. Miliardy lidí v jižní Asii a subsaharské Africe tráví svůj život sháněním dřeva nebo biomasy k topení, aby si mohli uvařit nebo vytápět svá obydlí. Kouř z ohňů, které rozdělávají každý den ve svých domech, je škodlivý a způsobuje závažné zdravotní problémy. Znečištění ovzduší v domácnostech v důsledku ohně uvnitř obydlí je podle odhadů čtvrtou hlavní příčinou úmrtí na světě. Vážný problém Je čas, abychom si uvědomili, že energetická chudoba je nejvážnější problém, kterému čelíme, a odmítli paniku týkající se klade za cíl snížit emise oxidu uhličitého u třetího bloku elektrárny o 90 procent ročně, nebo o zhruba milion tun skleníkového plynu. Projekt zahrnuje dotaci 240 milionů dolarů od federální vlády. Vědci z Univerzity v Adelaide v Austrálii se pokouší najít způsob, jak odhalit sesuv dolu i další infrastruktury. V rámci čtyřletého projektu budou hledat praktické vzorce, které inženýrům poskytnou podrobné informace o půdě, hornině, betonu i faktorech, které sesuvy způsobují. Informuje o tom server Mining-Technology.com. Existuje mnoho případů po celém světě, kde jsme viděli katastrofální selhání a zhroucení v podzemních důlních lokalitách, přehradách a jiných hrází s obrovskými ztrátami, pokud jde o životy a majetek lidí, uvedl jeden z členů vědeckého týmu Giang Nguyen. Zároveň konstatoval, že předpovědět vliv přírodní katastrofy nebo selhání infrastruktury je velmi obtížné. Skladiště pod zemí Vedle tohoto projektu jsou již ale také zpracovávány studie, které mají zjistit, zda může být zkapalněný oxid uhličitý vstřikován do přírodních podzemních zásobníků. Evropští vědci odhadují, že pod Severním mořem je možné uložit emise, které evropské elektrárny vyrobí za 100 let. Podle amerického ministerstva energetiky by se podobným způsobem daly pod územím USA uskladnit více než tisícileté emise z amerických elektráren. Ještě tento rok Odborníci spočítali, že zachycení oxidu uhličitého z jediné 1000megawattové elektrárny by znamenalo stejné snížení objemu emisí, jako kdyby 2,8 milionu lidí vyměnilo své dodávky za hybridní automobil Prius. První americká elektrárna postavená tak, aby zachycovala uhlíkové emise, by měla zahájit provoz koncem roku Vědci hledají způsob, jak předpovědět důlní neštěstí Jediné, co vědci a inženýři můžou podle Nguyena dělat, je provést laboratorní testy na malých vzorcích přímo z dolu. Tato analýza by se následně využila pro simulaci toho, co by se mohlo stát ve větším měřítku. Samozřejmě budou rozdíly mezi malými exempláři o velikosti deset centimetrů krychlových a velkými stavbami o velikosti 100 metrů krychlových a více. Musíme přijít s metodou předpovědi, která lépe propojí selhání na mikroúrovni, zkušebním vzorku a velkém měřítku, konstatoval Nguyen. Ze zprávy vlády Západní Austrálie vyplývá, že v australských dolech v letech 2000 až 2012 zahynulo 52 horníků, z toho 17 v podzemí a 35 na povrchu. Zpráva tak ukazuje, že pravděpodobnost neštěstí je asi pětkrát větší pro práce v podzemí. Uhlí na vzestupu, v nadcházejících letech překoná i ropu klimatu. Ta blokuje řešení pro energetický přístup, který by zlepšil zdraví, délku a kvalitu života pro miliony lidí na celém světě, uvádí Gregory H. Boyce, předseda představenstva a generální ředitel Peabody Energy, která je přední uhelnou společnosti na světě. Podle něj je nejlepším způsobem, jak snížit emise uhlíku a podpořit vývoj lidstva, především urychlit zavádění současných pokročilých technologií zpracování uhlí a ne nahrazovat tuto komoditu jinými, výrazně dražšími produkty. Dobrým příkladem je podle Boyce přístup Austrálie, která nedávno zrušila takzvanou uhlíkovou daň. Podle vyjádření současné vlády poškozovala zákazníky v podobě vysoké ceny elektřiny a měla negativní vliv na celou ekonomiku země. Austrálie ovšem není jediným státem, který zvažuje změnit svůj přístup k problematice tzv. uhlíkové daně. I další národy se stále více staví proti obtížné legislativě o uhlíku a obnovitelných zdrojích, které zhoršují energetickou nerovnost, zvyšují ceny elektřiny a negativně ovlivňují ekonomický rozvoj. Úsporné LED technologie přináší do dolů revoluci Snižování provozních nákladů je v současnosti alfou a omegou každého podnikání. Nejinak je tomu také u těžebních společností. Stále větší prostor proto dostávají nové technologie, které umí seřezat náklady i o desítky procent. Do popředí se tak třeba v dolech i lomech derou moderní LED technologie. Těžařské společnosti se denně potýkají s problémy, které jsou způsobovány silnými vibracemi a otřesy jejich technologií. Konstantní a rychlý pohyb má největší dopad na tradiční svítidla. Navíc jakákoli údržba osvětlení důlního zařízení je časově náročná, drahá a nebezpečná a je jedno jestli jde o opravu jedné rozbité lampy či celého zařízení. Problém, který trápí řadu společností s náročným provozem, ale stále více řeší LED technologie, které neobsahují žádná křehká vlákna nebo rozbitné skleněné komponenty, jež by byly citlivé na neustálé nárazy a vibrace. Kvalitní LED diody jsou většinou určeny na nejméně 50 tisíc pracovních hodin. To znamená, že vydrží svítit téměř šest let. Některá zařízení potřebují vzhledem k přísným Terex představil prototyp Nový hrubotřídič uhlí představila na konferenci v Londýně společnost Terex Finlay. Jde o prototyp s označením 873, který je navržen primárně pro uhlí. Může být ale využit i jiným způsobem. Na konferenci, která se konala na přelomu září a října, firma představila i další dvacítku strojů a prototypů, které na trh plánuje uvést během roku Firma navrhuje technologie pro třídění písků, kameniva, zeminy, stavebních odpadů a sutí, uhlí, uhelných kalů nebo kompostů a dřevěných štěpků. V její nabídce jsou aktuálně čtyři vysoce výkonné třídiče. Nejvýkonnější z nich, který má označení 893, váží 48 tisíc kilogramů a je poháněn dvěma motory Caterpillar o výkonu 202, respektive 173 koňských sil. Terex Finlay je přední světový výrobce mobilních hrubotřídíčů, třídičů a celé kompletní řady drtičů a dalších technologií pro těžbu a úpravu nerostů i recyklaci. Londýnská konference byla pro firmu ideální příležitostí pro prezentaci firemních novinek. Přilákala více než 300 mezinárodních dealerů a zákazníků z více než 90 zemí. ContiTech vylepšil dopravníky Společnost ContiTech vyvinula ocelový pásový dopravník Stahlcord Barrier, který se díky různým vylepšením hůře poškodí během provozu a jeho životnost v povrchové těžbě je tak delší. Díky nové, robustní, ocelové příčné výztuži v horním krytu je dvakrát až třikrát odolnější proti nárazu než běžné dopravníky z ocelových lan bez příčné výztuže. Je proto ideální pro přepravu hrubých a ostrých materiálů. Drsné pracovní podmínky při povrchové těžbě kladou na dopravníky z ocelových lan vysoké nároky. Při provozu opakovaně vznikají trhliny, které poškozují ocelová lana dopravníků. Větší bezpečnost a stabilitu tak zajistí právě příčné výztuhy. Stahlcord Barrier je dopravníkový pás z ocelových lan s gumovým povrchem na horním krytu, v němž tenká ocelová vlákna vedou v těsné vzdálenosti vedle sebe, a to v pravých úhlech ke směru pohybu pásu. Chrání ocelová lana kostry pásu a zabraňuje vzniku trhlin a podélnému rozřezávání pásu. Novinka je ideální pro použití zejména u důlních strojů. Pás je jen o pět procent těžší než klasický dopravník z ocelových lan bez příčné výztuže. předpisům světlo nepřetržitě. Životnost tradičních zdrojů světla je přitom podstatně kratší, zhruba od 2 tisíc do 20 tisíc hodin v perfektním stavu. Přechod na LED osvětlení tak může významně snížit náklady na údržbu. Například irma Phoenix Products, výrobce osvětlení z amerického Milwaukee, instalovala první LED svítidlo v roce 2009 na rotační důlní vrták. I po pěti letech provozu přístroj stále funguje a nevyžaduje údržbu. Výběr správného výrobce pro LED osvětlení je důležitý kvůli ochraně vaší investice, konstatoval pro portál worldcoal.com Yazi Fletcher, technický ředitel irmy Pheonix Products. Testováním také prošla například svítidla na aktivních zařízeních, jako jsou elektrická lopatová rypadla, která byla zapnuta po celý den, protože přerušení dodávek energie by bylo příliš nákladné. Jejich znovuzprovoznění by kvůli neplánovaným prostojům vyšlo na tisíce dolarů. Tradiční xenonová výbojka (HID) vyžaduje před tím, než dosáhne plné osvětlení, zahřívací dobu až 20 minut. Těchto 20 minut tmy ale může mnohdy zapříčinit konec pro směnu nebo jiné hrozící nebezpečí v dole. LED technologie tento problém pro provozovatele dolu zcela eliminuje, diody jsou totiž stálým zdrojem světla. Důlní zařízení tak může být osvětleno během nanosekund po celém svém obvodu. Některé požadavky na osvětlení se přitom mohou měnit, a to díky bezpečnějším podmínkám, jež technologie vytváří. Podle analýz může přechod na LED osvětlení snížit spotřebu energie v rozmezí od 50 do 70 procent. Big Muskie: Největší chodící bagr Projekt legendárního bagru, který měl typové označení 4250-W, začal v továrnách firmy Bucyrus Erie už v roce Jeho stavba trvala dva roky a v tehdejších cenách vyšel na 25 milionů dolarů. Svou práci zastával od roku 1969 do roku Chodící monstrum mezi bagry Big Muskie si tehdy objednala americká těžařská irma Central Ohio Coal. Jednalo se o jediný exemplář svého druhu. Jméno získal podle oblasti Muskingum, kde měla společnost hlavní povrchové lomy. Big Muskie vážil 13 tisíc tun. Na výšku měřil 68 metrů a na délku 150 metrů. Jeho šířka byla 46 metrů, což v USA odpovídá například osmiproudé dálnici. Lžíce bagru pobrala naráz 170 metrů krychlových zeminy. To je 295 tun materiálu. Stroj byl tak velký, že komponenty bylo nutné dodávat přímo těžařské irmě a bagr postavit přímo v lomu. Přepravu součástek zajistilo 340 železničních vozů a 260 nákladních aut. Stavba trvala 200 tisíc člověkohodin. V roce 1976 Big Muskie pro ohijské hnědouhelné společnosti odstranil 8000 yardů skrývky za hodinu provozu. Za 22 let služby to bylo celkem dvakrát tolik, co bylo přemístěno při stavbě Panamského průplavu. Bagr byl v roce 1999 nakonec rozebrán. I přes úsilí nadšenců a fanoušků dostat jej do muzea, putovaly nakonec zbytky do šrotu. Provozovatel za hromadu železa utržil okolo 700 tisíc dolarů. Jediné, co se podařilo dochovat je obří lžíce.

9 16 Poradna pro zaměstnance Vánoce na úvěr mohou skončit osobním bankrotem Na dluh žije čím dál tím víc českých domácností. Úvěry nepochybně mají svoje klady, dovolují nám pořídit si zboží či služby, na které je naše peněženka krátká. Pokud ale jejich kouzlu bezhlavě podlehneme, mohou nás zavést až na samé finanční dno. Vánoce na úvěr mohou skončit špatně. Řada lidí přecení své inanční možnosti a jejich radost z nové televize, domácího kina, či auta vystřídá šok, když na dveře příští rok zaklepe kvůli nespláceným úvěrům exekutor. Málokdo ovšem ví, že existuje způsob, jak se zabavení nejen vánočních dárků vyhnout. Pokud dlužník opravdu bude chtít alespoň část dluhů splatit, bude moci prostřednictvím soudu na sebe vyhlásit tzv. osobní bankrot. Proces oddlužení bude trvat pět let a dlužník musí věřitelům zaplatit minimálně třicet procent jejich pohledávek. Přesto osobní bankrot nebude pro každého. Osobní bankrot a jeho podmínky Pokud jste se dostali do nepříjemné pasti dluhové spirály a zvažujete na sebe podat návrh na osobní bankrot, počítejte s tím, že pro úspěšné oddlužení je zapotřebí splňovat určité podmínky. Alespoň 30 procent Splnění schopnosti splatit alespoň 30 procent dluhu je pro soud rozhodně nejdůležitější, protože mu jde především o uspokojení vašich věřitelů v co nejvyšší míře a minimálně ve výši právě zmíněných třiceti procent. Uspokojit svoje věřitele před soudem můžete dvojím způsobem, a to na základě pravidelného měsíčního příjmu nebo prodejem soukromého majetku. V případě, že máte pravidelný měsíční příjem, soud vám sestaví splátkový kalendář, na základě kterého musíte být schopni za dobu 5 let uhradit minimálně 30 procent dluhů. Do pravidelného příjmu se přitom nepočítají přídavky na děti, sociální příplatky, příspěvky na bydlení, alimenty a jiné sociální dávky. Pokud váš příjem nebude stačit k získání povolení oddlužení, v praxi se to řeší tak, že najdete někoho (většinou příbuzného), kdo vám je na oddlužení ochotný přispívat. Ve druhém případě, pokud vlastníte majetek, z jehož výtěžku prodeje je možné uspokojit alespoň 30 procent z dluhů, soud návrh na oddlužení povolí. Nestačí vám peníze do výplaty? Ve vašem napnutém rozpočtu se objevila díra a potřebujete ji jen na pár dnů zalepit? Snadná pomoc, pár tisícovek vám na několik dní půjčí dnes už kde kdo, a to prakticky hned. Není v tom švindl, ale zaplatíte je pořádně draho. V Česku se zabydlují inské půjčky. Co si o nich myslet? Krátkodobé půjčky jako byznys se u nás objevily před pár lety. A daří se jim dobře. Půjčují se jen relativně malé částky, do pěti nebo do desíti tisíc, většina irem má navíc ještě speciálně nastavený strop pro lidi, kteří si půjčují prvně bývají to dva, tři nebo čtyři tisíce. Za půjčky v řádu tisíců zaplatí dlužník odměnu v řádu stovek. Doba trvání půjčky bývá v závislosti na přání klienta od jednoho dne do měsíce. Velmi často fungují přes telefony a internet (sms půjčky a on-line půjčky). Jejich silnou stránkou je rychlost a jednoduchost, smlouvy nebývají dlouhé a komplikované a nebývají v nich háčky. Věřitelé většinou evidentně stojí o splácejícího zákazníka, nikoli o člověka, kterého budou vysávat pokutami, až udělá chybu, na kterou je zaděláno už ve smlouvě. Dluhy déle než 30 dní Budete muset prokázat, že nejste schopen splácet své peněžité závazky po dobu delší než 30 dní. Pokud ale víte, že příští měsíc už nemáte z čeho dluhy zaplatit, anebo když je zaplatíte, tak nebudete mít na základní životní potřeby, potom soud toto nevyžaduje a vy tak splňujete podmínky oddlužení a můžete ušetřit na úrocích a smluvních pokutách. Platební neschopnost Soud bude kontrolovat, jestli jste v platební neschopnosti. V té jste, pokud jste zastavili většinu plateb, které posíláte na úhradu svých dluhů, nebo pokud svoje dluhy nesplácíte už tři měsíce, anebo pokud výtěžek z prodání vašeho majetku v exekuci již nepokryje vaše dluhy. Podmínky oddlužení splňujete už tehdy, kdy platí alespoň jedna z těchto podmínek a soud uzná, že jste v platební neschopnosti. Nicméně, stejně jako v předchozím bodě, soudu stačí i důkazy v žádosti o oddlužení, že takováto situace u vás brzy nastane, aby uznal splnění podmínky oddlužení o platební neschopnosti. Zdroj: Lichvářské sazby Za rychlost a přehlednost (a riziko, které nesou) si ovšem také nechávají zaplatit. A to velmi slušně. Jejich sazby bývají tak vysoké, že je leckdo neváhá označit za lichvářské. A optikou standardních sazeb tak opravdu mohou působit. Posuďte sami, třeba: RPSN procent (slovy dvě stě třicet jedna tisíc devět set osmdesát šest procent). Nebo: měsíční úroková sazba 68 procent. První číslo je na první pohled z dílny lichváře intergalaktických rozměrů, druhé to už je běžný pozemský úžerník, takové známe. Ovšem pozor: Obě čísla se ve skutečnosti vztahují ke stejné půjčce: za dva tisíce půjčené na pět dní byste vraceli 2224 korun. Ve skutečnosti se tedy za tuhle půjčku platí něco přes jedenáct procent z půjčené částky. A teď Splátky na 5 let Oddlužení, neboli osobní bankrot je jediná o iciální a nejrychlejší cesta dle insolvenčního zákona, která vám umožní snížit celý dluh až o 70 procent a rozložit jeho splátky po dobu 5 let, po jejichž uplynutí budete úplně bez dluhů, neboť jejich zbytek vám soud po oddlužení zcela odpustí. Oddlužení vám také zajistí ochranu soudu, která zastaví exekuce a zabrání exekutorům, vymahačům a všem ostatním věřitelům, aby vztáhli ruce na váš majetek. Zastaví také jakýkoliv další nárůst dluhu o úroky, penále a smluvní pokuty z prodlení a garantuje zachování vašeho platu ve výši, v jaké uspokojí vaše životní náklady. DN / číslo 10 / říjen 2014 DN / číslo 10 / říjen 2014 Oddlužení a jeho účel Hlavním účelem oddlužení fyzické osoby je dlužníkům s poctivými úmysly, kteří se do inančních problémů dostali vlastní chybou či neopatrností, poskytnout nový start, uvolnění stresové situace a po dlouhé době zase normální život. Insolvenční zákon, který oddlužení umožňuje, má tedy záchranný charakter a dokáže tak okamžitě zastavit exekutory, nárůsty úroků a vymahačské společnosti. Hlavním cílem oddlužení fyzické osoby je uspokojení věřitelů v co nejvyšší možné výši a současně odpuštění poměrné části dluhů dlužníkovi, kterému je po splacení této části v oddlužení zbytek dluhů zcela odpuštěn. Zdroj: Co je ukazatel RPSN? Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN) je jeden z řady ekonomických ukazatelů, který vypovídá o úrovni platebních podmínek úvěru. Prostřednictvím RPSN lze posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru. Povinnost informovat spotřebitele o výši tohoto ukazatele ukládá zákon o spotřebitelském úvěru. Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze tohoto zákona. Základními vstupními parametry pro stanovení tohoto ukazatele je výše úvěru, údaj o termínu poskytnutí úvěru, informace o výši jednotlivých splátek, poplatků a případných dalších plateb a informace o lhůtě splatnosti těchto splátek, poplatků a případných dalších plateb. Je ukazatel RPSN totožný s ukazatelem roční úroková sazba (míra)? Nikoliv. Jedná se o dva naprosto odlišné ukazatele. Ukazatel RPSN je svou konstrukcí odlišný od ukazatele roční úroková sazba (míra), tj. ukazatel roční úroková sazba (míra) se vypočte na základě zcela odlišného vzorce, než je vzorec pro výpočet ukazatele RPSN. Jednomu a témuž spotřebitelskému úvěru bude tedy příslušet určitá hodnota ukazatele RPSN a jiná hodnota roční úrokové sazby (míry). Ukazatel RPSN bývá bohužel i v médiích velmi často chybně zaměňován s ukazatelem roční úroková sazba. Například interpretace, že RPSN je roční úroková sazba, do jejíhož výpočtu jsou zahrnuty další platby související s úvěrem, je naprosto chybná. Zdroj: Lákavé, jednoduché, ale drahé. Krátkodobé půjčky s ďábelskou RPSN si to pro kontrolu srovnejte s hypotékou. Půjčíte si na třicet let dva miliony za krásný roční úrok tři procenta. Úrok máte ixovaný na pět let; pesimista bude tvrdit, že za pět let budete rádi, když usmlouváte úrok dvakrát vyšší. My buďme optimisté a věřme, že rekordně nízké sazby se udrží na věky věků. Kolik za těch třicet let odevzdáte bance, zajisté nelichvařící? Jen na úrocích to bude milion, tedy polovina půjčené částky. Že se to nedá srovnávat? Snad ne. Každopádně u každé půjčky platí především jedno: než si ji člověk vezme, má si to pořádně rozmyslet. U rychlopůjček je to ovšem jaksi proti principu, večer vás přepadne náhlý pocit tísně, inanční tísně kdybyste měli čekat do rána, třeba byste zjistili, že týden bez cigaret zvládnete (a možná byste pak ještě zkusili vydržet déle). Jenže půjčku jste si po internetu objednali hned a další večer už možná bude na vašem účtu. To se u hypotéky skutečně nestane. A pokud nutně musíte bydlet ve svém nebo jste přesvědčeni, že vlastní bydlení je základ spokojeného stáří, asi se bez půjčky neobejdete. Na rozdíl od většiny půjček spotřebitelských, kterým se obyčejný člověk s trochou rozvahy a inančního plánování může vyhnout snad vždycky. Zdroj: Za výhru v soutěži si zajdou s manželem na večeři Velmi příjemným překvapením se stala pro Irenu Dvořákovou, referentku kolejové dopravy Coal Services, výhra v zářijovém kole soutěže, kterou zveřejňujeme v Důlních novinách. Pětisetkorunovou poukázku na občerstvení v mostecké restauraci Benedikt využijí s manželem ke společné večeři. Vítězství mne samozřejmě potěšilo. Soutěžím už od prvního kola a mám radost, že se na mne tentokrát usmálo štěstí. Pokračovat budu rozhodně i nadále, prozradila Irena Dvořáková. Jedná se pro ni o první velkou výhru, ačkoli už v minulosti získala drobnou odměnu za správně vyluštěnou křížovku z Důlních novin. Na Benedikt sice obvykle za gastronomickými zážitky nechodí, přesto jí prostředí tohoto podniku není neznámé. S přáteli totiž občas využívají zdejší bowlingovou hernu. Tamější restauraci sice nenavštěvujeme, je to pro nás trochu z ruky. Na druhou stranu jsme tu v létě několikrát využili příjemné venkovní posezení, připomíná. K vítězství v zářijovém kole soutěže, která na stránkách Důlních novin běží už od května, stačilo Ireně Dvořákové velmi málo. Pouze vyplnit krátký dotazník, který se v chytrém telefonu zobrazil po načtení QR kódu přímo ze stránek iremního měsíčníku. Soutěž Důlních novin pokračuje až do konce letošního roku. Šanci na výhru má každý, kdo na této straně načte nový QR do svého chytrého telefonu, vyplní jednoduchý dotazník a zprávu odešle. Každý měsíc z došlých odpovědí automat vylosuje výherce, který získá poukaz v hodnotě 500 Kč na konzumaci v mostecké restauraci Benedikt. Zapojit se do soutěže je možné, i když nevlastníte chytrý telefon. Stačí jen zajít do vestibulu budovy Czech Coal Group v ulici Václava Řezáče, kde je zájemcům k dispozici tablet s aktuálním dotazníkem. Ti, kdo soutěží pravidelně a budou dotazníky vyplňovat až do posledního letošního vydání Důlních novin, mají možnost získat hlavní cenu v hodnotě 10 tisíc korun. Vyfoťte QR kód Zprávy ze skupiny 17 Máte problém? Volejte naši telefonickou podporu Dostupnost linky v pracovní dny od 9 16 hod. Ohlasy na Den horníků: Největší úspěch u vás sklidil Václav Neckář 1,87 (průměrná známka) Jak jste byli spokojeni s letošním Dnem horníků? Skvělý program, škoda že nevyšlo počasí. Výborný výběr účinkujících. Dětem se líbili koníci. Program byl úžasný! Co konkrétně se Vám líbilo nejvíce, s čím jste naopak byli nejméně spokojeni? Byl jsem spokojený s vystoupením Vašo Patejdla. Nevyvedlo se trochu počasí. Nejlepší byl určitě koncert Vaška Neckáře, ten byl super! Výborný Neckář, dobré jídlo. Velmi dobré autobusové spojení. Nejhorší pak počasí. Paráda, jen tak dál! Výborná organizace, bohužel zlobilo počasí. Ze začátku se nám nelíbilo počasí, byli jsme ale nadšeni z Vaška Neckáře. Spousta zábavy pro děti, nelíbilo se pak počasí.

10 18 Různé DN / číslo 10 / říjen 2014 DN / číslo 10 / říjen 2014 Křížovka 19 Kam za kulturou a sportem v měsíci listopadu 2. a SOKRATES ročník regionálního veletrhu středního vzdělávání. Uskuteční se ve sportovní hale v Mostě, pro veřejnost bude otevřen v neděli od 14:00 do 17:00 hodin, v pondělí od 9:00 do 14:00 hodin Tygers of Pan Tang ve Voku. Mostecký klub hostí legendární představitele nové vlny britského heavy metalu. Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč. Začátek v 19:30 hodin Klevetění II. Návrat oblíbeného pořadu Reginy Razovové a jejích přísně utajených hostů. Městské divadlo Most, vstupné 70 Kč, pro členy Klubu přátel divadla 50 Kč. Začátek v 18:00 hodin Vypsaná ixa. Jedna z nejpopulárnějších českých klubových kapel přijíždí do mostecké Meduzy. Vstupné 180 Kč, začátek ve 20:00 hodin Lucerničky svatého Martina. Procházka po Resslu s jednoduchými úkoly a opékáním buřtíků. Pořádá Středisko volného času, vstupné 50 Kč/ rodina. Začátek v 16:00 hodin. Listopadové turnaje Předvánoční turnaj v kuželkách O pohár ředitele Coal Services. Uskuteční se od 16:00 hodin v kuželně hotelu Širák v Mostě. Soutěží tříčlenná mužská družstva, ženy soutěží jednotlivě. Přihlášky nejpozději do 14. listopadu u Pavla Černoška tel: , Turnaj v sálové kopané O pohár výrobního ředitele Vršanské uhelné. Začátek je naplánován od 8:00 hodin ve sportovní hale v Bečově. Desetičlenná družstva se mohou hlásit nejpozději do 21. listopadu u Pavla Černoška Turnaj ve stolním tenise O pohár výrobního ředitele Severní energetické. Odstartuje v 8:00 hodin ve sportovní hale v Mostě. Hrát se bude v pěti kategoriích- neregistrovaní hráči bez omezení věkové hranice, registrovaní hráči do 50 let, registrovaní hráči nad 50 let, registrované a neregistrované hráčky bez věkového omezení, čtyřhry bez omezení. Zájemci se mohou hlásit na pracovišti výboru ÚOO Komořany, tel nebo Vzpomínkový akt u příležitosti 68 let od důlní katastrofy na Dole Kohinoor I. Akce se uskuteční v 15:30 hodin na městském hřbitově v Lomu u pomníku obětem důlního neštěstí Most for Music Dvoudenní festival nejen rockové hudby v kulturním domě Meduza, jehož vrcholem bude v pátek vystoupení kapely Blue Effect, v sobotu pak Xaviera Baumaxy. V pátek se začíná v 18:00 hodin, v sobotu už v 17:00 hodin. Vstupné na jeden den je 100 korun Fest Klip Most. Pátý ročník festivalu amatérských hudebních videoklipů vyvrcholí slavnostním vyhlášením v Metro Music Clubu v KD Meduza (jako součást akce Most for Music). Jako host vystoupí kapela Za 5 minut 12. Začátek je v 18:00 hodin Noc divadel. Po vzoru muzejních a galerijních nocí se už podruhé v ČR uskuteční Noc divadel. Do projektu se zapojí obě scény Městského divadla v Mostě činoherní i alternativní a loutková scéna Divadla rozmanitostí. VZPOMÍNKA Dne 13. listopadu 2014 uplyne již 8 let ode dne, kdy nás náhle opustil manžel, táta a děda Jiří Holý z Jirkova. Pracoval dlouhá léta jako mechanik trolejí na dole ČSA a Obránců míru v Komořanech. 12. listopadu by mu bylo 77 let. Stále vzpomínají manželka Helena a synové Jirka a Petr s rodinami Dětská porta. Dětská organizace Zálesák Most a ZUŠ F. L. Gassmanna připravily oblastní kolo přehlídkové soutěže ve folk a country stylu pro veřejnost do 26 let. Začíná se v ZUŠ F. L. Gassmanna ve 14:00 hodin Michal Horáček Mezi námi. Během koncertu představuje Michal Horáček průřez svou tvorbou za posledních 30 let. Zazní jak klasika známá z jeho spolupráce s Petrem Hapkou, tak skladby z aktuálního alba Český kalendář. Zpívají: Lenka Nová, František Segrado a Ondřej Ruml, doprovází orchestr sólistů pod vedením Matěje Benka. Městské divadlo Most, od 19:00 hodin. Vstupné 300 Kč Sokrates 2 - Prezentace vysokých a vyšších odborných škol v Městském divadle v Mostě. Školy se představí veřejnosti v úterý 25. listopadu od 14:00 do 18:00 hodin, ve středu od 9:00 do 13:00 hodin. Součástí akce je kulatý stůl s představiteli vysokých škol, který proběhne 25. listopadu od 14:30 hodin na jevišti Městského divadla v Mostě. Blahopřání Dne 30. října oslavil své životní jubileum IV. Ples Jezdecké společnosti Hipodrom Most. K tanci a poslechu zahraje skupina Sortiment. Večerem bude provázet moderátor Vlasta Vébr. Na malém sále diskotéka se Zdeňkem Lukeslem. Předtančení: Taneční & itness studio Kamily Hlaváčikové, bohatá tombola. Cena: 250 Kč. Předprodej v hotelu Domino, na hipodromu a v Business Centru. Akce se koná ve zrekonstruovaném sále hotelu Domino. Do Sláva krušnohorského hornictví & tajemné podzemí Krušnohoří. Oblastní muzeum v Mostě představuje sdružené putovní výstavy, které prezentují historii těžby a slávu krušnohorského hornictví na cestě ke světovému dědictví UNESCO. SPORTOVNÍ TIPY HOKEJ HC Most ČEZ Motor České Budějovice. Utkání I. hokejové ligy. Hraje se na zimním stadionu v Mostě od 17:30 hodin HC Most Stadion Litoměřice. Utkání I. hokejové ligy. Hraje se na zimním stadionu v Mostě od 17:30 hodin HC Verva Litvínov Mount ield HK. Utkání Tipsport extraligy. Hraje se na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově od 17:30 hodin HC Most HS Třebíč. Utkání I. hokejové ligy. Hraje se na zimním stadionu v Mostě od 17:30 hodin HC Verva Litvínov Slávia Praha. Utkání Tip sport extraligy. Hraje se na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově od 17:30 hodin HC Most Rytíři Kladno. Utkání I. hokejové ligy. Hraje se na zimním stadionu v Mostě od 17:00 hodin HC Verva Litvínov HC Vítkovice Steel. Utkání Tipsport extraligy. Hraje se na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově od 17:30 hodin HC Verva Litvínov Sparta Praha. Utkání Tipsport extraligy. Hraje se na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově od 17:30 hodin HC Most Piráti Chomutov. Utkání I. hokejové ligy. Hraje se na zimním stadionu v Mostě od 17:00 hodin. pan Jiří Mach, vedoucí směny společnosti Czech Coal POWER. Hodně štěstí, zdraví, lásky a pracovních úspěchů do dalších let přeje vedení společnosti. Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvedené pozici: Realizace speciálních staveb; koordinace externích dodavatelů (projektanti, stavebníci); spolupráce se správními orgány (stavební úřad, Vodoprávní úřad, orgány ochrany ŽP a další); komunikace a vyjednávání s vlastníky pozemků a inženýrských sítí Vršanská uhelná a.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: SPECIALISTA VÝSTAVBY inženýrských sítí Hořanského koridoru Požadujeme: vzdělání: VŠ nebo ÚSO stavebního nebo báňského zaměření; praxi v oblasti stavebnictví; zkušenosti s výstavbou speciálních staveb (liniové stavby, stavby velkého rozsahu); schopnost čtení projektové dokumentace a mapových podkladů; dobrou orientaci ve stavebních rozpočtech; znalost Stavebního zákona a souvisejících předpisů (pozemková agenda); znalost předpisů BOZP a Občanského zákoníku; ŘP skupiny B; Znalost práce na PC (aplikace MS Of ice Word, Excel) Ostatní nároky: vyrovnaná a stabilní osobnost; organizační a komunikační schopnosti, solidní a kultivované vystupování; spolehlivost, odpovědnost, důslednost; vysoká míra loajality Nabízíme: dlouhodobou perspektivu v tradiční a významné společnosti; zajímavé mzdové ohodnocení odpovídající významu a náročnosti pracovní pozice; možnost profesního a osobního rozvoje; další zaměstnanecké výhody plynoucí z kolektivní smlouvy Nástup možný dle dohody Pracoviště: Vršanská uhelná a.s. (Čepirohy) Bližší informace: Ing. Tomáš Růžička, tel , V. Štefánek, tel Písemné přihlášky motivační dopis a životopis zasílejte nejpozději do na cz, nebo poštou na adresu: V. Štefánek, Vršanská uhelná a.s., V. Řezáče 315, Most. Pravý muž se bojí lva 3x v životě. Když ho slyší řvát, když uvidí jeho stopy a (dokončení v tajence) somálské přísloví. Správné znění tajenky ze zářijových DN: Lépe nezačít, než nedokončit. Výhru získávají: Jaromír Žák, Most; Jindřich Hönig, Coal Services; Jiří Pešek, Slovácké strojírny. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce Důlní noviny, V. Řezáče 315, Most nebo em: Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry.

11 20 Fotoreportáž DN / číslo 10 / říjen 2014 Život na šachtě nejsou jen generální opravy Vršanská uhelná nežije jen generálními opravami velkostrojů. Během roku průběžně probíhá i celá řada dalších, plánovaných oprav těžební technologie. Mezi ně patřila třeba pololetní oprava skrývkového velkostroje KU800.11/84. Fotografie na této stránce ukazují pouhý zlomek toho, co se během oprav na jednom z největších rýpadel Vršanské uhelné průběhem týdnů odehrávalo. Důlní noviny vydává Vršanská uhelná a.s., V. Řezáče 315, Most, IČ Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Registrační číslo MK ČR E Měsíčník, vychází v nákladu kusů. Redakce DN: V. Řezáče 315, Most, Gra ická úprava a tisk: RAPRINT, s.r.o., Čepirohy 56, Most

Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77

Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77 Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77 Kolesová rýpadla řady KU 800 v hnědouhelném průmyslu Velkostroj KU 800.8/K 77, který se za dlouhých 32 let zasloužil

Více

Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal

Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal Podrobné finanční výsledky skupiny Czech Coal Výkazy sestavené dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví /IFRS/ k 31. 12. 2010. I. Základní ekonomické údaje

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

Finanční výsledky skupiny Czech Coal a investice v roce 2009

Finanční výsledky skupiny Czech Coal a investice v roce 2009 Finanční výsledky skupiny Czech Coal a investice v roce 2009 1 Agregovaná skupina Agregované výkazy k 31. prosinci 2009 byly sestaveny agregací výkazů společností Litvínovská uhelná a.s., Vršanská uhelná

Více

Název přednášky: Stavby na územích po hornické činnosti

Název přednášky: Stavby na územích po hornické činnosti Hornická Příbram ve vědě a technice 2004 Ing. Jiří Kašpar Mostecká uhelná společnost, a.s., právní nástupce, vedoucí referátu koncepce zahlazování Bc. Lenka Měsková Mostecká uhelná společnost, a.s., právní

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora.

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Projekt Barbora Obsah : 1/ Pozemky 2/ Barbora 3/ Parkování 4/ Ekonomická rozvaha 5/ Závěr Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Ad1/b)

Více

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008 Budoucnost českého hnědého uhlí Czech lignite - the future perspective Ing. Alexander MUSIL, Czech Coal, a.s. Září 2008 Spotřeba PEZ 2 Spotřeba PEZ 3 Těžební lokality v severočeské pánvi Hnědé uhlí ČSA

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Astoria Golf Resort - Cihelny

Astoria Golf Resort - Cihelny září 2014 7. ročník / 3. číslo Tourbulletin Karlovy Vary 26. - 27. července GJW Praha Sport Marketing Advertising Astoria Golf Resort - Cihelny www.astoria-golf.com Cihelny 7 364 64 Karlovy Vary G V olfový

Více

Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak.

Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak. Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak. Invicta Bohemica, s.r.o. Senovážné náměstí 23 Praha 1 Analytická a konzultantská společnost v oblasti energetiky Rok založení 1998

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management MP Příprava automobilového závodu do vrchu Linková Petra Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. 9. 2012 Č.j.: 88470/ENV/12 ZÁPIS z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů 283/3, PSČ 434 1 IČ: 44569181 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Odvětvová studie č. 20 Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Zpracoval tým specialistů Energie stavební

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Schindler CZ, a.s. Profil společnosti. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz

Schindler CZ, a.s. Profil společnosti. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz Schindler CZ, a.s. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz Ovládáme čas i prostor Každý den přepravíme více než miliardu lidí po celém světě, tzn. zhruba půl milionu lidí za minutu. Náš produkt je mobilita.

Více

Obec Bělá. Dodatek k příloze účetní závěrky k 31.12.2013

Obec Bělá. Dodatek k příloze účetní závěrky k 31.12.2013 Obec Bělá Dodatek k příloze účetní závěrky k 31.12.2013 V souladu s platnými právními předpisy předkládá účetní jednotka jako součást účetní závěrky údaje dle 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví,

Více

The English immersion programme in Czech Republic

The English immersion programme in Czech Republic The English immersion programme in Czech Republic Co je Angloville? Angloville je nejintenzivnější anglický jazykový program v Evropě. Během 6 dní komunikují účastníci v příjemném neformálním prostředí

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Nabídka sponzorských aktivit - Dostihy Slušovice

Nabídka sponzorských aktivit - Dostihy Slušovice Nabídka sponzorských aktivit - Dostihy Slušovice Nabídka sponzorům Dostihový provoz na Moravě byl vždy závislý na pořádání dostihů převážně ve Slušovicích, protože zdejší dráha splňuje podmínky pro velké

Více

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012 PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12 10. května 2012 Obsah Představení projektu Program Propozice Herní struktura Kvalifikace Ceny pro soutěžící Pořadatel Promotér Místo konání PB Středoškolský pohár 2012 Šestý ročník

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Future of the mining industry in Czech Republic JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Tradiční hornické oblasti před rokem 1999 v České republice PKÚ Ústí n.l. UD HAMR VÚD Trutnov SHD MOST SOKOLOV

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10.

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. jubilejní ročník Jako jediná organizace u nás pomáháme výhradně pacientům s EB, tzv.

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Statutární město Most Odbor informačního systému Oddělení správy PC sítě Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Radim M lejnek 2009 Osnova Úvod...3 Co je vlastně ENUM?...4 Jak

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PODLE ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., STAVEBNÍ ZÁKON Nový stavební zákon (dále jen SZ ) přináší

Více

ČESKY. Golfový požitek GOLFOVÁ KLASIKA NA ZÁPADĚ

ČESKY. Golfový požitek GOLFOVÁ KLASIKA NA ZÁPADĚ ČESKY 14 Golfový požitek GOLFOVÁ KLASIKA NA ZÁPADĚ 1 Prostředí Lázeňského trojúhelníku dalo příležitost ke vzniku na české Lázně, poměry 18 jamek: neobvyklé značení koncentraci vás navede k hotelu, golfových

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 O SPOLEČNOSTI PSG - International a.s. je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně

Obecně závazná vyhláška města Kadaně Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 4/2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D M Ě S T A Zastupitelstvo města Kadaně se dne 1. dubna 2004 usneslo usnesením č. 315/2004 v souladu s ustanoveními 10

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, PKS stavby a.s. je stavební společnost, která disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

1. Nakládka a navážka. 2.Vyvážka. 3.Požadavky na techniku. Regionální vedoucí provozovny: PETR ŠEBEK, tel.: + 420 724 056 744. Provozovna Libochovany

1. Nakládka a navážka. 2.Vyvážka. 3.Požadavky na techniku. Regionální vedoucí provozovny: PETR ŠEBEK, tel.: + 420 724 056 744. Provozovna Libochovany Regionální vedoucí provozovny: PETR ŠEBEK, tel.: + 420 724 056 744 ovna Libochovany cca 400 000 t / rok 1 - směnný provoz cca 20-25 000t /měsíc 2 - směnný provoz cca 40-50 000 t /měsíc cca 180 t /hodina

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Bližší informace k táborům včetně jejich programu

Bližší informace k táborům včetně jejich programu Bližší informace k táborům včetně jejich programu 3 turnusy pobytového tábora (Ostrava) 30. 7. 5. 8. 2012 6. 8. 12. 8. 2012 20. 8. 26. 8. 2012 3 turnusy příměstského tábora (Ostrava, Brno, Olomouc) Ostrava

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Casa Serena CUP 28. 8. - 1. 9. 2015. by Czech Chamber of Commerce. Na golf s profesionály

Casa Serena CUP 28. 8. - 1. 9. 2015. by Czech Chamber of Commerce. Na golf s profesionály Casa Serena CUP by Czech Chamber of Commerce 28. 8. - 1. 9. Představení resortu CASA SERENA CUP Hospodářská komora České republiky se stala partnerem TOP společenské a sportovní akce golfového turnaje

Více