CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití"

Transkript

1 CLIFFORD The Science of Security Concept 100 Podrobný návod k použití

2 Údržba systému Váš systém Clifford nevyžaduje žádnou údržbu, kromě pravidelné výměny baterií dálkového ovladače. Základní podmínkou spolehlivé činnosti bezpečnostního systému je bezvadný a plně nabitý akumulátor vozidla. Z tohoto důvodu je účelné nechat pravidelně kontrolovat stav akumulátoru v odborném servisu. Vítejte ve světě špičkových technologií Blahopřejeme Vám k instalaci systému pro bezpečnost a pohodlí - Clifford Concept 100. Společnost Clifford Electronics je již řadu let proslulá jako přední světový výrobce automobilových bezpečnostních systémů. Systém Concept 100 je jasným příkladem spolehlivosti a technologického náskoku výrobků Clifford. Nehledě na široké možnosti je jeho ovládání velmi jednoduché. Postačí jen zvládnout několik stisků tlačítek. Dálkové ovladače Dva čtyřtlačítkové dálkové ovladače jsou miniaturní rádiové vysílače, napájené bateriemi. Slabé baterie snižují dosah dálkového ovladače (systém upozorní na slabé baterie, viz Signalizace slabé baterie ). Elektrické, radiové a atmosférické poruchy mohou rovněž snižovat dosah. Dálkové ovladače jsou klíče k Vašemu bezpečnostnímu systému. Díky technologii Anti-CodeGrabbing 2 jsou to ty nejbezpečnější klíče, neboť odolávají i těm nejšpičkovějším zařízením na napodobení kódu. Dálkové ovládání systému Clifford ZAJIŠTĚNÍ Stiskněte tlačítko. Systém se zajistí s dvojím štěknutím a dvojím bliknutím světel, LED kontrolka se rozbliká. ODJIŠTĚNÍ Stiskněte tlačítko. Systém se odjistí s jedním štěknutím a jedním bliknutím světel, LED kontrolka zhasne a rozsvítí se osvětlení interiéru. TICHÉ ZAJIŠTĚ- Stiskněte současně tlačítka a. Zajištění a odjištění proběhne bez NÍ A ODJIŠTĚNÍ štěkání. POPLACH Přidržte 3 vteřiny tlačítko. Siréna se rozhouká a světla vozu rozblikají. Je-li při tom zapalování zapnuté (tzn. jste uvnitř vozu) dveře se uzamknou. Je-li vypnuté (jste mimo vozidlo) dveře se odemknou. OTEVŘENÍ Pokud je kufr připojen, stiskněte tlačítko. Systém musí být v od- KUFRU jištěném stavu. ROZSVÍCENÍ Stiskněte tlačítko. Světla se rozsvítí na 10 vteřin. SVĚTEL DÁLKOVÉ Je-li Váš vůz funkcí vybaven, stiskněte tlačítko. Motor se nastartuje, STARTOVÁNÍ nebo naopak vypne, byl-li již dálkově nastartován. MOTORU PŘEPNUTÍ DO Stiskněte současně tlačítka a. Systém se přepne do servisního SERVISNÍHO režimu nebo zpět do normálního stavu. REŽIMU A ZPĚT OTEVŘENÍ A Je-li systém vybaven modulem pro ovládání oken Smart Windows 4, POOTEVŘENÍ stiskněte současně tlačítka a. Při odjištěném systému se OKEN okna vozu otevřou zcela. Použijete-li tuto kombinaci tlačítek ihned po zajištění systému, okna se lehce pootevřou. 2

3 ACG 2 (Anti-CodeGrabbing 2) ACG 2 chrání Váš vůz před každým zařízením, které je schopno zachytit a napodobit digitální kód vysílaný dálkovým ovladačem. Tvorba kódu je zcela digitalizována a při každém stisku se tvoří zcela nový kód. Dálkový ovladač nikdy neodvysílá stejný kód dvakrát a řídící jednotka nikdy nezareaguje na kód, který byl již jednou použit. Signalizace slabé baterie Když baterie dálkového ovladače příliš zeslábne, poznáte to podle odlišného zvuku sirény při odjištění systému. Výměna baterie je možná u kteréhokoliv prodejce. Výměna baterie dálkového ovladače Výměna baterie je velmi jednoduchá. Můžete ji provést samostatně, nebo svěřit nejbližšímu prodejci. Je rovněž vhodné vozit náhradní baterii s sebou ve vozidle. 1. Vložte malý plochý šroubováček do štěrbiny poblíž kroužku a opatrně oddělte poloviny ovladače od sebe. 2. Vyjměte starou baterii a vložte novou. Pozor na správné umístění + a Složte dohromady obě poloviny ovladače, nejprve na straně od kroužku a pak u kroužku opatrně zacvakněte. Programování nových dálkových ovladačů Pro potřeby dalších řidičů nebo pro ovládání dalších vozidel Vaším ovladačem je možné do paměti systému naprogramovat další dálkové ovladače, které zakoupíte u Vašeho prodejce Clifford. Každá jednotka je schopna pracovat celkem se čtyřmi ovladači. POZOR: Systémy Clifford G4 spolupracují pouze s ovladači typu G4 ACG 2. Starší ovladače typu ACG nebo ovladače s pevným kódem nejsou s tímto zařízením kompatibilní. Nový dálkový ovladač nahrajte pomocí funkce Nový dálkový ovladač (sloupec 1, řádek 1) v tabulce vlastností programovatelných uživatelem. Systém eliminace falešných poplachů - FACT Díky systému FACT nezažijete nikdy noc plnou opakovaných falešných poplachů. Pokud se Vaše siréna rozhouká, nevypínejte ji dálkovým ovladačem ale nechte odeznít celý interval. Před opakovaným poplachem provede systém sérii testů, na jejichž základě usoudí, zda se jedná o poplach způsobený napadením nebo závadou. Pokud se poplach bude opakovat, můžete si být jisti, že je Vaše vozidlo někým obtěžováno. Funkce je volitelná. Dvouokruhová blokace Zajištěný systém blokuje dva nezávislé elektrické okruhy vozidla (startování a zapalování) čímž znemožňuje nastartování zajištěného vozidla. Okruhy zůstávají zablokovány i po odpojení napájení systému, popřípadě po odstranění řídící jednotky. V souladu s předpisy EU dojde k zablokování vozidla vždy 30 vteřin po vypnutí motoru, nezávisle na tom, jestli byly otevřeny dveře nebo ne. Rovněž poté, co odjistíte vozidlo, máte 30 vteřin na zapnutí zapalování. Uplyne-li 30 vteřin, vozidlo se zablokuje, což je indikováno pomalým blikáním LED kontrolky. Nyní je nutné buďto vozidlo znovu ovladačem zajistit a odjistit, nebo zapnout zapalování a poté stisknout tlačítko na dálkovém ovladači. Pak je možné vozidlo nastartovat. * tato funkce je aktivní pouze u některých modelů Samoaktivace bezpečnostního systému Je-li tato funkce zapnuta a zapomenete vozidlo zajistit, dojde k samoaktivaci systému 30 vteřin po uzavření všech dveří. Otevřete-li kterékoliv dveře během této doby, začne odpočítávání znovu po jejich uzavření. Concept 100 má dále tyto vlastnosti: - Zpoždění poplachu při samoaktivaci: Funkce je velmi užitečná když z jakéhokoliv důvodu nemůžete používat Váš dálkový ovladač (ztráta, poškození atd.). Zapnutím samoaktivace a zpoždění poplachu dojde k automatickému zajištění vozu poté, co jej uzavřete a po otevření dveří máte 15 vteřin na zapnutí zapalování. V tomto případě nedojde k poplachu (viz tabulka vlastností programovatelných uživatelem, sloupec 3, řádek 3). - Optické potvrzení: 5 vteřin po uzavření všech dveří bliknou světla vozu dvakrát a ohlásí 3

4 tak počátek 30ti vteřinového odpočítávání. - Samoaktivace s uzamčením vozidla: Tato funkce umožňuje současně se samoaktivací uzamknout vozidlo. Jelikož hrozí nechtěné uzamčení klíčů uvnitř vozu, je funkce z výroby vypnuta a je možné ji kdykoliv zapnout. - Dočasné blokování samoaktivace: Samoaktivaci je možné dočasně zablokovat například při tankování paliva. Musíte pouze rychle zapnout a zase vypnout zapalování. Uslyšíte jedno štěknutí sirény na znamení zablokování samoaktivace. Po nastartování motoru se systém vrací do původního stavu. Servisní režim krytý PIN kódem Všechny bezpečnostní systémy do vozidel mají tzv. servisní režim. V tomto režimu jsou bezpečnostní funkce systému zablokovány. Běžné systémy však může zkušený zloděj pomocí tzv. horkého drátu a ukrytého servisního vypínače, který najde během několika vteřin, velmi snadno vyřadit z provozu. Concept 100 je rovněž možné snadno přepnout do servisního režimu, avšak až po vložení Vašeho bezpečnostního PIN kódu. Servisní režim je praktický když svěřujete vozidlo cizím osobám (např. do opravy, při mytí, parkování apod.). Nemusíte jim potom ponechávat Váš dálkový ovladač. Ve výrobě je nastaven jednomístný bezpečnostní PIN kód 2 : neoznačené. POZNÁMKA: Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete dočasně používat dálkový ovladač, můžete systém kdykoliv odjistit přepnutím do servisního režimu. Vložení PIN kódu Stiskněte tlačítko tolikrát, kolik činí první číslo Vašeho PIN kódu a ukončete číslo jedním stiskem tlačítka neoznačené. Nulu vložte pouhým stiskem tlačítka neoznačené. PŘÍKLAD: PIN kód 1203 vložíte následovně: neoznačené neoznačené, neoznačené neoznačené. Přepnutí do servisního režimu 1. Zapněte zapalování nebo nastartujte motor. 2. Vložte bezpečnostní PIN kód pomocí dvoutlačítkového přepínače. 3. Stiskněte neoznačené tlačítko a přidržte jej 4 vteřiny. LED kontrolka se rozsvítí pro kontrolu zapnutého servisního režimu. Přepnutí zpět do normálního režimu 1. Zapněte zapalování nebo nastartujte motor. 2. Vložte bezpečnostní PIN kód pomocí dvoutlačítkového přepínače. LED kontrolka zhasne. Jak nastavit Váš vlastní PIN kód Můžete zvolit libovolný jedno, dvou, tří nebo čtyřmístný kód, první číslo kódu však nesmí být nula. Řekněme, že chcete nastavit kód 4301: 1. V tabulce funkcí volitelných uživatelem najdete nastavení kódu ve 2. sloupci a 7. řádce. 2. Zapněte zapalování, vložte stávající kód a poté ihned stiskněte a držte tlačítko tři vteřiny. Uslyšíte štěknutí sirény které potvrdí vstup do programování. 3. Zvolte druhý sloupec dvojím stiskem neoznačeného tlačítka. Po chvilce uslyšíte dvojí štěknutí které potvrdí volbu sloupce. 4. Do pěti vteřin proveďte volbu řádku 7 tím, že stisknete tlačítko 7krát. Po každém stisku uslyšíte jedno štěknutí. Poté ihned stiskněte neoznačené tlačítko a vložte Váš nový kód. Příklad: Nový kód 4301 vložíte následujícím postupem: neoznačené neoznačené neoznačené neoznačené. 5. Vyčkejte na dvojí potvrzující štěknutí. 6. Vypněte zapalování čímž ukončíte programování (potvrdí trojí štěknutí). 4

5 7. VELMI DŮLEŽITÉ: Musíte ihned ověřit Váš nový PIN kód: Zapněte zapalování, vložte nový kód, potom stiskněte a držte neoznačené tlačítko 4 vteřiny. LED kontrolka se rozsvítí a signalizuje přepnutí do servisního režimu. Vypněte zapalování, systém zůstane v servisním režimu. Pokud se LED kontrolka nerozsvítí, není vložený kód totožný s tím, který byl naprogramován. V tomto případě se systém vrátí k původnímu PIN kódu. 8. Pro přepnutí ze servisního režimu do normálního stavu zapněte zapalování a vložte PIN kód. Dálkové přepnutí do servisního režimu Stiskněte současně tlačítka a. Dvojí bliknutí světel oznámí přepnutí do servisního režimu, jedno bliknutí přepnutí zpět do normálního režimu. Servisní režim je indikován trvalým svitem LED kontrolky a systém v něm setrvá tak dlouho, dokud jej stejnou kombinací tlačítek nepřepnete zpět. Možnost přepnout systém do servisního režimu dálkově je uživatel-sky volitelná. Pokud tuto funkci zrušíte, je možné kombinaci tlačítek použít pro jinou funkci. Uzamčení/odemčení dveří při zapnutí/vypnutí zapalování Z bezpečnostních důvodů se dveře vozidla zamknou při zapnutí zapalování a odemknou při jeho vypnutí. Jednu nebo obě funkce je možné programově vypnout. Dvoustupňové otřesové čidlo a detektor tříštění skla Dvoustupňové otřesové čidlo reaguje na otřesy při napadení vozidla a aktivuje poplach. Jeho varovný stupeň zachycuje slabé podněty které mohou vznikat např. při parkování a reaguje na ně varovným tónem. Detektor tříštění skla zaznamená pokus o rozbití skla i když není doprovázen otřesem. Reaguje na zvuk který praskající sklo vydává. Citlivost čidel je možné podle potřeby upravit. Čidla jsou samočinně vyřazena při dálkovém startování. Informujte se u svého obchodníka na možnosti instalace dalších čidel které zvýší míru ochrany Vašeho vozidla: - Dvouzónové digitální radarové čidlo: Reaguje na pohyb uvnitř vozidla a v těsné blízkosti kolem něj. Pohyb ve vnitřní zóně způsobuje poplach, na pohyb ve vnější zóně reaguje systém varovným tónem sirény. Čidlo je zvláště vhodné pro vozidla se stahovací střechou. - Digitální náklonové čidlo: Reaguje na nepatrnou změnu polohy vozu při heverování nebo při odtahu. Zcela ignoruje pohyby způsobené silným větrem a další falešné podněty. Vysoce výkonná siréna Insignia - Volitelná hlasitost štěkání sirény: Z výroby je nastavena nižší hlasitost štěkání. Přejete-li si, je možné nastavit vyšší hlasitost. - Dálkové vypnutí poplachu: Přejete-li si dálkově umlčet poplach bez odjištění vozu stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači dokud siréna houká. Dvojí štěknutí signalizuje, že poplach způsobilo čidlo a že vozidlo je nadále zajištěno. Čtyři štěknutí upozorňují, že je zapnuté zapalování, nebo otevřené dveře, kufr či kapota. V tomto případě je pravděpodobnost ostrého poplachu velmi vysoká! - Omezený počet poplachových cyklů: Houkání sirény je v každém případě omezeno na pět poplachových cyklů. Předchází se tak úplnému vybití akumulátoru vozidla. - Trvalé vypnutí štěkání sirény: Štěkání sirény je možné programově vypnout až do doby, než si jej budete přát obnovit. Vizuální potvrzení blikáním světel zůstává zachováno. Význam signálů LED kontrolky LED kontrolka ve Vašem voze Vás informuje o stavech systému: LED kontrolka Význam Nesvítí Systém je odjištěn a v normálním režimu Svítí Systém je v servisním režimu Rychle bliká (vypnuté Systém je aktivován, vozidlo střeženo zapalování) Bliká pomalu Systém je odjištěn ale blokace motoru aktivována 5

6 Bliká s přestávkami Chyba obsluhy nebo identifikace příčiny poplachu Obvody pro snížení spotřeby energie LED kontrolka je největším spotřebičem energie celého systému. Proto dojde při odstávce delší než 48 hodin ke snížení frekvence blikání na polovinu, po 96 hodinách na čtvrtinu. Dálkové otvírání kufru Pokud máte instalovánu tuto funkci, můžete tlačítkem na dálkovém ovladači otevřít kufr. Elektronický obvod jistí před nechtěným otevřením kufru během jízdy nebo když je systém zajištěn. Pokud tomu tak není, je nutná drobná programová úprava, kterou Vám Váš prodejce během několika minut bezplatně provede. Dálkové rozsvícení světel Světla vozu mohou být dálkově rozsvícena a můžete si tak osvětlit cestu k nebo od vozidla. Dobu rozsvícení je možné nastavit od 1 vteřiny do 4 minut. Máte-li funkci zapojenu, rozsviťte světla stiskem tlačítka. Automatické zavření oken Máte-li připojeno ovládání elektrických oken a naprogramováno automatické zavření oken při zajištění systému, může se Vám během letních dnů hodit ponechat okna otevřená. Stačí k tomu před zajištěním vozu rychle zapnout a zase vypnout zapalování (stejně jako v případě dočasné blokace samoaktivace). Při další aktivaci systému se funkce uzavření oken obnoví. Auto testing Při každém zajištění systému proběhne řada testů všech čidel a spínačů. Ukáže-li se že je pootevřena kapota nebo kufr, budete neprodleně upozorněni čtyřnásobným štěknutím a bliknutím světel namísto obvyklého dvojího štěknutí a bliknutí. Jedná-li se o pootevřené dveře, zazní toto varování 5 vteřin po zajištění. V případě vadného nebo chybně seřízeného čidla uslyšíte varování 10 vteřin po zajištění systému. POZNÁMKA: Vzhledem k tomu, že se jedná o indikaci chybového stavu, bude siréna v těchto případech štěkat bez ohledu na to, zda je štěkání programově zapnuto nebo vypnuto. - Identifikace vadného okruhu: Zařízení je schopno identifkovat konkrétní čidlo nebo spínač který způsobuje závadu. Uslyšíte-li varovné čtyřnásobné štěknutí můžete dle následujícího postupu zjistit vadný obvod: 1. Odjistěte systém a zapněte zapalování. LED kontrolka bude opakovaně s přestávkami blikat. 2. Spočítejte počet bliknutí mezi přestávkami (cyklus se bude opakovat celkem pětkrát) a porovnejte jej s následující tabulkou: Počet bliknutí LED kontrolky Identifikovaný obvod 1 bliknutí Přídavné čidlo 2 bliknutí Otřesové čidlo 4 bliknutí* Dveřní spínač 5 bliknutí Kufrový spínač 6 bliknutí Kapotový spínač 7 bliknutí Zapnuté zapalování při zajištěném systému 8 bliknutí Třikrát a více chybně zadán PIN kód 9 bliknutí Aktivován protiúnosový systém BlackJax 10 bliknutí Přerušení napájení nebo velmi slabý akumulátor * Vněkterých případech není tato indikace možná s ohledem na stmívač osvětlení interiéru Automatické vyloučení vadného okruhu Kvůli zachování maximální možné míry ochrany i v případě poruchy některého spínače nebo čidla vyloučí systém automaticky vadný okruh a pokračuje ve střežení okruhů zbylých, dokud Vám nebude závada odstraněna. Pokud omylem zajistíte systém s otevřenou kapotou, kufrem nebo dveřmi, jednoduše je zavřete a systém zahájí střežení tohoto okruhu. 6

7 Upozornění na předcházející poplach Když uslyšíte při odjištění vozu trojí štěknutí namísto obvyklého jednoho, znamená to, že v době Vaší nepřítomnosti byl aktivován poplach. Když nyní zapnete zapalování, kontrolka Vám svým blikáním upřesní okruh, který poplach aktivoval (viz tabulka výše). Paměť původu osmi posledních poplachů Systémová paměť neustále zaznamenává okruhy, které způsobily osm posledních poplachů nebo poruch. Tím se podstatně sníží pracnost určení a odtranění závady. Pro určení okruhů zaznamenaných v paměti udělejte následující: 1. Přidržte neoznačené tlačítko přepínače a při tom zajistěte a odjistěte systém. 2. LED kontrolka zabliká 1-10 krát, čímž označí okruh, který způsobil poslední poplach. Následuje přestávka a kontrolka znovu zabliká 1-10 krát čímž označí původ předposledního poplachu atd. 3. Poznamenejte si počty bliknutí mezi přestávkami a porovnejte je s výše uvedenou tabulkou. S přídavným programem a propojením CliffNet Wizard se Vám obsah paměti zobrazí přímo na obrazovce Vašeho počítače. Přídavné propojení CliffNet Wizard Pokud pomocí přídavného interfacu a programu propojíte Concept 100 s Vaším Windows PC počítačem, získáte velmi přehledný přístup ke všem programovatelným funkcím a nastavením. Veškeré změny můžete provádět pouhým kliknutím myši na grafická tlačítka. Takto můžete rovněž programovat nové dálkové ovladače a zobrazovat obsah paměti poplachů. Více informací lze nalézt na Vlastnosti programovatelné uživatelem 1. Poznačte si podle tabulky číslo sloupce a řádku, ve kterém se nachází funkce kterou si přejete změnit. 2. Zapněte zapalování nebo nastartujte motor. 3. Vložte pomocí dvoutlačítkového přepínače bezpečnostní PIN kód (ve výrobě je nastaven kód 2 ). 4. Ihned po vložení PIN kódu stiskněte a přidržte tlačítko alespoň 3 vteřiny, dokud neuslyšíte štěknutí sirény a LED kontrolka se nerozsvítí. Concept 100 se teď nachází v levém horním rohu tabulky v okénku Volba funkce. 5. Volbu sloupce provedete příslušným počtem stisků neoznačeného tlačítka. Počkejte na štěkání, které potvrdí počet stisků. 6. Do pěti vteřin proveďte volbu řádku: Stiskněte tlačítko tolikrát, kolikátou řádku volíte. Každé stisknutí je doprovázeno štěknutím sirény. 7. Je-li v okénku funkce poznámka, proveďte úkon v ní popsaný. 8. Po chvilce uslyšíte jedno nebo dvě štěknutí. 1 štěknutí = funkce vypnuta, 2 štěknutí = = funkce zapnuta. 9. Nyní lze zvolit další funkci nebo ukončit programování: a. Volbu další funkce ve stejném sloupci lze do pěti vteřin provést opakováním bodu 6 (po pěti vteřinách systém trojím štěknutím oznámí návrat do pole Volba funkce. b. Volbu jiného sloupce proveďte dle bodu 5. c. Ukončit programování lze vypnutím zapalování (trojí štěknutí ukončení potvrdí) nebo vyčkáním 60 vteřin, než systém ukončí programování samočinně. 7

8 Tabulka vlastností programovatelných uživatelem 1 štěknutí = VYP, 2 štěknutí = ZAP Volba funkce 1. sloupec 2. sloupec 3. sloupec 4. sloupec Uložení nového Štěkání sirény Samoaktivace Zajištění/odjištění 1. řádek dálkového ovladače POZNÁMKA 1 (VYP/hlasité/tiché) (1/2/3 štěknutí) (VYP/ZAP) ovladačem jiného vozu (1 pak 2 štěknutí) 2. řádek 3. řádek 4. řádek 5.řádek 6.řádek 7.řádek Uzamčení dveří při jízdě (VYP/ZAP) Odemčení při vypnutí motoru (VYP/ZAP) Návrat k továrnímu nastavení, kromě PIN kódu Servisní režim dálkově (VYP/ZAP) + Autostart*(VYP/napětí/teplota/obojí) (1/2/3/4 štěknutí) Vymazání všech dálkových ovladačů POZNÁMKA 3 Nastavení bezpečnostního PIN kódu POZNÁMKA 4 * Vyžaduje přídavný modul IntelliStart 4 Tučně je v tabulce vytištěno nastavení z výroby. Samoaktivace se současným uzamčením (VYP/ZAP) Zpoždění poplachu při samoaktivaci (VYP/ZAP) Eliminace falešných poplachů (VYP/ZAP) POZNÁMKA 5 Otevření kufru ovladačem jiného vozu (2 štěknutí) Tiché zajištění/odjištění ovladačem jiného vozu (3 štěknutí) Rozsvícení světel ovladačem jiného vozu (4 štěknutí) Dálkové startování ovladačem jiného vozu* (5 štěknutí) Stažení oken ovladačem jiného vozu* (6 štěknutí) Servisní režim ovladačem jiného vozu (7 3těknutí) POZNÁMKA 1: Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, uslyšíte 1 štěknutí, stiskněte tlačítko znovu, uslyšíte 2 štěknutí. POZNÁMKA 3: Dvojí štěknutí znamená vymazání všech ovladačů z paměti systému. Nyní musíte vložit všechny nové ovladače do paměti. POZNÁMKA 4: Ihned stiskněte neoznačené tlačítko dvoutlačítkového přepínače a vložte nový PIN kód. Vyčkejte na dvě štěknutí a vypněte zapalování (3 štěknutí potvrdí konec programování). Nyní musíte znovu zapnout zapalování a znovu vložit nový PIN kód. Pokud se LED kontrolka rozsvítí, byl nový kód uložen. Pokud ne, nebyl kód naprogramován správně a systém se vrátí k původnímu kódu. POZNÁMKA 5: Funkce umožní ovládat vozidlo ovladačem G4 od jiného vozu. Chcete-li například tlačítkem jiného ovladače zajišťovat a odjišťovat Vaše vozidlo, zvolte sloupec 4, řádek 1 a stiskněte tlačítko zmíněného ovladače (uslyšíte štěknutí). Ihned stiskněte tlačítko znovu (uslyšíte 2 štěknutí). : Tyto funkce mohou být ovládány dalšími volnými kanály ovladačů od jiných vozů. Podmínkou je však nejdřív přiřadit některý kanál ovladače funkci zajištění a odjištění jak bylo popsáno v poznámce 5. Zvolte příslušné pole a stiskněte požadovaný kanál. Systém zareaguje počtem štěknutí odpovídajícím číslu řádku. 8

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY Arrow II Uživatelský manuál Obsah Vítejte ve světě špičkových technologií zabezpečovacích systémů a pohodlí ve vozidlech... 5 Váš 2 tlačítkový/3 kanálový dálkový

Více

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY Sabre II Uživatelský manuál www.clifford.cz 1 Obsah Standardní výbava Sabre II...3 Vítejte ve světě špičkových technologií abezpečovacích systémů a pohodlí ve

Více

CLIFFORD. Prime Level FOUR. Návod k použití. The Science of Security. Vítejte ve světě špičkových technologií pro bezpečnost a pohodlí

CLIFFORD. Prime Level FOUR. Návod k použití. The Science of Security. Vítejte ve světě špičkových technologií pro bezpečnost a pohodlí CLIFFORD The Science of Security Prime Level FOUR G4 Návod k použití Vítejte ve světě špičkových technologií pro bezpečnost a pohodlí Dálkové ovladače Vašeho bezpečnostního systému CLIFFORD Prime jsou

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN M. www.9000.cz. Motocyklový alarm

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN M. www.9000.cz. Motocyklový alarm NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN M www.9000.cz Motocyklový alarm Obsah balení řídící jednotka kabelový svazek dálkový ovladač programovací tlačítko (součást kab. svazku) signalizační LED (součást kab. svazku)

Více

MAGICAR MA600H. www.9000.cz

MAGICAR MA600H. www.9000.cz MAGICAR MA600H www.9000.cz Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B uživatelský manuál www.levnealarmy.cz OBSAH 1. Důležité informace... 2 2. Úvod... 2 3. Displej dálkového ovladače... 3 3.1. Popis ikonek displeje... 3 4.

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL.

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www..levnealarmy.cz Tlačítko č. 1 Tlačítko č.2 Dálkový ovladač Tlačítko Zapnuté Vypnuté Zapnuté zapalování I - krátký stisk Vypnutí alarmu Zapnutí alarmu I - delší

Více

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

T GSM GSM ALARM SYSTEM

T GSM GSM ALARM SYSTEM T GSM GSM ALARM SYSTEM CZ uživatelský návod Obsah CZ... 1. T GSM jako GSM ALARM... 3 1.1 Popis systému 1.2 Popis dálkových ovladačů 1.3 Popis funkcí tlačítek dálkového ovladače 2. funkce systému... 4 3.

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09 programu 1.00 Ústředna VERSA Verze UŽIVATELSKÝ MANUÁL GDAŃSK versa_u_cz 03/09 VAROVÁNÍ Abyste předešli problémům s ovládáním systému, prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím ovládání

Více

Uživatelský manuál JA-60 Comfort

Uživatelský manuál JA-60 Comfort Uživatelský manuál JA-60 Comfort 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Displej Poplach Sabotáž Porucha Baterie Zajištěno Napájení

Více

verze: 4.0 Březen, 2011

verze: 4.0 Březen, 2011 verze: 4.0 Březen, 2011 ONI Střežení Obsah Popis jednotky... 2 Základní funkce jednotky... 3 Odemčení/zamčení vozidla... 3 Zapnutí/vypnutí zapalování... 3 Odesílání polohy... 3 Alarm vozidla (univerzální

Více

Stručný přehled funkcí

Stručný přehled funkcí Stručný přehled funkcí Následuje seznam základních funkcí systému a postup k jejich aktivaci. POZNÁMKA: Některé funkce nemusí být ve Vašem systému použité. Podrobnosti Vám sdělí instalační technik. Funkce

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 840 je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748 s klávesnicí 636 646 Uživatelský manuál ESPRIT OBSAH strana Úvod 2 Zobrazení, Akustika 2 Rozdělení systému 3 Přístupová práva kódů 3 Programování uživatelských

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem. SENTINEL 1100 uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem. SENTINEL 1100 uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 uživatelský manuál OBSAH 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE... 1 2. ÚVOD... 1 3. DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 3.1. POPIS IKONEK DISPLEJE... 1 4. FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE...

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ

MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ MONTÁŽNÍ MANUÁL www.levnealarmy.cz PROGRAMOVÁNÍ Pozn.: I po výpadku napájení alarmu, zůstanou veškerá nastavení zachována. PROGRAMOVÁNÍ dálkových ovladačů

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD Část : SEZNÁMENÍ ÚVOD KLÁVESNICE LED NAPÁJENÍ ZÓNY 2 4 5 7 8 0 3 6 9 STAY # ENTER DISARM ARM AKTIVACE PŘIPRAVEN PŘEMOSTĚNÍ POŽÁR TA MPER STAT BYP KLÁVESNICE LCD NAPÁJENÍ 2 4 5 7 8 0 3 6 STAT BYP 9 STAY

Více

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648 Uživatelský manuál s klávesnicí K648 EVO Uživatelský manuál OBSAH Obsah 1 Úvod 2 1.0 Popis 2 2.0 Základní operace 3 2.1 Zvuková signalizace klávesnice 4 2.2 Zobrazování LED klávesnice 4 2.3 Dělení na

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ TS KEY. autoalarm s použitím originálního dálkového ovládače

NÁVOD NA POUŽITÍ TS KEY. autoalarm s použitím originálního dálkového ovládače NÁVOD NA POUŽITÍ TS KEY autoalarm s použitím originálního dálkového ovládače OBSAH BALENí řídící jednotka dvouzónový otřesový snímač siréna 3x kábelový svazek signalizační LED programovací tlačítko dveřní

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

AUTOALARM MINICAR. Řada 686H. Uživatelský a montážní návod. S plovoucím kódem

AUTOALARM MINICAR. Řada 686H. Uživatelský a montážní návod. S plovoucím kódem AUTOALARM MINICAR Řada 686H S plovoucím kódem Uživatelský a montážní návod Děkujeme že jste si vybrali právě tento systém Prosíme, čtěte následující informace, než začnete alarm instalovat a používat.

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Stručný návod k obsluze palubního počítače v autobusech SOR NB 12 a NB 18

Stručný návod k obsluze palubního počítače v autobusech SOR NB 12 a NB 18 Stručný návod k obsluze palubního počítače v autobusech SOR NB 12 a NB 18 K ovládání palubního počítače slouží barevný dotykový displej. Zadávání údajů nebo nastavování probíhá jednoduchým klepnutím na

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

GT CASA ALARM SILVER LINE

GT CASA ALARM SILVER LINE GT CASA ALARM SILVER LINE Děkujeme Vám, že jste si koupili náš výrobek GT CASA ALARM. GT CASA ALARM ochrání Vaše domy, obchody, kanceláře, karavany i lodě. Před instalací zařízení si prosím pečlivě přečtěte

Více

Easy Series. Uživatelská příručka. Ústředna EZS

Easy Series. Uživatelská příručka. Ústředna EZS Easy Series CZ Uživatelská příručka Ústředna EZS Easy Series Uživatelská příručka Použití klávesnice Použití klávesnice Stavy displeje Displej Popis Systém je deaktivován. Nebyly zaznamenány žádné poplachy

Více

Pokud budete chtít mít v systému více klávesnic, tak musíte použít jiné kompatibilní klávesnice.

Pokud budete chtít mít v systému více klávesnic, tak musíte použít jiné kompatibilní klávesnice. Úvod Klávesnice LCD5501Z32-433 je složena ze dvou zařízení přijímač LCD5501Z32 a klávesnice LCD5501Z, která zobrazuje stav systému na LCD displeji s předdefinovanými zprávami. Po přidání této klávesnice

Více

Kapitola 5: Testování a údržba... 23 5.1 Test chůzí...23 5.2 Test systému...24 5.3 Test výstupů (PC4216)...24 5.4 Údržba systému...

Kapitola 5: Testování a údržba... 23 5.1 Test chůzí...23 5.2 Test systému...24 5.3 Test výstupů (PC4216)...24 5.4 Údržba systému... Obsah Obsah... 1 Úvod... 3 Kapitola 1: Základní funkce systému... 4 1.1 Základní informace...4 1.2 Zapnutí...4 1.3 Ostatní způsoby zapnutí...5 1.4 Vypnutí...6 1.5 Paměť poplachů...7 1.6 Hlasitá signalizace

Více

RADIOFREKVENČNÍ SYSTÉM - PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU V ZÁKLADNÍM REŽIMU

RADIOFREKVENČNÍ SYSTÉM - PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU V ZÁKLADNÍM REŽIMU RADIOFREKVENČNÍ SYSTÉM - PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU V ZÁKLADNÍM REŽIMU Nastavení v Základním režimu Tento režim umožňuje snadné a rychlé nastavení komponent RF systému v základních funkcích - ZAP / VYP, stmívání

Více

Antiradar Evolve Shield. Návod k použití

Antiradar Evolve Shield. Návod k použití Antiradar Evolve Shield Návod k použití Základní vlastnosti 1. Zapnutí: Přidržte na dobu jedné sekundy stisknuté tlačítko Power, čímž přístroj zapnete. Pokud provedete změny v nastavení radarových pásem,

Více

POKYNY K OBSLUZE. Bezpečnostní systém MODEL: VOYAGER. Vlastnosti systému :

POKYNY K OBSLUZE. Bezpečnostní systém MODEL: VOYAGER. Vlastnosti systému : Bezpečnostní systém POKYNY K OBSLUZE MODEL: VOYAGER Vlastnosti systému : 1. Dva 4-tlačítkové ovladače s plovoucím kódem a funkcí antiscan 2. Aktivace / deaktivace systému 3. Tichá aktivace / deaktivace

Více

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení UR 89 Univerzální ovladač (CZ) Návod k použití Vivanco UR 89 dálkový ovladač pro téměř všechna TV, audio, video a ostatní zařízení s infra-červeným ovládáním Vkládání baterií Otevřete krytku baterií na

Více

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6 POZNÁMKA 1. Obrázek na obalu slouží pouze jako ukázka a může se lišit od Vámi zakoupeného produktu. 2. Před zahájením používání klimatizačního zařízení si pročtěte kapitolu BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. 3. Tato

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz Standartní součásti - Obousměrný FM vysílač a přijímač s dosahem 750 metrů - Nárazuvzdorný a vodotěsný dálkový LCD ovladač - Hlavní ovládací modul (HOM) se systémem ultra nízkého odběru proudu - Vestavěný

Více

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO NEO NÁVOD K POUŽITÍ 1 5 2 3 4 6 7 1. Ve dne 2. Požadovaná (nastavená) teplota 3. Topný režim zapnut/vypnut 4. V noci 5. Tlačítko funkcí 6. Snížení teploty ve dne ( 5 dní) 7. Snížení teploty v noci (7 dní)

Více

MG-32LCD MG-32I MG-32LED MG-32LRF MG-10LED

MG-32LCD MG-32I MG-32LED MG-32LRF MG-10LED Uživatelský manuál SP 5500 v. 2.4 SP 6000 v. 2.4 SP 7000 v. 2.4 MG 5000 v. 2.4 MG 5050 v. 2.4 s klávesnicí MG-32LCD MG-32I MG-32LED MG-32LRF MG-10LED SP-MG Uživatelský manuál OBSAH Rychlý přehled 2 1.0

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech Vehicle Security System VSS 1 Přůvodce nastavením systému - Czech Vážený zákazníku, v tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné: k potvrzení instalace systému alarmu k aktivaci a deaktivaci některých

Více

Bezpečnostní GSM poplachový systém. Uživatelský manuál

Bezpečnostní GSM poplachový systém. Uživatelský manuál Bezpečnostní GSM poplachový systém Uživatelský manuál 1. Představení systému Bezdrátový inteligentní elektronický GSM poplachový systém. Jako přidávek je tento poplachový system vysoce automatický, automatický

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; Schéma zapojení hlavní jednotky SP + SP- připojený reproduktor SP- uzemnění (GND) Drátové zóny: L1 až L4 jsou vodiči připojované zóny, od příslušného vstupu a země. Na svorkách není napětí, ale jsou uzpůsobeny

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru. www.9000.cz MAGICAR M870. Uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru. www.9000.cz MAGICAR M870. Uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru www.9000.cz MAGICAR M870 Uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace.. 3 2. Úvod 3 3. Dálkový ovladač.. 3 4. Displej dálkového ovladače 4 4.1.

Více

Dálkově ovládáný autoalarm K3512

Dálkově ovládáný autoalarm K3512 Dálkově ovládáný autoalarm K3512 Tento výkonný autoalarm je schopen spojit se a spolupracovat s velkým množstvím senzorů. Navíc dálkové ovládání (infračervené pro K3215) umožňuje, aby byl centrální systém

Více

MA_CZH_CLOCK_UserManual DGT 960 Rev1 1

MA_CZH_CLOCK_UserManual DGT 960 Rev1 1 MA_CZH_CLOCK_UserManual DGT 960 Rev1 1 MA_CZH_CLOCK_UserManual DGT 960 Rev1 2 Česky: Návod pro DGT960 Česky: 3 Připravte hodiny k použití 3 Zapínání a vypínání 4 Měření času s DGT960 4 Dočasné zastavení

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Uivatelský manuál PC-2585

Uivatelský manuál PC-2585 Uivatelský manuál PC-2585 OBSAH OBSAH...... Strana 1 INFORMACE O SYSTÉMU.... Strana 3 POZNÁMKY... Strana 4 ÚVOD... Strana 5 Pravidelně Váš systém kontrolujte.......................... Strana 5 Důležitá

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

CBA 100 NÁVOD NA POUŽITÍ. Systém zabezpeèení vozu pro CAN BUS

CBA 100 NÁVOD NA POUŽITÍ. Systém zabezpeèení vozu pro CAN BUS Přidání nového servisního klíče Můžete mít uložené až 4 servisní klíče. Přidání 5-tého klíče způsobí odstranění prvního ŠEDÝ ŠEDÝ 3X 4 sek 2X 3X NÁVOD NA POUŽITÍ CBA 100 1...4 max 1X 2X 3X Systém zabezpeèení

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

Základní prvky systému

Základní prvky systému MAGICAR MA600H Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie do systému +12V

Více

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy.

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy. NÁVOD K POUŽITÍ 1. UPOZORNĚNÍ 1.1 Informace Před používáním si přečtěte následující informace. 1.2 Bezpečnostní informace 1. Během řízení vždy sledujte silniční provoz. 2. Během jízdy neměňte nastavení

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

Návod k obsluze. Čtecí jednotka transpondéru 2606..

Návod k obsluze. Čtecí jednotka transpondéru 2606.. Návod k obsluze Čtecí jednotka transpondéru 606.. Obsah Popis přístroje...4 Znázornění přístroje...5 Oblasti použití...7 Ovládání...9 Potvrzovací signály...11 Postup uvedení do provozu...1 Připojovací

Více

Programování (Programuje se většinou jen jednou, pokud nepřidáte do systému další vysílače)

Programování (Programuje se většinou jen jednou, pokud nepřidáte do systému další vysílače) Rádiový systém DELKIM Plus Pro Než začnete používat tento systém, musíte mít naprogramovaný Rx Plus Mini Přijímač, aby rozpoznával nakódovaný vysílač (Tx-i Plus nebo Tx-Plus). Normálně uživatel programuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 02 60

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 02 60 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 02 60 Tento detektor pohybů s kontrolní signalizací pomocí svítivých diod (LED) můžete připevnit na stěnu nebo na strop či se speciálním držákem (obj. č.: 61 04 92) provést

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Originální dálkové ovládání vozidla Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování

Více

Bezpečnostní centrála EMB 7200 Nastavení, přepínače, ukazatele

Bezpečnostní centrála EMB 7200 Nastavení, přepínače, ukazatele Pokud je ústředna v pohotovostním stavu a okna jsou zavřená, svítí na desce tři zelené LED ukazatele (OK, zavřeno, síť 230 V). Poruchy jsou zobrazovány (podle priority) kombinacemi ukazatelů: Porucha:

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204 . NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM Obj. č.: 330 204 Elektronický budík je účelový přístroj pro pravidelné buzení v určitou nastavenou hodinu.vzbuzení a je doplněn o rozhlasový

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení.

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Zákonné

Více

PC5936 v1.0 Instalační manuál

PC5936 v1.0 Instalační manuál PC5936 v1.0 Instalační manuál DSC-8099-1 Obsah Sekce 1: Úvod 1 1.1 Technická specifikace...1 1.2 Rozšiřující moduly...2 Sekce 2: Instalace 3 2.1 Postup instalace...3 2.2 Sběrnice Combus...4 2.3 Připojení

Více

Obsah. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny

Obsah. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny 1 Axorn 50/70 1. Bezpečnostní pokyny Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2. Obsah soupravy 3. Popis řídící elektroniky 4. Postup montáže 5. Postup nastavení 6. Uložení vysílače dálkového ovládání 7. Automatický

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FBI 537 XS FBI 737 XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...4 OBSLUHA...6 ÚDRŽBA...7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou CZ AUTOALARM ØADY 210 AUTOALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ ovládané plovoucím kódem 210 SK 210 Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù Dovozce: Tento výrobek musí být nainstalován

Více

SPY18 - RFID MOTO ALARM

SPY18 - RFID MOTO ALARM SPY18 - RFID MOTO ALARM Obsah RFID MOTO ALARM...1 HANDS FREE CHYTRÁ RFID TECHNOLOGIE...2 FUNKCE SYSTÉMU...3 Varování před nízkou kapacitou baterie...4 Režim úspory energie (režim spánku)...4 Ruční aktivace

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 NÁVOD NA POUŽITÍ GEOPEN, s.r.o., Husovická 9; 614 00 Brno tel.: 545 210 121, fax: 542 210 120, mobil: 603 411 109 www.mikrofyn.cz Potrubní laser Mikrofyn Obsah 1. Ovládací

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

Návod k obsluze. ve verzi PDF

Návod k obsluze. ve verzi PDF Návod k obsluze ve verzi PDF 2 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3013 Funkce FrostGuard Chrání před zamrznutím místnosti Možnost

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

3 4 100 50 X-Bar s indikátory XBA4

3 4 100 50 X-Bar s indikátory XBA4 Návod X-BAR 1. Kontrola před montáží Než přikročíte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujistěte se, že všechny materiály které mají být použity, jsou v bezvadném

Více

Kamera do auta HD DVR černá skříňka K6000. Návod k použití

Kamera do auta HD DVR černá skříňka K6000. Návod k použití Kamera do auta HD DVR černá skříňka K6000 Návod k použití Napsal: DU HD kamera určené spíše do auta pro monitorování dopravní situace před vozidlem (černá skříňka). Tato kamera může usvědčit viníka dopravní

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

OBSAH. Str. 5 7.3 SETUP - Nastavení Str. 15 4.1.2 Přidání BUS-2Easy. 8 TESTOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO Str. 5 příslušenství

OBSAH. Str. 5 7.3 SETUP - Nastavení Str. 15 4.1.2 Přidání BUS-2Easy. 8 TESTOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO Str. 5 příslušenství OBSAH 1 VAROVÁNÍ Str. 2 6 ULOŽENÍ RADIO KODU Str. 11 2 NÁKRES A KOMPONENTY Str. 2 6.1 Nastavení DS ovladače Str. 11 2.1 Popis komponentů Str. 3 6.2 Nastavení SLH ovladače Str. 12 2.2 Popis svorkovnice

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více