H A N A F O US K OVÁ PS IC E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H A N A F O US K OVÁ PS IC E"

Transkript

1 HANA FOUSKOVÁ PSICE

2

3

4 PSICE

5 HANA FOUSKOVÁ PSICE Praha 2008

6

7 Kniha vychází za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky PSICE Copyright Hana Fousková, 2008 Czech edition dybbuk, 2008 ISBN

8 1. VĚTRY VĚJÍ V ZAPOMNĚNÍ STARÁ PÍSEŇ ZNÍ

9 8

10 Někde v dáli pod nebesy lítá můj pes zběsilec neví vůbec že mě děsí že může být umrlec Tam vysoko na nebesích visí měsíc křivý meč proklál mě a ležím v křeči tiše vyju jak můj pes Nebesa jsou černá díra do prostoru bez hranic Mé srdce se strachy svírá a má víra je jen síra ohořelých létavic Můj rozum je temná díra kam nezasvítí světlo svic jsem jen boží konečník mé myšlenky výkaly Proč byste je chápali zapáchali byste z nich 9

11 Zas den je za námi každý den smrti blíž Neboj se nezaspíš Zvon ti zazvoní na něm je černý kříž Až bříza zavoní už se nevzbudíš Došlas až na konec až ke kamenné zdi má duše dál jen sviť mé světlo nezhasni! 10

12 Soumrak se vkrádá do světnice za chvíli ho bude více Jak hejno havranů snese se noc Černá křídla pohladí tě měsíc vzplane jak oharek svíce ukapávající hvězdy na černý talíř nebes Noc jak přístřeší rozklene se nad duší Černá mračna přikryjí tě hebkým peřím jako dítě a hvězdy si sníš k večeři 11

13 Otročím svým očím jež nic nevidí párkrát se otočím a jsem bez lidí Kotel na dřevo svou věčnou píseň zpívá Země zimomřivá zase dýchá samotou Měsíc bez těla lačně prohání se tmou Co bys nechtěla? Snad aby ti luna zvěčnělá spadla do těla 12

14 Tvoř a hoř a sálej žár kolem tebe suchopár nedopusť aby bůh byl stár 13

15 Co nenajdu v sobě to nemám Dívám se do plamene jako do věčnosti K čemu jsou mi všechny ctnosti když stále plápolám a jsem na světě sám Jen utrpení provází mě tím strmým údolím z jehož břehů nevidím nic než hvězdné nebe Ta výška mě zebe co nenajdu v sobě nikde nedostanu Zpovídám se tobě bože který sídlíš v hvězdném stanu Všechno co jsem chtěl tos mi dal jen bolavou duši z těla nevyrval 14

16 Někdy tma hřeje a někdy děsí Někde kdesi pod nebesy pánbůh hřeší V lese je v noci útulněji nežli v pokoji stěny mě svírají jako brnění nikdo není pod nebesy jsem poslední člověk na zemi Jen letadlo bloudí v tmách jako posel z jiných světů okna mají slepé oči a mé duši brání v letu A luna v tom kolotoči zabloudila v jiných planetách Jsem poslední člověk na zemi Jen pes vedle mě tiše vzdechl a tikající budík krájí ticho na kusy Je půlnoc kdy v nábytku cvakají zuby démoni Zdechlinu dne zas někdo vleče do minula možná že kdybych se nepohnula přežene se čas přese mě já zůstanu taková jak jsem teď vystoupím z času jako jsem už ze světa lidí vystoupila ale to bude smrt a ta je bílá Jsem plamen a jako svíce vzlínám kbohu 15

17 Noc je stará olysalá kurva která mě láká do chřtánu Všechno štěstí už mám za sebou před sebou suchopár Žádné síly už se o mě neservou na konci života je dobré být stár 16

18 Velebným letem pluje káně do mraků Tak mě nese čas na vlnách let Kam? Do smrti Bude to pád? Nebo se hladina nebes rozevře doširoka a já si konečně nezkrvavím zobák o obzor 17

19

20 2. JAKO ŽLOUTEK LUNY MĚ ČERNÉ NEBE SPOLYKÁ

21 20

22 Bledý prs luny mi hledí do okna saju jeho mléko hladovýma očima Ticho čaruje Tma maluje stíny po podlaze Vysvlékám se blaze z nudné skutečnosti Na věčnosti zápasí můj stín s namodralou horou Po horách chodí démoni a lákají mě k sobě Své šaty věším na stromy a už běžím k tobě Srst nebes sténá jiskrami mraky nad námi letí jako ptáci Vlasy rozevláty vzpínají se smrky jako svíce před svítáním Tiše prší létavice jako myšlenky v mém mozku A už běžím za ním 21

23 Na větrné stráni stará sosna větve k nebi vzpíná nebe pohasíná purpurové cáry třou se o hory Mraků černá hříva na hřbetech nese černou noc Přijď mi na pomoc mé sukovité ruce k nebi nedosáhnou Černé mraky táhnou jak smečka divých psů rvou si ohony Zvoním na zvony svých snů a ty zní dutě jako okovy Nikdy nenajdu tě smrt své děti do života nevrací Zem se kymácí větve stromů ke mně natahují spáry Stromy jak vztyčené máry rámují mé pusté dny a na hory zas ulehlo ohvězděné nebe Mé doutnající srdce zebe a roje jisker z něho vylétají jako trsy hvězd Odpověz! 22

24 V kterých dálkách tvoje duše hoří v kterém tichu moří noří se do vln tvůj modrošedý zrak? Který černý mrak teď tvá křídla halí? V které modré dáli jednou setkáme se? Tvůj hlas se černou nocí nese A já mu naslouchám Nikdo není sám kdo jednou miloval 23

25 Měsíc oběšený na rozeklaných větvích borovic vychází ti vstříc a ty lehce pluješ do nebes tvůj velký černý pes se vznáší za tebou A jediná hvězda září tmou jak oko nebes Jste sami ve vesmíru měsíc, hvězda, ty a pes Bohyně života daruješ krev vrcholům štítů o které se rve tvá kůže na cáry A hory jež se nebetyčně zdvíhaly teď pokorně ulehly k tvým nohám Mohyla tvé duše je tvé tělo marně ho k hvězdám zvedám Někde u Venuše teď bloudí má duše a kde je pes? Ten ulét do nebes 24

26 Mlha smrkům slzy zvětví stírá a ty padají na mou tvář les je otevřený snář a bledá zář mlhou prosakuje A větvoví temné sluje se mi klene nad hlavou a zelenou tmou občas větev zaskřehotá Procházíme mrakem a šlapem po nebi orvané lebky stromů na nás cení rty Kmeny jsou vrásčité jako moje tvář a slunce oslepený žhář má popálené oči Nebe na mě močí a les je trouchnivý Můj život truchlivý je bez konce a bez začátku neb neznám svoji smrt a nevzpomínám si na své zrození A tak opuštěná potácím se stíny zářivými od svítání do tmy A každý den znovu a na obzoru jen smrt a polámaná plápolavá křídla co mě ženou knoci a nebeská zřídla co halí mé stopy 25

27 Jak špinavý je svět jak v něm ryzí lidé hynou obtěžkáni cizí vinou Jak masožravý květ pohnojený dávnověkou špínou je život Jak člověk vzešlý z opice jde vesmírem sám svými výkaly zúrodňuje zem ve svých výkalech sám sebou pojídán planety ničí bohem opuštěn a křičí vraťte mi můj sen 26

28 Mezi ohlodanými kostmi smrků jsem tiše šla a svítání po mně slepě tápalo rozžhavenými tlapkami V srsti smrků jiskry praskaly Má duše žhnula Plamínky trávy něžně olizovaly má chodidla a tam kde končí tma hořel obzor pochodní již hory svíraly ve svých protáhlých čeniších Má duše vyla Prsty jsem vybírala hnidy zhaslých hvězd prskaly v prstech vzteky 27

29 Duše kletá odkud slétlas na špinavou pustou zem tisíce hvězd vztekle létá ohvězděným prostorem Ten kdo bohu vlasy splétá je v nich navždy uvězněn Marně celá dlouhá léta sníš svůj nekonečný sen Přijde smrt a v žáru léta nabodne tě na rožeň A pak křídla nezakletá vzlétnem za tím jenž nás deptá za vesmírným pavoukem jenž ti neodpoví a jenž se neptá a nesmíří tě s osudem 28

30 Bůh na mně sedí jako žába na prameni Žádné mléko ve vemeni nemá kráva života a na mě vždycky po setmění jak vlk vyje samota Ve vonný květ se neproměním smrt mi v zubech drkotá 29

31 Má duše pustá je jak pláň bez hranic celou zem obejme nenajde nikde nic Nikdo mě nečeká nikdo mě nevnímá jako člověka pro všechny jsem jen šílenec Jsem na troud spálená už na mě spadla klec Má tvář je zbrázděná a ústa bezzubá má duše kamenná prázdná nádoba Jsem milník na cestě pocestný o mě okem zavadí a bez hlesu jde dál A já zas prchám do lesů kde jen strom zatíná svůj spár do studeného nebe Moje duše zebe nikdo ji nikdy nezahřál 30

32 Hvězdy mlčí Vítr sténá Země nocí zahalena potácí se tmou A já stará opuštěná pláču samotou O hory se prostor láme Ptáci o hvězdy si křídla rvou na zemi se neshledáme dvě skály se nesejdou Vlny o břehy si rozdírají čela se sténáním marně proti břehům vrhají se zas jejich otlučená těla do chrapotu strhaly si hlas Tak i můj pláč o břeh času bije noc je dlouhá, uprostřed ji proklál srp Moře nikdy slzy nevylije a mě pohladí sametovým křídlem vraním jenom moje matka smrt 31

33 Nad tebou hejno krkavců sneslo se a oči by ti vyklovali kdybys měla strach A v modrých výšinách slunce vzplanulo jak vích a trošku světla na zem skanulo jak kapka vosku z horkých svic A na měsíc teď pláčou oči letních trav V dálavách hory zmodraly jak těla mrtvých snů A ze synů jsou teď otroci Na boku rána rána krvácí Vlož do ní ruku a zastav ten slepý příval vod Na východ teď plavně vznášejí se ptáci Černé labutě nadutě plují tmou nezemrou Když křídla povětřím se dmou ptáci krvelační smáčejí své peří v čistých nádobách 32

34 3. ZA DVEŘMA ZAVŘENÝMA SÍDLÍŠ TY 33

35 34

36 Narodila jsem se sama kde byla má máma když jsem se rodila? Mléko z prsů někam vylila a nedala mi pít Komu to mléko prodala? Aby mi mohla dát jíst Najíst mi nedala Tolik ptačích hnízd vyplenila a nechala mě v tom kukaččím A kdo mě měl krmit Čím? Mě se zeptala tu noc před smrtí svou jedinou poslední A kolik svých smrtí já jsem přežila nikdo se nezeptal 35

37 Každý den je jak vráska na mém čele jsem jako země pustá kamenitá plná cest jež nevedou nikam Má duše plná popadaných popálených hvězd bloudí nebesy Můj milý kde teď právě jsi? Po smrti? Že nikdy nepřijdeš? Mým tělem už neproudí míza kořeny uťaty a větve polámané Ale až zpuchřelé tělo ohněm vzplane můžeš si od něj ohřát ruce 36

38 Jak hranostaj jsem loukou pobíhala jak kolibřík z květu na květ přelétala jak hebce hladila mě tráva do kolen jak sladce líbala mě luna zlatohlavá jak lehce probouzel mě den Teď už zbělela mi hlava ale duše pořád divoká jak housle pod hvězdami sténá A jitrem probuzená všemi svými písněmi zas znovu vítá den Však skuhravý hlas už vydá jenom sten a svaly marně k prasknutí se napínají Cévy už mi nezpívají a krev kalná už jen líně žilami se valí Hora jež se vzpíná v dáli už mě nepovznese do oblak Jen má duše vznese se jak pták až rozklove tělo a ponechá ho mrakům napospas na úpatí nebetyčné hory 37

39 Pustý svět bez břehů nenajdu nikdy cestu zpět a kupředu nemohu Kdybych tak mohla zvrátit čas a zas spočinout vtvém náručí kdybych tě mohla líbat zas a polykat dny které nemučí Polykat čas jako plameny jako kdys teď svět je nehybný a kamenný a ty vhrobě věčně spíš A mé tělo se scvrkává maso už nepřiléhá ke kostem a kraj prázdný zůstává a večery jsou jako tichý sten 38

40 Bože tak jakou mi chystáš smrt kde ukončíš můj věčný rmut na skalách vpropasti vlesích kde stromy sní své zelené sny? Má duše jak vlkodlak polyká měsíc stříbrný jak poraněný pták sténá do noci Vím že mi není pomoci však po větru rozprostřu svůj hlas nenech mě smrti napospas! 39

41 Mozek mám prázdný tělo unavený mozek a tělo staré ženy Není co dělat není kam jít a o obzor se nezranit Všechny rozkoše jsou vyčerpány všechny hory pobořeny jako žába na prameni kuňkám na měsíc Měsíc už je obroušený jak rezavý rapír Nebe jako papír v cárech padá na zem Jen osamělý blázen hledá prostor pro život Jsem rezavá loď s orvanými plachtami a děravou přídí Křídla netopýří jsou mé sny A já ve svém vikýři visím na trámu A po ránu spočítám své vši 40

42 Chtěla bych do kuřáckého nebe ale v nebi se asi kouřit nesmí Nikdy jsem neviděla anděla s doutníkem nebo fajfkou Zato peklo je plné kouře Tam se asi kouřit smí Jenže peklo je pro mě uzavřeno Nikdy jsem nespáchala vědomě nic zlého ale já asi přijdu do nějakého nebeského blázince protože i v nebi budu mít důchod na hlavu a tam bude určitě nějaká špinavá kuřárna s plechovkami od konzerv plnými nedopalků Protože kuřárna je v každém blázinci tak doufám že bude i v tom nebeském 41

43 Můj koráb doplul do Mrtvého moře Teď už má plachty orvané jak křídla dravce se kdysi rozpínaly Sirény už písně dozpívaly příď narazila na útes Už jsem doplavala na konec svých cest do nebe ční skála jak vztyčený boží prst Už se mi strachy ježí srst Smrt už volá mě osamělá tak jako já sama Svět utápí se včerné tmě a měsíc za horama je jediný kdo mě ještě provází A den jenž přichází je prázdný jako poušť Už nemám prostor kživotu stojím u plotu a kůly shnilé jsou marně se o ně opírám a ruce vzpínám ktmám rubáš potrhaný A na šírošíré pláni ani strom 42

44 Můj koráb rozbil malström a zvíru jsem vyšla jen napůl živá Ústa neduživá už poztrácela slova Jako slepá sova šilhám na lunu vesla polámaná A nekonečným mořem se svým věčným hořem bloudím stále sama 43

45 Už jsem němá Už ze sebe nevydám ani skřek Moje postel proleželá, zvyklá na nářek už místo mě smutně sténá když se z boku na bok obracím Za špinavým oknem teď v bolestech z černých mraků slunce vyhřezlo a krvavé ráno věští zase jenom zlo A vítr třeští jak má tupá hlava a za černým obzorem zas dálava si sní sama beze mne svůj nekonečný sen 44

46 Je to už dávno co mi bůh vzal syna den už pohasíná soumrak přijde brzy už mi vyschly slzy brzy padne tma A já dotýkám se dna své bolavé duše Napadly tu noc spousty sněhu když mi umřel syn A já mám prázdný klín a šedivou hlavu A stále ještě sním že se mi vrátí čas a chlapeček je živý Však sen věčně lživý se nesplnil A můj prázdný klín marně prosí nebe Prázdná duše zebe Jenom bludná luna jako puklá struna otírá se o mé staré tělo Ach mé dítě kdybys nezemřelo byl by můj život jak sluneční paprsek 45

47 Kam bys vzlét letěla bych za tebou a jak bychom se proháněli tmou samy hvězdy by znás osleply Čas počítá mé dny sám od sebe jsou všechny jako brázda vkamenitém poli Jak mě ten čas bolí bez tebe 46

48 4. UŽ NELEKNU SE NIČEHO ANI DNE 47

49 48

50 Ticho tiše sní struny času zvoní o hvězdy vteřiny se tříští o voňavé flétny Zdi těhotné životy pukají pod přívaly pulzující energie ten kdo život nedožije prohrává vlna modravá je čas všechno nese s sebou každý vzdech a každý sten Nebuď nešťasten že jdeš světem sám čekáš na závan hebkých křídel smrti Čas tě nepohltí jenom zkrvaví a rány zahojí ti tvoje matka smrt 49

51 Nebeští vozatajové zas přivlekli Velký vůz nad náš dům Šňůry perel kterými si opásali bedra se jim přetrhly a rozsypaly po nebi A můj pes zametá obzor ocasem jak labutím křídlem Někde za horou bystřiny mě zvou Rudá oblaka tam objímají kmeny Zámek zkamenělý otvírá svou síň modrý baldachýn ho halí před zraky všech lidí Nikdo neuvidí kam to odcházím Na stráži nad strží stojí stín mého života Můj splín tam padá ze skal jako vodopád a listopad tam stele listí mých nadějí po cestách 50

52 Tam teď půjdu spát a zavřu brány Zaskřípou ve veřejích jako čas A můj hlas se zatřpytí ve skalách všemi ozvěnami Tam se psem zůstaneme sami 51

53 Nikdy se neohlížej zpět jak Lotova žena vsolný sloup budeš proměněna Nevzpomínej! Nenoř se do propasti let nikdy se nedotýkej hvězd na troud propálíš si dlaně Za tebou propast času zeje ani se nenaděješ a roztříštíš si kosti o skály A oči jež po tobě kdysi plakaly už dávno vytekly a vsákly se vzem Život je předpeklí a člověk je vněm nešťasten Ty však dál se plahoč černou tmou tajemným svitem uhrančivých hvězd a zsinalý měsíc bude letět za tebou a zářit nad jedinou ze všech možných cest A na křižovatkách neváhej a neohlížej se zpět jinak proměníš se vsolný sloup a zůstaneš stát jak ukazatel cest 52

54 Tma něžná jak koňská hříva černá tichá jasnozřivá objímá mou samotu jak mateřský klín Jako kojná přetěžkými prsy vlévá mi klid do duše Všechen blín kalných dnů vysává mi z čela Těžký tón violoncella teď vyluzuje vítr o skály Jako by se zem i nebe shledaly teď se objímají v šeru a můj pes spí a ve mně jako jiskry meteorů pomalu zhasínají myšlenky 53

55 Už mi pánbůh přistřih křídla a zavřel mi svá nebeská zřídla už má rudá a hustá krev zřídla už jsem došla na práh světa a má duše neodlétá do dalekých končin vesmíru Už mám šaty na míru a všude kolem vidím tmu jež se neroznítí plameny Mé dny už jsou sečteny Už neoblétnu planety už mám špínu za nehty a místo duše hrstku popela Dny už jsou kalné jak šedivý zimní den Na sám práh času už jsem ulehla a život odejde jak sen 54

56 Přilož na oheň ať žhavá krev plamenů vzedme tep do korun zahal klín ať nikdo nepozná je-li den či noc Přilož na oheň den už uhasl zarudlé slunce olízlo soumrak naposled a větve hmatají tlapami v modrých tmách Přilož na oheň soumrak zhas a plamen řeřaví Závan snu vychrstl jiskry do noci a oči doutnajících hvězd uhasily oheň poslední slzou svítání 55

57 Všechno plodí co se rodí i ten měsíc zlatorohý má svůj odraz v černé tůni Po asfaltce chodí bozi a zkrvavené bosé nohy omývají v novoluní A pět krkavců na strništi porvalo se o dny příští Padalo z nich černé peří a to mi teď v duši leží jako věčný pláč Ten pláč je můj jediný plášť 56

58 Na troskách osudu rozetnu svůj život rozepnu svá křídla a vzlétnu do nebes kde jako bůh sedí můj pes 57

59 Ediční poznámka Vždycky se snažím uzavřít kruh, zapsala si Hana Fousková v roce Takovým uzavřeným kruhem je pro mne i každý den. Každý den prožívám, jako bych večer měla umřít, všechno musí být dokončeno. Zřejmě i proto každá z jejích básní působí tak, jako by to byla poslední slova. Konečné zúčtování a snad i jakýsi pokus o smír těsně před odchodem. Z básní tohoto druhu se ovšem nesestavuje knížka snadno je to, jako by se vytyčovala cesta někudy, kde se krok za krokem všechno uzavírá. Hana Fousková se celkovou kompozicí sbírky Psice vůbec nezabývala, dala k ní pouze svůj souhlas při závěrečných korekturách. Podobně ostatně vznikla také autorčina prvotina Jizvy, která vyšla v Liberci v roce 1998 (edičně připravil autor těchto řádků), i její rozšířená reedice vydaná pod názvem Troud v roce 2003 v Brně nakladatelstvím Host (jejími iniciátory a spolueditory byli Viola Fischerová avladimír Justl). Z několika možných způsobů, jak se daly básně seřadit, jsem se rozhodl pro ten, který navozuje pocit postupně rozvíjeného příběhu každá ze čtyř částí má odlišný vstup do času, a tím se přirozeně mění i celková atmosféra a povaha zkušenosti, kterou autorka zachycuje: míjející hodiny jednoho soumraku a noci přecházejí v roky dosavadního života a vše se uzavírá nocí následující. Oporou pro toto načasování příběhu mi bylo mimo jiné i několik 58

60 popisů šílenství, jak je znám z autorčiny prózy Schizofrenička. Stejně jako ve sbírce Jizvy, ivpsici jsem se základní téma jednotlivých oddílů pokusil předznamenat dvojveršími vytrženými zbásní, které se do knížky nedostaly zde to byly konkrétně texty sincipity Lásko věčná nekonečná, Jak chutná samota, Kráčím tmou bolestnou, Ticho tklivě lká. Pro představu o chronologii vzniku jednotlivých básní Psice zde uvádím jejich seznam rozdělený podle let, kdy mi je autorka dodala ve strojopisu: 1999 Bledý prs luny, Co nenajdu v sobě to nemám, Měsíc oběšený, Mezi ohlodanými kostmi smrků, Narodila jsem se sama, Nebeští vozatajové zas přivlekli, Někdy tma hřeje, Přilož na oheň, Soumrak se vkrádá do světnice, Tma něžná jak koňská hříva, Tvoř ahoř Bože tak jakou mi chystáš smrt, Je to už dávno co mi bůh vzal syna, Každý den je jak vráska na mém čele, Má duše pustá je, Mlha smrkům slzy z větví stírá, Můj koráb doplul do Mrtvého moře, Nikdy se neohlížej zpět, Otročím svým očím, Pustý svět, Už mi pánbůh přistřih křídla, Zas den je za námi. 2007a (básně psané starším psacím strojem, tedy odhadem léta ) Hvězdy mlčí, Jak hranostaj jsem loukou pobíhala, Na větrné stráni, Nad tebou hejno krkavců sneslo se, Ticho tiše sní. 2007b (básně psané novějším psacím strojem) Mozek mám prázdný, Všechno plodí Bůh na mně sedí jako žába na prameni, Duše kletá odkud slétlas, Chtěla bych do kuřáckého nebe, Jak špinavý je svět, Na troskách osudu, Někde v dáli pod nebesy, Noc je stará olysalá kurva, Už jsem němá, Velebným letem pluje káně. 59

61 Většina uvedených básní zde vychází knižně poprvé. Výjimkou je text Co nenajdu v sobě to nemám, jehož druhou polovinu editoři nedopatřením otiskli v Troudu jako samostatnou báseň, a tři texty zařazené do Antologie české poezie II. díl ( ), dybbuk 2007: Někdy tma hřeje, Otročím svým očím, Mezi ohlodanými kostmi smrků. Ostatní básně byly zatím zveřejněny pouze časopisecky (Souvislosti, Tvar, Kalmanach, A2 kulturní týdeník) ana internetu (Pobocza). Do znění textů jsem se snažil pokud možno vůbec nezasahovat, a když už to bylo nutné, nechával jsem konečné rozhodnutí na autorce, které jsem i sebemenší změnu slovosledu nebo pádové vazby vždy předkládal jako návrh, na nějž mohla a nemusela přistoupit. Právě tak jsme s Hanou Fouskovou došli ke shodě i v jednotném pravopisném řešení všech básní, které se ve strojopisech poměrně různí: vypustili jsme tečky na konci vět, čárky zůstávají nanejvýš uvnitř verše, dělicím znakem větných celků je pouze velké písmeno na začátku. Na dosavadní ediční řešení Jizev atroudu navazuje Psice psaním slova bůh s malým písmenem ve všech případech, kdy neuvozuje větu. To se jistě může zdát sporné, ale vycházím důsledně z rukopisů básní i próz Hany Fouskové, kde se obvyklý pravopis s velkým začátečním písmenem nevyskytuje ani jako náhodný překlep. Vždy, když jsem tuto věc autorce předložil k úvaze, bez dlouhého rozmýšlení potvrdila svou volbu neoficiální, pohanské podoby daného slova. V jejím myšlenkovém světě se dá ostatně těžko odlišit, kde ještě promlouvá k nejvyššímu osobnímu bohu ( Bohu ) blízkému křesťanským představám a kde už jsou jejími partnery různí tajemně se převtělující bohové, mezi něž se ostatně na mnoha místech svých zápisků 60

62 apróz také počítá. Závěr Psice sobrazem nebes, na kterých jako bůh sedí její pes, je vtomto ohledu zcela výmluvný. Literární dílo Hany Fouskové původně začalo vznikat na okraji její tvorby malířské, do které se autorka dodnes vkládá s asi největší vážností. Proto jsme se rozhodli Psici doprovodit několika reprodukcemi vybraných olejomaleb z let (uvedené letopočty vzniku jsou přibližné): Pes v lese (asi 1999), Duch lesa (asi 2000), Údolí stínů (asi 2001), Vojcek (asi 2002), Anděl smrti (asi 2005) a Ariel (2008). V každém výtisku jsou ale pouze dvě z nich (na obálce a titulním listě), takže různé části nákladu se od sebe obrazovou přílohou liší. Stojí za povšimnutí, že zatímco malby z90. let, souběžné s texty z Jizev, byly nápadné tvrdým střetáním tmavomodrých a rudých tónů, v obrazech z období Psice se už mnohé odlehčilo a zmírnilo. Pod dojmem jedné ze silných vizí pronikla do červenomodré palety zatím téměř nepřítomná svítivá žlutá barva. Ito vyzývá kjinému čtení. Jaromír Typlt 61

63 Obsah 1. Větry vějí v zapomnění / stará píseň zní (Někde v dáli pod nebesy ) 9 (Zas den je za námi ) 10 (Soumrak se vkrádá do světnice ) 11 (Otročím svým očím ) 12 (Tvoř a hoř ) 13 (Co nenajdu v sobě to nemám ) 14 (Někdy tma hřeje ) 15 (Noc je stará olysalá kurva ) 16 (Velebným letem pluje káně ) Jako žloutek luny / mě černé nebe spolyká (Bledý prs luny ) 21 (Na větrné stráni ) 22 (Měsíc oběšený ) 24 (Mlha smrkům slzy zvětví stírá ) 25 (Jak špinavý je svět ) 26 (Mezi ohlodanými kostmi smrků ) 27 (Duše kletá odkud slétlas ) 28 (Bůh na mně sedí jako žába na prameni ) 29 (Má duše pustá je ) 30 (Hvězdy mlčí ) 31 (Nad tebou hejno krkavců sneslo se ) 32

64 3. Za dveřma zavřenýma / sídlíš ty (Narodila jsem se sama ) 35 (Každý den je jak vráska na mém čele ) 36 (Jak hranostaj jsem loukou pobíhala ) 37 (Pustý svět ) 38 (Bože tak jakou mi chystáš smrt ) 39 (Mozek mám prázdný ) 40 (Chtěla bych do kuřáckého nebe ) 41 (Můj koráb doplul do Mrtvého moře ) 42 (Už jsem němá ) 44 (Je to už dávno co mi bůh vzal syna ) Už neleknu se ničeho / ani dne (Ticho tiše sní ) 49 (Nebeští vozatajové zas přivlekli ) 50 (Nikdy se neohlížej zpět ) 52 (Tma něžná jak koňská hříva ) 53 (Už mi pánbůh přistřih křídla ) 54 (Přilož na oheň ) 55 (Všechno plodí ) 56 (Na troskách osudu ) 57 Ediční poznámka 58

65 poezie sv. 12 HANA FOUSKOVÁ PSICE Vybral, sestavil a ediční poznámku napsal Jaromír Typlt Korektura Pavla Vašíčková Grafická úprava Jan d Nan Reprodukce obrazů Karel Došek Tisk Akcent, tiskárna Vimperk, s. r. o. Vydalo nakladatelství dybbuk, Jan Šavrda, Sekaninova 12, Praha 2, roku 2008 jako svou 72. publikaci. Vydání první ISBN

66

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

ONDŘEJ HLOŽEK otluky

ONDŘEJ HLOŽEK otluky ONDŘEJ HLOŽEK otluky ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ ISBN: 978-80-87843-01-7 1 Ondřej Hložek (*1986, Opava) Autor poezie, pořadatel literárních akcí a animátor v kulturním dění. V roce 2011 vydalo nakladatelství Dalibora

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Město v slzách (1921) - představa světa bez bídy a nenávisti, touha léčit, potěšit; soucit s chudými, vidiny lidského štěstí - proletářská poezie Děti

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Tušivá rozpomnění Jezerní básníci Přeložil Václav Renč Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Translation Václav

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D Bodláky ve vlasech Emi Ami D 1. Do vlasů bláznivej kluk mi bodláky dával, Emi C F D za tuhle kytku pak všechno chtěl mít, D Ami H7 svatební menuet mi na stýblo hrával, C D D7(-) že prej se musíme vzít.

Více

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety.

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety. Heiden: Obsidian Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety stránka 1 z 9 Nostalgia echo (Dante Alighieri, Božská komedie, překlad Vladimír Mikeš)

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

DAVID BÁTOR. Milostné lastury ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ

DAVID BÁTOR. Milostné lastury ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ DAVID BÁTOR Milostné lastury ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ David Bátor (*1974 v Opavě) Debutoval sbírkou Kukly slov (Tilia, 2004), která byla nominována na Cenu Jiřího Ortena. O rok později vydal pod názvem Světlonoš

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

BLÁZEN kapo 2. intro: G G maj C G am G D. G 1. V listí a sám G maj nad hlavou mám. hvězdy a plno dětských snů G mraky dál jdou.

BLÁZEN kapo 2. intro: G G maj C G am G D. G 1. V listí a sám G maj nad hlavou mám. hvězdy a plno dětských snů G mraky dál jdou. BLÁZN kapo 2 FOOL HRT MMORY Blake Mevis/ H. Raclavský intro: maj am 1. V listí a sám maj nad hlavou mám hvězdy a plno dětských snů mraky dál jdou maj kreslí tu svou dalekou cestu k obzorům. am Po bílých

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV PRAHA 2011 Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV Copyright Ladislav Nebeský, 2011 Czech edition dybbuk, 2011

Více

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty.

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Obsazení: Mariana krásná holka, tmavovlasá (španělský typ), dlouhé bílé šaty, červený šátek (třeba

Více

Jiří Orten Ohnice V Y Š E H R A D

Jiří Orten Ohnice V Y Š E H R A D Vyšehrad Jiří Orten Ohnice Jiří Orten Ohnice V Y Š E H R A D Otcově památce Copyright Jiří Orten, 1941 Illustrations Pavel Sukdolák, 2012 ISBN 978-80-7429-286-6 Vně meč na sirobu přivodí, v domě pouhá

Více

Autorka obálky: Hana Návratová Vydavatel: Jan Šuba-Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba-Makniha.cz Všechna práva vyhrazena! ISBN

Autorka obálky: Hana Návratová Vydavatel: Jan Šuba-Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba-Makniha.cz Všechna práva vyhrazena! ISBN 0 Autorka obálky: Hana Návratová Vydavatel: Jan Šuba-Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba-Makniha.cz Všechna práva vyhrazena! ISBN 978-80-7548-000-2 (pdf) ISBN 978-80-7548-001-9 (epub) ISBN 978-80-7548-002-6

Více

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: "Hadry, kosti dejte, trupy!" Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: Hadry, kosti dejte, trupy! Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě J.J.Kalina Hadrnice "Hadry prodejte, staré sklo, Kuchařičky, kosti, kosti! Mějte, lidičky, lítosti, Máteli jaké kosti!" Takto od božího rána volá Žena a s nůší na zádech, V ochlostěné sukni podkasaná,

Více

Christian Morgenstern Měsíční tvary (překlad Josef Hiršal)

Christian Morgenstern Měsíční tvary (překlad Josef Hiršal) /motto/ Christian Morgenstern Měsíční tvary (překlad Josef Hiršal) Tvary plynou po luně, luna z nich div nestůně. Luneva a Lunadam vyjí vkleče bůhvíkam. Při tom vytí zuby svítí na hyenu v sirném kvítí.

Více

Literární sešity. ZŠ B. Dvorského. Zdál se mi sen Lucie Zedníková, 8.B. Zdál se mi sen, jehož význam byl skrytý,

Literární sešity. ZŠ B. Dvorského. Zdál se mi sen Lucie Zedníková, 8.B. Zdál se mi sen, jehož význam byl skrytý, Literární sešity 2016-17 7 ZŠ B. Dvorského Zdál se mi sen Lucie Zedníková, 8.B jehož význam byl skrytý, i barva nebes celý svět byl jednolitý, samá šeď, avšak mnoho odstínů, nerozeznám tam světlo od stínů.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

O PŘÍTELI. Přítel je člověk ten, kdo pozná i Tvůj sen... Kdo o Tebe se bojí, kdo nablízku Ti stojí...

O PŘÍTELI. Přítel je člověk ten, kdo pozná i Tvůj sen... Kdo o Tebe se bojí, kdo nablízku Ti stojí... O PŘÍTELI Přítel je člověk ten, kdo pozná i Tvůj sen... Kdo o Tebe se bojí, kdo nablízku Ti stojí... Kdo pomocnou ruku podá, radost a odvahu Ti dodá... Kdo povzbudivá slova, Ti říká, píše, znova... Kdo

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček

VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček 1 Vydavatel: Jan Šuba-Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba-Makniha.cz Všechna práva vyhrazena! ISBN 978-80-88080-48-0 (pdf) ISBN 978-80-88080-49-7 (epub) ISBN 978-80-88080-50-3

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

S e t k á n í š e s t é B o u ř e

S e t k á n í š e s t é B o u ř e S e t k á n í š e s t é B o u ř e Utíkáš po trávě, studí tě do bosých nohou, prší a z dálky duní bouřka. Dům není daleko, když zrychlíš utečeš hromům za svými zády. Nechceš se otočit, ale dunění se blíží

Více

Karel Hynek Mácha Mnich. (Zlomky z romantické básně.)

Karel Hynek Mácha Mnich. (Zlomky z romantické básně.) Karel Hynek Mácha Mnich (Zlomky z romantické básně.) Znění tohoto textu vychází z díla Básně. Máj. Zlomky. Dopisy. Deník tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1907 (MÁCHA, Karel Hynek.

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Copak je to vázaného?

Copak je to vázaného? Copak je to vázaného? Petr Motýl POHOUPEJ divoké husy led na jezerech sobi putující krajinou rozumu krvavé slunce zapadá za betonové vilky na konci vsi přelétavá křídla tmavá louka jabka malované talíře

Více

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce Støelec a most Støelec chvilkový výboj Nastal èas naplnit všechna pøece vzetí promìnit okovy v trpké víno bez pøíkras zahodit øece smetí výkøikem obnovy se pøímo prodrat štìrkem k podloží podkovy zakrýt

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Znění tohoto textu vychází z díla Romány a povídky tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1906 (MÁCHA, Karel Hynek. Romány a povídky. K vydání upravil

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř Zdeněk Svěrák Jaroslav Uhlíř Barbora píše z tábora 2 Maminko, tatínku posílám vám vzpomínku z letního tábora Jistě víte, že vám píše vaše dcera Barbora Strava se nedá jíst dneska byl jen zelný list polívka

Více

Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 0/06 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 Eva Míková Ivana Hurtová Marie Bartošová 0/06 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Zdeněk Huspek Miroslav Lorenc

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění B a r b o r a L í p o v á Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění 1999 2009 Barbora Lípová,

Více

Metodický list. Mgr. Darja Dvořáková. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT

Metodický list. Mgr. Darja Dvořáková. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT Metodický list Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Líčení Mgr. Líčení, personifikace, epiteton, přirovnání, metafora III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT Datum vytvoření 11. října

Více

Martina Zapletalová. Cause. Upřímnost je nemoc z vyčítání. (tentokráte i s předmluvami)

Martina Zapletalová. Cause. Upřímnost je nemoc z vyčítání. (tentokráte i s předmluvami) 3 Martina Zapletalová Cause Upřímnost je nemoc z vyčítání (tentokráte i s předmluvami) 4 Obsaženo Obsaženo...4 Za dveřma někdo pije čaj...6 Gejši mávají přes ulici...8 Hlupáček-undefined... 10 Rezervace

Více

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky Mgr. et Bc. Michael Novotný Veršované pohádky Copyright Autor: Michael Novotný Ilustrace: Barbora Lišková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-337-4 (epub) 978-80-7512-338-1 (mobipocket)

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 1. Po sklence (od milancholik) 2. Jak se dýchá ticho (od Lizzzie) 3. Noční víla (od nevěrná) 4. Po hádce (od ivkaja) 5. Vstoupil jsi (od Verena) 6.

Více

LOUČENÍ. K.D.Charlie6

LOUČENÍ. K.D.Charlie6 STRÁŽCE Zlé síly jsem vyprovodil na okraj propasti šílené dimenze Odemkl klíčem, pootevřel dveře zlehounka, aby jemný vánek odvál všechnu zlobu z mého srdce Teď tu stojím čistý jako křišťál, Přichystán

Více

Petr Hugo Šlik. Zpěvníček (1998-2010)

Petr Hugo Šlik. Zpěvníček (1998-2010) Petr Hugo Šlik Zpěvníček (1998-2010) Na našem sídlišti (s mírným vykradením P. Fialy) Na našem sídlišti žijeme spolu jezdíme výtahem nahoru dolů jezdíme výtahem v noci i přes den chtěl bych víc životů

Více

Rok bez zimy Pokusy o haiku

Rok bez zimy Pokusy o haiku Rok bez zimy Pokusy o haiku K minulým Vánocům jsem dostal krásný, ručně vyrobený notýsek. Při přemýšlení, čím jeho stránky zaplnit, mě inspiroval další dárek útlá sbírka haiku od Bašóa. Vzhledem k tomu,

Více

Vážený mladý čtenáři,

Vážený mladý čtenáři, Vážený mladý čtenáři, předpokládám, že rád čteš a chodíš do přírody. Právě tobě je určena tato krásná knížka se zajímavými příběhy a obrázky, které namalovali a nakreslili tvoji vrstevníci. Najdeš zde

Více

Oldřich Mikulášek Agogh

Oldřich Mikulášek Agogh Vyšehrad Oldřich Mikulášek Agogh [VERŠE Z LET 1969 1971] Oldřich Mikulášek Agogh VYŠEHRAD Illustrations Johana Hrabíková Vojnárová, 2012 Copyright Oldřich Mikulášek, 1980 ISBN 978-80-7429-163-0 Motto:

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA

Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA PÍSEÒ NA VRBOVOU PÍŠ ALKU Už na nás prší z jehnìd pel a na køe letí jaro horempádem, zpod køídel kvoèny vyletìl houf kuøat, pípajících hladem. Bože, a i to nejmenší z nich

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

J.Seifert Druh materiálu Pracovní list Anotace. Práce s básní, porozumění a interpretace básní J.Seiferta.

J.Seifert Druh materiálu Pracovní list Anotace. Práce s básní, porozumění a interpretace básní J.Seiferta. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap19

Více

Datum: Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Hádej, kdo jsem? (Čtení o ptácích)

Datum: Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Hádej, kdo jsem? (Čtení o ptácích) Autor: Diana Kotová Datum: 14. 12. 2011 Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Hádej, kdo jsem? (Čtení o ptácích)

Více

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný...

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný... Lord You're Mighty Youthful Praise Pane, jsi mocný... Hospodine, jak veliké je Tvé jméno po vší zemi, svou slávou převyšuješ nebesa i zemi- Když přemýšlím o všem, co jsi stvořil: slunce, měsíc a hvězdy,

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Pták štěstěny. Pták duše

Pták štěstěny. Pták duše Michal Snunit Pták štětstěny Pták duše (israelská autorka napsala originál v hebrejštině) Pták štěstěny Hluboko, hluboko v nás bydlí duše. Nikdo ji ještě nespatřil, ale každý ví, že tu je. A každý taky

Více

Italský originál: La vita secondo l aurora, nakladatelství ELLEDICI 2014 Editrice ELLEDICI Leumann (Torino)

Italský originál: La vita secondo l aurora, nakladatelství ELLEDICI 2014 Editrice ELLEDICI Leumann (Torino) l;color:grey;font-family:verdana,geneva,kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align: R O S A = = < p s t y l e = " p a d d i n g : 0 ; b o r d e r : 0 ; t e x t - i n d e n t : 0 ; l i n e - h

Více

Jak vzniká zrcadlení. Dota Slunská (Hana Voláková)

Jak vzniká zrcadlení. Dota Slunská (Hana Voláková) Jak vzniká zrcadlení Kdo by si pomyslel, že při pohledu do zrcadla uvidí jinou než svoji tvář. A přece. Podobně jako se říká o očích, že v cizích člověk mnohdy spatří ty své, mohou i básníci zrcadlit své

Více

Seznam příloh Textové přílohy: Grafické přílohy:

Seznam příloh Textové přílohy: Grafické přílohy: Seznam příloh Textové přílohy: Příloha 1 Nemá náš rytmus; Mně rytmus vnikl do žil Příloha 2 Pět strun Příloha 3 Kdyby tisíc klarinetů Příloha 4 Loď swingu Příloha 5 Melancholické blues Grafické přílohy:

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007 1. Polibek na skle (od Severka) 2. Vosková (od moonell) 3. Zahazujem (od prostějanek) 4. Brána (od otazník) 5. Šerosvit... (od Ayla) 6. I don't

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Jiří Wolker HOST DO DOMU

Jiří Wolker HOST DO DOMU Jiří Wolker HOST DO DOMU 2012 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín Básně o (v) Sutomiščici Jaroslav Balvín 2008 SUTOMIŠČICA JE KŠTICA Kštica Borových hájů, fíkových stromů a olivovníků Stožárů plachetnic a lodí Sněhobílých starobylých domů A příjemných lidí. Tato kštica

Více

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek Polendář 009 Jan Bezděk Pavla Jurigová Milý poutníče, procházející jednotlivými stránkami tohoto Polendáře, měsíci roku, cestami života, jdi s cílem ve svém srdci, pak nebude nikdy vzdálená tvá představa

Více

Jiří Wolker V NEDĚLI SE HOLKY BUDOU DIVIT. výbor z milostné poezie

Jiří Wolker V NEDĚLI SE HOLKY BUDOU DIVIT. výbor z milostné poezie Jiří Wolker V NEDĚLI SE HOLKY BUDOU DIVIT výbor z milostné poezie 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Volnomyslné přírodní deníky

Volnomyslné přírodní deníky Volnomyslné přírodní deníky Karolína Tauberová 3. místo Próza do 23 let 1. 7. Dokud si vítr hraje s mými vlasy, kapky deště dopadají na tvář a slunce rozjasňuje oči, září mi úsměv na rtech a já cítím,

Více

Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád.

Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád. 5 800044 640164 Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád. 1 24.5.2008 Po těžkém životě častokrát

Více

obsah Osm dní v Hrabyni (1974)... 5 Přepadání (1974 1994)... 19

obsah Osm dní v Hrabyni (1974)... 5 Přepadání (1974 1994)... 19 obsah Osm dní v Hrabyni (1974)......................................... 5 Přepadání (1974 1994).......................................... 19 I / Noci, měsíce Po říjnovém úplňku.............................................

Více

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku 1/2015 OBSAH - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku Čínská báseň beseda pro žáky 8. tříd Jako každý rok, tak i letos v knihovně proběhla beseda,

Více

Neznámá. V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé. V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé

Neznámá. V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé. V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době Pohled na nebe Širá louka a pastvina osvětlená Postavou

Více

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí 1. Kaštan je pes. Jezevčík. Má dlouhé tělo a krátké nohy. A štěká. Haf, haf, volá na Adélku. Adélka není pes. Adélka je holka. Má dlouhé hnědé vlasy a legračně pihovatý pršáček. Sehne se ke Kaštanovi a

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

K K. Zuzana Pospíšilová Ilustroval Michal Sušina

K K. Zuzana Pospíšilová Ilustroval Michal Sušina ŘÍKANKY & BÁSNIČKY K K & BÁSNIČKY Zuzana Pospíšilová Ilustroval Michal Sušina ŘÍKANKY & BÁSNIČKY Zuzana Pospíšilová Ilustroval Michal Sušina Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva

Více

Ísak Harðarson. Stokkseyri. Dvě meze příboje. Schodiště. Duch moře

Ísak Harðarson. Stokkseyri. Dvě meze příboje. Schodiště. Duch moře Ísak Harðarson Stokkseyri Dvě meze příboje Ve svitu zlatém V ranním rozednění On sem přišel Aby žití dal vznik Paprsek jde v hloub A klidem klidu Dá láskou lásku By světlem se stal Ve svitu zlatém Než

Více

Thyrsos Franti ek Halas

Thyrsos Franti ek Halas Thyrsos František Halas THYRSOS František Halas Ilustrace Jindøich Štyrský Nenaroditi se vùbec, to znamená štìstí. Ale pro toho, kdo se již zrodil, je nejlépe vrátiti se, odkud pøišel. SOFOKLES 4 SMUTEK

Více

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu.

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu. PŘÍLOHA I. Seznam svateb z terénního výzkumu. II. Seznam svatebních informátorů. III. Ukázka 5 lidových písní zpívaných o svatbě ve Žďárském okrese: pevný řád, co se při jaké příležitosti zpívá, není dán.

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více