H A N A F O US K OVÁ PS IC E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H A N A F O US K OVÁ PS IC E"

Transkript

1 HANA FOUSKOVÁ PSICE

2

3

4 PSICE

5 HANA FOUSKOVÁ PSICE Praha 2008

6

7 Kniha vychází za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky PSICE Copyright Hana Fousková, 2008 Czech edition dybbuk, 2008 ISBN

8 1. VĚTRY VĚJÍ V ZAPOMNĚNÍ STARÁ PÍSEŇ ZNÍ

9 8

10 Někde v dáli pod nebesy lítá můj pes zběsilec neví vůbec že mě děsí že může být umrlec Tam vysoko na nebesích visí měsíc křivý meč proklál mě a ležím v křeči tiše vyju jak můj pes Nebesa jsou černá díra do prostoru bez hranic Mé srdce se strachy svírá a má víra je jen síra ohořelých létavic Můj rozum je temná díra kam nezasvítí světlo svic jsem jen boží konečník mé myšlenky výkaly Proč byste je chápali zapáchali byste z nich 9

11 Zas den je za námi každý den smrti blíž Neboj se nezaspíš Zvon ti zazvoní na něm je černý kříž Až bříza zavoní už se nevzbudíš Došlas až na konec až ke kamenné zdi má duše dál jen sviť mé světlo nezhasni! 10

12 Soumrak se vkrádá do světnice za chvíli ho bude více Jak hejno havranů snese se noc Černá křídla pohladí tě měsíc vzplane jak oharek svíce ukapávající hvězdy na černý talíř nebes Noc jak přístřeší rozklene se nad duší Černá mračna přikryjí tě hebkým peřím jako dítě a hvězdy si sníš k večeři 11

13 Otročím svým očím jež nic nevidí párkrát se otočím a jsem bez lidí Kotel na dřevo svou věčnou píseň zpívá Země zimomřivá zase dýchá samotou Měsíc bez těla lačně prohání se tmou Co bys nechtěla? Snad aby ti luna zvěčnělá spadla do těla 12

14 Tvoř a hoř a sálej žár kolem tebe suchopár nedopusť aby bůh byl stár 13

15 Co nenajdu v sobě to nemám Dívám se do plamene jako do věčnosti K čemu jsou mi všechny ctnosti když stále plápolám a jsem na světě sám Jen utrpení provází mě tím strmým údolím z jehož břehů nevidím nic než hvězdné nebe Ta výška mě zebe co nenajdu v sobě nikde nedostanu Zpovídám se tobě bože který sídlíš v hvězdném stanu Všechno co jsem chtěl tos mi dal jen bolavou duši z těla nevyrval 14

16 Někdy tma hřeje a někdy děsí Někde kdesi pod nebesy pánbůh hřeší V lese je v noci útulněji nežli v pokoji stěny mě svírají jako brnění nikdo není pod nebesy jsem poslední člověk na zemi Jen letadlo bloudí v tmách jako posel z jiných světů okna mají slepé oči a mé duši brání v letu A luna v tom kolotoči zabloudila v jiných planetách Jsem poslední člověk na zemi Jen pes vedle mě tiše vzdechl a tikající budík krájí ticho na kusy Je půlnoc kdy v nábytku cvakají zuby démoni Zdechlinu dne zas někdo vleče do minula možná že kdybych se nepohnula přežene se čas přese mě já zůstanu taková jak jsem teď vystoupím z času jako jsem už ze světa lidí vystoupila ale to bude smrt a ta je bílá Jsem plamen a jako svíce vzlínám kbohu 15

17 Noc je stará olysalá kurva která mě láká do chřtánu Všechno štěstí už mám za sebou před sebou suchopár Žádné síly už se o mě neservou na konci života je dobré být stár 16

18 Velebným letem pluje káně do mraků Tak mě nese čas na vlnách let Kam? Do smrti Bude to pád? Nebo se hladina nebes rozevře doširoka a já si konečně nezkrvavím zobák o obzor 17

19

20 2. JAKO ŽLOUTEK LUNY MĚ ČERNÉ NEBE SPOLYKÁ

21 20

22 Bledý prs luny mi hledí do okna saju jeho mléko hladovýma očima Ticho čaruje Tma maluje stíny po podlaze Vysvlékám se blaze z nudné skutečnosti Na věčnosti zápasí můj stín s namodralou horou Po horách chodí démoni a lákají mě k sobě Své šaty věším na stromy a už běžím k tobě Srst nebes sténá jiskrami mraky nad námi letí jako ptáci Vlasy rozevláty vzpínají se smrky jako svíce před svítáním Tiše prší létavice jako myšlenky v mém mozku A už běžím za ním 21

23 Na větrné stráni stará sosna větve k nebi vzpíná nebe pohasíná purpurové cáry třou se o hory Mraků černá hříva na hřbetech nese černou noc Přijď mi na pomoc mé sukovité ruce k nebi nedosáhnou Černé mraky táhnou jak smečka divých psů rvou si ohony Zvoním na zvony svých snů a ty zní dutě jako okovy Nikdy nenajdu tě smrt své děti do života nevrací Zem se kymácí větve stromů ke mně natahují spáry Stromy jak vztyčené máry rámují mé pusté dny a na hory zas ulehlo ohvězděné nebe Mé doutnající srdce zebe a roje jisker z něho vylétají jako trsy hvězd Odpověz! 22

24 V kterých dálkách tvoje duše hoří v kterém tichu moří noří se do vln tvůj modrošedý zrak? Který černý mrak teď tvá křídla halí? V které modré dáli jednou setkáme se? Tvůj hlas se černou nocí nese A já mu naslouchám Nikdo není sám kdo jednou miloval 23

25 Měsíc oběšený na rozeklaných větvích borovic vychází ti vstříc a ty lehce pluješ do nebes tvůj velký černý pes se vznáší za tebou A jediná hvězda září tmou jak oko nebes Jste sami ve vesmíru měsíc, hvězda, ty a pes Bohyně života daruješ krev vrcholům štítů o které se rve tvá kůže na cáry A hory jež se nebetyčně zdvíhaly teď pokorně ulehly k tvým nohám Mohyla tvé duše je tvé tělo marně ho k hvězdám zvedám Někde u Venuše teď bloudí má duše a kde je pes? Ten ulét do nebes 24

26 Mlha smrkům slzy zvětví stírá a ty padají na mou tvář les je otevřený snář a bledá zář mlhou prosakuje A větvoví temné sluje se mi klene nad hlavou a zelenou tmou občas větev zaskřehotá Procházíme mrakem a šlapem po nebi orvané lebky stromů na nás cení rty Kmeny jsou vrásčité jako moje tvář a slunce oslepený žhář má popálené oči Nebe na mě močí a les je trouchnivý Můj život truchlivý je bez konce a bez začátku neb neznám svoji smrt a nevzpomínám si na své zrození A tak opuštěná potácím se stíny zářivými od svítání do tmy A každý den znovu a na obzoru jen smrt a polámaná plápolavá křídla co mě ženou knoci a nebeská zřídla co halí mé stopy 25

27 Jak špinavý je svět jak v něm ryzí lidé hynou obtěžkáni cizí vinou Jak masožravý květ pohnojený dávnověkou špínou je život Jak člověk vzešlý z opice jde vesmírem sám svými výkaly zúrodňuje zem ve svých výkalech sám sebou pojídán planety ničí bohem opuštěn a křičí vraťte mi můj sen 26

28 Mezi ohlodanými kostmi smrků jsem tiše šla a svítání po mně slepě tápalo rozžhavenými tlapkami V srsti smrků jiskry praskaly Má duše žhnula Plamínky trávy něžně olizovaly má chodidla a tam kde končí tma hořel obzor pochodní již hory svíraly ve svých protáhlých čeniších Má duše vyla Prsty jsem vybírala hnidy zhaslých hvězd prskaly v prstech vzteky 27

29 Duše kletá odkud slétlas na špinavou pustou zem tisíce hvězd vztekle létá ohvězděným prostorem Ten kdo bohu vlasy splétá je v nich navždy uvězněn Marně celá dlouhá léta sníš svůj nekonečný sen Přijde smrt a v žáru léta nabodne tě na rožeň A pak křídla nezakletá vzlétnem za tím jenž nás deptá za vesmírným pavoukem jenž ti neodpoví a jenž se neptá a nesmíří tě s osudem 28

30 Bůh na mně sedí jako žába na prameni Žádné mléko ve vemeni nemá kráva života a na mě vždycky po setmění jak vlk vyje samota Ve vonný květ se neproměním smrt mi v zubech drkotá 29

31 Má duše pustá je jak pláň bez hranic celou zem obejme nenajde nikde nic Nikdo mě nečeká nikdo mě nevnímá jako člověka pro všechny jsem jen šílenec Jsem na troud spálená už na mě spadla klec Má tvář je zbrázděná a ústa bezzubá má duše kamenná prázdná nádoba Jsem milník na cestě pocestný o mě okem zavadí a bez hlesu jde dál A já zas prchám do lesů kde jen strom zatíná svůj spár do studeného nebe Moje duše zebe nikdo ji nikdy nezahřál 30

32 Hvězdy mlčí Vítr sténá Země nocí zahalena potácí se tmou A já stará opuštěná pláču samotou O hory se prostor láme Ptáci o hvězdy si křídla rvou na zemi se neshledáme dvě skály se nesejdou Vlny o břehy si rozdírají čela se sténáním marně proti břehům vrhají se zas jejich otlučená těla do chrapotu strhaly si hlas Tak i můj pláč o břeh času bije noc je dlouhá, uprostřed ji proklál srp Moře nikdy slzy nevylije a mě pohladí sametovým křídlem vraním jenom moje matka smrt 31

33 Nad tebou hejno krkavců sneslo se a oči by ti vyklovali kdybys měla strach A v modrých výšinách slunce vzplanulo jak vích a trošku světla na zem skanulo jak kapka vosku z horkých svic A na měsíc teď pláčou oči letních trav V dálavách hory zmodraly jak těla mrtvých snů A ze synů jsou teď otroci Na boku rána rána krvácí Vlož do ní ruku a zastav ten slepý příval vod Na východ teď plavně vznášejí se ptáci Černé labutě nadutě plují tmou nezemrou Když křídla povětřím se dmou ptáci krvelační smáčejí své peří v čistých nádobách 32

34 3. ZA DVEŘMA ZAVŘENÝMA SÍDLÍŠ TY 33

35 34

36 Narodila jsem se sama kde byla má máma když jsem se rodila? Mléko z prsů někam vylila a nedala mi pít Komu to mléko prodala? Aby mi mohla dát jíst Najíst mi nedala Tolik ptačích hnízd vyplenila a nechala mě v tom kukaččím A kdo mě měl krmit Čím? Mě se zeptala tu noc před smrtí svou jedinou poslední A kolik svých smrtí já jsem přežila nikdo se nezeptal 35

37 Každý den je jak vráska na mém čele jsem jako země pustá kamenitá plná cest jež nevedou nikam Má duše plná popadaných popálených hvězd bloudí nebesy Můj milý kde teď právě jsi? Po smrti? Že nikdy nepřijdeš? Mým tělem už neproudí míza kořeny uťaty a větve polámané Ale až zpuchřelé tělo ohněm vzplane můžeš si od něj ohřát ruce 36

38 Jak hranostaj jsem loukou pobíhala jak kolibřík z květu na květ přelétala jak hebce hladila mě tráva do kolen jak sladce líbala mě luna zlatohlavá jak lehce probouzel mě den Teď už zbělela mi hlava ale duše pořád divoká jak housle pod hvězdami sténá A jitrem probuzená všemi svými písněmi zas znovu vítá den Však skuhravý hlas už vydá jenom sten a svaly marně k prasknutí se napínají Cévy už mi nezpívají a krev kalná už jen líně žilami se valí Hora jež se vzpíná v dáli už mě nepovznese do oblak Jen má duše vznese se jak pták až rozklove tělo a ponechá ho mrakům napospas na úpatí nebetyčné hory 37

39 Pustý svět bez břehů nenajdu nikdy cestu zpět a kupředu nemohu Kdybych tak mohla zvrátit čas a zas spočinout vtvém náručí kdybych tě mohla líbat zas a polykat dny které nemučí Polykat čas jako plameny jako kdys teď svět je nehybný a kamenný a ty vhrobě věčně spíš A mé tělo se scvrkává maso už nepřiléhá ke kostem a kraj prázdný zůstává a večery jsou jako tichý sten 38

40 Bože tak jakou mi chystáš smrt kde ukončíš můj věčný rmut na skalách vpropasti vlesích kde stromy sní své zelené sny? Má duše jak vlkodlak polyká měsíc stříbrný jak poraněný pták sténá do noci Vím že mi není pomoci však po větru rozprostřu svůj hlas nenech mě smrti napospas! 39

41 Mozek mám prázdný tělo unavený mozek a tělo staré ženy Není co dělat není kam jít a o obzor se nezranit Všechny rozkoše jsou vyčerpány všechny hory pobořeny jako žába na prameni kuňkám na měsíc Měsíc už je obroušený jak rezavý rapír Nebe jako papír v cárech padá na zem Jen osamělý blázen hledá prostor pro život Jsem rezavá loď s orvanými plachtami a děravou přídí Křídla netopýří jsou mé sny A já ve svém vikýři visím na trámu A po ránu spočítám své vši 40

42 Chtěla bych do kuřáckého nebe ale v nebi se asi kouřit nesmí Nikdy jsem neviděla anděla s doutníkem nebo fajfkou Zato peklo je plné kouře Tam se asi kouřit smí Jenže peklo je pro mě uzavřeno Nikdy jsem nespáchala vědomě nic zlého ale já asi přijdu do nějakého nebeského blázince protože i v nebi budu mít důchod na hlavu a tam bude určitě nějaká špinavá kuřárna s plechovkami od konzerv plnými nedopalků Protože kuřárna je v každém blázinci tak doufám že bude i v tom nebeském 41

43 Můj koráb doplul do Mrtvého moře Teď už má plachty orvané jak křídla dravce se kdysi rozpínaly Sirény už písně dozpívaly příď narazila na útes Už jsem doplavala na konec svých cest do nebe ční skála jak vztyčený boží prst Už se mi strachy ježí srst Smrt už volá mě osamělá tak jako já sama Svět utápí se včerné tmě a měsíc za horama je jediný kdo mě ještě provází A den jenž přichází je prázdný jako poušť Už nemám prostor kživotu stojím u plotu a kůly shnilé jsou marně se o ně opírám a ruce vzpínám ktmám rubáš potrhaný A na šírošíré pláni ani strom 42

44 Můj koráb rozbil malström a zvíru jsem vyšla jen napůl živá Ústa neduživá už poztrácela slova Jako slepá sova šilhám na lunu vesla polámaná A nekonečným mořem se svým věčným hořem bloudím stále sama 43

45 Už jsem němá Už ze sebe nevydám ani skřek Moje postel proleželá, zvyklá na nářek už místo mě smutně sténá když se z boku na bok obracím Za špinavým oknem teď v bolestech z černých mraků slunce vyhřezlo a krvavé ráno věští zase jenom zlo A vítr třeští jak má tupá hlava a za černým obzorem zas dálava si sní sama beze mne svůj nekonečný sen 44

46 Je to už dávno co mi bůh vzal syna den už pohasíná soumrak přijde brzy už mi vyschly slzy brzy padne tma A já dotýkám se dna své bolavé duše Napadly tu noc spousty sněhu když mi umřel syn A já mám prázdný klín a šedivou hlavu A stále ještě sním že se mi vrátí čas a chlapeček je živý Však sen věčně lživý se nesplnil A můj prázdný klín marně prosí nebe Prázdná duše zebe Jenom bludná luna jako puklá struna otírá se o mé staré tělo Ach mé dítě kdybys nezemřelo byl by můj život jak sluneční paprsek 45

47 Kam bys vzlét letěla bych za tebou a jak bychom se proháněli tmou samy hvězdy by znás osleply Čas počítá mé dny sám od sebe jsou všechny jako brázda vkamenitém poli Jak mě ten čas bolí bez tebe 46

48 4. UŽ NELEKNU SE NIČEHO ANI DNE 47

49 48

50 Ticho tiše sní struny času zvoní o hvězdy vteřiny se tříští o voňavé flétny Zdi těhotné životy pukají pod přívaly pulzující energie ten kdo život nedožije prohrává vlna modravá je čas všechno nese s sebou každý vzdech a každý sten Nebuď nešťasten že jdeš světem sám čekáš na závan hebkých křídel smrti Čas tě nepohltí jenom zkrvaví a rány zahojí ti tvoje matka smrt 49

51 Nebeští vozatajové zas přivlekli Velký vůz nad náš dům Šňůry perel kterými si opásali bedra se jim přetrhly a rozsypaly po nebi A můj pes zametá obzor ocasem jak labutím křídlem Někde za horou bystřiny mě zvou Rudá oblaka tam objímají kmeny Zámek zkamenělý otvírá svou síň modrý baldachýn ho halí před zraky všech lidí Nikdo neuvidí kam to odcházím Na stráži nad strží stojí stín mého života Můj splín tam padá ze skal jako vodopád a listopad tam stele listí mých nadějí po cestách 50

52 Tam teď půjdu spát a zavřu brány Zaskřípou ve veřejích jako čas A můj hlas se zatřpytí ve skalách všemi ozvěnami Tam se psem zůstaneme sami 51

53 Nikdy se neohlížej zpět jak Lotova žena vsolný sloup budeš proměněna Nevzpomínej! Nenoř se do propasti let nikdy se nedotýkej hvězd na troud propálíš si dlaně Za tebou propast času zeje ani se nenaděješ a roztříštíš si kosti o skály A oči jež po tobě kdysi plakaly už dávno vytekly a vsákly se vzem Život je předpeklí a člověk je vněm nešťasten Ty však dál se plahoč černou tmou tajemným svitem uhrančivých hvězd a zsinalý měsíc bude letět za tebou a zářit nad jedinou ze všech možných cest A na křižovatkách neváhej a neohlížej se zpět jinak proměníš se vsolný sloup a zůstaneš stát jak ukazatel cest 52

54 Tma něžná jak koňská hříva černá tichá jasnozřivá objímá mou samotu jak mateřský klín Jako kojná přetěžkými prsy vlévá mi klid do duše Všechen blín kalných dnů vysává mi z čela Těžký tón violoncella teď vyluzuje vítr o skály Jako by se zem i nebe shledaly teď se objímají v šeru a můj pes spí a ve mně jako jiskry meteorů pomalu zhasínají myšlenky 53

55 Už mi pánbůh přistřih křídla a zavřel mi svá nebeská zřídla už má rudá a hustá krev zřídla už jsem došla na práh světa a má duše neodlétá do dalekých končin vesmíru Už mám šaty na míru a všude kolem vidím tmu jež se neroznítí plameny Mé dny už jsou sečteny Už neoblétnu planety už mám špínu za nehty a místo duše hrstku popela Dny už jsou kalné jak šedivý zimní den Na sám práh času už jsem ulehla a život odejde jak sen 54

56 Přilož na oheň ať žhavá krev plamenů vzedme tep do korun zahal klín ať nikdo nepozná je-li den či noc Přilož na oheň den už uhasl zarudlé slunce olízlo soumrak naposled a větve hmatají tlapami v modrých tmách Přilož na oheň soumrak zhas a plamen řeřaví Závan snu vychrstl jiskry do noci a oči doutnajících hvězd uhasily oheň poslední slzou svítání 55

57 Všechno plodí co se rodí i ten měsíc zlatorohý má svůj odraz v černé tůni Po asfaltce chodí bozi a zkrvavené bosé nohy omývají v novoluní A pět krkavců na strništi porvalo se o dny příští Padalo z nich černé peří a to mi teď v duši leží jako věčný pláč Ten pláč je můj jediný plášť 56

58 Na troskách osudu rozetnu svůj život rozepnu svá křídla a vzlétnu do nebes kde jako bůh sedí můj pes 57

59 Ediční poznámka Vždycky se snažím uzavřít kruh, zapsala si Hana Fousková v roce Takovým uzavřeným kruhem je pro mne i každý den. Každý den prožívám, jako bych večer měla umřít, všechno musí být dokončeno. Zřejmě i proto každá z jejích básní působí tak, jako by to byla poslední slova. Konečné zúčtování a snad i jakýsi pokus o smír těsně před odchodem. Z básní tohoto druhu se ovšem nesestavuje knížka snadno je to, jako by se vytyčovala cesta někudy, kde se krok za krokem všechno uzavírá. Hana Fousková se celkovou kompozicí sbírky Psice vůbec nezabývala, dala k ní pouze svůj souhlas při závěrečných korekturách. Podobně ostatně vznikla také autorčina prvotina Jizvy, která vyšla v Liberci v roce 1998 (edičně připravil autor těchto řádků), i její rozšířená reedice vydaná pod názvem Troud v roce 2003 v Brně nakladatelstvím Host (jejími iniciátory a spolueditory byli Viola Fischerová avladimír Justl). Z několika možných způsobů, jak se daly básně seřadit, jsem se rozhodl pro ten, který navozuje pocit postupně rozvíjeného příběhu každá ze čtyř částí má odlišný vstup do času, a tím se přirozeně mění i celková atmosféra a povaha zkušenosti, kterou autorka zachycuje: míjející hodiny jednoho soumraku a noci přecházejí v roky dosavadního života a vše se uzavírá nocí následující. Oporou pro toto načasování příběhu mi bylo mimo jiné i několik 58

60 popisů šílenství, jak je znám z autorčiny prózy Schizofrenička. Stejně jako ve sbírce Jizvy, ivpsici jsem se základní téma jednotlivých oddílů pokusil předznamenat dvojveršími vytrženými zbásní, které se do knížky nedostaly zde to byly konkrétně texty sincipity Lásko věčná nekonečná, Jak chutná samota, Kráčím tmou bolestnou, Ticho tklivě lká. Pro představu o chronologii vzniku jednotlivých básní Psice zde uvádím jejich seznam rozdělený podle let, kdy mi je autorka dodala ve strojopisu: 1999 Bledý prs luny, Co nenajdu v sobě to nemám, Měsíc oběšený, Mezi ohlodanými kostmi smrků, Narodila jsem se sama, Nebeští vozatajové zas přivlekli, Někdy tma hřeje, Přilož na oheň, Soumrak se vkrádá do světnice, Tma něžná jak koňská hříva, Tvoř ahoř Bože tak jakou mi chystáš smrt, Je to už dávno co mi bůh vzal syna, Každý den je jak vráska na mém čele, Má duše pustá je, Mlha smrkům slzy z větví stírá, Můj koráb doplul do Mrtvého moře, Nikdy se neohlížej zpět, Otročím svým očím, Pustý svět, Už mi pánbůh přistřih křídla, Zas den je za námi. 2007a (básně psané starším psacím strojem, tedy odhadem léta ) Hvězdy mlčí, Jak hranostaj jsem loukou pobíhala, Na větrné stráni, Nad tebou hejno krkavců sneslo se, Ticho tiše sní. 2007b (básně psané novějším psacím strojem) Mozek mám prázdný, Všechno plodí Bůh na mně sedí jako žába na prameni, Duše kletá odkud slétlas, Chtěla bych do kuřáckého nebe, Jak špinavý je svět, Na troskách osudu, Někde v dáli pod nebesy, Noc je stará olysalá kurva, Už jsem němá, Velebným letem pluje káně. 59

61 Většina uvedených básní zde vychází knižně poprvé. Výjimkou je text Co nenajdu v sobě to nemám, jehož druhou polovinu editoři nedopatřením otiskli v Troudu jako samostatnou báseň, a tři texty zařazené do Antologie české poezie II. díl ( ), dybbuk 2007: Někdy tma hřeje, Otročím svým očím, Mezi ohlodanými kostmi smrků. Ostatní básně byly zatím zveřejněny pouze časopisecky (Souvislosti, Tvar, Kalmanach, A2 kulturní týdeník) ana internetu (Pobocza). Do znění textů jsem se snažil pokud možno vůbec nezasahovat, a když už to bylo nutné, nechával jsem konečné rozhodnutí na autorce, které jsem i sebemenší změnu slovosledu nebo pádové vazby vždy předkládal jako návrh, na nějž mohla a nemusela přistoupit. Právě tak jsme s Hanou Fouskovou došli ke shodě i v jednotném pravopisném řešení všech básní, které se ve strojopisech poměrně různí: vypustili jsme tečky na konci vět, čárky zůstávají nanejvýš uvnitř verše, dělicím znakem větných celků je pouze velké písmeno na začátku. Na dosavadní ediční řešení Jizev atroudu navazuje Psice psaním slova bůh s malým písmenem ve všech případech, kdy neuvozuje větu. To se jistě může zdát sporné, ale vycházím důsledně z rukopisů básní i próz Hany Fouskové, kde se obvyklý pravopis s velkým začátečním písmenem nevyskytuje ani jako náhodný překlep. Vždy, když jsem tuto věc autorce předložil k úvaze, bez dlouhého rozmýšlení potvrdila svou volbu neoficiální, pohanské podoby daného slova. V jejím myšlenkovém světě se dá ostatně těžko odlišit, kde ještě promlouvá k nejvyššímu osobnímu bohu ( Bohu ) blízkému křesťanským představám a kde už jsou jejími partnery různí tajemně se převtělující bohové, mezi něž se ostatně na mnoha místech svých zápisků 60

62 apróz také počítá. Závěr Psice sobrazem nebes, na kterých jako bůh sedí její pes, je vtomto ohledu zcela výmluvný. Literární dílo Hany Fouskové původně začalo vznikat na okraji její tvorby malířské, do které se autorka dodnes vkládá s asi největší vážností. Proto jsme se rozhodli Psici doprovodit několika reprodukcemi vybraných olejomaleb z let (uvedené letopočty vzniku jsou přibližné): Pes v lese (asi 1999), Duch lesa (asi 2000), Údolí stínů (asi 2001), Vojcek (asi 2002), Anděl smrti (asi 2005) a Ariel (2008). V každém výtisku jsou ale pouze dvě z nich (na obálce a titulním listě), takže různé části nákladu se od sebe obrazovou přílohou liší. Stojí za povšimnutí, že zatímco malby z90. let, souběžné s texty z Jizev, byly nápadné tvrdým střetáním tmavomodrých a rudých tónů, v obrazech z období Psice se už mnohé odlehčilo a zmírnilo. Pod dojmem jedné ze silných vizí pronikla do červenomodré palety zatím téměř nepřítomná svítivá žlutá barva. Ito vyzývá kjinému čtení. Jaromír Typlt 61

63 Obsah 1. Větry vějí v zapomnění / stará píseň zní (Někde v dáli pod nebesy ) 9 (Zas den je za námi ) 10 (Soumrak se vkrádá do světnice ) 11 (Otročím svým očím ) 12 (Tvoř a hoř ) 13 (Co nenajdu v sobě to nemám ) 14 (Někdy tma hřeje ) 15 (Noc je stará olysalá kurva ) 16 (Velebným letem pluje káně ) Jako žloutek luny / mě černé nebe spolyká (Bledý prs luny ) 21 (Na větrné stráni ) 22 (Měsíc oběšený ) 24 (Mlha smrkům slzy zvětví stírá ) 25 (Jak špinavý je svět ) 26 (Mezi ohlodanými kostmi smrků ) 27 (Duše kletá odkud slétlas ) 28 (Bůh na mně sedí jako žába na prameni ) 29 (Má duše pustá je ) 30 (Hvězdy mlčí ) 31 (Nad tebou hejno krkavců sneslo se ) 32

64 3. Za dveřma zavřenýma / sídlíš ty (Narodila jsem se sama ) 35 (Každý den je jak vráska na mém čele ) 36 (Jak hranostaj jsem loukou pobíhala ) 37 (Pustý svět ) 38 (Bože tak jakou mi chystáš smrt ) 39 (Mozek mám prázdný ) 40 (Chtěla bych do kuřáckého nebe ) 41 (Můj koráb doplul do Mrtvého moře ) 42 (Už jsem němá ) 44 (Je to už dávno co mi bůh vzal syna ) Už neleknu se ničeho / ani dne (Ticho tiše sní ) 49 (Nebeští vozatajové zas přivlekli ) 50 (Nikdy se neohlížej zpět ) 52 (Tma něžná jak koňská hříva ) 53 (Už mi pánbůh přistřih křídla ) 54 (Přilož na oheň ) 55 (Všechno plodí ) 56 (Na troskách osudu ) 57 Ediční poznámka 58

65 poezie sv. 12 HANA FOUSKOVÁ PSICE Vybral, sestavil a ediční poznámku napsal Jaromír Typlt Korektura Pavla Vašíčková Grafická úprava Jan d Nan Reprodukce obrazů Karel Došek Tisk Akcent, tiskárna Vimperk, s. r. o. Vydalo nakladatelství dybbuk, Jan Šavrda, Sekaninova 12, Praha 2, roku 2008 jako svou 72. publikaci. Vydání první ISBN

66

Údolí mrtvých králů. Krvavé lokty plné šrámů náboženské víry Jejichž prapor rozdmýchává, nesvár mocné síly

Údolí mrtvých králů. Krvavé lokty plné šrámů náboženské víry Jejichž prapor rozdmýchává, nesvár mocné síly Údolí mrtvých králů (I.) Červánky svou rudou záři, zalévají sivé nebe Chladná rosa z ranních očí, stébla trávy ladně zebe Sladká vůně dechu jara, vánku tváře líbá Černá můra temné noci, před rozedněním

Více

VLADIMÍR HOUDEK Vy srdce v ohni mroucí

VLADIMÍR HOUDEK Vy srdce v ohni mroucí VLADIMÍR HOUDEK Vy srdce v ohni mroucí / VÝBOR Z DÍLA \ VY SRDCE V OHNI MROUCÍ VLADIMÍR HOUDEK Vy srdce v ohni mroucí / VÝBOR Z DÍLA \ Praha 2010 VY SRDCE V OHNI MROUCÍ Editor & epilogue Petr Fabian,

Více

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1 JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1 OBSAH I. Skalní bříza První políbení Čarovný hrad V den odplaty Lidé se budí Hodiny Hudba srdce Život Naposled Slunce na západu Záhady Vzdech Mrtví Deo lucis Slza

Více

C E S T A K Š Í P K U PETR MUSÍLEK

C E S T A K Š Í P K U PETR MUSÍLEK C E S T A K Š Í P K U PETR MUSÍLEK / Verše z let 1988 92 / Chotěboř 2006 Z ROZ ENÍ Čí je to divné světlo? Čí jsou ty zvuky a chlad? Já znám jen ticho a teplo a zatím umím jen spát Teď ke mně hlavy sklání

Více

Baudelaire Charles. Květy zla

Baudelaire Charles. Květy zla Baudelaire Charles Květy zla Spleen & ideál 2 & Věnování 2 & Předmluva 2 & Žehnání 2 & Albatros 3 & Vzlétání 3 & Spojitosti 3 & Miluji vzpomínku 4 & Majáky 4 & Nemocná Musa 4 & Prodejná Musa 5 & Nehodný

Více

ÚVODNÍK VÝTVARNÍK ČÍSLA: JAN KRUMPHANZL (*1976)

ÚVODNÍK VÝTVARNÍK ČÍSLA: JAN KRUMPHANZL (*1976) ÚVODNÍK VÝTVARNÍK ČÍSLA: JAN KRUMPHANZL (*1976) Vážený a milý čtenáři, Výtvarníkem čísla se stává Jan Krumphanzl, expresivně surrealistický malíř, který mne zhruba před půl rokem kontaktoval a vyzval ke

Více

Básním ásníš ásníme. o přírodě a lásce

Básním ásníš ásníme. o přírodě a lásce Básním ásníš ásníme o přírodě a lásce Sborník nejlepších prací žáků Libereckého kraje z let 2006-2008 Všem, kteří pokoušejí krásu i ošklivost, tíhu i lehkost slova, všem, kteří vkládají své myšlenky na

Více

svazek 5 / Východní Čechy a Vysočina sever západ východ

svazek 5 / Východní Čechy a Vysočina sever západ východ svazek 5 / Východní Čechy a Vysočina sever západ východ na DVA východy Východní Čechy a Vysočina ISBN 978-80-904025-4-6 OBSAH PARDUBICKO Jana Bednářová 6 Lukáš Bína 8 Antonín Hrdý 10 Tomáš Jireček 12

Více

Autorem portrétu Johanna Wolfganga von Goetha na obálce e-knihy je Joseph Karl Stieler.

Autorem portrétu Johanna Wolfganga von Goetha na obálce e-knihy je Joseph Karl Stieler. Znění tohoto textu vychází z díla Faust tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v roce 1957 (GOETHE, Johann Wolfgang. Faust. Přel. Otokar Fischer. 1.

Více

HRANA OHNĚ STANISLAV DENK

HRANA OHNĚ STANISLAV DENK HRANA OHNĚ STANISLAV DENK HRANA OHNĚ HRANA OHNĚ STANISLAV DENK Praha 2015 Copyright Stanislav Denk, 2015 Czech edition dybbuk, 2015 ISBN 978-80-7438-114-0 Pláň bílého smutku. Větve dřevo rvou kmenu.

Více

sestavila Potík, 2011 OBSAH Junácká hymna...- 6 - Večerka...- 6 - Anděl...- 7 - Ani tak nehoří...- 8 - Árie měsíce...- 9 - Barbora píše z tábora...- 10 - Batalion...- 11 - Běda poraženým...- 12 - Bedna

Více

Zdeněk Lorenz SMRTELNÝ ROMÁN

Zdeněk Lorenz SMRTELNÝ ROMÁN Zdeněk Lorenz SMRTELNÝ ROMÁN Zdenûk Lorenz SMRTELNY ROMÁN ` ` Motto: Proč psát jen samé nesmrtelné romány? Copyright Z. Lorenz, rukopis 1991 ?!? Chtěl jsi číst o něčem jiném? O přátelství, štěstí a lásce?

Více

Portrét Jiřího Ortena laskavě poskytl Památník národního písemnictví, literární archiv.

Portrét Jiřího Ortena laskavě poskytl Památník národního písemnictví, literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Pro děti Knížka naslouchajícím tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1997 (ORTEN, Jiří. Prózy. Díl 1. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1997. 189

Více

Plž. Plzeňský literární život

Plž. Plzeňský literární život Plž Plzeňský literární život 4 Pro libris / Ason-klub / Středisko západočeských spisovatelů / Knihovna města Plzně / Kruh přátel knižní kultury Ročník V / 2006 / Číslo 4 Obsah 1 Editorial Poezie 2 Alena

Více

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G mazonka Interpret/autor: Hop trop/ladislav "Huberťák" Kučera, Jaroslav "Samson" Lenk 1. Byly krásný naše plány, #mi mi byla jsi můj celej svět, Hmi čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PANNY MARIE

Maria Valtorta ŽIVOT PANNY MARIE ÚVOD Maria Valtorta ŽIVOT PANNY MARIE Kdo tě nebude milovat, až tě pozná? Sv. Jan (Valt. 10) Italská vizionářka MARIA VALTORTA (1897-1961) patří k nejvýznamnějším omilostněným duším všech dob. Posledních

Více

Libeňští psychici. Sborník básnických a prozaických textů z let 1945 1959

Libeňští psychici. Sborník básnických a prozaických textů z let 1945 1959 Libeňští psychici Sborník básnických a prozaických textů z let 1945 1959 libeňští psychici Sborník básnických a prozaických textů z let 1945 1959 Vladimír Vávra, kaligrafie básně Trůn, 3. 5. 1947 CONCORDIA

Více

obsah Jsem z toho léta v rozpacích. Nejdříve

obsah Jsem z toho léta v rozpacích. Nejdříve weles obsah Jsem z toho léta v rozpacích. Nejdříve tropická vedra, potom zase zima jak v psírně. Obilí se neurodilo. Vláda ne a ne vzniknout. Někteří politici (raději nejmenovat) už zase používají důvěrně

Více

AMAZONKA HOP TROP. A 1. Byly krásný naše plány, C # mi byla jsi můj celej svět, čas je vzal a nechal rány,

AMAZONKA HOP TROP. A 1. Byly krásný naše plány, C # mi byla jsi můj celej svět, čas je vzal a nechal rány, AMAZONKA HOP TROP A 1. Byly krásný naše plány, # mi byla jsi můj celej svět, Hmi A čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár let. 2. Tenkrát byly děti malý, ale život utíká, už na "táto" slyší

Více

3. Brouk (Wabi Daněk)

3. Brouk (Wabi Daněk) 1. riel (Wabi aněk / Ladislav Kučera) 3. Brouk (Wabi aněk) 1. mi mi mi mi mi mi mi mi Moje trenýrky pere riel, řek Pepa a k pasu sáh, mi mi mi 1. Ležím v trávě, p mi íseň v hlavě, po nose mi leze brouk,

Více

obsah próza Irena Václavíková Bílá Voda... 62 Tomáš Míka Májová neděle... 68 David Jan Žák Anežka versus Dana... 76

obsah próza Irena Václavíková Bílá Voda... 62 Tomáš Míka Májová neděle... 68 David Jan Žák Anežka versus Dana... 76 weles eučinil z domu ještě ani dva kroky, a tu před něj něco vel- spadlo. [ ] Bylo to pádlo. Pádlo olbřímích rozměrů. Nkého Nějaký velký kanoista tam nahoře se asi dostal do nezvladatelné šlajsny a vír

Více

Možnost 84. Sh 1987, 1989, 2004... přišel jsem na to sám..

Možnost 84. Sh 1987, 1989, 2004... přišel jsem na to sám.. Možnost 84 Sh 1987, 1989, 2004.. přišel jsem na to sám.. 1 2 Milí přátelé, připravil jsem pro vás reedici několika intimních textů, které vznikly v druhé polovině osmdesátých let. Jsou pro mě návratem,

Více

BOŽÍ ZJEVENÍ PEKLA. Mary K. Baxter

BOŽÍ ZJEVENÍ PEKLA. Mary K. Baxter BOŽÍ ZJEVENÍ PEKLA Mary K. Baxter Předmluva Marcus Bach prohlásil, že knihy jsou často považovány za myšlenkové děti, a je tomu skutečně tak. Podobně jako sourozenci, děti z masa a krve, zrození cílevědomě,

Více

ZŚ K. H. Máchy Doksy BBB červen 2015. Básním, básníš, básníme BBB 2015

ZŚ K. H. Máchy Doksy BBB červen 2015. Básním, básníš, básníme BBB 2015 Básním, básníš, básníme BBB 2015 BBB 2015 literární soutěž zaměřená na tvořivé psaní žáků 6. - 7. a 8. - 9. tříd škol Libereckého kraje vyhlašovaná ZŠ K. H. Máchy Doksy a Městskou knihovnou v Doksech od

Více

VZTAHY škola našeho života

VZTAHY škola našeho života VZTAHY škola našeho života Ostrava dne 28.ledna 2015 VZTAHY škola našeho života Bohdana Boniatti Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Partnerské vztahy... 4 2.1. Sexualita... 8 3. Rodičovské vztahy... 11 4.

Více

Karel Hynek Mácha. Máj (1835)

Karel Hynek Mácha. Máj (1835) Preparación de textos: Alejandro Hermida de Blas Karel Hynek Mácha Máj (1835) 1 Byl pozdní večer první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal

Více

A ZAS KÁCET PŮJDEME DÁL Once More A-lumbering Go; amer. lid.; Stanislav Mareš; CD 7

A ZAS KÁCET PŮJDEME DÁL Once More A-lumbering Go; amer. lid.; Stanislav Mareš; CD 7 odkazy na desky a : 1. Od Yukonu k Ontariu 1991 + komplet 30 let, 2015 2. Od Kentucky k Sakramentu 1993 + komplet 30 let, 2015 3. Od Skalistých hor k Vysočině 1994 + komplet 30 let, 2015 4. Trail do Kalifornie

Více

Za růžového večera pod dubem sličná děva sedí, se skály v břehu jezera daleko přes jezero hledí.

Za růžového večera pod dubem sličná děva sedí, se skály v břehu jezera daleko přes jezero hledí. 1 Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl,

Více

BBB 2013. Básním, básníš, básníme nejen o lásce a kráse jarní přírody. 8. ročník

BBB 2013. Básním, básníš, básníme nejen o lásce a kráse jarní přírody. 8. ročník BBB 2013 Básním, básníš, básníme nejen o lásce a kráse jarní přírody 8. ročník 4. 6. 2013 0 Základní škola K. H. Máchy Doksy BBB básním, básníš, básníme nejen o lásce a kráse jarní přírody literární soutěž

Více

Jan Vladislav. PÁTEK 7.9.2007 č.40

Jan Vladislav. PÁTEK 7.9.2007 č.40 PÁTEK 7.9.2007 č.40 Vlastním jménem Ladislav Bambásek, je český básník a překladatel. Narodil se v Hlohovci na Slovensku v české rodině poštovního úředníka, bývalého legionáře. Roku 1939 odešel s rodinou

Více