H A N A F O US K OVÁ PS IC E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H A N A F O US K OVÁ PS IC E"

Transkript

1 HANA FOUSKOVÁ PSICE

2

3

4 PSICE

5 HANA FOUSKOVÁ PSICE Praha 2008

6

7 Kniha vychází za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky PSICE Copyright Hana Fousková, 2008 Czech edition dybbuk, 2008 ISBN

8 1. VĚTRY VĚJÍ V ZAPOMNĚNÍ STARÁ PÍSEŇ ZNÍ

9 8

10 Někde v dáli pod nebesy lítá můj pes zběsilec neví vůbec že mě děsí že může být umrlec Tam vysoko na nebesích visí měsíc křivý meč proklál mě a ležím v křeči tiše vyju jak můj pes Nebesa jsou černá díra do prostoru bez hranic Mé srdce se strachy svírá a má víra je jen síra ohořelých létavic Můj rozum je temná díra kam nezasvítí světlo svic jsem jen boží konečník mé myšlenky výkaly Proč byste je chápali zapáchali byste z nich 9

11 Zas den je za námi každý den smrti blíž Neboj se nezaspíš Zvon ti zazvoní na něm je černý kříž Až bříza zavoní už se nevzbudíš Došlas až na konec až ke kamenné zdi má duše dál jen sviť mé světlo nezhasni! 10

12 Soumrak se vkrádá do světnice za chvíli ho bude více Jak hejno havranů snese se noc Černá křídla pohladí tě měsíc vzplane jak oharek svíce ukapávající hvězdy na černý talíř nebes Noc jak přístřeší rozklene se nad duší Černá mračna přikryjí tě hebkým peřím jako dítě a hvězdy si sníš k večeři 11

13 Otročím svým očím jež nic nevidí párkrát se otočím a jsem bez lidí Kotel na dřevo svou věčnou píseň zpívá Země zimomřivá zase dýchá samotou Měsíc bez těla lačně prohání se tmou Co bys nechtěla? Snad aby ti luna zvěčnělá spadla do těla 12

14 Tvoř a hoř a sálej žár kolem tebe suchopár nedopusť aby bůh byl stár 13

15 Co nenajdu v sobě to nemám Dívám se do plamene jako do věčnosti K čemu jsou mi všechny ctnosti když stále plápolám a jsem na světě sám Jen utrpení provází mě tím strmým údolím z jehož břehů nevidím nic než hvězdné nebe Ta výška mě zebe co nenajdu v sobě nikde nedostanu Zpovídám se tobě bože který sídlíš v hvězdném stanu Všechno co jsem chtěl tos mi dal jen bolavou duši z těla nevyrval 14

16 Někdy tma hřeje a někdy děsí Někde kdesi pod nebesy pánbůh hřeší V lese je v noci útulněji nežli v pokoji stěny mě svírají jako brnění nikdo není pod nebesy jsem poslední člověk na zemi Jen letadlo bloudí v tmách jako posel z jiných světů okna mají slepé oči a mé duši brání v letu A luna v tom kolotoči zabloudila v jiných planetách Jsem poslední člověk na zemi Jen pes vedle mě tiše vzdechl a tikající budík krájí ticho na kusy Je půlnoc kdy v nábytku cvakají zuby démoni Zdechlinu dne zas někdo vleče do minula možná že kdybych se nepohnula přežene se čas přese mě já zůstanu taková jak jsem teď vystoupím z času jako jsem už ze světa lidí vystoupila ale to bude smrt a ta je bílá Jsem plamen a jako svíce vzlínám kbohu 15

17 Noc je stará olysalá kurva která mě láká do chřtánu Všechno štěstí už mám za sebou před sebou suchopár Žádné síly už se o mě neservou na konci života je dobré být stár 16

18 Velebným letem pluje káně do mraků Tak mě nese čas na vlnách let Kam? Do smrti Bude to pád? Nebo se hladina nebes rozevře doširoka a já si konečně nezkrvavím zobák o obzor 17

19

20 2. JAKO ŽLOUTEK LUNY MĚ ČERNÉ NEBE SPOLYKÁ

21 20

22 Bledý prs luny mi hledí do okna saju jeho mléko hladovýma očima Ticho čaruje Tma maluje stíny po podlaze Vysvlékám se blaze z nudné skutečnosti Na věčnosti zápasí můj stín s namodralou horou Po horách chodí démoni a lákají mě k sobě Své šaty věším na stromy a už běžím k tobě Srst nebes sténá jiskrami mraky nad námi letí jako ptáci Vlasy rozevláty vzpínají se smrky jako svíce před svítáním Tiše prší létavice jako myšlenky v mém mozku A už běžím za ním 21

23 Na větrné stráni stará sosna větve k nebi vzpíná nebe pohasíná purpurové cáry třou se o hory Mraků černá hříva na hřbetech nese černou noc Přijď mi na pomoc mé sukovité ruce k nebi nedosáhnou Černé mraky táhnou jak smečka divých psů rvou si ohony Zvoním na zvony svých snů a ty zní dutě jako okovy Nikdy nenajdu tě smrt své děti do života nevrací Zem se kymácí větve stromů ke mně natahují spáry Stromy jak vztyčené máry rámují mé pusté dny a na hory zas ulehlo ohvězděné nebe Mé doutnající srdce zebe a roje jisker z něho vylétají jako trsy hvězd Odpověz! 22

24 V kterých dálkách tvoje duše hoří v kterém tichu moří noří se do vln tvůj modrošedý zrak? Který černý mrak teď tvá křídla halí? V které modré dáli jednou setkáme se? Tvůj hlas se černou nocí nese A já mu naslouchám Nikdo není sám kdo jednou miloval 23

25 Měsíc oběšený na rozeklaných větvích borovic vychází ti vstříc a ty lehce pluješ do nebes tvůj velký černý pes se vznáší za tebou A jediná hvězda září tmou jak oko nebes Jste sami ve vesmíru měsíc, hvězda, ty a pes Bohyně života daruješ krev vrcholům štítů o které se rve tvá kůže na cáry A hory jež se nebetyčně zdvíhaly teď pokorně ulehly k tvým nohám Mohyla tvé duše je tvé tělo marně ho k hvězdám zvedám Někde u Venuše teď bloudí má duše a kde je pes? Ten ulét do nebes 24

26 Mlha smrkům slzy zvětví stírá a ty padají na mou tvář les je otevřený snář a bledá zář mlhou prosakuje A větvoví temné sluje se mi klene nad hlavou a zelenou tmou občas větev zaskřehotá Procházíme mrakem a šlapem po nebi orvané lebky stromů na nás cení rty Kmeny jsou vrásčité jako moje tvář a slunce oslepený žhář má popálené oči Nebe na mě močí a les je trouchnivý Můj život truchlivý je bez konce a bez začátku neb neznám svoji smrt a nevzpomínám si na své zrození A tak opuštěná potácím se stíny zářivými od svítání do tmy A každý den znovu a na obzoru jen smrt a polámaná plápolavá křídla co mě ženou knoci a nebeská zřídla co halí mé stopy 25

27 Jak špinavý je svět jak v něm ryzí lidé hynou obtěžkáni cizí vinou Jak masožravý květ pohnojený dávnověkou špínou je život Jak člověk vzešlý z opice jde vesmírem sám svými výkaly zúrodňuje zem ve svých výkalech sám sebou pojídán planety ničí bohem opuštěn a křičí vraťte mi můj sen 26

28 Mezi ohlodanými kostmi smrků jsem tiše šla a svítání po mně slepě tápalo rozžhavenými tlapkami V srsti smrků jiskry praskaly Má duše žhnula Plamínky trávy něžně olizovaly má chodidla a tam kde končí tma hořel obzor pochodní již hory svíraly ve svých protáhlých čeniších Má duše vyla Prsty jsem vybírala hnidy zhaslých hvězd prskaly v prstech vzteky 27

29 Duše kletá odkud slétlas na špinavou pustou zem tisíce hvězd vztekle létá ohvězděným prostorem Ten kdo bohu vlasy splétá je v nich navždy uvězněn Marně celá dlouhá léta sníš svůj nekonečný sen Přijde smrt a v žáru léta nabodne tě na rožeň A pak křídla nezakletá vzlétnem za tím jenž nás deptá za vesmírným pavoukem jenž ti neodpoví a jenž se neptá a nesmíří tě s osudem 28

30 Bůh na mně sedí jako žába na prameni Žádné mléko ve vemeni nemá kráva života a na mě vždycky po setmění jak vlk vyje samota Ve vonný květ se neproměním smrt mi v zubech drkotá 29

31 Má duše pustá je jak pláň bez hranic celou zem obejme nenajde nikde nic Nikdo mě nečeká nikdo mě nevnímá jako člověka pro všechny jsem jen šílenec Jsem na troud spálená už na mě spadla klec Má tvář je zbrázděná a ústa bezzubá má duše kamenná prázdná nádoba Jsem milník na cestě pocestný o mě okem zavadí a bez hlesu jde dál A já zas prchám do lesů kde jen strom zatíná svůj spár do studeného nebe Moje duše zebe nikdo ji nikdy nezahřál 30

32 Hvězdy mlčí Vítr sténá Země nocí zahalena potácí se tmou A já stará opuštěná pláču samotou O hory se prostor láme Ptáci o hvězdy si křídla rvou na zemi se neshledáme dvě skály se nesejdou Vlny o břehy si rozdírají čela se sténáním marně proti břehům vrhají se zas jejich otlučená těla do chrapotu strhaly si hlas Tak i můj pláč o břeh času bije noc je dlouhá, uprostřed ji proklál srp Moře nikdy slzy nevylije a mě pohladí sametovým křídlem vraním jenom moje matka smrt 31

33 Nad tebou hejno krkavců sneslo se a oči by ti vyklovali kdybys měla strach A v modrých výšinách slunce vzplanulo jak vích a trošku světla na zem skanulo jak kapka vosku z horkých svic A na měsíc teď pláčou oči letních trav V dálavách hory zmodraly jak těla mrtvých snů A ze synů jsou teď otroci Na boku rána rána krvácí Vlož do ní ruku a zastav ten slepý příval vod Na východ teď plavně vznášejí se ptáci Černé labutě nadutě plují tmou nezemrou Když křídla povětřím se dmou ptáci krvelační smáčejí své peří v čistých nádobách 32

34 3. ZA DVEŘMA ZAVŘENÝMA SÍDLÍŠ TY 33

35 34

36 Narodila jsem se sama kde byla má máma když jsem se rodila? Mléko z prsů někam vylila a nedala mi pít Komu to mléko prodala? Aby mi mohla dát jíst Najíst mi nedala Tolik ptačích hnízd vyplenila a nechala mě v tom kukaččím A kdo mě měl krmit Čím? Mě se zeptala tu noc před smrtí svou jedinou poslední A kolik svých smrtí já jsem přežila nikdo se nezeptal 35

37 Každý den je jak vráska na mém čele jsem jako země pustá kamenitá plná cest jež nevedou nikam Má duše plná popadaných popálených hvězd bloudí nebesy Můj milý kde teď právě jsi? Po smrti? Že nikdy nepřijdeš? Mým tělem už neproudí míza kořeny uťaty a větve polámané Ale až zpuchřelé tělo ohněm vzplane můžeš si od něj ohřát ruce 36

38 Jak hranostaj jsem loukou pobíhala jak kolibřík z květu na květ přelétala jak hebce hladila mě tráva do kolen jak sladce líbala mě luna zlatohlavá jak lehce probouzel mě den Teď už zbělela mi hlava ale duše pořád divoká jak housle pod hvězdami sténá A jitrem probuzená všemi svými písněmi zas znovu vítá den Však skuhravý hlas už vydá jenom sten a svaly marně k prasknutí se napínají Cévy už mi nezpívají a krev kalná už jen líně žilami se valí Hora jež se vzpíná v dáli už mě nepovznese do oblak Jen má duše vznese se jak pták až rozklove tělo a ponechá ho mrakům napospas na úpatí nebetyčné hory 37

39 Pustý svět bez břehů nenajdu nikdy cestu zpět a kupředu nemohu Kdybych tak mohla zvrátit čas a zas spočinout vtvém náručí kdybych tě mohla líbat zas a polykat dny které nemučí Polykat čas jako plameny jako kdys teď svět je nehybný a kamenný a ty vhrobě věčně spíš A mé tělo se scvrkává maso už nepřiléhá ke kostem a kraj prázdný zůstává a večery jsou jako tichý sten 38

40 Bože tak jakou mi chystáš smrt kde ukončíš můj věčný rmut na skalách vpropasti vlesích kde stromy sní své zelené sny? Má duše jak vlkodlak polyká měsíc stříbrný jak poraněný pták sténá do noci Vím že mi není pomoci však po větru rozprostřu svůj hlas nenech mě smrti napospas! 39

41 Mozek mám prázdný tělo unavený mozek a tělo staré ženy Není co dělat není kam jít a o obzor se nezranit Všechny rozkoše jsou vyčerpány všechny hory pobořeny jako žába na prameni kuňkám na měsíc Měsíc už je obroušený jak rezavý rapír Nebe jako papír v cárech padá na zem Jen osamělý blázen hledá prostor pro život Jsem rezavá loď s orvanými plachtami a děravou přídí Křídla netopýří jsou mé sny A já ve svém vikýři visím na trámu A po ránu spočítám své vši 40

42 Chtěla bych do kuřáckého nebe ale v nebi se asi kouřit nesmí Nikdy jsem neviděla anděla s doutníkem nebo fajfkou Zato peklo je plné kouře Tam se asi kouřit smí Jenže peklo je pro mě uzavřeno Nikdy jsem nespáchala vědomě nic zlého ale já asi přijdu do nějakého nebeského blázince protože i v nebi budu mít důchod na hlavu a tam bude určitě nějaká špinavá kuřárna s plechovkami od konzerv plnými nedopalků Protože kuřárna je v každém blázinci tak doufám že bude i v tom nebeském 41

43 Můj koráb doplul do Mrtvého moře Teď už má plachty orvané jak křídla dravce se kdysi rozpínaly Sirény už písně dozpívaly příď narazila na útes Už jsem doplavala na konec svých cest do nebe ční skála jak vztyčený boží prst Už se mi strachy ježí srst Smrt už volá mě osamělá tak jako já sama Svět utápí se včerné tmě a měsíc za horama je jediný kdo mě ještě provází A den jenž přichází je prázdný jako poušť Už nemám prostor kživotu stojím u plotu a kůly shnilé jsou marně se o ně opírám a ruce vzpínám ktmám rubáš potrhaný A na šírošíré pláni ani strom 42

44 Můj koráb rozbil malström a zvíru jsem vyšla jen napůl živá Ústa neduživá už poztrácela slova Jako slepá sova šilhám na lunu vesla polámaná A nekonečným mořem se svým věčným hořem bloudím stále sama 43

45 Už jsem němá Už ze sebe nevydám ani skřek Moje postel proleželá, zvyklá na nářek už místo mě smutně sténá když se z boku na bok obracím Za špinavým oknem teď v bolestech z černých mraků slunce vyhřezlo a krvavé ráno věští zase jenom zlo A vítr třeští jak má tupá hlava a za černým obzorem zas dálava si sní sama beze mne svůj nekonečný sen 44

46 Je to už dávno co mi bůh vzal syna den už pohasíná soumrak přijde brzy už mi vyschly slzy brzy padne tma A já dotýkám se dna své bolavé duše Napadly tu noc spousty sněhu když mi umřel syn A já mám prázdný klín a šedivou hlavu A stále ještě sním že se mi vrátí čas a chlapeček je živý Však sen věčně lživý se nesplnil A můj prázdný klín marně prosí nebe Prázdná duše zebe Jenom bludná luna jako puklá struna otírá se o mé staré tělo Ach mé dítě kdybys nezemřelo byl by můj život jak sluneční paprsek 45

47 Kam bys vzlét letěla bych za tebou a jak bychom se proháněli tmou samy hvězdy by znás osleply Čas počítá mé dny sám od sebe jsou všechny jako brázda vkamenitém poli Jak mě ten čas bolí bez tebe 46

48 4. UŽ NELEKNU SE NIČEHO ANI DNE 47

49 48

50 Ticho tiše sní struny času zvoní o hvězdy vteřiny se tříští o voňavé flétny Zdi těhotné životy pukají pod přívaly pulzující energie ten kdo život nedožije prohrává vlna modravá je čas všechno nese s sebou každý vzdech a každý sten Nebuď nešťasten že jdeš světem sám čekáš na závan hebkých křídel smrti Čas tě nepohltí jenom zkrvaví a rány zahojí ti tvoje matka smrt 49

51 Nebeští vozatajové zas přivlekli Velký vůz nad náš dům Šňůry perel kterými si opásali bedra se jim přetrhly a rozsypaly po nebi A můj pes zametá obzor ocasem jak labutím křídlem Někde za horou bystřiny mě zvou Rudá oblaka tam objímají kmeny Zámek zkamenělý otvírá svou síň modrý baldachýn ho halí před zraky všech lidí Nikdo neuvidí kam to odcházím Na stráži nad strží stojí stín mého života Můj splín tam padá ze skal jako vodopád a listopad tam stele listí mých nadějí po cestách 50

52 Tam teď půjdu spát a zavřu brány Zaskřípou ve veřejích jako čas A můj hlas se zatřpytí ve skalách všemi ozvěnami Tam se psem zůstaneme sami 51

53 Nikdy se neohlížej zpět jak Lotova žena vsolný sloup budeš proměněna Nevzpomínej! Nenoř se do propasti let nikdy se nedotýkej hvězd na troud propálíš si dlaně Za tebou propast času zeje ani se nenaděješ a roztříštíš si kosti o skály A oči jež po tobě kdysi plakaly už dávno vytekly a vsákly se vzem Život je předpeklí a člověk je vněm nešťasten Ty však dál se plahoč černou tmou tajemným svitem uhrančivých hvězd a zsinalý měsíc bude letět za tebou a zářit nad jedinou ze všech možných cest A na křižovatkách neváhej a neohlížej se zpět jinak proměníš se vsolný sloup a zůstaneš stát jak ukazatel cest 52

54 Tma něžná jak koňská hříva černá tichá jasnozřivá objímá mou samotu jak mateřský klín Jako kojná přetěžkými prsy vlévá mi klid do duše Všechen blín kalných dnů vysává mi z čela Těžký tón violoncella teď vyluzuje vítr o skály Jako by se zem i nebe shledaly teď se objímají v šeru a můj pes spí a ve mně jako jiskry meteorů pomalu zhasínají myšlenky 53

55 Už mi pánbůh přistřih křídla a zavřel mi svá nebeská zřídla už má rudá a hustá krev zřídla už jsem došla na práh světa a má duše neodlétá do dalekých končin vesmíru Už mám šaty na míru a všude kolem vidím tmu jež se neroznítí plameny Mé dny už jsou sečteny Už neoblétnu planety už mám špínu za nehty a místo duše hrstku popela Dny už jsou kalné jak šedivý zimní den Na sám práh času už jsem ulehla a život odejde jak sen 54

56 Přilož na oheň ať žhavá krev plamenů vzedme tep do korun zahal klín ať nikdo nepozná je-li den či noc Přilož na oheň den už uhasl zarudlé slunce olízlo soumrak naposled a větve hmatají tlapami v modrých tmách Přilož na oheň soumrak zhas a plamen řeřaví Závan snu vychrstl jiskry do noci a oči doutnajících hvězd uhasily oheň poslední slzou svítání 55

57 Všechno plodí co se rodí i ten měsíc zlatorohý má svůj odraz v černé tůni Po asfaltce chodí bozi a zkrvavené bosé nohy omývají v novoluní A pět krkavců na strništi porvalo se o dny příští Padalo z nich černé peří a to mi teď v duši leží jako věčný pláč Ten pláč je můj jediný plášť 56

58 Na troskách osudu rozetnu svůj život rozepnu svá křídla a vzlétnu do nebes kde jako bůh sedí můj pes 57

59 Ediční poznámka Vždycky se snažím uzavřít kruh, zapsala si Hana Fousková v roce Takovým uzavřeným kruhem je pro mne i každý den. Každý den prožívám, jako bych večer měla umřít, všechno musí být dokončeno. Zřejmě i proto každá z jejích básní působí tak, jako by to byla poslední slova. Konečné zúčtování a snad i jakýsi pokus o smír těsně před odchodem. Z básní tohoto druhu se ovšem nesestavuje knížka snadno je to, jako by se vytyčovala cesta někudy, kde se krok za krokem všechno uzavírá. Hana Fousková se celkovou kompozicí sbírky Psice vůbec nezabývala, dala k ní pouze svůj souhlas při závěrečných korekturách. Podobně ostatně vznikla také autorčina prvotina Jizvy, která vyšla v Liberci v roce 1998 (edičně připravil autor těchto řádků), i její rozšířená reedice vydaná pod názvem Troud v roce 2003 v Brně nakladatelstvím Host (jejími iniciátory a spolueditory byli Viola Fischerová avladimír Justl). Z několika možných způsobů, jak se daly básně seřadit, jsem se rozhodl pro ten, který navozuje pocit postupně rozvíjeného příběhu každá ze čtyř částí má odlišný vstup do času, a tím se přirozeně mění i celková atmosféra a povaha zkušenosti, kterou autorka zachycuje: míjející hodiny jednoho soumraku a noci přecházejí v roky dosavadního života a vše se uzavírá nocí následující. Oporou pro toto načasování příběhu mi bylo mimo jiné i několik 58

60 popisů šílenství, jak je znám z autorčiny prózy Schizofrenička. Stejně jako ve sbírce Jizvy, ivpsici jsem se základní téma jednotlivých oddílů pokusil předznamenat dvojveršími vytrženými zbásní, které se do knížky nedostaly zde to byly konkrétně texty sincipity Lásko věčná nekonečná, Jak chutná samota, Kráčím tmou bolestnou, Ticho tklivě lká. Pro představu o chronologii vzniku jednotlivých básní Psice zde uvádím jejich seznam rozdělený podle let, kdy mi je autorka dodala ve strojopisu: 1999 Bledý prs luny, Co nenajdu v sobě to nemám, Měsíc oběšený, Mezi ohlodanými kostmi smrků, Narodila jsem se sama, Nebeští vozatajové zas přivlekli, Někdy tma hřeje, Přilož na oheň, Soumrak se vkrádá do světnice, Tma něžná jak koňská hříva, Tvoř ahoř Bože tak jakou mi chystáš smrt, Je to už dávno co mi bůh vzal syna, Každý den je jak vráska na mém čele, Má duše pustá je, Mlha smrkům slzy z větví stírá, Můj koráb doplul do Mrtvého moře, Nikdy se neohlížej zpět, Otročím svým očím, Pustý svět, Už mi pánbůh přistřih křídla, Zas den je za námi. 2007a (básně psané starším psacím strojem, tedy odhadem léta ) Hvězdy mlčí, Jak hranostaj jsem loukou pobíhala, Na větrné stráni, Nad tebou hejno krkavců sneslo se, Ticho tiše sní. 2007b (básně psané novějším psacím strojem) Mozek mám prázdný, Všechno plodí Bůh na mně sedí jako žába na prameni, Duše kletá odkud slétlas, Chtěla bych do kuřáckého nebe, Jak špinavý je svět, Na troskách osudu, Někde v dáli pod nebesy, Noc je stará olysalá kurva, Už jsem němá, Velebným letem pluje káně. 59

61 Většina uvedených básní zde vychází knižně poprvé. Výjimkou je text Co nenajdu v sobě to nemám, jehož druhou polovinu editoři nedopatřením otiskli v Troudu jako samostatnou báseň, a tři texty zařazené do Antologie české poezie II. díl ( ), dybbuk 2007: Někdy tma hřeje, Otročím svým očím, Mezi ohlodanými kostmi smrků. Ostatní básně byly zatím zveřejněny pouze časopisecky (Souvislosti, Tvar, Kalmanach, A2 kulturní týdeník) ana internetu (Pobocza). Do znění textů jsem se snažil pokud možno vůbec nezasahovat, a když už to bylo nutné, nechával jsem konečné rozhodnutí na autorce, které jsem i sebemenší změnu slovosledu nebo pádové vazby vždy předkládal jako návrh, na nějž mohla a nemusela přistoupit. Právě tak jsme s Hanou Fouskovou došli ke shodě i v jednotném pravopisném řešení všech básní, které se ve strojopisech poměrně různí: vypustili jsme tečky na konci vět, čárky zůstávají nanejvýš uvnitř verše, dělicím znakem větných celků je pouze velké písmeno na začátku. Na dosavadní ediční řešení Jizev atroudu navazuje Psice psaním slova bůh s malým písmenem ve všech případech, kdy neuvozuje větu. To se jistě může zdát sporné, ale vycházím důsledně z rukopisů básní i próz Hany Fouskové, kde se obvyklý pravopis s velkým začátečním písmenem nevyskytuje ani jako náhodný překlep. Vždy, když jsem tuto věc autorce předložil k úvaze, bez dlouhého rozmýšlení potvrdila svou volbu neoficiální, pohanské podoby daného slova. V jejím myšlenkovém světě se dá ostatně těžko odlišit, kde ještě promlouvá k nejvyššímu osobnímu bohu ( Bohu ) blízkému křesťanským představám a kde už jsou jejími partnery různí tajemně se převtělující bohové, mezi něž se ostatně na mnoha místech svých zápisků 60

62 apróz také počítá. Závěr Psice sobrazem nebes, na kterých jako bůh sedí její pes, je vtomto ohledu zcela výmluvný. Literární dílo Hany Fouskové původně začalo vznikat na okraji její tvorby malířské, do které se autorka dodnes vkládá s asi největší vážností. Proto jsme se rozhodli Psici doprovodit několika reprodukcemi vybraných olejomaleb z let (uvedené letopočty vzniku jsou přibližné): Pes v lese (asi 1999), Duch lesa (asi 2000), Údolí stínů (asi 2001), Vojcek (asi 2002), Anděl smrti (asi 2005) a Ariel (2008). V každém výtisku jsou ale pouze dvě z nich (na obálce a titulním listě), takže různé části nákladu se od sebe obrazovou přílohou liší. Stojí za povšimnutí, že zatímco malby z90. let, souběžné s texty z Jizev, byly nápadné tvrdým střetáním tmavomodrých a rudých tónů, v obrazech z období Psice se už mnohé odlehčilo a zmírnilo. Pod dojmem jedné ze silných vizí pronikla do červenomodré palety zatím téměř nepřítomná svítivá žlutá barva. Ito vyzývá kjinému čtení. Jaromír Typlt 61

63 Obsah 1. Větry vějí v zapomnění / stará píseň zní (Někde v dáli pod nebesy ) 9 (Zas den je za námi ) 10 (Soumrak se vkrádá do světnice ) 11 (Otročím svým očím ) 12 (Tvoř a hoř ) 13 (Co nenajdu v sobě to nemám ) 14 (Někdy tma hřeje ) 15 (Noc je stará olysalá kurva ) 16 (Velebným letem pluje káně ) Jako žloutek luny / mě černé nebe spolyká (Bledý prs luny ) 21 (Na větrné stráni ) 22 (Měsíc oběšený ) 24 (Mlha smrkům slzy zvětví stírá ) 25 (Jak špinavý je svět ) 26 (Mezi ohlodanými kostmi smrků ) 27 (Duše kletá odkud slétlas ) 28 (Bůh na mně sedí jako žába na prameni ) 29 (Má duše pustá je ) 30 (Hvězdy mlčí ) 31 (Nad tebou hejno krkavců sneslo se ) 32

64 3. Za dveřma zavřenýma / sídlíš ty (Narodila jsem se sama ) 35 (Každý den je jak vráska na mém čele ) 36 (Jak hranostaj jsem loukou pobíhala ) 37 (Pustý svět ) 38 (Bože tak jakou mi chystáš smrt ) 39 (Mozek mám prázdný ) 40 (Chtěla bych do kuřáckého nebe ) 41 (Můj koráb doplul do Mrtvého moře ) 42 (Už jsem němá ) 44 (Je to už dávno co mi bůh vzal syna ) Už neleknu se ničeho / ani dne (Ticho tiše sní ) 49 (Nebeští vozatajové zas přivlekli ) 50 (Nikdy se neohlížej zpět ) 52 (Tma něžná jak koňská hříva ) 53 (Už mi pánbůh přistřih křídla ) 54 (Přilož na oheň ) 55 (Všechno plodí ) 56 (Na troskách osudu ) 57 Ediční poznámka 58

65 poezie sv. 12 HANA FOUSKOVÁ PSICE Vybral, sestavil a ediční poznámku napsal Jaromír Typlt Korektura Pavla Vašíčková Grafická úprava Jan d Nan Reprodukce obrazů Karel Došek Tisk Akcent, tiskárna Vimperk, s. r. o. Vydalo nakladatelství dybbuk, Jan Šavrda, Sekaninova 12, Praha 2, roku 2008 jako svou 72. publikaci. Vydání první ISBN

66

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV PRAHA 2011 Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV Copyright Ladislav Nebeský, 2011 Czech edition dybbuk, 2011

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová Říkadla pro celý den František Hrubín Ilustrovala Lucie Lomová a taky navečer Milé děti, milí rodiče, otevíráte výbor básní Františka Hrubína, který patří mezi básníky, jehož děti opravdu milují. Těžko

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Jak předpovídat počasí?

Jak předpovídat počasí? Jak předpovídat počasí? Umění předpovídat počasí je jednou z důležitých schopností všech zálesáků. Předpovídání počasí vyžaduje trochu postřeh a musíte vědět, kam a na co se dívat, pak ovšem snadno tuto

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý DRUHY LYRIKY Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012 Ročník: osmý, devátý Vzdělávací oblast: literární výchova základní seznámení s pojmy Tento projekt je spolufinancován

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

P E T R V Á Š A V I S U A L I

P E T R V Á Š A V I S U A L I P E T R V Á Š A V I S U A L I V I S U A L 1992 2008 PERSONAL Kniha I PERSONAL (ZAČÁTKY A POKROKY) 1992 2004 ÚPLNÉ ZAČÁTKY....................................................... 6 U MOŘE...............................................................

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost:

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_12

Více

1. Rozstříháme jednotlivé verše básně. Zamícháme a necháme žáky vytáhnout.

1. Rozstříháme jednotlivé verše básně. Zamícháme a necháme žáky vytáhnout. č. 18 název Hra anotace Pracovní list zábavnou hrou žákům přibližuje poezii. Zabývá se básní - rozborem, slokou, veršem i rýmy. Součástí pracovního listu je i metodika. očekávaný výstup ZV LMP Jazyk a

Více

věnováno H. P. Lovecraftovi

věnováno H. P. Lovecraftovi SOBĚSTO věnováno H. P. Lovecraftovi Pamatuji si každý okamžik svého života (vlastně si spíše nepamatuji, že bych nějaký nepamatoval). Nevím, zda to byl dlouhý život, protože ho nemohu měřit s jiným životem

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl)

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) Tobě 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) 4. Pak snad ti dojde (L. Štaidl / P. Vrba) 5. Smím dál I (L. Štaidl / L. Štaidl) 6. Ty, slunce

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci při práci s uměleckým textem zopakují

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Jiří Wolker. Epitaf (= nápis na náhrobku)

Jiří Wolker. Epitaf (= nápis na náhrobku) Jiří Wolker český básník Narodil se v Prostějově v roce 1900. Byl výtvarně nadaný, hrál na housle. Studoval filozofii a právo - nadchly ho přednášky F. X. Šaldy. Stal se členem literární skupiny Devětsil.

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Můj podělaný svět 2 Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Básně, fotografie, kresby dětí v básnické sbírce vznikly za podpory Nadace OKD. Děkujeme Vážený čtenáři, dostává se Ti do

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda Anotace Tematický celek zaměřený na literární pojmy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Projekt EduČas příprava na hodinu Datum: 15. 5. 2012 Předmět: ČaS Učivo: Vesmír Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Cíle hodiny: Pro žáky: Žák si připomene dosavadní znalosti o vesmíru (úvodní hodina)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Dlouhá noc nám zbývá...

Dlouhá noc nám zbývá... DLOUHÁ NOC Text: Ivan Hlas Špatnej byznys a boty tlačí. Barokní mistr na šikmý stěně. Nedělní návštěva na lásku stačí. Někdo tu křičí: "Tak pojďte si ke mně." Na cestě mizí přikázanej směr. Úkryty času

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK Tréninkový deník na prázdniny 2014 Milý ragbisto, DOBŘE O SEBE PEČUJ Správný trénink jde ruku v ruce se správnou životosprávou a výživou. máš před sebou úžasné dva měsíce prázdnin. Zažiješ určitě spoustu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_111 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě.

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě. Výměnný fond z knihovny v Jihlavě Mládež beletrie Abedi,Isabel Adams,Georgie Berger,Margot Berger,Margot Blacker,Terence Blyton,Enid Březina,Thomas Březinová,Ivona Dickens,Charles Grimm,Jacob Ludwig GrufíkovKopecká

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ČERVEN 2008

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ČERVEN 2008 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ČERVEN 2008 1. Chtěl bych si půjčit (od gabkin) 2. Nezavěšujte, prosím... (od Boleslava) 3. Pod hladinou... (od black.heart) 4. but i want you (od Adrianne

Více

LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ

LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ Listopad 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk

Více

MILOSLAV BUREŠ: OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK Pro ženský sbor, alt a baryton sólo, recitaci, dvoje housle, violu a klavír

MILOSLAV BUREŠ: OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK Pro ženský sbor, alt a baryton sólo, recitaci, dvoje housle, violu a klavír BOHUSLAV MARTINŮ KANTÁTY Z VYSOČINY Na texty básní Miloslava Bureše Pražský filharmonický sbor Sbormistr: Lukáš Vasilek Recituje: Petr Štěpánek 5. června 2014 19:30, Rudolfinum http://www.filharmonickysbor.cz/cs/concert/sborovy-koncert-5-6

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Jsme na začátku projektu

Více

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Český jazyk 1. Doplňte Večer si srnci v šl se sv m dru kami na pastvu. L šajové i jiné m ry poletoval vzduchem. Po chvíl se ob vil temný stín v ra, který

Více

VY_32_INOVACE_ČJ5_01_14. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Malý princ

VY_32_INOVACE_ČJ5_01_14. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Malý princ VY_32_INOVACE_ČJ5_01_14 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Malý princ VY_32_INOVACE_ČJ5_01_14 Anotace -Materiál obsahuje 2 listy úvodu,7 listůprezentace, 3pracovnílisty k tématu

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

Fantazie a realita Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita.

Fantazie a realita Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita. Tý 11 Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita. 1 2 3 4 5 Řekněte: Tento týden budeme určovat rozdíl mezi tím, co je smyšlené, a tím, co se může opravdu stát. Tomu,

Více

a) A KDYŽ JE NĚKDY VŠECKO b) Patálie s dýní NA DRAKA Čtyři kluci výtržníci

a) A KDYŽ JE NĚKDY VŠECKO b) Patálie s dýní NA DRAKA Čtyři kluci výtržníci Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: I/2 Číslo dokumentu: VY_12_INOVACE_CJ.S1.04 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

M33-034 M33-033 M33-036 M33-041 M33-032 PRANI H 52 PRANI H 44. Tato přání jsou balena po 10 kusech. Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi.

M33-034 M33-033 M33-036 M33-041 M33-032 PRANI H 52 PRANI H 44. Tato přání jsou balena po 10 kusech. Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi. Blahopřání M33-031 Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi. Modré očka, hebká líčka, zaťukala princeznička. Hodně štěstí moje malá, hlavně ať jsi vždycky zdravá, veselá a usměvavá. Všechno nejlepší

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Český jazyk a literatura. Václav Hrabě a rozbor díla Blues pro bláznivou holku

Český jazyk a literatura. Václav Hrabě a rozbor díla Blues pro bláznivou holku Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 259 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25.9.2012 Ročník, pro který je DUM určen 7. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

FLEET. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

FLEET. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz FLEET Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Moje temné srdce Antti Tuomainen MOJE TEMNÉ SRDCE Antti Tuomainen This work has been published with the financial assistance of FILI Finnish

Více

Iwona Wojtycza. fascinujících oblastí fotografie. Autor-

Iwona Wojtycza. fascinujících oblastí fotografie. Autor- 5 Iwona Wojtycza Iwona Wojtycza (Brzeg, Polsko) Iwona Wojtycza se narodila v Brzegu, kde také žije a provozuje fotografické studio. U Olgy Szwajgierové v Krakově studovala zpěv v tzv. hlasové laboratoři.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Lidová slovesnost. Ročník 8.

Lidová slovesnost. Ročník 8. ČESKÝ JAZYK Lidová slovesnost Ročník 8. květen 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Věz, ó člověče, že všechno, co existuje, má bytí jen kvůli Zákonu. Poznej Zákon a budeš svobodný, nikdy nespoután okovy tmy.

Věz, ó člověče, že všechno, co existuje, má bytí jen kvůli Zákonu. Poznej Zákon a budeš svobodný, nikdy nespoután okovy tmy. S M A R A G D O V Á D E S K A X: Klíč Času Poslouchej, ó člověče. Vezmi si z mé moudrosti. Dozvěz se o hluboko ukrytých mystériích vesmíru. Dozvěď se o Myšlence, která rostla v hlubině, přinášejíc do vesmíru

Více

Dech proud životní energie

Dech proud životní energie Koloběhy přírody Dech proud životní energie Každý správně provedený nádech dělá ze včerejška sen o štěstí a ze zítřka dokonalou extázi. Mary Burmeister Životní energie je tělem přijímána různými způsoby:

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Olympiáda v českém jazyce. Školní kolo gramatická část

Olympiáda v českém jazyce. Školní kolo gramatická část Jméno.. Adresa školy. Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce 37. ročník 2010/2011 Školní kolo gramatická část II. kategorie Počet bodů:... 1. Pár kapek

Více

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách.

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Osm Kusů Brokátu Zeptal jsem se, k čemu se používá. Řekl na to : "K zahnání nemoci - to je první použití. Nikdy neonemocnět - druhé. Celý život být silný muž -

Více

Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy. Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád.

Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy. Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád. Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád. Na jižních svazích moravských dá slunce sílu svou v

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_379 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více