N A K AMPĚ 11, PRAHA 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N A K AMPĚ 11, PRAHA 1"

Transkript

1 N A K AMPĚ 11, PRAHA 1 Torquatu Tassovi, 1942; Orestes v Goethově Ifigenii na Tauridě, 1943, 1954; Alcest v Moliérově Misantropovi, 1945; Henry Higgins v Shawově Pygmalionu, 1946; Cyrano v Rostandově Cyranovi z Bergeracu, 1949 aj.) Z významných rolí let 50. a 60. uveďme alespoň Leonida Gajeva z Čechovova Višňového sadu (1951), Vilhelma Schlumse z Jiráskovy Samoty (1953), Gaidera z Nezvalovy Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou (1956), prvního herce ze Shakespearova Hamleta (1959), velkoknížete z Brechtova Kavkazského křídového kruhu (1962). Jeho paměti Divadlo aneb Snář byly r odměněny výroční cenou nakladatelství Odeon. Eduard Kohout zemřel v Praze 26. října 1976.

2 JIŘÍ JOSEF KOLÁR Český a německý herec, režisér, český dramatik a překladatel. Vlastním jménem Josef Kolář, narodil se 9. února 1812 v Praze. Velmi vzdělaný, člověk s všestranným rozhledem a schopnostmi, ovládal několik jazyků. Nejdříve se živil jako vychovatel, jako ochotnický herec začal r v Tylově Kajetánském divadle na Malé Straně (avšak s J. K. Tylem si tehdy ani později příliš nerozuměl). V letech byl hercem Stavovského divadla (od r hlavním režisérem české činohry). V letech byl hlavním režisérem a uměleckým ředitelem Prozatímního divadla. Nakonec (v roce 1881) působil jako dramaturg Národního divadla. Jako herec vynikl v hrdinských a tragických rolích, byl jedním z nejvýznamnějších představitelů romantismu na českém jevišti (Karel Moor nebo Franz Moor v Schillerových Loupežnících, Mefistofeles v Goethově Faustovi, Shylock v Shakespearově Kupci benátském, Jago v Othellovi, Richard III., Macbeth, Hamlet, Král Lear). Inscenoval Smetanovy opery (např. Branibory v Čechách, Prodanou nevěstu, Beethovenova Fidelia. Ve své době byl oblíbený i jako dramatik (např. tragédie Monika, Magelona, Pražský žid, Žižkova smrt, komedie Mravenci), prozaik (např. Pekla zplozenci, Malíř Rainer, Pražská čarodějnice) a překladatel (zejména F. Schillera, W. Shakespeara a J. W. Goetha). Josef Jiří Kolár zemřel 31. ledna 1896 v Praze.

3 N A Z DERAZE 7, PRAHA 2

4 IVAN STĚPANOVIČ KONĚV Ruský (sovětský) vojevůdce 2. světové války, maršál Sovětského svazu, v komunistických pramenech vždy označovaný mj. za osvoboditele Prahy. Narodil se 28. prosince 1897 v Archangelsku. Vojákem se stal již v době ruské občanské války v letech Za 2. světové války (Rusy nazývané Velkou vlasteneckou válkou - začala pro ně až 22. června 1941, kdy Německo porušilo pakt o neútočení uzavřený mezi Hitlerem a Stalinem na deset let) byl nejdříve jako generálporučík jmenován velitelem 19. armády, která v červenci 1941 v rámci operací Západního frontu v době bojů u Smolenska stupňovitě za levým křídlem 22. armády hájila smolenský směr (Smolensk nakonec přes veškeré obranné úsilí 5. srpna 1941 padl). V září 1941 se již jako generálplukovník stal na krátký čas velitelem Západního frontu. Po neúspěšném, jím nařízeném protiúderu proti severnímu uskupení nepřátelských vojsk, provádějícímu obchvat, byl z funkce velitele Západního frontu odvolán a jmenován do funkce zástupce tohoto velitele (kterým se tehdy stal maršál Žukov). Poté bylo Ivanu S. Koněvovi svěřeno velení nad skupinou vojsk operujících v kalininském směru (Kalininský front), která osvobodila 11. prosince 1941 Klin a 16. prosince téhož roku Kalinin. Po bitvě u Stalingradu byl Koněv, který se mezitím již opět stal velitelem Západního frontu, tohoto velení zproštěn, aby mohl být jmenován novým velitelem frontu Severozápadního.V této funkci však setrval jen krátce, neboť v červenci 1943 již byl velitelem Stepního frontu, jehož vojska 23. srpna 1943 vstoupila do definitivně osvobozeného Charkova. V rámci dalšího tažení armád západním směrem postupoval Koněvův Stepní front na Poltavu a Kremenčug, po osvobození Poltavy 23. září 1943 překročil u Kremenčugu Don. 20. října 1943 byl Stepní front přejmenován na 2. ukrajinský front (Voroněžský front byl tehdy přejmenován na 1. ukrajinský front). 14. února 1944 obsadila vojska 52. armády 2. ukrajinského frontu Korsuň Ševčenkovskij, skupina německých vojsk obklíčená u tohoto města byla 17. února zcela zlikvidována, i s bojovou technikou by-

5 S T AROMĚSTSKÉ NÁM. 4, PRAHA 1 lo zajato mužů. Začátkem května 1944 byl maršál Koněv jmenován velitelem 1. ukrajinského frontu. V červenci 1944 se vojska maršála Koněva pevně usadila již v Polsku na sandoměřském předmostí, odkud zahájila 12. ledna 1945 útok, a tím i svůj další postup směrem k Odře. V únoru a březnu 1945 podnikl 1. ukrajinský front dvě operace ve Slezsku a koncem března pronikl k Lužické Nise na úroveň vojsk 1. běloruského frontu, který již předtím stanul na Odře. Poté, co se vojska maršála Koněva v poslední třetině dubna a začátkem května 1945 významně podílela na berlínské operaci Rudé armády, dostala spolu s některými rychlými vojsky 2. a 4. ukrajinského frontu rozkaz urychlit postup ku Praze a podpořit Pražské povstání, jež vypuklo 5. května. Do Prahy dorazila tato vojska pod Koněvovým velením brzy ráno 9. května Pražské obyvatelstvo jim připravilo nadšené uvítání. I po válce zastával maršál Ivan Stěpanovič Koněv četné významné velitelské funkce ( vrchní velitel Střední skupiny vojsk, a vrchní velitel pozemních vojsk, 1955 az 1960 vrchní velitel Spojených ozbrojených sil států Varšavské smlouvy, velitel skupiny sovětských vojsk v Německu). Zemřel v Moskvě.

6 ADOLF KOSÁREK Český malíř krajinář. Narodil se 6. ledna 1830 v Herálci u Humpolce. Podle svých současníků byl člověkem tichým, jemným a spíše plachým. Na pražské Akademii výtvarných umění studoval v letech 1850 až Z elementárky přešel do krajinářské školy Maxe Haushofera, kde v přibližně stejném období studovali i pozdější malíři krajináři Bedřich Havránek, Alois Bubák, Julius Mařák či Hugo Ullik. Znal se i s Viktorem Barvitiem, Josefem Mánesem, Emanuelem Heroldem či Karlem Purkyněm. Svou uměleckou dovednost získal při praktické výuce na Akademii, na cestách se školou (Šumava, Bavorsko, Alpy), sám navštívil Solnohradsko a poté i Rujanu, poučil se i z výstav, pořádaných tehdy v Praze zejména mnichovskými a düsseldorfskými malíři. A právě vlivu cizích umělců si lze povšimnout u jeho raných obrazů (např. Bouře v horách, Soumrak, Motiv z Pardubic), přestože již z nich je zřejmé, že je přímo spjat s českou krajinou, kterou bytostně cítil a prožíval a které o něco později věnoval většinu svého díla (např. Krajina s čápem, Krajina ze středních Čech, Krajina s kamenným mostem, Krajina s mostem u samoty, Krajina s dřevěným mostem). Maluje krajiny typicky romantické: lesnatá krajina s poustevnou či hradem nebo obrazy Hřbitov u moře, Měsíčná noc apod. Vedle obrazů laděných romanticky však v Kosárkově díle nacházíme i krajiny cítěné realisticky, jako je např. Bažina v horách či Krajina s vozem a bílou plachtou. Avšak dlouho tvořit nebylo Adolfu Kosárkovi dopřáno. Zničila ho bída a z ní pocházející nemoc, tak typická pro celé 19. století - souchotiny. Nicméně přes svůj krátký věk tento umělec vytvořil rozsáhlé a pozoruhodné dílo. Mezi jeho známá poslední díla patří Česká krajina, Letní krajina, Krajina s kaplí, Selská svatba a Podzimní krajina. Jeho oblíbeným námětem bylo i (dnes pražské) Prokopské údolí, jež ztvárnil z různých pohledů z různých míst na obrazech, na kterých vždy dominuje tamější kostelík sv. Prokopa, v 50. letech 20. stol. komunistickou mocí škodolibě odstraněný. Adolf Kosárek zemřel v Praze 30. října 1959 ve věku pouhých 29 let. Souborné výstavy jeho díla se konaly roku 1924 ve SVU Mánes vpraze a v letech 1959 a 1991 v Národní galerii, rovněž v Praze.

7 V ALDŠTEJNSKÁ 4, PRAHA 1

8 JAN KOTĚRA Český architekt evropského významu, zakladatelská osobnost české moderní architektury, malíř a grafik, návrhář nábytku, teoretik architektury. Narodil se 18. prosince 1871 v Brně. Po studiu na německé průmyslové škole v Plzni a po čtyřech letech stavitelské praxe se v letech stal žákem a později i spolupracovníkem O. Wagnera na vídeňské Akademii výtvarných umění. Poté podnikl cestu do Itálie. Studie a kresby, které během ní vznikly, vystavoval r v Topičově salonu v Praze. Učil na pražské Uměleckoprůmyslové škole, r byl jmenován profesorem, na Uměleckoprůmyslové škole měl r výstavu. Soustředil kolem sebe generaci mladých architektů, s nimiž založil časopis pro moderní architekturu Styl (1907). Ke Kotěrovým spolupracovníkům patřili O. Novotný, J. Gočár, P. Janák, L. Machoň, B. Fuchs aj. R přešel J. Kotěra na pražskou Akademii výtvarných umění, kde pak působil až do konce života. Jan Kotěra byl činný v oboru architektury monumentální i užitkové. Pro jeho práce je příznačná přehledná koncepce a tvarová jasnost, vyznačující se tvůrčí logikou. Usiloval o připoutání všech oborů výtvarného umění k architektuře, která se podle něho měla stát uměním vedoucím. Prodělal slohový přerod od secese k principům individualistické moderny s vlastním pojetím klasicizující formy. Domyslel zděnou konstrukci k systému železobetonového skeletu. Zabýval se otázkami reformy bydlení. Vytvořil typ moderní vily a rodinného domu, je autorem návrhů nových typů dělnických kolonií. Z jeho více než 170 architektonických návrhů a projektů byla uskutečněna jen menší část: Peterkův dům na Václavském náměstí v Praze (1900), spolkový dům a divadlo v Prostějově (1905 až1907), vodárna v Praze-Vršovicích (1907), muzeum v Hradci Králové ( ), četné vily a rodinné domy vpraze (Suchardova vila v Bubenči, vlastní vila na Vinohradech), v Bechyni, Černošicích, Chrustenicích, Holoubkově, Vysokém Mýtě, Zlíně, Dobrušce, Všenorech (Štencova vila), Sadské, Turnově (to vše průběžně v letech ), činžovní domy v Praze, např. Laichterův dům na Vinohradech ( ), Urbánkův dům - Mozarteum v Jungmannově ulici ( ), banka v Sarajevu (1911 až 1912), Lembergerův palác ve Vídni ( ), novostavba zámku v Radboři a úprava starého zámku (1911-

9 N ÁM. J. PALACHA 3, PRAHA ), projekty dělnických a úřednických kolonií v Lounech ( ), v Praze - Záběhlicích (1914 až 1915), ve Zlíně (1918), v Králově Dvoře (1920). Vrcholem Kotěrova díla byl monumentální projekt pražské univerzity (budovy právnické a teologické fakulty a budova rektorátu UK), z něhož však byla realizována pouze budova právnické fakulty (dokončena až po Kotěrově smrti). Jan Kotěra je i autorem návrhů interiérů, návrhu na salonní vůz Elektrických podniků, návrhů hrobek, jakož i instalací různých výstav, např. Rodinovy výstavy v Praze 1902 nebo expozice českého umění na světové výstavě v St. Louis 1904 aj. Je autorem řady kreseb, akvarelů a drobných grafik. Zemřel v Praze 17. dubna 1923.

10 JOSEF KRÁL Významný český klasický filolog, překladatel antické literatury a autor prací o české prozódii. Narodil se 18. prosince 1853 v Praze. Na pražském Akademickém gymnáziu byl žákem prof. Jindřicha Niederleho. Klasickou filologii studoval na filozofické fakultě pražské univerzity v letech V letech učil na gymnáziu a od r na obnovené české univerzitě, jejímž řádným profesorem se stal v r Během svého působení na pražské univerzitě krátce zastával i funkci děkana filozofické fakulty ( ) a později i rektora české univerzity ( ). Byl dlouholetým redaktorem Listů filologických, redaktorem Sbírky klasiků řeckých a římských v překladech českých, významným členem Jednoty českých filologů, Matice české, České akademie pro vědy, slovesnost a umění, Královské české společnosti nauk. Byl vědcem uznávaným doma i v zahraničí. Věnoval se řecké a římské literatuře, zabýval se antickou mytologií a klasickou archeologií, antickou kulturou, věnoval se řecké gramatice a v souvislosti s překládáním antických dramat i české prozódii. Z jeho díla teoretického patří mezi nejvýznamnější jeho jčtyřdílná Řecká a římská rytmika a metrika (1890, 1906, 1911, 1913), spis Česká prozódie (1909) a posmrtně vydaná dvoudílná práce O prozódii české 1. Historický vývoj české prozódie (1923); 2. Opřízvučném napodobení starověkých rozměrů časoměrných (1938). Prof. dr. Josef Král zemřel v Praze 19. září 1917 a je pohřben na Vyšehradském hřbitově.

11 M ELANTRICHOVA 20, PRAHA 1

12 VINCENC KRAMÁŘ Český historik umění, teoretik, kritik, sběratel. Narodil se 8. května 1877 ve Vysokém nad Jizerou. Studoval na pražské Akademii výtvarných umění a na vídeňské univerzitě, kde byl žákem F. Wickhoffa a A. Riegla. Promoval r Ve své dizertační práci Poměr Francie ke gotice v nové době vypracoval metodu aktivního přístupu k předmětu bádání, předpokládající vedle perfektní znalosti faktografické i porovnání uměleckých projevů s uměleckými názory a jejich proměnami. Podnikl studijní cesty do Itálie, Německa, Belgie, Holandska, Francie. Záhy se stal i odborníkem na nové proudy v umění, jejich znalcem a sběratelem. Byl jedním z prvních historiků umění, kteří se systematicky zabývali dílem Picassovým. V. Kramář začal Picassa sledovat v rozhodující fázi kubismu. V letech shromáždil rozsáhlou picassovskou sbírku. Od r byl ředitelem obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění. Ze zájmu o Picassa vzešla rozsáhlá studie Kubismus (1921), v níž autor pohlíží na kubismus jako na nový vztah ke skutečnosti, nikoliv jako na samoúčelné formální experimentování. Uvědomoval si nutnost úsilí o prosazení moderního umění v zápasu s konzervatismem (Dnešní kulturní tradice a Moderní galerie, 1927). Historii však považoval za důležitou, neboť v ní nalézal vývoj uměleckého problému, který jej zajímal z hlediska umění současného (Zátiší v novodobém umění, 1932) Sbírky Společnosti vlasteneckých přátel umění doplňoval důležitými vývojovými díly a zaváděl nové metody restaurační a konzervační práce. R se stal ředitelem Státní sbírky starého umění vpraze. Ve své stati O objektivitě zr.1937 prohlásil, že umění je v podstatě jen jedno a není možno rozuměti starému umění a jíti životem bez zájmu o soudobou tvorbu, čímž jen potvrdil své již dříve formulované názory na moderní umění. Ve stati Španělsko a kubismus (1937) pak reagoval na aktuální politické události. Je i autorem řady historických studií věnovaných evropskému i českému umění (Rembrandtovo Zvěstování P. Marie, 1926; Dürerova Růžencová slavnost, 1935; František Tkadlík, krajinář, 1937; Greco a Goya ve sbírce starého umění, 1938; Madona se sv. Kateřinou a Markétou, 1937). Jeho úvahy O obrazech a galeriích vyšly v r Vincenc Kramář zemřel v Praze 7. listopadu 1960.

13 M ARIÁNSKÉ NÁM. 1, PRAHA 1

14 V ÁCLAV MATĚJ KRAMERIUS Zakladatel českého novinářství, zakladatel nakladatelství Česká expedice, překladatel, vydavatel a autor lidové četby. Narodil se 12. února 1753 v Klatovech, kde vystudoval gymnázium. Po absolvování filozofie ( ) v Praze začal studovat práva, která nedokončil. Od r byl knihovníkem, opisovačem rukopisů a domácím knihtiskařem u rytíře J. F. Neuberka, k němuž ho uvedl J. Dobrovský, s nímž se Kramerius znal ze studií. U Neuberka se seznámil s dalšími osobnostmi českého kulturního života (např. s F M. Pelclem, F. F.Procházkou, F. J. Tomsou, K. R. Ungarem aj.). Od r byl zaměstnán v Schönfeldově tiskárně, později se stal redaktorem Schönfeldských c.k. pražských novin. Od r vydával vlastní Krameriusovy c.k. pražské poštovské noviny, později přejmenované na Krameriusovy c. k. vlastenské noviny,spřílohami Pražský posel nebo Přítel lidu.r.1790 založil české nakladatelství, knihkupectví a antikvariát Česká expedice, které mohl díky sňatku s dcerou pražského zlatníka J.Hereciusovou o rok později rozšířit. Vydával například spisy popularizující josefinské reformy (Kniha Josefova, Patentní ruční knížka aj.), brožury informující o významných událostech (např. Přežalostné noviny o nešťastném Ludvíkovi XVI. aj.), výchovně-vzdělávací kalendáře, dále pak různé poučné, zábavné, dobrodružné či cestopisné knížky (Cesta do Arábie, Zazděná slečna, Čarodějnice Megera, Jana Smita...příhody po cestách - celkem přes 80 svazků). Smysl a cíl své nakladatelské činnosti vyložil ve vlastní předmluvě k povídce P.Šedivého České amazonky (1792). Drobnými básněmi se podílel na Thámově almanachu Básně v řeči vázané (1785), překládal německou poezii (G. A. Bürgera, A. Hallera), přeložil činohru S. Gessnera Albert a Lotte. K okruhu spisovatelů kolem České expedice patřili kromě P. Šedivého J. J.Dlabač, J. Rulík, A. J. Zíma aj. Českou expedici řídil V.M.Kramerius až do r. 1807, kdy onemocněl a 22. března 1808 v Praze zemřel.

15 J ILSKÁ. 10, PRAHA 1

16 ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ Česká básnířka, prozaička, překladatelka, autorka dětské literatury a operní libretistka. Vlastním jménem Alžběta Pechová, narodila se 18.listopadu 1847 v Praze v početné rodině pražského řemeslníka. Otec jí zemřel v jejích třech letech, rodina žila velmi skromně. Na mladou dívku působili její dva umělecky založení starší bratři. Po absolvování základního vzdělání pokračovala ve vzdělávání v malostranském Ústavu pro ženské ruční práce. Svého skutečného vzdělání však většinou dosáhla jako samouk, neboť možnost ženského institucionálního vzdělávání byla za jejích mladých let velmi omezená. Proto se také zasazovala za založení první dívčí střední školy (která byla posléze, r. 1890, otevřena pod názvem Minerva) a pracovala v ženském hnutí (byla např. redaktorkou Ženských listů). První verše začala publikovat r v Lumíru. Již od začátku 60. let se u E. Krásnohorské projevila vážná kloubní nemoc, kvůli které po léta pravidelně pobývala v různých lázních. Od r se natrvalo usadila v Praze (předtím delší pobyty na Šumavě, na Chodsku). Optimistická lyrika její první básnické sbírky Z máje žití (1871) je pod vlivem V. Hálka. Lyrické verše o životě a přírodě Šumavy obsahuje sbírka Ze Šumavy (1873), epické verše sbírky K slovanskému jihu (1880) byly inspirovány osvobozeneckým bojem balkánských národů proti Turkům a jihoslovanskou lidovou epikou. V další plodné básnické tvorbě (Letorosty, Vlny v proudu, Vlaštovičky, Šumavský robinzon aj.) zaujala zejména knížkou básnické satiry na tehdejší český politický život Bajky velkých (1889). Své básnické nadání uplatnila i jako autorka libret k několika operám Bendlovým (Lejla, Břetislav, Karel Škréta, Dítě Tábora), k Fibichově Blaníku a ke čtyřem operám Smetanovým (Hubička, Tajemství, Čertova stěna a Viola). Jako kritička psala zejména do Osvěty, časopisu zastávajícího konzervativní národní postoje (kritika Vrchlického "kosmopolitismu", obhajoba pravosti Rukopisů, odsouzení Zolova díla, jakož i díla mladé básnické generace 90. let, apod.) Jako překladatelka zprostředkovala českému čtenáři např. Mickiewiczova Pana Tadeáše, Byronovu Childe Haroldovu pouť, Puškinova Borise Godunova aj.

17 R ESSLOVA 5, PRAHA 1 Rozsáhlá je její próza. Psala pohádky pro děti, povídky a delší prózy pro děti i pro dospělé, většinou však schematické, silně moralizující. V povědomí nejstarších generací mohou ještě být příběhy Svéhlavičky nebo Celinky. Jinak si z její prózy uchovaly význam již jen její vzpomínky (Z mého mládí, 1921, Co přinesla léta, 1928). Podle všeho zapomenuty jsou dnes i její divadelní hry (např. Harantova žena,1881). Eliška Krásnohorská zemřela v Praze 26. listopadu 1926.

18 ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ Česká básnířka, prozaička, překladatelka, autorka dětské literatury a operní libretistka. Vlastním jménem Alžběta Pechová, narodila se 18.listopadu 1847 v Praze v početné rodině pražského řemeslníka. Otec jí zemřel v jejích třech letech, rodina žila velmi skromně. Na mladou dívku působili její dva umělecky založení starší bratři. Po absolvování základního vzdělání pokračovala ve vzdělávání v malostranském Ústavu pro ženské ruční práce. Svého skutečného vzdělání však většinou dosáhla jako samouk, neboť možnost ženského institucionálního vzdělávání byla za jejích mladých let velmi omezená. Proto se také zasazovala za založení první dívčí střední školy (která byla posléze, r. 1890, otevřena pod názvem Minerva) a pracovala v ženském hnutí (byla např. redaktorkou Ženských listů). První verše začala publikovat r v Lumíru. Již od začátku 60. let se u E. Krásnohorské projevila vážná kloubní nemoc, kvůli které po léta pravidelně pobývala v různých lázních. Od r se natrvalo usadila v Praze (předtím delší pobyty na Šumavě, na Chodsku). Optimistická lyrika její první básnické sbírky Z máje žití (1871) je pod vlivem V. Hálka. Lyrické verše o životě a přírodě Šumavy obsahuje sbírka Ze Šumavy (1873), epické verše sbírky K slovanskému jihu (1880) byly inspirovány osvobozeneckým bojem balkánských národů proti Turkům a jihoslovanskou lidovou epikou. V další plodné básnické tvorbě (Letorosty, Vlny v proudu, Vlaštovičky, Šumavský robinzon aj.) zaujala zejména knížkou básnické satiry na tehdejší český politický život Bajky velkých (1889). Své básnické nadání uplatnila i jako autorka libret k několika operám Bendlovým (Lejla, Břetislav, Karel Škréta, Dítě Tábora), k Fibichově Blaníku a ke čtyřem operám Smetanovým (Hubička, Tajemství, Čertova stěna a Viola). Jako kritička psala zejména do Osvěty, časopisu zastávajícího konzervativní národní postoje (kritika Vrchlického "kosmopolitismu", obhajoba pravosti Rukopisů, odsouzení Zolova díla, jakož i díla mladé básnické generace 90. let, apod.) Jako překladatelka zprostředkovala českému čtenáři např.

19 P ŠTROSSOVA 15, PRAHA 1 Mickiewiczova Pana Tadeáše, Byronovu Childe Haroldovu pouť, Puškinova Borise Godunova aj. Rozsáhlá je její próza. Psala pohádky pro děti, povídky a delší prózy pro děti i pro dospělé, většinou však schematické, silně moralizující. V povědomí nejstarších generací mohou ještě být příběhy Svéhlavičky nebo Celinky. Jinak si z její prózy uchovaly význam již jen její vzpomínky (Z mého mládí, 1921, Co přinesla léta, 1928). Podle všeho zapomenuty jsou dnes i její divadelní hry (např. Harantova žena,1881). Eliška Krásnohorská zemřela v Praze 26. listopadu 1926.

20 ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ Česká básnířka, prozaička, překladatelka, autorka dětské literatury a operní libretistka. Vlastním jménem Alžběta Pechová, narodila se 18.listopadu 1847 v Praze v početné rodině pražského řemeslníka. Otec jí zemřel v jejích třech letech, rodina žila velmi skromně. Na mladou dívku působili její dva umělecky založení starší bratři. Po absolvování základního vzdělání pokračovala ve vzdělávání v malostranském Ústavu pro ženské ruční práce. Svého skutečného vzdělání však většinou dosáhla jako samouk, neboť možnost ženského institucionálního vzdělávání byla za jejích mladých let velmi omezená. Proto se také zasazovala za založení první dívčí střední školy (která byla posléze, r. 1890, otevřena pod názvem Minerva) a pracovala v ženském hnutí (byla např. redaktorkou Ženských listů). První verše začala publikovat r v Lumíru. Již od začátku 60. let se u E. Krásnohorské projevila vážná kloubní nemoc, kvůli které po léta pravidelně pobývala v různých lázních. Od r se natrvalo usadila v Praze (předtím delší pobyty na Šumavě, na Chodsku). Optimistická lyrika její první básnické sbírky Z máje žití (1871) je pod vlivem V. Hálka. Lyrické verše o životě a přírodě Šumavy obsahuje sbírka Ze Šumavy (1873), epické verše sbírky K slovanskému jihu (1880) byly inspirovány osvobozeneckým bojem balkánských národů proti Turkům a jihoslovanskou lidovou epikou. V další plodné básnické tvorbě (Letorosty, Vlny v proudu, Vlaštovičky, Šumavský robinzon aj.) zaujala zejména knížkou básnické satiry na tehdejší český politický život Bajky velkých (1889). Své básnické nadání uplatnila i jako autorka libret k několika operám Bendlovým (Lejla, Břetislav, Karel Škréta, Dítě Tábora), k Fibichově Blaníku a ke čtyřem operám Smetanovým (Hubička, Tajemství, Čertova stěna a Viola). Jako kritička psala zejména do Osvěty,časopisu zastávajícího konzervativní národní postoje (kritika Vrchlického "kosmopolitismu", obhajoba pravosti Rukopisů, odsouzení Zolova díla, jakož i díla mladé básnické generace 90. let, apod.) Jako překladatelka zpro-

21 Č ERNÁ 15, PRAHA 1 středkovala českému čtenáři např. Mickiewiczova Pana Tadeáše, Byronovu Childe Haroldovu pouť, Puškinova Borise Godunova aj. Rozsáhlá je její próza. Psala pohádky pro děti, povídky a delší prózy pro děti i pro dospělé, většinou však schematické, silně moralizující. V povědomí nejstarších generací mohou ještě být příběhy Svéhlavičky nebo Celinky. Jinak si z její prózy uchovaly význam již jen její vzpomínky (Z mého mládí, 1921, Co přinesla léta, 1928). Podle všeho zapomenuty jsou dnes i její divadelní hry (např. Harantova žena,1881). Eliška Krásnohorská zemřela v Praze 26. listopadu 1926.

22 VLADIMÍR J. KRAJINA Český botanik, politik, vysokoškolský učitel. Narodil se 30. ledna 1905 ve Slavicích poblíž Třebíče v učitelské rodině. V letech studoval na pražské přírodovědecké fakultě. Poté pracoval jako asistent v pražském Botanickém ústavu UK. Jeho oborem byla systematická botanika a rostlinná ekologie. Léta strávil na cestě kolem světa, kterou podnikl ze studijních důvodů. Zejména na havajských ostrovech se tehdy zdržel, neboť tam zkoumal místní flóru. V roce 1934 se na základě obhajoby své vědecké práce na pražské přírodovědecké fakultě stal docentem a v roce 1945 profesorem. Flóru v době svého mládí zkoumal i na půdě tehdejší republiky, konkrétně flóru vysokohorskou v rámci geobotanického výzkumu v Mlynické dolině ve Vysokých Tatrách (Die Pflanzengesellschaften des Mlynica-Tales, Drážďany 1933). Za německé okupace se stal jedním z nejdůležitějších činitelů domácího odboje. Nejdříve ( ) byl spolupracovníkem Politického ústředí, od r členem Ústředního vedení odboje domácího, přičemž již od r až do svého zatčení v roce 1943 řídil v ilegalitě radiotelegrafické spojení s londýnským centrem čs. zahraničního odboje. V letech byl vězněn v Malé pevnosti vterezíně. Propuštěn byl 7. května a během několika hodin se stal členem revoluční České národní rady. V letech byl poslancem Národního shromáždění a generálním tajemníkem Československé strany národně socialistické.po komunistickém převratu byl 26. února zatčen Státní bezpečností (zatýkací formule prý zněla: Éto mirovája revolúcija, vy znájetě ), avšak na zásah prezidenta Beneše byl hned propuštěn. O tři dny později emigroval. V září 1948 byl v nepřítomnosti odsouzen k 25 letům vězení. Od r žil v Kanadě. Přednášel botaniku na Univerzitě Britské Kolumbie ve Vancouveru.V letech tam působil již jako (nejdříve mimořádný, krátce nato řádný) profesor. Zasloužil se o zachování kanadského, zejména lesního bohatství a o zřízení výzkumných rezervací na kanadském

23 B ENÁTSKÁ 2, PRAHA 2 severu. Publikoval různé vědecké práce (Ecology of Forest Trees in British Columbia, 1969; Ecological Reserves in British Columbia, 1978; Securing Reserves in Britisch Columbia, 1985). Podílel se i na činnosti československého exilu. Byl místopředsedou Rady svobodného Československa a roku 1975 se stal předsedou exilové národněsocialistické strany. Napsal rozsáhlé dvoudílné paměti (Ve službách odboje a demokracie a Studenou válkou konečně k svobodě), z nichž zatím vyšla jen malá část, nazvaná Vysoká hra (Praha 1994). Svou vlast Československo mohl navštívit až po 42 letech, v roce Prezident republiky mu tehdy udělil nejvyšší československé státní vyznamenání Řád bílého lva. Vladimír J. Krajina zemřel 1. června 1993 ve Vancouveru. Jeho popel byl r uložen na Vyšehradském hřbitově.

24 JAN KREJČÍ Český geolog a mineralog, všestranný přírodovědec, zakladatel české geologie, profesor pražské univerzity. Narodil se 28. února 1825 v Klatovech. Po studiích na technice (1848) pracoval v oddělení nerostných sbírek Českého muzea, kde byl asistentem prof. Fr. X. Zippeho, jehož se roku 1849 stal nástupcem. Přitom učil na české reálce a v letech zaskakoval jako vysokoškolský učitel mineralogie a geologie na technice. V letech byl ředitelem vyšší reálky v Písku, odkud se však zakrátko vrátil na reálku pražskou. Roku 1863 se habilitoval na české technice a od roku 1864 na ní až do roku 1881 jako profesor mineralogie a geologie působil. Od roku 1881 pak byl profesorem geologie na pražské univerzitě. Zasloužil se o přírodovědný výzkum českých zemí, usiloval o popularizaci přírodních věd aovydávání děl českých autorů v češtině. Od roku 1853 redigoval s Janem Ev. Purkyněm přírodovědecký časopis Živa, do něhož, stejně jako do Časopisu Českého muzea, hojně přispíval. Byl autorem mnoha prací z geologie Čech, např. Krystallografie čili nauka o tvarech hmoty (1867), Popis geologických útvarů v Čechách (1869), Geologie čili nauka o útvarech zemských se zvláštním ohledem ke krajinám československým (1877), kterážto publikace byla jeho dílem stěžejním, aj. Vydal i řadu učebnic. Jan Krejčí zemřel 1. srpna 1887 v Praze.

25 Š TULCOVA, PRAHA 2

26 RUDOLF KREMLIČKA Český malíř a grafik, osobitý umělec, významný představitel českého moderního výtvarného umění, člen skupiny Tvrdošíjní. Narodil se 19. června 1886 v Kolíně. Studoval na Akademii výtvarných umění u Vlaha Bukovace ( ) a B. Roubalíka, kteří ho však podle všeho nikterak zvlášť neovlivnili. Mnohem více oceňoval umělecké dílo Maxmiliána Pirnera ( ), a zejména Hanuše Schweigera ( ). Inspiroval se i starými holandskými mistry (studijní cesta do Holandska v roce 1910). Na studijní cestě v Paříži (1911) se Rudolf Kremlička seznámil s impresionismem (E. Manet, A. Renoir, E. Degas). Jeho raná krajinářská tvorba je podle všeho inspirována i českým malířem Antonínem Slavíčkem ( ), v barevných kontrastech Kremličkovy portrétní tvorby pak si lze povšimnout i vlivu Cézannova. S kubismem se seznámil při svém delším pobytu v Rusku v roce Od roku 1915 se pravidelně stýkal s malíři, kteří jsou dodnes známi jako členové pozdější skupiny Tvrdošíjní, tj. s Josefem Čapkem ( ), Václavem Špálou ( ), Janem Zrzavým ( ), Vlastislavem Hofmanem ( ), Otakarem Marvánkem ( ). Tehdy Rudolf Kremlička tvořil v duchu dobového vitalismu (Děvče v bílém živůtku, 1915; několik obrazů na téma Tanečnice, ). Pojmenování skupiny vzniklo podle záhlaví katalogu k výstavě Tvrdošíjných zahájené v dubnu 1918: A přece! Několik tvrdošíjných. Autorem byl Stanislav Kostka Neumann ( ), který tehdy pronesl i úvodní slovo. Vyhraněný senzualistický kolorista Rudolf Kremlička s nimi vystavoval rovněž. České malířství 20. let 20. století se kromě toho, že se v něm výrazně projevovaly civilistické tendence, opět vrátilo ke smyslovému vnímání a snažilo se je objektivizovat formou, která navazovala na klasicismus. Zatímco v krajinomalbě se takto projevovali např. Vincenc Beneš ( ), Václav Špála a Otakar Nejedlý ( ), vyjádřili ve figurální malbě vztah smyslovosti a klasicismu právě Rudolf Kremlička (zejména ve svých obrazech Myčky, 1919 a Pradleny, 1923) nebo tvorbou obrazů inspirovaných antickou mytologií Antonín Procházka ( ). Kolem poloviny 20. let se Rudolf Kremlička věnoval studiu ženského aktu, přičemž zároveň usiloval i o náročnější obrazovou kompozici (Ženy na břehu řeky, 1925). Obrazy z přelomu let dvacátých a tři-

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y P AMĚŤ PRAHY B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y V P R A Ž S K É P A M Á T K O V É R E Z E R V A C I U N E S C O P AMĚŤ PRAHY VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE Každý návštěvník

Více

Čítanka 9 Slovníček autorů

Čítanka 9 Slovníček autorů A Joseph Alexander ALTSHELER /džouzif eligzándr óltšelr/ (29. 4. 1862 Three Springs, Kentucky, USA 5. 6. 1919 New York, USA) Americký novinář a prozaik, jeden z nejpopulárnějších autorů dobrodružné literatury

Více

OBSAH. 1. Úvod... 2. 2. Smetanův život... 3. V čele české opery... 7. Má vlast... 10. Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12

OBSAH. 1. Úvod... 2. 2. Smetanův život... 3. V čele české opery... 7. Má vlast... 10. Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12 OBSAH STRANA 1. Úvod... 2 2. Smetanův život... 3 V čele české opery... 7 Má vlast... 10 Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12 Vrcholy umělecké tvorby... 15 3. Místa Spojená s Bedřichem Smetanou Jabkenice...

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti,

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu přivítat na půdě Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, která se stala v letošním

Více

Národní obrození v Čechách Charakteristika doby

Národní obrození v Čechách Charakteristika doby Národní obrození v Čechách Charakteristika doby V 18. a 19. století bylo naše území stále součástí mnohonárodnostní habsburské monarchie. V této době však započalo postupné potlačování feudalismu a prosazovalo

Více

RUDOLF MEDEK (8. 1. 1890 v Hradci Králové 22. 8. 1940 v Praze)

RUDOLF MEDEK (8. 1. 1890 v Hradci Králové 22. 8. 1940 v Praze) RUDOLF MEDEK (8. 1. 1890 v Hradci Králové 22. 8. 1940 v Praze) Medailonek učitelé Rudolf Medek se narodil 8. ledna 1890 v chudé ševcovské rodině. Jeho rodným městem byl Hradec Králové, kde prožil i celé

Více

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava 3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců stanice Český rozhlas Vltava Renzo Piano MUSE 1999 Foto: Alessandro Gadotti Archivio TrentoFutura 02 Giuseppe Verdi 05 11. září 06 Víkend z Olomouce 09 Denis Diderot

Více

Speciál. Praha. Praha. plná zážitků... ZDARMA. www.kamnavylet.info www.kampocesku.cz www.prazskyprehled.cz. Turistický magazín ročník IV.

Speciál. Praha. Praha. plná zážitků... ZDARMA. www.kamnavylet.info www.kampocesku.cz www.prazskyprehled.cz. Turistický magazín ročník IV. Turistický magazín ročník IV., říjen 2014 ročník V., vydání duben 2011 Speciál ZDARMA Praha Praha plná zážitků... www.kamnavylet.info www.kampocesku.cz www.prazskyprehled.cz www.travel-eye.eu www.kampocesku.cz

Více

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka Nechť je toto někomu k užitku Martin Plicka V šem, které nebaví vypracovávání maturitních otázek, jsem vytvořil tento dokument z vlastních učebních zdrojů. V případě, že vše nedopadne dle vašich představ,

Více

Výročí regionálních osobností na. září 2014. Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice

Výročí regionálních osobností na. září 2014. Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice Výročí regionálních osobností na září 2014 Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice Baarová, Lída - herečka * 07. 09. 1914 - Praha + 27. 10. 2000 - Salcburk (Rakousko) Místa působení: Praha, Rakousko

Více

Historie vybraných pomníků českých spisovatelů v Domažlicích

Historie vybraných pomníků českých spisovatelů v Domažlicích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Historie vybraných pomníků českých spisovatelů v Domažlicích Veronika Šrámková Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D.

Více

Vlak Lustig Vlak Odvahy

Vlak Lustig Vlak Odvahy Arnošt Lustig Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Vlak Lustig Vlak Odvahy XV. ročník mezinárodního festivalu česko německo židovské kultury Devět bran 2014 Festival se koná pod záštitou prezidenta České

Více

Romantismus. 5.ročník. 4.čtvrtletí

Romantismus. 5.ročník. 4.čtvrtletí 5.ročník 4.čtvrtletí Romantismus Společenský vývoj v 18. století probouzí znenáhla nový umělecký směr romantismus. Projevil se ve všech oborech umění. Evidentní znaky romantického myšlení zasáhly zvláště

Více

Česko-čínské vztahy po roce 1945 v oblasti kultury

Česko-čínské vztahy po roce 1945 v oblasti kultury UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Česko-čínské vztahy po roce 1945 v oblasti kultury Czech-Chinese relations in culture after 1945

Více

Téma 2. Expresionismus skupiny Die Bruke

Téma 2. Expresionismus skupiny Die Bruke Téma 2 Expresionismus skupiny Die Bruke Emil Nolde 1867-1956, Norsko, Německý malíř a grafik Emil Nolde se narodil jako Emil Hansen 7. srpna 1867 v Nolde, které bylo tehdy součástí Šlesvicka-Holštýnska,

Více

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Co nám ukázaly oblastní slety a veřejná cvičení ( Pár dnů před XIV. sletem) Každý všesokolský

Více

Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005

Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005 Bělá pod Bezdězem Kronika r. 2005 Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvod Současné události Každodenní život Zajímavosti Volný čas Spolky - Tělovýchova a sport Korfbalový oddíl Oddíl házené Spolek amatérských cyklistů,

Více

2 > obsah > MUZEA 145 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST PRO DĚTI A MLÁDEŽ 177. Vážení a milí čtenáři,

2 > obsah > MUZEA 145 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST PRO DĚTI A MLÁDEŽ 177. Vážení a milí čtenáři, editorial obsah Vážení a milí čtenáři, lidová pranostika říká, že únor bílý, pole sílí. Sice nám letošní zima sněhu nadělila zatím velmi málo, dalo by se říci téměř žádný, ale my přesto doufáme, že náš

Více

Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta

Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta Jana Matasová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni

Více

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Českého jazyka a literatury Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Český jazyk francouzský jazyk BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír

Více

A budete-li odcházet s úsměvem na rtech a mírem v duši, jsem si jist, že mistři výtvarného umění odvedli svoji práci skutečně dobře.

A budete-li odcházet s úsměvem na rtech a mírem v duši, jsem si jist, že mistři výtvarného umění odvedli svoji práci skutečně dobře. Editorial Umění na historickém území Čech, Moravy a Slezska, ležícím v samém srdci Evropy, se od počátku vyvíjelo v kontextu evropské kultury ovlivňované křesťanskými tradicemi a jako její nedílná součást.

Více

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2006 ISBN 80-86249-40-9 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFŮ

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři,

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři, Vážení a milí čtenáři, čas opravdu nezadržitelně utíká, jaro se neodbytně hlásí se svými právy a my jsme pro vás připravili další vydání našeho měsíčníku. Můžete se opět zahloubat do výročí v kalendáriu,

Více

praha vlak lustig 12. 6. 24. 6. 2012 Španělská židovská kultura XIII. ročník festivalu devět bran 13. 7. 2012 Nádraží Praha-Bubny

praha vlak lustig 12. 6. 24. 6. 2012 Španělská židovská kultura XIII. ročník festivalu devět bran 13. 7. 2012 Nádraží Praha-Bubny Fotografie Pavel Chalupa XIII. ročník festivalu devět bran Španělská židovská kultura praha 12. 6. 24. 6. 2012 Stavovské divadlo Divadlo pod Palmovkou Divadlo Viola Evangelická teologická fakulta UK Kino

Více

14. ročník festivalu divadla, filmu, hudby a poezie DALŠÍ BŘEHY. www.opava-city.cz/dalsibrehy. ~město, kde lvi létají a holubi chodí pěšky

14. ročník festivalu divadla, filmu, hudby a poezie DALŠÍ BŘEHY. www.opava-city.cz/dalsibrehy. ~město, kde lvi létají a holubi chodí pěšky 14. ročník festivalu divadla, filmu, hudby a poezie DALŠÍ BŘEHY www.opava-city.cz/dalsibrehy ~město, kde lvi létají a holubi chodí pěšky ~ ~ ~ 7. - 30. dubna 2010 Termín Středa 7. 4. Čtvrtek 8. 4. Pondělí

Více

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf České moře České moře, dárek od Shakespeara, pohádkový omyl, který potěší, cosi jako láska, naděje a víra, moře pro neplavce, moře pro pěší, moře bez vody a bez příboje, nekonečné moře všeho, co bys chtěl,

Více

Život a dílo Jakuba Jana Ryby. Jana Lapešová

Život a dílo Jakuba Jana Ryby. Jana Lapešová Život a dílo Jakuba Jana Ryby Jana Lapešová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Svou bakalářskou prací na téma Život a dílo Jakuba Jana Ryby jsem chtěla vyzvednout význam tohoto umělce a pedagoga pro dnešní

Více