N A K AMPĚ 11, PRAHA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N A K AMPĚ 11, PRAHA 1"

Transkript

1 N A K AMPĚ 11, PRAHA 1 Torquatu Tassovi, 1942; Orestes v Goethově Ifigenii na Tauridě, 1943, 1954; Alcest v Moliérově Misantropovi, 1945; Henry Higgins v Shawově Pygmalionu, 1946; Cyrano v Rostandově Cyranovi z Bergeracu, 1949 aj.) Z významných rolí let 50. a 60. uveďme alespoň Leonida Gajeva z Čechovova Višňového sadu (1951), Vilhelma Schlumse z Jiráskovy Samoty (1953), Gaidera z Nezvalovy Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou (1956), prvního herce ze Shakespearova Hamleta (1959), velkoknížete z Brechtova Kavkazského křídového kruhu (1962). Jeho paměti Divadlo aneb Snář byly r odměněny výroční cenou nakladatelství Odeon. Eduard Kohout zemřel v Praze 26. října 1976.

2 JIŘÍ JOSEF KOLÁR Český a německý herec, režisér, český dramatik a překladatel. Vlastním jménem Josef Kolář, narodil se 9. února 1812 v Praze. Velmi vzdělaný, člověk s všestranným rozhledem a schopnostmi, ovládal několik jazyků. Nejdříve se živil jako vychovatel, jako ochotnický herec začal r v Tylově Kajetánském divadle na Malé Straně (avšak s J. K. Tylem si tehdy ani později příliš nerozuměl). V letech byl hercem Stavovského divadla (od r hlavním režisérem české činohry). V letech byl hlavním režisérem a uměleckým ředitelem Prozatímního divadla. Nakonec (v roce 1881) působil jako dramaturg Národního divadla. Jako herec vynikl v hrdinských a tragických rolích, byl jedním z nejvýznamnějších představitelů romantismu na českém jevišti (Karel Moor nebo Franz Moor v Schillerových Loupežnících, Mefistofeles v Goethově Faustovi, Shylock v Shakespearově Kupci benátském, Jago v Othellovi, Richard III., Macbeth, Hamlet, Král Lear). Inscenoval Smetanovy opery (např. Branibory v Čechách, Prodanou nevěstu, Beethovenova Fidelia. Ve své době byl oblíbený i jako dramatik (např. tragédie Monika, Magelona, Pražský žid, Žižkova smrt, komedie Mravenci), prozaik (např. Pekla zplozenci, Malíř Rainer, Pražská čarodějnice) a překladatel (zejména F. Schillera, W. Shakespeara a J. W. Goetha). Josef Jiří Kolár zemřel 31. ledna 1896 v Praze.

3 N A Z DERAZE 7, PRAHA 2

4 IVAN STĚPANOVIČ KONĚV Ruský (sovětský) vojevůdce 2. světové války, maršál Sovětského svazu, v komunistických pramenech vždy označovaný mj. za osvoboditele Prahy. Narodil se 28. prosince 1897 v Archangelsku. Vojákem se stal již v době ruské občanské války v letech Za 2. světové války (Rusy nazývané Velkou vlasteneckou válkou - začala pro ně až 22. června 1941, kdy Německo porušilo pakt o neútočení uzavřený mezi Hitlerem a Stalinem na deset let) byl nejdříve jako generálporučík jmenován velitelem 19. armády, která v červenci 1941 v rámci operací Západního frontu v době bojů u Smolenska stupňovitě za levým křídlem 22. armády hájila smolenský směr (Smolensk nakonec přes veškeré obranné úsilí 5. srpna 1941 padl). V září 1941 se již jako generálplukovník stal na krátký čas velitelem Západního frontu. Po neúspěšném, jím nařízeném protiúderu proti severnímu uskupení nepřátelských vojsk, provádějícímu obchvat, byl z funkce velitele Západního frontu odvolán a jmenován do funkce zástupce tohoto velitele (kterým se tehdy stal maršál Žukov). Poté bylo Ivanu S. Koněvovi svěřeno velení nad skupinou vojsk operujících v kalininském směru (Kalininský front), která osvobodila 11. prosince 1941 Klin a 16. prosince téhož roku Kalinin. Po bitvě u Stalingradu byl Koněv, který se mezitím již opět stal velitelem Západního frontu, tohoto velení zproštěn, aby mohl být jmenován novým velitelem frontu Severozápadního.V této funkci však setrval jen krátce, neboť v červenci 1943 již byl velitelem Stepního frontu, jehož vojska 23. srpna 1943 vstoupila do definitivně osvobozeného Charkova. V rámci dalšího tažení armád západním směrem postupoval Koněvův Stepní front na Poltavu a Kremenčug, po osvobození Poltavy 23. září 1943 překročil u Kremenčugu Don. 20. října 1943 byl Stepní front přejmenován na 2. ukrajinský front (Voroněžský front byl tehdy přejmenován na 1. ukrajinský front). 14. února 1944 obsadila vojska 52. armády 2. ukrajinského frontu Korsuň Ševčenkovskij, skupina německých vojsk obklíčená u tohoto města byla 17. února zcela zlikvidována, i s bojovou technikou by-

5 S T AROMĚSTSKÉ NÁM. 4, PRAHA 1 lo zajato mužů. Začátkem května 1944 byl maršál Koněv jmenován velitelem 1. ukrajinského frontu. V červenci 1944 se vojska maršála Koněva pevně usadila již v Polsku na sandoměřském předmostí, odkud zahájila 12. ledna 1945 útok, a tím i svůj další postup směrem k Odře. V únoru a březnu 1945 podnikl 1. ukrajinský front dvě operace ve Slezsku a koncem března pronikl k Lužické Nise na úroveň vojsk 1. běloruského frontu, který již předtím stanul na Odře. Poté, co se vojska maršála Koněva v poslední třetině dubna a začátkem května 1945 významně podílela na berlínské operaci Rudé armády, dostala spolu s některými rychlými vojsky 2. a 4. ukrajinského frontu rozkaz urychlit postup ku Praze a podpořit Pražské povstání, jež vypuklo 5. května. Do Prahy dorazila tato vojska pod Koněvovým velením brzy ráno 9. května Pražské obyvatelstvo jim připravilo nadšené uvítání. I po válce zastával maršál Ivan Stěpanovič Koněv četné významné velitelské funkce ( vrchní velitel Střední skupiny vojsk, a vrchní velitel pozemních vojsk, 1955 az 1960 vrchní velitel Spojených ozbrojených sil států Varšavské smlouvy, velitel skupiny sovětských vojsk v Německu). Zemřel v Moskvě.

6 ADOLF KOSÁREK Český malíř krajinář. Narodil se 6. ledna 1830 v Herálci u Humpolce. Podle svých současníků byl člověkem tichým, jemným a spíše plachým. Na pražské Akademii výtvarných umění studoval v letech 1850 až Z elementárky přešel do krajinářské školy Maxe Haushofera, kde v přibližně stejném období studovali i pozdější malíři krajináři Bedřich Havránek, Alois Bubák, Julius Mařák či Hugo Ullik. Znal se i s Viktorem Barvitiem, Josefem Mánesem, Emanuelem Heroldem či Karlem Purkyněm. Svou uměleckou dovednost získal při praktické výuce na Akademii, na cestách se školou (Šumava, Bavorsko, Alpy), sám navštívil Solnohradsko a poté i Rujanu, poučil se i z výstav, pořádaných tehdy v Praze zejména mnichovskými a düsseldorfskými malíři. A právě vlivu cizích umělců si lze povšimnout u jeho raných obrazů (např. Bouře v horách, Soumrak, Motiv z Pardubic), přestože již z nich je zřejmé, že je přímo spjat s českou krajinou, kterou bytostně cítil a prožíval a které o něco později věnoval většinu svého díla (např. Krajina s čápem, Krajina ze středních Čech, Krajina s kamenným mostem, Krajina s mostem u samoty, Krajina s dřevěným mostem). Maluje krajiny typicky romantické: lesnatá krajina s poustevnou či hradem nebo obrazy Hřbitov u moře, Měsíčná noc apod. Vedle obrazů laděných romanticky však v Kosárkově díle nacházíme i krajiny cítěné realisticky, jako je např. Bažina v horách či Krajina s vozem a bílou plachtou. Avšak dlouho tvořit nebylo Adolfu Kosárkovi dopřáno. Zničila ho bída a z ní pocházející nemoc, tak typická pro celé 19. století - souchotiny. Nicméně přes svůj krátký věk tento umělec vytvořil rozsáhlé a pozoruhodné dílo. Mezi jeho známá poslední díla patří Česká krajina, Letní krajina, Krajina s kaplí, Selská svatba a Podzimní krajina. Jeho oblíbeným námětem bylo i (dnes pražské) Prokopské údolí, jež ztvárnil z různých pohledů z různých míst na obrazech, na kterých vždy dominuje tamější kostelík sv. Prokopa, v 50. letech 20. stol. komunistickou mocí škodolibě odstraněný. Adolf Kosárek zemřel v Praze 30. října 1959 ve věku pouhých 29 let. Souborné výstavy jeho díla se konaly roku 1924 ve SVU Mánes vpraze a v letech 1959 a 1991 v Národní galerii, rovněž v Praze.

7 V ALDŠTEJNSKÁ 4, PRAHA 1

8 JAN KOTĚRA Český architekt evropského významu, zakladatelská osobnost české moderní architektury, malíř a grafik, návrhář nábytku, teoretik architektury. Narodil se 18. prosince 1871 v Brně. Po studiu na německé průmyslové škole v Plzni a po čtyřech letech stavitelské praxe se v letech stal žákem a později i spolupracovníkem O. Wagnera na vídeňské Akademii výtvarných umění. Poté podnikl cestu do Itálie. Studie a kresby, které během ní vznikly, vystavoval r v Topičově salonu v Praze. Učil na pražské Uměleckoprůmyslové škole, r byl jmenován profesorem, na Uměleckoprůmyslové škole měl r výstavu. Soustředil kolem sebe generaci mladých architektů, s nimiž založil časopis pro moderní architekturu Styl (1907). Ke Kotěrovým spolupracovníkům patřili O. Novotný, J. Gočár, P. Janák, L. Machoň, B. Fuchs aj. R přešel J. Kotěra na pražskou Akademii výtvarných umění, kde pak působil až do konce života. Jan Kotěra byl činný v oboru architektury monumentální i užitkové. Pro jeho práce je příznačná přehledná koncepce a tvarová jasnost, vyznačující se tvůrčí logikou. Usiloval o připoutání všech oborů výtvarného umění k architektuře, která se podle něho měla stát uměním vedoucím. Prodělal slohový přerod od secese k principům individualistické moderny s vlastním pojetím klasicizující formy. Domyslel zděnou konstrukci k systému železobetonového skeletu. Zabýval se otázkami reformy bydlení. Vytvořil typ moderní vily a rodinného domu, je autorem návrhů nových typů dělnických kolonií. Z jeho více než 170 architektonických návrhů a projektů byla uskutečněna jen menší část: Peterkův dům na Václavském náměstí v Praze (1900), spolkový dům a divadlo v Prostějově (1905 až1907), vodárna v Praze-Vršovicích (1907), muzeum v Hradci Králové ( ), četné vily a rodinné domy vpraze (Suchardova vila v Bubenči, vlastní vila na Vinohradech), v Bechyni, Černošicích, Chrustenicích, Holoubkově, Vysokém Mýtě, Zlíně, Dobrušce, Všenorech (Štencova vila), Sadské, Turnově (to vše průběžně v letech ), činžovní domy v Praze, např. Laichterův dům na Vinohradech ( ), Urbánkův dům - Mozarteum v Jungmannově ulici ( ), banka v Sarajevu (1911 až 1912), Lembergerův palác ve Vídni ( ), novostavba zámku v Radboři a úprava starého zámku (1911-

9 N ÁM. J. PALACHA 3, PRAHA ), projekty dělnických a úřednických kolonií v Lounech ( ), v Praze - Záběhlicích (1914 až 1915), ve Zlíně (1918), v Králově Dvoře (1920). Vrcholem Kotěrova díla byl monumentální projekt pražské univerzity (budovy právnické a teologické fakulty a budova rektorátu UK), z něhož však byla realizována pouze budova právnické fakulty (dokončena až po Kotěrově smrti). Jan Kotěra je i autorem návrhů interiérů, návrhu na salonní vůz Elektrických podniků, návrhů hrobek, jakož i instalací různých výstav, např. Rodinovy výstavy v Praze 1902 nebo expozice českého umění na světové výstavě v St. Louis 1904 aj. Je autorem řady kreseb, akvarelů a drobných grafik. Zemřel v Praze 17. dubna 1923.

10 JOSEF KRÁL Významný český klasický filolog, překladatel antické literatury a autor prací o české prozódii. Narodil se 18. prosince 1853 v Praze. Na pražském Akademickém gymnáziu byl žákem prof. Jindřicha Niederleho. Klasickou filologii studoval na filozofické fakultě pražské univerzity v letech V letech učil na gymnáziu a od r na obnovené české univerzitě, jejímž řádným profesorem se stal v r Během svého působení na pražské univerzitě krátce zastával i funkci děkana filozofické fakulty ( ) a později i rektora české univerzity ( ). Byl dlouholetým redaktorem Listů filologických, redaktorem Sbírky klasiků řeckých a římských v překladech českých, významným členem Jednoty českých filologů, Matice české, České akademie pro vědy, slovesnost a umění, Královské české společnosti nauk. Byl vědcem uznávaným doma i v zahraničí. Věnoval se řecké a římské literatuře, zabýval se antickou mytologií a klasickou archeologií, antickou kulturou, věnoval se řecké gramatice a v souvislosti s překládáním antických dramat i české prozódii. Z jeho díla teoretického patří mezi nejvýznamnější jeho jčtyřdílná Řecká a římská rytmika a metrika (1890, 1906, 1911, 1913), spis Česká prozódie (1909) a posmrtně vydaná dvoudílná práce O prozódii české 1. Historický vývoj české prozódie (1923); 2. Opřízvučném napodobení starověkých rozměrů časoměrných (1938). Prof. dr. Josef Král zemřel v Praze 19. září 1917 a je pohřben na Vyšehradském hřbitově.

11 M ELANTRICHOVA 20, PRAHA 1

12 VINCENC KRAMÁŘ Český historik umění, teoretik, kritik, sběratel. Narodil se 8. května 1877 ve Vysokém nad Jizerou. Studoval na pražské Akademii výtvarných umění a na vídeňské univerzitě, kde byl žákem F. Wickhoffa a A. Riegla. Promoval r Ve své dizertační práci Poměr Francie ke gotice v nové době vypracoval metodu aktivního přístupu k předmětu bádání, předpokládající vedle perfektní znalosti faktografické i porovnání uměleckých projevů s uměleckými názory a jejich proměnami. Podnikl studijní cesty do Itálie, Německa, Belgie, Holandska, Francie. Záhy se stal i odborníkem na nové proudy v umění, jejich znalcem a sběratelem. Byl jedním z prvních historiků umění, kteří se systematicky zabývali dílem Picassovým. V. Kramář začal Picassa sledovat v rozhodující fázi kubismu. V letech shromáždil rozsáhlou picassovskou sbírku. Od r byl ředitelem obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění. Ze zájmu o Picassa vzešla rozsáhlá studie Kubismus (1921), v níž autor pohlíží na kubismus jako na nový vztah ke skutečnosti, nikoliv jako na samoúčelné formální experimentování. Uvědomoval si nutnost úsilí o prosazení moderního umění v zápasu s konzervatismem (Dnešní kulturní tradice a Moderní galerie, 1927). Historii však považoval za důležitou, neboť v ní nalézal vývoj uměleckého problému, který jej zajímal z hlediska umění současného (Zátiší v novodobém umění, 1932) Sbírky Společnosti vlasteneckých přátel umění doplňoval důležitými vývojovými díly a zaváděl nové metody restaurační a konzervační práce. R se stal ředitelem Státní sbírky starého umění vpraze. Ve své stati O objektivitě zr.1937 prohlásil, že umění je v podstatě jen jedno a není možno rozuměti starému umění a jíti životem bez zájmu o soudobou tvorbu, čímž jen potvrdil své již dříve formulované názory na moderní umění. Ve stati Španělsko a kubismus (1937) pak reagoval na aktuální politické události. Je i autorem řady historických studií věnovaných evropskému i českému umění (Rembrandtovo Zvěstování P. Marie, 1926; Dürerova Růžencová slavnost, 1935; František Tkadlík, krajinář, 1937; Greco a Goya ve sbírce starého umění, 1938; Madona se sv. Kateřinou a Markétou, 1937). Jeho úvahy O obrazech a galeriích vyšly v r Vincenc Kramář zemřel v Praze 7. listopadu 1960.

13 M ARIÁNSKÉ NÁM. 1, PRAHA 1

14 V ÁCLAV MATĚJ KRAMERIUS Zakladatel českého novinářství, zakladatel nakladatelství Česká expedice, překladatel, vydavatel a autor lidové četby. Narodil se 12. února 1753 v Klatovech, kde vystudoval gymnázium. Po absolvování filozofie ( ) v Praze začal studovat práva, která nedokončil. Od r byl knihovníkem, opisovačem rukopisů a domácím knihtiskařem u rytíře J. F. Neuberka, k němuž ho uvedl J. Dobrovský, s nímž se Kramerius znal ze studií. U Neuberka se seznámil s dalšími osobnostmi českého kulturního života (např. s F M. Pelclem, F. F.Procházkou, F. J. Tomsou, K. R. Ungarem aj.). Od r byl zaměstnán v Schönfeldově tiskárně, později se stal redaktorem Schönfeldských c.k. pražských novin. Od r vydával vlastní Krameriusovy c.k. pražské poštovské noviny, později přejmenované na Krameriusovy c. k. vlastenské noviny,spřílohami Pražský posel nebo Přítel lidu.r.1790 založil české nakladatelství, knihkupectví a antikvariát Česká expedice, které mohl díky sňatku s dcerou pražského zlatníka J.Hereciusovou o rok později rozšířit. Vydával například spisy popularizující josefinské reformy (Kniha Josefova, Patentní ruční knížka aj.), brožury informující o významných událostech (např. Přežalostné noviny o nešťastném Ludvíkovi XVI. aj.), výchovně-vzdělávací kalendáře, dále pak různé poučné, zábavné, dobrodružné či cestopisné knížky (Cesta do Arábie, Zazděná slečna, Čarodějnice Megera, Jana Smita...příhody po cestách - celkem přes 80 svazků). Smysl a cíl své nakladatelské činnosti vyložil ve vlastní předmluvě k povídce P.Šedivého České amazonky (1792). Drobnými básněmi se podílel na Thámově almanachu Básně v řeči vázané (1785), překládal německou poezii (G. A. Bürgera, A. Hallera), přeložil činohru S. Gessnera Albert a Lotte. K okruhu spisovatelů kolem České expedice patřili kromě P. Šedivého J. J.Dlabač, J. Rulík, A. J. Zíma aj. Českou expedici řídil V.M.Kramerius až do r. 1807, kdy onemocněl a 22. března 1808 v Praze zemřel.

15 J ILSKÁ. 10, PRAHA 1

16 ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ Česká básnířka, prozaička, překladatelka, autorka dětské literatury a operní libretistka. Vlastním jménem Alžběta Pechová, narodila se 18.listopadu 1847 v Praze v početné rodině pražského řemeslníka. Otec jí zemřel v jejích třech letech, rodina žila velmi skromně. Na mladou dívku působili její dva umělecky založení starší bratři. Po absolvování základního vzdělání pokračovala ve vzdělávání v malostranském Ústavu pro ženské ruční práce. Svého skutečného vzdělání však většinou dosáhla jako samouk, neboť možnost ženského institucionálního vzdělávání byla za jejích mladých let velmi omezená. Proto se také zasazovala za založení první dívčí střední školy (která byla posléze, r. 1890, otevřena pod názvem Minerva) a pracovala v ženském hnutí (byla např. redaktorkou Ženských listů). První verše začala publikovat r v Lumíru. Již od začátku 60. let se u E. Krásnohorské projevila vážná kloubní nemoc, kvůli které po léta pravidelně pobývala v různých lázních. Od r se natrvalo usadila v Praze (předtím delší pobyty na Šumavě, na Chodsku). Optimistická lyrika její první básnické sbírky Z máje žití (1871) je pod vlivem V. Hálka. Lyrické verše o životě a přírodě Šumavy obsahuje sbírka Ze Šumavy (1873), epické verše sbírky K slovanskému jihu (1880) byly inspirovány osvobozeneckým bojem balkánských národů proti Turkům a jihoslovanskou lidovou epikou. V další plodné básnické tvorbě (Letorosty, Vlny v proudu, Vlaštovičky, Šumavský robinzon aj.) zaujala zejména knížkou básnické satiry na tehdejší český politický život Bajky velkých (1889). Své básnické nadání uplatnila i jako autorka libret k několika operám Bendlovým (Lejla, Břetislav, Karel Škréta, Dítě Tábora), k Fibichově Blaníku a ke čtyřem operám Smetanovým (Hubička, Tajemství, Čertova stěna a Viola). Jako kritička psala zejména do Osvěty, časopisu zastávajícího konzervativní národní postoje (kritika Vrchlického "kosmopolitismu", obhajoba pravosti Rukopisů, odsouzení Zolova díla, jakož i díla mladé básnické generace 90. let, apod.) Jako překladatelka zprostředkovala českému čtenáři např. Mickiewiczova Pana Tadeáše, Byronovu Childe Haroldovu pouť, Puškinova Borise Godunova aj.

17 R ESSLOVA 5, PRAHA 1 Rozsáhlá je její próza. Psala pohádky pro děti, povídky a delší prózy pro děti i pro dospělé, většinou však schematické, silně moralizující. V povědomí nejstarších generací mohou ještě být příběhy Svéhlavičky nebo Celinky. Jinak si z její prózy uchovaly význam již jen její vzpomínky (Z mého mládí, 1921, Co přinesla léta, 1928). Podle všeho zapomenuty jsou dnes i její divadelní hry (např. Harantova žena,1881). Eliška Krásnohorská zemřela v Praze 26. listopadu 1926.

18 ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ Česká básnířka, prozaička, překladatelka, autorka dětské literatury a operní libretistka. Vlastním jménem Alžběta Pechová, narodila se 18.listopadu 1847 v Praze v početné rodině pražského řemeslníka. Otec jí zemřel v jejích třech letech, rodina žila velmi skromně. Na mladou dívku působili její dva umělecky založení starší bratři. Po absolvování základního vzdělání pokračovala ve vzdělávání v malostranském Ústavu pro ženské ruční práce. Svého skutečného vzdělání však většinou dosáhla jako samouk, neboť možnost ženského institucionálního vzdělávání byla za jejích mladých let velmi omezená. Proto se také zasazovala za založení první dívčí střední školy (která byla posléze, r. 1890, otevřena pod názvem Minerva) a pracovala v ženském hnutí (byla např. redaktorkou Ženských listů). První verše začala publikovat r v Lumíru. Již od začátku 60. let se u E. Krásnohorské projevila vážná kloubní nemoc, kvůli které po léta pravidelně pobývala v různých lázních. Od r se natrvalo usadila v Praze (předtím delší pobyty na Šumavě, na Chodsku). Optimistická lyrika její první básnické sbírky Z máje žití (1871) je pod vlivem V. Hálka. Lyrické verše o životě a přírodě Šumavy obsahuje sbírka Ze Šumavy (1873), epické verše sbírky K slovanskému jihu (1880) byly inspirovány osvobozeneckým bojem balkánských národů proti Turkům a jihoslovanskou lidovou epikou. V další plodné básnické tvorbě (Letorosty, Vlny v proudu, Vlaštovičky, Šumavský robinzon aj.) zaujala zejména knížkou básnické satiry na tehdejší český politický život Bajky velkých (1889). Své básnické nadání uplatnila i jako autorka libret k několika operám Bendlovým (Lejla, Břetislav, Karel Škréta, Dítě Tábora), k Fibichově Blaníku a ke čtyřem operám Smetanovým (Hubička, Tajemství, Čertova stěna a Viola). Jako kritička psala zejména do Osvěty, časopisu zastávajícího konzervativní národní postoje (kritika Vrchlického "kosmopolitismu", obhajoba pravosti Rukopisů, odsouzení Zolova díla, jakož i díla mladé básnické generace 90. let, apod.) Jako překladatelka zprostředkovala českému čtenáři např.

19 P ŠTROSSOVA 15, PRAHA 1 Mickiewiczova Pana Tadeáše, Byronovu Childe Haroldovu pouť, Puškinova Borise Godunova aj. Rozsáhlá je její próza. Psala pohádky pro děti, povídky a delší prózy pro děti i pro dospělé, většinou však schematické, silně moralizující. V povědomí nejstarších generací mohou ještě být příběhy Svéhlavičky nebo Celinky. Jinak si z její prózy uchovaly význam již jen její vzpomínky (Z mého mládí, 1921, Co přinesla léta, 1928). Podle všeho zapomenuty jsou dnes i její divadelní hry (např. Harantova žena,1881). Eliška Krásnohorská zemřela v Praze 26. listopadu 1926.

20 ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ Česká básnířka, prozaička, překladatelka, autorka dětské literatury a operní libretistka. Vlastním jménem Alžběta Pechová, narodila se 18.listopadu 1847 v Praze v početné rodině pražského řemeslníka. Otec jí zemřel v jejích třech letech, rodina žila velmi skromně. Na mladou dívku působili její dva umělecky založení starší bratři. Po absolvování základního vzdělání pokračovala ve vzdělávání v malostranském Ústavu pro ženské ruční práce. Svého skutečného vzdělání však většinou dosáhla jako samouk, neboť možnost ženského institucionálního vzdělávání byla za jejích mladých let velmi omezená. Proto se také zasazovala za založení první dívčí střední školy (která byla posléze, r. 1890, otevřena pod názvem Minerva) a pracovala v ženském hnutí (byla např. redaktorkou Ženských listů). První verše začala publikovat r v Lumíru. Již od začátku 60. let se u E. Krásnohorské projevila vážná kloubní nemoc, kvůli které po léta pravidelně pobývala v různých lázních. Od r se natrvalo usadila v Praze (předtím delší pobyty na Šumavě, na Chodsku). Optimistická lyrika její první básnické sbírky Z máje žití (1871) je pod vlivem V. Hálka. Lyrické verše o životě a přírodě Šumavy obsahuje sbírka Ze Šumavy (1873), epické verše sbírky K slovanskému jihu (1880) byly inspirovány osvobozeneckým bojem balkánských národů proti Turkům a jihoslovanskou lidovou epikou. V další plodné básnické tvorbě (Letorosty, Vlny v proudu, Vlaštovičky, Šumavský robinzon aj.) zaujala zejména knížkou básnické satiry na tehdejší český politický život Bajky velkých (1889). Své básnické nadání uplatnila i jako autorka libret k několika operám Bendlovým (Lejla, Břetislav, Karel Škréta, Dítě Tábora), k Fibichově Blaníku a ke čtyřem operám Smetanovým (Hubička, Tajemství, Čertova stěna a Viola). Jako kritička psala zejména do Osvěty,časopisu zastávajícího konzervativní národní postoje (kritika Vrchlického "kosmopolitismu", obhajoba pravosti Rukopisů, odsouzení Zolova díla, jakož i díla mladé básnické generace 90. let, apod.) Jako překladatelka zpro-

21 Č ERNÁ 15, PRAHA 1 středkovala českému čtenáři např. Mickiewiczova Pana Tadeáše, Byronovu Childe Haroldovu pouť, Puškinova Borise Godunova aj. Rozsáhlá je její próza. Psala pohádky pro děti, povídky a delší prózy pro děti i pro dospělé, většinou však schematické, silně moralizující. V povědomí nejstarších generací mohou ještě být příběhy Svéhlavičky nebo Celinky. Jinak si z její prózy uchovaly význam již jen její vzpomínky (Z mého mládí, 1921, Co přinesla léta, 1928). Podle všeho zapomenuty jsou dnes i její divadelní hry (např. Harantova žena,1881). Eliška Krásnohorská zemřela v Praze 26. listopadu 1926.

22 VLADIMÍR J. KRAJINA Český botanik, politik, vysokoškolský učitel. Narodil se 30. ledna 1905 ve Slavicích poblíž Třebíče v učitelské rodině. V letech studoval na pražské přírodovědecké fakultě. Poté pracoval jako asistent v pražském Botanickém ústavu UK. Jeho oborem byla systematická botanika a rostlinná ekologie. Léta strávil na cestě kolem světa, kterou podnikl ze studijních důvodů. Zejména na havajských ostrovech se tehdy zdržel, neboť tam zkoumal místní flóru. V roce 1934 se na základě obhajoby své vědecké práce na pražské přírodovědecké fakultě stal docentem a v roce 1945 profesorem. Flóru v době svého mládí zkoumal i na půdě tehdejší republiky, konkrétně flóru vysokohorskou v rámci geobotanického výzkumu v Mlynické dolině ve Vysokých Tatrách (Die Pflanzengesellschaften des Mlynica-Tales, Drážďany 1933). Za německé okupace se stal jedním z nejdůležitějších činitelů domácího odboje. Nejdříve ( ) byl spolupracovníkem Politického ústředí, od r členem Ústředního vedení odboje domácího, přičemž již od r až do svého zatčení v roce 1943 řídil v ilegalitě radiotelegrafické spojení s londýnským centrem čs. zahraničního odboje. V letech byl vězněn v Malé pevnosti vterezíně. Propuštěn byl 7. května a během několika hodin se stal členem revoluční České národní rady. V letech byl poslancem Národního shromáždění a generálním tajemníkem Československé strany národně socialistické.po komunistickém převratu byl 26. února zatčen Státní bezpečností (zatýkací formule prý zněla: Éto mirovája revolúcija, vy znájetě ), avšak na zásah prezidenta Beneše byl hned propuštěn. O tři dny později emigroval. V září 1948 byl v nepřítomnosti odsouzen k 25 letům vězení. Od r žil v Kanadě. Přednášel botaniku na Univerzitě Britské Kolumbie ve Vancouveru.V letech tam působil již jako (nejdříve mimořádný, krátce nato řádný) profesor. Zasloužil se o zachování kanadského, zejména lesního bohatství a o zřízení výzkumných rezervací na kanadském

23 B ENÁTSKÁ 2, PRAHA 2 severu. Publikoval různé vědecké práce (Ecology of Forest Trees in British Columbia, 1969; Ecological Reserves in British Columbia, 1978; Securing Reserves in Britisch Columbia, 1985). Podílel se i na činnosti československého exilu. Byl místopředsedou Rady svobodného Československa a roku 1975 se stal předsedou exilové národněsocialistické strany. Napsal rozsáhlé dvoudílné paměti (Ve službách odboje a demokracie a Studenou válkou konečně k svobodě), z nichž zatím vyšla jen malá část, nazvaná Vysoká hra (Praha 1994). Svou vlast Československo mohl navštívit až po 42 letech, v roce Prezident republiky mu tehdy udělil nejvyšší československé státní vyznamenání Řád bílého lva. Vladimír J. Krajina zemřel 1. června 1993 ve Vancouveru. Jeho popel byl r uložen na Vyšehradském hřbitově.

24 JAN KREJČÍ Český geolog a mineralog, všestranný přírodovědec, zakladatel české geologie, profesor pražské univerzity. Narodil se 28. února 1825 v Klatovech. Po studiích na technice (1848) pracoval v oddělení nerostných sbírek Českého muzea, kde byl asistentem prof. Fr. X. Zippeho, jehož se roku 1849 stal nástupcem. Přitom učil na české reálce a v letech zaskakoval jako vysokoškolský učitel mineralogie a geologie na technice. V letech byl ředitelem vyšší reálky v Písku, odkud se však zakrátko vrátil na reálku pražskou. Roku 1863 se habilitoval na české technice a od roku 1864 na ní až do roku 1881 jako profesor mineralogie a geologie působil. Od roku 1881 pak byl profesorem geologie na pražské univerzitě. Zasloužil se o přírodovědný výzkum českých zemí, usiloval o popularizaci přírodních věd aovydávání děl českých autorů v češtině. Od roku 1853 redigoval s Janem Ev. Purkyněm přírodovědecký časopis Živa, do něhož, stejně jako do Časopisu Českého muzea, hojně přispíval. Byl autorem mnoha prací z geologie Čech, např. Krystallografie čili nauka o tvarech hmoty (1867), Popis geologických útvarů v Čechách (1869), Geologie čili nauka o útvarech zemských se zvláštním ohledem ke krajinám československým (1877), kterážto publikace byla jeho dílem stěžejním, aj. Vydal i řadu učebnic. Jan Krejčí zemřel 1. srpna 1887 v Praze.

25 Š TULCOVA, PRAHA 2

26 RUDOLF KREMLIČKA Český malíř a grafik, osobitý umělec, významný představitel českého moderního výtvarného umění, člen skupiny Tvrdošíjní. Narodil se 19. června 1886 v Kolíně. Studoval na Akademii výtvarných umění u Vlaha Bukovace ( ) a B. Roubalíka, kteří ho však podle všeho nikterak zvlášť neovlivnili. Mnohem více oceňoval umělecké dílo Maxmiliána Pirnera ( ), a zejména Hanuše Schweigera ( ). Inspiroval se i starými holandskými mistry (studijní cesta do Holandska v roce 1910). Na studijní cestě v Paříži (1911) se Rudolf Kremlička seznámil s impresionismem (E. Manet, A. Renoir, E. Degas). Jeho raná krajinářská tvorba je podle všeho inspirována i českým malířem Antonínem Slavíčkem ( ), v barevných kontrastech Kremličkovy portrétní tvorby pak si lze povšimnout i vlivu Cézannova. S kubismem se seznámil při svém delším pobytu v Rusku v roce Od roku 1915 se pravidelně stýkal s malíři, kteří jsou dodnes známi jako členové pozdější skupiny Tvrdošíjní, tj. s Josefem Čapkem ( ), Václavem Špálou ( ), Janem Zrzavým ( ), Vlastislavem Hofmanem ( ), Otakarem Marvánkem ( ). Tehdy Rudolf Kremlička tvořil v duchu dobového vitalismu (Děvče v bílém živůtku, 1915; několik obrazů na téma Tanečnice, ). Pojmenování skupiny vzniklo podle záhlaví katalogu k výstavě Tvrdošíjných zahájené v dubnu 1918: A přece! Několik tvrdošíjných. Autorem byl Stanislav Kostka Neumann ( ), který tehdy pronesl i úvodní slovo. Vyhraněný senzualistický kolorista Rudolf Kremlička s nimi vystavoval rovněž. České malířství 20. let 20. století se kromě toho, že se v něm výrazně projevovaly civilistické tendence, opět vrátilo ke smyslovému vnímání a snažilo se je objektivizovat formou, která navazovala na klasicismus. Zatímco v krajinomalbě se takto projevovali např. Vincenc Beneš ( ), Václav Špála a Otakar Nejedlý ( ), vyjádřili ve figurální malbě vztah smyslovosti a klasicismu právě Rudolf Kremlička (zejména ve svých obrazech Myčky, 1919 a Pradleny, 1923) nebo tvorbou obrazů inspirovaných antickou mytologií Antonín Procházka ( ). Kolem poloviny 20. let se Rudolf Kremlička věnoval studiu ženského aktu, přičemž zároveň usiloval i o náročnější obrazovou kompozici (Ženy na břehu řeky, 1925). Obrazy z přelomu let dvacátých a tři-

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci Romantismus v literatuře 1. Správně přiřaď do tabulky: balada, libreto, povídka, román, romantismus, poema 1. Původně označení pro báseň, později termín pro rozsáhlou epickou či lyrickoepickou básnickou

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina Zástřešková

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina Zástřešková Druh učebního materiálu Prezentace v programu PowerPoint Škola Autor Číslo projektu Číslo Tématický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ 2. Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování 16.07.2013 Střední

Více

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození Emilie Heyduková narozena 3.10.1859 v Písku 150. výročí narození Narodila se v rodině píseckého restauratéra Petra Reinera. Navštěvovala vyšší dívčí školu v Písku, kde působil jako profesor Adolf Heyduk,

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

Ladislav Šaloun externí učitel / speciální škola sochařská

Ladislav Šaloun externí učitel / speciální škola sochařská Ladislav Šaloun 1906 1914 externí učitel / speciální škola sochařská 1870 1. 8. narozen v Praze. 1886 1889 navštěvuje kreslířskou školu profesora Reyniera v Praze. 1889 1891 soukromě studuje sochařství

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_29_Alois Jirásek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

UDÁLOSTI FAKTA revoluce po celé Evropě ÚKOLY: Zjistěte, jak probíhala revoluce v českých zemích (v Praze).

UDÁLOSTI FAKTA revoluce po celé Evropě ÚKOLY: Zjistěte, jak probíhala revoluce v českých zemích (v Praze). 1830 1848 UDÁLOSTI FAKTA revoluce po celé Evropě formování politických požadavků o státním uspořádání v monarchii 1. obrozenecký politický program austroslavismus (František Palacký) idea sjednocení Slovanů

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Májovci, ruchovci, lumírovci

Májovci, ruchovci, lumírovci Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Májovci,

Více

Jazyk Čeština Očekávaný výstup

Jazyk Čeština Očekávaný výstup Anotace Prezentace seznámí žáky s vývojem hudby a hudebními dějinami v době klasicismu a romantismu. V úvodu si žáci opakují znalosti z dějepisu, výtvarné výchovy, eventuálně učivo z nižších ročníků. V

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století 10 Česká literatura druhé poloviny 19. století Otázka číslo: 1 Po revolučním roce 1848 zavádí rakouský ministerský předseda Bach policejní absolutismus, což se projevuje také markantním úbytkem původní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO Bedřich Smetana život a dílo DOMINO ANOTACE: Žáci si formou skupinové hry domino procvičují nejdůležitější informace ze života a hudebního díla hudebního skladatele Bedřicha Smetany. KLÍČOVÁ SLOVA: domino,

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Antonín Klášterský. Antonín Klášterský. - český básník, překladatel, libretista a organizátor literárního života. Osobnosti Mirovicka

Antonín Klášterský. Antonín Klášterský. - český básník, překladatel, libretista a organizátor literárního života. Osobnosti Mirovicka Osobnosti Mirovicka Antonín Klášterský - český básník, překladatel, libretista a organizátor literárního života * 25. 9. 1866 - Mirovice + 3. 10. 1938 pohřben: Praha Vyšehradský hřbitov Slavín Narodil

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_30_Josef Václav Myslbek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ NÁRODNÍHO OBROZENÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 9 listů prezentace

Více

PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI

PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: leden 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

7. léta 18.století počátek 19.století

7. léta 18.století počátek 19.století 7. léta 18.století počátek 19.století UDÁLOSTI FAKTA Čechy součástí habsburské monarchie vláda Marie Terezie a Josefa II. reformy v duchu osvícenských zásad (1773 zrušení jezuitského řádu, 1774 všeobecná

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Narodil se 30. dubna 1877 v Jemnici jako jeden z osmi dětí chudého jemnického síťaře.

Narodil se 30. dubna 1877 v Jemnici jako jeden z osmi dětí chudého jemnického síťaře. Roman Havelka - malíř Narodil se 30. dubna 1877 v Jemnici jako jeden z osmi dětí chudého jemnického síťaře. Měšťanskou školu vychodil v Jihlavě, kam se roku 1885 rodina přestěhovala. V roce 1892 byl přijat

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_20_Leoš Janáček Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: 8. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz říjen 2011 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

atelier sochařky hany wichterlové

atelier sochařky hany wichterlové okolí újezdu_praha 1_malá strana atelier josefa sudka atelier sochařky hany wichterlové samostatně stojící stavba se zahradou na pozemku patřícímu mč praha 1 v současné době přístupná přes bytový dům újezd

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Česká a světová literatura v počátku 19. století

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk literatura 19. století. PhDr. Iveta Pelcová

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk literatura 19. století. PhDr. Iveta Pelcová Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 32_05 Sada: III Ověření ve výuce: Třída: 9.A Datum: 24.11.2011

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_35_Karel Čapek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis Autor: Název školy: Mgr. Petra Junková Základní škola, Radiměř, okres Svitavy Číslo projektu : CZ. 1.07/1.4.00/ 21.0081 Název šablony klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_14_Karel Jaromír Erben Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_07_Václav Havel Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.3

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Národní obrození. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Národní obrození. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Národní

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Uvedené příklady představují určité typy autoritních záznamů, u nichž chceme upozornit

Více

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 8.9.2012 PRO ROČNÍK: 3. OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_DUM

Více

EU_12_sada2_07_ČJ_Literatura5_Dur

EU_12_sada2_07_ČJ_Literatura5_Dur EU_12_sada2_07_ČJ_Literatura5_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

JULIUS MAŘÁK (* ) Inventář osobního fondu

JULIUS MAŘÁK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JULIUS MAŘÁK (* 1832-1899) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu:1871 1899 (1960) Značka fondu: 10 Číslo evidenčního listu NAD: 31 Evidenční číslo inventáře: 128 Zpracovala:

Více

Anglická renesanční literatura

Anglická renesanční literatura Anglická renesanční literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

VY_32_INOVACE_CJL1.2.20a PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL1.2.20a PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 15 Česká meziválečná

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Datum: 12. 11. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DŮM: VY_32_INOVACE_223

Datum: 12. 11. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DŮM: VY_32_INOVACE_223 Datum: 12. 11. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DŮM: VY_32_INOVACE_223 Škola: Akademie -VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

HISTORICKÁ PRÓZA OSLAVA ČESKÉHO ČLOVĚKA

HISTORICKÁ PRÓZA OSLAVA ČESKÉHO ČLOVĚKA HISTORICKÁ PRÓZA OSLAVA ČESKÉHO ČLOVĚKA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ duben 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) Literatura Sexta A, B Mgr. Libuše Kratochvilová 2 hodiny

Více

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více