N A K AMPĚ 11, PRAHA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N A K AMPĚ 11, PRAHA 1"

Transkript

1 N A K AMPĚ 11, PRAHA 1 Torquatu Tassovi, 1942; Orestes v Goethově Ifigenii na Tauridě, 1943, 1954; Alcest v Moliérově Misantropovi, 1945; Henry Higgins v Shawově Pygmalionu, 1946; Cyrano v Rostandově Cyranovi z Bergeracu, 1949 aj.) Z významných rolí let 50. a 60. uveďme alespoň Leonida Gajeva z Čechovova Višňového sadu (1951), Vilhelma Schlumse z Jiráskovy Samoty (1953), Gaidera z Nezvalovy Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou (1956), prvního herce ze Shakespearova Hamleta (1959), velkoknížete z Brechtova Kavkazského křídového kruhu (1962). Jeho paměti Divadlo aneb Snář byly r odměněny výroční cenou nakladatelství Odeon. Eduard Kohout zemřel v Praze 26. října 1976.

2 JIŘÍ JOSEF KOLÁR Český a německý herec, režisér, český dramatik a překladatel. Vlastním jménem Josef Kolář, narodil se 9. února 1812 v Praze. Velmi vzdělaný, člověk s všestranným rozhledem a schopnostmi, ovládal několik jazyků. Nejdříve se živil jako vychovatel, jako ochotnický herec začal r v Tylově Kajetánském divadle na Malé Straně (avšak s J. K. Tylem si tehdy ani později příliš nerozuměl). V letech byl hercem Stavovského divadla (od r hlavním režisérem české činohry). V letech byl hlavním režisérem a uměleckým ředitelem Prozatímního divadla. Nakonec (v roce 1881) působil jako dramaturg Národního divadla. Jako herec vynikl v hrdinských a tragických rolích, byl jedním z nejvýznamnějších představitelů romantismu na českém jevišti (Karel Moor nebo Franz Moor v Schillerových Loupežnících, Mefistofeles v Goethově Faustovi, Shylock v Shakespearově Kupci benátském, Jago v Othellovi, Richard III., Macbeth, Hamlet, Král Lear). Inscenoval Smetanovy opery (např. Branibory v Čechách, Prodanou nevěstu, Beethovenova Fidelia. Ve své době byl oblíbený i jako dramatik (např. tragédie Monika, Magelona, Pražský žid, Žižkova smrt, komedie Mravenci), prozaik (např. Pekla zplozenci, Malíř Rainer, Pražská čarodějnice) a překladatel (zejména F. Schillera, W. Shakespeara a J. W. Goetha). Josef Jiří Kolár zemřel 31. ledna 1896 v Praze.

3 N A Z DERAZE 7, PRAHA 2

4 IVAN STĚPANOVIČ KONĚV Ruský (sovětský) vojevůdce 2. světové války, maršál Sovětského svazu, v komunistických pramenech vždy označovaný mj. za osvoboditele Prahy. Narodil se 28. prosince 1897 v Archangelsku. Vojákem se stal již v době ruské občanské války v letech Za 2. světové války (Rusy nazývané Velkou vlasteneckou válkou - začala pro ně až 22. června 1941, kdy Německo porušilo pakt o neútočení uzavřený mezi Hitlerem a Stalinem na deset let) byl nejdříve jako generálporučík jmenován velitelem 19. armády, která v červenci 1941 v rámci operací Západního frontu v době bojů u Smolenska stupňovitě za levým křídlem 22. armády hájila smolenský směr (Smolensk nakonec přes veškeré obranné úsilí 5. srpna 1941 padl). V září 1941 se již jako generálplukovník stal na krátký čas velitelem Západního frontu. Po neúspěšném, jím nařízeném protiúderu proti severnímu uskupení nepřátelských vojsk, provádějícímu obchvat, byl z funkce velitele Západního frontu odvolán a jmenován do funkce zástupce tohoto velitele (kterým se tehdy stal maršál Žukov). Poté bylo Ivanu S. Koněvovi svěřeno velení nad skupinou vojsk operujících v kalininském směru (Kalininský front), která osvobodila 11. prosince 1941 Klin a 16. prosince téhož roku Kalinin. Po bitvě u Stalingradu byl Koněv, který se mezitím již opět stal velitelem Západního frontu, tohoto velení zproštěn, aby mohl být jmenován novým velitelem frontu Severozápadního.V této funkci však setrval jen krátce, neboť v červenci 1943 již byl velitelem Stepního frontu, jehož vojska 23. srpna 1943 vstoupila do definitivně osvobozeného Charkova. V rámci dalšího tažení armád západním směrem postupoval Koněvův Stepní front na Poltavu a Kremenčug, po osvobození Poltavy 23. září 1943 překročil u Kremenčugu Don. 20. října 1943 byl Stepní front přejmenován na 2. ukrajinský front (Voroněžský front byl tehdy přejmenován na 1. ukrajinský front). 14. února 1944 obsadila vojska 52. armády 2. ukrajinského frontu Korsuň Ševčenkovskij, skupina německých vojsk obklíčená u tohoto města byla 17. února zcela zlikvidována, i s bojovou technikou by-

5 S T AROMĚSTSKÉ NÁM. 4, PRAHA 1 lo zajato mužů. Začátkem května 1944 byl maršál Koněv jmenován velitelem 1. ukrajinského frontu. V červenci 1944 se vojska maršála Koněva pevně usadila již v Polsku na sandoměřském předmostí, odkud zahájila 12. ledna 1945 útok, a tím i svůj další postup směrem k Odře. V únoru a březnu 1945 podnikl 1. ukrajinský front dvě operace ve Slezsku a koncem března pronikl k Lužické Nise na úroveň vojsk 1. běloruského frontu, který již předtím stanul na Odře. Poté, co se vojska maršála Koněva v poslední třetině dubna a začátkem května 1945 významně podílela na berlínské operaci Rudé armády, dostala spolu s některými rychlými vojsky 2. a 4. ukrajinského frontu rozkaz urychlit postup ku Praze a podpořit Pražské povstání, jež vypuklo 5. května. Do Prahy dorazila tato vojska pod Koněvovým velením brzy ráno 9. května Pražské obyvatelstvo jim připravilo nadšené uvítání. I po válce zastával maršál Ivan Stěpanovič Koněv četné významné velitelské funkce ( vrchní velitel Střední skupiny vojsk, a vrchní velitel pozemních vojsk, 1955 az 1960 vrchní velitel Spojených ozbrojených sil států Varšavské smlouvy, velitel skupiny sovětských vojsk v Německu). Zemřel v Moskvě.

6 ADOLF KOSÁREK Český malíř krajinář. Narodil se 6. ledna 1830 v Herálci u Humpolce. Podle svých současníků byl člověkem tichým, jemným a spíše plachým. Na pražské Akademii výtvarných umění studoval v letech 1850 až Z elementárky přešel do krajinářské školy Maxe Haushofera, kde v přibližně stejném období studovali i pozdější malíři krajináři Bedřich Havránek, Alois Bubák, Julius Mařák či Hugo Ullik. Znal se i s Viktorem Barvitiem, Josefem Mánesem, Emanuelem Heroldem či Karlem Purkyněm. Svou uměleckou dovednost získal při praktické výuce na Akademii, na cestách se školou (Šumava, Bavorsko, Alpy), sám navštívil Solnohradsko a poté i Rujanu, poučil se i z výstav, pořádaných tehdy v Praze zejména mnichovskými a düsseldorfskými malíři. A právě vlivu cizích umělců si lze povšimnout u jeho raných obrazů (např. Bouře v horách, Soumrak, Motiv z Pardubic), přestože již z nich je zřejmé, že je přímo spjat s českou krajinou, kterou bytostně cítil a prožíval a které o něco později věnoval většinu svého díla (např. Krajina s čápem, Krajina ze středních Čech, Krajina s kamenným mostem, Krajina s mostem u samoty, Krajina s dřevěným mostem). Maluje krajiny typicky romantické: lesnatá krajina s poustevnou či hradem nebo obrazy Hřbitov u moře, Měsíčná noc apod. Vedle obrazů laděných romanticky však v Kosárkově díle nacházíme i krajiny cítěné realisticky, jako je např. Bažina v horách či Krajina s vozem a bílou plachtou. Avšak dlouho tvořit nebylo Adolfu Kosárkovi dopřáno. Zničila ho bída a z ní pocházející nemoc, tak typická pro celé 19. století - souchotiny. Nicméně přes svůj krátký věk tento umělec vytvořil rozsáhlé a pozoruhodné dílo. Mezi jeho známá poslední díla patří Česká krajina, Letní krajina, Krajina s kaplí, Selská svatba a Podzimní krajina. Jeho oblíbeným námětem bylo i (dnes pražské) Prokopské údolí, jež ztvárnil z různých pohledů z různých míst na obrazech, na kterých vždy dominuje tamější kostelík sv. Prokopa, v 50. letech 20. stol. komunistickou mocí škodolibě odstraněný. Adolf Kosárek zemřel v Praze 30. října 1959 ve věku pouhých 29 let. Souborné výstavy jeho díla se konaly roku 1924 ve SVU Mánes vpraze a v letech 1959 a 1991 v Národní galerii, rovněž v Praze.

7 V ALDŠTEJNSKÁ 4, PRAHA 1

8 JAN KOTĚRA Český architekt evropského významu, zakladatelská osobnost české moderní architektury, malíř a grafik, návrhář nábytku, teoretik architektury. Narodil se 18. prosince 1871 v Brně. Po studiu na německé průmyslové škole v Plzni a po čtyřech letech stavitelské praxe se v letech stal žákem a později i spolupracovníkem O. Wagnera na vídeňské Akademii výtvarných umění. Poté podnikl cestu do Itálie. Studie a kresby, které během ní vznikly, vystavoval r v Topičově salonu v Praze. Učil na pražské Uměleckoprůmyslové škole, r byl jmenován profesorem, na Uměleckoprůmyslové škole měl r výstavu. Soustředil kolem sebe generaci mladých architektů, s nimiž založil časopis pro moderní architekturu Styl (1907). Ke Kotěrovým spolupracovníkům patřili O. Novotný, J. Gočár, P. Janák, L. Machoň, B. Fuchs aj. R přešel J. Kotěra na pražskou Akademii výtvarných umění, kde pak působil až do konce života. Jan Kotěra byl činný v oboru architektury monumentální i užitkové. Pro jeho práce je příznačná přehledná koncepce a tvarová jasnost, vyznačující se tvůrčí logikou. Usiloval o připoutání všech oborů výtvarného umění k architektuře, která se podle něho měla stát uměním vedoucím. Prodělal slohový přerod od secese k principům individualistické moderny s vlastním pojetím klasicizující formy. Domyslel zděnou konstrukci k systému železobetonového skeletu. Zabýval se otázkami reformy bydlení. Vytvořil typ moderní vily a rodinného domu, je autorem návrhů nových typů dělnických kolonií. Z jeho více než 170 architektonických návrhů a projektů byla uskutečněna jen menší část: Peterkův dům na Václavském náměstí v Praze (1900), spolkový dům a divadlo v Prostějově (1905 až1907), vodárna v Praze-Vršovicích (1907), muzeum v Hradci Králové ( ), četné vily a rodinné domy vpraze (Suchardova vila v Bubenči, vlastní vila na Vinohradech), v Bechyni, Černošicích, Chrustenicích, Holoubkově, Vysokém Mýtě, Zlíně, Dobrušce, Všenorech (Štencova vila), Sadské, Turnově (to vše průběžně v letech ), činžovní domy v Praze, např. Laichterův dům na Vinohradech ( ), Urbánkův dům - Mozarteum v Jungmannově ulici ( ), banka v Sarajevu (1911 až 1912), Lembergerův palác ve Vídni ( ), novostavba zámku v Radboři a úprava starého zámku (1911-

9 N ÁM. J. PALACHA 3, PRAHA ), projekty dělnických a úřednických kolonií v Lounech ( ), v Praze - Záběhlicích (1914 až 1915), ve Zlíně (1918), v Králově Dvoře (1920). Vrcholem Kotěrova díla byl monumentální projekt pražské univerzity (budovy právnické a teologické fakulty a budova rektorátu UK), z něhož však byla realizována pouze budova právnické fakulty (dokončena až po Kotěrově smrti). Jan Kotěra je i autorem návrhů interiérů, návrhu na salonní vůz Elektrických podniků, návrhů hrobek, jakož i instalací různých výstav, např. Rodinovy výstavy v Praze 1902 nebo expozice českého umění na světové výstavě v St. Louis 1904 aj. Je autorem řady kreseb, akvarelů a drobných grafik. Zemřel v Praze 17. dubna 1923.

10 JOSEF KRÁL Významný český klasický filolog, překladatel antické literatury a autor prací o české prozódii. Narodil se 18. prosince 1853 v Praze. Na pražském Akademickém gymnáziu byl žákem prof. Jindřicha Niederleho. Klasickou filologii studoval na filozofické fakultě pražské univerzity v letech V letech učil na gymnáziu a od r na obnovené české univerzitě, jejímž řádným profesorem se stal v r Během svého působení na pražské univerzitě krátce zastával i funkci děkana filozofické fakulty ( ) a později i rektora české univerzity ( ). Byl dlouholetým redaktorem Listů filologických, redaktorem Sbírky klasiků řeckých a římských v překladech českých, významným členem Jednoty českých filologů, Matice české, České akademie pro vědy, slovesnost a umění, Královské české společnosti nauk. Byl vědcem uznávaným doma i v zahraničí. Věnoval se řecké a římské literatuře, zabýval se antickou mytologií a klasickou archeologií, antickou kulturou, věnoval se řecké gramatice a v souvislosti s překládáním antických dramat i české prozódii. Z jeho díla teoretického patří mezi nejvýznamnější jeho jčtyřdílná Řecká a římská rytmika a metrika (1890, 1906, 1911, 1913), spis Česká prozódie (1909) a posmrtně vydaná dvoudílná práce O prozódii české 1. Historický vývoj české prozódie (1923); 2. Opřízvučném napodobení starověkých rozměrů časoměrných (1938). Prof. dr. Josef Král zemřel v Praze 19. září 1917 a je pohřben na Vyšehradském hřbitově.

11 M ELANTRICHOVA 20, PRAHA 1

12 VINCENC KRAMÁŘ Český historik umění, teoretik, kritik, sběratel. Narodil se 8. května 1877 ve Vysokém nad Jizerou. Studoval na pražské Akademii výtvarných umění a na vídeňské univerzitě, kde byl žákem F. Wickhoffa a A. Riegla. Promoval r Ve své dizertační práci Poměr Francie ke gotice v nové době vypracoval metodu aktivního přístupu k předmětu bádání, předpokládající vedle perfektní znalosti faktografické i porovnání uměleckých projevů s uměleckými názory a jejich proměnami. Podnikl studijní cesty do Itálie, Německa, Belgie, Holandska, Francie. Záhy se stal i odborníkem na nové proudy v umění, jejich znalcem a sběratelem. Byl jedním z prvních historiků umění, kteří se systematicky zabývali dílem Picassovým. V. Kramář začal Picassa sledovat v rozhodující fázi kubismu. V letech shromáždil rozsáhlou picassovskou sbírku. Od r byl ředitelem obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění. Ze zájmu o Picassa vzešla rozsáhlá studie Kubismus (1921), v níž autor pohlíží na kubismus jako na nový vztah ke skutečnosti, nikoliv jako na samoúčelné formální experimentování. Uvědomoval si nutnost úsilí o prosazení moderního umění v zápasu s konzervatismem (Dnešní kulturní tradice a Moderní galerie, 1927). Historii však považoval za důležitou, neboť v ní nalézal vývoj uměleckého problému, který jej zajímal z hlediska umění současného (Zátiší v novodobém umění, 1932) Sbírky Společnosti vlasteneckých přátel umění doplňoval důležitými vývojovými díly a zaváděl nové metody restaurační a konzervační práce. R se stal ředitelem Státní sbírky starého umění vpraze. Ve své stati O objektivitě zr.1937 prohlásil, že umění je v podstatě jen jedno a není možno rozuměti starému umění a jíti životem bez zájmu o soudobou tvorbu, čímž jen potvrdil své již dříve formulované názory na moderní umění. Ve stati Španělsko a kubismus (1937) pak reagoval na aktuální politické události. Je i autorem řady historických studií věnovaných evropskému i českému umění (Rembrandtovo Zvěstování P. Marie, 1926; Dürerova Růžencová slavnost, 1935; František Tkadlík, krajinář, 1937; Greco a Goya ve sbírce starého umění, 1938; Madona se sv. Kateřinou a Markétou, 1937). Jeho úvahy O obrazech a galeriích vyšly v r Vincenc Kramář zemřel v Praze 7. listopadu 1960.

13 M ARIÁNSKÉ NÁM. 1, PRAHA 1

14 V ÁCLAV MATĚJ KRAMERIUS Zakladatel českého novinářství, zakladatel nakladatelství Česká expedice, překladatel, vydavatel a autor lidové četby. Narodil se 12. února 1753 v Klatovech, kde vystudoval gymnázium. Po absolvování filozofie ( ) v Praze začal studovat práva, která nedokončil. Od r byl knihovníkem, opisovačem rukopisů a domácím knihtiskařem u rytíře J. F. Neuberka, k němuž ho uvedl J. Dobrovský, s nímž se Kramerius znal ze studií. U Neuberka se seznámil s dalšími osobnostmi českého kulturního života (např. s F M. Pelclem, F. F.Procházkou, F. J. Tomsou, K. R. Ungarem aj.). Od r byl zaměstnán v Schönfeldově tiskárně, později se stal redaktorem Schönfeldských c.k. pražských novin. Od r vydával vlastní Krameriusovy c.k. pražské poštovské noviny, později přejmenované na Krameriusovy c. k. vlastenské noviny,spřílohami Pražský posel nebo Přítel lidu.r.1790 založil české nakladatelství, knihkupectví a antikvariát Česká expedice, které mohl díky sňatku s dcerou pražského zlatníka J.Hereciusovou o rok později rozšířit. Vydával například spisy popularizující josefinské reformy (Kniha Josefova, Patentní ruční knížka aj.), brožury informující o významných událostech (např. Přežalostné noviny o nešťastném Ludvíkovi XVI. aj.), výchovně-vzdělávací kalendáře, dále pak různé poučné, zábavné, dobrodružné či cestopisné knížky (Cesta do Arábie, Zazděná slečna, Čarodějnice Megera, Jana Smita...příhody po cestách - celkem přes 80 svazků). Smysl a cíl své nakladatelské činnosti vyložil ve vlastní předmluvě k povídce P.Šedivého České amazonky (1792). Drobnými básněmi se podílel na Thámově almanachu Básně v řeči vázané (1785), překládal německou poezii (G. A. Bürgera, A. Hallera), přeložil činohru S. Gessnera Albert a Lotte. K okruhu spisovatelů kolem České expedice patřili kromě P. Šedivého J. J.Dlabač, J. Rulík, A. J. Zíma aj. Českou expedici řídil V.M.Kramerius až do r. 1807, kdy onemocněl a 22. března 1808 v Praze zemřel.

15 J ILSKÁ. 10, PRAHA 1

16 ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ Česká básnířka, prozaička, překladatelka, autorka dětské literatury a operní libretistka. Vlastním jménem Alžběta Pechová, narodila se 18.listopadu 1847 v Praze v početné rodině pražského řemeslníka. Otec jí zemřel v jejích třech letech, rodina žila velmi skromně. Na mladou dívku působili její dva umělecky založení starší bratři. Po absolvování základního vzdělání pokračovala ve vzdělávání v malostranském Ústavu pro ženské ruční práce. Svého skutečného vzdělání však většinou dosáhla jako samouk, neboť možnost ženského institucionálního vzdělávání byla za jejích mladých let velmi omezená. Proto se také zasazovala za založení první dívčí střední školy (která byla posléze, r. 1890, otevřena pod názvem Minerva) a pracovala v ženském hnutí (byla např. redaktorkou Ženských listů). První verše začala publikovat r v Lumíru. Již od začátku 60. let se u E. Krásnohorské projevila vážná kloubní nemoc, kvůli které po léta pravidelně pobývala v různých lázních. Od r se natrvalo usadila v Praze (předtím delší pobyty na Šumavě, na Chodsku). Optimistická lyrika její první básnické sbírky Z máje žití (1871) je pod vlivem V. Hálka. Lyrické verše o životě a přírodě Šumavy obsahuje sbírka Ze Šumavy (1873), epické verše sbírky K slovanskému jihu (1880) byly inspirovány osvobozeneckým bojem balkánských národů proti Turkům a jihoslovanskou lidovou epikou. V další plodné básnické tvorbě (Letorosty, Vlny v proudu, Vlaštovičky, Šumavský robinzon aj.) zaujala zejména knížkou básnické satiry na tehdejší český politický život Bajky velkých (1889). Své básnické nadání uplatnila i jako autorka libret k několika operám Bendlovým (Lejla, Břetislav, Karel Škréta, Dítě Tábora), k Fibichově Blaníku a ke čtyřem operám Smetanovým (Hubička, Tajemství, Čertova stěna a Viola). Jako kritička psala zejména do Osvěty, časopisu zastávajícího konzervativní národní postoje (kritika Vrchlického "kosmopolitismu", obhajoba pravosti Rukopisů, odsouzení Zolova díla, jakož i díla mladé básnické generace 90. let, apod.) Jako překladatelka zprostředkovala českému čtenáři např. Mickiewiczova Pana Tadeáše, Byronovu Childe Haroldovu pouť, Puškinova Borise Godunova aj.

17 R ESSLOVA 5, PRAHA 1 Rozsáhlá je její próza. Psala pohádky pro děti, povídky a delší prózy pro děti i pro dospělé, většinou však schematické, silně moralizující. V povědomí nejstarších generací mohou ještě být příběhy Svéhlavičky nebo Celinky. Jinak si z její prózy uchovaly význam již jen její vzpomínky (Z mého mládí, 1921, Co přinesla léta, 1928). Podle všeho zapomenuty jsou dnes i její divadelní hry (např. Harantova žena,1881). Eliška Krásnohorská zemřela v Praze 26. listopadu 1926.

18 ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ Česká básnířka, prozaička, překladatelka, autorka dětské literatury a operní libretistka. Vlastním jménem Alžběta Pechová, narodila se 18.listopadu 1847 v Praze v početné rodině pražského řemeslníka. Otec jí zemřel v jejích třech letech, rodina žila velmi skromně. Na mladou dívku působili její dva umělecky založení starší bratři. Po absolvování základního vzdělání pokračovala ve vzdělávání v malostranském Ústavu pro ženské ruční práce. Svého skutečného vzdělání však většinou dosáhla jako samouk, neboť možnost ženského institucionálního vzdělávání byla za jejích mladých let velmi omezená. Proto se také zasazovala za založení první dívčí střední školy (která byla posléze, r. 1890, otevřena pod názvem Minerva) a pracovala v ženském hnutí (byla např. redaktorkou Ženských listů). První verše začala publikovat r v Lumíru. Již od začátku 60. let se u E. Krásnohorské projevila vážná kloubní nemoc, kvůli které po léta pravidelně pobývala v různých lázních. Od r se natrvalo usadila v Praze (předtím delší pobyty na Šumavě, na Chodsku). Optimistická lyrika její první básnické sbírky Z máje žití (1871) je pod vlivem V. Hálka. Lyrické verše o životě a přírodě Šumavy obsahuje sbírka Ze Šumavy (1873), epické verše sbírky K slovanskému jihu (1880) byly inspirovány osvobozeneckým bojem balkánských národů proti Turkům a jihoslovanskou lidovou epikou. V další plodné básnické tvorbě (Letorosty, Vlny v proudu, Vlaštovičky, Šumavský robinzon aj.) zaujala zejména knížkou básnické satiry na tehdejší český politický život Bajky velkých (1889). Své básnické nadání uplatnila i jako autorka libret k několika operám Bendlovým (Lejla, Břetislav, Karel Škréta, Dítě Tábora), k Fibichově Blaníku a ke čtyřem operám Smetanovým (Hubička, Tajemství, Čertova stěna a Viola). Jako kritička psala zejména do Osvěty, časopisu zastávajícího konzervativní národní postoje (kritika Vrchlického "kosmopolitismu", obhajoba pravosti Rukopisů, odsouzení Zolova díla, jakož i díla mladé básnické generace 90. let, apod.) Jako překladatelka zprostředkovala českému čtenáři např.

19 P ŠTROSSOVA 15, PRAHA 1 Mickiewiczova Pana Tadeáše, Byronovu Childe Haroldovu pouť, Puškinova Borise Godunova aj. Rozsáhlá je její próza. Psala pohádky pro děti, povídky a delší prózy pro děti i pro dospělé, většinou však schematické, silně moralizující. V povědomí nejstarších generací mohou ještě být příběhy Svéhlavičky nebo Celinky. Jinak si z její prózy uchovaly význam již jen její vzpomínky (Z mého mládí, 1921, Co přinesla léta, 1928). Podle všeho zapomenuty jsou dnes i její divadelní hry (např. Harantova žena,1881). Eliška Krásnohorská zemřela v Praze 26. listopadu 1926.

20 ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ Česká básnířka, prozaička, překladatelka, autorka dětské literatury a operní libretistka. Vlastním jménem Alžběta Pechová, narodila se 18.listopadu 1847 v Praze v početné rodině pražského řemeslníka. Otec jí zemřel v jejích třech letech, rodina žila velmi skromně. Na mladou dívku působili její dva umělecky založení starší bratři. Po absolvování základního vzdělání pokračovala ve vzdělávání v malostranském Ústavu pro ženské ruční práce. Svého skutečného vzdělání však většinou dosáhla jako samouk, neboť možnost ženského institucionálního vzdělávání byla za jejích mladých let velmi omezená. Proto se také zasazovala za založení první dívčí střední školy (která byla posléze, r. 1890, otevřena pod názvem Minerva) a pracovala v ženském hnutí (byla např. redaktorkou Ženských listů). První verše začala publikovat r v Lumíru. Již od začátku 60. let se u E. Krásnohorské projevila vážná kloubní nemoc, kvůli které po léta pravidelně pobývala v různých lázních. Od r se natrvalo usadila v Praze (předtím delší pobyty na Šumavě, na Chodsku). Optimistická lyrika její první básnické sbírky Z máje žití (1871) je pod vlivem V. Hálka. Lyrické verše o životě a přírodě Šumavy obsahuje sbírka Ze Šumavy (1873), epické verše sbírky K slovanskému jihu (1880) byly inspirovány osvobozeneckým bojem balkánských národů proti Turkům a jihoslovanskou lidovou epikou. V další plodné básnické tvorbě (Letorosty, Vlny v proudu, Vlaštovičky, Šumavský robinzon aj.) zaujala zejména knížkou básnické satiry na tehdejší český politický život Bajky velkých (1889). Své básnické nadání uplatnila i jako autorka libret k několika operám Bendlovým (Lejla, Břetislav, Karel Škréta, Dítě Tábora), k Fibichově Blaníku a ke čtyřem operám Smetanovým (Hubička, Tajemství, Čertova stěna a Viola). Jako kritička psala zejména do Osvěty,časopisu zastávajícího konzervativní národní postoje (kritika Vrchlického "kosmopolitismu", obhajoba pravosti Rukopisů, odsouzení Zolova díla, jakož i díla mladé básnické generace 90. let, apod.) Jako překladatelka zpro-

21 Č ERNÁ 15, PRAHA 1 středkovala českému čtenáři např. Mickiewiczova Pana Tadeáše, Byronovu Childe Haroldovu pouť, Puškinova Borise Godunova aj. Rozsáhlá je její próza. Psala pohádky pro děti, povídky a delší prózy pro děti i pro dospělé, většinou však schematické, silně moralizující. V povědomí nejstarších generací mohou ještě být příběhy Svéhlavičky nebo Celinky. Jinak si z její prózy uchovaly význam již jen její vzpomínky (Z mého mládí, 1921, Co přinesla léta, 1928). Podle všeho zapomenuty jsou dnes i její divadelní hry (např. Harantova žena,1881). Eliška Krásnohorská zemřela v Praze 26. listopadu 1926.

22 VLADIMÍR J. KRAJINA Český botanik, politik, vysokoškolský učitel. Narodil se 30. ledna 1905 ve Slavicích poblíž Třebíče v učitelské rodině. V letech studoval na pražské přírodovědecké fakultě. Poté pracoval jako asistent v pražském Botanickém ústavu UK. Jeho oborem byla systematická botanika a rostlinná ekologie. Léta strávil na cestě kolem světa, kterou podnikl ze studijních důvodů. Zejména na havajských ostrovech se tehdy zdržel, neboť tam zkoumal místní flóru. V roce 1934 se na základě obhajoby své vědecké práce na pražské přírodovědecké fakultě stal docentem a v roce 1945 profesorem. Flóru v době svého mládí zkoumal i na půdě tehdejší republiky, konkrétně flóru vysokohorskou v rámci geobotanického výzkumu v Mlynické dolině ve Vysokých Tatrách (Die Pflanzengesellschaften des Mlynica-Tales, Drážďany 1933). Za německé okupace se stal jedním z nejdůležitějších činitelů domácího odboje. Nejdříve ( ) byl spolupracovníkem Politického ústředí, od r členem Ústředního vedení odboje domácího, přičemž již od r až do svého zatčení v roce 1943 řídil v ilegalitě radiotelegrafické spojení s londýnským centrem čs. zahraničního odboje. V letech byl vězněn v Malé pevnosti vterezíně. Propuštěn byl 7. května a během několika hodin se stal členem revoluční České národní rady. V letech byl poslancem Národního shromáždění a generálním tajemníkem Československé strany národně socialistické.po komunistickém převratu byl 26. února zatčen Státní bezpečností (zatýkací formule prý zněla: Éto mirovája revolúcija, vy znájetě ), avšak na zásah prezidenta Beneše byl hned propuštěn. O tři dny později emigroval. V září 1948 byl v nepřítomnosti odsouzen k 25 letům vězení. Od r žil v Kanadě. Přednášel botaniku na Univerzitě Britské Kolumbie ve Vancouveru.V letech tam působil již jako (nejdříve mimořádný, krátce nato řádný) profesor. Zasloužil se o zachování kanadského, zejména lesního bohatství a o zřízení výzkumných rezervací na kanadském

23 B ENÁTSKÁ 2, PRAHA 2 severu. Publikoval různé vědecké práce (Ecology of Forest Trees in British Columbia, 1969; Ecological Reserves in British Columbia, 1978; Securing Reserves in Britisch Columbia, 1985). Podílel se i na činnosti československého exilu. Byl místopředsedou Rady svobodného Československa a roku 1975 se stal předsedou exilové národněsocialistické strany. Napsal rozsáhlé dvoudílné paměti (Ve službách odboje a demokracie a Studenou válkou konečně k svobodě), z nichž zatím vyšla jen malá část, nazvaná Vysoká hra (Praha 1994). Svou vlast Československo mohl navštívit až po 42 letech, v roce Prezident republiky mu tehdy udělil nejvyšší československé státní vyznamenání Řád bílého lva. Vladimír J. Krajina zemřel 1. června 1993 ve Vancouveru. Jeho popel byl r uložen na Vyšehradském hřbitově.

24 JAN KREJČÍ Český geolog a mineralog, všestranný přírodovědec, zakladatel české geologie, profesor pražské univerzity. Narodil se 28. února 1825 v Klatovech. Po studiích na technice (1848) pracoval v oddělení nerostných sbírek Českého muzea, kde byl asistentem prof. Fr. X. Zippeho, jehož se roku 1849 stal nástupcem. Přitom učil na české reálce a v letech zaskakoval jako vysokoškolský učitel mineralogie a geologie na technice. V letech byl ředitelem vyšší reálky v Písku, odkud se však zakrátko vrátil na reálku pražskou. Roku 1863 se habilitoval na české technice a od roku 1864 na ní až do roku 1881 jako profesor mineralogie a geologie působil. Od roku 1881 pak byl profesorem geologie na pražské univerzitě. Zasloužil se o přírodovědný výzkum českých zemí, usiloval o popularizaci přírodních věd aovydávání děl českých autorů v češtině. Od roku 1853 redigoval s Janem Ev. Purkyněm přírodovědecký časopis Živa, do něhož, stejně jako do Časopisu Českého muzea, hojně přispíval. Byl autorem mnoha prací z geologie Čech, např. Krystallografie čili nauka o tvarech hmoty (1867), Popis geologických útvarů v Čechách (1869), Geologie čili nauka o útvarech zemských se zvláštním ohledem ke krajinám československým (1877), kterážto publikace byla jeho dílem stěžejním, aj. Vydal i řadu učebnic. Jan Krejčí zemřel 1. srpna 1887 v Praze.

25 Š TULCOVA, PRAHA 2

26 RUDOLF KREMLIČKA Český malíř a grafik, osobitý umělec, významný představitel českého moderního výtvarného umění, člen skupiny Tvrdošíjní. Narodil se 19. června 1886 v Kolíně. Studoval na Akademii výtvarných umění u Vlaha Bukovace ( ) a B. Roubalíka, kteří ho však podle všeho nikterak zvlášť neovlivnili. Mnohem více oceňoval umělecké dílo Maxmiliána Pirnera ( ), a zejména Hanuše Schweigera ( ). Inspiroval se i starými holandskými mistry (studijní cesta do Holandska v roce 1910). Na studijní cestě v Paříži (1911) se Rudolf Kremlička seznámil s impresionismem (E. Manet, A. Renoir, E. Degas). Jeho raná krajinářská tvorba je podle všeho inspirována i českým malířem Antonínem Slavíčkem ( ), v barevných kontrastech Kremličkovy portrétní tvorby pak si lze povšimnout i vlivu Cézannova. S kubismem se seznámil při svém delším pobytu v Rusku v roce Od roku 1915 se pravidelně stýkal s malíři, kteří jsou dodnes známi jako členové pozdější skupiny Tvrdošíjní, tj. s Josefem Čapkem ( ), Václavem Špálou ( ), Janem Zrzavým ( ), Vlastislavem Hofmanem ( ), Otakarem Marvánkem ( ). Tehdy Rudolf Kremlička tvořil v duchu dobového vitalismu (Děvče v bílém živůtku, 1915; několik obrazů na téma Tanečnice, ). Pojmenování skupiny vzniklo podle záhlaví katalogu k výstavě Tvrdošíjných zahájené v dubnu 1918: A přece! Několik tvrdošíjných. Autorem byl Stanislav Kostka Neumann ( ), který tehdy pronesl i úvodní slovo. Vyhraněný senzualistický kolorista Rudolf Kremlička s nimi vystavoval rovněž. České malířství 20. let 20. století se kromě toho, že se v něm výrazně projevovaly civilistické tendence, opět vrátilo ke smyslovému vnímání a snažilo se je objektivizovat formou, která navazovala na klasicismus. Zatímco v krajinomalbě se takto projevovali např. Vincenc Beneš ( ), Václav Špála a Otakar Nejedlý ( ), vyjádřili ve figurální malbě vztah smyslovosti a klasicismu právě Rudolf Kremlička (zejména ve svých obrazech Myčky, 1919 a Pradleny, 1923) nebo tvorbou obrazů inspirovaných antickou mytologií Antonín Procházka ( ). Kolem poloviny 20. let se Rudolf Kremlička věnoval studiu ženského aktu, přičemž zároveň usiloval i o náročnější obrazovou kompozici (Ženy na břehu řeky, 1925). Obrazy z přelomu let dvacátých a tři-

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

počátek 19.století 1830

počátek 19.století 1830 počátek 19.století 1830 UDÁLOSTI FAKTA dění v Evropě ovlivněno napoleonskými válkami po zrušení nevolnictví masívní stěhování z venkova do měst rozvoj řemesel, manufaktur, obchodu celoevropská tendence

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Procházka po Vyšehradském hřbitově

Procházka po Vyšehradském hřbitově Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 408 Autor: Mgr. Lenka Pavlíková Datum: 14.2.2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Klasicismus, empír, romantismus

Klasicismus, empír, romantismus Klasicismus, empír, romantismus Klasicismus druhá polovina 18. století Architektura užívá prvků antického (= klasického) umění Znaky: stlačený půleliptický oblouk sloupy iónské a korintské medailóny s

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová

Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/18_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. Vrchlický, J. Zeyer Číslo

Více

FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie)

FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie) FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie) František Kupka se narodil 23. září 1871 v Opočně ve východních Čechách, jako nejstarší z pěti dětí notářského úředníka Václava Kupky a

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

9.ROMANTISMUS. B)Romantismus v české literatuře

9.ROMANTISMUS. B)Romantismus v české literatuře 9.ROMANTISMUS B)Romantismus v české literatuře B)Romantismus v české literatuře Karel Hynek Mácha (1810 1836) *Praha Malá Strana matka pocházela z pražské rodiny hudebníků otec ( přišel z venkova) si zařídil

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6)

Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6) Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6) Český romantismus je v mnohém ohledu odlišný od ostatního vývoje v Evropě. To je dáno především kulturně-politickou situací.

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.14

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

DUM: VY_32_INOVACE_103

DUM: VY_32_INOVACE_103 Datum: 15. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_103 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 17. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod

Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod duben 2014, aktualizace prosinec 2014 úvodem: Okresní konference ČSSD Náchod potvrdila v březnu

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Ověření ve výuce Třída 8. A Datum: 12. 6. 2013 Pořadové číslo 20 1 Vědci Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla prof. Antonín Hrůza Prof. AntonínHrůza se narodil 1. ledna 1865 v Plzni. Rodina Hrůzova zde bydlela na nádraží. Otec prof. Hrůzy byl poštovním expeditorem, s čímž souvisela i lokalita jejich bydliště,

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE Existují různé významy pojmu galerie: 1. Dlouhá chodba na ochoz zevně nebo uvnitř budovy ve výši patra, v renesančních

Více

Christian Andreas Doppler. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM, FN Brno, LF MU

Christian Andreas Doppler. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM, FN Brno, LF MU Christian Andreas Doppler MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM, FN Brno, LF MU Prudce rostoucí využití ultrazvuku v technických oborech a v medicíně je spojeno se jménem Christiana Dopplera. 29.11.1803 Salzburg

Více