Návod k použití HF S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití HF 235.6 S-330-01"

Transkript

1 Návod k použití HF S

2 S touto mikrovlnnou troubou se pro Vás stane pečení zábavou. Abyste mohli využít všech technických předností, přečtěte si prosím návod na použití. Na začátku návodu Vám řekneme několik důležitých věcí pro bezpečnost. Blíže poznáte jednotlivé části vaší nové mikrovlnné trouby. Ukážeme Vám co všechno dokáže a jak ji máte ovládat. Tabulky jsou uspořádány tak, abyste mohli postupovat krok za krokem. Najdete v nich obvyklé pokrmy, odpovídající nádobí, optimální hodnoty nastavení a to vše na základě testů našeho studia pro vaření. Aby Váš spotřebič zůstal dlouho pěkný, dáme vám mnoho rad pro jeho údržbu a čištění. A pokud se někdy objeví závada najdete na posledních stránkách informace, jak můžete sami malé závady odstranit. Máte nějaké otázky? Podívejte se nejdřív do podrobného obsahu. Rychle budete vědět, kam se v návodu podívat. A teď hodně radosti při vaření. Obsah Ochrana životního prostředí...6 Pokyny k likvidaci...6 Před připojením nového spotřebiče...6 Instalace a připojení...7 Na co musíte dávat pozor...7 Bezpečnostní pokyny...7 Bezpečnostní pokyny pro použití mikrovlnné trouby...9 Ovládací panel...11 Zapouštěcí knoflíky...12 Druhy ohřevu...12 Příslušenství...12 Před prvním použitím...14 Zahřátí varného prostoru...14 Mikrovlnná trouba...14 Nastavujte takto...15 Rozmrazování, ohřívání a vaření s mikrovlnným ohřevem...16 Nádobí...16 k tabulkám...17 Rozmrazování...17 Rozmrazování hluboce zmrazených jídel, ohřívání nebo vaření...18 Ohřívání jídel...20 Vaření jídel...21 Rady k mikrovlnné troubě...22 Grilování...23 Nastavujte takto...23 Tabulka grilování

3 Obsah Ochrana životního prostředí Kombinace mikrovlnný ohřev a gril...25 Nastavujte takto...25 Kombinace grilu a mikrovlnného ohřevu...26 Programová automatika...28 Programy rozmrazování...28 Nastavujte takto...30 Zkušební jídla dle EN Péče a čištění...32 Povrch spotřebiče...32 Varný prostor...32 Příslušenství...32 Otočný talíř...33 Závada, co dělat?...33 Servisní služba...34 Technická data...35 Pokyny k likvidaci Váš nový spotřebič byl při dopravě k Vám chráněn ochranným obalem. Všechny použité obalové materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Přispějte, prosím, aktivně k ochraně životního prostředí a dbejte na ekologickou likvidaci obalových materiálů. Staré spotřebiče nejsou bezcenným odpadem. Jejich ekologickou likvidací můžete znovu získat cenné suroviny. Než zlikvidujete starý spotřebič, znehodnoťte jej nebo označte nálepkou Pozor šrot. O aktuálních možnostech likvidace se informujte u specializovaného prodejce nebo na Obecním úřadě. Před připojením nového spotřebiče Před použitím nového spotřebiče si důkladně přečtěte návod k použití. Najdete zde důležité informace pro použití a údržbu spotřebiče. Uschovejte pečlivě, prosím, návod a pokyny k montáži. Pokud postoupíte spotřebič dalšímu uživateli přiložte, prosím, návod k použití a návod k montáži. Spotřebič poškozený při dopravě neuvádějte do provozu. 5 6

4 Instalace a připojení Bezpečnostní pokyny Dodržujte, prosím, speciální pokyny z návodu k montáži. Spotřebič může být vestavěn do vysoké skříně široké 60 cm (nejméně 85 cm nad podlahou). Spotřebič je opatřen zástrčkou a může být připojen pouze do předpisově instalované zásuvky s ochranným kontaktem. Pojistka musí mít 16 ampér (L nebo B automat). Napětí v el. síti musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku. Přemístění zásuvky nebo výměnu připojovacího kabelu smí provádět pouze elektrotechnik.pokud není zástrčka po vestavbě dosažitelná, musí být instalováno všepólové odpojovací zařízení s odstupem kontaktů nejméně 3 mm. Rozdvojky, zástrčkové lišty a prodlužovací kabely se nesmějí používat. Při přetížení vzniká nebezpečí požáru. Na co musíte dávat pozor Spotřebič odpovídá bezpečnostním předpisům pro elektrické spotřebiče. Opravy smí provádět pouze technik autorizované servisní služby vyškolený výrobcem. Při neodborně provedených opravách Vám může vzniknout značné ohrožení. Spotřebič používejte pouze pro přípravu potravin. Děti mohou používat spotřebič jen tehdy, jsou-li poučeny. Musí umět správně ovládat spotřebič a znát nebezpečí uvedená v návodu k použití. Mikrovlnnou troubu používejte zásadně jen s nasazeným otočným talířem. Potraviny ukládejte na otočný talíř vždy ve vhodné nádobě. Dbejte na to, aby se vyteklé tekutiny nedostaly pohonem otočného talíře do vnitřku spotřebiče. Mikrovlnnou troubu zapínejte pouze tehdy, je-li jídlo ve varném prostoru. Bez jídla může dojít k přetížení spotřebiče. Výjimkou je jen krátkodobá zkouška nádobí (viz upozornění k nádobí). Povrchy topných a varných spotřebičů se při provozu zahřívají. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče. Nebezpečí popálení! Připojovací kabely elektrospotřebičů nesmějí být přiskřípnuty ve dvířkách varného prostoru. Mohla by se poškodit izolace. Nebezpečí el. zkratu a úrazu elektrickým proudem! Do varného prostoru neukládejte hořlavé předměty. Mohly by se při zapnutí vznítit. Nebezpečí popálení! Zpozorujete-li ve varném prostoru dým, neotevírejte dvířka varného prostoru. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky! Dvířka varného prostoru musí být řádně zavřená. Jsou-li dvířka varného prostoru poškozená, používejte spotřebič teprve tehdy, až jej opraví technik servisní služby. Mohly by vyzařovat mikrovlny. Mikrovlnné spotřebiče chraňte před velkým horkem a vlhkem. 7 8

5 Bezpečnostní pokyny při použití mikrovlnné trouby Kryt přístroje nesmíte otevírat. Spotřebič pracuje s vysokým napětím. Je-li spotřebič vadný, vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistky v pojistkové skříňce. Volejte servisní službu. Žárovku ve varném prostoru smí vyměnit pouze servisní služba. Mikrovlnná trouba nesmí být zapnuta bez jídla. Nebezpečí popálení! Při ohřívání tekutiny vložte do nádoby vždy kávovou lžičku, abyste zabránili zpoždění varu tekutiny. Při zpoždění varu tekutiny je dosažena teplota bodu varu, aniž by vznikly typické bublinky. Už při nepatrném otřesu nádoby může dojít k vystříknutí tekutiny, což může mít za následek poranění a popálení. Dětská strava: Dětská jídla ohřívejte ve sklenicích nebo v láhvích vždy bez uzávěru nebo dudlíku. Po ohřátí je musíte dobře promíchat nebo protřepat, aby se teplota rovnoměrně rozdělila. Dříve než dáte dítěti dětskou stravu, vždy přezkoušejte teplotu. Nebezpečí popálení! Neohřívejte jídla a nápoje v pevně uzavřených nádobách. Nebezpečí exploze! Alkoholické nápoje neohřívejte na příliš vysokou teplotu. Nebezpečí exploze! Neohřívejte jídla v obalech udržujících teplo. Mohla by se vznítit. Potraviny v nádobách z umělé hmoty, papíru nebo jiných hořlavých materiálů musíte ohřívat pod dohledem. U vzduchotěsně uzavřených potravin mohou obaly prasknout. Neohřívejte vejce ve skořápce a vejce vařená natvrdo. Mohou explozivně prasknout. To platí i pro korýše nebo šneky. U volského oka nebo vajec ve skle propíchněte nejdříve žloutek. U potravin s pevnou slupkou nebo kůží jako jsou např. jablka, rajčata, brambory, párky, může slupka prasknout. Před ohříváním ji propíchejte. Sušíte-li byliny, ovoce, chléb nebo houby, nebo rozmrazujete či ohříváte potraviny s malým obsahem vody, musíte průběh kontrolovat. Při přesušení vzniká nebezpečí požáru. V mikrovlnné troubě neohřívejte potravinářský olej. Mohl by se vznítit. Používejte pouze nádobí vhodné pro mikrovlny. Nádobí z porcelánu a keramiky může mít v úchytech a víku malé dírky. Za těmito dírkami je dutý prostor. Vlhkost, která pronikla do dutiny, může způsobit praskliny. Vždy, prosím, nastavujte výkon mikrovlnné trouby a časy podle Návodu k použití. Zvolíte-li podstatně vyšší výkon nebo čas, mohou se potraviny vznítit a spotřebič může být poškozen. Ohřátá jídla vydávají teplo. Nádobí se od něj může značně zahřát. Používejte proto při vyndávání nádobí ze spotřebiče ochrannou rukavici (chňapku). 9 10

6 Ovládací panel Zapouštěcí knoflíky Otočný knoflík a volič výkonů jsou v každé poloze zápustné. K zapuštění a vysunutí knoflík stiskněte. Pak můžete knoflíky otáčet vpravo nebo vlevo. Druhy ohřevu Otočný knoflík k nastavení doby trvání. Můžete nastavit až 99 minut. Tlačítko Combi k nastavení kombinace mikrovlnného ohřevu a grilu Tlačítko Stop Ukazatel pro dobu trvání Tlačítko Gril Tlačítko Rozmrazovací programy Tlačítko Start Mikrovlny Gril Kombinace grilu a mikrovlnného ohřevu V potravinách se mění na teplo. Mikrovlnný ohřev je vhodný pro rychlé rozmrazování, ohřívání, rozpouštění a vaření. Výkony mikrovln 1000 W k ohřívání tekutin 600 W k ohřívání a vaření potravin 360 W k vaření masa a k ohřívání choulostivých potravin 180 W k rozmrazování a dalšímu vaření 90 W k rozmrazování choulostivých jídel Celá plocha pod grilovacím tělesem se zahřívá. Zde můžete grilovat steaky, vuřty, ryby nebo toasty. Zde je současně v provozu gril i mikrovlnný ohřev. Jídla budou křupavá a hnědá. Připraví se rychleji a ušetříte energii. Otvírání dveří Volič výkonu mikrovln 90 Wattů 180 Wattů 360 Wattů 600 Wattů 1000 Wattů Příslušenství Otočný talíř Nasaďte otočný talíř takto: 1. Kulatý kroužek a vložte do prohlubně ve varném prostoru. 2. Pak nasaďte a nechte zaklapnout otočný talíř b do pohonu c uprostřed dna varného prostoru

7 Spotřebič používejte jen s nasazeným otočným talířem. Dbejte aby řádně zaklapnul. Otočným talířem lze otáčet dokola vpravo nebo vlevo. Před prvním použitím Zahřátí varného prostoru K odstranění pachu novosti zahřívejte uzavřený a prázdný varný prostor po dobu 10 minut. 1. Stiskněte tlačítko Gril. 2. Otočným knoflíkem nastavte 10 minut. 3. Stiskněte tlačítko Start. Univerzální pánev Můžete ji použít k zachycování tuku, když grilujete přímo na roštu nebo pokud vaříte a grilujete kombinovaně. Rošt Ke grilování např. steaků, vuřtů, párků nebo toastů nebo jako podložka např. pro ploché nákypové formy. Rošt postavte na otočný talíř nebo do univerzální pánve. Spotřebič je vybaven chladícím ventilátorem. Ventilátor může běžet i tehdy, když spotřebič je již vypnutý. Na okénku dvířek, vnitřních stěnách a dnu se může objevit kondenzovaná voda. To je normální, neovlivňuje to funkci mikrovlnné trouby. Po vaření, prosím, kondenzovanou vodu vytřete. 13 Mikrovlnný ohřev 14 Kvůli vznikajícímu pachu je vhodné přitom kuchyň větrat. Mikrovlnný ohřev můžete použít samostatně nebo v kombinaci s grilem. Tak si to ihned vyzkoušejte. Ohřejte například šálek vody. Vezměte šálek bez zlatého nebo stříbrného dekoru a vložte do něj čajovou lžičku. Postavte šálek s vodou na otočný talíř. 1. Nastavte výkon mikrovln na 1000 wattů. 2. Otočným knoflíkem nastavte 1 minutu. 3. Stiskněte tlačítko Start. Po 1 minutě zazní signál. Voda je horká. Přečtěte si, prosím, pečlivě bezpečnostní pokyny na začátku Návodu k použití. Jsou velmi důležité.

8 Nastavujte takto Rozmrazování, ohřívání a vaření mikrovlnným ohřevem 1. Volič výkonu nastavte na 2. Otočným knoflíkem požadovaný výkon mikrovln. nastavte dobu trvání. Po uplynutí času Zastavení Vymazání 3. Stiskněte tlačítko Start. Nastavená doba trvání probíhá na displeji. zazní signál. Na displeji se objeví 0. Otevřete dvířka varného prostoru nebo stisknete tlačítko Stop. Údaj na displeji zhasne. Otevřete dvířka varného prostoru nebo stiskněte tlačítko Stop. Po uzavření stiskněte tlačítko Start. Stiskněte dvakrát tlačítko Stop nebo otevřete dveře a jedenkrát stiskněte tlačítko Stop. Můžete nastavit až 99 minut. 1 minutu po sekundových krocích do 5 minut v 10 sekundových krocích do 30 minut v 1 minutových krocích do 99 minut v 5 minutových krocích. Výkon 1000 Wattů můžete nastavit maximálně na 30 minut, všechny ostatní výkony až do 99 minut. Můžete nejdříve nastavit výkon mikrovln a poté dobu trvání nebo naopak. Nádobí Test nádobí Používejte nádobí z tepelně odolného skla, skleněné keramiky, porcelánu, keramiky nebo z tepelně odolné umělé hmoty. Tyto materiály propouštějí mikrovlny. Jiné to je u kovového nádobí. Tím mikrovlny neprocházejí, jídlo v uzavřených kovových nádobách zůstane studené. Dbejte na to, aby kovové předměty např. lžíce byly vzdáleny od stěn varného prostoru a od vnitřní strany dveří nejméně 2 cm. Vzniklé jiskry by mohly zničit sklo dvířek spotřebiče z vnitřní strany. V mnoha případech můžete používat přímo servírovací nádobí. Takto si ušetříte přemísťování jídla a umývání nádobí. Nádobí se zlatým nebo stříbrným dekorem používejte jen tehdy, když jeho výrobce zaručuje, že je vhodné pro mikrovlny. Nádobí stavte zásadně na otočný talíř. Pokud si nejste jisti, zda máte používat určité nádobí, udělejte test nádobí: Postavte do spotřebiče prázdné nádobí na dobu 1 / 2 až 1 minuty při maximálním výkonu. Mezitím kontrolujte teplotu. Nádobí musí být studené nebo vlažné. Pokud je nádobí horké nebo dokonce jiskří, není vhodné pro mikrovlnný ohřev. Pozor! Mikrovlnná trouba nesmí být zapnuta bez jídla. Jedinou výjimkou je tento test nádobí

9 k tabulkám Rozmrazování V následujících tabulkách naleznete mnoho možností a hodnoty nastavení pro mikrovlnný ohřev. Časové údaje v tabulkách jsou hodnoty orientační. Jsou závislé na nádobí, kvalitě, teplotě a vlastnostech potravin. V tabulkách jsou často uvedeny časové rozsahy. Nastavte nejdříve kratší dobu a podle potřeby ji prodlužujte. Může se stát, že použijete jiné množství než je uvedeno v tabulkách. Zde platí jedno pravidlo: Dvojnásobné množství téměř dvojnásobná doba, poloviční množství poloviční doba. Nádobí stavte vždy na otočný talíř. Položte zmrazené potraviny v otevřené nádobě na otočný talíř. Choulostivé části např. nohy a křídla kuřat nebo tučné okraje pečeně můžete zakrýt malými kousky alobalu. Alobal se nesmí dotýkat stěn trouby. Po polovině doby rozmrazování můžete alobal sejmout. Jídlo mezitím 1 2 krát obraťte nebo zamíchejte. Velké kusy obraťte vícekrát. Rozmrazené potraviny nechte odstát minut při pokojové teplotě, aby se teplota vyrovnala. U drůbeže pak můžete vyjmout vnitřnosti. Maso můžete zpracovávat i když má ještě zmrzlý malý kousek střední části. Maso v kouscích nebo plátky hovězího, vepřového, telecího Sekaná Drůbež příp. kusy drůbeže Ryby filety, rybí filety, plátky Ryba vcelku Zelenina, např. hrášek Ovoce, např. maliny Máslo Chléb, celý Koláče suché např. třené koláče Koláče šťavnaté např. ovocné, tvarohové koláče Množství 200 g 500 g 800 g 200 g 500 g 800 g 600 g 1200 g Výkon mikrovln ve wattech 180 W, 5 min. + 90W, 4-6 min. 180 W, 10 min. + 90W, 5-10 min. 180 W, 10 min. + 90W, min. 90W, 15 min. 180 W, 10 min. + 90W, min. 180 W, 15 min. + 90W, min. 180 W, 8 min. + 90W, min. 180 W, 15 min. + 90W, min. Choulostivá místa zakryjte alobalem. Při obracení jednotlivé kusy oddělujte. Zmrazujte co nejnižší kusy. V průběhu několikrát otočte a oddělte již rozmrazené maso. Stehna a křídla zabalte do alobalu. 400 g 180 W, 5 min. + 90W, min. Rozmrazené části od sebe oddělte. 300 g 600 g 180 W, 3 min. + 90W, min. 180 W, 8 min. + 90W, min. 300 g 180 W, min. 300 g 500 g 125 g 250 g 500 g 1000 g 500 g 750 g 500 g 750 g 180 W, 7-10 min. 180 W, 8 min W, 5-10 min. 180 W, 2 min W, 2-3 min. 180 W, 2 min W, 3-5 min. 180 W, 8 min W, 5-10 min. 180 W, 12 min W, min. 90 W, min. 180 W, 5 min W, min. 180 W, 5 min W, min. 180 W, 7 min W, min. Choulostivá místa zakryjte alobalem. V průběhu opatrně míchejte a rozmrazené části od sebe oddělujte. Odstraňte úplně obal. Kusy koláčů od sebe oddělte. Pouze koláče bez polevy, šlehačky nebo krému. Pouze pro koláče bez polevy, šlehačky nebo želatiny. Maso vcelku hovězí, vepřové, telecí (s kostí a bez kosti) Množství 800 g 1000 g 1500 g Výkon mikrovln ve wattech 180W, 15 min. + 90W, min. 180W, 20 min. + 90W, min. 180W, 30 min. + 90W, min. Choulostivá místa zakryjte alobalem. Rozmrazování hluboce zmrazených jídel, ohřívání nebo vaření Vyndejte hotové jídlo z obalu. V nádobí vhodném pro mikrovlny se ohřívá rychleji a rovnoměrněji. Jednotlivé složky jídla se mohou ohřívat nestejnoměrně rychle

10 Nízká jídla se vaří rychleji než vysoká. Proto dávejte jídla do nádoby v co nejnižší vrstvě. Potraviny neukládejte ve vrstvách na sebe. Jídla vždy přikryjte. Pokud nemáte vhodnou pokličku, použijte talíř nebo speciální fólii pro mikrovlny. Jídla 2 3 krát zamíchejte příp. obraťte. Po ohřátí nechte jídlo dojít ještě 2 5 minut, aby se teplota rozložila. Vlastní chuť jídla zůstává zachována. Proto používejte sůl a koření úsporně. Ohřívání jídel Vyndejte hotové jídlo z obalu. V nádobí vhodném pro mikrovlny se ohřívá rychleji a rovnoměrněji. Jednotlivé složky jídla se mohou ohřívat nestejnoměrně rychle. Při ohřívání tekutin vložte vždy do nádoby kávovou lžičku, abyste zabránili zpoždění bodu varu. Při zpoždění bodu varu tekutiny je dosažena teplota bodu varu, aniž by vznikly typické bublinky. Již při nepatrném otřesu nádoby může dojít k prudkému vyvření nebo k vystříknutí tekutiny, což může mít za následek poranění nebo popálení Menu, jídla na talíři, hotová jídla (2 3 složky) Množství Výkon mikrovln ve wattech g 600 W, 8 13 min. Polévky 400 g 600 W, 8 10 min. Pokrmy z jednoho hrnce 500 g 600 W, min. Jídlo vždy přikryjte. Pokud nemáte na nádobu vhodnou pokličku, vezměte talíř nebo speciální fólii pro mikrovlny. Mezitím jídlo několikrát zamíchejte případně obraťte. Kontrolujte teplotu. Po ohřátí nechte jídlo 2 5 minut dojít, aby se teplota rovnoměrně rozložila. Maso s omáčkou na př. guláš 500 g 600 W, min. Při míchání oddělujte od sebe jednotlivé kusy masa. Ryba, např. filety 400 g 600 W, min. Případně přidejte vodu, citrónovou šťávu nebo víno Nákypy, např. lasagne, cannelloni Přílohy, např. nudle, rýže Zelenina, např. hrášek, brokolice, mrkev 450 g 600 W, min. 250 g 500 g 300 g 600 g 600 W, 2 5 min. 600 W, 8 10 min. 600 W, 8 10 min. 600 W, min. Přidejte trochu tekutiny. Dno nádoby zalejte vodou. Špenát se smetanou 450 g 600 W, min. Vařte bez přidání vody. Menu, jídlo na talíři, hotové jídlo (2 3 složky) Nápoje Dětská výživa, např. lahvičky s mlékem Množství 125 ml 200 ml 500 ml 50 ml 100 ml 200 ml Výkon mikrovln ve wattech 600 W, 5 8 min W, ½ 1½ min W, 1½ - 2½ min W, 3 4 min. 360 W, cca ½ min. 360 W, ½ 1 min. 360 W, 1 2 min. Do nádoby vložte lžíci. Alkoholické nápoje nadměrně nezahřívejte. Průběžně kontrolujte. Bez dudlíku a uzávěru. Po ohřátí vždy řádně protřepejte. Bezpodmínečně vždy zkontrolujte teplotu. Polévky, 1 šálek 2 šálky 175 g 350 g 600 W, 2 3 min. 600 W, 3 4 min

11 Množství Výkon mikrovln ve wattech Maso s omáčkou 500 g 600 W, 8-11 min. Plátky masa od sebe oddělujte Jídlo z jednoho hrnce Zelenina, 1 porce 2 porce Vaření jídel 400 g 800 g 150 g 300 g 600 W, 6 8 min. 600 W, 8 11 min. 600 W, 2 3 min. 600 W, 3 5 min. Nízké jídlo se vaří rychleji než na vysoké. Proto dávejte jídla do nádoby v co nejnižší vrstvě. Potraviny neukládejte ve vrstvách na sebe. Vařte jídlo v uzavřené nádobě. V průběhu vaření jídlo několikrát zamíchejte nebo obraťte. Chuť jídla zůstává zachována. Proto používejte sůl a koření úsporně. Po ohřátí nechte jídlo 2 5 minut dojít, aby se teplota rovnoměrně rozložila.. Přílohy, např. brambory Rýže Sladká jídla, např. pudinky (instantní) Množství 250 g 500 g 750 g 125 g 250 g Výkon mikrovln ve wattech 600 W, 8-10 min. 600 W, min. 600 W, min. 600 W, 4-6 min W, min. 600 W, 6-8 min W, min. Brambory nakrájejte na stejně velké kousky. Přidejte do nádoby asi 1 cm vody, zamíchejte. Přidejte dvakrát tolik tekutiny. 500 ml 600 W, 6 8 min. Pudink metlou na sníh 2 3 řádně zamíchejte. Ovoce, kompoty 500 g 600 W, 9 12 min. Rady k mikrovlnné troubě Nemáte údaje pro nastavení k připravovanému množství jídla. Prodlužte nebo zkraťte dobu vaření dle následujícího pravidla: dvojnásobné množství = téměř dvojnásobná doba poloviční množství = poloviční doba. Celé kuře, čerstvé bez vnitřností Množství Výkon mikrovln ve wattech 1200 g 600 W, min. Po polovině doby obraťte. Rybí filety, čerstvé 400 g 600 W, 7 12 min. Zelenina, čerstvá 250 g 500 g 600 W, 6-10 min. 360 W, min. Zeleninu rozkrájejte na stejně velké kusy. Vždy na 100 g 1 2 polévkové lžíce vody. Jídlo příliš vyschlo Jídlo není po uplynutí doby ještě rozmrazené, horké nebo uvařené Po uplynutí doby vaření je jídlo po okrajích nadměrně horké, ale uprostřed ještě není hotové Nastavte kratší dobu vaření nebo zvolte nižší výkon mikrovln. Jídlo přikryjte a přidejte tekutinu. Nastavte delší dobu. Větší množství a vyšší jídla vyžadují delší dobu. Průběžně míchejte a zvolte příště nižší výkon a delší dobu

12 Grilování Stupně grilování Nastavujte takto Můžete zvolit 3 různé stupně grilování 3 = intenzivní 2 = střední 1 = mírný pokud stisknete jedenkrát tlačítko Gril, objeví se stupeň grilování 3. Stisknutím tlačítka Gril můžete měnit stupně grilování. Tabulka grilování Grilujte vždy na roštu při uzavřených dvířkách varného prostoru a nepředehřívejte. Všechny uvedené hodnoty jsou hodnoty orientační, které se mohou měnit dle vlastností potravin. Maso opláchněte studenou vodou a osušte pomocí kuchyňského papíru. Maso osolte až po grilování. K zachycení šťávy z masa postavte rošt do univerzální pánve na otočný talíř. Grilované kusy obracejte grilovacími kleštěmi. Pokud maso propícháte vidličkou, ztratí šťávu a vyschne. Tmavé maso např. hovězí hnědne rychleji než světlé maso telecí nebo vepřové. To není na závadu. Grilované kusy bílého masa nebo filety z ryb jsou často na povrchu pouze světlehnědé, přesto jsou uvnitř upečené a šťavnaté. 1. Stiskněte tlačítko Gril. 2. Otočným knoflíkem Objeví se stupeň grilování 3. nastavte dobu trvání. Tlačítkem Gril nyní můžete volit jiný stupeň grilování. Po uplynutí času Oprava Vymazání 3. Stiskněte tlačítko Start. zazní signál. Otevřete dvířka varného prostoru nebo stiskněte tlačítko Stop. Opět se objeví čas hodin. Stupeň grilování a dobu trvání můžete kdykoliv opravit. Dvakrát stiskněte tlačítko Stop nebo otevřete dvířka a jedenkrát stiskněte tlačítko Stop. Množství Váha Stupeň grilování Čas v minutách Steaky 2 3 kusy à cca 200 g 3 1. strana cca 15 min. 2. strana cca min. 2 3 cm Steaky ze svíčkové Grilované párky 3 4 kusy à cca 120 g 3 1. strana cca 20 min. 2. strana cca 15 min. 4 6 kusů à cca 150 g 3 1. strana cca 10 min. 2. strana cca 10 min Rybí plátky 2 3 kusy à cca 150 g 3 1. strana cca 10 min. 2. strana cca 8 12 min. Ryby vcelku např. pstruzi Toastový chléb předpéci 2 3 kusy à cca 150 g 3 1. strana cca 10 min. 2. strana cca min. 2 4 krajíčky Toasty zapéci 2 4 krajíčky 1. strana cca 2 3 min. 2. strana cca 2 3 min 2 nebo 3 Vždy podle obložení cca 5-9 min. 1 2 cm předtím potřete rošt tukem předtím potřete rošt tukem Otočným knoflíkem nastavte nejdříve dobu pro první stranu. Obraťte grilované kusy a nastavte dobu pro druhou stranu

13 Kombinace mikrovlnného ohřevu a grilu Nastavujte takto Můžete současně nastavit gril a mikrovlnný ohřev. Jídlo bude křupavé a dohněda upečené. Upeče se rychleji a uspoříte el. energie. 3. Otočným knoflíkem nastavte dobu trvání. 4. Stiskněte tlačítko Start. Probíhá nastavená doba trvání. Po uplynutí času zazní signál. Na displeji se objeví 0. Otevřete dvířka varného prostoru nebo stiskněte tlačítko Stop. Zastavení Stiskněte jedenkrát tlačítko Stop nebo otevřete dvířka varného prostoru. Po uzavření stiskněte tlačítko Start. 1. Voličem výkonu nastavte požadovaný výkon mikrovln 2. Stiskněte tlačítko Combi. Na displeji se objeví 1.00 a stupeň grilování 3. Tlačítkem Gril můžete měnit stupeň grilování. Vymazání Kombinace grilu a mikrovlnného ohřevu Dvakrát stiskněte tlačítko Stop nebo otevřete dvířka a jedenkrát stiskněte tlačítko Stop. Nádobí vždy stavte na otočný talíř a jídlo nezakrývejte. Používejte k pečení vysokou nádobu. Tak zůstane varný prostor čistější. Na nákypy a gratinování používejte velkou, plochou nádobu. Příprava jídla v úzkých a vysokých nádobách vyžaduje více času a jídlo bývá na povrchu tmavší. Zkontrolujte, zda nádoba je vhodná pro varný prostor. Nesmí být příliš velká, otočný talíř se musí otáčet. Vždy nastavujte maximální čas vaření. Zkontrolujte jídlo po kratším zadaném čase

14 Vepřová pečeně, např. ze svíčkové Sekaná* max. 7 cm vysoká Množství váha cca 750 g cca 750 g Výkon mikrovln,w 360 W W 600 W W Kuře, celé cca 1200 g 360 W W Části kuřete, např. kuřecí čtvrtky Nechte maso před krájením ještě 5 10 minut odstát. Šťáva z masa se tak rovnoměrně rozloží a při krájení nevyteče. Nákypy a gratinovaná jídla nechte ještě 5 minut dopéci ve vypnutém spotřebiči. Tlačítko Combi stisknuté x x Stupeň grilování x 3 x x 3 Doba trvání v minutách 15 min min 15 min. 3 5 min. 15 min min Po 15 min. obraťte. Položte prsíčky dolů. Po 15 min. obraťte. cca 800 g 360 W x min. Položte kůžičkou nahoru. Neobracejte. Kachní prsa cca 800 g 180 W x min. Položte kůžičkou nahoru. Neobracejte. Nudlový nákyp cca 1000 g 600 W x min. Posypte sýrem (z předvařených přísad) Gratinované brambory (ze syrových brambor) Ryba, zapečená Tvarohový nákyp* cca 1100 g 600 W x min. cca 500 g 600 W x min Zmrazené ryby nejdříve rozmrazte. cca 800 g 360 W W -x min min. *Nejdříve vařte jídla mikrovlnným ohřevem. Pak nastavte kombinovaný provoz. Programová automatika Programy rozmrazování Příprava potravin Nádobí Váš mikrovlnný spotřebič má 3 automatické programy. Zadejte jen číslo programu a hmotnost. Vše ostatní se děje elektronicky. Ke každému programu naleznete vhodné potraviny a rozsah pro hmotnost v tabulkách. V daném rozsahu pro hmotnost můžete nastavovat jakoukoliv hmotnost. S 3 programy pro rozmrazování můžete rozmrazovat maso, drůbež, ryby, chléb a koláče. Používejte potraviny, které jsou zmrazované a skladované při 18 C v co nejnižší vrstvě a jsou naporcované. Rozmrazované potraviny vyndejte z obalu a zvažte je. Hmotnost potřebujete k nastavení programu. Choulostivé části, např. nohy a křídla kuřat nebo rybí ocasy můžete zakrýt kouskem alobalu. Tím zabráníte jejich předčasnému vaření. Dbejte na to, aby se alobal nedotýkal stěn varného prostoru. Potraviny vložte do nízkého nádobí vhodného pro mikrovlny, jako je například skleněný nebo porcelánový talíř a nádobí nezakrývejte

15 Doba odstavení Pozor! Rozmrazené potraviny nechte odstavené minut dojít, aby se teplota rozložila rovnoměrně. Velké kusy masa vyžadují delší dobu odstavení než malé. Nízké kusy masa a sekanou před odstavením od sebe oddělte. Pak můžete pokračovat ve zpracování potravin, i když silné kusy masa mají ještě event. zmrazenou střední část. U drůbeže můžete nyní vyjmout vnitřnosti. Při rozmrazování masa, drůbeže nebo ryb vzniká tekutina. Ta nesmí být v žádném případě dále použita nebo přijít do styku s jinými potravinami. Nastavujte takto Potraviny Maso a drůbež pečeně nízké kusy masa sekaná kuře, slepice, kachna Ryby celé ryby, rybí filety, rybí plátky Chléb a pečivo* chléb, celý, kulatý nebo veka, krájený chléb, třené pečivo, kynuté pečivo, ovocné koláče Číslo programu P 1 P 2 P 3 Rozsah váhy 0,2 2,0 kg 0,2 1,5 kg 0,2 1,0 kg 0,7 2,0 kg 0,1 1,0 kg 0,2 1,5 kg * Nevhodné jsou šlehačkové dorty, krémové koláče, koláče s polevou, glazurou nebo želatinou. 1. Stiskněte tlačítko P, až se na displeji objeví číslo požadovaného programu. Na displeji je rovněž vidět hmotnost. Po uplynutí času Korektura Vymazání 2. Otočným knoflíkem nastavte požadovanou hmotnost.. zazní signál. Stiskněte tlačítko Stop nebo otevřete dvířka varného prostoru. Stiskněte dvakrát tlačítko Stop a nově nastavte. Stiskněte dvakrát tlačítko Stop. 3. Stiskněte tlačítko Start. Po několika sekundách program odstartuje. Když si zvolíte program, objeví se na displeji základní nastavení pro hmotnost. To je např. 0,30 kg u programu

16 Zkušební jídla dle EN Vaření jen s mikrovlnným ohřevem. Jídlo Výkon mikrovln W, Vaječné mléko Kvalita a funkce mikrovlnných spotřebičů byla ověřena zkušebními instituty na těchto jídlech. 600 W, 9 min W, min. 750 g Pyrex forma 25x20 cm Piškot 600 W, 8 10 min. Pyrex forma 22 cm Sekaná 600 W, min. Pyrex hranatá forma, 28 cm Rozmrazování jen s mikrovlnným ohřevem. Jídlo Výkon mikrovln W, Maso 180 W, 9 min W, min. Umělohmotný tác vhodný pro mikrovlny 22 cm. Po 9 minutách obrátit Vaření s mikrovlnným ohřevem a grilem. Jídlo Gratinované brambory Výkon mikrovln W, grilovací stupeň 600 W, + grilovací stupeň 1, min. Pyrex forma 22 cm Koláče Nedoporučuje se Kuřata 1. strana: 360 W + grilovací stupeň 3, 15 min. 2. strana: 360 W + grilovací stupeň 3, min. Použijte vhodné skleněné nádobí. Po 15 min. obraťte. Péče a čištění Povrch spotřebiče Varný prostor Příslušenství Zásadně nepoužívejte vysokotlakové čistící prostředky a prostředky na principu páry. Postačuje, když spotřebič otřete vlhkou utěrkou. Je-li více znečistěný, přidejte do vody několik kapek prostředku na mytí nádobí. Poté osušte suchou utěrkou. Nepoužívejte ostré nebo agresivní čistící prostředky, jinak vzniknou matná místa. Pokud by se takový prostředek dostal na plášť, ihned jej omyjte vodu. Po vaření vytřete vychladlý varný prostor vlhkou utěrkou. Stříkance a zaschlé zbytky jídla lze snadno uvolnit a při příštím vaření se nepřipečou. Při větším znečištění použijte mírný mycí roztok. Poté varný prostor dobře osušte měkkou utěrkou, aby nemohlo dojít ke vzniku koroze. Nepoužívejte spreje na čištění pečících trub. Ani jiné agresivní čistící prostředky na pečící trouby ani drhnoucí prostředky. Také drhnoucí polštářky na hrnce nejsou vhodné. Tyto prostředky poškozují povrchové plochy. Nepříjemné pachy např. po přípravě ryb můžete zcela jednoduše odstranit. Dejte do šálku s vodou několik kapek citrónové šťávy. Do šálku postavte lžičku, abyste zabránili zpoždění varu. Vodu ohřejte na 1 až 2 minuty na maximální výkon mikrovlnné trouby. Příslušenství namočte ihned po použití. Poté můžete zbytky nečistot zcela snadno odstranit kartáčem nebo mycí houbou. Rošt můžete omýt prostředkem na nerezovou ocel nebo prostředkem na mytí nádobí

17 Otočný talíř Závada, co dělat? Omyjte otočný talíř a kroužek mycím prostředkem. Prohlubeň ve varném prostoru vytřete vlhkou utěrkou. Dbejte na to, aby voda nevtekla pohonem otočného talíře do vnitřku spotřebiče. Při opětovném nasazení otočného talíře musí tento řádně zaklapnout. Objeví-li se závada, jde často jen o maličkost. Dříve než zavoláte servisní službu, věnujte pozornost následujícím pokynům. Závada Možné příčiny / odstranění Spotřebič nefunguje. Není zasunutá zástrčka. Zasuňte ji. Výpadek el. proudu. Zkontrolujte, zda svítí světlo v kuchyni. Mikrovlnná trouba se nezapíná. Spotřebič není v provozu. Na displeji je doba trvání. Jídlo se ohřívá pomaleji než dosud. Nejsou řádně zavřená dvířka. Není stisknuto tlačítko Start. S otočným knoflíkem bylo omylem manipulováno. Nastaven příliš nízký výkon mikrovln. Do spotřebiče bylo vloženo větší množství potravin než jindy. Jídlo bylo studenější než jindy. Zkontrolujte, zda se ve dvířkách nevzpříčily zbytky jídla nebo cizí předměty. Stiskněte tlačítko Start. Stiskněte tlačítko Stop. Zvolte vyšší výkon. Dvojnásobné množství téměř dvojnásobný čas. Jídlo průběžně zamíchejte nebo obraťte. Závada Možné příčiny / odstranění Otočný talíř vydává škrábavý nebo pískavý zvuk. Nečistota nebo cizí těleso se dostaly do oblasti pohonu otočného talíře. Servisní služba Číslo E a číslo FD Vyčistěte kroužek a prohlubeň ve varném prostoru. Opravy smějí být prováděny pouze technikem našeho autorizovaného servisu. Pokud bude spotřebič opraven neodborně, může dojít ke značným škodám. Pokud musí spotřebič do opravy, je Vám k dispozici naše servisní služba. Adresu a telefonní číslo nejbližší servisní služby najdete v tomto návodu k použití. Rovněž zákaznické centrum Vám ochotně sdělí adresu nejbližší servisní služby. Servisní službě vždy uveďte referenční číslo (E-číslo) a číslo výrobku (FD-číslo) Vašeho spotřebiče. Typový štítek s těmito čísly naleznete vpravo po otevření dvířek varného prostoru. Abyste při závadě nemuseli dlouho hledat, poznačte si ihned data Vašeho spotřebiče. E číslo Servisní služba FD - číslo 33 34

18 Technická data El. energie: Celkový příkon: Výkon mikrovln: Gril: Frekvence: 230 V, 50 Hz 2620 W 1000 W 1300 W 2450 Hz Poznámky Rozměry (V x Š x Hl): Spotřebič: 31 x 51 x 39 cm Varný prostor: 21,5 x 36 x 35 Hmotnost: 13 kg Atest VDE: ano CE označení: ano Hlučnost: 47,

HMT 9626, HMT 9656 B-197-01

HMT 9626, HMT 9656 B-197-01 HMT 9626, HMT 9656 B-197-01 2 S touto mikrovlnnou troubou se pro Vás stane pečení zábavou. Abyste mohli využít všech technických předností, přečtěte si prosím návod na použití. Na začátku návodu Vám řekneme

Více

Návod k použití HF 170.. S-199-01

Návod k použití HF 170.. S-199-01 Návod k použití HF 170.. S-199-01 2 Vaření v této mikrovlnné troubě Vám bude potěšením. Abyste mohli využít všechny technické přednosti, přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Na začátku návodu k

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

HMT 75M421 HMT 75M451 B-963-01

HMT 75M421 HMT 75M451 B-963-01 Návod k použití HMT 75M421 HMT 75M451 B-963-01 Obsah Aby vám vaření přinášelo stejně velkou radost jako stolování, pročtěte si pozorně tento návod k použití. Pak dokážete využít všechny technické přednosti

Více

Návod k použití HF 35M562

Návod k použití HF 35M562 Návod k použití HF 35M562 SM-271-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před instalací... 4 Upozornění týkající se vaší bezpečnosti... 4 Upozornění k mikrovlnnému ohřevu... 7 Příčiny poškození... 10 Váš nový

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com Whirlpool Sweden AB 12 Krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Návod k použití HBC 86K753

Návod k použití HBC 86K753 Návod k použití HBC 86K753 Q4ACZM0244 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před instalací... 5 Pokyny pro vaši bezpečnost... 5 Pokyny k mikrovlnné troubě... 7 Příčiny poruch... 10 Ovládací pole... 11 Váš nový

Více

POZOR! HB 84E562. Návod k použití. MIKROVLNNÁ ENERGIE NEODSTRAŇUJTE TENTO KRYT! Opravu smí provádět pouze odborný servis.

POZOR! HB 84E562. Návod k použití. MIKROVLNNÁ ENERGIE NEODSTRAŇUJTE TENTO KRYT! Opravu smí provádět pouze odborný servis. POZOR! MIKROVLNNÁ ENERGIE NEODSTRAŇUJTE TENTO KRYT! Opravu smí provádět pouze odborný servis. (Toto upozornění vystřihněte a nalepte na zadní stranu mikrovlnné trouby.) Návod k použití HB 84E562 Q4ACZM0212

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

Mikrovlnná trouba MW 7848

Mikrovlnná trouba MW 7848 Mikrovlnná trouba MW 7848 Návod k obsluze Příklady programů Opětovný ohřev jedné porce jídla (přibližně 450 g) Otočte ovládacím knoflíkem (displej A1) + stiskněte + otáčejte ovládacím knoflíkem, až se

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

MWD 208 MWD 308. www.whirlpool.com

MWD 208 MWD 308. www.whirlpool.com MWD 208 MWD 308.hirlpool.com 1 INSTALACE PŘED PŘIPOJENÍM ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti. MIKROVLNNOU TROUBU POSTAVTE NA ROVNOU A STABILNÍ PLOCHU, která unese

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k použití B-786-01

Návod k použití B-786-01 Návod k použití HMT 85M650 HMT 85M651 B-786-01 2 Aby vám vaření přinášelo stejně velkou radost jako stolování, pročtěte si pozorně tento návod k použití. Pak dokážete využít všechny technické přednosti

Více

Návod k použití HB 86K575

Návod k použití HB 86K575 Návod k použití HB 86K575 Q4ACZM1795 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před instalací... 4 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Pokyny k mikrovlnnému ohřevu... 6 Příčiny poškození... 9 Váš nový spotřebič...11

Více

Návod k použití, montáži a údržbě S-416-01

Návod k použití, montáži a údržbě S-416-01 Návod k použití, montáži a údržbě ET 513501E S-416-01 Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku! Naše vysoce hodnotné výrobky si vyžadují pro dlouhý transport

Více

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání MUM 74.. B-212-01 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé,

Více

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2 MIKROVLNNÁ TROUBA Příručka pro spotřebitele M1711N Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter. Produkt je určen pro použití v domácnosti. Záruka zaniká, pokud je přístroj používán jinak než v

Více

Instalace a zapojení

Instalace a zapojení Instalace a zapojení Prohlédněte mikrovlnnou troubu Troubu vybalte, odstraňte veškerý obalový materiál a pečlivě ji prohlédněte, zda není poškozená, zda na ní nejsou promáčknutá místa, není poškozená západka

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka MW87Y

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka MW87Y MIKROVLNNÁ TROUBA Uživatelská příručka MW87Y Údaje o vaření a pečení jsou pouze informativní. Výrobek je určen pro domácí použití. Záruka zaniká, pokud je pístroj používán jinak než v domácnosti, nap.

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a *podle modelu / * pod a modelu ČESKY Ochrana životního prostředí " Váš spotřebič byl navržen tak, aby jste ho mohli používat po mnoho let. Rozhodnete-li

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

67670K-MN. indukční varná deska

67670K-MN. indukční varná deska 67670K-MN Návod k použití Sklokeramická indukční varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele GE86N

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele GE86N MIKROVLNNÁ TROUBA Příručka pro spotřebitele Kód č.: DE68-03663G GE86N Stručné a přehledné pokyny... 2 Trouba... 2 Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter. Produkt je určen pro použití v domácnosti.

Více

PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla... 15. Pokyny pro likvidaci... 4. Obslužná pole... 13. Pole I... 14

PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla... 15. Pokyny pro likvidaci... 4. Obslužná pole... 13. Pole I... 14 PKE 64.E PKF 64.E B-198-01 Obsah Ochrana životního prostředí... 4 Pokyny pro likvidaci... 4 Tak můžete ušetřit energii... 4 Před připojením... 5 Na co musíte dávat pozor... 6 Bezpečnostní upozornění...

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Návod k použití NPF 615 A01E B-469-01

Návod k použití NPF 615 A01E B-469-01 Návod k použití NPE 615 A01E NPF 615 A01E B-469-01 Obsah Důležitá upozornění 3 Před instalací 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ochrana životního prostředí 6 To je vaše nová varná deska 7 Ovládání 9 Dvouokruhová

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka CZ MIKROVLNNÁ TROUBA Model: R-2302 Uživatelská příručka Čtěte pozorně tuto uživatelskou příručku před instalací a před prvním použití přístroje. Uschovejte ji pro pozdější reference. OPATŘENÍ PROTI MOŽNÉMU

Více

Příručka uživatele MODEL: MT07

Příručka uživatele MODEL: MT07 MODEL: MT07 Příručka uživatele Před instalací a použitím mikrovlnné trouby si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku své mikrovlnné trouby. Tyto

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze Trouba FNP 612X Návod k obsluze 1 Všeobecná upozornění Děkujeme za výběr jednoho z našich produktů. Pro dosažení maxima z naší vám doporučujeme: Pozorně si přečtěte návod k použití: obsahuje důležité pokyny

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3 ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B C FAGOR SP Spotřebič se musí instalovat podle platných předpisů. Před instalací, respektive před uvedením do provozu si pročtěte návod k použití. Všechny materiály použité

Více

Návod k použití HBN 434350E B-504-01

Návod k použití HBN 434350E B-504-01 Návod k použití HBN 434350E B-504-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Příčiny poskození..........................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

BMC460BGL/BMC450SS 44litrová kompaktní mikrovlnná trouba s grilem a horkovzdušnou funkcí

BMC460BGL/BMC450SS 44litrová kompaktní mikrovlnná trouba s grilem a horkovzdušnou funkcí BMC460BGL/BMC450SS 44litrová kompaktní mikrovlnná trouba s grilem a horkovzdušnou funkcí 1 Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BMC460BGL/ BMC450SS 44litrová kompaktní mikrovlnná trouba s grilem a

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Návod k obsluze. xxx xxx. FAGOR_6H-600BTCX.indd 1 28.6.2012 10:26:41

MIKROVLNNÁ TROUBA. Návod k obsluze. xxx xxx. FAGOR_6H-600BTCX.indd 1 28.6.2012 10:26:41 MIKROVLNNÁ TROUBA Model 6h-600btcx Návod k obsluze xxx xxx FAGOR_6H-600BTCX.indd 1 28.6.2012 10:26:41 CZ OBSAH 1 / POPIS MIKROVLNNÉ TROUBY Mikrovlnná trouba... 3 Ovládací panel... 4... 5 2 / JAK POUŽÍVAT

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 7 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 7 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 7 Tento spotřebič je určen pro práci v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé, viz

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a dodržovat

Více

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka CZ Uživatelská příručka MODEL: VMT542X Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku své mikrovlnné

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů MIKROVLNNÁ TROUBA Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů G2719N Trouba... 2 Příslušenství... 2 Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter. Produkt je určen pro použití v domácnosti.

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka M187DN

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka M187DN MIKROVLNNÁ TROUBA Uživatelská příručka M187DN Trouba...2 Příslušenství...2 Údaje o vaření a pečení jsou pouze informativní. Výrobek je určen pro domácí použití. Záruka zaniká, pokud je přístroj používán

Více

Návod k obsluze HBN 230051

Návod k obsluze HBN 230051 Návod k obsluze HBN 230051 Q4ACZM0250 1 Aby vaření bylo pro Vás stejným potěšením jako jídlo přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Pak můžete využít všechny technické přednosti Vašeho sporáku. Získáte

Více

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993.

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993. Indukční vařič Návod k použití model: TF-993. Návod k použití Děkujeme, že jste si vybrali indukční vařič ZEPTER. Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Příručku si uschovejte.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VESTAVNÉ ELEKTRICKÉ TROUBY KT 670 DX, KT 668 DX NO 37/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral náš spotřebič. Prosíme, před použitím spotřebiče

Více

Obsah. 160 MCD2540E-m

Obsah. 160 MCD2540E-m 160 MCD2540E-m Obsah Bezpečnostní pokyny 161 Popis spotřebiče 166 Příslušenství 167 Před prvním použitím 168 Provoz 169 Tabulky programů 171 Čištění a údržba 171 Technické údaje 172 instalace 172 Rady

Více

Všeobecná upozornění.

Všeobecná upozornění. V e s t a v n é s p o t ř e b i č e S a m o s t a t n á m u l t i f u n k č n í t r o u b a F P 8 2 7 N á v o d k p o u ž i t í Všeobecná upozornění. Děkujeme Vám, že jste si zvolili jeden z našich výrobků.

Více

Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 25 X

Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 25 X Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 25 X Před používáním Vaší mikrovlnné trouby si přečtěte tyto pokyny a při používání trouby je dodržujte. Při dodržování těchto pokynů Vám bude trouba kvalitně sloužit

Více

Mikrovlnná trouba MT 4417

Mikrovlnná trouba MT 4417 Česky Návod k použití Mikrovlnná trouba MT 4417 1. Před instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozorně přečtěte tento návod. Uschovejte pro pozdější použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ZM17MG ZANUSSI MIKROVLNNÁ TROUBA ZM17MG NÁVOD K OBSLUZE 8221912-73-01

ZM17MG ZANUSSI MIKROVLNNÁ TROUBA ZM17MG NÁVOD K OBSLUZE 8221912-73-01 ZANUSSI MIKROVLNNÁ TROUBA ZM17MG NÁVOD K OBSLUZE 8221912-73-01 OBSAH Dříve než začnete svoji mikrovlnnou troubu používat...4 Bezpečnostní upozornění...5 Bezpečnost nádobí...5 Zkouška vhodnosti nádobí...5

Více

BM6340AX NÁVOD K OBSLUZE

BM6340AX NÁVOD K OBSLUZE BM6340AX NÁVOD K OBSLUZE OBSAH OBSAH...0 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ ZABRÁNÍ MOŽNÉMU RIZIKU VYSTAVENÍ NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ ENERGII...2 SPECIFIKACE...2 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ...3 INSTALACE...4

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka a průvodce vařením GE82Y / GE82YT

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka a průvodce vařením GE82Y / GE82YT MIKROVLNNÁ TROUBA Uživatelská příručka a průvodce vařením GE82Y / GE82YT Údaje o vaření a pečení jsou pouze informativní. Výrobek je určen pro domácí použití. Záruka zaniká, pokud je přístroj používán

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

Návod k použití HB 532E1T

Návod k použití HB 532E1T Návod k použití HB 532E1T Q4ACZM1301 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

Návod k použití HBA 22R251E

Návod k použití HBA 22R251E Návod k použití HBA 22R251E Q4ACZM1886 1 Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny...4 Před montáží... 4 Pokyny pro Vaši bezpečnost... 5 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací pole...

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba

KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

Návod k obsluze parní trouby EDG13100E

Návod k obsluze parní trouby EDG13100E Návod k obsluze parní trouby EDG13100E Obsah Vaření v páře Všeobecně S. 3 Jak parní trouba vypadá? S. 4 Příslušenství S. 5 Instalace parní trouby Elektrické připojení S. 6 Zástavba S. 7 Okamžité vaření

Více

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax:

Více

Návod k použití HBN 532E1T

Návod k použití HBN 532E1T Návod k použití HBN 532E1T Q4ACZM1302 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů CE283GN

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů CE283GN MIKROVLNNÁ TROUBA Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů CE283GN Stručné a přehledné pokyny...2 Trouba...2 Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter. Produkt je určen pro použití

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba MWEG 820 E. Technické údaje

NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba MWEG 820 E. Technické údaje VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI

Více

Návod k použití HBA 42R450E

Návod k použití HBA 42R450E Návod k použití HBA 42R450E Q4ACZM1340 1 Obsah Bezpečnostní pokyny a varování...4 Před montáží... 4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací

Více

Návod k použití BBQ GRIL R-259

Návod k použití BBQ GRIL R-259 Návod k použití BBQ GRIL R-259 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI Před použitím mikrovlnné trouby si pozorně přečtěte tento návod a uchovávejte jej na takovém místě, abyste do něj mohli kdykoli později nahlédnout.

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

Trouba Návod k obsluze. HOA 03 WIX Wi-Fi

Trouba Návod k obsluze. HOA 03 WIX Wi-Fi Trouba Návod k obsluze HOA 03 WIX Wi-Fi 1 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 1.1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 3 1.2 BEZPEČNOSTNÍ TIPY... 4 1.3 DOPORUČENÍ... 4 1.4 Instalace... 4 1.5 PŘIPOJENÍ

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Návod k použití M 541 / AKL 219 M 561 / AKL 221

Návod k použití M 541 / AKL 219 M 561 / AKL 221 Návod k použití M 541 / AKL 219 M 561 / AKL 221 1 Obal Krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový

Více

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II Návod k obsluze a údržbě RUČNÍ MIXÉR S MÍSOU SOLID HM201B Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika; web: www.solid-czech.cz Popis spotřebiče:

Více

Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ

Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ Všeobecná upozornění Děkujeme, že jste zakoupili jeden z našich výrobků. Aby vám trouba co nejlépe sloužila, doporučujeme vám: Přečtěte si pečlivě poznámky

Více