Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje"

Transkript

1 Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP v Jihočeském kraji v roce 2003 Provision of In-patient and Out-patient Care for Inhabitants of ORP in Jihočeský Region in the Year 2003 Souhrn Informace ze zdravotnictví kraje o zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP) v Jihočeském kraji v roce 2003 obsahuje údaje o vztahu mezi bydlištěm pacienta podle ORP a územím hospitalizace a to za lůžkovou péči a zvlášť za následnou a ošetřovatelskou péči a léčebnách dlouhodobě nemocných. Informace je doplněna tabulkou se základní charakteristikou zajištění ambulantní péče podle území bydliště pacienta. Summary The Region Health Information on provision of in-patient and out-patient care to inhabitants of administrative areas of municipalities with extended competence (MEC) in the Jihočeský Region in 2003 contains data on the relation between patients residence by MEC and the territory of hospitalisation concerning bed care in acute hospitals and separately aftercare and nursing care in hospitals and institutes for long-term patients. A supplementary table presents the basic characteristics of provision of out-patient care by the territory of the patients' residence. Tato aktuální informace podává informace o zajištění lůžkové péče v rozdělení na akutní péči a následnou a ošetřovatelskou péči z pohledu obyvatel žijících na území jednotlivých obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP) podle toho, kde nalezli příslušnou péči. Zda v krajské nemocnici nebo na jiném území kraje popřípadě ČR. Doplňující informací k lůžkové péči je zajištění ambulantní péče v jednotlivých ORP, kde se projevuje propojení zejména v oblasti odborné ambulantní péče. Data o zajištění lůžkové péče jsou čerpána z Národního registru hospitalizovaných, kde jednotkou zjišťování je počet hospitalizací obyvatel daného ORP podle území hospitalizace. Data o zajištění ambulantní péče jsou čerpána z ročních statistických výkazů o činnosti zdravotnických zařízení, které jsou schváleny v Programu statistických zjišťování rezortu Ministerstva zdravotnictví, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR formou Vyhlášky Českého statistického úřadu (v roce 2000 byl zveřejněn jako Opatření ČSÚ). Akutní lůžkovou péči v Jihočeském kraji zajišťuje 10 nemocnic a v roce 2003 zde počet hospitalizovaných dosáhl hodnoty , což je 218 hospitalizovaných na 1 tisíc obyvatel. Ze všech hospitalizovaných bylo 33,8 % léčeno v bývalé krajské Nemocnici České Budějovice, která má z ostatních nemocnic kraje nejširší rozsah poskytované péče. Je však nutné vzít v úvahu, že Nemocnice České Budějovice leží na území ORP ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje č. 16./2004 strana 1

2 s nejvyšším počtem obyvatel a dále zajišťuje lůžkovou péči i pro ostatní obyvatele okresu České Budějovice, pro které je Nemocnice České Budějovice často nemocnicí nejbližší. Ostatní obyvatelé kraje (kromě již zmíněných obyvatel okresu České Budějovice) využívají nejčastěji lůžkovou péči nemocnic na území vlastního ORP, popřípadě v jiném ORP svého okresu. Je to dokladem toho, že pacient se ve většině případů snaží nalézt v okolí svého bydliště nejbližší dostupnou lůžkovou péči. Na odděleních následné a ošetřovatelské péče, a to bez ohledu, zda se jednalo o péči nebo léčebnách dlouhodobě nemocných, bylo v roce 2003 hospitalizováno celkem pacientů. V nemocnicích bylo na těchto odděleních vykázáno hospitalizací, což představuje 1,9 % všech hospitalizovaných obyvatel. Podobně jako u akutní péče, i zde lze vysledovat tendenci k hospitalizaci co možná nejblíže bydlišti, a to bez ohledu, zda se jedná o péči v nemocnici nebo v LDN. Toto platí i pro území, které bezprostředně sousedí s jiným krajem a na jehož území je dostupná nejbližší lůžková péče. Tento stav lze dobře sledovat zejména u hospitalizovaných s bydlištěm na území ORP Dačice, Jindřichův Hradec a Soběslav, kde značná část hospitalizovaných nalezla následnou a ošetřovatelskou péči v jiném kraji. Lůžková péče do značné míry ovlivňuje zajištění péče odborné ambulantní, zejména vyšším podílem na územích ORP se sídlem nemocnice. Pokud bychom jednotlivá ORP Jihočeského kraje seřadili právě podle podílu lékařů v ambulantní péči, na prvních místech se objeví ORP, na jejichž území sídlí nemocnice. Podobná závislost se objevuje také u počtu ošetření v ambulantní péči na 1 tisíc obyvatel. Ambulantní péče je zajištěna ve všech ORP Jihočeského kraje. Nejvíce ošetření/vyšetření (dále jen ošetření) této péče na tisíc obyvatel vykazuje ORP České Budějovice, kde je nejvyšší koncentrace zdravotnických zařízení, zejména odborných. Z celkového počtu ošetření (jak v primární, tak v odborné péči) v kraji vykazuje toto ORP 29 %. Při pohledu na ošetření v odborné ambulantní péči je to 35 % z celkového počtu odborných ošetření v Jihočeském kraji. Primární péče je poměrně rovnoměrně rozložena, v jednotlivých ORP se počet ošetření na tisíc obyvatel pohybuje okolo U odborné ambulantní péče jsou tyto počty rozdílné. Zde jsou na prvních místech v počtu ošetření na tisíc obyvatel okresní města, ve kterých sídlí nemocnice. Podíl nemocnic na celkovém počtu odborných ošetření se pohybuje kolem 50 %. V ostatních ORP byl počet ošetření poměrně vyrovnaný. Jedinou ORP s výrazně nižším počtem ošetření jsou Trhové Sviny, kde odbornou péči zajišťují převážně lékaři z Českých Budějovic, kam také obyvatelé dojíždějí za prací a navštěvují zde i odborné lékaře. Zpracoval: ÚZIS ČR, Jihočeský krajský odbor Žižkova 12/309, České Budějovice telefon: ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje č. 16/2004 strana 2

3 Zajištění lůžkové péče 1/1 Blatná České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Kaplice Počet nemocnic na území ORP Počet obyvatel (k ) Počet obyvatel na 1 km 2 48,8 160,2 36,1 42,8 50,7 39,4 Podíl obyvatel nad 65 let (v %) 15,6 13,5 11,4 13,4 13,4 10,3 Počet hospitalizovaných celkem na 1 tis. obyvatel 205,5 190,4 262,0 250,7 232,5 244,2 na území daného ORP 1) abs v % ,2 53,2 77,7 - na území svého okresu abs v % 52, ,3 1,8 56,1 Nemocnice abs České Budějovice v % 8,1 90,9 27,4 4,3 8,4 37,5 na území Jihočeského kraje abs v % 21,2 3,1 2,6 0,5 2,0 1,5 na území ČR abs mimo Jihočeský kraj v % 18,1 5,9 5,8 19,7 10,0 4,9 Plzeňský kraj Středočeský kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Hl.m.Praha Karlovarský kraj v kraji Ústecký kraj (absolutně) Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kaj Olomoucký kraj Zlínský kraj Ostravský kraj ) mimo Nemocnici České Budějovice Seznam nemocnic v ORP: ORP České Budějovice ORP Český Krumlov ORP Dačice ORP Jindřichův Hradec Nemocnice České Budějovice Nemocnice Český Krumlov Nemocnice Dačice Okresní nemocnice Jindřichův Hradec ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje č. 16/2004 strana 3

4 Zajištění lůžkové péče Milevsko Písek Prachatice Soběslav Strakonice Tábor 1/2 Počet nemocnic na území ORP Počet obyvatel (k ) Počet obyvatel na 1 km 2 49,6 68,8 40,2 67,9 78,2 80,2 Podíl obyvatel nad 65 let (v %) 15,7 15,3 11,8 15,4 14,4 15,1 Počet hospitalizovaných celkem na 1 tis. obyvatel 196,9 229,6 209,1 231,1 230,8 230,7 na území daného ORP 1) abs v % - 73,8 60,4-66,6 78,7 na území svého okresu abs v % 63,8-1,8 69,4 - - Nemocnice České Budějovice abs v % 8,2 8,8 19,1 13,6 10,7 7,5 na území Jihočeského kraje abs v % 14,3 6,3 8,0 5,2 10,2 1,5 na území ČR abs mimo Jihočeský kraj v % 13,8 11,2 10,9 11,9 12,6 12,4 Plzeňský kraj Středočeský kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Hl.m.Praha Karlovarský kraj v kraji Ústecký kraj (absolutně) Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kaj Olomoucký kraj Zlínský kraj Ostravský kraj ) mimo Nemocnici České Budějovice Seznam nemocnic v ORP: ORP Písek ORP Prachatice ORP Strakonice ORP Tábor Nemocnice Písek Nemocnice Prachatice Okresní nemocnice Strakonice Okresní nemocnice Tábor Natalis s.r.o. sanatorium ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje č. 16/2004 strana 4

5 Zajištění lůžkové péče 1/3 Trhové Sviny Třeboň Týn nad Vltavou Vimperk Vodňany Počet nemocnic na území ORP Počet obyvatel (k ) Počet obyvatel na 1 km 2 38,7 46,9 52,6 33,0 61,8 62,2 Podíl obyvatel nad 65 let (v %) 13,2 15,0 13,3 13,6 14,4 13,8 Počet hospitalizovaných celkem na 1 tis. obyvatel 212,8 208,5 187,8 188,6 213,7 217,8 na území daného ORP 1) abs v % ,2-38,8 na území svého okresu *) abs v % - 52,1-38,8 40,3 12,1 Nemocnice abs České Budějovice v % 88,9 40,3 82,5 14,2 19,8 33,8 na území Jihočeského kraje abs v % 3,4 1,1 11,0 23,5 31,6 5,5 na území ČR abs mimo Jihočeský kraj v % 7,7 6,5 6,5 12,3 8,3 9,8 Plzeňský kraj Středočeský kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Hl.m.Praha Karlovarský kraj v kraji Ústecký kraj (absolutně) Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kaj Olomoucký kraj Zlínský kraj Ostravský kraj ) mimo Nemocnici České Budějovice Jihočeský kraj celkem *) Na území svého okresu - není to úplně přesné: součástí ORP Týn nad Vltavou (která je okres České Budějovice) je obec Dražíč, spadající do okresu Písek a obec Čenkov u Bechyně, spadající do okresu Tábor Seznam nemocnic v ORP: ORP Tábor Nemocnice, o.p.s. Vimperk ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje č. 16/2004 strana 5

6 Hospitalizovaní dle území Blatná České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Kaplice Milevsko Písek Prachatice Soběslav Strakonice Tábor Trhové Sviny Třeboň Týn nad Vltavou Vimperk Vodňany celkem 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nemocnice České Budějovice nemocnice svého ORP nemocnice na území svého okresu v ostatních ORP ostatní nemocnice kraje nezahrnuté výše nemocnice mimo kraj ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje č. 16/2004 strana 6

7 Zajištění následné a ošetřovatelské lůžkové péče 2/1 Blatná České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Kaplice Počet nemocnic s oddělením následné a ošetřovatelské péče na území ORP Počet hospitalizovaných celkem na odděleních následné a ošetřovatelské abs péče v % 0,1 0,1 7,6 5,3 1,6 6,8 dané obce s rozřířenou působností ,8 97,0 71,8 - se sídlem svého okresu v ostatních ORP ,4 24,3 98,4 na území svého kraje nezahrnuté výše 66,7 68,4-0,8 0,6 0,6 jiného kraje 33,3 31,6 0,2 1,9 3,4 0,9 Počet LDN na území ORP Počet hospitalizovaných v LDN celkem Nemocnice České Budějovice 1,9 99,1 98,1 55,6 25,6 91,3 Nemocnice Písek 12,0 0, ,6 - v LDN Nemocnice Prachatice 0,9 0,1 1, Nemocnice Strakonice 43,5 0, Volyňská Léčebna 30,6 0, ostatních mimo Jihočeský kraj 11,1 0,4-44,4 71,8 8,7 Seznam nemocnic s oddělením následné a ošetřovatelské péče na území ORP: ORP Český Krumlov Nemocnice Český Krumlov ORP Dačice Nemocnice Dačice ORP Jindřichův Hradec Okresní Nemocnice Jindřichův Hradec Seznam LDN na území ORP: ORP České Budějovice LDN České Budějovice je začleněné zařízení Nem.Č.B. ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje č. 16/2004 strana 7

8 Zajištění následné a ošetřovatelské lůžkové péče 2/2 Milevsko Písek Prachatice Soběslav Strakonice Tábor Počet nemocnic s oddělením následné a ošetřovatelské péče na území ORP Počet hospitalizovaných celkem na odděleních následné a ošetřovatelské abs péče v % 0,2 0,1 1,9 1,8 0,1 1,7 dané obce s rozřířenou působností ,7 se sídlem svého okresu v ostatních ORP ,2 93,3 - - na území svého kraje nezahrnuté výše 33,3 22,2 3,0 1,1 66,7 3,2 jiného kraje 66,7 77,8 3,8 5,6 33,3 4,1 Počet LDN na území ORP Počet hospitalizovaných v LDN celkem Nemocnice České Budějovice 8,0 1,3 2,1 66,7 1,9 52,1 Nemocnice Písek 84,1 92, ,3 2,1 v LDN Nemocnice Prachatice , ,2 Nemocnice Strakonice - - 0,7-41,8 - Volyňská Léčebna 2,3 3,8 2,8-50,9 2,1 ostatních mimo Jihočeský kraj 5,7 2,5-33,3 2,1 39,6 Seznam nemocnic s oddělením následné a ošetřovatelské péče na území ORP: ORP Tábor Okresní Nemocnice Tábor Seznam LDN na území ORP: ORP Písek ORP Prachatice ORP Strakonice LDN Písek je začleněné zařízení Nemocnice Písek LDN Prachatice je začleněné zařízení Nemocnice Prachatice LDN Strakonice je začleněné zařízení Nemocnice Strakonice Volyňská léčebna spol.s.r.o. ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje č. 16/2004 strana 8

9 Zajištění následné a ošetřovatelské lůžkové péče 2/3 Počet nemocnic s oddělením následné a ošetřovatelské péče na území ORP Trhové Sviny Třeboň Týn nad Vltavou Vimperk Vodňany Jihočeský kraj celkem Počet hospitalizovaných celkem na odděleních následné a ošetřovatelské abs péče v % 0,2 1,2 0,0 11,3 0,2 1,9 dané obce s rozřířenou působností ,68-71,14 se sídlem svého okresu v ostatních ORP - 91, ,75 na území svého kraje nezahrnuté výše 71,43 6,45 100,00-100,00 2,44 jiného kraje 28,57 1,61-1,32-2,67 Počet LDN na území ORP Počet hospitalizovaných v LDN celkem Nemocnice České Budějovice 99,4 87,0 96,1 22,2 16,9 58,2 v LDN Nemocnice Písek - - 3,9 3,7 6,5 14,8 Nemocnice Prachatice ,7 9,1 4,9 Nemocnice Strakonice ,7 36,4 8,5 Volyňská Léčebna ,5 29,9 10,1 ostatních mimo Jihočeský kraj 0,6 13,0-11,1 1,3 3,5 Seznam nemocnic s oddělením následné a ošetřovatelské péče na území ORP: ORP Vimperk Nemocnice, o.p.s. Vimperk ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje č. 16/2004 strana 9

10 Hospitalizovaní obyvatelé kraje na odděleních následné a ošetřovatelské péče Blatná České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Kaplice Milevsko Písek Prachatice Soběslav Strakonice Tábor Trhové Sviny Třeboň Týn nad Vltavou Vimperk Vodňany celkem 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nemocnice daného ORP nemocnice jiného kraje LDN jiného kraje ostatní nemocnice vlastního kraje LDN vlastního kraje ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje č. 16/2004 strana 10

11 Zajištění ambulantní péče 1) Území obce s rozšířenou působností (ORP) Počet ambulantních lékařů 2) celkem v primární péči 3) v tom (v %) v odborné ambulantní péči celkem Počet ošetření - vyšetření v primární péči 3) v tom (v %) v odborné ambulantní péči na 1 tisíc obyvatel Blatná 19,30 75,6 24, ,6 22, České Budějovice 445,94 54,9 45, ,8 42, Český Krumlov 81,64 70,4 29, ,5 28, Dačice 36,21 73,2 26, ,8 26, Jindřichův Hradec 117,67 60,6 39, ,6 39, Kaplice 29,79 86,3 13, ,2 13, Milevsko 35,63 75,5 24, ,3 27, Písek 120,96 59,9 40, ,5 39, Prachatice 66,10 65,6 34, ,3 31, Soběslav 37,86 80,7 19, ,6 20, Strakonice 93,55 58,7 41, ,2 45, Tábor 193,94 64,6 35, ,1 35, Trhové Sviny 18,98 93,7 6, ,7 7, Třeboň 40,29 76,4 23, ,7 23, Týn nad Vltavou 21,60 69,4 30, ,9 26, Vimperk 38,85 74,5 25, ,4 21, Vodňany 17,05 86,2 13, ,3 13, ) samostaná ambulantní zařízení a ambulantí části lůžkových zařízení bez LSPP 2) Součet úvazků (včetně smluvních) 3) Praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, praktický ženský lékař a praktický zubní lékař ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje č. 16/2004 strana 11

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 21 8.11.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP v Jihomoravském

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 14 10.11.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP v kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 13 3.11.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP v Plzeňském

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 10 11.10.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 22 10.11.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 25 1.11.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 16 31.12.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 13 26.10.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP ve Zlínském

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 11 13.10.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Středočeský kraj 13 21.12.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 10 10.8.2006 Hemodialýza - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2005 Haemodialysis

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 6 26. 7. 2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2006

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 8 24.6.2005 (chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, kardiochirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 11 7.9.2006 Diabetologie - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2005 Diabetology

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 11 28.7.25 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Jihočeském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 8 23.6.2004 Gynekologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2003 Gynaecologic

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 10 9. 8. 2007 Gynekologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2006 Gynaecologic

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 15 22.9.2006 Chirurgická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2005 Surgical

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 9 30.6.2005 Dětská a dorostová péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2004 Children and adolescents

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 5 29.8.2006 Gynekologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2005 Gynaecologic

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 7 14.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v Jihočeském kraji v roce

Více

Primární péče v roce Primary medical care in 2004

Primární péče v roce Primary medical care in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.8.2005 39 Primární péče v roce 2004 Primary medical care in 2004 Souhrn Praktičtí lékaři (pro děti, dorost, dospělé,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 8 1. 8. 27 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Jihočeském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 11 29. 8. 2007 Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Jihočeském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 14 31.8.25 Diabetologie - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 24 Diabetology

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Vysočina 2 24.6.2004 Dětská a dorostová péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Children and Adolescents

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 14 24.9.2004 Chirurgická péče - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2003 (chirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 7 1.8.2006 Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Jihočeském kraji

Více

Primární péče v roce Primary care in 2006

Primární péče v roce Primary care in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 10. 2007 49 Primární péče v roce 2006 Primary care in 2006 Souhrn Praktičtí lékaři (pro děti, dorost, dospělé, ženy

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 13 29.9.2004 Radiodiagnostika - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2003 X-ray

Více

ORP Blatná Jihočeský kraj

ORP Blatná Jihočeský kraj Přírodní pozoruhodnosti 1 20 Historické městské soubory 2 60 Historické vesnické soubory Zámky 2 1 105 Hrady, tvrze, zříceniny 3 45 Křesťanské sakrální památky 7 105 Technické památky 1 20 Muzea, galerie

Více

Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2013 57 Souhrn Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2008 2012

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 14 12.11.2003 Hospitalizovaní obyvatelé Pardubického kraje na lůžkovém fondu nemocnic

Více

Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2012 66 Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2011 Health

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 22.6.2006 Children and Adolescents Care - Activity in Branch in the Jihočeský

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 7 23. 9. 2010 Hospitalizovaní se základní diagnózou I20 I25 ischemické nemoci srdeční s

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 9 25.8.2005 Dermatovenerologická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2004

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 1.6.2004 Dětská a dorostová péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 8 26.8.2005 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Karlovarském kraji

Více

Jihočeský kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Blatná Milevsko. Tábor. Písek. Strakonice.

Jihočeský kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Blatná Milevsko. Tábor. Písek. Strakonice. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k 31. 12. 2005 (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Podíl cizinců v kraji (v %) 1,0-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-7,6 Blatná Milevsko Písek Tábor Strakonice Vodňany Týn n. Vltavou Soběslav

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 16 8.9.2004 Alergologie a klinická imunologie - činnost v Olomouckém kraji v roce 2003

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2013

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 6. 2014 16 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2013 Activity of general practitioners for adults in 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 21 16.12.2003 Zabezpečení a využívání zdravotnických služeb Královéhradeckého kraje na území

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 2 3.6.2004 Children and Adolescents Care - Activity in Branch in the Region

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2014

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2014 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2014 Celkové pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 17 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a 4) v oblasti

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 14. 10. 2011 Souhrn Pacienti s trvalým bydlištěm v Kraji Vysočina hospitalizovaní s psychiatrickou

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 7. 2013 22 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012 Activity of general practitioners for adults in 2012

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 11 6.9.2006 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 10. 10. 2011 Souhrn Pacienti s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji hospitalizovaní

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 6 31.8.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Karlovarském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 13 15.9.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 3 26.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihočeském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Název kraje 5 8.6.2004 Gynekologická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2003 Gynekology

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2013 45 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2012 Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubický kraj 3 31.5.24 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Pardubickém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 12 6. 9. 27 Psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 48 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2009 Psychiatric care in psychiatric bed establishments

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 7 31.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích podle pohlaví a průměrného věku (vybrané diagnózy) v roce ,3 51,6 44,3 40,5. X. Nemoci dýchací soustavy

Hospitalizovaní v nemocnicích podle pohlaví a průměrného věku (vybrané diagnózy) v roce ,3 51,6 44,3 40,5. X. Nemoci dýchací soustavy Průměrný věk Zdravotní služby 1. Hospitalizovaní v nemocnicích Vybrané diagnózy, jsou uvedeny v grafu podle průměrného věku pacientů. Kromě novotvarů a nemocí močové a pohlavní je patrné, že ženy jsou

Více

Péče o pacienty s diagnózami F01, F03 a G30 (demence) v lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty s diagnózami F01, F03 a G30 (demence) v lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 12. 2011 61 Péče o pacienty s diagnózami, a (demence) v lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2010 Health care

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 12. 2014 11 Souhrn Činnost oboru neurologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Surgical Service - Activity in the Pardubický Region in 2013

Více

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku 4. Zdravotní péče Hlavní město Praha je na tom z hlediska zdravotní péče pro mladé lidi velmi dobře. Praha disponuje nadprůměrným počtem lékařů na 1 tisíc mladých lidí ve věku do 18 let, i více než 25

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé NZIS REPORT č. K/17 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé NZIS REPORT č. K/17 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé 2007 2015 NZIS REPORT č. K/17 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10. 11. 2014 11 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 28.8.2013 Souhrn Activity in Branch Neurology in the Jihomoravský Region in 2012 Informace

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2011

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 9. 2012 46 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2011 Souhrn Psychiatric care in psychiatric in-patient

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 17.6.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Královéhradeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Karlovarském kraji

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 29. 8. 2017 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 20. 10. 2011 Souhrn Pacienti s trvalým bydlištěm ve Zlínském kraji hospitalizovaní s psychiatrickou

Více

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 47 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v psychiatrických ambulantních a lůžkových

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2008

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15. 9. 2009 49 Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce 2008 Psychiatric care in psychiatric

Více

Péče o pacienty s diagnózami F01, F03 a G30 - demence v lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty s diagnózami F01, F03 a G30 - demence v lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20. 12. 2010 68 Péče o pacienty s diagnózami, a - demence v lůžkových zařízeních ČR v letech 2005 2009 Health care

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient establishments in 2010

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient establishments in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 8. 2011 45 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2010 Souhrn Psychiatric care in psychiatric in-patient

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 3 12.11.2002 Hospitalizovaní obyvatelé Královéhradeckého kraje na lůžkovém

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 9 26. 9. 2012 Souhrn Surgical Service - Activity in the Ústecký Region in 2011 Informace

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 6 30.6.2005 Children and adolescents care - activity in branch in the Pardubický region

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 7 31. 7. 007 Diabetologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 006 Diabetology

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 9 26. 9. 2012 Souhrn Surgical Service - Activity in the Královéhradecký Region

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/18 (09/2016) Stručný přehled

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2010

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 6. 2011 17 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2010 Activity of general practitioners for adults in 2010

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 6 23.8.2006 Children and Adolescents Care - Activity in Branch in the Ústecký Region

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 21 15.10.2004 Chirurgická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 7. 2013 23 Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012 Activity of branch of gynaecology and medical care

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 9 26. 9. 2011 Souhrn Surgical Service - Activity in the Ústecký Region in 2010 Informace

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2013

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2013 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2013 Celkové pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 21 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a 4) v oblasti

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2009

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29. 7. 2010 41 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2009 Activity of general practitioners for adults in 2009

Více

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 49 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR Health

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 29. 8. 2013 Souhrn Activity in Branch Neurology in the Zlínský Region in 2012 Informace ze

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 12. 2014 11 Souhrn Činnost oboru neurologie v Kraji Vysočina v roce 2013 Activity in Branch

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 6. 2012 17 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2011 Activity of general practitioners for adults in 2011

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 14 Souhrn Činnost oboru neurologie v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období NZIS REPORT č. K/14 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období NZIS REPORT č. K/14 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/14 (09/2016) Stručný přehled činnosti

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 12 5.10.2005 Diabetologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004 Diabetology

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 6 11. 9. 2013 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více