1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK"

Transkript

1 1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK Epos o Gilgamešovi - nejstarší kniha klínové písmo 3000 př. n. l. epos - vyprávění o významných činech člověka, veršované, rozsáhlé Mezopotámie - Akkadové, Asyřané, Sumerové Egypt Kniha mrtvých Indie Hinduismus, Budhismus Rámajána - o princi Rámovi Kámasútra - kniha o rozkoši Šakuntala Mahábharáta Čína Konfucianismus Pět knih Taoismus Lao-c' Kniha o cestě a ctnosti Li Po - básník Tu Fu - básník Persie Zarathustra - filosof. Avesta Tisíc vyprávění Avicenna - Kánon lékařství - součást výuky lékařství i v současnosti Bible Starý zákon - očekávání příhodu spasitele - o vzniku světa Nový zákon - příhod spasitele- Ježíš, čtyři evangelia (Jana, Marka, Matouše a Lukáše) Korán Řecko Sochařství Myrón - Diskobolos Feidias - Zeus Archaické období př. n. l. dórský sloup Homér - Odysseia Hesiódos - Práce a dny Sapfó - Lesbos, dílo Písně Anakreón - víno, ženy, zpěv -1-

2 Ezop - bajky Hérakleitos - "Panta rhei" Attické období př. n. l. ionský sloup Aischylos - 2 herci; Oresteia Sofoklés - 3 herci; Antigona, Oidipus král, Oidipus na Kolóně, Élektra Euripidés - deus ex machina; Médea, Šílený Hérakles, Ifigenie Taurská, Élektra Aristofanes - komedie; Žáby, Vosy, Ptáci, Lysistráte Hérodotos - Historiai; používal i neověřené informace Thukydidés - Dějiny peloponéské války; používal jen ověřené informace Platón - založil Akadémii; Nomoi, Gorgias, Politeiá, Kratylos Aristoteles žák Platóna, učitel Alexandra Velikého zásada tří jednot - děje, času a místa (popsáno v díle Poetika) výstavba děje - expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa Politika, Metafyzika, Rétorika, Peri psýches, Poetika Úpadkové (Helénistické) korintský 400 př.n.l n.l. Theokrytos Řím snaha napodobit Řeky Drama Titus Maccius Plautus - komedie; Vychloubačný voják, Komedie o hrnci (předloha pro Moliérova Lakomce), Lišák Pseudolus Publius Terentius Afer - komedie; bývalý otrok; Hecyra, Eunuchus Lucius Annaeus Seneca - tragédie; vychovával Nera; Zuřící Herkules Poezie Gaius Valerijus Catulus - zakladatel subjektivní poezie. Ztvárnil hluboké city ke Clodii; "nenávidím a miluji" Publius Vergilius Maro - největší římský básník. epos Aeneis Zpěvy pastýřské, Zpěvy rolnické Quintus Horatius Flaccus - Jamby, Satiry, Ódy, Listy (s Ars poetika - umění básnické) Publius Ovidius Naso - Proměny (Metamorphoses), Listy heroin, Umění milovat, Tristia Próza Gaius Petronius - oblíbenec Nera; arbiter elegantiae; Satyrikon Lucius Apelius - Metamorphoses -2-

3 2. POČÁTKY ČES. LIT. DO KONCE 15. STOL 9. stol - příchod Cyrila a Metoděje Cyrilice Staroslověnština - Paterik, Proglas, Kyjevské listy, Panonské legendy Středověká literatura Legendy (O svaté Kateřině, Prokopovi, Alexandreis, Paterik - Knihy otců) Kroniky (Kosmova - latinsky, Dalimilova - česky, Vita Caroli) Psáno v klášterech Církevní tématika Jazyk Latina, Staroslověnština Latina, bohemiky, glosy, Latina, čeština, Hospodine pomiluj mi (první česká píseň) Doba Karla IV. Vita Caroli UK žákovská poezie - Podkoní a žák, Svár vody s vínem satira - Mastičkář naučné knihy Smil Flaška z Pardubic - Nová rada Románská a gotická kultura Románská mohutná, rotundy gotická - lehčí Jan Hus Předchůdci - Tomáš Štítný ze Štítného; Jan Milíč z Kroměříže Hus kázal v kapli Betlémské, bojoval proti nešvarům církve úplatkářství, majetek, schizma narodil se v Husinci zavedl diakritiku schizma Knížky o svatokupectví, Výklad viery, desatera a páteře upálen Petr Chelčický - o boji duchovním Jistebnický kancionál - autor neznámý -3-

4 3. RENESANCE A HUMANISMUS stol. Gutenberg - knihtisk Renesance Zájem o člověka Vliv antiky Vliv vzdělanosti, rozumu Boj proti tmářství církve Z Itálie, Da Vinci, Chrám Sv. Petra Architektura Belveder Itálie Francie Stavovské divadlo Dante Alighieri - Božská komedie F. Petrarca - Sonety pro Lauru G. Boccaccio - Dekameron N. Machiavelli - Vladař - "účel světí prostředky", Mandragora F. Villon - Malý a Velký Testament F. Rabelaise - Gargantua a Pantagruel Nizozemí E. Rotterdamský - Chvála bláznovství Španělsko Miguel de Cervantes Saavedra - Don Quijote Anglie Lope de Vega - Fuente Ovejuna G. Chaucer - Canterburské povídky Shakespeare - Othello, Romeo a Julie, Richard II., III., Titus Andronicus, Hamlet, Král Lear, Julius Caesar, Veselé paničky Windsdorské, Sen noci svatojánské, Zkrocení zlé ženy Čechy Husitské války oddálily nástup - humanismus rozvoj naučné literatury, úbytek poezie Latinská x česká (zpočátku jen překlady) Jan z Rabštejna - Dialogus - latinsky Jan Skála z Doubravky - Rada zvířat - latinská Viktorin Kornel ze Všehrd - Předmluva, O právech sudiech i dskách země české (Knihy devatery) - česky J. Blahoslav - Filipika proti misomusům, Muzika, Akta jednoty bratrské - české Daniel Adam z Veleslavína - Kalendář historický Václav Hájek z Libočan - Kronika česká Jan Hasištejnský z Lobkovic - cestopisy Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic - Putování aneb Cesta z království Českého do Benátek...odtud do země Svaté. -4-

5 4. ČESKÁ LIT. BAROKA 17. stol Po Bílé hoře nástup Habsburků Prosazování církevních hodnot Jezuité Cenzura Doba temna Kultura Přezdobenost, mohutnost J. J. Ryba, A. Michna z Otradovic Dientzenhoferovi (chrám sv. Mikuláše v Praze) J. B. Santini (kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře) Valdštejnský palác, chrám sv. Jakuba Brokoff, Brandl - sochy na Karlově mostě Literatura povolená jezuity B. Bridel - Co Bůh? Člověk? B. Balbín - Rozprava nad obranou jazyka slovanského, zvláště pak českého páter Koniáš - veřejné hromadné pálení knih Adam Michna z Otradovic - Loutna česká Václav Jan Rosa - Mluvnice jazyka českého, Čechořečnost; purista Čeština především v lidové a pololidové (měšťané) tvorbě. F. J. Vavák - pískmák (paměti, pověsti, kramářské písně) V. F. Kocmánek - frašky z lidového prostředí čerpal z ní K. J. Erben a B. Němcová J. A. Komenský Poslední kněz jednoty bratrské Učitel národů Žil ve vyhnanství po celé Evropě, zemřel v Nizozemském Naardenu Labyrint světa a ráj srdce - kritika soudobé společnosti; alegorie, próza s bás. rázem; Inspirace Dantovou Božskou komedií Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, Hlubina bezpečnosti Velká didaktika, Didaktika česká, Škola hrou, Brána jazyků otevřená, Orbis Pictus O české poezii, Podklady jazyka českého Břevnovský klášter -5-

6 5. SVĚTOVÁ LIT. 17. A 18. STOL. 17. a 18. stol. Klasicismus, osvícenství a preromantismus Klasicus - klasický Vychází z antiky odklon od církve Umění Mozart, Beethoven, Haydn Stavovské divadlo, Kapitol v DC, Vítězný oblouk v Paříži Francie Klasicismus: Pierre Corneille - vysoká lit. ; Cid, Lhář, Horatius Jean Racine - vysoká lit.; Faidra, Britannicus, Berenika, Ifigénie v Aulidě Moliére - nízká lit.; Lakomec, Tartuffe neboli podvodník, Zdravý nemocný, Don Juan, Misantrop Jean de la Fontaine - nízká lit.; Bajky Osvícenství: Voltaire - filosofická povídka, Zaira, Brutus, Candide neboli Optimismus, Panna D. Diderot - Jeptiška, Jakub Fatalista, Encyklopedie P. Beaumarchais - Lazebník Sevillský (Rossini), Figarova Svatba(Mozart); měšťanské drama Preromantismus (sentimentalismus): J. J. Rousseau - Nová Heloisa, Emil čili o výchově, Společenská smlouva; Encyklopedie A. F. Prévost - Paměti a dobrodružství urozeného muže - obsahuje prózu Manon Lescaut Itálie - klasicismus commedia dell'arte Carlo Goldoni - Sluha dvou pánů, Poprask na laguně, Náměstíčko, Hrubiáni Anglie - osvícenství D. Defoe - Robinson Crusoe J. Swift - Gulliverovy cesty Henry Fielding - Tom Jones, historie nalezence Sturm und drang (Bouře a vzdor) W. Goethe - Faust, Utrpení mladého Werthera, Ifigenie na Tauridě, Torquato Tasso, Prometheus J. G. Herder - Myšlenky k filosofii dějin Schiller -Loupežníci, Óda na radost, Valdštejn, Marie Stuartovna -6-

7 6. NÁRODNÍ OBROZENÍ Pád Bachova absolutismu Toleranční patent, zrušení nevolnictví, povinná školní docházka konec 18. a první polovina 19. století Obranná fáze snaha definovat češtinu kramářské písně, písmáci Václav Matěj Kramerius Krameriusovy c.k. vlastenecké noviny, Česká expedice Gelasius Dobner, František Martin Pelcl - kritika Hájovy kroniky Josef Dobrovský vychovatel u Nosticů vědecký přístup, skvělá paměť, nadání na jazyky psal německy nebo latinsky, nevěřil v úspěch obrození, ovlivněn racionalismem Dějiny české řeči a literatury, Německo - český slovník, Zevrubná mluvnice jazyka českého, Základy jazyka staroslověnského Útočná fáze Josef Jungman věřil v úspěch obrození, ovlivněn preromantismem Slovesnost, Historie literatury české, Slovník Česko-německý Překlady - Goethe, Schiller, Milton Pavel Josef Šafařík - panslavista František Palacký austroslavista Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě, Nejstarší památky českého jazyka Divadlo - konec 18. stol. německé divadlo v Praze v Kotcích (první česká hra Kníže Honzík) německé Hraběcí Nosticovo Národní divadlo, později Stavovské divadlo; od r české Vlastenecké divadlo v Boudě, pak přesun do divadla U Hybernů Poezie Thámovci almanach Básně v řeči vázané sylabismus, Víno, ženy zpěv Václav Thám, Jan Dlabač, Václav Stach Puchmajerovci 5 almanachů - Sebrání básní a zpěvů (2), Nové básně (3) sylabotonismus Antonín Puchmajer, Šebestián Hněvkovský, Jan Nejedlý -7-

8 Matěj Milota Zdirad Polák - Vznešenosti přírody Jan Kolár - Slávy dcera František Ladislav Čelakovský ohlasová poezie Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých, Smíšené básně, Růže stolistá Mudrosloví národu slovanského v příslovích, Slovanské národní písně Próza Prokop Šedivý - České Amazonky Václav Kliment Klicpera - Točník Prokop Chocholoušek - Templáři v Čechách, Křižáci -8-

9 7. SVĚTOVÝ A ČESKÝ ROMANTISMUS vznik v Anglii na počátku 19. stol. proti kapitalismu rozpor mezi ideály a skutečností, především poezie často autobiografické, hrdina je osamělý, hledá lásku, která je většinou nešťastná Architektura - Londýnský parlament, katedrála v Edinburghu, Hluboká Lednice Malířství - Eugene Delacroix, Francesco Goya, Josef a Antonín Mánes Hudba - Schubert, Chopin, Wagner, Čajkovskij, Smetana, částečně Dvořák Anglie George Gordon Byron - Childe Haroldova Pouť byronská povídka - poéma, lyricko-epický veršovaný útvar Percy Bysshe Shelly - Královna víl, Odpoutaný Prometheus Walter Scott - Waverly, Rob Roy, Ivanhoe, Pirát, Talisman Francie Viktor Hugo - Legendy věků, Chrám Matky Boží v Paříži, Ubožáci, Devadesát tři, Ruy Blas Stendhal - Červený a černý, Kartouza Parmská, Lucien Leuwen Německo Jacob a Wilhelm Grimmové - Pohádky pro děti a celou rodinu Erns Theodor Amadeus Hoffman - Životní názory kocourka Moura Rusko Alexandr Sergejevič Puškin - Bachčisarajská fontána, Cikáni, Piková dáma, Kapitánská dcerka, Boris Godunov, Evžen Oněgin Michail Jurjevič Lermontov - Démon, Hrdina naší doby Ivan Alexandrovič Gončarov - Oblomov - zbytečný člověk Polsko, Maďarsko Adam Mickiewicz - Pan Tadeáš, Dziady, Konrád Walenrod Sándor Petöfi - Píseň národa Čechy Karel Hynek Mácha - Máj (Vilém, Jarmila), Marinka, Večer na Bezdězu, Kat, Obrazy mého života Karel Jaromír Erben - Kytice z pověstí národních (Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Záhořovo lože, Věštkyně, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina kletba) Josef Kajetán Tyl - založil Květy; dramatické báchorky - Strakonický dudák, Jiříkovo vidění, Lesní Panna hry ze současnosti - Fidlovačka, Paličova dcera, Chudý kejklíř, Pražský flamendr historické hry - Kutnohorští havíři, Jan Hus Karel Sabina - Na poušti, Oživené hroby; libreta - Prodaná nevěsta, Braniboři v Čechách Josef Václav Frič - Paměti, Lada Nida -9-

10 8. SVĚTOVÝ REALISMUS A NATURALISMUS druhá polovina 19. stol. kritické poznávání skutečnosti, pravdivost August Comt - positivní filosofie; Karel Marx; Hyppolit Taine rozmach věd - Darwin, Pasteur realismus jednoduchý, kritický a naturalismus Malířství Gustav Coubert - výstava Le réalisme; Pohřeb v Ornans, Dobrý den pane Couberte Francois Millet - malíř; Sběračka klasů Édouard Manet; Josef Mánes, Karel Purkyně, Vojtěch Hynais Rusko Nikolaj Vasiljevič Gogol - Mirgord, Petrohradské povídky, Revizor, Ženitba, Hráči, Mrtvé duše Fjodor Michajlovič Dostojevskij - Zločin a trest, Idiot, Bratři Karamazovi, Běsi Lev Nikolajevič Tolstoj - Vojna a mír, Anna Karenina, Sevastopolské povídky, Dětství, Chlapecví, Jinošství, Vzkříšení Anton Pavlovič Čechov - Tři sestry, Višňový čas, Doktorské povídky, Humoresky, Strýček Váňa, Racek, Lesní muž, Svatba, Medvěd, Nabídka k sňatku Francie Honoré de Balzac - Lidská komedie (Otec Goriot, Ztracené iluze, Lesk a bída kurtizán,..) Gustav Flaubert - Paní Bovaryová, Bouvard a Pécuchet, Salambo, Citová výchova Emil Zola - Zabiják, Nana, Břicho Paříže, Germinal Guy de Maupassant - Kulička, Miláček Anglie, Polsko, Norsko, USA Charles Dickens - Oliver Twist, Kronika Pickwickova klubu, David Copperfield, Malá Doritka William Makepeace Thackeray - Jarmark Marnosi, Kniha snobů Henryk Sienkiewicz - Křižáci, Quo vadis,pouští a pralesem, Ohněm a mečem Henryk Ibsen - Nora, Opory společnosti, Divoká kachna Mark Twain - Dobrodružství Toma Sawyera, Dobrodružství Huckleberryho Finna -10-

11 9. ČESKÝ REALISMUS 19. století (hlavně druhá polovina) kritické poznávání skutečnosti, pravdivost Josef Mánes, Karel Purkyně, Vojtěch Hynais, František Ženíšek, Luděk Marold tématika venkova, satira, zpolitizovaná lit. požadavek národní svobody Božena Němcová (Barbora Panklová) Národní báchorky a pověsti, Slovenské pohádky a pověsti, Pohádka o 12 měsíčkách Divá Bára, Baruška, V zámku a podzámčí, Karla, Pan učitel, Dobrý člověk, Chýše pod horami, Pohorská vesnice Babička Karel Havlíček Borovský příloha Národních novin Šotek; zakládá Národní noviny, časopis Slovan Vyhnán do Brixenu Epigramy - krátké básnické útvary s různým odstínem (komický, ironický,..) Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra Kritický realismus Karel Václa Rais - Zapadlí vlastenci, Výminkáři, Kalibův zločin Antal Stašek - otec I. Olbrachta; O ševci Matoušovi a jeho přátelích, Blouznivci našich hor Terezie Nováková - Drašar Karel Klostermann - Ze svita lesních samot, Skláři, V ráji šumavském Jindřich Šimon Baar - Lůsy Zikmund Winter - historická literatura; Mistr Kampanus, Rakovnické obrázky -11-

12 10. ČESKÉ DIVADLO DO KONCE 19. STOL. nejstarší - Hra tří Marií (14. stol.), Mastičkář Matěj Kopecký - loutkové divadlo ( stol.) Hanácká opera (18. stol.) - lidová opera Národní obrození divadlo v Kotcích - Kníže Honzík Hraběcí Nosticovo Národní divadlo (od. r Stavovské divadlo) Bouda Osobnosti Václav Thám - v Boudě; Kutnohorští havíři, Břetislav a Jitka, Vlasta a Šárka Karel Ignác Thám - v Boudě; překlady (Schiller, Goethe), slovníky Prokop Šedivý - frašky - Masné krámy, Pražští sládci Václav Kliment Klicpera - kuklení historické hry - Jan za chrta dán, Blaník, Loketský zvon, Točník (povídka) veselohry -Veselohra na mostě,hadrián z Římsů,Divotvorný klobouk,rohovín čtverrohý Josef Kajetán Tyl - Stavovské div. překlady ( Shakespeare - Král Lear) dramatické báchorky - Strakonický dudák, Jiříkovo vidění, Lesní Panna hry ze současnosti - Fidlovačka, Paličova dcera, Chudý kejklíř, Pražský flamendr historické hry - Kutnohorští havíři, Jan Hus 2. pol. 19. stol základní kámen ND (Zítek Schultz, Ženíšek, Brožík, Hynais, Myslbek, Schnirch) ND dokončeno, vyhořelo; 1883 znovuotevřeno Libuší Bedřich Smetana - Libuše, Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Hubička, Tajemství Antonín Dvořák - Jakobín, Čert a Káča, Rusalka Zdeněk Fibich - melodramahippodamie (text Vrchlický); opera Šárka realistické drama Ladislav Stroupežnický - první dramaturg ND veselohry - Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová Naši Furianti Alois Jirásek - Lucerna; Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč; Otec, Vojnarka Gabriel Preissová - Gazdina roba, Její pastorkyňa (zkudebněno Janáčkem) Alois a Vilém Mrštíkové - Maryša Jaroslav Vrchlický (Emil Frída) - překlady (Hugo, Dante, Goethe); historická témata; Hippodamie, Knížata, veselohra Noc na Karlštejně Julius Zeyer - Šárka; Radůz a Mahulena -12-

13 11. MÁJOVCI, RUCHOVCI A LUMÍROVCI 2. polovina 19. století Májovci 1858 almanach Máj obdiv a inspirace k dílu K. H. Máchy reagují na cenzuru tisku, snaha pozvednout českou literaturu na světovou úroveň Vítězslav Hálek tisk: Národní listy, Lumír, Květy z vesnice Dolinek; s Nerudou na gymnáziu optimista; "láska vše překoná", velmi oblíben, úspěšný; inspirace vesnicí a přírodou poezie: Večerní písně, V přírodě, Pohádky z naší vesnice próza: Muzikantská Liduška, Poldík Rumař drama: Záviš z Falkštejna, Král Vukašín (zahájil činnost Prozatímního divadla) Jan Neruda tisk: Národní listy, Lumír, Květy žil na Malé Straně; s Hálkem na gymnáziu neúspěšný v lásce, nedosáhl uznání, městská tématika poezie: Hřbitovní kvítí, Knihy veršů(výpravných, lyrických, časových), Písně kosmické, Zpěvy páteční, Balady a romance, Prosté motivy próza: Povídky malostranské, Arabesky, Různí lidé, Trhani drama (neúspěšná, dobrý kritik): Ženich z hladu, Francesco di Rimini fejetony (dokonalý, přes 2000):Žerty dravé a hravé, Studie krátké a kratší Jakub Arbes - ze Smíchova, vzory v Nerudovi a Máchovi, v Nár. listech, čas. Hlas a Lumír romaneto(zavedl): Newtonův mozek, Zázračná madona, Svatý Xaverius, Šílený Job sociální romány: Mesiáš, Kandidát Existence, Štrajchpudlíci Karolína Světlá - Johana Rottová; manžel prof. Mužák prosazovala práva žen, podještědská tématika i městská tématika pražské romány: Černý Petříček, Upomínky, Zvonečková královna, První Češka podještědská próza: Vesnický román, Kříž u potoka, Kantůrčice, Frantina, Nemodlenec básníci Rudolf Maier a Adolf Heyduk Ruchovci 1868 almanach Ruch - u položení zákl. kamene ND myšlenka slovanství, návaznost na národní obrození, historická témata Svatopluk Čech poezie: Jitřní písně, Písně otroka, Evropa, Slavie, Ve stínu lípy, Bouře, Husita na Baltu próza: Pravý výlet Pana Broučka do Měsíce, Epochální výlet pana Broučka do 15. stol, Jestřáb kontra Hrdlička, Ikaros Eliška Krásnohorská libreta: Čertova stěna, Tajemství, Hubička, Blaník poezie: Z máje žití, Ze Šumavy romány: Svéhlavička, Célinka Josef Václav Sládek - viz níže -13-

14 Lumírovci kolem časopisu Lumír (1851) nezájem o minulost, překlady, zahraniční prameny, kosmopolitní, milostná a intimní lyrika Josef Václav Sládek 2 roky v USA, Národní listy, Lumír, Květy, Světozor překládal Shakespeara, psal o venkovu - rolník je symbolem národa Zvony a zvonky (báseň Lesní studánka), Jiskry na moři, Světlou stopou, Na prahu ráje Selské písně a české znělky, České písně Jaroslav Vrchlický - Emil Frída velká pestrost, polyglot Strom života, Má vlast, Píseň poutníka, Okna v bouři, Zlomky epopeje, Hlasy v poušti Noc na Karlštejně, Hippodamie, Julius Zeyer romány: Ondřej Černýšev, Román o věrném přátelství Amise a Amila, Jan Maria Plojhar, Radůz a Mahulena poezie: Vyšehrad, Karolínská epopej -14-

15 12. UMĚNÍ PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ prohlubující se sociální rozdíly => znechucení kapitalismem, radikalizace mladých Výtvarnictví Impresionismus barevné skvrny Claude Monet - Imprese => impresionismus Eduard Manet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Antonín Slavíček Neoimpresionismus místo skvrn malé tečky - pointilismus George Seruat, Paul Signac Postimpresionismus skvrny nejsou produkcí reality ale vstupuje cit Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gaugain Secese protest proti tradicím; dekorativní; přírodní motivy; pro bohatší Obecní dům Antonio Gaudí, Alfons Mucha - Slovanské epopej Symbolismus Edgar Allan Poe Američan; předchůdce hororu; Havran, Jáma a kyvadlo, Zlatý skarabeus, Předčasný pohřeb, Vraždy v ulici Morgue, Příhody A.G. Pyma Walter Whitman - Američan; Stébla trávy Dekadence znechucení společností; l'art pour l'art (lartpourlartismus) Oscar Wilde - Obraz Doriana Graye; Cantervillské strašidlo a jiné povídky; Jak je důležité míti filipa; Vějíř lady Windermerové Prokletí básníci francouzští básníci symbolismu Charles Baudelaire - Květy zla, Vztahy, Mršina, Splín Paul Verlaine - Saturnské básně, Galantní slavnosti, Láska, Romance beze slov Jean Arthur Rimbaud - Opilý koráb Česká moderna směry od 90. let do 1. sv. v.; manifest české moderny - individualita, vnitřní pravda jedince impresionismus, symbolismus a naturalismus Josef Svatopluk Machar - básník; Confiteor I-III, Tristium Vindobona, Magdaléna Otokar Březina - Tajemné dálky, Svítání na západě, Větry od pólu, Hudba pramenů(eseje) Antonín Sova sbírky básní: Květy intimních nálad, Z mého kraje, Soucit i vzdor, Básníkovo jaro romány: Ivův román, Pankrác Budecius, kantor Vilém Mrštík - Maryša(s bratrem), Pohádka máje, Santa Lucia -15-

16 Generace buřičů "básníci života a vzdoru", často anarchisté Petr Bezruč (Vladimír Vašek) - Slezské písně (Maryčka Magdonova, Ošklivý zjev, Kantor Halfar, Markýz Géro); Stužkonoska modrá František Gellner - Po nás ať přijde potopa, Radosti života, Nové verše Fráňa Šrámek - Života bído, přece tě mám rád, Modrý a rudý, Stříbrný vítr, Měsíc nad řekou Karel Toman - Pohádky krve, Sluneční hodiny, Měsíce, Stoletý kalendář Viktor Dyk - Satiry a sarkasmy, Milá sedmi loupežníků, Krysař, Zmoudření dona Quijota Stanislav Kostka Neumann - Kniha lesů, vod a strání, Jsem apoštol nového žití, Apostrofy hrdé a vášnivé, Satanova sláva mezi námi Česká dekadence kolem časopisu Moderní revue Arnošt Procházka, Jiří Karásek ze Lvovic, Otakar Auředníček, Karel Hlaváček - také výtvarník; Pozdě k ránu (Svou violu jsem naladil co možná nejhlouběji), Mstivá kantiléna, Žalmy -16-

17 13. MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ - UMĚNÍ A POEZIE Guillaume Apollinaire kubismus, futurismus Prsty Tiresiovy, Kaligramy, Alkoholy (báseň Pásmo) Vitalismus česká lit. těsně po 1. sv. v. cení si života a má z něj radost jednoduchost Futurismus distance od minulosti, zájem v technice, pohybu, anarchismu Filippo Tommaso Marinetti - Manifest futurismu, Futurismus a fašismus, Zzang tůmp tůmp Kubismus v literatuře se příliš neprojevil básně psány do obrazců Apollinaire, Cocteau Proletářská poezie sdružení Devětsil - Vančura, Taige; revoluce, proti individualismu, pro kolektivismus Jiří Wolker - po smrti přeceňován, Host do domu, Těžká hodina (proletářské), pohádky Jaroslav Seifert - Město v slzách, Samá láska Josef Hora - Pracující den Stanislav Kostka Neumann - České zpěvy, Rudé zpěvy Dadaismus Tristan Tzara - Kalendářní biograf abstraktního srdce Christian Morgenstern - Šibeniční písně Surrealismus inspirace ve snech Sigmund Freud - Výklad snů André Breton - Magnetická pole, Bělovlasý revolver Paul Éluard - Veřejná růže výtvarníci - Salvador Dalí, Joan Miró Poetismus výhradně český, spojen s Devětsilem Vítězslav Nezval - Podivuhodný kouzelník, Edison Konstantin Biebl - Nový Ikaros Jaroslav Seifert - Na vlnách TSF Malířství a architektura impresionismus - Claude Monet Eduard Manet, Auguste Renoir, Edgar Degas, A. Slavíček expresionismus - Edvard Munch, Paul Gauguin, V. van Gogh; stavby se skla, kovů a betonu futurismus - jednoduchost; sklo, kov beton;malíři zachycovali pohyb-všechny fáze pohybu kubismus - geometrické tvary malířství: Pablo Picasso, Georges Braque, Fermand Leger, Emil Filla, Bohumil Kubišta arch.: Antonio Gaudí, Josef Gočár (D. U Černé matky boží), Pavel Janák (Hlávkův most) -17-

18 secese protest proti tradicím; dekorativní; přírodní motivy; pro bohatší arch: Victor Horta (Dům Tasselových v Bruselu), A. Balšánek, O. Polívka (Obecní dům) Max Švabinský, Alfons Mucha (Slovanské epopej) význační představitelé - souhrn Vítězslav Nezval - Podivuhodný kouzelník, Edison, Žena v množném čísle, Absolutní hrobař, Matka naděje Josef Hora - "Máchův dědic"; Strom v květu, Pracující den, Struny ve větru, Jan Houslista František Halas - nepatřil k žádné skupině; Staré ženy, Torzo naděje; Vladimír Holan meditativní, novotvary, ztrácí se logika Kameni, přicházíš, Havraním brkem, Dík Sovětskému svazu překládal - Baudelaire, Morgenstern, Lermontov -18-

19 14. ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ odráží se snaha o osamostatnění a první světová válka později témata venkova nadšení ze svobody a demokracie; prosazování levice Legionářská literatura Rudolf Medek - pro-fašistický; Anabáze Josef Kopta - Třetí rota, Třetí rota na magistrále, Třetí rota doma Jaroslav Hašek z Prahy, bohémský život, blízko k anarchistům povídky pro časopisy Karikatury, Humoristické listy, Svět zvířat, ve válce zajat; člen legií; Črty, povídky a humoresky, Trampoty pana Tenkráta Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Vladislav Vančura - imaginace Pražák; vynikající vypravěč; popraven za protifašistické postoje Pekař Jan Marhoul, Rozmarné léto, Markéta Lazarová, Útěk do Budína, Konec starých časů, Kubula a Kuba Kubikula, Obrazy z dějin národa českého (nedokončil) Ruralisté Josef Knap - formuloval program ruralistů; Réva na zdi, Muži a hory Vojtěch Křelina - Hubená léta, Hlas kořenů Vojtěch Morávek - ostravské prostředí; Černá země, Kamenný řád Expresionisté Richard Weiner - Lítice, Škleb, Hra doopravdy Ladislav Klíma - Velký román, Utrpení knížete Sternenhocha (romaneto) Jan Weiss - zakladatel českého sci-fi; Dům o tisíci patrech; Škola zločinu, Spáč ve zvěrokruhu Psychologická próza Egon Hostovský - Žhář, Případ profesora Körnera Jaroslav Havlíček - Petrolejové lampy, Helimandoe, Neviditelný Jarmila Glazarová - Vlčí jáma, Advent, Chudá přadlena, Roky v kruhu Václav Řezáč - Svědek, Černé světlo Katolická literatura čerpá z historie (hlavně z baroka); časopisy Řád, Akord Jaroslav Durych - Sedmikráska, Tři dukáty, Rekviem (menší valdštejnská trilogie) Bludění (větší valdštejnská trilogie) Próza socialisticko-realistická Marie Majerová - Siréna, Nejkrásnější věc, Přehrada, Robinsonka Marie Pujmanová - Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život po smrti, Předtucha Ivan Olbracht (Kamil Zeman) syn Antala Staška; novinář (Rudé právo); inspirace pobytem na Podkarpatské Rusi Anna Proletářka, Žalář nejtemnější, Golet v údolí, Nikola Šuhaj Loupežník, Biblické příběhy -19-

20 15. ČESKÁ HUMANISTICKÁ MEZIVÁL. PRÓZA Humanistická a demokratická autoři aktivní v Lidových novinách Karel Čapek rozvíjel fejeton - Jak se co dělá, Obrázky z Holandska utopie - Krakatit, Továrna na absolutno, R.U.R. noetická(poznávací, pravda je relativní) trilogie - Hordubal, Povětroň, Obyčejný život protifašistické - Bílá nemoc, Válka s mloky historické - Matka (válka ve Španělsku), Kniha apokryfů Dášenka čili Život štěněte, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy Josef Čapek výtvarník, kritik, teoretik Kulhavý poutník, Povídání o pejskovi a kočičce Čapkové společně - Ze života hmyzu, Krakonošova zahrada, Zářivé hlubiny Karel Poláček tvůrce sloupku; zemřel v Terezíně Bylo nás pět, Edudant a Francimor, Muži v ofsajdu Eduard Bass - Cirkus Humberto, Klapzubova jedenáctka, Psychologická próza Egon Hostovský - Žhář, Případ profesora Körnera Jaroslav Havlíček - Petrolejové lampy, Helimandoe, Neviditelný Jarmila Glazarová - Vlčí jáma, Advent, Chudá přadlena, Roky v kruhu Václav Řezáč - Svědek, Černé světlo -20-

21 16. SVĚTOVÁ LITERATURA 1. POL. 20. STOL. literatura rychle reaguje na podněty kolem; není žádné tabu vzniká experimentální literatura - nehledá odpovědi, nutí přemýšlet Marcel Proust - Hledání ztraceného času (sedmidílná studie francouzských mravů; film Swanova láska) James Joyce - Ir; Odysseus, Plačky nad Finneganem Franz Kafka - Proces, Zámek, V kárném táboře, Proměna, Ortel, Doupě Virginie Woolfová - K majáku ztracená generace V USA po 1. sv. válce Ernest Hemingway - Komu zvoní hrana, Stařec a moře William Faulkner - Pobertové, Vesnice Scott Francis Fitzgerald - Velký Gatsby, Něžná je noc John Steinbeck - Hrozny hněvu, Na východ od ráje, O myších a lidech Henry Miller - Obratník raka; K jeho odkazu se později hlásili beatnici Francie realistická literatura Romain Rolland - Okouzlená duše, Petr a Lucie Henry Barbusse - Oheň Anatole France - Ostrov tučňáků Antoine de Saint-Exupéry - Malý princ Německo realistická literatura Heinrich Mann - Profesor Neřád Lion Feuchtwanger - Židovka z Toleda Erich Maria Remarque - Černý obelisk, Tři kamarádi, Cesta domů, Na západní frontě klid Hermann Hesse - Stepní vlk Stefan Zweig - biografie Dostojevského, Balzaca, Marie Antonietty; novela Amok německá literatura u nás Gustav Meyrink - Golem Maria Reiner Rilke - Sonety Orfeovi, Duinské elegie Franz Werfel - Čtyřicet dnů Egon Ervin Kisch - Pražská dobrodružství, Zuřivý reportér Anglie Thomas Stearns Eliot - Pustina John Galsworthy - Sága rodu Forsytů George Bernard Shaw - Pygmalion (My Fair Lady) -21-

22 SVĚTOVÁ VÁLKA V LITERATUŘE Anton Mayrer - Poslední kabriolet, Velká válka Norman Mailer - Nazí a mrtví, Co děláme ve Vietnamu? William Styron - Sophiina volba Joseph Heller - Hlava XXII Michael Alexandrovič Šolochov - Tichý Don, Osud člověka Patrick Ryan - Jak jsem vyhrál válku Erik Lambert - Vetráni Jan Drda - Němá barikáda Karel Čapek - Válka s mloky, Bílá nemoc Jaroslav Seifert - Přilba hlíny František Hrubín - Hirošima (Doporučuji spíš projít otázku podle zadání) -22-

23 18. ČESKÉ DIVADLO 20. STOLETÍ na začátku 20. stol Národní divadlo - významní evropští autoři; Městské divadlo na Vinohradech - vznik 1907; Čapek nová avantgardní divadla (novátorská) Osvobozené divadlo autorské divadlo 1925 experimentální div. Devětsilu; 1927 odděluje se divadlo Dada (Frejka, Burian) 1927 Voskovec, Werich, Ježek 1932 z frašek přechází na politickou revue 1938 zavřeno, autoři do USA, Ježek umírá 1946 pokus o obnovení, 1948 Voskovec jde zpět do USA 1655 Werich působí v ABC s Horníčkem Vest pocket revue, Golem, Osel a stín, Divotvorný hrnec, Balada z hadrů, Rub a líc, forbíny - mezivýstupy o pauzách (např. Kam svět míří roku 1934) D 34 název podle roku - D 34 až D 41; režisérské divadlo; divadelní experimenty Emil František Burian - ovlivněn Jazzem, zavedl voiceband (rytmizovaná recitace) Švejk, Krysař, Máj, Křest svatého Vladimíra dramatici Jan Drda - Hrátky s čertem František Hrubín - Srpnová neděle Milan Kundera - Jakub a jeho pán, Majitele klíčů Václav Havel - Audience, Zahradní slavnost, Odcházení Fráňa Šrámek - Měsíc nad řekou Karel Čapek - Bílá nemoc, Matka, R.U.R. Vladislav Vančura - Jezero Ukureve Vítězslav Nezval - Milenci z kiosku, Manon Lescaut 60. léta malá divadla navazují na V+W; autorská; nepovolení píšou pro tzv. bytová divadla Divadlo na zábradlí - Ivan Vyskočil; Studio Y - původně v Liberci, pak v Praze Semafor Suchý + Šlitr, Matuška, Pilarová, Gott, Hegerová, Josef Dvořák Jonáš a tingl-tangl, Kdyby tisíc klarinetů Divadlo Járy Cimrmana - Smoljak, Svěrák 70. a 80. léta Fr. Pavlíček - monodrama; Havel, Kohout, Landovský, Dienstbier, Karol Sidon,Oldřich Daněk divadla malých forem - pružněji reagují na úskalí cenzury; založena na improvizaci Brněnská Husa na provázku, Ha Divadlo - v Prostějově, pak v Brně po roce 1989 zrušena cenzura, vznikají nová divadla (Kolowrat, Bez zábradlí, Ta fantastika,..) Langmajer, Hanzlík, Töpfer, Konvalinková, Vetchý, Bočanová,

I. Základní úroveň obtížnosti. Vyšší úroveň obtížnosti

I. Základní úroveň obtížnosti. Vyšší úroveň obtížnosti Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace Kratochvílova 7, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Školní seznam literárních děl vydaný školou v souladu s ustanovením

Více

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible SZ (První kniha Mojžíšova), NZ (Evangelium podle

Více

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla Třída 4.A Seznam četby pro maturitní rok 2010/ 2011 - min. 20 děl má žák ve svém seznamu- - musí být zastoupena próza, poezie i drama min. jedním lit. dílem Česká a světová literatura do konce 19. století

Více

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti autor název díla rok I. vydání žánr region Česká a světová literatura do konce 18. století Epos o Gilgamešovi 2.

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Kroměříž 25.9.2013 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2015/2016 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2015/2016 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI

Více

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třída: 4K,4El Školní rok: 2011/2012 Světová a česká literatura do konce 19. století 1. Olbracht Ivan: Biblické příběhy 2. Homér:

Více

Seznam titulů k maturitě 2013/2014 SČ19 Próza 4. A S20-21 Poezie Č20-21 Drama

Seznam titulů k maturitě 2013/2014 SČ19 Próza 4. A S20-21 Poezie Č20-21 Drama Seznam titulů k maturitě 2013/2014 SČ19 Próza 4. A S20-21 Poezie Č20-21 Drama Světová a česká literatura do konce 19. století Austenová, J. Pýcha a předsudek SČ19 Próza Arbes, J. Svatý Xaverius SČ19 Próza

Více

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2015/16 Kritéria pro výběr maturitních

Více

Školní seznam literárních děl Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 306 pro školní rok 2013/2014 4A

Školní seznam literárních děl Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 306 pro školní rok 2013/2014 4A Školní seznam literárních děl Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 306 pro školní rok 2013/2014 4A Podle 6 odstavce (2) vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních

Více

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Tel.: 222 924 444 Fax: 222 924 499 e-mail: info@mssch.cz URL: http://www.mssch.

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Tel.: 222 924 444 Fax: 222 924 499 e-mail: info@mssch.cz URL: http://www.mssch. Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Tel.: 222 924 444 Fax: 222 924 499 e-mail: info@mssch.cz URL: http://www.mssch.cz Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné

Více

Školní seznam literatury - ústní zkouška (společná část maturitní zkoušky) Mgr. Jana Dejmková, třída oktáva 2012/2013

Školní seznam literatury - ústní zkouška (společná část maturitní zkoušky) Mgr. Jana Dejmková, třída oktáva 2012/2013 Školní seznam literatury - ústní zkouška (společná část maturitní zkoušky) Mgr. Jana Dejmková, třída oktáva 2012/2013 Základní úroveň obtížnosti (celkový počet děl - 40) Světová a česká literatura do konce

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ KRNOV, příspěvková organizace KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný ve školním roce 2013/2014 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA SEZNAM

Více

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce Seznam literárních děl k maturitní zkoušce 1. Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 díla) 1 Epos o Gilgamešovi 2 Homér Odyssea 3 Sofokles Král Oidipus 4 Publius Ovidius Naso Umění milovat

Více

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce z CJL - základní úroveň obtížnosti (maturitní zkouška 2011)

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce z CJL - základní úroveň obtížnosti (maturitní zkouška 2011) Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce z CJL - základní úroveň obtížnosti (maturitní zkouška 2011) 1 Boccaccio: Dekameron 2 Shakespeare: Romeo a Julie 3 Moliere: Lakomec 4 Moliere:

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA TŘÍDY 4.P + 4.T SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA TŘÍDY 4.P + 4.T SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný ve školním roce 2013/2014

Více

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury vyšší úroveň ve školním roce 2011/2012 (Zpracováno v souladu s katalogem požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky,

Více

Světová a česká literatura do konce 19. století. Česká literatura 20. a 21. století

Světová a česká literatura do konce 19. století. Česká literatura 20. a 21. století ZADÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY Škola sestaví školní seznam literárních děl, z něhož si každý budoucí maturant sestaví svůj vlastní seznam, který je pro něho i seznamem zadání k ústní zkoušce. ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: GyPa Ř(O)-26/2011 J. Novák 30. 9. 2011 A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: GyPa Ř(O)-26/2011 J. Novák 30. 9. 2011 A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 GYMNÁZIUM PACOV Hronova 1079, 395 01 Pacov, www.gpacov.cz Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: GyPa Ř(O)-26/2011 J. Novák 30. 9. 2011 Počet listů dokumentu: 6 Počet příloh/počet

Více

okruhu a úkoly Říjen 2013 Světová a česká literatura 19. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

okruhu a úkoly Říjen 2013 Světová a česká literatura 19. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark,

Více

Přehled moderních básnických směrů přelomu 19. a 20. století ve světové literatuře.

Přehled moderních básnických směrů přelomu 19. a 20. století ve světové literatuře. Moderní básnické směry přelomu 19. a 20. století ve světové literatuře Významní představitelé básnické generace přelomu 19. a 20. století ve světě Francie Charles Baudelaire Paul Verlaine Arthur Rimbaud

Více

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015 Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015 A/ SVĚTOVÁ A ČESKÁ LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ 1) Petiška: Příběhy, na které svítilo slunce - Epos o Gilgamešovi 2) Zamarovský: Gigameš 3) Olbracht:

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2014/2015 Kroměříž 25. 9. 2014 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Společná část maturitní zkoušky. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ústní zkouška

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Společná část maturitní zkoušky. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ústní zkouška Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4 Studijní obor: 36 47 M/01 Stavebnictví Školní rok: 2012/2013 Společná část maturitní zkoušky ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ústní

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2016/2017 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2016/2017 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný ve školním roce 2016/2017 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Kritéria pro výběr

Více

Světová a česká literatura do konce 19. století. Česká literatura 20. a 21. století

Světová a česká literatura do konce 19. století. Česká literatura 20. a 21. století ZADÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY Škola sestaví školní seznam literárních děl, z něhoţ si kaţdý budoucí maturant sestaví svůj vlastní seznam, který je pro něho i seznamem zadání k ústní zkoušce. ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŢNOSTI

Více

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Platí pro ročníky, které maturují roku 2015. Každý maturant si ze seznamu vybere 20 děl a vytvoří tak vlastní seznam, který odevzdá

Více

SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Více

1. světová a česká literatura do konce 19. století 4A Epos o Gilgamešovi ( Albatros) do 19. stol. P světová lit. 4A Homér: Odysseia do 19. stol.

1. světová a česká literatura do konce 19. století 4A Epos o Gilgamešovi ( Albatros) do 19. stol. P světová lit. 4A Homér: Odysseia do 19. stol. 1. světová a česká literatura do konce 19. století 4A Epos o Gilgamešovi ( Albatros) do 19. stol. P světová lit. 4A Homér: Odysseia do 19. stol. B světová lit. 4A Sofoklés: Antigona do 19. stol. D světová

Více

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury autor název díla rok I. vydání žánr region Česká a světová literatura do konce 18. století 1 Homér Odysseia cca 8. stol. př.n.l. próza světová

Více

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce (min. 2 poezie, 2 próza, 2 drama)

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce (min. 2 poezie, 2 próza, 2 drama) Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce 2016-2017 (min. 2 poezie, 2 próza, 2 drama) Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 díla) 1. William Shakespeare Romeo a Julie, 2015, přeložil

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Kánon titulů k ústní maturitní zkoušce 2012/2013 pro základní úroveň Kritéria pro výběr knih: celkem 20 literárních děl 1. Světová a česká

Více

Neznámý autor Epos o Gilgamešovi PO. Homér Illias PO. William Shakespeare Romeo a Julie D. Večer tříkrálový. Moliére Lakomec D

Neznámý autor Epos o Gilgamešovi PO. Homér Illias PO. William Shakespeare Romeo a Julie D. Večer tříkrálový. Moliére Lakomec D Seznam titulů k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky z ČJL vyšší úroveň obtížnosti Žák si vybere z nabídky 30 titulů, seznam odevzdá v termínu stanoveném předpisem MŠMT. Žákův seznam je zároveň

Více

KÁNON TITULŮ Z LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE. Literatura do konce 18. století Světová literatura

KÁNON TITULŮ Z LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE. Literatura do konce 18. století Světová literatura Bible: Starý zákon (5 knih Mojžíšových) Bible: Nový zákon KÁNON TITULŮ Z LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Literatura do konce 18. století Homér Sofokles Euripides Giovanni Boccaccio Francois Villon William Shakespeare

Více

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2013/2014

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2013/2014 ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2013/2014 V souladu s 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji

Více

Seznam literatury pro žáky maturitních ročníků 2010/11 vyšší úroveň obtížnosti

Seznam literatury pro žáky maturitních ročníků 2010/11 vyšší úroveň obtížnosti 1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Seznam literatury pro žáky maturitních ročníků 2010/11 vyšší úroveň obtížnosti Ţák si vybírá 30 literárních děl 1. Světová a česká literatura do konce 18. (min. 3 literární

Více

Seznam literatury k maturitní zkoušce

Seznam literatury k maturitní zkoušce Seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury SŠ PTA Jihlava, školní rok 2015/16 a roky následující Světová a česká literatura do konce 18. století minimálně 2 díla Epos o Gilgamešovi

Více

Seznam 105 literárních děl k nové maturitní zkoušce s vyšší úrovní obtížnosti

Seznam 105 literárních děl k nové maturitní zkoušce s vyšší úrovní obtížnosti Seznam 105 literárních děl k nové maturitní zkoušce s vyšší úrovní obtížnosti Světová a česká literatura do konce 18. století 1.Bible: Starý zákon (5 knih Mojžíšových) 2.Kosmas: Kronika česká 3.William

Více

Školní seznam literárních děl pro 4.A a 4.B ve školním roce 2013/2014

Školní seznam literárních děl pro 4.A a 4.B ve školním roce 2013/2014 Školní seznam literárních děl pro 4.A a 4.B ve školním roce 2013/2014 Student vybírá ze seznamu četby 20 děl. Po konzultaci se svým vyučujícím předmětu ČJL je možné zařadit i dílo jiné (které v seznamu

Více

Seznam literárních děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Seznam literárních děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Seznam literárních děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce: Základní úroveň obtížnosti: Pro základní

Více

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015 Žák vybírá 20 literárních děl, minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2015/2016

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2015/2016 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2015/2016 Kroměříž 29. 9. 2015 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ SEZNAM LITERATURY A Příjmení, jméno, třída: Školní rok: 1 Honoré de Balzac: Otec Goriot 2 Petr Bezruč: Slezské písně 3 Bible 4 Giovanni Boccaccio: Dekameron Karel Havlíček

Více

19 G. Flaubert Paní Bovaryová. 20 H. de Balzac Otec Goriot. 21 H. Sienkiewicz Quo vadis. 22 E.A. Poe Povídky + Havran

19 G. Flaubert Paní Bovaryová. 20 H. de Balzac Otec Goriot. 21 H. Sienkiewicz Quo vadis. 22 E.A. Poe Povídky + Havran Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2015 / 2016 Žák vybírá 20 literárních děl, minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie i drama.

Více

Seznam školní četby Vyšší úroveň

Seznam školní četby Vyšší úroveň Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Stavbařů 5, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Seznam školní četby Vyšší úroveň Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Seznam literárních děl, z něhož

Více

Seznam školní četby Nižší úroveň

Seznam školní četby Nižší úroveň Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Stavbařů 5, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Seznam školní četby Nižší úroveň Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Žák vybírá 20 literárních děl:

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY KÁNON TITULŮ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Školní rok: 2016-2017 Světová a česká literatura do konce 18. století 1. Epos o Gilgamešovi 2.

Více

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA pro školní rok 2014/2015

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA pro školní rok 2014/2015 Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s. r. o, Jánské náměstí 15, 350 02 Cheb IČO: 252 493 55 www.schs.cz tel/fax 354 430 301 e-mail: schs@schs.cz SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ

Více

Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla)

Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla) Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla) 1. Bible 2. Sofokles: Antigona 3. Aischilos: Oresteia 4. Euripídés: Médeia 5. P.O.Naso: Umění milovat 6. G. Boccacio: Dekameron 7. G. Chaucer:

Více

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Základní úroveň obtížnosti Vyučující: Mgr. Petr Janšta

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Základní úroveň obtížnosti Vyučující: Mgr. Petr Janšta Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury platný od školního roku 2012-2013 Základní úroveň obtížnosti Vyučující:

Více

Školní seznam literárních děl pro dílčí ústní zkoušku z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky na základní úrovni obtížnosti

Školní seznam literárních děl pro dílčí ústní zkoušku z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky na základní úrovni obtížnosti Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s. r. o., Gorkého 867, 530 02 Pardubice společné části maturitní zkoušky na základní úrovni obtížnosti Světová a česká literatura do konce

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122. Školní seznam četby. (ústní maturitní zkouška z ČJL) šk.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122. Školní seznam četby. (ústní maturitní zkouška z ČJL) šk. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122 Školní seznam četby (ústní maturitní zkouška z ČJL) šk. rok: 2013/2014 Literatura do konce 19. stol. Česká poezie: 1. Život sv.

Více

Gymnázium a SOŠ, Mládežníků 1115, Rokycany

Gymnázium a SOŠ, Mládežníků 1115, Rokycany Gymnázium a SOŠ, Mládežníků 1115, Rokycany Seznam literatury pro maturitní zkoušku z českého jazyka v roce 2017 1. Bible: Starý zákon (5 knih Mojžíšových) 2. Boccaccio: Dekameron 3. Villon: Závěť 4. Shakespeare:

Více

PRACOVNÍ LISTY LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ. Starý zákon. GOETHE, Johann Wolgfang. SHAKESPEARE, William

PRACOVNÍ LISTY LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ. Starý zákon. GOETHE, Johann Wolgfang. SHAKESPEARE, William LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ BIBLE BOCCACCIO, Giovanni CERVANTES, Miguel y Saavedra EURÍPIDÉS GOETHE, Johann Wolgfang GOETHE, Johann Wolgfang HOMÉR MOLIÉRE GOLDONI, Carlo Starý zákon Dekameron Důmyslný

Více

Maturitní témata z předmětu: Český jazyk a literatura

Maturitní témata z předmětu: Český jazyk a literatura Maturitní témata z předmětu: Český jazyk a literatura (1/2) Maturitní témata z předmětu: Český jazyk a literatura Třída: A4 Školní rok: 2014-2015 1. Bible: Nový zákon; 2. Sofokles: Král Oidipus; 3. William

Více

KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016

KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016 KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016 Žák vybírá 20 literárních děl: Světová a česká literatura do konce 18. století minimálně 2 literární díla Světová a česká literatura 19. století minimálně 3 literární

Více

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň Literatura do konce 18. století 1. Ovidius: Proměny - poezie 2. Francois Villon: Závěť - poezie 3. William Shakespeare: Hamlet

Více

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní

Více

Seznam děl k maturitní zkoušce školní rok 2016/17

Seznam děl k maturitní zkoušce školní rok 2016/17 Seznam děl k maturitní zkoušce školní rok 2016/17 Světová a česká literatura do konce 18. století (minimálně 2 díla) 1) Epos o Gilgamešovi 2) Sofoklés: Král Oidipus 3) Bible: Genesis 4) Bible: Janovo evangelium

Více

SZŠ a VOŠZ Příbram, Jiráskovy sady 113 Školní seznam děl k maturitní zkoušce 2011/2012 Světová a česká literatura do konce 19.

SZŠ a VOŠZ Příbram, Jiráskovy sady 113 Školní seznam děl k maturitní zkoušce 2011/2012 Světová a česká literatura do konce 19. SZŠ a VOŠZ Příbram, Jiráskovy sady 113 Školní seznam děl k maturitní zkoušce 2011/2012 Autor Světová a česká literatura do konce 19.století Díla / Epos o Gilgamešovi / Bible / Kristiánova legenda / Dalimilova

Více

Literární kánon děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury třídy 8.A a 4.C školní rok 2010/2011

Literární kánon děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury třídy 8.A a 4.C školní rok 2010/2011 Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec 377 15 e-mail: info@gvn.cz, internet: www.gvn.cz, telefon, fax: 384 361 253 Literární kánon děl z české a světové literatury k ústní maturitní

Více

Seznam literatury k výběru titulů pro ústní maturitní zkoušku

Seznam literatury k výběru titulů pro ústní maturitní zkoušku Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno Seznam literatury k výběru titulů pro ústní maturitní zkoušku (konanou ve školním roce 2015/2016 a 2016/2017, tedy pro 1.

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011

Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011 Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011 Vyšší úroveň obtížnosti Podklady k ústní zkoušce (pro přípravu pracovních listů) Seznam literárních děl, z něhož maturant vybírá, sestavuje škola. Obsahuje

Více

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce 1 Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce Literatura do konce 18. století (aktualizace září 2011) 1. Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti 2. Giovanni Boccaccio: Dekameron

Více

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2014/2015

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2014/2015 ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2014/2015 V souladu s 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji

Více

Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark,

Více

Seznam literatury pro ústní zkoušku z českého jazyka

Seznam literatury pro ústní zkoušku z českého jazyka LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ BIBLE BOCCACCIO, Giovanni CERVANTES, Miguel y Saavedra EURÍPIDÉS GOETHE, Johann Wolgfang GOETHE, Johann Wolgfang GOLDONI, Carlo HOMÉR MOLIÉRE Starý zákon Dekameron Důmyslný

Více

Tematické okruhy ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literaturypro tř. 3./4.SO

Tematické okruhy ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literaturypro tř. 3./4.SO Tematické okruhy ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literaturypro tř. 3./4.SO Školní rok 2011/2012 Komplexní maturitní zkouška se skládá ze 3 dílčích zkoušek: didaktického testu, písemné

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122. Školní seznam četby. (ústní maturitní zkouška z ČJL)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122. Školní seznam četby. (ústní maturitní zkouška z ČJL) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122 Školní seznam četby (ústní maturitní zkouška z ČJL) šk. rok: 2014 / 2015 Světová a česká literatura do konce 18. stol. Česká

Více

Školní seznam literárních děl jako nabídka žákům k vytvoření jejich vlastního seznamu pro státní maturitní zkoušku z jazyka českého ústní část

Školní seznam literárních děl jako nabídka žákům k vytvoření jejich vlastního seznamu pro státní maturitní zkoušku z jazyka českého ústní část Školní seznam literárních děl jako nabídka žákům k vytvoření jejich vlastního seznamu pro státní maturitní zkoušku z jazyka českého ústní část Vyšší úroveň obtížnosti Světová literatura do konce 18. století

Více

Seznam literárních děl ke státní maturitě v roce 2011/2012 pro třídu 4.C Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě v roce 2011/2012 pro třídu 4.C Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě v roce 2011/2012 pro třídu 4.C Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible SZ (První kniha Mojţíšova),

Více

SEZNAM LITERATURY. Vyšší úroveň obtížnosti

SEZNAM LITERATURY. Vyšší úroveň obtížnosti SEZNAM LITERATURY k ústní státní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury na Pražské konzervatoři pro školní rok 2009/2010 Vyšší úroveň obtížnosti I. Svět. a česká literatura do konce 18. stol.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Žákovský seznam literárních děl pro školní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Žákovský seznam literárních děl pro školní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury Žákovský seznam literárních děl pro školní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury Světová a česká literatura do konce 18. století 1. Epos o Gilgamešovi 2. Homér Odysseia 3. Ezop Bajky 4.

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNA ZAHAJUJE ZKUŠEBNÍ PROVOZ

ŠKOLNÍ KNIHOVNA ZAHAJUJE ZKUŠEBNÍ PROVOZ ŠKOLNÍ KNIHOVNA ZAHAJUJE ZKUŠEBNÍ PROVOZ Od 1. prosince 2009 mají studenti 1. 3. ročníku možnost vypůjčit si díla umělecké literatury potřebná ke zvládnutí státní maturity z českého jazyka a literatury

Více

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Varianta A 1. Světová a česká literatura do konce 18. století min. 3 literární díla 2. Světová poezie a próza 19. století min. 2 literární díla min.

Více

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce ve školním roce 2015/2016

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce ve školním roce 2015/2016 Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce ve školním roce 2015/2016 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce (Cermat) Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární

Více

Seznam četby k maturitě 2016 ČJKL

Seznam četby k maturitě 2016 ČJKL Seznam četby k maturitě 2016 ČJKL Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Student si vybírá celkem 20 literárních děl: - světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla

Více

Seznam literárních děl ke státní maturitě 2014/2015 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě 2014/2015 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě 2014/2015 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Třída 4.A Vyučující: Barbora Novosadová 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible

Více

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o.

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. ČJ: MZ- 91/2014 - Ř Stanovení školního seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky pro školní rok

Více

Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti

Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti AUTOR Světová a česká literatura do konce 18. století Homér Sofokles Ovidius Dante Boccaccio Cervantes Shakespeare Komenský

Více

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury Společná část maturitní zkoušky ve školním roce 2012 2013 Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury Základní úroveň obtížnosti Světová

Více

Seznam literatury k výběru titulů pro ústní maturitní zkoušku z ČJL ve školním roce 2014/2015

Seznam literatury k výběru titulů pro ústní maturitní zkoušku z ČJL ve školním roce 2014/2015 Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno Seznam literatury k výběru titulů pro ústní maturitní zkoušku z ČJL ve školním roce 2014/2015 I. Světová a česká literatura

Více

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. Seznam literárních děl ke státní maturitě. Třída: 4.B Vyučující: Eva Poláčková

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. Seznam literárních děl ke státní maturitě. Třída: 4.B Vyučující: Eva Poláčková Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě Třída: 4.B Vyučující: Eva Poláčková 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible SZ (První kniha

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk literatura 19. století. PhDr. Iveta Pelcová

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk literatura 19. století. PhDr. Iveta Pelcová Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2

Více

SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Ve výběru minimálně 20 titulů, musí být zastoupena próza, poezie i drama Školní rok 2014 2015 Třída 3 B obor 64-41-L/51 Podnikání Vypracovala: Mgr. Lada Holišová V Ústí

Více

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla Žák vybírá 20 literárních Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární

Více

základní úroveň Světová literatura a česká literatura Ţák vybírá 20 literárních děl

základní úroveň Světová literatura a česká literatura Ţák vybírá 20 literárních děl Seznam titulů pro výběr k nové maturitě základní úroveň Světová literatura a česká literatura Ţák vybírá 20 literárních děl do konce 19. století min. 4 literární díla Světová literatura 20. a 21. století

Více

Seznam literárních děl

Seznam literárních děl Seznam literárních děl Školní rok 2017/178 Světová a česká literatura do konce 18.století (min 2) 1. Epos o Gilgamešovi 2. Homér Ilias a Odyssea 3. Giovanni Boccaccio - Dekameron 4. William Shakespeare

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ2

SADA VY_32_INOVACE_CJ2 SADA VY_32_INOVACE_CJ2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 34/10

GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 34/10 GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 34/10 Stanovení školního seznamu literárních děl pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2010/2011 Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český

Více

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z ČJL,

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z ČJL, Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z ČJL, upravený k 1. září 2014 Student vybírá celkem 20 děl, z čehož musí být minimálně 2 prozaická, 2 dramatická a 2 díla z poezie. Od téhož autora smí student

Více

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Rozhodnutí ředitele školy V souladu s 6 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní

Více

Seznam literatury k výběru titulů pro ústní maturitní zkoušku z ČJL ve školním roce 2015/2016

Seznam literatury k výběru titulů pro ústní maturitní zkoušku z ČJL ve školním roce 2015/2016 Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Seznam literatury k výběru titulů pro ústní maturitní zkoušku z ČJL ve školním roce 2015/2016 Ing.

Více

Literatura 2. Otázka číslo: 1. Vyber řadu, v které jsou uvedeny jen eposy: Epos o Gilgamešovi, Mahábhárata, Píseň písní. Rámajána, Kniha písní, Védy

Literatura 2. Otázka číslo: 1. Vyber řadu, v které jsou uvedeny jen eposy: Epos o Gilgamešovi, Mahábhárata, Píseň písní. Rámajána, Kniha písní, Védy Literatura 2 Otázka číslo: 1 Vyber řadu, v které jsou uvedeny jen eposy: Epos o Gilgamešovi, Mahábhárata, Píseň písní Rámajána, Kniha písní, Védy Mahábhárata, Rámajána, Epos o Gilgamešovi Otázka číslo:

Více

SEZNAM UČEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO ČESKÝ JAZYK A LITERATURU

SEZNAM UČEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO ČESKÝ JAZYK A LITERATURU SEZNAM UČEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO ČESKÝ JAZYK A LITERATURU Knihy v seznamu jsou podkladem pro přípravu na výuku do hodin českého jazyka a literatury, přičemž vždy záleží na domluvě s vyučujícím daného předmětu,

Více

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Rozhodnutí ředitele školy V souladu s 6 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní

Více

Gymnázium, Český Krumlov Školní seznam literárních děl

Gymnázium, Český Krumlov Školní seznam literárních děl Gymnázium, Český Krumlov Školní seznam literárních děl Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce: ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI - žák si vybírá 20 literárních děl: 1. Světová a česká literatura

Více