1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK"

Transkript

1 1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK Epos o Gilgamešovi - nejstarší kniha klínové písmo 3000 př. n. l. epos - vyprávění o významných činech člověka, veršované, rozsáhlé Mezopotámie - Akkadové, Asyřané, Sumerové Egypt Kniha mrtvých Indie Hinduismus, Budhismus Rámajána - o princi Rámovi Kámasútra - kniha o rozkoši Šakuntala Mahábharáta Čína Konfucianismus Pět knih Taoismus Lao-c' Kniha o cestě a ctnosti Li Po - básník Tu Fu - básník Persie Zarathustra - filosof. Avesta Tisíc vyprávění Avicenna - Kánon lékařství - součást výuky lékařství i v současnosti Bible Starý zákon - očekávání příhodu spasitele - o vzniku světa Nový zákon - příhod spasitele- Ježíš, čtyři evangelia (Jana, Marka, Matouše a Lukáše) Korán Řecko Sochařství Myrón - Diskobolos Feidias - Zeus Archaické období př. n. l. dórský sloup Homér - Odysseia Hesiódos - Práce a dny Sapfó - Lesbos, dílo Písně Anakreón - víno, ženy, zpěv -1-

2 Ezop - bajky Hérakleitos - "Panta rhei" Attické období př. n. l. ionský sloup Aischylos - 2 herci; Oresteia Sofoklés - 3 herci; Antigona, Oidipus král, Oidipus na Kolóně, Élektra Euripidés - deus ex machina; Médea, Šílený Hérakles, Ifigenie Taurská, Élektra Aristofanes - komedie; Žáby, Vosy, Ptáci, Lysistráte Hérodotos - Historiai; používal i neověřené informace Thukydidés - Dějiny peloponéské války; používal jen ověřené informace Platón - založil Akadémii; Nomoi, Gorgias, Politeiá, Kratylos Aristoteles žák Platóna, učitel Alexandra Velikého zásada tří jednot - děje, času a místa (popsáno v díle Poetika) výstavba děje - expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa Politika, Metafyzika, Rétorika, Peri psýches, Poetika Úpadkové (Helénistické) korintský 400 př.n.l n.l. Theokrytos Řím snaha napodobit Řeky Drama Titus Maccius Plautus - komedie; Vychloubačný voják, Komedie o hrnci (předloha pro Moliérova Lakomce), Lišák Pseudolus Publius Terentius Afer - komedie; bývalý otrok; Hecyra, Eunuchus Lucius Annaeus Seneca - tragédie; vychovával Nera; Zuřící Herkules Poezie Gaius Valerijus Catulus - zakladatel subjektivní poezie. Ztvárnil hluboké city ke Clodii; "nenávidím a miluji" Publius Vergilius Maro - největší římský básník. epos Aeneis Zpěvy pastýřské, Zpěvy rolnické Quintus Horatius Flaccus - Jamby, Satiry, Ódy, Listy (s Ars poetika - umění básnické) Publius Ovidius Naso - Proměny (Metamorphoses), Listy heroin, Umění milovat, Tristia Próza Gaius Petronius - oblíbenec Nera; arbiter elegantiae; Satyrikon Lucius Apelius - Metamorphoses -2-

3 2. POČÁTKY ČES. LIT. DO KONCE 15. STOL 9. stol - příchod Cyrila a Metoděje Cyrilice Staroslověnština - Paterik, Proglas, Kyjevské listy, Panonské legendy Středověká literatura Legendy (O svaté Kateřině, Prokopovi, Alexandreis, Paterik - Knihy otců) Kroniky (Kosmova - latinsky, Dalimilova - česky, Vita Caroli) Psáno v klášterech Církevní tématika Jazyk Latina, Staroslověnština Latina, bohemiky, glosy, Latina, čeština, Hospodine pomiluj mi (první česká píseň) Doba Karla IV. Vita Caroli UK žákovská poezie - Podkoní a žák, Svár vody s vínem satira - Mastičkář naučné knihy Smil Flaška z Pardubic - Nová rada Románská a gotická kultura Románská mohutná, rotundy gotická - lehčí Jan Hus Předchůdci - Tomáš Štítný ze Štítného; Jan Milíč z Kroměříže Hus kázal v kapli Betlémské, bojoval proti nešvarům církve úplatkářství, majetek, schizma narodil se v Husinci zavedl diakritiku schizma Knížky o svatokupectví, Výklad viery, desatera a páteře upálen Petr Chelčický - o boji duchovním Jistebnický kancionál - autor neznámý -3-

4 3. RENESANCE A HUMANISMUS stol. Gutenberg - knihtisk Renesance Zájem o člověka Vliv antiky Vliv vzdělanosti, rozumu Boj proti tmářství církve Z Itálie, Da Vinci, Chrám Sv. Petra Architektura Belveder Itálie Francie Stavovské divadlo Dante Alighieri - Božská komedie F. Petrarca - Sonety pro Lauru G. Boccaccio - Dekameron N. Machiavelli - Vladař - "účel světí prostředky", Mandragora F. Villon - Malý a Velký Testament F. Rabelaise - Gargantua a Pantagruel Nizozemí E. Rotterdamský - Chvála bláznovství Španělsko Miguel de Cervantes Saavedra - Don Quijote Anglie Lope de Vega - Fuente Ovejuna G. Chaucer - Canterburské povídky Shakespeare - Othello, Romeo a Julie, Richard II., III., Titus Andronicus, Hamlet, Král Lear, Julius Caesar, Veselé paničky Windsdorské, Sen noci svatojánské, Zkrocení zlé ženy Čechy Husitské války oddálily nástup - humanismus rozvoj naučné literatury, úbytek poezie Latinská x česká (zpočátku jen překlady) Jan z Rabštejna - Dialogus - latinsky Jan Skála z Doubravky - Rada zvířat - latinská Viktorin Kornel ze Všehrd - Předmluva, O právech sudiech i dskách země české (Knihy devatery) - česky J. Blahoslav - Filipika proti misomusům, Muzika, Akta jednoty bratrské - české Daniel Adam z Veleslavína - Kalendář historický Václav Hájek z Libočan - Kronika česká Jan Hasištejnský z Lobkovic - cestopisy Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic - Putování aneb Cesta z království Českého do Benátek...odtud do země Svaté. -4-

5 4. ČESKÁ LIT. BAROKA 17. stol Po Bílé hoře nástup Habsburků Prosazování církevních hodnot Jezuité Cenzura Doba temna Kultura Přezdobenost, mohutnost J. J. Ryba, A. Michna z Otradovic Dientzenhoferovi (chrám sv. Mikuláše v Praze) J. B. Santini (kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře) Valdštejnský palác, chrám sv. Jakuba Brokoff, Brandl - sochy na Karlově mostě Literatura povolená jezuity B. Bridel - Co Bůh? Člověk? B. Balbín - Rozprava nad obranou jazyka slovanského, zvláště pak českého páter Koniáš - veřejné hromadné pálení knih Adam Michna z Otradovic - Loutna česká Václav Jan Rosa - Mluvnice jazyka českého, Čechořečnost; purista Čeština především v lidové a pololidové (měšťané) tvorbě. F. J. Vavák - pískmák (paměti, pověsti, kramářské písně) V. F. Kocmánek - frašky z lidového prostředí čerpal z ní K. J. Erben a B. Němcová J. A. Komenský Poslední kněz jednoty bratrské Učitel národů Žil ve vyhnanství po celé Evropě, zemřel v Nizozemském Naardenu Labyrint světa a ráj srdce - kritika soudobé společnosti; alegorie, próza s bás. rázem; Inspirace Dantovou Božskou komedií Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, Hlubina bezpečnosti Velká didaktika, Didaktika česká, Škola hrou, Brána jazyků otevřená, Orbis Pictus O české poezii, Podklady jazyka českého Břevnovský klášter -5-

6 5. SVĚTOVÁ LIT. 17. A 18. STOL. 17. a 18. stol. Klasicismus, osvícenství a preromantismus Klasicus - klasický Vychází z antiky odklon od církve Umění Mozart, Beethoven, Haydn Stavovské divadlo, Kapitol v DC, Vítězný oblouk v Paříži Francie Klasicismus: Pierre Corneille - vysoká lit. ; Cid, Lhář, Horatius Jean Racine - vysoká lit.; Faidra, Britannicus, Berenika, Ifigénie v Aulidě Moliére - nízká lit.; Lakomec, Tartuffe neboli podvodník, Zdravý nemocný, Don Juan, Misantrop Jean de la Fontaine - nízká lit.; Bajky Osvícenství: Voltaire - filosofická povídka, Zaira, Brutus, Candide neboli Optimismus, Panna D. Diderot - Jeptiška, Jakub Fatalista, Encyklopedie P. Beaumarchais - Lazebník Sevillský (Rossini), Figarova Svatba(Mozart); měšťanské drama Preromantismus (sentimentalismus): J. J. Rousseau - Nová Heloisa, Emil čili o výchově, Společenská smlouva; Encyklopedie A. F. Prévost - Paměti a dobrodružství urozeného muže - obsahuje prózu Manon Lescaut Itálie - klasicismus commedia dell'arte Carlo Goldoni - Sluha dvou pánů, Poprask na laguně, Náměstíčko, Hrubiáni Anglie - osvícenství D. Defoe - Robinson Crusoe J. Swift - Gulliverovy cesty Henry Fielding - Tom Jones, historie nalezence Sturm und drang (Bouře a vzdor) W. Goethe - Faust, Utrpení mladého Werthera, Ifigenie na Tauridě, Torquato Tasso, Prometheus J. G. Herder - Myšlenky k filosofii dějin Schiller -Loupežníci, Óda na radost, Valdštejn, Marie Stuartovna -6-

7 6. NÁRODNÍ OBROZENÍ Pád Bachova absolutismu Toleranční patent, zrušení nevolnictví, povinná školní docházka konec 18. a první polovina 19. století Obranná fáze snaha definovat češtinu kramářské písně, písmáci Václav Matěj Kramerius Krameriusovy c.k. vlastenecké noviny, Česká expedice Gelasius Dobner, František Martin Pelcl - kritika Hájovy kroniky Josef Dobrovský vychovatel u Nosticů vědecký přístup, skvělá paměť, nadání na jazyky psal německy nebo latinsky, nevěřil v úspěch obrození, ovlivněn racionalismem Dějiny české řeči a literatury, Německo - český slovník, Zevrubná mluvnice jazyka českého, Základy jazyka staroslověnského Útočná fáze Josef Jungman věřil v úspěch obrození, ovlivněn preromantismem Slovesnost, Historie literatury české, Slovník Česko-německý Překlady - Goethe, Schiller, Milton Pavel Josef Šafařík - panslavista František Palacký austroslavista Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě, Nejstarší památky českého jazyka Divadlo - konec 18. stol. německé divadlo v Praze v Kotcích (první česká hra Kníže Honzík) německé Hraběcí Nosticovo Národní divadlo, později Stavovské divadlo; od r české Vlastenecké divadlo v Boudě, pak přesun do divadla U Hybernů Poezie Thámovci almanach Básně v řeči vázané sylabismus, Víno, ženy zpěv Václav Thám, Jan Dlabač, Václav Stach Puchmajerovci 5 almanachů - Sebrání básní a zpěvů (2), Nové básně (3) sylabotonismus Antonín Puchmajer, Šebestián Hněvkovský, Jan Nejedlý -7-

8 Matěj Milota Zdirad Polák - Vznešenosti přírody Jan Kolár - Slávy dcera František Ladislav Čelakovský ohlasová poezie Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých, Smíšené básně, Růže stolistá Mudrosloví národu slovanského v příslovích, Slovanské národní písně Próza Prokop Šedivý - České Amazonky Václav Kliment Klicpera - Točník Prokop Chocholoušek - Templáři v Čechách, Křižáci -8-

9 7. SVĚTOVÝ A ČESKÝ ROMANTISMUS vznik v Anglii na počátku 19. stol. proti kapitalismu rozpor mezi ideály a skutečností, především poezie často autobiografické, hrdina je osamělý, hledá lásku, která je většinou nešťastná Architektura - Londýnský parlament, katedrála v Edinburghu, Hluboká Lednice Malířství - Eugene Delacroix, Francesco Goya, Josef a Antonín Mánes Hudba - Schubert, Chopin, Wagner, Čajkovskij, Smetana, částečně Dvořák Anglie George Gordon Byron - Childe Haroldova Pouť byronská povídka - poéma, lyricko-epický veršovaný útvar Percy Bysshe Shelly - Královna víl, Odpoutaný Prometheus Walter Scott - Waverly, Rob Roy, Ivanhoe, Pirát, Talisman Francie Viktor Hugo - Legendy věků, Chrám Matky Boží v Paříži, Ubožáci, Devadesát tři, Ruy Blas Stendhal - Červený a černý, Kartouza Parmská, Lucien Leuwen Německo Jacob a Wilhelm Grimmové - Pohádky pro děti a celou rodinu Erns Theodor Amadeus Hoffman - Životní názory kocourka Moura Rusko Alexandr Sergejevič Puškin - Bachčisarajská fontána, Cikáni, Piková dáma, Kapitánská dcerka, Boris Godunov, Evžen Oněgin Michail Jurjevič Lermontov - Démon, Hrdina naší doby Ivan Alexandrovič Gončarov - Oblomov - zbytečný člověk Polsko, Maďarsko Adam Mickiewicz - Pan Tadeáš, Dziady, Konrád Walenrod Sándor Petöfi - Píseň národa Čechy Karel Hynek Mácha - Máj (Vilém, Jarmila), Marinka, Večer na Bezdězu, Kat, Obrazy mého života Karel Jaromír Erben - Kytice z pověstí národních (Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Záhořovo lože, Věštkyně, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina kletba) Josef Kajetán Tyl - založil Květy; dramatické báchorky - Strakonický dudák, Jiříkovo vidění, Lesní Panna hry ze současnosti - Fidlovačka, Paličova dcera, Chudý kejklíř, Pražský flamendr historické hry - Kutnohorští havíři, Jan Hus Karel Sabina - Na poušti, Oživené hroby; libreta - Prodaná nevěsta, Braniboři v Čechách Josef Václav Frič - Paměti, Lada Nida -9-

10 8. SVĚTOVÝ REALISMUS A NATURALISMUS druhá polovina 19. stol. kritické poznávání skutečnosti, pravdivost August Comt - positivní filosofie; Karel Marx; Hyppolit Taine rozmach věd - Darwin, Pasteur realismus jednoduchý, kritický a naturalismus Malířství Gustav Coubert - výstava Le réalisme; Pohřeb v Ornans, Dobrý den pane Couberte Francois Millet - malíř; Sběračka klasů Édouard Manet; Josef Mánes, Karel Purkyně, Vojtěch Hynais Rusko Nikolaj Vasiljevič Gogol - Mirgord, Petrohradské povídky, Revizor, Ženitba, Hráči, Mrtvé duše Fjodor Michajlovič Dostojevskij - Zločin a trest, Idiot, Bratři Karamazovi, Běsi Lev Nikolajevič Tolstoj - Vojna a mír, Anna Karenina, Sevastopolské povídky, Dětství, Chlapecví, Jinošství, Vzkříšení Anton Pavlovič Čechov - Tři sestry, Višňový čas, Doktorské povídky, Humoresky, Strýček Váňa, Racek, Lesní muž, Svatba, Medvěd, Nabídka k sňatku Francie Honoré de Balzac - Lidská komedie (Otec Goriot, Ztracené iluze, Lesk a bída kurtizán,..) Gustav Flaubert - Paní Bovaryová, Bouvard a Pécuchet, Salambo, Citová výchova Emil Zola - Zabiják, Nana, Břicho Paříže, Germinal Guy de Maupassant - Kulička, Miláček Anglie, Polsko, Norsko, USA Charles Dickens - Oliver Twist, Kronika Pickwickova klubu, David Copperfield, Malá Doritka William Makepeace Thackeray - Jarmark Marnosi, Kniha snobů Henryk Sienkiewicz - Křižáci, Quo vadis,pouští a pralesem, Ohněm a mečem Henryk Ibsen - Nora, Opory společnosti, Divoká kachna Mark Twain - Dobrodružství Toma Sawyera, Dobrodružství Huckleberryho Finna -10-

11 9. ČESKÝ REALISMUS 19. století (hlavně druhá polovina) kritické poznávání skutečnosti, pravdivost Josef Mánes, Karel Purkyně, Vojtěch Hynais, František Ženíšek, Luděk Marold tématika venkova, satira, zpolitizovaná lit. požadavek národní svobody Božena Němcová (Barbora Panklová) Národní báchorky a pověsti, Slovenské pohádky a pověsti, Pohádka o 12 měsíčkách Divá Bára, Baruška, V zámku a podzámčí, Karla, Pan učitel, Dobrý člověk, Chýše pod horami, Pohorská vesnice Babička Karel Havlíček Borovský příloha Národních novin Šotek; zakládá Národní noviny, časopis Slovan Vyhnán do Brixenu Epigramy - krátké básnické útvary s různým odstínem (komický, ironický,..) Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra Kritický realismus Karel Václa Rais - Zapadlí vlastenci, Výminkáři, Kalibův zločin Antal Stašek - otec I. Olbrachta; O ševci Matoušovi a jeho přátelích, Blouznivci našich hor Terezie Nováková - Drašar Karel Klostermann - Ze svita lesních samot, Skláři, V ráji šumavském Jindřich Šimon Baar - Lůsy Zikmund Winter - historická literatura; Mistr Kampanus, Rakovnické obrázky -11-

12 10. ČESKÉ DIVADLO DO KONCE 19. STOL. nejstarší - Hra tří Marií (14. stol.), Mastičkář Matěj Kopecký - loutkové divadlo ( stol.) Hanácká opera (18. stol.) - lidová opera Národní obrození divadlo v Kotcích - Kníže Honzík Hraběcí Nosticovo Národní divadlo (od. r Stavovské divadlo) Bouda Osobnosti Václav Thám - v Boudě; Kutnohorští havíři, Břetislav a Jitka, Vlasta a Šárka Karel Ignác Thám - v Boudě; překlady (Schiller, Goethe), slovníky Prokop Šedivý - frašky - Masné krámy, Pražští sládci Václav Kliment Klicpera - kuklení historické hry - Jan za chrta dán, Blaník, Loketský zvon, Točník (povídka) veselohry -Veselohra na mostě,hadrián z Římsů,Divotvorný klobouk,rohovín čtverrohý Josef Kajetán Tyl - Stavovské div. překlady ( Shakespeare - Král Lear) dramatické báchorky - Strakonický dudák, Jiříkovo vidění, Lesní Panna hry ze současnosti - Fidlovačka, Paličova dcera, Chudý kejklíř, Pražský flamendr historické hry - Kutnohorští havíři, Jan Hus 2. pol. 19. stol základní kámen ND (Zítek Schultz, Ženíšek, Brožík, Hynais, Myslbek, Schnirch) ND dokončeno, vyhořelo; 1883 znovuotevřeno Libuší Bedřich Smetana - Libuše, Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Hubička, Tajemství Antonín Dvořák - Jakobín, Čert a Káča, Rusalka Zdeněk Fibich - melodramahippodamie (text Vrchlický); opera Šárka realistické drama Ladislav Stroupežnický - první dramaturg ND veselohry - Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová Naši Furianti Alois Jirásek - Lucerna; Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč; Otec, Vojnarka Gabriel Preissová - Gazdina roba, Její pastorkyňa (zkudebněno Janáčkem) Alois a Vilém Mrštíkové - Maryša Jaroslav Vrchlický (Emil Frída) - překlady (Hugo, Dante, Goethe); historická témata; Hippodamie, Knížata, veselohra Noc na Karlštejně Julius Zeyer - Šárka; Radůz a Mahulena -12-

13 11. MÁJOVCI, RUCHOVCI A LUMÍROVCI 2. polovina 19. století Májovci 1858 almanach Máj obdiv a inspirace k dílu K. H. Máchy reagují na cenzuru tisku, snaha pozvednout českou literaturu na světovou úroveň Vítězslav Hálek tisk: Národní listy, Lumír, Květy z vesnice Dolinek; s Nerudou na gymnáziu optimista; "láska vše překoná", velmi oblíben, úspěšný; inspirace vesnicí a přírodou poezie: Večerní písně, V přírodě, Pohádky z naší vesnice próza: Muzikantská Liduška, Poldík Rumař drama: Záviš z Falkštejna, Král Vukašín (zahájil činnost Prozatímního divadla) Jan Neruda tisk: Národní listy, Lumír, Květy žil na Malé Straně; s Hálkem na gymnáziu neúspěšný v lásce, nedosáhl uznání, městská tématika poezie: Hřbitovní kvítí, Knihy veršů(výpravných, lyrických, časových), Písně kosmické, Zpěvy páteční, Balady a romance, Prosté motivy próza: Povídky malostranské, Arabesky, Různí lidé, Trhani drama (neúspěšná, dobrý kritik): Ženich z hladu, Francesco di Rimini fejetony (dokonalý, přes 2000):Žerty dravé a hravé, Studie krátké a kratší Jakub Arbes - ze Smíchova, vzory v Nerudovi a Máchovi, v Nár. listech, čas. Hlas a Lumír romaneto(zavedl): Newtonův mozek, Zázračná madona, Svatý Xaverius, Šílený Job sociální romány: Mesiáš, Kandidát Existence, Štrajchpudlíci Karolína Světlá - Johana Rottová; manžel prof. Mužák prosazovala práva žen, podještědská tématika i městská tématika pražské romány: Černý Petříček, Upomínky, Zvonečková královna, První Češka podještědská próza: Vesnický román, Kříž u potoka, Kantůrčice, Frantina, Nemodlenec básníci Rudolf Maier a Adolf Heyduk Ruchovci 1868 almanach Ruch - u položení zákl. kamene ND myšlenka slovanství, návaznost na národní obrození, historická témata Svatopluk Čech poezie: Jitřní písně, Písně otroka, Evropa, Slavie, Ve stínu lípy, Bouře, Husita na Baltu próza: Pravý výlet Pana Broučka do Měsíce, Epochální výlet pana Broučka do 15. stol, Jestřáb kontra Hrdlička, Ikaros Eliška Krásnohorská libreta: Čertova stěna, Tajemství, Hubička, Blaník poezie: Z máje žití, Ze Šumavy romány: Svéhlavička, Célinka Josef Václav Sládek - viz níže -13-

14 Lumírovci kolem časopisu Lumír (1851) nezájem o minulost, překlady, zahraniční prameny, kosmopolitní, milostná a intimní lyrika Josef Václav Sládek 2 roky v USA, Národní listy, Lumír, Květy, Světozor překládal Shakespeara, psal o venkovu - rolník je symbolem národa Zvony a zvonky (báseň Lesní studánka), Jiskry na moři, Světlou stopou, Na prahu ráje Selské písně a české znělky, České písně Jaroslav Vrchlický - Emil Frída velká pestrost, polyglot Strom života, Má vlast, Píseň poutníka, Okna v bouři, Zlomky epopeje, Hlasy v poušti Noc na Karlštejně, Hippodamie, Julius Zeyer romány: Ondřej Černýšev, Román o věrném přátelství Amise a Amila, Jan Maria Plojhar, Radůz a Mahulena poezie: Vyšehrad, Karolínská epopej -14-

15 12. UMĚNÍ PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ prohlubující se sociální rozdíly => znechucení kapitalismem, radikalizace mladých Výtvarnictví Impresionismus barevné skvrny Claude Monet - Imprese => impresionismus Eduard Manet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Antonín Slavíček Neoimpresionismus místo skvrn malé tečky - pointilismus George Seruat, Paul Signac Postimpresionismus skvrny nejsou produkcí reality ale vstupuje cit Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gaugain Secese protest proti tradicím; dekorativní; přírodní motivy; pro bohatší Obecní dům Antonio Gaudí, Alfons Mucha - Slovanské epopej Symbolismus Edgar Allan Poe Američan; předchůdce hororu; Havran, Jáma a kyvadlo, Zlatý skarabeus, Předčasný pohřeb, Vraždy v ulici Morgue, Příhody A.G. Pyma Walter Whitman - Američan; Stébla trávy Dekadence znechucení společností; l'art pour l'art (lartpourlartismus) Oscar Wilde - Obraz Doriana Graye; Cantervillské strašidlo a jiné povídky; Jak je důležité míti filipa; Vějíř lady Windermerové Prokletí básníci francouzští básníci symbolismu Charles Baudelaire - Květy zla, Vztahy, Mršina, Splín Paul Verlaine - Saturnské básně, Galantní slavnosti, Láska, Romance beze slov Jean Arthur Rimbaud - Opilý koráb Česká moderna směry od 90. let do 1. sv. v.; manifest české moderny - individualita, vnitřní pravda jedince impresionismus, symbolismus a naturalismus Josef Svatopluk Machar - básník; Confiteor I-III, Tristium Vindobona, Magdaléna Otokar Březina - Tajemné dálky, Svítání na západě, Větry od pólu, Hudba pramenů(eseje) Antonín Sova sbírky básní: Květy intimních nálad, Z mého kraje, Soucit i vzdor, Básníkovo jaro romány: Ivův román, Pankrác Budecius, kantor Vilém Mrštík - Maryša(s bratrem), Pohádka máje, Santa Lucia -15-

16 Generace buřičů "básníci života a vzdoru", často anarchisté Petr Bezruč (Vladimír Vašek) - Slezské písně (Maryčka Magdonova, Ošklivý zjev, Kantor Halfar, Markýz Géro); Stužkonoska modrá František Gellner - Po nás ať přijde potopa, Radosti života, Nové verše Fráňa Šrámek - Života bído, přece tě mám rád, Modrý a rudý, Stříbrný vítr, Měsíc nad řekou Karel Toman - Pohádky krve, Sluneční hodiny, Měsíce, Stoletý kalendář Viktor Dyk - Satiry a sarkasmy, Milá sedmi loupežníků, Krysař, Zmoudření dona Quijota Stanislav Kostka Neumann - Kniha lesů, vod a strání, Jsem apoštol nového žití, Apostrofy hrdé a vášnivé, Satanova sláva mezi námi Česká dekadence kolem časopisu Moderní revue Arnošt Procházka, Jiří Karásek ze Lvovic, Otakar Auředníček, Karel Hlaváček - také výtvarník; Pozdě k ránu (Svou violu jsem naladil co možná nejhlouběji), Mstivá kantiléna, Žalmy -16-

17 13. MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ - UMĚNÍ A POEZIE Guillaume Apollinaire kubismus, futurismus Prsty Tiresiovy, Kaligramy, Alkoholy (báseň Pásmo) Vitalismus česká lit. těsně po 1. sv. v. cení si života a má z něj radost jednoduchost Futurismus distance od minulosti, zájem v technice, pohybu, anarchismu Filippo Tommaso Marinetti - Manifest futurismu, Futurismus a fašismus, Zzang tůmp tůmp Kubismus v literatuře se příliš neprojevil básně psány do obrazců Apollinaire, Cocteau Proletářská poezie sdružení Devětsil - Vančura, Taige; revoluce, proti individualismu, pro kolektivismus Jiří Wolker - po smrti přeceňován, Host do domu, Těžká hodina (proletářské), pohádky Jaroslav Seifert - Město v slzách, Samá láska Josef Hora - Pracující den Stanislav Kostka Neumann - České zpěvy, Rudé zpěvy Dadaismus Tristan Tzara - Kalendářní biograf abstraktního srdce Christian Morgenstern - Šibeniční písně Surrealismus inspirace ve snech Sigmund Freud - Výklad snů André Breton - Magnetická pole, Bělovlasý revolver Paul Éluard - Veřejná růže výtvarníci - Salvador Dalí, Joan Miró Poetismus výhradně český, spojen s Devětsilem Vítězslav Nezval - Podivuhodný kouzelník, Edison Konstantin Biebl - Nový Ikaros Jaroslav Seifert - Na vlnách TSF Malířství a architektura impresionismus - Claude Monet Eduard Manet, Auguste Renoir, Edgar Degas, A. Slavíček expresionismus - Edvard Munch, Paul Gauguin, V. van Gogh; stavby se skla, kovů a betonu futurismus - jednoduchost; sklo, kov beton;malíři zachycovali pohyb-všechny fáze pohybu kubismus - geometrické tvary malířství: Pablo Picasso, Georges Braque, Fermand Leger, Emil Filla, Bohumil Kubišta arch.: Antonio Gaudí, Josef Gočár (D. U Černé matky boží), Pavel Janák (Hlávkův most) -17-

18 secese protest proti tradicím; dekorativní; přírodní motivy; pro bohatší arch: Victor Horta (Dům Tasselových v Bruselu), A. Balšánek, O. Polívka (Obecní dům) Max Švabinský, Alfons Mucha (Slovanské epopej) význační představitelé - souhrn Vítězslav Nezval - Podivuhodný kouzelník, Edison, Žena v množném čísle, Absolutní hrobař, Matka naděje Josef Hora - "Máchův dědic"; Strom v květu, Pracující den, Struny ve větru, Jan Houslista František Halas - nepatřil k žádné skupině; Staré ženy, Torzo naděje; Vladimír Holan meditativní, novotvary, ztrácí se logika Kameni, přicházíš, Havraním brkem, Dík Sovětskému svazu překládal - Baudelaire, Morgenstern, Lermontov -18-

19 14. ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ odráží se snaha o osamostatnění a první světová válka později témata venkova nadšení ze svobody a demokracie; prosazování levice Legionářská literatura Rudolf Medek - pro-fašistický; Anabáze Josef Kopta - Třetí rota, Třetí rota na magistrále, Třetí rota doma Jaroslav Hašek z Prahy, bohémský život, blízko k anarchistům povídky pro časopisy Karikatury, Humoristické listy, Svět zvířat, ve válce zajat; člen legií; Črty, povídky a humoresky, Trampoty pana Tenkráta Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Vladislav Vančura - imaginace Pražák; vynikající vypravěč; popraven za protifašistické postoje Pekař Jan Marhoul, Rozmarné léto, Markéta Lazarová, Útěk do Budína, Konec starých časů, Kubula a Kuba Kubikula, Obrazy z dějin národa českého (nedokončil) Ruralisté Josef Knap - formuloval program ruralistů; Réva na zdi, Muži a hory Vojtěch Křelina - Hubená léta, Hlas kořenů Vojtěch Morávek - ostravské prostředí; Černá země, Kamenný řád Expresionisté Richard Weiner - Lítice, Škleb, Hra doopravdy Ladislav Klíma - Velký román, Utrpení knížete Sternenhocha (romaneto) Jan Weiss - zakladatel českého sci-fi; Dům o tisíci patrech; Škola zločinu, Spáč ve zvěrokruhu Psychologická próza Egon Hostovský - Žhář, Případ profesora Körnera Jaroslav Havlíček - Petrolejové lampy, Helimandoe, Neviditelný Jarmila Glazarová - Vlčí jáma, Advent, Chudá přadlena, Roky v kruhu Václav Řezáč - Svědek, Černé světlo Katolická literatura čerpá z historie (hlavně z baroka); časopisy Řád, Akord Jaroslav Durych - Sedmikráska, Tři dukáty, Rekviem (menší valdštejnská trilogie) Bludění (větší valdštejnská trilogie) Próza socialisticko-realistická Marie Majerová - Siréna, Nejkrásnější věc, Přehrada, Robinsonka Marie Pujmanová - Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život po smrti, Předtucha Ivan Olbracht (Kamil Zeman) syn Antala Staška; novinář (Rudé právo); inspirace pobytem na Podkarpatské Rusi Anna Proletářka, Žalář nejtemnější, Golet v údolí, Nikola Šuhaj Loupežník, Biblické příběhy -19-

20 15. ČESKÁ HUMANISTICKÁ MEZIVÁL. PRÓZA Humanistická a demokratická autoři aktivní v Lidových novinách Karel Čapek rozvíjel fejeton - Jak se co dělá, Obrázky z Holandska utopie - Krakatit, Továrna na absolutno, R.U.R. noetická(poznávací, pravda je relativní) trilogie - Hordubal, Povětroň, Obyčejný život protifašistické - Bílá nemoc, Válka s mloky historické - Matka (válka ve Španělsku), Kniha apokryfů Dášenka čili Život štěněte, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy Josef Čapek výtvarník, kritik, teoretik Kulhavý poutník, Povídání o pejskovi a kočičce Čapkové společně - Ze života hmyzu, Krakonošova zahrada, Zářivé hlubiny Karel Poláček tvůrce sloupku; zemřel v Terezíně Bylo nás pět, Edudant a Francimor, Muži v ofsajdu Eduard Bass - Cirkus Humberto, Klapzubova jedenáctka, Psychologická próza Egon Hostovský - Žhář, Případ profesora Körnera Jaroslav Havlíček - Petrolejové lampy, Helimandoe, Neviditelný Jarmila Glazarová - Vlčí jáma, Advent, Chudá přadlena, Roky v kruhu Václav Řezáč - Svědek, Černé světlo -20-

21 16. SVĚTOVÁ LITERATURA 1. POL. 20. STOL. literatura rychle reaguje na podněty kolem; není žádné tabu vzniká experimentální literatura - nehledá odpovědi, nutí přemýšlet Marcel Proust - Hledání ztraceného času (sedmidílná studie francouzských mravů; film Swanova láska) James Joyce - Ir; Odysseus, Plačky nad Finneganem Franz Kafka - Proces, Zámek, V kárném táboře, Proměna, Ortel, Doupě Virginie Woolfová - K majáku ztracená generace V USA po 1. sv. válce Ernest Hemingway - Komu zvoní hrana, Stařec a moře William Faulkner - Pobertové, Vesnice Scott Francis Fitzgerald - Velký Gatsby, Něžná je noc John Steinbeck - Hrozny hněvu, Na východ od ráje, O myších a lidech Henry Miller - Obratník raka; K jeho odkazu se později hlásili beatnici Francie realistická literatura Romain Rolland - Okouzlená duše, Petr a Lucie Henry Barbusse - Oheň Anatole France - Ostrov tučňáků Antoine de Saint-Exupéry - Malý princ Německo realistická literatura Heinrich Mann - Profesor Neřád Lion Feuchtwanger - Židovka z Toleda Erich Maria Remarque - Černý obelisk, Tři kamarádi, Cesta domů, Na západní frontě klid Hermann Hesse - Stepní vlk Stefan Zweig - biografie Dostojevského, Balzaca, Marie Antonietty; novela Amok německá literatura u nás Gustav Meyrink - Golem Maria Reiner Rilke - Sonety Orfeovi, Duinské elegie Franz Werfel - Čtyřicet dnů Egon Ervin Kisch - Pražská dobrodružství, Zuřivý reportér Anglie Thomas Stearns Eliot - Pustina John Galsworthy - Sága rodu Forsytů George Bernard Shaw - Pygmalion (My Fair Lady) -21-

22 SVĚTOVÁ VÁLKA V LITERATUŘE Anton Mayrer - Poslední kabriolet, Velká válka Norman Mailer - Nazí a mrtví, Co děláme ve Vietnamu? William Styron - Sophiina volba Joseph Heller - Hlava XXII Michael Alexandrovič Šolochov - Tichý Don, Osud člověka Patrick Ryan - Jak jsem vyhrál válku Erik Lambert - Vetráni Jan Drda - Němá barikáda Karel Čapek - Válka s mloky, Bílá nemoc Jaroslav Seifert - Přilba hlíny František Hrubín - Hirošima (Doporučuji spíš projít otázku podle zadání) -22-

23 18. ČESKÉ DIVADLO 20. STOLETÍ na začátku 20. stol Národní divadlo - významní evropští autoři; Městské divadlo na Vinohradech - vznik 1907; Čapek nová avantgardní divadla (novátorská) Osvobozené divadlo autorské divadlo 1925 experimentální div. Devětsilu; 1927 odděluje se divadlo Dada (Frejka, Burian) 1927 Voskovec, Werich, Ježek 1932 z frašek přechází na politickou revue 1938 zavřeno, autoři do USA, Ježek umírá 1946 pokus o obnovení, 1948 Voskovec jde zpět do USA 1655 Werich působí v ABC s Horníčkem Vest pocket revue, Golem, Osel a stín, Divotvorný hrnec, Balada z hadrů, Rub a líc, forbíny - mezivýstupy o pauzách (např. Kam svět míří roku 1934) D 34 název podle roku - D 34 až D 41; režisérské divadlo; divadelní experimenty Emil František Burian - ovlivněn Jazzem, zavedl voiceband (rytmizovaná recitace) Švejk, Krysař, Máj, Křest svatého Vladimíra dramatici Jan Drda - Hrátky s čertem František Hrubín - Srpnová neděle Milan Kundera - Jakub a jeho pán, Majitele klíčů Václav Havel - Audience, Zahradní slavnost, Odcházení Fráňa Šrámek - Měsíc nad řekou Karel Čapek - Bílá nemoc, Matka, R.U.R. Vladislav Vančura - Jezero Ukureve Vítězslav Nezval - Milenci z kiosku, Manon Lescaut 60. léta malá divadla navazují na V+W; autorská; nepovolení píšou pro tzv. bytová divadla Divadlo na zábradlí - Ivan Vyskočil; Studio Y - původně v Liberci, pak v Praze Semafor Suchý + Šlitr, Matuška, Pilarová, Gott, Hegerová, Josef Dvořák Jonáš a tingl-tangl, Kdyby tisíc klarinetů Divadlo Járy Cimrmana - Smoljak, Svěrák 70. a 80. léta Fr. Pavlíček - monodrama; Havel, Kohout, Landovský, Dienstbier, Karol Sidon,Oldřich Daněk divadla malých forem - pružněji reagují na úskalí cenzury; založena na improvizaci Brněnská Husa na provázku, Ha Divadlo - v Prostějově, pak v Brně po roce 1989 zrušena cenzura, vznikají nová divadla (Kolowrat, Bez zábradlí, Ta fantastika,..) Langmajer, Hanzlík, Töpfer, Konvalinková, Vetchý, Bočanová,

2. Římská literatura

2. Římská literatura 2. Řecká literatura Aischylos Oresteia Peršané Anakreón 5 knih anakreonské poezie Pijácké písně Aristofanés Lýsistraté Ptáci Žáby Aristoteles Poetika Rétorika Epikuros O přírodě Euripides Médea Orestés

Více

Školní seznam literárních děl

Školní seznam literárních děl Školní seznam literárních děl ke společné části maturitní zkoušky Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel. 493 535 618 fax 493 535 618 Strana 2 (celkem

Více

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka Nechť je toto někomu k užitku Martin Plicka V šem, které nebaví vypracovávání maturitních otázek, jsem vytvořil tento dokument z vlastních učebních zdrojů. V případě, že vše nedopadne dle vašich představ,

Více

11. Realismus ve světové literatuře

11. Realismus ve světové literatuře 11. Realismus ve světové literatuře Začneme charakteristikou realismu a pokračujeme jednotlivými národními literaturami. Realismus je umělecký směr, kterrý se snaží zobrazit svět kolem sebě co nejvěrněji.

Více

Školní seznam literárních děl pro základní úroveň ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2012/2013

Školní seznam literárních děl pro základní úroveň ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2012/2013 Školní seznam literárních děl pro základní úroveň ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2012/2013 Žák vybírá 20 literárních děl (minimálně jedním literárním dílem musí být

Více

Školní seznam literárních děl pro ústní část maturitní zkoušky z jazyka českého a literatury ve školním roce 2014/2015

Školní seznam literárních děl pro ústní část maturitní zkoušky z jazyka českého a literatury ve školním roce 2014/2015 Školní seznam literárních děl pro ústní část maturitní zkoušky z jazyka českého a literatury ve školním roce 2014/2015 1. Ajvaz: Druhé město 2. Ajvaz: Lucemburská zahrada 3. Ajvaz: Návrat starého varana

Více

Školní seznam literárních děl pro ústní část maturitní zkoušky z jazyka českého a literatury ve školním roce 2012/2013

Školní seznam literárních děl pro ústní část maturitní zkoušky z jazyka českého a literatury ve školním roce 2012/2013 Školní seznam literárních děl pro ústní část maturitní zkoušky z jazyka českého a literatury ve školním roce 2012/2013 1. Ajvaz: Druhé město 2. Ajvaz: Lucemburská zahrada 3. Ajvaz: Návrat starého varana

Více

Stopařův průvodce po galaxii \The Hitchhiker's Guide to the Galaxy\ Bajky Soubor Aisópových vyprávění \Logón Aisópeión synagógai\

Stopařův průvodce po galaxii \The Hitchhiker's Guide to the Galaxy\ Bajky Soubor Aisópových vyprávění \Logón Aisópeión synagógai\ Douglas Adams Aisópos Ezop Stopařův průvodce po galaxii \The Hitchhiker's Guide to the Galaxy\ Bajky Soubor Aisópových vyprávění \Logón Aisópeión synagógai\ 1979 próza angličtina 20-564 próza řečtina -6

Více

19. M. de Cervantes Saavedra Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

19. M. de Cervantes Saavedra Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha Světová a česká literatura do konce 18. století 1. Homér Odysseia 2. Homér Ilias 3. Ezop Bajky 4. Eurípidés Médeia 5. Publius Ovidius Naso Umění milovat 6. Publius Ovidius Naso Proměny 7. William Shakespeare

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122. Školní seznam četby. (ústní maturitní zkouška z ČJL)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122. Školní seznam četby. (ústní maturitní zkouška z ČJL) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122 Školní seznam četby (ústní maturitní zkouška z ČJL) šk. rok: 2014 / 2015 Světová a česká literatura do konce 18. stol. Česká

Více

Knihovna 2015. C4 Halas František Já se tam vrátím

Knihovna 2015. C4 Halas František Já se tam vrátím C4 Halas František Já se tam vrátím Defoe Daniel Robinson Crusoe A103 Šrámek Fráňa Stříbrný vítr A116a Kukučín, Martin Pražské motivy A127a,b Kratochvíl, J. Vesnice A128 Mináč Vladimír Smrt chodí po horách

Více

Školní kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Školní kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třídy: oktáva, 4. ročník I. Světová a česká literatura do konce 18. století Epos o Gilgamešovi Homér Sofokles Giovanni Boccaccio François Villon Miguel de Cervantes Saavedra Pierre Corneille Moliére Moliére

Více

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010. Český jazyk

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010. Český jazyk Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010 Český jazyk Předmětová komise českého jazyka a literatury pro přípravu zkušebního katalogu: Marie Sohr, prof., NIU Jednota, Daruvar vedoucí Kvjeta

Více

Třída: VIII. A Vyučující: Mgr. Dana Holá 2012/2013

Třída: VIII. A Vyučující: Mgr. Dana Holá 2012/2013 SEZNAM TITULŮ PRO ČETBU K MATURITĚ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Nižší úroveň: 20 titulů: 1. Světová a česká literatura do konce 19. stol. - min. 4 literární díla 2. Světová a česká literatura

Více

2. Světová poezie a próza 19. století

2. Světová poezie a próza 19. století SM 2012/vyšší úroveň SEZNAM ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1. Epos o Gilgamešovi 2. Bible: Starý zákon Genesis, Exodus 3. Bible: Nový zákon 4 evangelia, List

Více

Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura

Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura Zásady výběru pro základní úroveň: Student odevzdá seznam 20 přečtených knih podle těchto pravidel: ODDÍL I.: 4 knihy ze světové

Více

Seznam školní četby Vyšší úroveň

Seznam školní četby Vyšší úroveň Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Stavbařů 5, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Seznam školní četby Vyšší úroveň Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Seznam literárních děl, z něhož

Více

KNIHOVNA PRAŽAČKA. Invent. číslo

KNIHOVNA PRAŽAČKA. Invent. číslo KNIHOVNA PRAŽAČKA Spis Název Invent. číslo ABE Kóbó Písečná žena 4442 ACHMATOVOVÁ Anna MILOSTNÝ DENÍK 2354 AICHINGEROVÁ Ilse KDE BYDLÍM 2462 AISCHYLOS ŘECKÁ DRAMATA 2986 AISCHYLOS, SOFOKLES, EURIPIDES

Více

AISCHYLOS THUKYDIDÉS HÉRODOTOS DÉMOSTHENES SOKRATES PLATÓN

AISCHYLOS THUKYDIDÉS HÉRODOTOS DÉMOSTHENES SOKRATES PLATÓN 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky Mezptámie SUMEROVÉ piktgrafické, pak klínvé písm BABYLOŇANÉ (1800 500 PŘ. N. L) Eps Gilgamešvi Egypt 4000 př. n. l. - Epigramy - Hymny - Achnatn

Více

Seznam četby pro společnou část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Seznam četby pro společnou část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury Seznam četby pro společnou část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury platný pro maturitní rok 2014/2015 Seznam byl projednán a odsouhlasen metodickou komisí humanitních předmětů dne 28. 8. 2014

Více

Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011

Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011 Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011 Vyšší úroveň obtížnosti Podklady k ústní zkoušce (pro přípravu pracovních listů) Seznam literárních děl, z něhož maturant vybírá, sestavuje škola. Obsahuje

Více

Seznam četby k maturitní zkoušce 2014/2015

Seznam četby k maturitní zkoušce 2014/2015 Soukromá střední odborná škola a střední odborné učiliště a Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o., Českobrodská 32a, Praha 9 Seznam četby k maturitní zkoušce 2014/2015 č.j. A239/14, B165/14

Více

Odmaturuj z češtiny, by PD

Odmaturuj z češtiny, by PD Odmaturuj z češtiny, by PD 1. Počátky slovesného umění, nejstarší umělecké projevy, ÚLS, vliv slovesnosti na literatur 19.st Celá kniha: B. Němcová, K.J.Erben: pohádky; Eduard Petiška: Staré Řecké báje

Více

Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura

Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura Zásady výběru pro základní úroveň: Student odevzdá seznam 20 přečtených knih podle těchto pravidel: ODDÍL I. : 4 knihy ze světové

Více

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války)

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Literatura pro 2. ročník gymnázia (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba: Petr Bezruč: Slezské písně - alespoň

Více

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015 Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015 A/ SVĚTOVÁ A ČESKÁ LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ 1) Petiška: Příběhy, na které svítilo slunce - Epos o Gilgamešovi 2) Zamarovský: Gigameš 3) Olbracht:

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Předmět Český jazyk a literatura má komplexní charakter a jeho výuka je tradičně organizována do tří složek: literární výchovy, jazykové výchovy a komunikační a slohové výchovy.

Více

Čítanka 9 Slovníček autorů

Čítanka 9 Slovníček autorů A Joseph Alexander ALTSHELER /džouzif eligzándr óltšelr/ (29. 4. 1862 Three Springs, Kentucky, USA 5. 6. 1919 New York, USA) Americký novinář a prozaik, jeden z nejpopulárnějších autorů dobrodružné literatury

Více

Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství

Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_13 Název sady DUM: Literatura 2.poloviny 20.století Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Copyright Petr Zelinka 2002-2003 VYPRACOVANÉ MATURITNÍ OKRUHY http://tlbx.ic.cz/tlbx.php?title=skola Český jazyk a literatura Přínos starověkých kultur pro evropskou vzdělanost... 2 Bible, středověké evropské

Více