1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK"

Transkript

1 1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK Epos o Gilgamešovi - nejstarší kniha klínové písmo 3000 př. n. l. epos - vyprávění o významných činech člověka, veršované, rozsáhlé Mezopotámie - Akkadové, Asyřané, Sumerové Egypt Kniha mrtvých Indie Hinduismus, Budhismus Rámajána - o princi Rámovi Kámasútra - kniha o rozkoši Šakuntala Mahábharáta Čína Konfucianismus Pět knih Taoismus Lao-c' Kniha o cestě a ctnosti Li Po - básník Tu Fu - básník Persie Zarathustra - filosof. Avesta Tisíc vyprávění Avicenna - Kánon lékařství - součást výuky lékařství i v současnosti Bible Starý zákon - očekávání příhodu spasitele - o vzniku světa Nový zákon - příhod spasitele- Ježíš, čtyři evangelia (Jana, Marka, Matouše a Lukáše) Korán Řecko Sochařství Myrón - Diskobolos Feidias - Zeus Archaické období př. n. l. dórský sloup Homér - Odysseia Hesiódos - Práce a dny Sapfó - Lesbos, dílo Písně Anakreón - víno, ženy, zpěv -1-

2 Ezop - bajky Hérakleitos - "Panta rhei" Attické období př. n. l. ionský sloup Aischylos - 2 herci; Oresteia Sofoklés - 3 herci; Antigona, Oidipus král, Oidipus na Kolóně, Élektra Euripidés - deus ex machina; Médea, Šílený Hérakles, Ifigenie Taurská, Élektra Aristofanes - komedie; Žáby, Vosy, Ptáci, Lysistráte Hérodotos - Historiai; používal i neověřené informace Thukydidés - Dějiny peloponéské války; používal jen ověřené informace Platón - založil Akadémii; Nomoi, Gorgias, Politeiá, Kratylos Aristoteles žák Platóna, učitel Alexandra Velikého zásada tří jednot - děje, času a místa (popsáno v díle Poetika) výstavba děje - expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa Politika, Metafyzika, Rétorika, Peri psýches, Poetika Úpadkové (Helénistické) korintský 400 př.n.l n.l. Theokrytos Řím snaha napodobit Řeky Drama Titus Maccius Plautus - komedie; Vychloubačný voják, Komedie o hrnci (předloha pro Moliérova Lakomce), Lišák Pseudolus Publius Terentius Afer - komedie; bývalý otrok; Hecyra, Eunuchus Lucius Annaeus Seneca - tragédie; vychovával Nera; Zuřící Herkules Poezie Gaius Valerijus Catulus - zakladatel subjektivní poezie. Ztvárnil hluboké city ke Clodii; "nenávidím a miluji" Publius Vergilius Maro - největší římský básník. epos Aeneis Zpěvy pastýřské, Zpěvy rolnické Quintus Horatius Flaccus - Jamby, Satiry, Ódy, Listy (s Ars poetika - umění básnické) Publius Ovidius Naso - Proměny (Metamorphoses), Listy heroin, Umění milovat, Tristia Próza Gaius Petronius - oblíbenec Nera; arbiter elegantiae; Satyrikon Lucius Apelius - Metamorphoses -2-

3 2. POČÁTKY ČES. LIT. DO KONCE 15. STOL 9. stol - příchod Cyrila a Metoděje Cyrilice Staroslověnština - Paterik, Proglas, Kyjevské listy, Panonské legendy Středověká literatura Legendy (O svaté Kateřině, Prokopovi, Alexandreis, Paterik - Knihy otců) Kroniky (Kosmova - latinsky, Dalimilova - česky, Vita Caroli) Psáno v klášterech Církevní tématika Jazyk Latina, Staroslověnština Latina, bohemiky, glosy, Latina, čeština, Hospodine pomiluj mi (první česká píseň) Doba Karla IV. Vita Caroli UK žákovská poezie - Podkoní a žák, Svár vody s vínem satira - Mastičkář naučné knihy Smil Flaška z Pardubic - Nová rada Románská a gotická kultura Románská mohutná, rotundy gotická - lehčí Jan Hus Předchůdci - Tomáš Štítný ze Štítného; Jan Milíč z Kroměříže Hus kázal v kapli Betlémské, bojoval proti nešvarům církve úplatkářství, majetek, schizma narodil se v Husinci zavedl diakritiku schizma Knížky o svatokupectví, Výklad viery, desatera a páteře upálen Petr Chelčický - o boji duchovním Jistebnický kancionál - autor neznámý -3-

4 3. RENESANCE A HUMANISMUS stol. Gutenberg - knihtisk Renesance Zájem o člověka Vliv antiky Vliv vzdělanosti, rozumu Boj proti tmářství církve Z Itálie, Da Vinci, Chrám Sv. Petra Architektura Belveder Itálie Francie Stavovské divadlo Dante Alighieri - Božská komedie F. Petrarca - Sonety pro Lauru G. Boccaccio - Dekameron N. Machiavelli - Vladař - "účel světí prostředky", Mandragora F. Villon - Malý a Velký Testament F. Rabelaise - Gargantua a Pantagruel Nizozemí E. Rotterdamský - Chvála bláznovství Španělsko Miguel de Cervantes Saavedra - Don Quijote Anglie Lope de Vega - Fuente Ovejuna G. Chaucer - Canterburské povídky Shakespeare - Othello, Romeo a Julie, Richard II., III., Titus Andronicus, Hamlet, Král Lear, Julius Caesar, Veselé paničky Windsdorské, Sen noci svatojánské, Zkrocení zlé ženy Čechy Husitské války oddálily nástup - humanismus rozvoj naučné literatury, úbytek poezie Latinská x česká (zpočátku jen překlady) Jan z Rabštejna - Dialogus - latinsky Jan Skála z Doubravky - Rada zvířat - latinská Viktorin Kornel ze Všehrd - Předmluva, O právech sudiech i dskách země české (Knihy devatery) - česky J. Blahoslav - Filipika proti misomusům, Muzika, Akta jednoty bratrské - české Daniel Adam z Veleslavína - Kalendář historický Václav Hájek z Libočan - Kronika česká Jan Hasištejnský z Lobkovic - cestopisy Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic - Putování aneb Cesta z království Českého do Benátek...odtud do země Svaté. -4-

5 4. ČESKÁ LIT. BAROKA 17. stol Po Bílé hoře nástup Habsburků Prosazování církevních hodnot Jezuité Cenzura Doba temna Kultura Přezdobenost, mohutnost J. J. Ryba, A. Michna z Otradovic Dientzenhoferovi (chrám sv. Mikuláše v Praze) J. B. Santini (kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře) Valdštejnský palác, chrám sv. Jakuba Brokoff, Brandl - sochy na Karlově mostě Literatura povolená jezuity B. Bridel - Co Bůh? Člověk? B. Balbín - Rozprava nad obranou jazyka slovanského, zvláště pak českého páter Koniáš - veřejné hromadné pálení knih Adam Michna z Otradovic - Loutna česká Václav Jan Rosa - Mluvnice jazyka českého, Čechořečnost; purista Čeština především v lidové a pololidové (měšťané) tvorbě. F. J. Vavák - pískmák (paměti, pověsti, kramářské písně) V. F. Kocmánek - frašky z lidového prostředí čerpal z ní K. J. Erben a B. Němcová J. A. Komenský Poslední kněz jednoty bratrské Učitel národů Žil ve vyhnanství po celé Evropě, zemřel v Nizozemském Naardenu Labyrint světa a ráj srdce - kritika soudobé společnosti; alegorie, próza s bás. rázem; Inspirace Dantovou Božskou komedií Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, Hlubina bezpečnosti Velká didaktika, Didaktika česká, Škola hrou, Brána jazyků otevřená, Orbis Pictus O české poezii, Podklady jazyka českého Břevnovský klášter -5-

6 5. SVĚTOVÁ LIT. 17. A 18. STOL. 17. a 18. stol. Klasicismus, osvícenství a preromantismus Klasicus - klasický Vychází z antiky odklon od církve Umění Mozart, Beethoven, Haydn Stavovské divadlo, Kapitol v DC, Vítězný oblouk v Paříži Francie Klasicismus: Pierre Corneille - vysoká lit. ; Cid, Lhář, Horatius Jean Racine - vysoká lit.; Faidra, Britannicus, Berenika, Ifigénie v Aulidě Moliére - nízká lit.; Lakomec, Tartuffe neboli podvodník, Zdravý nemocný, Don Juan, Misantrop Jean de la Fontaine - nízká lit.; Bajky Osvícenství: Voltaire - filosofická povídka, Zaira, Brutus, Candide neboli Optimismus, Panna D. Diderot - Jeptiška, Jakub Fatalista, Encyklopedie P. Beaumarchais - Lazebník Sevillský (Rossini), Figarova Svatba(Mozart); měšťanské drama Preromantismus (sentimentalismus): J. J. Rousseau - Nová Heloisa, Emil čili o výchově, Společenská smlouva; Encyklopedie A. F. Prévost - Paměti a dobrodružství urozeného muže - obsahuje prózu Manon Lescaut Itálie - klasicismus commedia dell'arte Carlo Goldoni - Sluha dvou pánů, Poprask na laguně, Náměstíčko, Hrubiáni Anglie - osvícenství D. Defoe - Robinson Crusoe J. Swift - Gulliverovy cesty Henry Fielding - Tom Jones, historie nalezence Sturm und drang (Bouře a vzdor) W. Goethe - Faust, Utrpení mladého Werthera, Ifigenie na Tauridě, Torquato Tasso, Prometheus J. G. Herder - Myšlenky k filosofii dějin Schiller -Loupežníci, Óda na radost, Valdštejn, Marie Stuartovna -6-

7 6. NÁRODNÍ OBROZENÍ Pád Bachova absolutismu Toleranční patent, zrušení nevolnictví, povinná školní docházka konec 18. a první polovina 19. století Obranná fáze snaha definovat češtinu kramářské písně, písmáci Václav Matěj Kramerius Krameriusovy c.k. vlastenecké noviny, Česká expedice Gelasius Dobner, František Martin Pelcl - kritika Hájovy kroniky Josef Dobrovský vychovatel u Nosticů vědecký přístup, skvělá paměť, nadání na jazyky psal německy nebo latinsky, nevěřil v úspěch obrození, ovlivněn racionalismem Dějiny české řeči a literatury, Německo - český slovník, Zevrubná mluvnice jazyka českého, Základy jazyka staroslověnského Útočná fáze Josef Jungman věřil v úspěch obrození, ovlivněn preromantismem Slovesnost, Historie literatury české, Slovník Česko-německý Překlady - Goethe, Schiller, Milton Pavel Josef Šafařík - panslavista František Palacký austroslavista Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě, Nejstarší památky českého jazyka Divadlo - konec 18. stol. německé divadlo v Praze v Kotcích (první česká hra Kníže Honzík) německé Hraběcí Nosticovo Národní divadlo, později Stavovské divadlo; od r české Vlastenecké divadlo v Boudě, pak přesun do divadla U Hybernů Poezie Thámovci almanach Básně v řeči vázané sylabismus, Víno, ženy zpěv Václav Thám, Jan Dlabač, Václav Stach Puchmajerovci 5 almanachů - Sebrání básní a zpěvů (2), Nové básně (3) sylabotonismus Antonín Puchmajer, Šebestián Hněvkovský, Jan Nejedlý -7-

8 Matěj Milota Zdirad Polák - Vznešenosti přírody Jan Kolár - Slávy dcera František Ladislav Čelakovský ohlasová poezie Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých, Smíšené básně, Růže stolistá Mudrosloví národu slovanského v příslovích, Slovanské národní písně Próza Prokop Šedivý - České Amazonky Václav Kliment Klicpera - Točník Prokop Chocholoušek - Templáři v Čechách, Křižáci -8-

9 7. SVĚTOVÝ A ČESKÝ ROMANTISMUS vznik v Anglii na počátku 19. stol. proti kapitalismu rozpor mezi ideály a skutečností, především poezie často autobiografické, hrdina je osamělý, hledá lásku, která je většinou nešťastná Architektura - Londýnský parlament, katedrála v Edinburghu, Hluboká Lednice Malířství - Eugene Delacroix, Francesco Goya, Josef a Antonín Mánes Hudba - Schubert, Chopin, Wagner, Čajkovskij, Smetana, částečně Dvořák Anglie George Gordon Byron - Childe Haroldova Pouť byronská povídka - poéma, lyricko-epický veršovaný útvar Percy Bysshe Shelly - Královna víl, Odpoutaný Prometheus Walter Scott - Waverly, Rob Roy, Ivanhoe, Pirát, Talisman Francie Viktor Hugo - Legendy věků, Chrám Matky Boží v Paříži, Ubožáci, Devadesát tři, Ruy Blas Stendhal - Červený a černý, Kartouza Parmská, Lucien Leuwen Německo Jacob a Wilhelm Grimmové - Pohádky pro děti a celou rodinu Erns Theodor Amadeus Hoffman - Životní názory kocourka Moura Rusko Alexandr Sergejevič Puškin - Bachčisarajská fontána, Cikáni, Piková dáma, Kapitánská dcerka, Boris Godunov, Evžen Oněgin Michail Jurjevič Lermontov - Démon, Hrdina naší doby Ivan Alexandrovič Gončarov - Oblomov - zbytečný člověk Polsko, Maďarsko Adam Mickiewicz - Pan Tadeáš, Dziady, Konrád Walenrod Sándor Petöfi - Píseň národa Čechy Karel Hynek Mácha - Máj (Vilém, Jarmila), Marinka, Večer na Bezdězu, Kat, Obrazy mého života Karel Jaromír Erben - Kytice z pověstí národních (Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Záhořovo lože, Věštkyně, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina kletba) Josef Kajetán Tyl - založil Květy; dramatické báchorky - Strakonický dudák, Jiříkovo vidění, Lesní Panna hry ze současnosti - Fidlovačka, Paličova dcera, Chudý kejklíř, Pražský flamendr historické hry - Kutnohorští havíři, Jan Hus Karel Sabina - Na poušti, Oživené hroby; libreta - Prodaná nevěsta, Braniboři v Čechách Josef Václav Frič - Paměti, Lada Nida -9-

10 8. SVĚTOVÝ REALISMUS A NATURALISMUS druhá polovina 19. stol. kritické poznávání skutečnosti, pravdivost August Comt - positivní filosofie; Karel Marx; Hyppolit Taine rozmach věd - Darwin, Pasteur realismus jednoduchý, kritický a naturalismus Malířství Gustav Coubert - výstava Le réalisme; Pohřeb v Ornans, Dobrý den pane Couberte Francois Millet - malíř; Sběračka klasů Édouard Manet; Josef Mánes, Karel Purkyně, Vojtěch Hynais Rusko Nikolaj Vasiljevič Gogol - Mirgord, Petrohradské povídky, Revizor, Ženitba, Hráči, Mrtvé duše Fjodor Michajlovič Dostojevskij - Zločin a trest, Idiot, Bratři Karamazovi, Běsi Lev Nikolajevič Tolstoj - Vojna a mír, Anna Karenina, Sevastopolské povídky, Dětství, Chlapecví, Jinošství, Vzkříšení Anton Pavlovič Čechov - Tři sestry, Višňový čas, Doktorské povídky, Humoresky, Strýček Váňa, Racek, Lesní muž, Svatba, Medvěd, Nabídka k sňatku Francie Honoré de Balzac - Lidská komedie (Otec Goriot, Ztracené iluze, Lesk a bída kurtizán,..) Gustav Flaubert - Paní Bovaryová, Bouvard a Pécuchet, Salambo, Citová výchova Emil Zola - Zabiják, Nana, Břicho Paříže, Germinal Guy de Maupassant - Kulička, Miláček Anglie, Polsko, Norsko, USA Charles Dickens - Oliver Twist, Kronika Pickwickova klubu, David Copperfield, Malá Doritka William Makepeace Thackeray - Jarmark Marnosi, Kniha snobů Henryk Sienkiewicz - Křižáci, Quo vadis,pouští a pralesem, Ohněm a mečem Henryk Ibsen - Nora, Opory společnosti, Divoká kachna Mark Twain - Dobrodružství Toma Sawyera, Dobrodružství Huckleberryho Finna -10-

11 9. ČESKÝ REALISMUS 19. století (hlavně druhá polovina) kritické poznávání skutečnosti, pravdivost Josef Mánes, Karel Purkyně, Vojtěch Hynais, František Ženíšek, Luděk Marold tématika venkova, satira, zpolitizovaná lit. požadavek národní svobody Božena Němcová (Barbora Panklová) Národní báchorky a pověsti, Slovenské pohádky a pověsti, Pohádka o 12 měsíčkách Divá Bára, Baruška, V zámku a podzámčí, Karla, Pan učitel, Dobrý člověk, Chýše pod horami, Pohorská vesnice Babička Karel Havlíček Borovský příloha Národních novin Šotek; zakládá Národní noviny, časopis Slovan Vyhnán do Brixenu Epigramy - krátké básnické útvary s různým odstínem (komický, ironický,..) Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra Kritický realismus Karel Václa Rais - Zapadlí vlastenci, Výminkáři, Kalibův zločin Antal Stašek - otec I. Olbrachta; O ševci Matoušovi a jeho přátelích, Blouznivci našich hor Terezie Nováková - Drašar Karel Klostermann - Ze svita lesních samot, Skláři, V ráji šumavském Jindřich Šimon Baar - Lůsy Zikmund Winter - historická literatura; Mistr Kampanus, Rakovnické obrázky -11-

12 10. ČESKÉ DIVADLO DO KONCE 19. STOL. nejstarší - Hra tří Marií (14. stol.), Mastičkář Matěj Kopecký - loutkové divadlo ( stol.) Hanácká opera (18. stol.) - lidová opera Národní obrození divadlo v Kotcích - Kníže Honzík Hraběcí Nosticovo Národní divadlo (od. r Stavovské divadlo) Bouda Osobnosti Václav Thám - v Boudě; Kutnohorští havíři, Břetislav a Jitka, Vlasta a Šárka Karel Ignác Thám - v Boudě; překlady (Schiller, Goethe), slovníky Prokop Šedivý - frašky - Masné krámy, Pražští sládci Václav Kliment Klicpera - kuklení historické hry - Jan za chrta dán, Blaník, Loketský zvon, Točník (povídka) veselohry -Veselohra na mostě,hadrián z Římsů,Divotvorný klobouk,rohovín čtverrohý Josef Kajetán Tyl - Stavovské div. překlady ( Shakespeare - Král Lear) dramatické báchorky - Strakonický dudák, Jiříkovo vidění, Lesní Panna hry ze současnosti - Fidlovačka, Paličova dcera, Chudý kejklíř, Pražský flamendr historické hry - Kutnohorští havíři, Jan Hus 2. pol. 19. stol základní kámen ND (Zítek Schultz, Ženíšek, Brožík, Hynais, Myslbek, Schnirch) ND dokončeno, vyhořelo; 1883 znovuotevřeno Libuší Bedřich Smetana - Libuše, Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Hubička, Tajemství Antonín Dvořák - Jakobín, Čert a Káča, Rusalka Zdeněk Fibich - melodramahippodamie (text Vrchlický); opera Šárka realistické drama Ladislav Stroupežnický - první dramaturg ND veselohry - Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová Naši Furianti Alois Jirásek - Lucerna; Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč; Otec, Vojnarka Gabriel Preissová - Gazdina roba, Její pastorkyňa (zkudebněno Janáčkem) Alois a Vilém Mrštíkové - Maryša Jaroslav Vrchlický (Emil Frída) - překlady (Hugo, Dante, Goethe); historická témata; Hippodamie, Knížata, veselohra Noc na Karlštejně Julius Zeyer - Šárka; Radůz a Mahulena -12-

13 11. MÁJOVCI, RUCHOVCI A LUMÍROVCI 2. polovina 19. století Májovci 1858 almanach Máj obdiv a inspirace k dílu K. H. Máchy reagují na cenzuru tisku, snaha pozvednout českou literaturu na světovou úroveň Vítězslav Hálek tisk: Národní listy, Lumír, Květy z vesnice Dolinek; s Nerudou na gymnáziu optimista; "láska vše překoná", velmi oblíben, úspěšný; inspirace vesnicí a přírodou poezie: Večerní písně, V přírodě, Pohádky z naší vesnice próza: Muzikantská Liduška, Poldík Rumař drama: Záviš z Falkštejna, Král Vukašín (zahájil činnost Prozatímního divadla) Jan Neruda tisk: Národní listy, Lumír, Květy žil na Malé Straně; s Hálkem na gymnáziu neúspěšný v lásce, nedosáhl uznání, městská tématika poezie: Hřbitovní kvítí, Knihy veršů(výpravných, lyrických, časových), Písně kosmické, Zpěvy páteční, Balady a romance, Prosté motivy próza: Povídky malostranské, Arabesky, Různí lidé, Trhani drama (neúspěšná, dobrý kritik): Ženich z hladu, Francesco di Rimini fejetony (dokonalý, přes 2000):Žerty dravé a hravé, Studie krátké a kratší Jakub Arbes - ze Smíchova, vzory v Nerudovi a Máchovi, v Nár. listech, čas. Hlas a Lumír romaneto(zavedl): Newtonův mozek, Zázračná madona, Svatý Xaverius, Šílený Job sociální romány: Mesiáš, Kandidát Existence, Štrajchpudlíci Karolína Světlá - Johana Rottová; manžel prof. Mužák prosazovala práva žen, podještědská tématika i městská tématika pražské romány: Černý Petříček, Upomínky, Zvonečková královna, První Češka podještědská próza: Vesnický román, Kříž u potoka, Kantůrčice, Frantina, Nemodlenec básníci Rudolf Maier a Adolf Heyduk Ruchovci 1868 almanach Ruch - u položení zákl. kamene ND myšlenka slovanství, návaznost na národní obrození, historická témata Svatopluk Čech poezie: Jitřní písně, Písně otroka, Evropa, Slavie, Ve stínu lípy, Bouře, Husita na Baltu próza: Pravý výlet Pana Broučka do Měsíce, Epochální výlet pana Broučka do 15. stol, Jestřáb kontra Hrdlička, Ikaros Eliška Krásnohorská libreta: Čertova stěna, Tajemství, Hubička, Blaník poezie: Z máje žití, Ze Šumavy romány: Svéhlavička, Célinka Josef Václav Sládek - viz níže -13-

14 Lumírovci kolem časopisu Lumír (1851) nezájem o minulost, překlady, zahraniční prameny, kosmopolitní, milostná a intimní lyrika Josef Václav Sládek 2 roky v USA, Národní listy, Lumír, Květy, Světozor překládal Shakespeara, psal o venkovu - rolník je symbolem národa Zvony a zvonky (báseň Lesní studánka), Jiskry na moři, Světlou stopou, Na prahu ráje Selské písně a české znělky, České písně Jaroslav Vrchlický - Emil Frída velká pestrost, polyglot Strom života, Má vlast, Píseň poutníka, Okna v bouři, Zlomky epopeje, Hlasy v poušti Noc na Karlštejně, Hippodamie, Julius Zeyer romány: Ondřej Černýšev, Román o věrném přátelství Amise a Amila, Jan Maria Plojhar, Radůz a Mahulena poezie: Vyšehrad, Karolínská epopej -14-

15 12. UMĚNÍ PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ prohlubující se sociální rozdíly => znechucení kapitalismem, radikalizace mladých Výtvarnictví Impresionismus barevné skvrny Claude Monet - Imprese => impresionismus Eduard Manet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Antonín Slavíček Neoimpresionismus místo skvrn malé tečky - pointilismus George Seruat, Paul Signac Postimpresionismus skvrny nejsou produkcí reality ale vstupuje cit Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gaugain Secese protest proti tradicím; dekorativní; přírodní motivy; pro bohatší Obecní dům Antonio Gaudí, Alfons Mucha - Slovanské epopej Symbolismus Edgar Allan Poe Američan; předchůdce hororu; Havran, Jáma a kyvadlo, Zlatý skarabeus, Předčasný pohřeb, Vraždy v ulici Morgue, Příhody A.G. Pyma Walter Whitman - Američan; Stébla trávy Dekadence znechucení společností; l'art pour l'art (lartpourlartismus) Oscar Wilde - Obraz Doriana Graye; Cantervillské strašidlo a jiné povídky; Jak je důležité míti filipa; Vějíř lady Windermerové Prokletí básníci francouzští básníci symbolismu Charles Baudelaire - Květy zla, Vztahy, Mršina, Splín Paul Verlaine - Saturnské básně, Galantní slavnosti, Láska, Romance beze slov Jean Arthur Rimbaud - Opilý koráb Česká moderna směry od 90. let do 1. sv. v.; manifest české moderny - individualita, vnitřní pravda jedince impresionismus, symbolismus a naturalismus Josef Svatopluk Machar - básník; Confiteor I-III, Tristium Vindobona, Magdaléna Otokar Březina - Tajemné dálky, Svítání na západě, Větry od pólu, Hudba pramenů(eseje) Antonín Sova sbírky básní: Květy intimních nálad, Z mého kraje, Soucit i vzdor, Básníkovo jaro romány: Ivův román, Pankrác Budecius, kantor Vilém Mrštík - Maryša(s bratrem), Pohádka máje, Santa Lucia -15-

16 Generace buřičů "básníci života a vzdoru", často anarchisté Petr Bezruč (Vladimír Vašek) - Slezské písně (Maryčka Magdonova, Ošklivý zjev, Kantor Halfar, Markýz Géro); Stužkonoska modrá František Gellner - Po nás ať přijde potopa, Radosti života, Nové verše Fráňa Šrámek - Života bído, přece tě mám rád, Modrý a rudý, Stříbrný vítr, Měsíc nad řekou Karel Toman - Pohádky krve, Sluneční hodiny, Měsíce, Stoletý kalendář Viktor Dyk - Satiry a sarkasmy, Milá sedmi loupežníků, Krysař, Zmoudření dona Quijota Stanislav Kostka Neumann - Kniha lesů, vod a strání, Jsem apoštol nového žití, Apostrofy hrdé a vášnivé, Satanova sláva mezi námi Česká dekadence kolem časopisu Moderní revue Arnošt Procházka, Jiří Karásek ze Lvovic, Otakar Auředníček, Karel Hlaváček - také výtvarník; Pozdě k ránu (Svou violu jsem naladil co možná nejhlouběji), Mstivá kantiléna, Žalmy -16-

17 13. MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ - UMĚNÍ A POEZIE Guillaume Apollinaire kubismus, futurismus Prsty Tiresiovy, Kaligramy, Alkoholy (báseň Pásmo) Vitalismus česká lit. těsně po 1. sv. v. cení si života a má z něj radost jednoduchost Futurismus distance od minulosti, zájem v technice, pohybu, anarchismu Filippo Tommaso Marinetti - Manifest futurismu, Futurismus a fašismus, Zzang tůmp tůmp Kubismus v literatuře se příliš neprojevil básně psány do obrazců Apollinaire, Cocteau Proletářská poezie sdružení Devětsil - Vančura, Taige; revoluce, proti individualismu, pro kolektivismus Jiří Wolker - po smrti přeceňován, Host do domu, Těžká hodina (proletářské), pohádky Jaroslav Seifert - Město v slzách, Samá láska Josef Hora - Pracující den Stanislav Kostka Neumann - České zpěvy, Rudé zpěvy Dadaismus Tristan Tzara - Kalendářní biograf abstraktního srdce Christian Morgenstern - Šibeniční písně Surrealismus inspirace ve snech Sigmund Freud - Výklad snů André Breton - Magnetická pole, Bělovlasý revolver Paul Éluard - Veřejná růže výtvarníci - Salvador Dalí, Joan Miró Poetismus výhradně český, spojen s Devětsilem Vítězslav Nezval - Podivuhodný kouzelník, Edison Konstantin Biebl - Nový Ikaros Jaroslav Seifert - Na vlnách TSF Malířství a architektura impresionismus - Claude Monet Eduard Manet, Auguste Renoir, Edgar Degas, A. Slavíček expresionismus - Edvard Munch, Paul Gauguin, V. van Gogh; stavby se skla, kovů a betonu futurismus - jednoduchost; sklo, kov beton;malíři zachycovali pohyb-všechny fáze pohybu kubismus - geometrické tvary malířství: Pablo Picasso, Georges Braque, Fermand Leger, Emil Filla, Bohumil Kubišta arch.: Antonio Gaudí, Josef Gočár (D. U Černé matky boží), Pavel Janák (Hlávkův most) -17-

18 secese protest proti tradicím; dekorativní; přírodní motivy; pro bohatší arch: Victor Horta (Dům Tasselových v Bruselu), A. Balšánek, O. Polívka (Obecní dům) Max Švabinský, Alfons Mucha (Slovanské epopej) význační představitelé - souhrn Vítězslav Nezval - Podivuhodný kouzelník, Edison, Žena v množném čísle, Absolutní hrobař, Matka naděje Josef Hora - "Máchův dědic"; Strom v květu, Pracující den, Struny ve větru, Jan Houslista František Halas - nepatřil k žádné skupině; Staré ženy, Torzo naděje; Vladimír Holan meditativní, novotvary, ztrácí se logika Kameni, přicházíš, Havraním brkem, Dík Sovětskému svazu překládal - Baudelaire, Morgenstern, Lermontov -18-

19 14. ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ odráží se snaha o osamostatnění a první světová válka později témata venkova nadšení ze svobody a demokracie; prosazování levice Legionářská literatura Rudolf Medek - pro-fašistický; Anabáze Josef Kopta - Třetí rota, Třetí rota na magistrále, Třetí rota doma Jaroslav Hašek z Prahy, bohémský život, blízko k anarchistům povídky pro časopisy Karikatury, Humoristické listy, Svět zvířat, ve válce zajat; člen legií; Črty, povídky a humoresky, Trampoty pana Tenkráta Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Vladislav Vančura - imaginace Pražák; vynikající vypravěč; popraven za protifašistické postoje Pekař Jan Marhoul, Rozmarné léto, Markéta Lazarová, Útěk do Budína, Konec starých časů, Kubula a Kuba Kubikula, Obrazy z dějin národa českého (nedokončil) Ruralisté Josef Knap - formuloval program ruralistů; Réva na zdi, Muži a hory Vojtěch Křelina - Hubená léta, Hlas kořenů Vojtěch Morávek - ostravské prostředí; Černá země, Kamenný řád Expresionisté Richard Weiner - Lítice, Škleb, Hra doopravdy Ladislav Klíma - Velký román, Utrpení knížete Sternenhocha (romaneto) Jan Weiss - zakladatel českého sci-fi; Dům o tisíci patrech; Škola zločinu, Spáč ve zvěrokruhu Psychologická próza Egon Hostovský - Žhář, Případ profesora Körnera Jaroslav Havlíček - Petrolejové lampy, Helimandoe, Neviditelný Jarmila Glazarová - Vlčí jáma, Advent, Chudá přadlena, Roky v kruhu Václav Řezáč - Svědek, Černé světlo Katolická literatura čerpá z historie (hlavně z baroka); časopisy Řád, Akord Jaroslav Durych - Sedmikráska, Tři dukáty, Rekviem (menší valdštejnská trilogie) Bludění (větší valdštejnská trilogie) Próza socialisticko-realistická Marie Majerová - Siréna, Nejkrásnější věc, Přehrada, Robinsonka Marie Pujmanová - Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život po smrti, Předtucha Ivan Olbracht (Kamil Zeman) syn Antala Staška; novinář (Rudé právo); inspirace pobytem na Podkarpatské Rusi Anna Proletářka, Žalář nejtemnější, Golet v údolí, Nikola Šuhaj Loupežník, Biblické příběhy -19-

20 15. ČESKÁ HUMANISTICKÁ MEZIVÁL. PRÓZA Humanistická a demokratická autoři aktivní v Lidových novinách Karel Čapek rozvíjel fejeton - Jak se co dělá, Obrázky z Holandska utopie - Krakatit, Továrna na absolutno, R.U.R. noetická(poznávací, pravda je relativní) trilogie - Hordubal, Povětroň, Obyčejný život protifašistické - Bílá nemoc, Válka s mloky historické - Matka (válka ve Španělsku), Kniha apokryfů Dášenka čili Život štěněte, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy Josef Čapek výtvarník, kritik, teoretik Kulhavý poutník, Povídání o pejskovi a kočičce Čapkové společně - Ze života hmyzu, Krakonošova zahrada, Zářivé hlubiny Karel Poláček tvůrce sloupku; zemřel v Terezíně Bylo nás pět, Edudant a Francimor, Muži v ofsajdu Eduard Bass - Cirkus Humberto, Klapzubova jedenáctka, Psychologická próza Egon Hostovský - Žhář, Případ profesora Körnera Jaroslav Havlíček - Petrolejové lampy, Helimandoe, Neviditelný Jarmila Glazarová - Vlčí jáma, Advent, Chudá přadlena, Roky v kruhu Václav Řezáč - Svědek, Černé světlo -20-

21 16. SVĚTOVÁ LITERATURA 1. POL. 20. STOL. literatura rychle reaguje na podněty kolem; není žádné tabu vzniká experimentální literatura - nehledá odpovědi, nutí přemýšlet Marcel Proust - Hledání ztraceného času (sedmidílná studie francouzských mravů; film Swanova láska) James Joyce - Ir; Odysseus, Plačky nad Finneganem Franz Kafka - Proces, Zámek, V kárném táboře, Proměna, Ortel, Doupě Virginie Woolfová - K majáku ztracená generace V USA po 1. sv. válce Ernest Hemingway - Komu zvoní hrana, Stařec a moře William Faulkner - Pobertové, Vesnice Scott Francis Fitzgerald - Velký Gatsby, Něžná je noc John Steinbeck - Hrozny hněvu, Na východ od ráje, O myších a lidech Henry Miller - Obratník raka; K jeho odkazu se později hlásili beatnici Francie realistická literatura Romain Rolland - Okouzlená duše, Petr a Lucie Henry Barbusse - Oheň Anatole France - Ostrov tučňáků Antoine de Saint-Exupéry - Malý princ Německo realistická literatura Heinrich Mann - Profesor Neřád Lion Feuchtwanger - Židovka z Toleda Erich Maria Remarque - Černý obelisk, Tři kamarádi, Cesta domů, Na západní frontě klid Hermann Hesse - Stepní vlk Stefan Zweig - biografie Dostojevského, Balzaca, Marie Antonietty; novela Amok německá literatura u nás Gustav Meyrink - Golem Maria Reiner Rilke - Sonety Orfeovi, Duinské elegie Franz Werfel - Čtyřicet dnů Egon Ervin Kisch - Pražská dobrodružství, Zuřivý reportér Anglie Thomas Stearns Eliot - Pustina John Galsworthy - Sága rodu Forsytů George Bernard Shaw - Pygmalion (My Fair Lady) -21-

22 SVĚTOVÁ VÁLKA V LITERATUŘE Anton Mayrer - Poslední kabriolet, Velká válka Norman Mailer - Nazí a mrtví, Co děláme ve Vietnamu? William Styron - Sophiina volba Joseph Heller - Hlava XXII Michael Alexandrovič Šolochov - Tichý Don, Osud člověka Patrick Ryan - Jak jsem vyhrál válku Erik Lambert - Vetráni Jan Drda - Němá barikáda Karel Čapek - Válka s mloky, Bílá nemoc Jaroslav Seifert - Přilba hlíny František Hrubín - Hirošima (Doporučuji spíš projít otázku podle zadání) -22-

23 18. ČESKÉ DIVADLO 20. STOLETÍ na začátku 20. stol Národní divadlo - významní evropští autoři; Městské divadlo na Vinohradech - vznik 1907; Čapek nová avantgardní divadla (novátorská) Osvobozené divadlo autorské divadlo 1925 experimentální div. Devětsilu; 1927 odděluje se divadlo Dada (Frejka, Burian) 1927 Voskovec, Werich, Ježek 1932 z frašek přechází na politickou revue 1938 zavřeno, autoři do USA, Ježek umírá 1946 pokus o obnovení, 1948 Voskovec jde zpět do USA 1655 Werich působí v ABC s Horníčkem Vest pocket revue, Golem, Osel a stín, Divotvorný hrnec, Balada z hadrů, Rub a líc, forbíny - mezivýstupy o pauzách (např. Kam svět míří roku 1934) D 34 název podle roku - D 34 až D 41; režisérské divadlo; divadelní experimenty Emil František Burian - ovlivněn Jazzem, zavedl voiceband (rytmizovaná recitace) Švejk, Krysař, Máj, Křest svatého Vladimíra dramatici Jan Drda - Hrátky s čertem František Hrubín - Srpnová neděle Milan Kundera - Jakub a jeho pán, Majitele klíčů Václav Havel - Audience, Zahradní slavnost, Odcházení Fráňa Šrámek - Měsíc nad řekou Karel Čapek - Bílá nemoc, Matka, R.U.R. Vladislav Vančura - Jezero Ukureve Vítězslav Nezval - Milenci z kiosku, Manon Lescaut 60. léta malá divadla navazují na V+W; autorská; nepovolení píšou pro tzv. bytová divadla Divadlo na zábradlí - Ivan Vyskočil; Studio Y - původně v Liberci, pak v Praze Semafor Suchý + Šlitr, Matuška, Pilarová, Gott, Hegerová, Josef Dvořák Jonáš a tingl-tangl, Kdyby tisíc klarinetů Divadlo Járy Cimrmana - Smoljak, Svěrák 70. a 80. léta Fr. Pavlíček - monodrama; Havel, Kohout, Landovský, Dienstbier, Karol Sidon,Oldřich Daněk divadla malých forem - pružněji reagují na úskalí cenzury; založena na improvizaci Brněnská Husa na provázku, Ha Divadlo - v Prostějově, pak v Brně po roce 1989 zrušena cenzura, vznikají nová divadla (Kolowrat, Bez zábradlí, Ta fantastika,..) Langmajer, Hanzlík, Töpfer, Konvalinková, Vetchý, Bočanová,

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Kroměříž 25.9.2013 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce Seznam literárních děl k maturitní zkoušce 1. Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 díla) 1 Epos o Gilgamešovi 2 Homér Odyssea 3 Sofokles Král Oidipus 4 Publius Ovidius Naso Umění milovat

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA TŘÍDY 4.P + 4.T SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA TŘÍDY 4.P + 4.T SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný ve školním roce 2013/2014

Více

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015 Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015 A/ SVĚTOVÁ A ČESKÁ LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ 1) Petiška: Příběhy, na které svítilo slunce - Epos o Gilgamešovi 2) Zamarovský: Gigameš 3) Olbracht:

Více

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Platí pro ročníky, které maturují roku 2015. Každý maturant si ze seznamu vybere 20 děl a vytvoří tak vlastní seznam, který odevzdá

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Kánon titulů k ústní maturitní zkoušce 2012/2013 pro základní úroveň Kritéria pro výběr knih: celkem 20 literárních děl 1. Světová a česká

Více

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2013/2014

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2013/2014 ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2013/2014 V souladu s 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji

Více

Seznam školní četby Vyšší úroveň

Seznam školní četby Vyšší úroveň Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Stavbařů 5, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Seznam školní četby Vyšší úroveň Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Seznam literárních děl, z něhož

Více

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015 Žák vybírá 20 literárních děl, minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

Více

Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla)

Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla) Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla) 1. Bible 2. Sofokles: Antigona 3. Aischilos: Oresteia 4. Euripídés: Médeia 5. P.O.Naso: Umění milovat 6. G. Boccacio: Dekameron 7. G. Chaucer:

Více

PRACOVNÍ LISTY LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ. Starý zákon. GOETHE, Johann Wolgfang. SHAKESPEARE, William

PRACOVNÍ LISTY LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ. Starý zákon. GOETHE, Johann Wolgfang. SHAKESPEARE, William LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ BIBLE BOCCACCIO, Giovanni CERVANTES, Miguel y Saavedra EURÍPIDÉS GOETHE, Johann Wolgfang GOETHE, Johann Wolgfang HOMÉR MOLIÉRE GOLDONI, Carlo Starý zákon Dekameron Důmyslný

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Literární kánon děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury třídy 8.A a 4.C školní rok 2010/2011

Literární kánon děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury třídy 8.A a 4.C školní rok 2010/2011 Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec 377 15 e-mail: info@gvn.cz, internet: www.gvn.cz, telefon, fax: 384 361 253 Literární kánon děl z české a světové literatury k ústní maturitní

Více

Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011

Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011 Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011 Vyšší úroveň obtížnosti Podklady k ústní zkoušce (pro přípravu pracovních listů) Seznam literárních děl, z něhož maturant vybírá, sestavuje škola. Obsahuje

Více

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2014/2015

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2014/2015 ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2014/2015 V souladu s 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji

Více

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň Literatura do konce 18. století 1. Ovidius: Proměny - poezie 2. Francois Villon: Závěť - poezie 3. William Shakespeare: Hamlet

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122. Školní seznam četby. (ústní maturitní zkouška z ČJL)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122. Školní seznam četby. (ústní maturitní zkouška z ČJL) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122 Školní seznam četby (ústní maturitní zkouška z ČJL) šk. rok: 2014 / 2015 Světová a česká literatura do konce 18. stol. Česká

Více

Seznam literárních děl ke státní maturitě v roce 2011/2012 pro třídu 4.C Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě v roce 2011/2012 pro třídu 4.C Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě v roce 2011/2012 pro třídu 4.C Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible SZ (První kniha Mojţíšova),

Více

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Varianta A 1. Světová a česká literatura do konce 18. století min. 3 literární díla 2. Světová poezie a próza 19. století min. 2 literární díla min.

Více

Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti

Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti AUTOR Světová a česká literatura do konce 18. století Homér Sofokles Ovidius Dante Boccaccio Cervantes Shakespeare Komenský

Více

Gymnázium, Český Krumlov Školní seznam literárních děl

Gymnázium, Český Krumlov Školní seznam literárních děl Gymnázium, Český Krumlov Školní seznam literárních děl Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce: ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI - žák si vybírá 20 literárních děl: 1. Světová a česká literatura

Více

Seznam titulů k maturitě 2014-2015. SČ18 SČ19 Próza S20-21 Poezie Č20-21 Drama

Seznam titulů k maturitě 2014-2015. SČ18 SČ19 Próza S20-21 Poezie Č20-21 Drama Seznam titulů k maturitě 2014-2015 SČ18 SČ19 Próza S20-21 Poezie Č20-21 Drama Světová a česká literatura do konce 18. století Boccaccio, G. Dekameron SČ18 Próza Diderot, D. Jeptiška SČ18 Próza Epos o Gilgamešovi

Více

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z ČJL,

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z ČJL, Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z ČJL, upravený k 1. září 2014 Student vybírá celkem 20 děl, z čehož musí být minimálně 2 prozaická, 2 dramatická a 2 díla z poezie. Od téhož autora smí student

Více

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní kánon z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro školní rok 2014/2015 Světová

Více

19. M. de Cervantes Saavedra Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

19. M. de Cervantes Saavedra Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha Světová a česká literatura do konce 18. století 1. Homér Odysseia 2. Homér Ilias 3. Ezop Bajky 4. Eurípidés Médeia 5. Publius Ovidius Naso Umění milovat 6. Publius Ovidius Naso Proměny 7. William Shakespeare

Více

Seznam knih nabízených školou pro výběr - 3 oddíly: Termín odevzdání seznamu je 31. března 2014 řediteli školy (prostřednictvím vyučujících ČJL).

Seznam knih nabízených školou pro výběr - 3 oddíly: Termín odevzdání seznamu je 31. března 2014 řediteli školy (prostřednictvím vyučujících ČJL). SEZNAM ČETBY upravený pro šk. rok 2013/2014 Student si musí sestavit svůj seznam přečtených knih, vybírá si je ze seznamu nabízeného školou viz níže. Je nutné přečíst konkrétní uvedené dílo, Na svůj seznam

Více

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní

Více

Stanovení seznamu literatury pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury

Stanovení seznamu literatury pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury Vnitřní sdělení ředitelky školy č. 1/2014-15 Stanovení seznamu literatury pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury V souladu s Vyhláškou 177/2009 Sb. 6 odst. 2 o

Více

SEZNAM LITERATURY KE STÁTNÍ MATURITĚ základní úroveň

SEZNAM LITERATURY KE STÁTNÍ MATURITĚ základní úroveň SEZNAM LITERATURY KE STÁTNÍ MATURITĚ základní úroveň Literatura do konce 19. století PRÓZA 1. Boccaccio Giovanni Dekameron 2. Čech Svatopluk Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století

Více

Seznam titulů k maturitě 2011/2012 - vyšší úroveň. Pýcha a předsudek

Seznam titulů k maturitě 2011/2012 - vyšší úroveň. Pýcha a předsudek Seznam titulů k maturitě 2011/2012 - vyšší úroveň Světová a česká literatura do konce 18. století Austenová, J. Rozum a cit Pýcha a předsudek Boccaccio, G. Dekameron Diderot, D. Jeptiška Epos o Gilgamešovi

Více

Školní seznam četby. pro dílčí maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. platný pro 4. ročník denního a dálkového studia

Školní seznam četby. pro dílčí maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. platný pro 4. ročník denního a dálkového studia Školní seznam četby pro dílčí maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury platný pro 4. ročník denního a dálkového studia školního roku 2014/2015 Zpracovali: Mgr. Hana Horňáková Mgr. Pavel Marks Mgr.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC Na Bojišti 15, příspěvková organizace se sídlem: Na Bojišti 15, 460 10 Liberec 3

STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC Na Bojišti 15, příspěvková organizace se sídlem: Na Bojišti 15, 460 10 Liberec 3 Kánon titulů z české a světové literatury k ústní části státní maturitní zkoušky z českého jazyka pro školní rok 2015/2016 Literatura do konce 18. století 1) Sofokles Antigona (DR) 2) Giovanni Boccaccio

Více

Školní seznam literárních děl

Školní seznam literárních děl Školní seznam literárních děl Při ústní zkoušce komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury si žák losuje pracovní list ze svého seznamu 20 literárních děl (základní úroveň obtížnosti), 30 literárních

Více

Autor vzdělávací materiálu: PhDr. Olga Šimandlová Období, ve kterém byl. březen 2013 vzdělávací materiál vytvořen:

Autor vzdělávací materiálu: PhDr. Olga Šimandlová Období, ve kterém byl. březen 2013 vzdělávací materiál vytvořen: Název vzdělávacího materiálu: Světové a české drama 19. - 21. století - test Číslo vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CJL1.3.20b Autor vzdělávací materiálu: PhDr. Olga Šimandlová Období, ve kterém byl

Více

Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura

Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura Zásady výběru pro základní úroveň: Student odevzdá seznam 20 přečtených knih podle těchto pravidel: ODDÍL I. : 4 knihy ze světové

Více

SZŠ Tábor, školní rok 2015 / 2016

SZŠ Tábor, školní rok 2015 / 2016 TITULY ČETBY Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY SZŠ Tábor, školní rok 2015 / 2016 Světová a česká literatura do konce 18.století 1. Bible 2. Médea Euripidés

Více

Seznam četby ke státní maturitě z českého jazyka

Seznam četby ke státní maturitě z českého jazyka Seznam četby ke státní maturitě z českého jazyka platný pro školní rok 2014/2015 Světová a česká literatura do konce 18. století (řazeno chronologicky: světová, česká) Homér Euripidés Sofokles Plautus,

Více

SEZNAM TITULŮ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE 2013/2014. I. Světová a česká literatura do konce 19. století min.

SEZNAM TITULŮ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE 2013/2014. I. Světová a česká literatura do konce 19. století min. SEZNAM TITULŮ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE 2013/2014 Z uvedeného seznamu, který je rozdělen do 3 oblastí, si žák vybírá 20 děl. Světová a do konce 19. století - Světová literatura 20. a

Více

Školní kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Školní kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třídy: oktáva, 4. ročník I. Světová a česká literatura do konce 18. století Epos o Gilgamešovi Homér Sofokles Giovanni Boccaccio François Villon Miguel de Cervantes Saavedra Pierre Corneille Moliére Moliére

Více

Obchodní akademie a Střední pedagogická škola Beroun Seznam titulů české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka 2015 2016

Obchodní akademie a Střední pedagogická škola Beroun Seznam titulů české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka 2015 2016 Obchodní akademie a Střední pedagogická škola Beroun Seznam titulů české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka 2015 2016 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Více

Květy zla Zločin a trest

Květy zla Zločin a trest SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY PRO VYŠŠÍ ÚROVEŇ STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY I. Světová a česká literatura do konce 18.století I-1: Bible I-2: Sofoklés: Antigona I-3: Král Oidipus I-4: Euripides: Médea I-5:

Více

Nabídka titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce. z českého jazyka a literatury zadávané MŠMT

Nabídka titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce. z českého jazyka a literatury zadávané MŠMT & 10 & & & Nabídka titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury zadávané MŠMT Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kritéria pro

Více

Školní seznam knih k MZ

Školní seznam knih k MZ Školní seznam knih k MZ 1. Světová a česká literatura do konce 18. století (minimálně 2 literární díla) Epos o Gilgamešovi (Vojtěch Zamarovský) Albatros 1976 Sofoklés Antigona Svoboda 1975 William Shakespeare

Více

Školní seznam literárních děl

Školní seznam literárních děl Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní seznam literárních děl školní rok 2014/2015 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Žák vybírá 20 literárních

Více

Školní seznam literárních děl

Školní seznam literárních děl Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Žák vybírá 20 literárních

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Gymnázium Kladno Nám. Edvarda Beneše 1573 272 01 Kladno, CZ +420 312 247 149, +420 312 247 253

Gymnázium Kladno Nám. Edvarda Beneše 1573 272 01 Kladno, CZ +420 312 247 149, +420 312 247 253 Gymnázium Kladno Nám. Edvarda Beneše 1573 272 01 Kladno, CZ +420 312 247 149, +420 312 247 253 Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce (,,nová maturita ) Světová literatura

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura

Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura Zásady výběru pro základní úroveň: Student odevzdá seznam 20 přečtených knih podle těchto pravidel: ODDÍL I.: 4 knihy ze světové

Více

Třída: VIII. A Vyučující: Mgr. Dana Holá 2012/2013

Třída: VIII. A Vyučující: Mgr. Dana Holá 2012/2013 SEZNAM TITULŮ PRO ČETBU K MATURITĚ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Nižší úroveň: 20 titulů: 1. Světová a česká literatura do konce 19. stol. - min. 4 literární díla 2. Světová a česká literatura

Více

Gymnázium, Brno, Křenová 36

Gymnázium, Brno, Křenová 36 Gymnázium, Brno, Křenová 36 PSČ: 602 00 TELEFON: 543321352, 543245861 FAX: 543321352 IČO: 00558991 Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce 2015 Pravidla pro výběr titulů: Světová a česká literatura

Více

Školní seznam literárních děl

Školní seznam literárních děl Školní seznam literárních děl Světová a česká literatura do konce 18. století (22 děl) Homér Martialis Ovidius Giovanni Boccaccio Francois Villon William Shakespeare Miguel de Cervantes Saavedra Molière

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Literární díla k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Literární díla k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Literární díla k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury I. Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 literární díla) 1. Gilgameš 2. Bible, Starý zákon 1. Mojžíšova kniha, Genesis

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Školní seznam literárních děl šk. r. 2014/15

Školní seznam literárních děl šk. r. 2014/15 Školní seznam literárních děl šk. r. 2014/15 Světová a česká literatura do konce 18. stol. min. 2 Světová a česká literatura. 19. stol. min. 3 Světová literatura 20. a 21. stol. min. 4 Česká literatura

Více

Školní seznam literárních děl

Školní seznam literárních děl Školní seznam literárních děl I. Světová a česká literatura do konce 18.století I-1: Bible I-2: Sofoklés: Antigona I-3: Král Oidipus I-4: Euripides: Médea I-5: Francois Villon: Závěť I-6: Giovanni Boccaccio:

Více

POŽADAVKY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2012/13

POŽADAVKY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2012/13 POŽADAVKY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2012/13 ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Světová a česká literatura do konce 19. století

Více

Maturitní okruhy ÚČETNICTVÍ A DANĚ Třída: 4. P. Předměty: (Účetnictví a daně, Účetnictví a daně cvičení, Daňová evidence)

Maturitní okruhy ÚČETNICTVÍ A DANĚ Třída: 4. P. Předměty: (Účetnictví a daně, Účetnictví a daně cvičení, Daňová evidence) Maturitní okruhy ÚČETNICTVÍ A DANĚ Třída: 4. P Předměty: (Účetnictví a daně, Účetnictví a daně cvičení, Daňová evidence) 1) Účetnictví charakteristika účetnictví právní úprava účetnictví, účetní jednotky,

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

SEZNAM ČETBY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY: I. Světová a česká literatura do konce 18. století (minimálně 2 díla)

SEZNAM ČETBY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY: I. Světová a česká literatura do konce 18. století (minimálně 2 díla) SEZNAM ČETBY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY: I. Světová a česká literatura do konce 18. století (minimálně 2 díla) Boccaccio Giovanni: Dekameron Bürger Gottfried August: Baron Prášil Cervantes

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

SVĚTOVÁ a ČESKÁ LITERATURA DO KONCE 18.STOLETÍ Světová poezie

SVĚTOVÁ a ČESKÁ LITERATURA DO KONCE 18.STOLETÍ Světová poezie SVĚTOVÁ a ČESKÁ LITERATURA DO KONCE 18.STOLETÍ Světová poezie Homér Ovidius Petrarca Francesco Villon Francois Odyssea Proměny Sonety Lauře Sonety Závěť Česká poezie Bridel Bedřich Světová próza Swift

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Gymnázium Kladno Nám. Edvarda Beneše 1573 272 01 Kladno, CZ +420 312 247 149, +420 312 247 253

Gymnázium Kladno Nám. Edvarda Beneše 1573 272 01 Kladno, CZ +420 312 247 149, +420 312 247 253 Gymnázium Kladno Nám. Edvarda Beneše 1573 272 01 Kladno, CZ +420 312 247 149, +420 312 247 253 Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce (,,nová maturita ) Světová literatura

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2 ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 17 Obsah Obsah: Významné

Více

Školní seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Školní seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury Školní seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury školní rok 2014/2015 1. Literatura do konce 18. století Pořadí: Autor: Název: Pozn.: 1. Alexandreis poezie 2. Bible: Starý zákon

Více

Seznam e-knih na čtečkách

Seznam e-knih na čtečkách Seznam e-knih na čtečkách Knihy na čtečkách jsou staženy z E-knihovny Městské knihovny v Praze (www.e-knihovna.cz), která povolila jejich zpřístupňování na čtečkách Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Literatura

Více

2. Světová poezie a próza 19. století

2. Světová poezie a próza 19. století SM 2012/vyšší úroveň SEZNAM ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1. Epos o Gilgamešovi 2. Bible: Starý zákon Genesis, Exodus 3. Bible: Nový zákon 4 evangelia, List

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Seznamy a témata. maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Seznamy a témata. maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Příloha č. 2 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Seznamy a témata maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Školní seznam

Více

Seznam doporučené literatury. Světová a česká literatura do konce 18. století

Seznam doporučené literatury. Světová a česká literatura do konce 18. století Seznam doporučené literatury Student k maturitní zkoušce předloţí seznam dvaceti přečtených titulů, přičemţ zastoupení jednotlivých období musí být následující: Světová a česká literatura do konce 18.

Více

KATALOG ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

KATALOG ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno KATALOG ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Platí pro maturitní zkoušku v roce 2015 a následující Literatura do

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Starý zákon (Pět knih Mojžíšových)

Starý zákon (Pět knih Mojžíšových) ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL Literatura do konce 18. století: světová literatura Epos o Gilgamešovi Bible Bible Homér Homér Sofokles Sofokles Dante Alighieri Giovanni Boccaccio Francois Villon Miguel

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Nový epochální výlet pana Broučka

Nový epochální výlet pana Broučka Amis Apollinaire Arbes Arbes Austenová Austenová Balzac Baudelaire Beckett Bezruč Bible Boccaccio Bradbury Bradbury Brontëová E Bulgakov Camus Capote Capote Clavell Coehlo Conrad Čapek Čapek Čapkové Čech

Více

Seznam knih v knihovně Poděbradská 1

Seznam knih v knihovně Poděbradská 1 Seznam knih v knihovně Poděbradská 1 D. Adams Stopařův průvodce galaxií D. Adams Stopařův průvodce galaxií 4 A. N. Afanasjev Zakázané pohádky M. Ajvaz Druhé město K. Amis Šťastný Jim J. Arbes Newtonův

Více

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 5. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4.

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová

Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/18_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. Vrchlický, J. Zeyer Číslo

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Školní kánon. Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

Školní kánon. Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Školní kánon Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká literatura do konce 18. století - min. 2 literární díla Světová a česká literatura 19. století

Více

Literatura do konce 18. století

Literatura do konce 18. století KÁNON TITULŮ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČJ Literatura do konce 18. století Homér Odysseia Ilias Sapfó Lyrika Sofokles Král Oidipus Ovidius Proměny Giovanni Boccaccio Dekameron Francesco

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

1. Jakými prostředky Čapek vyvolává u čtenáře humorný účinek?

1. Jakými prostředky Čapek vyvolává u čtenáře humorný účinek? A) Všestranný jazykový rozbor Šéf, šéfredaktor, náš starý neboli dědek, je hlavou redakce. Tato hlava je většinou ukryta ve svém pokoji, kde koná porady, přijímá návštěvy a raporty a někdy také píše; v

Více

druhá polovina 19.století

druhá polovina 19.století druhá polovina 19.století UDÁLOSTI FAKTA 1860 říjnový diplom 1861 únorová ústava oslabení absolutismu, oživení politického života změna centrálně řízené monarchie na dualismus (R U) na požadavky Čechů

Více

Školní seznam literárních děl pro základní úroveň ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2012/2013

Školní seznam literárních děl pro základní úroveň ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2012/2013 Školní seznam literárních děl pro základní úroveň ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2012/2013 Žák vybírá 20 literárních děl (minimálně jedním literárním dílem musí být

Více