Josef Kostohryz. Verše mých začátků ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Josef Kostohryz. Verše mých začátků (1926-1943)"

Transkript

1 Josef Kostohryz Verše mých začátků ( )

2 APOKRYFY ( ) 2

3 PÍSMO OČÍ NEBE MLHY Vůně dětství prohořela dusíš se ve škebli sebevědomí sdrhnuta s klasů zrna a zbyly plevy vyschlé dlaně svíravý stesk škleb ve hvězdici větrů výsměchu bezživotí mráz bílý kdy je klidný chlad bosým a divým čepel dýchá v týl chléb v napjatém tichu chřestícím jak drtič kamení martyrium věrnosti řetěz jímž se modlitba spíná v hlubokém cvalu zaťaté oči koně tichého trpitele ty oči jichž bělmem se provaluje a čistí zem širá těžká zem vyvstavší v obzoru bolestnou mocí mateřství hle bělmo se prodírá rodičkou zemí ze srdcí žen tryská co mléko pro děti a v stejnojmenné noci jsou přeorány obě meze a do nakloněných hloubek padá popel krve dým loučení příval snětivých jmen jež opadala a šeptem prohnívají spící písmo velikých dnů řine se obzorem umírajícího tlící písmo na hrsti rozcestí již našlo dítě jak zrání dávivé hry není rozumět těstu hlasů jichž slzy prolínají zastárlá epiteta epiteta lásky slzy ptáci se houfují v zrcadla černi trouchnivé tep srdce potok střevíčků drnkajících mandolín za okny mlhy Jen jedna jediná máma hora jmen Marie Matky bolestná mázdřička modřící domov sladkou dálkou něhy husté a neprůhledné nebe nízké drsné mlhy toť naše víra dar v kuropění dunící úvozy v nichž teplají kaluže teskných slov vědomí rozvířené rozškrabaný vřed plný okov jejž rumpálem snů vážíš vřed slepý do nejsytějších akordů zrní jež z něho vzklíčí ve vroucích vůních černým brázdám blesků cituj své úzkosti milovat plnou tíži a neprůhlednou z níž srdce zvonů žene krev do nás krev hořkou a hořkou mléko a ovoce v mámině zalykavé obraně slzavého údolí duní tišina před bouří sedíš nechápavý a obrůstáš nemocí ze sna dávných ploch husté a neprůhledné nebe pod nímž třeštící v samotách slepoty vítr nosově hvízdá utíkáme do sebe v převracení hrud a brázd jež vrostly do nás 3

4 co vše nám tane na jazyku plno zoufalství srdce zvonů sám kalich hořkosti tiše vlny v marastu výročních dnů jak to duní na rakev kámen kříže vleče se drsnou mlhou kříž váhavá tátova modlitba váhavá modlitba moje a nás všech žár stesku po síle v němž jako v krematoriu strašný pláč ostře chřupe jak zmrzlé trávy v šíři tak těsné ze sna mrtvých ploch uvázli jsme jak třísky v životě a život nás bolí dej živé plochy a úrody na ně nasyp a úrody květů a lupen otvírající dech očí života víru jež prolne čas náš jako sůl ničeho nechtít než opia sebe Tebe jak svatý Augustin dar smrti jsem přijal již časně zrána zaklínadlo života dej živé plochy semknuté nebem rosy v úzký nízký pruh ve vítězný oblouk šíře té mlhy našeho nebe jež roste dolů a dolů proč omezovat líc a rub ať stěny prasknou v povodeň díla dav dav čekající na slavnosti květů na nezvěstnou snítku běl z kamení zbořených hltavých dásní vystavíme stíny k poznání úžasu klneme bez hlesu strnulýma očima a otevřeni dokořán zpíváme bosi a diví zpíváme v aréně Salve Caesar morituri te salutant Věřím Pane pomoz nevěře naší! 4

5 PÍSMO TESKNOTY Chromý pláčem zastírám si zem křížem krážem běžím jak Solon abych zřel dým ve větru šlehaný vlaštovčími křídly a bázní jíž předky miluješ napěchovaný chudý stůl věrným stádem slz nesměl ses ohlédnout za tím cos miloval teď zvroucnět v baladický stesk nazlátlý dechem hvězd pod svíravým tichem zalykavé žízně mámino nebe plné něhy modrá nemocnice očí zde se léčí mateřídouškou nevíš zda se bojíš zrajeme z rosy pošetilá lásko horečnaté písně rosy jež jako náhlý hlad zaťatými zuby tryskajíce jsou vzlykot cedí se rosa živé vody z mlh pustil jsem si žilou to je má vlahá rosa slitování slov rozežírá jazyk jímž pliváš útroby ztratil jsi ticho jak demagog svá gesta lopatky epitafu na střeše věcí plíská žalm smutky v nichž se rojíš bledý jako stín těch smaragdů co bývaly naše louky nezapomeň jak to voní čím to voní dnes mámo k ledu ve tmě přivonět jak prsy sazemi černěné v louži stesku krystaluje užaslý hlad jde matný rys světic ze starých obrázků v nichž jsem tonul spatřiv opadávat dny tak nás to zavede proč dýchat na srdce toho jsem se nenadál nachýlil jsi se k letmému polibku jen se rozpomeň milovat pach táhlých kuropění když vidíš ambity jak vesmír se točit naprázdno nejprostší zestárlo v úšklebek a je nade mnou který si hraje v lednici smyslů překrásná panenko husopasko namalovat prstem orosené bulvy ozvěnu lesů ztratil jsi gesto ticho tě schvátilo ticho dítěte velebný kostelní mráz teď samotě se zmítáš sám ve tmelu věcí sklíčen a stár bohatství rakví z nichž kořínky rvou smutný symbol těla křišťálový rez lásky brázdy se otočily krví navrch i když se stmívá stmívá se jako sen a snad to nebolí v příkopech pasek zmijí sykot zvony sladká vůně mandlí navrací se čas milovat pach stínů v nichž se líhly dny navrací se radostné zoufalství svítilna věků s níž si najdu své století stůj při mně neznámá světice tvé oči z tak velké dálky jihnou dech tvůj cítím jak šťávu vinnou proteplávat zrcadlem světa 5

6 smykaje se po svém stínu jenž tě předběh dřeň vytrhaná nepřestaneš se pateticky kát v radostném zoufalství neboť čekáš na proměnění mateřskou řečí v Káni Galilejské 6

7 BALADA ŽIVOTA TĚŽKÉHO kalich zavržení v němž se hemžíš prolnut moudrostí minulých století zvířecky zvášněn chroptěním obřezlých století jež nejsou cizí dusné hluši tvé zachvátila nás mánie dýchat zatím co spíme osleplí žízní smyslů chamradí snů hlučící kvítí plíseň milosti v urnách jichž útroby krvavě dětská čistota jasná zasychají cévy když se mýlíš strašnýma nohama donucen běžet zrcadlem světa země široký otvor plný hlíny jímž se prodíráme slzavějíce hle dým osudů nad zelení vesnic tlí zahrabán ve zdvižených pěstích hle ve vzdorovité pěsti svíráš dým a vítr jej roznáší nenáviděný kruh stočený had tě uštknul při početí had věčnosti jíž jsi přikryt abys nedosáhl svého povrchu po paměti se plazíme narážejíce světem na bezedno dotýkáme se plsti pláče konejší chlad konejší skřípot veřejí zubů šílence vábí nás okřín ze dřeva jehož trpkost prosakuje přeslaným jídlem splaskly zorničky bolestí nepřiložil jsi hojivé lupání tak ztrácíš plachty jsi zžíhán v ostružinném keři v průtoku hukotu lesů bystřina se valí ba strž v náručí jak's zemi chlastnul v náručí zemi svíráš to trní s vlažným mlékem přemílaje v ústech tak oráš teskným roráte dásně své a jazyk a oči rtů jimiž padáš navečer pokorný do šňorků pustý mlhou nabíráš do úst ornici a řveš do hloubi zmechovatěl úsměv vrásek má země smutná ty svíráš k umačkání až v hrdle praskají žíly a krev se řine vzlykotem křest mlhy kraje drsná chůva má stará bába jejíž život strach v rozsedlině ostří ale vášeň milosti láskyplné obětování dětem nasáklým mísou mízami utřenou zkrotlí jsme nad splavy vzpomínajíce vzpurní vláčíme se mlhou mlhou jsme hněteni v níž den co den bezejmenné stíny otců potkáváme propadáme se do hloubi prázdna tíže když jen jedinkrát jsme se zadívali na fortnu nebes rovnováha ztracena navždy jako bychom oněmli už dávno slepí všemi smysly odnikud nic a nikam jen dlaně si rozrýváme o zem tady pro tento den za dnů slavných sil jež máčí a žvýkají vratký jed prsou tvých země ty země nelitovat stesku jenž tě nese a stlačuje až vytlačí podobu tvou do hrud a do kamení 7

8 bázeň rukou tryská jak šílen vášní piješ olej z věčných lamp domnívaje se žes pozřel čas zatímco krev ti všemi póry prýští to věčné světlo toužíš smrtelný tesknem v sobě rozhořet dmýcháš třímaje pěnu smyslů jež voskový nádech na věcech sladce vine netřpytné zlato krve tůň mámivého ohně jak na kolébce skvrna srdce kdo maloval ty koně a jejich oči dívčí oči abys je miloval ty světoběžník rodných brázd pořezal jsi se o horký skelný sliz jejž umíněně oškrabáváš z dechu věcí neplač to nebolí jen chutná klíčícími zrny neplač je ticho ticho slz kopřivy a svlačce rostoucí do nebes přikrčeny za zdí kopřivu mráz nespálí co tedy nás spaluje skrčence za hlízou vědomí mha setřela starodávné i dnešní a tak jenom v bouři dostaneš křídla pylu v bouři a ve smutku a v bláhové naději jsi jeden plamen hvězd blesky ty drsné struny za nás zívají hlady klíčíce přes pryskyřičné mraky ve sklivci se zjevuje moře písku jež prořezává oči aby prostoupilo obzor to je ten písek jejž vynesl z moře Satan větrné zámky země modlívali jsme se vzpurně hluboko pod svými srdci ale teď už se neumírá ani za smutek víry olizující co chlístání zvonů v této kobce zvonění pramen jíní usazující se na chleba voňavé jíní plesnivina pod níž jihne padavé ovoce sedrané v modlitbách rozsévače třpytí se nad Betlémem to víření slz šílený šepot v slepotě bez sil jen se rozpomeň na vlhký hlas maminčin ustrašený mokří soli jsme chudí a obilí nám snětiví v rukou jimiž jsme je seli déšť klam se zdvíhá jakmile všechna uplynulá století ztuhla do stínů horoucí ruce roztřesené dráždivostí prvních polibků vystřebávajících sněť po této stezce jež je úzká a temná půjdou chudí a budou nasyceni blahoslavenstvím my kacíři jdeme za nimi po stezce ještě užší trním a kamením prosťáčci z Apokryfů ale my než se setmí vzplaneme nedotčeni soumrakem a půjdeme snímat slzy světa Ty jediný nad námi hleď náš kraj je smutný a tolik dole každý šelest v něm je ranou a úder hromu je mlčenlivým rozevřením rtů jež chtěly a chtěly by něco říci udivuje nás šplouchání dole jež poslouchajíce jsme ještě níž až na dně až na dně tkvíme plytcí a odtud lomíme rukama strháni žasem dej kus země třaskavinu jediný pevný bod 8

9 dej kacířům pravověrným důkaz jak se ničí jak ničíš sám a osvěť nás 9

10 STUDNĚ SAMOTY Tak se ti namane překrásná zornička v okamžiku zauzlení děje nesmírná touha po lásce mě jala z dřeně své samou zemí tryskající prahnu tláskám ovoce úsvitů tláskám dětství konejše tak nezadržitelný pláč podobat se Šavlovi podobat se Šavlovi to nelze ani snít kahan touhy jsi zanítil abys poznal jak strmíš v prázdnu prodléváš ve svém podzemí jen jiskry prosakují zemí tykadla cizích zeměpásů dovrší se jednou hymna bolesti až se dotkneš meze svého stínu Ponuré těsto oharků přehrabuješ nemaje čím hloubit nádrže svátostí lítost rez na skle v závrati básní jiter tak strašné kolísání před pádem přesladce tepající vůně lásky tkví v hrdle ta břitká čepel nesmírná touha po lásce mě jala a vše ve mně přestalo růst teď hledám teď hledám kolikrát ještě nenajdu zhnusen kolikrát už jsi byl prach a popel vždy znovu a vždy strašnější donucen vstávat k poslednímu soudu Jednou jsem viděl maminku všemi průduchy hvězdami dštící krásu lásky sklánějícímu se měsíci koktáš své Ave Maria tím bolehlavem příliš stár krví popsaným papírem okamžiků se dívaje nevíš a nezříš za mohutných nocí nezbývá než strnout v dávivě vazké žízni jaká nahota před sebou samým ten strašný trauermarsch jak strašná nahota tě ještě čeká ve čtyřech sklepeních srdce Ze dřeva řezané sošky svatých se po čase rozpadnou v síť plástů bludiček tak mlčky se rozpadnout a nebláznit nebláznit životem! Na co jsi asi myslila když jsi umírala hleď mne tu servaného trhavou bolestí samoty a neber mně k sobě svýma očima jichž podoby křečovitě hladím lupínky jitrocele Strašlivý milenec domova jenž svírá mé údy a kolena k neustálému klekání mea culpa závojem pláče šíře děsu si urvat svůj díl na tomto světě 10

11 IRONICKÉ SESOUVÁNÍ ŽALU prodíraje se trním a kamením své tváře zastři si oči rukama a pozorně vyslechni modlitbu nikam pach žen bortících se celým tělem ve špendlíkovou hlavičku přítulného vzlyku stékají svinutá světla mléko beznadějné bolesti klečící krve rtů v nevidomém úsměvu symfonií užaslých náručí tíhnou umyté šmouhy jara rozvinuje se pyl plamen plískající z květů hvězd hluboko ve studních přehořký nápoj zlatisté mízy prosakuje pásmem horoucně lepkavého ticha dětí prosakuje hloubí pozorného ticha které tě sytí v mlhavých táních obzorů v srdce nevěřící slepče epileptiku všemi smysly chliptíš do sněhu pokrývaje se růžemi vosku pěn v přílivu žalmů prostoduchý úsměv jímž se vine zpěv v koloběhu zvonů ještě jednou smrtelně litovat ve svíjejícím se zrcadle domova patheticky litovat v pásmech cyklonů rozvívajících všechny možnosti bezesně zemříti němý vyřezávej tetanickou nákazu šlupiny lásky sošky do výklenků štítu vše bude zapomenuto mlezivem dešťů tesklivý závoj zkřížených rukou bude rozleptán jednoho jitra prach s popelem se rozletí předháněje žluté chmýří pylu čím si to zahaluje země vzdutou tvář že prosvítá jen těsto věčných lamp 11

12 KOSTKY JSOU VRŽENY den za dnem se ponenáhlu vytrácíš ze svých očí všechno se odehrává nad smrtí rozbřeskují se nečitelná písma křižujíce se ve smrtelný jek kde býval soutok sil v amfiteátru děsu špendlíčkem hrabeš jak osiřelé dítě smrštěmi volání nenávratnem strhaných úsměvů se popínáš po zvířetníku srdce zvolňuje tak vysychání lící nepoznáváš tvářnost proroků sestoupiv obnažen pod šlupiny žehnajících dlaní nevykořenitelná nákaza kleteb když mlčíme těžcí semknuti úzkostí zřídel flétnovým cvalem vláhy dětských her třeskuté ticho odkapává to srdce plž chroumá života list ve sladu vůní mámivých studánek ébloui ébloui muškátovou vůní zříš usedavý mráz své vratké hlavy pobolívá tě tklivá krása vkloubených hrud v hypnóze věrnosti pathetická lkání tupým mlčením v povodni tiše tápeš v sinavé stříbro rezu staré lásky jež tě dusí mléčnými akordy západu ocitáš se v zamhlívající tísni prvního polibku nikdy jsem nepolíbil poprvé Bože můj kde už jsem viděl tento stín ohmatávaje zem ďábelsky se slyšíš chechtat z její hloubi skulinami tesknic jsem se tiše smál polykaje chropot jenž zblble umlkal hle Jakubův žebřík maniaku stýskání smutek rozdrásaných zrcadel bylo ti napověděno co se svíjí v rakovině klidu hromnic pod něž se utekli moli otřásající blesk věků dusno dýmu dohasínajících smolnic v němž vlastní tvé zoufalství šestáková komedie z jarmarku zevšad řvou megafony mátožné ruce lásky pod zvadlým nebem hvězd kolébajících dny v neustálém tlení vyjedené dny v kamení mlh plíseň gest nad propastí prohořelých blan bolesti z neproniknutelné tmy hluboko za hvězdami vyhřezli jsme mlhami splazujícími se z útrob výší v kalu tušení zadrhávajícím hrdlo trneme vzpomínajíce vše je matně dávno bosi a diví vzpínáme úzkosti obnošených památek zvětřivše zemi mokvající krví z jílu podzimní stesk prázdna čiší vyčítavé bulvy rozvalují zemi na níž jsme tolik lpěli ze spálených výší vroucí slepotou ševelí slad stékající krve rodičky země naší ve šmouhách mízy vyhřezává zrak jímž pníš na teskné banalitě duh prostírával ses medem víry až k mateřské laskající pýše hladícím dechem rosou 12

13 umyté dny hlaholící zráním jader jsi vykopal a prohrál jsi vše ve stravujícím tě strašném snáři vyvřelina jader maniaku stýskání na zatmělém nebi jsi zbloudil okamžiky králů po probděných nocích ruce modlitbou speklé v živé maso jež nebude zkonejšeno mateřskou úbělí almužnami blesků tutlaný oheň v koudeli pláče ještě trne do smutku klímáš bortě se tichem v předivné cizotě domova škytáš kdo by vzpomínal v prohlubních rozdrcených ran tkvíš zapomenuv na hry s báchorkami dešťů zachycuješ se v báchorkách bolesti fanatismus žíti bobtná tím louhem slz trauermarsch slzavých výdechů spálených růží zakaluje oči jak tisíciletí ovinulo dětstvím mumie vůně muškátu v popelu očí hrst země na rakev už je pozdě bobtnat v těstu života ze dřeva života stesáno roubení studně smuteční hloubi těhotenstvím mračen vzduté oslepující čerň vrásek se dobírá věčnosti obličeje hlína tě zaplavuje příboj prsti v níž nikdy nedooráš tichounce se rozpomeň na neznámé tváře co s touto akrobacií hukotem svírá se vše cos miloval do nenávratných hladin míznatými pupenci letorostů znenadání postřehneš zmatenou samotu věcí zavilý potapěči nejsi než písmolijec těch mlhavých vln pod kyvadlem nebes starodávný pach nenasytné lásky tě sytí v hloží bolesti suchopáry nejmilejších tváří za bouřlivých nocí je ti mrtvo dým kadidla proříznut věčným světlem hra na slepou bábu ti otevřela oči rozdřístnuty blány vizí ale proč se dívat když nic není nic není k obrazu tvému a strašně se stydíš vyčněl jsi k čiré hloubi stesku z marastu minulých dnů z nespavosti lásky oči strhané rozvodněním jihnoucí slávy hanba a žel v kalendáři jsou jenom cizí dny zahazuješ písmo rozcestí na nichž jsi bláhově třeštil že už je nejhůře když bývá nejhůře pomoc boží nejblíže začalo být výsměšně sladko zavřel jsi hrb lásky hluboko do útrob kam odejdeme bosi a diví když pod našima nohama žhne závoj smrti na věky natažené hodiny mrtvě stojí zadržujíce dech umřem ta stínohra času se pokrývá řasami vteřin měděnka se řítí na báně zornic staleté únavy v zenitu neštěstí zvoněním umíráčků chví se hlína v nás umřem je třeba dotáhnout brázdu mlčky a pomalu od pokolení k pokolení vždy hloub k nevíře schýlení 13

14 básníme smršťující se prstence sluncí tak hrubé tak strašné láskou rty našich matek sevřeni jícnem očí v neutuchající disonanci svítání třaskavin okvětí dnů spadne a zetlí do kořenů ale ten horký skelný sliz ulpí kdyby aspoň maminko tvoje lítostivé oči nekonečná pásma lásky čiré páry odlesků se houfují aby se doleskly v záblescích červánků drsně vidíš rty se svírají aby poznaly proč se kladou obrázky mrtvému do rakve Zarazil tě sliz hnědých světel vyvěrající z hloubi plných hrud Vyvalily se dutiny země v bouři tenký pramének úderů v houstnoucí hrůze Protrpěl jsi se duněním palimpsestů teď už tušíme jak ze široka se nám chce dýchat Ohromil tě zhrdavý klid světa jenž tě nechá se vším si krutě hrát Ač kostky jsi nevrh přece spláčeš prohrav vše kostky jsou vrženy Je mi teskno vyvřelému do sucha věcí Tak se vztyčit mlčky a řvát v katakombách zasutých nostalgií! 14

15 MODLITBA PŘED KÁZÁNÍM NA KVĚTNOU NEDĚLI večerní čepobití se ti plete v pajdavý rytmus arterií a Juillac Gironde vinaři tleskají v chraptivém dešti z hrdel rosniček žluklá kresba něhy zlaté v tvých očích Magdaleno přestaňme očekávat písmo žití AVE tajné náhrobky vyjměme svou tvář z vředu na srdci a modleme se přestaňme milovat a modleme se v chapiteau cirku Ó Smrti Loučení chvalozpěv žízně otravou žhnu periskop kvetoucích mrtvol struny telegrafu do hustého mrazu hrají těmito dráty se tvé slovo vzdálí z běsnících rtů povždy ti bude nejblíže dávno oplakaný sen bez hlesu klesáme na celém těle udivení bolestným šílenstvím větrných zámků země Tak to s náma zatočí a budeme jednorucí touhou červem krásy v lačný pláč už není třeba pít alkohol nesčíslných světů průlinami věků ó Diogene zmaten se loučím omlouvám svou lásku rafije hodin mě ženou a rvou kvapem se blíží hodina nejpozdnější kdy budeš zbaven klamu zítřků řítí se samum křeče rozechvěl jsi se nikým neviděn na dohasínajícím bulváru v průvanu srdcí kamaráde vandráků jak jsme se to sešli se svou nostalgií už brzy zahovoří mašinkvery nad šachovnicí minulosti budoucnosti už brzy přestaneš romanticky vzlykat nesmytelné kouzlo jitřních písní tlících větrný mlýn rukou člověka padajícího rozpráší hvězdy v marný ohňostroj nejsi víc ve svém století než hlemýžď ve slepýším komediante komediante kapka po kapce a míra bude dovršena kam jen se utečem z tohoto města zdrávas ebenová panno hlasy žízně propukají hořce vedeny zmatenou hvězdou samy od sebe nekonečně vzdáleny nerozumí svým hrozbám v orkánu věků lavina zvonů ve skráních modrá zahořklý úsměv fanfáry od pólu k pólu ten úsměv dech lačný pachutí královských vichřic dme se 15

16 slepče lásky he he hmatáš v útroby smíchu hle nedooraná brázda rozluč se se zázraky kapka po kapce stín po snu zbude jen čiré echo vyluštěné písně vzpomínkami nasejeme krásy v křížové hvězdy kokot legendy barů Sahara bez písku Sahara bez oáz a plná kanálů nad nimiž zeješ do veletoku města pověz o smutku očí panen mušliček plných perel o trapných očích dlouhou chodbou do nekonečna ústících do lásky pověz o smutku akátů nad nádražím muže Wilsona tíha nemocí je plaše ožírá ti zajíci v kruté zimě rozprostírá se klenba vesmíru jako by nikde nepřesunovali vagony půjde tudy avion krásy trojice žebráků králů všemohoucí chudoba noci fresky neplačte tím pohoršlivým pláčem plačte pantomimy smrti zedníci melancholie jejíž stavba se řítí zedníci smrti břitva ve zpovědnici mdlou vláhu krve vonný květ hrdlem uvine Emauzy prázdná svítilno zvony věků zachvívají tebou v bezednu výhně na čem je napjata symfonie blázna vzlykající při spatření země básníci naposled se přece naplní cholera vašich veršů mněte si ruce spokojeni s horoskopem plžů TISÍC houstne smaragd noci dětino tady nenajdeš příčinu žíti zapomeneš na vše jen vejdi portálem vlastního stínu do světla ve tmách zvracet krví sladký pláč nevíš co by sis počal kdybys byl milován dřímal jsem hýčkán brlohy očí vyhloubených do nekonečna katakomb zjevením bělma vysmahlého voláním obráceného v sloup vzpomínám na vás už asi naposled Anitto Berber měl jsem vás upřímně rád A JEDNA zatím přibývalo měsíce jazzu předoucího plíseň krystalující v absintu povídáš má milá že ti hrajou viď že je smutná ta muzika pod světy minut pracující kořání uchechtáváním bílých vteřin hrana vlají dokořán už neodvrátíš sežehlou svou tvář NOC birken břízy zanícené hlasivky ticha zanícené láskou birken hřívy osy blankytu zlatistá míza rozmnutá v dlaních elektrických žen brzy už brzy tě smutek strhá zrcadlením vášně od pólu k pólu sesouvají se stíny do hymny života můj milý pane Carco zachvěješ se mlčením otců tím dusnem zavěšeným v prázdnu 16

17 zedníci krásy zedníci melancholie bylo sladké to čekání kdyby měla zemřít socialistická naděje komedie teprv začíná vodopád rukou nad městem se rozhlučí a tebe už nebude vodopád rukou plejících býlí jemuž jsi říkal hvězdy hvězdy prosakuje ulicemi závrať věků signály jimiž vyjí bílí chrti roztrpčeni dílem básně staňte se obrazoborci staňte se demagogy hrobníci komet jednoho úmrtního dne zachvátí vás pověrčivý stesk krev hlučně tepe v dohnívajících bulvárech tolika lidu jako o pouti krev vychechtává strašná hodin tvář jen se napij dosyta přišel jsi nahý a přioděli tě k jaké slávě jsi okrvavěl věštectvím nahoty v rozžhaveném zrcadle průtoku věků maně sináš tápaje po skle ženství zřítelnicemi zuhelnatělými vzpomínce života sladkého v závrati spjatých rukou v předvečer mrazu v předvečer vánoční saze flóru rozetři rozetři je v kelímku bělma do pěny posledního sbohem všemu sbohem sněží vysoko na nebi to jen cizími hvězdami mrazivé temno se sype hrůzou sladkých vůní jako bys dávno umlknul v hluku očí zdusených stihomamem snářů Milovat karavany slepých myší hlodajících zásoby kultur všechny věky kvasí jak míza stoupá dětinstvím života lásky hlas nejubožejší hlas roztopí kov smrti ve vodopád květů ve vodopád slz arabesky smíchu krví pláčem jen kostlivci se umí mlčky smát v přílivu patiny umět se mlčky smát na spáleništi srdce tlukoucího vroucně v obzor chrámový rmut dávivého světla tě otrávil příchutí mléka v nalitých prsech spáleného vášní kříž hloubi popelu na ramena se těžce sesouvá v studánkách běsnící krev země poznamená žíznivého poznamená akordem náhrobků že bude jak lišaj lišaj smrtihlav a jako bůh poznamená znamením tříště slz jež promáčí obličej v průsvitný papír a blánu třaskavý smích křepelky připomene monstranci vesmírem hřmící do prázdna chrámu Zníš propukaje v ironický pláč jak jinak odplavit leklé ryby snů sbohem hvězdy a korále zem laskavá matka mrtvých vás přijme děcko přetrpké panenky v hloubi se lépe dýchá v hloubi se nenávratně spí nadýchané ovoce smíchu krystaluje v rubíny hermelínem plísně sbohem Judit hle sněží vám na cestu sněží vám kokainem 17

18 bez břehů běl v dlaních přikrývá oči rubášem smršť očí bez bělma těch očí bez zornic sbohem močály sbohem města tento pozdrav jsou Erynie můj bůh v cylindru má lampa psyché ve tmách na ty básně plije 18

19 ZA SVÉHO DĚDA barbarský Hoste světa jenžs nám vdech strašnou duši hlíny smrtonosných kroků barbarský Hoste cizinče jenž slovem ze země tělo mízy rveš tryskající zrozením smrti křídla pylu prolnul jsi větrem nesoucím je k zemi pozlacenou bezmocí smějící se sopkou voláme tě pohřbeni přezrálými srdci propastí jejich bolestivě vsakováni voláme tě marní marně nedej oh nedej nám věřiti v potřebu vzkříšení vzkříšení smrti až k zalknutí dusný hmyzem obtáčí nás stín náš jak vesmír se toče naprázdno na tuto sypkou podívanou žití v níž chrlíme života svého rmut a něhu na tuto podívanou bezdechou jsi nás vyštval do čepů osy světa jsi nás vsadil jak jenom bosi a diví vydržíme tohle šílenství víru to hluboké napětí vzpěr Hoste našemu zoufalství bez tváře a úst jiným pomáháš sám sobě pomoci nemáš tak naše nemoci i tobě vyžraly tvář vyhloubily prostor do nekonečna samoty už nesmíme ani zoufati udusíme-li se v zataraseném hrdle chliptěním lásky uhnívající banalita srdcí jež's nám dal jak dětem chrastítka k ukonejšení uhnívající náboženství srdcí destiluje nás propadlištěm mesiášů obaleni květem bez začátku komedie nemůžeme plivnouti v oheň bratřím spíláme bláznů s tlukoucími srdci čekáme naplnění trestu bez chuti bolí každý úder tepen v jichž kalendáři jsi zapsal své vlastní zlo grotesky silných také potřebují pohřbít hle hřbitov kultur hřbitov civilizací vymýcené rty naše lačníce zduřely v chumáče děsu nad proláklinou nebes kdyby nebylo nápoje nebylo by žízně stesku Bože náš odejmi ten kalich od nás odvážíme se shořeti v rodném kraji úzkosti nekonečna na této zemi a na tomto světě rodný kraj zhnětený v dutiny našich kostí zhasíná výbuchy zrní do tmy kleteb rodný kraj podemletý přívaly hvězd té mlhy hvězdnaté v rezavícím času rodný kraj nadarmo rozžhaven uhasl v život náš vzpínající zplanělé ruce a rty nadarmo rozžhavený prázdnem dech tvůj zhasl v život náš živým masem ran nihil es z marna do marna nás vrháš potácet se tápat paradoxy těhotného umírání nikomu ze živých nebude dáno dosáhnouti vemena církve slz těch černých slz naše oči nejsou perlorodky naše oči oslzaví teprve nahou slepotou mlhy teprve oslzaví ve zvířetníku rakví prodírajících se bahnem nekonečna k poslednímu soudu 19

20 teprve mrtví poztráceli jsme zrnka z růžence nenávisti k předkům obnaženým tvými dary snad jsme i rozesmáli smrt svou jež vysmekla otěže z rukou tvých tak jsme se sami chvěli strhující vůní plačících děr země zmíznatělých v pupence letorostů tak nás mrazívá v minových podkopech jež zatajují smutný dech svůj rozrostlí v chuchvalcích mechu a lišejníků bez přestání burácíme kořeny smrti od věků do věků rozžíháme po každém výbuchu zhaslé lampy květů mrazí nás zoufalstvím rafijí hodin ve dmutí blížících se kroků snad teď snad teď my mrtví vydávili jsme tento svět do rukou jež zatlačily naše oči teď hlučíme zkamenělí láskou slitování v terči vlastní hanby dřepíme v té hloubi za hvězdami vzdáleni bludného kořání v bludném smutku řítících se sfér srdcoví panáci dřepíme balzamovaní touhou čárajíce legendy životů milých voláme tě oslyš nás prosíme tě oslyš nás od věků do věků se kymácením horstev řítíme životu v tvář rozrostli jsme se v obrovitost hlubin je zase více místa pro vředy na těle našem voláme tě oslyš nás prosíme hlinovatkou žhavou prosáklí celí z hrobů svých těžkou vláhou lásky rozkvétáme dokořán volajíce krev tvou na naše děti bude nám těžké zmrtvýchvstání bude to konec z mrtvých vstát z hrobů svých otvíráme prohnilé světy svého příští prosíce o déšť octa s krví z hrobů svých promáčíme rezem svaté žízně oblohu vnitřnostmi zlého otěhotnělou z hrobů svých vpadáme chórem do modliteb satana v úzkosti bez pokory sami sebe sžíráme hltajíce chléb zemin a létavic máčený v rezu krve naší pláčeme v zpovědi zalykajíce se larvami a červy krásnějšími našich hříchů zalykáme se dávno zbytečnými slovy jež bouřívala zemi i vodstvo prosíme tě oslyš nás prosíme tě Bože náš všechna úroda srdcí ať podmokne vlásečnice kořínků ať zhynou ať zhyne život bezpomocnou žízní povržená marná maškaráda prosíme tě oslyš nás oslyš nás mrtvé my nemáme hlasu žádat laskavosti tvé prosíme tě oslyš nás a znič všechen čas vlíbaný mámou houpavou písní šišlavých slov něžných matné sklo tváří zhrublých hvozdy lásky roztřískej přívalem shůry 20

21 tehdy my mrtví v hloubi plísně rozlomenou hostií naleznem strašnou lásku tvoji naleznem strašnou slávu země jak se to směšně houpáš ty olovnice srdce vesmíru na niti lásky z hrobů svých chrlíme němotu vrásek věků zahleněných nánosy nahé krve na toto propadliště zítřků se slin nedostane byl jsi krásný Hospodine šesti dnů Hospodine kdo tě ztrestá počali jsme chápat hanbu země úpící v horečce omladnic vyhřezly oči naše rozbodány spojnicemi hvězdných pólů žízně oči naše protkané nesmytelnou září rovnoběžek a jiných strun kroužících před pádem v majestátu nebes zalykáme se prohlédajíce řekami arterií nad nimiž dým splizlý mlhovin křížů prolínáme nesmírnou klenbou prolínáme žírnou zemí ornicí do klasů bosi a diví očekáváme okamžik zrození ten okamžik loučení jednou nadejde dychtíce se naplnit živou šťávou krve jeden po druhém všichni vzhůru voláme až já půjdu k cirku maminko jako bych šel do války budeš plakat celuj mě celuj svou žhavou krví chce se mi věčně tak sladce dřímat den burcování přijde den zrození podoben Poslednímu soudu konečně uvidíme salto mortale Boha pod chapiteau cirku nebes úderem mateřství rozčísnutý chrám vyvrhne Mesiáše omítka spadá fresky zarostou smysly země a budou plakat pozemským pláčem s námi hanba a žel v křeči potupy neprůhlednou klenbou hřmící budeme zbaveni mázder již se derou kořeny všemocného chorálu a země puká vydávajíc svědectví žízně chorálem čníme řvoucí z hrobů svých křídly propasti zalité bolem milosti tvé v úvozech dřiždí ze skal praménky do krve obnažené šťávy našich sil v očnicích žilnatá síť času žluklá prolnuta tvou láskyplnou něhou žhne měj strpení s námi prosíme tě oslyš nás a netrestej životem za hřích zplaněly ruce a rty přimrazeny na podkově zmetka času potupa maniaků zalévajících vlastní rány žlučí potupa maniaků přece se ještě ptá Hospodine kdo sejme tvé hříchy s nás Hospodine Hospodine kdo tě ztrestá vae victis nadepsal jsi všechen plevel vae victis rozežíráme tvou tvář hmatajíce do prázdna po tvých očích vyrveme tvé zornice tu troucheň zarostlou v každém dechu světa dobrotivý Bože oslyš nás 21

22 plníce se vlnou víry zetlíváme světlem zvolavše oslyš nás rozpláče se každá heroická maska teprve uvěří pod kopyty koní slyšíš přece ozvěnu kroků snad tušíš šepotání vlastních křídel lásky potřásáme hlavou nad pantomimou smrti nezměnitelný cirkus života jde tady je katedrála smíchu slyšíš přece úpění rozdychtěných mumií dobrotivý Hoste smrti zahlaď dny zahlaď dny příští prosíme tě oslyš nás 22

23 PÍSMO ZEMĚ Proměny hle oči mramorovaná vajíčka zítřků jichž neuzříš pro minulost svou noc plná drásavých trnů kapradí zlatého zázraky lurdskými otupělý poslouchám bičující hlas který mě dosud neustal volat chvěji se mlhou roztavená zvonovina hlasů oblévá mě sžíhaného padoucnicí neustanu truchlit prosycen tisícerem volání zakrvácených žízní přemýšlím o stáří očima se hrbím pod puklým nebem ztiš se ztiš ty srdce nech věčnost klidně spát na věčnost zmlkni krví svou neprobouzej teleskopy klenbu této noci a hvězdy lidského zoufalství setbu zlatou plesnivýma očima nepostřehnutelné rdění plísně usazuješ lásku na věci mrtvých ó masky! plač a plač marně nad spálenými relikviemi jak vítr nad řekou stínů jako pryskyřice slzami se vznímáš v lupenech rukou svých k modlitbě je zalomiv štítíš se těch rukou zplesnivělých očima z nichž jsi rval býlí zdivo světa ty smutný který nemáš pravdu v neznámu stínu život prolamovaný stříbrem padáku vřídlem smrti nemysli na svá slova na popel v bezvětří slehlém v mlhu rostoucích křížů tato plavá noc smrtelná v tobě hyne dětinská tvář osudu hráče s pláčem jak musila být velká tvá smrtelná noc plavá div se ó div se jako by v útrobách mrazu křehounká větvička radosti to jméno naplněné hořem kde jen jsi zapomněl matný život svůj ve vyprahlých stokách útrob bezdechý na křižovatkách vlastních křížů bdíš vracíš se jak se ti zasteskne k souhvězdí dětí poutníků přesmutných bezdechý zříš své hoře z bláznovství v zoufalé hře na smutek klíčících slov bolesti živící tlící almužnami žízně stesku mázdra má stržena pramení život můj stín srdce do čistoty dnů bloudících vodstvem zemské krásy silicemi pustých smutků živen co mateřským mlékem zalykáš se hlty vzduchu zdá se ti že bdíš v mléčném svitu mrákotného klíčení zrána se rosa čistá rozesnila báněmi nebes tisíckrát na jedné travině v svých slzách pak jsi zřel úsvity marných her zatím co hrdlo se ti vzňalo v písni nevěděls co říkáš chláchole ženský pozemský pláč deníky ženského času očí někdo jiný za mne hrál matný život můj hluboce truchlím svou hanbou sliznicí dráždivou objetím hltám zemi svou hle zmatený sykot vypařujících se smyslů 23

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ČERVEN 2008

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ČERVEN 2008 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ČERVEN 2008 1. Chtěl bych si půjčit (od gabkin) 2. Nezavěšujte, prosím... (od Boleslava) 3. Pod hladinou... (od black.heart) 4. but i want you (od Adrianne

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Jak předpovídat počasí?

Jak předpovídat počasí? Jak předpovídat počasí? Umění předpovídat počasí je jednou z důležitých schopností všech zálesáků. Předpovídání počasí vyžaduje trochu postřeh a musíte vědět, kam a na co se dívat, pak ovšem snadno tuto

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_111 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

MILOSLAV BUREŠ: OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK Pro ženský sbor, alt a baryton sólo, recitaci, dvoje housle, violu a klavír

MILOSLAV BUREŠ: OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK Pro ženský sbor, alt a baryton sólo, recitaci, dvoje housle, violu a klavír BOHUSLAV MARTINŮ KANTÁTY Z VYSOČINY Na texty básní Miloslava Bureše Pražský filharmonický sbor Sbormistr: Lukáš Vasilek Recituje: Petr Štěpánek 5. června 2014 19:30, Rudolfinum http://www.filharmonickysbor.cz/cs/concert/sborovy-koncert-5-6

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý DRUHY LYRIKY Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012 Ročník: osmý, devátý Vzdělávací oblast: literární výchova základní seznámení s pojmy Tento projekt je spolufinancován

Více

věnováno H. P. Lovecraftovi

věnováno H. P. Lovecraftovi SOBĚSTO věnováno H. P. Lovecraftovi Pamatuji si každý okamžik svého života (vlastně si spíše nepamatuji, že bych nějaký nepamatoval). Nevím, zda to byl dlouhý život, protože ho nemohu měřit s jiným životem

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy. Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád.

Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy. Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád. Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád. Na jižních svazích moravských dá slunce sílu svou v

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře.

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře. Eta Carinae Vzdálenost od Země: 9000 ly V centru je stejnojmenná hvězda 150-krát větší a 4-milionkrát jasnější než Slunce. Do poloviny 19. století byla druhou nejjasnější hvězdou na obloze. Roku 1841 uvolnila

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Jiří Wolker. Epitaf (= nápis na náhrobku)

Jiří Wolker. Epitaf (= nápis na náhrobku) Jiří Wolker český básník Narodil se v Prostějově v roce 1900. Byl výtvarně nadaný, hrál na housle. Studoval filozofii a právo - nadchly ho přednášky F. X. Šaldy. Stal se členem literární skupiny Devětsil.

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Jan Dismas Zelenka (1679-1745) Il Diamante, serenata libreto

Jan Dismas Zelenka (1679-1745) Il Diamante, serenata libreto Jan Dismas Zelenka (1679-1745) Il Diamante, serenata libreto Překlad z italštiny Jana Pelánová 1. Sinfonia 2. Recitativ Terra: Tento překrásný drahokam, jenž zplodilo Slunce v mých útrobách a v němž zanechalo

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Nabídka programů pro školy. Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy. Téma U nás na statku

Nabídka programů pro školy. Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy. Téma U nás na statku Nabídka programů pro školy Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy Hlavním cílem je ovlivnit vztah dětí k přírodě a odpovědnost za jednání vůči prostředí, rozvíjet ohleduplnost

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ

LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ Listopad 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk

Více

Svatoprokopská jubilejní. 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou!

Svatoprokopská jubilejní. 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou! Svatoprokopská jubilejní (nápěv: Ejhle oltář... ) 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou! Česká vlast, hle, slavný svátek světí, - paměť koná Syna vznešenou! Sedm věků zapadlo

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: I/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 12.9.2012 Třída: 2. Datum:28.9. 2011 1 Květiny - text umělecký a

Více

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová Říkadla pro celý den František Hrubín Ilustrovala Lucie Lomová a taky navečer Milé děti, milí rodiče, otevíráte výbor básní Františka Hrubína, který patří mezi básníky, jehož děti opravdu milují. Těžko

Více

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl)

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) Tobě 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) 4. Pak snad ti dojde (L. Štaidl / P. Vrba) 5. Smím dál I (L. Štaidl / L. Štaidl) 6. Ty, slunce

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Druhá liturgie Církve československé husitské

Druhá liturgie Církve československé husitské Druhá liturgie Církve československé husitské D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce Náš Pane! Ty jsi má pomoc. Ty víš,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

Objevte. vánoční nabídku

Objevte. vánoční nabídku Objevte vánoční nabídku Vánoce jsou již za dveřmi Přemýšlíte nad tím, čím překvapit vaše milované? Hledáte nápad na dokonalý a stylový dárek? Vytvořte si svou osobní sadu nebo si vyberte z jedné z našich

Více

Básníci BÁSNÍCI. Očka -... Květ -... Skřítek -... Autor: Mgr. Iveta Sedláčková

Básníci BÁSNÍCI. Očka -... Květ -... Skřítek -... Autor: Mgr. Iveta Sedláčková Básníci BÁSNÍCI 1. Přečti si obě básně a pokus se je zarecitovat. 2. Napiš jména básníků. 3. Kolik slok má báseň Co všechno musí udělat jaro? 4. Najdi a napiš za každé básně alespoň 3 dvojice rýmů. 5.

Více

Otokar Březina Moje matka / Mia Patrino

Otokar Březina Moje matka / Mia Patrino Český esperantský svaz, Svitavy (Muzeum esperanta), a Společnost Otokara Březiny, Jaroměřice nad Rokytnou, (Muzeum Otokara Březiny), Česká republika. Ceha Esperanto-Asocio, Svitavy (Esperanto-Muzeo), kaj

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci při práci s uměleckým textem zopakují

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Můj podělaný svět 2 Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Básně, fotografie, kresby dětí v básnické sbírce vznikly za podpory Nadace OKD. Děkujeme Vážený čtenáři, dostává se Ti do

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Jiří Orten (1919-1941)

Jiří Orten (1919-1941) Jiří Orten (1919-1941) Jiří Orten (vlastním jménem Jiří Ohrenstein) byl český básník, představitel existencialismu a mladý talent moderní české poezie. Orten je významným představitelem Jarního almanachu

Více

1. Rozstříháme jednotlivé verše básně. Zamícháme a necháme žáky vytáhnout.

1. Rozstříháme jednotlivé verše básně. Zamícháme a necháme žáky vytáhnout. č. 18 název Hra anotace Pracovní list zábavnou hrou žákům přibližuje poezii. Zabývá se básní - rozborem, slokou, veršem i rýmy. Součástí pracovního listu je i metodika. očekávaný výstup ZV LMP Jazyk a

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více