Josef Kostohryz. Verše mých začátků ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Josef Kostohryz. Verše mých začátků (1926-1943)"

Transkript

1 Josef Kostohryz Verše mých začátků ( )

2 APOKRYFY ( ) 2

3 PÍSMO OČÍ NEBE MLHY Vůně dětství prohořela dusíš se ve škebli sebevědomí sdrhnuta s klasů zrna a zbyly plevy vyschlé dlaně svíravý stesk škleb ve hvězdici větrů výsměchu bezživotí mráz bílý kdy je klidný chlad bosým a divým čepel dýchá v týl chléb v napjatém tichu chřestícím jak drtič kamení martyrium věrnosti řetěz jímž se modlitba spíná v hlubokém cvalu zaťaté oči koně tichého trpitele ty oči jichž bělmem se provaluje a čistí zem širá těžká zem vyvstavší v obzoru bolestnou mocí mateřství hle bělmo se prodírá rodičkou zemí ze srdcí žen tryská co mléko pro děti a v stejnojmenné noci jsou přeorány obě meze a do nakloněných hloubek padá popel krve dým loučení příval snětivých jmen jež opadala a šeptem prohnívají spící písmo velikých dnů řine se obzorem umírajícího tlící písmo na hrsti rozcestí již našlo dítě jak zrání dávivé hry není rozumět těstu hlasů jichž slzy prolínají zastárlá epiteta epiteta lásky slzy ptáci se houfují v zrcadla černi trouchnivé tep srdce potok střevíčků drnkajících mandolín za okny mlhy Jen jedna jediná máma hora jmen Marie Matky bolestná mázdřička modřící domov sladkou dálkou něhy husté a neprůhledné nebe nízké drsné mlhy toť naše víra dar v kuropění dunící úvozy v nichž teplají kaluže teskných slov vědomí rozvířené rozškrabaný vřed plný okov jejž rumpálem snů vážíš vřed slepý do nejsytějších akordů zrní jež z něho vzklíčí ve vroucích vůních černým brázdám blesků cituj své úzkosti milovat plnou tíži a neprůhlednou z níž srdce zvonů žene krev do nás krev hořkou a hořkou mléko a ovoce v mámině zalykavé obraně slzavého údolí duní tišina před bouří sedíš nechápavý a obrůstáš nemocí ze sna dávných ploch husté a neprůhledné nebe pod nímž třeštící v samotách slepoty vítr nosově hvízdá utíkáme do sebe v převracení hrud a brázd jež vrostly do nás 3

4 co vše nám tane na jazyku plno zoufalství srdce zvonů sám kalich hořkosti tiše vlny v marastu výročních dnů jak to duní na rakev kámen kříže vleče se drsnou mlhou kříž váhavá tátova modlitba váhavá modlitba moje a nás všech žár stesku po síle v němž jako v krematoriu strašný pláč ostře chřupe jak zmrzlé trávy v šíři tak těsné ze sna mrtvých ploch uvázli jsme jak třísky v životě a život nás bolí dej živé plochy a úrody na ně nasyp a úrody květů a lupen otvírající dech očí života víru jež prolne čas náš jako sůl ničeho nechtít než opia sebe Tebe jak svatý Augustin dar smrti jsem přijal již časně zrána zaklínadlo života dej živé plochy semknuté nebem rosy v úzký nízký pruh ve vítězný oblouk šíře té mlhy našeho nebe jež roste dolů a dolů proč omezovat líc a rub ať stěny prasknou v povodeň díla dav dav čekající na slavnosti květů na nezvěstnou snítku běl z kamení zbořených hltavých dásní vystavíme stíny k poznání úžasu klneme bez hlesu strnulýma očima a otevřeni dokořán zpíváme bosi a diví zpíváme v aréně Salve Caesar morituri te salutant Věřím Pane pomoz nevěře naší! 4

5 PÍSMO TESKNOTY Chromý pláčem zastírám si zem křížem krážem běžím jak Solon abych zřel dým ve větru šlehaný vlaštovčími křídly a bázní jíž předky miluješ napěchovaný chudý stůl věrným stádem slz nesměl ses ohlédnout za tím cos miloval teď zvroucnět v baladický stesk nazlátlý dechem hvězd pod svíravým tichem zalykavé žízně mámino nebe plné něhy modrá nemocnice očí zde se léčí mateřídouškou nevíš zda se bojíš zrajeme z rosy pošetilá lásko horečnaté písně rosy jež jako náhlý hlad zaťatými zuby tryskajíce jsou vzlykot cedí se rosa živé vody z mlh pustil jsem si žilou to je má vlahá rosa slitování slov rozežírá jazyk jímž pliváš útroby ztratil jsi ticho jak demagog svá gesta lopatky epitafu na střeše věcí plíská žalm smutky v nichž se rojíš bledý jako stín těch smaragdů co bývaly naše louky nezapomeň jak to voní čím to voní dnes mámo k ledu ve tmě přivonět jak prsy sazemi černěné v louži stesku krystaluje užaslý hlad jde matný rys světic ze starých obrázků v nichž jsem tonul spatřiv opadávat dny tak nás to zavede proč dýchat na srdce toho jsem se nenadál nachýlil jsi se k letmému polibku jen se rozpomeň milovat pach táhlých kuropění když vidíš ambity jak vesmír se točit naprázdno nejprostší zestárlo v úšklebek a je nade mnou který si hraje v lednici smyslů překrásná panenko husopasko namalovat prstem orosené bulvy ozvěnu lesů ztratil jsi gesto ticho tě schvátilo ticho dítěte velebný kostelní mráz teď samotě se zmítáš sám ve tmelu věcí sklíčen a stár bohatství rakví z nichž kořínky rvou smutný symbol těla křišťálový rez lásky brázdy se otočily krví navrch i když se stmívá stmívá se jako sen a snad to nebolí v příkopech pasek zmijí sykot zvony sladká vůně mandlí navrací se čas milovat pach stínů v nichž se líhly dny navrací se radostné zoufalství svítilna věků s níž si najdu své století stůj při mně neznámá světice tvé oči z tak velké dálky jihnou dech tvůj cítím jak šťávu vinnou proteplávat zrcadlem světa 5

6 smykaje se po svém stínu jenž tě předběh dřeň vytrhaná nepřestaneš se pateticky kát v radostném zoufalství neboť čekáš na proměnění mateřskou řečí v Káni Galilejské 6

7 BALADA ŽIVOTA TĚŽKÉHO kalich zavržení v němž se hemžíš prolnut moudrostí minulých století zvířecky zvášněn chroptěním obřezlých století jež nejsou cizí dusné hluši tvé zachvátila nás mánie dýchat zatím co spíme osleplí žízní smyslů chamradí snů hlučící kvítí plíseň milosti v urnách jichž útroby krvavě dětská čistota jasná zasychají cévy když se mýlíš strašnýma nohama donucen běžet zrcadlem světa země široký otvor plný hlíny jímž se prodíráme slzavějíce hle dým osudů nad zelení vesnic tlí zahrabán ve zdvižených pěstích hle ve vzdorovité pěsti svíráš dým a vítr jej roznáší nenáviděný kruh stočený had tě uštknul při početí had věčnosti jíž jsi přikryt abys nedosáhl svého povrchu po paměti se plazíme narážejíce světem na bezedno dotýkáme se plsti pláče konejší chlad konejší skřípot veřejí zubů šílence vábí nás okřín ze dřeva jehož trpkost prosakuje přeslaným jídlem splaskly zorničky bolestí nepřiložil jsi hojivé lupání tak ztrácíš plachty jsi zžíhán v ostružinném keři v průtoku hukotu lesů bystřina se valí ba strž v náručí jak's zemi chlastnul v náručí zemi svíráš to trní s vlažným mlékem přemílaje v ústech tak oráš teskným roráte dásně své a jazyk a oči rtů jimiž padáš navečer pokorný do šňorků pustý mlhou nabíráš do úst ornici a řveš do hloubi zmechovatěl úsměv vrásek má země smutná ty svíráš k umačkání až v hrdle praskají žíly a krev se řine vzlykotem křest mlhy kraje drsná chůva má stará bába jejíž život strach v rozsedlině ostří ale vášeň milosti láskyplné obětování dětem nasáklým mísou mízami utřenou zkrotlí jsme nad splavy vzpomínajíce vzpurní vláčíme se mlhou mlhou jsme hněteni v níž den co den bezejmenné stíny otců potkáváme propadáme se do hloubi prázdna tíže když jen jedinkrát jsme se zadívali na fortnu nebes rovnováha ztracena navždy jako bychom oněmli už dávno slepí všemi smysly odnikud nic a nikam jen dlaně si rozrýváme o zem tady pro tento den za dnů slavných sil jež máčí a žvýkají vratký jed prsou tvých země ty země nelitovat stesku jenž tě nese a stlačuje až vytlačí podobu tvou do hrud a do kamení 7

8 bázeň rukou tryská jak šílen vášní piješ olej z věčných lamp domnívaje se žes pozřel čas zatímco krev ti všemi póry prýští to věčné světlo toužíš smrtelný tesknem v sobě rozhořet dmýcháš třímaje pěnu smyslů jež voskový nádech na věcech sladce vine netřpytné zlato krve tůň mámivého ohně jak na kolébce skvrna srdce kdo maloval ty koně a jejich oči dívčí oči abys je miloval ty světoběžník rodných brázd pořezal jsi se o horký skelný sliz jejž umíněně oškrabáváš z dechu věcí neplač to nebolí jen chutná klíčícími zrny neplač je ticho ticho slz kopřivy a svlačce rostoucí do nebes přikrčeny za zdí kopřivu mráz nespálí co tedy nás spaluje skrčence za hlízou vědomí mha setřela starodávné i dnešní a tak jenom v bouři dostaneš křídla pylu v bouři a ve smutku a v bláhové naději jsi jeden plamen hvězd blesky ty drsné struny za nás zívají hlady klíčíce přes pryskyřičné mraky ve sklivci se zjevuje moře písku jež prořezává oči aby prostoupilo obzor to je ten písek jejž vynesl z moře Satan větrné zámky země modlívali jsme se vzpurně hluboko pod svými srdci ale teď už se neumírá ani za smutek víry olizující co chlístání zvonů v této kobce zvonění pramen jíní usazující se na chleba voňavé jíní plesnivina pod níž jihne padavé ovoce sedrané v modlitbách rozsévače třpytí se nad Betlémem to víření slz šílený šepot v slepotě bez sil jen se rozpomeň na vlhký hlas maminčin ustrašený mokří soli jsme chudí a obilí nám snětiví v rukou jimiž jsme je seli déšť klam se zdvíhá jakmile všechna uplynulá století ztuhla do stínů horoucí ruce roztřesené dráždivostí prvních polibků vystřebávajících sněť po této stezce jež je úzká a temná půjdou chudí a budou nasyceni blahoslavenstvím my kacíři jdeme za nimi po stezce ještě užší trním a kamením prosťáčci z Apokryfů ale my než se setmí vzplaneme nedotčeni soumrakem a půjdeme snímat slzy světa Ty jediný nad námi hleď náš kraj je smutný a tolik dole každý šelest v něm je ranou a úder hromu je mlčenlivým rozevřením rtů jež chtěly a chtěly by něco říci udivuje nás šplouchání dole jež poslouchajíce jsme ještě níž až na dně až na dně tkvíme plytcí a odtud lomíme rukama strháni žasem dej kus země třaskavinu jediný pevný bod 8

9 dej kacířům pravověrným důkaz jak se ničí jak ničíš sám a osvěť nás 9

10 STUDNĚ SAMOTY Tak se ti namane překrásná zornička v okamžiku zauzlení děje nesmírná touha po lásce mě jala z dřeně své samou zemí tryskající prahnu tláskám ovoce úsvitů tláskám dětství konejše tak nezadržitelný pláč podobat se Šavlovi podobat se Šavlovi to nelze ani snít kahan touhy jsi zanítil abys poznal jak strmíš v prázdnu prodléváš ve svém podzemí jen jiskry prosakují zemí tykadla cizích zeměpásů dovrší se jednou hymna bolesti až se dotkneš meze svého stínu Ponuré těsto oharků přehrabuješ nemaje čím hloubit nádrže svátostí lítost rez na skle v závrati básní jiter tak strašné kolísání před pádem přesladce tepající vůně lásky tkví v hrdle ta břitká čepel nesmírná touha po lásce mě jala a vše ve mně přestalo růst teď hledám teď hledám kolikrát ještě nenajdu zhnusen kolikrát už jsi byl prach a popel vždy znovu a vždy strašnější donucen vstávat k poslednímu soudu Jednou jsem viděl maminku všemi průduchy hvězdami dštící krásu lásky sklánějícímu se měsíci koktáš své Ave Maria tím bolehlavem příliš stár krví popsaným papírem okamžiků se dívaje nevíš a nezříš za mohutných nocí nezbývá než strnout v dávivě vazké žízni jaká nahota před sebou samým ten strašný trauermarsch jak strašná nahota tě ještě čeká ve čtyřech sklepeních srdce Ze dřeva řezané sošky svatých se po čase rozpadnou v síť plástů bludiček tak mlčky se rozpadnout a nebláznit nebláznit životem! Na co jsi asi myslila když jsi umírala hleď mne tu servaného trhavou bolestí samoty a neber mně k sobě svýma očima jichž podoby křečovitě hladím lupínky jitrocele Strašlivý milenec domova jenž svírá mé údy a kolena k neustálému klekání mea culpa závojem pláče šíře děsu si urvat svůj díl na tomto světě 10

11 IRONICKÉ SESOUVÁNÍ ŽALU prodíraje se trním a kamením své tváře zastři si oči rukama a pozorně vyslechni modlitbu nikam pach žen bortících se celým tělem ve špendlíkovou hlavičku přítulného vzlyku stékají svinutá světla mléko beznadějné bolesti klečící krve rtů v nevidomém úsměvu symfonií užaslých náručí tíhnou umyté šmouhy jara rozvinuje se pyl plamen plískající z květů hvězd hluboko ve studních přehořký nápoj zlatisté mízy prosakuje pásmem horoucně lepkavého ticha dětí prosakuje hloubí pozorného ticha které tě sytí v mlhavých táních obzorů v srdce nevěřící slepče epileptiku všemi smysly chliptíš do sněhu pokrývaje se růžemi vosku pěn v přílivu žalmů prostoduchý úsměv jímž se vine zpěv v koloběhu zvonů ještě jednou smrtelně litovat ve svíjejícím se zrcadle domova patheticky litovat v pásmech cyklonů rozvívajících všechny možnosti bezesně zemříti němý vyřezávej tetanickou nákazu šlupiny lásky sošky do výklenků štítu vše bude zapomenuto mlezivem dešťů tesklivý závoj zkřížených rukou bude rozleptán jednoho jitra prach s popelem se rozletí předháněje žluté chmýří pylu čím si to zahaluje země vzdutou tvář že prosvítá jen těsto věčných lamp 11

12 KOSTKY JSOU VRŽENY den za dnem se ponenáhlu vytrácíš ze svých očí všechno se odehrává nad smrtí rozbřeskují se nečitelná písma křižujíce se ve smrtelný jek kde býval soutok sil v amfiteátru děsu špendlíčkem hrabeš jak osiřelé dítě smrštěmi volání nenávratnem strhaných úsměvů se popínáš po zvířetníku srdce zvolňuje tak vysychání lící nepoznáváš tvářnost proroků sestoupiv obnažen pod šlupiny žehnajících dlaní nevykořenitelná nákaza kleteb když mlčíme těžcí semknuti úzkostí zřídel flétnovým cvalem vláhy dětských her třeskuté ticho odkapává to srdce plž chroumá života list ve sladu vůní mámivých studánek ébloui ébloui muškátovou vůní zříš usedavý mráz své vratké hlavy pobolívá tě tklivá krása vkloubených hrud v hypnóze věrnosti pathetická lkání tupým mlčením v povodni tiše tápeš v sinavé stříbro rezu staré lásky jež tě dusí mléčnými akordy západu ocitáš se v zamhlívající tísni prvního polibku nikdy jsem nepolíbil poprvé Bože můj kde už jsem viděl tento stín ohmatávaje zem ďábelsky se slyšíš chechtat z její hloubi skulinami tesknic jsem se tiše smál polykaje chropot jenž zblble umlkal hle Jakubův žebřík maniaku stýskání smutek rozdrásaných zrcadel bylo ti napověděno co se svíjí v rakovině klidu hromnic pod něž se utekli moli otřásající blesk věků dusno dýmu dohasínajících smolnic v němž vlastní tvé zoufalství šestáková komedie z jarmarku zevšad řvou megafony mátožné ruce lásky pod zvadlým nebem hvězd kolébajících dny v neustálém tlení vyjedené dny v kamení mlh plíseň gest nad propastí prohořelých blan bolesti z neproniknutelné tmy hluboko za hvězdami vyhřezli jsme mlhami splazujícími se z útrob výší v kalu tušení zadrhávajícím hrdlo trneme vzpomínajíce vše je matně dávno bosi a diví vzpínáme úzkosti obnošených památek zvětřivše zemi mokvající krví z jílu podzimní stesk prázdna čiší vyčítavé bulvy rozvalují zemi na níž jsme tolik lpěli ze spálených výší vroucí slepotou ševelí slad stékající krve rodičky země naší ve šmouhách mízy vyhřezává zrak jímž pníš na teskné banalitě duh prostírával ses medem víry až k mateřské laskající pýše hladícím dechem rosou 12

13 umyté dny hlaholící zráním jader jsi vykopal a prohrál jsi vše ve stravujícím tě strašném snáři vyvřelina jader maniaku stýskání na zatmělém nebi jsi zbloudil okamžiky králů po probděných nocích ruce modlitbou speklé v živé maso jež nebude zkonejšeno mateřskou úbělí almužnami blesků tutlaný oheň v koudeli pláče ještě trne do smutku klímáš bortě se tichem v předivné cizotě domova škytáš kdo by vzpomínal v prohlubních rozdrcených ran tkvíš zapomenuv na hry s báchorkami dešťů zachycuješ se v báchorkách bolesti fanatismus žíti bobtná tím louhem slz trauermarsch slzavých výdechů spálených růží zakaluje oči jak tisíciletí ovinulo dětstvím mumie vůně muškátu v popelu očí hrst země na rakev už je pozdě bobtnat v těstu života ze dřeva života stesáno roubení studně smuteční hloubi těhotenstvím mračen vzduté oslepující čerň vrásek se dobírá věčnosti obličeje hlína tě zaplavuje příboj prsti v níž nikdy nedooráš tichounce se rozpomeň na neznámé tváře co s touto akrobacií hukotem svírá se vše cos miloval do nenávratných hladin míznatými pupenci letorostů znenadání postřehneš zmatenou samotu věcí zavilý potapěči nejsi než písmolijec těch mlhavých vln pod kyvadlem nebes starodávný pach nenasytné lásky tě sytí v hloží bolesti suchopáry nejmilejších tváří za bouřlivých nocí je ti mrtvo dým kadidla proříznut věčným světlem hra na slepou bábu ti otevřela oči rozdřístnuty blány vizí ale proč se dívat když nic není nic není k obrazu tvému a strašně se stydíš vyčněl jsi k čiré hloubi stesku z marastu minulých dnů z nespavosti lásky oči strhané rozvodněním jihnoucí slávy hanba a žel v kalendáři jsou jenom cizí dny zahazuješ písmo rozcestí na nichž jsi bláhově třeštil že už je nejhůře když bývá nejhůře pomoc boží nejblíže začalo být výsměšně sladko zavřel jsi hrb lásky hluboko do útrob kam odejdeme bosi a diví když pod našima nohama žhne závoj smrti na věky natažené hodiny mrtvě stojí zadržujíce dech umřem ta stínohra času se pokrývá řasami vteřin měděnka se řítí na báně zornic staleté únavy v zenitu neštěstí zvoněním umíráčků chví se hlína v nás umřem je třeba dotáhnout brázdu mlčky a pomalu od pokolení k pokolení vždy hloub k nevíře schýlení 13

14 básníme smršťující se prstence sluncí tak hrubé tak strašné láskou rty našich matek sevřeni jícnem očí v neutuchající disonanci svítání třaskavin okvětí dnů spadne a zetlí do kořenů ale ten horký skelný sliz ulpí kdyby aspoň maminko tvoje lítostivé oči nekonečná pásma lásky čiré páry odlesků se houfují aby se doleskly v záblescích červánků drsně vidíš rty se svírají aby poznaly proč se kladou obrázky mrtvému do rakve Zarazil tě sliz hnědých světel vyvěrající z hloubi plných hrud Vyvalily se dutiny země v bouři tenký pramének úderů v houstnoucí hrůze Protrpěl jsi se duněním palimpsestů teď už tušíme jak ze široka se nám chce dýchat Ohromil tě zhrdavý klid světa jenž tě nechá se vším si krutě hrát Ač kostky jsi nevrh přece spláčeš prohrav vše kostky jsou vrženy Je mi teskno vyvřelému do sucha věcí Tak se vztyčit mlčky a řvát v katakombách zasutých nostalgií! 14

15 MODLITBA PŘED KÁZÁNÍM NA KVĚTNOU NEDĚLI večerní čepobití se ti plete v pajdavý rytmus arterií a Juillac Gironde vinaři tleskají v chraptivém dešti z hrdel rosniček žluklá kresba něhy zlaté v tvých očích Magdaleno přestaňme očekávat písmo žití AVE tajné náhrobky vyjměme svou tvář z vředu na srdci a modleme se přestaňme milovat a modleme se v chapiteau cirku Ó Smrti Loučení chvalozpěv žízně otravou žhnu periskop kvetoucích mrtvol struny telegrafu do hustého mrazu hrají těmito dráty se tvé slovo vzdálí z běsnících rtů povždy ti bude nejblíže dávno oplakaný sen bez hlesu klesáme na celém těle udivení bolestným šílenstvím větrných zámků země Tak to s náma zatočí a budeme jednorucí touhou červem krásy v lačný pláč už není třeba pít alkohol nesčíslných světů průlinami věků ó Diogene zmaten se loučím omlouvám svou lásku rafije hodin mě ženou a rvou kvapem se blíží hodina nejpozdnější kdy budeš zbaven klamu zítřků řítí se samum křeče rozechvěl jsi se nikým neviděn na dohasínajícím bulváru v průvanu srdcí kamaráde vandráků jak jsme se to sešli se svou nostalgií už brzy zahovoří mašinkvery nad šachovnicí minulosti budoucnosti už brzy přestaneš romanticky vzlykat nesmytelné kouzlo jitřních písní tlících větrný mlýn rukou člověka padajícího rozpráší hvězdy v marný ohňostroj nejsi víc ve svém století než hlemýžď ve slepýším komediante komediante kapka po kapce a míra bude dovršena kam jen se utečem z tohoto města zdrávas ebenová panno hlasy žízně propukají hořce vedeny zmatenou hvězdou samy od sebe nekonečně vzdáleny nerozumí svým hrozbám v orkánu věků lavina zvonů ve skráních modrá zahořklý úsměv fanfáry od pólu k pólu ten úsměv dech lačný pachutí královských vichřic dme se 15

16 slepče lásky he he hmatáš v útroby smíchu hle nedooraná brázda rozluč se se zázraky kapka po kapce stín po snu zbude jen čiré echo vyluštěné písně vzpomínkami nasejeme krásy v křížové hvězdy kokot legendy barů Sahara bez písku Sahara bez oáz a plná kanálů nad nimiž zeješ do veletoku města pověz o smutku očí panen mušliček plných perel o trapných očích dlouhou chodbou do nekonečna ústících do lásky pověz o smutku akátů nad nádražím muže Wilsona tíha nemocí je plaše ožírá ti zajíci v kruté zimě rozprostírá se klenba vesmíru jako by nikde nepřesunovali vagony půjde tudy avion krásy trojice žebráků králů všemohoucí chudoba noci fresky neplačte tím pohoršlivým pláčem plačte pantomimy smrti zedníci melancholie jejíž stavba se řítí zedníci smrti břitva ve zpovědnici mdlou vláhu krve vonný květ hrdlem uvine Emauzy prázdná svítilno zvony věků zachvívají tebou v bezednu výhně na čem je napjata symfonie blázna vzlykající při spatření země básníci naposled se přece naplní cholera vašich veršů mněte si ruce spokojeni s horoskopem plžů TISÍC houstne smaragd noci dětino tady nenajdeš příčinu žíti zapomeneš na vše jen vejdi portálem vlastního stínu do světla ve tmách zvracet krví sladký pláč nevíš co by sis počal kdybys byl milován dřímal jsem hýčkán brlohy očí vyhloubených do nekonečna katakomb zjevením bělma vysmahlého voláním obráceného v sloup vzpomínám na vás už asi naposled Anitto Berber měl jsem vás upřímně rád A JEDNA zatím přibývalo měsíce jazzu předoucího plíseň krystalující v absintu povídáš má milá že ti hrajou viď že je smutná ta muzika pod světy minut pracující kořání uchechtáváním bílých vteřin hrana vlají dokořán už neodvrátíš sežehlou svou tvář NOC birken břízy zanícené hlasivky ticha zanícené láskou birken hřívy osy blankytu zlatistá míza rozmnutá v dlaních elektrických žen brzy už brzy tě smutek strhá zrcadlením vášně od pólu k pólu sesouvají se stíny do hymny života můj milý pane Carco zachvěješ se mlčením otců tím dusnem zavěšeným v prázdnu 16

17 zedníci krásy zedníci melancholie bylo sladké to čekání kdyby měla zemřít socialistická naděje komedie teprv začíná vodopád rukou nad městem se rozhlučí a tebe už nebude vodopád rukou plejících býlí jemuž jsi říkal hvězdy hvězdy prosakuje ulicemi závrať věků signály jimiž vyjí bílí chrti roztrpčeni dílem básně staňte se obrazoborci staňte se demagogy hrobníci komet jednoho úmrtního dne zachvátí vás pověrčivý stesk krev hlučně tepe v dohnívajících bulvárech tolika lidu jako o pouti krev vychechtává strašná hodin tvář jen se napij dosyta přišel jsi nahý a přioděli tě k jaké slávě jsi okrvavěl věštectvím nahoty v rozžhaveném zrcadle průtoku věků maně sináš tápaje po skle ženství zřítelnicemi zuhelnatělými vzpomínce života sladkého v závrati spjatých rukou v předvečer mrazu v předvečer vánoční saze flóru rozetři rozetři je v kelímku bělma do pěny posledního sbohem všemu sbohem sněží vysoko na nebi to jen cizími hvězdami mrazivé temno se sype hrůzou sladkých vůní jako bys dávno umlknul v hluku očí zdusených stihomamem snářů Milovat karavany slepých myší hlodajících zásoby kultur všechny věky kvasí jak míza stoupá dětinstvím života lásky hlas nejubožejší hlas roztopí kov smrti ve vodopád květů ve vodopád slz arabesky smíchu krví pláčem jen kostlivci se umí mlčky smát v přílivu patiny umět se mlčky smát na spáleništi srdce tlukoucího vroucně v obzor chrámový rmut dávivého světla tě otrávil příchutí mléka v nalitých prsech spáleného vášní kříž hloubi popelu na ramena se těžce sesouvá v studánkách běsnící krev země poznamená žíznivého poznamená akordem náhrobků že bude jak lišaj lišaj smrtihlav a jako bůh poznamená znamením tříště slz jež promáčí obličej v průsvitný papír a blánu třaskavý smích křepelky připomene monstranci vesmírem hřmící do prázdna chrámu Zníš propukaje v ironický pláč jak jinak odplavit leklé ryby snů sbohem hvězdy a korále zem laskavá matka mrtvých vás přijme děcko přetrpké panenky v hloubi se lépe dýchá v hloubi se nenávratně spí nadýchané ovoce smíchu krystaluje v rubíny hermelínem plísně sbohem Judit hle sněží vám na cestu sněží vám kokainem 17

18 bez břehů běl v dlaních přikrývá oči rubášem smršť očí bez bělma těch očí bez zornic sbohem močály sbohem města tento pozdrav jsou Erynie můj bůh v cylindru má lampa psyché ve tmách na ty básně plije 18

19 ZA SVÉHO DĚDA barbarský Hoste světa jenžs nám vdech strašnou duši hlíny smrtonosných kroků barbarský Hoste cizinče jenž slovem ze země tělo mízy rveš tryskající zrozením smrti křídla pylu prolnul jsi větrem nesoucím je k zemi pozlacenou bezmocí smějící se sopkou voláme tě pohřbeni přezrálými srdci propastí jejich bolestivě vsakováni voláme tě marní marně nedej oh nedej nám věřiti v potřebu vzkříšení vzkříšení smrti až k zalknutí dusný hmyzem obtáčí nás stín náš jak vesmír se toče naprázdno na tuto sypkou podívanou žití v níž chrlíme života svého rmut a něhu na tuto podívanou bezdechou jsi nás vyštval do čepů osy světa jsi nás vsadil jak jenom bosi a diví vydržíme tohle šílenství víru to hluboké napětí vzpěr Hoste našemu zoufalství bez tváře a úst jiným pomáháš sám sobě pomoci nemáš tak naše nemoci i tobě vyžraly tvář vyhloubily prostor do nekonečna samoty už nesmíme ani zoufati udusíme-li se v zataraseném hrdle chliptěním lásky uhnívající banalita srdcí jež's nám dal jak dětem chrastítka k ukonejšení uhnívající náboženství srdcí destiluje nás propadlištěm mesiášů obaleni květem bez začátku komedie nemůžeme plivnouti v oheň bratřím spíláme bláznů s tlukoucími srdci čekáme naplnění trestu bez chuti bolí každý úder tepen v jichž kalendáři jsi zapsal své vlastní zlo grotesky silných také potřebují pohřbít hle hřbitov kultur hřbitov civilizací vymýcené rty naše lačníce zduřely v chumáče děsu nad proláklinou nebes kdyby nebylo nápoje nebylo by žízně stesku Bože náš odejmi ten kalich od nás odvážíme se shořeti v rodném kraji úzkosti nekonečna na této zemi a na tomto světě rodný kraj zhnětený v dutiny našich kostí zhasíná výbuchy zrní do tmy kleteb rodný kraj podemletý přívaly hvězd té mlhy hvězdnaté v rezavícím času rodný kraj nadarmo rozžhaven uhasl v život náš vzpínající zplanělé ruce a rty nadarmo rozžhavený prázdnem dech tvůj zhasl v život náš živým masem ran nihil es z marna do marna nás vrháš potácet se tápat paradoxy těhotného umírání nikomu ze živých nebude dáno dosáhnouti vemena církve slz těch černých slz naše oči nejsou perlorodky naše oči oslzaví teprve nahou slepotou mlhy teprve oslzaví ve zvířetníku rakví prodírajících se bahnem nekonečna k poslednímu soudu 19

20 teprve mrtví poztráceli jsme zrnka z růžence nenávisti k předkům obnaženým tvými dary snad jsme i rozesmáli smrt svou jež vysmekla otěže z rukou tvých tak jsme se sami chvěli strhující vůní plačících děr země zmíznatělých v pupence letorostů tak nás mrazívá v minových podkopech jež zatajují smutný dech svůj rozrostlí v chuchvalcích mechu a lišejníků bez přestání burácíme kořeny smrti od věků do věků rozžíháme po každém výbuchu zhaslé lampy květů mrazí nás zoufalstvím rafijí hodin ve dmutí blížících se kroků snad teď snad teď my mrtví vydávili jsme tento svět do rukou jež zatlačily naše oči teď hlučíme zkamenělí láskou slitování v terči vlastní hanby dřepíme v té hloubi za hvězdami vzdáleni bludného kořání v bludném smutku řítících se sfér srdcoví panáci dřepíme balzamovaní touhou čárajíce legendy životů milých voláme tě oslyš nás prosíme tě oslyš nás od věků do věků se kymácením horstev řítíme životu v tvář rozrostli jsme se v obrovitost hlubin je zase více místa pro vředy na těle našem voláme tě oslyš nás prosíme hlinovatkou žhavou prosáklí celí z hrobů svých těžkou vláhou lásky rozkvétáme dokořán volajíce krev tvou na naše děti bude nám těžké zmrtvýchvstání bude to konec z mrtvých vstát z hrobů svých otvíráme prohnilé světy svého příští prosíce o déšť octa s krví z hrobů svých promáčíme rezem svaté žízně oblohu vnitřnostmi zlého otěhotnělou z hrobů svých vpadáme chórem do modliteb satana v úzkosti bez pokory sami sebe sžíráme hltajíce chléb zemin a létavic máčený v rezu krve naší pláčeme v zpovědi zalykajíce se larvami a červy krásnějšími našich hříchů zalykáme se dávno zbytečnými slovy jež bouřívala zemi i vodstvo prosíme tě oslyš nás prosíme tě Bože náš všechna úroda srdcí ať podmokne vlásečnice kořínků ať zhynou ať zhyne život bezpomocnou žízní povržená marná maškaráda prosíme tě oslyš nás oslyš nás mrtvé my nemáme hlasu žádat laskavosti tvé prosíme tě oslyš nás a znič všechen čas vlíbaný mámou houpavou písní šišlavých slov něžných matné sklo tváří zhrublých hvozdy lásky roztřískej přívalem shůry 20

21 tehdy my mrtví v hloubi plísně rozlomenou hostií naleznem strašnou lásku tvoji naleznem strašnou slávu země jak se to směšně houpáš ty olovnice srdce vesmíru na niti lásky z hrobů svých chrlíme němotu vrásek věků zahleněných nánosy nahé krve na toto propadliště zítřků se slin nedostane byl jsi krásný Hospodine šesti dnů Hospodine kdo tě ztrestá počali jsme chápat hanbu země úpící v horečce omladnic vyhřezly oči naše rozbodány spojnicemi hvězdných pólů žízně oči naše protkané nesmytelnou září rovnoběžek a jiných strun kroužících před pádem v majestátu nebes zalykáme se prohlédajíce řekami arterií nad nimiž dým splizlý mlhovin křížů prolínáme nesmírnou klenbou prolínáme žírnou zemí ornicí do klasů bosi a diví očekáváme okamžik zrození ten okamžik loučení jednou nadejde dychtíce se naplnit živou šťávou krve jeden po druhém všichni vzhůru voláme až já půjdu k cirku maminko jako bych šel do války budeš plakat celuj mě celuj svou žhavou krví chce se mi věčně tak sladce dřímat den burcování přijde den zrození podoben Poslednímu soudu konečně uvidíme salto mortale Boha pod chapiteau cirku nebes úderem mateřství rozčísnutý chrám vyvrhne Mesiáše omítka spadá fresky zarostou smysly země a budou plakat pozemským pláčem s námi hanba a žel v křeči potupy neprůhlednou klenbou hřmící budeme zbaveni mázder již se derou kořeny všemocného chorálu a země puká vydávajíc svědectví žízně chorálem čníme řvoucí z hrobů svých křídly propasti zalité bolem milosti tvé v úvozech dřiždí ze skal praménky do krve obnažené šťávy našich sil v očnicích žilnatá síť času žluklá prolnuta tvou láskyplnou něhou žhne měj strpení s námi prosíme tě oslyš nás a netrestej životem za hřích zplaněly ruce a rty přimrazeny na podkově zmetka času potupa maniaků zalévajících vlastní rány žlučí potupa maniaků přece se ještě ptá Hospodine kdo sejme tvé hříchy s nás Hospodine Hospodine kdo tě ztrestá vae victis nadepsal jsi všechen plevel vae victis rozežíráme tvou tvář hmatajíce do prázdna po tvých očích vyrveme tvé zornice tu troucheň zarostlou v každém dechu světa dobrotivý Bože oslyš nás 21

22 plníce se vlnou víry zetlíváme světlem zvolavše oslyš nás rozpláče se každá heroická maska teprve uvěří pod kopyty koní slyšíš přece ozvěnu kroků snad tušíš šepotání vlastních křídel lásky potřásáme hlavou nad pantomimou smrti nezměnitelný cirkus života jde tady je katedrála smíchu slyšíš přece úpění rozdychtěných mumií dobrotivý Hoste smrti zahlaď dny zahlaď dny příští prosíme tě oslyš nás 22

23 PÍSMO ZEMĚ Proměny hle oči mramorovaná vajíčka zítřků jichž neuzříš pro minulost svou noc plná drásavých trnů kapradí zlatého zázraky lurdskými otupělý poslouchám bičující hlas který mě dosud neustal volat chvěji se mlhou roztavená zvonovina hlasů oblévá mě sžíhaného padoucnicí neustanu truchlit prosycen tisícerem volání zakrvácených žízní přemýšlím o stáří očima se hrbím pod puklým nebem ztiš se ztiš ty srdce nech věčnost klidně spát na věčnost zmlkni krví svou neprobouzej teleskopy klenbu této noci a hvězdy lidského zoufalství setbu zlatou plesnivýma očima nepostřehnutelné rdění plísně usazuješ lásku na věci mrtvých ó masky! plač a plač marně nad spálenými relikviemi jak vítr nad řekou stínů jako pryskyřice slzami se vznímáš v lupenech rukou svých k modlitbě je zalomiv štítíš se těch rukou zplesnivělých očima z nichž jsi rval býlí zdivo světa ty smutný který nemáš pravdu v neznámu stínu život prolamovaný stříbrem padáku vřídlem smrti nemysli na svá slova na popel v bezvětří slehlém v mlhu rostoucích křížů tato plavá noc smrtelná v tobě hyne dětinská tvář osudu hráče s pláčem jak musila být velká tvá smrtelná noc plavá div se ó div se jako by v útrobách mrazu křehounká větvička radosti to jméno naplněné hořem kde jen jsi zapomněl matný život svůj ve vyprahlých stokách útrob bezdechý na křižovatkách vlastních křížů bdíš vracíš se jak se ti zasteskne k souhvězdí dětí poutníků přesmutných bezdechý zříš své hoře z bláznovství v zoufalé hře na smutek klíčících slov bolesti živící tlící almužnami žízně stesku mázdra má stržena pramení život můj stín srdce do čistoty dnů bloudících vodstvem zemské krásy silicemi pustých smutků živen co mateřským mlékem zalykáš se hlty vzduchu zdá se ti že bdíš v mléčném svitu mrákotného klíčení zrána se rosa čistá rozesnila báněmi nebes tisíckrát na jedné travině v svých slzách pak jsi zřel úsvity marných her zatím co hrdlo se ti vzňalo v písni nevěděls co říkáš chláchole ženský pozemský pláč deníky ženského času očí někdo jiný za mne hrál matný život můj hluboce truchlím svou hanbou sliznicí dráždivou objetím hltám zemi svou hle zmatený sykot vypařujících se smyslů 23

Údolí mrtvých králů. Krvavé lokty plné šrámů náboženské víry Jejichž prapor rozdmýchává, nesvár mocné síly

Údolí mrtvých králů. Krvavé lokty plné šrámů náboženské víry Jejichž prapor rozdmýchává, nesvár mocné síly Údolí mrtvých králů (I.) Červánky svou rudou záři, zalévají sivé nebe Chladná rosa z ranních očí, stébla trávy ladně zebe Sladká vůně dechu jara, vánku tváře líbá Černá můra temné noci, před rozedněním

Více

Baudelaire Charles. Květy zla

Baudelaire Charles. Květy zla Baudelaire Charles Květy zla Spleen & ideál 2 & Věnování 2 & Předmluva 2 & Žehnání 2 & Albatros 3 & Vzlétání 3 & Spojitosti 3 & Miluji vzpomínku 4 & Majáky 4 & Nemocná Musa 4 & Prodejná Musa 5 & Nehodný

Více

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1 JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1 OBSAH I. Skalní bříza První políbení Čarovný hrad V den odplaty Lidé se budí Hodiny Hudba srdce Život Naposled Slunce na západu Záhady Vzdech Mrtví Deo lucis Slza

Více

VLADIMÍR HOUDEK Vy srdce v ohni mroucí

VLADIMÍR HOUDEK Vy srdce v ohni mroucí VLADIMÍR HOUDEK Vy srdce v ohni mroucí / VÝBOR Z DÍLA \ VY SRDCE V OHNI MROUCÍ VLADIMÍR HOUDEK Vy srdce v ohni mroucí / VÝBOR Z DÍLA \ Praha 2010 VY SRDCE V OHNI MROUCÍ Editor & epilogue Petr Fabian,

Více

Autorem portrétu Johanna Wolfganga von Goetha na obálce e-knihy je Joseph Karl Stieler.

Autorem portrétu Johanna Wolfganga von Goetha na obálce e-knihy je Joseph Karl Stieler. Znění tohoto textu vychází z díla Faust tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v roce 1957 (GOETHE, Johann Wolfgang. Faust. Přel. Otokar Fischer. 1.

Více

JOSEF CHALOUPKA VZPLANUTÍ VERŠE 1920

JOSEF CHALOUPKA VZPLANUTÍ VERŠE 1920 VZPLANUTÍ JOSEF CHALOUPKA VZPLANUTÍ VERŠE 1920 VIDINA NOCI Jak žena stepilá nesmírném pne se s amforou měsíce na rameni: ve zraku hvězdy tajemných září, ve tváři rysy tisíců tváří, v amfoře smrtelné omámení.

Více

Libeňští psychici. Sborník básnických a prozaických textů z let 1945 1959

Libeňští psychici. Sborník básnických a prozaických textů z let 1945 1959 Libeňští psychici Sborník básnických a prozaických textů z let 1945 1959 libeňští psychici Sborník básnických a prozaických textů z let 1945 1959 Vladimír Vávra, kaligrafie básně Trůn, 3. 5. 1947 CONCORDIA

Více

Portrét Jiřího Ortena laskavě poskytl Památník národního písemnictví, literární archiv.

Portrét Jiřího Ortena laskavě poskytl Památník národního písemnictví, literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Pro děti Knížka naslouchajícím tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1997 (ORTEN, Jiří. Prózy. Díl 1. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1997. 189

Více

Máj Literární almanach Umělecké besedy

Máj Literární almanach Umělecké besedy Máj Literární almanach Umělecké besedy Znění tohoto textu vychází z díla Máj : literární almanach Umělecké besedy tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Grégr a Dattel v roce 1872 (Máj : literární almanach

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

HRANA OHNĚ STANISLAV DENK

HRANA OHNĚ STANISLAV DENK HRANA OHNĚ STANISLAV DENK HRANA OHNĚ HRANA OHNĚ STANISLAV DENK Praha 2015 Copyright Stanislav Denk, 2015 Czech edition dybbuk, 2015 ISBN 978-80-7438-114-0 Pláň bílého smutku. Větve dřevo rvou kmenu.

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PANNY MARIE

Maria Valtorta ŽIVOT PANNY MARIE ÚVOD Maria Valtorta ŽIVOT PANNY MARIE Kdo tě nebude milovat, až tě pozná? Sv. Jan (Valt. 10) Italská vizionářka MARIA VALTORTA (1897-1961) patří k nejvýznamnějším omilostněným duším všech dob. Posledních

Více

Autorem portrétu Julia Zeyera na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Julia Zeyera na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Tři legendy o krucifixu tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Československý spisovatel v roce 1987 (ZEYER, Julius. Tři legendy o krucifixu a jiné báje o lásce. Praha :

Více

Text díla (František Xaver Šalda: Zástupové), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy.

Text díla (František Xaver Šalda: Zástupové), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy. Znění tohoto textu vychází z díla Zástupové tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Štorch-Marien v roce 1921 (ŠALDA, František Xaver. Zástupové: dramatická báseň o pěti dějstvích. Praha: Štorch- Marien, 1921.

Více

Básním ásníš ásníme. o přírodě a lásce

Básním ásníš ásníme. o přírodě a lásce Básním ásníš ásníme o přírodě a lásce Sborník nejlepších prací žáků Libereckého kraje z let 2006-2008 Všem, kteří pokoušejí krásu i ošklivost, tíhu i lehkost slova, všem, kteří vkládají své myšlenky na

Více

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G mazonka Interpret/autor: Hop trop/ladislav "Huberťák" Kučera, Jaroslav "Samson" Lenk 1. Byly krásný naše plány, #mi mi byla jsi můj celej svět, Hmi čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár

Více

sestavila Potík, 2011 OBSAH Junácká hymna...- 6 - Večerka...- 6 - Anděl...- 7 - Ani tak nehoří...- 8 - Árie měsíce...- 9 - Barbora píše z tábora...- 10 - Batalion...- 11 - Běda poraženým...- 12 - Bedna

Více

Za růžového večera pod dubem sličná děva sedí, se skály v břehu jezera daleko přes jezero hledí.

Za růžového večera pod dubem sličná děva sedí, se skály v břehu jezera daleko přes jezero hledí. 1 Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl,

Více

Karel Hynek Mácha. Máj (1835)

Karel Hynek Mácha. Máj (1835) Preparación de textos: Alejandro Hermida de Blas Karel Hynek Mácha Máj (1835) 1 Byl pozdní večer první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal

Více

Stanislav Kostka Neumann: KNIHA LESÙ, VOD A STRÁNÍ

Stanislav Kostka Neumann: KNIHA LESÙ, VOD A STRÁNÍ Stanislav Kostka Neumann: KNIHA LESÙ, VOD A STRÁNÍ VSTUPNÍ MODLITBA Ve jménu života i radosti i krásy. Hle, zemì naše, ty, jež ležíš pod nebesy jak žena kvetoucí pod zrádným závojem, buï svato jméno tvé

Více

Květa Legátová P A S E K A P R A H A L I T O M Y Š L

Květa Legátová P A S E K A P R A H A L I T O M Y Š L Květa Legátová Ž E L A R Y P A S E K A P R A H A L I T O M Y Š L 2 0 0 1 2 Tato kniha vychází za finanční podpory Českého literárního fondu Ladislav Horáček Paseka, 2001 Květa Legátová, 2001 ISBN 80-7185-390-9

Více

Text díla (Vladislav Vančura: Pekař Jan Marhoul), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy.

Text díla (Vladislav Vančura: Pekař Jan Marhoul), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy. Znění tohoto textu vychází z díla Pekař Jan Marhoul tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Československý spisovatel v roce 1952 (VANČURA, Vladislav. Pekař Jan Marhoul. 7. vyd., v Československém spisovateli.

Více

JIŘÍ ORTEN A ZDENĚK URBÁNEK. Blahoslaveni tiší. Hra o čtyřech dějstvích a exodu

JIŘÍ ORTEN A ZDENĚK URBÁNEK. Blahoslaveni tiší. Hra o čtyřech dějstvích a exodu JIŘÍ ORTEN A ZDENĚK URBÁNEK Blahoslaveni tiší Hra o čtyřech dějstvích a exodu Osoby OTEC, starší muž MATKA, kvetoucí žena NĚMÁ, patnáctiletá dívka PODNÁJEMNICE, stařena ON, mladý hoteliér 1. MUŽ 2. MUŽ

Více

Lenka Pokorná alias MgA. Blanka Jakubčiková

Lenka Pokorná alias MgA. Blanka Jakubčiková 1 Lenka Pokorná alias MgA. Blanka Jakubčiková Modrá koza Zima je v příkrovech. Netečná lhostejnost. Jen v ohradách se modré kozy pasou. Májový podvečer spoutaný okovy změnil se na bolest ukrytou na poslední

Více

Francois Villon. Básně

Francois Villon. Básně Francois Villon Básně Obsah Balada ze soutěže v Blois... 5Balada Fortunina... 7 Balada epištola... 9 Závěť... 11 Balada o dámách někdejší doby... 22 Nářek někdejší sličné zbrojmistrové... 25 Balada sličné

Více

obsah Jsem z toho léta v rozpacích. Nejdříve

obsah Jsem z toho léta v rozpacích. Nejdříve weles obsah Jsem z toho léta v rozpacích. Nejdříve tropická vedra, potom zase zima jak v psírně. Obilí se neurodilo. Vláda ne a ne vzniknout. Někteří politici (raději nejmenovat) už zase používají důvěrně

Více

AMAZONKA HOP TROP. A 1. Byly krásný naše plány, C # mi byla jsi můj celej svět, čas je vzal a nechal rány,

AMAZONKA HOP TROP. A 1. Byly krásný naše plány, C # mi byla jsi můj celej svět, čas je vzal a nechal rány, AMAZONKA HOP TROP A 1. Byly krásný naše plány, # mi byla jsi můj celej svět, Hmi A čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár let. 2. Tenkrát byly děti malý, ale život utíká, už na "táto" slyší

Více

48 4. 8. s k s a k u a t u s t k s ý k ý o d o d d í d l í l Ostrava

48 4. 8. s k s a k u a t u s t k s ý k ý o d o d d í d l í l Ostrava 48. skautský oddíl 48. skautský oddíl Ostrava Tři kříže... 26 Už to nenapravím... 30 V bufetu... 14 Velrybářská výprava... 54 Vlčácký (hudsonský) šífy... 65 Vojanda... 24 Vzhůru bratři... 56 Zachraňte

Více

Plž. Plzeňský literární život

Plž. Plzeňský literární život Plž Plzeňský literární život 4 Pro libris / Ason-klub / Středisko západočeských spisovatelů / Knihovna města Plzně / Kruh přátel knižní kultury Ročník V / 2006 / Číslo 4 Obsah 1 Editorial Poezie 2 Alena

Více

Zdeněk Lorenz SMRTELNÝ ROMÁN

Zdeněk Lorenz SMRTELNÝ ROMÁN Zdeněk Lorenz SMRTELNÝ ROMÁN Zdenûk Lorenz SMRTELNY ROMÁN ` ` Motto: Proč psát jen samé nesmrtelné romány? Copyright Z. Lorenz, rukopis 1991 ?!? Chtěl jsi číst o něčem jiném? O přátelství, štěstí a lásce?

Více