Josef Kostohryz. Verše mých začátků ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Josef Kostohryz. Verše mých začátků (1926-1943)"

Transkript

1 Josef Kostohryz Verše mých začátků ( )

2 APOKRYFY ( ) 2

3 PÍSMO OČÍ NEBE MLHY Vůně dětství prohořela dusíš se ve škebli sebevědomí sdrhnuta s klasů zrna a zbyly plevy vyschlé dlaně svíravý stesk škleb ve hvězdici větrů výsměchu bezživotí mráz bílý kdy je klidný chlad bosým a divým čepel dýchá v týl chléb v napjatém tichu chřestícím jak drtič kamení martyrium věrnosti řetěz jímž se modlitba spíná v hlubokém cvalu zaťaté oči koně tichého trpitele ty oči jichž bělmem se provaluje a čistí zem širá těžká zem vyvstavší v obzoru bolestnou mocí mateřství hle bělmo se prodírá rodičkou zemí ze srdcí žen tryská co mléko pro děti a v stejnojmenné noci jsou přeorány obě meze a do nakloněných hloubek padá popel krve dým loučení příval snětivých jmen jež opadala a šeptem prohnívají spící písmo velikých dnů řine se obzorem umírajícího tlící písmo na hrsti rozcestí již našlo dítě jak zrání dávivé hry není rozumět těstu hlasů jichž slzy prolínají zastárlá epiteta epiteta lásky slzy ptáci se houfují v zrcadla černi trouchnivé tep srdce potok střevíčků drnkajících mandolín za okny mlhy Jen jedna jediná máma hora jmen Marie Matky bolestná mázdřička modřící domov sladkou dálkou něhy husté a neprůhledné nebe nízké drsné mlhy toť naše víra dar v kuropění dunící úvozy v nichž teplají kaluže teskných slov vědomí rozvířené rozškrabaný vřed plný okov jejž rumpálem snů vážíš vřed slepý do nejsytějších akordů zrní jež z něho vzklíčí ve vroucích vůních černým brázdám blesků cituj své úzkosti milovat plnou tíži a neprůhlednou z níž srdce zvonů žene krev do nás krev hořkou a hořkou mléko a ovoce v mámině zalykavé obraně slzavého údolí duní tišina před bouří sedíš nechápavý a obrůstáš nemocí ze sna dávných ploch husté a neprůhledné nebe pod nímž třeštící v samotách slepoty vítr nosově hvízdá utíkáme do sebe v převracení hrud a brázd jež vrostly do nás 3

4 co vše nám tane na jazyku plno zoufalství srdce zvonů sám kalich hořkosti tiše vlny v marastu výročních dnů jak to duní na rakev kámen kříže vleče se drsnou mlhou kříž váhavá tátova modlitba váhavá modlitba moje a nás všech žár stesku po síle v němž jako v krematoriu strašný pláč ostře chřupe jak zmrzlé trávy v šíři tak těsné ze sna mrtvých ploch uvázli jsme jak třísky v životě a život nás bolí dej živé plochy a úrody na ně nasyp a úrody květů a lupen otvírající dech očí života víru jež prolne čas náš jako sůl ničeho nechtít než opia sebe Tebe jak svatý Augustin dar smrti jsem přijal již časně zrána zaklínadlo života dej živé plochy semknuté nebem rosy v úzký nízký pruh ve vítězný oblouk šíře té mlhy našeho nebe jež roste dolů a dolů proč omezovat líc a rub ať stěny prasknou v povodeň díla dav dav čekající na slavnosti květů na nezvěstnou snítku běl z kamení zbořených hltavých dásní vystavíme stíny k poznání úžasu klneme bez hlesu strnulýma očima a otevřeni dokořán zpíváme bosi a diví zpíváme v aréně Salve Caesar morituri te salutant Věřím Pane pomoz nevěře naší! 4

5 PÍSMO TESKNOTY Chromý pláčem zastírám si zem křížem krážem běžím jak Solon abych zřel dým ve větru šlehaný vlaštovčími křídly a bázní jíž předky miluješ napěchovaný chudý stůl věrným stádem slz nesměl ses ohlédnout za tím cos miloval teď zvroucnět v baladický stesk nazlátlý dechem hvězd pod svíravým tichem zalykavé žízně mámino nebe plné něhy modrá nemocnice očí zde se léčí mateřídouškou nevíš zda se bojíš zrajeme z rosy pošetilá lásko horečnaté písně rosy jež jako náhlý hlad zaťatými zuby tryskajíce jsou vzlykot cedí se rosa živé vody z mlh pustil jsem si žilou to je má vlahá rosa slitování slov rozežírá jazyk jímž pliváš útroby ztratil jsi ticho jak demagog svá gesta lopatky epitafu na střeše věcí plíská žalm smutky v nichž se rojíš bledý jako stín těch smaragdů co bývaly naše louky nezapomeň jak to voní čím to voní dnes mámo k ledu ve tmě přivonět jak prsy sazemi černěné v louži stesku krystaluje užaslý hlad jde matný rys světic ze starých obrázků v nichž jsem tonul spatřiv opadávat dny tak nás to zavede proč dýchat na srdce toho jsem se nenadál nachýlil jsi se k letmému polibku jen se rozpomeň milovat pach táhlých kuropění když vidíš ambity jak vesmír se točit naprázdno nejprostší zestárlo v úšklebek a je nade mnou který si hraje v lednici smyslů překrásná panenko husopasko namalovat prstem orosené bulvy ozvěnu lesů ztratil jsi gesto ticho tě schvátilo ticho dítěte velebný kostelní mráz teď samotě se zmítáš sám ve tmelu věcí sklíčen a stár bohatství rakví z nichž kořínky rvou smutný symbol těla křišťálový rez lásky brázdy se otočily krví navrch i když se stmívá stmívá se jako sen a snad to nebolí v příkopech pasek zmijí sykot zvony sladká vůně mandlí navrací se čas milovat pach stínů v nichž se líhly dny navrací se radostné zoufalství svítilna věků s níž si najdu své století stůj při mně neznámá světice tvé oči z tak velké dálky jihnou dech tvůj cítím jak šťávu vinnou proteplávat zrcadlem světa 5

6 smykaje se po svém stínu jenž tě předběh dřeň vytrhaná nepřestaneš se pateticky kát v radostném zoufalství neboť čekáš na proměnění mateřskou řečí v Káni Galilejské 6

7 BALADA ŽIVOTA TĚŽKÉHO kalich zavržení v němž se hemžíš prolnut moudrostí minulých století zvířecky zvášněn chroptěním obřezlých století jež nejsou cizí dusné hluši tvé zachvátila nás mánie dýchat zatím co spíme osleplí žízní smyslů chamradí snů hlučící kvítí plíseň milosti v urnách jichž útroby krvavě dětská čistota jasná zasychají cévy když se mýlíš strašnýma nohama donucen běžet zrcadlem světa země široký otvor plný hlíny jímž se prodíráme slzavějíce hle dým osudů nad zelení vesnic tlí zahrabán ve zdvižených pěstích hle ve vzdorovité pěsti svíráš dým a vítr jej roznáší nenáviděný kruh stočený had tě uštknul při početí had věčnosti jíž jsi přikryt abys nedosáhl svého povrchu po paměti se plazíme narážejíce světem na bezedno dotýkáme se plsti pláče konejší chlad konejší skřípot veřejí zubů šílence vábí nás okřín ze dřeva jehož trpkost prosakuje přeslaným jídlem splaskly zorničky bolestí nepřiložil jsi hojivé lupání tak ztrácíš plachty jsi zžíhán v ostružinném keři v průtoku hukotu lesů bystřina se valí ba strž v náručí jak's zemi chlastnul v náručí zemi svíráš to trní s vlažným mlékem přemílaje v ústech tak oráš teskným roráte dásně své a jazyk a oči rtů jimiž padáš navečer pokorný do šňorků pustý mlhou nabíráš do úst ornici a řveš do hloubi zmechovatěl úsměv vrásek má země smutná ty svíráš k umačkání až v hrdle praskají žíly a krev se řine vzlykotem křest mlhy kraje drsná chůva má stará bába jejíž život strach v rozsedlině ostří ale vášeň milosti láskyplné obětování dětem nasáklým mísou mízami utřenou zkrotlí jsme nad splavy vzpomínajíce vzpurní vláčíme se mlhou mlhou jsme hněteni v níž den co den bezejmenné stíny otců potkáváme propadáme se do hloubi prázdna tíže když jen jedinkrát jsme se zadívali na fortnu nebes rovnováha ztracena navždy jako bychom oněmli už dávno slepí všemi smysly odnikud nic a nikam jen dlaně si rozrýváme o zem tady pro tento den za dnů slavných sil jež máčí a žvýkají vratký jed prsou tvých země ty země nelitovat stesku jenž tě nese a stlačuje až vytlačí podobu tvou do hrud a do kamení 7

8 bázeň rukou tryská jak šílen vášní piješ olej z věčných lamp domnívaje se žes pozřel čas zatímco krev ti všemi póry prýští to věčné světlo toužíš smrtelný tesknem v sobě rozhořet dmýcháš třímaje pěnu smyslů jež voskový nádech na věcech sladce vine netřpytné zlato krve tůň mámivého ohně jak na kolébce skvrna srdce kdo maloval ty koně a jejich oči dívčí oči abys je miloval ty světoběžník rodných brázd pořezal jsi se o horký skelný sliz jejž umíněně oškrabáváš z dechu věcí neplač to nebolí jen chutná klíčícími zrny neplač je ticho ticho slz kopřivy a svlačce rostoucí do nebes přikrčeny za zdí kopřivu mráz nespálí co tedy nás spaluje skrčence za hlízou vědomí mha setřela starodávné i dnešní a tak jenom v bouři dostaneš křídla pylu v bouři a ve smutku a v bláhové naději jsi jeden plamen hvězd blesky ty drsné struny za nás zívají hlady klíčíce přes pryskyřičné mraky ve sklivci se zjevuje moře písku jež prořezává oči aby prostoupilo obzor to je ten písek jejž vynesl z moře Satan větrné zámky země modlívali jsme se vzpurně hluboko pod svými srdci ale teď už se neumírá ani za smutek víry olizující co chlístání zvonů v této kobce zvonění pramen jíní usazující se na chleba voňavé jíní plesnivina pod níž jihne padavé ovoce sedrané v modlitbách rozsévače třpytí se nad Betlémem to víření slz šílený šepot v slepotě bez sil jen se rozpomeň na vlhký hlas maminčin ustrašený mokří soli jsme chudí a obilí nám snětiví v rukou jimiž jsme je seli déšť klam se zdvíhá jakmile všechna uplynulá století ztuhla do stínů horoucí ruce roztřesené dráždivostí prvních polibků vystřebávajících sněť po této stezce jež je úzká a temná půjdou chudí a budou nasyceni blahoslavenstvím my kacíři jdeme za nimi po stezce ještě užší trním a kamením prosťáčci z Apokryfů ale my než se setmí vzplaneme nedotčeni soumrakem a půjdeme snímat slzy světa Ty jediný nad námi hleď náš kraj je smutný a tolik dole každý šelest v něm je ranou a úder hromu je mlčenlivým rozevřením rtů jež chtěly a chtěly by něco říci udivuje nás šplouchání dole jež poslouchajíce jsme ještě níž až na dně až na dně tkvíme plytcí a odtud lomíme rukama strháni žasem dej kus země třaskavinu jediný pevný bod 8

9 dej kacířům pravověrným důkaz jak se ničí jak ničíš sám a osvěť nás 9

10 STUDNĚ SAMOTY Tak se ti namane překrásná zornička v okamžiku zauzlení děje nesmírná touha po lásce mě jala z dřeně své samou zemí tryskající prahnu tláskám ovoce úsvitů tláskám dětství konejše tak nezadržitelný pláč podobat se Šavlovi podobat se Šavlovi to nelze ani snít kahan touhy jsi zanítil abys poznal jak strmíš v prázdnu prodléváš ve svém podzemí jen jiskry prosakují zemí tykadla cizích zeměpásů dovrší se jednou hymna bolesti až se dotkneš meze svého stínu Ponuré těsto oharků přehrabuješ nemaje čím hloubit nádrže svátostí lítost rez na skle v závrati básní jiter tak strašné kolísání před pádem přesladce tepající vůně lásky tkví v hrdle ta břitká čepel nesmírná touha po lásce mě jala a vše ve mně přestalo růst teď hledám teď hledám kolikrát ještě nenajdu zhnusen kolikrát už jsi byl prach a popel vždy znovu a vždy strašnější donucen vstávat k poslednímu soudu Jednou jsem viděl maminku všemi průduchy hvězdami dštící krásu lásky sklánějícímu se měsíci koktáš své Ave Maria tím bolehlavem příliš stár krví popsaným papírem okamžiků se dívaje nevíš a nezříš za mohutných nocí nezbývá než strnout v dávivě vazké žízni jaká nahota před sebou samým ten strašný trauermarsch jak strašná nahota tě ještě čeká ve čtyřech sklepeních srdce Ze dřeva řezané sošky svatých se po čase rozpadnou v síť plástů bludiček tak mlčky se rozpadnout a nebláznit nebláznit životem! Na co jsi asi myslila když jsi umírala hleď mne tu servaného trhavou bolestí samoty a neber mně k sobě svýma očima jichž podoby křečovitě hladím lupínky jitrocele Strašlivý milenec domova jenž svírá mé údy a kolena k neustálému klekání mea culpa závojem pláče šíře děsu si urvat svůj díl na tomto světě 10

11 IRONICKÉ SESOUVÁNÍ ŽALU prodíraje se trním a kamením své tváře zastři si oči rukama a pozorně vyslechni modlitbu nikam pach žen bortících se celým tělem ve špendlíkovou hlavičku přítulného vzlyku stékají svinutá světla mléko beznadějné bolesti klečící krve rtů v nevidomém úsměvu symfonií užaslých náručí tíhnou umyté šmouhy jara rozvinuje se pyl plamen plískající z květů hvězd hluboko ve studních přehořký nápoj zlatisté mízy prosakuje pásmem horoucně lepkavého ticha dětí prosakuje hloubí pozorného ticha které tě sytí v mlhavých táních obzorů v srdce nevěřící slepče epileptiku všemi smysly chliptíš do sněhu pokrývaje se růžemi vosku pěn v přílivu žalmů prostoduchý úsměv jímž se vine zpěv v koloběhu zvonů ještě jednou smrtelně litovat ve svíjejícím se zrcadle domova patheticky litovat v pásmech cyklonů rozvívajících všechny možnosti bezesně zemříti němý vyřezávej tetanickou nákazu šlupiny lásky sošky do výklenků štítu vše bude zapomenuto mlezivem dešťů tesklivý závoj zkřížených rukou bude rozleptán jednoho jitra prach s popelem se rozletí předháněje žluté chmýří pylu čím si to zahaluje země vzdutou tvář že prosvítá jen těsto věčných lamp 11

12 KOSTKY JSOU VRŽENY den za dnem se ponenáhlu vytrácíš ze svých očí všechno se odehrává nad smrtí rozbřeskují se nečitelná písma křižujíce se ve smrtelný jek kde býval soutok sil v amfiteátru děsu špendlíčkem hrabeš jak osiřelé dítě smrštěmi volání nenávratnem strhaných úsměvů se popínáš po zvířetníku srdce zvolňuje tak vysychání lící nepoznáváš tvářnost proroků sestoupiv obnažen pod šlupiny žehnajících dlaní nevykořenitelná nákaza kleteb když mlčíme těžcí semknuti úzkostí zřídel flétnovým cvalem vláhy dětských her třeskuté ticho odkapává to srdce plž chroumá života list ve sladu vůní mámivých studánek ébloui ébloui muškátovou vůní zříš usedavý mráz své vratké hlavy pobolívá tě tklivá krása vkloubených hrud v hypnóze věrnosti pathetická lkání tupým mlčením v povodni tiše tápeš v sinavé stříbro rezu staré lásky jež tě dusí mléčnými akordy západu ocitáš se v zamhlívající tísni prvního polibku nikdy jsem nepolíbil poprvé Bože můj kde už jsem viděl tento stín ohmatávaje zem ďábelsky se slyšíš chechtat z její hloubi skulinami tesknic jsem se tiše smál polykaje chropot jenž zblble umlkal hle Jakubův žebřík maniaku stýskání smutek rozdrásaných zrcadel bylo ti napověděno co se svíjí v rakovině klidu hromnic pod něž se utekli moli otřásající blesk věků dusno dýmu dohasínajících smolnic v němž vlastní tvé zoufalství šestáková komedie z jarmarku zevšad řvou megafony mátožné ruce lásky pod zvadlým nebem hvězd kolébajících dny v neustálém tlení vyjedené dny v kamení mlh plíseň gest nad propastí prohořelých blan bolesti z neproniknutelné tmy hluboko za hvězdami vyhřezli jsme mlhami splazujícími se z útrob výší v kalu tušení zadrhávajícím hrdlo trneme vzpomínajíce vše je matně dávno bosi a diví vzpínáme úzkosti obnošených památek zvětřivše zemi mokvající krví z jílu podzimní stesk prázdna čiší vyčítavé bulvy rozvalují zemi na níž jsme tolik lpěli ze spálených výší vroucí slepotou ševelí slad stékající krve rodičky země naší ve šmouhách mízy vyhřezává zrak jímž pníš na teskné banalitě duh prostírával ses medem víry až k mateřské laskající pýše hladícím dechem rosou 12

13 umyté dny hlaholící zráním jader jsi vykopal a prohrál jsi vše ve stravujícím tě strašném snáři vyvřelina jader maniaku stýskání na zatmělém nebi jsi zbloudil okamžiky králů po probděných nocích ruce modlitbou speklé v živé maso jež nebude zkonejšeno mateřskou úbělí almužnami blesků tutlaný oheň v koudeli pláče ještě trne do smutku klímáš bortě se tichem v předivné cizotě domova škytáš kdo by vzpomínal v prohlubních rozdrcených ran tkvíš zapomenuv na hry s báchorkami dešťů zachycuješ se v báchorkách bolesti fanatismus žíti bobtná tím louhem slz trauermarsch slzavých výdechů spálených růží zakaluje oči jak tisíciletí ovinulo dětstvím mumie vůně muškátu v popelu očí hrst země na rakev už je pozdě bobtnat v těstu života ze dřeva života stesáno roubení studně smuteční hloubi těhotenstvím mračen vzduté oslepující čerň vrásek se dobírá věčnosti obličeje hlína tě zaplavuje příboj prsti v níž nikdy nedooráš tichounce se rozpomeň na neznámé tváře co s touto akrobacií hukotem svírá se vše cos miloval do nenávratných hladin míznatými pupenci letorostů znenadání postřehneš zmatenou samotu věcí zavilý potapěči nejsi než písmolijec těch mlhavých vln pod kyvadlem nebes starodávný pach nenasytné lásky tě sytí v hloží bolesti suchopáry nejmilejších tváří za bouřlivých nocí je ti mrtvo dým kadidla proříznut věčným světlem hra na slepou bábu ti otevřela oči rozdřístnuty blány vizí ale proč se dívat když nic není nic není k obrazu tvému a strašně se stydíš vyčněl jsi k čiré hloubi stesku z marastu minulých dnů z nespavosti lásky oči strhané rozvodněním jihnoucí slávy hanba a žel v kalendáři jsou jenom cizí dny zahazuješ písmo rozcestí na nichž jsi bláhově třeštil že už je nejhůře když bývá nejhůře pomoc boží nejblíže začalo být výsměšně sladko zavřel jsi hrb lásky hluboko do útrob kam odejdeme bosi a diví když pod našima nohama žhne závoj smrti na věky natažené hodiny mrtvě stojí zadržujíce dech umřem ta stínohra času se pokrývá řasami vteřin měděnka se řítí na báně zornic staleté únavy v zenitu neštěstí zvoněním umíráčků chví se hlína v nás umřem je třeba dotáhnout brázdu mlčky a pomalu od pokolení k pokolení vždy hloub k nevíře schýlení 13

14 básníme smršťující se prstence sluncí tak hrubé tak strašné láskou rty našich matek sevřeni jícnem očí v neutuchající disonanci svítání třaskavin okvětí dnů spadne a zetlí do kořenů ale ten horký skelný sliz ulpí kdyby aspoň maminko tvoje lítostivé oči nekonečná pásma lásky čiré páry odlesků se houfují aby se doleskly v záblescích červánků drsně vidíš rty se svírají aby poznaly proč se kladou obrázky mrtvému do rakve Zarazil tě sliz hnědých světel vyvěrající z hloubi plných hrud Vyvalily se dutiny země v bouři tenký pramének úderů v houstnoucí hrůze Protrpěl jsi se duněním palimpsestů teď už tušíme jak ze široka se nám chce dýchat Ohromil tě zhrdavý klid světa jenž tě nechá se vším si krutě hrát Ač kostky jsi nevrh přece spláčeš prohrav vše kostky jsou vrženy Je mi teskno vyvřelému do sucha věcí Tak se vztyčit mlčky a řvát v katakombách zasutých nostalgií! 14

15 MODLITBA PŘED KÁZÁNÍM NA KVĚTNOU NEDĚLI večerní čepobití se ti plete v pajdavý rytmus arterií a Juillac Gironde vinaři tleskají v chraptivém dešti z hrdel rosniček žluklá kresba něhy zlaté v tvých očích Magdaleno přestaňme očekávat písmo žití AVE tajné náhrobky vyjměme svou tvář z vředu na srdci a modleme se přestaňme milovat a modleme se v chapiteau cirku Ó Smrti Loučení chvalozpěv žízně otravou žhnu periskop kvetoucích mrtvol struny telegrafu do hustého mrazu hrají těmito dráty se tvé slovo vzdálí z běsnících rtů povždy ti bude nejblíže dávno oplakaný sen bez hlesu klesáme na celém těle udivení bolestným šílenstvím větrných zámků země Tak to s náma zatočí a budeme jednorucí touhou červem krásy v lačný pláč už není třeba pít alkohol nesčíslných světů průlinami věků ó Diogene zmaten se loučím omlouvám svou lásku rafije hodin mě ženou a rvou kvapem se blíží hodina nejpozdnější kdy budeš zbaven klamu zítřků řítí se samum křeče rozechvěl jsi se nikým neviděn na dohasínajícím bulváru v průvanu srdcí kamaráde vandráků jak jsme se to sešli se svou nostalgií už brzy zahovoří mašinkvery nad šachovnicí minulosti budoucnosti už brzy přestaneš romanticky vzlykat nesmytelné kouzlo jitřních písní tlících větrný mlýn rukou člověka padajícího rozpráší hvězdy v marný ohňostroj nejsi víc ve svém století než hlemýžď ve slepýším komediante komediante kapka po kapce a míra bude dovršena kam jen se utečem z tohoto města zdrávas ebenová panno hlasy žízně propukají hořce vedeny zmatenou hvězdou samy od sebe nekonečně vzdáleny nerozumí svým hrozbám v orkánu věků lavina zvonů ve skráních modrá zahořklý úsměv fanfáry od pólu k pólu ten úsměv dech lačný pachutí královských vichřic dme se 15

16 slepče lásky he he hmatáš v útroby smíchu hle nedooraná brázda rozluč se se zázraky kapka po kapce stín po snu zbude jen čiré echo vyluštěné písně vzpomínkami nasejeme krásy v křížové hvězdy kokot legendy barů Sahara bez písku Sahara bez oáz a plná kanálů nad nimiž zeješ do veletoku města pověz o smutku očí panen mušliček plných perel o trapných očích dlouhou chodbou do nekonečna ústících do lásky pověz o smutku akátů nad nádražím muže Wilsona tíha nemocí je plaše ožírá ti zajíci v kruté zimě rozprostírá se klenba vesmíru jako by nikde nepřesunovali vagony půjde tudy avion krásy trojice žebráků králů všemohoucí chudoba noci fresky neplačte tím pohoršlivým pláčem plačte pantomimy smrti zedníci melancholie jejíž stavba se řítí zedníci smrti břitva ve zpovědnici mdlou vláhu krve vonný květ hrdlem uvine Emauzy prázdná svítilno zvony věků zachvívají tebou v bezednu výhně na čem je napjata symfonie blázna vzlykající při spatření země básníci naposled se přece naplní cholera vašich veršů mněte si ruce spokojeni s horoskopem plžů TISÍC houstne smaragd noci dětino tady nenajdeš příčinu žíti zapomeneš na vše jen vejdi portálem vlastního stínu do světla ve tmách zvracet krví sladký pláč nevíš co by sis počal kdybys byl milován dřímal jsem hýčkán brlohy očí vyhloubených do nekonečna katakomb zjevením bělma vysmahlého voláním obráceného v sloup vzpomínám na vás už asi naposled Anitto Berber měl jsem vás upřímně rád A JEDNA zatím přibývalo měsíce jazzu předoucího plíseň krystalující v absintu povídáš má milá že ti hrajou viď že je smutná ta muzika pod světy minut pracující kořání uchechtáváním bílých vteřin hrana vlají dokořán už neodvrátíš sežehlou svou tvář NOC birken břízy zanícené hlasivky ticha zanícené láskou birken hřívy osy blankytu zlatistá míza rozmnutá v dlaních elektrických žen brzy už brzy tě smutek strhá zrcadlením vášně od pólu k pólu sesouvají se stíny do hymny života můj milý pane Carco zachvěješ se mlčením otců tím dusnem zavěšeným v prázdnu 16

17 zedníci krásy zedníci melancholie bylo sladké to čekání kdyby měla zemřít socialistická naděje komedie teprv začíná vodopád rukou nad městem se rozhlučí a tebe už nebude vodopád rukou plejících býlí jemuž jsi říkal hvězdy hvězdy prosakuje ulicemi závrať věků signály jimiž vyjí bílí chrti roztrpčeni dílem básně staňte se obrazoborci staňte se demagogy hrobníci komet jednoho úmrtního dne zachvátí vás pověrčivý stesk krev hlučně tepe v dohnívajících bulvárech tolika lidu jako o pouti krev vychechtává strašná hodin tvář jen se napij dosyta přišel jsi nahý a přioděli tě k jaké slávě jsi okrvavěl věštectvím nahoty v rozžhaveném zrcadle průtoku věků maně sináš tápaje po skle ženství zřítelnicemi zuhelnatělými vzpomínce života sladkého v závrati spjatých rukou v předvečer mrazu v předvečer vánoční saze flóru rozetři rozetři je v kelímku bělma do pěny posledního sbohem všemu sbohem sněží vysoko na nebi to jen cizími hvězdami mrazivé temno se sype hrůzou sladkých vůní jako bys dávno umlknul v hluku očí zdusených stihomamem snářů Milovat karavany slepých myší hlodajících zásoby kultur všechny věky kvasí jak míza stoupá dětinstvím života lásky hlas nejubožejší hlas roztopí kov smrti ve vodopád květů ve vodopád slz arabesky smíchu krví pláčem jen kostlivci se umí mlčky smát v přílivu patiny umět se mlčky smát na spáleništi srdce tlukoucího vroucně v obzor chrámový rmut dávivého světla tě otrávil příchutí mléka v nalitých prsech spáleného vášní kříž hloubi popelu na ramena se těžce sesouvá v studánkách běsnící krev země poznamená žíznivého poznamená akordem náhrobků že bude jak lišaj lišaj smrtihlav a jako bůh poznamená znamením tříště slz jež promáčí obličej v průsvitný papír a blánu třaskavý smích křepelky připomene monstranci vesmírem hřmící do prázdna chrámu Zníš propukaje v ironický pláč jak jinak odplavit leklé ryby snů sbohem hvězdy a korále zem laskavá matka mrtvých vás přijme děcko přetrpké panenky v hloubi se lépe dýchá v hloubi se nenávratně spí nadýchané ovoce smíchu krystaluje v rubíny hermelínem plísně sbohem Judit hle sněží vám na cestu sněží vám kokainem 17

18 bez břehů běl v dlaních přikrývá oči rubášem smršť očí bez bělma těch očí bez zornic sbohem močály sbohem města tento pozdrav jsou Erynie můj bůh v cylindru má lampa psyché ve tmách na ty básně plije 18

19 ZA SVÉHO DĚDA barbarský Hoste světa jenžs nám vdech strašnou duši hlíny smrtonosných kroků barbarský Hoste cizinče jenž slovem ze země tělo mízy rveš tryskající zrozením smrti křídla pylu prolnul jsi větrem nesoucím je k zemi pozlacenou bezmocí smějící se sopkou voláme tě pohřbeni přezrálými srdci propastí jejich bolestivě vsakováni voláme tě marní marně nedej oh nedej nám věřiti v potřebu vzkříšení vzkříšení smrti až k zalknutí dusný hmyzem obtáčí nás stín náš jak vesmír se toče naprázdno na tuto sypkou podívanou žití v níž chrlíme života svého rmut a něhu na tuto podívanou bezdechou jsi nás vyštval do čepů osy světa jsi nás vsadil jak jenom bosi a diví vydržíme tohle šílenství víru to hluboké napětí vzpěr Hoste našemu zoufalství bez tváře a úst jiným pomáháš sám sobě pomoci nemáš tak naše nemoci i tobě vyžraly tvář vyhloubily prostor do nekonečna samoty už nesmíme ani zoufati udusíme-li se v zataraseném hrdle chliptěním lásky uhnívající banalita srdcí jež's nám dal jak dětem chrastítka k ukonejšení uhnívající náboženství srdcí destiluje nás propadlištěm mesiášů obaleni květem bez začátku komedie nemůžeme plivnouti v oheň bratřím spíláme bláznů s tlukoucími srdci čekáme naplnění trestu bez chuti bolí každý úder tepen v jichž kalendáři jsi zapsal své vlastní zlo grotesky silných také potřebují pohřbít hle hřbitov kultur hřbitov civilizací vymýcené rty naše lačníce zduřely v chumáče děsu nad proláklinou nebes kdyby nebylo nápoje nebylo by žízně stesku Bože náš odejmi ten kalich od nás odvážíme se shořeti v rodném kraji úzkosti nekonečna na této zemi a na tomto světě rodný kraj zhnětený v dutiny našich kostí zhasíná výbuchy zrní do tmy kleteb rodný kraj podemletý přívaly hvězd té mlhy hvězdnaté v rezavícím času rodný kraj nadarmo rozžhaven uhasl v život náš vzpínající zplanělé ruce a rty nadarmo rozžhavený prázdnem dech tvůj zhasl v život náš živým masem ran nihil es z marna do marna nás vrháš potácet se tápat paradoxy těhotného umírání nikomu ze živých nebude dáno dosáhnouti vemena církve slz těch černých slz naše oči nejsou perlorodky naše oči oslzaví teprve nahou slepotou mlhy teprve oslzaví ve zvířetníku rakví prodírajících se bahnem nekonečna k poslednímu soudu 19

20 teprve mrtví poztráceli jsme zrnka z růžence nenávisti k předkům obnaženým tvými dary snad jsme i rozesmáli smrt svou jež vysmekla otěže z rukou tvých tak jsme se sami chvěli strhující vůní plačících děr země zmíznatělých v pupence letorostů tak nás mrazívá v minových podkopech jež zatajují smutný dech svůj rozrostlí v chuchvalcích mechu a lišejníků bez přestání burácíme kořeny smrti od věků do věků rozžíháme po každém výbuchu zhaslé lampy květů mrazí nás zoufalstvím rafijí hodin ve dmutí blížících se kroků snad teď snad teď my mrtví vydávili jsme tento svět do rukou jež zatlačily naše oči teď hlučíme zkamenělí láskou slitování v terči vlastní hanby dřepíme v té hloubi za hvězdami vzdáleni bludného kořání v bludném smutku řítících se sfér srdcoví panáci dřepíme balzamovaní touhou čárajíce legendy životů milých voláme tě oslyš nás prosíme tě oslyš nás od věků do věků se kymácením horstev řítíme životu v tvář rozrostli jsme se v obrovitost hlubin je zase více místa pro vředy na těle našem voláme tě oslyš nás prosíme hlinovatkou žhavou prosáklí celí z hrobů svých těžkou vláhou lásky rozkvétáme dokořán volajíce krev tvou na naše děti bude nám těžké zmrtvýchvstání bude to konec z mrtvých vstát z hrobů svých otvíráme prohnilé světy svého příští prosíce o déšť octa s krví z hrobů svých promáčíme rezem svaté žízně oblohu vnitřnostmi zlého otěhotnělou z hrobů svých vpadáme chórem do modliteb satana v úzkosti bez pokory sami sebe sžíráme hltajíce chléb zemin a létavic máčený v rezu krve naší pláčeme v zpovědi zalykajíce se larvami a červy krásnějšími našich hříchů zalykáme se dávno zbytečnými slovy jež bouřívala zemi i vodstvo prosíme tě oslyš nás prosíme tě Bože náš všechna úroda srdcí ať podmokne vlásečnice kořínků ať zhynou ať zhyne život bezpomocnou žízní povržená marná maškaráda prosíme tě oslyš nás oslyš nás mrtvé my nemáme hlasu žádat laskavosti tvé prosíme tě oslyš nás a znič všechen čas vlíbaný mámou houpavou písní šišlavých slov něžných matné sklo tváří zhrublých hvozdy lásky roztřískej přívalem shůry 20

21 tehdy my mrtví v hloubi plísně rozlomenou hostií naleznem strašnou lásku tvoji naleznem strašnou slávu země jak se to směšně houpáš ty olovnice srdce vesmíru na niti lásky z hrobů svých chrlíme němotu vrásek věků zahleněných nánosy nahé krve na toto propadliště zítřků se slin nedostane byl jsi krásný Hospodine šesti dnů Hospodine kdo tě ztrestá počali jsme chápat hanbu země úpící v horečce omladnic vyhřezly oči naše rozbodány spojnicemi hvězdných pólů žízně oči naše protkané nesmytelnou září rovnoběžek a jiných strun kroužících před pádem v majestátu nebes zalykáme se prohlédajíce řekami arterií nad nimiž dým splizlý mlhovin křížů prolínáme nesmírnou klenbou prolínáme žírnou zemí ornicí do klasů bosi a diví očekáváme okamžik zrození ten okamžik loučení jednou nadejde dychtíce se naplnit živou šťávou krve jeden po druhém všichni vzhůru voláme až já půjdu k cirku maminko jako bych šel do války budeš plakat celuj mě celuj svou žhavou krví chce se mi věčně tak sladce dřímat den burcování přijde den zrození podoben Poslednímu soudu konečně uvidíme salto mortale Boha pod chapiteau cirku nebes úderem mateřství rozčísnutý chrám vyvrhne Mesiáše omítka spadá fresky zarostou smysly země a budou plakat pozemským pláčem s námi hanba a žel v křeči potupy neprůhlednou klenbou hřmící budeme zbaveni mázder již se derou kořeny všemocného chorálu a země puká vydávajíc svědectví žízně chorálem čníme řvoucí z hrobů svých křídly propasti zalité bolem milosti tvé v úvozech dřiždí ze skal praménky do krve obnažené šťávy našich sil v očnicích žilnatá síť času žluklá prolnuta tvou láskyplnou něhou žhne měj strpení s námi prosíme tě oslyš nás a netrestej životem za hřích zplaněly ruce a rty přimrazeny na podkově zmetka času potupa maniaků zalévajících vlastní rány žlučí potupa maniaků přece se ještě ptá Hospodine kdo sejme tvé hříchy s nás Hospodine Hospodine kdo tě ztrestá vae victis nadepsal jsi všechen plevel vae victis rozežíráme tvou tvář hmatajíce do prázdna po tvých očích vyrveme tvé zornice tu troucheň zarostlou v každém dechu světa dobrotivý Bože oslyš nás 21

22 plníce se vlnou víry zetlíváme světlem zvolavše oslyš nás rozpláče se každá heroická maska teprve uvěří pod kopyty koní slyšíš přece ozvěnu kroků snad tušíš šepotání vlastních křídel lásky potřásáme hlavou nad pantomimou smrti nezměnitelný cirkus života jde tady je katedrála smíchu slyšíš přece úpění rozdychtěných mumií dobrotivý Hoste smrti zahlaď dny zahlaď dny příští prosíme tě oslyš nás 22

23 PÍSMO ZEMĚ Proměny hle oči mramorovaná vajíčka zítřků jichž neuzříš pro minulost svou noc plná drásavých trnů kapradí zlatého zázraky lurdskými otupělý poslouchám bičující hlas který mě dosud neustal volat chvěji se mlhou roztavená zvonovina hlasů oblévá mě sžíhaného padoucnicí neustanu truchlit prosycen tisícerem volání zakrvácených žízní přemýšlím o stáří očima se hrbím pod puklým nebem ztiš se ztiš ty srdce nech věčnost klidně spát na věčnost zmlkni krví svou neprobouzej teleskopy klenbu této noci a hvězdy lidského zoufalství setbu zlatou plesnivýma očima nepostřehnutelné rdění plísně usazuješ lásku na věci mrtvých ó masky! plač a plač marně nad spálenými relikviemi jak vítr nad řekou stínů jako pryskyřice slzami se vznímáš v lupenech rukou svých k modlitbě je zalomiv štítíš se těch rukou zplesnivělých očima z nichž jsi rval býlí zdivo světa ty smutný který nemáš pravdu v neznámu stínu život prolamovaný stříbrem padáku vřídlem smrti nemysli na svá slova na popel v bezvětří slehlém v mlhu rostoucích křížů tato plavá noc smrtelná v tobě hyne dětinská tvář osudu hráče s pláčem jak musila být velká tvá smrtelná noc plavá div se ó div se jako by v útrobách mrazu křehounká větvička radosti to jméno naplněné hořem kde jen jsi zapomněl matný život svůj ve vyprahlých stokách útrob bezdechý na křižovatkách vlastních křížů bdíš vracíš se jak se ti zasteskne k souhvězdí dětí poutníků přesmutných bezdechý zříš své hoře z bláznovství v zoufalé hře na smutek klíčících slov bolesti živící tlící almužnami žízně stesku mázdra má stržena pramení život můj stín srdce do čistoty dnů bloudících vodstvem zemské krásy silicemi pustých smutků živen co mateřským mlékem zalykáš se hlty vzduchu zdá se ti že bdíš v mléčném svitu mrákotného klíčení zrána se rosa čistá rozesnila báněmi nebes tisíckrát na jedné travině v svých slzách pak jsi zřel úsvity marných her zatím co hrdlo se ti vzňalo v písni nevěděls co říkáš chláchole ženský pozemský pláč deníky ženského času očí někdo jiný za mne hrál matný život můj hluboce truchlím svou hanbou sliznicí dráždivou objetím hltám zemi svou hle zmatený sykot vypařujících se smyslů 23

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety.

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety. Heiden: Obsidian Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety stránka 1 z 9 Nostalgia echo (Dante Alighieri, Božská komedie, překlad Vladimír Mikeš)

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Oldřich Mikulášek Agogh

Oldřich Mikulášek Agogh Vyšehrad Oldřich Mikulášek Agogh [VERŠE Z LET 1969 1971] Oldřich Mikulášek Agogh VYŠEHRAD Illustrations Johana Hrabíková Vojnárová, 2012 Copyright Oldřich Mikulášek, 1980 ISBN 978-80-7429-163-0 Motto:

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 0/06 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 Eva Míková Ivana Hurtová Marie Bartošová 0/06 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Zdeněk Huspek Miroslav Lorenc

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Město v slzách (1921) - představa světa bez bídy a nenávisti, touha léčit, potěšit; soucit s chudými, vidiny lidského štěstí - proletářská poezie Děti

Více

Pták štěstěny. Pták duše

Pták štěstěny. Pták duše Michal Snunit Pták štětstěny Pták duše (israelská autorka napsala originál v hebrejštině) Pták štěstěny Hluboko, hluboko v nás bydlí duše. Nikdo ji ještě nespatřil, ale každý ví, že tu je. A každý taky

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

LOUČENÍ. K.D.Charlie6

LOUČENÍ. K.D.Charlie6 STRÁŽCE Zlé síly jsem vyprovodil na okraj propasti šílené dimenze Odemkl klíčem, pootevřel dveře zlehounka, aby jemný vánek odvál všechnu zlobu z mého srdce Teď tu stojím čistý jako křišťál, Přichystán

Více

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu...

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu... 1. Hrajeme spolu tu partii podivnou zase, bez figurek na šachovnici žlutohnědé, bez vnímání prostoru v prázdném čase, červenají při ní tváře pře tím tak bledé... Nehrajeme na remízu, ale na vyhrání, jen

Více

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1 KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1 Na příchod krále Slunce zapadlo u věčnosti moře; Na jeho mohylách ţertvy se pálí V růţovém ohni od hory ku hoře. Hluboká noc se za sluncem přivalí, Hlubší neţ hrob

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007 1. Polibek na skle (od Severka) 2. Vosková (od moonell) 3. Zahazujem (od prostějanek) 4. Brána (od otazník) 5. Šerosvit... (od Ayla) 6. I don't

Více

J.Seifert Druh materiálu Pracovní list Anotace. Práce s básní, porozumění a interpretace básní J.Seiferta.

J.Seifert Druh materiálu Pracovní list Anotace. Práce s básní, porozumění a interpretace básní J.Seiferta. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap19

Více

Jiří Orten Ohnice V Y Š E H R A D

Jiří Orten Ohnice V Y Š E H R A D Vyšehrad Jiří Orten Ohnice Jiří Orten Ohnice V Y Š E H R A D Otcově památce Copyright Jiří Orten, 1941 Illustrations Pavel Sukdolák, 2012 ISBN 978-80-7429-286-6 Vně meč na sirobu přivodí, v domě pouhá

Více

Metodický list. Mgr. Darja Dvořáková. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT

Metodický list. Mgr. Darja Dvořáková. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT Metodický list Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Líčení Mgr. Líčení, personifikace, epiteton, přirovnání, metafora III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT Datum vytvoření 11. října

Více

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný...

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný... Lord You're Mighty Youthful Praise Pane, jsi mocný... Hospodine, jak veliké je Tvé jméno po vší zemi, svou slávou převyšuješ nebesa i zemi- Když přemýšlím o všem, co jsi stvořil: slunce, měsíc a hvězdy,

Více

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek Polendář 009 Jan Bezděk Pavla Jurigová Milý poutníče, procházející jednotlivými stránkami tohoto Polendáře, měsíci roku, cestami života, jdi s cílem ve svém srdci, pak nebude nikdy vzdálená tvá představa

Více

Tajný život. Milan Děžinský. Bdění

Tajný život. Milan Děžinský. Bdění Tajný život Milan Děžinský Bdění Světlo je k upotřebení. Syčí lampy, když natékají. Svíjí se zimou mokrý hadr. Mé slepené geny v teple spí. Někde s vystrčenou hrudí Frankfurtem bloudí Schopenhauer. Chladem

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků 2008 Jsem zpátky 1 Nebe plné červánků 2 Nekonečná 3 Léto 4 Tři oříšky 5 Scházíš mi čím dál víc 6 Rozvíjej se poupátko 7 Láska má je zákon 8 Ve jménu lásky Nebe plné červánku Přiznávám, že čas od času o

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Tušivá rozpomnění Jezerní básníci Přeložil Václav Renč Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Translation Václav

Více

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty.

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Obsazení: Mariana krásná holka, tmavovlasá (španělský typ), dlouhé bílé šaty, červený šátek (třeba

Více

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D Bodláky ve vlasech Emi Ami D 1. Do vlasů bláznivej kluk mi bodláky dával, Emi C F D za tuhle kytku pak všechno chtěl mít, D Ami H7 svatební menuet mi na stýblo hrával, C D D7(-) že prej se musíme vzít.

Více

Autorka obálky: Hana Návratová Vydavatel: Jan Šuba-Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba-Makniha.cz Všechna práva vyhrazena! ISBN

Autorka obálky: Hana Návratová Vydavatel: Jan Šuba-Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba-Makniha.cz Všechna práva vyhrazena! ISBN 0 Autorka obálky: Hana Návratová Vydavatel: Jan Šuba-Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba-Makniha.cz Všechna práva vyhrazena! ISBN 978-80-7548-000-2 (pdf) ISBN 978-80-7548-001-9 (epub) ISBN 978-80-7548-002-6

Více

Pettya Isabela Růžička. Ve snech si ustelu

Pettya Isabela Růžička. Ve snech si ustelu 1 Pettya Isabela Růžička Ve snech si ustelu 2 Tato malá sbírka básní a prózy je určená všem lidem, kteří stále věří v lásku. Láska je magie uschována uvnitř lidské duše. Bez lásky život postrádá smysl.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: "Hadry, kosti dejte, trupy!" Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: Hadry, kosti dejte, trupy! Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě J.J.Kalina Hadrnice "Hadry prodejte, staré sklo, Kuchařičky, kosti, kosti! Mějte, lidičky, lítosti, Máteli jaké kosti!" Takto od božího rána volá Žena a s nůší na zádech, V ochlostěné sukni podkasaná,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce Støelec a most Støelec chvilkový výboj Nastal èas naplnit všechna pøece vzetí promìnit okovy v trpké víno bez pøíkras zahodit øece smetí výkøikem obnovy se pøímo prodrat štìrkem k podloží podkovy zakrýt

Více

Mumie, růže * * * Nikdy mi nebylo veselo. A i když jsem se smál, má duše se spíš podobala grimase barokní sochy.

Mumie, růže * * * Nikdy mi nebylo veselo. A i když jsem se smál, má duše se spíš podobala grimase barokní sochy. Mumie, růže 1973 Nikdy mi nebylo veselo. A i když jsem se smál, má duše se spíš podobala grimase barokní sochy. V bolesti dorostl jsem v muže. A poprvé teprv, poprvé jsem viděl, jak příroda v blaženém

Více

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958)

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Klement Gottwald básně Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Vydal se mladý hoch do světa s pilkou a hoblíkem v ruce, Čech, Moravan a proletář. a pěšák revoluce. Prve než začal se slovy, rozmlouval

Více

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád V š i c h n i S v a t í V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád Ledy slábnou, voda stoupá sirény zpívají noci slané, když zvedá žár Jednou to skončí a z nás čáry

Více

VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček

VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček 1 Vydavatel: Jan Šuba-Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba-Makniha.cz Všechna práva vyhrazena! ISBN 978-80-88080-48-0 (pdf) ISBN 978-80-88080-49-7 (epub) ISBN 978-80-88080-50-3

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Jak vzniká zrcadlení. Dota Slunská (Hana Voláková)

Jak vzniká zrcadlení. Dota Slunská (Hana Voláková) Jak vzniká zrcadlení Kdo by si pomyslel, že při pohledu do zrcadla uvidí jinou než svoji tvář. A přece. Podobně jako se říká o očích, že v cizích člověk mnohdy spatří ty své, mohou i básníci zrcadlit své

Více

O PŘÍTELI. Přítel je člověk ten, kdo pozná i Tvůj sen... Kdo o Tebe se bojí, kdo nablízku Ti stojí...

O PŘÍTELI. Přítel je člověk ten, kdo pozná i Tvůj sen... Kdo o Tebe se bojí, kdo nablízku Ti stojí... O PŘÍTELI Přítel je člověk ten, kdo pozná i Tvůj sen... Kdo o Tebe se bojí, kdo nablízku Ti stojí... Kdo pomocnou ruku podá, radost a odvahu Ti dodá... Kdo povzbudivá slova, Ti říká, píše, znova... Kdo

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

obsah Osm dní v Hrabyni (1974)... 5 Přepadání (1974 1994)... 19

obsah Osm dní v Hrabyni (1974)... 5 Přepadání (1974 1994)... 19 obsah Osm dní v Hrabyni (1974)......................................... 5 Přepadání (1974 1994).......................................... 19 I / Noci, měsíce Po říjnovém úplňku.............................................

Více

S e t k á n í š e s t é B o u ř e

S e t k á n í š e s t é B o u ř e S e t k á n í š e s t é B o u ř e Utíkáš po trávě, studí tě do bosých nohou, prší a z dálky duní bouřka. Dům není daleko, když zrychlíš utečeš hromům za svými zády. Nechceš se otočit, ale dunění se blíží

Více

KAREL TOMAN. Ročník 3. Stupeň a typ vzdělávání. Datum

KAREL TOMAN. Ročník 3. Stupeň a typ vzdělávání. Datum KAREL TOMAN Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Práce s klíčovými texty české poezie 1. poloviny 20. století, ukázky, práce s textem, interpretace Očekávaný přínos Procvičení čtenářské gramotnosti, procvičení

Více

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba)

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) Čekám svůj den 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) 4. Čekám svůj den (P. Krejča / P. Vrba) 5. Nic víc (P. Janda / P. Vrba) 6. Na háku (M.

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Thyrsos Franti ek Halas

Thyrsos Franti ek Halas Thyrsos František Halas THYRSOS František Halas Ilustrace Jindøich Štyrský Nenaroditi se vùbec, to znamená štìstí. Ale pro toho, kdo se již zrodil, je nejlépe vrátiti se, odkud pøišel. SOFOKLES 4 SMUTEK

Více

Karel Hynek Mácha Mnich. (Zlomky z romantické básně.)

Karel Hynek Mácha Mnich. (Zlomky z romantické básně.) Karel Hynek Mácha Mnich (Zlomky z romantické básně.) Znění tohoto textu vychází z díla Básně. Máj. Zlomky. Dopisy. Deník tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1907 (MÁCHA, Karel Hynek.

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu.

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu. PŘÍLOHA I. Seznam svateb z terénního výzkumu. II. Seznam svatebních informátorů. III. Ukázka 5 lidových písní zpívaných o svatbě ve Žďárském okrese: pevný řád, co se při jaké příležitosti zpívá, není dán.

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř Zdeněk Svěrák Jaroslav Uhlíř Barbora píše z tábora 2 Maminko, tatínku posílám vám vzpomínku z letního tábora Jistě víte, že vám píše vaše dcera Barbora Strava se nedá jíst dneska byl jen zelný list polívka

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

DAVID BÁTOR. Milostné lastury ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ

DAVID BÁTOR. Milostné lastury ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ DAVID BÁTOR Milostné lastury ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ David Bátor (*1974 v Opavě) Debutoval sbírkou Kukly slov (Tilia, 2004), která byla nominována na Cenu Jiřího Ortena. O rok později vydal pod názvem Světlonoš

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY 1. POLOVINY 20. STOLETÍ PROLETÁŘSKÁ LITERATURA

UMĚLECKÉ SMĚRY 1. POLOVINY 20. STOLETÍ PROLETÁŘSKÁ LITERATURA UMĚLECKÉ SMĚRY 1. POLOVINY 20. STOLETÍ PROLETÁŘSKÁ LITERATURA Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Přehled základních faktů o základním uměleckém směru 1. pol. 20. století. Ukázky textů, opakování, interpretace.

Více

JIŘÍ ORTEN JEREMIÁŠŮV PLÁČ 1. Otovi. Poněvadž ty se vztekáš. proti mně, a tvé zapouzení. přišlo v uši mé, protož vpustím udici svou.

JIŘÍ ORTEN JEREMIÁŠŮV PLÁČ 1. Otovi. Poněvadž ty se vztekáš. proti mně, a tvé zapouzení. přišlo v uši mé, protož vpustím udici svou. JIŘÍ ORTEN JEREMIÁŠŮV PLÁČ 1 Otovi Poněvadž ty se vztekáš proti mně, a tvé zapouzení přišlo v uši mé, protož vpustím udici svou v chřípě tvé, a udidla svá v ústa tvá, a odvedu tě zase tou cestou, kterouž

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44 1. neděle adventní Cyklus A Mt 24,37-44 Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Já, Jan, viděl jsem anděla sestupujícího z nebe: v ruce držel klíč od propasti a velký řetěz. Popadl draka, toho starého

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

Ísak Harðarson. Stokkseyri. Dvě meze příboje. Schodiště. Duch moře

Ísak Harðarson. Stokkseyri. Dvě meze příboje. Schodiště. Duch moře Ísak Harðarson Stokkseyri Dvě meze příboje Ve svitu zlatém V ranním rozednění On sem přišel Aby žití dal vznik Paprsek jde v hloub A klidem klidu Dá láskou lásku By světlem se stal Ve svitu zlatém Než

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Jiří Wolker HOST DO DOMU

Jiří Wolker HOST DO DOMU Jiří Wolker HOST DO DOMU 2012 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu

Více

ONDŘEJ HLOŽEK otluky

ONDŘEJ HLOŽEK otluky ONDŘEJ HLOŽEK otluky ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ ISBN: 978-80-87843-01-7 1 Ondřej Hložek (*1986, Opava) Autor poezie, pořadatel literárních akcí a animátor v kulturním dění. V roce 2011 vydalo nakladatelství Dalibora

Více