Závěrečná práce. Název práce: Autor: Třídní plán - Vánoce. Miroslava Semerádová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce. Název práce: Autor: Třídní plán - Vánoce. Miroslava Semerádová"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2011 / 2012 Název práce: Třídní plán - Vánoce Autor: Miroslava Semerádová Vzdělávací program je akreditovaný rozhodnutím č.j / ze dne Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě 25 a 27 zákona č. 563/2004 Sb. v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento vzdělávací program byl inovován v rámci projektu Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji CZ.1.07/1.3.04/02.002

2 Obsah 1. Dílčí cíle strana 4 2. Očekávané výstupy strana 5 3. U nás doma s Mikulášem strana 6 4. Vánoční tajemství strana 8 5. Advent strana Charakteristika období strana Významní světci adventního času strana Svatá Kateřina strana Svatá Barbora strana Svatý Mikuláš strana Svatá Lucie strana Vánoční symboly strana 13 Příloha 1 Pohybové hry strana 17 Příloha 2 Vymalovánka Mikuláš strana 18 Příloha 3 Maska čerta strana 19 Příloha 4 Pohybové hry strana 20 Příloha 5 Dopis Ježíškovi strana 21 Příloha 6 Pracovní list strana 22 Příloha 7 Pracovní list strana 23 Příloha 8 Pracovní list strana 24 Příloha 9 Vánoční ozdoba strana 24 Příloha 10 Říkanky strana 26 Příloha 11- Lidové vánoční zvyky a tradice strana 27

3 Téma : TŘÍDNÍ PLÁN - VÁNOCE Podtéma : U nás doma s Mikulášem Vánoční tajemství Strana 3 (celkem 27)

4 1. DÍLČÍ CÍLE DÍTĚ A JEHO TĚLO: Rozvíjet užívání všech smyslů. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA: Rozvíjet schopnosti vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí. DÍTĚ A TEN DRUHÝ: Podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem. Vytvářet prosociální postoje k druhému( v rodině, v mateřské škole, ve řídě.). DÍTĚ A SPOLEČNOST: Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické, produktivní i receptivní ( např. vánoční tradice a slavnosti u vánočního stromku pro rodiče a děti). Rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární ( např. poslech pohádek, příběhů a veršů, sledování dramatizací). DÍTĚ A SVĚT Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností, k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí. Strana 4 (celkem 27)

5 2. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Záměr bloku: Prohloubit znalost dětí v oblasti vánočních tradic a zvyků. Těšit se z příjemných prožitků, radostně prožívat oslavy, podílet se na dění ve třídě, na výzdobě, spolupracovat mezi s sebou. Osvojit si základní poznatky o vánočních tradicích a zvycích. Umět vyjadřovat svá přání. Všímat si co si přejí a potřebují druzí. Zapamatovat si texty básní, písní, reprodukovat je před rodiči. Svoje prožitky a zážitky vyjádřit slovně, výtvarně, hudebně a pohybově. Umět si vzájemně pomáhat a spolupracovat. Rozvíjet dětskou představivost fantazii v tvořivých činnostech. Vnímání pomocí všech smyslů( zvuky, tvary, chutě, vůně, hmat.). Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat a sledovat literární, dramatické a hudební představení. Strana 5 (celkem 27)

6 3. PODTÉMA : U NÁS DOMA S MIKULÁŠEM 1.Dítě a jeho tělo: Koordinovat lokomoci, sladit pohyby s hudbou.,, Když se čerti ženili Postřeh, obratnost a rychlost. Chlupatý čert (příloha 1),,Z pekla do pekla (příloha 1) Čertí kopaná (příloha 1) Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku. Zacházení s tužkou správné držení tužky, kreslit lehce. Dokresli Mikulášovi punčochu Dokresli oříšky do Mikulášovy punčochy Vykreslit si obrázek pro radost. Mikuláš - vymalovánka ( příloha 2) Správně držet nůžky při vystřihování, nanášení lepidla v přiměřeném množství, čistota práce. Mikuláš Maska čerta (příloha 3) 2. Dítě a jeho psychika: Vyjadřovat samostatně myšlenku, pocity, přání, úsudek. Jaké je mé přání a co bych si přál od Mikuláše. Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky, rozlišovat citové projevy v důvěrném prostředí (rodinném) a cizím prostředí. Upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí. Jak je to u nás doma. Porovnávat, řadit a třídit předměty podle určitého pravidla, orientovat se v počtu 1-6. Mikulášské perníčky 3. Dítě a ten druhý Prožívat radost z možnosti splnit přání druhých. Umět plnit přání svých nejbližších a vím co si přejí. Kupujeme dárky Námětová hra Na čertí školu 4. Dítě a společnost Dekorační výzdoba, zdobíme třídu a šatnu. Čertovský řetěz. Strana 6 (celkem 27)

7 Připravovat společně slavnostní mikulášské pásmo, seznamovat se s vánočními tradicemi a zvyky. Přišel k nám čert s Mikulášem Punčoška Seznamovat děti s tradicemi blížících se vánoc. Adventní věnec, Barborky. Působit na estetické cítění dětí literárním textem. Na Mikuláše Josef Čapek Povídání o pejskovi a kočičce. Bába a čert Poslech koled a vánočních písní, učit se některé z nich podle přání dětí. Kolíbala bába čerta 5. Dítě a svět Čertí bál v naší školce. Strana 7 (celkem 27)

8 4. PODTÉMA : VÁNOČNÍ TAJEMSTVÍ 1. Dítě a jeho tělo Koordinace lokomoci, sladit pohyby s hudbou. Stromečku vstávej (Písničky a říkadla s tancem str. 135) Procvičovat pohotovost, obratnost, plazení po břiše. Pohybová hra Na rybáře (příloha 4) Pohybová hra Na rybičku (příloha 4) Sladit pohyb s říkadlem Vánoční stromeček Procvičujeme sluchové vnímání a hmat. Kde zvoní zvoneček Lidové tradice str.242 Ovládat koordinaci ruky a oka. Zvládání jemné motoriky. Vánoční dárky Vánoční ozdoba (příloha 9) Vánoční kapr Vykreslit si obrázek pro radost. Vánoční stromeček vymalovánka. Správně držet nůžky při vystřihování, práce s lepidlem, udržovat čistotu na pracovním místě. Výroba vánočních ozdob Pracovní dovednosti, zacházení s materiálem, drobné manipulační schopnosti. Vánoční zápichy z keramické hlíny Vánoční svícen z jablka 2. Dítě a jeho psychika Vyjádřit samostatně myšlenku, pocit či přání. Co si přeji od Ježíška.,, Dopis Ježíškovi - (příloha 5) Uvědomovat si příjemné a nepříjemné cilte prožitky. Upevňovat citové vztahy k rodině i k okolí. Vánoční svátky u nás doma. Řadíme, třídíme předměty dle předlohy, orientace v počtu 1-7 Co maminka upekla Vánoční kapři,,čím se liší ozdoby - pracovní list (příloha 6),,Najdi dvojici stejných stromečků - pracovní list (příloha 7),,Vybarvi podle barev -pracovní list (příloha 8) 3. Dítě a ten druhý Strana 8 (celkem 27)

9 Prožívat radost z možnosti splnit přání druhých. Umět plnit přání svých nejbližších a vím co si přejí. Umím připravit překvapení pro své nejbližší doma, pro kamaráda Papírový stojánek Kdybych já byl Ježíškem - námětová hra Záleží na tom jak je drahý dárek? Zasloužíme si vůbec nějaké dárky? Koho a čím obdaruji. Tříkrálová sbírka v naší obci. Pomoc potřebným. 4. Dítě a společnost Dekorační výzdoba třídy, šatny a chodeb mateřské školy. Vánoční zvon, Stromeček Vyjádřit vlastní fantazii a představivost, výtvarně vyjádřit přání. Dopis Ježíškovi - co si přeji pod stromeček-kresba,malba. Seznamovat děti s vánočními zvyky tradicemi (příloha 11) Připravovat společně vánoční pásmo pro rodiče a seniory v pečovatelském domě. Říkanky ( příloha 10) Působit na estetické cítění dětí literárními texty. Dárky (Martínkova čítanka). Krtek a Vánoce ( Eduard Petiška) Ježíšek se nemá zdržovat (Miloš Kratochvíl) Prožívat radostně předvánoční čas dramatizací pohádek. Divadelní představení Vánoční pohádka Tříkrálový pochod v naší školce. Poslech koled a vánočních písní. Štědrej večer nastal, Půjdem spolu do Betléma Předvánoční (Zpívejme si, zpívejme 2) Vánoční cinkání (Nalaďte si hlásky) My Tři králové (Písničky a říkadla s tancem str. 142) 5. Dítě a svět Jaké známe tradice vánoc a proč je dodržujeme? Mají všichni lidé domov? Proč by neměl nikdo na vánoce zůstat sám? Jak to jde zařídit v rodině, ve svém okolí? Co jsou bohaté vánoce? Je bohatství jen v penězích? Co znamená rčení Svátky pokoje klidu? jak se lidé k sobě chovají o vánocích? Máme se rádi? Umíme být na sebe hodní po celý rok? Jak se chováme ke stromečku, když vánoce skončí? Kam uklízíme papíry a stromeček po vánocích? Strana 9 (celkem 27)

10 Proč nezapomínáme o vánocích na zvířátka a ptáčky? Co je to krmítko pro ptáčky a krmelec pro zvířátka v lese 5. ADVENT 5.1 Charakteristika období Slovo advent pochází z latinského adventus a znamená příchod. Příchod čeho nebo koho? Podstata adventu vychází z křesťanské filosofie. Věřící lid se v tomto čase připravoval a očekával příchod (narození) Spasitele (jinak také Krista). Křesťané se na jeho příchod připravovali hlubokým zbožným rozjímáním v kostelech a dodržováním půstu, tzn. střídmostí v jídle, pití a zábavách. Každoročně adventní období vrcholí 24. prosince na Štědrý den, kdy se narodil Ježíš. Adventní období trvá asi čtyři týdny. Počet dní je pohyblivý (nejméně 22 dní a nejvíce 28 dní), protože začíná neděli, která je nejblíže k svátku svatého Ondřeje ( 30.listopad). Poslední adventní neděle (čtvrtá) připadá vždy na neděli před 25.prosincem. Někdy se stává, že poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V adventním čase má svátek i několik významných světců. A s těmito dny je spojeno mnoho zvyků a pověr a magických praktik. Podoba dnešního adventu ve většině postrádá náboženský smysl. Je spjata především s tradicí mikulášské nadílky, rozsvěcování vánočních stromů na náměstí a hlavně s prodejními akcemi a trhy zaměřenými na prodej stromků, hraček, potravin a dalšího zboží. 5.2 Významní světci adventního času Svatá Kateřina (25.listopadu) Kateřina žila na rozhraní 3.a 4. století v Egyptě. Ten byl součástí Římské říše. Vyznávala křesťanskou víru na rozdíl od císaře. Odvážně ho vyzvala,aby začal věřit v jednoho Boha, ale ten ji za tuto drzost nechal vsadit do vězení. Byla souzena a své postoje názory musela obhajovat před mnoha učenci. Byla nejen krásná, ale i chytrá a vládla slovem a tak se ji podařilo získat všechny učence pro křesťanskou víru. Avšak učenci byli potrestáni a Kateřina krutě mučena. Nakonec byla sťata. Posléze začalo výt křesťanství rovnoprávné s jinými náboženstvími a Kateřina byla prohlášena za svatou mučednicí. Protože byla moudrá a učená stala se patronkou mnoha významných univerzit, také naší Karlovy univerzity v Praze. Zvyky a pověry Se svátkem svaté Kateřiny souvisely zábavy a tancovačky. Bývaly to, a i dnes jsou, poslední tancovačky v roce, protože brzy na to začínalo adventní ( postní) období. Basu tak na muzice převlékli do černého sukna a pohřbili. Obdoba svátku masopustu. A housle strčili do komína. Pranostiky ke svaté Kateřině Svatá Kateřina zakazuje muziku. Strana 10 (celkem 27)

11 Svatá Kateřina dává housle do komína. Na svatou Kateřinu sluší se schovat pod peřinu. Přišla svatá Kateřina, nevzdaluj se od komína! Chodí-li na Kateřinu husa na rybníku po ledě, na Barborku na něm bude plavat. Svatá Kateřina přichází bíle oděna. Jaká svátá Kateřina, taková je celá zima Svatá Barbora (4.prosince) Legenda vypráví, že otcem Kateřiny byl bohatý turecký šlechtic, který velmi dbal o její ctnost. Proto ji nechal zavřít ve věži. Měla tam sice veškeré pohodlí, ale nebyla svobodná. Jeden ze sloužících, byl tajný křesťan, ten Barboru obrátil na křesťanskou víru. Nechala se tajně pokřtít. Její otec však křesťany nenáviděl. Jednou se podařilo Barboře z vězení utéci, ale byla prorazena pastýřem ze skal a dovlečena zpět do věže. Bůh pastýře potrestal a jeho stádo ovcí proměnil v luční kobylky. Otec nepřemluvil svou dceru,aby se křesťanství zřekla a proto byla odsouzena k smrti. Než zemřela byla krutě mučena a popravu provedl její vlastní otecuťal jí hlavu. Neunikl božímu trestu, zabil ho blesk.dle pověsti, když šla Barbora na popravu, tak cestou utrhla větvičku, která uprostřed zimy rozkvetla. Tato statečná dívka se stala světicí. Jako patronku ji uctívají především horníci. Nejznámější chrám zasvěcený svaté Barboře je v hornickém městě Kutná Hora. Je také patronkou dělostřelců, hasičů, stavebních dělníků. Zvyky a pověry V podvečer tohoto svátku se ženy a dívky oblékly do bílých prostěradel či šatů a celé se bíle zahalily závojem či rouškou. Bílá barva symbolizovala panenskou čistotu. V jedné ruce nesly košík s ovocem a sladkostmi ( pro hodné děti), ve druhé ruce měly metlu, kterou hrozily dětem nehodným. Nejznámější pověrou v tento den je vak řezání větviček, kterým se říká barborky. Nejlepší jsou třešňové. Zvyk praktikují svobodné dívky, které se chtějí dozvědět, jestli se do roka vdají. Jestli přesně na Štědrý den větvička rozkvete, může se v příštím roce chystat svatba. Některé dívky svou větvičku schovávaly, protože se tradovalo, že nepoctivé dívce větvička nerozkvete. V současné době tento zvyk udržují i vdané ženy, protože větvičky slouží jako krásná vánoční dekorace. Pranostiky Jaké je počasí na svatou Barboru, takové bývá až do Vánoc. Na svatou Barboru saně do dvoru. O svaté Barboře, leží sníh ve dvoře. Jaké počasí na svatou Barboru, takový bude celý advent. Strana 11 (celkem 27)

12 Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude hodně trávy. Je-li na svatou Barboru jinovatka na stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce Svatý Mikuláš ( 6. prosince) Postava Mikuláše je historicky doložena. Původní podoba jména je Nicolaos ( z řečtiny). Narodil se v křesťanské rodině. Byl zbožný a dobrotivý. Byl vysvěcen na kněze. Po smrti svých rodičů, rozdal svůj majetek chudým a odešel do Palestiny. Stal se biskupem. Jeho předností byla jeho štědrost. Lidé ho uctívali a prohlásili za svatého. V podvečer svátku Mikuláše se již po mnoha generacím dětem naděluje. Zvyky a pověry Dnes chodí postava Mikuláše spolu s Čertem a Andělem. Čertů a Mikulášů může být v družině více, ale Mikuláš vždy jenom jeden. Chodili od domu k domu a dětem nadělovali. Především sladkosti, ovoce, ořechy a drobné dárky. Cílem bylo odměnit hodné a poslušné děti. Těm, kteří své rodiče zlobí měli nahnat trochu strachu. Ať zlobivé či hodné museli děti odříkat modlitbičku ( dnes básničku). Největší darebové dostali metličkou a v punčoše našli uhlí a brambory. Přijměte však několik rad: Nechte si poradit, jak přivítat Mikuláše a jeho družinu beze strachu. Nestrašte děti čertem. Většina dětí vnímá, že to dospělí nemyslí vážně. Vždyť loni také zlobily a čert si je neodnesl. Ve chvíli, kdy je čert před nimi, však na rozumové zdůvodnění zapomenou a nevhodné čertovo chování může způsobit pohromu v dětské psychice. Navíc vzezření čerta může nám dospělým připadat přijatelné, ale dítě, které se bojí může pořádně vystrašit. Připravte své děti na návštěvu Mikuláše. Vhodné je se o postavách pobavit, přečíst dětem pohádky a příběhy, ve kterých vystupují právě čerti, andělé či Mikuláš. Nevydírejte své děti přednesem básničky. Neberte dětem iluzi. Do určitého věku chce každé dítě věřit tomu, že k nim domů chodí ti opravdový pohádkový čerti, přesto, že tam venku chodí jen lidé za něho převlečení. Výsledkem mikulášské nadílky by nemělo být vyděšené dítě. Určitě chceme, aby děti i v dospělosti na Mikuláše, Anděla a Čerty rády vzpomínaly. Pranostiky Svatý Mikuláš splacuje břehy (pršívá). O svatém Mikuláši snížek často práší. Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu. Když na Mikuláše prší, zima hodně lidi zkruší Svatá Lucie ( 13. prosince) Společným znakem téměř všech světců bylo to, že ač za svého života trpěli za své křesťanské vyznání, nikdy se ho nevzdali. To byl také osud Lucie, která žila koncem 2. století na Sicílii. Od dětství byla velmi zbožná, nechtěla patřit žádnému muži, jen Bohu a chtěla mu zasvětit celý svůj život. Rodiče s ní však měli jiné plány. Chtěli jí provdat za bohatého člověka bez Strana 12 (celkem 27)

13 vyznání. Rodiče přesvědčila, ale ženich ji udal jako křesťanku. Byla uvržena do vězení a mučena. Nakonec byla katem usmrcena dýkou do hrdla. Byla zvolena patronkou švadlenek, krejčích a dalších řemeslníků. Lidové zvyky a pověry: V tento den bývá zvykem, že ženy či dívky dělají obchůzky po domech. Jsou oděny do bílých plachet do hlavy až po paty, jako Lucky nebo Lucy, jak se jim říkalo. Chodily po domech a kontrolovaly jak mají hospodyně na blížící se Vánoce uklizeno. V ruce držely peroutky z husích brk či metlu a ometaly všechny kouty od prachu, ale i od všeho zlého. Pranostiky Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu. Na svatou Lucii jasný den urodí se konopí a len. Adventní kalendář Jakýmsi měřítkem adventu jsou čtyři adventní neděle. První je železná, druhá je bronzová, třetí se nazývá stříbrná a poslední je zlatá a je nejblíže Štědrému dni. Jak daleko či blízko je štědrý den dětem, měří tzn. adventní kalendáře. Účelem tohoto předmětu je hravou formou přiblížit představu o čase. Společným znakem je 24 dílků, z nich každý symbolizuje jeden den od 1. prosince. Různým způsobem děti tyto dílky ubírají a mají tak přehled o tom, kdy už přijde Ježíšek. Adventní věnec Věnec je symbolem vítězství a královské důstojnosti. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král, Ježíši Kristu. Kruhová podob a věnce symbolizuje ustavičnou cestu slunce a zároveň i věčnost. 6. Vánoční symboly Chceme-li uchovávat tradice, je nutné pochopit jejich smysl,význam a symboliku. Děťátko Narození malého človíčka už samo o sobě znamená zrod něčeho nového, co má před sebou budoucnost. Vkládají se do něho sny a naděje v úspěšný život. Podíváme-li se do různých snářů, vždy je zde symbol dítěte charakterizován jako počátek, zrod, naděje. Stejný význam má tento symbol i v souvislosti s Vánocemi. Narození dítěte znamená narození Ježíše. Strana 13 (celkem 27)

14 Betlém Betlém místo, kde nastal velký zlom v dějinách lidstva. Přišel zde na svět Ježíš (Bůh), který měl stanout v čele harmonického království, jehož základem měly být láska, pravda a spravedlnost. Tradice stavění betlémů je velmi stará, dokonce starší než zdobení stromečku. Výtvarné zpracování betlémů bylo různé, odlišovalo se použitým materiálem a jednak vlastním pojetím. Různé kraje- různé betlémy. Těžištěm byly vždy jesličky s děťátkem, Panna Marie, svatý Josef, osel a vůl. Obklopovali je pastýři s ovečkami. Tři králové a další postavy. Zakladatelem betlémů je František z Assisi. Roku 1223 postavil v jeskyni živé jesle se zvířaty a lidmi. Vytvořil tak tradici, která se rozšířila do celého křesťanského světa. V domácnostech šlechty a pak i měšťanstva se betlémy zabydlely v 18. století a nakonec pronikly i mezi prostý venkovský lid. Strom Jako vánoční symbol se strom do Čech dostal v 19. století z Německa. Zdobení vánočního stromečku se u nás zabydlelo tak, že si bez toho Vánoce neumíme představit. V minulosti se nejčastěji používaly jedličky, pro jejich pěkný vzhled a zejména trvanlivost. Se stále se zhoršujícím ekologickým stavem naší planety začali lidé upouštět od čerstvě řezaných stromků a častěji se v domácnostech objevují jehličnany v květináčích, která se po Vánocích přesadí ven do země. Ve větší míře se také začalo používat stromků umělých. Je však hodně těch kýčovitých. Chybí jim ta nádherná vůně lesa. I zdobení stromku prošlo určitých vývojem. Dříve se stromky krášlily ryze přírodními ozdobami, jako byla jablíčka, ořechy a šišky. Hvězdy, řetězy a různé květy se vyráběly z papíru. Zavěšovalo se pečivo nejrůznějších Strana 14 (celkem 27)

15 druhů a tvarů, zejména perníčky a vizovické figurky a preclíky. Nový druh ozdob se objevil koncem 19. století. Byly to výrobky českých sklářů foukané skleněné baňky, ozdoby z korálků. Čokoládové figurky jsou typické hlavně pro naši zemi, jinde se čokoláda na stromeček nezavěšuje. Dříve se používaly voskové svíčky. Koncem 19.století se objevily první elektrické svíčky. S vývojem společnosti se mění i způsoby zdobení vánočních stromečků, někdy bohužel na úkor vkusu. Není na škodu ozdobit stromeček starým, možná méně okázalým, ale snad krásnějším způsobem. Velký prostor pro to skýtají školy a školská zařízení. Jmelí Snítky zeleného či zlatého jmelí neodmyslitelně patří ke Štědrému dni. Jmelí je vidličnatý keřík rostoucí v korunách stromů, na nichž parazituje. Žije nedostupně vysoko v korunách stromů a stále zůstává zelené. Podle legendy bylo jmelí kdysi stromem. Z jeho větví Josef vyřezal o Vánocích kolébku pro Ježíška. Po třiatřiceti letech strom porazili Římané. Z jeho dřeva byl vytesán kříž, na němž Ježíš trpěl a skonal. Strom nemohl tu hanbu unést a seschl do malých keříčků a ze statného stromu se stala malá rostlina. Zavěšené jmelí prý přináší do domu štěstí a lásku, chrání proti zlým duchům a čarodějnicím. Také prý funguje jako ochrana proti ohni. Kouzelná moc se umocňuje, je-li snítka jmelí darována, nikoli zakoupena. Štěstí zajišťuje množství bobulek, čím je jich více, tím více štěstí má obdarovaný v příštím roce. Zvyk líbat se s partnerem pod zavěšeným jmelím, pochází od starých Keltů, kteří věřili, že jmelí zajišťuje plodnost. Ryba Ryba, v naší zemi kapr, je nejdůležitější součástí Štědrovečerní hostiny. Není tomu tak ale všude. Ne každý ale pohlíží na rybu jenom jako na jídlo. A samozřejmě nezapomeneme schovat si do peněženky pár kapřích šupinek. Prý pomáhají hromadit peníze a přinášejí do domu štěstí. Strana 15 (celkem 27)

16 Zvon Do doby než byly vynalezeny hodiny, to byly zvony, které dělily den na části a umožňovaly orientaci v čase. Zvony však také ohlašují smrt, nebezpečí, ale i příchod naděje a radosti. A tak po právu patří mezi symboly Vánoc, jež jsou časem naděje, radosti a lásky. Host Host byl velmi důležitý v rodině se sudým počtem členů. Věřilo se, že ke štědrovečern í hostině má usedat lichý počet. Nebylo-li to tak, zval se do domu z toho důvodu host, aby tak zajistil štěstí celé rodině. Zvířata Některá zvířata opravdu symbolicky patří k Vánocům. Jsou to především osel a vůl, první dva tvorové, kteří se starali o narozené Jezulátko tím, že ho zahřívali svým dechem. K Vánocům samozřejmě patří i stáda oveček a beránků, protože krajina v okolí Betléma byla plná pastvin. Dárky Vánoční nadělování dárků má svůj prapůvod již v legendě o narození Ježíška. Všechen lid chtěl pomoci Svaté rodině, která se ocitla na cestě do Betléma v nesnázích a současně chtěl udělat radost a projevit úctu budoucímu králi. Ač chudí, spěchají pastýři k Betlému a nesou veselého beránka ze stáda svého nebo dvě kozičky by zahřály tvé nožičky či trošku mlíčka by kvetla tvá líčka. A kdo nic neměl, tak Jezulátku aspoň zazpíval. Svátky vánoční jsou tou nejlepší příležitostí k dělání radosti svým blízkým a přátelům i sobě. Štědrovečerní nadílka po zářícím stromečkem bývá ve velké většině rodin tím zlatým hřebem celého večera. Zvláště v rodinách s malými dětmi je chvíle, kdy se rozzáří dětské oči na zjištěním, že dopis Ježíškovi opravdu došel, ta nejkouzelnější. Děti by však měly vědět, že je krásné dárek dostat, avšak ještě krásnější je něco darovat. Učíme děti mít radost i z malého, finančně nenáročného dárku či vlastnoručně vyrobeného dárku. Strana 16 (celkem 27)

17 Příloha 1 Pohybové hry Chlupatý čert Čert má na svém oděvu nacvakány prádelní kolíčky (chlupy). Chytá ostatní děti, které se však snaží,,chlupy mu vzít a nacvakat si je nasvůj oděv. Výměna rolí. Kdo má nejvíce,,chlupů je čert. Z pekla do pekla Po prostoru herny se rozmístí například menší kroužky nebo rozprostřou šátky. Musí jich být o jeden méně, než je hráčů. Každé dítě si stoupne do jednoho kruhu, či na jeden šátek a představuje čerta v pekle. Pro jednoho čerta však místo není. Ten zvolá:,,čerti z pekla do pekla!. Na tento povel se každý čert musí přestěhovat do jiného pekla ( na jiný šátek). Bez pekla zůstane zase někdo jiný. Hra se opakuje. Na závěr může učitelka vyzvat děti, aby udělaly ze šátků jedno veliké peklo, kam se vešli všichni čerti a chvíli by odpočívali. Čertí kopaná Každý hráč hraje sám za sebe a potřebuje židličku. Všechny židle se seskupí do kruhu ( což představuje peklo). Hráči (čerti) si sednou na židličky. Doprostřed učitelka vhodí míč. Čerti mohou pohybovat pouze nohama a snaží se odkopnout míč některému protihráči pod židli. Ten, kterému se tam míč zakutálí, ze hry vypadne. Kruh se zmenšuje s počtem vyřazených hráčů a jejich židlí. Hru ukončují tři hráči. Kteří jsou vítězi. Hra je veselejší a dynamičtější jsou-li do kruhu vhozeny dva míče. Strana 17 (celkem 27)

18 Příloha 2 Vymalovánka Mikuláš Strana 18 (celkem 27)

19 Příloha 3 Maska čerta Strana 19 (celkem 27)

20 Příloha 4 Pohybové hry Pohybová hra,,na rybáře Procvičit pohotovost,obratnost, plazení po břiše. Popis činnosti: Polovina dětí představuje rybáře a polovina dětí rybičky. Rybáři klečí za lavičkou a vruce drží švihadla za jeden konec, kterými volně pohybují. Volají na rybičky:,,rybičky, rybičky, chyťte se udičky!.rybičky přeplouvají (plazení po břiše) k udici. Rybáři je vytahují na břeh zkracováním švihadla. Role rybářů a rybiček se střídají. Pohybová hra,,na rybičku Reagovat na povel, pohotovost, postřeh. Popis činnosti: Děti (rybičky) sedí ve dřepu v kroužcích. Rybář chodí mezi nimi se slovy:,,já jsem rybář, kdo je víc? Nechytil jsem včera nic. Dnes si chytím rybičku bez udice, bez háčku. Rybář pohlazením chytá rybičky, které se řadí za rybáře. Na slova :,,Běžte rybičky! běží děti zpět do kroužků. Proběhne výměna rybáře. Strana 20 (celkem 27)

21 Příloha 5 Dopis Ježíškovi Strana 21 (celkem 27)

22 Příloha 6 Pracovní list čím se liší Strana 22 (celkem 27)

23 Příloha 7 Pracovní list-dvojice Strana 23 (celkem 27)

24 Příloha 8 Pracovní list - barvy Příloha 9 Vánoční ozdoba Strana 24 (celkem 27)

25 Příloha 10 Říkanky Vánoční Už se těším, andílku, na vánoční nadílku. Chci být hodný moc a moc, vydržím to do vánoc. Potom zase malinko začnu zlobit, maminko. Rolničky Rolničky zas pěkně zvoní, Vánoce cukrovím voní. Mámo, my se těšíme, rádi baňky zdobíme. Vánoce Na dveře ťukají Vánoce, na ty se těšíme velice. Mám zas dárků dost a dost, milým doma pro radost. Vánoce s tátou Dnes náš táta nakupuje, pro stromeček jdeme ráno, kapr z vody nakukuje, vrátíme se brzy, mámo. Stromečku náš zelený, budeš pěkně zdobený. Na večer se připravíš, dárečky nás překvapíš. Koledy si zazpíváme, Vánoce tak přivítáme. Strana 25 (celkem 27)

26 Příloha 11 Lidové vánoční zvyky a tradice Adventní věnec- rozsvícení svíce. Přípravné předvánoční období se nazývalo advent. Základem věnce je jakákoliv zelená dřevina a na ní čtyři svíčky, které symbolizují čtyři neděle, které zbývají do Štědrého dne. Každou neděli se pak zapaluje po jedné svíčce a děti vidí, kolik týdnů zbývá do Vánoc. Svátek Barborky O svátku Barborky si děvčata uřízla větvičku třešně nebo trnky. Větvičku pak daly do vody. Pokud jim do Štědrého dne vykletla, bylo to znamení, že se dívka bude do roka vdávat. Kouzlo střevíčkové Svobodné dívky házely střevícem přes hlavu. Obrátil-li se střevíc patou ke dveřím, znamenalo to, že dívka zůstane doma. Obrátil-li se špičkou k dveřím, bylo to znamení, že se dívka bude vdávat. Svátek Lucie Do domu přicházely bíle oděné Lucky, dohlížely na draní peří a předení, symbolicky vyčistily dům a přitom hodné děti odměnily a zlobivé metlou vyplatily. Kouzlo hrnečkové Hrnečky s ukrytými symboly: prsten = svatba uhlí = bída kapesník = nemoc panenka = narození dítěte peníze = blahobyt Kouzlo oříškové Pouštění lodiček z ořechových skřápek. Komu lodička dlouho plula bude mít douhý a šťastný život. Komu se držela lodička při kraji nádoby, ten zůstane po celý rok doma. Pokud plula lodička do středu, ten se vydá do světa. Kouzlo jablíčkové Po štědrovečerní večeři se rozkrajovalo jablko nožem na půl. Sledoval se jádřinec. Když vypadal jako hvězdička, značilo to, že všichni budou celý rok zdraví a zase za rok se sejdou. Svátek Tří králů Tímto dnem končí vánoční svátky a naposledy se rozsvítí stromeček. Strana 26 (celkem 27)

27 Použitá literatura: Gabriela a Milada Přikrylovy: Hrajeme si č.4 Renata Špačková : 111 námětů pro tvořivou hru dětí Jan Teufel: Čertovské pohádky Marie Maťáková : Nalaďte si hlásky Dagmar Šottnerová : Lidové tradice Eva Kulhánková : Písničky a říkadla s tancem Milada Přikrylová : Zpívejme si, zpívejme 2 Internetové odkazy: www. omalovanky-zdarma.cz www. detskestranky.cz Strana 27 (celkem 27)

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

Lidové zvyky a obyčeje - prosinec

Lidové zvyky a obyčeje - prosinec Lidové zvyky a obyčeje - prosinec určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. úvod: Život lidí v minulosti měl pevněji daný řád než dnes. Tento

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 24. 12.2011 Ročník: 3. 9. Vzdělávací oblast: Jazyk

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

2/2014-2015 www.7zskolin.cz 5 Kč www.7zskolin.cz

2/2014-2015 www.7zskolin.cz 5 Kč www.7zskolin.cz 2/2014-2015 www.7zskolin.cz 5 Kč www.7zskolin.cz Vánoce je označení pro zimní období, v němž je podle křesťanské tradice slaveno narození Ježíše Krista. S Vánocemi souvisí doba adventní, která Vánocům

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely. Prosinec 2016

Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely. Prosinec 2016 Albrechtícek Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely Prosinec 2016 Aktuální dění v MŠ Albrechtická Máme za sebou jedno z nejkrásnějších ročních období vánoční svátky. V našem vánočněnovoročním vydání Albrechtíčku

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE PROJEKT VANOCE 2010 TERMÍN REALIZACE PROJEKTU 16.12. - 22.12.2010 ÚČASTNÍCI PROJEKTU třídy ZŠ SPECIÁLNÍ MÍSTO REALIZACE třída VI. C Klíčové kompetence: v projektu usilujeme především o rozvoj těchto kompetencí:

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2016 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Ohlédnutí za rokem 2016 1.2. Jízdní řád 2. ADVENT 3. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Rozhovor bude probíhat minut. Chtěla bych Vás tímto požádat o svolení k jeho nahrávání, které bude využito pouze pro výzkumné účely.

Rozhovor bude probíhat minut. Chtěla bych Vás tímto požádat o svolení k jeho nahrávání, které bude využito pouze pro výzkumné účely. 6 PŘÍLOHY Příloha č. 1: Polostrukturovaný rozhovor Dobrý den, jmenuji se Anna Šušmáková a pracuji na DP, která se věnuje postupům vedoucím k propojení komunikační, jazykové a literární složky v hodinách

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Mikuláš. Mikuláš v kostele: Mikuláš ve škole:

Mikuláš. Mikuláš v kostele: Mikuláš ve škole: Mikuláš V předvečer sv. Mikuláše, 5. prosince, chodí Mikuláš, andělé a čerti, aby pochválili hodné žáky a postrašili neposlušné děti. Hodným dětem jsou rozdávány dárky, nejčastěji sladkosti a ovoce, neposlušným

Více

Náš rok se Zajíčkem (2010/2011)

Náš rok se Zajíčkem (2010/2011) Náš rok se Zajíčkem (2010/2011) Dílčí záměry našeho programu jsou začleněny do různých období, ve kterých budeme pracovat s určenými tématy. Témata jsou dětem blízká, jsou odvozena z přirozeného cyklu

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

VY_12_INOVACE_A27_ČJ1-9_VÝZNAMNÉ_DNY_ZIMY

VY_12_INOVACE_A27_ČJ1-9_VÝZNAMNÉ_DNY_ZIMY VY_12_INOVACE_A27_ČJ1-9_VÝZNAMNÉ_DNY_ZIMY Název: Významné dny zimy Autor: Mgr. Zuzana Homolová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Český jazyk/1.-9. ročník

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Nesem vám noviny. 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně,

Nesem vám noviny. 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

naší školy Ročník 21. 2. číslo

naší školy Ročník 21. 2. číslo naší školy Ročník 21. 2. číslo 2015/2016 JAK TO MÁME MY? VÁCLAV BUREŠ OBLÍBENÉ CUKROVÍ: PERNÍČKY OBLÍBENÁ KOLEDA: ROLNIČKY CO CHCE K VÁNOCŮM: OUTDOOROVOU KAMERU VIKTORIE BÍLKOVÁ OBLÍBENÉ CUKROVÍ: LINECKÉ

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 14. Rozvoj

Více

Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY. Vánoční číslo

Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY. Vánoční číslo Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY Vánoční číslo Pranostiky Na svatého Martina kouřívá se z komína, a na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu. Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš I. třída pouštíme draky Učit děti správně nalepovat lepidlo navzájem si pomoci požádat o pomoc Přiblížit význam větru učit děti foukat do papíru Nalepování draka Vítr a drak Biol tělo inter. Kom soc MŠ

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Advent výpisky, výtah

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Advent výpisky, výtah Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Advent výpisky, výtah Stručná anotace učební jednotky Jedná se o vyučovací hodinu, ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ZIMA ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY Je tu prosinec a přicházíme s dalším číslem našeho časopisu. První tři měsíce utekly jako voda, všichni si zvykli na každodenní kolotoč a děti se pomalu

Více

Advent ve sklepních uličkách 2012. www.landumlaa.at

Advent ve sklepních uličkách 2012. www.landumlaa.at Advent ve sklepních uličkách 2012 www.landumlaa.at Vítejte na adventu ve sklepních uličkách Laa a okolí je skvostná krajina ve Weinviertelu která zve k prodlení, láká k setrvání a k životu prožívanému

Více

Vánoční zvyky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční zvyky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 484 Vánoční zvyky Autor: Irena Paulová,Mgr Použití: 2.ročník Datum vypracování: 9. 12. 2012 Datum pilotáže: 11. 12. 2012 Metodika: Pomocí obrázků a s využitím zkušeností dětí z rodiny

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

Guťák. Prosinec 2k16. Autoři: Zdroje: František Fiala David Haluška Jan Martinek

Guťák. Prosinec 2k16. Autoři: Zdroje: František Fiala David Haluška Jan Martinek Autoři: František Fiala David Haluška Jan Martinek Prosinec 2k16 Guťák Zdroje: http://www.recepty.cz/ recept/vanilkové rohlíčky Školní fotogalerie Wikipedie inovinky.cz Google obrázky Obsah: Vtip: Co nás

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Svátek svaté Lucie. Materiál slouží k přiblížení a pochopení křesťanského svátku svaté Lucie.

Svátek svaté Lucie. Materiál slouží k přiblížení a pochopení křesťanského svátku svaté Lucie. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Svátek svaté Lucie Ročník 3. Anotace Materiál slouží k přiblížení

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU Měsíc: březen Týden: 1. 3. - 5. 3. 2010 Třída: myšky Příjmení: Gondeková Téma: JARO UŽ JE TU Podtémata: Jak vypadá jaro - rozlišit a prohloubit poznatky dětí o změnách v přírodě v jarním období Okno počasí

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Časopis MŠ. Březen 2016

Časopis MŠ. Březen 2016 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Březen 2016 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce ( Příloha k ŠVP PV - Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Enviromentální výchova je veškeré výchovné a vzdělávací

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Název programu TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA

Název programu TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA Téma: vánoční a předvánoční zvyky Název programu TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA Autor: Lucia Baranová a Monika Beranová Cíle programu: seznámit se a připomenout si zvyky spojené s Vánocemi Aktivita 1 : poznávání

Více

Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem

Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Publikováno na Prima Nápady (http://napady.iprima.cz) Domů > Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Hrady i zámky se obvykle v zimním čase

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více