Závěrečná práce. Název práce: Autor: Třídní plán - Vánoce. Miroslava Semerádová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce. Název práce: Autor: Třídní plán - Vánoce. Miroslava Semerádová"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2011 / 2012 Název práce: Třídní plán - Vánoce Autor: Miroslava Semerádová Vzdělávací program je akreditovaný rozhodnutím č.j / ze dne Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě 25 a 27 zákona č. 563/2004 Sb. v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento vzdělávací program byl inovován v rámci projektu Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji CZ.1.07/1.3.04/02.002

2 Obsah 1. Dílčí cíle strana 4 2. Očekávané výstupy strana 5 3. U nás doma s Mikulášem strana 6 4. Vánoční tajemství strana 8 5. Advent strana Charakteristika období strana Významní světci adventního času strana Svatá Kateřina strana Svatá Barbora strana Svatý Mikuláš strana Svatá Lucie strana Vánoční symboly strana 13 Příloha 1 Pohybové hry strana 17 Příloha 2 Vymalovánka Mikuláš strana 18 Příloha 3 Maska čerta strana 19 Příloha 4 Pohybové hry strana 20 Příloha 5 Dopis Ježíškovi strana 21 Příloha 6 Pracovní list strana 22 Příloha 7 Pracovní list strana 23 Příloha 8 Pracovní list strana 24 Příloha 9 Vánoční ozdoba strana 24 Příloha 10 Říkanky strana 26 Příloha 11- Lidové vánoční zvyky a tradice strana 27

3 Téma : TŘÍDNÍ PLÁN - VÁNOCE Podtéma : U nás doma s Mikulášem Vánoční tajemství Strana 3 (celkem 27)

4 1. DÍLČÍ CÍLE DÍTĚ A JEHO TĚLO: Rozvíjet užívání všech smyslů. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA: Rozvíjet schopnosti vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí. DÍTĚ A TEN DRUHÝ: Podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem. Vytvářet prosociální postoje k druhému( v rodině, v mateřské škole, ve řídě.). DÍTĚ A SPOLEČNOST: Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické, produktivní i receptivní ( např. vánoční tradice a slavnosti u vánočního stromku pro rodiče a děti). Rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární ( např. poslech pohádek, příběhů a veršů, sledování dramatizací). DÍTĚ A SVĚT Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností, k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí. Strana 4 (celkem 27)

5 2. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Záměr bloku: Prohloubit znalost dětí v oblasti vánočních tradic a zvyků. Těšit se z příjemných prožitků, radostně prožívat oslavy, podílet se na dění ve třídě, na výzdobě, spolupracovat mezi s sebou. Osvojit si základní poznatky o vánočních tradicích a zvycích. Umět vyjadřovat svá přání. Všímat si co si přejí a potřebují druzí. Zapamatovat si texty básní, písní, reprodukovat je před rodiči. Svoje prožitky a zážitky vyjádřit slovně, výtvarně, hudebně a pohybově. Umět si vzájemně pomáhat a spolupracovat. Rozvíjet dětskou představivost fantazii v tvořivých činnostech. Vnímání pomocí všech smyslů( zvuky, tvary, chutě, vůně, hmat.). Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat a sledovat literární, dramatické a hudební představení. Strana 5 (celkem 27)

6 3. PODTÉMA : U NÁS DOMA S MIKULÁŠEM 1.Dítě a jeho tělo: Koordinovat lokomoci, sladit pohyby s hudbou.,, Když se čerti ženili Postřeh, obratnost a rychlost. Chlupatý čert (příloha 1),,Z pekla do pekla (příloha 1) Čertí kopaná (příloha 1) Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku. Zacházení s tužkou správné držení tužky, kreslit lehce. Dokresli Mikulášovi punčochu Dokresli oříšky do Mikulášovy punčochy Vykreslit si obrázek pro radost. Mikuláš - vymalovánka ( příloha 2) Správně držet nůžky při vystřihování, nanášení lepidla v přiměřeném množství, čistota práce. Mikuláš Maska čerta (příloha 3) 2. Dítě a jeho psychika: Vyjadřovat samostatně myšlenku, pocity, přání, úsudek. Jaké je mé přání a co bych si přál od Mikuláše. Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky, rozlišovat citové projevy v důvěrném prostředí (rodinném) a cizím prostředí. Upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí. Jak je to u nás doma. Porovnávat, řadit a třídit předměty podle určitého pravidla, orientovat se v počtu 1-6. Mikulášské perníčky 3. Dítě a ten druhý Prožívat radost z možnosti splnit přání druhých. Umět plnit přání svých nejbližších a vím co si přejí. Kupujeme dárky Námětová hra Na čertí školu 4. Dítě a společnost Dekorační výzdoba, zdobíme třídu a šatnu. Čertovský řetěz. Strana 6 (celkem 27)

7 Připravovat společně slavnostní mikulášské pásmo, seznamovat se s vánočními tradicemi a zvyky. Přišel k nám čert s Mikulášem Punčoška Seznamovat děti s tradicemi blížících se vánoc. Adventní věnec, Barborky. Působit na estetické cítění dětí literárním textem. Na Mikuláše Josef Čapek Povídání o pejskovi a kočičce. Bába a čert Poslech koled a vánočních písní, učit se některé z nich podle přání dětí. Kolíbala bába čerta 5. Dítě a svět Čertí bál v naší školce. Strana 7 (celkem 27)

8 4. PODTÉMA : VÁNOČNÍ TAJEMSTVÍ 1. Dítě a jeho tělo Koordinace lokomoci, sladit pohyby s hudbou. Stromečku vstávej (Písničky a říkadla s tancem str. 135) Procvičovat pohotovost, obratnost, plazení po břiše. Pohybová hra Na rybáře (příloha 4) Pohybová hra Na rybičku (příloha 4) Sladit pohyb s říkadlem Vánoční stromeček Procvičujeme sluchové vnímání a hmat. Kde zvoní zvoneček Lidové tradice str.242 Ovládat koordinaci ruky a oka. Zvládání jemné motoriky. Vánoční dárky Vánoční ozdoba (příloha 9) Vánoční kapr Vykreslit si obrázek pro radost. Vánoční stromeček vymalovánka. Správně držet nůžky při vystřihování, práce s lepidlem, udržovat čistotu na pracovním místě. Výroba vánočních ozdob Pracovní dovednosti, zacházení s materiálem, drobné manipulační schopnosti. Vánoční zápichy z keramické hlíny Vánoční svícen z jablka 2. Dítě a jeho psychika Vyjádřit samostatně myšlenku, pocit či přání. Co si přeji od Ježíška.,, Dopis Ježíškovi - (příloha 5) Uvědomovat si příjemné a nepříjemné cilte prožitky. Upevňovat citové vztahy k rodině i k okolí. Vánoční svátky u nás doma. Řadíme, třídíme předměty dle předlohy, orientace v počtu 1-7 Co maminka upekla Vánoční kapři,,čím se liší ozdoby - pracovní list (příloha 6),,Najdi dvojici stejných stromečků - pracovní list (příloha 7),,Vybarvi podle barev -pracovní list (příloha 8) 3. Dítě a ten druhý Strana 8 (celkem 27)

9 Prožívat radost z možnosti splnit přání druhých. Umět plnit přání svých nejbližších a vím co si přejí. Umím připravit překvapení pro své nejbližší doma, pro kamaráda Papírový stojánek Kdybych já byl Ježíškem - námětová hra Záleží na tom jak je drahý dárek? Zasloužíme si vůbec nějaké dárky? Koho a čím obdaruji. Tříkrálová sbírka v naší obci. Pomoc potřebným. 4. Dítě a společnost Dekorační výzdoba třídy, šatny a chodeb mateřské školy. Vánoční zvon, Stromeček Vyjádřit vlastní fantazii a představivost, výtvarně vyjádřit přání. Dopis Ježíškovi - co si přeji pod stromeček-kresba,malba. Seznamovat děti s vánočními zvyky tradicemi (příloha 11) Připravovat společně vánoční pásmo pro rodiče a seniory v pečovatelském domě. Říkanky ( příloha 10) Působit na estetické cítění dětí literárními texty. Dárky (Martínkova čítanka). Krtek a Vánoce ( Eduard Petiška) Ježíšek se nemá zdržovat (Miloš Kratochvíl) Prožívat radostně předvánoční čas dramatizací pohádek. Divadelní představení Vánoční pohádka Tříkrálový pochod v naší školce. Poslech koled a vánočních písní. Štědrej večer nastal, Půjdem spolu do Betléma Předvánoční (Zpívejme si, zpívejme 2) Vánoční cinkání (Nalaďte si hlásky) My Tři králové (Písničky a říkadla s tancem str. 142) 5. Dítě a svět Jaké známe tradice vánoc a proč je dodržujeme? Mají všichni lidé domov? Proč by neměl nikdo na vánoce zůstat sám? Jak to jde zařídit v rodině, ve svém okolí? Co jsou bohaté vánoce? Je bohatství jen v penězích? Co znamená rčení Svátky pokoje klidu? jak se lidé k sobě chovají o vánocích? Máme se rádi? Umíme být na sebe hodní po celý rok? Jak se chováme ke stromečku, když vánoce skončí? Kam uklízíme papíry a stromeček po vánocích? Strana 9 (celkem 27)

10 Proč nezapomínáme o vánocích na zvířátka a ptáčky? Co je to krmítko pro ptáčky a krmelec pro zvířátka v lese 5. ADVENT 5.1 Charakteristika období Slovo advent pochází z latinského adventus a znamená příchod. Příchod čeho nebo koho? Podstata adventu vychází z křesťanské filosofie. Věřící lid se v tomto čase připravoval a očekával příchod (narození) Spasitele (jinak také Krista). Křesťané se na jeho příchod připravovali hlubokým zbožným rozjímáním v kostelech a dodržováním půstu, tzn. střídmostí v jídle, pití a zábavách. Každoročně adventní období vrcholí 24. prosince na Štědrý den, kdy se narodil Ježíš. Adventní období trvá asi čtyři týdny. Počet dní je pohyblivý (nejméně 22 dní a nejvíce 28 dní), protože začíná neděli, která je nejblíže k svátku svatého Ondřeje ( 30.listopad). Poslední adventní neděle (čtvrtá) připadá vždy na neděli před 25.prosincem. Někdy se stává, že poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V adventním čase má svátek i několik významných světců. A s těmito dny je spojeno mnoho zvyků a pověr a magických praktik. Podoba dnešního adventu ve většině postrádá náboženský smysl. Je spjata především s tradicí mikulášské nadílky, rozsvěcování vánočních stromů na náměstí a hlavně s prodejními akcemi a trhy zaměřenými na prodej stromků, hraček, potravin a dalšího zboží. 5.2 Významní světci adventního času Svatá Kateřina (25.listopadu) Kateřina žila na rozhraní 3.a 4. století v Egyptě. Ten byl součástí Římské říše. Vyznávala křesťanskou víru na rozdíl od císaře. Odvážně ho vyzvala,aby začal věřit v jednoho Boha, ale ten ji za tuto drzost nechal vsadit do vězení. Byla souzena a své postoje názory musela obhajovat před mnoha učenci. Byla nejen krásná, ale i chytrá a vládla slovem a tak se ji podařilo získat všechny učence pro křesťanskou víru. Avšak učenci byli potrestáni a Kateřina krutě mučena. Nakonec byla sťata. Posléze začalo výt křesťanství rovnoprávné s jinými náboženstvími a Kateřina byla prohlášena za svatou mučednicí. Protože byla moudrá a učená stala se patronkou mnoha významných univerzit, také naší Karlovy univerzity v Praze. Zvyky a pověry Se svátkem svaté Kateřiny souvisely zábavy a tancovačky. Bývaly to, a i dnes jsou, poslední tancovačky v roce, protože brzy na to začínalo adventní ( postní) období. Basu tak na muzice převlékli do černého sukna a pohřbili. Obdoba svátku masopustu. A housle strčili do komína. Pranostiky ke svaté Kateřině Svatá Kateřina zakazuje muziku. Strana 10 (celkem 27)

11 Svatá Kateřina dává housle do komína. Na svatou Kateřinu sluší se schovat pod peřinu. Přišla svatá Kateřina, nevzdaluj se od komína! Chodí-li na Kateřinu husa na rybníku po ledě, na Barborku na něm bude plavat. Svatá Kateřina přichází bíle oděna. Jaká svátá Kateřina, taková je celá zima Svatá Barbora (4.prosince) Legenda vypráví, že otcem Kateřiny byl bohatý turecký šlechtic, který velmi dbal o její ctnost. Proto ji nechal zavřít ve věži. Měla tam sice veškeré pohodlí, ale nebyla svobodná. Jeden ze sloužících, byl tajný křesťan, ten Barboru obrátil na křesťanskou víru. Nechala se tajně pokřtít. Její otec však křesťany nenáviděl. Jednou se podařilo Barboře z vězení utéci, ale byla prorazena pastýřem ze skal a dovlečena zpět do věže. Bůh pastýře potrestal a jeho stádo ovcí proměnil v luční kobylky. Otec nepřemluvil svou dceru,aby se křesťanství zřekla a proto byla odsouzena k smrti. Než zemřela byla krutě mučena a popravu provedl její vlastní otecuťal jí hlavu. Neunikl božímu trestu, zabil ho blesk.dle pověsti, když šla Barbora na popravu, tak cestou utrhla větvičku, která uprostřed zimy rozkvetla. Tato statečná dívka se stala světicí. Jako patronku ji uctívají především horníci. Nejznámější chrám zasvěcený svaté Barboře je v hornickém městě Kutná Hora. Je také patronkou dělostřelců, hasičů, stavebních dělníků. Zvyky a pověry V podvečer tohoto svátku se ženy a dívky oblékly do bílých prostěradel či šatů a celé se bíle zahalily závojem či rouškou. Bílá barva symbolizovala panenskou čistotu. V jedné ruce nesly košík s ovocem a sladkostmi ( pro hodné děti), ve druhé ruce měly metlu, kterou hrozily dětem nehodným. Nejznámější pověrou v tento den je vak řezání větviček, kterým se říká barborky. Nejlepší jsou třešňové. Zvyk praktikují svobodné dívky, které se chtějí dozvědět, jestli se do roka vdají. Jestli přesně na Štědrý den větvička rozkvete, může se v příštím roce chystat svatba. Některé dívky svou větvičku schovávaly, protože se tradovalo, že nepoctivé dívce větvička nerozkvete. V současné době tento zvyk udržují i vdané ženy, protože větvičky slouží jako krásná vánoční dekorace. Pranostiky Jaké je počasí na svatou Barboru, takové bývá až do Vánoc. Na svatou Barboru saně do dvoru. O svaté Barboře, leží sníh ve dvoře. Jaké počasí na svatou Barboru, takový bude celý advent. Strana 11 (celkem 27)

12 Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude hodně trávy. Je-li na svatou Barboru jinovatka na stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce Svatý Mikuláš ( 6. prosince) Postava Mikuláše je historicky doložena. Původní podoba jména je Nicolaos ( z řečtiny). Narodil se v křesťanské rodině. Byl zbožný a dobrotivý. Byl vysvěcen na kněze. Po smrti svých rodičů, rozdal svůj majetek chudým a odešel do Palestiny. Stal se biskupem. Jeho předností byla jeho štědrost. Lidé ho uctívali a prohlásili za svatého. V podvečer svátku Mikuláše se již po mnoha generacím dětem naděluje. Zvyky a pověry Dnes chodí postava Mikuláše spolu s Čertem a Andělem. Čertů a Mikulášů může být v družině více, ale Mikuláš vždy jenom jeden. Chodili od domu k domu a dětem nadělovali. Především sladkosti, ovoce, ořechy a drobné dárky. Cílem bylo odměnit hodné a poslušné děti. Těm, kteří své rodiče zlobí měli nahnat trochu strachu. Ať zlobivé či hodné museli děti odříkat modlitbičku ( dnes básničku). Největší darebové dostali metličkou a v punčoše našli uhlí a brambory. Přijměte však několik rad: Nechte si poradit, jak přivítat Mikuláše a jeho družinu beze strachu. Nestrašte děti čertem. Většina dětí vnímá, že to dospělí nemyslí vážně. Vždyť loni také zlobily a čert si je neodnesl. Ve chvíli, kdy je čert před nimi, však na rozumové zdůvodnění zapomenou a nevhodné čertovo chování může způsobit pohromu v dětské psychice. Navíc vzezření čerta může nám dospělým připadat přijatelné, ale dítě, které se bojí může pořádně vystrašit. Připravte své děti na návštěvu Mikuláše. Vhodné je se o postavách pobavit, přečíst dětem pohádky a příběhy, ve kterých vystupují právě čerti, andělé či Mikuláš. Nevydírejte své děti přednesem básničky. Neberte dětem iluzi. Do určitého věku chce každé dítě věřit tomu, že k nim domů chodí ti opravdový pohádkový čerti, přesto, že tam venku chodí jen lidé za něho převlečení. Výsledkem mikulášské nadílky by nemělo být vyděšené dítě. Určitě chceme, aby děti i v dospělosti na Mikuláše, Anděla a Čerty rády vzpomínaly. Pranostiky Svatý Mikuláš splacuje břehy (pršívá). O svatém Mikuláši snížek často práší. Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu. Když na Mikuláše prší, zima hodně lidi zkruší Svatá Lucie ( 13. prosince) Společným znakem téměř všech světců bylo to, že ač za svého života trpěli za své křesťanské vyznání, nikdy se ho nevzdali. To byl také osud Lucie, která žila koncem 2. století na Sicílii. Od dětství byla velmi zbožná, nechtěla patřit žádnému muži, jen Bohu a chtěla mu zasvětit celý svůj život. Rodiče s ní však měli jiné plány. Chtěli jí provdat za bohatého člověka bez Strana 12 (celkem 27)

13 vyznání. Rodiče přesvědčila, ale ženich ji udal jako křesťanku. Byla uvržena do vězení a mučena. Nakonec byla katem usmrcena dýkou do hrdla. Byla zvolena patronkou švadlenek, krejčích a dalších řemeslníků. Lidové zvyky a pověry: V tento den bývá zvykem, že ženy či dívky dělají obchůzky po domech. Jsou oděny do bílých plachet do hlavy až po paty, jako Lucky nebo Lucy, jak se jim říkalo. Chodily po domech a kontrolovaly jak mají hospodyně na blížící se Vánoce uklizeno. V ruce držely peroutky z husích brk či metlu a ometaly všechny kouty od prachu, ale i od všeho zlého. Pranostiky Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu. Na svatou Lucii jasný den urodí se konopí a len. Adventní kalendář Jakýmsi měřítkem adventu jsou čtyři adventní neděle. První je železná, druhá je bronzová, třetí se nazývá stříbrná a poslední je zlatá a je nejblíže Štědrému dni. Jak daleko či blízko je štědrý den dětem, měří tzn. adventní kalendáře. Účelem tohoto předmětu je hravou formou přiblížit představu o čase. Společným znakem je 24 dílků, z nich každý symbolizuje jeden den od 1. prosince. Různým způsobem děti tyto dílky ubírají a mají tak přehled o tom, kdy už přijde Ježíšek. Adventní věnec Věnec je symbolem vítězství a královské důstojnosti. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král, Ježíši Kristu. Kruhová podob a věnce symbolizuje ustavičnou cestu slunce a zároveň i věčnost. 6. Vánoční symboly Chceme-li uchovávat tradice, je nutné pochopit jejich smysl,význam a symboliku. Děťátko Narození malého človíčka už samo o sobě znamená zrod něčeho nového, co má před sebou budoucnost. Vkládají se do něho sny a naděje v úspěšný život. Podíváme-li se do různých snářů, vždy je zde symbol dítěte charakterizován jako počátek, zrod, naděje. Stejný význam má tento symbol i v souvislosti s Vánocemi. Narození dítěte znamená narození Ježíše. Strana 13 (celkem 27)

14 Betlém Betlém místo, kde nastal velký zlom v dějinách lidstva. Přišel zde na svět Ježíš (Bůh), který měl stanout v čele harmonického království, jehož základem měly být láska, pravda a spravedlnost. Tradice stavění betlémů je velmi stará, dokonce starší než zdobení stromečku. Výtvarné zpracování betlémů bylo různé, odlišovalo se použitým materiálem a jednak vlastním pojetím. Různé kraje- různé betlémy. Těžištěm byly vždy jesličky s děťátkem, Panna Marie, svatý Josef, osel a vůl. Obklopovali je pastýři s ovečkami. Tři králové a další postavy. Zakladatelem betlémů je František z Assisi. Roku 1223 postavil v jeskyni živé jesle se zvířaty a lidmi. Vytvořil tak tradici, která se rozšířila do celého křesťanského světa. V domácnostech šlechty a pak i měšťanstva se betlémy zabydlely v 18. století a nakonec pronikly i mezi prostý venkovský lid. Strom Jako vánoční symbol se strom do Čech dostal v 19. století z Německa. Zdobení vánočního stromečku se u nás zabydlelo tak, že si bez toho Vánoce neumíme představit. V minulosti se nejčastěji používaly jedličky, pro jejich pěkný vzhled a zejména trvanlivost. Se stále se zhoršujícím ekologickým stavem naší planety začali lidé upouštět od čerstvě řezaných stromků a častěji se v domácnostech objevují jehličnany v květináčích, která se po Vánocích přesadí ven do země. Ve větší míře se také začalo používat stromků umělých. Je však hodně těch kýčovitých. Chybí jim ta nádherná vůně lesa. I zdobení stromku prošlo určitých vývojem. Dříve se stromky krášlily ryze přírodními ozdobami, jako byla jablíčka, ořechy a šišky. Hvězdy, řetězy a různé květy se vyráběly z papíru. Zavěšovalo se pečivo nejrůznějších Strana 14 (celkem 27)

15 druhů a tvarů, zejména perníčky a vizovické figurky a preclíky. Nový druh ozdob se objevil koncem 19. století. Byly to výrobky českých sklářů foukané skleněné baňky, ozdoby z korálků. Čokoládové figurky jsou typické hlavně pro naši zemi, jinde se čokoláda na stromeček nezavěšuje. Dříve se používaly voskové svíčky. Koncem 19.století se objevily první elektrické svíčky. S vývojem společnosti se mění i způsoby zdobení vánočních stromečků, někdy bohužel na úkor vkusu. Není na škodu ozdobit stromeček starým, možná méně okázalým, ale snad krásnějším způsobem. Velký prostor pro to skýtají školy a školská zařízení. Jmelí Snítky zeleného či zlatého jmelí neodmyslitelně patří ke Štědrému dni. Jmelí je vidličnatý keřík rostoucí v korunách stromů, na nichž parazituje. Žije nedostupně vysoko v korunách stromů a stále zůstává zelené. Podle legendy bylo jmelí kdysi stromem. Z jeho větví Josef vyřezal o Vánocích kolébku pro Ježíška. Po třiatřiceti letech strom porazili Římané. Z jeho dřeva byl vytesán kříž, na němž Ježíš trpěl a skonal. Strom nemohl tu hanbu unést a seschl do malých keříčků a ze statného stromu se stala malá rostlina. Zavěšené jmelí prý přináší do domu štěstí a lásku, chrání proti zlým duchům a čarodějnicím. Také prý funguje jako ochrana proti ohni. Kouzelná moc se umocňuje, je-li snítka jmelí darována, nikoli zakoupena. Štěstí zajišťuje množství bobulek, čím je jich více, tím více štěstí má obdarovaný v příštím roce. Zvyk líbat se s partnerem pod zavěšeným jmelím, pochází od starých Keltů, kteří věřili, že jmelí zajišťuje plodnost. Ryba Ryba, v naší zemi kapr, je nejdůležitější součástí Štědrovečerní hostiny. Není tomu tak ale všude. Ne každý ale pohlíží na rybu jenom jako na jídlo. A samozřejmě nezapomeneme schovat si do peněženky pár kapřích šupinek. Prý pomáhají hromadit peníze a přinášejí do domu štěstí. Strana 15 (celkem 27)

16 Zvon Do doby než byly vynalezeny hodiny, to byly zvony, které dělily den na části a umožňovaly orientaci v čase. Zvony však také ohlašují smrt, nebezpečí, ale i příchod naděje a radosti. A tak po právu patří mezi symboly Vánoc, jež jsou časem naděje, radosti a lásky. Host Host byl velmi důležitý v rodině se sudým počtem členů. Věřilo se, že ke štědrovečern í hostině má usedat lichý počet. Nebylo-li to tak, zval se do domu z toho důvodu host, aby tak zajistil štěstí celé rodině. Zvířata Některá zvířata opravdu symbolicky patří k Vánocům. Jsou to především osel a vůl, první dva tvorové, kteří se starali o narozené Jezulátko tím, že ho zahřívali svým dechem. K Vánocům samozřejmě patří i stáda oveček a beránků, protože krajina v okolí Betléma byla plná pastvin. Dárky Vánoční nadělování dárků má svůj prapůvod již v legendě o narození Ježíška. Všechen lid chtěl pomoci Svaté rodině, která se ocitla na cestě do Betléma v nesnázích a současně chtěl udělat radost a projevit úctu budoucímu králi. Ač chudí, spěchají pastýři k Betlému a nesou veselého beránka ze stáda svého nebo dvě kozičky by zahřály tvé nožičky či trošku mlíčka by kvetla tvá líčka. A kdo nic neměl, tak Jezulátku aspoň zazpíval. Svátky vánoční jsou tou nejlepší příležitostí k dělání radosti svým blízkým a přátelům i sobě. Štědrovečerní nadílka po zářícím stromečkem bývá ve velké většině rodin tím zlatým hřebem celého večera. Zvláště v rodinách s malými dětmi je chvíle, kdy se rozzáří dětské oči na zjištěním, že dopis Ježíškovi opravdu došel, ta nejkouzelnější. Děti by však měly vědět, že je krásné dárek dostat, avšak ještě krásnější je něco darovat. Učíme děti mít radost i z malého, finančně nenáročného dárku či vlastnoručně vyrobeného dárku. Strana 16 (celkem 27)

17 Příloha 1 Pohybové hry Chlupatý čert Čert má na svém oděvu nacvakány prádelní kolíčky (chlupy). Chytá ostatní děti, které se však snaží,,chlupy mu vzít a nacvakat si je nasvůj oděv. Výměna rolí. Kdo má nejvíce,,chlupů je čert. Z pekla do pekla Po prostoru herny se rozmístí například menší kroužky nebo rozprostřou šátky. Musí jich být o jeden méně, než je hráčů. Každé dítě si stoupne do jednoho kruhu, či na jeden šátek a představuje čerta v pekle. Pro jednoho čerta však místo není. Ten zvolá:,,čerti z pekla do pekla!. Na tento povel se každý čert musí přestěhovat do jiného pekla ( na jiný šátek). Bez pekla zůstane zase někdo jiný. Hra se opakuje. Na závěr může učitelka vyzvat děti, aby udělaly ze šátků jedno veliké peklo, kam se vešli všichni čerti a chvíli by odpočívali. Čertí kopaná Každý hráč hraje sám za sebe a potřebuje židličku. Všechny židle se seskupí do kruhu ( což představuje peklo). Hráči (čerti) si sednou na židličky. Doprostřed učitelka vhodí míč. Čerti mohou pohybovat pouze nohama a snaží se odkopnout míč některému protihráči pod židli. Ten, kterému se tam míč zakutálí, ze hry vypadne. Kruh se zmenšuje s počtem vyřazených hráčů a jejich židlí. Hru ukončují tři hráči. Kteří jsou vítězi. Hra je veselejší a dynamičtější jsou-li do kruhu vhozeny dva míče. Strana 17 (celkem 27)

18 Příloha 2 Vymalovánka Mikuláš Strana 18 (celkem 27)

19 Příloha 3 Maska čerta Strana 19 (celkem 27)

20 Příloha 4 Pohybové hry Pohybová hra,,na rybáře Procvičit pohotovost,obratnost, plazení po břiše. Popis činnosti: Polovina dětí představuje rybáře a polovina dětí rybičky. Rybáři klečí za lavičkou a vruce drží švihadla za jeden konec, kterými volně pohybují. Volají na rybičky:,,rybičky, rybičky, chyťte se udičky!.rybičky přeplouvají (plazení po břiše) k udici. Rybáři je vytahují na břeh zkracováním švihadla. Role rybářů a rybiček se střídají. Pohybová hra,,na rybičku Reagovat na povel, pohotovost, postřeh. Popis činnosti: Děti (rybičky) sedí ve dřepu v kroužcích. Rybář chodí mezi nimi se slovy:,,já jsem rybář, kdo je víc? Nechytil jsem včera nic. Dnes si chytím rybičku bez udice, bez háčku. Rybář pohlazením chytá rybičky, které se řadí za rybáře. Na slova :,,Běžte rybičky! běží děti zpět do kroužků. Proběhne výměna rybáře. Strana 20 (celkem 27)

21 Příloha 5 Dopis Ježíškovi Strana 21 (celkem 27)

22 Příloha 6 Pracovní list čím se liší Strana 22 (celkem 27)

23 Příloha 7 Pracovní list-dvojice Strana 23 (celkem 27)

24 Příloha 8 Pracovní list - barvy Příloha 9 Vánoční ozdoba Strana 24 (celkem 27)

25 Příloha 10 Říkanky Vánoční Už se těším, andílku, na vánoční nadílku. Chci být hodný moc a moc, vydržím to do vánoc. Potom zase malinko začnu zlobit, maminko. Rolničky Rolničky zas pěkně zvoní, Vánoce cukrovím voní. Mámo, my se těšíme, rádi baňky zdobíme. Vánoce Na dveře ťukají Vánoce, na ty se těšíme velice. Mám zas dárků dost a dost, milým doma pro radost. Vánoce s tátou Dnes náš táta nakupuje, pro stromeček jdeme ráno, kapr z vody nakukuje, vrátíme se brzy, mámo. Stromečku náš zelený, budeš pěkně zdobený. Na večer se připravíš, dárečky nás překvapíš. Koledy si zazpíváme, Vánoce tak přivítáme. Strana 25 (celkem 27)

26 Příloha 11 Lidové vánoční zvyky a tradice Adventní věnec- rozsvícení svíce. Přípravné předvánoční období se nazývalo advent. Základem věnce je jakákoliv zelená dřevina a na ní čtyři svíčky, které symbolizují čtyři neděle, které zbývají do Štědrého dne. Každou neděli se pak zapaluje po jedné svíčce a děti vidí, kolik týdnů zbývá do Vánoc. Svátek Barborky O svátku Barborky si děvčata uřízla větvičku třešně nebo trnky. Větvičku pak daly do vody. Pokud jim do Štědrého dne vykletla, bylo to znamení, že se dívka bude do roka vdávat. Kouzlo střevíčkové Svobodné dívky házely střevícem přes hlavu. Obrátil-li se střevíc patou ke dveřím, znamenalo to, že dívka zůstane doma. Obrátil-li se špičkou k dveřím, bylo to znamení, že se dívka bude vdávat. Svátek Lucie Do domu přicházely bíle oděné Lucky, dohlížely na draní peří a předení, symbolicky vyčistily dům a přitom hodné děti odměnily a zlobivé metlou vyplatily. Kouzlo hrnečkové Hrnečky s ukrytými symboly: prsten = svatba uhlí = bída kapesník = nemoc panenka = narození dítěte peníze = blahobyt Kouzlo oříškové Pouštění lodiček z ořechových skřápek. Komu lodička dlouho plula bude mít douhý a šťastný život. Komu se držela lodička při kraji nádoby, ten zůstane po celý rok doma. Pokud plula lodička do středu, ten se vydá do světa. Kouzlo jablíčkové Po štědrovečerní večeři se rozkrajovalo jablko nožem na půl. Sledoval se jádřinec. Když vypadal jako hvězdička, značilo to, že všichni budou celý rok zdraví a zase za rok se sejdou. Svátek Tří králů Tímto dnem končí vánoční svátky a naposledy se rozsvítí stromeček. Strana 26 (celkem 27)

27 Použitá literatura: Gabriela a Milada Přikrylovy: Hrajeme si č.4 Renata Špačková : 111 námětů pro tvořivou hru dětí Jan Teufel: Čertovské pohádky Marie Maťáková : Nalaďte si hlásky Dagmar Šottnerová : Lidové tradice Eva Kulhánková : Písničky a říkadla s tancem Milada Přikrylová : Zpívejme si, zpívejme 2 Internetové odkazy: www. omalovanky-zdarma.cz www. detskestranky.cz Strana 27 (celkem 27)

Adventní očekávání. Lenka Štveráčková a kolektiv

Adventní očekávání. Lenka Štveráčková a kolektiv Adventní očekávání Lenka Štveráčková a kolektiv Adventní očekávání - Lenka Štveráčková 2 www.mojebrisko.cz www.nasebatole.cz Slovo úvodem Těšíte se na vánoční svátky? Tvoříte s dětmi rádi? Nevíte, čím

Více

Lidové pranostiky v MŠ II (platnost od 1. 9. 2013)

Lidové pranostiky v MŠ II (platnost od 1. 9. 2013) M a t e ř s k á š k o l a Mateřídouška Na Hradě 90, Hradec Králové 3 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. v Hradci Králové Školní vzdělávací program pro

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011

časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011 časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011 Vánoce na zámku Adventní čas v málotřídní škole Víte, s čím si hrajete? Vánoce přátelské k životnímu prostředí hlavní téma: vánoce Jak obdarovat

Více

Prvním velkým podzimním svátkem je svátek sv. Václava a sv. Michaela. Archanděl Michael

Prvním velkým podzimním svátkem je svátek sv. Václava a sv. Michaela. Archanděl Michael Co se děje ve třídách mateřské školy? Skřítci Prvním velkým podzimním svátkem je svátek sv. Václava a sv. Michaela. Archanděl Michael bojující s drakem nás upozorňuje na důležitost pěstování odvahy, statečnosti

Více

Adventní a vánoční zvyky na Kladensku a Slánsku

Adventní a vánoční zvyky na Kladensku a Slánsku Adventní a vánoční zvyky na Kladensku a Slánsku Zdeněk Kuchyňka Ve čtyřech slovech Narodil se Kristus Pán, kterými začíná jedna z nejznámějších koled, je shrnuta podstata vánočních svátků, které spolu

Více

ZPRAVODAJ DOMOVA PRO SENIORY ZNOJMO. Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, 669 02 ZNOJMO

ZPRAVODAJ DOMOVA PRO SENIORY ZNOJMO. Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, 669 02 ZNOJMO ZPRAVODAJ DOMOVA PRO SENIORY ZNOJMO Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, 669 02 ZNOJMO ČÍSLO 04/2014 OBSAH 1. Akce ve čtvrtém čtvrtletí 2. Příspěvky obyvatel 3. Fotografie

Více

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ADVENTNÍ ČÍSLO PROSINEC 2013 SLOVO

Více

Rozvíjej se, poupátko..

Rozvíjej se, poupátko.. Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 1080/16, 170 00 Praha 7 - Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063 Školní vzdělávací program Rozvíjej se, poupátko.... razítko školy. ředitelka školy

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014 Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov Školní rok 2013/2014 MOTTO: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Jde o to, nabídnout jim pěkné místo, a tak dlouho je podporovat a dodávat jim jistotu,

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois Prosinec 2014 Opět zde máme předvánoční čas, který se i letos naplňuje dobou adventní. A pak přijdou opět Vánoce.

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Spolu na jedné lodi Platnost od 1. září 2013 Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 1 z 53 OBSAH DOKUMENTU: 1. Identifikační údaje a platnost dokumentu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012-2015 Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, okr. Příbram Obsah: Identifikační údaje o škole..2 Obecná charakteristika školy..3 Podmínky vzdělávání..4 Organizace vzdělávání 8 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

Číslo 3. prosinec 2010. Ročník 6

Číslo 3. prosinec 2010. Ročník 6 Číslo 3 prosinec 2010 Ročník 6 Úvod Vítejte u speciálního Vánočníko čísla Klády. Za prvé bych za tohle číslo bych chtěla předvším poděkovat Aničce Soukupové z 8.A, která ho v podstatě celé napsala. Doufám,

Více

ČECHOAUSTRALAN. www.cechoaustralan.com

ČECHOAUSTRALAN. www.cechoaustralan.com ČECHOAUSTRALAN www.cechoaustralan.com 2 ČECHOAUSTRALAN Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000, Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311 Čtvrt, půl, třičtvrtě, celá, povězte

Více

Školní vzdělávací program CO VIDÍ SLUNÍČKO

Školní vzdělávací program CO VIDÍ SLUNÍČKO Školní vzdělávací program CO VIDÍ SLUNÍČKO 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA VALENTÝNKA HŘEBEČ, okres KLADNO Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CO VIDÍ SLUNÍČKO Školní rok 2013/2014-2015/2016 Zpracovaly:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu 4. Vzdělávací obsah 4.1 Školní vzdělávací činnosti Projekt: HRAJEME SI SPOLU Cíl: vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke

Více

DOMOV PRO SENIORY. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice. Zámecký zpravodaj. Časopis Domova pro seniory Sokolnice

DOMOV PRO SENIORY. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice. Zámecký zpravodaj. Časopis Domova pro seniory Sokolnice DOMOV PRO SENIORY Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Zámecký zpravodaj Časopis Domova pro seniory Sokolnice II.ročník 12.číslo prosinec 2012 1 Informace z domova Vážení, dovolte mi, abych Vám všem, jak uživatelům,

Více

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012 Mateřská škola a školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KRTEČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ, aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Školní

Více

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Starý Hrozenkov,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM Plán výchovně vzdělávací práce 2008-2012 Představení mateřské školy Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN Školní vzdělávací program Jede vláček přes náš most, pojeď s námi, času dost Program zpracovala ředitelka

Více