Jásající davy. Strhávání znaku pražského Magistrátu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jásající davy. Strhávání znaku pražského Magistrátu."

Transkript

1 1 OUVERTURA PROJEKCE KOMENTÁŘ (Záběry na severní stranu činžovních domů nad bývalou severozápadní drahou. Křižovatka U Bulhara. (Dnes a dříve.) Panorama Žižkova bez televizního vysílače. Rekonstruovaná podoba Sochy žižkovské svobody. Židovský hřbitov v Mahlerových sadech. Televizní vysílač. Panorama Žižkova s vysílačem.) (ZVUK: v podkresu zní zlověstně husitský chorál hraný na harmoniku, který postupně přejde v radostný motiv Tydlidáta se promění v plíživý motiv Cvočkáře Dandy.) Od nepaměti ční mohutné činžovní hradby Žižkova jako upomínka na tuto pravlast svobody a demokracie. Dávno tomu, co se nad křižovatkou U Bulhara vypínala Socha svobody, třímající pochodeň pokroku navzdory prohnilé evropské civilisaci. Odsunutá Magistrátem po znovupohlcení Žižkova Prahou až do Mahlerových sadů, kde se krčila u zdi starého židovského hřbitova, byla i tam trnem v oku velkopražským šovinistům a všem nepřátelům svobody. Nicméně, teprve komunistický režim vymazal tuto památku z tváře Žižkova tím, že ji brutálně přestavěl na televizní vysílač. Avšak i tak ční jako zdvižený prst, připomínající slavné dny Spojených států žižkovských.

2 2 PROJEKCE KOMENTÁŘ Jásající davy. Strhávání znaku pražského Magistrátu. Vyhlášení svobody tehdy provázel jásot Žižkovanů, strhávání znaků nenáviděného pražského Magistrátu. Ve všeobecné euforii přišel s byl radostně přijat i Zákon o prohibici. A tu přišel vrchní viktoriánský fanda pan Nebužel s ohromujícím návrhem. (Ke zdi jako na tribunu vystoupí pan Nebužel.) NEBUŽEL HLASY ZA ZDÍ Občané a mylordi, když už máme tu sochu Svobody, je nutné, abychom také zavedli prohibici. Na tekutý chléb nám nešahejte! Dolů s tím abstinentem! To ste Žižkovák, to ste, bohužel, pěknej Nebužel! A ť žije svoboda a pivo! NEBUŽEL Občané, jsem Žižkovák, a kdo je víc? S amozřejmě jsem nemínil zákaz piva a kontušovky, alébrž zákaz nápojů škodlivých a nehodných občana dbalého své cti a mužnosti, jako sodovek, limonád, citronád, grenadin, oranžád a podobných svinstev a zhoubných narkotik! (Za zdí jásot.) KOMENTÁŘ Do rána byl Žižkov poset střepy Zátkových lahví a obrovské bystřiny sodovky a limonád

3 3 valily se, šumíce a bublajíce, v pestrobarevných proudech k u Praze. Ale i tento obraz šťastné mladé republiky, vyzbrojené tak výborným zákonem, měl své ale. Mnozí domorodci, kteří na limonádu hleděli dosud jen s opovržením, pocítili náhlou touhu svlažit svá vyprahlá hrdla alespoň několika doušky zakázaného nápoje. Někteří konali nákladné výpravy za hranice Žižkova a hověli své abstinentské vášni u kiosků na Václavském náměstí. Ne dosti na tom. Pašování limonád a sodovek stalo se výnosným byznysem, z něhož zejména tyl gang všeho schopných desperádů pod velením arciknížete zla, bandity tisíce tváří, Al Kapouna. 1. NA ŽIŽKOVĚ ZAMLŽENO ZVUK: chmurná hudba (Vchází šéfinspektor Bublanina, z pytlíku zobe burské oříšky, hvízdá si technicky dokonale árii z Valkýry. S ním MUC Vacoun. Z mlhy se ozve.) MUC VACOUN Jeronýmova, Kostničák, Štítného STRÁŽNÍK ANDĚLÍČEK Kdo tam? NADSTR. TLAČBABA Stůj a řekni heslo. BUBLANINA Přátelé Žižkova...

4 4 MUC VACOUN TLAČBABA MUC VACOUN ANDĚLÍČEK TLAČBABA MUC VACOUN BUBLANINA ANDĚLÍČEK BUBLANINA ANDĚLÍČEK TLAČBABA MUC VACOUN ANDĚLÍČEK...a Franty Bidla. Odkudpak si to štrádujeme, co? Z píva... Nějak zpříma, pánové......heslo a dýchnout. (přiopile.) Přátelé Spojených států žižkovských......a Franty Bidla. (Začne zpívat Já jsem malá racajdička... nebo něco jiného.) Pan policejní rada Bublanina? Přesně tak, constable. Ráčej prominout. (Zahlásí se.) Strážník Andělíček. Kdo je to s vámi? MUC Vacoun? Přítel slavného zvěda? Spíš to, co z něho v téhle mlze zbylo. Nezloběj se, ale to víte, je to teď samý napětí a samá nejistota. Dřívejc člověk věděl na beton: hledá se lupič ten a ten, drobný postavy, má vodchlíplý uši a šlinc nad pravým okem a našinec si byl jistej, na čem je. Ale dneska? Ví někdo, jak vypadá Lojza Kápo? Ví někdo, kdo to vůbec je? Potkáš babku s ředkvičkama nebo čtyři děvčátka s kytičkama, ale není vyloučený, že je to třeba přestrojenej Kápo. Myslíš, že vidíš stín, kerej vrhá žižkovský

5 5 podsvětí na náš veřejnej život, a von je to zatím stín vod kandelábru. Jeden se bojí druhýho, poněvadž neví, esli je to von nebo někdo jinej za něho převlečenej, nebo jestli von sám není von, ale gangster za něho přestrojenej, a vůbec mi to připadá, jako že Žižkov není Žižkov, ale zakuklený jiný město, a lidi jsou všichni přestrojený za jiný lidi nebo jsou to přízraky, přestrojený za vopravdovský lidi. MUC VACOUN BUBLANINA Je něco shnilého ve Státě Žižkovském. Tak, blbouni, víme? Oči na šťopkách, děti. Odchod. (Strážníci zasalutují a odejdou.) BUBLANINA MUC VACOUN BUBLANINA (Nabízí buráky z pytlíku.) Vemou si burák, noc je chladná. Ne, děkuji, pane prefekte. Moje úcta, MUC Vacoun, a pozdravujou našeho žižkovského Sherlocka. (Odejdou každý jiným směrem.) (Jedna z kanálových mříží s e nadzdvihne a v kalném svitu pouliční lampy se s e zjeví hlava zločineckých rysů, s cigaretou přilepenou na spodním rtu, vyhlížejíc opatrně ze zejícího otvoru. O vteřinu později šlehne krátký blesk z druhého kanálu na opačné straně ulice, zarachotí výstřel a cigareta odlétne od úzkých rtů tajemného individua.) Mi-KOTA Proklatě.

6 6 (Bleskurychle střelí po jiné, neméně zavilé hlavě, jež vyhlížela z protějšího kanálu. Kule shodila prvnímu střelci klobouk.) (Ozve se táhlý hvizd píšťalky. Obě hlavy rychle zmizí a mříže zapadnou. Tma. Dusot služebních bot ztichlou ulicí a pískání doprovází STÍNOHRA běžících bobyů.)

7 7 2. NĚKDO TO RÁD VOSTRÝ Holírna mistra Mimry. PROJEKCE Nápis HOLIČ A FRISEUR, Mr. MIMRA (V holírně sedí pan Dařbože, obsluhován Mr. Mimrou, dále paní Tykačová alias Madame de Thebes pod kadeřnickou helmou, zabraná do četby okultního časopisu Telepat, a Libuška Klimáčková v natáčkách, čtoucí Kinorevue.) VELKOUZENÁŘ DAŘBOŽE(namydlený.) Slyšeli jste? MISTR MIMRA LIBUŠKA TYKAČOVÁ DAŘBOŽE To bude zas ňáká přestřelka těch kankstérů, pane Dařbože. (v natáčkách.) Bože! (v natáčkách.) Já to du vobčíhnout. Nechoděj tam, paní Tykačová, co když je to... (Všichni vyjeveně pohlížejí na kliku u dveří, jež se neslyšně pohnula. Dveře se zlehka pootevřou a do holírny se vbelhá vetchý staropensista, pan oficiál Tylínek, opíraje se o hůlku. Všichni si oddechnou ulehčením. Jen Libuška, v krajních rozpacích, rychle hodí přes natáčky ručník.) MIMRA TYLÍNEK Moje poklona, pane vrchní tajemníku. Neviděli nic? Nějaký střílení jsem slyšel. Doví, co se to zas bude dít.

8 8 DAŘBOŽE TYKAČOVÁ MIMRA D A Ř B O Ž E LIBUŠKA TYLÍNEK LIBUŠKA TYLÍNEK Sou to teď poměry. Todle je teda ta vytoužená a krvavě vybojovaná žižkovská svoboda! Poctívej živnostník, když chce dnes existovat, musí kromě daní platit horentní sumy gangsterům, aby mu neroztřískali krám. Zpropadená prohibice, to nám páni zákonodárci nadrobili pěknou věc. K vůli tomudle jsme krváceli v bitvě u Vackova/Chmelnice za neodvislost? Kvůli tomu jsme kladli svý životy na oltář vlasti při dobývání Židovských Pecí? (zpod osušky zaštká.) Libuško, dítě, vy zde? (Odhalí vzlykající Libušku.) (v slzách.) Ach, pane tajemníku, já se stydím. Chtěla jsem, abyste mě zítra ve vašem bureau viděl upravenu, ale takto... Nadto... (Rozpláče se.) Pane velkouzenáři, prosím jich, mají ohledy na city tohoto dítka. Vězte, že zde přítomná slečna Libuška Klimánková jest po přeslici pranetí samotného vojevody Rojši. (Všeobecné pohnutí mezi přítomnými.) DAŘBOŽE Toho domorodýho lumpa?

9 9 MIMRA TYKAČOVÁ DAŘBOŽE TYLÍNEK LIBUŠKA TYLÍNEK MIMRA Jakže, náčelníka hrdých horských kmenů a posledních obránců samostatnosti Židovských pecí? Jejichž hrdinný odpor v památné bitvě u Vackova nezlomila ani stonásobná přesila žižkovských legií, pane Dařbože, ale až nesnesitelná žízeň, když v nedaleké Sieglově restauraci došlo pivo. Podívaj, paní Tykačová, vlastně pardón, Madame de Thébes, radši se držejí svého mandlu a výkladu z karet, z ruky a snůch a nepouštěj se na tenkej led historickejch špekulací. Vážení, velice vás prosím, zanechte těch rozepří. Náš národ žižkovský muší bejt jednosvornej a vůbec... Achich, achich, moje slaboučké nervy všechno tohle střílení a hádání a vůbec tenhle veřejnej politickej život tak těžce snášejí. Já tak ještě posedět na lavičce v parku a krmit ptáčky zpěváčky. (Zvedne se a odchází.) Nechcete, pane tajemníku, abych... (Začne si sundávat natáčky.) (mezi dveřmi.) I nechte na hlavě, Libuško, nechte na hlavě, však se záhy uhlídáme. (Odejde.) (holí Dařbožeho.) Tahleta anekce Židovskejch Pecí, to byl vlastně historickej

10 10 omyl. Těch pár naftovejch pramenů, co se tam eventuálně najdou, nevyváží ani zdaleka oběti, jež nás stálo dobytí této hornaté země nad malešickými pláněmi. Ale přijít tak na to, kde je zakopaný bájný poklad horalů... Nevíte náhodou kde je, slečno Libuško? (Libuška vztáhne ruce před sebe věští ) DAŘBOŽE LIBUŠKA Libuško, co zříte? V ruksaku jej z obležení vynesl proradný komoří mého prastrýce. Po překročení hranic Spojených států žižkovských, v místě známém pod jménem Václavské náměstí, opustil svého pána Rojšu a pod záminkou hledání nocležny Alcron, zmizel s ním navždy v labyrintu pasáže Lucerna, zanechav vojvodu, přestrojeného za chudého pastevce, svému osudu. V naší rodině se traduje... (Zvenčí se ozve teskný ženský zpěv.) Bože, co to... TYKAČOVÁ (tísnivě.) To rozervanej duch Žižkovský Lilie lká z útrob Žižka Perku nad zhrzenou láskou a baží po pomstě. Říká se, že až bude na Žižkově nejhůř, Žižkovská hora se v plamenech otevře a ona vyjde soudit živý a mrtvý. (Dveře se rozrazí. Mimra se vyděsí a řízne Dařbožeho, ten zařve. Dámy následně

11 11 vyjeknou. Libuška se opět zakryje osuškou. Vchází vrchní komisař Bublanina v jedné ruce prostřelenou buřinku, browning v druhé.) DAŘBOŽE BUBLANINA MIMRA BUBLANINA Fuj, Mr. Bublanino, teda, pane policejní šéf, to jste nás vyděsil. Už jsme mysleli, že jde sám... (sardonicky.) Arcikníže zločinu, Veliký Al... či jak jinak ho ještě lidová fantazie nazývá? Nerad jsem vás zklamal, chci se zeptat, nevešel tudy nikdo... bez buřinky? (Ukáže buřinku.) Nikoliv, totiž naopak, odešel pan oficiál Tylínek, komisaři. (ironicky se zasměje.) Sypat ptáčkům jarabáčkům? (Přejde k Libušce skryté pod plachtou.) Kdopak se to tu skrývá? Pod plachetkou hnáty křivé? (Odkryje Libušku.) (V tu chvíli se za dveřmi ozve ryk harmoniky a rány do bubnu. Všichni sebou trhnou.) BUBLANINA DAŘBOŽE MIMRA Nebojte, slečno, ku pomoci vám již přichází Armáda spásy. Spas se kdo můžeš. zamiky, zamiky, pojďte rychle, utečeme zadem, už to nestihnem.

12 12 MARKÉTA ODÓLOVÁ (rázně vejde za zpěvu Již svatí jdou, za ní harmonikář a bubeník. Chrastí do taktu kasičkou. Zastaví se a pozdraví pozdravem Armády spásy, tj. zdvihne pravou ruku vzhůru s ukazováčkem směřujícím k nebi.) Alelujá! Poslední dnové se blíží, čiňte pokání, zachraňte své duše a přispějte na polévku a šat pro nuzné a potřebné. (Pohlédne Bublaninovi zpříma do očí. Nastaví mu kasičku.) Zanechte hříchu a prohlédněte jako já, následujte mne, dokud je čas. BUBLANINA (spustí osušku zpět na hlavu Libušky. Zastrčí zbraň, z kapsy vyjme minci a vhodí do kasičky. Odchází.) Tu máte, od daňových poplatníků. Odpusťte, slečno Markéto Odólová, povinnost volá, jsme na stopě zlosyna. (Odchází.) MARKÉTA ODÓLOVÁ Alelujá! Zlo je blíž, než myslíte, komisaři, neboť se ukrývá uvnitř každé duše. (Vybírá od zbylých, místo poděkování vyřkne Alelujá.) (Do dveří strčí hlavu kolportér.) KOLPORTÉR Zvláštní vydání Žižkovského Heraldu! Sensační zprávy! Lojza Kápo opět při práci! Byt náčelníka policie vyloupen!

13 13 DAŘBOŽE BUBLANINA (kupuje si noviny.) Jakže, váš byt, Mr. Bublanina? To jste pěkně namydlený. (Zlomyslně se směje.) Kletě, vylákal mne až na sám východní cíp Států, do Žerotínovy, aby mohl... (Kvapně odchází s novinami.) MARKÉTA ODÓLOVÁ Bazilišek o mnoha hlavách začasté zapomíná, že z jednoho těla pochází, praví Kniha napomínání, proto chraňte se mnohosti v duši i tělu svém a odvrzte, co sešlo na zcestí jako shnilý oud. Aleluja! (Zpívá.) TYLÍNEK (vchází.) Odpusťte zapomětlivému starci, achich ouvej, nechal jsem si tu hůlčičku. MARKÉTA ODÓLOVÁ (nastaví Tylínkovi kasičku.) Proto se pokejte a truste dobro. TYLÍNEK Jejda, peněz u sebe nemám, ale třeba přijde vhod trocha semence... (Sype do kasičky zrní.) MARKÉTA ODÓLOVÁ Aleluja! Vězte, kdo své sémě seje ve zlém, sklízí toliko koukol. Aleluja! (Pozdraví pozdravem AS a za zpěvu, doprovázeném hudbou, odchází.) (Za dveřmi je opět slyšet dusot služebních bot.) STÍNOHRA ukazuje oddíl bobyů, běžící tentokrát opačným směrem.)

14 14 TYKAČOVÁ TYLÍNEK MIMRA DAŘBOŽE TYLÍNEK LIBUŠKA TYLÍNEK DAŘBOŽE TYKAČOVÁ MIMRA Kdepak, toho nechytěj, na toho jsou kraťasové. Al Kápo je všude a nikde. Možná, že je teď zrovna mezi náma, že jo pane Tylínek. Možná, že je to tuhle Mr. Mimra. Vašnosta ráčí šprýmovat. Inu, nedivil bych se, před chvílí jste mě málem podřízl. I propána, vždyť já musím ještě na Volšana krmit sýkorky. Jen aby se vám nic nepřihodilo, buďte na sebe opatrný, pane tajemníku. (pohladí Libušku po tváři.) To snad né, co by si vzali gangstéři na ubohým staropensistovi... (Odchází.) já už abych taky šel, mají přivést telecí Já taky musím jít. A zase nezaplatili. 3. LOUPEŽ NA HUSOVÁ SQUARE (Franta Bidlo, král žižkovských detektivů, odloživ noviny, sedí a pokuřuje z lulky, zatímco mu MUC Vacoun vyměňuje mokrý hadr na hlavě.) MUC VACOUN Mistr myslí.

15 15 FRANTA BIDLO Loupež na Husová Square je pozoruhodná tím, že se z bytu prefektova nic neztratilo, ačkoli skříně i pokladny byly vypáčeny. Toť neklamným důkazem, že L o j z a K á p o hledá věc nesmírné ceny a důležitosti. Po jaké kořisti Veliký Lojza pase? Jest to, drahý Vacoune, případ hodný mé pověsti a čekám toliko na oficiální pozvání naší slavné policie. (Zazvoní telefon) Vím, oč jde, sire, a hned jsem u vás. (Vyjme lupu, sveze se po zábradlí a rázem se octne v bytě Bublaninově. Náčelník a asi pár strážníků pozorují Bidla při pátrání. Bublanina zobe buráky.) BUBLANINA FRANTA BIDLO PROJEKCE FRANTA BIDLO Pane Bidlo? Jste tam? Né, že bychom vaši pomoc potřebovali Podle tvaru papilárních rýh a jejich počtu zde pracovala kompletní Kapounova banda: Ferda Padavka, Eman Sardel, Láda Gorilka, Zbodnutý Čuně, Venca Černý a další známé firmy. (Výklad může být doplněn PROJEKCÍ daktyloskopických otisků a jim příslušejících tváří zloduchů.) Zdá se, že věnovali zvláštní pozornost knihovně. Nevím dosud, co tam hledali, ale je velmi pravděnepodobno, že by lupiči náleželi mezi vášnivé bibliofily. Dále jsem nalezl tuto závažnou stopu. Leželo to pod pohovkou, kam

16 16 se snad žádný z vašich pánů detektivů nemohl pro otylost dostat. (Slavný stopař vyňal z kapsy útržek papíru, popsaný nějakými výpočty, na jehož okraji byla veliká rudá skvrna.) BUBLANINA BIDLO BUBLANINA BIDLO BUBLANINA BIDLO BUBLANINA (s nádechem ironie.) Skvrna od krve! Gratuluji, Mistře! Toť vskutku důležitá stopa. (Směje se.) Důležitější, než si můžete představit. Je to stopa k novému a daleko ohavnějšímu zločinu, než je ten, kterým se právě zabýváme. Budu potřebovat pomoc. (Vytrhne ze zápisníku čtvrtku papíru, načrtne na ni několik slov a s výmluvným pohledem ji odevzdá náčelníkovi.) (Roztřeseně.) Vy povoláváte na pomoc Cliftona? Zajisté, neboť to není skvrna od krve... Spravedlivé nebe! Nýbrž od malinové limonády. Nééé. (Chvíle zděšení mezi policisty.) (Tma.) PROJEKCE >>mrs. bessie puskvorcova - vsetaty - stop - potrebuji cliftona stop - prijdu mu naproti I0.45 stop frank stop<<

17 17 4. ŠPATNÉ ZPRÁVY PRO ŽLUTOU BESTII (Podezřelý muž prochází křivolakými přístavními uličkami, přehoupnuv se přes nízkou, oprýskanou zeď, nadzdvihne víko kanálu a zmizí v podzemí. Scéna se změní v přístavní krčmu s několika zchátralými individui, zabranými v karty a známou zločineckou hru, zvanou maso. Zpustlíci upřeli na příchozího tázavé zraky.) HARMMONIKÁŘ Co děláš, vždyť vyhráváš! VENCA JEDNOOČKO Haló, Ferenc, co je s Cliftonem? (Hrubý smích ostatních.) FERENC (ledově) Clifton přijel v jedenáct deset š a n g h á j s k ý m e x p r e s e m živ a zdráv na Severní nádraží. VENCA JEDNOOČKO Mluv vodorovně, Ferenc! Zfoukli jsme to all right poblíž Bajkalského jezera mezi Alibabou a Podbabou. Čistá a nehlučná práce. Teďko měla bejt z orientálního expresu melasa. FERENC PROJEKCE Pusťte si zprávy, saláti. (Muž v želuniformě vlakvedoucího hovoří na kameru.) VLAKVEDOUCÍ (nahrávka) Asi půl míle za Bajkalem počal na sebe hlučně upozorňovat, a když mu nebyla věnována pozornost, pověsil se na

18 18 záchrannou brzdu, a tak zastavil expres. Shledalo se pak, že přes koleje leží kladina zdéli asi 16 železničních loktů, postačitelná k vyšinutí rychlíku. Šlo o zločinný útok. FERENC Kdo to oznámí šéfovi? VENCA JEDNOOČKO Ó, né! Žaludská píďa de k šéfovi. (Jsou rozdány karty. Aniž řekl slovo odmluvy, z v e d l se vylosovaný Šišoun. Jednoočko mu beze slova stiskl ruku. Zajde do dveří.) PROJEKCE (Otvírají se dveře s nápisem: HARRY MI-KOTA, ŽLUTÁ BESTIE Vstup jen ve věcech úředních) (Po chvíli ticha ozve se fistulové ječení žlutého skřeta. Zbylí ničemové tiše povstanou a smeknou.) MI-KOTA VENCA PROJEKCE KOMENTÁŘ Banzai! Zpropadený pes! (Různé psí skeče a ráce.) Vskutku, Clifton b y l psem hodným svého velitele. Pocházel ze starobylého rodu žižkovských teriérů. Jeho rodiče se vyznamenali za Veliké revoluce, vnikajíce do nejodlehlejších žižkovských uliček s košíkem plným kyselých okurek a slanečků na krku a jimi křísili k životu ležící tu úplně zmožené bojovníky. Začal tím, že hlídal policistům na strážnici svačinu detektivů, dosáhl vrcholu

19 19 svých tužeb a stal se tělesným psem Franty Bidla, žižkovského Holmese. Vystupovali v nesčetných mistrných převlecích, od sulcovitého pinče v náručí nevrlé dámy až po bezdomoveckou dvojici chodící žebrotou. Nejraději však pracovali oba samostatně, hrajíce si při tom báječně do ruky. Tak dovedl Clifton podle potřeby poplašit koně, vylekat starou dámu, rozbrečet dítě v kočárku nebo vyvolat řádnou psí rvačku, aby jeho pán v nastalém zmatku a shonu mohl konat své detektivní pozorování. 5. ŽIŽKOVSKÝ SHERLOCK HOLMES U Franty Bidla (Franta Bidlo, sedí, začten do Nerudovy básně Ve lví stopě) FRANTA BIDLO Vždyť i v ta šerá vlků našich hejna se zabořila plachá bázeň stejná, ač věčný hlad je rve a krvežízeň mučí, ke skále tlačí se a jenom psovsky skučí. (Ozve se zakňučení a posléze zaštěkání. Franta vstane a nepřestávaje přednášet, jde otevřít.) Jak na poušti, kde lev si lehl polem, po širých Čechách teskno dýše kolem. Jen jednou krajem tím šel národ lev, jen jednou, před dávnem hřměl jeho řev...

20 20 Cliftone! Good morning! (Do náruče mu skočí Clifton, který v hubě svírá jakýsi papír.) Nu, starý brachu, jakou kořist přinášíš? (Začte se do papíru.) Pozoruhodné! FRANTA BIDLO MUC VACOUN FRANTA BIDLO MUC VACOUN FRANTA BIDLO Holá, Vacoune, nevíte snad, jaké množství semence zkonsumuje normální opeřenec za den? Podle současného stavu vědy postačí úplně 42 gramů k výživě velmi náročného vrabce, eventuálně dvou plnotučných sýkorek. Very well! Kolik exemplářů vámi uvedeného ptactva obývá náš stát? Poslední statistika uvádí na deset tisíc drobných obyvatel z říše ptačí včetně kanárků a malých druhů papoušků. Znamenitě! Zkuste mi vypočítat, kolik ptáčků zpěváčků by nasytilo toto množství semence. (Vacoun začne počítat trojčlenky.) 6. AL KAPOUN, KRÁL ŽIŽKOVSKÉHO PODSVĚTÍ V sodovkovém doupěti Al Kapounově (Mdlé, opiové ticho. Za pultem tluče surově špačky maličký, potměšilý krčmář, v jehož úskočných prasečích očkách dřímají netušené možnosti zla. Zamazaný povaleč v rozbitém

21 21 svetru přejde klátivou chůzí nálevnu, cosi pošeptá krčmářovi a zmizí v podzemí. ) PROJEKCE: Al Kapoun vstupuje do dveří, na nichž, když se za ním zavřou, je transparent I. MEZI NÁRODNÍ Sodovkové doupě Dítkám a detektivům vstup zapovězen. Členové a jimi uvedení hosté odložtež své převleky v šatně. Šéf: Chef: Chief: Chiefo: Al. Kapoun (Vzápětí se objeví na scéně dokonale oblečen jako gentleman. V místnosti, v níž se ocitl, sedí skupina policejními obušky ošlehaných banditů. Povstanou, Al Kapoun si vsadí monokl a posadí se.) EMAN SARDEL KÁPO ZBODNUTÝ ČUNĚ KÁPO ČUNĚ KÁPO (pozdraví obřadně) Tě noha, Lojzo! Tak co je? Přijel Clifton. Bidlo na něj čekal na Severním nádraží a pak se smrskli jako průvan. To je dojemný, co dál? Dál nic. Nařídil jsem, abyste vysmejčili bejvák vrchního lapiducha a přinesli Štorchův snář z roku Ptám se, kde ten snář je? Já ten snář tady nevidím.

22 22 FERDA PADAVKA EMAN SARDEL KÁPO LÁDA GORILKA KÁPO EMAN SARDEL KÁPO Von tam nebyl. Hele, Lojzo, vono je to už blbý. Vo pořádnej melouch našinec nezavadí a jen se furt hrabem v těch bibliotékách. A dyž už se s tím máme svinit, proč lezem zrovna k policejnímu veleknězovi a štvem na sebe všecky čadily a chlupatý? To bys nám měl laskavě vobjasnit, mě by to moc bavilo. Von má Ferda pravdu, měl bys, Lojzo, vyplivnout, vo co vlastně de. Krom tý sodovky se kšefty nehejbaj. Dyk nejsme žádný máci nebo kořeni, ale řádně vorganizovaný gangsteři. Tak tě ménem tlupy žádám, abys hodil do placu ňáký to vobjasnění. Tak teda, de vo to nalízt klíč k týhle záhadě. (Z azbestových podvlékaček vyjme list papíru v průhledných deskách.) Co je to, prosím, za sajrajt? To je lejstro. Jaký lejstro? Popsaný. (Vydechne.) Popsaný takovejma všelijakejma zdánlivejma nesmyslama a záhadama. Ale ten, kdo ty popleteniny rozluští, ten se bude hrabat ve zlatě, v kupách drahejch kamenů a tlustejch svazcích bankocetlí. My všichni budeme moct nechat naší špinavý lupičský dřiny a odstěhovat se na Riviéru do Senohrab, k vedení zahálčivýho života.

23 23 ZBODNUTÝ ČUNĚ KÁPO MI-KOTA A kde ten šperhák máme hledat? Ve Štorchově snáři z roku Ten snář se vyskytuje ve dvou exemplářích. Jeden maj' v žižkovský universitní knihovně. Vypůjčil jsem si ho, ale pak jsem shledal, že nejni úplnej. Tocevi, že scházel právě ten list, na kerým nám záleží, stránka 66. Zbejvá nám tedy ten druhej exemplář a já po něm pasu už několik měsíců. Stopa vedla k vrchnímu bachaři; a poněvadž tam už zas nejni, jsme v loji a bude se pátrat dál. Najít ho musíme za každou cenu. Ale to eště není všecko. Chybí druhá půlka lejstra, já vím, kdo ji má, ale to je ostatně vedlejší. Tu šilhavou vopici, která u sebe chová druhou půlku lejstra, dostanu, kdy se mi zachce." (Promluvil úlisným sopránkem neviditelný muž.) Tuto námahu vám mohu ušetřit, blahorodí. (V rukou banditů se rázem zaleskly pistole, nože a zabijáky.) Zarmucujete mne, velectění gentlemanové, žádám vás zdvořile, abyste položili ručičky dolů, nahoru! Jinak, k mému velikému hoři, zahovoří můj revolver pohřební píseň této vážené společnosti.

24 24 (Skřípajíce zuby, uposlechli bandité výzvy neviditelného nepřítele.) MI-KOTA Ručky račte laskavě zvednout. KÁPO Mi-Kota! l. MI-KOTA Šilhavá opice se klaní mocnému králi podzemí. (Ruka Lojzova se pohnula a hadovitým pohybem se sunula k náčrtku, leč v tu chvíli se dvojsečná malajská dýka zabodla do papíru, kmitajíc a vydávajíc komorní "á", aniž při tom žlutokožec vyndal ruce z kapes.) KÁPO MI-KOTA Je nám příjemno, Master, zříti ve svém středu vaši milou, žloutkovou tvář. Přál jste si snad něco? Oh, maličkost, kousíček papíru, dovolíte-li. (Japončík se sehnul s rychlostí houbaře spatřivšího hříbek, a uchopiv listinu, odskočil jako ocelové pero po hlavě do stoky; téměř současně se vymrštil Lojza ze židle a běží za ním. Ferda hodí do kanálu odjištěný granát, který vybuchne a následně vyletí z kanálu kus oblečení MI-KOTY.) KÁPO MI-KOTA Co čumíte, za ním! (Z hloubi stoky.) Díky, mešůrs, za slavnostní rozloučení. KÁPO a GANKSTÉŘI 1, 2, 3 (nahrávka výbuchu granátu)

25 25 (Lupiči se rozkaceně vrhnou na jeho kabát. Vypadne pár papírů, Lojza jeden zdvihne, zachechtá se pekelnicky.) KÁPO (Řve do otvoru za Japončíkem.) Pán si tu ráčil zapomenout kabátek, pán si ho může vyzvednout v šatně. Pán tu má různý cenný papíry. (Ozve se vzdálené, vzteklé kvičení žlutokožcovo, podobné hlasu zabíjeného prasátka.) KÁPO MI-KOTA O jednu půlku lejstra jsme sice přišli, gentlemani, zato nám byla promptně dodána Kung-fu expresem ta druhá. Do hajzlu. 8. ANAMNÉZA ŽIŽKOVSKÉHO ZLOČINU Policejní brífink (Objeví se Bublanina před projekčním plátnem.) BIDLO PROJEKCE BIDLO Pánové, předmětem dnešního briefingu jsou profily dvou arcilotrů zdejšího podsvětí. Jejich dopadení jest prioritou bezpečnostních zájmů Spojených států žižkovských. (Tvář Mi-Kotova v několika provedeních.) (vysouvá MI-KOTU z kanálu) Prvním je Harry Mi-Kota, populární Žlutá bestie. Na dráhu zločinu vstoupil co malý, ale zralý hošík

26 26 v doupatech ve Frisku, New Yorku a konečně v Chicagu, dokud nepřišla éra Čermákova a on musel prchat před tvrdou českou pěstí. (Potlesk. Eventuálně výkřiky Hip-hip, Čermák! ) (komentuje Vacounovi a přitom se převléká za ženu.) Prchaje Tichým oceánem z dosahu americké policie, padl do rukou čínských pirátů, kteří jej dovlekli před svého velitele. Byla to Li-Li- Ping-Pong, královna čínských pirátů. Žena, jež ovládala Žluté moře silou své vůle, půvabem svých očí a krutostí své povahy! Lili pohlédla na malého Japa a zkušeným zrakem přečetla v jeho očích vyznání lásky. Tak začala jejich láska. (Mezitím je vyprávěné předváděno na jevišti.) LI-LI MI-KOTA LI-LI Vezmeme roha, můj milý Miki. Dostala jsem zprávy, že chicagští fízlové jsou ti v patách. A kam si to pohasíme, Li-li? Do Spojených států žižkovských, můj drahý. Je to země, kde jsem prožila dobu dětských her a malin nezralých a kde jsou pochováni moji předkové. Každej jednou zatouží po svý domovině a já ráda zaměním žluté vody Jangc'-tiangu za zelenofialové vody Botiče. A pro tebe je Žižkov zemí zaslíbenou. Slyšel jsi zajisté o muži, zvaném Lojza Kápo, o králi žižkovských gangsterů?

27 27 MI-KOTA LILI FRANTA BIDLO Kdo by neslyšel o Velikém Kapounovi! Babi, sorry. Tak se také stalo. Zatímco Li-li, známá ve své původní vlasti pod jménem "Žižkovská Lilie", rozptylovala se ruinováním žižkovských šlechticů... (pokračuje v presentaci.)...mi-kota, poté, co se záhadně objevil na Žižkově, byl, coby kvalifikovaný odborník s americkou praxí, přijat do bandy Lojzy Kápa jako přednosta sodovkového oddělení s pevným platem pod pensí. FRANTA BIDLO (komentuje z publika Vacounovi.) (Mi-Kota s Lili sedí za zídkou a milostně se škádlí v zahradní restauraci. Před zídkou Lojza Kápo s Emanem Sardelí a Zbodnutým Čunětem popíjejí pivo. Kápo louská buráky. Lili vylije na hlavu Mi- Kotovu pivo. Oba se smějí.) KÁPO EMAN KÁPO Originál vejtržnice, de fajn k tělu. Byla by to bezvadná pani šéfová. Si myslím, ale toho žlutýho záprtka musím dát do placu, aby se mi stále nepletl pod nohy. Povídám, Emane, až se pojede vocaď, vemete si ho ty a tady Zbodnutý Čuně do parády, ale žádnej zbytečnej randál. (Lojza odejde, setmí se, oba zločinci se nakloní za zídku, kde je vidět Japův klímající zátylek.)

28 28 EMAN ZBODNUTÝ ČUNĚ Je sežranej jak dobytek. (Dvě kudly se zablesknou v rukou gangsterů, a vzápětí padají přes zídku dvě věci žlutá hlava bez tělíčka a tělíčko bez hlavy.) Je úplně tuhej. (Jinde vystoupí Kápo, Eman mu gestem naznačí, že věc je vyřízena.) KÁPO MI-KOTA Byl to dobrej kluk. Tady máte šek na sto cejnů, a teď chci mít pokoj. (Vytáhne z kapsy lejstro a studuje je. Vtom výkřik a Eman Sardel padá v mdlobách k zemi. Vchází Mi-Kota.) To koukáš, pacholku, jaké překvápko pro pana šéfa uchystal v úctě oddaný Mi-Kota. (Lojza ustupuje za stůl, ale v tu chvíli si uvědomí, že cenný papyrus zůstal na stole, chňapne po něm, ale Mi-Kota též. Krátká tahanice - a papír je na dvě poloviny, ovšem každá v rukách toho druhého. Mi-Kota prchá.) Banzai! FRANTA BIDLO (Vstává z místa v publiku, společně s Vacounem.) Tak došlo k rozdělení plánku. Den po hromadném nedělním výletě gangsterských korporací byla poblíž výletní restaurace na Vackově nalezena vosková figurína, s velmi surově oddělenou hlavou. Tuto záhadu se policejním orgánům pochopitelně nepodařilo dodnes objasnit.

29 29 Podivné však je, že od té chvíle kdosi řádil po Žižkově, přepadával banky a směnárny, pletl se do Kápových podniků, přepadával jeho sodovkové transporty, přebíral mu zákazníky. (Ferda Padavka vynoří se z kanálu a podává bednu s limonádami Lojzovi.) FERDA PADAVKA KÁPO FERDA KÁPO VACOUN BIDLO Tady je těch deset beden malinovky, šéfe. Ale nějak se mi nezdaj. (otevře zkušeným pohybem láhev a lokne si. Vzápětí vyprskne obsah úst na Ferdu. Ten setře dlaní s tváře limču a čichne k ní.) Malinovka denaturovaná slivkami ze smíchovského pivovaru! Kdo to mohl bejt? Tohle si vodneseš, ty Žlutá bestie! (k Bidlovi) Jak tohle všechno víte, Franku? Cherchez la femme, milý Vacoune. Zničehožnic vypukla vojna mezi gangstery, boj mezi dvěma konkurenčními bandami. Přestřelky, přepadávání, dokonce vzájemné nadávání a podobné hrůzy byly teď na Žižkově na denním pořádku. VACOUN FRANT A BIDLO Ale proč? To vše pro vnady jediné ženy, Žižkovské Lilie, milý Vacoune. Tuto ďábelskou krásku životem vedla láska, vzkvétající dvěma květy, dvěma bandity, dvěma králi Podsvětí, dvěma strašlivými kohouty na příšerném smetišti.

30 30 VACOUN Aha, geniální. (Ze skříně vyjde druhou stranou Žižkovská Lilie.) 7. KOULE MI-KOTY (Mi-Kota vpadne tajným vchodem do komnaty zařízené v japonském stylu. Japonská hudba.) MI-KOTA ČÍNSKÝ SLUHA MI-KOTA Toho bohdá nebude, aby japonský samuraj z boje utíkal před prašivým bělochem, odvěkým katanem všeho Mongolstva! Ó budha, ó budha. Li-bo-čaj? (Obléká ho do kimona.) Dej-mipo-koj! (Sluha odhopká. Mi-Kota sáhne po křišťálové kouli. Přetře ji, zamumlá japonské zaříkávání.) Čury-mury-fuk. Kdejemůj-arci-sok... (Koule mu vypadne z ruky.) (Z mlžného oparu se vynoří oficiál Tylínek, an sype ptáčkům.) PROJEKCE TYLÍNEK LIBUŠKA Sekretariát spolku SYPEJTE PTÁČKŮM Milodary račtež odevzdati v kanceláři v prvém poschodí Oh, vy švitorky, vy moji malí poustevníčkové, ťuť, ťuť! (vchází do dveří s nápisem.) Dobré jitro, pane tajemníku, přeji.

31 31 TYLÍNEK LIBUŠKA TYLÍNEK MI-KOTA TYLÍNEK MI-KOTA Dobrý den, až na věky, dobrý den, Libuško. Již do bureau? Ano, musím napsat tu novou objednávku na semenec. Vy jste tak pilná. (Libuška zajde.) Vypadni, dědku vilná, plesnivá! Tebe nechci! (Tře kouli.) Čury-mury-fuk. Kde-jemůj-sok... Clifton? (Zjeví se opět Tylínek, začnou se kolem něj lísat pejskové, nejvehementněji Clifton.) Jen strpení, hafínkové, strýček vám přinesl kostičky, papejte, pejsánkové. (Zatímco Tylínek rozdává kostičky, Clifton proklouzne do spolkových dveří, vzápětí se vynoří s nám již známým papírem a běží pryč.) Ho-ho. Čokl-ne-nažraná. Spo-kojíse-i mastným pa-pí-rem. (Tře kouli.) Čury-mury-fuk. Kde-jemůj-sok... Bidló? Vypadni, Bidló. (Objeví se Bidlo s Vacounem pokračování scény 6.) FRANTA BIDLO MUC VACOUN Už to máte, milý Vacoune? Ještě chvilku. (Clifton cosi vyčůrává na zeď.)

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku JANA HOCHMANNOVÁ Román o krizi středního věku 12 Novinka Přijíždím domů z práce a manžel sedí u kávy. Spokojeně popíjí nápoj a šibalsky se na mě dívá. Neříká nic, jen mě pozoruje. Nevím, co si o tom mám

Více

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu.

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Od: Jan Rudzinskyj O létání sním od malička co si pamatuji. Za komunistů jsem se dozvěděl, že nejsem vhodný kandidát pro létání (asi bych jim s tím Blaníkem

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Sedmnáctka Jaro 1.1.2013

Sedmnáctka Jaro 1.1.2013 2013 Sedmnáctka Jaro. 1.1.2013 Tak kde je to JARO Pan učitel Růžička V tomto díle časopisu jsme se rozhodly vyzpovídat pana učitele Růžičku. Tady jsou naše dotazy: 1. Chtěl jste být učitelem už od malinka,

Více

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách.

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 2 Vyprávěj příběh a podle obrázků doplň slova ve správném tvaru. Svítilo a šli do. Cesta vedla kolem, pak po a kousek

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Oddílová výprava Riegrova stezka 25. 4. 2015. Oddílová výprava na Malou Skálu a Frýdštejn vede Rajče 607 258 000 8.5.2015

Oddílová výprava Riegrova stezka 25. 4. 2015. Oddílová výprava na Malou Skálu a Frýdštejn vede Rajče 607 258 000 8.5.2015 Editorial, Zprávy z hradu Akce, které nás čekají M ilý spoluskauti, vítam Vás v dalším vydání našeho oddílového časopisu a chtěl bych Vás upozornit na pár věcí. V prvé řadě byste neměli zapomenout na jednu

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Doba se mění sex zůstává stejný? Mgr. Blanka Holešová

Doba se mění sex zůstává stejný? Mgr. Blanka Holešová Doba se mění sex zůstává stejný? Mgr. Blanka Holešová Ne vždy byl však český národ tak rozpustilý. Bohužel prošel i obdobím, kdy tyto roztomilé verše vyměnil za mnohem údernější o socialismu, o té nejslavnější

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Teodor Pravický. Tajná služba s.r.o. - Jak vznikla nová služba

Teodor Pravický. Tajná služba s.r.o. - Jak vznikla nová služba Teodor Pravický Tajná služba s.r.o. - Jak vznikla nová služba OBSAH Úvod Kapitola 1 - U Tří Prasátek Kapitola 2 - Renáta Kapitola 3 - Kryštof má novou basu Kapitola 4 - Odstřihnout internet Kapitola 5

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Metodický list. Sada: 1 Číslo DUM:EU-OPVK-ČIG-1ST-11 Předmět: Český jazyk a literatura

Metodický list. Sada: 1 Číslo DUM:EU-OPVK-ČIG-1ST-11 Předmět: Český jazyk a literatura Příjemce: Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová Říkadla pro celý den František Hrubín Ilustrovala Lucie Lomová a taky navečer Milé děti, milí rodiče, otevíráte výbor básní Františka Hrubína, který patří mezi básníky, jehož děti opravdu milují. Těžko

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Můj podělaný svět 2 Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Básně, fotografie, kresby dětí v básnické sbírce vznikly za podpory Nadace OKD. Děkujeme Vážený čtenáři, dostává se Ti do

Více

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ Před mnoha a mnoha lety zde ţila spousta strašidel, strašidýlek, skřítků a dalších nadpřirozených bytostí. Bylo zde jejich království a všichni zde ţili v klidu a míru. Aţ jednoho

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Marie Slivová (od 28.8.2010 Michaličková) Kouč osobního rozvoje JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU 1 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Někteří vedoucí struktur

Více

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit Pravidla interpunkce 1. Pravidla psaní čárek v souvětí Jednotlivé věty v souvětích oddělujeme čárkami. Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve tvaru určitém. Chirurgové by měli operovat a léčit. Jakmile

Více

Písek by Night. Šedá eminence. Lidský Setting

Písek by Night. Šedá eminence. Lidský Setting Písek by Night Šedá eminence Lidský Setting 12. - 16. srpna 2009 Obsah Obsah...2 Lidský setting...3 Zastupitelstvo...3 LARPolicie...3 Mafie...4 Měna ve světě Písek by Night Fufníky...4 Banka...5 2 Lidský

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě.

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě. Výměnný fond z knihovny v Jihlavě Mládež beletrie Abedi,Isabel Adams,Georgie Berger,Margot Berger,Margot Blacker,Terence Blyton,Enid Březina,Thomas Březinová,Ivona Dickens,Charles Grimm,Jacob Ludwig GrufíkovKopecká

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách.

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Osm Kusů Brokátu Zeptal jsem se, k čemu se používá. Řekl na to : "K zahnání nemoci - to je první použití. Nikdy neonemocnět - druhé. Celý život být silný muž -

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili?

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Ahoj kamarádi, určitě jste přemýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Jestli uvěřili tomu podivnému a podezřelému chlapíkovi a sedli

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_53 Název vzdělávacího materiálu Jak se Mach a Šebestová Jméno

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče Druhé město, Brno 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

A) IF předmět před Baltíkem

A) IF předmět před Baltíkem PODMÍNKY možná řešení příkladů Podmínka je logický výraz, tedy výraz, o němž můžeme v dané chvíli říci, že platí (má pravdivostní hodnotu 1, Ano) nebo neplatí (má pravdivostní hodnotu 0, Ne). Rozhodování

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí Obrázkové Bingo Obsah Toto balení obsahuje 100 obrázkových karet. Karty mají na jedné straně obrázek a na druhé význam obrázku jiné karty. Dále balení obsahuje 36 hracích karet. Na těchto hracích kartách

Více

Česká a světová literatura do poloviny 19. století

Česká a světová literatura do poloviny 19. století Česká a světová literatura do poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou EDMOND ROSTAND Cyrano z Bergeracu VY_32_INOVACE_06_1_07_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku Diplomová

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 16 TÝDENÍK ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2007 S šipkovanou se jděte vycpat, pane učiteli, my dneska hrajeme radši šikanovanou! To už je tenhle měsíc třetí poznámka. Tady asi pomůže jedině pořádný výprask. Kde

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1. sgpbprj uloha4. sgpbprj

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1. sgpbprj uloha4. sgpbprj Pokyny: 1. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, C10 apod.). Řešení, uložené v jiné složce,

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl)

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) Tobě 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) 4. Pak snad ti dojde (L. Štaidl / P. Vrba) 5. Smím dál I (L. Štaidl / L. Štaidl) 6. Ty, slunce

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni Patronus 15/05 Školní hřiště od Veni Rozhovor s profesorem Severusem Snapem (Ředitel klubového Zmijozelu) 1) Jak moc jste si podobní s knižním Snapeem? Jaký na něj vůbec máte svůj názor? S knižním Severusem

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Značky básničky. Úkol: Najdi správné dvojice básnička a dopravní značka, pojmenuj ji.

Značky básničky. Úkol: Najdi správné dvojice básnička a dopravní značka, pojmenuj ji. Značky básničky Úkol: Najdi správné dvojice básnička a dopravní značka, pojmenuj ji. Tydli tydli, kdo tu bydlí? Vašík pašík uličník. Zmazal židli od povidlí, jede koupit lavičník. Kdepak jede šlape pěšky!

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

1. místo v krajském kole. Poezie k tématům: Hudba, Věda. Andrea Wagnerová

1. místo v krajském kole. Poezie k tématům: Hudba, Věda. Andrea Wagnerová Poezie k tématům: Hudba, Věda 1. místo v krajském kole Andrea Wagnerová Hudba dřina Hudba bývá také dřina, není lehká jak peřina. Písničky jsou noty pouhé? Někdy ale pěkně dlouhé. Láska, talent k hudbě

Více

a zhroutí se s lehkým šplouchnutím. Poté se vytáhne a pokračuje, než přijde k rozkodrcané překážce, která je tak devadesát metrů od nás.

a zhroutí se s lehkým šplouchnutím. Poté se vytáhne a pokračuje, než přijde k rozkodrcané překážce, která je tak devadesát metrů od nás. Holubi vyletí vyplašeně do větví, Generál odcupitá pod můj balvan, zatímco já se skutálím a shrábnu své oblečení. Krčím se a opatrně vykukuji. Najednou se vetřelec prodere houštinou a objeví se ve světle.

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina.

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. Manžel i já vyrážíme učit ve třídách našich dětí, spolu s dalšími skoro padesáti

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání:

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: Pískování na láhev vína: 149,- Kč + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: 199,- Kč (vlastní obrázek, vlastní delší texty) + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého.

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. Pomůcky: pracovní list, DUHA 9/2014 2015. Přivítání Přivítáme se, přeptáme se dětí, jak se jim daří, a rozdáme si pracovní listy

Více