Jásající davy. Strhávání znaku pražského Magistrátu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jásající davy. Strhávání znaku pražského Magistrátu."

Transkript

1 1 OUVERTURA PROJEKCE KOMENTÁŘ (Záběry na severní stranu činžovních domů nad bývalou severozápadní drahou. Křižovatka U Bulhara. (Dnes a dříve.) Panorama Žižkova bez televizního vysílače. Rekonstruovaná podoba Sochy žižkovské svobody. Židovský hřbitov v Mahlerových sadech. Televizní vysílač. Panorama Žižkova s vysílačem.) (ZVUK: v podkresu zní zlověstně husitský chorál hraný na harmoniku, který postupně přejde v radostný motiv Tydlidáta se promění v plíživý motiv Cvočkáře Dandy.) Od nepaměti ční mohutné činžovní hradby Žižkova jako upomínka na tuto pravlast svobody a demokracie. Dávno tomu, co se nad křižovatkou U Bulhara vypínala Socha svobody, třímající pochodeň pokroku navzdory prohnilé evropské civilisaci. Odsunutá Magistrátem po znovupohlcení Žižkova Prahou až do Mahlerových sadů, kde se krčila u zdi starého židovského hřbitova, byla i tam trnem v oku velkopražským šovinistům a všem nepřátelům svobody. Nicméně, teprve komunistický režim vymazal tuto památku z tváře Žižkova tím, že ji brutálně přestavěl na televizní vysílač. Avšak i tak ční jako zdvižený prst, připomínající slavné dny Spojených států žižkovských.

2 2 PROJEKCE KOMENTÁŘ Jásající davy. Strhávání znaku pražského Magistrátu. Vyhlášení svobody tehdy provázel jásot Žižkovanů, strhávání znaků nenáviděného pražského Magistrátu. Ve všeobecné euforii přišel s byl radostně přijat i Zákon o prohibici. A tu přišel vrchní viktoriánský fanda pan Nebužel s ohromujícím návrhem. (Ke zdi jako na tribunu vystoupí pan Nebužel.) NEBUŽEL HLASY ZA ZDÍ Občané a mylordi, když už máme tu sochu Svobody, je nutné, abychom také zavedli prohibici. Na tekutý chléb nám nešahejte! Dolů s tím abstinentem! To ste Žižkovák, to ste, bohužel, pěknej Nebužel! A ť žije svoboda a pivo! NEBUŽEL Občané, jsem Žižkovák, a kdo je víc? S amozřejmě jsem nemínil zákaz piva a kontušovky, alébrž zákaz nápojů škodlivých a nehodných občana dbalého své cti a mužnosti, jako sodovek, limonád, citronád, grenadin, oranžád a podobných svinstev a zhoubných narkotik! (Za zdí jásot.) KOMENTÁŘ Do rána byl Žižkov poset střepy Zátkových lahví a obrovské bystřiny sodovky a limonád

3 3 valily se, šumíce a bublajíce, v pestrobarevných proudech k u Praze. Ale i tento obraz šťastné mladé republiky, vyzbrojené tak výborným zákonem, měl své ale. Mnozí domorodci, kteří na limonádu hleděli dosud jen s opovržením, pocítili náhlou touhu svlažit svá vyprahlá hrdla alespoň několika doušky zakázaného nápoje. Někteří konali nákladné výpravy za hranice Žižkova a hověli své abstinentské vášni u kiosků na Václavském náměstí. Ne dosti na tom. Pašování limonád a sodovek stalo se výnosným byznysem, z něhož zejména tyl gang všeho schopných desperádů pod velením arciknížete zla, bandity tisíce tváří, Al Kapouna. 1. NA ŽIŽKOVĚ ZAMLŽENO ZVUK: chmurná hudba (Vchází šéfinspektor Bublanina, z pytlíku zobe burské oříšky, hvízdá si technicky dokonale árii z Valkýry. S ním MUC Vacoun. Z mlhy se ozve.) MUC VACOUN Jeronýmova, Kostničák, Štítného STRÁŽNÍK ANDĚLÍČEK Kdo tam? NADSTR. TLAČBABA Stůj a řekni heslo. BUBLANINA Přátelé Žižkova...

4 4 MUC VACOUN TLAČBABA MUC VACOUN ANDĚLÍČEK TLAČBABA MUC VACOUN BUBLANINA ANDĚLÍČEK BUBLANINA ANDĚLÍČEK TLAČBABA MUC VACOUN ANDĚLÍČEK...a Franty Bidla. Odkudpak si to štrádujeme, co? Z píva... Nějak zpříma, pánové......heslo a dýchnout. (přiopile.) Přátelé Spojených států žižkovských......a Franty Bidla. (Začne zpívat Já jsem malá racajdička... nebo něco jiného.) Pan policejní rada Bublanina? Přesně tak, constable. Ráčej prominout. (Zahlásí se.) Strážník Andělíček. Kdo je to s vámi? MUC Vacoun? Přítel slavného zvěda? Spíš to, co z něho v téhle mlze zbylo. Nezloběj se, ale to víte, je to teď samý napětí a samá nejistota. Dřívejc člověk věděl na beton: hledá se lupič ten a ten, drobný postavy, má vodchlíplý uši a šlinc nad pravým okem a našinec si byl jistej, na čem je. Ale dneska? Ví někdo, jak vypadá Lojza Kápo? Ví někdo, kdo to vůbec je? Potkáš babku s ředkvičkama nebo čtyři děvčátka s kytičkama, ale není vyloučený, že je to třeba přestrojenej Kápo. Myslíš, že vidíš stín, kerej vrhá žižkovský

5 5 podsvětí na náš veřejnej život, a von je to zatím stín vod kandelábru. Jeden se bojí druhýho, poněvadž neví, esli je to von nebo někdo jinej za něho převlečenej, nebo jestli von sám není von, ale gangster za něho přestrojenej, a vůbec mi to připadá, jako že Žižkov není Žižkov, ale zakuklený jiný město, a lidi jsou všichni přestrojený za jiný lidi nebo jsou to přízraky, přestrojený za vopravdovský lidi. MUC VACOUN BUBLANINA Je něco shnilého ve Státě Žižkovském. Tak, blbouni, víme? Oči na šťopkách, děti. Odchod. (Strážníci zasalutují a odejdou.) BUBLANINA MUC VACOUN BUBLANINA (Nabízí buráky z pytlíku.) Vemou si burák, noc je chladná. Ne, děkuji, pane prefekte. Moje úcta, MUC Vacoun, a pozdravujou našeho žižkovského Sherlocka. (Odejdou každý jiným směrem.) (Jedna z kanálových mříží s e nadzdvihne a v kalném svitu pouliční lampy se s e zjeví hlava zločineckých rysů, s cigaretou přilepenou na spodním rtu, vyhlížejíc opatrně ze zejícího otvoru. O vteřinu později šlehne krátký blesk z druhého kanálu na opačné straně ulice, zarachotí výstřel a cigareta odlétne od úzkých rtů tajemného individua.) Mi-KOTA Proklatě.

6 6 (Bleskurychle střelí po jiné, neméně zavilé hlavě, jež vyhlížela z protějšího kanálu. Kule shodila prvnímu střelci klobouk.) (Ozve se táhlý hvizd píšťalky. Obě hlavy rychle zmizí a mříže zapadnou. Tma. Dusot služebních bot ztichlou ulicí a pískání doprovází STÍNOHRA běžících bobyů.)

7 7 2. NĚKDO TO RÁD VOSTRÝ Holírna mistra Mimry. PROJEKCE Nápis HOLIČ A FRISEUR, Mr. MIMRA (V holírně sedí pan Dařbože, obsluhován Mr. Mimrou, dále paní Tykačová alias Madame de Thebes pod kadeřnickou helmou, zabraná do četby okultního časopisu Telepat, a Libuška Klimáčková v natáčkách, čtoucí Kinorevue.) VELKOUZENÁŘ DAŘBOŽE(namydlený.) Slyšeli jste? MISTR MIMRA LIBUŠKA TYKAČOVÁ DAŘBOŽE To bude zas ňáká přestřelka těch kankstérů, pane Dařbože. (v natáčkách.) Bože! (v natáčkách.) Já to du vobčíhnout. Nechoděj tam, paní Tykačová, co když je to... (Všichni vyjeveně pohlížejí na kliku u dveří, jež se neslyšně pohnula. Dveře se zlehka pootevřou a do holírny se vbelhá vetchý staropensista, pan oficiál Tylínek, opíraje se o hůlku. Všichni si oddechnou ulehčením. Jen Libuška, v krajních rozpacích, rychle hodí přes natáčky ručník.) MIMRA TYLÍNEK Moje poklona, pane vrchní tajemníku. Neviděli nic? Nějaký střílení jsem slyšel. Doví, co se to zas bude dít.

8 8 DAŘBOŽE TYKAČOVÁ MIMRA D A Ř B O Ž E LIBUŠKA TYLÍNEK LIBUŠKA TYLÍNEK Sou to teď poměry. Todle je teda ta vytoužená a krvavě vybojovaná žižkovská svoboda! Poctívej živnostník, když chce dnes existovat, musí kromě daní platit horentní sumy gangsterům, aby mu neroztřískali krám. Zpropadená prohibice, to nám páni zákonodárci nadrobili pěknou věc. K vůli tomudle jsme krváceli v bitvě u Vackova/Chmelnice za neodvislost? Kvůli tomu jsme kladli svý životy na oltář vlasti při dobývání Židovských Pecí? (zpod osušky zaštká.) Libuško, dítě, vy zde? (Odhalí vzlykající Libušku.) (v slzách.) Ach, pane tajemníku, já se stydím. Chtěla jsem, abyste mě zítra ve vašem bureau viděl upravenu, ale takto... Nadto... (Rozpláče se.) Pane velkouzenáři, prosím jich, mají ohledy na city tohoto dítka. Vězte, že zde přítomná slečna Libuška Klimánková jest po přeslici pranetí samotného vojevody Rojši. (Všeobecné pohnutí mezi přítomnými.) DAŘBOŽE Toho domorodýho lumpa?

9 9 MIMRA TYKAČOVÁ DAŘBOŽE TYLÍNEK LIBUŠKA TYLÍNEK MIMRA Jakže, náčelníka hrdých horských kmenů a posledních obránců samostatnosti Židovských pecí? Jejichž hrdinný odpor v památné bitvě u Vackova nezlomila ani stonásobná přesila žižkovských legií, pane Dařbože, ale až nesnesitelná žízeň, když v nedaleké Sieglově restauraci došlo pivo. Podívaj, paní Tykačová, vlastně pardón, Madame de Thébes, radši se držejí svého mandlu a výkladu z karet, z ruky a snůch a nepouštěj se na tenkej led historickejch špekulací. Vážení, velice vás prosím, zanechte těch rozepří. Náš národ žižkovský muší bejt jednosvornej a vůbec... Achich, achich, moje slaboučké nervy všechno tohle střílení a hádání a vůbec tenhle veřejnej politickej život tak těžce snášejí. Já tak ještě posedět na lavičce v parku a krmit ptáčky zpěváčky. (Zvedne se a odchází.) Nechcete, pane tajemníku, abych... (Začne si sundávat natáčky.) (mezi dveřmi.) I nechte na hlavě, Libuško, nechte na hlavě, však se záhy uhlídáme. (Odejde.) (holí Dařbožeho.) Tahleta anekce Židovskejch Pecí, to byl vlastně historickej

10 10 omyl. Těch pár naftovejch pramenů, co se tam eventuálně najdou, nevyváží ani zdaleka oběti, jež nás stálo dobytí této hornaté země nad malešickými pláněmi. Ale přijít tak na to, kde je zakopaný bájný poklad horalů... Nevíte náhodou kde je, slečno Libuško? (Libuška vztáhne ruce před sebe věští ) DAŘBOŽE LIBUŠKA Libuško, co zříte? V ruksaku jej z obležení vynesl proradný komoří mého prastrýce. Po překročení hranic Spojených států žižkovských, v místě známém pod jménem Václavské náměstí, opustil svého pána Rojšu a pod záminkou hledání nocležny Alcron, zmizel s ním navždy v labyrintu pasáže Lucerna, zanechav vojvodu, přestrojeného za chudého pastevce, svému osudu. V naší rodině se traduje... (Zvenčí se ozve teskný ženský zpěv.) Bože, co to... TYKAČOVÁ (tísnivě.) To rozervanej duch Žižkovský Lilie lká z útrob Žižka Perku nad zhrzenou láskou a baží po pomstě. Říká se, že až bude na Žižkově nejhůř, Žižkovská hora se v plamenech otevře a ona vyjde soudit živý a mrtvý. (Dveře se rozrazí. Mimra se vyděsí a řízne Dařbožeho, ten zařve. Dámy následně

11 11 vyjeknou. Libuška se opět zakryje osuškou. Vchází vrchní komisař Bublanina v jedné ruce prostřelenou buřinku, browning v druhé.) DAŘBOŽE BUBLANINA MIMRA BUBLANINA Fuj, Mr. Bublanino, teda, pane policejní šéf, to jste nás vyděsil. Už jsme mysleli, že jde sám... (sardonicky.) Arcikníže zločinu, Veliký Al... či jak jinak ho ještě lidová fantazie nazývá? Nerad jsem vás zklamal, chci se zeptat, nevešel tudy nikdo... bez buřinky? (Ukáže buřinku.) Nikoliv, totiž naopak, odešel pan oficiál Tylínek, komisaři. (ironicky se zasměje.) Sypat ptáčkům jarabáčkům? (Přejde k Libušce skryté pod plachtou.) Kdopak se to tu skrývá? Pod plachetkou hnáty křivé? (Odkryje Libušku.) (V tu chvíli se za dveřmi ozve ryk harmoniky a rány do bubnu. Všichni sebou trhnou.) BUBLANINA DAŘBOŽE MIMRA Nebojte, slečno, ku pomoci vám již přichází Armáda spásy. Spas se kdo můžeš. zamiky, zamiky, pojďte rychle, utečeme zadem, už to nestihnem.

12 12 MARKÉTA ODÓLOVÁ (rázně vejde za zpěvu Již svatí jdou, za ní harmonikář a bubeník. Chrastí do taktu kasičkou. Zastaví se a pozdraví pozdravem Armády spásy, tj. zdvihne pravou ruku vzhůru s ukazováčkem směřujícím k nebi.) Alelujá! Poslední dnové se blíží, čiňte pokání, zachraňte své duše a přispějte na polévku a šat pro nuzné a potřebné. (Pohlédne Bublaninovi zpříma do očí. Nastaví mu kasičku.) Zanechte hříchu a prohlédněte jako já, následujte mne, dokud je čas. BUBLANINA (spustí osušku zpět na hlavu Libušky. Zastrčí zbraň, z kapsy vyjme minci a vhodí do kasičky. Odchází.) Tu máte, od daňových poplatníků. Odpusťte, slečno Markéto Odólová, povinnost volá, jsme na stopě zlosyna. (Odchází.) MARKÉTA ODÓLOVÁ Alelujá! Zlo je blíž, než myslíte, komisaři, neboť se ukrývá uvnitř každé duše. (Vybírá od zbylých, místo poděkování vyřkne Alelujá.) (Do dveří strčí hlavu kolportér.) KOLPORTÉR Zvláštní vydání Žižkovského Heraldu! Sensační zprávy! Lojza Kápo opět při práci! Byt náčelníka policie vyloupen!

13 13 DAŘBOŽE BUBLANINA (kupuje si noviny.) Jakže, váš byt, Mr. Bublanina? To jste pěkně namydlený. (Zlomyslně se směje.) Kletě, vylákal mne až na sám východní cíp Států, do Žerotínovy, aby mohl... (Kvapně odchází s novinami.) MARKÉTA ODÓLOVÁ Bazilišek o mnoha hlavách začasté zapomíná, že z jednoho těla pochází, praví Kniha napomínání, proto chraňte se mnohosti v duši i tělu svém a odvrzte, co sešlo na zcestí jako shnilý oud. Aleluja! (Zpívá.) TYLÍNEK (vchází.) Odpusťte zapomětlivému starci, achich ouvej, nechal jsem si tu hůlčičku. MARKÉTA ODÓLOVÁ (nastaví Tylínkovi kasičku.) Proto se pokejte a truste dobro. TYLÍNEK Jejda, peněz u sebe nemám, ale třeba přijde vhod trocha semence... (Sype do kasičky zrní.) MARKÉTA ODÓLOVÁ Aleluja! Vězte, kdo své sémě seje ve zlém, sklízí toliko koukol. Aleluja! (Pozdraví pozdravem AS a za zpěvu, doprovázeném hudbou, odchází.) (Za dveřmi je opět slyšet dusot služebních bot.) STÍNOHRA ukazuje oddíl bobyů, běžící tentokrát opačným směrem.)

14 14 TYKAČOVÁ TYLÍNEK MIMRA DAŘBOŽE TYLÍNEK LIBUŠKA TYLÍNEK DAŘBOŽE TYKAČOVÁ MIMRA Kdepak, toho nechytěj, na toho jsou kraťasové. Al Kápo je všude a nikde. Možná, že je teď zrovna mezi náma, že jo pane Tylínek. Možná, že je to tuhle Mr. Mimra. Vašnosta ráčí šprýmovat. Inu, nedivil bych se, před chvílí jste mě málem podřízl. I propána, vždyť já musím ještě na Volšana krmit sýkorky. Jen aby se vám nic nepřihodilo, buďte na sebe opatrný, pane tajemníku. (pohladí Libušku po tváři.) To snad né, co by si vzali gangstéři na ubohým staropensistovi... (Odchází.) já už abych taky šel, mají přivést telecí Já taky musím jít. A zase nezaplatili. 3. LOUPEŽ NA HUSOVÁ SQUARE (Franta Bidlo, král žižkovských detektivů, odloživ noviny, sedí a pokuřuje z lulky, zatímco mu MUC Vacoun vyměňuje mokrý hadr na hlavě.) MUC VACOUN Mistr myslí.

15 15 FRANTA BIDLO Loupež na Husová Square je pozoruhodná tím, že se z bytu prefektova nic neztratilo, ačkoli skříně i pokladny byly vypáčeny. Toť neklamným důkazem, že L o j z a K á p o hledá věc nesmírné ceny a důležitosti. Po jaké kořisti Veliký Lojza pase? Jest to, drahý Vacoune, případ hodný mé pověsti a čekám toliko na oficiální pozvání naší slavné policie. (Zazvoní telefon) Vím, oč jde, sire, a hned jsem u vás. (Vyjme lupu, sveze se po zábradlí a rázem se octne v bytě Bublaninově. Náčelník a asi pár strážníků pozorují Bidla při pátrání. Bublanina zobe buráky.) BUBLANINA FRANTA BIDLO PROJEKCE FRANTA BIDLO Pane Bidlo? Jste tam? Né, že bychom vaši pomoc potřebovali Podle tvaru papilárních rýh a jejich počtu zde pracovala kompletní Kapounova banda: Ferda Padavka, Eman Sardel, Láda Gorilka, Zbodnutý Čuně, Venca Černý a další známé firmy. (Výklad může být doplněn PROJEKCÍ daktyloskopických otisků a jim příslušejících tváří zloduchů.) Zdá se, že věnovali zvláštní pozornost knihovně. Nevím dosud, co tam hledali, ale je velmi pravděnepodobno, že by lupiči náleželi mezi vášnivé bibliofily. Dále jsem nalezl tuto závažnou stopu. Leželo to pod pohovkou, kam

16 16 se snad žádný z vašich pánů detektivů nemohl pro otylost dostat. (Slavný stopař vyňal z kapsy útržek papíru, popsaný nějakými výpočty, na jehož okraji byla veliká rudá skvrna.) BUBLANINA BIDLO BUBLANINA BIDLO BUBLANINA BIDLO BUBLANINA (s nádechem ironie.) Skvrna od krve! Gratuluji, Mistře! Toť vskutku důležitá stopa. (Směje se.) Důležitější, než si můžete představit. Je to stopa k novému a daleko ohavnějšímu zločinu, než je ten, kterým se právě zabýváme. Budu potřebovat pomoc. (Vytrhne ze zápisníku čtvrtku papíru, načrtne na ni několik slov a s výmluvným pohledem ji odevzdá náčelníkovi.) (Roztřeseně.) Vy povoláváte na pomoc Cliftona? Zajisté, neboť to není skvrna od krve... Spravedlivé nebe! Nýbrž od malinové limonády. Nééé. (Chvíle zděšení mezi policisty.) (Tma.) PROJEKCE >>mrs. bessie puskvorcova - vsetaty - stop - potrebuji cliftona stop - prijdu mu naproti I0.45 stop frank stop<<

17 17 4. ŠPATNÉ ZPRÁVY PRO ŽLUTOU BESTII (Podezřelý muž prochází křivolakými přístavními uličkami, přehoupnuv se přes nízkou, oprýskanou zeď, nadzdvihne víko kanálu a zmizí v podzemí. Scéna se změní v přístavní krčmu s několika zchátralými individui, zabranými v karty a známou zločineckou hru, zvanou maso. Zpustlíci upřeli na příchozího tázavé zraky.) HARMMONIKÁŘ Co děláš, vždyť vyhráváš! VENCA JEDNOOČKO Haló, Ferenc, co je s Cliftonem? (Hrubý smích ostatních.) FERENC (ledově) Clifton přijel v jedenáct deset š a n g h á j s k ý m e x p r e s e m živ a zdráv na Severní nádraží. VENCA JEDNOOČKO Mluv vodorovně, Ferenc! Zfoukli jsme to all right poblíž Bajkalského jezera mezi Alibabou a Podbabou. Čistá a nehlučná práce. Teďko měla bejt z orientálního expresu melasa. FERENC PROJEKCE Pusťte si zprávy, saláti. (Muž v želuniformě vlakvedoucího hovoří na kameru.) VLAKVEDOUCÍ (nahrávka) Asi půl míle za Bajkalem počal na sebe hlučně upozorňovat, a když mu nebyla věnována pozornost, pověsil se na

18 18 záchrannou brzdu, a tak zastavil expres. Shledalo se pak, že přes koleje leží kladina zdéli asi 16 železničních loktů, postačitelná k vyšinutí rychlíku. Šlo o zločinný útok. FERENC Kdo to oznámí šéfovi? VENCA JEDNOOČKO Ó, né! Žaludská píďa de k šéfovi. (Jsou rozdány karty. Aniž řekl slovo odmluvy, z v e d l se vylosovaný Šišoun. Jednoočko mu beze slova stiskl ruku. Zajde do dveří.) PROJEKCE (Otvírají se dveře s nápisem: HARRY MI-KOTA, ŽLUTÁ BESTIE Vstup jen ve věcech úředních) (Po chvíli ticha ozve se fistulové ječení žlutého skřeta. Zbylí ničemové tiše povstanou a smeknou.) MI-KOTA VENCA PROJEKCE KOMENTÁŘ Banzai! Zpropadený pes! (Různé psí skeče a ráce.) Vskutku, Clifton b y l psem hodným svého velitele. Pocházel ze starobylého rodu žižkovských teriérů. Jeho rodiče se vyznamenali za Veliké revoluce, vnikajíce do nejodlehlejších žižkovských uliček s košíkem plným kyselých okurek a slanečků na krku a jimi křísili k životu ležící tu úplně zmožené bojovníky. Začal tím, že hlídal policistům na strážnici svačinu detektivů, dosáhl vrcholu

19 19 svých tužeb a stal se tělesným psem Franty Bidla, žižkovského Holmese. Vystupovali v nesčetných mistrných převlecích, od sulcovitého pinče v náručí nevrlé dámy až po bezdomoveckou dvojici chodící žebrotou. Nejraději však pracovali oba samostatně, hrajíce si při tom báječně do ruky. Tak dovedl Clifton podle potřeby poplašit koně, vylekat starou dámu, rozbrečet dítě v kočárku nebo vyvolat řádnou psí rvačku, aby jeho pán v nastalém zmatku a shonu mohl konat své detektivní pozorování. 5. ŽIŽKOVSKÝ SHERLOCK HOLMES U Franty Bidla (Franta Bidlo, sedí, začten do Nerudovy básně Ve lví stopě) FRANTA BIDLO Vždyť i v ta šerá vlků našich hejna se zabořila plachá bázeň stejná, ač věčný hlad je rve a krvežízeň mučí, ke skále tlačí se a jenom psovsky skučí. (Ozve se zakňučení a posléze zaštěkání. Franta vstane a nepřestávaje přednášet, jde otevřít.) Jak na poušti, kde lev si lehl polem, po širých Čechách teskno dýše kolem. Jen jednou krajem tím šel národ lev, jen jednou, před dávnem hřměl jeho řev...

20 20 Cliftone! Good morning! (Do náruče mu skočí Clifton, který v hubě svírá jakýsi papír.) Nu, starý brachu, jakou kořist přinášíš? (Začte se do papíru.) Pozoruhodné! FRANTA BIDLO MUC VACOUN FRANTA BIDLO MUC VACOUN FRANTA BIDLO Holá, Vacoune, nevíte snad, jaké množství semence zkonsumuje normální opeřenec za den? Podle současného stavu vědy postačí úplně 42 gramů k výživě velmi náročného vrabce, eventuálně dvou plnotučných sýkorek. Very well! Kolik exemplářů vámi uvedeného ptactva obývá náš stát? Poslední statistika uvádí na deset tisíc drobných obyvatel z říše ptačí včetně kanárků a malých druhů papoušků. Znamenitě! Zkuste mi vypočítat, kolik ptáčků zpěváčků by nasytilo toto množství semence. (Vacoun začne počítat trojčlenky.) 6. AL KAPOUN, KRÁL ŽIŽKOVSKÉHO PODSVĚTÍ V sodovkovém doupěti Al Kapounově (Mdlé, opiové ticho. Za pultem tluče surově špačky maličký, potměšilý krčmář, v jehož úskočných prasečích očkách dřímají netušené možnosti zla. Zamazaný povaleč v rozbitém

21 21 svetru přejde klátivou chůzí nálevnu, cosi pošeptá krčmářovi a zmizí v podzemí. ) PROJEKCE: Al Kapoun vstupuje do dveří, na nichž, když se za ním zavřou, je transparent I. MEZI NÁRODNÍ Sodovkové doupě Dítkám a detektivům vstup zapovězen. Členové a jimi uvedení hosté odložtež své převleky v šatně. Šéf: Chef: Chief: Chiefo: Al. Kapoun (Vzápětí se objeví na scéně dokonale oblečen jako gentleman. V místnosti, v níž se ocitl, sedí skupina policejními obušky ošlehaných banditů. Povstanou, Al Kapoun si vsadí monokl a posadí se.) EMAN SARDEL KÁPO ZBODNUTÝ ČUNĚ KÁPO ČUNĚ KÁPO (pozdraví obřadně) Tě noha, Lojzo! Tak co je? Přijel Clifton. Bidlo na něj čekal na Severním nádraží a pak se smrskli jako průvan. To je dojemný, co dál? Dál nic. Nařídil jsem, abyste vysmejčili bejvák vrchního lapiducha a přinesli Štorchův snář z roku Ptám se, kde ten snář je? Já ten snář tady nevidím.

22 22 FERDA PADAVKA EMAN SARDEL KÁPO LÁDA GORILKA KÁPO EMAN SARDEL KÁPO Von tam nebyl. Hele, Lojzo, vono je to už blbý. Vo pořádnej melouch našinec nezavadí a jen se furt hrabem v těch bibliotékách. A dyž už se s tím máme svinit, proč lezem zrovna k policejnímu veleknězovi a štvem na sebe všecky čadily a chlupatý? To bys nám měl laskavě vobjasnit, mě by to moc bavilo. Von má Ferda pravdu, měl bys, Lojzo, vyplivnout, vo co vlastně de. Krom tý sodovky se kšefty nehejbaj. Dyk nejsme žádný máci nebo kořeni, ale řádně vorganizovaný gangsteři. Tak tě ménem tlupy žádám, abys hodil do placu ňáký to vobjasnění. Tak teda, de vo to nalízt klíč k týhle záhadě. (Z azbestových podvlékaček vyjme list papíru v průhledných deskách.) Co je to, prosím, za sajrajt? To je lejstro. Jaký lejstro? Popsaný. (Vydechne.) Popsaný takovejma všelijakejma zdánlivejma nesmyslama a záhadama. Ale ten, kdo ty popleteniny rozluští, ten se bude hrabat ve zlatě, v kupách drahejch kamenů a tlustejch svazcích bankocetlí. My všichni budeme moct nechat naší špinavý lupičský dřiny a odstěhovat se na Riviéru do Senohrab, k vedení zahálčivýho života.

23 23 ZBODNUTÝ ČUNĚ KÁPO MI-KOTA A kde ten šperhák máme hledat? Ve Štorchově snáři z roku Ten snář se vyskytuje ve dvou exemplářích. Jeden maj' v žižkovský universitní knihovně. Vypůjčil jsem si ho, ale pak jsem shledal, že nejni úplnej. Tocevi, že scházel právě ten list, na kerým nám záleží, stránka 66. Zbejvá nám tedy ten druhej exemplář a já po něm pasu už několik měsíců. Stopa vedla k vrchnímu bachaři; a poněvadž tam už zas nejni, jsme v loji a bude se pátrat dál. Najít ho musíme za každou cenu. Ale to eště není všecko. Chybí druhá půlka lejstra, já vím, kdo ji má, ale to je ostatně vedlejší. Tu šilhavou vopici, která u sebe chová druhou půlku lejstra, dostanu, kdy se mi zachce." (Promluvil úlisným sopránkem neviditelný muž.) Tuto námahu vám mohu ušetřit, blahorodí. (V rukou banditů se rázem zaleskly pistole, nože a zabijáky.) Zarmucujete mne, velectění gentlemanové, žádám vás zdvořile, abyste položili ručičky dolů, nahoru! Jinak, k mému velikému hoři, zahovoří můj revolver pohřební píseň této vážené společnosti.

24 24 (Skřípajíce zuby, uposlechli bandité výzvy neviditelného nepřítele.) MI-KOTA Ručky račte laskavě zvednout. KÁPO Mi-Kota! l. MI-KOTA Šilhavá opice se klaní mocnému králi podzemí. (Ruka Lojzova se pohnula a hadovitým pohybem se sunula k náčrtku, leč v tu chvíli se dvojsečná malajská dýka zabodla do papíru, kmitajíc a vydávajíc komorní "á", aniž při tom žlutokožec vyndal ruce z kapes.) KÁPO MI-KOTA Je nám příjemno, Master, zříti ve svém středu vaši milou, žloutkovou tvář. Přál jste si snad něco? Oh, maličkost, kousíček papíru, dovolíte-li. (Japončík se sehnul s rychlostí houbaře spatřivšího hříbek, a uchopiv listinu, odskočil jako ocelové pero po hlavě do stoky; téměř současně se vymrštil Lojza ze židle a běží za ním. Ferda hodí do kanálu odjištěný granát, který vybuchne a následně vyletí z kanálu kus oblečení MI-KOTY.) KÁPO MI-KOTA Co čumíte, za ním! (Z hloubi stoky.) Díky, mešůrs, za slavnostní rozloučení. KÁPO a GANKSTÉŘI 1, 2, 3 (nahrávka výbuchu granátu)

25 25 (Lupiči se rozkaceně vrhnou na jeho kabát. Vypadne pár papírů, Lojza jeden zdvihne, zachechtá se pekelnicky.) KÁPO (Řve do otvoru za Japončíkem.) Pán si tu ráčil zapomenout kabátek, pán si ho může vyzvednout v šatně. Pán tu má různý cenný papíry. (Ozve se vzdálené, vzteklé kvičení žlutokožcovo, podobné hlasu zabíjeného prasátka.) KÁPO MI-KOTA O jednu půlku lejstra jsme sice přišli, gentlemani, zato nám byla promptně dodána Kung-fu expresem ta druhá. Do hajzlu. 8. ANAMNÉZA ŽIŽKOVSKÉHO ZLOČINU Policejní brífink (Objeví se Bublanina před projekčním plátnem.) BIDLO PROJEKCE BIDLO Pánové, předmětem dnešního briefingu jsou profily dvou arcilotrů zdejšího podsvětí. Jejich dopadení jest prioritou bezpečnostních zájmů Spojených států žižkovských. (Tvář Mi-Kotova v několika provedeních.) (vysouvá MI-KOTU z kanálu) Prvním je Harry Mi-Kota, populární Žlutá bestie. Na dráhu zločinu vstoupil co malý, ale zralý hošík

26 26 v doupatech ve Frisku, New Yorku a konečně v Chicagu, dokud nepřišla éra Čermákova a on musel prchat před tvrdou českou pěstí. (Potlesk. Eventuálně výkřiky Hip-hip, Čermák! ) (komentuje Vacounovi a přitom se převléká za ženu.) Prchaje Tichým oceánem z dosahu americké policie, padl do rukou čínských pirátů, kteří jej dovlekli před svého velitele. Byla to Li-Li- Ping-Pong, královna čínských pirátů. Žena, jež ovládala Žluté moře silou své vůle, půvabem svých očí a krutostí své povahy! Lili pohlédla na malého Japa a zkušeným zrakem přečetla v jeho očích vyznání lásky. Tak začala jejich láska. (Mezitím je vyprávěné předváděno na jevišti.) LI-LI MI-KOTA LI-LI Vezmeme roha, můj milý Miki. Dostala jsem zprávy, že chicagští fízlové jsou ti v patách. A kam si to pohasíme, Li-li? Do Spojených států žižkovských, můj drahý. Je to země, kde jsem prožila dobu dětských her a malin nezralých a kde jsou pochováni moji předkové. Každej jednou zatouží po svý domovině a já ráda zaměním žluté vody Jangc'-tiangu za zelenofialové vody Botiče. A pro tebe je Žižkov zemí zaslíbenou. Slyšel jsi zajisté o muži, zvaném Lojza Kápo, o králi žižkovských gangsterů?

27 27 MI-KOTA LILI FRANTA BIDLO Kdo by neslyšel o Velikém Kapounovi! Babi, sorry. Tak se také stalo. Zatímco Li-li, známá ve své původní vlasti pod jménem "Žižkovská Lilie", rozptylovala se ruinováním žižkovských šlechticů... (pokračuje v presentaci.)...mi-kota, poté, co se záhadně objevil na Žižkově, byl, coby kvalifikovaný odborník s americkou praxí, přijat do bandy Lojzy Kápa jako přednosta sodovkového oddělení s pevným platem pod pensí. FRANTA BIDLO (komentuje z publika Vacounovi.) (Mi-Kota s Lili sedí za zídkou a milostně se škádlí v zahradní restauraci. Před zídkou Lojza Kápo s Emanem Sardelí a Zbodnutým Čunětem popíjejí pivo. Kápo louská buráky. Lili vylije na hlavu Mi- Kotovu pivo. Oba se smějí.) KÁPO EMAN KÁPO Originál vejtržnice, de fajn k tělu. Byla by to bezvadná pani šéfová. Si myslím, ale toho žlutýho záprtka musím dát do placu, aby se mi stále nepletl pod nohy. Povídám, Emane, až se pojede vocaď, vemete si ho ty a tady Zbodnutý Čuně do parády, ale žádnej zbytečnej randál. (Lojza odejde, setmí se, oba zločinci se nakloní za zídku, kde je vidět Japův klímající zátylek.)

28 28 EMAN ZBODNUTÝ ČUNĚ Je sežranej jak dobytek. (Dvě kudly se zablesknou v rukou gangsterů, a vzápětí padají přes zídku dvě věci žlutá hlava bez tělíčka a tělíčko bez hlavy.) Je úplně tuhej. (Jinde vystoupí Kápo, Eman mu gestem naznačí, že věc je vyřízena.) KÁPO MI-KOTA Byl to dobrej kluk. Tady máte šek na sto cejnů, a teď chci mít pokoj. (Vytáhne z kapsy lejstro a studuje je. Vtom výkřik a Eman Sardel padá v mdlobách k zemi. Vchází Mi-Kota.) To koukáš, pacholku, jaké překvápko pro pana šéfa uchystal v úctě oddaný Mi-Kota. (Lojza ustupuje za stůl, ale v tu chvíli si uvědomí, že cenný papyrus zůstal na stole, chňapne po něm, ale Mi-Kota též. Krátká tahanice - a papír je na dvě poloviny, ovšem každá v rukách toho druhého. Mi-Kota prchá.) Banzai! FRANTA BIDLO (Vstává z místa v publiku, společně s Vacounem.) Tak došlo k rozdělení plánku. Den po hromadném nedělním výletě gangsterských korporací byla poblíž výletní restaurace na Vackově nalezena vosková figurína, s velmi surově oddělenou hlavou. Tuto záhadu se policejním orgánům pochopitelně nepodařilo dodnes objasnit.

29 29 Podivné však je, že od té chvíle kdosi řádil po Žižkově, přepadával banky a směnárny, pletl se do Kápových podniků, přepadával jeho sodovkové transporty, přebíral mu zákazníky. (Ferda Padavka vynoří se z kanálu a podává bednu s limonádami Lojzovi.) FERDA PADAVKA KÁPO FERDA KÁPO VACOUN BIDLO Tady je těch deset beden malinovky, šéfe. Ale nějak se mi nezdaj. (otevře zkušeným pohybem láhev a lokne si. Vzápětí vyprskne obsah úst na Ferdu. Ten setře dlaní s tváře limču a čichne k ní.) Malinovka denaturovaná slivkami ze smíchovského pivovaru! Kdo to mohl bejt? Tohle si vodneseš, ty Žlutá bestie! (k Bidlovi) Jak tohle všechno víte, Franku? Cherchez la femme, milý Vacoune. Zničehožnic vypukla vojna mezi gangstery, boj mezi dvěma konkurenčními bandami. Přestřelky, přepadávání, dokonce vzájemné nadávání a podobné hrůzy byly teď na Žižkově na denním pořádku. VACOUN FRANT A BIDLO Ale proč? To vše pro vnady jediné ženy, Žižkovské Lilie, milý Vacoune. Tuto ďábelskou krásku životem vedla láska, vzkvétající dvěma květy, dvěma bandity, dvěma králi Podsvětí, dvěma strašlivými kohouty na příšerném smetišti.

30 30 VACOUN Aha, geniální. (Ze skříně vyjde druhou stranou Žižkovská Lilie.) 7. KOULE MI-KOTY (Mi-Kota vpadne tajným vchodem do komnaty zařízené v japonském stylu. Japonská hudba.) MI-KOTA ČÍNSKÝ SLUHA MI-KOTA Toho bohdá nebude, aby japonský samuraj z boje utíkal před prašivým bělochem, odvěkým katanem všeho Mongolstva! Ó budha, ó budha. Li-bo-čaj? (Obléká ho do kimona.) Dej-mipo-koj! (Sluha odhopká. Mi-Kota sáhne po křišťálové kouli. Přetře ji, zamumlá japonské zaříkávání.) Čury-mury-fuk. Kdejemůj-arci-sok... (Koule mu vypadne z ruky.) (Z mlžného oparu se vynoří oficiál Tylínek, an sype ptáčkům.) PROJEKCE TYLÍNEK LIBUŠKA Sekretariát spolku SYPEJTE PTÁČKŮM Milodary račtež odevzdati v kanceláři v prvém poschodí Oh, vy švitorky, vy moji malí poustevníčkové, ťuť, ťuť! (vchází do dveří s nápisem.) Dobré jitro, pane tajemníku, přeji.

31 31 TYLÍNEK LIBUŠKA TYLÍNEK MI-KOTA TYLÍNEK MI-KOTA Dobrý den, až na věky, dobrý den, Libuško. Již do bureau? Ano, musím napsat tu novou objednávku na semenec. Vy jste tak pilná. (Libuška zajde.) Vypadni, dědku vilná, plesnivá! Tebe nechci! (Tře kouli.) Čury-mury-fuk. Kde-jemůj-sok... Clifton? (Zjeví se opět Tylínek, začnou se kolem něj lísat pejskové, nejvehementněji Clifton.) Jen strpení, hafínkové, strýček vám přinesl kostičky, papejte, pejsánkové. (Zatímco Tylínek rozdává kostičky, Clifton proklouzne do spolkových dveří, vzápětí se vynoří s nám již známým papírem a běží pryč.) Ho-ho. Čokl-ne-nažraná. Spo-kojíse-i mastným pa-pí-rem. (Tře kouli.) Čury-mury-fuk. Kde-jemůj-sok... Bidló? Vypadni, Bidló. (Objeví se Bidlo s Vacounem pokračování scény 6.) FRANTA BIDLO MUC VACOUN Už to máte, milý Vacoune? Ještě chvilku. (Clifton cosi vyčůrává na zeď.)

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád V š i c h n i S v a t í V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád Ledy slábnou, voda stoupá sirény zpívají noci slané, když zvedá žár Jednou to skončí a z nás čáry

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál.

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál. Chaloupka Ten les je nějakej divnej. A že jsem už lesů prošel dost. Lesy jsou různý. Hustý, řídký, tmavý, smíšený, smrkový, borový, nebo třeba zabordelený. Tenhle ne. Tenhle je prostě divnej. Takovej tichej.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

Praští s botami o zem, špinavé boty dopadnou na pánův stín, stín sebou nepatrně cukne

Praští s botami o zem, špinavé boty dopadnou na pánův stín, stín sebou nepatrně cukne 1 1 2h svícení 30min Kabát,klobouk,boty, Lino na zem, o tmy se otevřou dveře, v nich stojí postava s botami v ruce, prohledá si kapsy, něco jí chybí 2 15min Modré pozadí Skřípot dveří Praští s botami o

Více

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45 ALBATROS Miloš Macourek Adolf Born Mach a Šebestová ve škole Mach a Šebestová ve škole MILOŠ MACOUREK ADOLF BORN Albatros Miloš Macourek heir, 1982 Illustrations Adolf Born, 1982 ISBN 978-80-00-02867-5

Více

ABBA Honey, honey Už jsme tady

ABBA Honey, honey Už jsme tady ABBA Honey, honey Už jsme tady Kluci, kluci, už jsme tady Kluci, kluci Pojďte všichni dohromady Kluci, kluci My písničku zpíváme vám Já vás už odněkud znám Mě do ouška můžete říct: Sluší ti to móóóc. A

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí 1. Kaštan je pes. Jezevčík. Má dlouhé tělo a krátké nohy. A štěká. Haf, haf, volá na Adélku. Adélka není pes. Adélka je holka. Má dlouhé hnědé vlasy a legračně pihovatý pršáček. Sehne se ke Kaštanovi a

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové (= téma OSV č. 1) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Dodržujeme základní

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu...

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu... 1. Hrajeme spolu tu partii podivnou zase, bez figurek na šachovnici žlutohnědé, bez vnímání prostoru v prázdném čase, červenají při ní tváře pře tím tak bledé... Nehrajeme na remízu, ale na vyhrání, jen

Více

Nehoří, ale za chvíli asi bude! Kde jsou děti? Chtěly se mnou jít do lesa a nikde nikdo! Maminka:

Nehoří, ale za chvíli asi bude! Kde jsou děti? Chtěly se mnou jít do lesa a nikde nikdo! Maminka: Pro děti, které se rády usmívají Jeníček a Mařenka Krátká jednoaktovka děti hrají dětem Jeníček Ježibaba a Maminka Tatínek 1. (Vyjde na scénu, sekera v ruce, chodí kolem, netrpělivý) Mordyjé, hromy a blesky,

Více

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ LAURA MARX FITZGERALDOVÁ Poklekl ke mně a rukama zacákanýma od barev sevřel má ramena. Není kouzelná. Je dost těžké tuhle sklenici naplnit. Je těžké ty peníze vydělat a ještě těžší je uchovat. Přesunul

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK Jak jsi krásné neviňátko Narodil se Kristus Pán Prosinec Půjdem spolu do Betléma D7 D7 1. Jak jsi krásné neviňátko vprostřed bídy nebožátko. D7 Před tebou padáme,dary

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL M ta ta, mta ta, mta ta hraje hudba u velikého kolotoče. Prásk, prásk střílí puška na střelnici. Tutú, tutú houká holčička na trumpetu s třásněmi. A těch lidí! Martínku, drž se

Více

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku 1/2015 OBSAH - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku Čínská báseň beseda pro žáky 8. tříd Jako každý rok, tak i letos v knihovně proběhla beseda,

Více

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty.

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Obsazení: Mariana krásná holka, tmavovlasá (španělský typ), dlouhé bílé šaty, červený šátek (třeba

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky Mgr. et Bc. Michael Novotný Veršované pohádky Copyright Autor: Michael Novotný Ilustrace: Barbora Lišková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-337-4 (epub) 978-80-7512-338-1 (mobipocket)

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Kytice zmařených životů. Michaela Mitroci

Kytice zmařených životů. Michaela Mitroci 1 Kytice zmařených životů Michaela Mitroci 2 NEZVANÝ HOST Na kopci za temným lesem, po stráních porostlých vřesem, toulá se mužíček, podivný človíček. O svou hůl dřevěnou opřený, z cesty je celičký sedřený.

Více

meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_ indd :42:36

meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_ indd :42:36 meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_06092016.indd 3 06.09.2016 11:42:36 MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_06092016.indd 4 06.09.2016 11:42:36 MYSLÍŠ, ŽE SI MOJE KAMARÁDKY PŘEDSTAVUJÍ, ŽE SE MNOU MAJÍ SEX?

Více

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov Honzík a jeho dobrodružství v městečku Postýlkov Je brzy ráno. Sluníčko nakukuje do Honzíkovy ložnice. Honzík leží v posteli a spí. Áááááá Honzík se vzbudí a zívne si. Otočí se na bok. Pak se s úlekem

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Kapitola 2 O JEDEN DEN DŘÍVE 6. PROSINCE 1941 PEARL CITY, HAVAJ

Kapitola 2 O JEDEN DEN DŘÍVE 6. PROSINCE 1941 PEARL CITY, HAVAJ Kapitola 2 O JEDEN DEN DŘÍVE 6. PROSINCE 1941 PEARL CITY, HAVAJ Danny stál se svou matkou u okna v kuchyni jejich maličkého domu. Maminka Dannyho objala jednou rukou. Jen se podívej na ten výhled, řekla.

Více

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D Bodláky ve vlasech Emi Ami D 1. Do vlasů bláznivej kluk mi bodláky dával, Emi C F D za tuhle kytku pak všechno chtěl mít, D Ami H7 svatební menuet mi na stýblo hrával, C D D7(-) že prej se musíme vzít.

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Hudební číslo 25, TY JSI TA NEJKRÁSNĚJŠÍ BLONDÝNKA, CO ZNÁM. Smím vám, pane magiku, ukázat sbírku svých motýlů?

Hudební číslo 25, TY JSI TA NEJKRÁSNĚJŠÍ BLONDÝNKA, CO ZNÁM. Smím vám, pane magiku, ukázat sbírku svých motýlů? Hudební číslo 25, TY JSI TA NEJKRÁSNĚJŠÍ BLONDÝNKA, CO ZNÁM (Když Boček s Ledvinou odkvapí, dívka po chvilce rozpaků vždyť zde zůstala sama v mužské společnosti pozvedne dosud sklopená očka k detektivovi..)

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Chrámy boří déšť. ...snad nás krovky k zemi snesou a budem se dívat jak v nás ty kapky deště nejsou A budem zpívat

Chrámy boří déšť. ...snad nás krovky k zemi snesou a budem se dívat jak v nás ty kapky deště nejsou A budem zpívat Chrámy boří déšť Nabíráme směr k nirvánám a ve válkách ládujeme kvér Až s kudlou v zádech víme víc Chrámy boří déšť S noblesou a po kapkách Stačí jen říct A možná - jednou - někdy - příště - snad Každá

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

BLÁZEN kapo 2. intro: G G maj C G am G D. G 1. V listí a sám G maj nad hlavou mám. hvězdy a plno dětských snů G mraky dál jdou.

BLÁZEN kapo 2. intro: G G maj C G am G D. G 1. V listí a sám G maj nad hlavou mám. hvězdy a plno dětských snů G mraky dál jdou. BLÁZN kapo 2 FOOL HRT MMORY Blake Mevis/ H. Raclavský intro: maj am 1. V listí a sám maj nad hlavou mám hvězdy a plno dětských snů mraky dál jdou maj kreslí tu svou dalekou cestu k obzorům. am Po bílých

Více

Soutěžní básně. Soubor A. Vzdychne malíř Podzimek. - Mám se vrátit s prázdnou domů? Franta s Jendou, čerti malí, pod tím oknem fotbal hráli.

Soutěžní básně. Soubor A. Vzdychne malíř Podzimek. - Mám se vrátit s prázdnou domů? Franta s Jendou, čerti malí, pod tím oknem fotbal hráli. Soubor A Gorila Protože prý gorile Ta vám, lidi, měla ránu! Chechtal se jí celý prales, co je tohle za vynález. Když si vyšla na sluníčko, zebrám smíchem prasklo tričko, a když vlezla do houští, smáli

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

premiéra opery se konala v Národním 1 zdroj wikipedia

premiéra opery se konala v Národním 1 zdroj wikipedia Cyklus P Pracovní list 4. Antonín Dvořák, opera Čert a Káča Milé paní učitelky, jistě už víte, že uslyšíte jen hlavní, typická hudební čísla z Čerta a Káči. Opera je zpracována tak, aby děti v průběhu

Více

PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová

PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová Můžete si myslet, že půjčit si zápalku na ulici je docela jednoduchá věc. Ovšem každý člověk, který to kdy zkusil, vás ujistí, že tak to rozhodně není. A každý

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti,

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti, Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz Milí rodiče a milé děti, už skutečně ubývá dne a brzy se šeří, proto se nám blíží čas Martinských slavností. Sejdeme se na Švagrově v sobotu 9. 11. 2013

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

DIGESTIV. První, co mě upoutalo, je 30% sleva z nápojů. To už tam rovnou můžete napsat, že se potápíte!

DIGESTIV. První, co mě upoutalo, je 30% sleva z nápojů. To už tam rovnou můžete napsat, že se potápíte! 8 DIGESTIV První, co mě upoutalo, je 30% sleva z nápojů. To už tam rovnou můžete napsat, že se potápíte! Nad objemným jídelním lístkem: To vypadá jako babiččino album. Nad šálkem espressa: To kafe vypadalo

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

PARODIE. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 24. 27. srpna 2012. Ročník: devátý

PARODIE. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 24. 27. srpna 2012. Ročník: devátý PARODIE Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 24. 27. srpna 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: literární výchova seznámení se základními literárními pojmy Tento projekt je spolufinancován

Více

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou.

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou. 40.V Ý S T U P Eva, Bára (EVA s BÁROU stojí na lávce, hraje Bářin magnetofon) Mami, byla jsi taky někdy takhle zamilovaná? Nemyslím do táty, myslím úplně poprvé? První láska! Když jsi cítila, že je to

Více

FRANTA sedí na gauči a čte si noviny. OZVE se zvonek. Franta jde otevřít dveře a v nich stojí PEPA. FRANTA Ty volé. Zdar volé. PEPA No nazdar vole.

FRANTA sedí na gauči a čte si noviny. OZVE se zvonek. Franta jde otevřít dveře a v nich stojí PEPA. FRANTA Ty volé. Zdar volé. PEPA No nazdar vole. 1 1 NÁVŠTĚVA INT. BYT sedí na gauči a čte si noviny. OZVE se zvonek. Franta jde otevřít dveře a v nich stojí. Ty volé. Zdar volé. No nazdar vole. Ty vole. No jo vole. Tak co vole? Ale vole... znáš to vole.

Více

stvého ovoce. Zkusí pár dnů počkat, a pak se synem zajdou k lékaři. Nemá Kuba žádný průšvih? ptá se maminka. Vzpomněla si, jak v první třídě Kuba

stvého ovoce. Zkusí pár dnů počkat, a pak se synem zajdou k lékaři. Nemá Kuba žádný průšvih? ptá se maminka. Vzpomněla si, jak v první třídě Kuba Čekání na noc Kuba se poslušně umyje, vyčistí si zuby a s hlasitým pozdravem Dobrou s kobrou! odchází spát. Tma se vkradla do jeho pokojíku okny, zahalila poličku s knihami, stůl a školní tašku a teď se

Více

Zvedám mobil a ve sluchátku se ozve jeho hlas. Je tichý a velice pomalý.

Zvedám mobil a ve sluchátku se ozve jeho hlas. Je tichý a velice pomalý. Dnes ráno se mi vstává líp. Hlava mě nebolí a dokonce se mi už ani nemotá. Jsem desátý den po otřesu mozku a stále špatně spím. V nákupním centru nás s dcerou napadl cizí vyšinutý chlap a poranil mi krční

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

Jsi v pořádku? zeptám se, když uvidím, jak sedí opodál na trávě a tře si koleno. Přikývne. Popotáhne, jako by zadržoval pláč. Musím se odvrátit.

Jsi v pořádku? zeptám se, když uvidím, jak sedí opodál na trávě a tře si koleno. Přikývne. Popotáhne, jako by zadržoval pláč. Musím se odvrátit. KAPITOLA 1 Probudím se s jeho jménem na rtech. Will. Ještě než otevřu oči, znovu jej spatřím, jak se hroutí k zemi. Mrtvý. Mou vinou. Tobias se ke mně sehne a stiskne mi levé rameno. Vlak kodrcá přes pražce

Více

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu.

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu. PŘÍLOHA I. Seznam svateb z terénního výzkumu. II. Seznam svatebních informátorů. III. Ukázka 5 lidových písní zpívaných o svatbě ve Žďárském okrese: pevný řád, co se při jaké příležitosti zpívá, není dán.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Literární sešity. ZŠ B. Dvorského. Zdál se mi sen Lucie Zedníková, 8.B. Zdál se mi sen, jehož význam byl skrytý,

Literární sešity. ZŠ B. Dvorského. Zdál se mi sen Lucie Zedníková, 8.B. Zdál se mi sen, jehož význam byl skrytý, Literární sešity 2016-17 7 ZŠ B. Dvorského Zdál se mi sen Lucie Zedníková, 8.B jehož význam byl skrytý, i barva nebes celý svět byl jednolitý, samá šeď, avšak mnoho odstínů, nerozeznám tam světlo od stínů.

Více

Čtyři světla pasýře Šimona

Čtyři světla pasýře Šimona Čtyři světla pasýře Šimona Vánoční hra s písněmi na téma: Cesta k jeslim Úvod Obsah Jedne tmavé noci se pastýřský chlapec Simon vydá hledat ztracenou ovečku.pro jeho soucit a dobrotu rozdá cestou potřebným

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

Herta Müllerová: Nížiny

Herta Müllerová: Nížiny Ukázky Próza Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Seznamte se s prvotinou nejslavnější německy píšící spisovatelky současnosti. Nížiny jsou prvním románem nositelky Nobelovy

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Znění tohoto textu vychází z díla Romány a povídky tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1906 (MÁCHA, Karel Hynek. Romány a povídky. K vydání upravil

Více

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění téma měsíce řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění Svíčky a kadidlo. Dvě věci, bez kterých si pravoslavný kostel snad ani nelze představit. Obě věci se vyrábějí už po staletí stejným

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Richard Sobotka. Márinka. Příběh mamulky, tatulky a jejich Márinky z nedávno starých časů v Rožnově.

Richard Sobotka. Márinka. Příběh mamulky, tatulky a jejich Márinky z nedávno starých časů v Rožnově. Richard Sobotka Márinka Příběh mamulky, tatulky a jejich Márinky z nedávno starých časů v Rožnově. Richard Sobotka Márinka Příběh mamulky, tatulky a jejich Márinky z nedávno starých časů v Rožnově. 2013

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 1. Po sklence (od milancholik) 2. Jak se dýchá ticho (od Lizzzie) 3. Noční víla (od nevěrná) 4. Po hádce (od ivkaja) 5. Vstoupil jsi (od Verena) 6.

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Je to už sedmnáct dní, co nemůžu spát. Nemám tím na mysli běžnou nespavost. O nespavosti já totiž něco málo vím. Na vysoké škole mě už jednou podobná

Je to už sedmnáct dní, co nemůžu spát. Nemám tím na mysli běžnou nespavost. O nespavosti já totiž něco málo vím. Na vysoké škole mě už jednou podobná Je to už sedmnáct dní, co nemůžu spát. Nemám tím na mysli běžnou nespavost. O nespavosti já totiž něco málo vím. Na vysoké škole mě už jednou podobná záležitost postihla. Říkám podobná záležitost, poněvadž

Více