MDT. 0 Všeobecnosti. 1 Filozofie. Psychologie. 2 Náboženství. Teologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MDT. 0 Všeobecnosti. 1 Filozofie. Psychologie. 2 Náboženství. Teologie"

Transkript

1 MDT Mezinárodní desetinné třídění (MDT) je mezinárodně uznávaný způsob věcného řazení informací. Dělí se tematicky podle jednotlivých oborů poznání a usnadňuje tak orientaci ve fondech knihoven. Základní třídění představuje deset hlavních kategorií (0 9).: 0 Všeobecnosti 001 Věda 002 Literatura a dokumenty. Dokumentace. Knihy 003 Systémy psaní a písma. Sématika a semiotika. Znaky a symboly. Kódy. Grafická 004 znázornění Věda o počítačích. Výpočetní technika Technické vybavení. Technické prostředky. Hardware. Druhy počítačů Programové vybavení a prostředky. Software. Programování Počítačové programovací jazyky Data. Údaje. Báze dat Počítačová komunikace. Počítačové sítě. Internet Aplikačně orientované počítačové postupy 005 Nauka o organizaci. Metodologie. Klasifikace a taxonomie 006 Normalizace a normy 007 Činnost a organizace. Informace. Teorie komunikace a regulace (kybernetika). Technika lidské práce 008 Civilizace. Kultura. 009 Humanitní vědy všeobecně 01 Bibliografie. Katalogy 02 Knihovnictví. Teorie knihovnictví 03 Všeobecné encyklopedie 05 Seriálové publikace. Periodika. Časopisy 06 Organizace a jiné typy kooperace. Kongresy. Výstavy. Muzea 07 Noviny. Tisk. Žurnalistika 09 Rukopisy. Vzácné a pozoruhodné knihy 1 Filozofie. Psychologie 11 Metafyzika 122/129 Speciální metafyzika 13 Filozofie ducha. Metafyzika duchovního života 133 Okultismus. Magie. Horoskopy 14 Filozofie. Filozofické systémy a hlediska Psychologie Zvláštní duševní stavy a procesy.(parapsychologie. Psychotronika. Hypnotismus. Sugesce. Spánek. Sny. Hlubinná psychologie) 16 Logika 17 Etika. Morálka 2 Náboženství. Teologie 22 Náboženství Dálného Východu 23 Náboženství Indie

2 24 Buddhismus 25 Náboženství starověku. Předkolumbovská náboženství 26 Judaismus 27 Křesťanství 27-1 Křesťanská teologie Bible 27-3 Ježíš Kristus. Christologie. Svatí 27-4 Praktická teologie. Křesťanský život a praxe. Pastorální teologie 27-5 Křesťanská bohoslužba a rituál. Liturgie 27-7 Organizace a struktura křesťanské církve. Osoby v církvi. Řeholní řády 27-9 Všeobecné dějiny křesťanské církve 271/279 Jednotlivé křesťanské církve, denominace a sekty 28 Islám 29 Moderní duchovní hnutí. Atheismus 3 Společenské vědy 30 Teorie, metodologie a metody společenských věd všeobecně. Sociografie 311 Statistika jako věda. Statistická teorie 314 Demografie. 316 Sociologie 32 Politika 321 Formy politické organizace. Státy jako politické síly (formy vlády) 323 Vnitřní politika 324 Volby. Referenda. Volební kampaně. Výsledky voleb 327 Mezinárodní politické vztahy. 329 Politické strany a hnutí 33 Ekonomika. Ekonomické vědy všeobecně 330 Ekonomie obecně. Ekonomické teorie. Makroekonomie. Mikroekonomie. 331 Práce. Zaměstnanost. Personalistika. 332 Regionální hospodářství. Územní hospodářství. Pozemky. Nemovitosti. Bytové 334 hospodářství Formy organizace a spolupráce v ekonomice. Průmysl. Podniky. Podnikání. Formy 336 organizací Finance. Peněžnictví. Bankovnictví 338 Národohospodářská politika. Řízení ekonomiky. Ekonomické plánování. Výroba. 339 Služby. Ceny Obchod. Mezinárodní hospodářské vztahy. Světová ekonomika. 34 Právo. Právní věda 340 Právo všeobecně. Právní metody a pomocné vědy. 341 Mezinárodní právo 342 Státní právo. Ústavní právo. 343 Trestní právo 347 Občanské právo. Rodinné právo. Obchodní právo 349 Pracovní právo. Pozemkové právo. Zemědělské právo. Právní úpravy ochrany životního prostředí 35 Veřejná správa. Státní správa. Vojenství

3 351 Úkoly veřejné správy. Policie. Veřejná bezpečnost. Vojenská správa 352/354 Místní a regionální správa. Ústřední správní orgány 355/359 Vojenství 36 Sociální péče. Ochrana spotřebitele. Pojišťovnictví 37 Pedagogika. Výchova. Vzdělání 371 Organizace výchovné a vzdělávací soustavy. Školství. 373 Všeobecné vzdělávací školství. Předškolní výchova. Základní a střední školy.vyučovací předměty 374 Mimoškolní vzdělávání a výchova 376 Speciální pedagogika 377 Odborné vzdělávání. Příprava k povolání. Učňovské školství 378 Vysoké školy. Vědecká výchova Využití volného času 39 Národopis. Etnografie. Folklór 391 Odívání, kroje, móda, ozdoby 392 Zvyky, mravy, obyčeje v soukromém životě 393 Smrt. Pohřby. Pohřební obyčeje 394 Veřejný život. Společenský život. 395 Ceremoniál. Etiketa. Společenské chování 398 Lidové zvyklosti. Pověsti. Legendy. Pověry. Snáře. Vánoce. Velikonoce 4 Neobsazeno 5 Přírodní vědy 502 Příroda. Studium a zachování přírody. Ochrana přírody. Přírodní rezervace. 504 Chráněná území Životní prostředí. Ekologie 51 Matematika 510 Základní a obecné úvahy o matematice 511 Teorie čísel Aritmetika 512 Algebra 514 Geometrie 515 Topologie 517 Matematická analýza 519 Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická kybernetika 52 Astronomie. Astrofyzika. 528 Geodézie. Zeměměřičství. Fotogrammetrie. Dálkový průzkum. Kartografie 53 Fyzika 54 Chemie 55 Geologie. Meteorologie 56 Paleontologie 57 Biologie 58 Botanika 59 Zoologie 591 Všeobecná zoologie

4 592 Bezobratlí 596 Obratlovci 599 Savci 6 Užité vědy 608 Vynálezy a objevy. Patenty 61 Lékařství 611 Anatomie. Anatomie člověka a srovnávací anatomie 612 Fyziologie. Fyziologie člověka a srovnávací fyziologie 613 Hygiena. Sexuologie. Péče o dítě 614 První pomoc. Úrazy. Bezpečnost 615 Farmakologie. Lékárnictví. Léky. Drogy Fyzioterapie. Lázeňství. Radioterapie. Psychoterapie. Rehabilitace. Alternativní terapie Lidové léčitelství 616 Patologie. Klinická medicína 617 Ortopedie. Chirurgie. Oftalmologie 618 Gynekologie. Porodnictví 62 Technika 620 Energetické hospodářství 621 Strojírenství. Jaderná technika Elektrotechnika. Elektronika Sdělovací technika Radiotechnika Přenos obrazu. Televize Motory Pneumatická energie, stroje a nástroje. Chladící technika Výroba nástrojů. Zpracování kovů Strojní součásti Obrábění. Broušení. Soustružení. Vrtání 623 Vojenská technika 624/627 Inženýrské stavitelství 628 Zdravotní technika. Zásobování a úprava vody. Kanalizace. Odpadní vody. Odpady. 629 Dopravní prostředky Technika pozemních dopravních prostředků. Automobily Letecká technika. Letadla Technika kosmických letů. Kosmonautika 63 Zemědělství 630 Lesnictví. Lesní hospodářství 631 Všeobecné otázky zemědělství 632 Choroby a škůdci rostlin. Ochrana rostlin 633 Rostlinná výroba 634 Ovocnářství. Vinohradnictví 635 Zahrádkářství. Zahradnictví

5 635.9 Okrasné rostliny. Květinářství 636 Chov zvířat. Domácí zvířata Veterinární medicína. Nemoci domácích zvířat 637 Výrobky živočišného původu. Mlékárenství. Vejce. Maso a masné výrobky. 638 Chov hmyzu a jiných členovců. Včelařství. Pavouci 639 Myslivost. Rybářství. Akvaristika 64 Domácí hospodářství 641/642 Kuchařské recepty. Stolování 643/645 Byt a zařízení bytu 646 Odívání. Ošetřování těla 65 Řízení a organizace průmyslu, obchodu a spojů. Kancelářské práce. Administrativa. Telekomunikace. Polygrafický průmysl. Tisk 656.1/.7 Doprava Pošta 657 Účetnictví 658 Řízení a správa podniku. Obchodní organizace. Marketing. Prodej. Distribuce. 659 Skladování Propagace. Reklama. Styk s veřejností 66 Chemická technologie. Chemický průmysl 663/664 Potravinářský průmysl 669 Hutnictví. Metalurgie. Výroba kovů 67/68 Různý průmysl 681 Přesná mechanika. Hodinářství. Měřící přístroje. Optické přístroje. Zvuková 689 technika Amatérské řemeslné práce. Kutilství 69 Stavebnictví. Stavební průmysl 7 Umění. Teorie umění. Estetika 7.01 Všeobecná teorie umění 7.03 Dějiny umění. Umělecké slohy 71 Územní plánování. Plánování krajiny. Stavba měst. Zahradní architektura 72/76 Výtvarné umění. Architektura 72 Architektura 73 Sochařství. Numismatika. Umělecké zpracování kovu 74 Umělecké kreslení. Umělecký průmysl a řemesla 746 Ruční práce 75 Malířství 75(437) České malířství 76 Grafické umění. Grafika 77 Fotografie. Film 779 Fotografické dokumenty a sbírky. 78 Hudba 78(437) Česká hudba 79 Zábava. Film. Hry. Sport 791 Film. Filmové umění. Filmové styly a žánry

6 792 Divadlo. Divadelní umění. Divadelní věda. Divadelní představení. 792(437) České divadlo 793 Společenské zábavy. Tance 794 Společenské hry. 796/799 Tělesná výchova. Sport. 796 Sport. Hry. Tělesná cvičení Olympijské Hry. Spartakiády. Sportovní hnutí Míčové hry Gymnastika. Lehká atletika Turistika.Horolezectví. Orientační sport. Táboření 796.6/.7 Cyklistika. Motorismus Bojový a obranný sport. Těžká atletika Zimní sporty 796 Vodní sporty. Letecký sport 797 Jezdecký sport. Koňské dostihy. 798 Rybářský sport. Lovecký sport. Sportovní střelba 8 Jazykověda. Literatura 80 Jazykověda 81 Lingvistika. Jazyky. Teorie překladu. Dialekty. Slangy. Nářečí. Sématika. 811 Lexikografie. Jazyky Západní jazyky = germánské jazyky Angličtina Němčina Latina Románské jazyky Francouzština Řečtina. Novořečtina Slovanské jazyky. Slovenština Ruština Čeština 82 Krásná literatura. Literární věda 82-4 Eseje 82-8 Sborníky. Antologie. Kuriozity. Výroky. Aforismy. Přísloví. Citáty 82.0 Teorie literatury. Literární věda. Technika literatury Literární školy, směry a hnutí Literární kritika 821 Literatura v jednotlivých jazycích Západní literatura = germánská literatura Anglická literatura Německá literatura Románské literatury Italská literatura

7 Francouzská literatura Slovanské literatury. Slovenská literatura Ruská literatura Česká literatura slovníky, učebnice Česká literatura monografie (červené přelepky) 9 Geografie. Dějiny 902 Archeologie 903 Prehistorie 904 Kulturní památky historického období 908 Studium oblastní a lokalit. Vlastivěda 91 Geografie 912 Mapy. Atlasy 913(4) Geografie Evropy 913(437.1/.3) Geografie České republiky 913(437.1) Geografie Čech 913(437.2/.3) Geografie Moravy a Slezska 913(5) Geografie Asie 913(6) Geografie Afriky 913(7/8) Geografie Severní, Střední a Jižní Ameriky 913(9) Geografie Oceánie. Austrálie. Arktis. Antarktis 929 Biografie. Životopisy. Genealogie. Heraldika 930 Historická věda 94(100) Světové dějiny 94(100) "04/14" Dějiny středověku všeobecně 94(100) "15/.." Dějiny novověku všeobecně 94(100) Dějiny první světové války "1914/ (100) Dějiny druhé světové války "1939/ (3) Dějiny starověku. Starověké dějiny různých zemí. 94(32) Dějiny starověkého Egypta 94(37) Dějiny starověkého Říma 94(38) Dějiny starověkého Řecka 94(4+5) Dějiny Ruska 94(4) Dějiny Evropy 94(4) Dějiny Evropy. Dějiny Německa 94(4) Dějiny Evropy. Dějiny Itálie 94(4) Dějiny Evropy. Dějiny Francie 94(4) Dějiny Evropy. Dějiny Velké Británie a Irska 94(437.1/.3) Dějiny České republiky 94(5) Dějiny Asie 94(6) Dějiny Afriky 94(7/8) Dějiny Severní, Střední a Jižní Ameriky 94(9) Dějiny Oceánie a Austrálie

8

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

Struktura dle MDT 0 Všeobecnosti 01 Bibliografie. Katalogy 02 Knihovnictví 030 Encyklopedie 050 Seriály. Adresáře 06 Organizace. Granty.

Struktura dle MDT 0 Všeobecnosti 01 Bibliografie. Katalogy 02 Knihovnictví 030 Encyklopedie 050 Seriály. Adresáře 06 Organizace. Granty. Struktura dle MDT 0 Všeobecnosti 001 Věda 002 Dokumentace 003 Písmo. Symboly 004 Výpočetní technika. Informatika 005 Management. Řízení 006 Standardizace. Kalendáře 007 Kybernetika 008 Kultura. Civilizace

Více

001 Věda a vědění. 004.3 Hardware. 004.7 Počítačové sítě. 005 Management. 005.91/.92 Kancelář. 007 Teorie systémů

001 Věda a vědění. 004.3 Hardware. 004.7 Počítačové sítě. 005 Management. 005.91/.92 Kancelář. 007 Teorie systémů 00 Věda. Všeobecnosti 004 Počítačová věda 004.6 Databáze 004.932 Digitální zpracování obrazu 005.51 Logistika 006 Metrologie 001 Věda a vědění 004.3 Hardware 004.7 Počítačové sítě 005 Management 005.91/.92

Více

Půjčovna / přízemí. Řazení dle M DT (oborů) v regálech. www.mzk.cz/tridy

Půjčovna / přízemí. Řazení dle M DT (oborů) v regálech. www.mzk.cz/tridy Půjčovna / přízemí 00 Řazení dle M DT (oborů) v regálech Věda.Všeobecnosti 002/003 Dokumentace. Písmo 005 Management. Řízení 005.21 Strategie řízení 005.51 Logistika (management) 005.91 /.92 Kancelář.

Více

Jak hledat v katalogu

Jak hledat v katalogu Jak hledat v katalogu Do připravených polí formuláře ON-LINE KATALOG - ZADÁNÍ DOTAZU napište hledaný termín a stiskněte tlačítko HLEDEJ. Při zadání dotazu vyplňte pouze jeden z nabízených řádků. Kliknutím

Více

Seznam studijních oborů

Seznam studijních oborů Seznam studijních oborů Vysokoškolské doktorské vzdělání (kód oboru V) 11 Matematické obory V 11-01-V/005 Algebra, teorie čísel a matematická logika V 11-01-V/010 Geometrie a globální analýza V 11-01-V/012

Více

Seznam studijních oborů

Seznam studijních oborů Seznam studijních oborů Vysokoškolské bakalářské vzdělání (kód oboru R) 11 Matematické obory R 11-01-R/008 Diskrétní matematika R 11-01-R/020 Obecná matematika - Pravděpodobnost a statistika R 11-01-R/023

Více

aerosoly 16 Afrika zeměpis 23 akustika 4 algebra 3 Amerika dějiny 23 Amerika severní zeměpis 23 analytická geometrie 3 analytická chemie 5 analytické

aerosoly 16 Afrika zeměpis 23 akustika 4 algebra 3 Amerika dějiny 23 Amerika severní zeměpis 23 analytická geometrie 3 analytická chemie 5 analytické aerosoly 16 Afrika zeměpis 23 akustika 4 algebra 3 Amerika dějiny 23 Amerika severní zeměpis 23 analytická geometrie 3 analytická chemie 5 analytické metody ostatní 5 analýza kvalitativní 5 analýza kvantitativní

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2007 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2009 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

Studijní obor: Astrofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů: 60

Studijní obor: Astrofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů: 60 1 Studijní program: B1701 Fyzika Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Astrofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů:

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

Detail Podskupina Skupina

Detail Podskupina Skupina Detail Podskupina Skupina rmáda rmáda BEZPEČNOST Krize Krize BEZPEČNOST Špionáž Špionáž BEZPEČNOST Teror Teror BEZPEČNOST Rasová diskriminace, Rasová diskriminace, národnostní menšiny národnostní menšiny

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H Část normativní - Vyhláška č. 113/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě

TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě Česká verze Vydání 2009 Evropská komise 01 - Teorie výchovy a vzdělávání pedagogické vědy.. NT1 dějiny pedagogiky.. NT1 didaktika.. NT1 ekonomie vzdělávání....

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001

zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001 zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001 Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Pravoslav Stránský, Vladimír Křístek, Jan Štěpán, Jiří Sobota,

Více

Antropologie, etnografie. Biologické vědy

Antropologie, etnografie. Biologické vědy Soupis kombinovaných rešerší 1 zpracovaných speciální studovnou v období 2006-září 2009 Speciální studovna odd. prezenčních služeb Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje + 420 377 306 930, 943 specialni.studovna@svkpl.cz

Více

1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ...

1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Název oboru: Praktická škola dvouletá Název vyučovacího předmětu I. ročník II. ročník Jazykové a literární vzdělávání 4 4 Matematika 4 4 Základy přírodních a

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více