JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Bakalářská práce"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra jazzové interpretace Studijní obor Jazzová interpretace Bubeníci jakožto vůdčí osobnosti jazzových ansámblů v historii Bakalářská práce Autor práce: Michael Nosek Vedoucí práce: odb. as. Kamil Slezák Oponent práce: MgA. Martin Kleibl Brno 2014

2 Bibliografický záznam NOSEK, Michael. Bubeníci jakožto vůdčí osobnosti jazzových ansámblů v historii [Drummers as leaders of ensembles in jazz history]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, rok Vedoucí bakalářské práce odb. as. Kamil Slezák. Anotace Bakalářská práce Bubeníci jakožto vůdčí osobnosti jazzových ansámblů v historii pojednává o třech bubenících, kteří vedli v historii vlastní jazzovou kapelu, či projekt. Na dva z nich (Buddy Rich a Dave Weckl) se potom zaměřuje podrobněji z hlediska herního stylu, biografie, diskografie, volby nástrojů, celkového zvuku a podobně. Mark Guilliana je zmíněn stručněji. Annotation Bachelor thesis Drummers as leaders of ensembles in jazz history deals with drummers, which led their own jazz band, or project in history. The two of them (Buddy Rich and Dave Weckl) are mentioned with a lot of details focused in terms of playing style, biography, discography, choice of musical instruments, the overall sound etc. Mark Guilliana is mentioned more briefly. Klíčová slova Bubeník; bandleader; Buddy Rich; Dave Weckl; biografie; diskografie; bicí souprava; zajímavosti; publikace; Mark Guilliana. Keywords Drummer; bandleader; Buddy Rich; Dave Weckl; biography; discography; drumset; points of interest; publications; Mark Guilliana.

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. V Brně, dne 2. května 2014 Michael Nosek

4 OBSAH 1. ÚVOD PŘEDMLUVA VYMEZENÍ POJMŮ BUDDY RICH O životě Herní styl Zajímavosti Diskografie Spolupráce Ocenění Nástroje Shrnutí DAVE WECKL Fusion O životě Desky Dave Weckla Zajímavosti Weckl jako pedagog Spolupráce Nástroje Shrnutí DALŠÍ ZAJÍMAVÁ OSOBNOST MARK GUILLIANA ZÁVĚR POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE... 28

5 1. ÚVOD Tato práce bude pojednávat o hráčích na bicí soupravu, kteří zároveň v historii vedli vlastní ansámbl. Budu se snažit přiblížit jejich život, způsob hraní a na základě nahrávek se pokusím blížeji seznámit s jejich charakteristikami, vzájemnými odlišnostmi i spojujícími prvky v jejich hře a pokusím se také popsat a zhodnotit jejich úlohu bandleaderů. Z množství takovýchto osobností jsem si nakonec vybral tři, o kterých bych rád pojednal: Buddy Rich Dave Weckl Mark Guilliana Co se zdrojů týče, budu čerpat z internetu, nahrávek, videí a interview (viz Použité informační zdroje). Tato bakalářská práce má mít charakter spíše encyklopedický. Od mého bádání si slibuji hlubší průnik do dané problematiky, tedy hlavně jakýsi sebevzdělávací proces. Před studiem na JAMU jsem se jazzem příliš do hloubky nezabýval, a proto se domnívám, že i tato práce by mne mohla určitým způsobem dovzdělat v tématice, kterou zde studuji. 1

6 2. PŘEDMLUVA Jak jsem již dříve naznačil, tato práce by neměla být jen prostým absolventským počinem, ale možností proniknout do osobního a profesního života bubeníků, kteří mně imponují svými instrumentálními, improvizačními, vůdčími a jinými schopnostmi. Nikdy jsem se podobnými věcmi nezabýval, pouze jsem konzumoval jejich hudbu. Někdy z laického, jindy z profesního úhlu pohledu, nicméně nijak výrazně. Zhruba v době, kdy jsem začal studovat Katedru Jazzové Interpretace zde v Brně na JAMU, jsem založil vlastní autorský hudební projekt Personal Highway. V době, kdy jsem začal komponovat vlastní hudbu, jsem se částečně byl schopen oprostit od čistě sidemanského a interpretačního pojetí hudby, kterou jsem tehdy tímto způsobem chápal. Role leadera je poměrně delikátní záležitost. Bandleader by měl mít jasnou představu o hudbě, kterou v tělese hraje, měl by být schopen si své názory obhájit před ostatními, zároveň se však otevřít pro konstruktivní kritiku zbývajících členů kapely a podobně. Sám si tyto věci velmi silně uvědomuji při každé zkoušce, koncertu a nahrávání. Myslím si, že být leaderem se nelze vlastně naučit člověk by jím měl být od přírody, podobně jako například pedagog. Ano, na škole se naučí historii, techniky výuky, způsoby ohodnocování studentů a další užitečné věci. Zároveň jej však škola nepřevychová v jeho základním charakteru. Naučí jej, jak si vydobýt autoritu, ale nenaučí jej, jak si ji společně s respektem studentů získat přirozeně. Jsem přesvědčen, že s těmito vlastnostmi se člověk rodí a vidím zde skutečně velkou paralelu mezi pedagogy a vedoucími hudebních souborů. I s vědomím faktu, že žák základní školy do ní chodí z povinnosti, kdežto hráč v kapele častěji ze zájmu. Nicméně ani to není v profesionální sféře pravidlem. Z toho vyplývá, že bandleader kapely, u které nejde tolik o vydělávání si na živobytí, ale o čistou radost z tvoření hudby, má situaci podstatně jednodušší než jeho kolega na opačné straně tohoto řekněme profesně-hudebního spektra. To zde ovšem rozebírat nehodlám. Spíše bych se chtěl zaměřit na jinou věc. Bubeníci, o kterých budu psát, byli bezesporu na tomto poli úspěšní, lze-li tak usuzovat z faktu, že projekty byli schopni 2

7 držet po delší dobu v obdobných sestavách. U každého z nich je však patrné, že cíle dosahovali trochu jiným způsobem. Někteří do hudby byli schopni otisknout více ega, jiní méně a to je podle mne zajímavé. Tím, že ke každému z nich pohovořím krátce o jejich životě a backgroundu a přiblížím tím tak jejich povahové rysy, bude vzrušující sledovat, zda sami sebe v hudbě potvrzují, či negují... 3

8 3. VYMEZENÍ POJMŮ Abychom se v celé práci lépe orientovali, uvádím zde krátký slovníček pojmů, se kterými se budeme v tomto textu často setkávat. Leader obecně vůdce, vůdčí osobnost ; Bandleader kapelník; Sideman člen kapely, který není bandleadrem; Improvizace způsob hraní, kdy hráč využívá momentální situace v hudbě a dotváří, či ji přímo vytváří, za použití všech svých hráčských dovedností a schopností. Jde tedy o vysoce autentickou a osobní činnost, která by však vždy měla sloužit hudbě jakožto celku; Jazz jde o typ afro-americké hudby, který se zformoval mezi koncem 19. st. a počátkem 20. st. v USA jako kombinace evropské harmonie a forem s africkými hudebními elementy jako jsou blue tóny, improvizace, polyrytmy, synkopy a houpavé frázovaní. 1 Nicméně dnes již toto slovo já osobně chápu jinak. Podle mě je jazz obecně hudba, která vysloveně stojí na improvizaci a tvůrčím reagování na momentální hudební situaci. Proto zde uvádím i bubeníky, kteří jazz, jakožto styl, ve svých projektech nehrají, nicméně projekty v tomto slova smyslu duch jazzu nepostrádají; Groove anglický výraz pro drážku. Napadá mě elegantní vysvětlení když jehla gramofonu jede ve drážce, hudba hraje a jede, když je jehla mimo a přeskakuje, tak to každého ruší; Sticking rukoklad; Endorsement firemní hráčství, interpret tedy propaguje konkrétní značku hudebního nástroje; Patern rytmický vzorec (často charakteristický pro danou píseň, často se opakující); Snare drum malý buben, virbl, slangově taky rytmičák, struňák a podobně; 1 Alyn Shipton, A New History of Jazz, 2.vyd., Continuum, 2007, str

9 Rudiment ustálený krátký rytmický vzoreček s daným rukokladem, obsahující různé technické prvky (akcenty, ozdoby a podobně). Známe jich několik desítek; Bass drum velký buben, basový buben, slangově též kopák, šlapák, dupák a podobně; Kvantizace proces, kdy je vše zarovnáno a zaokhrouhleno k určité hodnotě. V našem případě pokud zahraji jeden takt nepřesně, dá se zkvantizovat na mřížce například na šestnáctinové hodnoty. Ve výsledku to znamená, že každý úder zazní na některou z šestnáctek, i když jsem jej nahrál mimo ni; Tom tom zavěšený buben - tzv. kotel ; Floor tom buben na nožičkách; Trigger doslovný překlad = spouštěč. Jde o piezzo snímač, který snímá vibrace (v našem kontextu vibrace blány) a dá signál zvukovému modulu, že se do bubnu právě udeřilo. Zvukový modul může na základě tohoto signálu ve stejný čas spustit ze své banky zvuk, který je následně poslán do PA, odposlechového monitoru, či do zvukové karty; Cross lichá rytmická fráze, která je opakovaně hrána přes sudý takt, nebo naopak. Kříží se tedy sudé do lichého a liché do sudého; Polymetrie v podstatě něco podobného jako cross jde o užití dvou různých meter najednou, které mezi sebou mají určitý vztah; Noise Gate termín ze studiové praxe. Jde o efekt, který způsobí, že se daný zvuk vypne, když dosáhne určené minimální dynamiky; Lick signifikantní, krátká a efektní hudební myšlenka interpretovaná na nástroj; Hi-hat párové doprovodné činely, jejichž vzájemná vzdálenost je ovládána pomocí pedálu; Crash typ středně velkého činelu, který se primárně užívá k větším akcentům; Ride velký doprovodný činel; Swish velký činel k doprovodu i k akcentům. Kvůli ohnutému okraji směrem vzhůru a často i nýtkům, které prodlužují dozvuk, má orientální zvukový charakter; Splash velmi malý činel, který slouží k rychlé akcentaci v nižších dynamikách; Race car sportovní automobil určený k závodění; 5

10 Comping improvizovaná výplň do fundamentálního swingového rytmu, která se nejčastěji hraje na velký, nebo malý buben; Overdrive typický kytarový efekt, který k původnímu signálu přidává ještě jeho zkreslenou variantu. 6

11 4. BUDDY RICH 4.1. O životě Jednou bezesporu z nejzajímavějších a zároveň nejkontroverznějších postav ve světě hry na bicí nástroje byl určitě Buddy Rich. Vlastním jménem Bernard Rich. Narodil se 30. září 1917 v newyorském Brooklynu. Jeho rodiče byli salónní umělci židovského původu, kteří provozovali vaudeville (= hudebně-dramatický program, zahrnující zejména zpěv a tanec. Časem se z něj vyvinula opereta, varieté a později muzikál). Měl tedy k hudbě jako takové přístup už od útlého dětství. Jeho talent pro rytmus byl záhy rozpoznatelný. Jeho otec jej prý v jeho pouhých dvanácti měsících pozoroval, kterak naprosto přirozené tvořil jednoduché rytmy v kuchyni pomocí lžiček. Nešlo údajně jen o prosté dětské bouchání do hrnců a pokliček, bylo znát, že malý Bernard byl schopen udržet tempo i rytmus. Možnost vystupování zázračného dítěte v představeních svých rodičů se tedy přímo nabízela. První veřejné vystoupení Buddy odehrál ve svém roce a půl. Jeho sólové číslo mělo název Traps the Drum Wonder. Do svých jedenácti let se stal druhým nejvíce vydělávajícím dětským umělcem na světě (bral cca 4000 USD měsíčně). Richovu osobnost lidé z jeho okolí často označovali za cholerickou, výbušnou až útočnou. Zároveň byl také velmi společenský, zábavný, pohotový a vtipný. Často se proto během své kariéry objevoval v nejrůznějších amerických televizních talk show. Jeho, řekněme negativní stránky povahy, se pak ponejvíce projevovaly v profesním životě. Vyžadoval od svých spoluhráčů maximální nasazení, výkon a podřízení se konceptu. Na druhou stranu totéž automaticky on nabízel jim. Jako bandleader začal působit již ve věku jedenácti let. Není se čemu divit jeho charakterové vlastnosti v kombinaci se skutečně nebývalou dávkou hudebního nadání k tomu zkrátka přímo vybízely. Mimo hraní na bicí se do vaudevillových představení zapojoval také coby stepař a velmi slušný zpěvák. Svůj vlastní zásadní big band potom založil v roce Nešlo ovšem o první pokus mít čistě vlastní big band. 7

12 V roce 1946 postavil kapelu, kterou finančně podpořil Frank Sinatra, ovšem ta se nechytla a záhy zanikla. Nicméně i jako sidemana si jej mnoho autorů a interpretů oblíbilo a bylo ochotno za něj platit skutečně velké peníze (v 50. letech 6000 USD měsíčně u Harry James Orchestra) Herní styl Buddy Rich bezesporu vynikal do té doby naprosto nebývalou technikou, rychlostí, precizností zadělování subdivizí, výborným kapelovým timingem, razancí a výdrží. Dodnes je jeho hráčský styl do jisté míry nadčasový a obdivovaný. Používal hojně střídavé údery ať už na bubínku, nebo na celé soupravě. Často křížil ruce při hraní mezi floor tomem a malým bubnem. Velmi výrazný prvek v kombinaci s tradičním držením paliček byl potom určitě push-pull v levé ruce, který dovedl dle mého názoru snad na samotnou hranici fyzických možností. Také byl známý svými bubenickými triky konkrétně schopností hrát rychlé střídavé údery paličkami o sebe. Díky svým instrumentálním a improvizačním schopnostem hrával často a rád během svých koncertů dlouhá bubenická sóla. Avšak s odstupem času se mi tato sóla již zdála poněkud samoúčelná. Mám pocit, jako kdyby byl jejich obsah koncipován hlavně pro pobavení publika. Často se opakoval podobný koncept mnoho not, mnoho rudimentálních rozkladů po soupravě, nečekané decrescendo před vyvrcholením sóla, zpomalení střídavých úderů na bubínku a následné zrychlení s frenetickým závěrem přes celou soupravu, kde používal i techniku hraní na činely zespoda. Nezřídka předvedl také rychlou kadenci střídavých úderů, které plynule zeslaboval až do maximálního pianissima hraného pouze hlavičkami paliček na ráfek malého bubnu (alikvótní efekt). Z mého úhlu pohledu v něm možná trochu zanechal vliv jeho poněkud estrádní počátek kariéry. Zde se taky, dle mého, naplno projevovalo jeho bezesporu silné ego. Pro mne jeho sóla malinko postrádaly větší muzikálnost často šlo o přehlídku obdivuhodné techniky. Pravidelně se účastnil také takzvaných drum battles bubenických bitev, kde se bubeníci navzájem vybičovávali k technickým a ekvilibristickým výkonům. Takto se utkával kupříkladu s Gene Krupou, Maxem Roachem, Jerrym Lewisem, Edem Shaughnessym, či fiktivním Animalem z Muppet 8

13 Show (plyšová postavička, kterou ovládal loutkoherec a která vypadala, že hraje na miniaturní bicí soupravu) Zajímavosti Buddy Rich nikdy neprošel žádným formálním hudebním vzděláním ani nikdy nepobíral žádné lekce na bicí soupravu. Nikdy se nenaučil číst noty, tvrdil, že to nepotřebuje. V rozhovoru jeho lead trumpetista Bobby Shew uvedl, že Buddy si byl schopen zapamatovat aranž už na první poslech a pak ji hned zahrát. Proto na první zkoušku často přizval bubeníka, který ovládal četbu, aby mu aranžmá zahrál a mohl jej tak slyšet i s bicími. Buddy také tvrdil, že informace odjinud (například od lektora bicích) doslova degraduje hudební talent. Také se několikrát nechal slyšet, že nikdy necvičil a že hrál a hraje na bicí pouze během svých koncertů. Pokud v tomto mluvil pravdivě, potom jej s klidným svědomím mohu označit za nejtalentovanějšího hráče na bicí soupravu, jakého znám. Pravda však bude asi někde uprostřed. Stihl také založit dva jazzové kluby Buddys Place a Buddys Place II. pásku. Kvůli udržování těla ve formě se také věnoval karate. Byl držitelem černého V roce 1968 byl trestně stíhán za daňový únik, nic se však neprokázalo. Možná díky své vznětlivé povaze, měl Rich také problémy se zdravím. Při nárazu do zdi si zlomil natřikrát levou ruku, ale to jej neodradilo od hry po tři měsíce hrál pouze jednou paží a comping na snare drum nahrazoval compingem pravé nohy na bass drum. V roce 1954 (podle Buddyho slov), či v roce 1959 (podle jiných zdrojů) prodělal první infarkt, po kterém se po deseti dnech zotavil a začal opět hrát. V roce 1983 prodělal druhý, který už však vyžadoval srdeční bypass. V roce

14 mu byl diagnostikován zhoubný mozkový nádor, po jehož operaci následně došlo k srdečnímu selhání, po kterém také zemřel. Můj profesor Kamil Slezák mně vyprávěl historku, kdy Riche vezla sanitka a zdravotníci se jej ptali, zda je na něco alergický. Odpověď zněla, že na country Diskografie Jako bandleader, nebo co-bandleader Buddy stačil za svou kariéru natočit více než čtyřicet pět desek (mezi léty ). Uvedu zde proto jen pár vybraných: 1953: The Flip Phillips Buddy Rich Trio (Clef Records) 1954: The Swinging Buddy Rich (Norgran Records) 1955: The Lester Young Buddy Rich Trio (Norgran) 1955: Krupa and Rich (Clef) s Gene Krupou 1955: The Lionel Hampton Art Tatum Buddy Rich Trio (Clef) (Zde stojí za zmínku fakt, že většinu desky Buddy hraje metličkami, které jinde používá spíše sporadicky.) 1956: This One's for Basie (Verve) reedice v r jako Big Band Shout 1959: Rich versus Roach (Mercury) s Maxem Roachem 1961: Blues Caravan (Verve) 1962: Burnin' Beat (Verve) s Gene Krupou 1965: Are You Ready for This? (Roost) s Louiem Bellsonem 1967: Big Swing Face (Pacific Jazz) Live 1968: Mercy, Mercy (Pacific Jazz) Live 1969: Buddy & Soul (Pacific Jazz) Live 1974: Very Live at Buddy's Place (Groove Merchant) Live 1985: Mr. Drums:...Live on King Street Cafe 10

15 Mimo desek také vydal společně s Henry Adlerem bubenickou publikaci Buddy Rich's Modern Interpretation of Snare Drum Rudiments. Jak už samotný název napovídá, jde o učebnici, která se zabývá technikou rudimentů Spolupráce Buddy je často spojován hlavně se svým big bandem, nicméně jako sideman si během své kariéry zahrál s naprostou většinou světové špičky a to nejen s big bandy, ale také v malých jazzových a později i řekněme takřka rockových kapelách. Uvádím zase skutečně jen ty nejznámější. Louis Armstrong, Count Basie, Benny Carter, Nat King Cole, Miles Davis, Tommy Dorsey, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Duke Ellington, Oliver Nelson, Stan Getz, Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Lionel Hampton, Woody Herman, Charlie Parker, Art Pepper, Oscar Peterson, Artie Shaw, Bud Powell, Art Tatum, Lester Young, Ray Brown, Barney Kessel, Herb Ellis Ocenění Rich za svůj život obdržel mnoho různých ocenění a poct. Například: The Downbeat Magazine Hall of Fame Award The Modern Drummer Magazine Hall of Fame Award The Jazz Unlimited Immortals of Jazz Award 4.7. Nástroje Buddy za život vystřídal povícero značek bubnů. Patřily mezi ně hlavně modely firem Slingerland, Rogers a Ludwig. Co se činelů týče, hrál výhradně na značku Zildjian. Pojďme se blížeji seznámit s Richovou typickou soupravou, kterou používal na sklonku svého života a tedy i kariéry. 11

16 Po svém druhém infarktu myokardu v roce 1983 Buddy až do své smrti hrál na set Slingerland Radio King bílé barvy, který pocházel ze čtyřicátých let dvacátého století. Bubny pro něj zrepasoval a připravil Joe MacSweeney z firmy Eames Drums 2. Set sestával z pěti bubnů: 24 x14 bass drum, 14 x5,5 snare drum, 13 x9 tom tom připevněný k velkému bubnu a dva 16 x16 floor tomy. Toto je poměrně zajímavé. Mít dva stejně velké kotle v soupravě není příliš časté. Samozřejmě měl oba bubny od sebe frekvenčně odladěny, ale bubeníci častěji volí dva různě velké bubny, aby od nich mohli využít jejich typicky produkovaný zvuk (pro vyšší tón menší buben a pro nižší zase větší). Činely Buddy Rich volil Zildjian, konkrétně modelovou řadu Avedis. Nejčastěji používal 20 Medium ride, 14 New Beat hi-hat, 18 Medium Thin crash, 18 Thin crash, 6, či 8 splash a 22 swish. Činely Avedis Zildjian byly také hojně využívány rockovými bubeníky pro jejich brisknost, silnější projekci a řekněme svítivější zvuk. Buddy je využíval právě kvůli jejich charakteru, který se hodil též pro bigbandové aplikace. Paličky od žádné specifické značky neměl často mu je vyráběly firmy, na jejichž bubny zrovna v té době hrál. V momentální nabídce americké špičkové firmy Vic Firth sice figuruje podpisový model Buddy Rich, ovšem podle lidí, kteří znali Bernarda osobně, takové vůbec nepoužíval. Rámcově by se dalo říci, že jeho modely se nacházely někde mezi specifikacemi 5A a 5B se špičkou podobnou tvaru míče amerického fotbalu a vyrobenou z hikoru. Na otázku jaké paličky používá, odpověděl typicky po svém...používám středně těžké paličky, se kterými mám dobrý pocit v rukou... (Modern Drummer 1975). Obecně byl Buddy znám svým poměrně neprofesionálním přístupem k endorsementu. Říká se, že hrál na bicí takové firmy, která mu nabídla nejvíce peněz. Taky údajně nikdy nebyl dostatečně spokojen zvukově se žádným malým bubnem. Asi jediné, s čím byl opravdu spokojen a neměl zapotřebí změnu, byly právě činely. Je ovšem pravdou, že firma Zildjian ovládala v době Buddyho kariéry prakticky celosvětový trh. Ponejvíce po třicátých letech, ve kterých došlo k přestěhování továrny z Istanbulu do Bostonu. 2 Cohan, Jon. Star Sets: Drum Kits of the Great Drummers, Hal Leonard Corporation. 1995, str

17 4.8. Shrnutí Podle výše uvedených faktů a informací se mi více méně potvrdila má teorie, že Buddy Rich byl nejen výjimečný bubeník a muzikant, ale také velký perfekcionista a člověk, který nebral ne jako odpověď. Byl nesmírně pracovitý, zatvrzelý, nenáviděl nečinnost, měl hudbu jako takovou vždy na prvním místě a v přístupu k ní se projevoval s maximální profesionalitou. Ta ovšem měla i své stinné stránky, často kvůli ní přicházel do konfliktů se svými spoluhráči, u kterých necítil stoprocentní přístup a nasazení. Vždy mu šlo o nejlepší možný výsledek bez ohledu na okolnosti. Ať už zdravotní, lidské, osobní, či jakékoliv jiné. Jako muzikant, bubeník a hudební režisér si zasloužil právem místo na výsluní nejen americké hudební kultury. 13

18 5. DAVE WECKL 5.1. Fusion Jako druhého bubeníka-bandleadera jsem si vybral ke krátkému povídání Dava Weckla. Tento bubeník patří již do zcela jiné generace. Generace, která stojí na základech takzvaného fusion stylu. Fusion můžeme velice zjednodušeně charakterizovat jako skloubení rockového a jazzového přístupu k hudbě. Z jazzu čerpá hlavně po stránce harmonické, kompoziční a aranžérské, z rocku si potom bere předně vyšší dávku syrovosti, energie, zvuku a způsob doprovázení. Kořeny nacházíme hlavně v sedmdesátých letech dvacátého století u kapel Mahavishnu Orchestra, u Billyho Cobhama, Chicka Corey a podobných. V širším kontextu dnes lze tento hudební žánr také vnímat jako nadžánrovou směsici nejrůznějších hudebních stylů, kde spojujícím prvkem je právě jazz O životě Dave Weckl se narodil 8. ledna 1960 v Saint Louis ve státě Missouri. Jeho otec byl amatérským hráčem na piano. Matka sice aktivní muzikantka nebyla, nicméně hudbu měla velmi ráda. Dave na bicí začal hrát v osmi letech. V šestnácti se hraním začal živit a to působením v místních popových a jazzových kapelách. Studoval na běžné střední škole ve státě Missouri a hrál ve školních kapelách, se kterými už takto mladý získal svá první ocenění od NAJE (National Association of Jazz Educators) za mimořádné instrumentální výkony. Když školu v devatenácti letech dokončil, přestěhoval se do Connecticutu. Tam pokračoval ve studiích již na univerzitě v Bridgeportu, na které se věnoval hlavně jazzu, potkal se tam také s českým basistou Miroslavem Vitoušem. Jelikož New York nebyl příliš vzdálen, začal velmi rychle pronikat do tamního hudebního společenství. Naprosto zásadním zlomem v jeho kariéře bylo setkání s pianistou a skaldatelem Chickem Coreou. První velký úspěch 14

19 získal právě v kapele Electric Band Chicka Corey. V té době mu bylo pouhých 25 let a byl vnímán jako velký inovátor, hráč s velice dobrou technikou a nezaměnitelným způsobem doprovodu. Kompozice tehdejší Coreovy kapely byly velmi obtížně hratelné, komplikované a nepřehledné, nicméně Dave si i v takto komplikované hudbě dokázal ještě dotvořit vlastní specifický styl, kterým velmi silně ovlivňoval svou generaci. Dodnes mluví o této kapele jako o největší výzvě, se kterou se kdy setkal. Neexistovaly demo nahrávky, jen komplexní zápis v notách, který údajně někdy poprvé hráli až ve studiu. Stal se už v této době široce populárním fenoménem, který se často skloňoval v odborných časopisech. Po období v Electric Bandu hrával s Mikem Sternem, hrál a také nahrával nejrůznější popovou hudbu a také přišel se svým sólovým debutem Master Plan Desky Dave Weckla Stejně jako na albech s Electric Bandem je album (Master Plan) co do zvuku velmi sterilní, syntetické a neakustické. Dokonce i dechové nástroje nezní příliš živě. Vzhledem k tomu, že Dave hraje velmi slušně na piano, podílel se na většině kompozic jakožto autor a aranžér. Jedinou převzatou skladbou je Softly as a morning sunrise, známý jazzový standard, který ovšem díky fusionovému smýšlení hráčů a zvuku do alba dobře zapadá. Druhou deskou pod Wecklovým jménem byla Heads Up, která následovala dva roky po Master Planu, tedy v roce Ze starého Davova období určitě moje nejoblíbenější. Zvuk je opět sterilní a fusionový. Kompozice jsou malinko propracovanější, je zde slyšet již určitý posun oproti předešlému materiálu. Kapela skvěle frázuje, jsou zde výborné aranže dechových nástrojů, spousta rytmických povinností a samozřejmě mnoho bicích sól, které jsou bez sebemenších pochyb zcela wecklovské. Dave hojně využívá nejrůznějších polymetrických crossů, množství dlouhých, složitých a ucelených myšlenek, které často potvrzuje akcenty na první dobu po čtyřtaktích a tak je patrno, že skutečně velmi dobře ví, co dělá. Používá lineární systém rytmické modely přísně instrumentuje mezi horní a dolní končetiny. K tomu přizpůsobuje i ladění velkého bubnu s velice krátkým a konkrétním zvukem. Tím docílí maximální zvukovou vyrovnanost a čitelnost jednotlivých 15

20 komponentů jeho bicí soupravy. Celkově kapela opět zní velmi nakomprimovaně a díky tomu poněkud sterilně. Sterilita je též podpořena v podstatě zkvantizovanou souhrou všech zúčastněných zkrátka na nahrávce nemáte šanci najít sebemenší nepřesnost či nekonzistentnost. Album je opět velmi dravé a kompozičně je o něco málo vážnější, než předchozí Master Plan. Po dalších dvou letech Dave Weckl přichází se třetí deskou Hard Wired, kterou určitým způsobem uzavírá své starší bubenické a skladatelské období. Deska je určitě z prvních tří nejkomplikovanější a posluchačsky nejnepřístupnější. Podle mého osobního pocitu jde o hudebně nejslabší desku, která oproti prvním dvěma albům malinko ztrácí přímočarost a kompozičně je překombinovaná. Tyto tři alba však mají mnoho společného způsob psaní, interpretace, zvuk. Ten je velmi ovlivněn dobovou nejmodernější elektronikou. Dave Weckl v tomto období své kariéry hojně využíval elektroakustický zvuk barvu akustické soupravy dotvářel elektronikou bicí snímal triggery (piezzo snímači) a k akustickým zvukům samotných bicích potom v reálném čase přiřazoval zvuky elektronické (takzvané samply). Výsledný mix tohoto potom spoluvytvářel jeho osobitý zvuk. Toto míchání akustického a elektronického přístupu jsme si mohli všimnout hlavně v 80. letech minulého století v populární hudbě. Spolu s několika dalšími Dave Weckl tento koncept vmísil i do hudby, která stála na jazzových kořenech. Po čtyřleté odmlce Dave zakládá novou kapelu jednoduše nazvanou Dave Weckl Band. Jejich první deska nazvaná Rhythm of the Soul jasně dokazuje hráčský, filosofický, zvukový a koncepční posun. Jakým směrem? Určitě bych rád zmínil určitý odklon od předchozího zvuku kapela zní mnohem přirozeněji, ačkoli je zde použito množství elektrických nástrojů, bicí zůstávají akustické a hudba zní mnohem organičtěji. Tato skutečnost také prospěla celkové dynamice, zvuk již není tak chemický, a má přirozenější charakter. Dalším výrazným prvkem je využívání elektrické kytary, o kterou se dělí fenomenální Buzz Feiten a Frank Gambale. Ve zvuku se podílí jak v rytmickoharmonické složce, tak v melodické, především častým unisonem s tenor saxofonem (velmi zajímavá barva specielně s overdrive zvukem). Oba kytaristé jsou navíc naprosto skvělí sólisté a do hudebního spektra přidávají hodně rockových vlivů a prvků. Dave zde hraje mnohem přehledněji a umírněněji. Jakožto hudebník dozrává a jde mnohem více po samotné muzice. Jelikož se jedná o bubenickou desku a projekt, 16

21 nechybí zde samozřejmě několik bicích sól. Ty však působí velmi přirozeně a skvěle zapadají do celkového hudebního konceptu. Jak již samotný název napovídá, hudba je silně inspirována soulem a RnB. Melodie se také liší Dave (společně s Jay Oliverem) zde jako skladatel krásně odhaluje i jemnost a velký cit pro estetiku a krásu jako takovou (skladba Someone is Watching ). Weckl se na tomto albu také pouští do interaktivnějšího hraní. Projevuje se to v ochotě riskovat a nacházet tak věci, které celou hudbu posunují emocionálně a kvalitativně výš. Zkrátka je často cítit, že hraje mnohem více srdcem, než hlavou, jak tomu bylo na trojlístku alb Master Plan, Heads Up a Hard Wired. Pro mne jednoznačně veliké plus. Po roce vydává velmi zvláštní a zajímavé album Synergy. Cítím z názvu a z poměrně slušné znalosti desky, že nejde jen o pouhý název, ale hlavně o koncept. Deska totiž obsahuje skladby mnohých žánrů (jazzrock, poprock, moderní jazz, popjazz, avantgardní fusion, RnB, latin, popjazz balad, funk, RnR, objevíme zde čistě perkusní a velmi chytrou skladbu Cultural Concurence, kde Dave dokazuje, že je schopen hrát velmi melodicky, motivicky a plnohodnotně. Celé album pak navíc zakončuje retrospektivním re-makem první skladby z Master Planu Tower of Inspiration). Ač je tedy žánrově deska velmi pestrá a na první pohled může působit nesourodě, po poslechu již nic takového vyřknouti nelze. Album drží bez ohledu k okolnostem velmi konzistentně (synergicky) při sobě, obsahuje zajímavý hudební materiál a opět bych zde rád vyzdvihl naprosto vynikajícího Buzze Feitena na elektrické kytaře. Tom Kennedy na basovou kytaru se svým skvělým odděleným rytmickým zvukem funguje výtečně, stejně jako na předchozím albu. Podle mne jde o nejlepší sestavu Dave Weckl Bandu za období jeho existence. Po Synergy následovaly další alba v už pozměněné sestavě a hudebně mne již nikterak zvlášť neoslovily. Jako zásadní bych zcela určitě zmínil Heads Up, Rhythm of the Soul a Synergy. Následující desky jsou již velmi sobě podobné a nepřináší nic příliš nového. Jsou však více postaveny na pevných basových groovech, díky nimž má Weckl velký prostor pro vytváření melodičtějších a odvážnějších doprovodů. Pro úplnost zde shrnu všechna Davova autorská alba. 17

22 Dave Weckl: 1990 Master Plan (GRP records) 1992 Heads Up (GRP records) J.K. Special (Lipstick Records) 1994 Hard Wired (GRP records) Dave Weckl Band: 1998 Rhythm of the Soul (Stretch records) 1999 Synergy (Stretch records) 2000 Transition (Stretch records) 2001 The Zone (Stretch records) 2002 Perpetual Motion (Stretch records) 2003 Live (And Very Plugged In) (Stretch records) 2005 Multiplicity (Stretch records) 5.4. Zajímavosti Dave Weckl je nejen hráčem na bicí soupravu, hraje velmi slušně i na piano, aranžuje, skládá, produkuje, mixuje a také se velmi intenzivně věnuje takzvanému home recordingu. Doma v Los Angeles má soukromé studio, ve kterém nahrál většinu svých bicích tracků. Nezajímá se jen o samotné nabírání zvukových stop, ale též o postprodukci. Davova manželka byla profesionální tanečnicí salsy. Samotný Weckl má k salse velmi vřelý vztah. Po jednom koncertě v ostravském Fabricu jsem zaslechl Wecklův rozhovor s nějakým fanouškem, který se jej zrovna na salsu ptal, a zajímalo jej, jaký volil přístup při cvičení podobných rytmů atd. Dave mu odpověděl, že přemluvil manželku, aby mu dávala lekce salsy a že po nějakém čase začal rytmus vnímat z jiného úhlu pohledu z toho tanečního. Říkal, že mu to velmi pomohlo při studiu a následně i u interpretace. 18

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

František Hönig výhradní zastoupení značky Sonor pro Českou Republiku - www.sonorista.cz

František Hönig výhradní zastoupení značky Sonor pro Českou Republiku - www.sonorista.cz František Hönig výhradní zastoupení značky Sonor pro Českou Republiku - www.sonorista.cz ProLite je nová série od firmy SONOR. Je výsledkem 135leté zkušenosti s výrobou bicích nástrojů, spojením nadšení

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

NABÍDKA VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO STUDIA NO FEET

NABÍDKA VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO STUDIA NO FEET NABÍDKA VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO STUDIA NO FEET Pořádáte ples, firemní večírek, raut, party nebo jakoukoli jinou akci, na které chcete návštěvníky pobavit a poskytnout jim umělecký zážitek v podobě tanečního

Více

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My toys

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Od zrodu hudby k nadvládě jednohlasu, Když jeden hlas nestačí, Jak je možné zachytit hudbu, Od barokního majestátu k rokokové

Více

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Univerzita J. E. Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Informační a komunikační technologie I. MgA. Radka Müllerová, Ph.D. ZS 2011/2012 Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Kamila

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Toto téma jsem si vybrala, protože je to moje nejoblíbenější skupina a mám ráda jejich písničky. Obsah

Toto téma jsem si vybrala, protože je to moje nejoblíbenější skupina a mám ráda jejich písničky. Obsah Toto téma jsem si vybrala, protože je to moje nejoblíbenější skupina a mám ráda jejich písničky. Obsah O skupině Historie James Maslow Carlos Pena Logan Henderson Kendall Schmidt Mazlíčci Alba Názvy písní

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Nabídka akcí v divadle Ponec Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Hledáte originální místo pro firemní večírek, vánoční párty nebo setkání s klienty? Uspořádejte netradiční akci v divadle Ponec, kterou

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Tisková zpráva. 3. ročník festivalu OUT OF HOME. www.mimodomov.cz

Tisková zpráva. 3. ročník festivalu OUT OF HOME. www.mimodomov.cz Tisková zpráva 3. ročník festivalu OUT OF HOME www.mimodomov.cz 17 dětských domovů z celé ČR, Iva Bittová a Lisa Moore, Tomáš Klus, 4signs, nezávislé umělecké filmy, dokumenty, klipy a další Praha 26.

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz PRESS PACK uvádí Česká republika 2010 Žánr Délka Druh Zvuk Jazyk Scénář a Režie Asistentni režie Kamera Hudba Zvuk Výkonný producent PR manager Hrají Radka Honza Jarda Vendy Mira Petr Pavlína hudební 103

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Postilión - projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost

Více

Skupina Le Pneumatiq byla založena na začátku roku 2006 a dnes ji můžeme považovat za jednu z nejenergičtějších elektronických živých kapel v České republice. Le Pneumatiq tvoří zakladatel a producent

Více

Kdo (si) hraje, nezlobí

Kdo (si) hraje, nezlobí Školní vzdělávací program Základní umělecké školy v Libčicích nad Vltavou Kdo (si) hraje, nezlobí Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 1 2.1 Počet oborů, velikost... 2.2 Historie

Více

====== ZAČÁTEK UKÁZKY ======

====== ZAČÁTEK UKÁZKY ====== ====== ZAČÁTEK UKÁZKY ====== Na závěr kapitoly poslední poznámka, která se týká obou variant. Praxí poznáte, že ačkoliv je startovních prémiových kombinací v Omaha pokeru víc než v Texas Hold'em, nedostanete

Více

Závěrečná zpráva akce

Závěrečná zpráva akce Závěrečná zpráva akce na podporu školy pro děti ulice v Zambii SVČ Lužánky Brno 23.6.2012 1. MYŠLENKA FESTIVALU Africký festival vznikl z myšlenky přiblížit africkou kulturu českému publiku a podpořit

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

1 Identifikační údaje... 5. 2 Charakteristika školy... 6. 2.1 Počet oborů, velikost... 6. 2.2 Historie a současnost školy... 6

1 Identifikační údaje... 5. 2 Charakteristika školy... 6. 2.1 Počet oborů, velikost... 6. 2.2 Historie a současnost školy... 6 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Počet oborů, velikost... 6 2.2 Historie a současnost školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Vybavení školy a její

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

Brněnský JazzFest odtajnil hvězdy pro rok 2012 a zahajuje předprodej

Brněnský JazzFest odtajnil hvězdy pro rok 2012 a zahajuje předprodej Brněnský JazzFest odtajnil hvězdy pro rok 2012 a zahajuje předprodej Široké spektrum jazzu a sousedících žánrů už tradičně představí jedenáctý ročník mezinárodního festivalu JAZZFESTBRNO. Od 11. do 26.

Více

LE PNEUMATIQ - NEW WORLD ORDER (2014) LE PNEUMATIQ - SEVEN SISTERS (B.M.S. company 2012)

LE PNEUMATIQ - NEW WORLD ORDER (2014) LE PNEUMATIQ - SEVEN SISTERS (B.M.S. company 2012) LE PNEUMATIQ vešli do povědomí českého publika jako skupina, která předvádí naživo především drum`n`bass, ale pravidelně zabrousí i do breakbeatu, dubstepu a ostatních žánrů elektronické taneční hudby.

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

Výuka sólového zpěvu

Výuka sólového zpěvu Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace Výuka sólového zpěvu Charakteristika pojetí předmětu sólový zpěv Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším projevem člověka. Zpěvnost národa

Více

3 Tomáš Petříček Tomáš Petříček (Beroun, Česká republika) Tomáš Petříček již od dětství inklinoval k výtvarné tvorbě. Na berounském gymnáziu ho ovlivnil výtvarník Jaroslav Goldmann, zejména svými názory

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

Rockový slunovrat sobota 17. června 2006

Rockový slunovrat sobota 17. června 2006 Votchi Lety Mimo Tell Mama Los Reyes del K.O. SAN 2 Murphy Band The Blue Effect Rockový slunovrat sobota 17. června 2006 Lesní divadlo v Řevnicích 2. ročník mezinárodního hudebního festivalu Od nových

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Posudek oponenta absolventské práce

Posudek oponenta absolventské práce Posudek oponenta absolventské práce Autor práce: Vzdělávací program: Název práce: Oponent: Věra Kopecká kombinované studium oboru Sociální práce Sociální práce v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007)

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt byl americký umělec, který je spojený s mnoha um. hnutími, hlavně konceptuálním uměním a minimalismem. Bývá považován za jednoho z nejvlivnějších

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Humanistická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 12 Název materiálu: Humanistická

Více

Desátý ročník brněnského JazzFestu představí progresivní domácí jazzovou špičku

Desátý ročník brněnského JazzFestu představí progresivní domácí jazzovou špičku Desátý ročník brněnského JazzFestu představí progresivní domácí jazzovou špičku V Praze / Brně, 23. února - Rekordní množství domácích kapel zařadili do programu pořadatelé jubilejního desátého ročníku

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

Jsme společnost poskytující svým klientům profesionální servis v marketingových službách.

Jsme společnost poskytující svým klientům profesionální servis v marketingových službách. Jsme společnost poskytující svým klientům profesionální servis v marketingových službách. NAŠE HLAVNÍ ČINNOST Zajištění hostesek a promotérů Ochutnávky Event marketing Road show Centrála Projekt manager

Více

KOMU JE KNIHA URČENA?

KOMU JE KNIHA URČENA? 7 Kapitola 0. O této knížce KOMU JE KNIHA URČENA? Tuto učebnici jsem vytvářel na základě mých přednášek a úvodních kursů na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky. Většina mých studentů měla malou

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Více

KABÁT. Žánry Hard rock Pop rock Thrash metal Rock'n'roll Hospodský rock

KABÁT. Žánry Hard rock Pop rock Thrash metal Rock'n'roll Hospodský rock - 1 - Kabát je česká rocková kapela ze severočeských Teplic, existuje již od roku 1983. Za svou 22-letou kariéru skupina prodala přes 1 000 000 kopií svých alb. Roku 2003 získávají svého prvního Zlatého

Více

Lauren Slater. Pandořina skříňka. Opening Skinner's Box: Great Psychological Experiments of the 20th Century. Jana Kalbáčová

Lauren Slater. Pandořina skříňka. Opening Skinner's Box: Great Psychological Experiments of the 20th Century. Jana Kalbáčová Lauren Slater Pandořina skříňka Opening Skinner's Box: Great Psychological Experiments of the 20th Century Jana Kalbáčová Lauren Slater narozena 21. března 1963 1985 bakalářský titul(brandeis University)

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

Jarní divadelní předplatné 2014. Hlava v písku

Jarní divadelní předplatné 2014. Hlava v písku Jarní divadelní předplatné 2014 Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 27. ledna 2014 v 19.00 hodin Hlava v písku o milostném příběhu, který dojal celé Maďarsko. Hra líčí

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Nový integrovaný zesilovač NuVista 800 kombinuje technologie z několika období elektroniky v nebývalém a mimořádném spojení.

Nový integrovaný zesilovač NuVista 800 kombinuje technologie z několika období elektroniky v nebývalém a mimořádném spojení. TISKOVÁ ZPRÁVA Červen 2014. Praha / Wembley, Velká Británie. Integrovaný zesilovač Musical Fidelity NuVista 800. Nový integrovaný zesilovač NuVista 800 kombinuje technologie z několika období elektroniky

Více