Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole"

Transkript

1 VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole CZ.1.07/1.3.05/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2

3 Obsah Obsah str. 1 Úvodní slovo ředitele firmy EDUCO CENTRUM s.r.o. str. 2 3 Slovo garanta pro tvorbu vzdělávacích programů str. 4 5 Základní informace o projektu str. 6 Představení projektu str. 7 Výstupy a výsledky projektu str. 8-9 Aktivita č. 1 DVPP, Psychologická gramotnost pedagoga str Aktivita č. 2 DVPP, Prezentační dovednosti pedagoga str Aktivita č. 3 DVPP, Tvorba a prezentace výukových materiálů s využitím ICT str ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17 str ZŠ Bruntál, Jesenická 10 str ZŠ Bruntál, Okružní 38 str ZŠ Bruntál, Cihelní 6 str Závěrem str

4 Úvodní slovo ředitele firmy EDUCO CENTRUM s. r. o. Ing. Romana Butory Vážené dámy, vážení pánové, fungování školského systému a jeho kvalita se týká každého z nás. Někoho v roli rodiče, někoho jako studenta nebo jako občana a někoho jako pedagoga. Pedagog je krásné povolání a mnoho dětí chce být v dospělosti učitelem nebo učitelkou. Učitelé jsou vzorem našich dětí a předkládají jim své vzorce chování, jež děti úspěšně přijímají za normu a zprovozňují je ve svých životech. V zájmu nás všech by mělo být, aby školský systém fungoval nejlépe ze všech systémů, protože je to alfou a omegou pro zbytek společnosti. Když si toto všichni uvědomíme a budeme věnovat patřičnou péči školskému systému a budou v něm pracovat vzdělaní a kvalitní lidé, nemusíme se bát o naši budoucnost. Pedagog je základem systému. Věnujme pozornost výběru a vzdělávání budoucích pedagogů, věnujme pozornost jejich celoživotnímu rozvoji, investujme do kvality vzdělávací soustavy. Není až tak důležité, zda žák sedí na dřevěné nebo polstrované židli, ale klíčová je kvalita pedagoga, jeho osobnost, vyzrálost a znalost technik učení. Je tolik nových a daleko funkčnějších technik učení, kde se děti učí s radostí a zájmem, ale stereotyp a malá touha učit se novým věcem ze strany pedagogů drží v mnoha směrech školství sterilní a konzervativní. Jsme institucí, která vzdělává dospělé formou hry, interakce, pomocí příkladů dobré a špatné praxe, pomocí zážitků a někdy musíme dospěláka tomuto naučit, protože nebyl zvyklý takovým způsobem studovat. Není to však pro nás velký problém, protože tyto věci jsou přirozené a člověku vlastní. Dříve byl student zvyklý sedět v lavici, poslouchat přednášku a jeho interakce byla možná tak v zapisování poznámek. Nyní po něm chceme diskuzi, názor, tělesný pohyb, dokonce aby si hrál, smál se a radoval a hlavně, aby vše směřovalo k praktickému využití nově získaných dovedností. -2-

5 V současném školství mnohdy chybí kreativita, týmová práce a častokrát i radost. Když se nad tím moudrý pedagog zamyslí, nezbude mu nic jiného, než započít u sebe. Začít na sobě pracovat a zdokonalovat se, umět uchopit atmosféru ve třídě, nadšení a zápal dětí. Toto jsou naše cíle, jak vzdělávat pedagoga, aby byl kreativní, hravý, aby se nebál a měl radost ze své práce, aby škola pracovala jako jeden sourodý tým, měla vlastní vize a promyšlené koncepce. Jsem velmi rád, že s námi 4 základní školy z okresu Bruntál vstoupily do spolupráce a začaly se intenzivně zabývat otázkou celoživotního vzdělávání a hlavně tím, co tímto vzděláváním chtějí u sebe dosáhnout a změnit. V tuto chvíli absolvují výše zmiňované školy již druhý vzdělávací projekt podpořený z prostředků ESF a před sebou mají třetí. Tyto základní školy se začínají lišit od ostatních, které do vzdělávání svých lidí moc neinvestují. A měřitelných indikátorů můžeme najít mnoho, např. měření klimatu ve škole a třídě, výsledky žáků, zájem rodičů, zda žáci chodí do školy rádi, využitelnost ICT ve výuce, jaké metody a formy výuky jsou na školách používány a spousta dalších. Chtěl bych na závěr tímto poděkovat všem pedagogům, kteří se s plnou intenzitou zapojili do vzdělávacích programů, které byly součástí projektu Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole a těším se na další společnou práci. Ing. Roman Butora ředitel společnosti -3-

6 Slovo garanta pro tvorbu vzdělávacích programů Cílem projektu Rozvoj kompetencí pedagoga=cesta k moderní škole bylo vytvořit tři vzdělávací programy pro DVPP, jejichž výstupem by měl být psychologicky gramotný, zdravě sebevědomý pedagog, který dokáže obstát v náročných a obtížných situacích a svou vyrovnaností, přístupem, komunikací s využitím verbálních i nonverbálních prostředků je pozitivním příkladem dětem, které dokáže interaktivně zapojit do výuky mimo jiné také s pomocí ICT. Naším úkolem bylo vytvořit tyto programy tak, aby byly napasovány přesně na míru běžnému pedagogovi, zaměřeny do jeho každodenní praxe a splňovaly požadavky potřebnosti dalšího vzdělávání v dané oblasti, která v nabídce DVPP chyběla. Všechny cíle projektu byly stanoveny na základě analýzy potřebnosti na 4 pilotních školách, které se do projektu zapojily, a já sama jsem v době nastavování projektu působila jako pedagog na 2. stupni ZŠ, takže jsem aktuální potřeby vzdělávání a osobního rozvoje u pedagogů znala na vlastní kůži. Z analýzy jasně vyplynulo, že pedagogům na školách chybí nástroje k posílení základních klíčových kompetencí, jako jsou psychologická gramotnost, komunikační a prezentační dovednosti a především práce s ICT a jejím zapojením do výuky. Tato témata jsou totiž během vysokoškolských studií zmiňována pouze okrajově, a to pouze na teoretické bázi formou přednášek, nebo dokonce vůbec ne. Jsem si vědoma toho, že aby byl kurz skutečně dostatečně dobře nastaven, je třeba znát aktuální potřeby cílové skupiny a program vytvořit tak, aby byl kvalitní, interaktivní, zaměřený do praxe, pro účastníky dostupný. Pro jednotlivé účastníky je důležitá nejen výměna jejich vlastních názorů a zkušeností, ale především vysoce kvalifikovaný lektor s praxí nejlépe v oblasti působnosti osob, které vzdělává, neboť pouze takový člověk je schopen dokonale pochopit pocity, potřeby a dané problémy konkrétní cílové skupiny. Proto jsme pro realizaci našich aktivit hledali lektory, kteří jsou špičkami ve svém oboru, mají praktické zkušenosti nejen u nás, ale i třeba v zahraničí, věnují se dlouhodobě problematice, kterou lektorují, neustále ji zkoumají a sami se dále v dané oblasti vzdělávají či věnují dalšímu výzkumu. Námi vytvořené studijní programy jsou silně interaktivní, prožitkové, je to jakýsi trénink osobnosti a jejích kompetencí. Jednotlivé aktivity na sebe navazují a jsou na sebe napojeny v logické posloupnosti. -4-

7 V první aktivitě (Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků) se účastník slovy samotného lektora odviruje od negativních vlivů, tzn., že se zbaví svých negativních postojů a vychytá své pozitivní a negativní vlastnosti, čímž se nastartuje pro další navazující aktivity. Následně je takto odvirovaná osobnost schopna zapracovat na sebeprezentaci a prezentaci, na komunikaci se svým okolím, tedy především se žáky a rodiči, což se děje v kurzu s názvem Trénink prezentačních dovedností, kdy účastníci tyto dovednosti prakticky trénují a zároveň je jim poskytnuta zpětná vazba. V návaznosti na verbální a nonverbální prezentaci látky osobou pedagoga je třeba jeho kompetence podpořit také tím, že je mu do ruky předán nástroj k jejich posílení, v tomto případě se jedná o další rozvinutí prezentace pomocí ICT (program Tvorba a prezentace výukových materiálů s využitím ICT). Všechny tři aktivity jsou tedy na sebe plynule navazující, doplňují se, rozšiřují a posilují tu předchozí, tudíž nejsou jednotlivě každá sama za sebe vytržena z kontextu dalšího vzdělávání, ale komplexně tvoří logicky provázaný celek. Mohu říct, že projekt splnil své ambiciózní cíle na 100 %, neboť jsme vytvořili 3 kvalitní životaschopné interaktivní programy, které velmi pozitivně zasáhly jak do výuky na pilotních školách, tak i do osobního života zúčastněných pedagogických pracovníků. Vzhledem k referencím od ředitelů zapojených škol, ale i od jednotlivých pedagogů, ba i od některých rodičů dětí navštěvujících tyto školy, mohu s klidným svědomím říct, že se nám podařilo vytvořit program pro pedagogy, který by měl být následování hodným vzorem pro další školy. Pedagogové během absolvování našich kurzů najednou přicházejí na to, že je ještě spousta témat, v nichž by potřebovali zdokonalit a své dosavadní znalosti více prohloubit. Tak nám jsou z jejich strany často vznášeny požadavky na další vzdělávání včetně nápadů a inspirací pro volbu témat a oblastí, které v běžném systému vzdělávání pedagogických pracovníků chybí. V současné době probíhá navazující projekt Rozvoj kompetencí pedagoga II., který se zaměřuje na prohlubování již dosažených znalostí kompetencí z oblasti psychologické gramotnosti právě z tohoto prvního projektu, dále prohlubuje znalosti a vědomosti v oblasti ICT při práci s interaktivní tabulí a také se na základě požadavků vznesených pedagogy bude věnovat dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Užitečnost těchto projektů vidím velikou a jejich udržitelnost a praktickou přínosnost pro pedagogy také, o čemž svědčí i to, co napsal ve svém hodnocení jeden ze zúčastněných: Nakoplo mě to k novému přístupu a pohledu na svět kolem i mě samotného! Mgr. Lucie Butorová garant pro vzdělávání -5-

8 Základní informace o projektu Název projektu: Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole Realizátor projektu: EDUCO CENTRUM s.r.o. Partneři projektu: Základní škola Bruntál, Jesenická 10 Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Základní škola Bruntál, Cihelní 6, příspěvková organizace Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Vyhlašovatel: Moravskoslezský kraj, oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/ Termín realizace: Celková výše finanční podpory: ,-- -6-

9 Představení projektu Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole Cílem projektu je zvýšit profesionalitu pedagogických pracovníků 4 základních škol v Bruntálském okrese, a to zvýšením obecné kvalifikace pracovníků ZŠ v oblasti komunikace se žáky, kolegy a okolím školy (rozvojem psychologické gramotnosti a tréninkem prezentačních dovedností) a využitím ICT jako každodenního nástroje pro tvorbu a aplikaci vzdělávacích programů ve vlastní výuce. Hlavní cíle projektu: Odstranit nerovnosti v dosavadních znalostech a dosáhnout stejné úrovně vědomostí a dovedností u všech skupin zaměstnanců na dané ZŠ, včetně zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené, absolventů, zaměstnanců nad 50 let a zaměstnanců se zdravotním postižením. Vytvořit podmínky pro okamžitou aplikaci nových metod do praxe ZŠ, stimulovat možnost růstu rozvoje a modernizace systémů vzdělávání za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR a EU. Posílit vztahy v kolektivu a s dalšími účastníky z jiných ZŠ, vybudovat pozitivní sociální klima ve školách a školských zařízeních, přenášet nabyté znalosti a zkušenosti na žáka, prohlubovat umění prezentace a komunikačních dovedností u pedagogických pracovníků s cílem zkvalitnění technik pro zvládnutí krizových situací vznikajících při jednání s problémovými žáky nebo rodiči. Hlavní aktivity projektu: Psychologická gramotnost pedagoga Prezentační dovednosti pedagoga Tvorba a prezentace výukových materiálů s využitím ICT -7-

10 Výstupy a výsledky projektu Indikátor Cíl Skutečnost Výsledek Počet podpořených osob - klienti služeb % - z toho muži % - z toho ženy % Počet podpořených osob poskytovatelé služeb % Počet nově vytvořených / inovovaných produktů % Počet úspěšně podpořených osob % - z toho muži % - z toho ženy % cíl 60 skutečnost Počet podpořených osob - klienti služeb Počet podpořených osob poskytovatelé služeb Počet nově vytvořených / inovovaných produktů Počet úspěšně podpořených osob Počet účastníků jednotlivých aktivit Cíl Skutečnost Výsledek Psychologická gramotnost pedagoga % Prezentační dovednosti pedagoga % Tvorba a prezentace výukových materiálů s využitím ICT % -8-

11 Počet účastníků jednotlivých aktivit cíl skutečnost Psychologická gramotnost pedagoga Prezentační dovednosti pedagoga Tvorba a prezentace výukových materiálů s využitím ICT Výstupem projektu mělo být 140 osob proškolených v Psychologické gramotnosti pedagoga, 140 osob v Tréninku prezentačních dovedností a 90 osob v kurzu Tvorba a prezentace výukových materiálů s využitím ICT. Tyto cíle byly splněny, u dvou programů dokonce překročeny. Dalším cílem bylo vytvořit 3 nové/inovativní vzdělávací programy pro DVPP a 3 nové učební materiály, což se nám podařilo splnit hned na začátku projektu. Titulní strany výukových materiálů -9-

12 Aktivita č. 1 DVPP P S Y C H O L O G I C K Á G R A M O T N O S T P E D A G O G A Tato aktivita měla v celém projektovém konceptu vzdělávání pedagogů nesmírný význam, a proto byla na většině škol začleněna jako úvodní. Lektorem této aktivity byl kontroverzní ruský psycholog MUDr. Savčenko. Vzdělávací program měl za cíl očistit osobnost pedagoga od komplexů, emocí, postojů, které mu brání v rozvoji jeho vlastního potenciálu a tím pádem i profesního úspěchu. Toto, slovy lektora, odvirování osobnosti, jak se později ukázalo, výrazně pomohlo dalšímu průběhu vzdělávání cílové skupiny i v rámci dalších navazujících aktivit. Hned první den třídenního školení byli pedagogové konfrontování s velkým šokem v podobě velmi netradičního a silně prožitkového programu. Psychotechnologie kurzu je založena na akčním tréninku plném dynamiky a humoru, kde jsou posluchači vtahováni přímo do děje, nuceni řešit, rozmýšlet, zaujímat postoje. Trénink byl navíc obohacen o relaxační techniky. Program absolvovalo celkem 6 skupin pedagogických pracovníků (140 osob) z okresu Bruntál. Kurz je v rozsahu 25 vyučovacích hodin (3 dny) a byl na začátku projektu akreditován u MŠMT ČR v systému DVPP. Hodnocení lektora: Nadčlověk bez zavirovaného procesoru! Účastník kurzu Nedávno jsem velmi zatoužila po životní změně, a pak jsem dostala možnost jet na tento kurz. Nyní jsem NA ZAČÁTKU VÍM, že jsem Vás, doktore, potřebovala potkat, abych se vrátila tam, kde jsem kdysi byla Účastník kurzu -10-

13 MUDr. Vladimír Savčenko Lektor kurzu Podstatou mnou nabízených kurzů, kterými prošlo několik málo skupin pedagogů, bylo zbavit se destruktivních programů v myšlení, chování a emocionálních reakcích, mít jasné definice v komunikaci a přestat tvořit komunikační odpad (zlost, podrážděnost, nejistota, poníženost, urážlivost, strach, obavy, pocit provinilosti, apatie, deprese atd.). Technologie mých kurzů také nabízí pozitivní myšlení, kreativitu, spontánnost, emocionální a psychickou flexibilitu, uvědomělou sebereflexi a schopnost mít tvořivý přístup nejen k sobě, ale i ke své práci se studenty. Na svých kurzech neprezentuji názory, ale dávám konkrétní psychologické zákony, které umožňují člověku jasně definovat svoje priority a hodnoty, plus přesný návod na jejich dosažení a realizaci. Pedagog totiž musí být profesionálem, tzn. zajímavě, kreativně a inspirativně předávat studentům látku ze svého oboru. Pedagog musí být mistrem komunikace, ovládat konstruktivní manipulaci, mít ve svém arsenálu široký soubor komunikačních dovedností, ovládat herectví, řeč těla, vzhled i oblečení. V dnešní době je obrovský a nezpochybnitelný technický pokrok stavby, auta, počítače to vše bylo dosaženo díky novým technologiím. Technologie určuje modernizaci a rozvoj. Co se ale týče psychologie, neexistuje žádný viditelný pokrok. Žijeme na základě psychologie z minulého století, která je dnes již nefunkční a navíc velkou brzdou. Během kurzů jsem zjistil, že schopnost učit se je u pedagogů atrofovaná, což je dáno samotným školským systémem. Tento systém nevyvolává zdravou potřebu pedagoga k sebepoznání a k seberealizaci. Zákon zní: vnitřní realizace je klíčem k realizaci vnější. Ochota rozvíjet se a vzdělávat se je v současnosti ve stavu zárodku. Předpoklad pro vzdělávání a rozvíjení se v pedagozích existuje, ale školský systém, tedy jeho současný model neumožňuje, aby pedagogové plně zprovoznili tyto své schopnosti. Dle mého názoru dosavadní zkušenosti se vzděláváním pedagogů neměly nic společného se skutečnou psychologií. Jedná se spíše o primitivní asertivitu, kterou považuji za líčidlo na kuří oka. Již výše jsem zmínil několik podstatných věcí, které by bylo potřeba změnit, což je současný zaostalý model osobnosti pedagoga, atrofovaná schopnost učit se u pedagogů, školský systém, který je jedna velká chyba a za kterým ani v nejmenším nezaostává samotné ministerstvo školství. Dále je pak nutné změnit: 1. Větší přínos a zodpovědnost rodičů v procesu vzdělávání jejich dětí. 2. Jenom pedagog musí být tvůrcem školského procesu (nikoliv ministerstvo) a přebrat veškerou zodpovědnost za jeho funkčnost a úspěšnost. 3. Pedagogové musí mít jasně definované priority, hodnoty a podmínky, prostřednictvím kterých bude mít proces vzdělávání mladé generace maximální úspěšnost. 4. Zaostalý systém přípravy pedagogů (je třeba zvýšit úroveň kvality psychologické přípravy, více tréninku a reálné praxe, nácvik modelových situací, zvýšení kvality komunikačních dovedností). 5. Škola musí přestat být módní přehlídkou studentů. Základní a střední škola musí mít stylovou moderní uniformu pro své studenty, která bude napomáhat procesu výuky a zabrání zbytečnému odpoutávání pozornosti od důležitých věcí na to, kdo je v čem oblečený. 6. Studenti musí být aktivně vtaženi do bezprostředního procesu výuky. Na druhém stupni musí vzniknout soběstačná studentská samospráva, která bude určovat zpětnou vazbu a bude tak aktivně s pedagogy spoluvytvářet proces výuky Začít klást velký důraz na tělovýchovu studentů: zvýšit počet hodin, schopnosti a dovednosti studentů Škola musí začít formovat v dětech zdravý způsob života, to se týká především přehodnocení stravovacího systému ve školách. 9. Bylo nezbytné už včera zavést hodiny psychologie, komunikace a nácviku komunikačních dovedností. V neposlední řadě pak vřele doporučuji pedagogům absolvování dalších kurzů MUDr. Savčenka, protože nic lepšího na území České republiky ani Slovenska není. 1 Viz Škola Štětinina / 2 Můj návrh je systém Mareka Trávníčka (slovenský génius na tělovýchovu). -11-

14 Aktivita č. 2 DVPP P R E Z E N T A Č N Í D O V E D N O S T I P E D A G O G A Jedním z cílů projektu bylo prohloubení umění prezentace a komunikačních dovedností u pedagogických pracovníků s cílem zkvalitnění a zefektivnění výuky. Tato aktivita logicky navazovala na předchozí kurz Psychologická gramotnost pedagoga, který předpřipravil a odviroval jedince tak, aby mohl sám na sobě začít pracovat a své kompetence dále prohlubovat a rozvíjet. K tomuto dalšímu rozvoji a vzdělání mu pomohla námi zvolená lektorka Mgr. Art. Katarína Koledziaová, která se již více jak 17 let zabývá vedením kurzů týmové spolupráce. Ve svých kurzech se zaměřuje na práci s tělem, hlasem, textem, prostorem, skupinovou dynamikou a moderní metody zvládání negativních emocí. Své četné zkušenosti načerpala mimo jiné i při práci moderátorky v televizi. Vzdělávací kurz v rozsahu 10 vyučovacích hodin rozdělených do dvou dnů byl zaměřen na rozvoj potenciálu komunikace (na práci s vlastním tělem, hlasem, prostorem). Zaměřil se na základní dovednost, které se v rámci pedagogického vzdělávání věnuje minimální pozornost. Samotný trénink komunikačních a prezentačních dovedností byl sestaven z jednotlivých bloků, které na sebe logicky navazovaly a byly realizovány zážitkovou formou učení. Pedagogové si mimo jiné mohli vyzkoušet vlastní prezentaci na kameru a následně jim byla poskytnuta zpětná vazba, což mnozí z nich zažili poprvé a velmi to ocenili. Účastníci mohli hodnotit nejen sami sebe, ale i své kolegy, a tak měli vlastně dvojí zpětnou vazbu. Kromě ní se učitelům dostaly do rukou i nástroje účinné verbální i nonverbální komunikace, nástroje asertivity a také možnosti práce s hlasem, které frekventanti kurzu dostatečně neovládali. Tento dynamicky probíhající trénink byl obohacen spoustou praktických i relaxačních cvičení. Program absolvovalo 14 skupin čítajících celkem 141 účastníků z řad pedagogických pracovníků z okresu Bruntál. Špatní lidé nejsou, jsou lidé, kterým nerozumíte či nechcete rozumět z nedostatku Vaší duševní síly. Lektor kurzu -12-

15 Mgr. Art. Katarína Koledzaiová Lektor kurzu Štruktúra programu, ktorý firma Educo zaradila do svojho projektu zameraného na pedagogických pracovníkov, bola z môjho pohľadu ako dodávateľa tréningu Prezentačné zručnosti pedagóga kvalitne premyslená, presne zacielená a profesionálne zrealizovaná. Je to alarmujúce, nakoľko pedagógovia používajú svoj hlas aj telo niekoľko hodín denne, musia komunikovať minimálne s tromi rôznymi sociálnymi skupinami (študenti, pedagogický zbor, rodičia študentov) bez akejkoľvek teoretickej a praktickej prípravy a skúsenosti. Počas štúdia na pedagogickej fakulte sa kladie dôraz predovšetkým na učivo a to, ČO budú hovoriť lakom, a zabúda sa na to, nakoľko je důležité, AKO tieto informácie podajú. Je dokázané, že až 93 % informácií sprostredkovávame prostredníctvom svojho tela a hlasu. Sú to nástroje, ktoré by mali pedagógovia dokonale ovládať. V rámci tréningu prezentačných zručností sa pedagogovia učia narábať práve s technológiami komunikácie, prezentácie, prácou s telom a hlasom tak, aby mali pre nich tieto znalosti a zručnosti čo najväčšie využitie v praxi. Aby ich vedeli využívať a mali čo najefektívnejší dosah na svojich poslucháčov. Na tréningu sa zameriavam na ich individuálne potreby v tejto oblasti, očakávania a otázky, ktoré zaraďujem do vopred pripravenej a vypracovanej štruktúry. Spojenie týchto dvoch rovín umožňuje maximálny dopad a dosah na ľudí, ktorí sa tréningu zúčastnia. Hneď na úvod sme porovnali vzájomné vklady, obavy aj očakávania a plynulo ich zaradili a pracovali s nimi v rámci výcviku. Jednotlivé aktivity boli doslova šité na mieru jednotlivých skupín, s ktorými sme pracovali. Spätná väzba po ukončení každého tréningu to potvrdzuje. Ocenili najmä praktickú časť, ktorá poskytla neoceniteľnú možnosť pozrieť sa na svoje reálne komunikačné zručnosti a zacielila ich pozornosť na konkrétne možnosti vylepšenia týchto zručností. Čo sa týka štruktúry tréningu, teoretická časť sa striedala s praktickými ukážkami. Prakticky sa pracovalo najmä v okruhu týchto oblastí: 1.neverbálna komunikácia 2.verbálna komunikácia reč tela, profil jednotlivca (gestá, mimika, držanie tela, očný kontakt...), význam, osobná korekcia telo a priestor (vzdialenosti, miesto, zaplnenie priestoru, reč priestoru, predmety v priestore) reč (tvorba hlasu kde a ako sa tvorí tón, význam farby hlasu, ako si nezničiť hlasivky) intonácia, tempo, dôraz, pauzy, hlasová dynamika, (teória plus konkrétne cvičenia na rozvoj dynamiky a dôrazu, významu slova, skryté významy) text, praktická práca s textom, spätná väzba videonahrávky nahrávanie spracovaného textu jednotlivými aktérmi, uvedomenie si vlastného hlasu, postoja, kvalitu a nedostatky vo svojej verb. a neverb. komunikácii (sebapozorovanie a sebauvedomenie) tréma ako na ňu, konkrétne príklady Moja skúsenosť po odvedení týchto kurzov ma upevnila v presvedčení, že tento tréning sa presne trafil do medzery v pedagogickom vzdelávaní. Poskytuje možnosť maximálne skvalitniť a uľahčiť pedagogickým pracovníkom kontakt so žiakmi, prezentáciu učiva, komunikáciu s kolegami a rodičmi detí. Z môjho pohľadu je potrebné zmeniť prístup k príprave na povolanie pedagóga a zaradiť takýto typ tréningu (prezentačné zručnosti, komunikačné zručnosti) do základných osnov alebo minimálne povinne absolvovaných výcvikových programov. -13-

16 Aktivita č. 3 DVPP T V O R B A A P R E Z E N T A C E V Ý U K O V Ý C H M A T E R I Á L Ů S V Y U Ž I T Í M I C T Třetí velmi důležitou aktivitou pro komplexní vzdělávání v projektu, která už stavěla na psychologicky gramotném pedagogovi schopném kvalitní verbální i nonverbální prezentace, byla Tvorba a prezentace výukových materiálů s využitím ICT. Tento program má být pro pedagoga pomocníkem při tvorbě ŠVP i vlastních výukových materiálů. V kurzu se pedagogové naučili, jak pracovat s programem EduBase, který jim umožňuje obohatit samotný výklad, vytvořit interaktivní prezentaci učiva, dále vypracovat různé formy testů a otázek, jež mohou být rovnou on-line vyhodnocovány, pracovní listy k danému učivu a všechny vytvořené materiály ukládat do knihoven, kde mohou sloužit k e-learningu. Tímto nástrojem lze docílit zefektivnění procesu výuky, názornosti, její rozmanitosti, a tak lépe, interaktivní a pestřejší formou, žáky vzdělávat pro ně příjemným, moderním a zajímavým způsobem. Lektorem tohoto kurzu byl Mgr. Zdeněk Škůrek, který sám působí jako pedagog na 1. stupni ZŠ a práci s ICT se intenzivně věnuje nejen v rámci své profese. Aktivita byla rozdělena do 10 setkání po 3 vyučovacích hodinách. Absolvovalo ji celkově 103 pedagogů v 9 skupinách. -14-

17 Mgr. Zdeněk Škůrek Lektor kurzu S vlivem technologií se proměňuje prostředí, v němž žijeme, a tedy i prostředí, v němž se odehrává vzdělávání. Mění se vlastnosti žáků, výukové cíle a díky současnému způsobu života i množství informací, s jejichž nárůstem se přímo úměrně zvyšují nároky na žáky i jejich učitele Pedagogové jsou nuceni upravovat či dokonce přetvářet metody a formy své práce tak, aby do svých svěřenců nenásilným a přece účinným způsobem vtiskli vše, co budou pro život potřebovat. Jejich další sebevzdělávání a proškolování v mnoha oblastech se tedy stává nutností. Jednou z výše zmiňovaných oblastí je i počítačová gramotnost a využívání prostředků ICT ve výuce. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se několik škol okresu Bruntál zapojilo do rozsáhlého projektu krnovské společnosti EDUCO CENTRUM spolufinancovaného Evropskou unií s názvem ROZVOJ KOMPETENCÍ PEDAGOGA=CESTA K MODERNÍ ŠKOLE, který je zaměřen na zkvalitnění výuky a realizován v několika různě zaměřených kurzech. Právě kurz Tvorba a prezentace výukových materiálů s využitím ICT si kladl za cíl rozšířit učitelům obzor v oblasti využívání moderních technologií a posunout tak učební proces o kus dál. Učitelé byli v deseti lekcích seznamováni s programem EDUBASE, jež v sobě zahrnuje: Přípravu výukových materiálů prostřednictvím textového a obrázkového editoru vkládání internetových odkazů i celých souborů (videoukázky, hudební soubory, prezentace) možnost systematicky třídit, uchovávat a prezentovat připravené materiály s využitím zajímavých nástrojů přípravu testovacích otázek k danému učivu v několika provedeních sestavení písemných testů a jejich variace tisk učebních materiálů e-learning se všemi výše zmíněnými možnostmi (prohlížení, tisk, testování s následným vyhodnocením) sdílení vytvořených materiálů mezi pedagogy možnost pracovat s programem z domova Shrnuto a podtrženo, program by měl učitelům do budoucna šetřit práci i čas, a přitom udělat výuku poutavější, zábavnější a v konečném důsledku efektivnější. Je však třeba zmínit fakt, že i zde je něco za něco. Aby tento nástroj mohl své poslání plnit co nejlépe, je nutné dokonale pochopit jeho filozofii, překonávat řadu technických úskalí a především obětovat čas - dnešnímu člověku tolik drahocenný. Cílem této aktivity nebylo získat všechny zúčastněné pro práci s programem EDUBASE, ale dát jim možnost poznat nový nástroj, podrobně se s ním seznámit a pochopit, v čem tkví jeho síla. Zodpovědně mohu prohlásit, že mnohým se to podařilo a v současné době jej při své práci využívají. -15-

18 ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17 Co nám dala první spolupráce s EDUCO CENTREM? Účastí na projektu Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole jsme zahájili dlouhodobý vzdělávací cyklus pro učitele. Cílem je reagovat na současné potřeby vzdělávání a zároveň systematicky zvyšovat kvalitu poskytovaných vzdělávacích služeb na naší škole. Už teď můžu říci, že se nám přistoupení k projektu vyplatilo, změna je patrná. První aktivita, zaměřená na rozvoj psychologické gramotnosti pedagogů, byla svým pojetím velmi netradiční a troufám si tvrdit, že nikdo z nás nic podobného nezažil. Nešlo o psychologické strategie směrem k žákům, zaostřeno bylo na psychickou odolnost pedagoga. MUDr. V. Savčenko nám předal jednoduché technologie jak zvládnout krizové situace, mít při nich nadhled a hlavně začít sám u sebe. Na tuto situaci jsem připravený., Snaha se nepočítá., to jsou jen některé z hlášek, které kolují po škole od té doby stále. Kurz významně nastartoval pozitivní změny v části pedagogického sboru, některé už i zdomácněly. Druhá aktivita byla zacílena na velkou slabinu současné profesní přípravy pedagogů, kterou je nedostatečný trénink prezentačních dovedností. Vždyť přece efektivní využití základních nástrojů každého pedagoga prostoru, pohybu, hlasu, mimiky - výrazně usnadňuje jeho práci a aktivizuje žáky. Zde bylo patrné, že časový rozsah nastínil možnosti, ukázal směr, ale nebyl schopen zanechat více dlouhodobých dovedností. Víme však, na co se dál průběžně zaměřovat. -16-

19 Třetí aktivitou byl modul Tvorby a prezentace výukových materiálů s využitím ICT. Plody náročného 30 hodinového kurzu sklízíme již teď, a to v podobě tvorby digitálních učebních materiálů (DUM), které jsou součástí výstupu projetu EU peníze školám. Naši učitelé zpracovávají 1260 dumek v programu EDUBase, jehož výhodou je možnost při výuce zpracované téma vytisknout, prezentovat na interaktivní tabuli nebo využít webového rozhraní pro domácí přípravu. Vedle učebního textu, metodiky, zkráceného zápisu, umožňuje program také procvičování, při kterém je žák krok za krokem veden k výsledku a samozřejmě testování, jehož výsledky může učitel kontrolovat. Ve finále kurz vedl také k výrazně vyšší úrovni využívání ICT prostředků při výuce. Realizace tohoto projetu nás učitele posunula o dosti velký kus dopředu, ale také jasně ukázala další oblasti, na které je potřeba se při vzdělávání pedagogů zaměřit. Mgr. Karel Handlíř ředitel školy Při pohledu do skutečné praxe mě v pozitivním slova smyslu nejvíce překvapilo, že snaha se nepočítá. Účastník kurzu -17-

20 ZŠ Bruntál, Jesenická 10 Ve strategickém plánu rozvoje školy jsme si vytkli za cíl seznamovat pedagogy s novými trendy v oblasti vzdělávání a výchovy a odborně je připravovat pro jejich náročné povolání. Zapojením se do projektu jsme garantovali plnění tohoto strategického plánu. Tento projekt přinesl i nemalé finanční úspory v oblasti DVPP a v neposlední řadě velmi pozitivně hodnotíme posilování interpersonálních vztahů při společném školení. 1. Prohlubování psychologických kompetencí. Celkové hodnocení kurzu bylo velmi dobré. Dopad tohoto školení je patrný ještě dnes tedy rok po té. 2. Trénink prezentačních dovedností Celkové hodnocení kurzu bylo dobré. Déle trvalo odblokovat posluchače a vytvořit vhodné klima k práci. Služebně mladší učitelky si během kurzu uvědomily osobní nedostatky a chyby v oblastech prezentačních dovedností a společně pracovaly na odstranění chyb, které jim brání v profesionálním vystupování. -18-

21 3. Tvorba a prezentace výukových materiálů s využitím ICT Vybraných deset pedagogů s různým stupněm znalostí používání ICT ve výuce bylo připraveno se v této oblasti zdokonalit, prohloubit své znalosti či získat nové poznatky v této oblasti. Dosažené výsledky školení byly hodnoceny spíše průměrně. Software, který byl součástí nabídky, nebyl dokonalý a jeho nedostatky se projevovaly již při samotném školení. Dopad školení byl různý. U méně zkušených se projevila větší zručnost pracovat na počítači, možná se jim podařilo odstranit i bariéry obav z počítačů. U skupiny, která byla na vyšší úrovni využívání PC, nebyl zaznamenán zřetelný posun. Mgr. Miroslav Šimůnek ředitel školy V pozitivním smyslu mě překvapilo, že z každé situace se člověk může dostat svým sebepozorováním, pozorováním, kreativitou. Účastník kurzu -19-

22 ZŠ Bruntál, Okružní 38 Zhodnocení projektu Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole Celý projekt obsahoval tři moduly: 1) Modul Prohlubování psychologických kompetencí pedagoga obsahoval aktivity z oboru psychologie pod vedením MUDr. Vladimíra Savčenka. Ty měly podnítit pedagogy k posílení vlastního sebeprožívání, sebehodnocení i sebevědomí. Také měly poskytnout pedagogům pomocí situačních modelových situací návody ke zvládání konfliktních stresových situací, které je mohou potkávat v jejich každodenním životě, v zaměstnání i v soukromí. MUDr. Vladimír Savčenko je autorem unikátních vzdělávacích programů. Své zkušenosti z oblasti psychologie předává v podobě psychotechnologie. Ta je návodem pro vyrovnání se s náročnými pracovními nebo životními situacemi. Tento modul se setkal s obrovským ohlasem a pedagogové dlouho vzpomínali na chvíle strávené v blízkosti tohoto člověka. Modul přiměl pedagogy více se zabývat svým vlastním nitrem. 2) Prezentační dovednosti pedagoga V tomto modulu se pedagogové měli pomocí speciální psychotechnologie zbavit nejrůznějších komplexů a postojů, které jim brání využít efektivně jejich celého svého potenciálu. Modul se setkal s velkým ohlasem, lektorka díky své profesní orientaci a zkušenosti pomohla velmi vhodným způsobem všem pedagogům, aby jejich jednání s žáky a rodiči bylo skutečně konstruktivní. Modul tak nepřímo pomohl zejména kolegům, kteří si potřebovali své sebevědomí zvýšit. -20-

23 3) Tvorba a prezentace výukových materiálů s využitím ICT Pedagogové v tomto modulu pracovali pod vedením dvou zkušených lektorů, kteří je naučili na počítači v programu EduBase vytvářet své vlastní učební materiály, testy a prověrky s aplikovatelností na on-line testování a vyhodnocení za užití prezentačních nástrojů jako je interaktivní tabule, dataprojektor, V celé řadě pedagogů to vyvolalo snahu a chuť vytvářet vlastní otevřené materiály, které mohou využívat nejen oni, ale i jejich kolegové a žáci. Všechny tři aktivity nám svým způsobem obohatily naši pedagogickou práci. V některých případech pomohly při zvládání konfliktů a konfliktních situací. Stejně tak i rozvíjení technických dovedností padlo na úrodnou půdu. Mgr. Inka Novotná, zástupce ředitele Moc příjemný seminář. Žádná ztráta času, 100% úroveň. Takovou výuku bych zařadila na pedagogické fakulty. Účastník kurzu -21-

24 ZŠ Bruntál, Cihelní 6 Naše škola se do projektu zapojila na počátku školního roku Prvním seminářem byl 3 denní pobyt v Sepetné. Téma vzdělávací akce Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků bylo přijato s velkým očekáváním. Ohlasy předchozích účastníků byly velmi rozporuplné. Lektor Dr. Savčenko si připravil takové aktivity, které pro nás znamenaly sáhnout si do své vlastní psychiky a rozebrat své vlastní pocity. A to není vůbec jednoduché. Přes počáteční napětí byly ohlasy velmi pozitivní. V pedagogickém sboru jsou stále živé některé slovní obraty či fráze, které Dr. Savčenko používal. Další téma Tvorba a prezentace výukových materiálů s využitím ICT bylo zahájeno v měsíci říjnu Pedagogové byli rozděleni do 3 skupin zhruba po 10 účastnících. Byli seznamováni s programem EduBase. Výběr tohoto programu se nám jevil jako ne příliš šťastný. V naší škole již několik let pracujeme s již vyzkoušenými podobnými programy. Naši pedagogové jsou v této oblasti dlouhodobě vzděláváni. Přesto i EduBase některé kolegy oslovila a snaží se při své práci tento program aplikovat. -22-

25 V březnu 2011 jsme absolvovali poslední naplánovanou vzdělávací akci v rámci tohoto projektu, a to Prezentační dovednosti pedagoga. V méně početných skupinách jsme pracovali s tělem, hlasem a se zvládáním emocí. Tento seminář byl pedagogy hodnocen velmi kladně. Po absolvování semináře měl každý pocit, že naučené techniky může ihned použít nejen v profesním životě, ale i v soukromí. Také výběr lektorky byl hodnocen velmi vysoko. Závěrečná aktivita Praktická prezentace na dané téma a následný rozbor nás motivoval k vytvoření týmu pedagogů ve škole, který se bude zaměřovat na prezentování školy na veřejnosti. Celý projekt hodnotíme jako velmi přínosný. Je to obrovská příležitost pro pedagogy ke vzdělávání se v oblastech, které ovlivňují nejen jejich život profesní, ale i soukromý. Myslím, že se také tím naplňuje krédo naší školy Vzdělaný učitel = vzdělaný žák, Spokojený učitel = spokojený žák. Mgr. Miroslava Mohrová zástupkyně ředitele Při pohledu do skutečné praxe mě v negativním smyslu nejvíce překvapilo konstatování, že trousím obiloviny. A ona je to pravda. Účastník kurzu -23-

26 Závěrem Cílem této brožury bylo především prezentovat a věcně zhodnotit výstupy a výsledky projektu Rozvoj kompetencí pedagoga=cesta k moderní škole. Zároveň jsme ale ve Vás, čtenářích, chtěli podnítit zájem o oblast dalšího vzdělávání, a to v souvislosti s jeho kvalitou, interaktivitou, návazností a dostupností. Námi nabízené kurzy jsou zážitkové, zaměřené do praxe a cílené na potřeby a požadavky běžného pedagoga. Realizací tohoto projektu vznikl ucelený vzdělávací systém DVPP, který svým obsahem a náplní jednotlivých kurzů zaplnil mezeru v nabídce systému DVPP v některých chybějících oblastech. Tím, že byly jednotlivé aktivity vytvořeny na základě poptávky a podrobné analýzy mezi pracovníky jednotlivých zúčastněných škol, mohli jsme projekt co nejlépe nastavit dle aktuální potřebnosti školám přesně na míru. Což se nám dozajista podařilo. Svědčí o tom i posun a výsledky jednotlivých zapojených škol, které se našeho projektu účastnily, a tak byly všechny námi nabízené aktivity pilotně odzkoušeny a ověřeny v praxi. V rámci námi nastaveného systému lze na tento projekt plynule navázat dalšími vzdělávacími aktivitami, stavějícími na již dosažených vědomostech, znalostech a kompetencích pedagogů. Ti vznášejí ze své praxe vycházející požadavky na následné další vzdělávání v nových oblastech, ale také na prohlubování a upevňování již získaných znalostí, dovedností a celkových kompetencí. Na tyto jejich požadavky naše firma pohotově reagovala a v současné době již probíhá navazující projekt Rozvoj kompetencí pedagoga II., v němž si pedagogové dále prohlubují a zdokonalují své znalosti a dovednosti v oblasti psychologické gramotnosti, cílené tentokrát na klima školy a komunikaci s rodiči a žáky, dále v oblasti ICT, kdy rozvíjejí své dovednosti při práci s interaktivní tabulí. Poslední, velmi potřebnou a poptávanou aktivitou, je kurz zaměřující se na efektivní učení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Do budoucna byl schválen i projekt s názvem Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků čtyř základních škol v okrese Bruntál. Na samotný závěr bychom chtěli poděkovat účastníkům jednotlivých pilotních výuk, jejichž přínos, zejména ve zpětné vazbě, byl pro potvrzení praktičnosti a užitečnosti jednotlivých témat nezastupitelný. V neposlední řadě naše poděkování patří i všem spolupracujícím osobám, především lektorům a metodikům (garantům), za jejich profesionální přístup plný přínosů a inspirace pro výuku i pedagogy samotné. -24-

27

28

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011 ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011 Název projektu: Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Realizátor projektu: EDUCO CENTRUM s.r.o. Název operačního programu: OP Vzdělávání pro

Více

Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice

Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice realizuje do ledna 2009 projekt Modernizací a inovací výuky k rozvoji klíčových kompetencí žáků (INFORMACE - INSPIRACE - INOVACE) Projekt

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II.

Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. Tato příloha řeší rozpracování následujících vzdělávacích programů: 1. Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. 2. Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1142/IZS 2006 Praha 24. dubna 2006 S c h v a l u j e:... Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra, v.r. V Z

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků - určeno pro CS: pedagogičtí

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

ČÁST II. Manažerské dovednosti

ČÁST II. Manažerské dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST II. Manažerské dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Manažerské dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu výběrového řízení budou

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

4. Ná vrhová č á st KAP 1

4. Ná vrhová č á st KAP 1 4. Ná vrhová č á st KAP 1 Podklád pro jednání Práčovní skupiny vzdělávání, dne 16. 2. 2017. Obsah Podklad pro jednání Pracovní skupiny vzdělávání, dne 16. 2. 2017... 1 Obsah... 1 1. Úvod a metodologie...

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy:

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Projekt: Cesta rozvoje středních škol v JmK CZ.1.07/1.3.10/02.0041 název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Počáteční vzdělávání číslo oblasti podpory: 7.1.3 název

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice Zpráva o realizaci projektů, do kterých se Základní škola a Mateřská škola zapojila. Zavedení informačního a

Více

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Grantový projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Registrační číslo projektu:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: Projektový záměr. Název projektu: EU peníze školám

Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: Projektový záměr. Název projektu: EU peníze školám Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: 47258365 Projektový záměr Název projektu: EU peníze školám Zpracoval: Mgr. Václav Kuneš 7.1.2011 Číslo výzvy: 21 Název programu: Operační program

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

Základní údaje o projektu

Základní údaje o projektu OPRLZ 3.1 1. výzva Základní údaje o projektu Název projektu Změna koncepce školy vytvoření moderního vzdělávacího systému a komplexních podmínek pro úplnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Náš projekt Centrum integrované podpory

Náš projekt Centrum integrované podpory Kliknutím lze upravit styl. Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006

Více

Přehled šablon Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Přehled šablon Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přehled šablon Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Úvod Veškeré informace (např. znění výzvy, přehled kontaktních osob, vzorové dokumenty pro příjemce) budou zveřejněny

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem ze systému vzdělávání podpořit žáky se specifickými

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky představují agregovaný výstup z výzkumu potřeb mateřských škol uskutečněné v období listopad 2015

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Název poskytovatele dotace Název dotačního programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi učiteli účastníky akcí RKC LK.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi učiteli účastníky akcí RKC LK. Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi učiteli účastníky akcí RKC LK. Skladba škol v libereckém kraji: Gym + SOŠ = 3 SOŠ = 27 SOŠ + SOU = 2 SOŠ + VOŠ = 7 Celkem... 39 Respondenti dotazníkového šetření:

Více

M u l t i m é d i a v e š k o l e

M u l t i m é d i a v e š k o l e P r e z e n t a c e p r o j e k t u M u l t i m é d i a v e š k o l e Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.07/22.0027 Datum zahájení projektu: 1. 1. 2009 P r o g r a m Uvítání účastníků Představení nositele projektu

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Anotace Projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více