Inspirativní přehled projektů v sociální a dopravní oblasti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inspirativní přehled projektů v sociální a dopravní oblasti"

Transkript

1 Inspirativní přehled projektů v sociální a dopravní oblasti Vytvořeno pro obce jako inspirace pro přípravu projektů financovaných přes MAS z IROP v letech Níže uvedené projekty byly realizovány v letech podle pravidel minulého programovacího období. Podobně zaměřené projekty bude možné přes MAS realizovat také v letech Konkrétní podmínky pro žadatele však budou upřesněny při vyhlášení jednotlivých výzev. Autoři přehledu: MAS Třešťsko, MAS Podhůří Železných hor, MAS Královská stezka, MAS Oslavka, MAS Zubří země, Jakub Mareš. Datum: Použité zdroje informací: - - Další informace o jednotlivých projektech (viz dílčí odkazy na webové stránky) 1

2 A. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Příklad A.1 Název projektu: Centrum sociálních služeb Prunéřov Příjemce: Město Kadaň Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): V rámci projektu byla zrekonstruována část objektu v Prunéřově, v níž jsou od té doby poskytovány sociální služby: terénní programy, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborné sociální poradenství. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: prosinec 2012 červen Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl 2.1 2

3 Příklad A.2 Název projektu: Krajanka, (re)start pracovního života integrační sociální podnik Příjemce: Bronislava Šafaříková Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Cílem projektu bylo vytvořit sociální podnik, který slouží jako tréninkové pracovní prostředí pro osoby z cílových skupin (osoby nezaměstnané, s nízkou kvalifikací, rodiče na mateřské/rodičovské dovolené), kterým poskytuje možnost rozvíjet své pracovní kompetence a zvyšují tak svoji zaměstnanost. Hlavními výstupy projektu bylo poskytnutí tréninkového zaměstnání pro 3 osoby z cílových skupin, implementace principů sociálního podnikání, šíření povědomí o konceptu sociálního podnikání a podpora místních partnerství prostřednictvím podpory prodeje místních a regionálních produktů. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: březen 2013 únor Celkové výdaje projektu: - - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl 2.2 3

4 Příklad A.3 Název projektu: Terénní program Společný start Prunéřov u Kadaně Příjemce: Město Kadaň Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Tříletý projekt byl realizován v sociálně vyloučené lokalitě Prunéřov u Kadaně. Projekt byl zaměřen na osoby a rodiny žijící v lokalitě, která je ohrožena společensky nežádoucími jevy. V rámci projektu byly občanům poskytovány sociální služby formou terénní sociální práce zaměřené na poradenskou činnost, pomoc v krizových situacích, zlepšení sociálních dovedností, získání odpovědnosti za svá rozhodnutí a jednání, prosazování svých práv a zájmů, získání zaměstnání nebo jiného stabilního příjmu a zvýšení motivace ke změně své nepříznivé sociální situace. Projekt zahrnoval doprovodné (fakultativní) programy, ve kterých byla řešena problematika posilování a zlepšování rodinných a mezilidských vztahů, získání a udržení si pracovního místa, efektivního jednání s úřady a sociálního a právního poradenství. Cílovou skupinou byly přímo obyvatelé z lokality Prunéřov. Partnery projektu byly rodiče a děti Kadaně (občanské sdružení), Světlo Kadaň (občanské sdružení) a Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. - Rok(y) realizace nebo ukončení: září 2010 srpen Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl 2.1 4

5 Příklad A.4 Název projektu: Výstavba sociálních bytů Hrochův Týnec Příjemce: Město Hrochův Týnec Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Vystavění domu se šestnácti bytovými jednotkami pro vymezené skupiny obyvatel ve městě. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl 2.1 5

6 Příklad A.5 Název projektu: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Odry Příjemce: Město Odry Stručný popis výstupů projektu (co má být vytvořeno): V rámci projektu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Odry bude zřízeno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku let jako nová sociální služba ve městě. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Pojem nízkoprahové zařízení znamená zařízení, které je pro cílovou skupinu snadno dostupné. Služba se poskytuje bezúplatně. Sociálně slabé rodiny žijí po celém městě Odry i ve spádových oblastech, nejsou tedy situovány na jedno místo. Vedení města si tento problém plně uvědomuje a chce tuto nepříznivou situaci řešit zřízením nové sociální služby - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Děti a mládež z Oder a okolních spádových oblastí tak budou mít možnost zapojit se do různých nabízených aktivit, které budou poskytovány zdarma, což bude pro sociálně slabé rodiny a jejich děti výhodné. - Rok(y) realizace nebo ukončení: 2014 zatím nedokončen - Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : irop 2.1. Zdroj: 6

7 Příklad A.6 Název projektu: Sociální integrace na Vejprtsku Příjemce: Město Vejprty Stručný popis výstupů projektu (co má být vytvořeno): Výsledkem projektu budou služby, které jsou určeny sociálně vyloučeným občanům města Vejprty a dalších uvedených obcí. Sociální služby pomohou řešit rizika spojená se sociálním vyloučením a předcházet sociálně patologickým jevům. Sociální služby podpoří sociálně vyloučené obyvatele při návratu na trh práce a zvýší tak šance na jejich plnohodnotný život. Celkem bude z projektu podpořeno celkem 200 obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit Vejprtska. Od je ve Vejprtech v rámci IP Ústeckého kraje realizována Sociálně aktivizační služba, zcela zde chybí další služby sociální prevence. Projekt nově zavádí tyto služby sociální prevence: terénní programy, nízkoprahové zařízení pro mládež, odborné sociální poradenství. Realizací uvedených služeb bude zlepšována situace obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit Vejprtska, a to činnostmi, jež zvyšují šanci na vstup / návrat na trh práce. Zavedením služeb bude vytvořena základní nabídka podpůrných činností, které pomohou řešit krizové životní situace obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Činnosti jsou zaměřeny především na vysokou zadluženost domácností, závislost na sociálních dávkách a schopnost obstát na trhu práce. Projekt přispívá k lepšímu uplatnění na trhu práce, k posilování zodpovědnosti a soběstačnosti, k prevenci dalšího propadu obyvatel sociálně vyloučených lokalit Vejprtska. Projekt implementuje několik cílů ze Strategického plánu sociálního začleňování pro období , jež vznikl spoluprací partnerů v Lokálním partnerství Vejprty. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: Celkové výdaje projektu: Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : irop

8 Příklad A.7 Název projektu: Místo kde najdeme pomoc Příjemce: Město Valašské Klobouky Stručný popis výstupů projektu (co má vzniknout): Projekt Místo, kde najdete pomoc centrum sociálních služeb ve Valašských Kloboukách řeší důležitou součást občanského života, kterou je vytvoření kvalitního zázemí pro poskytování sociálních služeb a jejich uživatele. Stavební úpravy řeší zejména rekonstrukci budovy, kde jsou poskytovány sociální služby a modernizaci jejího vybavení a technického zázemí. Součástí projektu je i úprava pro smysluplné trávení volného času a aktivní odpočinkovou zónu pro občany města Valašské Klobouky a okolních obcí. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: Celkové výdaje projektu: neuvedeny - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : irop

9 Příklad A.8 Název projektu: Komunitní centrum Střítež Příjemce: Obec Střítež Stručný popis projektu: Jedná se o projekt zateplení budovy komunitního centra v obci Střítež - výměna oken, zateplení fasády a stropu. Zdroj: - Rok realizace: Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : V následujícím plánovacím období lze obdobný projekt financovat z IROP, specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Výhradně však pro aktivity poskytované jako registrované sociální služby vedoucí k sociální inkluzi. 9

10 Příklad A.9 Název projektu: Rekonstrukce bloků 8 v Chánově Příjemce: Město Most Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Projekt rekonstrukce bloku 8 a sociálních bytů v bl. 8 v Chanově řeší: 1. Rekonstrukci a zateplení bytového domu. Stavby, která se nachází na p.p.č. 6987/26, 6987/27 a 6987/28) v katastrálním území Most II. (699594). Staveniště bude umístěno v sídlišti Chanov - Most. Objekt se nachází na ul. Zlatnická č.p. 192, 193, 194. Místo stavby je ve vlastním stávajícím objektu, ve kterém bude rekonstruován stávající obvodový a střešní plášť se zlepšením jeho tepelných a estetických vlastností tj. dojde k modernizaci bytového objektu. 2. Výstavbu sociálních bytů v bloku 8 v Chánově. Dojde k úpravě stávajícího dispozičního řešení domu. Z původních zdevastovaných 24 bytových jednotek vznikne 36 sociálních bytů. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: Integrovany-operacni-program/6-5-Narodni-podpora-uzemniho-rozvoje-Cil- Konvergen/Rekonstrukce-bloku-8-v-Chanove - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

11 Příklad A.10 Název projekt: Poradenské centrum KHAMORO Příjemce: Havířov Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo):. Projekt Poradenské centrum KHAMORO jehož smyslem je vybudování prostor určených pro poskytování služeb poradenského centra. Projekt obsahuje veškeré stavební práce nutné k vybudování potřebných prostor a zároveň zařízení poradenského centra potřebným nábytkem a požadovaným vybavením. Služby centra v oblasti řešení následujících situací: - zadlužení - sníženého uplatnění osob na trhu práce - ztráty bydlení - stabilizace finanční situace - péče o děti a výchovných problémů - jednání na úřadech a v institucích Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: ukončení 12/ Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

12 Příklad A.11 Název projekt: Zřízení nových prostor pro denní centrum Azylového domu Bethel Příjemce: Frýdek-Místek Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo):. Pro lepší využití prostor azylového domu bude realizována přístavba vstupního schodiště, závětří, šatny, chodby a místnosti pro sprchový kout. Dále budou renovovány 2 stávající WC v přízemí, budou provedeny úpravy v denní místnosti, kde dojde k vybourání okna v denní místnosti, dále bude denní místnost vybavena kuchyňským koutem a bude pořízeno další nezbytné vybavení azylového domu. Cílovou skupinou projektu jsou lidé bez přístřeší, kteří kromě ubytování v ubytovně a noclehárně mohou využít denního centra, možnost provedení osobní hygieny a nabídku sociálních služeb. Realizací projektu dojde k rozšíření prostor denního centra a ke zlepšení podmínek využití denního centra pro větší počet osob z této cílové skupiny než dosud. Tyto osoby budou mít možnost samostatného vstupu do denního centra, budou moci využít nově vybudovanou šatnu k odkládání svršků, novou sprchu a 2 WC. V místnosti denního centra budou moci využívat nový kuchyňský kout a další nově pořízené vybavení. - Rok(y) realizace nebo ukončení: Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

13 Příklad A.12 Název projektu: Nevyužitá základní škola v obci Skřipov Příjemce: Obec Skřipov Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Projekt řeší sanaci budovy bývalé základní školy, která se nachází v pomyslném centru obce Skřipov u hlavní silnice spojující Bílovec a Opavu. V současné době již objekt neslouží svému účelu a není po několik let využíván. Součástí projektu je rovněž demolice drobné stavby umístěné v těsné blízkosti sanovaného objektu. Cílem projektu bylo sanace objektu s následným využitím jako budova pro občanskou vybavenost. V současné době by mohl být podobný projekt realizován při rozšíření využití o sociální služby vedoucí k sociální inkluzi, př. terapeutické dílny, komunitní centra vzdělávací se základním sociálním poradenstvím nebo adaptace nevyužívaných prostor na potřeby sociálního bydlení. - Rok(y) realizace nebo ukončení: 9/2013 7/ Celkové výdaje projektu: ,60 Kč - Dotace: ,39 Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

14 B. DOPRAVA CYKLOSTEZKY A BEZPEČNOST Příklad B.1 Název projektu: Cyklostezka Jindřichův Hradec Dolní Skrýchov Příjemce: Město Jindřichův Hradec Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Realizací projektu vznikl nový úsek cyklostezky v déle 850 m, který bezpečně propojil okrajovou část města Jindřichův Hradec s místní částí Dolní Skrýchov. Cyklostezka propojuje možnosti pro aktivní trávení volného času, dopravu do školy či zaměstnání, případně za dalšími službami ve městě. Na stezce je instalováno dopravní značení. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: duben 2010 září Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: dolni-skrychov - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

15 Příklad B.2 Název projektu: Bezpečná a bezbariérová zastávka s čekárnou na Kostelci Příjemce: Město Fulnek Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): V rámci projektu byla vybudována autobusová zastávka s čekárnou a bezbariérové chodníkové těleso o délce 30 m podél zastávky. Stávající čekárna byla po dokončení všech stavebních objektů odstraněny (odstraněno více čekáren). Bezbariérová zastávka s asfaltovou plochou s navrženou likvidací dešťových vod slouží jako obratiště autobusů. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: listopad 2014 květen Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: 1628/archiv=0&p1= Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

16 Příklad B.3 Název projektu: Revitalizace a rozšíření zastávkových stání v Karolince Příjemce: Město Karolinka Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): V rámci projektu bylo provedeno vybudování bezbariérových zastávkových stání s přístřeškem ve městě Karolinka. V rámci rekonstrukce a nové stavby byla provedena rekonstrukce pochozí vrstvy, vybudování bezbariérových přístupů k zastávkám, vybudování elektrického osvětlení a osazení nových přístřešků a označníků, včetně laviček na sezení. Cílem bylo zvýšit životní úroveň, ale především zkvalitnit infrastrukturu a postarat se i o bezpečí na zastávkách. Bylo vybudováno 6 nových zastávkových přístřešků a 4 zastávkové přístřešky byly zrekonstruovány. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: srpen 2009 prosinec Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

17 Příklad B.4 Název projektu: STAVBA STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY LIPŮVKA LAŽANY Příjemce: Obec Lipůvka Stručný popis projektu: Ze statistiky ŘSD a Policie ČR vyplývá, že pohyb chodců a cyklistů podél krajnice silnice I/43 (E461) Brno-Svitavy zejména mezi obcemi Lipůvka-Lažany je nanejvýš nevhodný a životu nebezpečný. Potřeba adekvátního řešení této situace je evidentní. Každodenní realitou jsou pohybující se desítky chodců a cyklistů. Zdroj: - Rok realizace: Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech V současném období jsou podporovány projekty obdobného typu z IROP specifický cíl 1.2. Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras jako alternativa k individuální automobilové dopravě, pokud jde o dopravu do zaměstnání, škol a za službami. 17

18 Příklad B.5 Název projektu: Cyklostezka Želechovice - Uničov propojení cyklostezek Uničovska s cyklotrasou č. 511, Želechovice Příjemce: Obec Želechovice Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Projekt byl součástí integrovaného projektu, jehož cílem bylo vybudovat novou cyklostezku mezi obcí Želechovice a městem Uničov, která propojuje existující páteřní síť cyklostezek a smíšenou komunikací pro pěší a cyklisty v regionu Uničovska s cyklotrasou č.511. Délka nově vybudované komunikace na katastru obce je 1,0896 km (celková délka cyklostezky v rámci integrovaného projektu je 1,88271 km). Separací cyklistické dopravy ze silnice II. třídy č.446 mezi Uničovem a Želechovicemi došlo ke zvýšení bezpečnosti dopravy a ke snížení dopravní nehodovosti. Předmětná trasa je využívána nejen obyvateli obce a města, kteří dojíždějí z/do obce a z/do města za prací, do škol, za nákupy, úředními záležitostmi, volnočasovými aktivitami, ale i turisty, kteří do regionu zavítají. Zdroj: zelechovice.html - Rok(y) realizace nebo ukončení: Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

19 Příklad B.6 Název projektu: Osvětlení přechodů pro chodce v Mostě Příjemce: Most Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Hlavním výstupem projektu byla realizace osvětlení tří přechodů na křižovatkách s ulicí Rudolická. Jedná se o křižovatky s ulicemi Barvířská, K. H. Máchy a V. Řezáče. Projekt řešil instalaci nových svítidel, pokládku nových kabelů pro nová svítidla včetně zemních prací.. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: Integrovany-operacni-program/6-5-Narodni-podpora-uzemniho-rozvoje-Cil- Konvergen/Osvetleni-prechodu-pro-chodce-v-Moste - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

20 Příklad B.7 Název projekt: Bezpečnost pro pěší na komunikacích Proskovická a Mitrovická Příjemce: Ostrava Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Hlavním cílem projektu je zkvalitnit dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost v obci Stará Bělá. Specifickým cílem investice je zvýšit bezpečnost silničního provozu a odstranění bodových závad z hlediska bezpečnosti. - Rok(y) realizace nebo ukončení: Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

21 Příklad B.8 Název projektu: Výstavba chodníků a komunikací v obci Pržno trasa A,B 2. etapa Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Realizací projektu došlo k vybudování chodníkových těles a zálivu pro autobusovou zastávku v obci Pržno podél silnice třetí třídy III/48425, a to v celkové délce cca 650 m. Dále byl vybudován záliv pro autobusovou zastávku včetně veškeré příslušné infrastruktury. Hlavním cílem projektu je tak mimo jiné zajištění bezpečného a bezbariérového pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace podél často využívané komunikace a současné zvýšení bezpečnosti dopravy v daných úsecích. Výstupy projektu budou tedy určeny zejména obyvatelům obce Pržno, ale i dalším osobám, které se v dané lokalitě z různých důvodů pohybují. Tento popisovaný projekt navazuje na již dříve vybudovaná chodníková tělesa podél komunikací v centru obce a jeho blízkém okolí Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: 11/ / Celkové výdaje projektu: ,02 Kč - Dotace: ,- Kč - Odkaz: vystavba-chodniku-a-komunikaci-v-obci-przno-trasa-quot-a-b-quot-2-etapa/ - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl 1.2 Zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy 21

22 Příklad B.9 Název projektu: Zvýšení bezpečnosti vybudováním přechodů pro chodce na silnici I/11 v Ropici Příjemce: Obec Ropice Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): zvýšila se bezpečnost provozu na silně frenkventované tranzitní silnici 1/11 v obci Ropici formou vybudování přechodů pro chodce v části obce - zastávce Centrum a v lokalitě zastávka U školy. Přechody jsou osvětlené, zúžené na rozměr 3 m šíře vozovky, doplněné optickou psychologickou brzdou V18. Při čekání na přechodu budou navíc chodci chráněni stavebním systémem z betonových dílců. Současně byly upraveny bezbariérové chodníky navazující na přechod o šíři 4 m. Navržené technické řešení je koncipováno s ohledem na bezpečnost, rychlost realizace, finanční náročnost a vhodnost řešení pro dané lokality. - Rok(y) realizace nebo ukončení: 10/ / Celkové výdaje projektu: ,- Kč - Dotace: ,- Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

23 Příklad B.10 Název projektu: Cyklostezka Bečva, úsek Prosenice - Grymov Příjemce: Obec Prosenice Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): došlo k vybudování nové smíšené stezky pro chodce a cyklisty z obce Prosenice ve směru na Grymov až k přemostění řeky Bečvy. Cyklostezka byla realizována částečně v intravilánu obce (v délce cca 180 m), dále po stávající účelové komunikaci na rozhraní s extravilánem a následně podél silnice III/43415 v extravilánu (v délce cca 630 m). Vybudováním stezky byla zajištěna dopravní návaznosti chodců a cyklistů: Napojení na cyklotrasu Bečva, která je vedena bezprostředně za přemostěním Bečvy podél jejího levého břehu. Zvýšení bezpečnosti na Jantarové stezce, která je nyní v dotčeném úseku vedena přímo po silnici III. třídy. Dále stezka navazuje na záměr obce Radslavice Smíšená stezka Radslavice Grymov. Z výše uvedeného vyplývá, že využití stezky pro chodce a cyklisty zahrnuje jak turistickou, tak místní funkci. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: 09/ / Celkové výdaje projektu: ,- Kč - Dotace: ,12 Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

24 Příklad B.11 Název projektu: Vybudování cyklostezky Radslavice - Grymov v trase Jantarové stezky Příjemce: Obec Radslavice Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Cílem projektu bylo vybudování kvalitní infrastruktury pro bezmotorovou dopravu v trase dálkové trasy Jantarové stezky v úseku mezi obcemi Radslavice a Grymov pro účely každodenního využívání v rámci produktivních činností i trávení volného času. Vybudování tohoto úseku přispělo k vybudování části páteřního úseku regionálně významné cyklostezky, čímž došlo k eliminaci počtu cyklistů jedoucích po frekventované silnici III. třídy, a tím eliminaci rizika vážných dopravních nehod. Cílovou skupinou jsou obyvatelé obce Radslavice, MAS Záhoří-Bečva, ORP Přerov, návštěvníci a turisté regionu. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: 06/ / Celkové výdaje projektu: ,- Kč - Dotace: ,- Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

25 Příklad B.12 Název projektu: PŘESTUPNÍ AUTOBUSOVÝ-ŽELEZNIČNÍ TERMINÁL KONSTANTINOVY LÁZNĚ Příjemce: Obec Konstantinovy Lázně Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): došlo ke zrekonstruování a zhodnocení tohoto prostoru, došlo k vytvoření přestupního terminálu mezi různými druhy veřejné dopravy (autobus, železnice) a k vytvoření efektivního napojení mezi veřejnou dopravou a dalšími ekologicky šetrnými druhy dopravy. Podstatně byla zhodnocena i místní infrastruktura pro veřejnou dopravu bylo vybudováno kryté stání u zastávky autobusu včetně WC a zajištěno bylo také dostatečné osvětlení celého prostoru. Pobyt zde zpříjemňuje i další mobiliář - lavice, odpočívadlo, odpadkové koše, běžná informační tabule a elektronické informační tabule. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: 02/ / Celkové výdaje projektu: ,93 Kč - Dotace: ,99 Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

26 Příklad B.13 Název projektu: Úprava dopravní situace pro zvýšení bezpečnosti chodců na sil. I/56 v obci Kozmice Příjemce: Obec Kozmice Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): V rámci projektu dojde k vybudování těchto bezpečnostních prvků: - vyznačení nového přechodu a chodníku pro pěší se zábradlím u nízkopodlažní panelové zástavby, osazení přístřešku autobusové zastávky pro cestující, - nasvětlení stávajícího a nového přechodu (nasvětlení přechodu způsobí pozitivní kontrast chodce a přechodu, vede řidiče automaticky ke snížení rychlosti jízdy a zvýší se bezpečnost chodců při přecházení) a osazení dvou ukazatelů rychlosti projíždějících vozidel na začátku a konci obce, - světelné signalizační zařízení u přechodu v křižovatce - Rok(y) realizace nebo ukončení: Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) PROGRAMOVÝ RÁMEC FIN. ALOKACE: cca 42 500 000 Kč Fiche 1 BEZPEČNOST DOPRAVY A CYKLODOPRAVA Bezbariérový přístup zastávek Zvuková

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014 2020 III. OPZ II. PRV I. IROP I.1 - Podpora hasičů I.2 - Podpora vzdělávání I.3 - Sociální infrastruktura

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Programový rámec pro Integrovaný operační program (IROP)

Programový rámec pro Integrovaný operační program (IROP) Programový rámec pro Integrovaný operační program (IROP) PLÁNOVANÁ ALOKACE PRO OBDOBÍ 2016(2017) 2023: 23.332.008 Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce) 1. Základní školství 35,00% 8 166 202,80 Kč

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

3.4. Programové rámce

3.4. Programové rámce ŽP 3.4. Programové rámce Kapitola obsahuje programové rámce operačních programů IROP, PRV, Zaměstnanost a Spolkové a zájmové skupiny 2.1 Podpora komunitního života Vazba na specifický cíl IROP 2.1/4.1

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2008 a 1. pololetí 2009 Specifikace výzev. Červen 2008

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2008 a 1. pololetí 2009 Specifikace výzev. Červen 2008 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2008 a 1. pololetí 2009 Specifikace výzev Červen 2008 Číslo výzvy 1.1-04 1 Regionální infrastruktura a dostupnost 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU (IROP) (aktuální verze IROP schválená 4. 6. 2015) KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí České Budějovice

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí České Budějovice INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí 26.8.2016 České Budějovice IROP 2014-2020 Navazuje na ROP a IOP, ale aktivity nejsou totožné Financování pouze z EFRR Alokace: 4,64 mld. EUR = 144 mld.

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY Přehled

Více

SEMINÁŘ PRO OBCE MAS BOHUMÍNSKO

SEMINÁŘ PRO OBCE MAS BOHUMÍNSKO SEMINÁŘ PRO OBCE MAS BOHUMÍNSKO Možnosti využití dotační podpory prostřednictvím Programových rámců MAS v období do 2020+3 Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován Moravskoslezským

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle

Více

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR 1 PROJEKTY OBCE I. Řešení areálu bývalé sklárny I.A. Legislativní řešení s majitelem Evidenční list projektu č.: I.A.1 Pravidelné schůzky

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Čerpání dotací pro obce z operačního programu Integrovaný regionální operační program Ministerstva pro místní rozvoj plánovací období

Čerpání dotací pro obce z operačního programu Integrovaný regionální operační program Ministerstva pro místní rozvoj plánovací období Čerpání dotací pro obce z operačního programu Integrovaný regionální operační program Ministerstva pro místní rozvoj plánovací období 2014-2020 Podklad pro jednání 28.1.2015 Zpracoval dne 21.1.2015 Ing.

Více

Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané REGION HANÁ STAROSTENSKÉ ZEZENÍ 1/2015 IROP

Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané REGION HANÁ STAROSTENSKÉ ZEZENÍ 1/2015 IROP REGION HANÁ STAROSTENSKÉ ZEZENÍ 1/2015 Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané 17.3.2015 IROP IROP Prioritní osa 1 SPECIFICKÝ CÍL 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik CLLD v IROP Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ALOKACE A KOFINANCOVÁNÍ Celková alokace IROP i s národním

Více

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015 Integrovaný regionální operační program Seminář NS MAS 3. března 2015 PROGRAM Vyjednávání s EK Nejčastější omyly Aktuální informace Dosud otevřené otázky k CLLD VYJEDNÁVÁNÍ S EVROPSKOU KOMISÍ Hlavní problémové

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Příloha č. 2 Programu rozvoje obce Růžová ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE RŮŽOVÁ

Příloha č. 2 Programu rozvoje obce Růžová ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE RŮŽOVÁ Příloha č. 2 Programu rozvoje obce Růžová ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE RŮŽOVÁ 1 PROJEKTY OBCE I. Řešení kanalizace v obci I.A. Zajistit finanční prostředky na realizaci z dotačních zdrojů Evidenční list projektu

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Nadace Partnerství Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Ing. Petr Šmíd Nadace Partnerství/Dopravní program, Tel./fax: e-mail: petr.smid@nap.cz p http:///doprava Nadace Partnerství

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 18 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 5 1.1. Pobytové služby...5 1.1.1. Azylový

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

1.14. Přerov a okolí 1/6

1.14. Přerov a okolí 1/6 1.14. Přerov a okolí Celková situace: Cyklistická doprava je součástí ÚPnSÚ Přerov schváleného Městským zastupitelstvem dne 13.12.1995, kde jsou navrhované i některé realizované cyklostezky a cyklotrasy.

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

ZÁPIS. z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo. dne 27.8.

ZÁPIS. z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo. dne 27.8. ZÁPIS z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo dne 27.8.2013 v 14:00 v zasedací místnosti na MD Přítomní: Václav Krumphanzl MD, odbor pozemních

Více

Specifický cíl strategie. Vazba na specifický cíl IROP. Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Specifický cíl strategie. Vazba na specifický cíl IROP. Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Specifický cíl strategie Název opatření Vazba na specifický cíl IROP Specifický cíl S.2.2 Kvalitní a bezpečná doprava IROP 1: Bezpečná a udržitelná doprava Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji 23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka v Olomouckém kraji 1. Základní informace: Moravská stezka je cyklotrasa II. třídy a má nadregionální význam. Vede v trase Mikulovice Jeseník Hanušovice

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Konference ČESKO JEDE. Financování (nejen) cyklistické infrastruktury. Ing. Milan Dont, Ph.D. Vedoucí Oddělení příspěvkových programů

Konference ČESKO JEDE. Financování (nejen) cyklistické infrastruktury. Ing. Milan Dont, Ph.D. Vedoucí Oddělení příspěvkových programů Konference ČESKO JEDE Financování (nejen) cyklistické infrastruktury Ing. Milan Dont, Ph.D. Vedoucí Oddělení příspěvkových programů 2. 11. 2016 Žďár nad Sázavou Příspěvky SFDI I. Příspěvky na zvyšování

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Prioritní oblast: Technická infrastruktura ochrana životního prostředí. Projekt: Protipovodňové opatření města Horšovský Týn

Prioritní oblast: Technická infrastruktura ochrana životního prostředí. Projekt: Protipovodňové opatření města Horšovský Týn Informační list o města Horšovský Týn Prioritní oblast: Technická infrastruktura ochrana životního prostředí Projekt: Protipovodňové opatření města Horšovský Týn (nositel ) Hlavním cílem je zajistit protipovodňové

Více

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Realizované projekty Kraj vynaložil na její vybudování 98, 1 milionu korun, z toho 85 procent financí získal

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 18 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY...3 1. Sociální služby...5 1.1. Pobytové služby...5 1.1.1. Azylový

Více

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis Indikativní seznam projektů 2. Neinvestiční projekty Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Rekvalifikace, DRK zprostředkování, motivace Nová cesta k Pracovní poradenství Tréninkové a motivační

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech

Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech VIZE: Obec a Agentura ve spolupráci s partnery sestavili místní strategický plán sociálního začleňování, jehož naplněním

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) BEZPEČNÁ DOPRAVA A CYKLODOPRAVA

Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) BEZPEČNÁ DOPRAVA A CYKLODOPRAVA Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Opatření 1: Bezpečná doprava a cyklodoprava Opatření 2: Podpora složek integrovaného záchranného systému Opatření 3: Rozvoj sociálních

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení stavu pěší a kolové dopravy bylo využito stávajících mapových podkladů určených

Více

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Obytné zóny 3. cvičení příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Základní pojmy

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko Okříšky

Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko Okříšky Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko 30.11. 2016 Okříšky Odkaz na strategii: http://www.podhoracko.eu/vismoonline_actionscrip ts/file.ashx?id_org=200071&id_dokumenty=2297 Odkaz na finanční plán:

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

Prioritní oblast Sociální zázemí

Prioritní oblast Sociální zázemí Prioritní oblast Sociální zázemí Návrh priorit je zpracován, tak aby byla možnost zakomponovat dílčí opatření, která jsou nadefinována ve II. střednědobém plánu sociálních služeb města Kopřivnice. Dále

Více

MAS Hlučínsko Přehled operačních programů v CLLD Dobroslavice,

MAS Hlučínsko Přehled operačních programů v CLLD Dobroslavice, MAS Hlučínsko Přehled operačních programů v CLLD Dobroslavice, 7.12.2016 Integrovaný operační program IROP-1 Bezpečná doprava Nově vybudovaná cyklostezka mezi obcí a městem sloužící k dopravě do zaměstnání,

Více

Informační seminář k plánovaným výzvám MAS Mohelnicko, z.s. 21. listopadu 2016, zasedací místnost MěÚ Mohelnice

Informační seminář k plánovaným výzvám MAS Mohelnicko, z.s. 21. listopadu 2016, zasedací místnost MěÚ Mohelnice Informační seminář k plánovaným výzvám MAS Mohelnicko, z.s. 21. listopadu 2016, zasedací místnost MěÚ Mohelnice Obsah semináře Krátce o MAS Mohelnicko Harmonogram plánovaných výzev Konkrétně o výzvách

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Zpracovala: Miriam Šůstková Datum: 4.4.2017 Vyhlášené programy v roce 2016/2017 Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

Více

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří Strategický plán rozvoje města Bohušovice nad Ohří 2016 2020 znak města Vypracoval : MUDr. Jiří Kožíšek, místostarosta města červen srpen 2016-1- Obsah: 1. Charakteristika a poloha města 1.1. Charakteristika

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bohumínsko (SCLLD) 2014-2020 18.4.2016 Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Mírová, Havlíčkův Brod

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Mírová, Havlíčkův Brod ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY k projektové dokumentaci na akci Rekonstrukce komunikace III/03810 ul. Mírová, Havlíčkův Brod OBSAH 1. Identifikační údaje stavby... 2 1.1 Stavba:... 2 1.2 Místo stavby:... 2

Více

Program rozvoje venkova operace

Program rozvoje venkova operace FINAČNÍ PLÁN Orientační alokace finančních prostředků pro jednotlivé programové rámce Název programu Program rozvoje venkova operace 19.2.1 Orientační alokace v Kč 28 017 265,00 Kč Program rozvoje venkova

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA. III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA. III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 15. ledna 2008 Hlavní východiska: Schválení ROP Střední Morava 11. prosince 2007 Schválení

Více

Informace o projektu určené partnerům

Informace o projektu určené partnerům Informace o projektu určené partnerům Název projektu: Registrační číslo: Dotační titul: Prioritní osa: Oblast podpory: Průhonicemi na kole CZ.1.15/2.2.00/38.00898 Regionální operační program UNTS 2 Střední

Více

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal ROP Jihovýchod Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Programové období IROP

Programové období IROP Programové období 2014 - IROP 2014 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014 - Programy 2007-2013 Programy 2014- OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10.

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM ŘEŠENÍ Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO ŘEŠENÍ název a adresa předkladatele Město Telč náměstí

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více