Inspirativní přehled projektů v sociální a dopravní oblasti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inspirativní přehled projektů v sociální a dopravní oblasti"

Transkript

1 Inspirativní přehled projektů v sociální a dopravní oblasti Vytvořeno pro obce jako inspirace pro přípravu projektů financovaných přes MAS z IROP v letech Níže uvedené projekty byly realizovány v letech podle pravidel minulého programovacího období. Podobně zaměřené projekty bude možné přes MAS realizovat také v letech Konkrétní podmínky pro žadatele však budou upřesněny při vyhlášení jednotlivých výzev. Autoři přehledu: MAS Třešťsko, MAS Podhůří Železných hor, MAS Královská stezka, MAS Oslavka, MAS Zubří země, Jakub Mareš. Datum: Použité zdroje informací: - - Další informace o jednotlivých projektech (viz dílčí odkazy na webové stránky) 1

2 A. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Příklad A.1 Název projektu: Centrum sociálních služeb Prunéřov Příjemce: Město Kadaň Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): V rámci projektu byla zrekonstruována část objektu v Prunéřově, v níž jsou od té doby poskytovány sociální služby: terénní programy, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborné sociální poradenství. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: prosinec 2012 červen Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl 2.1 2

3 Příklad A.2 Název projektu: Krajanka, (re)start pracovního života integrační sociální podnik Příjemce: Bronislava Šafaříková Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Cílem projektu bylo vytvořit sociální podnik, který slouží jako tréninkové pracovní prostředí pro osoby z cílových skupin (osoby nezaměstnané, s nízkou kvalifikací, rodiče na mateřské/rodičovské dovolené), kterým poskytuje možnost rozvíjet své pracovní kompetence a zvyšují tak svoji zaměstnanost. Hlavními výstupy projektu bylo poskytnutí tréninkového zaměstnání pro 3 osoby z cílových skupin, implementace principů sociálního podnikání, šíření povědomí o konceptu sociálního podnikání a podpora místních partnerství prostřednictvím podpory prodeje místních a regionálních produktů. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: březen 2013 únor Celkové výdaje projektu: - - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl 2.2 3

4 Příklad A.3 Název projektu: Terénní program Společný start Prunéřov u Kadaně Příjemce: Město Kadaň Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Tříletý projekt byl realizován v sociálně vyloučené lokalitě Prunéřov u Kadaně. Projekt byl zaměřen na osoby a rodiny žijící v lokalitě, která je ohrožena společensky nežádoucími jevy. V rámci projektu byly občanům poskytovány sociální služby formou terénní sociální práce zaměřené na poradenskou činnost, pomoc v krizových situacích, zlepšení sociálních dovedností, získání odpovědnosti za svá rozhodnutí a jednání, prosazování svých práv a zájmů, získání zaměstnání nebo jiného stabilního příjmu a zvýšení motivace ke změně své nepříznivé sociální situace. Projekt zahrnoval doprovodné (fakultativní) programy, ve kterých byla řešena problematika posilování a zlepšování rodinných a mezilidských vztahů, získání a udržení si pracovního místa, efektivního jednání s úřady a sociálního a právního poradenství. Cílovou skupinou byly přímo obyvatelé z lokality Prunéřov. Partnery projektu byly rodiče a děti Kadaně (občanské sdružení), Světlo Kadaň (občanské sdružení) a Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. - Rok(y) realizace nebo ukončení: září 2010 srpen Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl 2.1 4

5 Příklad A.4 Název projektu: Výstavba sociálních bytů Hrochův Týnec Příjemce: Město Hrochův Týnec Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Vystavění domu se šestnácti bytovými jednotkami pro vymezené skupiny obyvatel ve městě. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl 2.1 5

6 Příklad A.5 Název projektu: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Odry Příjemce: Město Odry Stručný popis výstupů projektu (co má být vytvořeno): V rámci projektu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Odry bude zřízeno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku let jako nová sociální služba ve městě. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Pojem nízkoprahové zařízení znamená zařízení, které je pro cílovou skupinu snadno dostupné. Služba se poskytuje bezúplatně. Sociálně slabé rodiny žijí po celém městě Odry i ve spádových oblastech, nejsou tedy situovány na jedno místo. Vedení města si tento problém plně uvědomuje a chce tuto nepříznivou situaci řešit zřízením nové sociální služby - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Děti a mládež z Oder a okolních spádových oblastí tak budou mít možnost zapojit se do různých nabízených aktivit, které budou poskytovány zdarma, což bude pro sociálně slabé rodiny a jejich děti výhodné. - Rok(y) realizace nebo ukončení: 2014 zatím nedokončen - Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : irop 2.1. Zdroj: 6

7 Příklad A.6 Název projektu: Sociální integrace na Vejprtsku Příjemce: Město Vejprty Stručný popis výstupů projektu (co má být vytvořeno): Výsledkem projektu budou služby, které jsou určeny sociálně vyloučeným občanům města Vejprty a dalších uvedených obcí. Sociální služby pomohou řešit rizika spojená se sociálním vyloučením a předcházet sociálně patologickým jevům. Sociální služby podpoří sociálně vyloučené obyvatele při návratu na trh práce a zvýší tak šance na jejich plnohodnotný život. Celkem bude z projektu podpořeno celkem 200 obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit Vejprtska. Od je ve Vejprtech v rámci IP Ústeckého kraje realizována Sociálně aktivizační služba, zcela zde chybí další služby sociální prevence. Projekt nově zavádí tyto služby sociální prevence: terénní programy, nízkoprahové zařízení pro mládež, odborné sociální poradenství. Realizací uvedených služeb bude zlepšována situace obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit Vejprtska, a to činnostmi, jež zvyšují šanci na vstup / návrat na trh práce. Zavedením služeb bude vytvořena základní nabídka podpůrných činností, které pomohou řešit krizové životní situace obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Činnosti jsou zaměřeny především na vysokou zadluženost domácností, závislost na sociálních dávkách a schopnost obstát na trhu práce. Projekt přispívá k lepšímu uplatnění na trhu práce, k posilování zodpovědnosti a soběstačnosti, k prevenci dalšího propadu obyvatel sociálně vyloučených lokalit Vejprtska. Projekt implementuje několik cílů ze Strategického plánu sociálního začleňování pro období , jež vznikl spoluprací partnerů v Lokálním partnerství Vejprty. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: Celkové výdaje projektu: Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : irop

8 Příklad A.7 Název projektu: Místo kde najdeme pomoc Příjemce: Město Valašské Klobouky Stručný popis výstupů projektu (co má vzniknout): Projekt Místo, kde najdete pomoc centrum sociálních služeb ve Valašských Kloboukách řeší důležitou součást občanského života, kterou je vytvoření kvalitního zázemí pro poskytování sociálních služeb a jejich uživatele. Stavební úpravy řeší zejména rekonstrukci budovy, kde jsou poskytovány sociální služby a modernizaci jejího vybavení a technického zázemí. Součástí projektu je i úprava pro smysluplné trávení volného času a aktivní odpočinkovou zónu pro občany města Valašské Klobouky a okolních obcí. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: Celkové výdaje projektu: neuvedeny - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : irop

9 Příklad A.8 Název projektu: Komunitní centrum Střítež Příjemce: Obec Střítež Stručný popis projektu: Jedná se o projekt zateplení budovy komunitního centra v obci Střítež - výměna oken, zateplení fasády a stropu. Zdroj: - Rok realizace: Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : V následujícím plánovacím období lze obdobný projekt financovat z IROP, specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Výhradně však pro aktivity poskytované jako registrované sociální služby vedoucí k sociální inkluzi. 9

10 Příklad A.9 Název projektu: Rekonstrukce bloků 8 v Chánově Příjemce: Město Most Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Projekt rekonstrukce bloku 8 a sociálních bytů v bl. 8 v Chanově řeší: 1. Rekonstrukci a zateplení bytového domu. Stavby, která se nachází na p.p.č. 6987/26, 6987/27 a 6987/28) v katastrálním území Most II. (699594). Staveniště bude umístěno v sídlišti Chanov - Most. Objekt se nachází na ul. Zlatnická č.p. 192, 193, 194. Místo stavby je ve vlastním stávajícím objektu, ve kterém bude rekonstruován stávající obvodový a střešní plášť se zlepšením jeho tepelných a estetických vlastností tj. dojde k modernizaci bytového objektu. 2. Výstavbu sociálních bytů v bloku 8 v Chánově. Dojde k úpravě stávajícího dispozičního řešení domu. Z původních zdevastovaných 24 bytových jednotek vznikne 36 sociálních bytů. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: Integrovany-operacni-program/6-5-Narodni-podpora-uzemniho-rozvoje-Cil- Konvergen/Rekonstrukce-bloku-8-v-Chanove - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

11 Příklad A.10 Název projekt: Poradenské centrum KHAMORO Příjemce: Havířov Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo):. Projekt Poradenské centrum KHAMORO jehož smyslem je vybudování prostor určených pro poskytování služeb poradenského centra. Projekt obsahuje veškeré stavební práce nutné k vybudování potřebných prostor a zároveň zařízení poradenského centra potřebným nábytkem a požadovaným vybavením. Služby centra v oblasti řešení následujících situací: - zadlužení - sníženého uplatnění osob na trhu práce - ztráty bydlení - stabilizace finanční situace - péče o děti a výchovných problémů - jednání na úřadech a v institucích Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: ukončení 12/ Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

12 Příklad A.11 Název projekt: Zřízení nových prostor pro denní centrum Azylového domu Bethel Příjemce: Frýdek-Místek Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo):. Pro lepší využití prostor azylového domu bude realizována přístavba vstupního schodiště, závětří, šatny, chodby a místnosti pro sprchový kout. Dále budou renovovány 2 stávající WC v přízemí, budou provedeny úpravy v denní místnosti, kde dojde k vybourání okna v denní místnosti, dále bude denní místnost vybavena kuchyňským koutem a bude pořízeno další nezbytné vybavení azylového domu. Cílovou skupinou projektu jsou lidé bez přístřeší, kteří kromě ubytování v ubytovně a noclehárně mohou využít denního centra, možnost provedení osobní hygieny a nabídku sociálních služeb. Realizací projektu dojde k rozšíření prostor denního centra a ke zlepšení podmínek využití denního centra pro větší počet osob z této cílové skupiny než dosud. Tyto osoby budou mít možnost samostatného vstupu do denního centra, budou moci využít nově vybudovanou šatnu k odkládání svršků, novou sprchu a 2 WC. V místnosti denního centra budou moci využívat nový kuchyňský kout a další nově pořízené vybavení. - Rok(y) realizace nebo ukončení: Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

13 Příklad A.12 Název projektu: Nevyužitá základní škola v obci Skřipov Příjemce: Obec Skřipov Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Projekt řeší sanaci budovy bývalé základní školy, která se nachází v pomyslném centru obce Skřipov u hlavní silnice spojující Bílovec a Opavu. V současné době již objekt neslouží svému účelu a není po několik let využíván. Součástí projektu je rovněž demolice drobné stavby umístěné v těsné blízkosti sanovaného objektu. Cílem projektu bylo sanace objektu s následným využitím jako budova pro občanskou vybavenost. V současné době by mohl být podobný projekt realizován při rozšíření využití o sociální služby vedoucí k sociální inkluzi, př. terapeutické dílny, komunitní centra vzdělávací se základním sociálním poradenstvím nebo adaptace nevyužívaných prostor na potřeby sociálního bydlení. - Rok(y) realizace nebo ukončení: 9/2013 7/ Celkové výdaje projektu: ,60 Kč - Dotace: ,39 Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

14 B. DOPRAVA CYKLOSTEZKY A BEZPEČNOST Příklad B.1 Název projektu: Cyklostezka Jindřichův Hradec Dolní Skrýchov Příjemce: Město Jindřichův Hradec Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Realizací projektu vznikl nový úsek cyklostezky v déle 850 m, který bezpečně propojil okrajovou část města Jindřichův Hradec s místní částí Dolní Skrýchov. Cyklostezka propojuje možnosti pro aktivní trávení volného času, dopravu do školy či zaměstnání, případně za dalšími službami ve městě. Na stezce je instalováno dopravní značení. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: duben 2010 září Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: dolni-skrychov - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

15 Příklad B.2 Název projektu: Bezpečná a bezbariérová zastávka s čekárnou na Kostelci Příjemce: Město Fulnek Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): V rámci projektu byla vybudována autobusová zastávka s čekárnou a bezbariérové chodníkové těleso o délce 30 m podél zastávky. Stávající čekárna byla po dokončení všech stavebních objektů odstraněny (odstraněno více čekáren). Bezbariérová zastávka s asfaltovou plochou s navrženou likvidací dešťových vod slouží jako obratiště autobusů. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: listopad 2014 květen Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: 1628/archiv=0&p1= Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

16 Příklad B.3 Název projektu: Revitalizace a rozšíření zastávkových stání v Karolince Příjemce: Město Karolinka Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): V rámci projektu bylo provedeno vybudování bezbariérových zastávkových stání s přístřeškem ve městě Karolinka. V rámci rekonstrukce a nové stavby byla provedena rekonstrukce pochozí vrstvy, vybudování bezbariérových přístupů k zastávkám, vybudování elektrického osvětlení a osazení nových přístřešků a označníků, včetně laviček na sezení. Cílem bylo zvýšit životní úroveň, ale především zkvalitnit infrastrukturu a postarat se i o bezpečí na zastávkách. Bylo vybudováno 6 nových zastávkových přístřešků a 4 zastávkové přístřešky byly zrekonstruovány. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: srpen 2009 prosinec Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

17 Příklad B.4 Název projektu: STAVBA STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY LIPŮVKA LAŽANY Příjemce: Obec Lipůvka Stručný popis projektu: Ze statistiky ŘSD a Policie ČR vyplývá, že pohyb chodců a cyklistů podél krajnice silnice I/43 (E461) Brno-Svitavy zejména mezi obcemi Lipůvka-Lažany je nanejvýš nevhodný a životu nebezpečný. Potřeba adekvátního řešení této situace je evidentní. Každodenní realitou jsou pohybující se desítky chodců a cyklistů. Zdroj: - Rok realizace: Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech V současném období jsou podporovány projekty obdobného typu z IROP specifický cíl 1.2. Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras jako alternativa k individuální automobilové dopravě, pokud jde o dopravu do zaměstnání, škol a za službami. 17

18 Příklad B.5 Název projektu: Cyklostezka Želechovice - Uničov propojení cyklostezek Uničovska s cyklotrasou č. 511, Želechovice Příjemce: Obec Želechovice Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Projekt byl součástí integrovaného projektu, jehož cílem bylo vybudovat novou cyklostezku mezi obcí Želechovice a městem Uničov, která propojuje existující páteřní síť cyklostezek a smíšenou komunikací pro pěší a cyklisty v regionu Uničovska s cyklotrasou č.511. Délka nově vybudované komunikace na katastru obce je 1,0896 km (celková délka cyklostezky v rámci integrovaného projektu je 1,88271 km). Separací cyklistické dopravy ze silnice II. třídy č.446 mezi Uničovem a Želechovicemi došlo ke zvýšení bezpečnosti dopravy a ke snížení dopravní nehodovosti. Předmětná trasa je využívána nejen obyvateli obce a města, kteří dojíždějí z/do obce a z/do města za prací, do škol, za nákupy, úředními záležitostmi, volnočasovými aktivitami, ale i turisty, kteří do regionu zavítají. Zdroj: zelechovice.html - Rok(y) realizace nebo ukončení: Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

19 Příklad B.6 Název projektu: Osvětlení přechodů pro chodce v Mostě Příjemce: Most Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Hlavním výstupem projektu byla realizace osvětlení tří přechodů na křižovatkách s ulicí Rudolická. Jedná se o křižovatky s ulicemi Barvířská, K. H. Máchy a V. Řezáče. Projekt řešil instalaci nových svítidel, pokládku nových kabelů pro nová svítidla včetně zemních prací.. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: Integrovany-operacni-program/6-5-Narodni-podpora-uzemniho-rozvoje-Cil- Konvergen/Osvetleni-prechodu-pro-chodce-v-Moste - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

20 Příklad B.7 Název projekt: Bezpečnost pro pěší na komunikacích Proskovická a Mitrovická Příjemce: Ostrava Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Hlavním cílem projektu je zkvalitnit dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost v obci Stará Bělá. Specifickým cílem investice je zvýšit bezpečnost silničního provozu a odstranění bodových závad z hlediska bezpečnosti. - Rok(y) realizace nebo ukončení: Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

21 Příklad B.8 Název projektu: Výstavba chodníků a komunikací v obci Pržno trasa A,B 2. etapa Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Realizací projektu došlo k vybudování chodníkových těles a zálivu pro autobusovou zastávku v obci Pržno podél silnice třetí třídy III/48425, a to v celkové délce cca 650 m. Dále byl vybudován záliv pro autobusovou zastávku včetně veškeré příslušné infrastruktury. Hlavním cílem projektu je tak mimo jiné zajištění bezpečného a bezbariérového pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace podél často využívané komunikace a současné zvýšení bezpečnosti dopravy v daných úsecích. Výstupy projektu budou tedy určeny zejména obyvatelům obce Pržno, ale i dalším osobám, které se v dané lokalitě z různých důvodů pohybují. Tento popisovaný projekt navazuje na již dříve vybudovaná chodníková tělesa podél komunikací v centru obce a jeho blízkém okolí Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: 11/ / Celkové výdaje projektu: ,02 Kč - Dotace: ,- Kč - Odkaz: vystavba-chodniku-a-komunikaci-v-obci-przno-trasa-quot-a-b-quot-2-etapa/ - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl 1.2 Zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy 21

22 Příklad B.9 Název projektu: Zvýšení bezpečnosti vybudováním přechodů pro chodce na silnici I/11 v Ropici Příjemce: Obec Ropice Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): zvýšila se bezpečnost provozu na silně frenkventované tranzitní silnici 1/11 v obci Ropici formou vybudování přechodů pro chodce v části obce - zastávce Centrum a v lokalitě zastávka U školy. Přechody jsou osvětlené, zúžené na rozměr 3 m šíře vozovky, doplněné optickou psychologickou brzdou V18. Při čekání na přechodu budou navíc chodci chráněni stavebním systémem z betonových dílců. Současně byly upraveny bezbariérové chodníky navazující na přechod o šíři 4 m. Navržené technické řešení je koncipováno s ohledem na bezpečnost, rychlost realizace, finanční náročnost a vhodnost řešení pro dané lokality. - Rok(y) realizace nebo ukončení: 10/ / Celkové výdaje projektu: ,- Kč - Dotace: ,- Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

23 Příklad B.10 Název projektu: Cyklostezka Bečva, úsek Prosenice - Grymov Příjemce: Obec Prosenice Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): došlo k vybudování nové smíšené stezky pro chodce a cyklisty z obce Prosenice ve směru na Grymov až k přemostění řeky Bečvy. Cyklostezka byla realizována částečně v intravilánu obce (v délce cca 180 m), dále po stávající účelové komunikaci na rozhraní s extravilánem a následně podél silnice III/43415 v extravilánu (v délce cca 630 m). Vybudováním stezky byla zajištěna dopravní návaznosti chodců a cyklistů: Napojení na cyklotrasu Bečva, která je vedena bezprostředně za přemostěním Bečvy podél jejího levého břehu. Zvýšení bezpečnosti na Jantarové stezce, která je nyní v dotčeném úseku vedena přímo po silnici III. třídy. Dále stezka navazuje na záměr obce Radslavice Smíšená stezka Radslavice Grymov. Z výše uvedeného vyplývá, že využití stezky pro chodce a cyklisty zahrnuje jak turistickou, tak místní funkci. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: 09/ / Celkové výdaje projektu: ,- Kč - Dotace: ,12 Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

24 Příklad B.11 Název projektu: Vybudování cyklostezky Radslavice - Grymov v trase Jantarové stezky Příjemce: Obec Radslavice Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Cílem projektu bylo vybudování kvalitní infrastruktury pro bezmotorovou dopravu v trase dálkové trasy Jantarové stezky v úseku mezi obcemi Radslavice a Grymov pro účely každodenního využívání v rámci produktivních činností i trávení volného času. Vybudování tohoto úseku přispělo k vybudování části páteřního úseku regionálně významné cyklostezky, čímž došlo k eliminaci počtu cyklistů jedoucích po frekventované silnici III. třídy, a tím eliminaci rizika vážných dopravních nehod. Cílovou skupinou jsou obyvatelé obce Radslavice, MAS Záhoří-Bečva, ORP Přerov, návštěvníci a turisté regionu. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: 06/ / Celkové výdaje projektu: ,- Kč - Dotace: ,- Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

25 Příklad B.12 Název projektu: PŘESTUPNÍ AUTOBUSOVÝ-ŽELEZNIČNÍ TERMINÁL KONSTANTINOVY LÁZNĚ Příjemce: Obec Konstantinovy Lázně Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): došlo ke zrekonstruování a zhodnocení tohoto prostoru, došlo k vytvoření přestupního terminálu mezi různými druhy veřejné dopravy (autobus, železnice) a k vytvoření efektivního napojení mezi veřejnou dopravou a dalšími ekologicky šetrnými druhy dopravy. Podstatně byla zhodnocena i místní infrastruktura pro veřejnou dopravu bylo vybudováno kryté stání u zastávky autobusu včetně WC a zajištěno bylo také dostatečné osvětlení celého prostoru. Pobyt zde zpříjemňuje i další mobiliář - lavice, odpočívadlo, odpadkové koše, běžná informační tabule a elektronické informační tabule. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: 02/ / Celkové výdaje projektu: ,93 Kč - Dotace: ,99 Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

26 Příklad B.13 Název projektu: Úprava dopravní situace pro zvýšení bezpečnosti chodců na sil. I/56 v obci Kozmice Příjemce: Obec Kozmice Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): V rámci projektu dojde k vybudování těchto bezpečnostních prvků: - vyznačení nového přechodu a chodníku pro pěší se zábradlím u nízkopodlažní panelové zástavby, osazení přístřešku autobusové zastávky pro cestující, - nasvětlení stávajícího a nového přechodu (nasvětlení přechodu způsobí pozitivní kontrast chodce a přechodu, vede řidiče automaticky ke snížení rychlosti jízdy a zvýší se bezpečnost chodců při přecházení) a osazení dvou ukazatelů rychlosti projíždějících vozidel na začátku a konci obce, - světelné signalizační zařízení u přechodu v křižovatce - Rok(y) realizace nebo ukončení: Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Nadace Partnerství Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Ing. Petr Šmíd Nadace Partnerství/Dopravní program, Tel./fax: e-mail: petr.smid@nap.cz p http:///doprava Nadace Partnerství

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik CLLD v IROP Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ALOKACE A KOFINANCOVÁNÍ Celková alokace IROP i s národním

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU (IROP) (aktuální verze IROP schválená 4. 6. 2015) KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení stavu pěší a kolové dopravy bylo využito stávajících mapových podkladů určených

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji 23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka v Olomouckém kraji 1. Základní informace: Moravská stezka je cyklotrasa II. třídy a má nadregionální význam. Vede v trase Mikulovice Jeseník Hanušovice

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 18 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 5 1.1. Pobytové služby...5 1.1.1. Azylový

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Realizované projekty Kraj vynaložil na její vybudování 98, 1 milionu korun, z toho 85 procent financí získal

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

ZÁPIS. z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo. dne 27.8.

ZÁPIS. z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo. dne 27.8. ZÁPIS z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo dne 27.8.2013 v 14:00 v zasedací místnosti na MD Přítomní: Václav Krumphanzl MD, odbor pozemních

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Informace o projektu určené partnerům

Informace o projektu určené partnerům Informace o projektu určené partnerům Název projektu: Registrační číslo: Dotační titul: Prioritní osa: Oblast podpory: Průhonicemi na kole CZ.1.15/2.2.00/38.00898 Regionální operační program UNTS 2 Střední

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Prioritní oblast Sociální zázemí

Prioritní oblast Sociální zázemí Prioritní oblast Sociální zázemí Návrh priorit je zpracován, tak aby byla možnost zakomponovat dílčí opatření, která jsou nadefinována ve II. střednědobém plánu sociálních služeb města Kopřivnice. Dále

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Město Kadaň. Sociální začleňování

Město Kadaň. Sociální začleňování Město Kadaň Sociální začleňování Sociální začleňování Kadaň Ústecký kraj, okres Chomutov, 17 500 obyvatel město si již v minulosti uvědomovalo potřebu řešení problematiky spojené se sociálním začleňováním

Více

22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí)

22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí) 22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí) 1. Základní údaje k celému toku Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 Podprogram pro rok 2012 Cestování dostupné všem Prezentaci připravily firmy REDEA Žamberk s.r.o. a OHGS s.r.o. s využitím materiálů Ministerstva pro místní

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK investičního záměru V 36 1.0 Stránka 1 z 7 Jedná se o popis investičního záměru, který slouží jako podklad pro zajištění hospodárnosti. Název

Více

Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů

Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Martin Maštálka Jana Stýblová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Dopady

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal ROP Jihovýchod Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Ing.Petr Šmíd Nadace Partnerství, program Doprava pro 21.století Krátká 26, 100 00 Praha 10 Tel./fax: 274 816 727 e-mail: petr.smid@ecn.

Ing.Petr Šmíd Nadace Partnerství, program Doprava pro 21.století Krátká 26, 100 00 Praha 10 Tel./fax: 274 816 727 e-mail: petr.smid@ecn. Ing.Petr Šmíd Nadace Partnerství, program Doprava pro 21.století Krátká 26, 100 00 Praha 10 Tel./fax: 274 816 727 e-mail: petr.smid@ecn.cz http://doprava21.ecn.cz http://www.nadacepartnerstvi.cz 3 základní

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ

RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ 5 4 6 3 7 2 12 8 1 13 9 10 11 Ludvíkovice NOVÁ LOUKA Dovolujeme si Vám představit developerský projekt Nová Louka, který bude realizován v katastru obce Ludvíkovice

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1 Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy Dne 17.7.2012 byl proveden průzkum všech lokalit obce Přišimasy, v kterých připadá v úvahu výstavba chodníků, včetně fotodokumentace.

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce

Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce Zpracoval Ing. Jana Szczuková KAZUIST, spol. s r.o. Třinec V Třinci dne 18.7.2013 KAZUIST, spol. s r.o.

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost

Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost NOSITELEM PROJEKTU JE SVAZEK OBCÍ Dobrovolný svazek obcí Hradubická labská (dále DSO) byl založen

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP

MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP Operační programy nejsou stále definitivně schváleny Evropskou komisí. Navrhované pritority a oblasti intervence v rámci Regionálních operačních programů

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - PARKOVACÍ/ODSTAVNÉ PLOCHY OBCE POSTŘEKOV PasProRea s. r. o., Homole 198, 370 01 Homole Zpracoval: Michal Šustek Kontroloval: Jaroslav

Více

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Celková situace: Cyklistická doprava je součástí ÚPnSÚ Přerov schváleného Městským zastupitelstvem dne 13.12.1995, kde jsou navrhované i některé realizované

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA 1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m.

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Zkušenosti zvyšující bezpečnost dopravy v obcích Ing. Radim Striegler VLIV UTVÁŘENÍ KOMUNIKACE NA BEZPEČNOST

Více