Inspirativní přehled projektů v sociální a dopravní oblasti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inspirativní přehled projektů v sociální a dopravní oblasti"

Transkript

1 Inspirativní přehled projektů v sociální a dopravní oblasti Vytvořeno pro obce jako inspirace pro přípravu projektů financovaných přes MAS z IROP v letech Níže uvedené projekty byly realizovány v letech podle pravidel minulého programovacího období. Podobně zaměřené projekty bude možné přes MAS realizovat také v letech Konkrétní podmínky pro žadatele však budou upřesněny při vyhlášení jednotlivých výzev. Autoři přehledu: MAS Třešťsko, MAS Podhůří Železných hor, MAS Královská stezka, MAS Oslavka, MAS Zubří země, Jakub Mareš. Datum: Použité zdroje informací: - - Další informace o jednotlivých projektech (viz dílčí odkazy na webové stránky) 1

2 A. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Příklad A.1 Název projektu: Centrum sociálních služeb Prunéřov Příjemce: Město Kadaň Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): V rámci projektu byla zrekonstruována část objektu v Prunéřově, v níž jsou od té doby poskytovány sociální služby: terénní programy, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborné sociální poradenství. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: prosinec 2012 červen Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl 2.1 2

3 Příklad A.2 Název projektu: Krajanka, (re)start pracovního života integrační sociální podnik Příjemce: Bronislava Šafaříková Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Cílem projektu bylo vytvořit sociální podnik, který slouží jako tréninkové pracovní prostředí pro osoby z cílových skupin (osoby nezaměstnané, s nízkou kvalifikací, rodiče na mateřské/rodičovské dovolené), kterým poskytuje možnost rozvíjet své pracovní kompetence a zvyšují tak svoji zaměstnanost. Hlavními výstupy projektu bylo poskytnutí tréninkového zaměstnání pro 3 osoby z cílových skupin, implementace principů sociálního podnikání, šíření povědomí o konceptu sociálního podnikání a podpora místních partnerství prostřednictvím podpory prodeje místních a regionálních produktů. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: březen 2013 únor Celkové výdaje projektu: - - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl 2.2 3

4 Příklad A.3 Název projektu: Terénní program Společný start Prunéřov u Kadaně Příjemce: Město Kadaň Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Tříletý projekt byl realizován v sociálně vyloučené lokalitě Prunéřov u Kadaně. Projekt byl zaměřen na osoby a rodiny žijící v lokalitě, která je ohrožena společensky nežádoucími jevy. V rámci projektu byly občanům poskytovány sociální služby formou terénní sociální práce zaměřené na poradenskou činnost, pomoc v krizových situacích, zlepšení sociálních dovedností, získání odpovědnosti za svá rozhodnutí a jednání, prosazování svých práv a zájmů, získání zaměstnání nebo jiného stabilního příjmu a zvýšení motivace ke změně své nepříznivé sociální situace. Projekt zahrnoval doprovodné (fakultativní) programy, ve kterých byla řešena problematika posilování a zlepšování rodinných a mezilidských vztahů, získání a udržení si pracovního místa, efektivního jednání s úřady a sociálního a právního poradenství. Cílovou skupinou byly přímo obyvatelé z lokality Prunéřov. Partnery projektu byly rodiče a děti Kadaně (občanské sdružení), Světlo Kadaň (občanské sdružení) a Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. - Rok(y) realizace nebo ukončení: září 2010 srpen Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl 2.1 4

5 Příklad A.4 Název projektu: Výstavba sociálních bytů Hrochův Týnec Příjemce: Město Hrochův Týnec Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Vystavění domu se šestnácti bytovými jednotkami pro vymezené skupiny obyvatel ve městě. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl 2.1 5

6 Příklad A.5 Název projektu: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Odry Příjemce: Město Odry Stručný popis výstupů projektu (co má být vytvořeno): V rámci projektu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Odry bude zřízeno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku let jako nová sociální služba ve městě. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Pojem nízkoprahové zařízení znamená zařízení, které je pro cílovou skupinu snadno dostupné. Služba se poskytuje bezúplatně. Sociálně slabé rodiny žijí po celém městě Odry i ve spádových oblastech, nejsou tedy situovány na jedno místo. Vedení města si tento problém plně uvědomuje a chce tuto nepříznivou situaci řešit zřízením nové sociální služby - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Děti a mládež z Oder a okolních spádových oblastí tak budou mít možnost zapojit se do různých nabízených aktivit, které budou poskytovány zdarma, což bude pro sociálně slabé rodiny a jejich děti výhodné. - Rok(y) realizace nebo ukončení: 2014 zatím nedokončen - Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : irop 2.1. Zdroj: 6

7 Příklad A.6 Název projektu: Sociální integrace na Vejprtsku Příjemce: Město Vejprty Stručný popis výstupů projektu (co má být vytvořeno): Výsledkem projektu budou služby, které jsou určeny sociálně vyloučeným občanům města Vejprty a dalších uvedených obcí. Sociální služby pomohou řešit rizika spojená se sociálním vyloučením a předcházet sociálně patologickým jevům. Sociální služby podpoří sociálně vyloučené obyvatele při návratu na trh práce a zvýší tak šance na jejich plnohodnotný život. Celkem bude z projektu podpořeno celkem 200 obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit Vejprtska. Od je ve Vejprtech v rámci IP Ústeckého kraje realizována Sociálně aktivizační služba, zcela zde chybí další služby sociální prevence. Projekt nově zavádí tyto služby sociální prevence: terénní programy, nízkoprahové zařízení pro mládež, odborné sociální poradenství. Realizací uvedených služeb bude zlepšována situace obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit Vejprtska, a to činnostmi, jež zvyšují šanci na vstup / návrat na trh práce. Zavedením služeb bude vytvořena základní nabídka podpůrných činností, které pomohou řešit krizové životní situace obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Činnosti jsou zaměřeny především na vysokou zadluženost domácností, závislost na sociálních dávkách a schopnost obstát na trhu práce. Projekt přispívá k lepšímu uplatnění na trhu práce, k posilování zodpovědnosti a soběstačnosti, k prevenci dalšího propadu obyvatel sociálně vyloučených lokalit Vejprtska. Projekt implementuje několik cílů ze Strategického plánu sociálního začleňování pro období , jež vznikl spoluprací partnerů v Lokálním partnerství Vejprty. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: Celkové výdaje projektu: Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : irop

8 Příklad A.7 Název projektu: Místo kde najdeme pomoc Příjemce: Město Valašské Klobouky Stručný popis výstupů projektu (co má vzniknout): Projekt Místo, kde najdete pomoc centrum sociálních služeb ve Valašských Kloboukách řeší důležitou součást občanského života, kterou je vytvoření kvalitního zázemí pro poskytování sociálních služeb a jejich uživatele. Stavební úpravy řeší zejména rekonstrukci budovy, kde jsou poskytovány sociální služby a modernizaci jejího vybavení a technického zázemí. Součástí projektu je i úprava pro smysluplné trávení volného času a aktivní odpočinkovou zónu pro občany města Valašské Klobouky a okolních obcí. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: Celkové výdaje projektu: neuvedeny - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : irop

9 Příklad A.8 Název projektu: Komunitní centrum Střítež Příjemce: Obec Střítež Stručný popis projektu: Jedná se o projekt zateplení budovy komunitního centra v obci Střítež - výměna oken, zateplení fasády a stropu. Zdroj: - Rok realizace: Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : V následujícím plánovacím období lze obdobný projekt financovat z IROP, specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Výhradně však pro aktivity poskytované jako registrované sociální služby vedoucí k sociální inkluzi. 9

10 Příklad A.9 Název projektu: Rekonstrukce bloků 8 v Chánově Příjemce: Město Most Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Projekt rekonstrukce bloku 8 a sociálních bytů v bl. 8 v Chanově řeší: 1. Rekonstrukci a zateplení bytového domu. Stavby, která se nachází na p.p.č. 6987/26, 6987/27 a 6987/28) v katastrálním území Most II. (699594). Staveniště bude umístěno v sídlišti Chanov - Most. Objekt se nachází na ul. Zlatnická č.p. 192, 193, 194. Místo stavby je ve vlastním stávajícím objektu, ve kterém bude rekonstruován stávající obvodový a střešní plášť se zlepšením jeho tepelných a estetických vlastností tj. dojde k modernizaci bytového objektu. 2. Výstavbu sociálních bytů v bloku 8 v Chánově. Dojde k úpravě stávajícího dispozičního řešení domu. Z původních zdevastovaných 24 bytových jednotek vznikne 36 sociálních bytů. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: Integrovany-operacni-program/6-5-Narodni-podpora-uzemniho-rozvoje-Cil- Konvergen/Rekonstrukce-bloku-8-v-Chanove - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

11 Příklad A.10 Název projekt: Poradenské centrum KHAMORO Příjemce: Havířov Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo):. Projekt Poradenské centrum KHAMORO jehož smyslem je vybudování prostor určených pro poskytování služeb poradenského centra. Projekt obsahuje veškeré stavební práce nutné k vybudování potřebných prostor a zároveň zařízení poradenského centra potřebným nábytkem a požadovaným vybavením. Služby centra v oblasti řešení následujících situací: - zadlužení - sníženého uplatnění osob na trhu práce - ztráty bydlení - stabilizace finanční situace - péče o děti a výchovných problémů - jednání na úřadech a v institucích Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: ukončení 12/ Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

12 Příklad A.11 Název projekt: Zřízení nových prostor pro denní centrum Azylového domu Bethel Příjemce: Frýdek-Místek Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo):. Pro lepší využití prostor azylového domu bude realizována přístavba vstupního schodiště, závětří, šatny, chodby a místnosti pro sprchový kout. Dále budou renovovány 2 stávající WC v přízemí, budou provedeny úpravy v denní místnosti, kde dojde k vybourání okna v denní místnosti, dále bude denní místnost vybavena kuchyňským koutem a bude pořízeno další nezbytné vybavení azylového domu. Cílovou skupinou projektu jsou lidé bez přístřeší, kteří kromě ubytování v ubytovně a noclehárně mohou využít denního centra, možnost provedení osobní hygieny a nabídku sociálních služeb. Realizací projektu dojde k rozšíření prostor denního centra a ke zlepšení podmínek využití denního centra pro větší počet osob z této cílové skupiny než dosud. Tyto osoby budou mít možnost samostatného vstupu do denního centra, budou moci využít nově vybudovanou šatnu k odkládání svršků, novou sprchu a 2 WC. V místnosti denního centra budou moci využívat nový kuchyňský kout a další nově pořízené vybavení. - Rok(y) realizace nebo ukončení: Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

13 Příklad A.12 Název projektu: Nevyužitá základní škola v obci Skřipov Příjemce: Obec Skřipov Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Projekt řeší sanaci budovy bývalé základní školy, která se nachází v pomyslném centru obce Skřipov u hlavní silnice spojující Bílovec a Opavu. V současné době již objekt neslouží svému účelu a není po několik let využíván. Součástí projektu je rovněž demolice drobné stavby umístěné v těsné blízkosti sanovaného objektu. Cílem projektu bylo sanace objektu s následným využitím jako budova pro občanskou vybavenost. V současné době by mohl být podobný projekt realizován při rozšíření využití o sociální služby vedoucí k sociální inkluzi, př. terapeutické dílny, komunitní centra vzdělávací se základním sociálním poradenstvím nebo adaptace nevyužívaných prostor na potřeby sociálního bydlení. - Rok(y) realizace nebo ukončení: 9/2013 7/ Celkové výdaje projektu: ,60 Kč - Dotace: ,39 Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

14 B. DOPRAVA CYKLOSTEZKY A BEZPEČNOST Příklad B.1 Název projektu: Cyklostezka Jindřichův Hradec Dolní Skrýchov Příjemce: Město Jindřichův Hradec Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Realizací projektu vznikl nový úsek cyklostezky v déle 850 m, který bezpečně propojil okrajovou část města Jindřichův Hradec s místní částí Dolní Skrýchov. Cyklostezka propojuje možnosti pro aktivní trávení volného času, dopravu do školy či zaměstnání, případně za dalšími službami ve městě. Na stezce je instalováno dopravní značení. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: duben 2010 září Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: dolni-skrychov - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

15 Příklad B.2 Název projektu: Bezpečná a bezbariérová zastávka s čekárnou na Kostelci Příjemce: Město Fulnek Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): V rámci projektu byla vybudována autobusová zastávka s čekárnou a bezbariérové chodníkové těleso o délce 30 m podél zastávky. Stávající čekárna byla po dokončení všech stavebních objektů odstraněny (odstraněno více čekáren). Bezbariérová zastávka s asfaltovou plochou s navrženou likvidací dešťových vod slouží jako obratiště autobusů. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: listopad 2014 květen Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: 1628/archiv=0&p1= Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

16 Příklad B.3 Název projektu: Revitalizace a rozšíření zastávkových stání v Karolince Příjemce: Město Karolinka Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): V rámci projektu bylo provedeno vybudování bezbariérových zastávkových stání s přístřeškem ve městě Karolinka. V rámci rekonstrukce a nové stavby byla provedena rekonstrukce pochozí vrstvy, vybudování bezbariérových přístupů k zastávkám, vybudování elektrického osvětlení a osazení nových přístřešků a označníků, včetně laviček na sezení. Cílem bylo zvýšit životní úroveň, ale především zkvalitnit infrastrukturu a postarat se i o bezpečí na zastávkách. Bylo vybudováno 6 nových zastávkových přístřešků a 4 zastávkové přístřešky byly zrekonstruovány. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: srpen 2009 prosinec Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

17 Příklad B.4 Název projektu: STAVBA STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY LIPŮVKA LAŽANY Příjemce: Obec Lipůvka Stručný popis projektu: Ze statistiky ŘSD a Policie ČR vyplývá, že pohyb chodců a cyklistů podél krajnice silnice I/43 (E461) Brno-Svitavy zejména mezi obcemi Lipůvka-Lažany je nanejvýš nevhodný a životu nebezpečný. Potřeba adekvátního řešení této situace je evidentní. Každodenní realitou jsou pohybující se desítky chodců a cyklistů. Zdroj: - Rok realizace: Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech V současném období jsou podporovány projekty obdobného typu z IROP specifický cíl 1.2. Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras jako alternativa k individuální automobilové dopravě, pokud jde o dopravu do zaměstnání, škol a za službami. 17

18 Příklad B.5 Název projektu: Cyklostezka Želechovice - Uničov propojení cyklostezek Uničovska s cyklotrasou č. 511, Želechovice Příjemce: Obec Želechovice Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Projekt byl součástí integrovaného projektu, jehož cílem bylo vybudovat novou cyklostezku mezi obcí Želechovice a městem Uničov, která propojuje existující páteřní síť cyklostezek a smíšenou komunikací pro pěší a cyklisty v regionu Uničovska s cyklotrasou č.511. Délka nově vybudované komunikace na katastru obce je 1,0896 km (celková délka cyklostezky v rámci integrovaného projektu je 1,88271 km). Separací cyklistické dopravy ze silnice II. třídy č.446 mezi Uničovem a Želechovicemi došlo ke zvýšení bezpečnosti dopravy a ke snížení dopravní nehodovosti. Předmětná trasa je využívána nejen obyvateli obce a města, kteří dojíždějí z/do obce a z/do města za prací, do škol, za nákupy, úředními záležitostmi, volnočasovými aktivitami, ale i turisty, kteří do regionu zavítají. Zdroj: zelechovice.html - Rok(y) realizace nebo ukončení: Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

19 Příklad B.6 Název projektu: Osvětlení přechodů pro chodce v Mostě Příjemce: Most Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Hlavním výstupem projektu byla realizace osvětlení tří přechodů na křižovatkách s ulicí Rudolická. Jedná se o křižovatky s ulicemi Barvířská, K. H. Máchy a V. Řezáče. Projekt řešil instalaci nových svítidel, pokládku nových kabelů pro nová svítidla včetně zemních prací.. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: Integrovany-operacni-program/6-5-Narodni-podpora-uzemniho-rozvoje-Cil- Konvergen/Osvetleni-prechodu-pro-chodce-v-Moste - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

20 Příklad B.7 Název projekt: Bezpečnost pro pěší na komunikacích Proskovická a Mitrovická Příjemce: Ostrava Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Hlavním cílem projektu je zkvalitnit dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost v obci Stará Bělá. Specifickým cílem investice je zvýšit bezpečnost silničního provozu a odstranění bodových závad z hlediska bezpečnosti. - Rok(y) realizace nebo ukončení: Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

21 Příklad B.8 Název projektu: Výstavba chodníků a komunikací v obci Pržno trasa A,B 2. etapa Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Realizací projektu došlo k vybudování chodníkových těles a zálivu pro autobusovou zastávku v obci Pržno podél silnice třetí třídy III/48425, a to v celkové délce cca 650 m. Dále byl vybudován záliv pro autobusovou zastávku včetně veškeré příslušné infrastruktury. Hlavním cílem projektu je tak mimo jiné zajištění bezpečného a bezbariérového pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace podél často využívané komunikace a současné zvýšení bezpečnosti dopravy v daných úsecích. Výstupy projektu budou tedy určeny zejména obyvatelům obce Pržno, ale i dalším osobám, které se v dané lokalitě z různých důvodů pohybují. Tento popisovaný projekt navazuje na již dříve vybudovaná chodníková tělesa podél komunikací v centru obce a jeho blízkém okolí Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: 11/ / Celkové výdaje projektu: ,02 Kč - Dotace: ,- Kč - Odkaz: vystavba-chodniku-a-komunikaci-v-obci-przno-trasa-quot-a-b-quot-2-etapa/ - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl 1.2 Zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy 21

22 Příklad B.9 Název projektu: Zvýšení bezpečnosti vybudováním přechodů pro chodce na silnici I/11 v Ropici Příjemce: Obec Ropice Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): zvýšila se bezpečnost provozu na silně frenkventované tranzitní silnici 1/11 v obci Ropici formou vybudování přechodů pro chodce v části obce - zastávce Centrum a v lokalitě zastávka U školy. Přechody jsou osvětlené, zúžené na rozměr 3 m šíře vozovky, doplněné optickou psychologickou brzdou V18. Při čekání na přechodu budou navíc chodci chráněni stavebním systémem z betonových dílců. Současně byly upraveny bezbariérové chodníky navazující na přechod o šíři 4 m. Navržené technické řešení je koncipováno s ohledem na bezpečnost, rychlost realizace, finanční náročnost a vhodnost řešení pro dané lokality. - Rok(y) realizace nebo ukončení: 10/ / Celkové výdaje projektu: ,- Kč - Dotace: ,- Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

23 Příklad B.10 Název projektu: Cyklostezka Bečva, úsek Prosenice - Grymov Příjemce: Obec Prosenice Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): došlo k vybudování nové smíšené stezky pro chodce a cyklisty z obce Prosenice ve směru na Grymov až k přemostění řeky Bečvy. Cyklostezka byla realizována částečně v intravilánu obce (v délce cca 180 m), dále po stávající účelové komunikaci na rozhraní s extravilánem a následně podél silnice III/43415 v extravilánu (v délce cca 630 m). Vybudováním stezky byla zajištěna dopravní návaznosti chodců a cyklistů: Napojení na cyklotrasu Bečva, která je vedena bezprostředně za přemostěním Bečvy podél jejího levého břehu. Zvýšení bezpečnosti na Jantarové stezce, která je nyní v dotčeném úseku vedena přímo po silnici III. třídy. Dále stezka navazuje na záměr obce Radslavice Smíšená stezka Radslavice Grymov. Z výše uvedeného vyplývá, že využití stezky pro chodce a cyklisty zahrnuje jak turistickou, tak místní funkci. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: 09/ / Celkové výdaje projektu: ,- Kč - Dotace: ,12 Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

24 Příklad B.11 Název projektu: Vybudování cyklostezky Radslavice - Grymov v trase Jantarové stezky Příjemce: Obec Radslavice Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): Cílem projektu bylo vybudování kvalitní infrastruktury pro bezmotorovou dopravu v trase dálkové trasy Jantarové stezky v úseku mezi obcemi Radslavice a Grymov pro účely každodenního využívání v rámci produktivních činností i trávení volného času. Vybudování tohoto úseku přispělo k vybudování části páteřního úseku regionálně významné cyklostezky, čímž došlo k eliminaci počtu cyklistů jedoucích po frekventované silnici III. třídy, a tím eliminaci rizika vážných dopravních nehod. Cílovou skupinou jsou obyvatelé obce Radslavice, MAS Záhoří-Bečva, ORP Přerov, návštěvníci a turisté regionu. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: 06/ / Celkové výdaje projektu: ,- Kč - Dotace: ,- Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

25 Příklad B.12 Název projektu: PŘESTUPNÍ AUTOBUSOVÝ-ŽELEZNIČNÍ TERMINÁL KONSTANTINOVY LÁZNĚ Příjemce: Obec Konstantinovy Lázně Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): došlo ke zrekonstruování a zhodnocení tohoto prostoru, došlo k vytvoření přestupního terminálu mezi různými druhy veřejné dopravy (autobus, železnice) a k vytvoření efektivního napojení mezi veřejnou dopravou a dalšími ekologicky šetrnými druhy dopravy. Podstatně byla zhodnocena i místní infrastruktura pro veřejnou dopravu bylo vybudováno kryté stání u zastávky autobusu včetně WC a zajištěno bylo také dostatečné osvětlení celého prostoru. Pobyt zde zpříjemňuje i další mobiliář - lavice, odpočívadlo, odpadkové koše, běžná informační tabule a elektronické informační tabule. Zdroj: - Rok(y) realizace nebo ukončení: 02/ / Celkové výdaje projektu: ,93 Kč - Dotace: ,99 Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

26 Příklad B.13 Název projektu: Úprava dopravní situace pro zvýšení bezpečnosti chodců na sil. I/56 v obci Kozmice Příjemce: Obec Kozmice Stručný popis výstupů projektu (co se vytvořilo): V rámci projektu dojde k vybudování těchto bezpečnostních prvků: - vyznačení nového přechodu a chodníku pro pěší se zábradlím u nízkopodlažní panelové zástavby, osazení přístřešku autobusové zastávky pro cestující, - nasvětlení stávajícího a nového přechodu (nasvětlení přechodu způsobí pozitivní kontrast chodce a přechodu, vede řidiče automaticky ke snížení rychlosti jízdy a zvýší se bezpečnost chodců při přecházení) a osazení dvou ukazatelů rychlosti projíždějících vozidel na začátku a konci obce, - světelné signalizační zařízení u přechodu v křižovatce - Rok(y) realizace nebo ukončení: Celkové výdaje projektu: Kč - Dotace: Kč - Odkaz: - Možnost podpory podobného projektu v letech : IROP, specifický cíl

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Obsah 1. Soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty... 5 2. Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize, cíle...

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Dotační programy pro venkov 2014-2020

Dotační programy pro venkov 2014-2020 Dotační programy pro venkov 2014-2020 Prezentace VP SCLLD MAS HK, Velký Týnec, 25. 6. 2014 Příprava strategií MAS v ČR - SCLLD Aktuální mapa MAS 180 MAS ČR Aktivity přípravy SCLLD (ISRÚ) Kde jsme? 2014

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Dne: 5. března 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 4 1/2 Úvodní

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů LIDÉ Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 338 mil. EUR Územní zaměření

Více

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 1 ITI Integrované územní investice Nástroj realizace územní dimenze v metropolitních oblastech celostátního významu. Nový nástroj uplatnění integrovaného

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ Kosmákova 28, 615 00 Brno - Židenice tel. 558 900 010, fax 558 900 011, e-mail: emc@ekotoxa.cz Seznam karet Hlavní problémový okruh

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

MasterCard česká centra rozvoje 2010

MasterCard česká centra rozvoje 2010 MasterCard česká centra rozvoje 2010 Projekty, které města nominovala na cenu MasterCard Award of Excellence 1 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ)... 5 2 LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR... 6 3 INTEGROVANÝ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319 Autorský tým PhDr. Mgr. Ivo Říha (Nexia AP) Mgr. Miroslav Špaňhel (Nexia AP) Mgr. Vladimír Vojtěch (Nexia AP) PhDr. Martin Dohnal, PhD. (DHV CR) Bc. Petra Chvatíková (DHV CR) Ing. Jiří Vavřínek (DHV CR)

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

1 Příloha Modelové příklady

1 Příloha Modelové příklady 1 Příloha Modelové příklady Modelové příklady navazují na strategické cíle a jejich opatření z kapitoly 3. Cílem je prezentovat daná opatření, jak jsou konkrétně realizována v jiných regionech. Dalším

Více