MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ DOPRAVNÍCH OBORŮ NA TRHU PRÁCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ DOPRAVNÍCH OBORŮ NA TRHU PRÁCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI"

Transkript

1 MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ DOPRAVNÍCH OBORŮ NA TRHU PRÁCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Přehled vybraných firem: - OKD, Doprava, a.s. - DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA, a.s. - ČESKÉ DRÁHY, a.s. - Mittal Steel Ostrava, a.s., Doprava - Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. - Slezskomoravská dráha, a.s. - Connex Morava, a.s. - ČKD Vagonka, a.s. - auto opravny, servisy a prodejci - stanice technické kontroly

2 OKD, Doprava, a.s. Posláním společnosti: OKD, Doprava, a. s. je společností s padesátiletou tradicí, která vznikla v roce 1994 jako nástupce vnitřní organizační jednotky OKD, a.s. Posláním společnosti je převzít dopravně manipulační a obslužné činností zákazníků působících na průmyslových trzích a umožnit jim tak zaměřit se na hlavní podnikatelské činnosti s cílem zvýšit jejich efektivitu a konkurenceschopnost. Předmět podnikání Svým zákazníkům nabízí OKD, Doprava, a. s. komplexní řešení dopravních a přepravních požadavků v nejužší návaznosti na technologii výroby a odbyt produkce. - železniční doprava - provozování železničních drah a drážní dopravy - pronájem železničních vozů a lokomotiv - údržba a opravy kolejových vozidel - silniční nákladní doprava - údržba a opravy silničních vozidel - provozování plnicích stanic zemního plynu - kombinovaná doprava s využitím kontejnerů ACTS - zasílatelství (spedice) - údržba, výstavba a rekonstrukce železničních tratí - provoz stavebních a zemních strojů pro manipulaci s hromadnými substráty - prodej a servis nákladních vozidel Tatra - těžba, úprava a zušlechťování černouhelných kalů - nakládání s odpady Pracovní uplatnění Firma nabízí pracovní uplatnění a různé formy spolupráce studentům a absolventům zejména těchto směrů a zaměření: technologie a řízení dopravy, logistika, provoz a údržba dopravních prostředků, strojů a zařízení, dopravní a pozemní stavitelství, rekultivační a sanační práce.

3 Kontakt OKD, Doprava, a.s. Nádražní 93/2967, Ostrava Moravská Ostrava Mob.: ,

4 DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA, a.s. Poslání společnosti: Městskou hromadnou dopravu v Ostravě provozuje akciová společnost Dopravní podnik Ostrava. Zakladatelem této společnosti, která je posledním pokračovatelem dopravců ve více než stoleté historii hromadné dopravy v našem regionu, je Statutární město Ostrava. Bohaté zkušenosti a potřeba udržet dobrou tradici MHD jsou pro vedení dopravního podniku hnacím motorem k udržování trvale dobrých a kvalitních služeb pro cestující. Předmět činnosti: - poskytování služeb městské hromadné dopravy ve statutárním městě Ostravě a přilehlém území (tramvajové, trolejbusové a autobusové) - projektování, výstavba, údržba a opravy dopravní cesty - údržba, opravy a modernizace dopravních prostředků, výroba tramvají a trolejbusů - projektování dopravní obsluhy území, výcvik řidičů, prodej reklamy. V současné době se Dopravní podnik Ostrava a.s. ve svých dalších podnikatelských aktivitách věnuje výrobě nízkopodlažních trolejbusů SOLARIS TROLLINO se zástavbou elektrické výzbroje fy Cegelec a.s. do karoserie polského výrobce autobusů Solaris. Pracovní uplatnění: Projektant konstruktér elektro, řidič tramvají, řidič autobusu, provoz a údržba dopravních prostředků, strojů a zařízení. Kontakt: Ředitelství Dopravního podniku Ostrava a.s. Poděbradova 494/2, Ostrava-Moravská Ostrava telefon: ,

5

6 ČESKÉ DRÁHY, a.s. Poslání společnosti: České dráhy, a.s., patří mezi největší firmy v České republice a navazují na více než stošedesátiletou tradici železniční dopravy na území Čech, Moravy a Slezska. Jsou významným podnikem v mezinárodní železniční dopravě, členem důležitých evropských a světových institucí jako Mezinárodní železniční unie, Společenství evropských železnic a Organizace pro spolupráci železnic (Asie a Evropa). Akciová společnost České dráhy nabízí přepravní a další služby na železnici, na základě objednávky a smluvního vztahu zajišťuje provoz na celostátních i regionálních tratích a provádí údržbu, opravy a modernizaci infrastruktury. V nákladní i osobní dopravě se uchází o zakázky, a to nejen na liberalizovaném železničním trhu, ale i na celém přepravním trhu zahrnujícím také ostatní druhy dopravy. Depo Kolejových Vozidel Ostrava je součástí Českých drah, a.s. (dále ČD), nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1. Sídlem DKV Ostrava je: Přednádraží 35, , Ostrava-Přívoz Předmětem činnosti: DKV Ostrava je zajišťovat na vymezeném území železniční dopravu, správu a údržbu vozového parku, správu majetku ČD sloužícího k plnění této činnosti, dalšího vymezeného majetku ČD a majetku svěřeného ČD do správy na základě smluvních ujednání a některé další činnosti související s předmětem podnikání ČD. Pracovní uplatnění: Mechanik motorových lokomotiv, strojvedoucí, vozmistr, výpravčí, posunovač, zámečník, elektromechanik, elektronik, svářeč kovů.

7 Kontakt: České dráhy, a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, telefon: , DKV Ostrava telefon ,

8 Mittal Steel Ostrava, a.s., Doprava Posláním společnosti: Závod 5-Doprava zajišťuje služby v oblasti interní železniční a silniční dopravy a přepravy a externí tuzemské silniční dopravy a přepravy pro jednotlivé organizační útvary společnosti, pro společnost jako celek a pro externí podnikatelské subjekty sídlící v areálu společnosti. Předmět podnikání : Závod 5-Doprava se člení na čtyři úseky (Technika, Výroba, Přeprava, Jakost), tři referáty (Péče o základní fondy, Technický rozvoj, Technická kancelář vše pod úsekem Technika), dva provozy kolejové dopravy a jeden provoz silniční dopravy. K základním funkcím dopravního závodu a. s., patří provozování dráhy a drážní dopravy dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a jeho prováděcích vyhlášek na základě udělených úředních povolení a licencí, obchodní činnost v oblasti tuzemské železniční a silniční přepravy, komerční a celní služby související s provozovanou železniční a silniční dopravou, metodika nakládkové činnosti a hospodaření s ložným prostorem, koordinace zaměstnanecké dopravy v rámci a. s., péče o svěřené a užívané základní majetkové fondy (dopravní prostředky, dopravní infrastruktura, ostatní majetek), výkon funkce operativního správce hlavních komunikací v areálu a. s., a výkon správce studeného odvalu a. s. Železniční dopravní cestu tvoří celkem 200,9 km kolejí a kolejových spojek a 52, 5 km silnic nacházejících se v areálu společnosti. Činnost dopravního závodu v oblasti provozování dráhy a drážní dopravy je zajišťována odborně a zdravotně způsobilými a speciálně vyškolenými zaměstnanci a dozorována orgány státní správy Drážním úřadem a Drážní inspekcí. Bezpečnost drážní dopravy je zajišťována instalovaným zabezpečovacím zařízením, které je průběžně rekonstruováno elektronickým systémem nejmodernějšího typu. V oblasti silniční dopravy provádí dopravní závod rovněž opravy a údržbu silničních vozidel včetně speciálních a poskytuje další služby jako např. kontrolu emisí, technické prohlídky, přípravu na technickou kontrolu vozidla, mytí vozidel apod. Závod 5-Doprava je členem zájmových svazů a sdružení ČR v oblasti dopravy a

9 zapojuje se do řešení dopravních projektů ať už v rámci společnosti Mittal Steel Ostrava a.s., nebo v rámci skupiny Mittal Steel. Pracovní uplatnění Závod 5-Doprava nabízí pracovní uplatnění studentům a absolventům zejména těchto směrů a zaměření: technologie a řízení dopravy, logistika, provoz a údržba dopravních prostředků, strojů a zařízení. Kontakt: Mittal Steel Ostrava a.s. Vratimovská 689, Ostrava-Kunčice, telefon: ,

10 Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. Posláním společnosti: Automobilka Hyundai Motor Company - dnes v povědomí mnohých lidí nejznámější společnost se znakem Hyundai - vznikla v roce Tehdy se automobily do Koreje dovážely - hlavně z Japonska. V Koreji se v té době prodávalo pouze kolem 30 tisíc nových automobilů ročně. To bylo pro efektivní místní výrobu málo, takže všichni podnikatele odrazovali Chung Ju-Yunga od záměru založit automobilku. Při jejím rozjezdu se chtěl Chung Ju- Yung spojit s Fordem, který hledal v Koreji partnera pro montáž svých automobilů. Přes nadějná počáteční jednání k definitivní "svatbě" nedošlo. Americký partner chtěl ve společné firmě výrazně většinový podíl, což neodpovídalo filozofii tehdy již velmi úspěšného korejského podnikatele. Ten si jako vždy rázně poradil. Vyrazil do Itálie se záměrem přivézt co nejvíce informací a zkušeností a uvidět vše zajímavé - od automobilového designu až po organizaci sériové výroby. A byl mimořádně pozorným žákem, protože již v roce 1976 se na mezinárodním trhu objevil se značkou Hyundai první ryze korejský automobil Pony. Krátce poté sjel z výrobních pásů automobil Excel, který se jako první jihokorejský automobil výrazně prosadil i v USA. Vzápětí následovalo úspěšné "vylodění" v Evropě, kde dnes patří největší jihokorejská automobilka z pohledu růstu prodeje k nejúspěšnějším. V současnosti již pracuje dnes již samostatná společnost Hyundai Motor Company na naplnění dalšího ambiciózního cíle - patřit v roce 2010 mezi pět největších automobilek světa. Předmět podnikání : Skupinu Hyundai tvořily v roce 2001 tři desítky společností, které však v současnosti působí jako zcela samostatné firmy. Jen v Jižní Koreji zaměstnávají lidí. Jejich aktivity jsou velmi různorodé. Kromě nejznámější automobilové výroby jde například o výstavbu dálnic a jaderných elektráren, obřích námořních lodí, výrobu elektroniky a polovodičů, ale také o výrobky ekologického strojírenství či zařízení pro výzkum vesmíru. Pracovní uplatnění Technické profese kvalita specialista, výstavba, výroba specialista (karosárna, lisovna, údržba)

11 Dělnické profese - Pozice v dělnické profesi ještě nebyly otevřeny. Pozice budou zveřejněny, jakmile tato potřeba na straně společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. nastane. Zkušební výroba bude zahájena v 2. polovině roku 2008 a sériová výroba pak v roce Náborový proces bude probíhat v několika fázích až do roku Kontakt: Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. AXIS Office Park Ostrava budova B, Na Rovince 874, Ostrava-Hrabová, telefon: ,

12 SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a.s. Posláním společnosti: SMD je čistě soukromou společností, která zaměstnává vedle řídících pracovníků především řidiče hnacích vozidel, vedoucí posunu, traťové mistry a techniky. Disponuje vozovým parkem hnacích vozidel řad 701, 710, 716, 721, 740 a 770 s technickým a opravárenským zázemím. Společnost rozvíjí kooperaci v přepravách ucelených vlaků s jinými partnery sousedních států EU. Předmět podnikání : SMD zabezpečuje provoz hnacích vozidel na vlastní celosíťovou Licenci v ČR, včetně personálu pro jiné subjekty při přepravách vlaků a koridorových stavbách. Zajišťuje údržbu a opravu hnacích vozidel, včetně technických kontrol a zkoušek. Provozuje na základě smluv cca 80 vlečkových drah na celém území ČR. Zajišťuje údržbu, opravy a rekonstrukce železničního svršku na vlečkových drahách, včetně projektové dokumentace s vyřízením stavebního povolení u Drážního úřadu. Společnosti se daří neustále zvyšovat objem zakázek ve všech oblastech činností Pracovní uplatnění Pracovní uplatnění pro řidiče hnacích vozidel, vedoucí posunu, traťové mistry a techniky. Kontakt: Slezskomoravská dráha a.s. Michalkovická, Ostrava-Slezská Ostrava, telefon: ,

13 CONNEX MORAVA, a.s. Posláním společnosti: Connex Morava a.s. je největším autobusovým dopravcem v České republice s zaměstnanci a ročním obratem překračujícím 1 mld. Kč. Předmět podnikání : Základní činnosti společnosti je veřejná linková doprava, městská hromadná doprava, mezinárodní autobusová doprava, příležitostná osobní doprava, drážní doprava Železnice Desná, provozování integrovaných dopravních systémů. Navazující dopravní služby - prodej jízdenek na mezinárodní autobusové linky odjíždějící z České republiky, prodej letenek, prodej lodních a trajektových lístků vyřizování víz, směnárenské služby a další, společnost poskytuje prostřednictvím své dopravní kanceláře. Connex Morava a.s. je členem skupiny Veolia Transport, která je součástí Veolia Environnement, jenž působí prostřednictvím dceřinných divizí v oblasti dopravních služeb, nakládání s odpady, vodohospodářství a energetiky. Pracovní uplatnění Řidič autobusu, provoz a údržba dopravních prostředků, strojů a zařízení. Kontakt: Správa akciové společnosti Rolsberská 66, Olomouc, telefon , Oblast Ostrava Vítkovická 5, Ostrava

14

15 ČKD VAGONKA, a.s. Posláním společnosti: ČKD VAGONKA je přímým pokračovatelem tradice výroby osobních kolejových vozidel s výrobním programem orientovaným na produkty v oblasti elektrických jednotek pro příměstskou dopravu, motorových souprav, lehkých regionálních vozidel a osobních přípojných vozů. Zajišťuje také kompletní servis vozidel, opravy a modernizace a v neposlední řadě také prodej náhradních dílů. Od ledna roku 2005 je ČKD VAGONKA součástí skupiny ŠKODA HOLDING. Skupina ŠKODA HOLDING je společnost rozvíjející v současné době dva základní výrobní obory: dopravní strojírenství a zařízení pro klasickou energetiku - především kompletní turbosoustrojí. Dalšími firmami ve skupině v oboru dopravního strojírenství, který zaměstnává více než 2,5 tisíce lidí, jsou: ŠKODA TRANSPORTATION (výrobce kolejových vozidel tramvaje, lokomotivy), ŠKODA ELECTRIC (výrobce trolejbusů a kompletních pohonů), vývojové a Předmět podnikání : Kromě stavby nových vozidel firma nabízí rovněž provedení modernizací a přestaveb vozidel z dřívější výroby, která po provedení odborné repase mohou dále sloužit, přičemž se obvykle dosáhne zvýšení kultury cestování a snížení provozních nákladů dosazením nových moderních prvků, zvýší se spolehlivost a zjednoduší obsluha. - nová železniční vozidla klasického provedení - nová lehká železniční vozidla - renovace a technická modernizace existujícího vozového parku Pracovní uplatnění V současnosti firma nabízí pracovní uplatnění na pozice referent jakosti, projektant, konstruktér, strojní zámečník.

16 Kontakt: ČKD VAGONKA, a.s. 1. máje 3176/102, Ostrava telefon: ,

Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce...

Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Výroční zpráva 2011 Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Strategickým cílem akciové společnosti ČD Cargo je zachování vedoucí pozice na trhu železniční nákladní dopravy

Více

> Základní hospodářské ukazatele

> Základní hospodářské ukazatele Výroční zpráva 0 4 České dráhy, a.s. > Základní hospodářské ukazatele Ukazatel 2004 2003 1. 1. 2003*) Index 04/03 Struktura aktiv a pasiv (mil. Kč) Aktiva celkem 47 301 45 291 41 396 1,04 Dlouhodobý majetek

Více

Ekologické parametry dopravy s důrazem na železniční a integrovanou dopravu, překonávání sporů mezi investory silniční dopravy a ekologickými zájmy

Ekologické parametry dopravy s důrazem na železniční a integrovanou dopravu, překonávání sporů mezi investory silniční dopravy a ekologickými zájmy Ekologické parametry dopravy s důrazem na železniční a integrovanou dopravu, překonávání sporů mezi investory silniční dopravy a ekologickými zájmy Široké téma stanovení ekologických parametrů dopravy

Více

SKUPINA AWT. Obrat dle jednotlivých typů služeb. Reference

SKUPINA AWT. Obrat dle jednotlivých typů služeb. Reference PROFIL SKUPINY AWT ÚVODNÍ SLOVO Značka AWT se sice na logistickém trhu představila teprve v roce 2010, její základy ale tvoří šedesátileté zkušenosti z oblasti dopravy a logistiky a zhruba dva a půl tisíce

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ Reportér ČTVRTLETNÍK SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA ZDARMA 4 2006 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 8 Úspěšné zavádění systémů managementu ZAMĚŘUJEME

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky Stav podnikatelského prostředí v 2011 dopravě v ČR Popis nejvýznamnějších deficitů v resortu dopravy v České republice a náměty na zlepšení obsažené v tomto dokumentu jsou výzvou k zahájení diskuse mezi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími Škodovák číslo 63 Informační časopis skupiny ŠKODA 1/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími MOVO investuje, získalo nové špičkové zázemí Firmy volily nejlepší zaměstnance

Více

2014 Výroční zpráva Skupiny České dráhy

2014 Výroční zpráva Skupiny České dráhy 2014 Výroční zpráva Skupiny České dráhy Výroční zpráva Skupiny ČD za rok 2014 2 Představení, úloha a vize Kdo jsme Jsme skupinou společností provozující osobní i nákladní železniční dopravu. Zajišťujeme

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF STUDIE LOGISTICKÝCH SLUŽEB PRO KONKURENČNÍ VÝHODU THE STUDY OF LOGISTIC

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: N6208 Obchodní podnikání Marketing management Diplomové práce na téma:

Více

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů výroční zpráva 2013 Obsah O společnosti 4 Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 6 Zpráva managementu Obchod Nákup Výroba Investice Výzkum a vývoj

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Č.j. S 49018/2013-O12 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, vydává Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 ve znění rozhodnutí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. Velké drobnosti. Možná se vám to může zdát jako drobnost. Jdete městem, které máte rádi, možná spěcháte, možná se jen tak procházíte. Věci mají svůj řád, a dokud

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205 2.12 2.12 DOPRAVA ÚVOD výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory

Více

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ.1.07/1.1.07/11.0150 Úvodem Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu TechIN Propojení

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

Škodovák. Na návštěvu Škodovky přijel švédský král

Škodovák. Na návštěvu Škodovky přijel švédský král Škodovák číslo 77 Informační časopis skupiny ŠKODA 5/2012 Na návštěvu Škodovky přijel švédský král Rekordmanka mezi tramvajemi zamířila do Rigy ŠKODA BIKE Marathony jelo více než 2000 lidí! Vážení spolupracovníci,

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu:

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu: Čtvrtletník společnosti ČD Cargo, a. s. Ročník 2009 / Červen / Číslo 2 Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji Pokračování seriálu: Správné nakládání a zajištění zboží

Více