UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Závod vlečka Semtín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Závod vlečka Semtín"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA Informace veřejnosti o zónách vnějšího havarijního plánování V souladu s ustanovením 25 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami nebo chemickými přípravky dále jen zákon ), byly vypracovány Krajským úřadem Pardubického kraje informace, které jsou určeny veřejnosti v zónách havarijního plánování, tj. v okolí potenciálních zdrojů rizik. Zóny vnějšího havarijního plánování byly stanoveny pro provozovatele tzv. skupiny B tj. provozovatele, kteří ve svých objektech nebo zařízeních mají umístěné stejné nebo větší množství nebezpečných látek, jež jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona. SYNTHESIA, a.s. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ORGANICKÝCH SYNTÉZ, a.s. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Závod vlečka Semtín Zpracováno s využitím informací poskytnutých Krajským úřadem Pardubického kraje

2 I. Identifikace subjektů sídlících v areálu Synthesia, a. s. a zařazených v souladu se zákonem č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky do skupiny B Synthesia, a.s. Pardubice č. p Pardubice Semtín Identifikační číslo Sídlo a adresa provozovny Pardubice č. p Pardubice - Semtín Ing. Zbyněk Průša předseda představenstva Ing. Tomáš Procházka GŘ a 1. místopředseda představenstva Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. Rybitví č.p Rybitví Identifikační číslo Sídlo a adresa provozovny Rybitví č.p Rybitví RNDr. Karel Novák ředitel VÚOS a.s. II. Identifikace krajského úřadu, včetně spolupracujících subjektů podávajících informaci Synthesia, a.s. Pardubice č. p Pardubice Semtín Identifikační číslo Sídlo a adresa provozovny Pardubice č. p Pardubice - Semtín Ing. Zbyněk Průša předseda představenstva Ing. Tomáš Procházka generální ředitel a 1. místopředseda představenstva Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Rybitví č. p Rybitví Identifikační číslo Sídlo a adresa provozovny Rybitví č. p Rybitví RNDr. Karel Novák ředitel VÚOS a.s. Strana 2 (celkem 10)

3 Název úřadu Krajský úřad Pardubického kraje Komenského nám Pardubice Identifikační číslo Hejtman Mgr. Radko Martínek Spojení Aktualizace údajů VHP Spojení Organizace TLP, spol. s r.o., Ing. Josef Schinzel Nučická 1746/ Praha III. Informace o zařazení objektu a povinnosti zpracovat havarijní dokumentaci Podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, jsou společnosti Synthesia, a.s. a Výzkumný ústav organických syntéz a. s. zařazeny do skupiny B, z čehož jim vyplývají tyto povinnosti: - zpracovat vnitřní havarijní plán - zpracovat bezpečnostní zprávu - vypracovat písemné podklady pro stanovení zóny havarijního plánování - zpracovat písemné podklady pro vypracování vnějšího havarijního plánu - zpracovat plán fyzické ochrany objektu Podklady předané krajskému úřadu provozovatelem: - Bezpečnostní zpráva Synthesia aktualizace Vnitřní havarijní plán Synthesia, předán Písemné podklady pro stanovení zóny havarijního plánování, ze dne Podklady pro zpracování vnějšího havarijního plánu, ze dne Plán fyzické ochrany objektu, ze dne Bezpečnostní zpráva Výzkumný ústav organických syntéz a.s., ze dne Vnitřní havarijní plán Výzkumný ústav organických syntéz a.s., ze dne Písemné podklady pro stanovení zóny havarijního plánování, ze dne Strana 3 (celkem 10)

4 - Podklady pro zpracování vnějšího havarijního plánu, ze dne Plán fyzické ochrany objektu, ze dne V souladu se zákonem č. 59/2006 Sb., v platném znění jsou pravidelně 1x ročně prováděny kontroly u provozovatelů skupiny B. Ministerstvo životního prostředí eviduje a vyhodnocuje výsledky kontrol provedených u provozovatelů podle plánu kontrol. Česká inspekce životního prostředí zpracovává a projednává návrh ročního plánu kontrol nad dodržováním tohoto zákona se Státním úřadem inspekce práce (OIP Hradec Králové), správními úřady na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému (HZS Pardubického kraje), Českým báňským úřadem a krajskými hygienickými stanicemi (Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích) a krajskými úřady (Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství). Následně kontroly také provádí. IV. Popis výrobní činnosti provozovatele a seznam hlavních nebezpečných látek Synthesia a.s. je předním evropským výrobcem kvalifikované chemie s více než osmdesátipětiletou tradicí. V areálu o rozloze 4,4 km 2 je zaměstnáno cca zaměstnanců. Obrat v roce 2006 přesáhl 127 milionů EUR. Podnikatelské aktivity jsou zacíleny do tří tržních segmentů: pokročilých organických intermediátů, derivátů celulózy a pigmentů a barviv. V závislosti na tomto širokém sortimentu je založena i organizační struktura firmy ta je rozdělena do tří strategických výrobně obchodních jednotek (SBU Strategic Business Unit) Organická chemie (Organika), Nitrocelulóza, Pigmenty a barviva. SBU jsou jednotky s velkou mírou nezávislosti a centrálním řízením. Mezi klíčové zákazníky spol. Synthesia patří především zpracovatelé barviv a pigmentů pro textilní průmysl, koželužny, papírny, farmaceutické koncerny, zbrojařské firmy, producenti kosmetiky, či podniky z oblasti zemědělství. Výzkumný ústav organických syntéz a.s. (dále jen VÚOS ) je jednou z největších českých firem, zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti organické chemie a toxikologie. Aplikovaný výzkum a vývoj chemických technologií patří k nejvýznamnějším aktivitám ústavu již déle než šedesát let. Součástí VÚOS je Centrum ekologie, toxikologie a analytiky (CETA). CETA má statut Certifikačního orgánu č. 3047, zároveň působí jako Akreditovaná zkušební laboratoř č akreditovaná Českým institutem pro akreditaci (ČIA). Hlavními směry činnosti VÚOS jsou: - výzkum, vývoj a konstrukce v oboru chemie a chemické technologie a automatizace - chemicko-technologických procesů, - analytické rozbory, toxikologické a ekotoxikologické testování výrobků a složek - životního prostředí, - výroba a prodej chemických látek (chemických specialit). VÚOS je certifikován dle normy ISO 9001:2001 a zahrnuje následující činnosti: - návrh a vývoj syntéz organických látek, Strana 4 (celkem 10)

5 - navrhování průmyslových technologických postupů, - výroba organických chemických látek a analytická kontrola výroby. Další směr představuje malotonážní výroba speciálních chemikálií. Významný podíl tvoří výroba intermediátů pro výrobu léčiv. V. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Závod vlečka Semtín Vzhledem k tomu, že dovoz vstupních surovin pro spol. Synthesia, a.s. a další subjekty situované v průmyslovém areálu Synthesia, a.s. zajišťuje UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Provozní oblast Východ, Závod vlečka Semtín, je součástí informací veřejnosti i tento objekt. V. 1 Identifikace objektu UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Litvínov Růžodol č. p Litvínov Identifikační číslo Pardubice-Semtín č. p. 103, budova M 61 areál Sídlo a adresa provozovny Synthesia, a.s Pardubice Bc. Luboš Kučera jednatel UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. V. 2 Identifikace krajského úřadu, včetně spolupracujících subjektů podávajících informaci UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Litvínov Růžodol č. p Litvínov Identifikační číslo Pardubice-Semtín č. p. 103, budova M 61 areál Sídlo a adresa provozovny Synthesia, a.s Pardubice Bc. Luboš Kučera jednatel UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 5 (celkem 10)

6 Název úřadu Krajský úřad Pardubického kraje Komenského nám Pardubice Identifikační číslo Hejtman Mgr. Radko Martínek Spojení Aktualizace údajů VHP Spojení Organizace TLP, spol. s r.o., Ing. Josef Schinzel Nučická 1746/ Praha Provozování železniční dopravy na vlečce Synthesia je prováděno na základě Rozhodnutí o změně licence Čj: a/02-DÚ/HI a Rozhodnutí k vydání úředního povolení na provozování dráhy Čj: /02-DÚ/HI, Ev. č.: ÚP/2002/3408 vydaných Drážním úřadem v Praze dne resp Pro železniční provoz na vlečce platí předpisy ČD D1, D2 (návěstní a dopravní předpisy), OP-16 a směrnice UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. S-45, PRP 3 a PRP 4. Místní úpravy a odchylky jsou uvedeny ve VPŘ. Vlastní objekt UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., Provozní oblast Východ, Závod vlečka Semtín je situován v průmyslovém areálu spol. Synthesia, a.s. a je tvořen souborem železniční vlečky, zařízením vlečky a obslužných objektů. Z technologického a bezpečnostního hlediska jsou nejdůležitější: - Seřadiště Semtín - Seřadiště Zelená Louka Z důvodu přepravy látek a následního skladování v průmyslovém areálu spol. Synthesia, a.s. a v souladu se zákonem č. 59/2006 Sb., byl UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., Provozní oblast Východ, Závod vlečka Semtín zařazen do skupiny podniků typu B. Vzhledem k tomu, že se jedná o látky, které jsou podrobně rozebrány u jednotlivých podniků, které je dále využívají pro vlastní potřebu, není nutné je znovu uvádět. Synthesia, a.s. VI. Seznam vybraných nebezpečných látek a jejich umístění interní označení zdroje rizika typ zdroje rizika nebezpečná látka zóna (m) Ry 133 zásobník chlorovodík Ry 61/71 zásobník bróm 600 Ry 41 zásobník chlór Strana 6 (celkem 10)

7 Ry 41/42 zásobník fosgen železniční cisterna chlór Výzkumný ústav organických syntéz a. s. interní označení zdroje rizika typ zdroje rizika nebezpečná látka zóna (m) Ry 114 a Tlakové lahve chlor 200 Ry 114 a Tlakové lahve chlorovodík 400 RY 11, RY 114a, RY 12, RY 13 Tlakové lahve fosgen 400 VII. Informace o zdrojích rizik závažné havárie a jejich vliv na zdraví (ve spol. Synthesia, a.s. a Výzkumném ústavu organických syntéz a. s. jsou používány stejné druhy chemikálií, se stejnými druhy možných havárií a se stejnými dopady na lidský organismus liší se však intenzitou dopadu) 1. Druh havárie: a) zásobník chlorovodíku, tlakové lahve toxické působení chlóru při zreagování hrozí nebezpečí požáru b) zásobník bromu toxické působení bromu nebezpečí požáru možnost poleptání c) zásobník chlóru, tlakové lahve toxické působení chlóru při zreagování hrozí nebezpečí požáru d) zásobník fosgenu, tlakové lahve toxické působení fosgenu e) železniční cisterna s chlórem toxické působení chlóru při zreagování nebezpečí požáru Strana 7 (celkem 10)

8 2. Účinek na lidský organismus: Bróm Páry způsobují velmi silná podráždění očí a dýchacích orgánů až k hrtanovému a plicnímu edému nebo ještě po několika dnech zánět plic. Na kůži vznikají hluboká bolestivá poleptání. Také kontakt s kapalinou způsobuje hluboká poleptání očí a kůže. Dráždění ke kašli, pálení očí a kůže, zde také tvorba puchýřů a nekróz. Pálení sliznice nosu a hrtanu. Dušnost, záchvaty dušení. Chlór Nadýchání plynu vede k těžkému podráždění dýchacích cest a plic. Riziko plicního edému. Edem plic se může vyvinout s latencí až 2 dnů. Po nadýchání plynu je proto vždy nutné lékařské vyšetření. Plyn těžce leptá oči a dráždí kůži až ke tvorbě puchýřů. Po styku s tekutinou eventuelně i omrzliny. Pálení a bolesti očí, sliznice nosu a hltanu i kůže. Tvorba puchýřů. Dráždění ke kašli, záchvaty dušení. Krátkodobý účinek: koncentrace 0,1% po dobu 10 min. působí smrtelně. Fosgen Fosgen je silně toxický, dráždivý a dusivý plyn. Příznaky působení se projeví pálením očí, nosu, kašlem, nevolností, dýchacími potížemi, zahleněním, cyanózou, bezvědomím, selháním srdce, smrtí. VIII. Informace o způsobu varování lidí a poskytování dalších informací Všichni nájemci v průmyslovém areálu Synthesia, a. s. jsou jednotně napojeni na zabezpečovací systém ochrany při vzniku průmyslové havárie podniku Synthesia, a.s. Provozovatel celého průmyslového areálu Synthesia, a.s. má pro prvotní předání informace o mimořádné události vytvořen systém rozesílání SMS zpráv. Tyto SMS zprávy o zjištěné provozní mimořádné události jsou nejprve rozeslány orgánům státní správy, samosprávy, starostům obcí a České inspekci životního prostředí v zóně možného ohrožení. Následně je tato zóna programově (tj. odpovídajícím SW vybavením) vyhodnocena v závislosti na aktuální meteosituaci a tato již částečně vyhodnocená situace a blíže specifikované území je neprodleně oznámeno na KOPIS HZS Pardubického kraje. V zóně specifikované provozovatelem je k varování občanů použito sirén. V dalším kroku od provozovatele odchází SMS zpráva starostům obcí skutečně ohrožených. Tito starostové mají možnost si tuto informaci ověřit na hot-line telefonní lince dispečinku Synthesia, a. s. - 1.SMS rozeslání pevně předdefinované zprávy na MT všem kontaktním osobám zadaných v databázi příjemců vedoucí pracovníci podniku, starostové okolních obcí, státní správa, Explosia. V Synthesii došlo k nehodě spojené s výronem nebezpečné látky do ovzduší. Jedná se o (zde SW automaticky doplní příslušný plyn). Probíhá represivní zásah SMS rozeslání pevně předdefinované zprávy na MT všem starostům okolních obcí, kteří jsou v databázi příjemců. Strana 8 (celkem 10)

9 V Synthesii došlo k nehodě s výronem. V ohrožení jsou obce: (zde SW automaticky nadefinuje ohrožené obce) - SMS v případě, že v ohrožené zóně je některá z místních částí patřící do území městského obvodu Pardubice VII., odchází upřesňující zpráva pro starostu tohoto městského obvodu o vzniku havárie - SMS v případě, že v zóně ohrožených obcí je obec Rybitví, následuje přímý vstup dispečera do obecního rozhlasu spuštění sirény, základní pokyny pro občany, opět je spuštěna siréna po základní informační relaci zahájí dispečeři přímé telefonické kontaktování starostů ohrožených obcí dle seznamu spojení generovaných SW, základní a doplňující informace o situaci - 3. SMS po ukončení zásahu rozeslána všem kontaktním osobám zadaných v databázi příjemců s textem Provozní nehoda byla vyřešena. Represivní zásah ukončen. O vzniku závažné havárie v celém průmyslovém areálu spol. Synthesia, a.s. a úniku nebezpečných látek, které mohou ohrozit zdraví a životy lidí, životní prostředí, hospodářské zvířectvo a majetek budou občané vyrozuměni prostřednictvím sirén. Podrobnější informace o druhu havárie, požadovaném chování obyvatel a prováděných opatřeních získají občané hlášením z místního rozhlasu Obecního úřadu či Magistrátu a relacemi v České televizi a jiných médiích. V souladu s ustanovením 16 zákona č. 239/2000 Sb., starosta obce: - zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce - organizuje po dohodě s velitelem zásahu evakuaci osob - organizuje činnosti obce v podmínkách nouzového přežití - může vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci IX. Žádoucí chování občanů v případě vzniku závažné havárie OBECNĚ - zachovat klid, nepodléhat panice - uposlechnout pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy - varovat ostatní ohrožené osoby - chránit sebe podle jednotlivých typů havárie a podle možností chránit i ostatní osoby TOXICKÁ HAVÁRIE - vstupte do nejbližší budovy - zavřete a utěsněte dveře a okna, vypněte klimatizaci - podle možnosti se zdržujte v místnosti na straně odvrácené od zdroje úniku škodlivé látky - připravte si roušku (několikrát přeloženou tkaninu), namočenou ve vodě přitiskněte k nosu a ústům - cítíte-li svědění na některých částech těla, tyto umyjte vodou a otřete do sucha Strana 9 (celkem 10)

10 V PŘÍPADĚ NAŘÍZENÍ EVAKUACE JE NUTNO - dodržovat zásady pro opuštění bytu, uhasit oheň v topidlech, vypnout elektrické spotřebiče, uzavřít přívod vody a plynu - na dveře dát oznámení, že jste byt opustili - pokud je dostatek času vzít si evakuační zavazadlo - dostavit se na určené místo - dětem dát do kapsy lístek se jménem a adresou - domácí zvířata zásobit pitím a jídlem X. Popis opatření provozovatele k minimalizaci následků havárie Jako součást vnitřního havarijního plánu má společnost Synthesia a.s. přijaty, zdokumentovány a zavedeny plány opatření pro vznik havarijních, situací s přehledem stanovených postupů a definovanou odpovědností. Provozovatel má vlastní represivní složky, vycvičené k minimalizaci následků konkrétních havárií, jejichž vznik by byl pravděpodobný vzhledem k zaměření provozu. XI. Popis Vnějšího havarijního plánu Vnější havarijní plány podniků Synthesia, a.s., Výzkumný ústav organických syntéz a.s. a UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., Provozní oblast Východ, Závod vlečka Semtín byly aktualizovány a následně projednány na 4. jednání Bezpečností rady statutárního města Pardubic a dne byly schváleny primátorem města Pardubic. Dále byly projednány na 12. jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dne a schváleny hejtmanem Pardubického kraje. XII. Kde lze získat další informace Pro získání dalších důležitých informací je možno nahlédnout do schváleného Vnějšího havarijního plánu spol. Synthesia, a. s., UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. provozní oblast Východ, Závod vlečka Semtín a Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. na Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Jiráskova 20, Pardubice, tel: nebo na Magistrátu města Pardubic, odboru kanceláře magistrátu, oddělení krizového řízení, nám. Republiky 12, Pardubice, tel: Použité zkratky: KOPIS HZS krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru kraje OIP oblastní inspektorát práce Strana 10 (celkem 10)

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í I N F O R M A C E U R Č E N É V E Ř E J N O S T I V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany

Více

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany životního prostředí ČEPRO, a.s. Středisko

Více

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství prevence závažných havárií SPOLANA a. s., Neratovice UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Lach-Ner, s.r.o. Informace určené veřejnosti v zóně

Více

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Foto pohled na ZZN Polabí a.s. č.1 Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství prevence závažných havárií ZZN Polabí a.s., Kolín Informace určené veřejnosti v zóně havarijního

Více

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Právní rámec Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, řeší: zařazení objektu do skupiny A nebo B dle množství a typu umístěných nebezpečných

Více

INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Karlovarský kraj Krajský úřad Karlovarského kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ v okolí objektu HEXION SPECIALTY CHEMICALS, a.s. v Tovární

Více

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Roční zpráva o stavu požární ochrany v kraji a o činnosti a hospodaření HZS Pardubického kraje 2010 plk. Ing. Miroslav Kvasnička ředitel HZS Pardubického kraje

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Ochrana člověka za mimořádných událostí Příručka pro učitele základních a středních škol P r a h a 2003 1 Autorský kolektiv: plk.

Více

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události Městský úřad Miletín nám. K.J.Erbena 99 507 71 Schvaluji : Bc. Nosek Miroslav starosta města V Miletíně. dne 9.ledna 2007 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku mimořádné události Plán činnosti orgánů obce

Více

EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ

EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍHO MANAGEMENTU, MARKETINGU A LOGISTIKY EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ Lenka Müllerová Přechodový ročník 1 Prohlášení : Prohlašuji, že předložená

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

Přístup k zákonu o prevenci závažných havárií v podmínkách Moravskoslezského kraje

Přístup k zákonu o prevenci závažných havárií v podmínkách Moravskoslezského kraje Přístup k zákonu o prevenci závažných havárií v podmínkách Moravskoslezského kraje Ing. Kateřina Blažková, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje oddělení ochrany obyvatelstva a krizového

Více

HODNOCENÍ ON LINE DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU

HODNOCENÍ ON LINE DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU VÝZKUM BOKR HODNOCENÍ ON LINE DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU STUDENTI VŠ Centrum pro bezpečný stát o.s., 2012 1 1. ÚVOD V období od 1. 5. 2012 do 25. 6. 2012 byl na stránkách www.codelat.cz zveřejněn dotazník

Více

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 151/2010 Sb.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM VYSOČINA PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK VERZE 1.8 1.2.2006 ZPRACOVÁNO PRO VYSOČINA SE SÍDLEM ŽIŽKOVA 57,

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji

Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín Č.j.: HSZL-527-1/Ř-2010 Zlín, 19. února 2010 Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji Zpráva o činnosti Hasičského záchranného

Více

380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra. [K 7 odst. 7 písm. c) zákona ]

380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra. [K 7 odst. 7 písm. c) zákona ] Systém ASPI - stav k 1.6.2008 do částky 60/2008 Sb. a 12/2008 Sb.m.s. Obsah a text 380/2002 Sb. - poslední stav textu 380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 9. srpna 2002 k přípravě a provádění

Více

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Krizový zákon s komentářem JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Zákon č. 240/2000 Sb. je dalším z tzv. krizových zákonů upravujících problematiku krizových stavů. Upravuje působnost a pravomoc státních

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 31. ledna 2010 Č. j.: 7432/ENV/10 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více