Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1. Super-rezoluční fluorescenční mikroskopická sestava. v otevřeném řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1. Super-rezoluční fluorescenční mikroskopická sestava. v otevřeném řízení"

Transkript

1 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 ze dne k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Super-rezoluční fluorescenční mikroskopická sestava Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) v otevřeném řízení zadavateli: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Vídeňská 1083, Praha 4, , IČ: a Univerzita Karlova v Praze Ovocný trh 3/5, Praha 1, , IČ: Tyto dodatečné informace jsou uveřejněny v souladu s 49 ZVZ, jsou zasílány všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a současně jsou uveřejněny stejným způsobem, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Útvar BIOCEV budova 1/10

2 Dotaz č. 1: Měl zadavatel v bodu Seznam významných dodávek na mysli skutečně realizované zakázky za období posledních 3 let? V daném období byly v České republice realizovány pouze dvě zakázky tohoto typu (1x SIM a 1x STED). Nedošlo k písařské chybě a neměl zadavatel na mysli období 4 let? Odpověď na dotaz č. 1: Zadavatel v čl zadávací dokumentace požaduje, aby uchazeč prokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu v souladu s ustanovením 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ), které zní: K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na dodávky může veřejný zadavatel požadovat seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech. Ze strany zadavatele nedošlo k písařské chybě a zadavatel v souladu se ZVZ požaduje předložení seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech. Zadavatel nad rámec svých povinností poučuje tazatele o skutečnosti, že realizované zakázky se neomezují místem dodání, tj. územím České republiky. Dotaz č. 2: V návrhu kupní smlouvy je v bodě II. odstavec 4 úrok z prodlení s úhradou faktury ve výši 0,01%. V bodě V. odstavec 1 a odstavec 2 je smluvní pokuta ve výši 0,2%. Nedošlo k písařské chybě a neměl zadavatel na mysli smluvní pokutu ve výši 0,02%? Odpověď na dotaz č. 2: V článku II. odst. 4 návrhu kupní smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,01% z příslušné dlužné částky, kterou je povinen uhradit kupující, pokud se dostane do prodlení se zaplacením faktury, a to za každý den prodlení. V článku V. odst. 1 a 2 návrhu kupní smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,2% z celkové kupní ceny, kterou je povinen zaplatit prodávající, pokud bude v prodlení s řádným dodáním předmětu kupě nebo poskytnutím souvisejícího plnění či bude v prodlení se zahájením odstraňování vad, a to za každý započatý den a v případě vad i za každou jednotlivou vadu. Ze strany zadavatele nedošlo k písařské chybě a zadavatel neměl na mysli smluvní pokutu v jiné výši než té, která je uvedena v článku V. odst. 1 a 2 návrhu kupní smlouvy, tj. ve výši 0,2% z celkové kupní ceny. 2/10

3 Dotaz č. 3: Dodávka se skládá ze dvou samostatných systémů. V návrhu kupní smlouvy část V. Smluvní pokuty se počítají pokuty z celkové kupní ceny předmětu koupě. Má zadavatel na mysli celkovou cenu dodávky nebo celkovou cenu samostatných ucelených systémů? Odpověď na dotaz č. 3: Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí, že v případě, kdy je v článku V. návrhu kupní smlouvy uveden termín celková kupní cena předmětu koupě, jedná se o celkovou kupní cenu za předmět koupě uvedenou v článku II. odst. 1 návrhu kupní smlouvy. Dotaz č. 4: V návrhu kupní smlouvy je bodě V. odstavec 9. uvedeno, že smluvní pokuty lze kumulovat bez omezení. Má zadavatel na mysli skutečně neomezenou výši smluvní pokuty? Odpověď na dotaz č. 4: Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí, že v návrhu kupní smlouvy není stanovena žádná limitace výše smluvní pokuty. Dotaz č. 5: V dotazu kupní smlouvy v bodě IV. a V. se hovoří o vadách na předmětu koupě. Prosíme bližší specifikaci, co se těmito vadami rozumí? Odpověď na dotaz č. 5: Za vady se v souladu s ustanovením 1916 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, rozumí zejména plnění, které nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti. Za vadu bude v souladu s návrhem kupní smlouvy považováno jakékoliv zboží, které neodpovídá smluvnímu ujednání, tj. množství, jakosti a provedení. Definice vad není stanovena smlouvou, ale toliko zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dotaz č. 6: Ze zadání části I. PC a software není zcela zřejmé, zda zadavatel požaduje dodání pouze jedné PC sestavy s monitorem a softwarem, nebo dvou sestav, pro každý mikroskopický systém jedné. 3/10

4 Dále je ve specifikaci požadovaného PC uvedeno, že má být vybaven 4 procesory. Rozumíme správně zadání, že zadavatel požaduje dodání PC s minimálně 4-jádrovým procesorem? Žádáme laskavě o vysvětlení. Odpověď na dotaz č. 6: Z funkčního hlediska je zřejmé, že zadavatel požaduje dvě počítačové sestavy, každou pro jeden mikroskop tak, aby tyto mikroskopy byly zcela nezávislé a mohly být používány současně. Co se týče specifikace PC, jak správně chápe tazatel, zadavatel požaduje minimálně 4-jádrový procesor, nikoliv vybavení 4 procesory. Dotaz č. 7: V částech E. Super-rezoluční modul na bázi strukturované excitace (SIM) je uvedeno, že volitelné, bodově zvýhodněné jsou excitační lasery 405 ± 5 nm a/nebo 642 nm ± 10 nm o výkonu minimálně 100 mw a tomu odpovídající filtry/optika. V tabulce hodnocených technických parametrů jsou hodnoceny lasery o vlnových délkách 488 ± 5 nm a 642 nm ± 10 nm. Toto zadání je matoucí. Žádáme laskavě o vysvětlení. Odpověď na dotaz č. 7: V tabulce hodnotících parametrů došlo k překlepu. Platné jsou hodnoty, které tazatel uvádí, kdy volitelné a bodově zvýhodněné pro SIM jsou excitační lasery nm a nm. Dotaz č. 8: V částech C. Super-rezoluční modul na bázi stochastické lokalizace jednotlivých molekul a E. Super-rezoluční modul na bázi strukturované excitace (SIM) je uvedeno, že volitelné, bodově zvýhodněné je přidání druhé EM-CCD nebo scmos kamery pro plně integrovanou současnou duální spektrální detekci (EM-CCD) nebo pro možnost volby rychlejšího sběru dat (scmos). V tabulce hodnocených technických parametrů je uvedeno funkčně integrovaná druhá kamera pro detekci v širokém poli (EM-CCD pro spektrální rozdělení detekce nebo scmos pro možnost volby rychlejšího sběru dat). 4/10

5 Rozumíme správně zadání, že SMLM mikroskop může být vybaven druhou (scmos) kamerou, která bude umožňovat snímání pouze v širokém poli (nikoliv SMLM módu) a toto řešení bude hodnoceno třemi bonusovými body? Odpověď na dotaz č. 8: Zadavatel upřesňuje, že druhá kamera musí přinášet přidanou hodnotu pro alespoň jeden superresoluční mód, tedy SMLM nebo SIM. Výhoda může být buď možnost současné spektrální detekce na dvou identických kamerách, nebo možnost rychlejšího sběru dat, pro kterýkoliv ze superresolučních módů. Pokud druhá kamera (scmos) bude použitelná jen pro SIM mód a nikoliv pro SMLM, budou za ni i tak uděleny tři bonusové body. Dotaz č. 9: V části B. Invertovaný badatelský fluorescenční mikroskop v konfokálním uspořádání s rychlým bodovým skenováním, ke kterému je připojen super-resoluční modul založený na bázi stimulovaného vyčerpání emise (STED), je požadován stolek mikroskopu s motorizovaným pohybem... v ose Z (rozsah >= 0,1mm, minimální velikost kroku maximálně 20nm). Námi nabízené řešení pracuje optimálně s krokem v ose Z 25 nm. Menší minimální krok nepřináší žádnou výhodu, naopak zhoršuje vlastnosti systému, protože vyžaduje zařazení dalších prvků do systému a tím zpomaluje akviziční proces. Žádáme laskavě o změnu požadované minimální velikosti kroku v ose Z na maximálně 25 nm. Odpověď na dotaz č. 9: Zadavatel upřesňuje, že požadovaný krok v z-ové ose 20 nm je myšlen globálně, tedy buď pomocí stolku, nebo pomocí piezo-držáku objektivu, jelikož jsou tato technická řešení ekvivalentní. Pokud tedy tazatel nabídne posun objektivu v ose z lepší nebo roven 20 nm, bude také splňovat zadání tendru bez ohledu na parametry stolku. Dotaz č. 10: V části C. Super-rezoluční modul na bázi stochastické lokalizace jednotlivých molekul jsou požadovány lasery těchto vlnových délek a minimálních výkonů: ± 5 nm / 50 mw ± 5 nm / 200 mw ± 5 nm nebo 561 ± 5 nm / 150 mw (volitelně) ± 10 nm / 150 mw 5/10

6 a v části E. Super-rezoluční modul na bázi strukturované excitace (SIM) jsou požadovány lasery těchto vlnových délek a minimálních výkonů: ± 5 nm / 100 mw (volitelně) ± 5 nm / 100 mw ± 5 nm / 100 mw ± 10 nm / 100 mw (volitelně) Žádáme o změnu zadání požadovaných výkonů laserů následovně: Pro část C.: ± 5 nm / 50 mw výkon laseru nebo výkon min. 20 mw garantovaný na výstupu z optického vlákna (na vstupu do mikroskopu) ± 5 nm / 200 mw výkon laseru nebo výkon min. 70 mw garantovaný na výstupu z optického vlákna (na vstupu do mikroskopu) ± 5 nm nebo 561 ± 5 nm / 150 mw výkon laseru nebo výkon min. 70 mw garantovaný na výstupu z optického vlákna (na vstupu do mikroskopu)(volitelně) ± 10 nm / 150 mw výkon laseru nebo výkon 125 mw garantovaný na výstupu z optického vlákna (na vstupu do mikroskopu) Pro část E.: ± 5 nm / 100 mw výkon laseru nebo výkon min. 20 mw garantovaný na výstupu z optického vlákna (na vstupu do mikroskopu)(volitelně) ± 5 nm / 100 mw výkon laseru nebo výkon min. 70 mw garantovaný na výstupu z optického vlákna (na vstupu do mikroskopu) ± 5 nm nebo 561 ± 5 nm / 100 mw výkon laseru nebo výkon min. 70 mw garantovaný na výstupu z optického vlákna (na vstupu do mikroskopu) ± 10 nm / 100 mw výkon laseru nebo výkon 125 mw garantovaný na výstupu z optického vlákna (na vstupu do mikroskopu)(volitelně) Argumentace: V nedávné době uchazeč uvedl průlomovou technologii v oblasti laserové mikroskopie zavedením nových laserových jednotek. Důležité je, že tyto nové laserové jednotky jsou první svého druhu, 6/10

7 které nevyžadují žádnou adjustaci a eliminují tím prostoje při experimentování a zvyšují tak konzistentnost a efektivitu práce. Tradiční laserové jednotky vyžadují složité seřizování a kalibraci během instalace, stejně jako neustálou údržbu, aby bylo zajištěno jejich správné fungování. Navíc, tradiční laserové jednotky trpí významnou (!) ztrátou výkonu laseru způsobenou začleněním optických prvků, jako jsou hranoly, zrcadla, AOTF modulátory a neefektivní laserové slučovače a optická vlákna. To obvykle vede k nízkým poměrům výkonů mezi zdrojem laseru a výstupním vláknem, což znamená, že i výkon laseru na výstupu z vlákna je výrazně nižší, než uvedené hodnoty samotného laseru! Z tohoto hlediska je důležitě, jak je výběrovém řízení definován požadavek na konkrétní lasery a jejich výkony. Jak je popsáno výše, uvedení výkonu samotného laseru ve skutečnosti není relevantní pro konečného uživatele, díky nespecifikovaným ztrátám v optické cestě. Zásadní informace pro uživatele je skutečný výkon laseru na výstupu z vlákna, který je relevantní pro stanovení efektivity nabízeného systému pro požadovanou aplikaci. Nový laserový systém nabízí nejvyšší výkon na konci vlákna a účinnost slučovačů (vyjádřené jako poměr výkonu na konci vlákna/výkon hlavy laseru) a poskytuje garantovaný výkon na výstupu z vlákna díky nově vyvinutému patentovanému monolitickému laserovému slučovači, který zaručuje trvalé seřízení (zarovnání laserových paprsků) a maximální poměr výkonu na konci vlákna/výkonu hlavy laseru. Tato nová technologie umožňuje použít nižší výkon laseru v porovnání s jinými laserovými jednotkami k dosažení stejného nebo i vyššího výkon na konci vlákna. Výkony laserů na výstupech z optických vláken nové laserové jednotky nabízené uchazečem, jsou zcela v rozsahu požadovaných výkonů laserů a jsou srovnatelné, resp. vyšší, než u laserových jednotek, které se tradičně používají pro aplikace, jako je SIM a SMLM. Kromě výše uvedených výhod týkajících se výkonu laserů, má nová laserová jednotka i tu výhodu, že nabízí maximální flexibilitu v kombinaci výstupních vláken. To umožňuje použít jedinou laserovou jednotku pro více aplikací, mimo SIM a SMLM i TIRF, konfokální a jakékoli jiné laserová aplikace. Proto laskavě žádáme přijetí výše uvedeného návrhu na změnu definice požadovaných výkonů laserů a tím umožnění nabídnout novou laserovou jednotku pro metody SIM a SMLM v rámci výběrového řízení. Odpověď na dotaz č. 10: Zadavatel bude akceptovat 35 % výkonu na výstupu z vlákna, neboť to je ekvivalentní řešení pro 100 % hrubého výkonu laseru. 7/10

8 Dotaz č. 11: K části technické specifikace bod A., kde se uvádí: stolek mikroskopus motorizovaným pohybem v osách X a Y (rozsah X >= 100mm, Y>= 75mm, minimální velikost kroku maximálně 200nm, minimální rychlost 2,5 mm/s) a v ose Z (rozsah >= 100 um, minimální velikost kroku maximálně 20nm) ovládání pohybu stolku ve všech osách ze sofware i manuálně přes,,joistick,, Vysvětlení nabízené hodnoty: Systém pro invertovaný badatelský mikroskop se superrezolučním nástavcem pro GSD, TIRF a epi-flurescenční mikroskopii nabízí v současné době speciální manuální stolek. Vzhledem k superrezolučnímu přístroji, který dosahuje 20 nm v XY je nutná kompenzace jakýchkoliv posunů. Tento stůl je pro minimalizaci a kompenzaci posuvu při snímání. Ke stolu se připojuje objektiv, který se poté pohybuje se stolem tím je zaručena kvalita snímání. Motorizace je odstraněna vzhledem k přesnosti snímání a není použita kvůli piezo motorům uvnitř, které také vytvářejí nepřesnosti při snímání. Nabízíme tedy řešení se speciálním manuální stolem pro systém v bodě A. Dotaz: Bude akceptován speciální manuální stolek s možností přichytit objektiv přímo k tomuto stolu? Odpověď na dotaz č. 11: Zadavatel souhlasí, že dodavatelem nabízené řešení může mít určité výhody pro specifické superresoluční snímání vzorků. Nicméně požadavek na motorizovaný stolek je motivován možností automatického snímání větších ploch vzorku, než je zorné pole objektivu formou mozaikového snímání. Akceptovaným (technicky ekvivalentním) řešením bude nabídka dvou stolků, jednoho motorizovaného v základní verzi pro automatické měření (dodaného jako povinnou součást nabídky dle zadávacích podmínek) a jednoho specializovaného pro superresoluční snímání (dodaného nad rámec minimální technické specifikace uvedené v zadávacích podmínkách). Dotaz č. 12: K části technické specifikace bod A., kde se uvádí: systém pro udržování roviny zaostření - HW autofokus Vysvětlení autofokusu: Systém HW autofokusu není kompatibilní se superrezoluční metodou a se speciálním stolem pro kompenzaci driftů. V tomto případě nabízíme sofwarový autofokus, který 8/10

9 umožňuje totéž co HW fokus. Dotaz: Je možné dodat SW autofokus? Odpověď na dotaz č. 12: Speciální hardwarový stolek pro kompenzaci driftu v kombinaci se softwarovým autofokusem je technicky ekvivalentní hardwarovému autofokusu a tím tedy splňuje podmínku zadávacího řízení. Dotaz č. 13: K části technické specifikace bod C., kde se uvádí: systém musí obsahovat následující excitační lasery 405 +/- 5nm laser s minimálním výkonem 50mW, Vysvětlení laseru: Systém pro lokalizační mikroskopii nabízí laser 405 nm s 30 mw výkonem pro zajištění funkčnosti lokalizační metody. Dotaz: Je možné dodat 405 nm laser s výkonem 30 mw? Odpověď na dotaz č. 13: Dodat laser 405 nm s nižším hrubým výkonem než 50 mw nelze. Nicméně zadavatel bude akceptovat řešení, kdy výkon 405 nm laseru na vstupu do mikroskopu, tedy na výstupu z přívodního optického vlákna, již se sjednocenou optickou dráhou s ostatními lasery a již plně intensitně modulovatelný, činí minimálně 35% z požadované hodnoty, tedy 17.5 mw, neboť se jedná o stejnou, pouze přepočtenou hodnotu. Dotaz č. 14: K části technické specifikace bod D., kde se uvádí: Požadované garantované minimální laterární rozlišení pro 2D snímání je 50x50 nm a pro 3D snímání obrazu je minimální xyz rozlišení 100x100x100 nm. Nutná je možnost volitelného ladění mezi 2D a 3D rozlišením. Vysvětlení rozlišení: Garantované minimální laterární rozlišení pro 2D snímání je možné. V zadání pro 3D rozlišení je uvedeno 100x100x100, chtěli bychom vysvětlit co tato hodnota udává. Náš systém umožňuje rozlišení v XYZ min. 130 nm. Chtěli bychom se zeptat na následující dotaz. 9/10

10 Dotaz: Předpokládáme, že 130nm pro XYZ je dostačující pro tuto hodnotu, můžete nám potvrdit toto tvrzení? Odpověď na dotaz č. 14: Zadavatel upřesňuje, že bude v rámci posouzení a hodnocení nabídek používat definici, která je nejméně diskriminující, tedy tzv. "Sparrow resolution limit". Pokud je udávané rozlišení přístroje 130 nm definováno dle "Rayleigh resolution limit", který je 1.3 krát větší, uváděná hodnota 130 nm dle Rayleigh odpovídá 100 nm dle Sparrow a je tedy dostačující. Dotaz č. 15: K části hodnotících kritérií bodu 1 a 2, kde se uvádí: dvobarevný (488 +/- 5nm a 561 +/- 5nm) 3D SIM modul (6 bodů) laser pro extra excitační vlnové délky (488 +/- 5nm a 642 +/- 10 nm ) o výkonu minimálně 100 mw a tomu odpovídající filtry/ optika pro SIM modul (3 body) Vysvětlení pozice: V současné době nabízí lokalizační technologii 3D GSD, která výrazně převyšuje rozlišení systému 3D SIM. Co se týče rychlosti systému 3D GSD je i výrazně rychlejší než 3D SIM. Dotaz: Chtěl bychom se tedy zeptat, jestli v případě 3D GSD obrdžíme stejný počet bodů jako pro technologii 3D SIM? Odpověď na dotaz č. 15: GSD je svým charakterem super-resoluční metoda založená na lokalizaci jednotlivých molekul (single molecule localization microcopy (SMLM)), je součástí minimálních technické specifikace, jež musí předmět veřejné zakázky splňovat, a nejsou tedy za ni udělovány v rámci hodnocení žádné body. Vedle toho SIM je metoda založená na odlišném principu, který sice neposkytuje takové rozlišení jako SMLM metody, ale má jiné výhody pro některé typy vzorků a měření. Dodání této metody je volitelné, a tudíž při jejím dodání obdrží uchazeči v rámci hodnocení příslušné body. 10/10

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zjednodušené podlimitní řízení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Předmět veřejné zakázky DODÁVKA SPEKTROFLUOROMETRU VČ.

Více

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6) POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Č.j. PPR-33963-48/ČJ-2014-990656 Praha: 28. dubna 2015 Počet listů: 11 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6) V souladu s ustanovením

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Mobilní telefonie resortu MPSV Evidenční číslo

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka asfaltové emulze Druh zakázky nadlimitní veřejná

Více

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Á Í čá ří ý Ť ý á ř é á í á í č š ě í ší Ř í ř ř Č í í á í ří é ě é í ž í í Č á í čí úč á á í í ý Č Č ý ú á í ří ě á ř Š ť ř Č Č ó í í Č á á í čí úč á á ě á á řá ý ě ú á ě ř ú á í Č Ú á í í í í č ě á ž

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02. Veřejné zakázky Ing. Renata Kasalová O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Úvod... 3 1 Vysvětlení základních pojmů... 4

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

-ú t. lil 1r1 lu«: -J1ltL

-ú t. lil 1r1 lu«: -J1ltL PEC "1' \1 -ú t. lil 1r1 lu«: -J1ltL KUPNí SMLOUVA ek pod Z Brcty uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012 Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC červenec 2012 1 OBSAH 1. SOUHRN......... 3 2. PRINCIP METODY EPC (ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU)...... 4 2.1 Typy energetických

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - DODÁVKA TECHNOLOGIÍ DO DATOVÝCH SÁLŮ A ENERGOCENTRUM Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační

Více

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně (dále veřejná zakázka ) Tato veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků EU Operační

Více

ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599.

ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY: Zadavatel Vás Firewall VYZÝVÁ k předložení

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více