Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019"

Transkript

1 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku, 114 tr. zákoníku... Č. 1 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, 254 odst. 1 tr. zákoníku... Č. 2 Zabezpečovací detence, Výjimečný trest, Doživotí, 100, 54 tr. zákoníku... Č. 3 Vydírání, 175 odst. 1 tr. zákoníku... Č. 4 Řízení o dovolání, Zákaz reformace in peius, Důvod dovolání pro právní vady rozhodnutí, 259 odst. 4, 264 odst. 2, 265s odst. 2, 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.... Č. 5 Společné jmění manželů, Žaloba určovací, 985 o. z., 80 o. s. ř.... Č. 1 Obchodní rejstřík, Společník, Jednatel, 11 odst. 3 zákona č. 304/2013 Sb., 88 zákona č. 304/2013 Sb.... Č. 2 Určení otcovství, 783 odst. 1 o. z odst. 2 o. z., 100 odst. 3 o. s. ř., čl. 3 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb.... Č. 3 Výklad právních jednání (o. z.) [ Právní jednání (o. z.) ], 555 o. z., 556 o. z., 612 zákona č. 90/2012 Sb., 777 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb.... Č. 4 Spoluvlastnictví, Správa (správce) společné věci (o. z.), 1129 odst. 2 o. z., 1130 věta první o. z., 1139 odst. 1 o. z.... Č. 5 Náhrada škody, Náhrada nemajetkové újmy (o. z.), Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení (o. z.), Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, Pojištění odpovědnosti za škodu, Ochrana osobnosti, 444 odst. 3 obč. zák., 11 obč. zák., 13 obč. zák., 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 168/1999 Sb.... Č. 6 1

2 Nemajetková újma (o. z.), Duševní útrapy (o. z.) [ Náhrada při újmě na přirozených právech člověka (o. z.) ], Bolestné, Ztížení společenského uplatnění, Překážka věci rozsouzené (res iudicata), 2958 o. z., 159a odst. 4 o. s. ř.... Č. 7 Náhrada škody, Hodnota věci (o. z.), 492 odst. 1 o. z., 2894 odst. 1 o. z., 2951 odst. 1 o. z., 2952 o. z., 2969 odst. 1 o. z.... Č. 8 Prokura, Odporovatelnost, 14 obch. zák., 15 odst. 1 obch. zák., 42a obč. zák., 16 ZKV... Č. 9 Neplatnost právních jednání (o. z.) [ Právní jednání (o. z.) ], Jednání za právnickou osobu (o. z.), Zastoupení, Prokura, Jednatel, 1 odst. 2 o. z., 164 o. z., 580 o. z., 588 o. z Č. 10 Insolvenční řízení, Daň z přidané hodnoty, 168 odst. 2 písm. e) IZ ve znění od , 44 zákona č. 235/2004 Sb.... Č. 11 Insolvence, Zajištění závazku, Správa cizího majetku (o. z.), Byt, 230 IZ ve znění do , 298 IZ ve znění do Č. 12 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 2/2019 Souhrnný trest, Upuštění od uložení souhrnného trestu, 43 odst. 2 tr. zákoníku, 44 tr. zákoníku... Č. 6 Šíření nakažlivé nemoci zvířat, 306 odst. 1 tr. zákoníku... Č. 7 Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, 234 odst. 3 alinea první tr. zákoníku... Č. 8 Řízení o dovolání, 265h odst. 1 tr. ř., 265i odst. 1 písm. d) tr. ř.... Č. 9 Usmrcení z nedbalosti, Hrubé porušení zákona, 143 odst. 1, 3 tr. zákoníku... Č. 10 Popis skutku, Usmrcení z nedbalosti, Hrubé porušení zákona, Rozsudek, 143 odst. 1, 3 tr. zákoníku, 120 odst. 3 tr. ř.... Č. 10

3 Řízení proti dětem mladším patnácti let, Vysvětlení, 158 odst. 3 písm. a) tr. ř., 158 odst. 5 tr. ř.... Č. 11 Exekuce, Insolvenční řízení, Přikázání pohledávky, 312 odst. 1 o. s. ř. ve znění do , 40 IZ, 65 zákona č. 120/2001 Sb.... Č. 13 Omezení svéprávnosti (o. z.) [ Svéprávnost (o. z.) ], Opatrovník, 55 odst. 1 o. z., 55 odst. 2 o. z.... Č. 14 Náhrada škody, Advokacie, 24 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb.... Č. 15 Náhrada škody, Advokacie, 16 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., 24 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., 24 odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb.... Č. 16 Odpovědnost státu za škodu, Zadostiučinění (satisfakce), Promlčení, Řízení před soudem, Správní řízení, 32 odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb., čl. 38 odst. 2 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., čl. 6 sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb.... Č. 17 Bezdůvodné obohacení, Pojištění odpovědnosti za škodu, 454 obč. zák., 44 odst. 1 zákona č. 37/2004 Sb. ve znění do Č. 18 Prodej podniku, Vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy, Náhrada škody, Promlčení, 476 odst. 1 obch. zák., 394 odst. 2 obch. zák., 397 obch. zák., 398 obch. zák.... Č. 19 Nájem bytu, Ochrana vlastnictví, čl. 11 odst. 4 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb.... Č. 20 Náhrada škody, Ochranné známky, 2 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb... Č. 21 Dobrá pověst, Ochranné známky, 19b odst. 3 obč. zák., 4, 5 odst. 1 a 5 zákona č. 221/2006 Sb.... Č. 22 Insolvence, Insolvenční správce, 24 IZ, 31 odst. 1 IZ, 34 IZ... Č. 23 Insolvenční řízení, Náklady řízení, 170 písm. d) IZ... Č. 24

4 Insolvenční řízení, Zajištění nároku poškozeného, 173 odst. 1 IZ ve znění od , 167 odst. 2 IZ ve znění od Č. 25 Pracovněprávní vztahy, Povinnosti zaměstnavatelů, Překážky v práci, 43 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., 199 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 172 zákona č. 262/2006 Sb.,... Č. 26 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 3/2019 Řízení o dovolání, Rozhodnutí obsahově navazující na zrušené rozhodnutí, Vazba, 265k odst. 2 věta druhá tr. ř., 265l odst. 4 tr. ř.... Č. 12 Znalecký posudek, Dokazování, Těžká újma na zdraví, 105 odst. 1 tr. ř., 89 odst. 2 tr. ř., 122 odst. 2 tr. zákoníku... Č. 13 Nedbalost nevědomá, Zavinění, Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, Těžká újma na zdraví, 16 odst. 1 písm. b), 147 odst. 1, 122 odst. 2 písm. i) tr. zákoníku... Č. 13 Vydírání, 175 odst. 1 tr. zákoníku... Č. 14 Promlčení trestní odpovědnosti, 34 odst. 3 písm. a) tr. zákoníku... Č. 15 Důvod dovolání, že bylo vedeno trestní stíhání, ač bylo nepřípustné, Zastavení trestního stíhání, 265b odst. 1 písm. e) tr. ř., 172 odst. 2 tr. ř.... Č. 15 Společné jmění manželů, Zastavení exekuce, 42 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., 55 zákona č. 120/2001 Sb., 267 odst. 1 o. s. ř. ve znění účinném do , 262b odst. 1 o. s. ř. ve znění účinném od Č. 27 Zmírnění křivd (restituce), Církev (náboženská společnost), Pozemkový úřad, 3 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb. ve znění do , 2 zákona č. 428/2012 Sb., 15 zákona č. 428/2012 Sb.... Č. 28

5 Náhrada škody, Dobré mravy, Promlčení, 3 odst. 1 obč. zák., 43 odst. 3 trestního řádu Č. 29 Odpovědnost za vady, Smlouva kupní, Lhůty, 599 odst. 1 obč. zák., 597 obč. zák.... Č. 30 Náhrada škody, Žaloba, 420 obč. zák., 420a obč. zák., 101 o. s. ř., 79 o. s. ř.... Č. 31 Náhrada škody, 434 odst. 1 obč. zák., 434 odst. 2 obč. zák., 1 nařízení vlády č. 258/1995 Sb.... Č. 32 Náhrada za ztrátu na výdělku, Důchod starobní, 447 obč. zák., 81 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., 61a odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.... Č. 33 Náhrada nemajetkové újmy (o. z.), 3079 odst. 2 o. z., 2958 o. z.... Č. 34 Akciová společnost, Představenstvo, Pracovněprávní vztahy, Neplatnost právního úkonu, 66 odst. 2 obch. zák., 66 odst. 3 obch. zák., 2 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., 39 obč. zák.... Č. 35 Zrušení obchodní společnosti, Změna soudního rozhodnutí, 170 o. z.... Č. 36 Příslušnost soudu mezinárodní, Akciová společnost, Valná hromada, čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 44/2001, 183k obch. zák., 183i obch. zák.... Č. 37 Družstvo, Bytové družstvo, Nájem bytu, Vyloučení člena družstva, Vyklizení bytu, 601 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., 618 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 619 zákona č. 90/2012 Sb., 620 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 734 zákona č. 90/2012 Sb., 736 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., 231 odst. 4 obch. zák.... Č. 38 Insolvence, Insolvenční správce, Uplatňování pohledávky, 192 odst. 2 IZ, 193 IZ, 197 odst. 1 IZ, 199 odst. 3 IZ... Č. 39 Insolvence, Incidenční spory, Zpeněžování, Oddlužení, 178 IZ, 180 IZ, 153 odst. 2 o. s. ř.... Č. 40 Odstupné, Pracovní úraz, Převedení na jinou práci, Výpověď z pracovního poměru, Náhrada škody zaměstnavatelem, 41 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb. ve znění do , 41 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění do , 41 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění do , 41 odst. 7 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění do , 52 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. ve znění do , 67 odst. 2 zákona

6 č. 262/2006 Sb. ve znění do , 265 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění do Č. 41 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 4/2019 Nepřípustnost trestního stíhání, Ne bis in idem, Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, 11 odst. 1 písm. j) tr. ř., čl. 4 Protokolu č. 7 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, 254 odst. 1 alinea 1 tr. zákoníku.... Č. 16 Ne bis in idem, Padělání a pozměnění veřejné listiny, 11 odst. 1 písm. j) tr. ř., 348 odst. 1 tr. zákoníku... Č. 17 Šíření nakažlivé lidské nemoci, 152 odst. 1 tr. zákoníku... Č. 18 Podvod, 209 odst. 1 tr. zákoníku... Č. 19 Příslušnost soudu, Bydliště, Zahlazení odsouzení, 364 odst. 1 tr. ř.... Č. 20 Zpronevěra, 206 odst. 1 tr. zákoníku... Č. 21 Pravomoc soudu, Odpovědnost státu za škodu, Zadostiučinění (satisfakce), 169 zákona č. 361/2003 Sb., 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., 31a odst. 3 písm. e) zákona č. 82/1998 Sb.... Č. 42 Rozhodčí řízení, 13 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., 15 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb Č. 43 Náklady řízení, 146 odst. 2 o. s. ř.... Č. 44 Lhůty, 57 o. s. ř., 240 o. s. ř.... Č. 45 Přípustnost odvolání, 202 odst. 2 o. s. ř.... Č. 46 Zastavení exekuce, Podmínky řízení, 55 zákona č. 120/2001 Sb., 268 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., 159a o. s. ř.... Č. 47

7 Exekuce, 122 obč. zák.... Č. 48 Náhrada škody, Ochrana osobnosti, 420 obč. zák., 444 odst. 3 obč. zák., 23 zákona č. 20/1966 Sb., 11 obč. zák., 13 obč. zák.... Č. 49 Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení (o. z.), Dědění, 1475 odst. 2 o. z., 2009 odst. 2 o. z., 2959 o. z.... Č. 50 Odpovědnost státu za škodu, 7 odst. 1 zákona č. 82/98 Sb., 8 odst. 1 zákona č. 82/98 Sb.... Č. 51 Odpovědnost státu za škodu, 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., 31a odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb.... Č. 52 Statutární orgán, Společnost s ručením omezeným, 63 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., 65 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 66 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.... Č. 53 Fundace (o. z.) [ Korporace (o. z.) ], Nadační fond (o. z.) [ Korporace (o. z.) ], Účel právnické osoby (o. z.), 10 odst. 1 o. z., 303 o. z., 305 o. z., 314 odst. 2 o. z., 317 o. z., 365 odst. 1 o. z., 375 odst. 1 o. z., 3049 o. z.... Č. 54 Smluvní pokuta, Započtení pohledávky, 301 obch. zák., 265 obch. zák.... Č. 55 Insolvence, Právní úkony, Odporovatelnost, 111 IZ, 168 odst. 1 IZ, 235 IZ, 240 IZ Č. 56 Insolvenční řízení, Příslušenství pohledávky, 49 IZ, 174 IZ, 176 IZ, 178 IZ, 21 odst. 1 vyhlášky č. 311/2007 Sb. ve znění do Č. 57 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 5/2019 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, Trest vyhoštění, 337 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku.... Č. 22 Úvěrový podvod, Úvěrová smlouva, 211 odst. 1 tr. zákoníku... Č. 23 Zastavení trestního stíhání, 172 odst. 2 písm. c) tr. ř.... Č. 24

8 Adhezní řízení, 44 odst. 1 tr. ř.... Č. 25 Řízení o odvolání, Usnesení, 257 odst. 1 písm. b) tr. ř., 134 odst. 2 tr. ř.... Č. 26 Vyloučení soudce, 30 odst. 1 tr. ř.... Č. 27 Pravomoc soudu, Postoupení soudu, 7 odst. 1 o. s. ř., 44 zákona č. 372/2011 Sb.... Č. 58 Pravomoc soudu, Diskriminace, Vojáci (i příslušníci policie), Zadostiučinění (satisfakce), 7 odst. 1 o. s. ř., 7 odst. 3 o. s. ř., 10 odst. 1 zákona č. 198/2009 Sb., 145 odst. 1 písm.ác) zákona č. 221/1999 Sb. ve znění od Č. 59 Předběžné opatření, 877 o. z.... Č. 60 Náklady řízení, 146 odst. 2 o. s. ř.... Č. 61 Služebnost (o. z.), 1299 odst. 2 o. z.... Č. 62 Společné jmění manželů, 736 o. z., 740 o. z., 742 o. z.... Č. 63 Náhrada škody, Pojištění odpovědnosti za škodu, 6 odst. 2 písm. d) zákona č. 168/1999 Sb.... Č. 64 Neplatnost právních jednání (o. z.) [ Právní jednání (o. z.) ], Nemožnost plnění, Cenné papíry, 580 odst. 2 o. z., 588 o. z., 1760 o. z., 2006 o. z.... Č. 65 Náhrada škody, Náhrada za ztrátu na výdělku, 2917 o. z., 100 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., 101 zákona č. 361/2003 Sb.... Č. 66 Bytové družstvo, Byty družstevní, 23 zákona č. 72/1994 Sb., 24 zákona č. 72/1994 Sb., 1188 odst. 1 o. z., 3 zákona č. 311/2013 Sb., 61 odst. 1 obch. zák.... Č. 67 Insolvenční řízení, Insolvenční návrh, Promlčení, 109 odst. 3 IZ ve znění do , 173 odst. 4 IZ ve znění do , 402 obch. zák. ve znění do , 405 odst. 2 obch. zák. ve znění do , 648 o. z., 652 o. z.... Č. 68 Insolvence, Majetková podstata, Dotace, 168 odst. 2 písm. e) IZ, 170 písm. d) IZ... Č. 69 Insolvence, Majetková podstata, Pěstounská péče, 168 odst. 2 písm. e) IZ, 47f zákona č. 359/1999 Sb., 47z zákona č. 359/1999 Sb.... Č. 70

9 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 6/2019 Usmrcení z nedbalosti, Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, Nedbalost, 147 odst. 1 tr. zákoníku, 143 odst. 1, 16 odst. 1 tr. zákoníku.... Č. 28 Policejní provokace, Předstíraný převod, Agent, Návod, 24 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, 158c, 158e tr. ř.... Č. 29 Křivé obvinění, 345 odst. 3 písm. c) tr. zákoníku... Č. 30 Řízení o dovolání, Právo na spravedlivé soudní řízení, 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod... Č. 31 Postoupení věci jinému orgánu, 171 odst. 1, 188 odst. 1 písm. b), 222 odst. 2, nebo 257 odst. 1 písm. b) tr. ř.... Č. 31 Řízení o dovolání, Obhájce, 265d odst. 2, 265i odst. 1 písm. c), 33 odst. 2, 4 tr. ř.. Č. 32 Pravomoc soudu, 7 odst. 1 o. s. ř., 7 odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb., 52 odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb.... Č. 71 Náhrada škody, Insolvenční správce, Žaloba, Zástavní právo (o. z.), 37 odst. 1 IZ, 40 odst. 1 IZ, 40a IZ, 79 odst. 1 o. s. ř., 159 odst. 2 obč. zák., 167 odst. 1 obč. zák., 293 IZ... Č. 72 Výkon rozhodnutí, Dražba, Prodej movitých věcí a nemovitostí, Oceňování majetku, Podílové spoluvlastnictví, 336 odst. 1 o. s. ř. ve znění do , 336a odst. 1 o. s. ř. ve znění do , 336b odst. 2 o. s. ř. ve znění do , 336e o. s. ř. ve znění do Č. 73 Náhrada škody, Zemědělská půda, 420 obč. zák., 3 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb. ve znění do , 27 zákona č. 254/2001 Sb.... Č. 74

10 Náhrada škody, Ztížení společenského uplatnění, 444 obč. zák., 24 zákona č. 85/1996 Sb.... Č. 75 Odpovědnost státu za škodu, Zadostiučinění (satisfakce), Daňové řízení, 13 zákona č. 82/1998 Sb., 31a zákona č. 82/1998 Sb.... Č. 76 Započtení pohledávky, Smluvní pokuta, Přechodná (intertemporální) ustanovení, 3028 odst. 3 o. z.... Č. 77 Akciová společnost, Valná hromada, Základní kapitál, 350 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 516 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb.... Č. 78 Bankovní záruka, 321 odst. 4 obch. zák.... Č. 79 Insolvenční řízení, Běžný účet, Zástavní právo, 283 IZ, 294 IZ, 159 obč. zák., 167 odst. 1 obč. zák.... Č. 80 Oddlužení, Pojištění, Exekuce, Náhrada škody, 416 IZ, 10 zákona č. 168/1999 Sb. ve znění do , 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř.... Č 81 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 7/2019 Důvod dovolání, že bylo vedeno trestní stíhání, ač bylo nepřípustné, Řízení o odvolání, 265b odst. 1 písm. e), 253 odst. 1, 11 odst. 1 písm. h) tr. ř..... Č. 33 Řízení o dovolání, 265a odst. 2 písm. e) tr. ř.... Č. 34 Vydírání, 175 odst. 1, odst. 2 písm. d) tr. zákoníku... Č. 35 Zákaz reformace in peius, Řízení o odvolání, 259 odst. 4 tr. ř.... Č. 36 Mimořádné snížení trestu odnětí svobody, Spolupracující obviněný, 58 odst. 4 tr. zákoníku, 178a tr. ř.... Č. 36 Způsob výkonu trestu odnětí svobody, 56 odst. 2 tr. zákoníku... Č. 36 Právnická osoba, Trestní odpovědnost, Pachatel, 8 odst. 1, 2, 3 t. o. p. o., 9 odst. 2, 3 t. o. p. o.... Č. 37

11 Incidenční spory, 7a IZ, 159 odst. 1 písm. g) IZ, 231 IZ, 80 o. s. ř.... Č. 82 Dokazování, Okamžité zrušení pracovního poměru, Ochrana osobnosti, 86 o. z. ve znění do , 88 o. z. ve znění do , 90 o. z. ve znění do , 55 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb. ve znění do Č. 83 Zmírnění křivd (restituce), Církev (náboženská společnost), Vlastnictví, 4 zákona č. 428/2012 Sb., 6 zákona č. 428/2012 Sb., 9 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb.... Č. 84 Náhrada nemajetkové újmy (o. z.), 2959 o. z.... Č. 85 Lidská práva, Právo na soukromý a rodinný život, čl. 8 sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., 3 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., 4 zákona č. 373/2011 Sb., 6 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., 8 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., 778 o. z., 787 o. z.... Č. 86 Spolek (o. z.) [ Korporace (o. z.) ], Myslivost, 258 o. z., 259 o. z., 260 o. z., 3 odst. 2 písm. a) z. ř. s., 85 písm. a) z. ř. s.... Č. 87 Akciová společnost, Představenstvo, Valná hromada, Péče řádného hospodáře, Náhrada škody, 194 odst. 4 obch. zák., 194 odst. 5 obch. zák., 182 odst. 2 obch. zák.... Č. 88 Akcie, Náhrada škody, Znalecký posudek, 220p odst. 3 obch. zák. ve znění do , 220p odst. 4 obch. zák. ve znění do , 220l odst. 1 obch. zák. ve znění do Č. 89 Insolvenční řízení, Zástavní právo, 8 IZ, 165 odst. 1 IZ, 167 odst. 1 IZ, 174 odst. 3 IZ, 184 IZ, 187 IZ, 190 odst. 1 IZ, 192 odst. 4 IZ, 299 odst. 2 IZ. ve znění do , 402 odst. 1 IZ, 409 odst. 3 IZ, 411 odst. 2 IZ.... Č. 90 Insolvenční řízení, Zástavní právo, 43 odst. 2 o. s. ř., 7 IZ, 167 odst. 1 IZ, 398 IZ Č. 91

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018 Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, 234 odst. 1, odst. 2, odst. 3, odst. 4 písm. b), odst. 5 písm. b) tr. zákoníku...

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018 Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, 234 odst. 1, odst. 2, odst. 3, odst. 4 písm. b), odst. 5 písm. b) tr. zákoníku...

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

OBSAH. Úvod Seznam zkratek TRESTNÍ ZÁKONÍK... 15

OBSAH. Úvod Seznam zkratek TRESTNÍ ZÁKONÍK... 15 OBSAH Úvod........................................................................ 11 Seznam zkratek.............................................................. 13 TRESTNÍ ZÁKONÍK.........................................................

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

ČÁST I: OBECNÁ ČÁST SOUKROMÉHO PRÁVA Předmět úpravy občanského zákoníku a jeho aplikace v soukromém právu Ochrana soukromých práv...

ČÁST I: OBECNÁ ČÁST SOUKROMÉHO PRÁVA Předmět úpravy občanského zákoníku a jeho aplikace v soukromém právu Ochrana soukromých práv... Obsah Seznam autorů...17 Seznam zkratek...19 Předmluva...21 Historický úvod...23 ČÁST I: OBECNÁ ČÁST SOUKROMÉHO PRÁVA...35 1 Soukromé právo a jeho základní zásady...37 1 Předmět úpravy občanského zákoníku

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim SEZNAM PŘEDPISŮ A MATERIÁLŮ pro advokátní zkoušky U všech předpisů rozumí se jejich aktuální stav ve znění pozdějších právních a stavovských předpisů, příp. nálezů Ústavního soudu! U předpisů označených

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

ASPI - Profesní řešení Advokát

ASPI - Profesní řešení Advokát Jednorázový zřizovací poplatek služby ASPI Roční předplatné jednouživatelského přístupu ke službě ASPI (bez DPH) ASPI základ - Primární obsah Platforma ASPI, Předpisy ČR (od r. 1918) a EU, Judikatura ČR

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení 549/1991 Sb. - o soudních poplatcích - Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX Kapitola 1. Základní charakteristika a principy právní úpravy úpadku...1 1. Přehled právní

Více

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP)

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) 2010 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Předstátnicová výuka Novelizace v obchodním právu Zkoušeníobchodního práva v rámci

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Položka 1

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Položka 1 Příloha Poplatky za řízení Položka 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000 Kč b) v částce vyšší než 20 000 Kč do 40

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích André Vojtek Ondřej Ambrož Proč je toto téma relevantní? Rekodifikace a její důvody První rok aplikace Praktické

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu Slovo úvodem. 15 16. A. PROMLČENÍ V SOUKROMÉM PRÁVU 17. I. K institutu promlčení obecně 18. 1. Povaha a účel institutu promlčení 17 19.

Více

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii VII... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii I. Obecná část...1 1. Zákonnost a právní vědomí... 1 2. Prameny práva... 2 3. Právo veřejné a soukromé,

Více

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA Občanský zákoník, ve znění zák. č. 460/2016 Sb., zák.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XV Přehled základních právních předpisů...xix Seznam použitých zkratek...xxi

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XV Přehled základních právních předpisů...xix Seznam použitých zkratek...xxi VII... VII Předmluva... XV Přehled základních právních předpisů...xix Seznam použitých zkratek...xxi I. Obecná část...1 1. Zákonnost a právní vědomí... 1 2. Prameny práva... 2 3. Právo veřejné a soukromé,

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

Okresní soud Cheb Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud Cheb Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud Cheb Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Civilní řízení 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) OS Cheb 111 112 113

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu FINANČNÍ A POJISTNÉ PRÁVO

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu FINANČNÍ A POJISTNÉ PRÁVO Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu FINANČNÍ A POJISTNÉ PRÁVO Název tématického celku: Pojistné právo podle zákona č.40/1964 Sb., OZ Cíl: Základním cílem tohoto tematického

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs Čiastka 104 Zbierka zákonov č. 549/1991 Strana 2717 SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. I. Poplatky vybírané v občanském soudním řízení Položka 1, pokud není stanovena zvláštní

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Rozhodčí řízení Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky

Rozhodčí řízení Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky Rozhodčí řízení Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky Rozhodčí smlouva Usnesení ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010 Publikováno pod č. 121/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Poslanecká sněmovna. VII. volební období

Poslanecká sněmovna. VII. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2016 VII. volební období Pozměňovací návrh Karla Fiedlera k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb.

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. Předmluva 21 Autorský kolektiv 22 Seznam použitých zkratek 24 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. 26 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 26 HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 26 1 Předmět

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

Průměr celkem podskupina. b) Právnické osoby. názvu ( 135 odst. 1 NOZ) 0 pověsti ( 135 odst. 2 NOZ) 0. Průměr celkem podskupina.

Průměr celkem podskupina. b) Právnické osoby. názvu ( 135 odst. 1 NOZ) 0 pověsti ( 135 odst. 2 NOZ) 0. Průměr celkem podskupina. Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech OS Liberec 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) ochrana osobnosti osobně ( 82 NOZ) 24 ochrana

Více

Krajský soud v Brně Průměrné délky trestních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Krajský soud v Brně Průměrné délky trestních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Krajský soud v Brně Průměrné délky trestních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) KS Brno a) Fyzické osoby (člověk) 111 ochrana - osobnosti osobně

Více

Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Podnikání Dálková nástavbová

Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Podnikání Dálková nástavbová Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Období Základy práva Profilová ústní Podnikání Dálková nástavbová MZ2019 1 1. Pojem práva, stát, vztah státu a práva, objektivní

Více

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA Občanský zákoník, ve znění zák. č. 460/2016 Sb. (část

Více

Kontraktační dovednosti

Kontraktační dovednosti Kontraktační dovednosti 1. Prameny obchodního práva VOŠ SOKRATES letní semestr 2014 Ing. Martina Jiříková Pilíře obchodního práva 4 PILÍŘE OBCHODNÍHO PRÁVA I. Nauka o obchodních společnostech a družstvech

Více

Obsah. O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII

Obsah. O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII Kapitola 1. Obecně o likvidaci a jejích alternativách... 1 1. Ukončení činnosti společnosti: možnosti... 1 2. Pojem, účel a obsah likvidace... 1 3. Dobrovolná

Více

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y 2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Trestní právo je souhrn právních norem o trestání osob (postihy

Více

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) OS Kroměříž a) Fyzické osoby (člověk) ochrana osobnosti osobně ( 82 NOZ) 193 ochrana

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Jednání právnických osob v občanském soudním řízení (1) V občanském soudním řízení jedná za společnost v likvidaci podle 21 odst. 2 o. s. ř., 70 odst. 3 a 72 obch.

Více

1088 c) Podnikatelé obchodní firmy ( 423 a násl. NOZ)

1088 c) Podnikatelé obchodní firmy ( 423 a násl. NOZ) Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Krajský soud České Budějovice 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) ochrana osobnosti uplatňovaná

Více

Obsah. O autorkách...v Předmluva...VII Jednotlivé části publikace zpracovaly...xv Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorkách...v Předmluva...VII Jednotlivé části publikace zpracovaly...xv Seznam použitých zkratek...xvii O autorkách...v Předmluva...VII Jednotlivé části publikace zpracovaly...xv Seznam použitých zkratek...xvii Kapitola 1. Nová úprava správního trestání...1 1. Předmět úpravy přestupkového zákona...3 2. Časová

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Civilní řízení OS Praha 5 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) 111 ochrana

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Okresní soud Chomotuv Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud Chomotuv Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud Chomotuv Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Civilní řízení 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) OS Chomutov 111

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení Slovo úvodem... 13 Seznam použitých zkratek... 15 A. ŽALOBA NA OBNOVU ŘÍZENÍ. 17 I. Důvody obnovy řízení... 17 1.

Více

Obsah. Předmluva... XXV. Autoři jednotlivých částí... XXVI. Autorský kolektiv... XXVII. Seznam použitých zkratek... XXIX

Obsah. Předmluva... XXV. Autoři jednotlivých částí... XXVI. Autorský kolektiv... XXVII. Seznam použitých zkratek... XXIX Předmluva............................................. XXV Autoři jednotlivých částí.................................. XXVI Autorský kolektiv......................................... XXVII Seznam použitých

Více

Předmluva... 13 Úvodem... 17

Předmluva... 13 Úvodem... 17 Obsah Předmluva... 13 Úvodem... 17 Jak funguje soukromé právo (Karel Eliáš)... 19 Soukromé a veřejné... 19 Soukromé právo... 21 Proč potřebujeme občanský zákoník a proč potřebujeme nový... 22 Zásady...

Více

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1Obsah O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii KAPITOLA I. Soukromé právo pojem, předmět a prameny úpravy 1.1 Pojem soukromého práva, jeho součásti... 1 1.2 Občanské právo hmotné

Více

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000,

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000, 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 I.1 kapitola: Společnost s ručením omezeným jako pojem pozitivního práva... 1 1. oddíl: Společnost

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 11

OBSAH. Seznam zkratek... 11 Seznam zkratek...................................................... 11 I. Založení s. r. o.................................................... 13 1. Postačí pro plnou moc k založení s. r. o. písemná forma

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI...

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI... OBSAH ÚVOD......................................................... XI O AUTORECH................................................... XIII JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI................................. XV

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Obsah Vzory: A. ObčZ Část první. Obecná část ( 1 654)

Obsah Vzory: A. ObčZ Část první. Obecná část ( 1 654) Obsah Úvod... V Úvod k druhému upravenému rozšířenému vydání...vii O autorech...ix Seznam použitých zkratek... XXI Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník přehled zákona...xxiii Vzory: A. ObčZ Část první.

Více

582/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

582/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 582/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (platí od 1. 87. 2017 do 31. 127. 2017) ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993

Více

Insolvenční řízení a trestní právo

Insolvenční řízení a trestní právo Insolvenční řízení a trestní právo Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? Konference, Praha 18. 4. 2013 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky Trestná činnost Negativní společenský

Více

Obvodní soud pro Prahu 3 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 3 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 3 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Civilní řízení OS Praha 3 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) 111-112

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Podklad pro konferenci Insolvence 2014 pořádanou VŠE v Praze dne 20. 5. 2014 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky

Více