Ú vod. Vlastnosti a výhody. Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku P255MM/ML Datum vydání 0503/0503CZ Rev.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú vod. Vlastnosti a výhody. Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku P255MM/ML Datum vydání 0503/0503CZ Rev."

Transkript

1 PSC9720 Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 0503/0503CZ Rev.2 Řada Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním/dvěma tlakovými vstupy pro třífázové motory (včetně zabudovaného odrušovacího RFI filtru) pro vzduchem chlazené kondenzátorové chladiče Ú vod Tyto regulátory jsou určeny pro řízení rychlosti ventilátoru s třífázovými motory, především ventilátorů vzduchem chlazených kondenzátorů. Regulace tlaku chladicího systému pomocí otáček ventilátoru umožňuje optimální provoz po celý rok. Použití tlakového převodníku jako vstupního zařízení pro regulaci dává nejpřesnější a nejrychlejší odezvu na změny tlaku chladícího systému. Regulátor mění napájecí napětí k motoru v rozmezí 30% až 96% pásma proporcionality na principu fázového řízení. Motory, které jsou regulovány P255 nesmějí mít odběr větší než 5 A na jednu fázi. Regulátor se dvojitým tlakovým vstupem řídí rychlost ventilátoru přímo snímáním tlakových změn ve dvou chladicích okruzích. Bod nastavení každého tlakového převodníku lze samostatně měnit v rozmezí 8 až 42 barů. Regulátor volí pro řízení rychlosti ventilátoru ten vstup, který má větší požadavek na chlazení. Převodníky lze použít pro chladicí systémy s nekorozívní chladící látkou. Regulátor rychlosti ventilátoru kondenzátoru Vlastnosti a výhody Regulace tlaku kondenzátoru pomocí Optimální regulace tlaku kondenzátoru po celý rok. rychlosti ventilátoru. Tlakový vstup. Přímá a rychlá odezva na změny tlaku. Možnost dvojitého vstupu. Lze použít pro kondenzátory se dvěma nezávislými chladícími okruhy. Spolehlivé převodníky. V současné době v provozu více než půl miliónu kusů Snadno přístupný šroub pro změnu bodu nastavení. Snadno měnitelný bod nastavení. Použití pro různé nekorozívní chladící látky. Zabudovaný odrušovací filtr. Regulátor vyhovuje požadavkům elektromagnetické kompatibility podle nařízení 89/336 EEC. Nastavitelná minimální rychlost nebo možnost vypnutí. Nastavitelná minimální rychlost nebo možnost vypnutí. Nastavitelná maximální rychlost. Možnost nastavení pásma proporcionality. Možnost nastavení výstupu na maximum nebo jej vypnout. Umožňuje zapojení jak do hvězdy, tak do trojúhelníku. Smysl rotace motoru je možné změnit záměnou dvou vodičů. V režimu vypnutí nastavitelná hystereze. Možnost udržovat ventilátor na minimální rychlosti nebo jej vypnout. Nejvyšší pružnost při nastavování chladící kapacity a optimálního provozu motoru. Možnost přerušení regulace. Třívodičové zapojení motoru do hvězdy nebo trojúhelníku. Snadná změna řídící funkce z přímé na zpětnou. Snadný rozběh motoru nastavitelným spouštěcím napětím. Elektronický modul má krytí IP54. Lze instalovat venku. Nastavení cosϕ motoru. Optimální regulace a provoz motoru Johnson Controls, Inc. Sekce katalogu Řízení rychlosti ventilátorů Rev.2

2 2 Volba motoru Při výběru motoru je nutno postupovat opatrně, vzhledem k tomu, že regulátor používá k ovládání rychlosti motoru principu fázového řízení. Tím dochází k vytváření dalšího tepla na statoru (vinutí motoru) a rotoru motoru, především při středních otáčkách. Při středních rychlostech dosahuje proud tekoucí do motoru maximálních hodnot, zatímco chlazení motoru již významně pokleslo. Z tohoto důvodu jsou upřednostňovány motory, které jsou navrženy pro tento typ zatížení. Dále je doporučeno použít ochranných tepelných spínačů vinutí motoru. Často je nutné (v závislosti na celkových tepelných podmínkách aplikace) použít motor třídy F. Provoz motorů s nižší tepelnou klasifikací může být přerušován ochrannými tepelnými spínači vinutí uvnitř motoru. Motor musí mít také ložiska, která zajišťují dostatečné mazání při nižších otáčkách a při možném zvýšení teploty hřídele. Doporučujeme ověřit si u výrobce, zda může být rychlost motoru regulována regulátorem na principu fázového řízení. Můžete výrobci poskytnout kopii těchto specifikací P255 k posouzení. Poznámka Při nižších rychlostech (hodnota 50% až 75% otáček uvedených na štítku motoru), může maximální proud (v závislosti na typu motoru a zatížení) dosahovat vyšších hodnot než jmenovitý proud motoru. Pokud maximální proud přesáhne 5 A, sníží se maximální dovolená teplota okolí podle grafu na obr. 1. Teplota okolí [ C] Poznámka I max Obr. 1 [ Aefekt ] je určen pouze pro provozní řízení při běžných podmínkách. Pokud by selhání mohlo vést k abnormálním provozním podmínkám, které by mohly způsobit zranění osob nebo škody na zařízení nebo jiném majetku, musí být do systému přidána další zařízení (omezující nebo bezpečnostní) nebo systémy (alarmové nebo dohlížecí), které varují nebo zabrání selhání. Tato zařízení nebo systémy musí být udržovány jako součást řídicího systému. Popis P255 se skládá z elektronického modulu P38AD a tlakového převodníku typu P35AC. P38AD lze použít pro jeden nebo dva tlakové vstupy. Pro případ dvou vstupů je nutné objednat další P35AC (viz tabulka výběru typů). V případě regulátoru se dvojitým vstupem se regulace provádí podle vstupu s vyšším požadavkem na chlazení. Existují tři tlakové rozsahy: 8 až 14 barů 14 až 24 barů 22 až 42 barů Instalace Instalujte regulátor ve vertikální poloze. Regulátor je dodáván s podložkami, pomocí kterých se vytvoří mezera alespoň 10 mm od povrchu. Aby byla zajištěna cirkulace vzduchu, musí být okolo regulátoru volný prostor alespoň do vzdálenosti 50 mm. Pokud je modul instalován v rozvodné skříni, je nutné vyvrtat otvory pro cirkulaci vzduchu. Pokud není možné instalovat P255 vertikálně, je jeho provoz omezen. Buď je maximální proud v tomto případě snížen na 3,5 A namísto 5 A nebo je maximální dovolená teplota okolí pouze 35 C oproti 50 C. Převodníky lze instalovat na libovolném přístupném místě za předpokladu, že okolní podmínky vyhovují krytí IP20. Pro instalaci lze použít dodávaný montážní držák. Poznámka Pro tlakové připojení typu 50 se dodávají dva měděné těsnící kroužky. Pokaždé, když je tlakové spojení demontováno, je nutné těsnící kroužek vyměnit za nový. Zapojení motoru Motor je možné zapojit do hvězdy nebo do trojúhelníku. Aby bylo vyhověno požadavkům nařízení EMC, je nutné použít stíněný vodič v případě, že vzdálenost mezi regulátorem a motorem je delší než 2 m. Jestliže je vzdálenost menší než 2 m, je povoleno použít nestíněný vodič (viz obr. 2). Nestíněné vodiče je možné použít pouze v případě, kdy je motor a regulátor instalován v jednom montážním rámu. Obě strany stínění musejí být uzemněny. Aby se zabránilo vzniku bludných proudů, je nutné připojit obě stínění regulátoru, stínění motoru a vodiče na jeden zemnicí bod (viz obr. 2). Více motorů je možné zapojit paralelně za předpokladu, že celkový odebíraný proud nepřekročí 5 A (efekt.). EMC Regulátor má zabudovaný odrušovací filtr a vyhovuje všem požadovaným směrnicím EC. Vezměte na vědomí, že jestliže jsou instalovány společně dva nebo více komponentů vyhovující EMC, systém celkově vyhovovat nemusí. Je zodpovědností zhotovitele, aby nařízením EMC vyhovoval celý systém. Sekce katalogu Řízení rychlosti ventilátorů 2003 Johnson Controls, Inc.

3 3 Regulátor rychlosti ventilátoru A B0 B1 C D E F U V W R S T P35AC P35AC Vyp. Max. U1 V1 W1 3~ T(L3) S(L2) R(L1) Obr. 2 Zapojení tlakového převodníku Mezi elektronickým modulem a převodníkem ( ky) je malé napětí (12V). Pro připojení lze použít dodávané rychlospojky.! Varování Dodávané konektory pro rychlospojky jsou určeny speciálně pro tento modul (číslování svorek) a nesmějí být použity pro jiné účely. Pokud je originální konektor vyměněn za typ od jiného výrobce, ujistěte se, zda spojujete správné vodiče. Řídící funkce (přímá/zpětná) Zapojení podle obr. 2 je určeno pro přímou řídící funkci (výstupní napětí se zvyšuje se zvyšujícím se tlakem). Zpětné řídící funkce se dosáhne záměnou vodičů na svorkách A a C na tlakovém převodníku ( cích). Max. rychlost / ventilátor vypnut Pokud chceme dosáhnout maximálního výstupu na ventilátor ( 96% napájecího napětí) nebo motor vypnout, lze na P255 připojit beznapěťový kontakt (viz obr. 2). Svorka E je společná. Pokud je E připojen na F, ventilátor se roztočí na max. rychlost. Pokud je E připojen na D, ventilátor se vypne. M ěření Pro měření napětí a proudů musí být použit přístroj na měření skutečných efektivních hodnot.! Varování P255 není vybaven vypínačem napětí. Proto je nutné pro izolaci zařízení použít další vypínač. Ochranu motoru je nejvhodnější provádět pomocí spínačů tepelné ochrany vinutí motoru. Pokud je použito tepelné/nadproudové relé, provede se jeho nastavení při max. proudu (mezi 50% a 75% rychlosti). Větší rozdíl mezi jmenovitým a maximálním proudem neochraňuje motor dostatečně. P ojistky Poškození regulátoru, způsobené příliš vysokou zátěží, zabraňují zabudované 10 A skleněné pojistky. Pokud regulátor nefunguje správně, zkontrolujte nejprve tyto pojistky. Pro ochranu hlavního napájecího vedení lze použít externí pojistky 400 V NEOZED nebo 500 V DIAZET. Požadované proudové zatížení pojistek závisí na použitém vedení viz dále. 1 mm 2 6A 1,5 mm 2 10A 2,5 mm 2 16A 2003 Johnson Controls, Inc. Sekce katalogu Řízení rychlosti ventilátorů

4 4 Nastavení 50/60 Hz (viz. obr. 4) Regulátor je od výrobce nastaven pro napájecí napětí s frekvencí 50 Hz. Pokud má napájecí napětí frekvenci 60 Hz, je nutné nastavit přepínač frekvence do polohy 60 Hz. N astavení P38AD má regulační charakteristiku podle obr. 3. Tato charakteristika je ovlivněna zátěží a hodnotou napájecího napětí. N astavení od výrobce Bod nastavení rozsah 8 až 14 barů - 10 barů rozsah 14 až 24 barů - 16 barů rozsah 22 až 42 barů 30 barů Rozsah rychlostí 80% Max. rychlost 96% Vypnutí 30% Pásmo proporc. rozsah 8 až 14 barů - 4 bary rozsah 14 až 24 barů - 6 barů rozsah 22 až 42 barů 8 barů Hystereze 5% Cosϕ 0,8 Poloha přepínače MS/CO CO Poloha přepínače 50/60 Hz 50 Hz Min. rychlost Rozsah rychlostí Max. rychlost Regulátor je dodáván s takto nastavenými hodnotami. Bod nastavení Bod tlakového nastavení (bod A) při kterém bude regulátor dávat maximální výstup lze změnit pomocí nastavovacího šroubu R (viz. obr. 5) na tlakovém převodníku. Bod nastavení 0 Hystereze R Pásmo proporcionality N Teplota [ C] Obr. 3 Charakteristika nastavená od výrobce astavitelné hodnoty: (Viz obr. 4 a 5) Bod nastavení 8 až 14, 14 až 24, 22 až 42 barů Rozsah rychlostí 55 až 90% napájecího napětí Max. rychlost 55 až 96% napájecího napětí Min. rychlost 30 až 90% napájecího napětí Vypnutí 30 až 90% napájecího napětí Pásmo proporc. 0,5 až 4 bary (rozsah 8 až 14 barů) 1 až 6 barů (rozsah 14 až 24 barů) 1 až 8 barů (rozsah 22 až 42 barů) Hystereze 5 až 70% nastav. pásma prop. Cosϕ 0,6 až 1 Obr. 5 Obr. 6 SPEED MIN. MAX. RANGE MS Rozsah rychlostí E Max. rychlost C P. BAND CO HYST Min. rychlost D f COS. PHI B A Bod nastavení Hystereze 50 Hz 60 Hz Obr. 4 Pásmo proporcionality Tlak (bar) Sekce katalogu Řízení rychlosti ventilátorů 2003 Johnson Controls, Inc.

5 5 Maximální rychlost Regulátor umožňuje nastavení maximální rychlosti (bod C). Znamená to, že výstup na motor nepřekročí nastavenou hodnotu. Tato hodnota se nastavuje pomocí potenciometru MAX uvnitř elektronického modulu (viz obr. 4). Maximální výstupní napětí na motor lze měnit v rozmezí nastaveného rozsahu rychlosti až do 96% napájecího napětí. Nastavení minimální rychlosti Aby se zabránilo poklesu rychlosti ventilátoru pod žádanou hodnotu, je možné nastavit napětí pro minimální rychlost ventilátoru od 30% až do nastaveného rozsahu rychlosti pomocí potenciometru MIN uvnitř elektronického modulu a přepínač MS/CO nastavit na režim minimální rychlosti MS (viz obr. 4). Přímka rozsahu rychlostí Nastavení maximální rychlosti je nezávislé na nastavení minimální rychlosti. Aby se zabránilo situaci, kdy je minimální rychlost vyšší než maximální rychlost (tzn. žádný výstup), byl zaveden rozsah rychlostí. Tato myšlená hodnota dělí výstupní charakteristiku na horní a spodní část. Maximální rychlost lze nastavit v horní části (od nastavené hodnoty rozsahu rychlostí do 96%). Hodnotu minimální rychlosti/vypnutí lze nastavit ve spodní části (od 30% do nastavené hodnoty rozsahu). Polohu bodu E na přímce rozsahu rychlostí lze měnit pomocí potenciometru RANGE (viz obr. 4) v rozmezí 55% až 90% napájecího napětí. Vypínací režim Ve vypínacím režimu poklesne výstup k motoru na nulu pokud tlak poklesne pod bod B. Ventilátor se zastaví. Hodnotu vypnutí lze nastavit v rozmezí 30% napájecího napětí až do nastaveného rozsahu rychlosti pomocí potenciometru MIN uvnitř elektronického modulu a přepínač MS/CO nastavit na CO (viz obr. 4). H ystereze Běžící ventilátor lze regulovat v režimu nízkých napětí. V některých případech je spouštění motoru při těchto nízkých napětí problematické. Proto je možné změnit hysterezi a spustit motor při vyšším napětí. Hodnotu hystereze lze měnit pomocí potenciometru HYST. v rozmezí 5% až 70% nastaveného pásma proporcionality (viz. obr. 4). Cosϕ Na datovém štítku motoru lze zjistit hodnotu cosϕ. Aby bylo dosaženo optimální regulace je nutné nastavit pomocí potenciometru "COSPHI" tuto hodnotu (viz. obr. 4). Pokud není hodnota cosϕ známa, potenciometr lze nastavit na 0,8. O prava a výměna Provádět opravy není možné. Pokud má jednotka závadu nebo nefunguje správně, spojte se s nejbližším dodavatelem. Při kontaktování dodavatele pro případnou výměnu je nutné uvést typ a číslo modelu, které naleznete na štítku. Pásmo proporcionality Pásmo proporcionality je hodnota rozdílu mezi tlakem, při kterém je výstup 0 V (bod B) nebo napětím pro minimální rychlost (bod D) a bodem nastavení tlaku (bod A). Pásmo proporcionality lze nastavovat pomocí potenciometru "P-BAND" uvnitř elektronického modulu (viz obr. 4) Johnson Controls, Inc. Sekce katalogu Řízení rychlosti ventilátorů

6 6 Tabulka typů Objednací kód Rozsah (bary) Typ připojení Napájecí napětí Typ převodníku Viz obr. Elektronický modul P255ML až V - 3 fázové P35AC B P38AD-9101 P255MM až 24 45A 400 V - 3 fázové P35AC A P38AD-9100 P255MM až 14 45A 400 V - 3 fázové P35AC A P38AD-9100 P255MM až V - 3 fázové P35AC B P38AD-9100 P255MM až V - 3 fázové P35AC B P38AD-9100 P255MM až V - 3 fázové P35AC A P38AD-9100 P255MM až V - 3 fázové P35AC A P38AD-9100 P255MM až V - 3 fázové P35AC C P38AD-9100 P255MM až V - 3 fázové P35AC A P38AD-9100 P255MM až V - 3 fázové P35AC A P38AD-9100 Pozn.: 1 bar = 100 kpa 14.5 psi Všechny modely jsou dodávány s jedním tlakovým převodníkem. Druhý převodník je nutné objednat samostatně. Viz tabulka typů. Tlakové připojení K dispozici jsou čtyři typy tlakového připojení Obr. 7 Typ 47 přímá montáž 7/16-20 UNF vnitřní (včetně tlumiče tlak. rázů) Obr. 8 Typ 45A (včetně tlumiče tlak. rázů instalovaného do nálevkovitého rozšíření) Obr. 9 Typ 13 (bez tlumiče tlak. rázů) Obr. 10 Typ 50 (včetně tlumiče tlak. rázů instalovaného do nálevkovitého rozšíření) cm kap. trubice 2. 7/16-20 UNF matice 3. Měděný těsnící kroužek 1 Montážní otvor 4 mm 2 Závit 6-32 UNC 3 Montážní otvor pro P35AC 4 mm Obr. 11 Montážní držák Sekce katalogu Řízení rychlosti ventilátorů 2003 Johnson Controls, Inc.

7 7 Rozměry (mm) P38AD Obr. 12 P35AC Obr. 13A Obr. 13B Obr. 13C 2003 Johnson Controls, Inc. Sekce katalogu Řízení rychlosti ventilátorů

8 8 Typ Tlakový rozsah Největší přetlak Tlakové připojení Regulace Maximální výstupní napětí Maximální proud Minimální proud Účiník motoru (cosϕ) 0.6 Jmenovitá spotřeba Technické informace 22 až 42 barů 4 až 24 barů 8 až 14 barů Pro 22 až 42 barů = 48 barů Pro 4 až 24 barů = 40 barů Pro 8 až 14 barů = 34 barů typ 13, typ 45A, typ 50 (všechny s 90 cm trubicí) typ 47 (přímá montáž) přímá/zpětná 96% napájecího napětí 5 A na jednu fázi (efektivní) 100 ma na jednu fázi (efektivní) 1,5 VA Hlavní napájecí napětí P255ML 230 Vac 3 fáze +10 % / -15% Frekvence napájecího napětí P255MM 400 Vac 3 fáze +10 % / -15% 50/60 Hz Provozní teploty okolí -25 až +50 C Provozní/skladovací vlhkost Skladovací teploty -40 až 70 C Maximální nastavení rychlosti Nastavení minimální rychlost/vypnutí 10 až 98 % RV (nekondenzující) 55 až 96 % napájecího napětí 30 až 90 % napájecího napětí Pásmo proporcionality 22 až 42 barů 1 až 8 barů Hystereze Třída krytí Elektronický modul IP54 Tlakový převodník Pojistky Materiál: pouzdro a kryt polystyrol tepelná jímka tlakové připojení Přepravní hmotnost Zbytkový proud v motoru 14 až 24 barů 1 až 6 barů 8 až 14 barů 0,5 až 4 bary 5 až 70% nastaveného pásma proporcionality IP20 skleněné pojistky 10 A pomalé hliník 90 cm měděná kapilárová trubice s mosaznou převlečnou maticí 2,3 kg ve vypínacím režimu 15 ma Elektrické připojení P35AC šroubovací svorkovnice 1 mm 2 až 1,5 mm 2 P38AD šroubovací svorkovnice 1 mm 2 až 2,5 mm 2 Rozměry 213 x 205 x 117 (š x v x d) Provozní specifikace jsou jmenovité a odpovídají přijatým průmyslovým normám. Aplikace za podmínek přesahujících tyto specifikace je nutné konzultovat s místní pobočkou Johnson Controls nebo jejím zástupcem. Firma Johnson Controls není odpovědá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo zneužitím těchto výrobků. Johnson Controls International s r.o Praha 4, Budějovická 5 Tel Fax Sekce katalogu Řízení rychlosti ventilátorů 2003 Johnson Controls, Inc.

Úvod. Vlastnosti a výhody. Regulátor rychlosti ventilátoru kondenzátoru P215LR/BR

Úvod. Vlastnosti a výhody. Regulátor rychlosti ventilátoru kondenzátoru P215LR/BR PSC9713 Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 0904/1204CZ Rev.4 Řada Regulátor rychlosti ventilátorů s jedním nebo dvěma tlakovými vstupy pro jednofázové motory

Více

Řada P215ST Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním tlakovým vstupem pro jednofázové motory (včetně zabudovaného odrušovacího RFI filtru)

Řada P215ST Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním tlakovým vstupem pro jednofázové motory (včetně zabudovaného odrušovacího RFI filtru) PSC9733 Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 0904/1204CZ Rev.4 Řada Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním tlakovým vstupem pro jednofázové motory (včetně

Více

Ú vod. Vlastnosti a výhody

Ú vod. Vlastnosti a výhody PSC9720 Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Sekce katalogu Datum vydání 0403/0503CZ Rev.1 Řada Regulátory rychlosti ventilátorů s napěťovým vstupním signálem pro třífázové motory (včetně zabudovaného

Více

Řada P215SH Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním tlakovým vstupem pro jednofázové motory (včetně zabudovaného odrušovacího RFI filtru)

Řada P215SH Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním tlakovým vstupem pro jednofázové motory (včetně zabudovaného odrušovacího RFI filtru) PSC 9923 Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 0204/1204CZ Rev.4 Řada Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním tlakovým vstupem pro jednofázové motory (včetně

Více

Řada P215DP Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním/dvěma tlakovými vstupy pro jednofázové motory (včetně zabudovaného odrušovacího RFI filtru)

Řada P215DP Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním/dvěma tlakovými vstupy pro jednofázové motory (včetně zabudovaného odrušovacího RFI filtru) PSC9720 Sekce katalogu Regulátory otáček ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 0904/1204CZ Rev.4 Řada Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním/dvěma tlakovými vstupy pro jednofázové motory (včetně

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Ú vod. Ventilový pohon FA-1000 s vratnou pružinou. Vlastnosti a výhody

Ú vod. Ventilový pohon FA-1000 s vratnou pružinou. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Elektrické pohony Informace o výrobku FA- Datum vydání 998/98CZ Ventilový pohon FA- s vratnou pružinou Ú vod Elektrohydraulické pohony řady FA- jsou k dispozici v provedení s přírůstkovým

Více

Elektrické pohony řady M9100 bez vratné pružiny pro proporcionální řízení. Vlastnosti a výhody

Elektrické pohony řady M9100 bez vratné pružiny pro proporcionální řízení. Vlastnosti a výhody Informace o výrobku - řada M9 Datum vydání - 0902 CZ Rev.1 Elektrické pohony řady M9 bez vratné pružiny pro proporcionální řízení Použití Elektrické pohony řady M9 bez vratné pružiny jsou především určeny

Více

FSP Regulátor otáček

FSP Regulátor otáček Elektronický silový modul FSP řídí otáčky ventilátoru kondenzátoru v běžném chladícím zařízení nebo v klimatizaci. Vyžaduje ovládací signál 0 10V odpovídající kondenzačnímu tlaku. Signál může poskytnout

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY KVKE EC NÁVODY NA MONTÁŽ, OSLUHU A ÚDRŽU 1. Popis Ventilátory KVKE EC jsou jednostranně sací radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami a EC motory s vnějším rotorem. Motory jsou pro

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

Informace o výrobku. Průtokové spínače řady F61. Vlastnosti a výhody

Informace o výrobku. Průtokové spínače řady F61. Vlastnosti a výhody PSC9720 Sekce katalogu Informace o výrobku Vydání Průtokové spínače řady Regulace průtoku 0304/0504 CZ Rev.4 Ú vod Průtokové spínače mohou být použity v potrubích s vodou, mořskou vodou, vodou pro plavecké

Více

Řada P20 Manostaty pro aplikace v chlazení, klimatizaci a tepelných čerpadlech

Řada P20 Manostaty pro aplikace v chlazení, klimatizaci a tepelných čerpadlech PSC974 Sekce katalogu Řízení tlaku Informace o výrobku P20 Datum vydání 00/060CZ Rev.4 Řada P20 Manostaty pro aplikace v chlazení, klimatizaci a tepelných čerpadlech Úvod Limitní regulátory řady P20 pro

Více

TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 2

TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 2 OBSAH SQA...26 HYG 2...26 HYG 6...26 HYG 7...26 RR 672...27 RR 6763...27 F 2 N...27 HE-F...27 P 25...28 ZN 78, 75...28 D 3...28 D3R...28 D 4...29 DS PSA... 22 SENSO Pplus...22 OR...22 C 2/4...22 RAFO 6...22

Více

Řada P45. Ochranná kontrola tlakového mazacího oleje s vestavěným spínačem časového zpoždění. Vlastnosti a výhody

Řada P45. Ochranná kontrola tlakového mazacího oleje s vestavěným spínačem časového zpoždění. Vlastnosti a výhody PSC9705 Sekce katalogu Řízení tlaku Informace o výrobku P45 Datum vydání 970/005CZ Rev. Řada P45 Ochranná kontrola tlakového mazacího oleje s vestavěným spínačem časového zpoždění Ú vod Regulátory řady

Více

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm Válcový indukční snímač s velkým dosahem E2A Velké vzdálenosti pro vyšší ochranu a výkon čidla indukční čidla s trojnásobným dosahem, pro zapuštěnou montáž, navrženo a testováno pro dosažení dlouhé životnosti..

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 B PM. Výrobní č.: 97916771

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 B PM. Výrobní č.: 97916771 Pozice Počet Popis 1 UP 15-1 B PM Výrobní č.: 9791771 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Čerpadlo se sférickým rotorem konstruované pro oběh teplé vody v rámci distribučního systému teplé

Více

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Zjednodušená verze otáčkoměru řady TD 5.1 bez seriové komunikace, která obsahuje hlídání protáčení a s možností nastavení 4 mezí pro sepnutí relé. Určení - číslicový otáčkoměr

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

SSP31... SSP81... SSP61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro malé ventily se jmenovitým zdvihem od 2.5 do 5.

SSP31... SSP81... SSP61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro malé ventily se jmenovitým zdvihem od 2.5 do 5. 4 864 Elektrické pohony Pro malé ventily se jmenovitým zdvihem od 2.5 do 5.5 mm SSP31... SSP81... SSP61... SSP31... napájecí napětí C 230 V, 3-polohové řízení SSP81... napájecí napětí C 24 V, 3-polohové

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 1. 1. URČENÍ Regulátor SOLARIS RRT 05 je určen k řízení automatického provozu solárních systémů vybavených slunečními kolektory

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm 4 554 Elektrické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SQX32 SQX82 SQX32 napájecí napětí AC 23 V, 3-polohové řízení SQX82 napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení napájecí napětí AC 24 V, řízení signály

Více

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího

Více

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod na montáž a obsluhu EE35 Obsah: 1 Úvod...3 1.1 Základní bezpečnostní informace...3 1.2 Bezpečnostní informace pro alarmový modul

Více

Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D

Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D Provozní předpis 1115.85-64 Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D Prohlášení o shodě s normami EU Tímto prohlašujeme, že konstrukce typů: Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D v dodávaném

Více

Tlakový převodník P499 pro náročný provoz

Tlakový převodník P499 pro náročný provoz Tlakový převodník P499 pro náročný provoz Sekce katalogu - Tlak Informace o výrobku - P499 Datum vydání 11 2006 Elektronický tlakový převodník řady P499 je kompaktní, ekonomický, robustní tlakový převodník

Více

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e Návod na montáž a používání 1. Použití Pro rízení intenzity osvetlení (svetelného toku) všech stmívatelných záteží s výjimkou zárivek. Stmívac je vhodný pro stmívání odporové, indukcní nebo kapacitní záteže

Více

K8AB-AS. Struktura číselného značení modelů. Jednofázové proudové relé. Kódování čísel modelů

K8AB-AS. Struktura číselného značení modelů. Jednofázové proudové relé. Kódování čísel modelů Jednofázové proudové relé K8AB-AS Ideální pro sledování proudu u průmyslových topných těles a motorů. Sledování nadproudu i podproudu. Manuální resetování a automatické resetování podporované jedním relé.

Více

Řada P100AP a P100CP Zapouzdřené tlakové spínače s auto-resetem pro standardní zatížení. Vlastnosti a výhody

Řada P100AP a P100CP Zapouzdřené tlakové spínače s auto-resetem pro standardní zatížení. Vlastnosti a výhody PSC9919 Sekce katalogu Řízení tlaku Informace o výrobku P100 Datum vydání 0703/0703CZ Řada P100AP a P100CP Zapouzdřené tlakové spínače s auto-resetem pro standardní zatížení Ú vod Zapouzdřené tlakové spínače

Více

Hlavní kontakty Pomocný kontakt Počet vstupních kanálů Jmenovité napětí Model Kategorie 24 VAC/VDC 3PST-NO SPST-NC Možnost použití 1 nebo 2 kanálů

Hlavní kontakty Pomocný kontakt Počet vstupních kanálů Jmenovité napětí Model Kategorie 24 VAC/VDC 3PST-NO SPST-NC Možnost použití 1 nebo 2 kanálů Modul bezpečnostního relé K dispozici jsou čtyři různé moduly s montážní šířkou mm: Modely s bezpečnostními kontakty bezpečnostními kontakty a modely s bezpečnostními kontakty a bezpečnostními kontakty

Více

Elektrické pohony Ruční ovládání

Elektrické pohony Ruční ovládání OEM Elektrické pohony Ruční ovládání pro ventily VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... SSY319... ASK199 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Jmenovitá přestavovací síla

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 56 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SKD82... : Napájecí napětí AC 23 V, 3- polohové řízení SKD82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3- polohové řízení Provedení s nebo bez havarijní funkce

Více

Obr. 1: Plynový ventil řady GH-5000 s elektrohydraulickým. pohonem

Obr. 1: Plynový ventil řady GH-5000 s elektrohydraulickým. pohonem Sekce katalogu Plynové ventily Informace o výrobku GH-5000 Datum vydání 0997/1297CZ Plynový ventil řady GH-5000 s elektro-hydraulickým pohonem Plynový ventil řady GH-5000 s elektrohydraulickým pohonem

Více

A510. řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže. autorizovaný prodejce

A510. řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže. autorizovaný prodejce A510 řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže autorizovaný prodejce 1 1. VŠEOBECNÉ RYSY Tato mikroprocesorová jednotka slouží k bezpečnému řízení pohonů rolovacích vrat a mřízí. Hlavní nastavení a způsoby

Více

Úvod. Popis. Ochranný tlakový spínač olejového mazání řady P28. Vlastnosti a výhody

Úvod. Popis. Ochranný tlakový spínač olejového mazání řady P28. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Řízení tlaku Informace o výrobku P8 Datum vydání 00/00CZ Rev. Ochranný tlakový spínač olejového mazání řady P8 Úvod Tyto ochranné tlakové spínače slouží k ochraně před snížením tlaku mazacího

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

NÁVOD DMD 331. Snímač tlakové diference

NÁVOD DMD 331. Snímač tlakové diference JSP Měření a regulace Snímače tlaku - ND0404-2015/05 NÁVOD DMD 331 Snímač tlakové diference Měření tlakové diference kapalin a plynů. Rozsahy od 20 kpa do 1,6 MPa. Rozsah diferenciálního tlaku lze volit

Více

Elpro Drive. uživatelská příručka EL-FI DLM PM

Elpro Drive. uživatelská příručka EL-FI DLM PM Elpro Drive uživatelská příručka k univerzálním inteligentním ochranám EL-FI DLM PM 1 OBSAH OBSAH...2 1 Úvod...3 2 Bezpečnost...3 3 Montáž...3 4 Funkce alarmu...4 5 Výběr transformátoru...4 6 Nastavení

Více

Elektrický pohon. pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47...

Elektrický pohon. pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47... 4 865 Elektrický pohon pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Přestavovací síla 105 N

Více

Převodník tlaku P40 / P41

Převodník tlaku P40 / P41 PMA a Company of WEST Control Solutions Převodník tlaku P40 / P41 Rozsahy 0...0,25 bar až do 0...400 bar pro relativní nebo absolutní tlak Přesnost měření 0,3 % Dvouvodičové zapojení s výstupem 4...20

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

Nová tvář větrání - ventilátory icon 230 V, icon15, icon30 a icon60

Nová tvář větrání - ventilátory icon 230 V, icon15, icon30 a icon60 Nová tvář větrání - ventilátory icon 230 V, icon15, icon30 a icon60 Návod k instalaci, údržbě a použití Ventilátory icon jsou nabízeny ve třech velikostech a mohou být montovány na stěnu i na strop. Každý

Více

CR 2720-0K a CR 2730-0K

CR 2720-0K a CR 2730-0K CR 2720-0K a CR 2730-0K KVĚTEN 2009 ŘÍZENÉ USMĚRŇOVAČE ANODICKÉ OCHRANY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ PROTI KYSELÉMU PROSTŘEDÍ URČENÍ Řízené usměrňovače CR 2720-0K a CR 2730-0K jsou zařízení určená k aktivní

Více

2-cestné a 3-cestné rozdělovací vodní ventily

2-cestné a 3-cestné rozdělovací vodní ventily Honeywell SÉRIE V4043/8043/4044/8044 2-cestné a 3-cestné rozdělovací vodní ventily POUŽITÍ PŘÍRUČK VÝROKU Rozdělovací vodní ventily série V umožňují přesné řízení směru průtoku teplé a/nebo studené vody.

Více

Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 BA PM. Výrobní č.: 97916757

Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 BA PM. Výrobní č.: 97916757 Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 BA PM Výrobní č.: 97916757 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Čerpadlo se sférickým rotorem konstruované pro oběh teplé vody v rámci distribučního systému

Více

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS ELEKTROPOHONY spol. s r.o. Závodí 234, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic Tel.:+420 556 880 611, Fax: +420 556 880 698 http: www.epo.cz e-mail: info@epo.cz PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory

Více

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 VYUŽITÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE... 3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NAPÁJECÍCH ZDROJŮ... 4 MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE S MODULEM ZÁLOŽNÍ BATERIE... 5 BEZPEČNOST PRÁCE -

Více

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4 Tel. 241001010 fax: 241001090, Email: elektrodesign@elektrodesign.cz TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Typ : REV x E RDV x E Napětí

Více

FSX/FSM Elektronický regulátor otáček Technické údaje

FSX/FSM Elektronický regulátor otáček Technické údaje FSX/M ovládá změnu otáček motoru v závislosti na tlaku regulované tekutiny. FSX/M spolu s připojovacím kabelem FSF-N/L** obsahujícím i ruchový filtr splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ Přílohy: - elektrické schema kód 407.027 Strana z 0 QTD0/kW-A-AR-DS Třífázový rozvaděč s přímým rozběhem pro elektrické kalové čerpadlo s proudovou ochranou a se sondou pro kontrolu přítomnosti vody v

Více

Řada P48. Spínač tlaku pro páru, vzduch nebo (horkou) vodu. Vlastnosti a výhody

Řada P48. Spínač tlaku pro páru, vzduch nebo (horkou) vodu. Vlastnosti a výhody PSC9626 Sekce katalogu Řízení tlaku Informace o výrobku P48 Datum vydání 0904/1005CZ Rev.10 Řada P48 Spínač tlaku pro páru, vzduch nebo (horkou) vodu Úvod Tlakové spínače typu P48 jsou navrženy jako operační

Více

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx TECHNICKÁ DOKUMENTACE Výrobce: Lomnická 111, 509 01 Nová Paka Česká republika tel./fax: 493 721 414, 493 721 515, 493 721 995 e-mail: apo@apoelmos.cz http://www.apoelmos.cz

Více

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.5 Úvod Regulátor TERM 2.5 je pøístroj který je urèen k ekvitermí regulaci topení vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 865 Elektromotorické pohony pro malé ventily VVP47.., VXP47.., VMP47.. SFP21/18 SFP71/18 SFP21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace SFP71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Přestavovací

Více

Převodník oxidu uhličitého CD-Pxx-00-0 pro montáž do potrubí

Převodník oxidu uhličitého CD-Pxx-00-0 pro montáž do potrubí Sekce katalogu Snímače CO 2 Informace o výrobku CD-Pxx-00-0 Datum vydání 0601/0901CZ Převodník oxidu uhličitého CD-Pxx-00-0 pro montáž do potrubí Johnson Controls nabízí úplnou řadu karbon dioxidových

Více

Teplovzdušná jednotka AIX (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití)

Teplovzdušná jednotka AIX (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití) Teplovzdušná jednotka AIX (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití) E 11/12 D 11/12 Cod. 4050399 Obsah: Způsob využití Bezpečnostní předpisy Maximální pracovní parametry média Doprava a značení

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů MX ZMV inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů MX ZMV inteligentní DCV systém Typ A B C D E F MX /MX D 9 MX /MX D 8 8 MX /MX D 8 MX /MX D 8 Skříň je z kvalitního polypropylenu s nerezovým rámem motoru. Skříň je světle šedá (RAL ) s tmavě zbarveným (RAL ) krytem. Diagonální výtlak

Více

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu.

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu. Relé SSR (jednofázová) G3PB Kompaktní polovodičové úzkého profilu s chladičem pro řízení topných těles pro jmenovité napětí 48 V AC Kompaktní konstrukce díky optimálnímu tvaru chladiče. Možná montáž na

Více

Řada P735 Tlakový spínač pro aplikace chlazení, klimatizace a topení. Vlastnosti a výhody

Řada P735 Tlakový spínač pro aplikace chlazení, klimatizace a topení. Vlastnosti a výhody PSC2201 Řada P735 Tlakový spínač pro aplikace chlazení, klimatizace a topení Sekce katalogu Řízení tlaku Informace o výrobku P735 Datum vydání 0503/0503CZ Rev.3 Ú vod Tyto tlakové spínače jsou určeny pro

Více

Ventilový spojovací adaptér M9000-500 pro elektrické pohony řady M9x16

Ventilový spojovací adaptér M9000-500 pro elektrické pohony řady M9x16 Sekce katalogu Příslušenství Informace o výrobku M9000-500 Datum vydání 0597/0997CZ Ventilový spojovací adaptér M9000-500 pro elektrické pohony řady M9x16 Spojovací adaptér M9000 500 umožňuje instalaci

Více

Přístroj pro kontrolu filtrů PFM 92 C

Přístroj pro kontrolu filtrů PFM 92 C Návod k instalaci a seřízení Přístroj pro kontrolu filtrů PFM 92 C LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT s.r.o. Přemyslovců 76/43, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Tel.: 599 526 776 Fax: 599 526 777 www.levelexpert.cz,

Více

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce říjen 2007 T8360 MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY Použití Mechanické prostorové termostaty jsou nejjednodušší formou automatické regulace prostorové teploty. Jestliže jsou použity v systémech vytápění

Více

Napájecí modul Sběrnicový modul

Napájecí modul Sběrnicový modul s 8 183 8183p01, p02 TX-I/O Napájecí modul Sběrnicový modul TXS1.12F10 TXS1.EF10 Napájecí modul TXS1.12F10 je možno paralelně zapojit až 4 napájecí moduly Napájecí napětí AC 24 V Převodník na DC 24 V,

Více

TERM 2.3. Ekvitermní regulátor vytápění s dvoupolohovou regulací TUV TERM 2.3. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.3. Ekvitermní regulátor vytápění s dvoupolohovou regulací TUV TERM 2.3. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.3 Ekvitermní regulátor vytápění s dvoupolohovou regulací TUV TERM 2.3 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní ová regulace digitální nebo analogové spínací

Více

Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost.

Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost. Modul má čtyři elektricky oddělené kontakty typu C. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm K elektricky oddělenému kontaktu relé. Provozní teplota

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 563 RAA31 RAA31.16 RAA31.26 Prostorové termostaty Pro systémy, kde se pouze vytápí nebo pouze chladí RAA31 Prostorové termostaty s ručním spínačem ZAP/VYP 2 bodová regulace Spínané napětí AC 24 250 V

Více

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 UNIREG regulátor elektrických a vodních ohřívačů UniReg je univerzální regulátor určený pro řízení výkonu ohřívače vzduchotechnické jednotky v závislosti

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ )

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) 1. 1. ÚVOD Regulátor Komextherm PA-5 je jedním z prvků diferenciálního regulačního systému vytápění, to je systém bez směšování

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru...

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru... OBSAH: 1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2 1.1 Základní funkce regulátoru... 2 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3 1.3 Hlavní prvky regulátoru... 4 1.4 Popis čidel regulátoru a jejich funkce... 5 1.5 Varianta

Více

ML6421A,B HONEYWELL. Elektrické lineární pohony ventilů VLASTNOSTI TECHNICKÉ PARAMETRY OBECNĚ TECHNICKÉ INFORMACE

ML6421A,B HONEYWELL. Elektrické lineární pohony ventilů VLASTNOSTI TECHNICKÉ PARAMETRY OBECNĚ TECHNICKÉ INFORMACE HONEYWELL ML6421A,B Elektrické lineární pohony ventilů VLASTNOSTI Snadná a rychlá instalace Není nutné žádné oddělené spojení Žádné nastavování Koncové spínače omezující sílu Možnost ručního nastavení

Více

EOKO-100-1,2-1 100 1,2 1 230 paralelní 5,2 71 185 325 40 100 2,3 EOKO-125-1,2-1 125 1,2 1 230 paralelní 5,2 71 225 325 40 125 2,7 EOKO-150-1,2-1

EOKO-100-1,2-1 100 1,2 1 230 paralelní 5,2 71 185 325 40 100 2,3 EOKO-125-1,2-1 125 1,2 1 230 paralelní 5,2 71 225 325 40 125 2,7 EOKO-150-1,2-1 Specifikace Rozměry INSTALACE Ohřívače řady umožňují instalaci do vzduchotechnického potrubního systému v jakékoliv pracovní poloze. Stejně tak nezáleží na směru proudění vzduchu v ohřívači. Vzdálenost

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 626 Servopohony vzduchotechnických klapek Rotační provedení, třípolohová regulace, napájení 24V~ nebo 230V~ GBB13...1 GBB33...1 Elektrické servopohony, jmenovitý krouticí moment 20 Nm, napájecí napětí

Více

DVOUCESTNÝ ZÓNOVÝ UZÁVĚR

DVOUCESTNÝ ZÓNOVÝ UZÁVĚR Tento ventil se servopohonem lze použít v různých sektorech projektování a výstavby. Používají se zvláště pro regulaci a zaznamenávání jednotlivých nebo vícezónových topných systémů, topných systémů využívajících

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY 1 5

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY 1 5 AXIÁLNÍ VENTILÁTORY OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 240 HXM...244 EDAV...246 HXBR/HXTR, TXBR/TXTR...248 HCFB/HCFT...268 TCBB/TCBT...292 TBT...314 TCBx2...316 TGT (nastavitelné lopatky)...320 Příslušenství...

Více

INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD

INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD 1 OBSAH 1. Injektor hnojiv Amiad popis 1.1. Používané typy 1.2. Vlastnosti 1.3. Hlavní části injektoru 1.4. Technická specifikace 2. Příprava injektoru instalace

Více

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Univerzální napájení (P 32200) Infraport pro komunikaci (P 32200) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky SensoTrans DMS P 32200

Více

PSU-S-12V/L-2A/5/PTC-TR-MC AWZ 255 v.2.2 CZ Stabilizovaný zdroj, lineární.

PSU-S-12V/L-2A/5/PTC-TR-MC AWZ 255 v.2.2 CZ Stabilizovaný zdroj, lineární. PSU-S-12V/L-2A/5/PTC-TR-MC AWZ 255 v.2.2 CZ Stabilizovaný zdroj, lineární. Vydání: 2. ze dne 25. 5. 2009 Nahrazuje vydání: 1. ze dne 30. 11. 2007 09102009 OBSAH: 1. Technický popis. 1.1. Obecný popis 1.2.

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK:

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Samonasávací odstředivé čerpadlo JET800-40 Účel a použití výrobku: Čerpadlo je určeno pro zásobování užitkovou vodou chat, chalup, koupelen a zalévání zahrad

Více

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 3 2. TECHNICKÝ POPIS 4 2.1 ZÁKLADNÍ ČÁSTI SYSTÉMU R4-AKU 4 2.2 POPIS FUNKCE REGULÁTORU 6

Více

Digitální RPM switch. se třemi nezávisle ovládanými výstupy. RS-01 (fw 1.1)

Digitální RPM switch. se třemi nezávisle ovládanými výstupy. RS-01 (fw 1.1) Digitální RPM switch se třemi nezávisle ovládanými výstupy RS-01 (fw 1.1) Stručný popis zařízení Jedná se o multifunkční modul spínající své výstupy na základě naměřených otáček. Může být použit jako shift

Více

Regulátor topných okruhů

Regulátor topných okruhů 2 706 Synco 900 Regulátor topných okruhů RRV918 Bezdrátově řízený regulátor až osmi topných okruhů Rádiová komunikace, protokol KNX standard (868 MHz, obousměrně) Možnost připojení až osmi 2-bodových pohonů

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 3 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.7 Úvod Regulátor TERM 2.7 je urèený k ekvitermní programové regulaci topného systému složeného z podlahového

Více

PSC9626 Sekce katalogu Řízení tlaku Informace o výrobku P74 Datum vydání 9712/1001CZ Rev.1. Řada P74. Spínač tlakového rozdílu (bez časového zpoždění)

PSC9626 Sekce katalogu Řízení tlaku Informace o výrobku P74 Datum vydání 9712/1001CZ Rev.1. Řada P74. Spínač tlakového rozdílu (bez časového zpoždění) PSC9626 Sekce katalogu Řízení tlaku Informace o výrobku P74 Datum vydání 9712/1001CZ Rev.1 Řada P74 Spínač tlakového rozdílu (bez časového zpoždění) Ú vod Tyto spínače jsou určeny k měření rozdílu tlaků

Více

D A T A S H E E T. FSY / FSM Elektronický regulátor otáček. Alco Controls

D A T A S H E E T. FSY / FSM Elektronický regulátor otáček. Alco Controls FSY / FSM ovládá změnu otáček motoru v závislosti na tlaku regulované tekutiny. FSY / FSM spolu s připojovacím kabelem FSF-/L** obsahujícím i ruchový filtr splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 062 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU20 Volitelná PI regulace nebo ON/OFF regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Tříbodový výstup

Více

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Návod k montáži a obsluze 2525833 PL1/PL1-WS / 05.12.05 DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Technické změny vyhrazeny! PL1 / PL1-WS 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování

Více

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY 1) POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

M7410E POHON S PLYNULOU REGULACÍ PRO MALÉ LINEÁRNÍ VENTILY

M7410E POHON S PLYNULOU REGULACÍ PRO MALÉ LINEÁRNÍ VENTILY 0%..100% M7410E POHON S PLYNULOU REGULÍ PRO MLÉ LINEÁRNÍ VENTILY 100%..0% 0..10V 2..10V KTLOGOVÝ LIST Pohony Honeywell M7410E jsou zkonstruovány speciálně pro plynulou regulaci malých lineárních ventilů

Více

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké

Více

T0218 T2218 T3218. Návod k použití

T0218 T2218 T3218. Návod k použití Programovatelný interiérový snímač teploty T0218 Programovatelný interiérový snímač barometrického tlaku T2218 Programovatelný interiérový snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších vlhkostních veličin

Více

03/2011. Ve specifikaci čerpadla uvedené mezní hodnoty nesmí být v žádném případě překročeny.

03/2011. Ve specifikaci čerpadla uvedené mezní hodnoty nesmí být v žádném případě překročeny. 1 03/2011 BEZPEČNOST PROVOZU Tento provozní návod obsahuje nejzákladnější pokyny, kterých je třeba dbát při montáži, provozu a údržbě čerpadla. Proto je bezpodmínečně nutné, aby jste si tento provozní

Více

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC PSBSH 2012B v.1.0 PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC Tlumivý, impulsní napájecí zdroj CZ* Vydání: 3 ze dne 12.12.2013 Nahrazuje vydání: 2 ze dne 16.09.2013 Charakteristika napájecího zdroje: nepřerušované napájení

Více

Ochrana odstředivého čerpadla

Ochrana odstředivého čerpadla Ochrana odstředivého čerpadla EL-FI PM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: str. ÚVOD 2 BEZPEČNOST 2 POUZDRO 2 MONTÁŽ 3 POPLACHOVÉ REŽIMY 4 NASTAVENÍ HLÍDAČE 5 PROVOZ/POPLACH 5 PROBLÉMY 6 TECHNICKÉ ÚDAJE 7 PŘÍKLADY

Více