RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2"

Transkript

1 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty, Ing. Jiří Paluska, starosta, Jan Pech, zástupce starosty, Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Dále přítomni: Michal Uhl, člen zastupitelstva, Ing. Michal Kopecký, tajemník, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru Kancelář tajemníka, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, Omluveni: Ing. Marie Vlková, členka rady Ověřil: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Zapsal: Hosté: Šárka Votánková, vedoucí oddělení organizačního Jana Duchková, členka zastupitelstva, Mgr. Petr Hejna, člen zastupitelstva, MUDr. Otto Schwarz, člen zastupitelstva, Mgr. Lenka Bourová, ředitelka ZŠ Praha 2, Botičská 8, Mgr. Jiří Trunda, ředitel ZŠ Praha 2, Legerova 5 Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Rozhod. Č.usn. 1. ** ke splátkové dohodě č. 38/2011 Ing. Vaněk Jan, zástupce schváleno ** ke splátkovým dohodám č. 34/2011, 35/2011, 36/2011, 37/ k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu 4. k připomínkám městské části k návrhům celoměstsky významných změn I a I+II ÚP SÚ HMP starosty Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce schváleno 356 schváleno 357 schváleno 358 1

2 5. ke smlouvám o dodávce elektřiny se společností Pražská energetika, a.s. (parky a veřejná dětská hřiště) 6. k úpravě pokynů k žádosti o zábor veřejného prostranství v parcích na území městské části Praha 2 7. k pronájmu části nemovitosti náměstí Míru panu Šikovi 8. k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady panu Vávrovi 9. k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady paní Miroslavě Švigové 10. k výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí občanskému sdružení Compitum Carolinum 11. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru občanskému sdružení Bezhlaví 12. k výpůjčce části nemovitosti parku Riegrovy sady společnosti FRESH FILMS, s.r.o. 13. *** 14. *** 15. *** 16. ** 17. *** k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 8 dne k uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu bytu k uzavření nájemní smlouvy k uzavření nájemní smlouvy k bytu k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 10 dne k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 64 v Praze 2, Vratislavova 13 starosty Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Mgr. Jechová Kateřina, členka rady Mgr. Jechová Kateřina, členka rady Mgr. Jechová Kateřina, členka rady Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty schváleno 359 schváleno 360 schváleno 361 schváleno 362 schváleno 363 neschváleno schváleno 364 schváleno 365 schváleno 366 schváleno 367 schváleno 368 schváleno 369 schváleno 370 schváleno k pronájmu nebytových prostor v domě čp. Ing. Vaněk Jan, schváleno 372 2

3 1878 v Praze 2, Legerova 5 zástupce starosty 20. k Anketě Úřadu MČ Praha 2 - spokojenost Ing. Vaněk Jan, se správou domu zástupce 21. k úhradě kupní ceny za bytovou jednotku č. 392/8 vymezenou v budově čp. 392 (k.ú. Nové Město) na adrese Podskalská 7, Praha k výběru dodavatelů na veřejné zakázky malého rozsahu 23. k vypsání zadávacích řízení na veřejné zakázky malého rozsahu (odbor majetku a investic) 24. ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Koperníkova 7/1071 a Žitná 38/573 - výměna technologie plynové kotelny" a k vypsání nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Koperníkova 7/ výměna technologie plynové kotelny" 25. ke jmenování komisí k užšímu zadávacímu řízení na podlimitní veřejné zakázky prostřednictvím společnosti Veřejné zakázky s.r.o. 26. k jmenování komise pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnotící komise došlých nabídek k veřejné zakázce "ZŠ Botičská 8/130 - výměna umělého povrchu a oprava osvětlení hřiště" 27. k Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor příspěvkovou organizací Novoměstská radnice 28. k přijetí daru od společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 29. k poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast prevence závislostí na návykových látkách z účelové neinvestiční dotace MHMP na období roku k souhlasu s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního školské příspěvkové organizace 31. k dodatku ke smlouvě o výpůjčce Základní škole, Praha 2, Londýnská ke změně zápisu Základní školy, Praha 2, Legerova 5, IČ , v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy starosty Ing. Paluska Jiří, starosta Ing. Paluska Jiří, starosta Ing. Paluska Jiří, starosta Ing. Paluska Jiří, starosta Pech Jan, zástupce starosty Ing. Paluska Jiří, starosta Ing. Paluska Jiří, starosta Pech Jan, zástupce starosty Ing. Paluska Jiří, starosta Ing. Paluska Jiří, starosta Černochová Jana, členka rady Pech Jan, zástupce starosty Pech Jan, zástupce starosty Pech Jan, zástupce starosty schváleno 373 schváleno 374 schváleno 375 schváleno 376 schváleno 377 schváleno 378 schváleno 379 schváleno 380 schváleno 381 schváleno 382 schváleno 383 schváleno 384 schváleno ke smlouvě o zabezpečení reklamní Pech Jan, schváleno 386 3

4 činnosti 34. k poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení "AKORD" 35. k poskytnutí účelové dotace Domu dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/ k programu podpory městské části Praha 2 v oblasti sociálních služeb (dotační řízení hl.m. Prahy) na období roku *** k poskytnutí přechodného ubytování v ubytovací jednotce Na Zbořenci 7, Praha k prominutí penále Tělocvičné jednotě Sokol Pražský 39. k poskytnutí finančního daru Židovskému muzeu Praha 40. k darování nepotřebné výpočetní techniky Dennímu stacionáři Akord, Záhřebská 36, Praha k veřejné zakázce malého rozsahu OI/2011/01 Oracle DB virtualizace v prostředí IS ÚMČ Praha ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise k zakázce malého rozsahu OI/2011/01 Oracle DB virtualizace v prostředí IS ÚMČ Praha k předložení projektové žádosti v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost na projekt "Digitalizace archivu, oddělení bytové odboru majetku a investic ÚMČ Praha 2" 44. k uzavření smlouvy s firmou ROPRO a.s. se sídlem Masarykova 1688/49, Ústí nad Labem na zpracování projektové žádosti v Operačním programu Praha- Konkurenceschopnost 45. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 a k navýšení příspěvku školským příspěvkovým organizacím 46. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 v oblasti školství 47. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 a k uzavření dohody o zástupce starosty Mgr. Jechová Kateřina, členka rady Mgr. Jechová Kateřina, členka rady Mgr. Jechová Kateřina, členka rady Mgr. Jechová Kateřina, členka rady Mgr. Marksová Michaela, zástupkyně starosty Mgr. Marksová Michaela, zástupkyně starosty Mgr. Marksová Michaela, zástupkyně starosty Mgr. Marksová Michaela, zástupkyně starosty Mgr. Marksová Michaela, zástupkyně starosty Mgr. Marksová Michaela, zástupkyně starosty Mgr. Marksová Michaela, zástupkyně starosty Pech Jan, zástupce starosty Pech Jan, zástupce starosty Ing. Paluska Jiří, starosta schváleno 387 schváleno 388 schváleno 389 schváleno 390 schváleno 391 schváleno 392 schváleno 393 schváleno 394 schváleno 395 schváleno 396 schváleno 397 schváleno 398 schváleno 399 schváleno 400 4

5 koordinaci mezi městskou částí Praha 2 a TSK hl.m. Prahy 48. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 (Riegrovy sady - oplocení zóny volného výběhu psů) 49. k odvolání předsedy Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha k prodeji bytových domů a bytových jednotek 51. k programu, termínu a místu konání 4. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha k vzdání se funkce a volbě člena Majetkového výboru Zastupitelstva městské části Praha k likvidaci movitého majetku městské části Praha k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti Bison & Rose s.r.o. 55. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru organizaci Claritas, o.p.s. Ing. Paluska Jiří, starosta Ing. Paluska Jiří, starosta Ing. Paluska Jiří, starosta Ing. Paluska Jiří, starosta Ing. Paluska Jiří, starosta schváleno 401 schváleno 402 schváleno 403 schváleno 404 schváleno 405 Ing. Paluska Jiří, schváleno 406 starosta Ing. arch. schváleno 407 Vondrášek Václav, zástupce starosty Ing. arch. schváleno 408 Vondrášek Václav, zástupce starosty Informace: Č. Předmět Předkladatelé Rozhod. 56. k nabídce na prodej bytu na adrese Ing. Paluska Jiří, vzato na vědomí Podskalská 7, Praha 2 starosta 57. k podání nájemce domu Rubešova 622/12, Ing. Vaněk Jan, vzato na vědomí Praha 2 ze dne zástupce 58. k výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku zdravotnictví provedené dne 24. března k provedenému internímu auditu a následné kontrole plnění opatření 60. k dopisu ve věci nebytových prostor Na Slupi 1483 a k plnění usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 za 1. čtvrtletí k přihlášení se k odkupu nemovitosti Žitná 26/570, Praha k peticím od rodičů a pedagogů Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1, IČ starosty Ing. Kopecký Michal, tajemník Ing. Paluska Jiří, starosta Ing. Paluska Jiří, starosta Ing. Paluska Jiří, starosta Ing. Paluska Jiří, starosta Pech Jan, zástupce starosty vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí Starosta zahájil 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 8:40 hodin. 5

6 Radní schválili hlasováním (7:0:0) zápis z 11. řádného jednání Rady městské části Praha 2. K programu: Z programu byly vypuštěny původní body č. 21 a 22 a nově zařazen bod č. 52 a informace č. 63. Takto upravený program radní hlasováním (7:0:0) schválili. K jednotlivým bodům programu: 1. ** ke splátkové dohodě č. 38/2011 Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s uzavřením splátkového dohody č. 38/2011. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ** ke splátkovým dohodám č. 34/2011, 35/2011, 36/2011, 37/2011 Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Rada souhlasila s uzavřením splátkových dohod se lhůtou splatnosti ne delší než 18 měsíců. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Rada schválila právní úkony č. 1-18/ Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k připomínkám městské části k návrhům celoměstsky významných změn I a I+II 6

7 ÚP SÚ HMP Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit znění připomínek městské části Praha 2 k návrhům celoměstsky významných změn I Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke smlouvám o dodávce elektřiny se společností Pražská energetika, a.s. (parky a veřejná dětská hřiště) Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Rada schválila výpovědi smluv o dodávce elektřiny se spol. Pražská energetika, a.s., Na Hroudě, dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě pokynů k žádosti o zábor veřejného prostranství v parcích na území městské části Praha 2 Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Rada schválila pokyny k žádosti o zábor veřejného prostranství v parcích svěřených do správy městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pronájmu části nemovitosti náměstí Míru panu Šikovi Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Rada nesouhlasila s pronájmem části nemovitosti nám. Míru panu Šikovi pro pořádání bleších trhů v termínech 25.6., a a souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s panem Šikem pro pořádání bleších trhů na nám. 7

8 Míru v termínech a Rada konstatovala, že trvá nabídka pro pořádání bleších trhů na Palackého náměstí na Novém Městě. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady panu Vávrovi Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Rada souhlasila s pronájmem části nemovitosti parku Havlíčkovy sady panu Vávrovi pro pořádání skupinové fitness cvičení ve dnech od do Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady paní Miroslavě Švigové Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Rada souhlasila s pronájmem části nemovitosti parku Havlíčkovy sady paní Miroslavě Švigové pro pořádání skupinového cvičení pilates a jógy ve dnech od do Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí občanskému sdružení Compitum Carolinum Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Rada tento návrh usnesení neschválila. Hlasování pro: Mgr. Jechová, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: J. Černochová, J. Pech, Ing. Vaněk Hlasování se zdržel: Ing. Bočan, Mgr. Marksová, Ing. Paluska 8

9 11. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru občanskému sdružení Bezhlaví Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru občanskému sdružení Bezhlaví pro pořádání divadelně-hudebního vystoupení na hasičském autě pod názvem Traffic Dance dne a s povolením k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti parku Riegrovy sady společnosti FRESH FILMS, s.r.o. Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti parku Riegrovy sady spol. FRESH FILMS, s.r.o., pro uspořádání 8. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Fresh Film Fest ve dnech a s vydáním jednoho přenosného povolení k vjezdu do parku Riegrovy sady. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: J. Pech Usnesení č k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 8 dne *** Mgr. Jechová Kateřina, členka rady Rada schválila návrh usnesení k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 8 dne Rada požádala bytovou komisi RMČ Praha 2, aby aktualizovala nájemní smlouvy k bytům, ve kterých je uvedena věta v nájemní smlouvě není možnost dalšího prodloužení. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu bytu *** Mgr. Jechová Kateřina, členka rady 9

10 Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu bytu. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření nájemní smlouvy *** Mgr. Jechová Kateřina, členka rady Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k bytu. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: J. Černochová Usnesení č k uzavření nájemní smlouvy k bytu ** Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k bytu. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 10 dne *** Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Rada schválila návrh usnesení k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 10 dne Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 64 v Praze 2, Vratislavova 13 10

11 Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Rada souhlasila s pronájmem nebytových prostor v domě čp. 64 v Praze 2, Vratislavova 13, spol. Sotona s.r.o. za účelem provozování školní jídelny. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pronájmu nebytových prostor v domě čp v Praze 2, Legerova 5 Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Rada souhlasila s pronájmem nebytových prostor v domě čp v Praze 2, Legerova 5, Soukromému gymnasiu Josefa Škvoreckého s.r.o. k provozování výuky a dalších souvisejících činností, k jejichž účelu je škola zřízena. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k Anketě Úřadu MČ Praha 2 - spokojenost se správou domu Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Rada vzala na vědomí notářský zápis z veřejného losování ze dne spolu se seznamem identifikačních kódů výherců, kteří vzešli z tohoto losování a souhlasila s poskytnutím cen výhercům. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úhradě kupní ceny za bytovou jednotku č. 392/8 vymezenou v budově čp. 392 (k.ú. Nové Město) na adrese Podskalská 7, Praha 2 Ing. Paluska Jiří, starosta Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s tím, aby část kupní ceny za bytovou jednotku č. 392/8 vymezenou dle zákona o vlastnictví bytů v budově čp. 392 na adrese Podskalská 7, Praha 2, a za příslušný podíl na společných částech této budovy a na pozemku parc. č. 1384, na kterém je budova čp. 392 postavena, byla kupujícím uhrazena až poté, co bude v jeho prospěch 11

12 vloženo do katastru nemovitostí vlastnické právo k předmětné jednotce. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výběru dodavatelů na veřejné zakázky malého rozsahu Ing. Paluska Jiří, starosta Rada souhlasila s výběrem nejvhodnějších dodavatelů na veřejné zakázky malého rozsahu dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vypsání zadávacích řízení na veřejné zakázky malého rozsahu (odbor majetku a investic) Ing. Paluska Jiří, starosta Rada souhlasila s vypsáním zadávacích řízení na veřejné zakázky malého rozsahu dle bodu I. tohoto usnesení a jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnotící komisi došlých nabídek. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Koperníkova 7/1071 a Žitná 38/573 - výměna technologie plynové kotelny" a k vypsání nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Koperníkova 7/ výměna technologie plynové kotelny" Ing. Paluska Jiří, starosta Pech Jan, zástupce starosty Rada zrušila zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Koperníkova 7/1071 a Žitná 38/573 výměna technologie plynové kotelny. Rada souhlasila s vypsáním zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Koperníkova 7/1071 výměna technologie plynové kotelny a jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnotící komisi došlých nabídek. 12

13 Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke jmenování komisí k užšímu zadávacímu řízení na podlimitní veřejné zakázky prostřednictvím společnosti Veřejné zakázky s.r.o. Ing. Paluska Jiří, starosta Rada jmenovala k užšímu zadávacímu řízení na podlimitní veřejné zakázky prostřednictvím společnosti Veřejné zakázky s.r.o. komisi k otevírání obálek a hodnotící komisi došlých nabídek. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k jmenování komise pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnotící komise došlých nabídek k veřejné zakázce "ZŠ Botičská 8/130 - výměna umělého povrchu a oprava osvětlení hřiště" Ing. Paluska Jiří, starosta Pech Jan, zástupce starosty Rada revokovala usnesení RMČ Praha 2 č. 332 ze dne a jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnotící komisi došlých nabídek. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor příspěvkovou organizací Novoměstská radnice Ing. Paluska Jiří, starosta Rada souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací Novoměstská radnice a spol. Catering Zlatá Praha, s.r.o. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek 13

14 Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k přijetí daru od společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Ing. Paluska Jiří, starosta Rada souhlasila s přijetím finančního daru ve výši ,- Kč od spol. Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., a se změnou rozpočtu městské části Praha 2 na rok Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast prevence závislostí na návykových látkách z účelové neinvestiční dotace MHMP na období roku 2011 Černochová Jana, členka rady Rada souhlasila se záměrem zakoupit testery na zajišťování přítomnosti drog Krajskému ředitelství Policie České republiky hlavního města Prahy pro potřeby Policie České republiky Obvodního ředitelství policie Praha II a Městské policii hl.m. Prahy pro potřeby Městské policie Obvodního ředitelství Praha 2. Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s uzavřením darovacích smluv na zakoupený materiál dle bodu II. tohoto usnesení. Rada schválila dofinancování ceny testerů na zjišťování přítomnosti drog z rozpočtu městské části Praha 2 a úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k souhlasu s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního školské příspěvkové organizace Pech Jan, zástupce starosty Rada souhlasila s převodem finančních prostředků z rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy, Fakultní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27, zřizované městskou částí Praha 2, do fondu investičního. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, 14

15 Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k dodatku ke smlouvě o výpůjčce Základní škole, Praha 2, Londýnská 34 Pech Jan, zástupce starosty Rada schválila dodatek č. 3/2011 ke smlouvě o výpůjčce č. 46/2007/OŠMT uzavřené mezi městskou částí Praha 2, a Základní školou, Praha 2, Londýnská 34. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke změně zápisu Základní školy, Praha 2, Legerova 5, IČ , v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Pech Jan, zástupce starosty Rada souhlasila se změnou zápisu Základní školy, Praha 2, Legerova 5, v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke smlouvě o zabezpečení reklamní činnosti Pech Jan, zástupce starosty Rada schválila uzavření smlouvy o zabezpečení reklamní činnosti se spol. Kooperativa pojišťovna, a.s., jejímž předmětem je vzájemná obchodní spolupráce při prezentaci spol. Kooperativa pojišťovna, a.s., na akci AMOS TOUR Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

16 34. k poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení "AKORD" Mgr. Jechová Kateřina, členka rady Rada souhlasila s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 občanskému sdružení AKORD ve výši ,- Kč na realizaci projektu Poskytování terénních asistenčních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům Prahy 2. Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit poskytnutí účelové dotace ve smyslu bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí účelové dotace Domu dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/920 Mgr. Jechová Kateřina, členka rady Rada souhlasila s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 Domu dětí a mládeže Praha 2 ve výši ,- Kč na realizaci letního tábora pro děti z Prahy 2. Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve smyslu bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k programu podpory městské části Praha 2 v oblasti sociálních služeb (dotační řízení hl.m. Prahy) na období roku 2011 Mgr. Jechová Kateřina, členka rady Rada souhlasila s vyhlášením programu podpory pro oblast sociálních služeb na období roku 2011 a pověřila sociální komisi Rady městské části Praha 2 vyhodnocením žádostí o podporu dle bodu I. tohoto usnesení a předložením výsledků vyhodnocení Radě městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

17 37. k poskytnutí přechodného ubytování v ubytovací jednotce Na Zbořenci 7, Praha 2 *** Mgr. Jechová Kateřina, členka rady Rada souhlasila s poskytnutím přechodného ubytování v ubytovací jednotce Na Zbořenci 7, Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k prominutí penále Tělocvičné jednotě Sokol Pražský Mgr. Marksová Michaela, zástupkyně starosty Rada souhlasila s prominutím penále za porušení rozpočtové kázně Tělocvičné jednotě Sokol Pražský ve výši 6.705,- Kč a doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s prominutím penále za porušení rozpočtové kázně tělocvičné jednotě Sokol Pražský ve výši 6.705,- Kč. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí finančního daru Židovskému muzeu Praha Mgr. Marksová Michaela, zástupkyně starosty Rada souhlasila s poskytnutím finančního daru Židovskému muzeu Praha ve výši 9.600,- Kč, která bude použita na koordinační činnosti a využití odborného zázemí při realizaci první části dokumentačně-vzdělávacího projektu Stopy Židů v Praze 2 a s uzavřením darovací smlouvy s Židovským muzeem Praha. Rada schválila uvolnění finančních prostředků ve výši 9.600,- Kč z rezervy Rady městské části Praha 2 a úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit poskytnutí finančního daru ve smyslu bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

18 40. k darování nepotřebné výpočetní techniky Dennímu stacionáři Akord, Záhřebská 36, Praha 2 Mgr. Marksová Michaela, zástupkyně starosty Rada souhlasila s uzavřením Darovací smlouvy s Denním stacionářem Akord. Předmětem daru je nepotřebná výpočetní technika dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k veřejné zakázce malého rozsahu OI/2011/01 Oracle DB virtualizace v prostředí IS ÚMČ Praha 2 Mgr. Marksová Michaela, zástupkyně starosty Rada souhlasila s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu Oracle DB virtualizace v prostředí IS ÚMČ Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise k zakázce malého rozsahu OI/2011/01 Oracle DB virtualizace v prostředí IS ÚMČ Praha 2 Mgr. Marksová Michaela, zástupkyně starosty Rada jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi nabídek k zakázce malého rozsahu OI/2011/01 Oracle DB virtualizace v prostředí IS ÚMČ Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k předložení projektové žádosti v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost na projekt "Digitalizace archivu, oddělení bytové odboru majetku a investic ÚMČ Praha 2" Mgr. Marksová Michaela, zástupkyně starosty 18

19 Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s předložením projektu Digitalizace archivu, oddělení bytové odboru majetku a investic ÚMČ Praha 2 jako žádost o podporu financování ze strukturálních fondů EU. Rada souhlasila se spolufinancováním výše uvedeného projektu ve výši 7,5% způsobilých výdajů z rozpočtu MČ Praha 2 a s financováním nezpůsobilých výdajů výše uvedeného projektu z rozpočtu městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření smlouvy s firmou ROPRO a.s. se sídlem Masarykova 1688/49, Ústí nad Labem na zpracování projektové žádosti v Operačním programu Praha- Konkurenceschopnost Mgr. Marksová Michaela, zástupkyně starosty Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo na poskytnutí komplexních služeb pro projekt Digitalizace archivu, bytové oddělení odboru majetku a investic ÚMČ Praha 2 a vypracování projektové žádosti pro Operační program Praha Konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke změně rozpočtu městské části Praha 2 a k navýšení příspěvku školským příspěvkovým organizacím Pech Jan, zástupce starosty Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit se změnou rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 a souhlasila se změnou podrobného rozpočtu dle bodu I. a II. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 v oblasti školství Pech Jan, zástupce starosty 19

20 Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok Rada souhlasila se změnou podrobného rozpočtu dle bodu II. tohoto usnesení a uložila J. Pechovi předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh usnesení ve smyslu bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 a k uzavření dohody o koordinaci mezi městskou částí Praha 2 a TSK hl.m. Prahy Ing. Paluska Jiří, starosta Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit se změnou rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 dle bodu I. tohoto usnesení. Rada souhlasila s uzavřením dohody o koordinaci mezi městskou částí Praha 2 a TSK hl.m. Prahy zaměřené na opravy výtluků na pěších komunikacích Prahy 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 (Riegrovy sady - oplocení zóny volného výběhu psů) Ing. Paluska Jiří, starosta Rada souhlasila s úpravou rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k odvolání předsedy Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 Ing. Paluska Jiří, starosta Rada vzala na vědomí usnesení Finančního výboru ZMČ Praha 2, kterým finanční výbor vyzývá Zastupitelstvo městské části Praha 2 k odvolání předsedy finančního výboru z funkce a uložila Ing. Paluskovi předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh usnesení ve smyslu bodu I. tohoto usnesení. 20

21 Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k prodeji bytových domů a bytových jednotek Ing. Paluska Jiří, starosta Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl.m Prahy, svěřených městské části Praha 2, návrh postupu městské části Praha 2 při prodeji bytových domů v roce 2011 a dalších a seznam domů nevhodných k prodeji. Rada uložila Ing. Paluskovi předložit návrh usnesení ve smyslu bodu I. tohoto usnesení Zastupitelstvu městské části Praha 2 ke schválení. Hlasování o návrhu Michala Uhla doplnění do pravidel: Hlasování pro: Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, J. Pech Hlasování proti: Ing. Vaněk Hlasování se zdržel: Ing. Bočan, Ing. Paluska, Ing. arch. Vondrášek Hlasování o celém návrhu usnesení: Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k programu, termínu a místu konání 4. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 Ing. Paluska Jiří, starosta Rada schválila termín 4. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 dne v 15:00 hodin v jednacím sále č. 614 v 6. patře Úřadu městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vzdání se funkce a volbě člena Majetkového výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 Ing. Paluska Jiří, starosta 21

22 Rada vzala na vědomí vzdání se funkce člena Majetkového výboru ZMČ Praha 2 a doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 zvolit tajnou volbou paní Michaelu Mazancovou členkou Majetkového výboru ZMČ Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 Ing. Paluska Jiří, starosta Rada schválila likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 a jeho následné vyřazení z operativní a účetní evidence. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti Bison & Rose s.r.o. Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru spol. Bison & Rose s.r.o. pro uspořádání kampaně na zvýšení povědomí o recyklaci elektroodpadu ve dnech a s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru organizaci Claritas, o.p.s. Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru organizaci Claritas, o.p.s., pro uspořádání akce Pražské bezbariérové dny ve dnech a Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

23 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 355 ze dne ke splátkové dohodě č. 38/2011 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s uzavřením splátkové dohody č. 38/2011 X XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX na úhradu dluhu ve výši ,- Kč, a to s měsíční výší splátek ,- Kč a poslední splátkou ,- Kč s tím, že v případě neuhrazení jedné splátky je splatný celý dluh najednou v termínu této splátky II. ukládá 1. předložit bod I. tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městské části Praha 2 K realizaci: Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Termín: Předkladatel: Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 23

24 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 356 ze dne ke splátkovým dohodám č. 34/2011, 35/2011, 36/2011, 37/2011 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí 1. s uzavřením splátkové dohody č. 34/2011 s Mladenou Ilinčičem, IČ , nájemcem nebytových prostor č. 106, Chopinova 26/1521, Praha 2, na úhradu dluhu ve výši ,- Kč se lhůtou splatnosti ne delší než 18 měsíců, dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze, v platném znění, a to s měsíční výší splátek 2.000,- Kč a poslední splátkou ve výši 624,- Kč s tím, že v případě neuhrazení jedné splátky je splatný celý dluh najednou v termínu této splátky 2. s uzavřením splátkové dohody č. 35/2011 s Janou Velenovou, IČ , nájemcem nebytových prostor č. 502, Sázavská 1/736, Praha 2, na úhradu dluhu ve výši ,- Kč se lhůtou splatnosti ne delší než 18 měsíců, dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze, v platném znění, a to s měsíční výší splátek 2.126,- Kč a poslední splátkou ve výši 2.113,- Kč s tím, že v případě neuhrazení jedné splátky je splatný celý dluh najednou v termínu této splátky 3. s uzavřením splátkové dohody č. 36/2011 formou exekutorského zápisu X XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XX XXXXX XXXXXXX XXXXX XX na úhradu dluhu, který činil ke dni částku ,- Kč se lhůtou splatnosti ne delší než 18 měsíců, dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze, v platném znění, a to s měsíční výší splátek 8.000,- Kč a poslední splátkou ve výši 5.925,- Kč. Výše dluhu bude aktualizována ke dni sepsání exekutorského zápisu s tím, že v případě neuhrazení jedné splátky je splatný celý dluh najednou v termínu této splátky 4. s uzavřením splátkové dohody č. 37/2011X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX na úhradu dluhu ve výši ,- Kč se lhůtou splatnosti ne delší než 18 měsíců dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze, v platném znění, a to s měsíční výší splátek 1.594,- Kč a poslední splátkou 1.579,- Kč s tím, že v případě neuhrazení jedné splátky je splatný celý dluh najednou v termínu této splátky 24

25 II. ukládá 1. učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Kudlíková Miroslava, vedoucí odboru majetku a investic Termín: Předkladatel: Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 25

26 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 357 ze dne k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. schvaluje právní úkony č. 1-18/ dle neveřejné přílohy tohoto usnesení II. ukládá realizovat bod I. tohoto usnesení 1. K realizaci: Ing. Kudlíková Miroslava, vedoucí odboru majetku a investic Termín: Předkladatel: Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty 26

27 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 358 ze dne k připomínkám městské části k návrhům celoměstsky významných změn I a I+II ÚP SÚ HMP RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. bere na vědomí oznámení MHMP OÚP o projednání návrhů celoměstsky významných změn I a II Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy II. doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit znění připomínek městské části Praha 2 k návrhům celoměstsky významných změn I Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, které budou uplatněny městskou částí v souladu s ustanovením 25 obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění. Text připomínek je přílohou tohoto usnesení III. ukládá předložit návrh usnesení ve smyslu bodu I. tohoto usnesení Zastupitelstvu městské části Praha 2 1. K realizaci: Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Termín: Předkladatel: Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty 27

28 Příloha k usnesení RMČ č. 358 ze dne Připomínky městské části Praha 2 k návrhu celoměstsky významných změn I (Z 2001/00, Z 2454/00, Z 2600/00, Z 2710/00) ÚP SÚ HMP V souladu s ustanovením 25 c obecně závazné vyhlášky hl. města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, uplatňuje městská část Praha 2 (dále MČ P2) tyto připomínky k předloženým návrhům celoměstsky významných změn I Územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy, a to ke změnám Z 2001/00 a Z 2710/00: 1. MČ Praha 2 nesouhlasí s návrhy předložených celoměstsky významných změn Z 2001/00 a Z 2710/00. Obě tyto změny mají úzkou návaznost a zásadní dopad na území městské části Praha 2 a zásadně zasahují do řešení dopravní koncepce jak uvnitř městského okruhu, tak širšího území hlavního města bez konečného dořešení širších souvislostí. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní. 2. Městská část považuje za nesystémové předkládání a projednávání návrhů změn Z 2001/00 a Z 2710/00 dříve než bude hlavní město Praha disponovat jasným výsledkem projednání konceptu nového územního plánu a bude rozhodnuto o způsobu řešení dalšího přístupu k problematickému stavu neúnosné dopravní zátěže centra města. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní. 3. Návrhy změn Z2001/00 a Z2710/00 dostatečně neřeší stávající problémy v území a naopak předbíhají projednání konceptu nového územního plánu schválením další zátěže lokalit bez paralelního zabezpečení řešení nových nárůstů objemů dopravy v dopravním skeletu nejen přilehlého území, ale i komunikačního skeletu hl. m. Prahy. Dle hodnocení SEA by případnou realizací změn také došlo k další vysoké zátěži hlukem a znečištění ovzduší a k prohloubení stávající problematické situace v dotčených i přilehlých lokalitách. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní. 4. Návrh Z 2701/00 svým řešením nedostatečně přispívá k posílení vnitroměstských dopravních vazeb po místních komunikacích mezi levým a pravým břehem Vltavy, kde jsou současné vztahy vedeny téměř výhradně přes Jiráskův a Hlávkův most a zcela přetížené navazující komunikace včetně severojižní magistrály a je opomíjena nutnost řešení místního silničního mostního propojení mezi Prahou 4 a Prahou 5 v území mezi Vyšehradem a Barrandovským mostem co nejblíže centru, neboť absence tohoto propojení neúnosně a stále více zatěžuje území památkové rezervace, SJM, ulice Žitná, Ječná a Resslovu, neboť pro intenzivně zastavovanou oblast Pankráce je toto jediná trasa na druhý břeh do oblasti Smíchova. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní. 5. Návrh Z2001/00 řeší dotčené území bez jasných vyhodnocení dopadů na stávající dopravní skelet, zejména severojižní magistrálu a přivádí zejména po ní do zatíženého území novou dopravní zátěž spojenou s nově navrhovanou výstavbou. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní. 28

29 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 359 ze dne ke smlouvám o dodávce elektřiny se společností Pražská energetika, a.s. (parky a veřejná dětská hřiště) RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. schvaluje výpovědi níže uvedených smluv o dodávce elektřiny se společností Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10, IČ , k a : Výpovědní lhůta Číslo smlouvy Předmět smlouvy 6 měsíců Veřejné dětské hřiště Na Výtoni 6 měsíců Fontána v sadech Svatopluka Čecha 6 měsíců Bazén na Karlově náměstí - jižní část 6 měsíců Bazén na Karlově náměstí - střední část 6 měsíců Kašna a pítko na Karlově náměstí - severní část 6 měsíců Závlahy, pítka a trhy na Náměstí Míru 3 měsíce SoSSE/ Závlahy na Ztracence 3 měsíce SoSSE/ Osvětlení na Ztracence 3 měsíce Dřevná - přípojka pro SoSSE/ trhy 3 měsíce Veřejné dětské hřiště U SoSSE/ Vodárny 29

30 1 měsíc měsíc k kalendářního roku k kalendářního roku k kalendářního roku k kalendářního roku k kalendářního roku II. ukládá SoSSE/ SoSSE/ SoSSE/ Veřejné dětské hřiště Na Rybníčku Fontána na Tylově náměstí Fontána a závlahy v Bezručových sadech Fontána, závlahy, domeček v parku Folimanka Veřejné dětské hřiště v Havlíčkových sadech Veřejné dětské hřiště v Riegrových sadech Fontána Záhřebská x Americká 1. dle bodu I. tohoto usnesení podepsat dle výpovědní doby výpovědi smluv se společností Pražská energetika, a.s. K realizaci: Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Termín: dle bodu I. tohoto usnesení a dle výpovědní doby připravit k podpisu výpovědi smluv se společností Pražská energetika, a.s. K realizaci: Ing. Stiborová Michaela, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty 30

31 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 360 ze dne k úpravě pokynů k žádosti o zábor veřejného prostranství v parcích na území městské části Praha 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. schvaluje pokyny k žádosti o zábor veřejného prostranství v parcích svěřených do správy městské části Praha 2 dle přílohy tohoto usnesení Předkladatel: Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty 31

32 Příloha k usnesení RMČ č. 360 ze dne Žádost o užívání veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území Městské části Praha 2 (žádost o zábor)-pro OŽP Název akce Žadatel Jméno, příjmení, titul nebo obchodní jméno: Adresa: Osoba oprávněná podepsat nájemní/výpůjční smlouvu: IČ: DIČ: Kontaktní osoba, telefon, Zábor Datum: Místo: Plocha: Z toho plocha pro reklamu: Hudba: ano/ne Zesilovač: ano/ne Odhadovaná spotřeba el.energie (v kwh): Stručný popis akce: (v případě nedostatku místa pokračovat v příloze) Vjezd (nikoliv parkování) Povolení vjezdu: ano/ne Důvod vjezdu: Počet a typ vozidel: SPZ nebo RZ: Příloha: zákres záboru do situačního výkresu s vyznačením stánků, pódia apod. Poznámka Dne Podpis, otisk razítka 32

33 Zábor veřejného prostranství v parcích městské části Praha 2 - pokyny 1. Zájemce si zablokuje termín záboru veřejného prostranství v parcích městské části Praha 2 (odbor životního prostředí, Mgr. Ivana Kopáčková, tel.: , 2. Podá žádost do podatelny Úřadu městské části Praha 2 nejméně s 45 denním předstihem před požadovaným termínem záboru nebo na adresu: Úřad městské části Praha 2 odbor životního prostředí nám. Míru Praha 2 3. Žádost musí obsahovat: název organizace, IČ, adresu, telefonické a ové spojení účel akce podrobný program pořádané akce do plánku zakreslený zábor, vyčíslený v m 2 z toho plocha, určená k reklamě (pokud je akce bez reklamy, zapíše se 0) stanovení (určení) zástupce, který bude zplnomocněn k podpisu nájemní smlouvy na zábor veřejného prostranství v parcích městské části Praha 2 4. Nájemné: a) 10 Kč/m 2 /den b) při kombinaci nevýdělečné akce s akcí reklamní se stanoví nájemné za plochu pro reklamu ve výši 100 Kč/m 2, ostatní plocha bezplatně c) pro ryze nevýdělečné akce se plocha poskytuje zdarma, uzavírá se smlouva o výpůjčce d) pro natáčení filmů při záboru plochy do 500 m 2 se stanoví nájemné ve výši ,- Kč/den, při záboru větším než 500 m 2 bude stanovena cena dohodou 5. Podmínky užívání veřejného prostranství (=záboru): Časové omezení akcí: a) akce mohou probíhat nejvýše do 20 hodin, nebude-li výjimečně stanoveno jinak b) u akcí, na kterých je použita zvuková aparatura, musí být dodrženy stanovené hygienické limity hluku c) při natáčení filmů bude časové omezení řešeno individuálně 6. Vjezd vozidel: Pořadatel má v souvislosti s konáním akce nárok na vjezd zpravidla nejvýše dvou aut (bez parkování). O povolení vjezdu je nutno žádat současně se žádostí o zábor, a to s uvedením přesné specifikace vozidel (SPZ, RZ). 7. Další podmínky záboru na nám. Míru: Hudební produkce bude ukončena do 19 h a v době od 16:30 do 17:30 h musí být zvuková aparatura vypnutá. Na náměstí Míru je povolen vjezd pouze na příjezdovou komunikaci ke kostelu sv. Ludmily. 8. Odběr el. energie: 33

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 19. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 22.11.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.12.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová,

Více

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Zápis 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 2. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 08.12.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.10.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 8.12.2009

Zápis. 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 8.12.2009 Zápis 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 8.12.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 22. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 13.11.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 7.02.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty, Ing. Jiří

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 03.05.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.8.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,

Více

Zápis. 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 11.8.2009

Zápis. 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 11.8.2009 Zápis 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.8.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.9.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.9.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 7.9.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 17.02.2014 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 8. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 19.04.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová,

Více

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010 Zápis 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 2.2.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 07.11.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová,, Jana Duchková, zástupce starostky, Ing. Michael Grundler,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.10.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 30.08.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřila: Zapsala: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

RADA MESTSKE ČASTI PRAHA 2

RADA MESTSKE ČASTI PRAHA 2 RADA MESTSKE ČASTI PRAHA 2 v r Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.11.2015 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing. Michael Grundler,

Více

Zápis. 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 24.4.2007. Ing. Karel Chramosil, člen rady

Zápis. 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 24.4.2007. Ing. Karel Chramosil, člen rady Zápis 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 24.4.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 31.05.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady Jana Černochová, členka

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 18. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 17.09.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.1.2009

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.1.2009 Zápis 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 6.1.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.01.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.8.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 7. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 05.04.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady Jana Černochová, členka rady Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní Ing. Jiří Paluska, starosta

Více

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 čís. 0313/ZMOb-Vit/1014/16-0340/ZMOb-Vit/1014/16 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 18. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 8.11.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová,

Více

Zápis. 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne

Zápis. 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Zápis 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.02.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.07.2011 Přítomni: Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.03.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 5. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Duchková,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 19.05.2010

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 19.05.2010 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 9.05.200 místostarosta - Ing. Petr Štulc Kontrola plnění úkolů 2

Více

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009 Zápis 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.12.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

Zápis. 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

Zápis. 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 3.7.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Usnesení ze 70. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 9. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 70. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 9. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 70. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 9. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace břehu u rybníka Sobín 2013 - výběr zhotovitele

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 03.05.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 8. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 18.12.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina

Více

Usnesení 24. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.09.2014. - 0622/ZMOb-Sle/1014/24

Usnesení 24. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.09.2014. - 0622/ZMOb-Sle/1014/24 24. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.09.2014 čís. 0592/ZMOb-Sle/1014/24-0622/ZMOb-Sle/1014/24 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/15 Přehled

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ58 konané dne 06. 11. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ58 konané dne 06. 11. 2012 Přítomni: Ověřovatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ58 konané dne 06. 11. 2012 místostarosta - Stanislav Kyzlink Program jednání: 1. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 20. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 26. 10. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 20. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 26. 10. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 20. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 26. 10. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 20.1. Program podpory využití volného času dětí a mládeže na území MČ

Více

2. VII.14/800/1 Věc : Žádost o pronájem prostor sloužících podnikání místnosti č. 5 a 6 v 1.N.P. polikliniky Horníkova 34 v Brně-Líšni

2. VII.14/800/1 Věc : Žádost o pronájem prostor sloužících podnikání místnosti č. 5 a 6 v 1.N.P. polikliniky Horníkova 34 v Brně-Líšni Z á p i s z 14. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 10.6.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský (přítomen od

Více

Zápis. 5. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne

Zápis. 5. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Zápis 5. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 8.3.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

Zápis z 58. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 4. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 58. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 4. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 58. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 4. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz Prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský

Více

Městská část Praha 8 USNESENÍ

Městská část Praha 8 USNESENÍ Městská část Praha 8 23. Zastupitelstvo městské části ze dne 17.09.2014 USNESENÍ č, Usn ZMC 134/2014 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce,

Více

Usnesení ze 35. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 35. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 35. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Dvougaráž na pozemku parc. č. 162 k.ú. Zličín - žádost o souhlas s

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 04/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 29. 04. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Městská část Praha 1

Městská část Praha 1 Městská část Praha 1 Zastupitelstvo městské části USNESENÍ 11. zasedání číslo UZ15_0204 ze dne 15.12.2015 Vyhodnocení IV. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/ bytů Zastupitelstvo městské části

Více

Usnesení ze 46. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 46. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 46. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Šatny na hřišti 1.I. stanovila 1. na základě objemového rozpočtu

Více

Zápis. 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 11.9.2007

Zápis. 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 11.9.2007 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 11.9.2007 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka RMČ, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Jana Černochová, starostka,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 0. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 5.05.202 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

Zápis č. 7/2015 z 7. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 7/2015 z 7. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 7/2015 z 7. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 13. října 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 16.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. R. Nepil, CSc., p. Ing.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zápis jednání. Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1529/2 k.ú. Čakovice pro upravené stání 1 ks sběrné nádoby - Bytové družstvo Úslavská 4

Zápis jednání. Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1529/2 k.ú. Čakovice pro upravené stání 1 ks sběrné nádoby - Bytové družstvo Úslavská 4 Zápis jednání Rada městské části 60. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (částečně), ing. Jiří Vintiška (částečně) radní Dana Bossanyiová, Jiří Horáček,

Více

Přehled usnesení 20. RMČ ze dne 22.10.2001

Přehled usnesení 20. RMČ ze dne 22.10.2001 Přehled usnesení 20. RMČ R-1277 Pronájem bytu č. 6, Dolnoměcholupská 216, Praha 10 vybranému uchazeči R-1279 Dodatek č. 3 k SOD na rekonstrukci SOJ Parmská a Janovská R-1280 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.04.2014 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0295/RMOb-Vit/1418/12-0320/RMOb-Vit/1418/12 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Bechyně konané dne 15. 12. 2014 (usnesení č. 340-353)

Usnesení z 25. schůze Rady města Bechyně konané dne 15. 12. 2014 (usnesení č. 340-353) Usnesení z 25. schůze Rady města Bechyně konané dne 15. 12. 2014 (usnesení č. 340-353) USNESENÍ č. 340/25-14 R přidělit byt č. 7 o velikosti 3+1 ve třetím podlaží domu čp. xxx v Bechyni na sídl. Obránců

Více

Zápis. 32. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil ve 12.09 hod. primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph. D.

Zápis. 32. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil ve 12.09 hod. primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph. D. Zápis ze 32. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 30. září 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

Z Á P I S. dne 15.12.2015 od 10:00 hodin v reprezentační budově Žofín Slovanský ostrov č. p. 226/2, Praha 1

Z Á P I S. dne 15.12.2015 od 10:00 hodin v reprezentační budově Žofín Slovanský ostrov č. p. 226/2, Praha 1 Z Á P I S 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 dne 15.12.2015 od 10:00 hodin v reprezentační budově Žofín Slovanský ostrov č. p. 226/2, Praha 1 Zahájení jednání: jednání zahájil v 10:00 hod.

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 58. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 16. 11. 2016 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 8. 2015 v 7:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, O. Šlocar, Z. Wildová

Více

Usnesení ze 73. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 73. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 73. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. K programu ZMČ dne 30.9.2009 nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení 2. VOLTA REAL soudní vymáhání

Více

Zápis. 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 10.8.2010. PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky

Zápis. 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 10.8.2010. PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Zápis 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 10.8.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné jednání rady městské části, konané dne 26. 2. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.39 h), T. Verner (příchod

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 19.11.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

Schválená usnesení 19. jednání Rady HMP dne 17.5.2011

Schválená usnesení 19. jednání Rady HMP dne 17.5.2011 Schválená usnesení 19. jednání Rady HMP dne 17.5.2011 Usnesení R-4164 639 17.5.2011 k návrhu prohlášení ve věci dofinancování prodloužení trasy A metra (Dejvická - Motol) R-4177 640 17.5.2011 k zprávě

Více

P R O G R A M. 25. jednání Rady HMP, které se koná dne 30. 6. 2015

P R O G R A M. 25. jednání Rady HMP, které se koná dne 30. 6. 2015 P R O G R A M 25. jednání Rady HMP, které se koná dne 30. 6. 2015 K odsouhlasení - zápis z 24. jednání Rady HMP ze dne 23. 6. 2015 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti 9.00

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 44. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 12. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková,

Více

Zápis. 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

Zápis. 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Zápis 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 31.8.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis č. 6/2015 z 6. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 6/2015 z 6. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 6/2015 z 6. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 14. září 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. Fr. Beneš, CSc., p.

Více

Usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 22.1. Řešení smluvních vztahů se zemědělci hospodařícími na pozemcích

Více

Usnesení z 14. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 20.6.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 20.6.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 20.6.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada městské části Praha Zličín 2.I. schválila darovací smlouvu na poskytnutí příspěvku Jaroslavě a Martině

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 13. schůze, konané dne 15.07.2015 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Přizváni k

Více

MMB2015000000705 ZM7. Název:

MMB2015000000705 ZM7. Název: Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 MMB2015000000705 ZM7 (f

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 677/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 677/2013 č.j.: 677/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 617 ze dne 16.09.2013 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Zápis z 56. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 09. 2009

Zápis z 56. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 09. 2009 Zápis z 56. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 09. 2009 Přítomni : dle prezenční listiny Ověřovatel zápisu : Ing. Petr Štulc Program jednání rady 1. Kontrola plnění úkolů 2. Návrh na vyhlášení grantového

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 4. 2016 (usnesení č. 78-90)

Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 4. 2016 (usnesení č. 78-90) Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 4. 2016 (usnesení č. 78-90) USNESENÍ č. 78/07-16 R I. r e v o k u j e usnesení č. 167/13-15 R ze dne 20. 5. 2015 v bodě I. v části, kterou byl vyčleněn

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 3. 2009 v 8:30 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Vejvodová, Nedoma, Ryba (příchod v 10:10 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 5. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 22.09.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

Zápis. 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 22.6.2010

Zápis. 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 22.6.2010 Zápis 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 22.6.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 2. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Protokol z kontroly kupní smlouvy č.j. 2603/98/1734 ze dne 8. 7. 1999 Zpracoval: Mgr.

Více

Usnesení z 28. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 22. 2. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 28. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 22. 2. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 28. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 22. 2. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 28.1. Zápach z provozovny VAFO s.r.o. 28.1.1. vzala na vědomí 1. informaci

Více

Zápis. 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 21.7.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 21.7.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.7.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 5. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 03.03.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana

Více

Mgr. Drahomíra Koutecká, advokátka PROGRAM

Mgr. Drahomíra Koutecká, advokátka PROGRAM Upozornění: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 8.1.2016

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 8.1.2016 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 8.1.2016 1/1R/2016 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 5.2.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,

Více

Schválená usnesení 43. Rady HMP ze dne 8.12.2015

Schválená usnesení 43. Rady HMP ze dne 8.12.2015 R-19068 2993 8.12.2015 k uzavření dohody o vzájemné spolupráci, koordinaci a investorství při realizaci akce: D 11 - MÚK Beranka a navazujících investicích R-19940 2994 8.12.2015 k integraci veřejné dopravy

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 09.06.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady,

Více

KONTROLA ÚKOLŮ. III. pověřuje

KONTROLA ÚKOLŮ. III. pověřuje Zápis z 8. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 9. 2. 2015 od 15.20 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička (přišel v 17.05 hod.), zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš

Více

Zápis. 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 8.6.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 8.6.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 8.6.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 34. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 12. 2015 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 16. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 09.09.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora.

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 34. schůze Rady města Příbora ze dne 3. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více