OKRUHY OTÁZEK K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKRUHY OTÁZEK K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM"

Transkript

1 OKRUHY OTÁZEK K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM 1. Náboženství v pohledu religionistiky Náboženství jako pojem každodenního jazyka; funkcionální a substanciální definice náboženství; normativní koncept náboženství; náboženství jako pojmem religionistického metajazyka; vztah religionistiky a teologie. 2. Hledání počátků náboženství Východiska a předpoklady evolucionistického modelu; animismus (Tylor); dynamismus (Marett); počátky náboženství dle Frazera; depravační teorie původu náboženství (Schmidt); responzivní teorie (Heller). 3. Dialogická religionistika W. C. Smitha Dialogické pojetí oboru; role religionistiky v mezináboženském dialogu; konec náboženství?; víra a kumulativní tradice. 4. Rudolf Otto a Mircea Eliade Posvátné a numinózní u Otta a Eliadeho; religionistika u Otta a Eliadea; momenty numinózního; posvátné jako kategorie apriori; Eliadeho fenomenologie a hermeneutika; Eliadeho koncepce hierofanií ; protiklad posvátného a profánního. 5. Aplikovaná hermeneutika J. Waardenburga Východiska; otevřený koncept náboženství; žité a normativní náboženství; explicitní a implicitní náboženství. 6. Durkheimova sociologie náboženství Posvátné a profánní; funkce náboženství; magie a náboženství; totemismus; vznik náboženství; náboženství jako sociální fakt. 7. Weberova sociologie náboženství Náboženství ve vztahu k hospodářskému jednání a společnosti; Weberova teze o "odkouzlení světa"; typologie náboženských společenství podle Webera a Troeltsche; církev, sekta, hereze, kult, denominace a občanské náboženství v soudobé sociologii náboženství. 8. Psychologie náboženského prožívání Běžné a výjimečné náboženské prožitky; bezděčné a záměrné navozování; přístup různých náboženských pospolitostí. 9. Sociální psychologie náboženství Sociálně psychologické motivy účasti v náboženských pospolitostech; kariéra člena náboženské pospolitosti; vůdce a členové náboženské pospolitosti; centrum a periferie náboženské pospolitosti. 10. Stvoření a obraz světa v náboženstvích starověku. Stav světa před stvořením, stvoření, uspořádání světa, sféry světa, mytologické obrazy, ikonografie. 1

2 11. Řád, chaos a etické normy v náboženstvích starověku. Ustanovení a udržování řádu světa, chaos jako pralátka i trvalé ohrožení, otázka původu zla ve světě, morálka a etika, posmrtný soud. 12. Lidský vztah k bohům a komunikace s nimi (král, kněz, věštec, člověk). Komunikace mezi božskou a lidskou sférou světa, král jako prostředník, kněžská péče o bohy, věštec a prorok, otázka osobní zbožnosti. 13. Hlavní židovské svátky a jejich charakteristika. 14. Významné momenty životního cyklu v judaismu. Narození, dětství, studium, manželství, smrt a pohřeb. 15. Základní modlitební rity v judaismu. Původ a charakteristika modlitebních ritů. 16. Pravoslavné křesťanství. Vývoj tradice, charakteristické znaky, pravoslavná liturgie, osobnosti pravoslavné teologie. 17. Katolické křesťanství. Vývoj tradice, charakteristické znaky, osobnosti katolické teologie, modernistické hnutí, II. Vatikánský koncil. 18. Protestantské křesťanství. Vývoj tradice, charakteristické znaky, základní směry protestantismu, osobnosti protestantské teologie. 19. Vznik islámu, osobnost Muhammadova a Korán. Jedna či dvě kratší mekkánské súry a jedna delší súra medínská. 20. Pilíře islámské víry. 21. Konfuciánství Obecná charakteristika, základní principy a vztahy; kanonizace konfuciánství a vznik meritokracie; úloha konfuciánství v tradiční společnosti; konfuciánství ve 20. století; konfuciánství v Koreji, Japonsku a Číně. 22. Taoismus Myšlenkové zdroje taoismu; základ taoistického učení; taoismus filozofický a náboženský; vztah taoismu k čínskému lidového náboženství; přínos taoismu pro rozvoj východoasijské společnosti. 23. Buddhismus Proměny filozofického buddhismu; základy buddhistické nauky; hlavní směry, jejich společné rysy a odlišnosti; vztah buddhistických sekt ke státní moci. 24. Obrodná hnutí v současném křesťanství u nás. Mariánská a tzv. nová hnutí v římskokatolickém křesťanství; pentekostalismus: kořeny, charakteristika, základní rozvržení pentekostalismu; vše s příklady z českého křesťanství. 2

3 25. Současný český esoterismus a hnutí Nového věku. Charakteristika esoterické duchovní tradice; nová esoterická hnutí na přelomu 19. a 20. století; hnutí Nového věku: jeho kořeny, charakteristika a vývoj, některá osobnost hnutí Nového věku podrobněji; vše s příklady z české společnosti. 26. Současný český judaismus a islám. Podoby současného života v tradici judaismu a islámu u nás; hlavní judaistická společenství a jejich charakteristika; islám v české společnosti a reakce české společnosti na přítomnost muslimů. 27. Indické tradice v české společnosti. Podoby současného života v tradici hinduismu a buddhismu u nás; stručná historie cesty těchto tradic na Západ a zvláště do české společnosti; hlavní důrazy, jimiž tyto tradice oslovují českou společnost. Základní literatura Následující seznam sestává z několika díčích seznamů, které se vztahují vždy k některému oboru religionistiky, a tedy několika otázkám. - Při státní bakalářské zkoušce předloží student seznam odborné literatury, s níž se během studia seznámil. Durkheim, Emile, Elementární formy náboženského života, Praha Eliade, Mircea, Pojednání o dějinách náboženství, Praha Eliade, Mircea, Posvátné a profánní, Praha Horyna, Břetislav - Pavlincová Helena, Dějiny religionistiky. Antologie, Olomouc Horyna, Břetislav, Úvod do religionistiky, Praha 1994, Otto, Rudolf, Das Heiligie. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen, Breslau (Česky: Posvátno. Iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě, Praha V českém překladu hrubé chyby, nutné číst alespoň s přihlédnutím k anglickému překladu: The Idea of the Holy, Oxford 1968.) Smith, Wilfred Cantwell, The Meaning and End of Religion. A new approach to the religious traditions of mankind, New York Soukup, Václav, Přehled antropologických teorií kultury, Praha Weber, Max, Protestantská etika a duch kapitalismu, in: Metodologie, sociologie a politika, Praha 1998, Weber, Max, Sociologie náboženství, Praha Říčan Pavel, Psychologie náboženství a spirituality, Portál, Praha Z následující literatury, která se týká starověkých kultur a náboženství, je k bakalářské zkoušce potřebný pouze výběr na základě studentovy volby. (Všechny tituly jsou nutné ke státní magisterské zkoušce.) Assmann J., Egypt. Teologie a zbožnost rané civilizace, Praha Bottéro, Jean, Nejstarší náboženství: Mezopotámie, Praha: Academia, Hruška - Prosecký - Součková Břeňová, Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu, Praha Hruška, Blahoslav / Matouš, Lubor / Prosecký, Jiří / Součková, Jana, Mýty staré Mezopotámie: Sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách, Praha: Odeon, Hruška, Blahoslav, Kultovní život starého Sumeru, Praha: Orientální ústav AV ČR,

4 Janák J., Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta, Praha Janák J., Staroegyptské náboženství I. Bohové na zemi a v nebesích, Praha Kerényi K., Mytologie Řeků I a II, Praha 1996 a kolektiv autorů, Duchovní prameny života. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha Lexa F., Staroegyptské čarodějnictví, Praha M. Profant N. Profantová, Encyklopedie slovanských bohů a mýtů, Praha Neškuda B., Encyklopedie bohů a mýtů starověkého Říma a Apeninského poloostrova, Praha Neškuda B., Encyklopedie řeckých bohů a mýtů, Praha Verner M., Bareš L., Vachala B., Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta, Praha Vlčková J., Encyklopedie mytologie germánských a severských národů, Praha Filipi, Pavel, Křesťanstvo, CDK Filipi, Pavel, Církev a církve, CDK Neuner, Peter, Ekumenická teologie, Vyšehrad Kropáček, L.: Duchovní cesty islámu. Korán, překlad Ivana Hrbka. Nosek, Bedřich, Damohorská, Pavla: Židovské tradice a zvyky. UK v Praze, Karolinum Vries, Simon Philip de: Židovské obřady a symboly. Vyšehrad (Praha) Nosek, Bedřich, Damohorská, Pavla: Úvod do synagogální liturgie. UK v Praze, Karolinum di Sante, Carmine: Židovská modlitba. K počátkům křesťanské liturgie. Oikúmené, Praha Ando, V.: Malá encyklopedie taoismus. Praha Beer, R.: Symboly tibetského buddhismu. Praha Bondy, E.: Čínská filosofie. Poznámky k dějinám filosofie. Praha Buddhistická svatá písma. Šestnáct arhatů. Praha Conze, E.: Stručné dějiny buddhismu. Brno Dawson, R.: Konfucius. Praha Guter, J. Hlavička, J.: Bohové a symboly staré Číny. Praha Hartz, P. R.: Taoismus. Praha Hooblerovi, T. a D.: Konfucianismus. Praha Hovory Konfuciovy. Praha Nové vydání: Praha 1995, Cheng, A.: Dějiny čínského myšlení. Praha I-ťing. Kniha Proměn. Praha Kniha mlčení. Texty staré Číny. Praha Knotková-Čapková, B. (ed.): Základy asijských náboženství I., II.. Praha 2004, Kolmaš, J.: Malá encyklopedie tibetského náboženství a mytologie. Praha Lao-c': Tao te ťing: O tao a ctnosti. Praha 1971, Lester, R.C.: Buddhismus: cesta k osvícení. Praha Lexikon východní moudrosti. Olomouc Lopez, D. S.: Příběh buddhismu. Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením. Brno McGreal, I. P. (ed.): Velké postavy východního myšlení. Praha Miltner, V.: Vznik a vývoj buddhismu. Praha Obuchová, Ľubica: Čínské symboly. Praha Overmyer, D. L.: Náboženství Číny: svět jako živý organismus. Praha Palmer, M.: Taoismus. Praha Powers, J.: Úvod do tibetského buddhismu. Praha Scott, D. Doubleday, T.: Zen. Praha Velké učení; Doktrína středu. Lásenice

5 Vochala, Jaromír: Konfucius v zrcadle sebraných výroků. Praha Winkelhöferová, V.: Encyklopedie mytologie Japonska a Koreje. Praha Wong, E.: Taoismus. Praha Vojtíšek, Z., Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice, Portál,

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZk) bakalářského studia religionistiky

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZk) bakalářského studia religionistiky Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZk) bakalářského studia religionistiky a) SZZk budou probíhat ve třech termínech: leden/únor, květen/červen a srpen/září daného kalendářního roku. Na první termín

Více

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky a) SZZK budou probíhat ve dvou termínech v posledním květnovém a prvním zářijovém týdnu. Na první termín se studenti přihlásí

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ CZECH SOCIETY FOR THE STUDY OF RELIGIONS INFORMAČNÍ BULLETIN BRNO 10 PROSINEC 2002 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ Arna Nováka 1, 660 88 Brno tel.: 541

Více

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Hana Zrínyová Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Všechny převzaté údaje a

Více

Výukový program RELIGIO

Výukový program RELIGIO Výukový program RELIGIO Základní informativní prezentace Jednou ze zvláštností současného českého prostředí je všeobecně nízká úroveň znalostí v oblasti náboženství spojená s nechutí k čemukoli co s náboženstvím

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ NÁBOŽENSTVÍ Jaromír Schön Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah SLOVO AUTORA...6 ÚVOD...6 SEZNAM TÉMAT...7 NÁBOŽENSTVÍ / NÁBOŽENSKÁ VÍRA /

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství 2. Charakteristika předmětu Obor přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky. Religionistika. Jakub Havlíček CESTY BOŽSTEV

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky. Religionistika. Jakub Havlíček CESTY BOŽSTEV Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky Religionistika Jakub Havlíček CESTY BOŽSTEV Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku Disertační práce Vedoucí práce:

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu Praktická sestra

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu Praktická sestra Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu Praktická sestra Učební plán se upravuje od školního roku 2011/2012 tímto způsobem: Předmět Křesťanská etika se nahrazuje předmětem - hodinová dotace a organizace

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ÚVOD DO NÁBOŽENSTVÍ RELIGIONISTIKA z lat. religio = věda zabývající se studiem

Více

Psychologie náboenství

Psychologie náboenství Psychologie náboenství Daniel TOTH 1.Úvod 1.1. Co je náboženství 1.2. Co je psychologie 1.3. Co je psychologie náboženství 2. Náboženství jako fenomén 2.1. Náboženství jako sociální fenomén 2.2. Náboženství

Více

ÚVOD DO STUDIA JAPONSKÉ FILOLOGIE KAPITOLY Z JAPONSKÉ KULTURY ŠINTOISTICKÉ RITUÁLY PROVÁZEJÍCÍ ČLOVĚKA OD NAROZENÍ DO SMRTI

ÚVOD DO STUDIA JAPONSKÉ FILOLOGIE KAPITOLY Z JAPONSKÉ KULTURY ŠINTOISTICKÉ RITUÁLY PROVÁZEJÍCÍ ČLOVĚKA OD NAROZENÍ DO SMRTI ÚVOD DO STUDIA JAPONSKÉ FILOLOGIE KAPITOLY Z JAPONSKÉ KULTURY ŠINTOISTICKÉ RITUÁLY PROVÁZEJÍCÍ ČLOVĚKA OD NAROZENÍ DO SMRTI JANA BOLKOVÁ OSTRAVA, DUBEN 2014 CZ.1.07/2.2.00/29.0006 1 Studijní opora je jedním

Více

Křesťanství a ekologická etika. Pavel Vichlenda

Křesťanství a ekologická etika. Pavel Vichlenda Křesťanství a ekologická etika Pavel Vichlenda Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vztahem křesťanství a ekologické etiky. Podrobně rozebírá biblickou zprávu o stvoření světa,

Více

Společensko-vědní seminář

Společensko-vědní seminář Společensko-vědní seminář Obsahové vymezení Vyučovací předmět Společensko-vědní seminář vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí Člověk a

Více

LUBOŠ KROPÁČEK SÚFISMUS DĚJINY ISLÁMSKÉ MYSTIKY

LUBOŠ KROPÁČEK SÚFISMUS DĚJINY ISLÁMSKÉ MYSTIKY LUBOŠ KROPÁČEK SÚFISMUS DĚJINY ISLÁMSKÉ MYSTIKY LUBOŠ KROPÁČEK DĚJINY ISLÁMSKÉ MYSTIKY VYŠEHRAD PRAHA 2008 Na obálce použito motivu mi rádže, tj. zázračné noční cesty Muhammadovy na fantastickém koni

Více

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH Sborník pracovních textů Sněmovní centrum listopad 2004 PŘEDMLUVA K PRACOVNÍMU TEXTU KOMENTÁŘE K ZV Naukový výbor VIII. sněmu CČSH

Více

5.3 HISTORICKO GENEALOGICKÉ KLASIFIKACE NOVÝCH NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ

5.3 HISTORICKO GENEALOGICKÉ KLASIFIKACE NOVÝCH NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ 5.3 HISTORICKO GENEALOGICKÉ KLASIFIKACE NOVÝCH NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ Převážná většina knih a studií věnovaných novým náboženským hnutím vychází až na některé výjimky 273 především z historicko-genealogické

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce Martin Bílek Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích Bakalářská práce Vedoucí práce: ThLic.

Více

Buddhismus v českých zemích

Buddhismus v českých zemích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Buddhismus v českých zemích Ondřej Rostek Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie Studijní program

Více

Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě

Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě MANSOOR MAITAH Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě Vzor citace: MAITAH, M. Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém

Více

GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část

GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P Ř ÍRODOVĚ DECKÁ FAKULTA GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část JAROSLAV VENCÁLEK OSTRAVA 2004 Recenzent: Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. Doc. RNDr. Ladislav Sklenák, CSc. Název:

Více

Obec křesťanů v České republice Seminární práce [SOKR]

Obec křesťanů v České republice Seminární práce [SOKR] Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra religionistiky a filosofie Obec křesťanů v České republice Seminární práce [SOKR] Vít Ronovský ZS 2008 OSNOVA ÚVOD... - 2-1. OBEC KŘESŤANŮ NA MAPĚ KŘESŤANSTVÍ...

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Studium humanitní vzdělanosti

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Studium humanitní vzdělanosti UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Studium humanitní vzdělanosti Jiří Palička Durkheim, Émile: Elementární formy náboženského života Referát Praha 2010 Anotace Emile Durkeim (z. 1917)

Více

Vybrané kapitoly z pedagogiky: informace VýchoVa pedagogika

Vybrané kapitoly z pedagogiky: informace VýchoVa pedagogika Vybrané kapitoly z pedagogiky: informace VýchoVa pedagogika PaedDr. Miroslava Štréblová, CSc. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů 1. Kniha. Definice knihy, popis knihy, příprava knihy do tisku 2. Knihkupectví. Zařízení, vybavení, zabezpečení, služby, zaměstnanci,

Více

Křesťanské církve v občanské společnosti Praktická teologie pro neteology Michael Martinek ETF, 2014 Poslanci, uklízečky, ministři, kněţí, sekretářky a novináři jsou povolání, která mají v očích lidí nejmenší

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ Se

Více

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Brno 2010 Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Magisterská diplomová práce Bc. Tereza Kozárková Vedoucí diplomové práce:

Více