pozn. symbol :: označuje text obsažený v elektronické Antologii textů k religionistice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pozn. symbol :: označuje text obsažený v elektronické Antologii textů k religionistice"

Transkript

1 KPF 0251 Referáty na cvičení z religionistiky pro ZHV pozn. symbol označuje text obsažený v elektronické Antologii textů k religionistice Referát Referent 1 Starý Přední východ (Mezopotámie): Epos o Gilgamešovi, Praha 2003, XI, ř STAROVĚK: existence, smrt, nesmrtelnost 2 Homér, Odyssea, I. zpěv Bible: Starý zákon, Exodus 3 příběh - legenda - nadčasovost zjevení, otroctví, (národní) svoboda, božství Bible: Nový zákon, Lukášovo evangelium 15,11-32 Podobenství o ztraceném synu Buddhistická alternativa novozákonního podobenství Ztracený syn,»buddhovo evangelium«6 Apuleius: Zlatý osel náboženství doby hellénismu, mystéria, isidická mystéria 7 Rudolf Otto: Posvátno kap.»svatost jako kategorie apriori«8 Čtyři pražské artikuly jejich podněty, vznik a důsledky, vztah politiky a náboženství v českých dějinách 9 M. Luther, Wittenberské teze kritika náboženství na půdě náboženství 10 L. Feuerbach, Podstata křesťanství, str kritika náboženství, ateismus 11 Zoroastrismus: Hadócht nask 2 (Duch. prameny života, 190n) vzkříšení, osud duše po smrti, poslední soud, dualismus 12 Judaismus: Pirkej Avot - Výroky otců tradice, etika, rabíni 1

2 13 - " - koreferát (rozdělit na ½ s předch. ref.) 14 Theodor Herzl, Židovský stát str , zvl. str Islám: Korán, súra 2, v v textu přítomné základní prvky islámu 16 Islám: Korán, súra 2, v v textu přítomné základní prvky islámu 17 Islám: Sunna (Sunna: O chování proroka, kap. 21) islám a láska v náboženství 18 Hinduismus: Bhagavadgíta, 3. zpěv 19 Jóga: purána o józe Základní texty východních náboženství I, str Buddhismus: Buddhovy rozpravy, sv. 1, Rozprava o roztočení kola zákona karma, dharma, probuzení 21 Zen-buddhismus: Mistr Sosan: Zrcadlo zenu (kap. 6-9, 11, 13, 43, 45, 85) meditace, specifika zen-buddhismu 22 Taoismus: Kniha o Tao a ctnosti transcendence, jin a jang, harmonie, nezasahování 23 Mistr Zhuang (Čuang-c ) čínská metafyzika plná paradoxů Mistr Zhuang: Sebrané spisy, str Konfucius, Rozpravy (kniha I,1-III,3) etické, státovědné a náboženské zásady (zvl. II,9-III,3) 25 Falun Gong: Li Hongzhi, Falun Gong, str současné čínské hnutí, jeho kořeny a konflikt se státní mocí 26 R. Steiner, Teosofie, str. 50 antroposofie esoterní nauka, převtělování 27 Smaragdová deska hermetismus 2

3 Svobodné zednářství: Staré povinnosti Neopaganismus: Výzva bohyně pohanství a novopohanství, wicca Satanismus výklad»satenského devatera«na základě Satanské bible 31 Příklad ze současnosti: David Lyon, Ježíš v Dysneylandu, str náboženství jako spotřební zboží, disneyfikace citát str Max Weber: sociologie náboženství Sociologie náboženství, str , zvl. str sociologické pojetí proroka, kněze ve vztahu k obci 33 Allen Ginsberg, Kvílení zrcadlení náboženství v beatnické poezii 34 představení a analýza stránek, vybrat 3 příklady Struktura referátu 1) Úryvek z pramenů (četba) 2) Analýza pramenného textu 3) Zasazení do kontextu 4) Určení dějinného významu 5) Závěr a otázky 3

4 Literatura k semináři z religionistiky I.: 1. Gilgameš Epos o Gilgamešovi (z akkadských, sumerských a chetitských originálů přeložili a úvodními studiemi opatřili Jiří Prosecký, Blahoslav Hruška a Marek Rychtařík). Praha : Lidové noviny včetně studií v publikaci 2. Homér, Odyssea Canfora, L. Dějiny řecké literatury. Praha: Koniasch Latin Press 2001 Homér. Odyssea. Přel. V. Šrámek. Praha: Academia 2012 Kerényi, K. Mythologie Řeků I. Příběhy bohů a lidí. Praha: OIKOYMENH 1996 Kerényi, K. Mythologie Řeků II. Příběhy héroů. Praha: OIKOYMENH Exodus Bible (Starý zákon) Bič, Miloš. Ze světa Starého Zákona I-II. Praha: ÚCK Rendtorff, Rolf, Hebrejská bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad Nový zákon: Ztracený syn Bible (Nový zákon) Pokorný, Petr, Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad 1993 Pokorný, Petr, Vznešený teofile. Třebenice: Mlýn Buddhovo evangelium Carus, P. Buddhovo evangelium. Bratislava: CAD Press 1995 Küng, H.; Bechert, H. Křesťanství a buddhismus. Praha: Vyšehrad 1998 Róši Kaisen, Glasenapp, H. von. Buddhismus a křesťanství. Bratislava: CAD Press 1996 Štampach, I. Záchrana a odsouzení. Dingir č. 4, 1998, str Apuleius: Zlatý osel (Proměny) Apuleius, Zlatý osel. Praha: Svoboda 1974 Dostálová, R.; Hošek, R. Antická mystéria. Praha: Vyšehrad Rudolf Otto Otto, Rudolf, Posvátno: Iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě. Přel. Škoda, J.J. Praha: Vyšehrad 1998 Skalický, Karel. V zápase s posvátnem: Náboženství v religionistickém bádání. Brno: CDK 2005, str Čtyři pražské artikuly Kejř, Jiří. Husité. Praha: Panorama, 1984 Kejř, Jiří. Z počátků české reformace. Brno: L. Marek 2006 Wernisch, M. Husitství: Raně reformační příběh. Brno: L. Marek Wittemberské teze 4

5 Luther, M. Devadesátpět tezí Martina Luthera. In: K 500. výročí narození Martina Luthera Praha: Sekretariát pro věci církevní ministerstva kultury ČSR 1982, str Molnár, A. Na rozhraní věků: Cesty reformace. Praha: Vyšehrad 1985 (reedice Praha: Kalich 2007) 10. Feuerbach Feuerbach, Ludwig, Podstata křesťanství, Praha: Státní nakladatelství politické literatury 1954 Horyna, Břetislav, Filosofie náboženství: Pokus o typologii, Brno: Masarykova univerzita 1999 Weischedel, Wilhelm. Zadní schodiště filozofie. Olomouc: Votobia Zoroastrismus kol., Duchovní prameny života : stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích. 2. rozš. vyd.. Praha : Vyšehrad 1997 Klíma, Otakar, Zarathuštra, Praha : Orbis, 1964 Werner, Karel, Náboženské tradice Asie : Od Indie po Japonsko s přihlédnutím k Přednímu východu, Brno: Masarykova univerzita Výroky otců Newman, J.; Sivan, G.: Judaismus od A do Z, 2. vyd. Praha 1998 Pavlincová, H. a kol.: Judaismus - křesťanství - islám, Praha 2003 Pirkej Avot : Výroky otců : traktát babylonského talmudu s paralelním českým překladem a komentářem / z hebrejs. originálů přel. Bedřich Nosek.. Praha : Sefer 1994 Recenze: Segert, Stanislav. Pirkej Avot: Výroky otců: traktát babylonského talmudu s paralelním českým překladem a komentářem. In: Religio. Roč. 2, č. 2 (1994), s Schubert, Kurt: Židovské náboženství v proměnách věků, Praha, Vyšehrad Theodor Herzl: Židovský stát Čejka, Marek. Judaismus a politika v Izraeli. Brno: Barrister a Principal 2009 Gilbert, Martin. Izrael: Dějiny. Praha: BB Art 2002 Herzl, Theodor. Židovský stát. Praha: Academia 2009 Krupp, Michael. Sionismus a stát Izrael: Historický nástin. Praha: Vyšehrad 1999 Pavlát, Leo. Antisemitismus - nejsetrvalejší zášť v dějinách lidstva. in Pavlát, Leo (ed.) Židé - dějiny a kultura. Praha. Židovské muzeum v Praze 1997 Zouplna, Jan. Theodor Herzl a stát Židů. Historický obzor č. 15, 2004, str Korán Korán. 7. vyd., 1. v Academii. Praha : Academia 2000 Küng, H.; van Ess, J.: Křesťanství a islám, Praha 1998 Kropáček, L.: Duchovní cesty islámu, 4. vyd. Praha 2006 Pavlincová, H. a kol.: Judaismus - křesťanství - islám, Praha Sunna König, F.; Waldenfels, H. Lexikon náboženství, Praha 1994 (heslo»láska«, str ) Kropáček, L.: Duchovní cesty islámu, 4. vyd. Praha

6 Sunna: O chování Proroka, Přel. Hýsek, R. Praha: Islámská nadace v Praze Hinduismus Küng, H.; von Stietencron, H. Křesťanství a hinduismus, Praha 1998 Werner, Karel. Malá encyklopedie hinduismu. Brno : Atlantis, 1996 Werner, Karel. Náboženské tradice Asie : Od Indie po Japonsko s přihlédnutím k Přednímu východu. Brno : Masarykova univerzita 2002 Zbavitel, D. aj. Bozi, bráhmani, lidé : Čtyři tisíciletí hinduismu. Praha : Československá akademie věd, Jóga: purána o józe Zbavitel, D. (ed.). Základní texty východních náboženství 1: Hinduismus, přel. kol., Praha Buddhismus Küng, H.; Bechert, H., Křesťanství a buddhismus, Praha 1998 Miltner, Vladimír, Malá encyklopedie buddhismu. 2. vyd. Praha: Libri 2002 Miltner, V. Vznik a vývoj buddhismu. Praha 2001 Werner, Karel. Náboženské tradice Asie : Od Indie po Japonsko s přihlédnutím k Přednímu východu. Brno: Masarykova univerzita Zen-buddhismus Mistr Sosan. Mistr zenu. Praha: DharmaGaia 2007 Seung Sahn. Zenový kompas. Praha: DharmaGaia 2006 Werner, Karel. Náboženské tradice Asie: Od Indie po Japonsko s přihlédnutím k Přednímu východu. Brno: Masarykova univerzita 2002 Watts, A. W. Cesta zenu. Olomouc: Votobia Taoismus Cheng, Anne. Dějiny čínského myšlení, přel. Beguivinová, H., Praha 2006 Král, Oldřich. Čínská filosofie: Pohled z dějin, Lásenice 2005 Lao - c, O Tao a ctnosti. Tao - te - ting, přel. B. Krebsová, Praha 1971 Werner, Karel. Náboženské tradice Asie : Od Indie po Japonsko s přihlédnutím k Přednímu východu. Brno : Masarykova univerzita Mistr Zhuang (Čuang-c ) Cheng, Anne. Dějiny čínského myšlení, přel. Beguivinová, H., Praha 2006 Král, Oldřich. Čínská filosofie: Pohled z dějin, Lásenice 2005 Mistr Čuang. Vnitřní kapitoly, přel. O. Král, Praha: Odeon, 1992 Mistr Zhuang. Sebrané spisy, přel. O. Král, Lásenice 2006 Werner, Karel. Náboženské tradice Asie: Od Indie po Japonsko s přihlédnutím k Přednímu východu. Brno : Masarykova univerzita Konfucius Cheng, Anne. Dějiny čínského myšlení, přel. Beguivinová, H., Praha 2006 Král, Oldřich. Čínská filosofie: Pohled z dějin, Lásenice

7 Konfucius. Rozpravy: Hovory a komentáře, Praha 1995 Werner, Karel. Náboženské tradice Asie : Od Indie po Japonsko s přihlédnutím k Přednímu východu. Brno : Masarykova univerzita Falun Gong Li Hongzhi, Falun Gong: Qingong Kola Zákona. Přel. Kvasnička, V. Praha: Vodnář 2006, dostupné online <http://www.falungong.cz/literatura/falun_gong.pdf> články na stránkách <http://cz.clearharmony.net/> 26. Rudolf Steiner Steiner, Theosophie: Úvod do nadsmyslového poznání světa a poslání člověka, 1992 Štampach, I. Antroposofie, Olomouc: Votobia Smaragdová deska Ebeling, F. Tajemství Herma Trismegista. Praha: Malvern 2009 Lasenic, P. Hermes Trismegistos a jeho zasvěcení, Praha: Trigon 1990 Lurker, M. Lexikon bohů a symbolů starých Egypťanů. Praha: Knižní klub 2003 Nakonečný, M. Smaragdová deska. Praha: Vodnář Svobodné zednářství Anderson, J., Staré povinnosti svobodných zednářů, reprint, 1993 Srb, T. Řád svobodných zednářů 1, 2002 Srb, T. Řád svobodných zednářů 2, 2003 Srb, T. Řád svobodných zednářů 3, Neopaganismus Archer, J. Wicca - První zasvěcení. Praha: Volvox Globator 2005 Vojtíšek, Z. Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Praha : Portál Satanismus Koubek, J. Satanská bible, Dingir č. 3, 1998, str. 10 LaVey, A.S. Satanská bible, 4. vyd., Ježíš v Disneylandu Lyon, D. Ježíš v Disneylandu. Náboženství v postmoderní době. Přel. Vlčková, P. Praha: Mladá fronta 2002 recenze: Ježíš z Disneylandu. Souvislosti č. 1, 2001, s Max Weber Havelka, M. Max Weber a počátky sociologie náboženství, in: Weber, M. Sociologie náboženství, 1998, str Hoblík, J. Proroci, jejich slova a jejich svět, 2009, str Weber, M. Sociologie náboženství, Allen Ginsberg báseň Kvílení in: Ginsberg, A. Kvílení, 1990, str (popř. in: Ginsberg, A. Karma 7

8 červená, bílá a modrá, 2002 nebo Ginsberg, A. Neposílejte mi už žádné dopisy, 2011) Ginsberg, A. Karma červená, bílá a modrá, 2002 Kramerová, J. Allen Ginsberg v Americe, 2002 Putna, M.C. Obrazy z kulturních dìjin americké religiozity,

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky a) SZZK budou probíhat ve dvou termínech v posledním květnovém a prvním zářijovém týdnu. Na první termín se studenti přihlásí

Více

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZk) bakalářského studia religionistiky

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZk) bakalářského studia religionistiky Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZk) bakalářského studia religionistiky a) SZZk budou probíhat ve třech termínech: leden/únor, květen/červen a srpen/září daného kalendářního roku. Na první termín

Více

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Hana Zrínyová Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Všechny převzaté údaje a

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ CZECH SOCIETY FOR THE STUDY OF RELIGIONS INFORMAČNÍ BULLETIN BRNO 10 PROSINEC 2002 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ Arna Nováka 1, 660 88 Brno tel.: 541

Více

Výukový program RELIGIO

Výukový program RELIGIO Výukový program RELIGIO Základní informativní prezentace Jednou ze zvláštností současného českého prostředí je všeobecně nízká úroveň znalostí v oblasti náboženství spojená s nechutí k čemukoli co s náboženstvím

Více

Salvátorská farní knihovna

Salvátorská farní knihovna 1 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Jak se máme modlit? Karmelitanské nakladatelství 2000 Kostelní vydří 2 c 2 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Co člověka dělá člověkem Karmelitanské nakladatelství 1995 Kostelní

Více

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, FILOZOFICKÁ FAKULTA KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU ( Úryvky z diplomové práce ) Školní rok: 1998/99 Vypracovala: Dagmar Volencová Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Vladimír Borecký

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ NÁBOŽENSTVÍ Jaromír Schön Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah SLOVO AUTORA...6 ÚVOD...6 SEZNAM TÉMAT...7 NÁBOŽENSTVÍ / NÁBOŽENSKÁ VÍRA /

Více

30% sleva až do 30. června

30% sleva až do 30. června - 1-30% sleva až do 30. června S 11 Duchovní nauky (křesťanství, buddhismus a jiné) S 11 Spiritual teachings-chrismanity, buddhism and other S 11 Geistliche Wissenschaften (Christentum, Budhismus u. a.)

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů 1. Kniha. Definice knihy, popis knihy, příprava knihy do tisku 2. Knihkupectví. Zařízení, vybavení, zabezpečení, služby, zaměstnanci,

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, sekty.

Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, sekty. Otázka: Kultura, víra a náboženství Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dominika Bělová Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus,

Více

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ. náboženství ETNICKÁ N. HINDUISMUS JUDAISMUS BUDDHISMUS KŘESŤANSTVÍ ISLÁM vznik doba vznik místo

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ. náboženství ETNICKÁ N. HINDUISMUS JUDAISMUS BUDDHISMUS KŘESŤANSTVÍ ISLÁM vznik doba vznik místo SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ religionistika = teologie =. Uveď příklady : N. - pravěká. - starověká... - středověká. - novověká... N. snaha o pochopení světa :...., smyslu života..., snaha vyrovnat se s minulostí,

Více

ZSV (1. ročník nematuritních oborů)

ZSV (1. ročník nematuritních oborů) ZSV (1. ročník nematuritních oborů) Elektronická cvičebnice Mgr. Šárka Kubínová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Světová náboženství...

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ÚVOD DO NÁBOŽENSTVÍ RELIGIONISTIKA z lat. religio = věda zabývající se studiem

Více

Otázky pro zkoušku z biblických věd při rigorózním řízení na TF JU

Otázky pro zkoušku z biblických věd při rigorózním řízení na TF JU Otázky pro zkoušku z biblických věd při rigorózním řízení na TF JU 1) Základní exegetické a metody a hermeneutika EGGER, Wilhelm. Methodenlehre zum Neuen Testament, Einführung in linguistische und historisch-kritische

Více

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Knihy a jiné materiály opatřené poznámky

Knihy a jiné materiály opatřené poznámky Knihy a jiné materiály opatřené poznámky Frankl_Archeologie mysli Benedictová_Kulturní vzorce Bowie_Antropologie náboženství Budil_Mýtus, jazyk a kulturní antropologie Daniken_Bohové byli

Více

Obsah učiva kolektivních předmětů za 5. ročník Konzervatoře Plzeň

Obsah učiva kolektivních předmětů za 5. ročník Konzervatoře Plzeň Obsah učiva kolektivních předmětů za 5. ročník Konzervatoře Plzeň dějiny kultury znalost látky předchozího ročníku + Literatura: všeobecná Baleka, J.: Modř barva mezi barvami; Academia, Praha 1999 Dawson,

Více

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Rejchrtová Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Disertační a habilitační práce: 1973: Politické názory Václava Budovce z Budova, disertační práce na UK FF Praha, s. 241. 1986: Studie k českému

Více

http://www.akropolis.cz/bulletin/045/bulletin_nova_akropolis.html

http://www.akropolis.cz/bulletin/045/bulletin_nova_akropolis.html Page 1 of 5 Myšlenka na tento měsíc: "Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme existovat, naše minulost je vymazána a přece věnujeme paměti jen málo pozornosti, kromě případů, kdy nás

Více

5.3 HISTORICKO GENEALOGICKÉ KLASIFIKACE NOVÝCH NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ

5.3 HISTORICKO GENEALOGICKÉ KLASIFIKACE NOVÝCH NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ 5.3 HISTORICKO GENEALOGICKÉ KLASIFIKACE NOVÝCH NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ Převážná většina knih a studií věnovaných novým náboženským hnutím vychází až na některé výjimky 273 především z historicko-genealogické

Více

Obec křesťanů v České republice Seminární práce [SOKR]

Obec křesťanů v České republice Seminární práce [SOKR] Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra religionistiky a filosofie Obec křesťanů v České republice Seminární práce [SOKR] Vít Ronovský ZS 2008 OSNOVA ÚVOD... - 2-1. OBEC KŘESŤANŮ NA MAPĚ KŘESŤANSTVÍ...

Více

Obsah. Souborné dílo Tomáše Špidlíka 3. Současné otázky 12. Studie ruského myšlení 26. Prameny spirituality 40. Societas 47

Obsah. Souborné dílo Tomáše Špidlíka 3. Současné otázky 12. Studie ruského myšlení 26. Prameny spirituality 40. Societas 47 Obsah Souborné dílo Tomáše Špidlíka 3 Současné otázky 12 Studie ruského myšlení 26 Prameny spirituality 40 Societas 47 Studijní texty Centra Aletti 62 Hlas Velehradu 80 Slovo a obraz 88 Čeští jezuité 96

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2014 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ. www.cdk.cz. Kompletní přehled produkce

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2014 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ. www.cdk.cz. Kompletní přehled produkce CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2014 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ Kompletní přehled produkce www.cdk.cz EVROPSKÁ POLITIKA PŘIPRAVUJEME: ONDŘEJ KRUTÍLEK (ed.) Monitoring

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce Martin Bílek Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích Bakalářská práce Vedoucí práce: ThLic.

Více

Společensko-vědní seminář

Společensko-vědní seminář Společensko-vědní seminář Obsahové vymezení Vyučovací předmět Společensko-vědní seminář vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí Člověk a

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více