DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc"

Transkript

1 *crdux007sl3e* CRDUX007SL3E DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0526/14-8/Vb V Olomouci dne 22. října 2014 Č. j.: DUCR-61414/14/Vb Telefon: (linka 333) Oprávněná úřední osoba: Vlachová Beáta Ing. V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle 7 odst. 1 zákona a podle 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) v y d á v á na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona pro stavbu dráhy s t a v e b n í p o v o l e n í Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) Brno Židenice (mimo) Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha - Nové Město, IČ: Stavba je členěna na: D TECHNOLOGICKÁ ČÁST D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení PS Brno os.nádr. Brno-Židenice, staniční zabezpečovací zařízení PS Brno os.nádr. Brno-Židenice, definitivní SZZ PS Brno os.nádr. Brno-Židenice, provizorní SZZ PS Brno os.nádr. Brno-Židenice, klimatizace místnosti technologie PS žst.brno-maloměřice, staniční zabezpečovací zařízení PS žst.brno-maloměřice, úprava SZZ PS žst.brno-maloměřice, provizorní SZZ PS žst.brno-maloměřice, klimatizace místnosti technologie D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení PS Brno-Židenice Brno-Maloměřice, traťové zabezpečovací zařízení PS Brno-Židenice Brno-Maloměřice, definitivní TZZ PS Brno-Židenice Brno-Maloměřice, provizorní TZZ D.2 Železniční sdělovací zařízení D.2.1 Místní kabelizace PS Brno-Židenice zhlaví Hády, TK PS Brno-Židenice zhlaví Hády, doplnění místní kabelizace Maloměřice PS Brno-Židenice zhlaví Hády, provizorní kabelizace PS zast.brno-židenice, místní kabelizace 1 /20

2 D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) PS Brno os.nádr.-zhlaví Hády, doplnění přenosového systému PS Brno os.nádr.-zhlaví Hády, provizorní sdělovací zařízení D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace PS zast.brno-židenice, EZS St.6 PS zast.brno-židenice, EPS St.6 D.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel PS Brno-Židenice zhlaví Hády, přesměrování DK Brno-Blansko D.2.8 Traťové rádiové spojení PS Brno os.nádr. zhlaví Hády, úprava místních radiových sítí PS Brno os.nádr. zhlaví Hády, úprava a doplnění GSM-R D.3 Silnoproudová technologie včetně DŘT D.3.1 Dispečerská řídící technika PS ED Brno, doplnění DŘT a řídícího systému PS zast.brno Židenice zařízení DŘT PS žst.brno Maloměřice jih, ST1 zařízení DŘT PS žst.brno Maloměřice střed, TS1- zařízení DŘT PS žst.brno Maloměřice sever, ST3 zařízení DŘT PS žst.brno Maloměřice jih, TS3 zařízení DŘT D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) PS zast.brno-židenice, úprava trafostanice TS 22/0,4kV PS zast.brno-židenice, úprava trafostanice TS 22/0,4kV-část SŽDC D.3.6. Silnoproudová technologie elektrických stanic 6kV, 75 Hz pro napájení zab.zařízení PS Rekonstrukce NS 6kV, 75Hz Brno Maloměřice technologie PS Rekonstrukce NS 6kV, 75Hz Brno Maloměřice vzduchotechnika PS Rekonstrukce NS 6kV, 75Hz Brno Maloměřice EPS a EZS PS Rekonstrukce TTS 6kV Maloměřice Židenice PS Rekonstrukce SpS 6kV Brno Maloměřice sever E STAVEBNÍ ČÁST E.1 Inženýrské objekty E.1.1 Kolejový svršek a spodek Kolejový svršek SO Brno-Židenice zhlaví Hády, železniční svršek SO Výstroj trati Kolejový spodek SO Brno-Židenice zhlaví Hády, železniční spodek E.1.4 Mosty, propustky, zdi SO Brno os.n. Brno-Židenice, žel.most v ev.km 158,809-Markéty Kuncové SO Brno-Židenice zhlaví Hády, žel.most v ev.km 159,116-Karlova SO Brno-Židenice zhlaví Hády, žel.most v ev.km 159,116-Karlova SO Brno-Židenice zhlaví Hády, zrušení podchodu v ev.km 159,645 SO Brno-Židenice zhlaví Hády, podchod v ev.km 160,510 SO Brno-Židenice zhlaví Hády, propustek v ev.km 161,452 SO Brno os.nádr. Brno-Židenice, návěstní lávky SO Brno os.nádr. Brno-Židenice, návěstní lávka v km 159,039 SO Brno os.nádr. Brno-Židenice, návěstní lávka v km 159,350 SO Brno os.nádr. Brno-Židenice, návěstní lávka v km 160,370 SO Brno os.nádr. Brno-Židenice, návěstní lávka v km 161,397 E.1.5 Ostatní inženýrské objekty SO Modernizace průjezdu-přeložky a ochrana sděl.kabelů mimodrážních správců SO Modernizace průjezdu-přeložky a ochrana sdělovacích kabelů Telefonica O2 SO Modernizace průjezdu-přeložky a ochrana sdělovacích kabelů Karneval SO Modernizace průjezdu-přeložky a ochrana sdělovacích kabelů Maxprogres SO Modernizace průjezdu-přeložky a ochrana sděl.kabelů BKOM SO Modernizace průjezdu-přeložky a ochrana sdělovacích.kabelů ČD SO Modernizace průjezdu, vegetační úpravy SO Modernizace průjezdu, vegetační úpravy 2 /20

3 SO Modernizace průjezdu, náhradní výsadby SO Modernizace průjezdu, ochrana výhledových kanalizací E.1.6 Potrubní vedení Vodovody SO Brno-Židenice zhlaví Hády, ochrana vodovodů SO Brno-Židenice zhlaví Hády, přeložka vodovodu v ul. Svatoplukova SO Brno-Židenice zhlaví Hády, ochrana vodovodu ČD-přípojka ul.materí SO Brno-Židenice zhlaví Hády, ochrana vodovodu ČD-přípojka ul. Slaměníkova SO Brno-Židenice zhlaví Hády, ochrana vodovodu v ulici Markéty Kuncové Kanalizace SO Brno-Židenice zhlaví Hády, přeložky a ochrana kanalizace SO Brno-Židenice zhlaví Hády, ochrana kanalizace v ulici Svatoplukova SO Brno-Židenice zhlaví Hády, přeložky a ochrany kanalizací ČD SO Brno-Židenice zhlaví Hády, ochrana kanalizace-propustek pod tratí E.1.9 Kabelovody, kolektory SO Brno-Židenice kabelovou E.1.10 Protihlukové objekty SO Brno-Židenice zhlaví Hády, PHS v km 158, ,676 vlevo SO Brno-Židenice zhlaví Hády, PHS v km 159, ,390 vlevo SO Brno-Židenice zhlaví Hády, PHS v km 161, ,360 vlevo SO Brno-Židenice zhlaví Hády, PHS v km 158, ,971 vpravo SO Brno-Židenice zhlaví Hády, PHS v km 158, ,037 vpravo SO Modernizace průjezdu IPO E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů E.2.1 Pozemní objekty budov SO Stavební úpravy v budovách SO zast.brno-židenice, stavební úpravy ve výpravní budově SO Stavební úpravy stavědla 6, Brno-Maloměřice E.3 Trakční a energetické zařízení E.3.1 Trakční vedení SO Brno-Židenice, trakční vedení SO Brno-Židenice zhlaví Hády, úprava TV SO Modernizace průjezdu úpravy ZOK SO Úprava trolejbusového vedení MHD pod mostem v Karlově ulici E.3.6 Rozvody vn,nn osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů SO Brno os.nádr. Brno-Židenice, DOÚO SO zast.brno-židenice, kabelové rozvody E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí SO Brno-Židenice, ukolejnění SO Brno-Židenice zhlaví Hády, úprava ukolejnění E.3.8 Vnější uzemnění SO zast. Brno-Židenice, uzemnění trafostanic SO Uzemnění TTS 6kV SO Uzemnění TNS 6kV Brno-Maloměřice E.3.9 Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení drážní SO Brno-Židenice zhlaví Hády, přeložky kabelů nn a vn ČD SO Brno-Židenice zhlaví Hády, přeložky kabelů nn a vn ČD SO Rekonstrukce kabelu 6kV, Maloměřice SpS Židenice Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení E.ON SO Brno os.nádr. Brno-Židenice, přeložky kabelů nn a vn E.ON SO Brno os.nádr. Brno-Židenice, přípojka vn 22kV E.ON pro provizorní trafostanici v km 146,019 ul. Lazaretní 3 /20

4 Umístění stavby: Na pozemcích: v k.ú. Maloměřice, obec Brno, okres Brno-město: parc.č. 1897/43 (zastavěná plocha a nádvoří), 1895/3 (ostatní plocha, dráha), 1901/17 (travní porost), 1900/19, 1808/46, 1809/1, 1809/17, 1519, 1797/1, 1804, 1806/1, 1808/1, 1897/1, 1897/23 (ostatní plocha,dráha), 1897/67, 1897/75, 1897/125 (zastavěná plocha a nádvoří), 1897/4, 1897/22 (ostatní plocha,dráha), 1901/13 (travní porost), 1710, 1900/1 (ostatní plocha, dráha), 1901/1 (travní porost), 1900/15 (ostatní plocha,dráha), 1897/48, 1897/41, 1897/53, 1897/51, 1897/47, 1893/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 1893/3 (ostatní plocha, dráha), 1893/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 1893/5 (ostatní plocha,dráha) v k.ú. Židenice, obec Brno, okres Brno-město: 6519/1, 6165/3, 8390/39 (ostatní plocha,dráha), 5882 (zastavěná plocha a nádvoří), 5884/1, 5883/3 (ostatní plocha,dráha). Stručný popis stavby: Jedná se o stavbu, která se nachází na dvoukolejných elektrizovaných celostátních tratí Brno-Česká Třebová a Brno-Havlíčkův Brod v mezistaničním úseku Brno Maloměřice Brno Židenice v km 158, ,454. Stavba leží na trati TEN-T. Cílem rekonstrukce je provést zvýšení traťové rychlosti, zajistit třídu zatížitelnosti D4 a průjezdný průřez UIC GC. Zajistit vybavení tratě takovým technologickým zařízením, které bude zajišťovat plnou bezpečnost provozu při traťové rychlosti do 160 km/h. Po realizaci bude stavba splňovat podmínky interoperability. V řešeném rekonstruovaném úseku bude provedena rekonstrukce hlavních kolejí č.1,2,1k a 2K se směrovou a výškovou úpravou. Nový železniční svršek bude tvaru 60 E2 na betonových pražcích s bezpodkladnicovým pružným upevněním. Koleje budou svařeny v bezstykovou kolej. Na základě geotechnického průzkumu je navržena konstrukce pražcového podloží železničního spodku. Odvodnění bude tvořeno většinou trativodním systémem s případným doplněním o hlavní sběrač. Bude provedena úprava přilehlých svahů u otevřených příkopů. Bude provedena rekonstrukce mostu v km 159,116 (Karlova) s provedením nové hydroizolace desky v celém rozsahu poloviny mostu (pod kolejemi č. 1K,1,2,2K) včetně dilatační spáry a bude provedena úprava říms. U spodní stavby bude provedena sanace poškozených míst. Rámový podchod v km 159,645 bude zrušen. U podchodu v km 160,510 bude provedena bezešvá, celoplošná nová izolace. Ve stavbě bude zřízen kabelovou, který bude chránit kabelové trasy jednotlivých vedení v modernizovaném úseku. Dále budou zřízeny protihlukové stěny. V návaznosti na rekonstrukci železničního svršku, spodku a výstavby souvisejících zařízení bude provedena rekonstrukce trakčního vedení a ukolejnění. Součástí rekonstrukce trakčního vedení bude převěšení stávajícího závěsného optického kabelu. V rekonstruovaném úseku bude stávající automatický blok nahrazen novým elektronickým trojznakovým TZZ s přenosem návěstí a kódu vlakového zabezpečení v celém traťovém úseku a se soustředěním výstroje do stavědlové ústředny v Brně Židenicích. U objektu SO se provede po provedení modernizace měření hluku, které prokáže nepřekročení hygienického limitu ve venkovním chráněném prostoru staveb, následně možné připustit individuální protihlukovou ochranu. Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vyhláška ) a ustanoveními stavebního zákona a základní parametry interoperability evropského železničního systému pro subsystémy: infrastruktura, energie, traťové řízení a zabezpečení. 3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu. 4 /20

5 5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu. 6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel. Stavebník zabezpečí, odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, musí vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi. 8. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. 9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami. 10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy. 11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení. 12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby. 13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit. 14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem. (V době 6:00-7:00 a v době 21:00-22:00 je stanoven Laeq,s = 60dB, v době 7:00-21:00 je stanoven Laeq,s = 65 db ). 15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace. 16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady. 17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. 18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací. 19. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 20. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: z vyjádření Hasičského záchranného sboru JmK, Zubatého 1, Brno, č.j. HSBM /1- OPST-2014 ze dne pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s ustanovením 46 odst. 5 vyhláška o požární prevenci (doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti včetně dokladů potvrzujících oprávnění k montáži a doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti) 5 /20

6 z vyjádření Krajské hygienické stanice JmK, Jeřábková 4, Brno, č.j. KHSJM 27613/2014/BM/HOK ze dne před uvedením předmětné rekonstrukce výpravní budovy v Brně-Židenicích do užívání předloží investor: doklad o tom, že v navrhované stavbě byly použity výrobky splňující požadavky 3 vyhl.č. 409/2005 Sb.,o hygienických požadavkách na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů vyhovující laboratorní rozbor pitné vody v rozsahu krácený rozbor -před uvedením stavby do trvalého užívání předloží investor výsledky měření hluku z dopravy dokladující, že je v nejzatíženějších chráněných prostorech situovaných podél dráhy zajištěno nepřekročení hygienických limitů hluku. Měření hluku bude provedeno během zkušebního provozu po zavedení běžného provozu výsledky měření hluku z maximálního provozu všech stávajících i navrhovaných stacionárních zdrojů hluku, které budou provozovány v lokalitě dráhy, dokladující, že je v nejzatíženějších chráněných venkovních i vnitřních prostorech staveb zajištěno nepřekročení hygienických limitů hluku výsledky měření vibrací z dopravy na dráze dokladující, že je v nejzatíženějších chráněných vnitřních prostorech staveb zajištěno nepřekročení hygienických limitů vibrací z vyjádření Krajského úřadu JmK, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, č.j. JMK 71892/2014 ze dne a č.j. JMK 61952/2014 ze dne a č.j. JMK 66270/2014 ze dne při provádění rekonstrukce a úprav na SO nebude snížená ani omezena podjezdná výška a současně nebude zmenšen ani omezen průjezdný profil podjezdu ev.č SO a SO se požaduje realizovat v době částečné uzavírky v koordinaci s pracemi na SO stavební práce na SO kotvení nosné ocelové konstrukce PHS do mostu přes ulici Karlova, se požaduje realizovat pouze v době částečné uzavírky silnice I/42 v koordinaci s pracemi na SO navržené využívání stávajícího sjezdu ze silnice I/42 Brno VMO na pozemku p.č. 8390/38 v k.ú. Židenice stavbou, se požaduje realizovat pouze na pravé odbočení Před zahájením stavby bude vydáno: rozhodnutí ve věci povolení zvláštního užívání silnice rozhodnutí ve věci povolení částečné uzavírky silnice spolu se stanovením přechodné úpravy provozu o výše uvedená rozhodnutí je nutné požádat silniční správní úřad nejpozději 30 dnů přede dnem požadovaného uzavření silnice -umístnění pracovních strojů nebo mechanizmu na silnici I/42 se požaduje minimalizovat na co nejkratší dobu, stavební činnost provádět v době mimo dopravní špičky -umístnění stavby bude ve vzdálenosti 0-50 m od osy přilehlého jízdního pasu vozovky silnice I/42 Brno- Velký městský okruh (VMO) -prováděním stavebních prací nesmí být dotčeny součásti a příslušenství této pozemní komunikace, nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, musí být respektovány zákazy definované v 19 zákona o pozemních komunikacích -umístněním stavby nesmí být dotčen silniční pozemek I/42 Brno VMO -dešťové vody nebudou svedeny do odvodňovacího zařízení silnice I/42 Brno-VMO -silnici je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat, neoprávněně odstraňovat, zakrývat, přemísťovat, osazovat nebo pozměňovat dopravní značky a zařízení anebo na nich cokoliv umísťovat, je zakázáno používat pásová a jiná vozidla, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo používat jiné stroje a zařízení, které mohou způsobit poškození komunikace. Na silnici I/42 nesmí být bez povolení silničního správního úřadu prováděny stavební práce, umisťovány žádné věci, zařízení ani materiál a zřizovány nové sjezdy 6 /20

7 z vyjádření Magistrátu města Brno, odbor investiční, Kounicova 67, Brno, č.j. 749/ ze dne stavba bude zařazena do koordinačního harmonogramu výkopových prací ve městě Brně pod číslem v termínu od do při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009 -výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimním období, tj. od kalendářního roku do následujícího kalendářního roku -stavba bude koordinována s těmito dalšími stavbami zařazenými v koordinačním harmonogramu výkopových prací: železniční stanice Maloměřice kabelizace VN a NN 1.část, investor SŽDC, s.o. ŽUB, modernizace průjezdu a 1.část osobního nádraží 1. etapa, investor SŽDC, s.o. udržovací práce na stávajícím zařízení oblast Kulkova Skopalíkova, investor Teplárny Brno, a.s. -bude respektováno vyjádření správce vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. -stavebník předá na OMI MMB zaměření skutečného provedení stavby. Doklad o předání DSP bude předložen stavebnímu úřadu jako příloha oznámení o užívání stavby nebo žádosti o vydání kolaudačního souhlasu -stavebník podá na OI MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce dle čl.5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství z vyjádření Magistrátu města Brno, odbor dopravy, Kounicova 67, Brno, č.j. MMB/224173/2014 ze dne zvláštní užívání komunikace ul.m.kuncové se povoluje na dobu životnosti uložené sítě -uložení sítě v silničním pozemku bude provedeno dle podmínek Brněnských komunikací a.s.,č.j Ma-M468/13 ze dne inženýrská síť-kanalizační přípojky a el.přípojky NN bude v silničním pozemku uložena v souladu s ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení z vyjádření Magistrátu města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství, Kounicova 67, Brno, č.j. MMB/336022/2014 ze dne při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami -v záplavovém území nebude skladován volně odplavitelný materiál ani nebezpečný odpad -investor přebírá veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé na majetku při průchodu povodňových průtoků z vyjádření Úřadu městské části města Brna, Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66, Brno, č.j. McBMOb/03788/14/ozp/Kri ze dne na pozemku p.č. 1897/1 k.ú. Maloměřice budou zachovány dřeviny, které jsou zakresleny v situaci náhradní výsadby pod číslem:z-1 javor mléč, Z-2 lípa srdčitá, a Z-3 jasan ztepilý -bude provedena náhradní výsadba 11 ks dřevin carpinus betulus Fastigiata (pyramidalis) habr obecný průměr kmene cca12cm, na pozemku p.č.1897/1 k.ú.maloměřice dle přědložené situace náhradní výsadky při ul.babické a to do 12/2015 a protihluková betonová stěna osázená popínavými rostlinami -asanace bude provedena až po nabytí právní moci stavebního povolení z vyjádření Úřadu městské části města Brna, Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno, č.j. BZID 11004/14/OVUP/SOCM ze dne náhradní výsadba za pokácený topol a keřovou plochu se stanovuje v podobě 3 ks višně pilovité-sakury (Prunus serrulata Kanzan) o obvodu kmene cm, na pozemku parc.č.4337, k.ú. Židenice, obec Brno. Výsadba bude provedena dle situační mapy do a bude zajištěna následná péče (zálivka) po dobu 3 let, tj. do /20

8 z vyjádření MO ČR Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno, Svatoplukova 84, Brno-Židenice, č.j / OÚZ-BR ze dne zatíží-li předmětná stavba nemovitosti ve vlastnictví státu, s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany, musí být každé takové zatížení v souladu se zákonem, vždy v předstihu před řízením předem projednáno s Odborem územní správy majetku Brno Agentury hospodaření s nemovitým majetkem ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona -vyžádá si realizace stavby vstup na pozemky státu, se kterými přísluší hospodařit Ministerstvu obrany, nebo jejich užívání, je stavebník povinen obrátit se na vojenskou správu se žádosti o povolení vstupu a sjednání řádného užívacího vztahu z vyjádření Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, Praha, č.j. 7853/ENV/710/05/JP ze dne výstavbu včetně dopravní obslužnosti při výstavbě časově omezit na základě projednání plánů organizace výstavby s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví -nutné kácení provést v období vegetačního klidu, mimo období vegetačního klidu provést zoologický průzkum za účelem ochrany hnízdících ptáků a možného výskytu zvláště chráněných živočichů -provést kontrolní rozbory půdních vzorků skrývky a upřesnit její způsob nakládání -upřesnit výšku skrývky ornice a zajistit její využití -před demolicemi objektů zajistit vyklizení materiálů, které by mohly kontaminovat demoliční suť -zeminu a vybraný demoliční odpad analyzovat na obsah nebezpečných látek a zajistit nakládání s nebezpečnými odpady -pro geologické práce a práce spojené s nakládáním s odpady stanovit odborně způsobilou osobu -zajistit realizaci protihlukových opatření, v případě průhledných protihlukových stěn zajistit ochranu ptáků -zajistit, aby podle výsledků hlukové studie hodnotící hluk ze stavební činnosti byla respektována další technická a organizační PHO -k ověření účinnosti PHO v etapě výstavby ověřit reálný stav hlukové zátěže kontrolním měřením -zkoordinovat stavební práce s příslušnými městskými částmi, příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a investory staveb, u nichž by mohlo dojít k souběhu stavebních prací -při rekonstrukci a výstavbě mostních objektů zamezit sesuvu demoličních a stavebních materiálů do vodního koryta -dotčené plochy uvést do původního stavu s tím, že náhradní výstavby budou realizovány na základě vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody -odstranění odpadů z výstavby zabezpečit oprávněnými osobami ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ověřit v náplních ve vyřazovaných olejových transformátorů, zda neobsahují polychlorované bifenyly -zabezpečit, aby demoliční a stavební odpad byl recyklován pro další využití -řešení uložení vytěžené kontaminované zeminy na skládku podřídit požadavkům vyplývajícím z vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 3838/2001 Sb., a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů -realizaci záměru v prostoru nádraží Horní Heršpice koordinovat s probíhajícími sanačními pracemi k odstranění znečištění horninového prostředí ropnými látkami -podle POV zajistit plnění souboru organizačních a technických opatření v etapě výstavby -v případě úniku ropných látek nebo jiných závadných látek, které mohou ovlivnit jakost povrchových a podzemních vod, zajistit adekvátní sanační práce -pokud dojde při výstavbě k poškození či zrušení stávajících monitorovacích objektů, zajisti jejich náhradu v rámci sítě monitorovacích vrtů -ve spolupráci s příslušnými městskými částmi udržovat kontakt s obyvatelstvem a bezodkladně řešit případné připomínky, náměty, stížnosti obyvatelstva -před prováděním zemních prací poučit příslušné osoby o postupu ve vztahu k archeologickým nálezům -v průběhu zemních prací umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu -zajistit realizaci vegetačních úprav -zajistit rekultivaci ploch postižených stavbou -ke kolaudačnímu řízení předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby 8 /20

9 z vyjádření E-ON, F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, č.j. B6941-Z ze dne v OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle 46 odst.8 zákona č.458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodových zařízení je zakázáno pod písmeny: o c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob o d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a vyznačení viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se o místa křížení, souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopu apod. tak, aby pracovníci byli na staveništi trvale informováni o hranicích OP. objednání přesného vytýčení trasy kabelu provádění zemních prací v OP kabelu ručním nářadím bez použití mechanismů vhodné zabezpečení obnaženého kabelu kontrola křižovatek a souběhů před zásypem výkopu za účasti zástupce ECZR, včetně zápisu do stavebního či montážního deníku po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám v OP je zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka zařízení či umisťovat konstrukce či jiná zařízení, uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět zemní práce, nechávat růst porosty u NV nad výšku 3 m, u PV je zakázáno přejíždět vedení mechanizmy o hmotnosti nad 6t způsob provedení souběhů a křížení stavby s rozvodovým zařízením musí odpovídat příslušným ČSN stavební činnost v OP bude konzultována s příslušnou RS veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kv a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednat 25 kal. dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kv je nutno provádět ze beznapěťového stavu vedení a vypnutí se požaduje objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na tel. č z vyjádření Maxprogres telco s.r.o., Traťová 1, Brno, č.j. BM ze dne dnů před zahájením výkopových prací vyzve stavebník formou objednávky zástupce společnosti k vytýčení našich sítí, v zápise o vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti MAXPROGRES telco s.r.o., -během výstavyb bude respektováno ustanovení par.101 a 102 zákona č.127/2005 Sb., o Elektronických komunikacích -při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN výkopové práce v ochranném pásmu budou prováděny ručně -pokud dojde při stavbě k odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození -před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení 9 /20

10 -v případě neoprávněného zásahu nebo narušení podzemního komunikačního vedení bude postupováno ve věci náhrady vzniklých škod v souladu s platnými právními předpisy a normami z vyjádření RWE, Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, č.j ze dne železniční trať -práce na železničním spodku a svršku v ochranném pásmu VTL plynovodu provádět ručně -v místech existence VTL plynovodu železniční trať nerozšiřovat -pracovníky provádějící činnost v blízkosti VTL plynovodu prokazatelně seznámit s trasou VTL plynovodu a s umístněním nadzemních plynárenských zařízení -zaměřit hloubku uložení VTL plynovodu pod železniční tratí kabel VN, NN -nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3m -kabel se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do korýtka v délce 2m od plynovodu na obě strany -nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4m sdělovací kabel -stejné podmínky jako u kabelů NN a VN -nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 2m -nad kabel v místech styku s VTL plynovodem umístit výstražnou folii protihlukové stěny -protihlukové stěny situovat v souběhu s VTL plynovodem mimo ochranné pásmo VTL plynovodu -v případě, že nelze dodržet vzdálenost při souběhu PHO s VTL plynovodem 4m od plynovodu-souhlas se vzdáleností minimálně 2m od VTL plynovodu při souběhu a to na nezbytně nutnou délku stěny podél plynovodu -PHO umístnit tak, aby nekřížily VTL plynovod propustky -nové propustky situovat mimo ochranné pásmo VTL plynovodu -za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení -stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. -před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení -bude dodržena mj. ČSN , TPG tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů -pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami -při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenských zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí -odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození -v případě použití bezvýkopových technologií bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení -neprodleně oznámit poškození plynárenského zařízení -před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení a kontrola plynárenských zařízení -plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN ,TPG , TPG neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení -poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti 10 /20

11 -zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenských zařízení -bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení -při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení z vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR Čerčanská 12, Praha, č.j. 5666/ ze dne a č.j. 2722/ ze dne silnice I/42 bude v průběhu stavby využívána v souladu se silničním zákonem -stavba bude realizována na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace I/42 VMO -respektovány podmínky ŘSD ČR, Závod Brno č.j. 2722/ ze dne s realizací stavby je možno uvažovat pouze v letních měsících -je třeba počítat s odklonem kamionové dopravy již od dálnic v okolí Brna -lešení s krycí plachtou bude postaveno, tak aby nemohlo dojít k jeho kontaktu se silniční dopravou -tryskání povrchu betonu z důvodu sanace betonových ploch není v tomto případě vhodné vodním paprskem, ale nahradit jej suchým tryskáním -montáž konzol pro PHS na konstrukci mostu se bude provádět v prostoru vyloučených jízdních pruhů -před zahájením stavebních prací a po ukončení stavby bude provedena pasportizace, zjištěná poškození budou odstraněna na náklady investora z vyjádření Teplárna Brno a.s., Okružní 25, Brno, č.j. T503/14/T344/TR ze dne budou respektována ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění -akce bude koordinována se stávající i v současné době realizovanou sítí TB -budou dodržena ustanovení ČSN Veškeré kabely v místě křížení s tepelnou sítí budou uloženy do samonosných chrániček s přesahem 1m na každou stranu do ochranného pásma -zachovat podchod pod železnicí, ve kterém je uložen horkovod TB -zahájení prací bude oznámeno TB min 7 dnů předem -výkopové práce budou prováděny obezřetně, bez použití mechanizmů, ručně.případné poškození neprodleně oznámit TB -staveništní doprava pod nezpevněnými komunikacemi bude řešena tak, aby nebylo zařízení přetěžováno svislým tlakem z vyjádření TSBa.s., Barvířská 5, Brno, č.j st-550/14 ze dne a č.j Min- 114/14 ze dne při vjíždění mechanizmů mimo veřejné komunikace se požaduje vytýčit kabely VO a na komunikaci s pojížděnými kabely položit silniční panely -před zahájením prací přizvat 14 dní předem pracovníka TSB a.s. na předání staveniště, po ukončení stavby opět přizvat technika TSB a.s., ke zpětnému převzetí zařízení VO -zahájení prací oznámeno správci VO písemně -investor ručí za stabilitu stožárových základů a tím za svislost stožáru VO ve vymezeném rozsahu staveniště po dobu 1,5 roku -veškerá poškození budou odstraněna na náklady investora -jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO oznámit na dispečink TSB -přizvat ke kolaudačnímu řízení z vyjádření Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Hybešova 254/16, Brno, č.j. 220/11732/2014/Če ze dne před zahájením prací informovat vodárenský provoz Brněnských vodáren a kanalizací a.s., o započetí stavebních prací -přizvat technika z vodárenského provozu ke všem manipulacím na stávající vodovodní síti z vyjádření ČD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3, č.j. 9595/2013 ze dne stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi a zajistí 11 /20

12 -aby SO a PS v majetku SŽDC v dalším stupni PD byly zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008Sb. a upřesněná směrnicí SŽDC 11/2006 -písemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem -před zahájením zemních prací vytýčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi -seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení -upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci -upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků -zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení proti poškození, zcizení a řádného zajištění výkopů -odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací -aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách a vyzvala ČD Telematika k provedení kontroly před zakrytím kabelu -nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům -při křížení, soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN při provádění zemních prací byla dodržena ČSN , ČSN a ČSN ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení -ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření -aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb.,zákona 266/1994 SB., a zákona 183/2006 SB. -provedení prací na telekomunikačním vedení organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení -vyřešení věcných břemen -nutné ověření výškového umístnění vedení ručně kopanými sondami z vyjádření Telefonica a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, č.j /14 ze dne stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností se řídit platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2. Ochranné pásmo podzemního telekomunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení -při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavební, nebo jím pověření třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí -pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností z vyjádření UPC ČR s.r.o., Závišova 5, Praha 4, č.j /Z/CM ze dne dodržení všeobecných podmínek ochrany VVKS společnosti UPC 21. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby: - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu, - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu. 12 /20

13 22. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6-ti měsíců. 23. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle 122 stavebního zákona a podle 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 24. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník: doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům osvědčení o bezpečnosti, zpracovaném nezávislým posuzovatelem podle nařízení (ES) 352/2009 ze dne 24.dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES. ověření způsobilosti k užívání nově budované nebo modernizované dráhy železniční, která se stane součástí evropského železničního systému. 25. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2016, včetně zkušebního provozu. Účastníci řízení: podle 109 písm.a) stavebního zákona stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha Nové Město podle 109 písm.b), c), d) stavebního zákona vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jeho práva prováděním stavby přímo dotčena: České dráhy, a.s., Nábř. L.Svobody 1222, Praha 1 Dopravní podnik města Brno, a.s., Hlínky 151, Brno Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno 2 Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, Brno E-ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice Maxprogres telco, s.r.o., Traťová 1, Brno RWE Distribuční sližby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 TSB a.s., Barvířská 5, Brno Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, Brno ČD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3 GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, Praha3 UPS ČR, s.r.o., Závišová 5, Praha4 Cementárna Maloměřice, s.r.o., Slaměníková 23b, Brno Moliš Stanislav, Palackého tř. 2622/123, Brno-Královo Pole Dobrovolná Božena, Selská 14/57a, Brno-Maloměřice Fojtíková Marie, Žitná 1479/13, Brno-Řečkovice Kellner František, nám. Svornosti 2387/2, Brno-Žabovřesky Kellner Josef, Selská 14/57a, Brno Maloměřice Marková Victorie, Heyrovského 594/10, Brno-Bystrc ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2 podle 109 písm.e), f) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: k.ú. Židenice: pozemky par.č. 5883/5, 5883/6, 5900, 5899, 5898, 5896, 5894, 5892, 5890, 5885/1, 6064, 6063, 6405, 6060, 6061, 6059, 6069, 6067, 6066, 6065, 6319, 6404, 6403, 6402/1, 6462/1, 6463/1, 6464/1, 6465/1, 6466/1, 6468/1, 6469/1, 6470/1, 6476/1, st.6473/1, st.6474/1, st.6475/1, 6480/1, 6376, 6506/1, 6506/11, 13 /20

14 943, 8390/3, 6525/2, 6525/5, 6525/1, 6526, 6591/68, 6591/1, 6591/71, st.6591/57, st.6591/61, 6591/69, 6591/62, 6595/1, 6595/7, 8390/35, 8390/38, 8390/1, 8390/13, 6614/2, 6597/1, 7502/1, st.7510/10, st.7510/2, 5884/6, 5884/8, 5884/2, 5884/5, 5884/3, 5884/7, st.5884/15, 5879/1, 5873/2 k.ú. Maloměřice: pozemky parc.č. 1901/5, 1901/20, 1900/16, 1900/15, 1900/1, 1900/19, 1901/16, 1901/13, 1902/4, 1902/1, 1897/32, 1903/1, 1897/8, 2104/3, 2111, 2092/1, 2112/7, st.1903/8, st.1903/7, st.2114/1, 2115, 2117/2, 1903/10, 2118/16, 1903/2, 2118/2, 2118/1, 2118/9, 2118/20, 2118/19, 1903/3, st.1903/4, 2118/12, st.2118/13, 1903/5, st.1903/9, st.2118/21, 1903/6, 2118/18, 2234/36, 2234/35, 2234/33, 2234/32, 2234/50, 2234/49, 2234/48, 2234/47, 2234/46, 2234/46, 2234/45, 2234/41, 2234/40, 2234/39, 2234/37, 2236/1, 2236/3, 2235/3, st.2235/2, 2235/1, st.2236/2, 2237, 2241, 2242/2, 2242/1, 2481/2, st.2481/1, 2480/10, st.2243, 2245, 2393/7, 2480/11, 2480/36, 2483/1, 2483/2, 2485/1, 2485/2, 2485/3, 2480/60, 2480/18, 2480/58, 2480/59, 2480/61, 2487/2, 2488, 2490, 2532/11, 2532/10, 2532/1, 2532/9, 2532/8, 2532/7, 2532/6, 2532/5, 1897/64, 2532/4, 2532/3, 2532/2, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538/1, 2538/2, 2539/1, 2540/70, 2540/192, 2540/191, 2540/190, 2540/189, 2540/188, 2540/187, 2540/186, 2540/185, 2540/184, 2540/183, 2540/182, 2540/181, 2540/180, 2540/179, 2540/178, 2540/177, 2540/176, 2540/175, 2540/174, 2541/14, 2541/13, 2540/197, 2540/196, 2540/195, 2540/194, 2540/193, 2540/67, 2540/198, 2540/153, 2540/4, 2540/120, 2540/121, 2540/123, 2540/122, 2540/124, 2540/125, 2540/126, 2540/127, 2540/128, 2540/129, 2540/130, 2540/131, 2540/132, 2542/4, 2542/13, 2540/133, 2540/134, 2540/135, 2450/155, 2540/136, 2540/151, 2540/137, 2540/138, 2540/139, 2540/140, 2540/152, 2540/141, 2540/142, 2540/143, 2540/144, 2540/154, 2540/145, 2540/146, 2540/147, 2540/148,2540/149, 2540/150, 2540/64, 2540/65, 2548/2, 2548/1, 2549, 1897/62, 1895/9, 1895/3, 1893/3, 1893/2, 1893/1, 1895/4, 1895/10, 1895/11, 1894/3, 1894/1, 1894/4, 1892/2, 1895/1, 2703, 1897/50, 554/3, 1828/4, 1819/14, 1819/12, st.1897/69, 1824/8, 1819/109, 1819/88, st.1897/70, st.1897/71, 1897/72, 1819/90, 1819/33, 1819/107, 1819/104, 1819/101, 1819/100, 1819/102, 1819/103, 1819/44, st.1820/1, 1820/6, 1809/16, 1809/4, 1808/45, 1809/3, 1809/2, 1809/12, 1808/26, 1806/4, 1806/1, 1806/5, 1806/3, 1805/23, 1805/16, 1805/13, 1805/1, 1805/21, st.1805/17, 1804, 1802/1, 1802/7, st.1796/1, st.1802/6, 1805/22, 1803, 1636/102, 1800/1, st.1796/4, st.1796/5, st.1796/6, st.1796/7, st.1796/8, st.1796/9, st.1796/10, st.1796/11, st.1796/12, st.1796/13, st.1796/14, st.1796/2, st.1796/3, st.1796/15, st.1797/8, st.1797/9, st.1795/1, st.1795/2, st.1795/3, st.1795/4, st.1795/5, st.1795/6, st.1795/7, st.1795/8, st.1795/9, st.1795/10, st.1795/11, st.1795/12, st.1795/13, st.1795/14, st.1795/15, st.1795/16, st.1795/17, st.1795/18, st.1795/19, st.1795/20, st.1795/21, st.1795/22, st.1795/23, st.1795/24, st.1797/2, st.1797/3, st.1797/4, st.1797/5, st.1797/6, st.1797/7, st.1794/1, st.1794/2, st.1794/3, st.1794/4, st.1794/5, st.1794/6, st.1794/7, st.1794/8, st.1794/9, st.1794/10, st.1794/11, st.1794/12, st.1794/13, st.1794/14, st.1797/10, st.1797/11, 1799/1, 1798, 1793, 1754, 1750, 1747/1, st.1746/4, 1740, 1738, 1737, 1735/1, 1732/1, st.1732/2, 1731/1, 1731/3, 1729, st.1727, 1726, 1724, st.1722, 1721, 1720, 1718/1, 1717, 1715, 1714, 1713, 1711, 1712/1, st.1712/2, st.1711, st.1713, st.1714, st.1715, st.1716, st.1718/3, 1718/1, st.1718/2, st.1719, 1721, st.1723, st.1725, st.1727, 1728/1, st.1730, 2591/4, st.1632, st.1630, st.1628, st.1626, st.1624, st.1622, st.1620, st.1618, st.1615, 1616, st.1614, st.1516/15, 1516/1, 1516/12, 1517/3, 1518/4, 1518/6, 1518/3, 1518/5, 1518/1, 1518/2, 1520/1, st.1515/1, 1515/4, 1427/1, 1473/1, 1476/2, 1478/3, st.1478/2, 1480/2, 1482, 1474, 1476/2, 1478/3, 1478/2, 1480/2, 1482, 1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1494, 1496, 1498, 1500, 1502, 1404, 1506, 1508, 1510, 1512, 1514, 1427/1, st.1897/47, 1897/32, st.1902/3, st.1902/2, st.1897/121, st.1897/120, 1897/110, st.1897/108, st.1897/122, st.1897/123, st.1897/124, st.1897/78, st.1897/58, st.1897/57, st.1897/51, st.1897/59, st.1897/53, st.1897/52, st.1897/41, st.1897/80, st.1897/48, st.1897/109, st.1897/54, st.1897/55, st.1897/56, st.1897/76, st.1897/77, 1897/66, st.2695, st.2694, st.2696, st.2697, st.2698, st.2699, st.2700, st.2701, st.2702, st.2703, st.1897/45, st.1897/6, st.1897/7, st.1897/8, st.1897/9, st.1897/10, st.1897/11, st.1897/12, st.1897/13, st.1897/14, st.1897/15, st.1897/16, st.1897/17, st.1897/18, st.1897/19, st.1897/20, st.1897/21, st.1897/28, st.1897/27, st.1897/26, st.1897/25, 1899 k.ú. Zábrdovice: pozemky parc.č. 1138/1, st.1133/7, 1133/4, 1130/1, 1125/1, st.5884/2, 5884/3, st.5884/5, st.5884/7, 5884/8, 5884/15 Výrok o námitkách účastníků: Námitky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny. 14 /20

15 O důvodnění Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha- Nové Město. organizační jednotka: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova /1, Olomouc, IČ: podal dne 15. srpna 2014 žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Úřadem městské části města Brna, Brno Maloměřice a Obřany, č.j. McBMOb/04072/14 ze dne 11. srpna Drážní úřad oznámil zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou pod č.j. DUCR-49579/14/Vb ze dne 2.září 2014.Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Drážního úřadu, Úřadu městské části města Brna, Brno Maloměřice a Obřany, Úřadu městské části města Brna, Brno-Židenice a elektronické úřední desce Drážního úřadu, která je rozhodující pro běh lhůty v termínu od 3. září 2014 do 17. září Na základě oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou ze dne 2. září 2014 podali námitky, připomínky a návrhy občané bydlící na ulici Babická v Brně Maloměřicích (dále jen navrhovatelé ) k stavební části Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice Brno Židenice. Navrhovatelé nejsou účastníci stavebního řízení, nicméně Drážní úřad tyto námitky, připomínky i návrhy projednal se stavebníkem. Dne 30.září 2014 stavebník doručil na Drážní úřad stanovisko k námitkám a připomínkám navrhovatelů. I.)Námitky, připomínky a návrhy občanů bydlících na ulici Babická v Brně Maloměřicích k stavební části Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice(včetně) Brno Židenice(mimo) k Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou (ze dne ) a)protihlukové objekty: protihluková stěna nebude v místě, kde je hlukem ulice nejvíce zatížena, a to v úseku od mostu přes Svitavu k parcele vedle domu č.31 na ulici Babická. b)vegetační úpravy a náhradní výsadba: stávající vegetace na straně směrem k železničním kolejím bude v podstatě odstraněna a po ukončení stavebních prací bude provedena náhradní výsadba II) Návrhy a doporučení 1)nejprve provést úpravu kolejového svršku a spodku, včetně jejich protihlukové úpravy zejména v úseku od mostu přes Svitavu k ulici Babická. 2)znovu provést měření hluku v celém prostoru ulice Babická, nikoliv pouze na jednom místě (jak bylo ve skutečnosti provedeno), a objektivizovat tak hlukovou mapu údolí v prostoru ulice Babická. Výsledky měření pak vyhodnotit z hlediska konfigurace údolí a možných interferencí. Teprve potom rozhodnout buď o postavení a výšce protihlukové stěny, nebo pouze o výsadbě keřů a stromů, místo protihlukové stěny 3)pokud z objektivních důvodů (vedení plynovodu, blízkost tunelu, kolejí a mostu přes Svitavu) nebude možno v prostoru u domů č. 35 a 37 na konci ulice Babická snížit intenzitu hluku, pak v těchto domech realizovat protihlukové úpravy oken a dveří 4)s velkou opatrností přistoupit k odstraňování stávající vegetace podél ulice Babická a jen v co nejmenší míře 5)celou stavbu provádět nikoli vrchnostensky, ale citlivě a opatrně s ohledem na širokou veřejnost 6)občané z ulice Babická rozhodně preferují, aby podél ulice byla provedena výsadba stromů a keřů, a nikoliv výstavba betonové protihlukové stěny, o jejíž účinnosti mají velké pochybnosti I) a)námitka navrhovatelů týkající se protihlukových objektů v úseku ulice Babická není předmětem stavebního řízení. Bylo vydáno územní rozhodnutí, kterým mimo jiné byla umístěna i protihluková stěna. Proti vydanému rozhodnutí nebylo využito právo odvolání. 15 /20

16 I) b) Námitka navrhovatelů na vegetační úpravy a náhradní výsadby je řešena rozhodnutím o povolení kácení dřevin, vydané Úřadem městské části města Brna, Brno-Maloměřice a Obřany, č.j. McBMOb/03788/14/ozp/Kri ze dne s nabytím právní moci K jednotlivým návrhům a doporučením navrhovatelů: Ad 1) Kolejové úpravy dle návrhu a doporučení by znamenalo rozšíření náplně stavby, kolejové úpravy budou provedeny pouze od vjezdového zhlaví směrem do Brna. Do úseku trati od mostu přes řeku Svitavu k tomuto zhlaví stavba nezasahuje. Ad 2) Krajská hygienická stanice se sídlem v Brně jako dotčený orgán a orgán veřejné ochrany zdraví ve svém závazném stanovisku č.j. KHSJM27613/2014/BM/HOK ze dne 31.července předkládá postup měření v daných fázích. K opodstatnění výstavby PHS vychází ze zpracované akustické studie již byla posouzena a odsouhlasena při územním řízení. Stávající zeleň (stromy a keře), navíc opadavých, v šířce několika metrů není opatřením pro snížení hlukové zátěže. Ad 3), 6) Požadavek na realizování protihlukových úprav oken a dveří na objektech domů nechráněných PHS (č.35 a 37), je oprávněný a je součástí stavby, podmínka je uvedena ve výrokové části stavebního povolení pod bodem 20. Ze vstupních podkladů vychází požadavek vybudovat PHS k ochraně zdraví obyvatelstva a dotčený orgán (KHS) toto potvrdil ve výše uvedeném závazném stanovisku. Ad 4), 5) Lze akceptovat požadavek na maximální možné zachování vegetace. Z předložené projektové dokumentace a rozhodnutí nevyplývá, že by stavba měla být realizována bezohledně k okolí. Na realizaci stavby dohlíží jak technický dozor investora, tak i orgány státní správy a příslušné obce, což potvrzují i kladná závazná stanoviska dotčených orgánů. Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: Smlouvu o právu provést stavbu, Cementárna Maloměřice, uzavřená dne Smlouvu o právu provést stavbu, Moliš Stanislav, uzavřená dne Smlouvu o právu provést stavbu, Dobrovolná Božena, uzavřená dne Smlouvu o právu provést stavbu, Fojtíková Marie, uzavřená dne Smlouvu o právu provést stavbu, Kellner František, uzavřená dne Smlouvu o právu provést stavbu, Kellner Josef, uzavřená dne Smlouvu o právu provést stavbu, Marková Viktorie, uzavřená dne Smlouvu o právu provést stavbu, České dráhy a.s., uzavřená dne Smlouvu o právu provést stavbu, ÚZSVM, uzavřená dne Smlouvu o právu provést stavbu, Dopravní podnik města Brna a.s., uzavřená dne Nájemní smlouvu, Statutární město Brno, uzavřena Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, Statutární město Brno, uzavřené dne Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, Statutární město Brno, uzavřené dne Kupní smlouvu, Ing. Gvoždík František, RNDr. Konečný František, Konečný Michal, Konečný Vladimír, uzavřená dne Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č , E.ON Česká republika, s.r.o., uzavřená dne Smlouvu o krátkodobém připojení,e.on Česká republika, s.r.o., uzavřená dne Vyjádření MMB odbor dopravy, č.j. MMB/ /2014 ze dne Prohlášení o shodě notifikovanou osobou-vúž a.s. Certifikát Územní rozhodnutí- Úřad městské části Brno-Maloměřice a Obřany, č.j. McBMOb/03007/14 ze dne Hasičský záchranný sbor JmK, č.j.hsbm /1-opst-2014 ze dne Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně, č.j. KHSJM27613/2014/BM/HOK ze dne Krajský úřad JmK, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. JMK 71892/2014 ze dne , č.j. JMK 61952/2014 ze dne a č.j. JMK 66270/2014 ze dne Krajský úřad JmK, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. JMK 71895/2014 ze dne /20

17 Krajský úřad JmK, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. JMK 55888/2014 ze dne Magistrát města Brna koordinované závazné stanovisko, č.j. OUPR/K/14/0349/Lep ze dne Magistrát města Brna, odbor investiční, č.j. MMB/ /2014 ze dne Magistrát města Brna, vodního a lesního hospodářství a zemědělství, č.j. MMB/336022/2014 ze dne Magistrát města Brna, odbor majetkový, č.j. MMB/ /2014 ze dne Magistrát města Brna, odbor dopravy, č.j. MMB/224173/2014 ze dne Magistrát města Brna, schválení havarijního plánu Úřad městské části města Brna, Brno-Maloměřice a Obřany, koordinované závazné stanovisko, č.j. McBMOb/03488/14 ze dne Úřad městské části města Brna, Brno-Maloměřice a Obřany, souhlas 15, č.j. McBMOb/03754/14 ze dne Úřad městské části města Brna, Brno-Maloměřice a Obřany, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. McBMOb/03435/2014/Kri ze dne Úřad městské části města Brna, Brno-Maloměřice a Obřany, rozhodnutí o povolení kácení mimolesní zeleně, č.j. McBMOb/03788/14/ozp/Kri ze dne Úřad městské části města Brna, Brno-Židenice, koordinované stanovisko, č.j. BZID08753/14/OVUP/SOCM ze dne Úřad městské části města Brna, Brno-Židenice,potvrzení souladu povodňového plánu, č.j. BZID09017/14/ÚT/LAJM ze dne Úřad městské části města Brna, Brno-Židenice, rozhodnutí o povolení kácení mimolesní zeleně, č.j. BZID11004/14/Pam ze dne NIPI, o.p.s., č.j ze dne Ministerstvo obrany ČR AHSNM, č.j / OÚZ-BR ze dne Povodí Moravy, s.p., č.j. PM030754/ /Fi ze dne a č.j. PM028598/ /To ze dne Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, č.j. KRPB /ČJ DP-SKO ze dne a KRPB /ČJ DP-SED ze dne Ministerstvo životního prostředí, stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí, č.j. 7853/ENV/710/05/JP ze dne Brněnské komunikace a.s., č.j Hav-M316/14 ze dne a č.j Hav-M142/14 ze dne a č.j Hav-M227/14 ze dne a č.j Hav-M83/14 ze dne Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., č.j. 722/014516/2014/Ešk ze dne a č.j. 310/013695/2014/Rho ze dne a č. j. 721/007603/2014/PDv ze dne a č.j. 220/11732/2014/Če ze dne a č.j. 723/005753/2014/JPO ze dne ČD Telematika a.s., ze dne , č.j. 9595/2013 ze dne České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Brno, č.j. 5220/06/2014-Ka ze dne a č.j /03/2014-Čer ze dne České dráhy, a.s. Souhrnné stanovisko GŘ ČD,a.s., č.j. 1022/2014-O3 ze dne České dráhy, a.s. Regionální správa majetku, č.j. 1758/14-RSMBRNO ze dne a č.j. 0588/14-RSMBRNO ze dne Dopravní podnik města Brna, a.s., č.j /2014/5040 ze dne a č.j. 2907/2014/5040 ze dne E.ON ČR, s.r.o., č.j. B6941-Z ze dne GTS Czech, s.r.o., ze dne a č.j ze dne Maxprogres, s.r.o., č.j. BM ze dne RWE Distribuční služby, s.r.o., č.j ze dne a č.j ze dne Ředitelství silnic a dálnic ČR-Závod Brno, č.j. 5666/ ze dne a č.j. 1899/ ze dne Správa a údržba silnic JmK, p.o., č.j. 4357/2014 ze dne Teplárny Brno, a.s. č.j. T503/14/T344/TR ze dne Telefonica CR, a.s. č.j. POS /14zpr ze dne a č.j /14 ze dne /20

18 Technické sítě Brno, a.s., č.j st-550/14 ze dne a č.j Min-114/14 ze dne ČEPS a.s. č.j. 084/BRN/228/14/16530/Za ze dne České radiokomunikace, a.s.č.j. UPTS/OS/100657/2014 ze dne Dial Telecom, ze dne NET4GAS, s.r.o. č.j.3222/13/ovp/n ze dne Řízení letového provozu ČR, s.p. č.j. DRSL/2970/14 ze dne SITEL, spol, s.r.o., č.j ze dne SMART Comp, a.s. č.j. V-170/2014/MJ ze dne TeliaSonera international Carriee CR, a.s. č.j ze dne UPC ČR, a.s. č.j /Z/CM ze dne a projektová dokumentace, vypracovaná firmou MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, Olomouc, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Ladislav Dorazil č. ČKAIT Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle 109 stavebního zákona. Drážní úřad oznámil zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou. Před vydáním stavebního povolení Drážní úřad umožnil podle 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí opatřením č.j. DUCR-55495/14/Vb. Ministerstvo životního prostředí sděluje, že záměr Brno Maloměřice Brno Židenice byla vyjmuta z dokumentace Přestavba železničního uzlu Brno studie souboru staveb. Tento záměr byl posouzen v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen proces EIA ) s vydaným souhlasným stanoviskem k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen stanovisko EIA ) ze dne pod č.j. 7853/ENV/710/05/JP. MŽP dopisem ze dne pod č.j /ENV/13 konstatovalo, že stanovisko EIA je využitelné pro vyčleněnou dílčí stavbu úseku Brno Maloměřice Brno Židenice. Předmětné stanovisko EIA je platným odborným podkladem v povolujících řízeních k předmětnému záměru. Úřad městské části města Brna, Brno Maloměřice a Obřany, odbor životního prostředí a zemědělství, povolil rozhodnutím č.j. McBMOb/03788/14/ozp/Kri ze dne 1. září 2014 asanaci keřových porostů v k.ú. Brno-Maloměřice v rozsahu 5690 m2 a asanaci 11 ks dřevin, které brání realizaci stavby. Úřad městské části města Brna, Brno-Židenice, odbor výstavby a územního plánování, referát dopravy a životního prostředí, povolil rozhodnutím č.j. BZID 11004/14/OVUP/SOCM ze dne 8. září 2014 kácení 1 ks topolu, 690 m2 souvislé keřové plochy. Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, ve svým vyjádření sděluje, že v průběhu stavby bude docházet k čerpání podzemní vody za účelem snižování její hladiny, proto je třeba v dostatečném předstihu požádat vodoprávní úřad o povolení k nakládání s podzemními vodami dle ust. 8 vodního zákona. Stavební záměr se nachází v ochranném pásmu silnice I.třídy, souhlas pro provádění stavby povolil rozhodnutím Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy pod č.j. JMK 61952/2014, rovněž byl vydán souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy E.ON s.r.o., č.j. B6941- Z a souhlas s činností v ochranném pásmu plynárenského zařízení RWE č.j , souhlas s vydáním stavebního povolení Brněnskými vodárny a kanalizacemi a.s., č.j. 722/014516/2014/EŠk. Souhlasům, závazným stanoviskům dotčených orgánů a vyjádřením účastníků řízení Drážní úřad vyhověl v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. P o učení o o d v o l á n í Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle 81 odst.1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební-oblast Olomouc, Nerudova 1, Olomouc. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle 82 odst.1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník 18 /20

19 potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka. Otisk úředního razítka zp. Ing. Dana Komárková za vedoucího oblasti Olomouc Informace pro stavebníka: Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši ,- Kč. Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto: Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. Drážní úřad, Nerudova 1, Olomouc zde, zveřejnění na (elektronická úřední deska) podle 25 odst.2 správního řádu Úřad městské části města Brna, Brno Maloměřice a Obřany, Selská 66, Brno Úřad městské části města Brna, Brno Židenice, Gajdošova 7, Brno Vyvěšeno dne:.sejmuto dne: razítko Podpis:.. Rozdělovník: Účastníci řízení: Stavebník - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha Nové Město, organizační jednotka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc 19 /20

20 podle 109 písm.b), c), d) stavebního zákona podle 109 písm.e), f) stavebního zákona Dotčené orgány: Úřad městské části města Brna, Brno Maloměřice a Obřany, Selská 66, Brno Úřad městské části města Brna, Brno Židenice, Gajdošova 7, Brno Krajský úřad JmK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Magistrát města Brno, Kounicova 67, Brno Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, Brno Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábková 4, Brno Policie ČR, Kounicova 24, Brno Ministerstvo obrany ČR, Svatoplukova 84, Brno-Židenice 20 /20

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux006hg3t* CRDUX006HG3T DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0592/13-9/Vb V Olomouci dne 20. listopadu 2013 Č. j.: DUCR-64403/13/Vb Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux00912bs* CRDUX00912BS DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-14/Vs V Olomouci dne 14. září 2015 Č. j.: DUCR-53720/15/Vs Telefon: +420

Více

R O Z H O D N U T Í. Kabely DPMB-ul. Kounicova, úsek Šumavská Zahradníkova

R O Z H O D N U T Í. Kabely DPMB-ul. Kounicova, úsek Šumavská Zahradníkova *crdux003v1ek* CRDUX003V1EK DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0906/11-5/Os V Olomouci dne 15. února 2012 Č. j.: DUCR-3729/12/Os Telefon: +4209727 41315 (linka 220) Oprávněná

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux003tyun* CRDUX003TYUN DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0627/11-10/Tm V Olomouci dne 16. ledna 2012 Č. j.: DUCR-2266/12/Tm Telefon: +4209727 41315

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Č.j.: MUBR 58885/2015 Břeclav dne 4. listopadu 2015 Sp.zn.: MUBR-S

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0059btj* CRDUX0059BTJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck V Praze dne 14. ledna 2013 Č. j.: DUCR-2327/13/Ck Telefon: +420 972 241

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1996/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 17.8.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

01-21-03 ŽST 495,544 SO 01-31-01 ŽST

01-21-03 ŽST 495,544 SO 01-31-01 ŽST *crdux0082fj9* CRDUX0082FJ9 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0627/14-9/Ce V Praze dne 2. února 2015 Č. j.: DUCR-815/15/Ce Telefon: 602 668 914 Oprávněná

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2884/2009-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.2.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux008v9qz* CRDUX008V9QZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-6/Vs V Olomouci dne 4. srpna 2015 Č. j.: DUCR-44691/15/Vs Telefon: +420 972

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Stránka č. 1 z 6 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Č.j.: 5/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada

Více

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice VAŠE ZN.: DATUM: 16.12.2015 NAŠE ZN.: č.j. MI/31452/2015/KREE SP.ZN.: S-MI/23141/2015/KREE ROZHODNUTÍ Moravské

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2011-3026/PJ Rousínov, dne 11. května 2012 Sp. zn.: 2400/2011-498/PJ

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2679/2012/Ka Č. J.: 3606/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux001u3n8* CRDUX001U3N8 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0296/10-2/Kp V Olomouci dne 22. června 2010 Č. j.: DUCR-31775/10/Kp Telefon: +4209727

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1421/2011-4-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 2.12.2011 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux007kzl2* CRDUX007KZL2 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0526/14-3/Vb V Olomouci dne 2. září 2014 Č. j.: DUCR-49579/14/Vb Telefon: +420 972 741 315

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux001v7xp* CRDUX001V7XP DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0389/10-5/Co V Praze dne 1. července 2010 Č. j.: DUCR-33612/10/Co Telefon: +420 724

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux002w3pr* CRDUX002W3PR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0199/11-7/To V Olomouci dne 10. května 2011 Č. j.: DUCR-21234/11/To Telefon: +4209727

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1044/2014/Ne Čj.: SÚ-9997/2014-NEJS-836/75 Vyřizuje: Nejedlová, tel. 483 333 945, e-mail:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/16601/11/OSVO/Ma Č.J.: MK/5495/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Macek TEL.: 541422313 E-MAIL: macek@radnice.kurim.cz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA Stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA Stavební sekce - oblast Praha *crdux005gt8f* CRDUX005GT8F DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA Stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0048/13-6/Pl V Praze dne 13. března 2013 Č. j.: DUCR-12795/13/Pl Telefon: +420 972 241

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. VYST-Dr/2/2009 Článek 1. Smluvní strany 1.1 Správní orgán : Městský úřad Žebrák Stavební úřad Žebrák adresa: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 3464/2010-3-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.1.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN odbor rozvoje a investic oddělení investic pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín Č.j.: MUHOCJ 83456/2011 Datum:2011-08-25 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský úřad

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/116128/2013/EŠ Č. J.: MmM/055519/2014/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3696/2015/Bi Č. J.: 4791/2015 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547 427 416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

*CRDUX000X5MD* CRDUX000X5MD

*CRDUX000X5MD* CRDUX000X5MD *CRDUX000X5MD* CRDUX000X5MD DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77258 OLOMOUC, 77258 OLOMOUC oblast Olomouc sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0406/09-11/Ds V Olomouci dne 23.září 2009 Č. j.: DUCR-43185/09/Ds Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 15. června 2011 odbor DOPRAVY, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j. MěUKM 042142/2011

Více

Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 39 Brno

Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 39 Brno Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 39 Brno Č.j. 10022/12/2300/1354/To Brno 23.10.2012 Vyřizuje: Bc. Jaroslav Tošovský, telefonní č.:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 046 Ve Vimperku dne: 22.8.2008 VÚP 328.3-1230/1677/08 VJ-21 Vojtěch Janoušek

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 2195/2012-Jan VUP 12189/12-JAN Marie Janoušková 388 459 056 DATUM:

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Číslo jednací: 2807/10/Výst/F V Náměšti nad Oslavou dne 1. září 2010 Spisová značka:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad 468 61 Desná v J.h., Desná II, Krkonošská 318, Tel. 483 337 943-4, Fax. 483 337 953, e-mail su@mesto-desna.cz Č.j. : MUDESNA/3001/2012/384/SU v Desné dne : 4.3.2013 Vyřizuje

Více

*CRDUX001H634* CRDUX001H634

*CRDUX001H634* CRDUX001H634 *CRDUX001H634* CRDUX001H634 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0035/10-5/Km V Olomouci dne 11. března 2010 Č. j.: DUCR-12678/10/Km Telefon: 602668934

Více

*CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7

*CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7 *CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0341/09-8/Su V Praze dne 5.8.2009 Č. j.: DUCR-35717/09/Su Telefon: 602668956 Oprávněná úřední

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux00275hi* CRDUX00275HI DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0333/10-9/To V Olomouci dne 12. října 2010 Č. j.: DUCR-50840/10/To Telefon: +4209727

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. rozhodnutím o umístění stavby.

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. rozhodnutím o umístění stavby. Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 23.2.2010 VÚP 5783/10-231/10-HAN-328.3 Ladislav

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4358/2012/Ka Č. J.: 5307/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ Čj.: 30-1259a/08-DÚ/Sg Plzeň 16. dubna 2009 Oprávněná úřední osoba: Ing. Karel Souček, tel. 972 524 098-linka 228 mobil: 602 669

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI10901/2014-7 tel/fax:

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-4213/2010-608/HH Rousínov, dne 30. srpna 2010 Oprávněná úřední

Více

NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC

NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC *CRDUX000LRKP* CRDUX000LRKP DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce, oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0112/09-9/Ty V Brně dne 15. května 2009 Č. j.: DUCR-21991/09/Ty 602668981 Oprávněná úřední

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 55690/2013/Örd Cheb, dne: 26.7.2013 Spis. zn.: KSÚ 842/2013 Vyřizuje: Zuzana Ördögová E-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Střižovice přístupová komunikace k těžebnímu prostoru firmy ZAPA beton (přístupová komunikace SEVER, přístupová komunikace JIH)

Střižovice přístupová komunikace k těžebnímu prostoru firmy ZAPA beton (přístupová komunikace SEVER, přístupová komunikace JIH) Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 9.října 2013 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j. MěUKM

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna SPIS. ZN.: Klobouky u Brna 4. 3. 2013 Č.J.: 1948/12-330 VYŘIZUJE: Ing. Jana Baturná TEL.: 519 361 588

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux00a5312* CRDUX00A5312 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0220/16-11/Kk V Olomouci dne 8. června 2016 Č. j.: DUCR-35996/16/Kk Telefon: +420

Více

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Hronovská 431, 542 33Rtyně v Podkrkonoší SZ-Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 2011/1877/Cís/2109 Jana Císařová 499 787 015 Dne: 19. prosince 2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Městský úřad Vracov odbor výstavby a zemědělství nám. Míru 202, Vracov 696 42, tel. 518 628 193. Veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vracov odbor výstavby a zemědělství nám. Míru 202, Vracov 696 42, tel. 518 628 193. Veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vracov odbor výstavby a zemědělství nám. Míru 202, Vracov 696 42, tel. 518 628 193 č. j. 1460-330-10-4 Vracov 14.11.2010 vyřizuje: Helena Novotná Veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í Dne 14.09.2010

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV. Tel.: 549 439 756 E-mail : petra.vokacova@tisnov.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV. Tel.: 549 439 756 E-mail : petra.vokacova@tisnov.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV Č.j. MUTI 2049/2013/OD/Vk-6 V Tišnově, 16.5.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Petra Vokáčová Tel.: 549 439 756 E-mail : petra.vokacova@tisnov.cz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux0097mir* CRDUX0097MIR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0638/15/Sj V Olomouci dne 27. října 2015 Č. j.: DUCR-63892/15/Sj Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *crdux008mga3* CRDUX008MGA3 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0266/15-5/Km V Olomouci dne 2. června 2015 Č. j.: DUCR-31370/15/Km Telefon: +420 972 741

Více

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Dolní Kounice Stavební úřad I. stupně Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, tel. 546 421 310, tel./fax. 546 421 304 e - mail : podatelna@dolnikounice.cz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/61233/2012/Mo 80723/2012/ 90426 Motlová

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Rychnov nad Kněžnou,

Více

*s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M

*s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M Č.j. MUH/ 50373/12/22

Více

D R Á Ž N Í ÚŘAD s e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, N e r u d o v a 1, 7 7 2 5 8 O l o m o u c R O Z H O D N U T Í

D R Á Ž N Í ÚŘAD s e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, N e r u d o v a 1, 7 7 2 5 8 O l o m o u c R O Z H O D N U T Í D R Á Ž N Í ÚŘAD s e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, N e r u d o v a 1, 7 7 2 5 8 O l o m o u c Spis: MO-SDO 0374/10/Sc V Brně dne 13.9.2010 Č.j.: DUCR-44629/10/Sc Telefon: 602 686 783

Více

R O Z H O D N U T Í. I. vydává stavební povolení

R O Z H O D N U T Í. I. vydává stavební povolení dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 05.03.2012 MMJ/OŽP/2114/2012-4 Ing. Samešová/706 11.04.2012 40190/2012/MMJ oprávněná úřední osoba zuzana.samesova@jihlava-city.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03869/2011/On MeUSM/04448/2011 Marek Ondříšek 572 416

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Tel.: 566 688 111 Vaše č. j.: Ze dne: 2010-01-21 Naše č. j.: ŽP/168/10/VM Vyřizuje: V. Mišingerová Tel.: 566 688 346 e-mail: vera.misingerova@zdarns.cz Datum: 2010-04-14

Více

stavební úřad ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vodovod Sobčice

stavební úřad ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vodovod Sobčice MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Č.j.: MUHC-SU/9953/2013/VA V Hořicích dne 8. 7. 2013 Č.spisu: 20337/2012 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Gabriela Vaňkátová 492

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2759/2012-9-Ca-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 29.4.2013 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2348/2012/Bi Č. J.: 3471/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 335/výst./09-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 15.9.2009 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1227/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.7.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/33232/2016/KAZIV 47783/2016/OSÚP/KAZI 55166

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Strana 1 / 9 DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Č.j.: V Praze dne 26.8.2008 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Marešová Telefon: +420

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí naše značka vyřizuje datum 5001146349 Monika Řeháková 09.07.2015 Věc: STL plynovodní přípojka - Ubytovna "Modrák" Obec: Týniště nad Orlicí

Více

Městský úřad Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov Městský úřad Pelhřimov Odbor životního prostředí Číslo jednací: OŽP/1069/2015-24 Ukládací a skartační znak: 231.2 A/5 Oprávněná úřední osoba: ing. Milan Vejmělek Telefon: 565/35 14 12 E-mail: vejmelek@mupe.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1371/2009-6-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.1.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Městský úřad Frýdl a n t o d bor stavebního úřadu a živo tního pr o stř edí nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 482 464 021, fax 00420 482 464 020 - žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 272

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./1802/10-Ra HP - 2212/2010 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4e Spis značka : 001/2011

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RX00M47Y7 Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 22416/2013 OSŘOŽÚ/Če-328 Břeclav, dne 03.07.2013 Č.j.: MUBR 42462/2013 Oprávněná

Více

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA:

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA: Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. 17. listopadu 2840 272 52 DORUČOVACÍ ADRESA:

Více

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í.

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í. Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Spisová značka: MUD 4522/2012 OVŽP/LL Oprávněná úřední osoba: Lenka Lánská E-mail: l.lanska@mestodobruska.cz

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více

na pozemku st. p. 36( zats.plocha), parc. č. 9 (ost.plocha) a parc.č. 12/1 (zahrada) v katastrálním území Horní Moštěnice.

na pozemku st. p. 36( zats.plocha), parc. č. 9 (ost.plocha) a parc.č. 12/1 (zahrada) v katastrálním území Horní Moštěnice. Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Č.j.: 2010/2359/SÚ/Zd Přerov, dne 6.5.2010 Ev.č.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: 2010 / 4576 / SU Jitka

Více

"venkovní vedení VN, trafostanice, kabelové vedení NN, demontáž VN, TS, NN" v Plešovicích, obec Zlatá Koruna

venkovní vedení VN, trafostanice, kabelové vedení NN, demontáž VN, TS, NN v Plešovicích, obec Zlatá Koruna Č.j.: SÚ-1146/07-Be Český Krumlov, dne 15.6.2007 Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice. ú z e m n í r o z h o d n u t í o z měně stavby

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice. ú z e m n í r o z h o d n u t í o z měně stavby Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/23904/11-5 Hranice, dne: 23.1.2012 Vyřizuje: Jiří Koukal E-mail: jiri.koukal@mesto-hranice.cz Telefon: 581 828 382 V EŘEJNÁ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Odbor životního prostředí Městského úřadu Prostějov, Školní 4, Prostějov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí

Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí Masarykova 100, 667 01 Židlochovice Pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice IČO: 282 979 SPISOVÁ ZN.: JID/77292/2014/MuŽi Č.j.: OZP/14684/2014 VYŘIZUJE:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0024wb6* CRDUX0024WB6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0590/10-4/Hm V Praze dne 22. září 2010 Č. j.: DUCR-47535/10/Hm Telefon: 602 378 117

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux0076dta* CRDUX0076DTA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0009/14-11/Kr V Praze dne 15. května 2014 Č. j.: DUCR-28000/14/Kr Telefon: +420 972 241

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Č.j. SU/13/2045/HOI str. 1 Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: SÚ/208/13/HOZ SU/13/2045/HOI VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 5.4.2013 Hozdecká 481 366 302

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb Č.j: MUCH 24919/2016/Heg Cheb, dne: 21.3.2016 Spis. zn.: KSÚ 10174/2015 Vyřizuje: Ing. Jelena Hegerová

Více