1. Všeobecné informace 2. Informace o výrobku 3. Technické a energetické parametry NIBE F Rozměry a připojení NIBE F2300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Všeobecné informace 2. Informace o výrobku 3. Technické a energetické parametry NIBE F2300 4. Rozměry a připojení NIBE F2300"

Transkript

1 LEK LEK VERZE CZ 1.10 VERZE CZ 1.10 SPLIT PROJEKTOVÝ PODKLAD PROJEKTOVÝ PODKLAD SPLIT ACVM 270, AMS 10-8, 12 1 m 4 m 10 m 1 m 4 m 10 m SIFON

2 Obsah Obsah strana 1. Všeobecné informace 3 2. Informace o výrobku Princip funkce tepelného čerpadla, efektivní topný faktor a efektivní příkon 3 3. Technické a energetické parametry 4 4. Rozměry a připojení 6 5. Umístění tepelného čerpadla Základní předpoklady umístění Dispoziční umístění 7 6. Konstrukce tepelného čerpadla Venkovní jednotka Rozvodná skříňka Část elektro přívody k tepelnému čerpadlu Hlavní přívod k Vnější topný kabel KVR Schémata elektrických zapojení Hlučnost ; hladiny akustického tlaku Výpočet hladiny akustického tlaku ve zvolené vzdálenosti Instalace armatur a bezpečnostních prvků Schémata zapojení Zapojení s jednotkou EVP 510 (pevná kondenzace) Zapojení s olejovým kotlem nebo kotlem na pevná paliva s nadřazenou regulací SMO 05 nebo SMO 10 a ohřívačem TV (proměnlivá kondenzace) Zapojení několika s nadřazenou regulací SMO 10 a dvouplášťovým zásobníkem TV (proměnlivá kondenzace) Zapojení s elektrickým/olejovým kotlem (proměnlivá kondenzace) Zapojení s kotlem na dřevo a ohřívačem TV (pevná kondenzace) Zapojení s SMO 05 a elektrokotlem (pohyblivá kondenzace) Komponenty současně dodávané s tepelným čerpadlem Příslušenství (na objednávku) 25 2

3 Všeobecné informace, informace o výrobku 1. Všeobecné informace je systém pro vytápění a ohřev teplé vody pro větší rodinné domy a komerční využití. Systém využívá energii z venkovního vzduchu a předává jí přímo do rozvodů tepla v domě. je vhodný pro všechny druhy otopných soustav s teplovodním systémem vytápění, tedy systém s radiátory, podlahovým, stěnovým nebo kombinovaným vytápěním. Je vhodné pro objekty s tepelnou ztrátou kw. může být instalován jak v novostavbách, tak ve stávajících objektech s původní otopnou soustavou. Je však třeba mít na paměti, že tepelné čerpadlo pracuje s jiným teplotním spádem než tomu bylo u původního zdroje tepla, proto je vhodné dimenze rozvodů a plochu otopných těles ověřit výpočtem. je kvalitní systém, nabízející dlouhou provozní životnost a spolehlivý provoz. 2. Informace o výrobku je kompaktní tepelné čerpadlo, jehož všechny komponenty chladicího okruhu jsou součástí zařízení. Jednotka se přímo připojuje na okruh topné vody bez nutnosti asistence mechanika chladicích zařízení. může být ovládáno řídicím systémem SMO 05 nebo SMO 10 (viz. Příslušenství) nebo jen prostorovým termostatem v případě kombinace se stávajícím zdrojem tepla. Řídicí systém mimo jiné disponuje funkcí ochrany proti zamrznutí topné vody v případě poruchy zařízení. Při instalacích se doporučuje minimální dostupný objem vody v systému alespoň 20 litrů na 1 kw topného výkonu tepelného čerpadla. 2.1 Princip funkce tepelného čerpadla; efektivní topný faktor a efektivní příkon elektrická energie kompresor výparník kondenzátor nízkopotenciální teplo (z okolního prostøedí) vyu itelné teplo expanzní ventil kompresor nasává a stlačuje páry chladiva; elektrická energie potřebná na pohon kompresoru se přemění v teplo, které je odvedeno chladivem do kondenzátoru; kondenzátor výměník tepla, ve kterém dochází ke kondenzaci par chladiva; teplo je předáno topné vodě otopné soustavy; expanzní ventil škrtí kapalné chladivo; nastřikuje chladivo do výparníku; výparník výměník tepla, ve kterém dochází k vypařování chladiva; prostřednictvím ventilátoru, který nasává okolní vzduch je okolnímu prostředí odnímáno nízkopotenciální teplo; chladivo teplonosné médium (chemická sloučenina) vyznačující se schopností cyklicky měnit své skupenství; efektivní topný faktor COP poměr topného výkonu k efektivnímu příkonu jednotky efektivní příkon PE průměrný elektrický příkon jednotky (příkon kompresoru; příkon pro odtávání; příkony pro řídicí, regulační a bezpečnostní zařízení; poměrné příkony ventilátoru a oběhových čerpadel) vyjádřený ve wattech (kilowattech) 3

4 Technické a energetické parametry 3. Technické a energetické parametry Jmenovitý příkon ventilátoru (nízká/vysoká rychlost) Jištění Množství chladiva Průtok vzduchu (nízké/vysoké otáčky ventilátoru) Min./max. pracovní teplota venkovního vzduchu Systém odtávání Odtávání horkými parami Tlaková ztráta výměníku tepla při jmenovitém průtoku 4

5 Technické a energetické parametry Technické a energetické parametry

6 Rozměry zařízení 4. Rozměry a připojení UB XL1 XL2 UB1 výstup topného média, G 1 1/4 (Ø 32 mm) vstup topného média, G 1 1/4 (Ø 32 mm) kabelová průchodka, vstupní napájení 6

7 Umístění zařízení 5. Umístění tepelného čerpadla 5.1 Základní předpoklady umístění se umísťuje vně objektu na pevnou vodorovnou základnu, která unese jeho hmotnost, pokud možno na betonové základy; pokud se používají betonové desky, musí ležet na zpevněném povrchu - asfaltu nebo štěrkovém podkladu; betonové základy nebo desky musí být položeny tak, aby byl spodní okraj výparníku ve výšce průměrné sněhové pokrývky v dané oblasti, avšak minimálně 300 mm nad zemí; se nesmí umísťovat ke zdem citlivým na hluk, například v blízkosti ložnice, apod. před umístěním je nutné posoudit, zda svým umístěním v blízkosti hranice pozemků se sousedy nedojde k jejich rušení hlukem se nesmí umísťovat tak, aby mohlo dojít k recirkulaci venkovního vzduchu, tedy k opětovnému nasávání vzduchu již ochlazeného tepelným čerpadlem; mohlo by dojít ke snížení topného výkonu a zhoršení účinnosti zařízení 5.2 Dispoziční umístění je vhodné umístit tak, aby byl umožněn pohodlný servisní přístup. Odstup zadní stěny od objektu by měl být co největší, neboť v zadní části jednotky je umístěn nasávací prostor pro okolní vzduch. Pokud je nutné jednotku umístit co nejblíže k objektu, pak minimální odstup od stěny je 400 mm. Bude-li jednotka umístěna do výklenku, minimální odstup od bočních stěn jednotky je 400 mm. Minimální odstup od dalšího objektu je 3 m od přední části jednotky. Pokud jsou vedle sebe umístěny dvě jednotky, je třeba dodržet minimální vzdálenost mezi nimi 600 mm. se nesmí umísťovat na větrná místa, kde by bylo vystaveno přímým poryvům silného větru. 400 mm Fritt utrymme bakom 400 mm 400 mm 600 mm Minimalt fritt utrymme Fritt utrymme framför 3000 mm Min. avstånd vid användning av flera Minimalt fritt utrymme Při chodu tepelného čerpadla vzniká velké množství kondenzační vody z odtávání tepelného čerpadla, která musí být buď permanentně odváděna do kanalizace či trativodu nebo musí být pod jednotkou zajištěn takový prostor, kde v období zimy nahromaděné množství ledu svým objemem nepřesáhne tento prostor a neohrozí osoby úrazem uklouznutím. Na obrázcích je naznačeno možné uložení na betonové pasy s uvedením jejich minimálních rozměrů. V případě svodu kondenzátu do trativodu je nutno zavést potrubí až do nezámrzné hloubky. Úsek potrubí, který by mohl zamrzat se musí ohřívat topným kabelem; je nutné objednat předizolované potrubí s topným kabelem KVR 10 (viz. Příslušenství). Příslušenství KVR 10 je nutné použít pro uznání záruky na. V případě svodu kondezátu do domu je třeba potrubí opatřit sifonem umístěným v objektu. Hrozí-li riziko závalu sněhem či ledem, je třeba tepelné čerpadlo chránit přesahem střechy či stříškou. 7

8 Umístění zařízení Odvod kondenzátu do nezámrzné hloubky nezámrzná hloubka OBVODOVÁ ZEĎ DOMU 1 1 min min. 360 Odvod kondenzátu do kanalizace min min SIFON betonový pas s armaturou 2. potrubí pro odvod kondenzátu do kanalizace nebo trativodu 3. rostlý terén OBVODOVÁ ZEĎ DOMU min. 400 min min min

9 Umístění zařízení Odvod kondenzátu do domu OBVODOVÁ ZEĎ DOMU 4 SIFON OBVODOVÁ ZEĎ DOMU min. 400 min. 360 Odvod kondenzátu do nezámrzné hloubky - ochrana tepelného čerpadla před sněhem / ledem SNÍH / LED min min STŘÍŠKA nezámrzná hloubka betonový pas s armaturou 2. potrubí pro odvod kondenzátu do kanalizace nebo trativodu 3. rostlý terén 4. předizolované potrubí s topným kabelem KVR 10 OBVODOVÁ ZEĎ DOMU 1 1 min. 400 min. 360 min min

10 Konstrukce tepelného čerpadla 6. Konstrukce tepelného čerpadla 6.1 Venkovní jednotka LEK LEK 10

11 Konstrukce tepelného čerpadla Přípojka, výstup topného média z, G 1 1/4 (Ø32 mm) Přípojka, vstup topného média do, G 1 1/4 (Ø32 mm) 6.2 Rozvodná skříňka LEK 11

12 Část elektro 7. Část elektro přívody k tepelnému čerpadlu 7.1 Hlavní přívod k Hlavní napájecí přívod je veden k. Pro napájení jednotky se používá kabel s pěti vodiči - 3 x fáze, nulový vodič, ochranný vodič. Odkud: domovní rozvaděč vybavený jističem nebo vlastním proudovým chráničem pouze pro tepelné čerpadlo Kam: do místa instalace venkovní jednotky vyvést ze zdi s rezervou podle umístění Součástí dodávky je vstupní napájecí kabel, který je z výroby připojen ke svorkovnici X1. Vně tepelného čerpadla je k dispozici přibližně 1,8 m kabelu. Doporučený hlavní jistič -14 Aktivovaný elektrokotel (EK) s tepelným čerpadlem [kw] bez EK jistič 3 x 16 A/C 3 x 25 A/C 3 x 32 A/C 3 x 40 A/C 3 x 40 A/C 3 x 50 A/C Max. proud na fázi [A] Průřez vodičů [mm 2 ] 2,5 2, Doporučený hlavní jistič -20 Aktivovaný elektrokotel (EK) s tepelným čerpadlem [kw] bez EK Jistič 3 x 16 A/C 3 x 32 A/C 3 x 40 A/C 3 x 40 A/C 3 x 50 A/C 3 x 50 A/C Max. proud na fázi [A] Průřez vodičů [mm 2 ] 2, Poznámka: hodnoty jističů a průřezů vodičů jsou orientační, nezohledňují délku vedení a vliv prostředí; doporučuje se konzultovat s projektantem elektro; Napájecí kabel pro oběhové čerpadlo - pokud není použito vnitřní systémové jednotky EVP 510, je třeba vést od do místa instalace oběhového čerpadla topného systému kabel 3 x 1,5 mm 2 pro napájení tohoto oběhového čerpadla. Komunikační kabel pro SMO 05 a SMO 10 (příslušenství ) - od místa instalace SMO 05 a SMO 10 vést k stíněný kabel 3 x 0,5 mm 2 ; alternativně lze použít ethernet. kabel, není součástí dodávky SMO 05 a SMO 10. Komunikační kabel pro EVP od místa instalace EVP 510 vést k stíněný kabel 3 x 0,5 mm 2 Komunikační kabel pro termostaty, externí alarm, teplotní čidla - specifikace dle projektu, stíněný kabel 2 x 0,5 mm 2 ke každému čidlu nebo kontaktu. Komunikační kabely a vodiče k teplotním čidlům je nutné vést v chráničce a odděleně od kabelů silových (min. 20cm) a vždy počítat s rezervou na připojení uvnitř jednotek! Stínění kabelů je nutné na jedné straně uzemnit. 7.2 Vnější topný kabel KVR 10 (není součástí dodávky; píslušenství - na objednávku) je vybaven svorkovnicí pro vnější topný kabel EB14. Přípojka je chráněna pojistkou 250 ma. Pokud se použije topný kabel jiné délky než 3 m, musí být vyměněna pojistka za jinou s vhodným jmenovitým proudem. Délka [m] Celkový výkon [W] Pojistka (F3) Č. dílu 1 15 T 100 ma/250 V T 250 ma/250 V * 6 90 T 500 ma/250 V T 800 ma/250 V * Nainstalována z výroby 12

13 Část elektro 8 Schémata elektrických zapojení 13

14 Schémata elektrických zapojení 14

15 Schémata elektrických zapojení 15

16 Schémata elektrických zapojení 16

17 Schémata elektrických zapojení Originál Oběhové čerpadlo okruhu tepelného čerpadla 17

18 LEK Hlučnost 9. Hlučnost ; hladiny akustického tlaku se obvykle umisťuje ke stěně domu, která odráží zvuk, což je třeba vzít v úvahu. Proto je třeba najít takové místo u stěny, jehož okolí je nejméně citlivé na hluk. Hladiny akustického tlaku jsou dále ovlivňovány stěnami objektu, jeho dispozičním řešením, rozdíly v nadzemní výšce, vlivem šumu pozadí, atd. proto se musí uvedené hodnoty považovat pouze za informativní. pracuje s nízkou rychlostí ventilátoru v závislosti na okolní teplotě 1 m 4 m 10 m -14 Hladina akustického výkonu podle EN při 7/45; nízká rychlost ventilátoru Hladina akustického výkonu podle EN při 7/45; vysoká rychlost ventilátoru vzdálenost Hladina akustického tlaku; nízká rychlost ventilátoru Hladina akustického tlaku; vysoká rychlost ventilátoru L w (A) L w (A) m 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m db(a) ,4 26,9 25 db(a) ,4 38, Hladina akustického výkonu podle EN při 7/45; nízká rychlost ventilátoru Hladina akustického výkonu podle EN při 7/45; vysoká rychlost ventilátoru vzdálenost Hladina akustického tlaku; nízká rychlost ventilátoru Hladina akustického tlaku; vysoká rychlost ventilátoru L w (A) L w (A) m 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m db(a) ,4 29,9 28 db(a) ,4 38, Výpočet hladiny akustického tlaku ve zvolené vzdálenosti Příklad: výpočet hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti 2 m od tepelného čerpadla L2 (2 m) = L1 (1 m) + 20log(r1/r2) = log(1/2) = 39 db(a) L2 (2 m) hledaná hladina akustického tlaku ve vzdál. 2 m L1 (1 m) hladina akustického tlaku ve vzdál. 1 m r1 vzdálenost 1 m r2 vzdálenost 2 m 18

19 Schémata zapojení 10. Instalace armatur a bezpečnostních prvků Tepelné čerpadlo není vybaveno uzavíracími ani pojistnými ventily. Přívody k tepelnému čerpadlu musí být vybaveny filtrem a vypouštěcím ventilem (vratná voda do TČ), pojistným ventilem (výstup z TČ) a uzavíracími ventily (možnost odpojení TČ od otopné soustavy). Potrubí mezi tepelným čerpadlem a EVP 510 je nutno dobře tepelně zaizolovat. Tepelné čerpadlo není vybaveno expanzní nádobou ani ukazatelem tlaku. Doporučuje se osadit topný okruh tlakoměrem pro kontrolu tlaku (není potřeba, pokud je instalována jednotka EVP 510). 11. Schémata zapojení 11.1 Zapojení s jednotkou EVP 510 (pevná kondenzace) EVP 510 je možné připojit k jednotce EVP 510. pracuje v režimu pevné kondenzace. Pokud není schopno krýt svým topným výkonem potřebu tepla, připojuje se automaticky přídavný zdroj tepla v EVP 510. Pokud klesne venkovní teplota pod teplotu odstávky, dodává veškerý potřebný topný výkon jednotka EVP

20 Schémata zapojení 11.2 Zapojení s olejovým kotlem nebo kotlem na pevná paliva s nadřazenou regulací SMO 05 nebo SMO 10 a ohřívačem TV (proměnlivá kondenzace) SMO 05 nebo SMO 10 VPA Regulace SMO 05 nebo SMO 10 zajišťuje řízení, elektrokotle, plynového kotle, olejového kotle, oběhových čerpadel atd. V případě SMO 10 lze řídit i směšovací ventily. pracuje v režimu proměnlivé kondenzace podle venkovní teploty a prioritně provádí ohřev teplé vody (TV) prostřednictvím třícestného ventilu (VXV1). Pokud není schopno krýt svým tepelným výkonem potřebu tepla, je automaticky spínán olejový kotel, který dodá potřebný topný výkon. 20

21 Schémata zapojení 11.3 Zapojení několika s nadřazenou regulací SMO 10 a dvouplášťovým zásobníkem TV (proměnlivá kondenzace) SMO VPA Regulace SMO 10 je schopna ovládat a řídit až 9 tepelných čerpadel (maximálně jedno z nich je určeno pro ohřev teplé vody (TV)). Regulace SMO 10 dále řídí spínání elektrického topného tělesa, oběhové čerpadlo, směšovací systém atd. Pozor (!), v tomto případě nelze použít regulaci SMO 05 neboť touto regulací lze ovládat výhradně jen jedno tepelné čerpadlo. pracuje v režimu proměnlivé kondenzace podle venkovní teploty a prioritně provádí ohřev teplé vody (TV) prostřednictvím třícestného ventilu (VXV1). - 1 ohřívá TV. Pokud není schopno krýt svým tepelným výkonem potřebu tepla, je automaticky spínán elektrokotel, plynový kotel, případně olejový kotel, který dodá potřebný topný výkon. Pokud je v provozu bivalentní zdroj (plynový/olejovýkotel), je ohřev TV zajišťován elektrickou topnou spirálou umístěnou v dvouplášťovém zásobníku. 21

22 Schémata zapojení 11.4 Zapojení s elektrickým/olejovým kotlem (proměnlivá kondenzace) je řízeno pokojovým termostatem. pracuje v režimu proměnlivé kondenzace vůči vratné větvi otopného systému. Pokud není schopno krýt svým tepelným výkonem potřebu tepla, je pomocí použité řídicí jednotky spínán přídavný zdroj tepla, který dodá potřebný topný výkon. Pomocí automatického řídicího systému je možné nastavit, aby sepnutí přídavného zdroje tepla bylo blokováno. Příprava TV se provádí pouze pomocí použitého elektrického/olejového bojleru. Pro tuto aplikaci je nutné příslušenství RT

23 Schémata zapojení 11.5 Zapojení s kotlem na dřevo a ohřívačem TV (pevná kondenzace) VPA Kotel na dřevo dodává teplo do dvouplášťového zásobníku/akumulační nádrže VPA. Pokud je v provozu kotel na dřevo, pak v případě, že teplota na termostatu (VT) vzroste, dojde k blokování a elektrického topného tělesa. K opětovnému zapnutí dojde po poklesu teploty na termostatu. Vlastní cirkulaci tepelným čerpadlem je zabráněno zpětným ventilem (BV). 23

24 Komponenty; příslušenství 11.6 Zapojení s SMO 05 a elektrokotlem (pohyblivá kondenzace) CM4 FL2 KA10 EB1 QM31 AA25- BT25 CP11 GP10 QN26 AA25 AA25-AA4 QM32 AA25-BT1 AA25-BT50 FL2 QN10 KA11 EB100 FL10 QM40 RM10 QN51 AA25-BT6 EB20 CP10 VPA QM1 GP12 EB100-HQ1 QN50 Zkratky použité ve schématech: AV CP FS1 HR LP RG uzavírací ventil oběhové čerpadlo teplotní sonda výstupu (součástí SMO) pomocné relé oběhové čerpadlo okruhu teplotní sonda vratné vody do (součástí SMO) RV regulační ventil SF filtr nečistot (součástí dodávky ) SV směšovací ventil SÄV pojistný ventil TV vypouštěcí ventil UG teplotní čidlo venkovní teploty VPA zásobník TV a akumulační nádrž VT termostat pro vytápění VVG teplotní čidlo teplé vody TV Poznámka: Výše uvedená schémata jsou pouze přehledová, aktuální instalace musí být projektovány dle platných norem a ohledem na individuální potřeby zákazníka. 24

25 LEK LEK LEK AJ LEK LEK LEK LEK Komponenty; příslušenství 12. Komponenty současně dodávané s tepelným čerpadlem 13. Příslušenství (na objednávku) LEK LEK VST 20 Regulace teplé vody Trojcestný ventil, DN 32 (11/4 ) Max. doporučený příkon 40 kw Č. dílu AS SMO 10 Řídicí regulace systému Č. dílu AS LEK ELK 15 Elektrokotel 15 kw Č. dílu AS EVP 510 Vnitřní systémová jednotka Č. dílu EVP SMO 05 Řídicí regulace systému Č. dílu AS LEK VPA Ohřívač na teplou vodu s dvojitým pláštěm VPA 300/200 Č. dílu VPA (měděný zásobník) VPA 300/200 Č. dílu VPA (smaltovaný zásobník) VPA 450/300 Č. dílu VPA (měděný zásobník) VPA 450/300 Č. dílu VPA (smaltovaný zásobník) VPAS 300/450 Č. měděného dílu VPS VPAS 300/450 Č. smaltovaného dílu VPS HR 10 VT 10 Pomocné relé Termostat do jímky Č. dílu AS Č. dílu AS VPB Ohřívač teplé vody s plnicí spirálou VPB 500* Č. dílu VPB VPB 750* Č. dílu VPB VPB 1000 Č. dílu VPB *Pouze -14 kw KVR 10 Trubky na odvod kondenzátu, různé délky. V závorkách je uváděna maximální instalační délka KVR 10-10, 1 m (1 m) Č. dílu AS KVR 10-30, 3 m (2,5 m) Č. dílu AS KVR 10-60, 5 m (5 m) Č. dílu AS Komunikační kabel Č. dílu AS Poznámka: další možná příslušenství pro kombinaci s konzultujte s techniky. 25

26 Poznámky 26

27 Poznámky 27

28 ENERGY SYSTEMS CZ - Družstevní závody Dražice-strojírna s. r. o. Dražice 69, Benátky nad Jizerou Tel: , 802 Fax: http//

6 Připojení k topnému systému... Všeobecné informace... Připojení potrubí... Plnící čerpadlo...

6 Připojení k topnému systému... Všeobecné informace... Připojení potrubí... Plnící čerpadlo... Projekční podklad Tepelné čerpadlo vzduch-voda PP CZ V02012015 Obsah 1 Popis tepelného čerpadla F2040... Hlavní přednosti... Řízení systému s NIBE F2040... 2 Princip funkce tepelného čerpadla... 3 Dimenzování

Více

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10 MOS 0745-4 SMO 10 511882 Návod k instalaci a obsluze OBSAH Návod k použití Schéma zapojení...3 Princip funkce...3 Zkratky...3 Ovládací panel Displej...4 Přepínač...4 Posun topné křivky...4 Pravá tlačítka...4

Více

NIBE F2040 - nová řada kompaktních tepelných čerpadel vzduch-voda s řízeným výkonem

NIBE F2040 - nová řada kompaktních tepelných čerpadel vzduch-voda s řízeným výkonem NIBE F2040 - nová řada kompaktních tepelných čerpadel vzduch-voda s řízeným výkonem NIBE F2040 konstrukce TČ Principielní schéma chladivového okruhu NIBE F2040-12 rozměry a dodané díly XL1 XL2 XL1 výstup

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

7 Připojení potrubí s chladivem... Všeobecné informace... 1 Popis tepelného čerpadla NIBE SPLIT... Hlavní vlastnosti... Řízení systému s NIBE SPLIT...

7 Připojení potrubí s chladivem... Všeobecné informace... 1 Popis tepelného čerpadla NIBE SPLIT... Hlavní vlastnosti... Řízení systému s NIBE SPLIT... Projekční podklad s hydroboxem HBS Tepelné čerpadlo vzduch-voda K LE PP CZ V06102013 Obsah 1 Popis tepelného čerpadla NIBE SPLIT... Hlavní vlastnosti... Řízení systému s NIBE SPLIT... 2 Princip funkce

Více

Projekční podklad NIBE SMO 40

Projekční podklad NIBE SMO 40 Projekční podklad NIBE SMO 40 Řídící modul LEK PP CZ V26052014 Obsah 1 Popis řídícího modulu SMO 40... Hlavní vlastnosti... Možnosti systému s regulátorem SMO 40... Popis rozšiřujících funkcí... Příklady

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC Technické informace 09. 2014 verze 2.10 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost

Více

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART tepelná čerpadla Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART Technické informace 10. 2015 verze 3.20 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ :

Více

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Tepelná čerpadla vzduch/voda Tepelná čerpadla vzduch/voda MADE IN SWEDEN Tepelná čerpadla NIBE- vzduch/voda S tepelným čerpadlem NIBE systému vzduch/voda zásadně snížíte náklady na vytápění a ohřev teplé vody a nebudete závislí na

Více

KALIKO SPLIT TERMODYNAMICKÝ OHŘÍVAČ VODY PROVOZNÍ PODMÍNKY

KALIKO SPLIT TERMODYNAMICKÝ OHŘÍVAČ VODY PROVOZNÍ PODMÍNKY KLIKO SPLIT TERMODYNMIKÝ OHŘÍVČ VODY TWH FS 00 E a TWH FS 70 E : Termodynamický akumulační ohřívač vody využívá energii z venkovního vzduchu (skládá se ze dvou modulů), vybaven elektrickým dohřevem TWH

Více

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 NIBE F2030 rozměry a dodané díly Rozměry a hmotnost šířka mm 1260 hloubka mm 570 výška (vč. nožiček) mm 1134 hmotnost kg 160 165! Vychýlené těžiště! Pozor

Více

Instalační příručka SMO 40

Instalační příručka SMO 40 Instalační příručka Doplňková kartań Příslušenství IHB CZ 0-0 Obsah Všeobecné informace Umístění součástí Přídavný zdroj tepla řízený směšovacím ventilem Všeobecné informace Připojení Přehledové schéma

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

P R O D E J N Í C E N Í K 2010

P R O D E J N Í C E N Í K 2010 P R O D E J N Í C E N Í K 2010 Š V É D S K Á T E P E L N Á Č E R P A D L A TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda NIBE F2025 Kompaktní venkovní jednotka se scroll kompresorem, automatický dvoustupňový regulátor

Více

Ceník Kaplan Elektro - rok 2012

Ceník Kaplan Elektro - rok 2012 Ceník Kaplan Elektro - rok 2012 Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE F2300 F 2300-14 HP064063 225 000 Kč F 2300-20 HP064064 260 000 Kč Příslušenství k NIBE F2300 SMO 05- Regulační jednotka AS067160 14 000

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ ELEKTRO: ovládací panel CTS 602 umístit do frekventované nejchladnější obytné místnosti (chodby), vývod ze zdi bez instalační krabice volný konec kabelů cca 50 mm SYKFY 3 x 2 x 0,5 max. 500 mm integrované

Více

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ 2060 NILAN s.r.o. NILAN s.r.o. ELEKTRO: ovládací panel CTS 602 umístit do frekventované nejchladnější obytné místnosti (chodby), vývod ze zdi bez instalační krabice volný konec kabelů cca 50 mm SYKFY 3

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY v. Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY K elektrokotel, výkon - kw

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE F2300 (výstupní teplota 65 C a funkce do -25 C)

Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE F2300 (výstupní teplota 65 C a funkce do -25 C) Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE F2025- do vyprodání zásob F 2025-8 do vyprodání zásob HP064048 185 000 Kč RA 1 Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE F2026 F 2026-6 HP064084 180 000 Kč RA 1 F 2026-8 HP064085

Více

Regulus - úsporné řešení pro vaše topení... 4. Jak to funguje... 5. Odkud získává tepelné čerpadlo energii... 6

Regulus - úsporné řešení pro vaše topení... 4. Jak to funguje... 5. Odkud získává tepelné čerpadlo energii... 6 TEPELNÁ ČERPADLA ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠE TOPENÍ OBSAH Regulus - úsporné řešení pro vaše topení... 4 Jak to funguje... 5 Odkud získává tepelné čerpadlo energii... 6 Tepelné čerpadlo vzduch/voda EcoAir

Více

Tepelná čerpadla. země voda / vzduch voda. Úsporné řešení pro vaše topení

Tepelná čerpadla. země voda / vzduch voda. Úsporné řešení pro vaše topení země voda / vzduch voda Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz Web: www.regulus.cz OBSAH 4 v otázkách a odpovědích 5 Jak to funguje

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA)

OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA) OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA) GAHP-A HT S1 TEPELNÁ ČERPADLA ROBUR GAHP-A Plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda pro ohřev teplé vody až na 65 C pro vnitřní a venkovní

Více

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC TECHNICKÝ POPIS ZÁSOBNÍKŮ Zásobníky v designu kotle Nádoba ohřívačů THERM 60/S, 60/Z a 100/S je vyrobena z ocelového plechu. Vnitřní stěny nádoby jsou posmaltovány. K hornímu

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK 2011 ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA NIBE F2025 Kompaktní venkovní jednotka se scroll kompresorem, automatický dvoustupňový regulátor

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE F2030 a F2300, (výstupní teplota 65 C a funkce do -25 C)

Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE F2030 a F2300, (výstupní teplota 65 C a funkce do -25 C) Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE F2026 F 2026-6*- do vyprodání zásob HP064084 180 000 Kč RA 1 Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE F2030 a F2300, (výstupní teplota 65 C a funkce do -25 C) F 2030-7* HP064099

Více

Bazénové topení: Jaké řešení nabídnout?

Bazénové topení: Jaké řešení nabídnout? VYTÁPĚNÍ Tepelná čerpadla............ str. 9 Elektrické ohřevy............. str. 17 Tepelné výměníky............ str. 23 Bazénové topení: Jaké řešení nabídnout? Možnosti Je několik možností jak vytápět

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze MOS 0828-1 Návod k instalaci a obsluze 031223 A B C D E F G Návod k použití Přeprava / Instalace Uvedení do provozu / Seřízení Příslušenství se stručným návodem k použití Řízení / Popis funkcí Technická

Více

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA. NILAN Compact AIR 9. Větrání aktivní a pasivní rekuperace. Výkon 420 m3/h. Aktivní rekuperace. Pasivní rekuperace

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA. NILAN Compact AIR 9. Větrání aktivní a pasivní rekuperace. Výkon 420 m3/h. Aktivní rekuperace. Pasivní rekuperace STAVEBNÍ PŘÍPRAVA NILAN Compact AIR 9 Větrání aktivní a pasivní rekuperace Rodinné domy a byty Aktivní rekuperace Pasivní rekuperace Výkon 420 m3/h Ohřev teplé vody Chlazení Topení POŽADAVKY NA STAVEBNÍ

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271 001 627

Více

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI 0 9. TO. TO D 9 9 0 0 ) Kondenzační kotel THRs ) Přívod plynu ) Uzávěr plynu ) Radiátorový topný systém

Více

Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem. Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9)

Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem. Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9) Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9) Základní vlastnosti Výkon 9, 12, 15, 18, 21 a 24 kw Postupné spínání výkonu Doběh čerpadla

Více

VENTILAČNÍ JEDNOTKA S AKTIVNÍ REKUPERACÍ ELAIR 2,5 A/C-V. dokonalá výměna vzduchu v objektu bez energetických ztrát.

VENTILAČNÍ JEDNOTKA S AKTIVNÍ REKUPERACÍ ELAIR 2,5 A/C-V. dokonalá výměna vzduchu v objektu bez energetických ztrát. VENTILAČNÍ JEDNOTKA S AKTIVNÍ REKUPERACÍ ELAIR 2,5 A/C-V dokonalá výměna vzduchu v objektu bez energetických ztrát Technický popis Instalace a obsluha Stránka 1 Výhody a vlastnosti : Jednotka ELAIR dokáže

Více

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK 2011 ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA NIBE F2025 Kompaktní venkovní jednotka se scroll kompresorem, automatický dvoustupňový regulátor

Více

Příloha 3- Ceník 2012 ceny jsou uvedeny bez DPH, platnost od 1.1.2012

Příloha 3- Ceník 2012 ceny jsou uvedeny bez DPH, platnost od 1.1.2012 Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE F2025 F 2025-6 HP064047 180 000 Kč RA 1 F 2025-8 HP064048 185 000 Kč RA 1 F 2025-10 HP064049 190 000 Kč RA 1 F 2025-14 HP064052 200 000 Kč RA 1 Systémové jednotky a regulace

Více

Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou)

Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou) Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou) PROTHERM, s. r. o. 170 00 Praha 7, Jablonského 4 tel.: (02) 6671 24 24 fax : (02) 80 55 93 Vážený zákazníku,

Více

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru...

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru... OBSAH: 1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2 1.1 Základní funkce regulátoru... 2 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3 1.3 Hlavní prvky regulátoru... 4 1.4 Popis čidel regulátoru a jejich funkce... 5 1.5 Varianta

Více

Stavební připravenost pro tepelná čerpadla vzduch-voda AC Heating Convert AW

Stavební připravenost pro tepelná čerpadla vzduch-voda AC Heating Convert AW Stavební připravenost pro tepelná čerpadla vzduch-voda AC Heating Convert AW Vhodné umístění vnější i vnitřní jednotky, propojovacího vedení, napojení na topný systém a ovládacích prvků Vám pomůže vybrat

Více

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Návod k obsluze a instalaci válcových zásobníků TUV s nepřímým ohřevem PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Výrobce: PROTHERM s.r.o., 252 19 Praha - Chrášťany Tel: (02) 57

Více

Logamax U052(T)/U054(T)

Logamax U052(T)/U054(T) a zvláštnosti Vhodné pro modernizace v řadových domech, rodinných domech a dvojdomech a také při etážovém vytápění Velikost kotle s modulačním rozsahem výkonu od 7,8 do 28 kw Varianty provedení pro zemní

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627,

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

CERAPURCOMFORT ZSBR 16-3 A ZSBR 28-3 A ZWBR 30-3 A ZBR 42-3 A. Pro odborníky. Projekční podklady Plynový závěsný kondenzační kotel.

CERAPURCOMFORT ZSBR 16-3 A ZSBR 28-3 A ZWBR 30-3 A ZBR 42-3 A. Pro odborníky. Projekční podklady Plynový závěsný kondenzační kotel. Projekční podklady Plynový závěsný kondenzační kotel CERAPURCOMFORT Pro odborníky Für den Fachmann ZSBR 16-3 A ZSBR 28-3 A ZWBR 30-3 A ZBR 42-3 A Wärme Teplo pro fürs život Leben 6 720 616 721 (2009/02)

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

Platnost ceníku NIBE od 1. 2. 2016 - uvedené ceny jsou bez DPH

Platnost ceníku NIBE od 1. 2. 2016 - uvedené ceny jsou bez DPH Platnost ceníku NIBE od 1. 2. 2016 - uvedené ceny jsou bez DPH Tepelná čerpadla země-voda a voda-voda s vestavěným zásobníkem 180 litrů F 1245-6 smaltovaný zásobník HP065084 190 000,00 Kč F 1245-8 smaltovaný

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

Platnost ceníku NIBE od 15. 10. 2013 - uvedené ceny jsou bez DPH

Platnost ceníku NIBE od 15. 10. 2013 - uvedené ceny jsou bez DPH Platnost ceníku NIBE od 15. 10. 2013 - uvedené ceny jsou bez DPH Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE F2026 F 2026-6 - do vyprodání zásob HP064084 180 000 Kč Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE F2030, výstupní

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK 2009

MALOOBCHODNÍ CENÍK 2009 MALOOBCHODNÍ CENÍK 2009 Š V É D S K Á T E P E L N Á ČERPADLA TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda, ventilační FIGHTER 100P Pro ohřev teplé vody, zásobník 225 litrů teplé vody. FIGHTER 410P Vytápění, ohřev teplé

Více

ECONCEPT STRATOS 25, 35

ECONCEPT STRATOS 25, 35 ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ECONCEPT STRATOS 25 ECONCEPT STRATOS 35 Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾ 2 Výstup TUV ½ 3 Vstup plynu ½ 4 Vstup TUV ½ 5 Zpátečka okruhu vytápění ¾ CHARAKTERISTIKA Tepelné generátory

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Výchozí podklady...3 3 Tepelně technické

Více

Projekční podklady AC Heating Convert AW Maximální topný výkon 6,5 16 kw

Projekční podklady AC Heating Convert AW Maximální topný výkon 6,5 16 kw Projekční podklady AC Heating Convert AW Maximální topný výkon 6,5 16 kw Základní charakteristika Tepelné čerpadlo AC Heating Convert AW je vyvinuto a navrženo pro vytápění rodinných domů, menších komerčních

Více

Nový typ kotle - Nefit Economy HR 24

Nový typ kotle - Nefit Economy HR 24 Nový typ kotle - R 24 Po inovacích ve třídě komfortních modelů kondenzačních kotlů NEFT R() určených pro vytápění rodinných domů a větších objektů v kaskádovém zapojení, uvádí Nefit na trh nový typ kotle

Více

MOS CZ 1539-2 NIBE SPLIT POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU NIBE SPLIT

MOS CZ 1539-2 NIBE SPLIT POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU NIBE SPLIT MOS CZ 1539-2 331231 POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 HE 30 HEV 300 HEV 500 HBS 16 AMS 10-16 Obsah Pro vlastníky domu Všeobecné informace Údaje o instalaci Informace

Více

Platnost ceníku od 1. 2. 2013 - uvedené ceny jsou bez DPH

Platnost ceníku od 1. 2. 2013 - uvedené ceny jsou bez DPH Platnost ceníku od 1. 2. 2013 - uvedené ceny jsou bez DPH Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE F2025 F 2025-8 ( pouze do vyprodání zásob ) HP064048 185 000 Kč Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE F2026 F 2026-6

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

BAZÉNOVÉ ODVLHČOVAČE. Calorex DH 75 DH 110. Montážní návod * Návod k obsluze a údržbě. Bezpečnostní upozornění. Instalace model DH 75 / 110

BAZÉNOVÉ ODVLHČOVAČE. Calorex DH 75 DH 110. Montážní návod * Návod k obsluze a údržbě. Bezpečnostní upozornění. Instalace model DH 75 / 110 BAZÉNOVÉ ODVLHČOVAČE Calorex DH 75 DH 110 Děkujeme Vám za důvěru projevenou zakoupením bazénového odvlhčovače Calorex. Prostudujte prosím pečlivě montážní návod a návod k obsluze a údržbě a uložte jej

Více

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ ELEKTRO: napájení 230 V/50 Hz max.10 A přepěťovou ochranu je možné použít průchozí do zásuvky nebo umístit přímo do rozvaděče max. 500 mm integrované filtry přepěťová ochrana el. zásuvku umístit do 1 m

Více

obchodní ceník 2007 www.nibe-cz.com

obchodní ceník 2007 www.nibe-cz.com obchodní ceník 2007 www.nibe-cz.com V ceníku jsou uvedeny kompletní maloobchodní ceny v Kč bez 19%DPH. Technické parametry jednotlivých produktů jsou uvedeny v informačních katalogových listech a návodech

Více

Technický list pro kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda AWX

Technický list pro kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda AWX Technický list pro kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda AWX Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 3 4 Základní režimy regulátoru... 3 4.1 Letní režim... 3 4.2 Zimní režim... 3 5 Hlavní prvky regulátoru... 4 6 Zařazení regulátoru

Více

Náhrada stávajícího zdroje tepla tepelným čerpadlem a solárním systémem

Náhrada stávajícího zdroje tepla tepelným čerpadlem a solárním systémem Náhrada stávajícího zdroje tepla tepelným čerpadlem a solárním systémem Ing. Ivo Zabloudil T 731 980 868 E zabloudil@enbra.cz www.enbra.cz Obsah prezentace Stručný úvod do TČ (principy a možnosti) Výběr

Více

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému THRi NÁVOD K INSTALACI 0 8 0 5 8 6 9 7 7 6 5 9 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému ÚT má za následek zánik záruky). Aplikaci zaznamenejte

Více

Tepelná čerpadla Buderus inteligentní řešení pro vytápění a ohřev teplé vody

Tepelná čerpadla Buderus inteligentní řešení pro vytápění a ohřev teplé vody Buderus Tepelná čerpadla Buderus inteligentní řešení pro vytápění a ohřev teplé vody Teplo je náš živel Nevyčerpatelný zdroj energie pro každého Slunce nám dodává každý den nepředstavitelné množství energie.

Více

Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch / voda Aqualis 2. Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž

Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch / voda Aqualis 2. Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž Výkon chlazení: 5 až 17,5 kw Výkon topení: 6 až 19 kw Využití Tepelné čerpadlo vzduch/voda AQUALIS 2 je ideální pro klimatizaci a vytápění rodinných

Více

Akční nabídku tepelných čerpadel NIBE najdete na www.nibe.cz

Akční nabídku tepelných čerpadel NIBE najdete na www.nibe.cz Akční nabídku tepelných čerpadel NIBE najdete na www.nibe.cz Maloobchodní ceník NIBE platný od 1. 3. 2015 pro ČR Položka Objednací číslo Cena v Kč bez DPH Tepelná čerpadla zěmě-voda (voda-voda) bez zásobníku

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

KS120, KS150 Požadavky na stavební připravenost

KS120, KS150 Požadavky na stavební připravenost Tepelné čerpadlo - typ vzduch / voda KS120, KS150 Požadavky na stavební připravenost Ilustrační obrázek DOVOZCE/IMPORTER: INTERSEKCE alternativní energie s.r.o., Harantova 1134/17, 301 00 Plzeň, tel.:

Více

ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E

ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E MS 2 (FF): 9,3 až 2 kw pro vytápění a akumulační přípravu TV MS 2 BIC (FF): 9,3 až 2 kw pro vytápění s vestavěným zásobníkem 0 l pro TV MS 2 (FF) / BS 100/125/10

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE. KVALITA kotlů GARANTOVÁNA:

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE. KVALITA kotlů GARANTOVÁNA: BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271

Více

Systémy země-voda a voda-voda HPBW / HPWW modely E a G

Systémy země-voda a voda-voda HPBW / HPWW modely E a G tepelná čerpadla Systémy země-voda a voda-voda HPBW / HPWW modely E a G 02. 2011 verze 1.21 PZP KOMPLET a.s, Semechnice 132, 518 01 Dobruška Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 25932161

Více

OHŘÍVAČE VODY BOJLERY SOLÁRNÍ SESTAVY ELEKTRICKÉ KOTLE MĚDĚNÉ RADIÁTORY PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE. www.wterm.cz

OHŘÍVAČE VODY BOJLERY SOLÁRNÍ SESTAVY ELEKTRICKÉ KOTLE MĚDĚNÉ RADIÁTORY PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE. www.wterm.cz OHŘÍVČE VODY BOJLERY SOLÁRNÍ SESTVY ELEKTRICKÉ KOTLE MĚDĚNÉ RDIÁTORY PRŮTOKOVÉ OHŘÍVČE ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVČE OHŘÍVČE VODY Průtokové ohřívače Zásobníkové ohřívače beztlaké Zásobníkové ohřívače tlakové Bojlery

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

obj číslo MO ceník TČ NIBE platný od pro ČR

obj číslo MO ceník TČ NIBE platný od pro ČR Tepelná čerpadla zěmě-voda (voda-voda) bez zásobníku teplé vody F1145-5 1x230V HP065155 165 000 Kč F 1145-5 EM 3x400V HP065109 160 000 Kč F1145-6 HP065094 165 000 Kč F1145-8 HP065095 175 000 Kč F1145-10

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE 20 0 40 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu Nepoužívejte směšovací rozdělovač pro podlahové

Více

LWSE-F Tepelné čerpadlo vzduch-voda

LWSE-F Tepelné čerpadlo vzduch-voda LWSE-F Tepelné čerpadlo vzduch-voda Návod pro montáž, provoz a údržbu NIBE Energy Systems CZ Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Tel: +420 326 373 801-802 Fax: +420 326 373 803 e-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

Typ venkovní jednotky 7 HU071.U42 HN0914.NK2. Topný výkon (kw) Typ venkovní jednotky. Topný výkon (kw) Typ venkovní jednotky

Typ venkovní jednotky 7 HU071.U42 HN0914.NK2. Topný výkon (kw) Typ venkovní jednotky. Topný výkon (kw) Typ venkovní jednotky TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V (systém vzduch / voda) SPLIT Topný výkon (kw) Napájení (V) Typ venkovní jednotky Typ vnitřní jednotky 3 HU031.UE2 HN0314.NK2 5 HU051.U42 7 HU071.U42 HN0914.NK2 9 230V HU091.U42

Více

Zdroje energie a tepla

Zdroje energie a tepla ZDROJE ENERGIE A TEPLA - II 173 Zdroje energie a tepla Energonositel Zdroj tepla Distribuce tepla Sdílení tepla do prostoru Paliva Uhlí Zemní plyn Bioplyn Biomasa Energie prostředí Solární energie Geotermální

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně přizpůsobují

Více

Čerpadlové skupiny pro otopné okruhy

Čerpadlové skupiny pro otopné okruhy Čerpadlové skupiny pro otopné okruhy oběhová čerpadla čerpadlové skupiny rozdělovače Regulus spol. s r.o. Do Koutů 897/, Praha Tel.: 7, Fax: 7 97 E-mail: obchod@regulus.cz Web: www.regulus.cz OBSAH SYSTÉM

Více

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A sešit Výkonový rozsah kotlů THERM KD.A, KDZ.A a KDZ.A je uzpůsoben pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ OKCE 100 NTR/2,2kW OKCE 125 NTR/2,2kW Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Telefon: 326 370 911, -965,

Více

- El. topná tyč pro podporu ohřevu. WPL 12 IK6 IK a 8 IK; 9 kw pro 10 IK a 12 IK. pojišťovací ventil pro provoz vytápění

- El. topná tyč pro podporu ohřevu. WPL 12 IK6 IK a 8 IK; 9 kw pro 10 IK a 12 IK. pojišťovací ventil pro provoz vytápění Logatherm Logatherm WPL..I WPL..I / WPL..IK WPL..IK Tepelná čerpadla Logatherm WPL IK vzduch / voda pro vnitřní instalaci Tepelná čerpadla Logatherm WPL IK vzduch / voda pro vnitřní instalaci a funkce

Více

Teplo pro váš domov od roku 1888

Teplo pro váš domov od roku 1888 PRODUKTOVÝ KATALOG Teplo pro váš domov od roku 1888 katalog produktů společnosti viadrus KATALOG PRODUKTŮ PROFIL, MEZNÍKY SPOLEČNOSTI Profil společnosti VIADRUS je tradičním ryze českým výrobcem produktů

Více

RD ZATLOUKALOVI. www.optiheat.cz info@optiheat.cz. Investor: manželé Zatloukalovi. Zhotovitel: Nové ARBO sro

RD ZATLOUKALOVI. www.optiheat.cz info@optiheat.cz. Investor: manželé Zatloukalovi. Zhotovitel: Nové ARBO sro RD ZATLOUKALOVI Zhotovitel: Nové ARBO sro Investor: manželé Zatloukalovi www.optiheat.cz info@optiheat.cz Tepelné čerpadlo je možné připojit k jednotce VVM. TČ je pak řízen jednotkou VVM. TČ pracuje v

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci verze 3.1 Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci Elektrokotel PZP-MINI návod k obsluze a instalaci (verze 3.1) Obsah strana 1. Popis 2 2. Pracovní princip 2 3. Hromadné dálkové ovládání 2 4.

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod OBSAH 1. Všeobecné informace 2 1.1 Přehled jednotek 3 2. Typy výměníků 5 3. Regulace 5 4. Doprava a skladování 6 5. Důležitá upozornění 6 6. Montáž 7 6.1 Demontáž pláště 7 6.1.1 Osazení zedního nástavce

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2016/1 www.cerpadla-ivt.cz Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více