Ropa, ropné produkty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ropa, ropné produkty"

Transkript

1 Bilanční přehled za rok 2011 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2011 v celkovém množství 6 925,5 tis. tun (pokles o 10,4% v porovnání s rokem 2010) za celkovou hodnotu 99,3 mld. Kč (zvýšení o 17,1% proti roku 2010). Uvedený objem ropy dovezly celkem čtyři společností: Agip ČR, Shell CR, Unipetrol RPA a Paramo a.s., fyzické zásoby ropy ve státních hmotných rezervách v ČR zůstaly na konci roku 2011 stejné, jako byly na konci předchozího roku. Doprava ropy do ČR byla realizována ropovody Družba (56,5%) a IKL (43,5%). Kolísání podílu přepravy jednotlivými ropovody v porovnání s předchozím obdobím souvisí se sjednanými dodávkami v množství a způsobu přepravy ze strany procesorů. V následující tabulce jsou uvedeny přehledy množství dovezené ropy do ČR v roce 2011 v členění podle zemí původu: Země původu 2011 Dovozy (tis.t) Podíly (%) Alžírsko 18,9 0,3 Ázerbájdžán 2 037,6 29,4 Írán 168,5 2,4 Kazachstán 596,9 8,6 Polsko 1 0,01 Rusko 4 102,5 59,29 Součet 6 925,5 Uvedené údaje o množství dovezené ropy odpovídají zjištěním při zpracování mezinárodního výkazu o ropě IEA/EU/SOM za jednotlivé měsíce roku Neklidný vývoj světových cen ropy, vyznačující se tendencí růstu ceny ropy a rafinérských produktů započatou zejména od 2. čtvrtletí roku 2003 a vykazující strmý nárůst během roku 2007 a první poloviny roku 2008 s náhlým prudkým poklesem ve zbývající části roku 2008 a znovu se opakujícím trendem nárůstu až do konce roku 2010 znázorňuje graf vývoje průměrných měsíčních cen ropy typu Brent, zpracovaný z údajů publikovaných Mezinárodní energetickou agenturou (IEA). Dosažená průměrná cena ropy typu Brent 133,18 USD/bbl za měsíc červenec 2008 představuje v dlouhodobé časové řadě rekordní hodnotu. V týdenním průměru bylo na začátku července dosaženo ceny ropy Brent ve výši 137,58 USD/bbl, která pak prudce klesala až do třetího týdne měsíce prosince na 35,88 USD/bbl a od té doby ve stoupajícím, mírně oscilačním trendu skončila na průměrné měsíční hodnotě 125,3 USD/bbl v březnu

2 Graf vývoje průměrné ceny ropy Brent od 01/ 2003 do 03/2012 podle měsíců včetně znázornění trendu ceny ropy 155,00 135,00 115,00 95,00 USD/bbl 75,00 55,00 35,00 zdroj dat: IEA/ Oil Information 15,00 V příloze č. 1 je pro dokreslení cenového vývoje ropy uveden graf Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent (FOB Spot) za období 1.Q Q. 2011, podle čtvrtletí. Cenový průměr ropy Brent za 2. čtvrtletí 2008 ve výši 121,38 USD/bbl, zde představuje historické maximum. Výkyvy ceny ropy se úzce promítají do cen rafinérských produktů. Průběh vývoje průměrných světových cen rafinérských produktů ve vazbě na ceny ropy od měsíce ledna 2003 do března 2012 znázorňuje graf Vývoj průměrné ceny ropy Brent (Spot Crude Brent) a pohonných hmot (Rotterdam Barges FOB Product Prices) v období 01/2003 až 03/2012, podle měsíců včetně znázornění trendu ceny ropy v příloze č. 2. Graf zachycuje tendenci sezónního poklesu cen vždy ke konci každého kalendářního roku a od počátku nového roku pak jejich strmý nárůst, zejména v počátcích let 2004, 2005, 2006 a 2008 s dosaženými cenovými maximy ropy i hlavních rafinérských produktů v příslušných letech. Výjimku tvoří přelom roku 2006 a 2007, kdy byl cenový propad ropy a motorových paliv podstatně prohlouben zklidněním politické situace ve světě a tento vliv se přidal k sezónnímu poklesu poptávky po ropě a ropných produktech, a poté konec roku 2008, kde se na výrazném snížení cen podepsal všeobecný pokles výkonnosti ekonomik zejména ve vyspělých státech světa. Od září 2007 do ledna 2009 je zaznamenáno větší cenové odpoutání se motorové nafty od motorových benzinů. Průměrná cenová diference mezi těmito produkty v měsíci červenci 2008 je v historii dosud největší a má hodnotu 32,07 USD/bbl (maximum 33,09 USD/bbl bylo ve druhém týdnu července). Příčinou tohoto značného rozdílu ceny mezi motorovým benzinem a motorovou naftou byl především rozdíl mezi poptávkou a nabídkou a také vysoká cena ropy. V průběhu období od 2009 až do počátku roku 2012 nejsou vykazována vlivem politických a ekonomických tlaků žádná výraznější lokální cenová minima ropy a tak trendem je neustávající nárůst průměrných cen ropy a ropných produktů. 2

3 Jako doplnění k informacím o světových cenách ropy a ropných produktů je pro situaci v ČR uvedena v příloze č. 3 přehledná tabulka Vývoj průměrných spotřebitelských cen pohonných hmot v Kč/litr v ČR v letech 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012, podle měsíců zpracovaná na základě statistického cenového šetření ČSÚ. 2. Rafinérské zpracování ropy Celkový objem průmyslově zpracované ropy v ČR v rafinériích České rafinérské a.s. a Paramo a.s. činil za rok 2011 celkem tis. tun. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 uvedené množství o 7,1 % vyšší. V objemu zpracované ropy za rok 2011 je zahrnuto množství cca 145,6 tis. tun této suroviny vytěžené v ČR, u které došlo, při porovnání s předchozím rokem, k poklesu o 6,1 %. Hlavními faktory celkově nižšího zpracování ropy za za rok 2011 byly trvale nižší poptávky po pohonných hmotách z domácí produkce, které vedly k odstavení části zpracovatelské kapacity v měsíci únoru a březnu, nižší poptávka po těžkých výrobcích (asfalty) a plánované zarážky rafinérií započaté v měsíci září a pokračující v říjnu. Pro přehled vývoje celkového rafinérského zpracování ropy, které přibližně odpovídá objemu celkové produkce všech rafinérských výrobků za hodnocená období, je v následujícím uveden graf rafinérského zpracování ropy v ČR v letech 1997 až Vývoj množství ropy zpracované v rafinériích ČR v letech tis. tun

4 3. Dovozy rafinérských produktů do ČR Celkový hmotný dovoz všech sledovaných rafinérských produktů do ČR činil za rok 2011 cca 2 590,6 tis. tun, což představuje oproti roku 2010 nárůst o 11,6 % a souvisí zejména s poklesem zpracování ropy. Významný nárůst dovozu proti roku 2010 byl u ostatního petroleje (o 49,6 %), primárních benzinů (o 55,1 %), maziv (o 15,6 %) a asfaltů (o 13,4 %). Dovozy klasických pohonných hmot celkově stouply o 19,9 %, z toho dovoz motorové nafty o 29,4 % a motorových benzinů o 0,3 %. Dovoz leteckého petroleje klesl o 20,1 %. Další významný pokles dovozu byl zaznamenán u nízkosirných topných olejů (o 72,6 %), ostatních topných olejů (o 34,9 %), aditiv (o 32,5 %), parafínů (o 25,3 %) a ostatních ropných výrobků (o 70,2 %). Podrobná specifikace dovozů všech skupin rafinérských produktů je uvedena v příloze č. 4 v tabulce Přehled o dovozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů do ČR v letech 2010 a 2011 (v tunách). V následujících přehledech jsou uvedeny dovozy rafinérských výrobků do ČR v roce 2011 podle dovezeného množství ze zemí Evropské unie a ze třetích zemí: rok 2011: Země EU Množství (t) Podíl (%) Třetí země Množství (t) Podíl (%) Slovensko ,0 Bělorusko ,6 Německo ,0 Kazachstán ,3 Rakousko ,3 Rusko ,5 Polsko ,7 USA ,9 Maďarsko ,1 Švýcarsko 718 0,9 Ostatní země EU ,9 Ostatní třetí země ,9 Součet Součet

5 4. Vývozy rafinérských produktů Za rok 2011 se z ČR vyvezlo celkem 1 696,5 tis. tun všech sledovaných druhů rafinérských produktů, což je o 3,4 % méně než v roce Vývoz motorových benzinů za hodnocené období při porovnání s rokem 2010 se zvýšil o 30,9 %, vývoz motorové nafty klesl o 8,7 %, vývoz klasických motorových paliv dosáhl malého zvýšení o 0,9 %. Významnější zvýšení vývozu bylo zaznamenáno u leteckých petrolejů (o 3,0 %), nízkosirných topných olejů (o 81,8 %), topných olejů s vyšším obsahem síry (o 9,3 %) a vosků a parafínů (o 57,6 %). Významný pokles vývozu nastal u aditiv (o 86,8 %), LPG (o 15,1 %), primárních benzinů (o 66,7 %) a asfaltů (o 5 %). Podrobnější specifikace hmotných vývozů je za hlavní výrobkové skupiny uvedena v příloze č. 4 v tabulce Přehled o vývozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů z ČR v letech 2010 a 2011 (v tunách). V následujících přehledech jsou uvedeny vývozy rafinérských výrobků z ČR v roce 2011 podle vyvezeného množství do zemí Evropské unie a do třetích zemí: rok 2011: Země EU Množství (t) Podíl (%) Třetí země Množství (t) Podíl (%) Slovensko ,2 USA ,3 Německo ,2 Čína ,3 Rakousko ,4 Korea ,7 Polsko ,6 Srbsko ,0 Maďarsko ,9 SAE ,7 Ostatní země EU ,7 Ostatní třetí země ,0 Součet Součet

6 5. Hmotná bilance rafinérského zpracování ropy, dovozů, vývozů a hrubých dodávek rafinérských produktů na trh ČR Pro posouzení vývoje této bilance byl zpracován následující bilanční graf srovnávající údaje o výši zpracování ropy, dovozů a vývozů všech ropných produktů a hrubých dodávek na trh ČR po čtvrtletích za období 1. Q až 4. Q hrubé dodávky na trh ČR tis. tun celkové zpracování ropy v ČR (produkce) celkové dovozy ropných produktů do ČR celkové vývozy ropných produktů z ČR V této orientační hmotné bilanci, sledované v dlouhodobé časové řadě, jde o vztah: hrubé dodávky všech rafinérských produktů na trh (=) celkové zpracování ropy v ČR, tj. tuzemská výroba (+) celkový dovoz produktů ( ) celkový vývoz produktů. Rafinérské zpracování ropy představuje v této bilanci, při zanedbání rafinérských ztrát, přibližně celkovou tuzemskou výrobu všech druhů rafinérských produktů za dané období. Hrubými dodávkami se zde rozumí celkové dodávky všech rafinérských produktů na trh ČR, ať již byly dodány ke spotřebě a nebo na sklad. Pro znázornění vývojových trendů jednotlivých složek bilance bylo v grafu použito polynomické proložení bodů. Trendy jsou následující: Vzestup hrubých dodávek na trh od roku 1999, zpomalený v roce 2006 vysokými cenami základní suroviny a navazujících výrobků a znovu se zvyšující v 1. a 2. čtvrtletí 2007 po poklesu cen ropy pod průměr 1. čtvrtletí Ve 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 byly hrubé dodávky negativně ovlivněny plánovanou odstávkou části zpracovatelské kapacity a snížením zpracování ropy (technické příčiny). Ve 2., 3. a 4. čtvrtletí 2008 došlo ke 6

7 zvýšení hrubých dodávek na trh na očekávanou úroveň. Naproti tomu hlubší než očekávaný pokles během roku 2009 je v intencích běžného sezónního výkyvu navíc negativně ovlivněn dopadem globálních ekonomických problémů. Ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2009 se již projevilo určité oživení poptávky, kdy došlo k nárůstu hrubé spotřeby rafinérských výrobků. Konec roku 2009 byl ve znamení předzásobení se prodejců motorovými palivy v očekávání zvýšení spotřebních daní u motorových paliv. Toto daňové zvýšení hrálo spolu s dalšími vlivy podstatnou roli v tom, že i při zlepšující se ekonomické situaci poklesla v roce 2010 domácí spotřeba motorových paliv pod úroveň roku Tato skutečnost se projevila i v ostatních položkách bilance ropných produktů (zpracování ropy, snížení dovozů, zvýšení vývozů). Růst rafinérského zpracování ropy v rafinériích ČR od roku 2001, krátce negativně ovlivněný cenami ropy v roce 2006 a z části též nevyváženou poptávkou po motorových palivech a výpadky zpracování ropy ve 2. polovině roku 2007, se vlivem problémů v ekonomické oblasti v 1. pololetí roku 2009 změnil na pokles. Ačkoliv se v průběhu roku 2010 ekonomická situace lepšila, bylo celkové zpracování ropy bržděno sníženou domácí poptávkou po pohonných hmotách. Kolísání celkového dovozu rafinérských produktů a od 2. čtvrtletí roku 2005 jeho pozvolný pokles; nárůst dovozu ve druhé polovině roku 2007 byl zapříčiněn zejména výpadky rafinérského zpracování ropy v ČR z technických důvodů. Po jejich odstranění dovozy klesly podle očekávání a dále klesaly v souvislosti s poklesem evropské ekonomiky. Prudší zvýšení dovozů ve druhém a třetím čtvrtletí 2009 vyplývá z omezeného zpracování ropy ve sledovaném období. Vyšší dovoz ve čtvrtém čtvrtletí 2009 je zejména reakcí na poptávku, vyvolanou očekávaným zvýšením spotřebních daní u motorových paliv a kompenzací krátkého výpadku zpracovatelské kapacity rafinérií. Nižší úroveň dovozů v roce 2010 odpovídá poptávce domácího trhu. Oscilace vývozu rafinérských produktů z ČR s trendem mírného poklesu do konce roku Značný pokles vývozu na konci roku 2007 je také zapříčiněn výpadkem zpracování základní suroviny. Oživení vývozu v roce 2008, který s oscilacemi pokračuje do konce roku 2011, odráží snahu výrobců, přes nepříznivý vývoj domácí poptávky, udržet zpracování ropy na co nejvyšší úrovni. V uvedeném grafu jsou patrné typické sezónní výkyvy celkových hrubých dodávek na trh s obvyklými lokálními minimy v prvním čtvrtletí každého roku. Zřetelné a opakující se extrémní rozdíly hodnoty hrubých dodávek na trh mezi dvěmi čtvrtletími, tj. mezi 4. čtvrtletím a navazujícím 1. čtvrtletím jsou odrazem vyšší tvorby a růstu zásob koncem každého roku a následně v 1. čtvrtletí jejich rozpouštěním. Často také v průběhu prvních a druhých čtvrtletí probíhaly plánované zarážky rafinérských provozů, situované obvykle do období s relativně nízkou sezónní poptávkou po rafinérských produktech. Údaje k výše uvedenému grafu jsou k dispozici v příloze č. 5 v tabulce Údaje k bilanci rafinérského zpracování ropy, dovozů a vývozů produktů a hrubých dodávek produktů na trh ČR za období 1. Q až 4. Q. 2011, podle čtvrtletí (v tis. tunách). Podrobnější přehled o výši dodávek jednotlivých skupin rafinérských produktů na trh ČR za rok 2011 a srovnání s minulými obdobími, poskytuje v příloze č. 6 tabulka Dodávky základních skupin rafinérských produktů na trh ČR za leden až prosinec 2009, 2010 a

8 (v tis. tunách). Tato tabulka je sestavena z údajů měsíčních bilančních výkazů ČSÚ o ropě IEA Monthly Oil Statistics. V těchto výkazech se vykazovaný pohyb zásob produktů do celkové bilance započítává. Z výše uvedených podkladů vyplývá, že za celý rok 2011 se ve srovnání s rokem 2010 celkové dodávky všech rafinérských produktů pro spotřebu v ČR snížily o 3,1 %. Dodávky následujících nejvýznamnějších skupin rafinérských produktů: LPG stouply o 1,1 %, primárních benzinů klesly o 8,0 %, motorových benzinů celkem klesly o 4,1 %, leteckého petroleje stouply o 3,0 %, motorové nafty (plynových olejů pro pohon) stouply o 0,8 %, plynových olejů pro ostatní účely klesly o 16,5 %, těžkých topných olejů celkem klesly o 27,7 %, lakového a technického benzinu stouply o 50,0 %, maziv a mazacích olejů stouply o 12,0 %, asfaltů klesly o 3,3 %, parafinů a vosků klesly o 13,3 %, ostatních výrobků stouply o 4,5 %. Vývoj ročních dodávek kapalných pohonných hmot na trh v ČR v časové řadě od roku 2000 do roku 2011 znázorňuje následující graf: Vývoj dodávek kapalných pohonných hmot na trh ČR za roky zdroj dat : ČSÚ - Ropa a ropné produkty motorová nafta tis. tun motorový benzin letecký petrolej

9 6. Celkové porovnání dovozů a vývozů ropy a rafinérských výrobků a příslušného obchodního salda ČR za léta 2010 a 2011 ve hmotném a hodnotovém vyjádření. Toto porovnání je zpracováno v tabulce přílohy č. 7 Srovnání dovozů a vývozů ropy a rafinérských produktů celkem v ČR za roky 2010 a 2011 ve hmotných a hodnotových jednotkách, včetně salda zahraničního obchodu. Z porovnání uvedených tabulkových údajů za rok 2010 a 2011 plynou následující závěry: celkově se komodity ropa a rafinérské produkty dovezlo do ČR jako hmotný dovoz v roce 2011 o cca 5,3 % méně, hodnota tohoto dovozu byla vyšší o cca 23,2 %, samotné ropy se dovezlo, jako hmotný dovoz pro rafinérské zpracování v ČR celkem o 10,4 % méně s nárůstem hodnoty o 17,1 %, hmotný dovoz všech rafinérských produktů se zvýšil o 11,6 %, hodnota tohoto dovozu stoupla o 38,5 %, hmotný vývoz ropy a rafinérských produktů se snížil o 3,3 %, hodnota tohoto vývozu se zvýšila o 23,5 %, celkové, trvale záporné saldo (vývoz - dovoz) zahraničního obchodu ČR pro ropu a rafinérské produkty se ve hmotném vyjádření celkově zvýšilo o 5,7 %, v hodnotě se ale zvýšilo o 23,3 %, což je nárůst proti roku 2010 o cca 22,12 mld. Kč. Dopady dlouhodobého růstu cen ropy a rafinérských produktů se negativně promítají do záporné bilance zahraničního obchodu v těchto komoditách. Hodnotové údaje dovozu ropy a příslušné analytické závěry uvedené v této kapitole je nutno považovat za předběžné, protože dochází k průběžnému zpřesňování údajů. Časový vývoj průměrné roční ceny ropy (Brent) a celkového záporného obchodního salda ČR u ropy a ropných produktů je znázorněn následujícím grafem: 140,00 Vývoj průměrné ceny ropy Brent a záporného salda zahraničního obchodu v oblasti ropy a rafinérských produktů ČR v letech ,00 120,85 117,72 106,30 106,46 100,00 97,58 96,99 95,59 111,27 81,39 USD/bbl, mld. Kč 80,00 60,00 40,00 20,00 26,98 záporné obchodní saldo (v mld. Kč) 72,53 68,01 63,69 65,14 60,25 61,51 53,13 54,38 48,71 37,61 37,09 38,21 33,70 27,88 28,39 24,46 24,98 28,83 průměrná roční cena ropy Brent (v USD/bbl) 20,66 19,10 17,87 12,74 79,47 17,04 0,00 9

10 7. Zhodnocení stavu zásob ropy a rafinérských produktů v držení vlády ČR ke konci roku Informace o stavu a pohybu zásob ropy, rafinérských polotovarů a produktů jsou součástí měsíčně aktualizovaného mezinárodního statistického systému Mezinárodní energetické agentury IEA Monthly Oil Statistics za ČR, na základě statistického zjišťování ČSÚ. Zvláště významnou a sledovanou skupinou jsou Zásoby držené vládou, tj. zásoby ropy a vybraných skupin ropných produktů (motorové benziny, plynové oleje, střední oleje, topné oleje), které vytvářejí důležitou mezinárodní kategorii, tzv. Nouzové zásoby státu. Tento druh zásob za ČR ze zákona zajišťuje, udržuje a na orgány EU v předepsané úrovni a podle příslušných metodik měsíčně vykazuje Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Povinné nouzové zásoby ropy a ropných produktů dle Směrnice 2006/67/EU. Členské státy EU jsou povinny udržovat na základě příslušných právních a správních předpisů zásoby ropných produktů na úrovni, která v každé kategorii vyjmenovaných ropných produktů odpovídá alespoň průměrné denní domácí spotřebě, vypočtené podle příslušné metodiky za 90 dnů předchozího kalendářního roku. Následující tabulka je přehledem o stavu zásob ropy a ropných produktů držených vládou v tis. tunách k a současně informací o způsobu výpočtu doby v počtu dní (podle metodiky EU), kdy by ČR ještě mohla pokrýt svou spotřebu ropných produktů z nouzových zásob státu. Vypočtené hodnoty vycházejí z referenčního roku Produkt Sl. 1 Sl. 2 Sl. 3 Sl. 4 Zásoby ropy a poloproduktů (tis. tun) Přepočet ropy na produkty podle podílu zpracování (v předchozím roce) (tis. tun) Zásoby hotových produktů (tis. tun) Zásoby v zahraničí (tis. tun) Sl.5= Sl. 2+3 Produkty celkem (tis. tun) Sl. 6 Průměrná denní spotřeba předchozí ho roku (tis. tun) Sl. 7=Sl.5/Sl. 6 Pokrytí spotřeby předchozího roku - počet dní (tis. tun) Ropa Automobilové a letecké benziny Letecký tryskový petrolej Petrolej, plynové oleje a diesel Topné oleje těžké Součet zdroj dat: SSHR 10

11 Pro výpočet nouzových zásob státu se podle metodiky EU započítávají pouze skutečně vykázané zásoby vybraných rafinérských produktů nebo i vypočítávané podíly produktů ze skutečných, vykázaných zásob ropy, vypočtené podle průměrné technologické výtěžnosti rafinérií za minulý rok. Vykazovaný počet (108) dní úrovně nouzových zásob ČR k celkově splňoval povinný limit EU. Povinné nouzové zásoby ropy a ropných produktů dle metodiky Mezinárodní energetické agentury (IEA). Metodika IEA zahrnuje do kategorie nouzových zásob vedle zásob držených vládou i zásoby průmyslové a vychází při výpočtu povinné úrovně těchto zásob z průměrných denních dovozů ropných produktů. Podle této metodiky byly k vykázány povinné nouzové zásoby ropy a ropných produktů ČR v dostačující úrovni, v počtu dní (čistých dovozů): dle metody dní dle metody dní. Seznam příloh: 1. graf Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent (FOB Spot) za období 1.Q Q.2011, podle čtvrtletí 2. graf Vývoj průměrné ceny ropy Brent (Spot Crude Brent ) a pohonných hmot (Rotterdam Barges FOB Prices), v období 01/2003 až 03/2012, podle měsíců včetně znázornění trendu ceny ropy 3. tabulka Vývoj průměrných spotřebitelských cen pohonných hmot v Kč/litr v ČR v letech 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012, podle měsíců 4. tabulka Přehled o dovozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů do ČR v letech 2010 a 2011 (v tunách) a tabulka Přehled o vývozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů z ČR v letech 2010 a 2011 (v tunách) 5. tabulka Údaje k bilanci rafinérského zpracování ropy, dovozů a vývozů produktů a hrubých dodávek produktů na trh ČR za období 1. Q Q. 2011, podle čtvrtletí (v tis. tunách) 6. tabulka Dodávky základních skupin rafinérských produktů na trh ČR za leden až prosinec 2009, 2010, 2011 (v tis. tunách) 7. tabulka Srovnání dovozů a vývozů ropy a rafinérských produktů celkem v ČR za roky 2010 a 2011 ve hmotných a hodnotových jednotkách, včetně salda zahraničního obchodu 11

12 Příloha č ,00 Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent (FOB Spot) za období 1.Q Q. 2011, podle čtvrtletí 120,00 100,00 USD/bbl 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 pozn.: pro znázornění celkového vývojového trendu bylo použito polynomické proložení bodů zdroj dat: IEA Statistics - Oil Information čtvrtletí

13 Příloha č. 2 Vývoj průměrné ceny ropy Brent (Spot Crude Brent) a pohonných hmot (Rotterdam Barges FOB Product Prices) v období 01/ 2003 až 03/2012, podle měsíců včetně znázornění trendu ceny ropy 175,00 ROPA 155,00 AUBI Premium 96 Motorová nafta 135,00 trend ROPA (polynomický) USD/bbl 115,00 95,00 pozn.: AUBI Premium 96 jako přibližný ekvivalent motorového benzinu Natural 95, od 11/2008 s obsahem síry pod 10 ppm Motorová nafta je od 01/2009 s obsahem síry pod 10 ppm 75,00 55,00 35,00 zdroj dat: IEA/ Oil Information 15,00

14 Příloha č.3 Vývoj průměrných spotřebitelských cen pohonných hmot v Kč/litr v ČR v letech 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012, podle měsíců 2008 produkt 1/08 2/08 3/08 4/08 5/08 6/08 7/08 8/08 9/08 10/08 11/08 12/08 průměr bezolovnatý benzín 91 Normal 30,64 30,34 30,55 30,43 31,29 32,32 32,07 30,97 30,61 29,25 26,25 23,40 29,84 bezolovnatý benzín Natural 95 31,08 30,68 30,80 30,76 31,91 32,88 32,64 31,60 31,13 29,73 26,80 23,85 30,32 bezolovnatý benzín Super plus 98 32,95 32,87 32,89 32,86 33,78 34,92 34,81 33,62 33,12 31,85 28,93 25,96 32,38 bezolovnatý benzín Speciál 91 s přísadou 30,62 30,12 30,23 30,13 31,17 32,15 32,08 31,26 30,79 29,52 26,54 23,61 29,85 motorová nafta 31,62 31,12 31,29 31,64 33,46 35,29 34,98 33,59 32,65 30,75 28,44 26,07 31,74 LPG 16,13 16,08 16,01 15,97 15,93 16,20 16,39 16,28 16,10 15,59 15,52 14,51 15, produkt 1/09 2/09 3/09 4/09 5/09 6/09 7/09 8/09 9/09 10/09 11/09 12/09 průměr bezolovnatý benzín 91 Normal 22,83 24,27 25,26 26,05 26,72 28,40 28,47 28,73 28,16 27,38 28,43 28,25 26,91 bezolovnatý benzín Natural 95 23,19 24,76 25,49 26,16 26,87 28,61 28,72 28,91 28,40 27,63 28,64 28,44 27,15 bezolovnatý benzín Super plus 98 25,15 26,46 27,13 27,99 28,65 30,31 30,52 30,75 30,38 29,68 30,65 30,65 29,03 bezolovnatý benzín Speciál 91 s přísadou 22,88 24,30 25,00 25,61 26,25 28,06 28,30 28,43 28,02 27,29 28,17 28,00 26,69 motorová nafta 24,73 25,04 25,01 25,60 25,88 26,74 26,79 26,80 26,44 26,05 27,11 26,96 26,10 LPG 13,66 13,32 13,30 12,97 12,75 12,50 12,31 12,20 12,21 12,00 12,34 12,79 12, produkt 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 průměr bezolovnatý benzín 91 Normal 30,21 30,29 31,13 31,83 32,27 32,52 32,30 31,68 31,16 31,20 31,36 32,93 31,57 bezolovnatý benzín Natural 95 30,44 30,50 31,28 31,99 32,44 32,55 32,51 31,84 31,51 31,43 31,52 32,88 31,74 bezolovnatý benzín Super plus 98 32,63 32,45 33,08 33,88 34,46 34,78 34,60 33,89 33,38 33,26 33,40 34,71 33,71 bezolovnatý benzín Speciál 91 s přísadou 29,89 29,98 30,69 31,40 31,76 32,01 32,08 31,64 31,43 31,08 31,01 32,35 31,28 motorová nafta 29,03 29,06 29,59 30,33 31,11 31,43 31,47 30,87 30,58 30,59 30,76 32,01 30,57 LPG 13,30 14,21 14,67 14,69 14,59 14,48 14,53 14,46 14,38 14,35 14,65 16,52 14, produkt 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 průměr bezolovnatý benzín 91 Normal 33,54 33,41 34,13 34, ,93 bezolovnatý benzín Natural 95 33,47 33,38 34,22 34,86 35,21 34,88 34,75 34,78 34,65 34,81 34,99 34,95 34,58 bezolovnatý benzín Super plus 98 35,35 35,27 35,94 36,33 36,94 36,74 36,64 36,70 36,67 36,77 36,85 36,77 36,41 bezolovnatý benzín Speciál 91 s přísadou 32,97 32,95 33,31 33,62 33,78 33,69 33,96 33,91 33,84 34,07 34,43 34,51 33,75 motorová nafta 32,72 32,84 33,80 34,42 34,44 34,24 34,25 34,34 34,38 34,69 35,31 35,58 34,25 LPG 17,16 17,56 17,40 17,41 17,34 17,21 17,03 16,93 16,84 16,76 16,79 17,19 17, produkt 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 průměr bezolovnatý benzín 91 Normal bezolovnatý benzín Natural 95 35,72 36,20 36,82 36,25 bezolovnatý benzín Super plus 98 37,48 37,87 38,47 37,94 bezolovnatý benzín Speciál 91 s přísadou 34,93 35,42 36,75 35,70 motorová nafta 36,32 36,75 37,08 36,72 LPG 17,38 17,68 18,23 17,76 zdroj dat: pohonné hmoty - cenové šetření ČSÚ

15 Příloha č. 4 Přehled o dovozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů do ČR v letech 2010 a 2011 (v tunách) Skupiny produktů Dovezené množství (tuny) rok 2010 rok 2011 i 10/09 automobilové benziny celkem ,003 letecký benzin ,580 letecký petrolej - kerosen ,799 ostatní petroleje ,496 motorová nafta ,294 plynové oleje ,894 topné oleje nízkosirné, < 1 % S hm ,274 topné oleje vysokosirné, > 1 % S hm ,651 aditiva/oxigenáty ,675 ropný (petrolejový) koks ,247 ostatní ropné výrobky ,298 zkapalněné ropné plyny (LPG) ,082 lakové a ost. speciální benziny ,209 primární benzin (naphta) ,551 maziva a mazací oleje - lubrikanty ,156 parafiny a vosky ,747 asfalty, asfalt.živice, asfaltové výrobky ,134 C E L K E M D O V O Z P R O D U K T Y ,116 z toho : pohonné hmoty (Autobenziny + motor. nafta) ,199 podíl pohonných hmot na celkovém dovozu ropných produktů do ČR (%) 63,2 67,9 1,074 Přehled o vývozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů z ČR v letech 2010 a 2011 (v tunách) Skupiny produktů Vyvezené množství (tuny) rok 2010 rok 2011 i 10/09 automobilové benziny celkem ,309 letecký benzin ,870 letecký petrolej - kerosen ,030 ostatní petroleje ,952 motorová nafta ,913 plynové oleje ,501 topné oleje nízkosirné, < 1 % S hm ,818 topné oleje vysokosirné, > 1 % S hm ,093 aditiva/oxigenáty ,132 ropný (petrolejový) koks ,458 ostatní ropné produkty ,963 zkapalněné ropné plyny (LPG) ,849 primární benzin (naphta) ,333 lakové a ostat. speciální benziny ,505 maziva a mazací oleje - lubrikanty ,972 parafiny a vosky ,576 asfalty, asfalt.živice, asfaltové výrobky ,950 C E L K E M V Ý V O Z P R O D U K T Y ,966 z toho : pohonné hmoty (Autobenziny + motor. nafta) ,009 podíl pohonných hmot na celkovém vývozu ropných produktů z ČR (%) 52,6 55,0 1,045 zdroj dat: databáze ČSÚ (vlastní zpracování)

16 Příloha č. 5 Údaje k bilanci rafinérského zpracování ropy, dovozů a vývozů produktů a hrubých dodávek produktů na trh ČR za období 1.Q až 4.Q. 2011, podle čtvrtletí (v tis. tunách) ukazatel bilance 1.Q 97 2.Q 97 3.Q 97 4.Q 97 1.Q 98 2.Q 98 3.Q 98 4.Q 98 1.Q.99 2.Q 99 3.Q 99 4.Q 99 rafinérské zpracování ropy celkem (1) celkové dovozy rafinérských produktů (2) celkové vývozy rafinérských produktů (3) celkové hrubé dodávky na trh (1+2-3) ukazatel bilance 1.Q 00 2.Q 00 3.Q 00 4.Q 00 1.Q 01 2.Q 01 3.Q 01 4.Q 01 1.Q 02 2.Q 02 3.Q 02 4.Q 02 rafinérské zpracování ropy celkem (1) celkové dovozy rafinérských produktů (2) celkové vývozy rafinérských produktů (3) celkové hrubé dodávky na trh (1+2-3) ukazatel bilance 1.Q 03 2.Q 03 3.Q 03 4.Q 03 1.Q 04 2.Q 04 3.Q 04 4.Q 04 1.Q 05 2.Q 05 3.Q 05 4.Q 05 rafinérské zpracování ropy celkem (1) celkové dovozy rafinérských produktů (2) celkové vývozy rafinérských produktů (3) celkové hrubé dodávky na trh (1+2-3) ukazatel bilance 1.Q 06 2.Q 06 3.Q 06 4.Q 06 1.Q 07 2.Q 07 3.Q 07 4.Q 07 1.Q 08 2.Q 08 3.Q 08 4.Q 08 rafinérské zpracování ropy celkem (1) celkové dovozy rafinérských produktů (2) celkové vývozy rafinérských produktů (3) celkové hrubé dodávky na trh (1+2-3) ukazatel bilance 1.Q 09 2.Q 09 3.Q 09 4.Q 09 1.Q 10 2.Q 10 3.Q 10 4.Q 10 1.Q 11 2.Q 11 3.Q 11 4.Q 11 rafinérské zpracování ropy celkem (1) celkové dovozy rafinérských produktů (2) celkové vývozy rafinérských produktů (3) celkové hrubé dodávky na trh (1+2-3)

17 Příloha č. 6 Dodávky základních skupin rafinérských produktů na trh ČR za leden až prosinec 2009, 2010, 2011 (v tis. tunách) Položka bilance Celkem Celkem motorový Letecký CELKEM Rafinérský Primární Ostatní motorová LPG benzin včetně Letecký benzín petrolej Plynové oleje MONA a plyn benzín petrolej nafta včetně biosložek (Kerosen) Plyn.oleje biosložek leden až prosinec Hrubé dodávky celkem (zjištěné) (v tis. tunách) rok 11/10 (%) 113,3 101,1 92,0 95,9 50,0 103,0 100,0 100,8 83,5 100,4 Položka bilance leden až prosinec Topný olej Topný olej CELKEM Top. nízkosirný (< vysokosirný (> oleje 1% S) 1% S) Lakový a technický benzín Maziva a mazací oleje Asfalty a asfaltové živice Bitumen Parafín a vosky Ropný koks Ostatní výrobky CELKEM VÝROBKY Hrubé dodávky celkem (zjištěné) (v tis. tunách) rok 11/10 (%) 59,3 176,0 72,3 150,0 112,0 96,7 86,7 100,0 88,9 96,9 zdroj dat: ČSÚ "Ropa a ropné produkty 2011", tab. 2A - Bilance zdrojové části dodávek základních ropných produktů v ČR - od počátku roku 2009, 2010, 2011

18 Příloha 7 A) Dovozy Srovnání dovozů a vývozů ropy a rafinérských produktů celkem v ČR za roky 2010, 2011 ve hmotných a hodnotových jednotkách, včetně salda zahraničního obchodu období celkem dovoz ropy a raf. produktů v tom: dovoz ropy dovoz rafinérských produktů celkem kumulace množství hodnota množství hodnota průměr. cena množství hodnota průměr.cena tuny 11/10 (%) tis. Kč o.p. 11/10 (%) tuny 11/10 (%) tis. Kč o.p. 11/10 (%) Kč/kg 11/10 (%) tuny 11/10 (%) tis. Kč o.p. 11/10 (%) Kč/kg 11/10 (%) / , , / , , , ,1 14,34 130, , ,5 18,14 124,1 B) Vývozy období celkem vývoz ropy a raf. produktů v tom: vývoz tuzemské ropy vývoz rafinérských produktů celkem kumulace množství hodnota množství hodnota průměr. cena množství hodnota průměr.cena tuny 11/10 (%) tis. Kč o.p. 11/10 (%) tuny 11/10 (%) tis. Kč o.p. 11/10 (%) Kč/kg 11/10 (%) tuny 11/10 (%) tis. Kč o.p. 11/10 (%) Kč/kg 11/10 (%) / , , / , , , ,0 10,09 97, , ,7 16,76 128,0 C) Saldo (vývoz-dovoz) období celkem saldo vývoz - dovoz kumulace množství hodnota tuny 11/10 (%) tis. Kč o.p. 11/10 (%) / / , ,1 pozn.: 1) hmotné údaje o dovozu ropy do ČR odpovídají skutečným, fyzicky realizovaným dovozům této komodity v daném období měsíců příslušného roku 2) "rafinérské produkty celkem" zahrnují podpoložky mezinárodního celního sazebníku TARIC EU (KN8 +2 statistické znaky) všech následujících skupin výrobků, sledovaných mezinárodní statistikou IEA/ČSÚ: motorové a letecké benziny, plynové oleje, letecký petrolej a ostat. petroleje,topné oleje, aditiva a oxigenáty, ropný koks, LPG, lakové a technické benziny, benziny pro petrochem. zpracování, mazací oleje a maziva, parafiny a vosky, asfalty a asfaltové výrobky 3) vývoz rafinérských produktů z ČR zahrnuje i letecké petroleje (kerosen) dodané pro mezinárodní leteckou přepravu, vč. množství pro zásoby a provozní materiál pro letadla 4) zdroj dat: produkty - databáze zahraničního obchodu ČSÚ (Intrastat + Extrastat) ropa - údaje MERO a.s., výkazy ČSÚ (Ceny E 1-12) a IEA (SOM) 5) veškeré výše uvedené údaje o dovozech a vývozech produktů za rok 2011 mají zatím charakter předběžných výsledků

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2013 uskutečnil v celkovém objemu 3 240,5 tis. tun, což je o 2,9 % méně než za stejné

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. - 3. čtvrtletí 2015 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. až 3. čtvrtletí 2015 uskutečnil v celkovém objemu 5 633,1 tis. tun, což je o 0,9 % více než

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. až 4. čtvrtletí 2007 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za rok 2007 uskutečnil v celkovém objemu 7 186,3 tis. tun, což je o 7,5 % méně než za rok 2006.

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí 2008 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2008 uskutečnil v celkovém objemu 3 846,5 tis. tun, což je o 1,7 % méně než za stejné období

Více

Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent (FOB Spot) za období 1.Q Q. 2009, podle čtvrtletí

Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent (FOB Spot) za období 1.Q Q. 2009, podle čtvrtletí Příloha č. 1 140,00 Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent (FOB Spot) za období 1.Q. 1997-3.Q. 2009, podle čtvrtletí 120,00 121,38 114,78 100,00 96,90 USD/bbl 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 1. Q/97 74,87 69,49

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí 2009 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2009 uskutečnil v celkovém objemu 3 420,0 tis. tun, což je o 11,1 % méně než za stejné

Více

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za 1. pololetí roku Listopad 2016

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za 1. pololetí roku Listopad 2016 Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2016 Listopad 2016 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2016

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1.-3. čtvrtletí 2008 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. až 3. čtvrtletí roku 2008 uskutečnil v celkovém objemu 5 932,0 tis. tun, což je o 5,5 % více

Více

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za rok Srpen Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za rok Srpen Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2015 Srpen 2016 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Bilanční přehled za rok 2015 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. až 4. čtvrtletí 2008 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za rok 2008 uskutečnil v celkovém objemu 8 108,5 tis. tun, což je o 12,8 % více než za rok 2007,

Více

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za rok Říjen Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za rok Říjen Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2016 Říjen 2017 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Bilanční přehled za rok 2016 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1.-3. čtvrtletí 2011 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. až 3. čtvrtletí 2011 uskutečnil v celkovém objemu 5 133,7 tis. tun, což je o 11,6 % méně než

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. čtvrtletí roku 2012 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. čtvrtletí 2012 uskutečnil v celkovém objemu 1 655,0 tis. tun, což je o 1,0 % více než za

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2013 v celkovém množství 6 551,9 tis. tun (pokles o 7,4% v porovnání s rokem 2012) za celkovou

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2012 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2012 v celkovém množství 7 074,56 tis. tun (nárůst o 2,2% v porovnání s rokem 2011) za celkovou

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2014 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2014 v celkovém množství 7 370,4 tis. tun (nárůst o 12,5 % v porovnání s rokem 2013) za celkovou

Více

Ropa, ropné produkty, čerpací stanice pohonných hmot

Ropa, ropné produkty, čerpací stanice pohonných hmot Bilanční přehled za rok 2013 Ropa, ropné produkty, čerpací stanice pohonných hmot Tato zpráva shrnuje situaci v oblasti ropy a ropných produktů za rok 2013 a v sektoru čerpacích stanic pohonných hmot.

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2005

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2005 Sttattiissttiika ropy a ropných lláttek r Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2005 Výsledky statistického zjišťování říjen 2005 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ing. Jan Zaplatílek 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ropa a její význam Ropa je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků.

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 2/2013

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 2/2013 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 2/2013 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011) Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011) V říjnu 2011 bylo dovezeno do ČR 103 tis. hl vína (o 24 tis. hl méně jako v září a o 29 tis. hl méně jak před rokem) za 268 mil. Kč (o 4 mil. Kč

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.b prosinec 2011)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.b prosinec 2011) Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.b prosinec 2011) V prosinci 2011 bylo dovezeno do ČR 154 tis. hl vína (o 29 tis. hl více jako v listopadu a o 3 tis. hl méně jak před rokem) za 394 mil. Kč

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2007

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2007 Statistika ropy a ropných látek Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2007 Výsledky statistického zjišťování Říjen 2007 Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 23. října 2013 Praha PROGRAM Klíčové body 3. čtvrtletí 2013 Makroprostředí Výroba

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 24. leden 2014 Praha, Česká republika PROGRAM Klíčové body 4. čtvrtletí 2013 Makroprostředí

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2008

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2008 Statistika ropy a ropných látek Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2008 Výsledky statistického zjišťování Říjen 2008 Odbor plynárenství a kapalných paliv Oddělení surovinové a energetické

Více

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 21.1.2015 do částky 8/2015 Sb. a 3/2015 Sb.m.s. 189/1999 Sb. - o nouzových zásobách ropy - poslední stav textu 189/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o nouzových zásobách ropy,

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

OBSAH. Profil. Finanční data. Provozní údaje. Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol

OBSAH. Profil. Finanční data. Provozní údaje. Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol 2014 v číslech 2 Obsah OBSAH Profil Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol Finanční data Hlavní finanční údaje Finanční ukazatele Finanční data podle segmentů Výkaz zisku nebo ztráty

Více

Motorová paliva současnosti

Motorová paliva současnosti Motorová paliva současnosti Ing. Václav Pražák vedoucí řízení kvality produktů, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov Kulatý stůl Motorová paliva pro silniční dopravu Dostihový klub, Hipodrom Most, 20. června

Více

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Březen 2004 Obsah Strana 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu 3 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu 3 1.2. Podíl cestovního ruchu na základních

Více

11-2010 MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE

11-2010 MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 11-2010 MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 12/2014 O B S A H Č T V R T L E T N Ě S L E D O V A N É U K A Z A T E L E 3. Č T V R T L E T Í 2 0 1 4 3 Čtvrtletní odhad hrubého domácího

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5. - RACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5.1 Charakteristika odvětví Výroba dřevěných a korkových výrobků, proutěného zboží a slaměných výrobků, kromě

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 2. pololetí a rok 2005

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 2. pololetí a rok 2005 Statistika ropy a ropných látek Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 2. pololetí a rok 2005 Výsledky statistického zjišťování Květen 2006 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

CENY ROPY A ROPNÝCH PRODUKTŮ

CENY ROPY A ROPNÝCH PRODUKTŮ CENY ROPY A ROPNÝCH PRODUKTŮ Jiří Mrázek Tisková konference, 14. března 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Obsah prezentace Cena ropy na světových trzích a

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů Crs (MPO) 1 02. za 2. pololetí a rok 2004

Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů Crs (MPO) 1 02. za 2. pololetí a rok 2004 Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů Crs (MPO) 1 02 za 2. pololetí a rok 2004 03000 - sekce koncepční 03300 - odbor surovinové a energetické politiky

Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU Kód: e - 6013-13 Praha, 26. červen 2013 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU v roce 2005 až Zpracovaly: Kontakt: E-mail: Ředitel odboru: Ing. Jiřina Semanová Ing. Monika Bartlová Ing. Monika Bartlová,

Více

INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2004

INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2004 Ministerstvo financí Čj. 20/116 382/2004 V Praze dne 29. října 2004 Materiál pro jednání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů CRS (MPO) za 1. pololetí 2004

Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů CRS (MPO) za 1. pololetí 2004 Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů CRS (MPO) 1 02 za 1. pololetí 2004 03000 sekce koncepční 03300 odbor surovinové a energetické politiky 03330 oddělení

Více

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na:

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na: 1 Úvod Zahraniční obchod České republiky s Čínou patřil v letech 2005 až 2012 v rámci celkových zahraničněobchodních vztahů České republiky k poměrně významným. Na celkovém obratu zahraničního obchodu

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 6/2009 205-05-04 00:00:00 2 V březnu 2009 - dle údajů NBP - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 407 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních investic V březnu

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. ledna 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.12.2015 do 31.12.2015 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 5/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních a

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška Spalování pohonných hmot, vlastnosti a použití plynných uhlovodíků

Více

Brikety a pelety v roce 2009

Brikety a pelety v roce 2009 Pevná paliva Brikety a pelety v roce 2009 Výsledky statistických zjišťování prosinec 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Brikety a pelety v roce 2009 2 Obsah 1. Úvod... 4 2. Metodika statistiky.

Více

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle druhu zpracovávané

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY

INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY 13. 5. 2013 INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY Úvod Ceny dovozu ovlivňují každou ekonomiku, ale jejich význam roste s její otevřeností. Otevřenost České republiky měřená pomocí dovozu na

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.a prosinec 2010)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.a prosinec 2010) Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.a prosinec 2010) V prosinci 2010 bylo dovezeno do ČR 157 tis. hl vína (o 5 tisíc hl více než v listopadu a o 23 tis. hl více jak před rokem) za 348 mil. Kč

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky Vývoj v zemědělství, bilance mléka Ukazatel/rok 2003 2007 2008

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU Povinné oznámení 19/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU Povinné oznámení 19/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 19/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 1. Výchozí stav a předpoklady Výhled je zpracován na základě statistické analýzy produkce a spotřeby vína. Je uvažováno ve třech scénářích:

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 23/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

Geografie průmyslu. Otakar Čerba. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Západočeská univerzita

Geografie průmyslu. Otakar Čerba. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Západočeská univerzita Geografie průmyslu Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření: 16. 4. 2007 Poslední aktualizace: 29. 4. 2013 Obsah přednášky

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE.

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE. HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE Vladimír Brabenec Anotace: Agrární zahraniční obchod ČR od roku 1994 vykazuje rostoucí

Více

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12 1998 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA ÈNB 1 I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3 I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11 II.1 Organizaèní schéma 12 III. MÌNOVÁ

Více

5 Zbožová struktura zahraničního obchodu s Německem

5 Zbožová struktura zahraničního obchodu s Německem 5 Zbožová struktura zahraničního obchodu s Německem 5.1 Zbožová struktura vývozu do Německa podle tříd 1 Růst vývozu do Německa zaznamenaly v letech 25 až 211 všechny třídy (tabulky 15 a 16). Nadprůměrný

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut studie č. 2.091

Více

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon Oživení české ekonomiky příznivě pokračuje a dochází také k přesunu těžiště růstu od čistých exportů k domácí poptávce. Dominantním faktorem

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Vize českého ropného gigantu (otázkou je, zda by měl stát v tomto směru převzít

Vize českého ropného gigantu (otázkou je, zda by měl stát v tomto směru převzít Vize českého ropného gigantu (otázkou je, zda by měl stát v tomto směru převzít iniciativu) Diskusní setkání Institutu pro veřejnou diskusi na téma Český ropný průmysl: převezme stát iniciativu? Hotel

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014 5 Potratovost V roce bylo evidováno 10 37,0 tisíce potratů, čímž bylo opět překonáno absolutní minimum z minulého roku. Počet uměle přerušených těhotenství (UPT) se snížil o 0,8 tisíce na 21,9 tisíce.

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 leden 2011 Úvod Informace je

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Vývoj přepravních a zpracovatelských kapacit ČR do roku 2020. Ing. Jaroslav Pantůček předseda představenstva a generální ředitel MERO ČR, a.s.

Vývoj přepravních a zpracovatelských kapacit ČR do roku 2020. Ing. Jaroslav Pantůček předseda představenstva a generální ředitel MERO ČR, a.s. Vývoj přepravních a zpracovatelských kapacit ČR do roku 2020 Ing. Jaroslav Pantůček předseda představenstva a generální ředitel MERO ČR, a.s. XVII. Jarní konference AEM 26. 27. února 2013 Ropa jak se počítají

Více

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 3/2009 205-05-04 00:00:00 2 Po celý rok 2008 dle údajů NBP (Polské národní banky) - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 50 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika 7 červen Ročník XVII., měsíčník, 25. 7. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 466, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vejce@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VAJEC Vývoj CZV: S... 1,18 Kč/ks M... 1,65 Kč/ks L...

Více