Cesty vody. Název výukového modulu: Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha. Věkové určení: pro 8.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesty vody. Název výukového modulu: Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha. Věkové určení: pro 8."

Transkript

1 Název výukového modulu: Cesty vody Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha Zapojené obory: inform. a komunik. technologie (IKT) chemie (volitelně) fyzika (volitelně) český jazyk (volitelně) výtvarná výchova (volitelně) Věkové určení: pro 8. ročník ZŠ Min. čas potřebný na realizaci: 230 min. (5 x 45 min. + 5 min.) Délka připraveného programu: 530 min. (11 x 45 min min.) Typ výukového modulu: motivační expoziční fixační diagnostický aplikační jiný Míra kooperace žáků: jednotlivci dvojice vícečlenné skupiny třída více tříd Místo realizace modulu: ve výuce jednoho oboru ve výuce více oborů ve škole mimo výuku mimo školu Téma (témata) výukového modulu: vyhledávání a zpracování informací z WWW stránek praktické pokusy s vodou prezentace informací pomoci počítače dokumentace akce (volitelně) výtvarná kompozice plakátu (volitelně) organizace akce (volitelně) Cíl(e) výukového modulu: Žáci si vyzkoušejí celý proces práce s informací získávání informace, její zpracování a její prezentace. Žáci si mohou na tématu vody uvědomit komplexní podstatu vědění, které není ohraničeno obory. Požadované znalosti a dovednosti žáků: používání WWW encyklopedie fulltextové vyhledávání (hledání pomoci klíčových slov) tvorba počítačové prezentace základy práce s tabulkovým, textovým a grafickým editorem (volitelně) znalost typografických pravidel a zásad obrazové kompozice (volitelně) Požadované vybavení: přístup na Internet, WWW prohlížeč, program pro tvorbu počítačové prezentace, prezentační technika (např. datový projektor), pomůcky pro praktické pokusy Stručný popis výukového modulu: Žáci zjišťují a prakticky ověřují informace k tématu voda. Následně získané poznatky prezentují pomoci počítačů. Aktivity prováděné v rámci výukového modulu mohou završit uspořádáním populárně naučného semináře pro jiné žáky a nebo pro další veřejnost. Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 1/9

2 Popis výuk. modulu Návštěva kina Obsah Popis výuk. modulu Návštěva kina... 2 Obsah... 2 Popis obsahové náplně... 3 Úvodní motivace... 3 Voda a její vlastnosti... 3 Koloběh vody a její energie... 4 Organizace semináře na téma vody... 6 Doporučené weby:... 7 Seznam příloh:... 7 Metodické poznámky:... 8 Hodnocení žákovských aktivit... 8 Potřebný čas... 8 Organizace výuky... 8 Zapojení školních předmětů... 9 Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 2/9

3 Popis obsahové náplně Úvodní motivace Učitel může uvést výukový modul následujícím proslovem: Žáci, předkládám Vám možnost zapojení do projektu Cesta vody, který budeme společně plnit v hodinách chemie, informatiky, zeměpisu a výtvarné výchovy. Při sledování cesty vody se několikrát společně zastavíme a na jednotlivých zastávkách budeme plnit úkoly, hledat zajímavé informace k vodě, uskutečníme exkurzi, provedeme jednoduché experimenty a veškeré informace a poznatky zaznamenáme. Rozdělíme se do skupin. Každá skupina bude plnit úkol v rámci celého projektu. Již v průběhu přípravy budeme informovat pomocí nástěnky ostatní třídy o právě probíhajícím projektu a na samotný závěr uspořádáme konferenci na téma voda pro své spolužáky z nižších ročníku. Voda a její vlastnosti úkol č.1 hledání informací o vodě potřebný čas: 20 min. statut aktivity: základní návaznost: není Žáci mají za úkol vyhledat prostřednictvím internetu vybrané informace o vodě. Dostanou od učitele pracovní list (ukázka v příloze mcv01.pdf ) se seznamem informací, které mají zjistit. Žáci pracují jednotlivě nebo ve dvojicích. Přehled zpracovaných odpovědí žáci odevzdají učiteli. K vyhledávání informací mohou využít internetovou encyklopedii Předpokladem tohoto úkolu je dovednost používat fulltextové vyhledávání. Žáci by se měli před vlastním úkolem seznámit s používání některé internetové encyklopedie. Učitel může dopředu specifikovat, zda mají žáci přehled odevzdat v ručně psané, vytisknuté nebo elektronické podobě. úkol č. 2 tvorba křížovky na téma vody potřebný čas: 30 min. statut aktivity: základní návaznost: úkol č. 1 Žáci mají za úkol sestavit jednoduchou křížovku včetně legendy. Učitel na začátku definuje délku tajenky. Učitel žákům zdůrazní nutnost jasných formulací v legendě křížovky. K tvorbě křížovky mohou žáci vyžít tabulkový editor. Žáci pracují jednotlivě nebo ve dvojicích. Hotovou křížovku žáci odevzdají učiteli. Učitel může dopředu specifikovat, zda mají žáci křížovku odevzdat v ručně psané, vytisknuté nebo elektronické podobě. úkol č. 3 řešení křížovky na téma vody potřebný čas: 15 min. statut aktivity: základní návaznost: úkol č. 2 Učitel žákům předá zadání křížovek, které získal předchozím úkolem. Žákům předává křížovku, kterou vytvořil někdo jiný než oni sami. Žáci mají za úkol křížovku vyřešit a nalézt tajenku. Při řešení křížovky mohou využívat internetové informační zdroje. Žáci pracují jednotlivě nebo ve dvojicích. Nalezenou tajenku odevzdají učiteli. Na závěr mohou diskutovat tvůrci křížovek a řešitelé křížovek nad výběrem pojmů pro křížovku a nad formulacemi v legendách křížovek. Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 3/9

4 A1 pokus o důkaz vody v potravině a nerostu potřebný čas: 45 min. statut aktivity: volitelná návaznost: není Žáci pracují v menších skupinách. Postupně ve zkumavce zahřívají rýži a vybraný nerost (např. sádrovec). Za důkaz obsahu vody v dané látce můžeme považovat orosení stěn zkumavky během jejího zahřívání. Pro realizaci pokusu potřebuje pro každou skupinu žáků kahan, držák, těžkotavitelné zkumavky, plastelínu, třecí misku, trochu rýže a kousek vybraného nerostu, zapalovač. Koloběh vody a její energie A2 laboratorní demonstrace koloběhu vody v přírodě potřebný čas: 45 min. statut aktivity: volitelná návaznost: není Žáci pokusem demonstrují koloběh vody v přírodě. Zahřívají kovovou konvici s vodou. Konvice má pouze zúžený otvor, kterým uniká do okolí pára vznikající zahříváním vody v konvici. Nad otvor konvice žáci umístí pánev, do které nalijí studenou vodu. Do pánve mohou rovněž umísti kousky ledu. Pánev se studenou představuje studené horní vrstvy zemské atmosféry. Pára unikající z konve bude kondenzovat na chladném povrchu pánve a spojovat se do kapek, které potom budou padat z pánve dolů. Tento jev demonstruje vznik deště. Pro realizaci pokusu potřebuje pro každou skupinu žáků kahan, stojan pod konvici, kovovou konvici na vodu (nebo jinou nádobu se zúženým otvorem), pánev, studenou vodu, led, zapalovač. Námět pokusu byl převzat ze sborníku pokusů na adrese A3 pokusy s čištěním vody potřebný čas: 45 min. statut aktivity: volitelná návaznost: není Žáci si vyzkoušejí získat ze slané vody pomoci destilace čistou vodu. Rovněž si vyzkoušejí přefiltrovat znečištěnou vodu. A4 pokusy s energii vody potřebný čas: 45 min. statut aktivity: volitelná návaznost: není Žáci si vyzkoušejí udělat z tvrdého papíru a špejle funkční vodní kolo. Rovněž si vyzkoušejí existenci energii vodní páry vznikající zahříváním vody. Uzavřená nádoba se zahřívanou vodou může nadzvedávat pingpongový míček nebo pokličku. A5 : exkurze do čistírny odpadních vod potřebný čas: nespecifikováno statut aktivity: volitelná návaznost: není Žáci společně s učitelem navštíví ve svém okolí čistírnu odpadních vod a seznámí se s procesem čištění. Žáci mohou během exkurze vystupovat v roli reportéru, kteří exkurzi dokumentují. Průběh exkurze mohou dokumentovat pomoci digitálního fotoaparátu, digitální kamery a digitálního diktafonu. V tom případě je vhodné před samotnou exkurzí rozdělit žákům role. (Kdo se bude zabývat fotodokumentaci? Kdo bude natáčet video záběry? Kdo zaznamená rozhovor Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 4/9

5 se zaměstnancem čistírny?) Bylo by vhodné, pokud by si žáci sami před exkurzí připravili otázky k problematice čištění vody. Doporučuji zorganizovat exkurzi do čistírny odpadních vod. Taková exkurze je více méně realizovatelná všude. Před exkurzí je vhodné s dětmi probrat dělení směsí a vysvětlit jim princip biologického čištění. úkol č. 4 zpracování reportáže z čistírny odpadních vod potřebný čas: 45 min. statut aktivity: volitelná návaznost: A5 Žáci mají za úkol vytvořit reportáž z čistírny odpadních vod. K dispozici mají dokumentaci, která byla pořízena při exkurzi v čistírně. Formu reportáže vybere učitel na základě dovedností, které žáci zvládají, a na základě konkrétních materiálů, které byly průběhu reportáže zaznamenány. Reportáží může být článek, může ji být počítačová prezentace a může ji být krátký film. Učitel může žákům připravit zaznamenané materiály už do formy počítačových souborů. Výrazně tím urychlí proces zpracování reportáže. úkol č. 5 tvorba prezentace k tématu vody potřebný čas: 45 min. statut aktivity: základní návaznost: není Učitel žákům nechá vybrat (případně jim přidělí) jedno z následujících témat: koloběh vody v přírodě, čištění vody, využití energie vody. Žáci mají za úkol vytvořit pomoci počítače prezentaci vybraného tématu. Prezentaci vytvářejí s vědomím toho, že by měla být zajímavá pro diváka. Učitel by měl zdůraznit důležitost výběru ilustrací i formy průběhu ilustrace. Žáci pracují jednotlivě nebo ve dvojicích. Více jednotlivců či dvojic může pracovat na stejném tématu. Předpokladem tohoto úkolu je zvládnuti problematiky tvorby počítačových prezentací. Žákům by mělo být zřejmé jaký program k tvorbě prezentace použijí a měli by v něm být schopni technicky prezentaci vytvořit. Bylo by vhodné, pokud by si žáci dokázali vytvořit dopředu osnovu prezentace a tu pak následně zpracovat do výsledné podoby prezentace. Pro vyhledávání ilustrací se žákům bude hodit schopnost vyhledávání obrázků na internetu na základě zadaných kritérií. K tomu mohou využít např. vyhledávací systém V souvislosti s používáním obrázků, které si mohou žáci stáhnout z internetu, je jim nutné ozřejmit problematiku duševního vlastnictví. Učitel by jim měl dlouhodobě a trpělivě vštěpovat pravidlo: Pokud u jakéhokoliv souboru dat publikovaného na internetu není výslovně uvedeno, že autor povoluje jeho další používání, pak je tento soubor považován za jeho duševní vlastnictví, jež by se nemělo bez jeho osobního svolení používat. Toto pravidlo je možné překračovat pouze v situaci, kdy jsou soubory zcela jednoznačně využívány pouze pro výuku. I v tomto případě bych však žáky vedl ke zveřejňování informace o tom, že určité soubory převzali a to se současným uvedením kontaktů na zdroj souborů. Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 5/9

6 Doporučuji aby učitel před vlastním úkolem ukázal žákům příklady zdařilých prezentací (viz příloha mcv02.zip ). Může rovněž s žáky diskutovat o faktorech, které zvýší zajímavost prezentace. úkol č. 6 prezentace informací o vodě potřebný čas: 60 min. statut aktivity: základní návaznost: úkol č.4 Žáci prezentují svým spolužákům pomoci počítače téma zpracované v předchozím úkolu. Připravenou prezentaci sami slovně komentují a snaží se zaujmout své spolužáky. Postupně se všichni prostřídají v roli prezentátorů. Podmínkou této aktivity je možnost prezentovat obrazovku počítače celé třídě najednou. Vhodným prostředkem pro takovou prezentaci je např. datový projektor. Žáci by měli mít možnost si své vystoupení dopředu připravit (např. v rámci domácí přípravy na výuku). Učitel může vystoupení žáků nahrávat na videokameru a natočený materiál použít při následné diskuzi k prezentacím. Žáci si mohou dělat k jednotlivým prezentacím poznámky a použit je při následné diskuzi. Učitel se může rozhodnout pro žákovské hodnocení prezentací. Žáci pak mohou známkovat jednotlivé prezentace a nebo vybírat z nich tu nejzajímavější. A6 diskuze nad předvedenými prezentacemi potřebný čas: 60 min. statut aktivity: základní návaznost: úkol č.5 Učitel společně s žáky diskutuje nad jednotlivými předvedenými prezentacemi. Společně s žáky hodnotí úroveň prezentací. Diskutují o tom, která prezentace zaujala publikum a která ne. Společně hledají obecná kritéria úspěšnosti prezentace. Žáci dostávají v diskuzi zpětnou vazbu ke své prezentaci nejen od učitele, ale i od svých spolužáků. Organizace semináře na téma vody Učitel žákům navrhne uskutečnit populárně naučný seminář na téma vody. Seminář může být určen pro žáky jiné třídy (nejlépe věkově nižší) nebo pro rodiče a další veřejnost. Žáci by měli mít chuť seminář sami uskutečnit. A7 diskuze nad scénářem semináře na téma vody potřebný čas: 45 min. statut aktivity: volitelná návaznost: A6 Pokud se žáci rozhodnou pro zorganizování semináře, pak s nimi učitel prodiskutuje scénář takového semináře. Společně vyberou výsledky některých výše uvedených aktivit jako náplň semináře. Domluví se na tom, kdo a jakým způsobem bude seminář moderovat. Domluví se na pořadí jednotlivých částí programu. Učitel bude žákům zdůrazňovat populárně naučný charakter semináře. Seminář by měl jednak bavit a jednak by si z něj měli účastníci odnést nějaká poznání k tématu vody. Učitel společně s žáky vybere termín semináře. Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 6/9

7 Učitel muže společně s žáky hledat další náměty na zatraktivnění programu. Žáci mohou například nacvičit nějakou píseň s tématikou vody., připravit kvizovou soutěž pro hosty semináře apod. úkol č. 7 tvorba plakátu pro seminář Cesty vody potřebný čas: 45 min. statut aktivity: volitelná návaznost: A6 Žáci mají za úkol vytvořit plakát, kterým pozvou potencionální účastníky na populárně naučný seminář Cesty vody. Učitel nejprve s žáky prodiskutuje seznam údajů, které by se měly na plakátu objevit. Seznam vybraných údajů pak napíše na tabuli a nebo jej uloží do textového souboru, k němuž budou mít žáci přístup. Žáci pracují jednotlivě nebo ve dvojicích. Hotový plakát vytisknou a odevzdají učiteli. Velikost plakátu bude definovaná tiskárnou, kterou budou mít žáci pro svou práci k dispozici. Předpokládám, že se bude většinou jednat o formát A4. Žáci by se měli snažit využívat celou plochu daného formátu. Pro tvorbu plakátu je vhodné, pokud žáci znají základní typografická pravidla a základní zásady pro prostorovou kompozici. Žáci mohou tvořit plakát pomoci textového či grafického editoru. Úkol od žáku vyžaduje schopnost ovládání zmíněných programů na úrovni, která umožní plakát vytvořit. Plakát je samozřejmě možné vytvořit i bez počítače. Nevyužijeme však nabízenou možnost pro další aplikaci počítače. A8 organizační porada k semináři Cesty vody potřebný čas: 30 min. statut aktivity: volitelná návaznost: A6 Učitel společně s žáky na základě diskuze sepíše seznam úkolů, které je nutno provést pro realizaci semináře propagace akce a pozvánky, uspořádaní nábytku v prezentační místnosti, zajištění potřebného vybavení pro seminář, navigace účastníku ve škole a odložení jejich oděvů (pokud nejsou žáky školy) apod. Ke každému úkolu po společné konzultaci vybere jednoho či více žáků, kteří budou mít splnění úkolu na starost. A9 realizace semináře Cesty vody potřebný čas: nespecifikováno statut aktivity: volitelná návaznost: A8 Žáci prezentují program, který pro seminář Cesty vody vytvořili. Učitel může být v roli moderátora semináře, který při ideálním průběhu bude do jeho programu vstupovat minimálně. Doporučené weby: Seznam příloh: mcv01.pdf návrh otázek pro vyhledávání informací o vodě Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 7/9

8 mcv02.zip ukázka prezentace koloběhu vody ve formátu programu PowerPoint Metodické poznámky: Hodnocení žákovských aktivit Učitel by se měl před začátkem modulu rozhodnout, zda bude žáky za jejich aktivity průběžně hodnotit. Já osobně bych se za průběžné hodnocení přimlouval. Podle mého mínění to bude žáky více motivovat ke kvalitnímu plnění úkolů. Je možné dávat žákům známky za jednotlivé aktivity nebo je za jejich činnosti bodovat. V případě bodování je vhodné si dopředu promyslet množství bodů, které bude učitel přidělovat za jednotlivé činnosti. Počet bodů by měl být adekvátní náročnosti jednotlivých úkolů. Žáci by měli dostávat poměrný počet bodů i za částečné splnění úkolů. Hodnocení by se mělo během trvání modulu průběžně objevovat na nějakém veřejně přístupném místě (na nástěnce, na WWW stránkách). V závěru modulu by měl učitel žákům prezentovat celkové hodnocení všech aktivit modulu (průměr známek, součet bodů). Žáci s nejlepšími výsledky, by měli od učitele dostat diplom a případně nějakou další odměnu. Potřebný čas U aktivit, které budou probíhat v rámci výuky jsem vyznačil přibližný čas potřebný na jejich realizaci. Čas jsem definoval na základě svých zkušenosti. Chtěl bych však zdůraznit, že na každé škole budou jiné podmínky pro realizaci výukového modulu Návštěva kina. Školy se liší svým technickým vybavením, skladbou žáků, způsobem výuky v oblasti používání ICT. Čím více potřebných dovedností budou žáci zvládat ještě před začátkem modulu, tím méně času jim zabere aplikace těchto dovedností v samotném modulu. Každý učitel, který bude chtít aplikovat výukový modul ve své výuce, si bude muset sám promyslet jeho časové nároky a sám se bude muset rozhodnout, zda použije všechny připravené aktivity a nebo využije pouze část z nich. Organizace výuky Výukový modul Návštěva kina může být uskutečněn několika organizačními formami: 1. Škola pro něj může vyhradit speciální projektové dny. Pokud bude chtít škola použít výukový modul Návštěva kina v rámci speciálních projektových dnů, pak je možné modul zrealizovat během jednoho až dvou vyučovacích dnů (v závislosti na tom, zda budou použity všechny připravené programové bloky nebo nebudou). Toto řešení bude klást větší nároky na organizační zabezpečení výuky a na koordinaci činností zúčastněných učitelů. 2. Výukový modul může probíhat v rámci běžného rozvrhu výuky. Náplň modulu se v tomto případě bude realizovat v hodinách předmětů, které mají vazbu na obsahovou náplň modulu. Dá se předpokládat, že se trvání modulu v tomto případě protáhne na několik týdnů. Toto řešení bude klást větší nároky na udržení motivace zapojených žáků. 3. Určitou kombinací obou výše uvedených forem je zařazení speciálních projektových bloků do výuky v průběhu 1-2 týdnů. Po dobu realizace výukového modulu by měli žáci upravený rozvrh výuky, který by umožňoval intenzivnější projektovou výuku. Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 8/9

9 Zapojení školních předmětů Výukový modul Cesty vody je svou náplní postaven na dovednosti získávání informací z internetových zdrojů a také na osobním prožitcích žáků spojených s praktickými pokusy s vodou. Z toho plyne, že je najde uplatnění především ve výuce informatiky, ale také chemie a fyziky. Realizace celého modulu včetně organizace semináře na téma vody však vyžaduje od žáku další dovednosti, kterým se mohou věnovat v dalších předmětech. Při tvorbě reportáže z čistírny odpadních vod (úkol č. 4) si svou parketu najde výuka slohu. Tvorbu plakátu (úkol č. 7) je možné realizovat ve výtvarné výchově. Výukový modul Cesty vody je možné uskutečnit pouze v rámci výuky informatiky. Zajímavější výsledky však může přinést při zapojení dalších předmětů. Učiteli informatiky pak zřejmě bude příslušet role koordinátora, který své kolegy z dalších předmětů do výukového modulu zapojí. Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 9/9

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Jak nejlépe využít interaktivní tabuli

Jak nejlépe využít interaktivní tabuli Jak nejlépe využít interaktivní tabuli Vydavatel: European Schoolnet Rue de Trèves 61 - B1040 Brussels www.europeanschoolnet.org info@eun.org Autor: Diana Bannisterová and Learning Technologies team University

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů CLIL do škol Prvky angličtiny v základní škole praktické Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY?

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? Jan Mareš, Josef Lukas, Stanislav Ježek, Adam Chalupníček Fakulta sociálních studií Masarykova Univerzity Při

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

SMART Průřezové metody

SMART Průřezové metody 1-01 SMART Průřezové metody Využití metody: Téměř ve všech oblastech Facilitátor: Ne Ideální počet účastníků: Není určen Základní pomůcky: Flipchart, fl ipové papíry, lektorský kufřík Vhodná aplikace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání

Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání Studijní opory (materiály) V širším slova smyslu to jsou veškeré studijní a informační zdroje, které jsou speciálně připravené a využívané v distančním vzdělávání.

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více