Cesty vody. Název výukového modulu: Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha. Věkové určení: pro 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesty vody. Název výukového modulu: Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha. Věkové určení: pro 8."

Transkript

1 Název výukového modulu: Cesty vody Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha Zapojené obory: inform. a komunik. technologie (IKT) chemie (volitelně) fyzika (volitelně) český jazyk (volitelně) výtvarná výchova (volitelně) Věkové určení: pro 8. ročník ZŠ Min. čas potřebný na realizaci: 230 min. (5 x 45 min. + 5 min.) Délka připraveného programu: 530 min. (11 x 45 min min.) Typ výukového modulu: motivační expoziční fixační diagnostický aplikační jiný Míra kooperace žáků: jednotlivci dvojice vícečlenné skupiny třída více tříd Místo realizace modulu: ve výuce jednoho oboru ve výuce více oborů ve škole mimo výuku mimo školu Téma (témata) výukového modulu: vyhledávání a zpracování informací z WWW stránek praktické pokusy s vodou prezentace informací pomoci počítače dokumentace akce (volitelně) výtvarná kompozice plakátu (volitelně) organizace akce (volitelně) Cíl(e) výukového modulu: Žáci si vyzkoušejí celý proces práce s informací získávání informace, její zpracování a její prezentace. Žáci si mohou na tématu vody uvědomit komplexní podstatu vědění, které není ohraničeno obory. Požadované znalosti a dovednosti žáků: používání WWW encyklopedie fulltextové vyhledávání (hledání pomoci klíčových slov) tvorba počítačové prezentace základy práce s tabulkovým, textovým a grafickým editorem (volitelně) znalost typografických pravidel a zásad obrazové kompozice (volitelně) Požadované vybavení: přístup na Internet, WWW prohlížeč, program pro tvorbu počítačové prezentace, prezentační technika (např. datový projektor), pomůcky pro praktické pokusy Stručný popis výukového modulu: Žáci zjišťují a prakticky ověřují informace k tématu voda. Následně získané poznatky prezentují pomoci počítačů. Aktivity prováděné v rámci výukového modulu mohou završit uspořádáním populárně naučného semináře pro jiné žáky a nebo pro další veřejnost. Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 1/9

2 Popis výuk. modulu Návštěva kina Obsah Popis výuk. modulu Návštěva kina... 2 Obsah... 2 Popis obsahové náplně... 3 Úvodní motivace... 3 Voda a její vlastnosti... 3 Koloběh vody a její energie... 4 Organizace semináře na téma vody... 6 Doporučené weby:... 7 Seznam příloh:... 7 Metodické poznámky:... 8 Hodnocení žákovských aktivit... 8 Potřebný čas... 8 Organizace výuky... 8 Zapojení školních předmětů... 9 Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 2/9

3 Popis obsahové náplně Úvodní motivace Učitel může uvést výukový modul následujícím proslovem: Žáci, předkládám Vám možnost zapojení do projektu Cesta vody, který budeme společně plnit v hodinách chemie, informatiky, zeměpisu a výtvarné výchovy. Při sledování cesty vody se několikrát společně zastavíme a na jednotlivých zastávkách budeme plnit úkoly, hledat zajímavé informace k vodě, uskutečníme exkurzi, provedeme jednoduché experimenty a veškeré informace a poznatky zaznamenáme. Rozdělíme se do skupin. Každá skupina bude plnit úkol v rámci celého projektu. Již v průběhu přípravy budeme informovat pomocí nástěnky ostatní třídy o právě probíhajícím projektu a na samotný závěr uspořádáme konferenci na téma voda pro své spolužáky z nižších ročníku. Voda a její vlastnosti úkol č.1 hledání informací o vodě potřebný čas: 20 min. statut aktivity: základní návaznost: není Žáci mají za úkol vyhledat prostřednictvím internetu vybrané informace o vodě. Dostanou od učitele pracovní list (ukázka v příloze mcv01.pdf ) se seznamem informací, které mají zjistit. Žáci pracují jednotlivě nebo ve dvojicích. Přehled zpracovaných odpovědí žáci odevzdají učiteli. K vyhledávání informací mohou využít internetovou encyklopedii Předpokladem tohoto úkolu je dovednost používat fulltextové vyhledávání. Žáci by se měli před vlastním úkolem seznámit s používání některé internetové encyklopedie. Učitel může dopředu specifikovat, zda mají žáci přehled odevzdat v ručně psané, vytisknuté nebo elektronické podobě. úkol č. 2 tvorba křížovky na téma vody potřebný čas: 30 min. statut aktivity: základní návaznost: úkol č. 1 Žáci mají za úkol sestavit jednoduchou křížovku včetně legendy. Učitel na začátku definuje délku tajenky. Učitel žákům zdůrazní nutnost jasných formulací v legendě křížovky. K tvorbě křížovky mohou žáci vyžít tabulkový editor. Žáci pracují jednotlivě nebo ve dvojicích. Hotovou křížovku žáci odevzdají učiteli. Učitel může dopředu specifikovat, zda mají žáci křížovku odevzdat v ručně psané, vytisknuté nebo elektronické podobě. úkol č. 3 řešení křížovky na téma vody potřebný čas: 15 min. statut aktivity: základní návaznost: úkol č. 2 Učitel žákům předá zadání křížovek, které získal předchozím úkolem. Žákům předává křížovku, kterou vytvořil někdo jiný než oni sami. Žáci mají za úkol křížovku vyřešit a nalézt tajenku. Při řešení křížovky mohou využívat internetové informační zdroje. Žáci pracují jednotlivě nebo ve dvojicích. Nalezenou tajenku odevzdají učiteli. Na závěr mohou diskutovat tvůrci křížovek a řešitelé křížovek nad výběrem pojmů pro křížovku a nad formulacemi v legendách křížovek. Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 3/9

4 A1 pokus o důkaz vody v potravině a nerostu potřebný čas: 45 min. statut aktivity: volitelná návaznost: není Žáci pracují v menších skupinách. Postupně ve zkumavce zahřívají rýži a vybraný nerost (např. sádrovec). Za důkaz obsahu vody v dané látce můžeme považovat orosení stěn zkumavky během jejího zahřívání. Pro realizaci pokusu potřebuje pro každou skupinu žáků kahan, držák, těžkotavitelné zkumavky, plastelínu, třecí misku, trochu rýže a kousek vybraného nerostu, zapalovač. Koloběh vody a její energie A2 laboratorní demonstrace koloběhu vody v přírodě potřebný čas: 45 min. statut aktivity: volitelná návaznost: není Žáci pokusem demonstrují koloběh vody v přírodě. Zahřívají kovovou konvici s vodou. Konvice má pouze zúžený otvor, kterým uniká do okolí pára vznikající zahříváním vody v konvici. Nad otvor konvice žáci umístí pánev, do které nalijí studenou vodu. Do pánve mohou rovněž umísti kousky ledu. Pánev se studenou představuje studené horní vrstvy zemské atmosféry. Pára unikající z konve bude kondenzovat na chladném povrchu pánve a spojovat se do kapek, které potom budou padat z pánve dolů. Tento jev demonstruje vznik deště. Pro realizaci pokusu potřebuje pro každou skupinu žáků kahan, stojan pod konvici, kovovou konvici na vodu (nebo jinou nádobu se zúženým otvorem), pánev, studenou vodu, led, zapalovač. Námět pokusu byl převzat ze sborníku pokusů na adrese A3 pokusy s čištěním vody potřebný čas: 45 min. statut aktivity: volitelná návaznost: není Žáci si vyzkoušejí získat ze slané vody pomoci destilace čistou vodu. Rovněž si vyzkoušejí přefiltrovat znečištěnou vodu. A4 pokusy s energii vody potřebný čas: 45 min. statut aktivity: volitelná návaznost: není Žáci si vyzkoušejí udělat z tvrdého papíru a špejle funkční vodní kolo. Rovněž si vyzkoušejí existenci energii vodní páry vznikající zahříváním vody. Uzavřená nádoba se zahřívanou vodou může nadzvedávat pingpongový míček nebo pokličku. A5 : exkurze do čistírny odpadních vod potřebný čas: nespecifikováno statut aktivity: volitelná návaznost: není Žáci společně s učitelem navštíví ve svém okolí čistírnu odpadních vod a seznámí se s procesem čištění. Žáci mohou během exkurze vystupovat v roli reportéru, kteří exkurzi dokumentují. Průběh exkurze mohou dokumentovat pomoci digitálního fotoaparátu, digitální kamery a digitálního diktafonu. V tom případě je vhodné před samotnou exkurzí rozdělit žákům role. (Kdo se bude zabývat fotodokumentaci? Kdo bude natáčet video záběry? Kdo zaznamená rozhovor Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 4/9

5 se zaměstnancem čistírny?) Bylo by vhodné, pokud by si žáci sami před exkurzí připravili otázky k problematice čištění vody. Doporučuji zorganizovat exkurzi do čistírny odpadních vod. Taková exkurze je více méně realizovatelná všude. Před exkurzí je vhodné s dětmi probrat dělení směsí a vysvětlit jim princip biologického čištění. úkol č. 4 zpracování reportáže z čistírny odpadních vod potřebný čas: 45 min. statut aktivity: volitelná návaznost: A5 Žáci mají za úkol vytvořit reportáž z čistírny odpadních vod. K dispozici mají dokumentaci, která byla pořízena při exkurzi v čistírně. Formu reportáže vybere učitel na základě dovedností, které žáci zvládají, a na základě konkrétních materiálů, které byly průběhu reportáže zaznamenány. Reportáží může být článek, může ji být počítačová prezentace a může ji být krátký film. Učitel může žákům připravit zaznamenané materiály už do formy počítačových souborů. Výrazně tím urychlí proces zpracování reportáže. úkol č. 5 tvorba prezentace k tématu vody potřebný čas: 45 min. statut aktivity: základní návaznost: není Učitel žákům nechá vybrat (případně jim přidělí) jedno z následujících témat: koloběh vody v přírodě, čištění vody, využití energie vody. Žáci mají za úkol vytvořit pomoci počítače prezentaci vybraného tématu. Prezentaci vytvářejí s vědomím toho, že by měla být zajímavá pro diváka. Učitel by měl zdůraznit důležitost výběru ilustrací i formy průběhu ilustrace. Žáci pracují jednotlivě nebo ve dvojicích. Více jednotlivců či dvojic může pracovat na stejném tématu. Předpokladem tohoto úkolu je zvládnuti problematiky tvorby počítačových prezentací. Žákům by mělo být zřejmé jaký program k tvorbě prezentace použijí a měli by v něm být schopni technicky prezentaci vytvořit. Bylo by vhodné, pokud by si žáci dokázali vytvořit dopředu osnovu prezentace a tu pak následně zpracovat do výsledné podoby prezentace. Pro vyhledávání ilustrací se žákům bude hodit schopnost vyhledávání obrázků na internetu na základě zadaných kritérií. K tomu mohou využít např. vyhledávací systém V souvislosti s používáním obrázků, které si mohou žáci stáhnout z internetu, je jim nutné ozřejmit problematiku duševního vlastnictví. Učitel by jim měl dlouhodobě a trpělivě vštěpovat pravidlo: Pokud u jakéhokoliv souboru dat publikovaného na internetu není výslovně uvedeno, že autor povoluje jeho další používání, pak je tento soubor považován za jeho duševní vlastnictví, jež by se nemělo bez jeho osobního svolení používat. Toto pravidlo je možné překračovat pouze v situaci, kdy jsou soubory zcela jednoznačně využívány pouze pro výuku. I v tomto případě bych však žáky vedl ke zveřejňování informace o tom, že určité soubory převzali a to se současným uvedením kontaktů na zdroj souborů. Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 5/9

6 Doporučuji aby učitel před vlastním úkolem ukázal žákům příklady zdařilých prezentací (viz příloha mcv02.zip ). Může rovněž s žáky diskutovat o faktorech, které zvýší zajímavost prezentace. úkol č. 6 prezentace informací o vodě potřebný čas: 60 min. statut aktivity: základní návaznost: úkol č.4 Žáci prezentují svým spolužákům pomoci počítače téma zpracované v předchozím úkolu. Připravenou prezentaci sami slovně komentují a snaží se zaujmout své spolužáky. Postupně se všichni prostřídají v roli prezentátorů. Podmínkou této aktivity je možnost prezentovat obrazovku počítače celé třídě najednou. Vhodným prostředkem pro takovou prezentaci je např. datový projektor. Žáci by měli mít možnost si své vystoupení dopředu připravit (např. v rámci domácí přípravy na výuku). Učitel může vystoupení žáků nahrávat na videokameru a natočený materiál použít při následné diskuzi k prezentacím. Žáci si mohou dělat k jednotlivým prezentacím poznámky a použit je při následné diskuzi. Učitel se může rozhodnout pro žákovské hodnocení prezentací. Žáci pak mohou známkovat jednotlivé prezentace a nebo vybírat z nich tu nejzajímavější. A6 diskuze nad předvedenými prezentacemi potřebný čas: 60 min. statut aktivity: základní návaznost: úkol č.5 Učitel společně s žáky diskutuje nad jednotlivými předvedenými prezentacemi. Společně s žáky hodnotí úroveň prezentací. Diskutují o tom, která prezentace zaujala publikum a která ne. Společně hledají obecná kritéria úspěšnosti prezentace. Žáci dostávají v diskuzi zpětnou vazbu ke své prezentaci nejen od učitele, ale i od svých spolužáků. Organizace semináře na téma vody Učitel žákům navrhne uskutečnit populárně naučný seminář na téma vody. Seminář může být určen pro žáky jiné třídy (nejlépe věkově nižší) nebo pro rodiče a další veřejnost. Žáci by měli mít chuť seminář sami uskutečnit. A7 diskuze nad scénářem semináře na téma vody potřebný čas: 45 min. statut aktivity: volitelná návaznost: A6 Pokud se žáci rozhodnou pro zorganizování semináře, pak s nimi učitel prodiskutuje scénář takového semináře. Společně vyberou výsledky některých výše uvedených aktivit jako náplň semináře. Domluví se na tom, kdo a jakým způsobem bude seminář moderovat. Domluví se na pořadí jednotlivých částí programu. Učitel bude žákům zdůrazňovat populárně naučný charakter semináře. Seminář by měl jednak bavit a jednak by si z něj měli účastníci odnést nějaká poznání k tématu vody. Učitel společně s žáky vybere termín semináře. Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 6/9

7 Učitel muže společně s žáky hledat další náměty na zatraktivnění programu. Žáci mohou například nacvičit nějakou píseň s tématikou vody., připravit kvizovou soutěž pro hosty semináře apod. úkol č. 7 tvorba plakátu pro seminář Cesty vody potřebný čas: 45 min. statut aktivity: volitelná návaznost: A6 Žáci mají za úkol vytvořit plakát, kterým pozvou potencionální účastníky na populárně naučný seminář Cesty vody. Učitel nejprve s žáky prodiskutuje seznam údajů, které by se měly na plakátu objevit. Seznam vybraných údajů pak napíše na tabuli a nebo jej uloží do textového souboru, k němuž budou mít žáci přístup. Žáci pracují jednotlivě nebo ve dvojicích. Hotový plakát vytisknou a odevzdají učiteli. Velikost plakátu bude definovaná tiskárnou, kterou budou mít žáci pro svou práci k dispozici. Předpokládám, že se bude většinou jednat o formát A4. Žáci by se měli snažit využívat celou plochu daného formátu. Pro tvorbu plakátu je vhodné, pokud žáci znají základní typografická pravidla a základní zásady pro prostorovou kompozici. Žáci mohou tvořit plakát pomoci textového či grafického editoru. Úkol od žáku vyžaduje schopnost ovládání zmíněných programů na úrovni, která umožní plakát vytvořit. Plakát je samozřejmě možné vytvořit i bez počítače. Nevyužijeme však nabízenou možnost pro další aplikaci počítače. A8 organizační porada k semináři Cesty vody potřebný čas: 30 min. statut aktivity: volitelná návaznost: A6 Učitel společně s žáky na základě diskuze sepíše seznam úkolů, které je nutno provést pro realizaci semináře propagace akce a pozvánky, uspořádaní nábytku v prezentační místnosti, zajištění potřebného vybavení pro seminář, navigace účastníku ve škole a odložení jejich oděvů (pokud nejsou žáky školy) apod. Ke každému úkolu po společné konzultaci vybere jednoho či více žáků, kteří budou mít splnění úkolu na starost. A9 realizace semináře Cesty vody potřebný čas: nespecifikováno statut aktivity: volitelná návaznost: A8 Žáci prezentují program, který pro seminář Cesty vody vytvořili. Učitel může být v roli moderátora semináře, který při ideálním průběhu bude do jeho programu vstupovat minimálně. Doporučené weby: Seznam příloh: mcv01.pdf návrh otázek pro vyhledávání informací o vodě Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 7/9

8 mcv02.zip ukázka prezentace koloběhu vody ve formátu programu PowerPoint Metodické poznámky: Hodnocení žákovských aktivit Učitel by se měl před začátkem modulu rozhodnout, zda bude žáky za jejich aktivity průběžně hodnotit. Já osobně bych se za průběžné hodnocení přimlouval. Podle mého mínění to bude žáky více motivovat ke kvalitnímu plnění úkolů. Je možné dávat žákům známky za jednotlivé aktivity nebo je za jejich činnosti bodovat. V případě bodování je vhodné si dopředu promyslet množství bodů, které bude učitel přidělovat za jednotlivé činnosti. Počet bodů by měl být adekvátní náročnosti jednotlivých úkolů. Žáci by měli dostávat poměrný počet bodů i za částečné splnění úkolů. Hodnocení by se mělo během trvání modulu průběžně objevovat na nějakém veřejně přístupném místě (na nástěnce, na WWW stránkách). V závěru modulu by měl učitel žákům prezentovat celkové hodnocení všech aktivit modulu (průměr známek, součet bodů). Žáci s nejlepšími výsledky, by měli od učitele dostat diplom a případně nějakou další odměnu. Potřebný čas U aktivit, které budou probíhat v rámci výuky jsem vyznačil přibližný čas potřebný na jejich realizaci. Čas jsem definoval na základě svých zkušenosti. Chtěl bych však zdůraznit, že na každé škole budou jiné podmínky pro realizaci výukového modulu Návštěva kina. Školy se liší svým technickým vybavením, skladbou žáků, způsobem výuky v oblasti používání ICT. Čím více potřebných dovedností budou žáci zvládat ještě před začátkem modulu, tím méně času jim zabere aplikace těchto dovedností v samotném modulu. Každý učitel, který bude chtít aplikovat výukový modul ve své výuce, si bude muset sám promyslet jeho časové nároky a sám se bude muset rozhodnout, zda použije všechny připravené aktivity a nebo využije pouze část z nich. Organizace výuky Výukový modul Návštěva kina může být uskutečněn několika organizačními formami: 1. Škola pro něj může vyhradit speciální projektové dny. Pokud bude chtít škola použít výukový modul Návštěva kina v rámci speciálních projektových dnů, pak je možné modul zrealizovat během jednoho až dvou vyučovacích dnů (v závislosti na tom, zda budou použity všechny připravené programové bloky nebo nebudou). Toto řešení bude klást větší nároky na organizační zabezpečení výuky a na koordinaci činností zúčastněných učitelů. 2. Výukový modul může probíhat v rámci běžného rozvrhu výuky. Náplň modulu se v tomto případě bude realizovat v hodinách předmětů, které mají vazbu na obsahovou náplň modulu. Dá se předpokládat, že se trvání modulu v tomto případě protáhne na několik týdnů. Toto řešení bude klást větší nároky na udržení motivace zapojených žáků. 3. Určitou kombinací obou výše uvedených forem je zařazení speciálních projektových bloků do výuky v průběhu 1-2 týdnů. Po dobu realizace výukového modulu by měli žáci upravený rozvrh výuky, který by umožňoval intenzivnější projektovou výuku. Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 8/9

9 Zapojení školních předmětů Výukový modul Cesty vody je svou náplní postaven na dovednosti získávání informací z internetových zdrojů a také na osobním prožitcích žáků spojených s praktickými pokusy s vodou. Z toho plyne, že je najde uplatnění především ve výuce informatiky, ale také chemie a fyziky. Realizace celého modulu včetně organizace semináře na téma vody však vyžaduje od žáku další dovednosti, kterým se mohou věnovat v dalších předmětech. Při tvorbě reportáže z čistírny odpadních vod (úkol č. 4) si svou parketu najde výuka slohu. Tvorbu plakátu (úkol č. 7) je možné realizovat ve výtvarné výchově. Výukový modul Cesty vody je možné uskutečnit pouze v rámci výuky informatiky. Zajímavější výsledky však může přinést při zapojení dalších předmětů. Učiteli informatiky pak zřejmě bude příslušet role koordinátora, který své kolegy z dalších předmětů do výukového modulu zapojí. Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 9/9

Zapojené vzdělávací obory: informační a komunikační technologie

Zapojené vzdělávací obory: informační a komunikační technologie Název výukového modulu: Návštěva kina Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jiří Stavinoha Zapojené vzdělávací obory: informační a komunikační technologie volitelně: český jazyk a literatura výtvarná výchova

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

ICT plán školy - Gymnázium Omská

ICT plán školy - Gymnázium Omská ICT Strana 1 ICT plán školy - Gymnázium Omská V plánu rozvoje ICT na škole vycházíme z výchovných a vzdělávacích cílů našeho gymnázia a ze současného stavu vybavenosti výpočetní technikou včetně softwaru

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Sedm divů světa. Celkem projekt : 19 hodin

Sedm divů světa. Celkem projekt : 19 hodin Sedm divů světa 1. Rodinná (občanská) výchova (1 hod) 2. Výtvarná výchova (2 hod) PC 3. Zeměpis (2 hod) PC 4. Výtvarná výchova (2 hod) PC 5. Hudební výchova (1 hod) PC 6. Matematika (1 hod) 7. Přírodopis

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Burza

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Metodika k vzdělávacímu programu Obrazy historie regionu pro učitele II. stupě ZŠ

Metodika k vzdělávacímu programu Obrazy historie regionu pro učitele II. stupě ZŠ Metodika k vzdělávacímu programu Obrazy historie regionu pro učitele II. stupě ZŠ Úvodní projektový den Co jsou to Sudety? Samotnému projektovému dni by měl předcházet historický vhled zaměřený na problematiku

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Název: Krystalizace. Výukové materiály. Téma: Krystalizace. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné. Předmět (obor): chemie

Název: Krystalizace. Výukové materiály. Téma: Krystalizace. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné. Předmět (obor): chemie Název: Krystalizace Výukové materiály Téma: Krystalizace Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 13 14 let Doba trvání: 2 vyučovací

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče

Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče Podle ŠVP Škola snů: 2. stupeň ZŠ 6. 7. ročník 3 hodiny týdně 8. 9. ročník 5 hodin týdně Příklady: 6. 9. ročník po 3 hodinách jazyka (VNJ, VRJ) a k tomu na 8.

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (kvinta) a čtyřleté gymnázium

Více

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci:

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci: InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: seznámení žáků se základními pojmy informatiky a VT poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných při práci s informacemi azařízeními VT Žáci:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky Pořadové číslo: 4 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje jeho

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Mediální výchova Obsah předmětu Mediální výchova byl vytvořen propojením a upravením obsahů části

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Č.j. 033 / 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Vzdělávací oblast : informační a komunikační technologie ( Informatika ) Adresa školy: Ředitelka:

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Průřezové téma. Environmentální výchova

Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Průřezové téma. Environmentální výchova Průřezové téma Environmentální výchova 1 Základní informace: Název projektu: Stručný popis (anotace): Projektový formulář Jak s odpady? Projekt Jak s odpady? patří k projektům, které prolínají průřezovými

Více

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Materiál školního roku 2017/2018 Žáci jsou předem seznámeni v jednotlivých hodinách s pravidly klasifikace a s váhou známky. Známky

Více

Interaktivní výuka přírodních věd na gymnáziu. s využitím ICT. Metodické materiály k rozvojovému projektu. část 3. ymnázium. Interaktivní tabule

Interaktivní výuka přírodních věd na gymnáziu. s využitím ICT. Metodické materiály k rozvojovému projektu. část 3. ymnázium. Interaktivní tabule A Interaktivní výuka přírodních věd na gymnáziu s využitím ICT Metodické materiály k rozvojovému projektu část 3. ymnázium Interaktivní tabule (ukázková hodina fyziky) Marie Žilková 2004 GYMNÁZIUM INCENCE

Více

Vzduchoplavec Kráčmera

Vzduchoplavec Kráčmera Vzduchoplavec Kráčmera Základní informace o projektu Nositel: Antikomplex o.s. Partneři: Česká televize, JOB o.s. Celková délka: 12/2009 10/2012 Délka projektu pro školu: 1 školní rok Počet škol: 32 Počet

Více

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli Pořadové číslo: 5 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah modulu

Více

Známí matematici v hodinách matematiky

Známí matematici v hodinách matematiky Známí matematici v hodinách matematiky Obsah 1. Popis projektu... 2 2. Úkol... 3 3. Posup... 3 3.1 Témata... 3 3.2 Role v týmu... 3 4. Zdroje informací... 4 5. Hodnocení projektu... 4 6. Závěr... 5 7.

Více

Jihočeská univerzita. v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Seminární práce kurzu Didaktiky výpočetní techniky 1 *KIN/DIV1+ s názvem.

Jihočeská univerzita. v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Seminární práce kurzu Didaktiky výpočetní techniky 1 *KIN/DIV1+ s názvem. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Seminární práce kurzu Didaktiky výpočetní techniky 1 *KIN/DIV1+ s názvem Trailer Žákovský projekt. Vypracoval: Václav Kocum [M-VT/ZŠ+ Anotace

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

Téma: Evropské státy a jejich hlavní města

Téma: Evropské státy a jejich hlavní města Vlastivěda s využitím vzdělávacího počítačového programu ve výuce v 5.ročníku Téma: Evropské státy a jejich hlavní města Cíl: 1/Využití vzdělávacího programu k procvičování učiva. 2/Samostatné vyhledávání

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ekonomika, Finanční

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Geocaching EKO cache OA Pelhřimov Realizační tým Metodik Ing. Jana Kahounová Anotace Učitel Ing. Libuše Čechová Ing. Jana Kahounová Ing. Libuše Čechová Projekt je prioritně zaměřen na aktivní a smysluplné

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Matematika 3. ročník (Rovinné obrazce)

Matematika 3. ročník (Rovinné obrazce) Matematika 3. ročník (Rovinné obrazce) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Rovinné obrazce Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

Bodovací systém ve fyzice základní školy. Mgr. Hana Tesařová Základní škola Edvarda Beneše Lysice

Bodovací systém ve fyzice základní školy. Mgr. Hana Tesařová Základní škola Edvarda Beneše Lysice Bodovací systém ve fyzice základní školy Mgr. Hana Tesařová Základní škola Edvarda Beneše Lysice Bodovací systém ve fyzice nižšího gymnázia Mgr. Václav Piskač Gymnázium tř.kpt.jaroše Brno Základní vlastnosti

Více

MALÉ KAPKY, VELKÉ PLÝTVÁNÍ VODOU

MALÉ KAPKY, VELKÉ PLÝTVÁNÍ VODOU MALÉ KAPKY, VELKÉ PLÝTVÁNÍ VODOU Cíl(e): Pochopit, že voda je omezený přírodní zdroj. Uvědomit si, že denně plýtváme značným množstvím vody. Naučit se vzít na sebe zodpovědnost a omezit plýtvání vodou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306 Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička Identifikátor školy: 600 012 859 Termín konání inspekce: 7. - 12.

Více

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače Informatika PŘEDMĚT: Informatika Ročník: 5. RVP Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1. Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ 2016/2017 ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatků a dovedností

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech Mgr. Jarmila Višňovcová 1.9.2011 1. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech Právní vymezení:

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 13 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Dějepis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET CHEMIE Název metodického

Více

Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice

Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice realizuje do ledna 2009 projekt Modernizací a inovací výuky k rozvoji klíčových kompetencí žáků (INFORMACE - INSPIRACE - INOVACE) Projekt

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

VY_52_INOVACE_2NOV50. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 3. 1. 2013 Ročník: 8.

VY_52_INOVACE_2NOV50. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 3. 1. 2013 Ročník: 8. VY_52_INOVACE_2NOV50 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 3. 1. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma: Chladnutí kapaliny Metodický list: Žáci

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: - realizován v 7., 8. a 9. ročníku - žáci v 7. ročníku navazují

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět Informatika přináší poznatky a dovednosti v ovládání moderních informačních technologií, orientaci ve světě informací,

Více

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem)

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Téma: Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem, využití tohoto jevu v praxi Úroveň: 2. stupeň ZŠ,

Více

Výhled potřeb školy v oblasti vybavení informačními a komunikačními technologiemi pro rok 2006 aktualizovaný ke konci r. 2007

Výhled potřeb školy v oblasti vybavení informačními a komunikačními technologiemi pro rok 2006 aktualizovaný ke konci r. 2007 Výhled potřeb školy v oblasti vybavení informačními a komunikačními technologiemi pro rok 2006 aktualizovaný ke konci r. 2007 Vybavování školy informačními a komunikačními technologiemi (dále ICT) se v

Více

Důkaz uhličitanu ve vodním kameni

Důkaz uhličitanu ve vodním kameni Důkaz uhličitanu ve vodním kameni Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 10 minut Metodický list pro učitele Pomůcky a) chemikálie - ocet b) potřeby - varná konvice zanesená

Více

Workshopy (kolegové pro kolegy) Věra Voršilková Gymnázium F. X. Šaldy Liberec září 2008

Workshopy (kolegové pro kolegy) Věra Voršilková Gymnázium F. X. Šaldy Liberec září 2008 Workshopy (kolegové pro kolegy) Věra Voršilková Gymnázium F. X. Šaldy Liberec září 2008 DVPP velké množství kolegů na seminářích a konferencích problém předávání poznatků ostatním 1. fáze v rámci komise

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Pohyby těles. Příprava učitele před projektem. První hodina (hodina fyziky - přípravná hodina) Organizační část projektu

Pohyby těles. Příprava učitele před projektem. První hodina (hodina fyziky - přípravná hodina) Organizační část projektu Pohyby těles Tento projekt byl realizován v hodinách předmětů fyzika, multimediální výchova a informatika. V rámci tohoto projektu žáci 8. ročníku na konci školního roku natočili videa pohybů různých těles

Více

DIDAKTIKA FYZIKY Organizační formy výuky

DIDAKTIKA FYZIKY Organizační formy výuky DIDAKTIKA FYZIKY Organizační formy výuky Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. Organizační uspořádání podmínek k realizaci obsahu výuky při použití různých metod výuky a výukových prostředků Klasifikace org.

Více

Název: Termoska. Výukové materiály. Téma: Teplo, šíření tepla. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie

Název: Termoska. Výukové materiály. Téma: Teplo, šíření tepla. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie Název: Termoska Výukové materiály Téma: Teplo, šíření tepla Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie Předmět (obor): Doporučený věk žáků: Doba trvání: Specifický cíl:

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VYHLEDÁVÁNÍ

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více