Cesty vody. Název výukového modulu: Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha. Věkové určení: pro 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesty vody. Název výukového modulu: Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha. Věkové určení: pro 8."

Transkript

1 Název výukového modulu: Cesty vody Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha Zapojené obory: inform. a komunik. technologie (IKT) chemie (volitelně) fyzika (volitelně) český jazyk (volitelně) výtvarná výchova (volitelně) Věkové určení: pro 8. ročník ZŠ Min. čas potřebný na realizaci: 230 min. (5 x 45 min. + 5 min.) Délka připraveného programu: 530 min. (11 x 45 min min.) Typ výukového modulu: motivační expoziční fixační diagnostický aplikační jiný Míra kooperace žáků: jednotlivci dvojice vícečlenné skupiny třída více tříd Místo realizace modulu: ve výuce jednoho oboru ve výuce více oborů ve škole mimo výuku mimo školu Téma (témata) výukového modulu: vyhledávání a zpracování informací z WWW stránek praktické pokusy s vodou prezentace informací pomoci počítače dokumentace akce (volitelně) výtvarná kompozice plakátu (volitelně) organizace akce (volitelně) Cíl(e) výukového modulu: Žáci si vyzkoušejí celý proces práce s informací získávání informace, její zpracování a její prezentace. Žáci si mohou na tématu vody uvědomit komplexní podstatu vědění, které není ohraničeno obory. Požadované znalosti a dovednosti žáků: používání WWW encyklopedie fulltextové vyhledávání (hledání pomoci klíčových slov) tvorba počítačové prezentace základy práce s tabulkovým, textovým a grafickým editorem (volitelně) znalost typografických pravidel a zásad obrazové kompozice (volitelně) Požadované vybavení: přístup na Internet, WWW prohlížeč, program pro tvorbu počítačové prezentace, prezentační technika (např. datový projektor), pomůcky pro praktické pokusy Stručný popis výukového modulu: Žáci zjišťují a prakticky ověřují informace k tématu voda. Následně získané poznatky prezentují pomoci počítačů. Aktivity prováděné v rámci výukového modulu mohou završit uspořádáním populárně naučného semináře pro jiné žáky a nebo pro další veřejnost. Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 1/9

2 Popis výuk. modulu Návštěva kina Obsah Popis výuk. modulu Návštěva kina... 2 Obsah... 2 Popis obsahové náplně... 3 Úvodní motivace... 3 Voda a její vlastnosti... 3 Koloběh vody a její energie... 4 Organizace semináře na téma vody... 6 Doporučené weby:... 7 Seznam příloh:... 7 Metodické poznámky:... 8 Hodnocení žákovských aktivit... 8 Potřebný čas... 8 Organizace výuky... 8 Zapojení školních předmětů... 9 Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 2/9

3 Popis obsahové náplně Úvodní motivace Učitel může uvést výukový modul následujícím proslovem: Žáci, předkládám Vám možnost zapojení do projektu Cesta vody, který budeme společně plnit v hodinách chemie, informatiky, zeměpisu a výtvarné výchovy. Při sledování cesty vody se několikrát společně zastavíme a na jednotlivých zastávkách budeme plnit úkoly, hledat zajímavé informace k vodě, uskutečníme exkurzi, provedeme jednoduché experimenty a veškeré informace a poznatky zaznamenáme. Rozdělíme se do skupin. Každá skupina bude plnit úkol v rámci celého projektu. Již v průběhu přípravy budeme informovat pomocí nástěnky ostatní třídy o právě probíhajícím projektu a na samotný závěr uspořádáme konferenci na téma voda pro své spolužáky z nižších ročníku. Voda a její vlastnosti úkol č.1 hledání informací o vodě potřebný čas: 20 min. statut aktivity: základní návaznost: není Žáci mají za úkol vyhledat prostřednictvím internetu vybrané informace o vodě. Dostanou od učitele pracovní list (ukázka v příloze mcv01.pdf ) se seznamem informací, které mají zjistit. Žáci pracují jednotlivě nebo ve dvojicích. Přehled zpracovaných odpovědí žáci odevzdají učiteli. K vyhledávání informací mohou využít internetovou encyklopedii Předpokladem tohoto úkolu je dovednost používat fulltextové vyhledávání. Žáci by se měli před vlastním úkolem seznámit s používání některé internetové encyklopedie. Učitel může dopředu specifikovat, zda mají žáci přehled odevzdat v ručně psané, vytisknuté nebo elektronické podobě. úkol č. 2 tvorba křížovky na téma vody potřebný čas: 30 min. statut aktivity: základní návaznost: úkol č. 1 Žáci mají za úkol sestavit jednoduchou křížovku včetně legendy. Učitel na začátku definuje délku tajenky. Učitel žákům zdůrazní nutnost jasných formulací v legendě křížovky. K tvorbě křížovky mohou žáci vyžít tabulkový editor. Žáci pracují jednotlivě nebo ve dvojicích. Hotovou křížovku žáci odevzdají učiteli. Učitel může dopředu specifikovat, zda mají žáci křížovku odevzdat v ručně psané, vytisknuté nebo elektronické podobě. úkol č. 3 řešení křížovky na téma vody potřebný čas: 15 min. statut aktivity: základní návaznost: úkol č. 2 Učitel žákům předá zadání křížovek, které získal předchozím úkolem. Žákům předává křížovku, kterou vytvořil někdo jiný než oni sami. Žáci mají za úkol křížovku vyřešit a nalézt tajenku. Při řešení křížovky mohou využívat internetové informační zdroje. Žáci pracují jednotlivě nebo ve dvojicích. Nalezenou tajenku odevzdají učiteli. Na závěr mohou diskutovat tvůrci křížovek a řešitelé křížovek nad výběrem pojmů pro křížovku a nad formulacemi v legendách křížovek. Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 3/9

4 A1 pokus o důkaz vody v potravině a nerostu potřebný čas: 45 min. statut aktivity: volitelná návaznost: není Žáci pracují v menších skupinách. Postupně ve zkumavce zahřívají rýži a vybraný nerost (např. sádrovec). Za důkaz obsahu vody v dané látce můžeme považovat orosení stěn zkumavky během jejího zahřívání. Pro realizaci pokusu potřebuje pro každou skupinu žáků kahan, držák, těžkotavitelné zkumavky, plastelínu, třecí misku, trochu rýže a kousek vybraného nerostu, zapalovač. Koloběh vody a její energie A2 laboratorní demonstrace koloběhu vody v přírodě potřebný čas: 45 min. statut aktivity: volitelná návaznost: není Žáci pokusem demonstrují koloběh vody v přírodě. Zahřívají kovovou konvici s vodou. Konvice má pouze zúžený otvor, kterým uniká do okolí pára vznikající zahříváním vody v konvici. Nad otvor konvice žáci umístí pánev, do které nalijí studenou vodu. Do pánve mohou rovněž umísti kousky ledu. Pánev se studenou představuje studené horní vrstvy zemské atmosféry. Pára unikající z konve bude kondenzovat na chladném povrchu pánve a spojovat se do kapek, které potom budou padat z pánve dolů. Tento jev demonstruje vznik deště. Pro realizaci pokusu potřebuje pro každou skupinu žáků kahan, stojan pod konvici, kovovou konvici na vodu (nebo jinou nádobu se zúženým otvorem), pánev, studenou vodu, led, zapalovač. Námět pokusu byl převzat ze sborníku pokusů na adrese A3 pokusy s čištěním vody potřebný čas: 45 min. statut aktivity: volitelná návaznost: není Žáci si vyzkoušejí získat ze slané vody pomoci destilace čistou vodu. Rovněž si vyzkoušejí přefiltrovat znečištěnou vodu. A4 pokusy s energii vody potřebný čas: 45 min. statut aktivity: volitelná návaznost: není Žáci si vyzkoušejí udělat z tvrdého papíru a špejle funkční vodní kolo. Rovněž si vyzkoušejí existenci energii vodní páry vznikající zahříváním vody. Uzavřená nádoba se zahřívanou vodou může nadzvedávat pingpongový míček nebo pokličku. A5 : exkurze do čistírny odpadních vod potřebný čas: nespecifikováno statut aktivity: volitelná návaznost: není Žáci společně s učitelem navštíví ve svém okolí čistírnu odpadních vod a seznámí se s procesem čištění. Žáci mohou během exkurze vystupovat v roli reportéru, kteří exkurzi dokumentují. Průběh exkurze mohou dokumentovat pomoci digitálního fotoaparátu, digitální kamery a digitálního diktafonu. V tom případě je vhodné před samotnou exkurzí rozdělit žákům role. (Kdo se bude zabývat fotodokumentaci? Kdo bude natáčet video záběry? Kdo zaznamená rozhovor Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 4/9

5 se zaměstnancem čistírny?) Bylo by vhodné, pokud by si žáci sami před exkurzí připravili otázky k problematice čištění vody. Doporučuji zorganizovat exkurzi do čistírny odpadních vod. Taková exkurze je více méně realizovatelná všude. Před exkurzí je vhodné s dětmi probrat dělení směsí a vysvětlit jim princip biologického čištění. úkol č. 4 zpracování reportáže z čistírny odpadních vod potřebný čas: 45 min. statut aktivity: volitelná návaznost: A5 Žáci mají za úkol vytvořit reportáž z čistírny odpadních vod. K dispozici mají dokumentaci, která byla pořízena při exkurzi v čistírně. Formu reportáže vybere učitel na základě dovedností, které žáci zvládají, a na základě konkrétních materiálů, které byly průběhu reportáže zaznamenány. Reportáží může být článek, může ji být počítačová prezentace a může ji být krátký film. Učitel může žákům připravit zaznamenané materiály už do formy počítačových souborů. Výrazně tím urychlí proces zpracování reportáže. úkol č. 5 tvorba prezentace k tématu vody potřebný čas: 45 min. statut aktivity: základní návaznost: není Učitel žákům nechá vybrat (případně jim přidělí) jedno z následujících témat: koloběh vody v přírodě, čištění vody, využití energie vody. Žáci mají za úkol vytvořit pomoci počítače prezentaci vybraného tématu. Prezentaci vytvářejí s vědomím toho, že by měla být zajímavá pro diváka. Učitel by měl zdůraznit důležitost výběru ilustrací i formy průběhu ilustrace. Žáci pracují jednotlivě nebo ve dvojicích. Více jednotlivců či dvojic může pracovat na stejném tématu. Předpokladem tohoto úkolu je zvládnuti problematiky tvorby počítačových prezentací. Žákům by mělo být zřejmé jaký program k tvorbě prezentace použijí a měli by v něm být schopni technicky prezentaci vytvořit. Bylo by vhodné, pokud by si žáci dokázali vytvořit dopředu osnovu prezentace a tu pak následně zpracovat do výsledné podoby prezentace. Pro vyhledávání ilustrací se žákům bude hodit schopnost vyhledávání obrázků na internetu na základě zadaných kritérií. K tomu mohou využít např. vyhledávací systém V souvislosti s používáním obrázků, které si mohou žáci stáhnout z internetu, je jim nutné ozřejmit problematiku duševního vlastnictví. Učitel by jim měl dlouhodobě a trpělivě vštěpovat pravidlo: Pokud u jakéhokoliv souboru dat publikovaného na internetu není výslovně uvedeno, že autor povoluje jeho další používání, pak je tento soubor považován za jeho duševní vlastnictví, jež by se nemělo bez jeho osobního svolení používat. Toto pravidlo je možné překračovat pouze v situaci, kdy jsou soubory zcela jednoznačně využívány pouze pro výuku. I v tomto případě bych však žáky vedl ke zveřejňování informace o tom, že určité soubory převzali a to se současným uvedením kontaktů na zdroj souborů. Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 5/9

6 Doporučuji aby učitel před vlastním úkolem ukázal žákům příklady zdařilých prezentací (viz příloha mcv02.zip ). Může rovněž s žáky diskutovat o faktorech, které zvýší zajímavost prezentace. úkol č. 6 prezentace informací o vodě potřebný čas: 60 min. statut aktivity: základní návaznost: úkol č.4 Žáci prezentují svým spolužákům pomoci počítače téma zpracované v předchozím úkolu. Připravenou prezentaci sami slovně komentují a snaží se zaujmout své spolužáky. Postupně se všichni prostřídají v roli prezentátorů. Podmínkou této aktivity je možnost prezentovat obrazovku počítače celé třídě najednou. Vhodným prostředkem pro takovou prezentaci je např. datový projektor. Žáci by měli mít možnost si své vystoupení dopředu připravit (např. v rámci domácí přípravy na výuku). Učitel může vystoupení žáků nahrávat na videokameru a natočený materiál použít při následné diskuzi k prezentacím. Žáci si mohou dělat k jednotlivým prezentacím poznámky a použit je při následné diskuzi. Učitel se může rozhodnout pro žákovské hodnocení prezentací. Žáci pak mohou známkovat jednotlivé prezentace a nebo vybírat z nich tu nejzajímavější. A6 diskuze nad předvedenými prezentacemi potřebný čas: 60 min. statut aktivity: základní návaznost: úkol č.5 Učitel společně s žáky diskutuje nad jednotlivými předvedenými prezentacemi. Společně s žáky hodnotí úroveň prezentací. Diskutují o tom, která prezentace zaujala publikum a která ne. Společně hledají obecná kritéria úspěšnosti prezentace. Žáci dostávají v diskuzi zpětnou vazbu ke své prezentaci nejen od učitele, ale i od svých spolužáků. Organizace semináře na téma vody Učitel žákům navrhne uskutečnit populárně naučný seminář na téma vody. Seminář může být určen pro žáky jiné třídy (nejlépe věkově nižší) nebo pro rodiče a další veřejnost. Žáci by měli mít chuť seminář sami uskutečnit. A7 diskuze nad scénářem semináře na téma vody potřebný čas: 45 min. statut aktivity: volitelná návaznost: A6 Pokud se žáci rozhodnou pro zorganizování semináře, pak s nimi učitel prodiskutuje scénář takového semináře. Společně vyberou výsledky některých výše uvedených aktivit jako náplň semináře. Domluví se na tom, kdo a jakým způsobem bude seminář moderovat. Domluví se na pořadí jednotlivých částí programu. Učitel bude žákům zdůrazňovat populárně naučný charakter semináře. Seminář by měl jednak bavit a jednak by si z něj měli účastníci odnést nějaká poznání k tématu vody. Učitel společně s žáky vybere termín semináře. Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 6/9

7 Učitel muže společně s žáky hledat další náměty na zatraktivnění programu. Žáci mohou například nacvičit nějakou píseň s tématikou vody., připravit kvizovou soutěž pro hosty semináře apod. úkol č. 7 tvorba plakátu pro seminář Cesty vody potřebný čas: 45 min. statut aktivity: volitelná návaznost: A6 Žáci mají za úkol vytvořit plakát, kterým pozvou potencionální účastníky na populárně naučný seminář Cesty vody. Učitel nejprve s žáky prodiskutuje seznam údajů, které by se měly na plakátu objevit. Seznam vybraných údajů pak napíše na tabuli a nebo jej uloží do textového souboru, k němuž budou mít žáci přístup. Žáci pracují jednotlivě nebo ve dvojicích. Hotový plakát vytisknou a odevzdají učiteli. Velikost plakátu bude definovaná tiskárnou, kterou budou mít žáci pro svou práci k dispozici. Předpokládám, že se bude většinou jednat o formát A4. Žáci by se měli snažit využívat celou plochu daného formátu. Pro tvorbu plakátu je vhodné, pokud žáci znají základní typografická pravidla a základní zásady pro prostorovou kompozici. Žáci mohou tvořit plakát pomoci textového či grafického editoru. Úkol od žáku vyžaduje schopnost ovládání zmíněných programů na úrovni, která umožní plakát vytvořit. Plakát je samozřejmě možné vytvořit i bez počítače. Nevyužijeme však nabízenou možnost pro další aplikaci počítače. A8 organizační porada k semináři Cesty vody potřebný čas: 30 min. statut aktivity: volitelná návaznost: A6 Učitel společně s žáky na základě diskuze sepíše seznam úkolů, které je nutno provést pro realizaci semináře propagace akce a pozvánky, uspořádaní nábytku v prezentační místnosti, zajištění potřebného vybavení pro seminář, navigace účastníku ve škole a odložení jejich oděvů (pokud nejsou žáky školy) apod. Ke každému úkolu po společné konzultaci vybere jednoho či více žáků, kteří budou mít splnění úkolu na starost. A9 realizace semináře Cesty vody potřebný čas: nespecifikováno statut aktivity: volitelná návaznost: A8 Žáci prezentují program, který pro seminář Cesty vody vytvořili. Učitel může být v roli moderátora semináře, který při ideálním průběhu bude do jeho programu vstupovat minimálně. Doporučené weby: Seznam příloh: mcv01.pdf návrh otázek pro vyhledávání informací o vodě Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 7/9

8 mcv02.zip ukázka prezentace koloběhu vody ve formátu programu PowerPoint Metodické poznámky: Hodnocení žákovských aktivit Učitel by se měl před začátkem modulu rozhodnout, zda bude žáky za jejich aktivity průběžně hodnotit. Já osobně bych se za průběžné hodnocení přimlouval. Podle mého mínění to bude žáky více motivovat ke kvalitnímu plnění úkolů. Je možné dávat žákům známky za jednotlivé aktivity nebo je za jejich činnosti bodovat. V případě bodování je vhodné si dopředu promyslet množství bodů, které bude učitel přidělovat za jednotlivé činnosti. Počet bodů by měl být adekvátní náročnosti jednotlivých úkolů. Žáci by měli dostávat poměrný počet bodů i za částečné splnění úkolů. Hodnocení by se mělo během trvání modulu průběžně objevovat na nějakém veřejně přístupném místě (na nástěnce, na WWW stránkách). V závěru modulu by měl učitel žákům prezentovat celkové hodnocení všech aktivit modulu (průměr známek, součet bodů). Žáci s nejlepšími výsledky, by měli od učitele dostat diplom a případně nějakou další odměnu. Potřebný čas U aktivit, které budou probíhat v rámci výuky jsem vyznačil přibližný čas potřebný na jejich realizaci. Čas jsem definoval na základě svých zkušenosti. Chtěl bych však zdůraznit, že na každé škole budou jiné podmínky pro realizaci výukového modulu Návštěva kina. Školy se liší svým technickým vybavením, skladbou žáků, způsobem výuky v oblasti používání ICT. Čím více potřebných dovedností budou žáci zvládat ještě před začátkem modulu, tím méně času jim zabere aplikace těchto dovedností v samotném modulu. Každý učitel, který bude chtít aplikovat výukový modul ve své výuce, si bude muset sám promyslet jeho časové nároky a sám se bude muset rozhodnout, zda použije všechny připravené aktivity a nebo využije pouze část z nich. Organizace výuky Výukový modul Návštěva kina může být uskutečněn několika organizačními formami: 1. Škola pro něj může vyhradit speciální projektové dny. Pokud bude chtít škola použít výukový modul Návštěva kina v rámci speciálních projektových dnů, pak je možné modul zrealizovat během jednoho až dvou vyučovacích dnů (v závislosti na tom, zda budou použity všechny připravené programové bloky nebo nebudou). Toto řešení bude klást větší nároky na organizační zabezpečení výuky a na koordinaci činností zúčastněných učitelů. 2. Výukový modul může probíhat v rámci běžného rozvrhu výuky. Náplň modulu se v tomto případě bude realizovat v hodinách předmětů, které mají vazbu na obsahovou náplň modulu. Dá se předpokládat, že se trvání modulu v tomto případě protáhne na několik týdnů. Toto řešení bude klást větší nároky na udržení motivace zapojených žáků. 3. Určitou kombinací obou výše uvedených forem je zařazení speciálních projektových bloků do výuky v průběhu 1-2 týdnů. Po dobu realizace výukového modulu by měli žáci upravený rozvrh výuky, který by umožňoval intenzivnější projektovou výuku. Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 8/9

9 Zapojení školních předmětů Výukový modul Cesty vody je svou náplní postaven na dovednosti získávání informací z internetových zdrojů a také na osobním prožitcích žáků spojených s praktickými pokusy s vodou. Z toho plyne, že je najde uplatnění především ve výuce informatiky, ale také chemie a fyziky. Realizace celého modulu včetně organizace semináře na téma vody však vyžaduje od žáku další dovednosti, kterým se mohou věnovat v dalších předmětech. Při tvorbě reportáže z čistírny odpadních vod (úkol č. 4) si svou parketu najde výuka slohu. Tvorbu plakátu (úkol č. 7) je možné realizovat ve výtvarné výchově. Výukový modul Cesty vody je možné uskutečnit pouze v rámci výuky informatiky. Zajímavější výsledky však může přinést při zapojení dalších předmětů. Učiteli informatiky pak zřejmě bude příslušet role koordinátora, který své kolegy z dalších předmětů do výukového modulu zapojí. Pedagogická dokumentace výukového modulu Cesty vody 9/9

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

ICT plán školy - Gymnázium Omská

ICT plán školy - Gymnázium Omská ICT Strana 1 ICT plán školy - Gymnázium Omská V plánu rozvoje ICT na škole vycházíme z výchovných a vzdělávacích cílů našeho gymnázia a ze současného stavu vybavenosti výpočetní technikou včetně softwaru

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Průřezové téma. Environmentální výchova

Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Průřezové téma. Environmentální výchova Průřezové téma Environmentální výchova 1 Základní informace: Název projektu: Stručný popis (anotace): Projektový formulář Jak s odpady? Projekt Jak s odpady? patří k projektům, které prolínají průřezovými

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika)

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika) (výpočetní technika) Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 8 hodin. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardwaru a softwaru, k praktickému zvládnutí práce

Více

Známí matematici v hodinách matematiky

Známí matematici v hodinách matematiky Známí matematici v hodinách matematiky Obsah 1. Popis projektu... 2 2. Úkol... 3 3. Posup... 3 3.1 Témata... 3 3.2 Role v týmu... 3 4. Zdroje informací... 4 5. Hodnocení projektu... 4 6. Závěr... 5 7.

Více

MALÉ KAPKY, VELKÉ PLÝTVÁNÍ VODOU

MALÉ KAPKY, VELKÉ PLÝTVÁNÍ VODOU MALÉ KAPKY, VELKÉ PLÝTVÁNÍ VODOU Cíl(e): Pochopit, že voda je omezený přírodní zdroj. Uvědomit si, že denně plýtváme značným množstvím vody. Naučit se vzít na sebe zodpovědnost a omezit plýtvání vodou

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Geocaching EKO cache OA Pelhřimov Realizační tým Metodik Ing. Jana Kahounová Anotace Učitel Ing. Libuše Čechová Ing. Jana Kahounová Ing. Libuše Čechová Projekt je prioritně zaměřen na aktivní a smysluplné

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Průřezové téma Výchova demokratického občana

Průřezové téma Výchova demokratického občana Průřezové téma Výchova demokratického občana 1 Základní informace: Projektový formulář (VDO) Název projektu: Nedemokratická uspořádání dnes a v dějinách Stručný popis (anotace): Jednodenní projekt Nedemokratická

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1 Základní informace: Projektový formulář (VME) Název projektu: Kdo, jak a co? Stručný popis (anotace): Jednodenní projekt Kdo,

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program Název vyučovacího předmětu: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Mediální výchova Obsah předmětu Mediální výchova byl vytvořen propojením a upravením obsahů části

Více

MgA. Ivana Honsnejmanová

MgA. Ivana Honsnejmanová Badatelská výuka ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět MgA. Ivana Honsnejmanová Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (CZ.1.07/2.3.00/45.0011)

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 Na období 1.1.2010 do 31.12.2010. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 Cíle 2 Podmínky. 2 Metody dosažení cílů..

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je určena pro 4. a 5. ročník 1. stupně a všechny

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 2M2 Slovní

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Didaktické prostředky a pomůcky

Didaktické prostředky a pomůcky Didaktické prostředky a pomůcky Definice Předměty a jevy sloužící k dosažení vytyčených cílů. Prostředky v širokém smyslu zahrnují vše, co vede ke splnění výchovně vzdělávacích cílů. Zajišťují, podmiňují

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Západočeské univerzity

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Ivana Kubátová Vyhledávání informací a komunikace ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost

Více

Matematika 3. ročník (Rovinné obrazce)

Matematika 3. ročník (Rovinné obrazce) Matematika 3. ročník (Rovinné obrazce) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Rovinné obrazce Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacíh předmětu Informatika Obsahem předmětu Informatika jsou informace, jejich vyhledávání prostřednictvím

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZDĚLÁVACÍ OBLAST - JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec Tvorba prezentací Mgr. Ing. Marek Martinec Obsah Základní chyby při prezentaci Doporučená struktura prezentace Text v prezentaci Pravidla a doporučení pro tvorbu prezentace Techniky projevu Hlavní chyby

Více

Téma: Cesta na planetu Hula hula

Téma: Cesta na planetu Hula hula Téma: Cesta na planetu Hula hula Věk žáků: 5. ročník (10-11 let) Doba trvání: 7 vyučovacích hodin Se žáky pátého ročníku jsme se rozhodli vycestovat na planetu Hula hula a cestou na tuto planetu zdolávat

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRŮVODCE AUDIOVIZUÁLNÍ OPOROU

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRŮVODCE AUDIOVIZUÁLNÍ OPOROU METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRŮVODCE AUDIOVIZUÁLNÍ OPOROU ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Audiovizuální opora je jedním

Více

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): Název výukové aktivity: Faraónův had dvěma způsoby Vyučovací předmět: Technický kroužek. Anotace: Úkolem žáků je vytvořit efektní pokusy založené na chemických

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.11.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU SEMINÁŘ Z INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE:: Vyučovací předmět

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

11 13 let, popř. i starší

11 13 let, popř. i starší Název: Provazochodec Výukové materiály Téma: Stabilita, těžiště Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): Doporučený věk žáků: Doba trvání: Specifický cíl: fyzika

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Seminář z informatiky a výpočetní techniky

Seminář z informatiky a výpočetní techniky Společně branou poznání Seminář z informatiky a výpočetní techniky Obsahové vymezení Předměty Informatika a výpočetní technika a Seminář z informatiky a výpočetní techniky vychází ze vzdělávacího obsahu

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Experiment C-16 DESTILACE 2

Experiment C-16 DESTILACE 2 Experiment C-16 DESTILACE 2 CÍL EXPERIMENTU Získání informací o třech klasických skupenstvích látek, změnách skupenství (jedné z fázových změn), křivkách ohřevu a ochlazování a destilační křivce. Prozkoumání

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více