3DØWgPØØØ3 I. Souhrnné informace o projektu. Projekt. Finální verze (VK-IP) Unikátní kód žádosti: Název operačního programu: CZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3DØWgPØØØ3 I. Souhrnné informace o projektu. Projekt. Finální verze (VK-IP) Unikátní kód žádosti: Název operačního programu: CZ.1.07 7."

Transkript

1 Unikátní kód žádosti: 3DØWgPØØØ3 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.1 Počáteční vzdělávání Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Číslo podoblasti podpory: Název podoblasti podpory: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ projektu: Typ území: 51 Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.3 Výzva č. 51 IP - ostatní Město Projekt Název projektu: Zkrácený název projektu: Název projektu anglicky: UČITELÉ ONLINE Učitelé online Teachers online Předpokládané datum zahájení projektu: Předpokládané datum ukončení projektu: Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 11,0 Typ účetní jednotky: Účetní osnova: Pro podnikatele 500/2002 Sb./ (FZ 1/2003, změna Celkové způsobilé náklady projektu: ,02 Celkové nezpůsobilé náklady projektu: Rozpočet projektu celkem: ,02 Strana 1 z 179

2 Stručný obsah projektu: Finální verze (VK-IP) Hlavním cílem projektu UČITELÉ ONLINE je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky a výchovně vzdělávacích činností školy. Záměrem projektu je proškolit cca 437 pedagogických pracovníků z 30 základních škol a cca 137 pedagogických pracovníků 7 středních škol v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Královehradeckém kraji v oblasti využívání moderních technologií ve výuce, podpořit základní a střední školy při zavádění moderních mobilních dotykových zařízení do výuky a při komplexní integraci ICT do života celé školy, a tím potažmo zkvalitnit a zatraktivnit výuku žákům základních a středních škol zapojených v partnerství projektu. Strana 2 z 179

3 II. Žadatel projektu Finální verze (VK-IP) Název subjektu: Právní forma: IČ: DIČ: Plátce DPH: Typ plátce DPH: Počet zaměstnanců: Typ žadatele: Podíl na nákladech Číslo datové schránky: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Společnost s ručením omezeným jsem plátce DPH Školy a školská zařízení (tj. právnická osoba zapsaná ve školském rejstříku) ,28 Zkušenosti žadatele s realizací a řízením projektů v oblasti RLZ: Strana 3 z 179

4 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. má bohaté zkušenosti se vzdělávacími projekty, ať už se jedná o tvorbu či jejich následnou realizaci. 1. V 50 není pozdě, příjemce, projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím bilanční diagnostiky, rekvalifikačních a motivačních programů, vytvořením nových pracovních míst Dotační program: OP LZZ 2. Vzdělanost znamená budoucnost, příjemce, projekt je zaměřen na podporu rozvoje nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji a podporu provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním Dotační program: OP VK 3. ERUDITUS, příjemce, projekt byl zaměřen na podporu rozvoje nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji a podporu provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním Dotační program: OP VK 4. Získej novou profesi!, příjemce, projekt byl zaměřen na zvýšení zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím bilanční diagnostiky, rekvalifikačních a motivačních programů, vytvořením nových pracovních míst Dotační program: OP LZZ 5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství, příjemce, cílem projektu bylo vytvořit a pilotně ověřit modulově koncipovaný program dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky SŠ, který je zaměřen na rozvoj jejich profesních kompetencí v oblasti kariérového poradenství Dotační program: OP VK 6. Tvá budoucnost, partner, cílem projektu bylo vytvoření komplexního modulového systému, který podporoval mladé lidi s nízkou kvalifikací při získávání pracovního místa, dalšího vzdělání či rekvalifikace Dotační program: Iniciativa Společenství EQUAL 7. Aktivitou k získání zaměstnání, , cílem projektu bylo zvýšení zaměstnanosti a zvýšení kvalifikační úrovně obyvatel v MSK patřících do rizikové skupiny na trhu práce Dotační program: OP RLZ A řada dalších v předchozích letech. Zkušenost s prací s cílovou skupinou: Strana 4 z 179

5 SOU DAKOL, s.r.o. má bohaté zkušenosti s prací s cílovou skupinou pedagogických pracovníků především učitelů SŠ, ale spolupracuje také s učiteli ZŠ. SOU DAKOL, s.r.o. je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, kde ředitel SOU DAKOL, s.r.o. působí jako předseda sdružení. SSŠČMS sdružuje soukromé základní školy, předškolní a školská zařízení, střední školy, vyšší odborné a vysoké školy, které navzájem spolupracují s cílem zkvalitnění procesu vzdělávání. SOU DAKOL, s.r.o. spolupracuje v rámci sdružení se ZŠ a SŠ a jejich pracovníky především na přípravě vzdělávacích, společenských a kulturních akcí a soutěží v odborných dovednostech a sportu, ale také v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kromě počátečního vzdělávání se SOU DAKOL, s.r.o. zaměřuje také na rozvoj v oblasti celoživotního učení. Jako centrum celoživotního vzdělávání nabízí možnosti rekvalifikací a dalšího vzdělávání. Je akreditovanou organizací pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Žadatel získal zkušenosti s cílovou skupinou pedagogických pracovníků také během realizace několika projektů: TECHKOM (OP VK) spolupráce s pedagogickými pracovníky ZŠ za účelem motivace žáků ZŠ ke studiu technických oborů a propagace a popularizace technických profesí Další vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ v oblasti kariérového poradenství (OP VK), jehož cílem bylo vytvořit a pilotně ověřit modulově koncipovaný program dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky SŠ, který bude zaměřen na rozvoj jejich profesních kompetencí v oblasti kariérového poradenství Tvá budoucnost (Iniciativa Společenství EQUAL), kde jako partner projektu spolupracoval na organizaci a realizaci školení pro pedagogické pracovníky odborných předmětů, které byly zaměřeny na využití nově vytvořených vzdělávacích a poradenských programů při tvorbě školních vzdělávacích programů. Školením k problematice ŠVP prošlo 140 účastníků z 56 odborných škol z celé ČR. Statutární zástupci: Příjmení: Kolder Titul před: Mgr. Funkce osoby: statutární zástupce Fax: Společné podpisové právo: Jméno: Vladimír Titul za: Telefon: Telefon II.: Kontaktní osoby: Příjmení: Pašíková Titul před: Ing. Funkce osoby: kontaktní osoba Fax: Společné podpisové právo: Jméno: Jaroslava Titul za: Telefon: Telefon II.: Hlavní kontaktní osoba: Pašíková Jaroslava Strana 5 z 179

6 Oficiální adresa: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Moravskoslezský kraj Petrovice u Karviné Finální verze (VK-IP) Okres: Karviná Část obce: Petrovice u Karviné Ulice: Číslo popisné: 570 Číslo orientační: Adresa pro doručení: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Moravskoslezský kraj Okres: Karviná Petrovice u Karviné Část obce: Petrovice u Karviné Ulice: Číslo popisné: 570 Číslo orientační: Strana 6 z 179

7 III. Partner projektu Partner projektu: IČ: DIČ: Právní forma: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Počet zaměstnanců: Číslo datové schránky: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s Obecně prospěšná společnost Partner s finančním podílem na rozpočtu: Podíl na nákladech (v Kč): Ano ,10 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce): Partner č. 37 Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. spolupracuje jak s žadatelem, tak i s dalšími partnery v rámci Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, jehož jsou členy. Spolupráce v rámci SSŠČMS spočívá především v následujících oblastech: prosazovat možnost svobodné volby k vzdělání, aktivně se podílet na zpracování koncepce školství, řešit oblast financování soukromých škol, spolupracovat s parlamentním výborem pro školství, participovat na vzdělávacích standardech, aktivně se podílet na práci v regionech, zabezpečit vzdělávání managementu škol, zavést další vzdělávání učitelů, připravit a uskutečnit hodnotící a kontrolní systém, v oblasti prezentace škol na veřejnosti. Partnerství v projektu UČITELÉ ONLINE bylo navázáno na základě společného zájmu podpořit partnerství základních a středních škol s cílem zvýšit kompetence pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky. Partneři si budou navzájem předávat zkušenosti a příklady dobré praxe v oblasti využití ICT ve výuce na školách. Partner již spolupracoval s žadatelem i ostatními partnery při přípravě projektového záměru. Činnost partnera je zde podstatná a nelze ji řešit dodavatelsky. Partner se bude podílet na konkrétní realizaci projektového záměru ve své škole. Strana 7 z 179

8 Popis zapojení partnera: Finální verze (VK-IP) Partner již spolupracoval s žadatelem i ostatními partnery při přípravě projektového záměru. V rámci projektu Učitelé online bude partner zapojen do všech klíčových aktivit projektu a bude se aktivně podílet na realizaci projektu především v následujících oblastech: koordinace při přípravě a realizaci projektu identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů školy v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu, stanovení vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na podmínkách školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy, zajištění nákupu IT techniky, zajišťování cílové skupiny, spolupráce na evaluaci realizovaných projektových aktivit vyhodnocení realizovaných vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce ve škole na závěr realizace projektu. Předpokládaný počet pedagogických pracovníků zapojených do projektu je 20. Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ: VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. má velmi bohaté zkušenosti s přípravou, realizací a řízením projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů: 1. Speciální vzdělávání jinak, žadatel, projekt byl zaměřen na zkvalitnění počátečního vzdělávání vytvořením podmínek podporujících rovné příležitosti ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ DAKOL Dotační program: OP VK (EU, MSK), Kč 2. Svět jazyků dokořán, žadatel, projekt byl zaměřen na zavádění vyučovacích metod a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků studentů oboru Hotelnictví na SŠ DAKOL Dotační program: OP VK (EU, MSK), Kč 3. Škola rovných příležitostí, žadatel, projekt byl zaměřen na zkvalitnění počátečního vzdělávání vytvořením podmínek podporujících rovné příležitosti ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ DAKOL Dotační program: OP VK (EU, MSK), Kč 4. Spolupráce na všech frontách, žadatel, projekt byl zaměřen na rozvoj poradenství a rozšíření nabídky speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Dotační program: OP VK (EU, MŠMT), Kč 5. Škola pro život, žadatel, projekt byl zaměřen na rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání a na zkvalitnění vzdělávacího procesu žáků a studentů gastronomických oborů a nástavbového studia oboru Podnikání škol DAKOL Dotační program: OP VK (EU, MSK), ,52 Kč. 6. Vytrvej!, žadatel, cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro společenskou integraci žáků se spec. vzděl. potřebami, rozvoj jejich klíčových kompetencí a zamezení působení sociálně patologického prostředí Dotační program: OP RLZ (EU, MŠMT), Kč. 7. Tvá budoucnost, žadatel, podpora dalšího vzdělávání mladých lidí s nízkým vzděláním Dotační program: EQUAL (EU, MPSV), Kč A řada dalších... Strana 8 z 179

9 Zkušenost s prací s cílovou skupinou: Finální verze (VK-IP) VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. má bohaté zkušenosti s prací s cílovou skupinou pedagogických pracovníků především učitelů SŠ, ale spolupracuje také s učiteli ZŠ. Partner je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, kde ředitel školy působí jako předseda sdružení. SSŠČMS sdružuje soukromé základní školy, předškolní a školská zařízení, střední školy, vyšší odborné a vysoké školy, které navzájem spolupracují s cílem zkvalitnění procesu vzdělávání. VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. spolupracuje v rámci sdružení se ZŠ a SŠ a jejich pracovníky především na přípravě vzdělávacích, společenských a kulturních akcí a soutěží v odborných dovednostech a sportu, ale také v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Žadatel získal zkušenosti s cílovou skupinou pedagogických pracovníků také během realizace projektu Tvá budoucnost (Iniciativa Společenství EQUAL), kde jako žadatel projektu organizoval a realizoval školení pro pedagogické pracovníky odborných předmětů, které byly zaměřeny na využití nově vytvořených vzdělávacích a poradenských programů při tvorbě školních vzdělávacích programů. Školením k problematice ŠVP prošlo 140 účastníků z 56 odborných škol z celé ČR. Adresa: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Moravskoslezský kraj Okres: Karviná Petrovice u Karviné Část obce: Petrovice u Karviné Ulice: Číslo popisné: 570 Číslo orientační: Kontaktní osoby: Příjmení: Dadok Jméno: Jaroslav Titul před: Mgr. Titul za: Telefon I.: Telefon II.: Fax: Společné podpisové právo: Partner projektu: IČ: DIČ: Právní forma: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Počet zaměstnanců: Číslo datové schránky: Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o Společnost s ručením omezeným Partner s finančním podílem na rozpočtu: Podíl na nákladech (v Kč): Ano ,10 Strana 9 z 179

10 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce): Partner č. 35 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. spolupracuje jak s žadatelem, tak i s dalšími partnery v rámci Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, jehož jsou členy. Spolupráce v rámci SSŠČMS spočívá především v následujících oblastech: prosazovat možnost svobodné volby k vzdělání, aktivně se podílet na zpracování koncepce školství, řešit oblast financování soukromých škol, spolupracovat s parlamentním výborem pro školství, participovat na vzdělávacích standardech, aktivně se podílet na práci v regionech, zabezpečit vzdělávání managementu škol, zavést další vzdělávání učitelů, připravit a uskutečnit hodnotící a kontrolní systém, v oblasti prezentace škol na veřejnosti. Partnerství v projektu UČITELÉ ONLINE bylo navázáno na základě společného zájmu podpořit partnerství základních a středních škol s cílem zvýšit kompetence pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky. Partneři si budou navzájem předávat zkušenosti a příklady dobré praxe v oblasti využití ICT ve výuce na školách. Partner již spolupracoval s žadatelem i ostatními partnery při přípravě projektového záměru. Činnost partnera je zde podstatná a nelze ji řešit dodavatelsky. Partner se bude podílet na konkrétní realizaci projektového záměru ve své škole. Popis zapojení partnera: Partner již spolupracoval s žadatelem i ostatními partnery při přípravě projektového záměru. V rámci projektu Učitelé online bude partner zapojen do všech klíčových aktivit projektu a bude se aktivně podílet na realizaci projektu především v následujících oblastech: koordinace při přípravě a realizaci projektu identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů školy v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu, stanovení vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na podmínkách školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy, zajištění nákupu IT techniky, zajišťování cílové skupiny, spolupráce na evaluaci realizovaných projektových aktivit vyhodnocení realizovaných vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce ve škole na závěr realizace projektu. Předpokládaný počet pedagogických pracovníků zapojených do projektu je 23. Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ: Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. má zkušenosti s řízením a realizací těchto projektů: PRAKTIK moderní škola 21. století, realizace 2012, projekt v rámci EU peníze středním školám tvorba výukových materiálů, vybavení výpočetní technikou Kormidlo plujeme k rovným příležitostem, realizace 2013, stáž žáků ve Spišské Nové Vsi v SR, výuka sádrokartonových konstrukcí (6 chlapců stavebních oborů), výuka péče o vlasy, manikúry a pedikúry (6 dívek oboru Pečovatelské služby) Elektronickým světem bezpečně, realizace 2013, program MŠMT v oblasti prevence kriminality, besedy, přednášky pro žáky i rodiče, vydání informační brožury na téma kyberšikany. Strana 10 z 179

11 Zkušenost s prací s cílovou skupinou: Finální verze (VK-IP) Partner má dlouholeté zkušenosti s prací s cílovou skupinou pedagogických pracovníků v oblasti činnosti školy a vzdělávání žáků školy. Pedagogičtí pracovníci školy jsou průběžně vzděláváni zejména formou účasti na kurzech a seminářích se zaměřením na nové poznatky z různých oblastí týkajících se vzdělávání žáků střední školy. Pedagogičtí pracovníci se aktivně zapojují do různých činností školy a klíčových aktivit projektů realizovaných školou. Partner je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, které sdružuje soukromé základní školy, předškolní a školská zařízení, střední školy, vyšší odborné a vysoké školy, které navzájem spolupracují s cílem zkvalitnění procesu vzdělávání. Adresa: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Moravskoslezský kraj Okres: Bruntál Horní Benešov Část obce: Horní Benešov Ulice: Tyršova Číslo popisné: 59 Číslo orientační: Kontaktní osoby: Příjmení: Havlík Jméno: Richard Titul před: Ing. Titul za: Telefon I.: Telefon II.: Fax: Společné podpisové právo: Partner projektu: IČ: DIČ: Právní forma: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Počet zaměstnanců: Číslo datové schránky: Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o Společnost s ručením omezeným Partner s finančním podílem na rozpočtu: Podíl na nákladech (v Kč): Ano ,10 Strana 11 z 179

12 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce): Partner č. 33 Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. spolupracuje jak s žadatelem, tak i s dalšími partnery v rámci Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, jehož jsou členy. Spolupráce v rámci SSŠČMS spočívá především v následujících oblastech: prosazovat možnost svobodné volby k vzdělání, aktivně se podílet na zpracování koncepce školství, řešit oblast financování soukromých škol, spolupracovat s parlamentním výborem pro školství, participovat na vzdělávacích standardech, aktivně se podílet na práci v regionech, zabezpečit vzdělávání managementu škol, zavést další vzdělávání učitelů, připravit a uskutečnit hodnotící a kontrolní systém, v oblasti prezentace škol na veřejnosti. Partnerství v projektu UČITELÉ ONLINE bylo navázáno na základě společného zájmu podpořit partnerství základních a středních škol s cílem zvýšit kompetence pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky. Partneři si budou navzájem předávat zkušenosti a příklady dobré praxe v oblasti využití ICT ve výuce na školách. Partner již spolupracoval s žadatelem i ostatními partnery při přípravě projektového záměru. Činnost partnera je zde podstatná a nelze ji řešit dodavatelsky. Partner se bude podílet na konkrétní realizaci projektového záměru ve své škole. Popis zapojení partnera: Partner již spolupracoval s žadatelem i ostatními partnery při přípravě projektového záměru. V rámci projektu Učitelé online bude partner zapojen do všech klíčových aktivit projektu a bude se aktivně podílet na realizaci projektu především v následujících oblastech: koordinace při přípravě a realizaci projektu identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů školy v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu, stanovení vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na podmínkách školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy, zajištění nákupu IT techniky, zajišťování cílové skupiny, spolupráce na evaluaci realizovaných projektových aktivit vyhodnocení realizovaných vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce ve škole na závěr realizace projektu. Předpokládaný počet pedagogických pracovníků zapojených do projektu je 32. Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ: Partner má zkušenosti jako s řízením, tak i realizací projektů v oblasti lidských zdrojů. Škola byla zapojena do těchto projektů: PRAKTIK Moderní škola 21. století realizace 201 projekt v rámci EU peníze středním školám tvorba výukových materiálů, vybavení výpočetní technikou Kormidlo plujeme k rovným příležitostem, realizace 2013 stáž žáků ve Spišské Nové Vsi v SR, výuka sádrokartonových konstrukcí (6 chlapců stavebních oborů), výuka péče o vlasy, manikúry a pedikúry (6 dívek v oboru Pečovatelské služby) Elektronickým světem bezpečně realizace 2013 program MŠMT v oblasti prevence kriminality, besedy, přednášky pro žáky i rodiče, vydání informační brožury na téma kyberšikany. Strana 12 z 179

13 Zkušenost s prací s cílovou skupinou: Finální verze (VK-IP) Partner má dlouholeté zkušenosti s prací s cílovou skupinou pedagogických pracovníků v oblasti činnosti školy a vzdělávání žáků školy. Pedagogičtí pracovníci školy jsou průběžně vzděláváni zejména formou účasti na kurzech a seminářích se zaměřením na nové poznatky z různých oblastí týkajících se vzdělávání žáků střední školy. Pedagogičtí pracovníci se aktivně zapojují do různých činností školy a klíčových aktivit projektů realizovaných školou. Partner je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, které sdružuje soukromé základní školy, předškolní a školská zařízení, střední školy, vyšší odborné a vysoké školy, které navzájem spolupracují s cílem zkvalitnění procesu vzdělávání. Adresa: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Moravskoslezský kraj Okres: Opava Šilheřovice Část obce: Šilheřovice Ulice: Dolní Číslo popisné: 356 Číslo orientační: Kontaktní osoby: Příjmení: Měchová Jméno: Marie Titul před: Ing. Titul za: Telefon I.: Telefon II.: Fax: Společné podpisové právo: Partner projektu: IČ: DIČ: Právní forma: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Počet zaměstnanců: Číslo datové schránky: RB Střední odborné učiliště autoopravárenské, s.r.o Společnost s ručením omezeným Partner s finančním podílem na rozpočtu: Podíl na nákladech (v Kč): Ano ,88 Strana 13 z 179

14 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce): Partner č. 34 RB Střední odborné učiliště autoopravárenské, s.r.o. spolupracuje jak s žadatelem, tak i s dalšími partnery v rámci Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, jehož jsou členy. Spolupráce v rámci SSŠČMS spočívá především v následujících oblastech: prosazovat možnost svobodné volby k vzdělání, aktivně se podílet na zpracování koncepce školství, řešit oblast financování soukromých škol, spolupracovat s parlamentním výborem pro školství, participovat na vzdělávacích standardech, aktivně se podílet na práci v regionech, zabezpečit vzdělávání managementu škol, zavést další vzdělávání učitelů, připravit a uskutečnit hodnotící a kontrolní systém, v oblasti prezentace škol na veřejnosti. Partnerství v projektu UČITELÉ ONLINE bylo navázáno na základě společného zájmu podpořit partnerství základních a středních škol s cílem zvýšit kompetence pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky. Partneři si budou navzájem předávat zkušenosti a příklady dobré praxe v oblasti využití ICT ve výuce na školách. Partner již spolupracoval s žadatelem i ostatními partnery při přípravě projektového záměru. Činnost partnera je zde podstatná a nelze ji řešit dodavatelsky. Partner se bude podílet na konkrétní realizaci projektového záměru ve své škole. Popis zapojení partnera: Partner již spolupracoval s žadatelem i ostatními partnery při přípravě projektového záměru. V rámci projektu Učitelé online bude partner zapojen do všech klíčových aktivit projektu a bude se aktivně podílet na realizaci projektu především v následujících oblastech: koordinace při přípravě a realizaci projektu identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů školy v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu, stanovení vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na podmínkách školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy, zajištění nákupu IT techniky, zajišťování cílové skupiny, spolupráce na evaluaci realizovaných projektových aktivit vyhodnocení realizovaných vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce ve škole na závěr realizace projektu. Předpokládaný počet pedagogických pracovníků zapojených do projektu je 16. Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ: Partner se zúčastnil prozatím pouze projektů: Inovace v ICT reg. č. CZ.1.07/1.5.00/ , realizovaného v rámci EU peníze školám OP VK Tvorba DUM, semináře pro vyučující ANJ, Podpora praktického vyučování Strana 14 z 179

15 Zkušenost s prací s cílovou skupinou: Finální verze (VK-IP) Partner má dlouholeté zkušenosti s prací s cílovou skupinou pedagogických pracovníků v oblasti činnosti školy a vzdělávání žáků školy. Pedagogičtí pracovníci školy jsou průběžně vzděláváni zejména formou účasti na kurzech a seminářích se zaměřením na nové poznatky z různých oblastí týkajících se vzdělávání žáků střední školy. Pedagogičtí pracovníci se aktivně zapojují do různých činností školy a klíčových aktivit projektu realizovaného školou. Partner je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, které sdružuje soukromé základní školy, předškolní a školská zařízení, střední školy, vyšší odborné a vysoké školy, které navzájem spolupracují s cílem zkvalitnění procesu vzdělávání. Adresa: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Moravskoslezský kraj Okres: Ostrava město Ostrava Část obce: Vítkovice Vítkovice Ulice: Zengrova Číslo popisné: 473 Číslo orientační: 38 Kontaktní osoby: Příjmení: Trtíková Jméno: Iveta Titul před: Ing. Titul za: Telefon I.: Telefon II.: Fax: Společné podpisové právo: Partner projektu: IČ: DIČ: Právní forma: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Počet zaměstnanců: Číslo datové schránky: Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem Partner s finančním podílem na rozpočtu: Podíl na nákladech (v Kč): Ano ,88 Strana 15 z 179

16 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce): Partner č. 7 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace má dlouholeté zkušenosti s prací s cílovou skupinou pedagogických pracovníků. S partnerem žadatel již dlouhodobě spolupracuje, žáci školy a pedagogičtí pracovníci se účastní workshopů, dnů otevřených dveří a dalších akcí žadatele. Partnerství bylo navázáno na základě společného zájmu zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. Partneři si budou navzájem předávat zkušenosti a příklady dobré praxe v oblasti využití ICT ve výuce na školách. Partner je malou školou, jejíž možnosti zapojit se do DVPP jsou omezené. Počet žáků školy je 110. Partner již spolupracoval s žadatelem i ostatními partnery při přípravě projektového záměru. Činnost partnera je zde podstatná a nelze ji řešit dodavatelsky. Partner se bude podílet na konkrétní realizaci projektového záměru ve své škole. Popis zapojení partnera: Partner již spolupracoval s žadatelem i ostatními partnery při přípravě projektového záměru. V rámci projektu Učitelé online bude partner zapojen do všech klíčových aktivit projektu (s výjimkou klíčové aktivity č. 3) a bude se aktivně podílet na realizaci projektu především v následujících oblastech: koordinace při přípravě a realizaci projektu identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů školy v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu, stanovení vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na podmínkách školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy, zajištění nákupu IT techniky, zajišťování cílové skupiny, spolupráce na evaluaci realizovaných projektových aktivit vyhodnocení realizovaných vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce ve škole na závěr realizace projektu. Předpokládaný počet pedagogických pracovníků zapojených do projektu je 11. Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ: Partner realizoval tyto projekty: Individualizace výuky oblast podpory 1.4 Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole, a to individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin, nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Proto jsme zvolili především kombinaci šablon, podporující čtenářskou a informační gramotnost a individualizaci výuky anglického jazyka. Aby výuka probíhala v souladu s nejnovějšími výukovými trendy, využili jsme šablonu I/3 a III/2 III/3, jejichž prostřednictvím budou podpořeni pedagogové školy. projekt "Moje město" MSK, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Stručný obsah projektu: Podstatou projektu je vytvoření pozitivní vazby žáků k městu, v němž žijí, podpoření sepětí školy s místním územím, zapojení školy do komunitního systému města, přiblížení systému řízení a plánování rozvoje města ve všech jeho oblastech žákům prvního stupně základní školy. Tohoto cíle chceme dosáhnout praktickým, zážitkovým učením, propojením mezipředmětových vztahů zejména vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, ICT, Umění a kultura a Člověk a zdraví. Druhá aktivita je zaměřena na zkvalitnění výuky anglického jazyka a to ve dvou oblastech příprava a realizace kurzu anglického jazyka pro nejmenší školáky a druhou oblastí bude rozdělení vyučovacích hodin anglického jazyka ve třetím ročníku do dvou skupin, tak aby se snížil počet žáků při výuce cizích jazyků a mohl být zvolen individuální přístup. Tato aktivita navazuje na aktivity projektu EU Peníze školám, který v současné době ukončujeme, a kde se nám možnost dělení žáků do skupin osvědčila. Strana 16 z 179

17 Zkušenost s prací s cílovou skupinou: Finální verze (VK-IP) Partner má dlouholeté zkušenosti s prací s cílovou skupinou pedagogických pracovníků v oblasti činnosti školy a vzdělávání žáků školy. Pedagogičtí pracovníci školy jsou průběžně vzděláváni zejména formou účasti na kurzech a seminářích se zaměřením na nové poznatky z různých oblastí týkajících se vzdělávání žáků základní školy. Pedagogičtí pracovníci se účastní různých aktivit školy a jsou zapojeni do klíčových aktivit projektů realizovaných školou. Adresa: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Moravskoslezský kraj Okres: Karviná Bohumín Část obce: Nový Bohumín Ulice: Bezručova Číslo popisné: 190 Číslo orientační: Kontaktní osoby: Příjmení: Ježíšková Jméno: Darina Titul před: PaedDr. Titul za: Telefon I.: Telefon II.: Fax: Společné podpisové právo: Partner projektu: IČ: DIČ: Právní forma: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Počet zaměstnanců: Číslo datové schránky: Základní škola a Mateřská škola Bohumín Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem Partner s finančním podílem na rozpočtu: Podíl na nákladech (v Kč): Ano ,10 Strana 17 z 179

18 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce): Partner č. 9 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace má dlouholeté zkušenosti s prací s cílovou skupinou pedagogických pracovníků. S partnerem žadatel již dlouhodobě spolupracuje při náboru žáků základní školy ke studiu na středním odborném učilišti a střední škole. Žáci školy a pedagogičtí pracovníci se účastní workshopů, dnů otevřených dveří a dalších akcí pořádaných žadatelem. V současné době škola spolupracuje s žadatelem na realizaci projektu TECHKOM spolupráce s pedagogickými pracovníky ZŠ za účelem motivace žáků ZŠ ke studiu technických oborů a propagace a popularizace technických profesí. Partnerství bylo navázáno na základě společného zájmu zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. Partneři si budou navzájem předávat zkušenosti a příklady dobré praxe v oblasti využití ICT ve výuce na školách. Partner již spolupracoval s žadatelem i ostatními partnery při přípravě projektového záměru. Činnost partnera je zde podstatná a nelze ji řešit dodavatelsky. Partner se bude podílet na konkrétní realizaci projektového záměru ve své škole. Popis zapojení partnera: Partner již spolupracoval s žadatelem i ostatními partnery při přípravě projektového záměru. V rámci projektu Učitelé online bude partner zapojen do všech klíčových aktivit projektu (s výjimkou klíčové aktivity č. 3) a bude se aktivně podílet na realizaci projektu především v následujících oblastech: koordinace při přípravě a realizaci projektu identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů školy v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu, stanovení vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na podmínkách školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy, zajištění nákupu IT techniky, zajišťování cílové skupiny, spolupráce na evaluaci realizovaných projektových aktivit vyhodnocení realizovaných vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce ve škole na závěr realizace projektu. Předpokládaný počet pedagogických pracovníků zapojených do projektu je 20. Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ: Partner se podílel na realizaci těchto projektů: EU peníze školám , pořízení IT techniky, základní školení na obsluhu interaktivní tabule. Projekt "TECHKOM" , zvýšení informovanosti žáků základních škol o atraktivnosti a perspektivě řemesel a technických oborů prostřednictvím informačních besed, workshopů technických dovedností a exkurzí u zaměstnavatelů. Zkušenost s prací s cílovou skupinou: Partner má dlouholeté zkušenosti s prací s cílovou skupinou pedagogických pracovníků v oblasti činnosti školy a vzdělávání žáků školy. Pedagogičtí pracovníci školy jsou průběžně vzděláváni zejména formou účasti na kurzech a seminářích se zaměřením na nové poznatky z různých oblastí týkajících se vzdělávání žáků základní školy. Pedagogičtí pracovníci se účastní různých aktivit školy a jsou zapojeni do klíčových aktivit projektů realizovaných školou. Strana 18 z 179

19 Adresa: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Finální verze (VK-IP) Moravskoslezský kraj Okres: Karviná Bohumín Část obce: Skřečoň Ulice: 1. máje Číslo popisné: 217 Číslo orientační: Kontaktní osoby: Příjmení: Wybraniecová Jméno: Renata Titul před: Mgr. Titul za: Telefon I.: Telefon II.: Fax: Společné podpisové právo: Partner projektu: IČ: DIČ: Právní forma: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Počet zaměstnanců: Číslo datové schránky: Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem Partner s finančním podílem na rozpočtu: Podíl na nákladech (v Kč): Ano ,10 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce): Partner č. 8 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace má dlouholeté zkušenosti s prací s cílovou skupinou pedagogických pracovníků. S partnerem žadatel již dlouhodobě spolupracuje při náboru žáků základní školy ke studiu na středním odborném učilišti a střední škole. Žáci školy a pedagogičtí pracovníci se účastní workshopů, dnů otevřených dveří a dalších akcí pořádaných žadatelem. V současné době škola spolupracuje s žadatelem na realizaci projektu TECHKOM spolupráce s pedagogickými pracovníky ZŠ za účelem motivace žáků ZŠ ke studiu technických oborů a propagace a popularizace technických profesí. Partnerství bylo navázáno na základě společného zájmu zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. Partneři si budou navzájem předávat zkušenosti a příklady dobré praxe v oblasti využití ICT ve výuce na školách. Partner již spolupracoval s žadatelem i ostatními partnery při přípravě projektového záměru. Činnost partnera je zde podstatná a nelze ji řešit dodavatelsky. Partner se bude podílet na konkrétní realizaci projektového záměru ve své škole. Strana 19 z 179

20 Popis zapojení partnera: Zkušenost s prací s cílovou skupinou: Finální verze (VK-IP) Partner již spolupracoval s žadatelem i ostatními partnery při přípravě projektového záměru. V rámci projektu Učitelé online bude partner zapojen do všech klíčových aktivit projektu a bude se aktivně podílet na realizaci projektu především v následujících oblastech: koordinace při přípravě a realizaci projektu identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů školy v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu, stanovení vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na podmínkách školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy, zajištění nákupu IT techniky, zajišťování cílové skupiny, spolupráce na evaluaci realizovaných projektových aktivit vyhodnocení realizovaných vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce ve škole na závěr realizace projektu. Předpokládaný počet pedagogických pracovníků zapojených do projektu je 19. Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ: Partner se podílel na realizaci těchto projektů: EU peníze školám pořízení IT techniky, Škola v přírodě" Podpora ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, Projekt "TECHKOM" , zvýšení informovanosti žáků základních škol o atraktivnosti a perspektivě řemesel a technických oborů prostřednictvím informačních besed, workshopů technických dovedností a exkurzí u zaměstnavatelů, Projekt "NATTECH MSK" Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK). Partner má dlouholeté zkušenosti s prací s cílovou skupinou pedagogických pracovníků v oblasti činnosti školy a vzdělávání žáků školy. Pedagogičtí pracovníci školy jsou průběžně vzděláváni zejména formou účasti na kurzech a seminářích se zaměřením na nové poznatky z různých oblastí týkajících se vzdělávání žáků základní školy. Pedagogičtí pracovníci se účastní různých aktivit školy a jsou zapojeni do klíčových aktivit projektů realizovaných školou. Adresa: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Moravskoslezský kraj Okres: Karviná Dětmarovice Část obce: Dětmarovice Ulice: Číslo popisné: 1002 Číslo orientační: Kontaktní osoby: Příjmení: Lindert Jméno: Robert Titul před: Mgr. Titul za: Telefon I.: Telefon II.: Fax: Společné podpisové právo: Strana 20 z 179

21 Partner projektu: IČ: DIČ: Právní forma: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Počet zaměstnanců: Číslo datové schránky: Finální verze (VK-IP) Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o Společnost s ručením omezeným Partner s finančním podílem na rozpočtu: Podíl na nákladech (v Kč): Ano ,76 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce): Partner č. 32 Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. spolupracuje jak s žadatelem, tak i s dalšími partnery v rámci Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, jehož jsou členy. Spolupráce v rámci SSŠČMS spočívá především v následujících oblastech: prosazovat možnost svobodné volby k vzdělání, aktivně se podílet na zpracování koncepce školství, řešit oblast financování soukromých škol, spolupracovat s parlamentním výborem pro školství, participovat na vzdělávacích standardech, aktivně se podílet na práci v regionech, zabezpečit vzdělávání managementu škol, zavést další vzdělávání učitelů, připravit a uskutečnit hodnotící a kontrolní systém, v oblasti prezentace škol na veřejnosti. Partner má bohaté zkušenosti s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti ICT. Partnerství v projektu UČITELÉ ONLINE bylo navázáno na základě společného zájmu podpořit partnerství základních a středních škol s cílem zvýšit kompetence pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky. Partneři si budou navzájem předávat zkušenosti a příklady dobré praxe v oblasti využití ICT ve výuce na školách. Partner již spolupracoval s žadatelem i ostatními partnery při přípravě projektového záměru. Činnost partnera je zde podstatná a nelze ji řešit dodavatelsky. Partner se bude podílet na konkrétní realizaci projektového záměru ve své škole. Strana 21 z 179

22 Popis zapojení partnera: Zkušenost s prací s cílovou skupinou: Finální verze (VK-IP) Partner již spolupracoval s žadatelem i ostatními partnery při přípravě projektového záměru. V rámci projektu Učitelé online bude partner zapojen do všech klíčových aktivit projektu (s výjimkou klíčové aktivity č. 3) a bude se aktivně podílet na realizaci projektu především v následujících oblastech: koordinace při přípravě a realizaci projektu identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů školy v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu, stanovení vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na podmínkách školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy, zajištění nákupu IT techniky, zajišťování cílové skupiny, spolupráce na evaluaci realizovaných projektových aktivit vyhodnocení realizovaných vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce ve škole na závěr realizace projektu. Předpokládaný počet pedagogických pracovníků zapojených do projektu je 20. Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ: V minulosti od roku 2006 škola realizovala v rámci OPVK celkem 7 projektů v celkovém objemu cca Kč. V dalších dvou projektech byla škola partnery. Příklady realizovaných projektů: Zkvalitňování vzdělávání technických oborů se zaměřením na ICT technologie, , OP VK Více vím, více můžu nebojme se certifikací a dílčích kvalifikací, , OP VK Škola centrum celoživotního učení: vzdělávání dospělých v cestovním ruchu, , OP VK Podpora vzdělávání záků se specifickými poruchami učení a žáků mimořádně nadaných, , OP VK Zavádění modulových vzdělávacích programů orientovaných na vytváření kompetencí žáků do systému vzdělávání, , OP VK V současnosti škola realizuje následující projekty: Studijní a informační centrum SSOŠ Hranice aneb samostatný žák, OPVK, objem 2,433 mil. Kč; ukončení 12/2014 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, OPVK, partner projektu; objem 2,453 mil. Kč; ukončení 06/2015. OPPI vzdělávací středisko; objem 18 mil. Kč; ukončení 05/2014. Partner má dlouholeté zkušenosti s prací s cílovou skupinou pedagogických pracovníků v oblasti činnosti školy a vzdělávání žáků školy. Pedagogičtí pracovníci školy jsou průběžně vzděláváni zejména formou účasti na kurzech a seminářích se zaměřením na nové poznatky z různých oblastí týkajících se vzdělávání žáků střední školy. Pedagogičtí pracovníci se aktivně zapojují do různých činností školy a klíčových aktivit projektů realizovaných školou. Partner je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, které sdružuje soukromé základní školy, předškolní a školská zařízení, střední školy, vyšší odborné a vysoké školy, které navzájem spolupracují s cílem zkvalitnění procesu vzdělávání. Partnerská škola je akreditovanou organizací pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT např. příprava na zkoušky ECDL, správce sítě, práce v MS Office. Adresa: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Olomoucký kraj Okres: Přerov Hranice Část obce: Hranice I Město Ulice: Jaselská Číslo popisné: 832 Číslo orientační: Strana 22 z 179

23 Kontaktní osoby: Příjmení: Flajšar Jméno: Petr Titul před: Ing. Titul za: Telefon I.: Telefon II.: Fax: Společné podpisové právo: Partner projektu: IČ: DIČ: Právní forma: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Počet zaměstnanců: Číslo datové schránky: Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace CZ Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem Partner s finančním podílem na rozpočtu: Podíl na nákladech (v Kč): Ano ,10 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce): Partner č. 5 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace prozatím nespolupracoval se žadatelem na projektech a dalších aktivitách týkajících se školské problematiky. Partnerství bylo navázáno na základě společného zájmu zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. Partneři si budou navzájem předávat zkušenosti a příklady dobré praxe v oblasti využití ICT ve výuce na školách. Partner již spolupracoval s žadatelem i ostatními partnery při přípravě projektového záměru. Činnost partnera je zde podstatná a nelze ji řešit dodavatelsky. Partner se bude podílet na konkrétní realizaci projektového záměru ve své škole. Popis zapojení partnera: Partner již spolupracoval s žadatelem i ostatními partnery při přípravě projektového záměru. V rámci projektu Učitelé online bude partner zapojen do všech klíčových aktivit projektu (s výjimkou klíčové aktivity č. 3) a bude se aktivně podílet na realizaci projektu především v následujících oblastech: koordinace při přípravě a realizaci projektu identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů školy v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu, stanovení vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na podmínkách školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy, zajištění nákupu IT techniky, zajišťování cílové skupiny, spolupráce na evaluaci realizovaných projektových aktivit vyhodnocení realizovaných vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce ve škole na závěr realizace projektu. Předpokládaný počet pedagogických pracovníků zapojených do projektu je 20. Strana 23 z 179

24 Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ: Partner má zkušenosti s realizací projektů MŠMT, KÚ, Euroregion. EU peníze školám, v rámci kterého vybavil školu ICT vybavením a zúčastnil se kurzů Všeobecná didaktika v různých oblastech výuky, Evropská jízda spolupráce škol z Polska, Slovenska a ČR v oblasti vzájemného poznávání kultur, jazyka, tradic a hlavně navazování nových přátelství, Podpora výuky cizích jazyků MŠMT, cílem tohoto projektu je podpořit jazykové vzdělávání na základě čtení různých děl světové literatury v jejich originálním jazyce. Zkušenost s prací s cílovou skupinou: Partner má dlouholeté zkušenosti s prací s cílovou skupinou pedagogických pracovníků v oblasti činnosti školy a vzdělávání žáků školy. Pedagogičtí pracovníci školy jsou průběžně vzděláváni zejména formou účasti na kurzech a seminářích se zaměřením na nové poznatky z různých oblastí týkajících se vzdělávání žáků základní školy. Pedagogičtí pracovníci se účastní různých aktivit školy a jsou zapojeni do klíčových aktivit projektů realizovaných školou. Adresa: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Moravskoslezský kraj Okres: Frýdek-Místek Bystřice Část obce: Bystřice Ulice: Číslo popisné: 848 Číslo orientační: Kontaktní osoby: Příjmení: Čechura Jméno: Jan Titul před: Mgr. Titul za: Telefon I.: Telefon II.: Fax: Společné podpisové právo: Partner projektu: IČ: DIČ: Právní forma: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Počet zaměstnanců: Číslo datové schránky: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem Partner s finančním podílem na rozpočtu: Podíl na nákladech (v Kč): Ano ,88 Strana 24 z 179

1. Souhrnné informace o projektu

1. Souhrnné informace o projektu 1. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: CZ.2.17 OP

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

PROJEKT UČITELÉ ONLINE

PROJEKT UČITELÉ ONLINE PROJEKT UČITELÉ ONLINE OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OBLAST PODPORY 1.3 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝZVA 51 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0014 Název projektu UČITELÉ ONLINE Příjemce Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Datum zahájení realizace 14. 10. 2014 Datum ukončení

Více

Vnější podpora spolupráce

Vnější podpora spolupráce Vnější podpora spolupráce Ing. Martina Manová ředitelka Ústavu projektových činností Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Správci Unikátní kód žádosti: UWapBD 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03 Název operačního programu: Operační program

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Kontakt:

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Kontakt: Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice,

Více

Naděje - M, o.p.s. Báňská 287, 434 01 Most IČ 254 54 722 E-mail: nadeje-m@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Naděje - M, o.p.s. Báňská 287, 434 01 Most IČ 254 54 722 E-mail: nadeje-m@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o společnosti... 4 3. Druhy obecně prospěšných služeb... 5 4. Orgány společnosti... 6 5. Přehled činnosti společnosti za rok 2014... 6 FINANČNÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/54.0066 Název projektu PRAXIS Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Datum zahájení realizace 8. 10. 2014 Datum

Více

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý 1 Proč jsou vůbec nějaké fondy EU? Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti (tzv. kohezní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec zóna Lidové sady Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Finální verze žádosti (ROP-IP) 3oNEZPØØØ1. Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání 22 107 630,00

Finální verze žádosti (ROP-IP) 3oNEZPØØØ1. Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání 22 107 630,00 Unikátní kód žádosti: 3oNEZPØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity V/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné

Více

Možnosti získávání prostředků na vědu, výzkum a vzdělávání ze Strukturálních fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Strukturální fondy jsou určeny pro dotační politiku EU v jednotlivých

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

KONCEPCE ŠKOLY ZŠ a MŠ Ostrava Poruba, Ukrajinská 19 příspěvková organizace

KONCEPCE ŠKOLY ZŠ a MŠ Ostrava Poruba, Ukrajinská 19 příspěvková organizace KONCEPCE ŠKOLY ZŠ a MŠ Ostrava Poruba, Ukrajinská 19 příspěvková organizace Dlouhodobá strategie rozvoje školy Vytvářet výchovně-edukativní prostředí, kde se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Příloha č. 2 Databáze úspěšných projektů středních škol v Brně

Příloha č. 2 Databáze úspěšných projektů středních škol v Brně Příloha č. 2 Databáze úspěšných projektů středních škol v Brně Žadatel Název projektu Popis projektu o.p.s o.p.s gymnázium o.p.s. Gymnáziu GLOBE s.r.o., Bzenecká J.G.Mendela a jeho zařízení Matyáše Lercha

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva č. 56. Podpora výuky cizích jazyků na SŠTŘ Hermés MB

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva č. 56. Podpora výuky cizích jazyků na SŠTŘ Hermés MB CÍLE PROJEKTU... 2 KLÍČOVÉ AKTIVITY... 3 PROJEKTOVÝ TÝM... 5 HODNOCENÍ PROJEKTU... 5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva č. 56 Podpora výuky cizích jazyků na SŠTŘ Hermés MB Naše škola

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-490/08-14 Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace Adresa: Na Nábřeží 49/1374,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo CZ.4.1.3/2.1.15.3 Unikátní kód žádosti Název žadatele Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě Název projektu Další profesní vzdělávání pečovatelek

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. Olomouc, 27. 11. 2013 Dosavadní závěry pracovní skupiny a) podpora technického vzdělávání v OK - vznik VŠ technického oboru na školách v regionu je nereálný (velké finanční

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Střední(odborné(učiliště(a(Střední(odborná((((((((((((((((((((((((((((( škola(sčmsd,(lomnice(u(tišnova,(s.r.o.( ( Držitel(certifikátu(dle(ISO(9001( V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy za školní

Více

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy BLIŢŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO

Více

Mateřské školy, zařízení péče o děti

Mateřské školy, zařízení péče o děti Mateřské školy, zařízení péče o děti OBSAH: 1 Identifikace společnosti... 3 2 Nabídka služeb... 4 2.1 Dotační poradenství... 4 2.2 Organizace výběrových řízení... 4 2.3 Inženýrské služby... 5 2.4 Vzdělávací

Více

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I Základní informace Číslo výzvy: 02_16_022/02_16_023 Druh výzvy: průběžná Alokace: 4 500 000 000 Kč Fond: ESF

Více

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 30. DUBNA 2014 PROGRAMY PRO OBDOBÍ 2014+ EFRR + ESF + FS EZFRV Cíl: Investice pro růst a zaměstnanost Cíl: Evropská územní spolupráce Program rozvoje venkova OP Podnikání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2008

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2008 KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2008 V Karlových Varech dne 13. března 2008 Ing. Martina

Více

Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Ústecký kraj

Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Ústecký kraj Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Ústecký kraj 1 Zmapování

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 Obsah Úvod...................................................................... 4 1 Stav a vývoj vzdělávací

Více

Příklad dobré praxe I

Příklad dobré praxe I Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe I z realizace kariérového poradenství Ing. Tomáš Posker 2010

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ...

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ... Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 ÚVOD 4 Obsah 1 STAV A VÝVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY... 5 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SÍTI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ...

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1479/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Velehradská 1527, 686 03 Staré Město info@sosgsm.cz

Více

Princip rovného přístupu. Změna koncepce školy. Žáci s různým handicapem. momentální znevýhodnění trvalé znevýhodnění

Princip rovného přístupu. Změna koncepce školy. Žáci s různým handicapem. momentální znevýhodnění trvalé znevýhodnění Princip rovného přístupu Žáci s různým handicapem - momentální znevýhodnění trvalé znevýhodnění - handicapy viditelné handicapy skryté - Změna koncepce školy Tento projekt je spolufinancován ESF a státním

Více

LOKÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO MĚSTO BÍLINA

LOKÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO MĚSTO BÍLINA LOKÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO MĚSTO BÍLINA Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících rovný přístup ke vzdělávání.

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Požadavky na doklady prokazující kvalifikaci

Požadavky na doklady prokazující kvalifikaci Veřejná zakázka: Rekvalifikace a poradenské činnosti Službové profese Zadavatel: Česká republika Úřad práce v Opavě Věc: Dodatečná informace Zadavatel obdržel dotaz k zadávací dokumentaci. Jeho zněí vč.

Více

VÝZVA OP VK 51 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce

VÝZVA OP VK 51 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce Projekt - další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení se zaměřením na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE 2011 FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE Č. 4/2011 Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených subjektů reprodukovány, uchovávány

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci. Jihomoravský kraj. Projekt schválen Radou kraje / zastupitelstvem

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci. Jihomoravský kraj. Projekt schválen Radou kraje / zastupitelstvem I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Číslo kola výzvy: 1. Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.02

Více

SYNERGIE - SPOLUPRÁCE VŠ SE ZŠ A SŠ

SYNERGIE - SPOLUPRÁCE VŠ SE ZŠ A SŠ SYNERGIE - SPOLUPRÁCE VŠ SE ZŠ A SŠ Lucie Dokoupilová vedoucí projektu Doba trvání projektu Doba trvání projektu: 36 měsíců Datum zahájení: 1.6.2009 Datum ukončení: 31.5.2012 Partneři projektu celkem 21

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro cestovní ruch

SEKTOROVÁ DOHODA. pro cestovní ruch SEKTOROVÁ DOHODA pro cestovní ruch Sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů Číslo projektu:

Více

Strategický rámec MAP pro. Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko :

Strategický rámec MAP pro. Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko : Strategický rámec pro Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko Verze 1.0 ze dne 22.6.2016 Řešitelský tým: Ing. Miluše Doležalová Mgr. Jana Fajfrová Mgr. Petr Kulíšek Mgr. Anežka Pavlišová Předsedkyně řídicího

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 Grantový projekt CZ.1.07/1.3.04/02.0016 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 ČÁST II. PROFESNÍ MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITELŮ / ZÁSTUPCŮ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OP LZZ/REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.04/4.1.00/32.00018 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve výběrovém řízení

Více

Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK

Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 41 Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: Číslo smlouvy: PRACOVNÍ VERZE (VK IP) PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!! 1. Identifikační

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-475/13-J Název právnické osoby Střední škola technická Žďár nad Sázavou vykonávající činnost školy: Sídlo: Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 00 226 206 Identifikátor:

Více

Vytvoření vnitřní a vnější sítě relevantních organizací za účelem řešení témat ve vzdělávání vhodných k podpoře

Vytvoření vnitřní a vnější sítě relevantních organizací za účelem řešení témat ve vzdělávání vhodných k podpoře Září 2015 Vytvoření vnitřní a vnější sítě relevantních organizací za účelem řešení témat ve vzdělávání vhodných k podpoře Zpráva z pilotního ověření Společná řešení pro lepší učení CZ.1.07/1.1.00/46.0006

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Školská rada Adresa: Littrowa

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Vernéřovice, okres Náchod. Adresa: Vernéřovice 201, 549 82 Meziměstí u Broumova 4

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Vernéřovice, okres Náchod. Adresa: Vernéřovice 201, 549 82 Meziměstí u Broumova 4 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Vernéřovice, okres Náchod Adresa: Vernéřovice 201, 549 82 Meziměstí u Broumova 4 Identifikátor: 650 061

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2008/09 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1 1.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI - 999/08-01 Hotelová škola Adresa: Vršovická 43, 101 00 Praha 10 Identifikátor: 600 004 741 IČ: 60461713 Místo inspekce: Vršovická

Více

Výsledky marketingového průzkumu k projektu Train-to-nZEB

Výsledky marketingového průzkumu k projektu Train-to-nZEB TRAIN-TO-NZEB THE BKHs Výsledky marketingového průzkumu k projektu Train-to-nZEB Nataliya Anisimova SEVEn, The Energy Efficiency Center CÍLE PRŮZKUMU Cílem marketingového průzkumu bylo zmapovat současnou

Více

OPVK - Šance pro školy. Radek Maca

OPVK - Šance pro školy. Radek Maca OPVK - Šance pro školy Radek Maca Opakování z minule Logika přístupu Plán ŠKOLA Evropské projekty aby Vzdělávací záměr kraje (zřizovatele) pak Referenční rámec ČR Strategický plán ředitele (vize) OP VK

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-113/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48511226 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Kamínky 5, 634 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/09-T. Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/09-T. Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/09-T Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Adresa: Tajovského 1157/2, Havířov - Podlesí, 736

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1085/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace

Více

Plán práce školy 2015-2016

Plán práce školy 2015-2016 SŠ Brno, Charbulova, p. o. Charbulova 1072/106 618 00 Brno Plán práce školy 2015-2016 Klasifikace: interní Počet stran: 35 Počet příloh: 0 Stran příloh: 0 Verze: A Rozsah platnosti kumentu: Typ kumentu:

Více

Analýza potřeb v území jako východisko pro tvorbu Krajského akčního plánu

Analýza potřeb v území jako východisko pro tvorbu Krajského akčního plánu Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Analýza potřeb v území jako východisko pro tvorbu Krajského akčního plánu Workshop s řediteli škol Zlínského kraje 31.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1 E-mail:

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2015/2016

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2015/2016 Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. se sídlem Trhanovské náměstí 129/8, Praha 10, PSČ 102 00 IČ 25100289, DIČ CZ25100289, neplátce DPH, zápis v obchodním rejstříku

Více

Získávání grantů z evropských fondů. Studium ICT koordinátorů České Budějovice

Získávání grantů z evropských fondů. Studium ICT koordinátorů České Budějovice Získávání grantů z evropských fondů Studium ICT koordinátorů České Budějovice 20.10.2007 2 1. Název předkladatele projektu (dle zřizovací listiny): Firma Sídlo: Nabízené služby: Cíl v oblasti RLZ: Cíl

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: 10213 Vzdělávací aktivita Vedoucí výroby (mistr,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 LEDEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. Základní škola Zlín, Štefánikova 2514. Štefánikova 2514, 761 15 Zlín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. Základní škola Zlín, Štefánikova 2514. Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Štefánikova 2514 Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Identifikátor školy: 600 114 228 Termín konání inspekce: 31. březen 2006 a

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2728/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Tehov, okres Praha-východ Tehov č. 78, 251 01

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2563/11-S. Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2563/11-S. Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Příspěvková organizace Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2563/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 Jana

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více