Proč stát a nic neříkat? Vysvětlení podá jeden z ranních rozhovorů opata Lin-ťiho. 1/1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proč stát a nic neříkat? Vysvětlení podá jeden z ranních rozhovorů opata Lin-ťiho. 1/1."

Transkript

1 Mladý Lin-ťi: prezentace Proč stát a nic neříkat? Vysvětlení podá jeden z ranních rozhovorů opata Lin-ťiho. 1/1. V klášteře opata Lin-ťiho se jednoho rána mnichové obrátili na Mistra s touto otázkou. Mistře! Prozraď nám, co má dělat ten, kdo chce dojít co nejrychleji vysvobození! Nic! odsekl Lin-ťi bez váhání, načež se dlouze odmlčel. Jak se má pro vysvobození nic nedělat? přerušil po chvíli nastalé ticho jeden z mnichů. Vždycky jen nenásilně odpověděl Lin-ťi a na prosbu svých žáků vysvětlil toto tvrzení podobenstvím. Před mnoha sty lety si jednoho krásného dne císař Wu z dynastie Liang zavolal rychlého posla a poručil mu, aby ke dvoru přivedl Bódhidharmu, prvního patriarchu. Bódhidharmo! řekl císař, když před něho světec předstoupil. Ukaž mi cestu k vysvobození a vyjev nejjistější způsob, jak ho dosáhnout! Chci vědět, jak se mám chovat. Mudrc císaři Wu ochotně slíbil, že mu poskytne návod a objasní způsob, jak dojít vysvobození. Na nádvoří císařského paláce si dal zbudovat ohromnou kazatelnu, že z ní promluví ke svým vznešeným příznivcům. Konečně nadešel čas jeho promluvy, Bódhidharma tedy před zrakem císaře a nastoupených dvorních hodnostářů pěkně pomalu vystoupil na řečniště. Když došel nahoru, pohlédl významně dokola na všechny shromážděné a pak s důrazem pozvedl svou hůlku. V této pozici stál velmi dlouho bez jediného slova, když však už bylo znát, že posluchači ztrácejí trpělivost, znenadání velkou silou udeřil na obrubu kazatelny. Po doznění ohlušující rány ještě chvilku počkal, pak se obřadně uklonil a vzdálil se. Jeho žák, který stál zrovna vedle císaře, se zdvořile zeptal: Porozumělo Veličenstvo Mistrovu učení? Ne. Neporozuměl jsem mu ani zbla odpověděl císař, nemoha se vzpamatovat. To je škoda opáčil žák protože Mistr právě skončil. Což už nebude pokračovat? Nevysvětlí nám Mistr své myšlenky podrobněji? tázal se císař. Ne. Nemá, co by více řekl odpověděl vládci odměřeně žák a odkráčel za svým učitelem. Dvořané zůstali na místech, jejich rozhněvané vznešené tváře hleděly nevěřícně jedna na druhou. Když konečně přestali žasnout, zlobnými, uštěpačnými hlasy se svorně obrátili proti Bódhidharmovi. Nevěděli uzavřel opat Lin-ťi své podobenství co jim chtěl Mistr objasnit: to, že v Buddhově učení není nic násilného. Kdo chodí rychle, nejde cestou vysvobození. Kdo cestu hledá, ten ji nenalezne, jde však po ní ten, kdo ji nehledá. Mí věrní! řekl nakonec Lin-ťi. Když patriarchu správně pochopíte, nebudete pro vysvobození dělat nic. Člověk

2 se musí držet jen všedních věcí a velké záležitosti nechat stranou. Buďte sami sobě mistry, ať jste, kde jste, a tam na místě dojdete pravdy. Každý den, každé ráno, ať budete kdekoli ukončil výklad opat Lin-ťi, ve svém klášteře, na břehu řeky Chu-tchuo. XXX Opat Lin-ťi patří k nejvíce oceňovaným a nejznámějším postavám čínského buddhismu. Nejenže dodnes citují učebnice čínského buddhismu Lin-ťiho učení a momenty z jeho života, ale zároveň je trvale jedním z nejpopulárnějších čchanových (zenových) mistrů i v očích současného západního světa. Je tedy nabíledni, že za příběhy podávající svědectví růstu mladého Lin-ťiho ve velkou osobnost si Šu-la-ce zasluhuje naše uznání, vždyť jen díky němu teď podrobněji poznáváme málo zpracovaný úsek opatova života. Sám Šu-la-ce je naopak naprosto neznámý. Bez nadsázky můžeme říci, že nebýt László Sáriho, maďarského tibetologa, Šu-la-ceho jméno by našim čtenářům zůstalo s největší pravděpodobností navždy utajeno. Šu-la-ce se nikomu nevnucuje, chce zůstat pouhým autorem apokryfů, a pro úplnou anonymitu se nerozhodl snad jen proto, že se mu zdálo být poctivější uvést své jméno. László Sári v jednom rozhovoru pro média přirovnal vztah Šu-la-ce Lin-ťi ke vztahu mezi Platónem a Sokratem. Je však nepopiratelné, že Lin-ťiho jméno by se jistě zachovalo i bez jeho Platóna Šu-la-ceho, zatímco Šu-la-ce? To je postava, nad kterou se vznáší otazník. Mám stále silnější pocit, že Lin-ťi jsem já, přiznal se mi Sári v době, kdy pracoval na maďarské verzi mladého Lin-ťiho. A dokonce se mi zdá, jako bych i Šu-la-ce byl já. Je záhadou, proč se sbírky Šu-la-ceho textů dodnes objevily jen v překladu do tibetštiny. Dosud nám není známo, že by byl nalezen rukopis nebo tištěný exemplář v originále nebo v překladu do jakéhokoli jiného jazyka. Tím větší štěstí, že na tyto spisky narazil právě citlivý editor László Sári, že se mu zalíbily a připravil jejich maďarské vydání, z něhož jsem pak měl tu čest pořídit český překlad, který je předmětem tohoto literárního večera. Není divu, že tomu tak bylo: maďarský editor má se slovutným opatem společný velmi typický rys lásku k poezii. 1/43. Opat Lin-ťi jednou zcela otevřeně přiznal, že má rád poezii. Mí věrní! oslovil jednoho rána ve svém klášteře shromážděné mnichy. Žil jednou jeden indický básník, dobrák od kosti, kterého jsem si nadmíru oblíbil.

3 My žádné básníky neznáme, Mistře! volali hned mniši jeden přes druhého a bylo zřejmé, že je Lin-ťiho doznání upřímně rozhořčilo. Mistře, dosud jsi nám důsledně vštěpoval, abychom pohrdali psanou tradicí a nečetli literaturu. Že prý co je psáno, to, stejně jako neustálé žvanění, jen odvádí naši pozornost od buddhovské podstaty, která se v nás skrývá. Nabádals nás k meditaci a ke konání, teď ale najednou říkáš, že čteš básně. Nejzbožnější muži! Pokud vím, řekl jsem vám pouze, že jednou žil jeden indický básník, dobrák od kosti, kterého jsem si nadmíru oblíbil. Ten básník ale jménem Jaduka patřil k oné sortě poetů, co nikdy nenapsali ani veršíček. Taky mu nic jiného nezbývalo, protože neuměl psát odvětil Lin-ťi svým žákům, které to tak udivilo, že rázem sklapli. A opat pokračoval. Byl to jednak básník, jednak žebravý mnich, žil v indickém státě Magadhze a jen v období dešťů se vždy uchýlil do nějakého kláštera. A ať se zastavil, kde se zastavil, tamější mniši vždy zaznamenali, že jim Jaduka šťastně a radostně vyprávěl o svém předlouhém putování. Všude rádi poslouchali jeho příběhy o lidech, s potěšením si vyslechli jeho vyprávění o tichu ohromných hor kdesi v dáli, o šumění a hukotu lesů, řek a moří. Jaduko říkali mu mnohokrát vždyť ty jsi básník, sepiš ty své báchorky. Všechno, co nám vyprávíš, je tak krásné, že bychom to alespoň rádi četli, když tě tu zrovna nemáme. Tvá poezie nám přináší útěchu, zmírňuje naše útrapy. Ale darmo ho mniši přesvědčovali, Jaduku ani nenapadlo učit se psaní. To tak, aby pak vtěloval pověsti lesů a vod do jakýchsi klikyháků. K čemu bych je sepisoval? hájil se vždy a všude. Vždyť je tam máte v těch horách a máte je na březích vod, stačí se do nich zaposlouchat. A jak o tom svědčí klášterní záznamy, jednou k tomu kdesi na vysvětlenou dodal: Všude je temně slyšet moře, všude zní tichá píseň stromů. Všude je člověk přehlušuje a všude věci řinčí k tomu. Proto nenapsal Jaduka nikdy ani jediný řádek. A přesto mu nikdo neupře, že to byl básník nad básníky uzavřel opat Lin-ťi, obklopen užaslými mnichy, svou poněkud zvláštní promluvu, v níž se vyznal z lásky k poezii. hudba

4 2/ Z Putování mladého Lin-ťiho se dozvíme, jak budoucí opat k zavrhování spisů, k odmítání nadvlády písma přišel: Mladý Lin-Ťi seděl jednoho dne sám v knihovně kláštera Bílé pravé perly. ( ) Se spisem, který toho dne četl, vůbec nebyl spokojen. Ani dost dobře nechápal, co chtěl jeho učený autor, slavný opat z jižní části země, vlastně říci. Navíc se mu v poslední době podobná věc stala už několikrát. Občas se naivně zeptal mnichů, s nimiž sdílel své dny, jak si ten či onen spis vykládají, ale ani z jejich vysvětlování nerozuměl ani slovu. Byl tak bezmocný, až ho jímal hněv. - Je blázen, kdo se obírá jmény věcí. Jako by co záleželo na jménu, jehož květ je zcela němý. Uvnitř pocit nebo myšlenka, venku zima, jaro, kvetoucí švestka. Název není nikdy dokonalý, slovo je strašně málo, vždycky mu něco chybí. Přesto na nás slova odevšad vykukují a hlavě přikazují, jak má myslet. ( ) Čtení je pouhé bloudění (...) A jestliže se včas dost směle nevzchopíme, navždy se podřídíme, i uvažovat přestaneme a navěky budeme mít v bezmezné úctě zrádné písmo a jeho tvůrce. ( ) Uvědomil si, že psanou tradicí, nadvládou písma, kterou přivedli na svět hlupáci, z celého srdce pohrdá. ( ) - Odkud jdu a kam se mám brát, nedám si od vás předepsat. Pod Zelenou stěnou bydlím, mezi Nebem a Zemí. Marně byste mě hledali. Sto hloubek a sto výšek nás od sebe dělí. Chcete za mnou do hor přijít? Můžete to zkusit. Přivítá vás jen můj smích - posmíval se Lin-Ťi knihám. Byla to pro něho koneckonců velká úleva, že svět není tak širý a že mu není ani tak neznámý, jak se dříve jevil v knihách stavějících se studnicemi moudrosti. Temné pozemské říše Lin-Ťiho nezajímaly a o těch nebeských toho už zřejmě věděl víc, než nejuznávanější mistři. Všechno, co bylo psáno, Lin-Ťi nezavrhoval; nejvíce si oblíbil poezii, nejméně vědu. ( ) Dlouho si myslel, že filozofie a veškeré vědy sledují tytéž cíle jako básnictví. Že v srdcích

5 lidí znalých písma plane jediná touha: objevit nebeské kouzlo. Zklamal se v nich. Ačkoli je převyšoval, utrpěl ztrátu a zřetelně pociťoval, jak těžká ztráta to je. Z těch, co bloudí ve změti slov, v džungli prapodivných černých klikyháků pokrývajících papír, by možná Lin-ťi vzal na milost majitele a ředitele nakladatelství Malvern... Sebe a své nakladatelství teď představí vydavatel Šu-la-ceho spisků v češtině, Jakub Hlaváček. XXX Proč vlastně Šu-la-ce o Lin-ťim psal? Stárnoucího mnicha nepoháněla píle ani činorodý elán, ani netoužil po věhlasu spisovatele. Jak se sám vyznává, pustil se do klopotné práce proto, že neměl na vybranou. Lidský život je tak vyprahlý, že se někdy vyplatí třeba i popílit si, nežli se dočkáme smrti - prozrazuje poněkud trpce svým čtenářům. Psal tedy nikoli veden obavami o nás, z povinnosti nebo z nadšení, nýbrž z nutnosti. Psal prostě proto, že ho nic lepšího nenapadlo. Tento přístup a tón píše László Sári v doslovu k Putování jsou více než typické. Velmi trefně vystihují profánní pojetí a styl čchanové literatury, a navíc jsou charakteristické i pro autora. Šu-la-ce si upravil lehké cestovní roucho na svém stářím okoralém těle a nekonečně dlouho čekal na smrt, která však pořád nepřicházela, a tak, zatímco si z něho smrt tropila šašky a drze si dávala na čas, se musel něčím zaměstnat. Ačkoli měl k veřejnosti odpor a po vzoru svého mistra si ani on většiny lidí příliš nevážil (téměř si nedokázal představit, že by se kdy naučili mít sami sebe a jeden druhého v úctě), co jiného si mohl jako gramotný člověk počít? Obrátil se na ně se svým vyprávěním. Byla to proň nevděčná a vpravdě rozporuplná úloha, jak to také při každém oslovení čtenáře hned bez okolků přiznává. Poslední jeho poznámka v tomto duchu zní například takto: Sami jste se přesvědčili, že váš ponížený služebník, mnich Šu-la-ce, vykonal hodný kus práce Ačkoli si to možná ani zbla nezasloužíte. A proto je třeba, abyste zavčasu zvěděli, že Šula-ce nepodstupoval ty útrapy kvůli vám. Nemyslete si, že jste pro něho důležití. Ale jakkoli autor o čtenářích pochybuje a oslovuje je s nedůvěrou, bere svůj úkol vážně a při samotném vyprávění zní jeho hlas zcela odlišně. Hovoří k nám uctivě, nechávaje své pochyby a nedůvěru stranou. Nikdy nevystoupí z role vypravěče, nic neprohlašuje a nevynáší soudy místo svého hrdiny. Protagonistou jeho spisku je Lin-ťi, i když se v něm občas projevuje naivně, ba místy i nebezpečně romanticky - jak by se zřejmě dnes řeklo v západní polovině světa. Dosti často se dostává na pokraj scestí a schází jen málo, aby vykolejil. Ale to je vlastní hloubavým mladým hrdinům hledajícím svou cestu všude a ve

6 všech dobách. Proto takový musel být i mladý Lin-ťi. Tápal, choval se opatrně, dojímal se a byl důvěřivý, nechal se unášet city až k pláči, jindy zase až ke vzteku. Šu-la-ce ho v této podobě vykresluje navzdory tomu, že velice dobře ví, nakolik se tento portrét liší od mistrovy osobnosti v pokročilém věku, která už byla sebevědomá, ale zároveň nepostrádala ani elegantní lehkost a ironii, smysl pro humor, sklon k žertování, ba vtipkování (!), k zarážejícím gestům a blasfémii. Jen jediný mladický rys si zachoval až do smrti, upozorňuje nás autor doslovu: hloubavost, vlastnost mudrců a básníků. XXX Je zajímavé nakolik všechny tyto rysy korespondují s osobností László Sáriho: Amit mi a nyugati világból tudunk keletre vinni, az nem feltétlenül áldás. Viszont még mindig érvényes ha nem is olyan romantikusan, mint ahogyan ezt gondolták hogy keletről fölragyog valami fény, a szellem fénye, és bevilágítja a mi nyugati labirintusainkat; szorongásaink majd megszűnnek, és ismét magunkra találunk. Ennyit azért nem ad, ennyit nem kaphatunk kelettől, nem mentheti meg ezt a nyugati civilizációt minden maga teremtette bajától. De legalább csillapíthatja a gondjainkat, bajainkat, és talán fékezheti azt a tempót, amivel igyekszünk valami nagyon sötét és gyanús cél felé. És ha ilyen, hát akkor legalább kelet segíthet abban, hogy ne nagyon siessünk egy elég közelinek, csúnyának és sötétnek látszó vég felé. Többen mondják, hogy ez a nyugati civilizáció egy öngyilkos civilizáció, és valóban, be kell látnunk, hogy sorra éljük fel szellemi és fizikai létfeltételeinket, s ez nem túl sok jót ígér. Lehet, hogy mostanában nekünk itt, a nyugati világban sokkal fontosabb, hogy mit adhat hozzá a régi kelet a mi kultúránkhoz. Sári László magyar-tibeti szakon végzett az ELTÉ-n. Fő kutatási területe, a buddhista filozófia és a tibeti irodalom, elsősorban a tibeti vers. Doktori disszertációját a tibeti verselmélet kérdéseiből írta. Publikációiban a nyugati és a keleti gondolkodás határait, a különböző logikai rendszerek jellemzőit vizsgálja. Verselméleti kérdésekkel foglalkozó munkái a nyugati versformák és a tibeti költészet formai sajátosságait mutatják fel, tartalmilag a kétféle világszemlélet és az ezeknek megfelelő életvezetési formák különbözőségeit írják le. Más művészetek is feltárják előttünk a hétköznapi élet kérdéseit. Sőt, a hétköznapi ember létkérdéseit, filozófiáját; az emberek egymáshoz való viszonyait, egy közösség életének legjellemzőbb vonásait. De konkrétabban, kézzelfoghatóbban, megragadhatóbban az irodalomnál semmi sem tárja fel. Ezen belül is, főleg, ha érzéseket keresünk, akkor a vers, a költészet a leghitelesebb. a versben nem csak az egyes ember életérzései, viszonyai jelennek meg, hanem a gondolatai és a hétköznapi életében történő dolgokra való reagálása is. Tehát egyszerre szociográfia is tud lenni a régi ázsiai vers, egyszerre filozófia, egyszerre vallás, és természetesen a szív, az érzésvilág legtisztább, legtökéletesebb megmutatkozása. Ezért fontos a vers. Nem azért, mert jaj, de szeretjük, és elolvadunk a szép szavaktól és a költészet mindenféle felemelő effektusaitól; hanem azért, mert konkrét tudás, konkrét ismeretek olvashatók ki belőle. Ha ez ráadásul röviden sikerül, ha nem hosszú traktátusokból kell a sorok mögé tekintve megsejteni ilyesmit, hanem négy sorban tájékoztat briliáns tehetséggel egy költő mindenféle dolgokról, amelyeket épp az imént soroltunk hát akkor azt a költészetet nagyon meg kell becsülni. hudba Dopis László Sáriho:

7 Kedves Prágaiak, Cseh és Magyar Barátaink, Ismeretlenek! Másodszor állok itt közöttetek ezúttal is láthatatlanul. Lelkesen és mosolyogva jöttem ismét, jó okom van rá, úgy érzem. A láthatatlanságomra és az örömömre is. Határtalan örömömet az indokolja, hogy úgy hallom, megkedveltétek az öreg, morcos Lin-csi apátot, talán barátotokká is fogadtátok őt. Igen nagy öröm ez számomra, még ha nem is egészen váratlan. Azért nem egészen váratlan, mert én mindig is tudtam, hogy az öreg Lin-csi miközben erőfeszítés nélküli filozófiáját és életvezetési elgondolásait tanítgatta Huo-to folyó parti kolostorában kimondatlanul is a ti irodalmatok és filmjeitek hőseire gondolt nem egyszer. Arra a könnyed és gyakorlatias filozófiára, mely a cseh világlátást jellemzi. Ha tanítványai egy kicsit megszorították volna, az apát bizonyára ki is mondja példaként Hrabal, Menzel vagy Egon Bondy nevét, s munkáik és jellemző figuráik alapos tanulmányozását adja fel nekik házi feladatként. Azért, hogy jobban értsék a szemléletét, megértsék, hogy miért válaszol a mester az ontológia kérdéseire mindig lírával és humorral. Mert ezt teszi Lin-csi, és ezt teszik a csehek is, következetesen és minden helyzetben könnyedén. Itt, a nyugati világban leginkább ti, ott, keleten leginkább Lin-csi szemléli így a világot. Ilyen tekintetben tehát Lin-csi legközelebbi szellemi rokonai különös módon a cseh irodalom és film alkotói, illetve hősei. Így gondoltam én, amikor Svoboda Robival hat évvel ezelőtt bemutattuk nektek az apátot, és ezért reméltem erősen, hogy baráti lesz közöttetek a találkozás, jól értitek majd egymás szavát. Úgy látszik, szerencsésen sikerült az öreg Lin-csi találkozása Veletek; mintha valóban létezne valamilyen közös csehes-lin-csis habitus, mentalitás. Ez alkalommal azonban itt állok láthatatlan oldalamon egy egészen másféle Lin-csivel. Egy ifjú romantikussal, aki még csak formálja magát. Őt ajánlom most megtisztelő figyelmetekbe, jóindulatotokba. Be kell vallanom, hogy érte egy kissé jobban aggódom, mint ahogy aggódtam az apátért. Nem mafla, nem bizonytalankodó, nem tétova hős az ifjú Lin-csi, akire gyorsan ráunhatunk, viszont igencsak lírai lelkületű. Eleinte. Nehéz is elképzelni, hogyan lesz belőle később extravagáns, hirtelen természetű apát, tekintélyes tanító. De talán éppen ez a rejtély kelti fel iránta a kíváncsiságotokat, ezért lesz kedvetek végigkísérni őt hosszú vándorlásain a Mennyei Birodalom útjain. És lesz kedvetek a lelkébe tekinteni, látni, hogyan támadnak hatalmas érzései, szépséges, szerelmes álmai és gondolatai. Legalábbis ezt remélem én, az ifjú Lin-csi történeteinek közreadója, azaz a szerző. A tady přichází okamžik, kdy se musíme začít zabývat otázkou neviditelnosti autora. Hned na ni také odpovím. Mám za to, že pokud je charakter hrdiny natolik podobný našemu vlastnímu, jako je Lin-ťi podobný nám všem, není poctivé hovořit o autorství. V takových případech autor vlastně neexistuje. Postava není jeho dílem, nenapsal ji on, ale už tu byla. Ba když se nad tím vážně zamyslíme, je dokonce možné, že vše se událo právě naopak: autor se měnil a přetvářel po vzoru svého hrdiny. Hrdina mu pomohl, aby se našel, aby pochopil sám sebe a svůj život. Jinak řečeno: hrdina je tvůrcem, tvůrcem je postava sama. A kdyby přece jen autor někde byl, musel by teď a tady stát těsně za postavou mladého Lin-ťiho, schovaný za ní, úplně neviditelný. Proto se o něho vůbec nestarejte, on je jen duplikát a nemá význam. Tím větší význam má hrdina - kterým jsme my. Nebo kterým dříve či později budeme. A tak vás prosím, abyste mu věnovali pozornost. (...) Přijměte ho srdečně a čtěte jeho příběhy v pečlivém a poetickém překladu Robiho Svobody. Držím Lin-ťimu palce, aby dokázal, že si zaslouží tu spoustu práce, důvěru nakladatelství i čtenářů. 2/8. (Po hudebním předělu čteno hlasem L. Sáriho, do toho překlad) Mladý Lin-Ťi se jednoho odpoledne vyspal obzvláště do růžova. Chýši nad jeho spánkem vytvořilo lehoučké vrbové proutí, kterým, hladě Lin-Ťiho tváře, profukoval vlahý vánek.

8 Toho dne pak vykročil zčerstva a noční cesta mu vesele ubíhala. Pěl na noc oslavnou ódu. - Noc je hezčí půlkou bytí. Trampoty ukvapených dní v její poddajné tmě zmizí. V nekonečnu se prochází... duše - recitoval šeptem stínům Lin-Ťi. Koruny stromů a listy keřů se v mírném větru mihotavě otáčely a stíny poutníka láskyplně objímaly. V Lin-Ťim se palčivě vzedmula touha z dětských let: stát se tak rostlinou a být spojen poutem němé tajné lásky s miliardou sourozenců. - Všechny tvary jsou tu navzájem spřízněny, všechny větve, listy, květy, kořeny. Patří k nejpokornějšímu rodu stvoření nadaných schopností cítit. Jejich city jsou však tajné, o tom, co je pojí, ví tady dole jen proudění větru a země. Ale co vlastně ví? Rozumí jejich znamením a změnám? Pochopí, když se do nich vtělíme my lidé? - přemýšel Lin-Ťi o záhadách života svých překrásných druhů a snažil se, aby mu ani při svitu Měsíce neuniklo nic z jejich sotva znatelných gest. Pociťoval neodolatelnou touhu patřit mezi ně. - Horskou klečí, Měsíci, kdo se stane? Z koho bude u pěšiny kvítí plané, plovoucí lotos, větévka meruněk? Jaký účel má to množství mlčenlivé? - vyzvídal na svém nebeském souputníkovi, rozzářeném Měsíci, odpověď na otázky, které si kladl v dětském věku. Měsíc odpověděl, ale jeho odpověď patřila dospělému. - Zamčená ústa odemknout se nesnaž, nesmím vyzradit tajemství. Rád bych ti odhalil všechno, co neznáš, jsem však odsouzen k mlčení - řekl a stáhl se do mlžného oparu. - Ty víš, co všechno v sobě to němé společenství tají, víš, co je tvým úkolem. Pohybuješ nesmírnými spoustami mořských vod, rozevíráš květy lotosů, tvá síla dává růst léčivému býlí. Po nocích vléváš do lidských srdcí touhy a vpouštíš do nich démony matoucí mysl. Proč to děláš? Proč nerozdáváš ticho a klid? Jako

9 Nebesa obdařila tichem a klidem své rostliny? - ptal se Lin-Ťi s bolestí v hlase Měsíce a té noci už se vážně rozmýšlel, zdali nemá odložit své pozemské tělo, aby se mohl proměnit v rostlinu. Měsíc ho ani náznakem nepovzbudil. Je odsouzen k mlčení. Koruny stromů, křoviny a stíny nepřestávaly poutníka nevtíravě obklopovat. Té noci opět zakoušel v rostlinném náručí rozkoš z prostého bytí, jak ji znají děti. Díky tomu se mohl pohodlněji uvelebit v pelíšku své osamělosti. 2/14. (Po hudebním předělu čteno hlasem L. Sáriho, do toho překlad) Mladý Lin-Ťi se jednoho dne vydrápal do nejvyššího patra Malé pagody divokých husí. Vždycky obdivoval její štíhlost a výšku, ale ještě nikdy do této části města nepřišel. - Svět bytí, dole se hemžící, není víc než přelud, mámení - napadlo ho učení následovníků Buddhy o pozemském světě, když pohlédl dolů z patnáctého poschodí pagody. Pod ním se mlčenlivě rozprostíralo obrovské město Věčného klidu. Hluk dole se hemžícího světa bytí k němu nedoléhal. - Zmenšený odraz na jezeře Nebes rozprostřených nahoře. Co dole je, toť lživá kresba, hned prchá do měkkého prázdna - citoval Lin-Ťi dále veršované Učení. Jako by město vyrostlo a žilo jenom proto, aby ilustrovalo, co stojí psáno. - Dole, tam je ustavičný pohyb a změna. Ani jediný okamžik procesu bytí se neopakuje. Všechny bytosti z rodu stvoření nadaných schopností cítit se mění každým okamžikem. Támhleten vozka, tamten buvol a květina v zahradě. Právě tak se bez ustání mění i to, co schopností cítit nadáno není. Kámen, písek, hlína, voda a vzduch. Město, ulice, dům, komín a střecha. To, co ze sebe dovolí spatřit, přestane být, než se jich stačím dotknout, skutečností. Co je tedy vůbec skutečné? - hloubal Lin-Ťi, hledě z věže na město. Tyto myšlenky četl v knihovně kláštera Dobrotivé milosti, který se rozpínal kolem druhé pagody divokých husí. Líbily se mu, cítil, že jsou pravdivé. Ale co je tedy skutečné? Ani

10 knihy nevěděly nikdy, kudy kam, když dospěly k této otázce. Lin-Ťi chtěl za každou cenu znát odpověď. Nechtěl si začít zařizovat život tak, aby se, sotva s tím bude hotov, všichni jeho účinkující změnili. Ti, co jsou, i ti, co nejsou nadáni schopností cítit, a s nimi i on sám. Chtěl být jak sám se sebou, tak se světem trvale zadobře. Chtěl být zadobře se skutečností. Ale co je tedy skutečné? Co hýbe proměnlivým? Co je stálé? To chtěl vědět, aby si mohl vytvořit vztah se stálým, vztah, který bude trvat navěky. Takovým způsobem se snažila probádat Lin-Ťiho mysl až na samotnou dřeň proměnlivosti. Co když v pozadí jevů objeví onu sílu, odhalí onoho tajného hybatele. Vzrušením mu běhal mráz po zádech a vzduch nad městem se tetelil. - Vidění si musí vystačit s tím, co mu svět ukazuje. Ale právě to je změna sama. Za desetkrát tisíci miliardami jevů se tedy skrývá neviditelná příčina. Neviditelná a vše ovládající. Příčina řídící dráhy hvězd a dovolující růst trávě. Tvořivá a zhoubná, a při tom všem věčná - uvažoval dále Lin-Ťi s myslí napjatou viděním. Ale už si byl jist, že je na správné cestě. Takovou moc, která poroučí i Slunci a Měsíci, znal jenom jednu: všudypřítomný a beze změny plynoucí čas. Nahoře ve věži na to příšel. On je tou jedinou skutečností, On je tím nehybným hybatelem! - A všechno, co na tomto světě existuje a mění se, je pouhý symbol, sloužící tomu, aby On se v něm projevil. Aby podal zprávu o Jeho plynutí a dosvědčil, jakou On má moc. K tomu je na světě kámen, hlína, voda, vzduch, buvol a květina. K tomu je tu Lin-Ťi, taoistický mnich, opat podřimující ve svém klášteře, Syn Nebes, císař, jakož i všichni ostatní. Mimo Něj je svět složen z pouhopouhých symbolů - povzdechl si po tom dlouhém uvažování ve věži Lin-Ťi a snažil se něčeho pevného se přidržet. Z proudění řeky bytí tam dole dostával náhle závrať, z jejích vln šel na něho strach. Kdy Lin-ťi poprvé přišel na to, že by vůbec mohl někoho něčemu učit? 2/65. Mladý Lin-Ťi se jednoho dne zastavil v pěkné útulné čajovně u cesty. Po jejím plotu se plazila povíjnice s bleděmodrými kvítky, v zahrádce se skvěly kdouloně, sléz a ohnivé azalky. Pavilon byl od země až k okapu celý zarostlý kalinou s kuličkami drobných květů. Lin-Ťi vstoupil do svatyně čaje dočista zmámený. - Také jsi je potkal, bratře? - ptal se ho hned mnich v černé kutně, sotva se stačil přivítat s čajmistrem. - Pojď sem a pověz mi, co jsi viděl ty! - vyskočil ze svého místa a mával na Lin-Ťiho, aby k němu běžel. - Co jsem měl vidět? - divil se v duchu Lin-Ťi a kradmo se rozhlížel po místnosti, zdali to oslovení opravdu platí jeho maličkosti. - Tak rychle, pospěš

11 si! - mnich už se třásl netrpělivostí, ale než mohl Lin-Ťi cokoli odpovědět, přitáhl si ho, posadil vedle sebe a hned spustil, co se mu stalo. - Dnes odpoledne mě, představ si, oloupili lupiči! Lupiči se rojí v tomhle zpropadeném kraji jako komáři začal vyprávět a oběma rukama svíral dřevěné modlitební korálky. - Jejich vůdce je takový tlustý a hřmotný chlap, připadal mi jako voják. Jenom se mi smál, když jsem se s loupežníky tahal o svou mošnu. Ti se mi také celou dobu pošklebovali a chechtali, hotový houf pekelníků. Je to věru neurvalá, nenapravitelná čeládka. Také jsi je potkal, bratře? Pověz mi, co jsi viděl ty dotíral znovu buddhista v černé kutně, ale stejně jako prve, nepustil Lin-Ťiho ke slovu, aby mu odpověděl. - Když už mě o všechno obrali, pokorně jsem řekl jejich pohlavárovi, že bych prosil zpátky aspoň ty své svázané papíry, vždyť on z nich stejně nebude moudrý. - Ty listy z rýžové třtiny obsahují všechny moje znalosti vysvětloval jsem mu, ale i to bylo tomu neznabohu k smíchu. - Ty máš svoje znalosti v mošně? Ty je nemáš v hlavě? - ptal se a houpal mi mojí mošnou před očima jako pytlem ovsa. - Potom ovšem jistě nemohou být tvoje, ale má na ně právo každý, kdo se zmocní té tvé usmolené kabely. Mohou patřit sedlákovi nebo i prašivému žebrákovi. Teď jsou zrovinka v mé moci! - Já jsem si vypsal na ty papíry všechny chytrosti, co vyjevují sútry! Přečetl jsem do poslední čárky knihovny všech klášterů v celé Říši středu. Opsal jsem si sútru Dokonalé moudrosti, sútru Lotosu pravého zákona, sútru Nirvány, Diamantovou sútru, sútry pojednávající o Křišťálově čisté říši nekonečné záře, sútry kázně, učebnice přiznávání hříchů a spoustu jiných spisů. Zaznamenal jsem si na papíry všechny moudré věty ze sútry Zlatého světla, z knihy Dvanácti bran, z knihy obsahující Sto spisů. To všechno je tedy moje! - řekl jsem mu, ale on se čím dál tím hlasitěji smál, až se za břicho popadal. - Kdepak tvoje! Moje! - vykřikoval. A pak ta banda loupežníků pobídla koně a byla v prachu. Jejich vůdce má moji mošnu. Neviděls je cestou, bratře? - ptal se znovu zoufalým tónem mnich v černé kutně, načež se odmlčel. Konečně! - Ne, ne. Neviděl jsem je odpověděl mu neochotně Lin-Ťi po delší odmlce. Zkoumal, pozoroval jeho tvář, úpěnlivě prosící oči. - Ten ubohý bloud má veškerou svou moudrost vážně jen v té mošně. Hlavu má úplně zabedněnou. Kdyby se v sútrách vůbec dalo čemu porozumět, stejně by tomu nerozuměl. Myslí si, že ho lupiči obrali o kdovíjaké poklady, a přitom to celé nemá ani za mák ceny pomyslel si Lin-Ťi o mnichovi a nahlas se potom k němu obrátil s těmito slovy: - I kdybys měl v kabele všechny knihy, co naplňují všechny knihovny Říše středu, stejně by bylo na místě vzdát díky tomu, kdo ti je sebral. Tak už se seber! Vůdce loupežníků měl pravdu: dokud je chytrost v knihách, pražádný smysl nemá. Ale může se také snadno stát, že ani v knihách není nebo ji z nich nikdo vyčíst neumí. Viděl jsi už vůbec, jak vypadají chytrosti, když vylezou z knihy? - ptal se Lin-Ťi svého

12 spolustolovníka, ale ten na něho jen nechápavě zíral. - Kde nic není, tam ani hřeb ze dřeva vyřezaný nezatlučeš! Chápeš, mnichu? Uděláš líp, když s sebou nepotáhneš knihami naditou mošnu! Když se nebudeš trápit louskáním písemností a filozofií, místo toho se cestou raději zahledíš do kraje a posedíš občas někde u čaje řekl mu Lin-Ťi a nepřestával pozorovat rysy v nešťastníkově tváři. Čekal, jak to na něj zapůsobí. Poprvé v životě dával někomu radu, a hned to byla rada opravdu jak vyšitá. Vždyť neradil nic víc a nic míň, než aby dotyčný zavrhl Buddhovo učení a vše, co je psáno. Co také jiného poradit člověku, který má tak nahnáno? V tu chvíli se Lin-Ťi sám podivil svému chování: vyznal svou víru neznámému muži, aniž se ho ten o to prosil. Začal hlásat vlastní učení. Sám tím byl překvapen více, než mnich v černé kutně. Tomu se v okamžení vykouřilo z hlavy pomyšlení, jež ho tak děsilo, a jeho oči zářily vyrovnaností. Už ani křečovitě nesvíral ve zpocené dlani své modlitební korálky. Pomalu si je uložil do rukávu pláště a potom kývl na čajmistra. Dvakrát nahlas zakašlal, než si zvučným hlasem objednal jalovcový čaj. Lin-Ťi si nic nedal, vstal, že půjde zase dál. Venku v zahradě se opět cítil jako omámený, ale z čeho se mu teď točila hlava, za to vůně květin nemohla. Teď si sám pocuchal svůj klid. Do toho dne ho ani nenapadlo, že by snad mohl lidi učit. Vůbec někoho a vůbec něčemu. Tak co se to s ním děje, co je mu? Kde se v jeho srdci vzala ta srdnatost? Nebo ho snad přemohla chvilková zlost? hudba Putováním strávil Lin-ťi celý pochopitelně symbolický rok. Nakrátko se vrátil domů, ale poté, co pochoval oba rodiče, vydal se zase na cestu. Do kláštera, ve kterém potom prožil prakticky celý svůj život. 2/81. ( ) Lin-Ťi se necítil ve své kůži ani mezi pracanty, ani mezi snílky. Přesto však musel někde přečkat, než se naplní jeho čas. A proto mířil na sever, na břeh řeky Chu-tchuo. Tam měl podle svých představ pobývat až do konce života. ( ) Když konečně došel ke klášterní bráně, rozloučil se způsobně, ba dokonce až trochu obřadně, se všemi. Pouze s těmi, co rádi hloubají, se neloučil. Ne že by jich zase tolik znal. Navíc ani těmi, které znal, si nebyl úplně jistý. Jestliže ale skutečně existují, stejně se mu přichomýtnou do cesty.

13 - Nechte mě teď, předrazí společníci, sám chci být s mechem, skalou, močálem! Vy jděte dál! Brázděte zemské cesty v bohatém světě pod širým Nebem! Učte se sběrem, zpytováním částí koktavě číst života tajemství - pravil konečně Lin-Ťi, potom se otočil zpátky a zabouchl za sebou klášterní bránu, nahoře na severu, na břehu řeky Chu-tchuo. Autorovo slovo na rozloučenou Nuže tedy, velectění čtenáři, jestliže jste mladého Lin-Ťiho doprovodili až na samý konec jeho putování, stojíte teď i vy před branou jeho kláštera, nahoře na severu, na břehu řeky Chu-tchuo. Vidíte, že je to klášter poměrně malý, ale nepotrvá dlouho, a bude velmi slavný. Brzy bude celá Říše středu uctivě skloňovat opatovo jméno a budou sem přicházet poutníci všech hodností a stavů. Prostí mnichové, klášterní převorové, básníci, stejně jako mudrci a dvoru blízcí velmoži. Ti všichni budou zvědaví, co Lin-Ťi učí. Budou přicházet z těchže míst, odkud sem kdysi přibyl sám Lin-Ťi. Půjdou kolem jezera s jiskřivě rudými lotosy, projdou i Lin-Ťiho rodnou vesnicí, a když ještě přejdou několik nižších hor a údolí, brzy rovněž stanou na břehu řeky. Na tom břehu řeky, na němž stojí klášter. V jeho zahradě rostou i dnes kleče a cypřiše a vlní se v ní nesmírné moře trávy. Za řekou, na protějším břehu, se černají obrysy strmých srázů. Tady tedy svého času skončila Lin-Ťiho dlouhá cesta i cesta, po které se ubíral mnich Šu-la-ce, a nyní také ta vaše. Opat Lin-Ťi od té doby dávno odešel na věčný odpočinek a na totéž čeká ve zdech nevelkého kláštera netrpělivě i Šu-la-ce. Ale vy odtud ještě dojdete daleko, předaleko, velectění čtenáři! Brázděte zemské cesty v bohatém světě pod širým Nebem! Jak pravil Lin-Ťi při loučení se svými společníky, když došel v tato místa poprvé. Jakou radou se s námi loučí Šu-la-ce? Aby vás mohl ( ) konečně s klidným srdcem nadobro zanechat o samotě, musí vám ještě něco důležitého říci. Bude to poslední věc, již od něho uslyšíte. Nemůže rady ani cítit, a přesto vám chce poradit. Doporučuje vám, abyste tyto jím sepsané příběhy po přečtení směle odvrhli. Aby vám nezatížily myšlení! K čemu vám je Lin-Ťi, k čemu Šu-la-ce, vždyť i

14 bez nich už víte vše. Bylo by zbytečné pouštět se za psanými znaky do jejich džungle. Pakliže máte roupy, přejděte raději několikery hory, jako to dělal mladý Lin-Ťi. Avšak jednu věc vězte za všech okolností! Na stránkách knihy jste, dost možná, četli, že člověk hodnotu svých činů na Zemi, ať už bude napříště dělat cokoli, může měřit pouze jedinou měrou. Jenom jedna míra ho povede, ta, která se důstojností zve. Neboť dokud si člověk důstojnost zachová, koná chvályhodně, cokoli dělá. Čin, při kterém by měl důstojnost ztratit, je nutno zatratit. Lhostejno, kudy ho cesta vede, kam všude přijde v pozemském světě, toto je jediná spolehlivá poučka. To kdysi tvrdil Lin-Ťi a pravdou je, že to má vážně něco do sebe. Důležitější poučka vlastně neexistuje. A když už nic jiného, to si pamatujte! Pomůže vám to najít správný směr. Víc toho už snad ani nemusíte vědět. Lidské touhy narůstají, ale každý rok, jak je dlouhý, je vždycky zcela stejný, jako ten předchozí dodávám k tomu na rozloučenou také já, mnich Šu-la-ce, abych vám pomohl představit si budoucnost, již máte před sebou. Nekonečně zdlouhavý život beze smyslu. Avšak více už vám doopravdy neřeknu. Dočkám v tichu konce pro mne vyměřeného času. Přede mnou v tyrkysovém pouzdře tvaru pěti posvátných hor leží mé štětce, práší se na ně, zatímco tuš schne hned vedle, na malé tmavě fialové kamenné paletě. Moje ruce, dokud tady budou, se jich už nikdy víc nedotknou. Je načase, abych byl konečně sám sebou. XXX

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

NONSENSOVÁ LITERATURA

NONSENSOVÁ LITERATURA NONSENSOVÁ LITERATURA Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 21. 24. 2. 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: literární výchova seznámení se základními literárními pojmy Tento projekt

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče Druhé město, Brno 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší.

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší. Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Co je lepší Stručná anotace Pomocí příběhu si žáci uvědomují význam spolupráce

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Jedoff 2012 Závěrečná zpráva

Jedoff 2012 Závěrečná zpráva Jedoff 2012 Závěrečná zpráva Ve dnech 26. srpna až 1. září 2012 se uskutečnil již šestý ročník jedoffského šachového táboření. Do táborové základy náměšťského DDM se letos sjelo 20 dětí z celé Vysočiny,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny Pierre Franckh JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT Karty 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 49 afirmačních karet 7 karet se 7 pravidly a krátkými příběhy Úvod do techniky, jak si správně přát Pierre Franckh Original copyright

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

1. Rozstříháme jednotlivé verše básně. Zamícháme a necháme žáky vytáhnout.

1. Rozstříháme jednotlivé verše básně. Zamícháme a necháme žáky vytáhnout. č. 18 název Hra anotace Pracovní list zábavnou hrou žákům přibližuje poezii. Zabývá se básní - rozborem, slokou, veršem i rýmy. Součástí pracovního listu je i metodika. očekávaný výstup ZV LMP Jazyk a

Více

Kamarádství, přátelství, láska Metodický list

Kamarádství, přátelství, láska Metodický list ství, přátelství, láska Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - vlastnosti přátel, druhy a vlastnosti lásky práce se sešitem - moji přátelé, ti, které miluji námět na domácí přípravu nebo

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

P E T R V Á Š A V I S U A L I

P E T R V Á Š A V I S U A L I P E T R V Á Š A V I S U A L I V I S U A L 1992 2008 PERSONAL Kniha I PERSONAL (ZAČÁTKY A POKROKY) 1992 2004 ÚPLNÉ ZAČÁTKY....................................................... 6 U MOŘE...............................................................

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Questing. Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel.

Questing. Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel. Questing Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel. Blažena Hušková Kateřina Kočí Actaea společnost pro přírodu

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Staň se královnou svého života!

Staň se královnou svého života! Chceš být žena, která ví, co v životě chce, kam směřuje a proč? Chceš si být vědoma svých darů a předností a dokázat se za ně ocenit? Chceš se přestat trápit se svými nedostatky, ale naučit se s nimi pracovat?

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2)

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada: 1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-1ST-35

Více

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 17. De-2 Slované a počátky Českého státu Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV Anotace DUMu: Slované a počátky Českého státu. Čechy v době knížecí

Více

Merkaba společník při vzestupu

Merkaba společník při vzestupu Merkaba společník při vzestupu Mer je světlo. Ka je duch. Ba je tělo. Merkaba nebeský společník či vozítko je krystalická světelná struktura, s jejíž pomocí můžete cestovat do jiných úrovní a dimenzí a

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili?

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Ahoj kamarádi, určitě jste přemýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Jestli uvěřili tomu podivnému a podezřelému chlapíkovi a sedli

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

KOMU JE KNIHA URČENA?

KOMU JE KNIHA URČENA? 7 Kapitola 0. O této knížce KOMU JE KNIHA URČENA? Tuto učebnici jsem vytvářel na základě mých přednášek a úvodních kursů na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky. Většina mých studentů měla malou

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Taťana Březinová Tanec na paletě. Eroika

Taťana Březinová Tanec na paletě. Eroika 1 2 Taťana Březinová Tanec na paletě Eroika 3 Taťana Březinová, 2007 Eroika, 2007 ISBN 978-80-86337-70-8 4 Taťana Březinová Tanec na paletě 5 6 Poznámka autorky Knihou Tanec na paletě jsem se vyznala ze

Více

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni Patronus 15/05 Školní hřiště od Veni Rozhovor s profesorem Severusem Snapem (Ředitel klubového Zmijozelu) 1) Jak moc jste si podobní s knižním Snapeem? Jaký na něj vůbec máte svůj názor? S knižním Severusem

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

věnováno H. P. Lovecraftovi

věnováno H. P. Lovecraftovi SOBĚSTO věnováno H. P. Lovecraftovi Pamatuji si každý okamžik svého života (vlastně si spíše nepamatuji, že bych nějaký nepamatoval). Nevím, zda to byl dlouhý život, protože ho nemohu měřit s jiným životem

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

O myšce a jitrničce. VY_ 12_INOVACE_Čg.Vo.25

O myšce a jitrničce. VY_ 12_INOVACE_Čg.Vo.25 Anotace: Pracovní list je určen pro čtení s porozuměním. Učí žáky tvořivě pracovat s textem, doplňovat a vyhledávat v něm. Druh učebního materiálu: pracovní list Očekávaný výstup:-pracuje tvořivě s literárním

Více

Qi Gong víkend. Beskydy 11-13. 10. 2013

Qi Gong víkend. Beskydy 11-13. 10. 2013 Qi Gong víkend Beskydy 11-13. 10. 2013 Společnost Feng Shui for Life v spolupráci s centrem,,berkana a školou jógy Karakal pro Vás připravila jedinečnou Qi Gong akci, plnou cvičení, Zenových meditací a

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Nejkrásnější české pohádky

Nejkrásnější české pohádky Nejkrásnější české pohádky také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Vybrala a upravila Jana Eislerová Ilustrovala Edita Plicková Nejkrásnější české pohádky e-kniha Copyright Fragment, 2013

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_53 Název vzdělávacího materiálu Jak se Mach a Šebestová Jméno

Více

Básníci BÁSNÍCI. Očka -... Květ -... Skřítek -... Autor: Mgr. Iveta Sedláčková

Básníci BÁSNÍCI. Očka -... Květ -... Skřítek -... Autor: Mgr. Iveta Sedláčková Básníci BÁSNÍCI 1. Přečti si obě básně a pokus se je zarecitovat. 2. Napiš jména básníků. 3. Kolik slok má báseň Co všechno musí udělat jaro? 4. Najdi a napiš za každé básně alespoň 3 dvojice rýmů. 5.

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml Kód Název Cena včetně DPH *100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml 1647917 1. čakra intimní atmosféra 180,00 1647919 2. čakra harmonizující 180,00 1647933 3. čakra antiseptická 180,00 1647941 4. čakra

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více