Kritické myšlení Tutorial

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kritické myšlení Tutorial"

Transkript

1 Kritické myšlení Tutorial Úvod V této době internetu a moderních technologií, kdy se nám dostává nespočet informací je důležité, mít vlastní kritický postoj a názor. Lidé by neměli podlehnout prvnímu dojmu, veřejným míněním nebo naléhavosti sdělení, ale měli by mít odstup a vytvořit svůj vlastní názor na základě znalostí a zkušeností. Již Immanuel Kant řekl: "Nebojte se používat svůj vlastní rozum." Cíle a záměry Workshop se skládá ze tří částí. V první části si uvědomíte, co je role a vize pro komunitu a jak využít to v rámci komunity. Pak zjistíte, použitím Lean modelu- plátno, které vás provede přes všechny nástrahy a pomáhají si uvědomit a vytvořit vlastní praveditelnost a udržitelné projekty. Ve druhé části se bude vytvořet vlastní Lean model plátno, prezentovat a také se dostane in na zpatnou vazbu skupiny aby byl projekt ještě lepší! V poslední části semináře se také naučíme nějaké triky a tipy, jak používat tohle kritické myšlení pro veškeré komunitní projekty a rozvoj. Workshop trvá 2 hodiny a bude se konat v anglickém jazyce., Připojený rámec poskytuje přehled o činnosti a metod. Autoři: Ing. Martin Pokorný, MBA, Generální ředitel ALVIT - inovace a vzdělávání. Jeho specializací jsou odborného vzdělávání, multikulturní a mobilní projekty. Úspěšný projekt manažer s více než 50 úspěšných vzdělávacích projektů. Jeho práce pomáhá k zlepšení Moravskoslezského kraje pro lepší místo k životu.

2 Jaroslav Procházka, Trainer s mnohaletými zkušenostmi s dílnami začínajících podniků, závodů nebo dílen pro lidi na zjištění jejich silné pravé já. Kromě toho píše mnoho článků například do prestižního českého časopisu HR News. Tento výukový program byl vytvořen pro CITCOM projekt. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise. Tato publikace vyjadřuje pouze názory autora a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoli užití, které mohou být vyrobeny z informací v ní obsažených.

3 Shrnutí Úvod Cíle a záměry... 1 Úloha vize a význam pro komunitu... Chyba! Záložka není definována. Co je vize?... 4 Co je kritické myšlení a jak jej využit pro komunitu?... Chyba! Záložka není definována. Kto by se měl učit kriticky myslet?... 6 Elementy kritického myšlení... 6 Cíl kritického myšlení... Chyba! Záložka není definována. Praktický nástroj: Lean Canvas... 8 Proč Lean canvas?... 8 Jak to vytvořit? ) Problémy a zakáznícke segmenty ) Unikátni propozice hodnot ) Řešení ) Kanály ) Přijmy a struktura nákladů ) Klíčové metriky ) Nefér výhoda Jak použít kritické myšlení jako nástroj pro rozvoj komunitních projektů? Zdroje Framework... Chyba! Záložka není definována. Pracovní list Kritické myšlení... Chyba! Záložka není definována.

4 Úloha vize a význam pro komunitu Všichni jsme už viděli organizace, jejichž cílem jsme nikdy úplně nerozuměli; víme, že jsou v našem městě, něco dělájí - ale nejsme si zcela jisti, co se děje. Mohou mít smysl, o kterém se můžeme dozvědět, ale nikdy nemáme čas, aby tak učinily; to bylo vždy více úsilí. Kdyby jsme se dostali blíže k těmto organizacím, mohli bychom být překvapeni, že i někteří z jejich vlastních členů, si nejsou zcela jisti cílem organizace; oni jen ví o konkrétním projektu, jak se pracuje v tu chvíli. Velmi často se stává, že tyto organizace skonči tak, ře se tiše stratí; ztrácejí na síle, ztrácejí na financech, až na konec, je organizace pryč, nikdo jiný než zaměstnanci si to opravdu nevšímne. Co je vize? Tvoje vize je tvůj sen. Je to, to co tvoje oragnizace považuje za ideálni podmínky pro komunitu.; co je spůsob, jakým by vypadali věci kdyby byli důležité a úplne adresované tobě. Mohla by to být vize světa bez vojny anebo komunita, ve které by byli všichni soběrovní, bez ohledu na pohlavi nebo rasu. Ať sen vaší organizace jakýkoliv, může být dobře artikulovan jedním nebo více. Prohlášení Vision jsou krátké fráze nebo věty, které zprostředkují naděje vaše komunity pro budoucnost. Vytvořením sdělení vize nebo prohlášení, vaše organizace objasňuje přesvědčení a jimiž se řídí principy vaší organizace, nejprve pro sebe, a pak pro větší komunitu.

5 Existují přesné charakteristiky, které jsou rovnaké ve večšine sdeleni vize. V podstatě sdelení vize by měli být: Rozumené a sdílené všemi členy komunity Dostatečne široké, aby zahrnovali různorodou řadu místních názorů Inspirujúci a povznášejíci pro všechny zúčastnené Snadná komunikace Zde jsou některé příklady prohlášení vidění, které splňují výše uvedená kritéria: Péče komunity Zdravé deti Bezpečné sousedtví, bezpečné ulice Každý dom domovem Vzdělaní pro všechny Mír na zemi Co je kritické myšlení a jak jej využit pro komunitu? Existuje mnoho definic kritického myšlení. Někteří jej vidí jako zvláštní způsob zacházení s informacemi. Jiní se na to dívají jako na specifický soubor schopností a dovedností. Lidé se zajímají o politické a sociální změny, vidí to jak náročné se poskytují alternativy k obecně uznávaným přesvědčením a hodnotám mocenskými strukturami. Kritické myšlení je proces zkoumání, analýzy, dotazování, a náročné situace, otázky a informací všeho druhu. Používáme ho, když jsme vyvolávají otázky týkající se:survey results Teórie Osobní komentáře Media Naše vlastní osobní vztahy Historie Vědecký výskum Politické komentáře A (zvláště) konvenční moudrost, obecné předpoklady a výroky autorit

6 Kritické myšlení je důležitým nástrojem při řešení problémů komunity a v rozvojových intervencí či iniciativy v oblasti zdravotnictví, lidských služeb a komunitního rozvoje. Kto se může (by se měl) učit kriticky myslet? Odpověď na tuto otázku je každý, od dětí až po seniory. I malé děti se mohou dozvědět o takových věcech, jako je příčina a následek. Konkrétní událost mající specifický výsledek je kombinací vlastního experimentování a zkušeností a zavádějí do složitějších myšlenek. Elementy kritického myšlení Existuje celá řada způsobů, jak se dívat na proces kritického myšlení. Brookfield představuje několik, přičemž toto je snad nejjednodušší. Problem/identifikace: Co je taky skutečný problém? Diagnoze: Vzhledem k tomu, všechny informace, které máme, co je nejlepší způsob, jak se vypořádat s tímto problémem? Průzkum: Jak udeláme to, pro co jsme se rozhodli, a kdo to udelá? Akce: Udelej to! Odraz: Fungovalo to? Pokud ano, jak to může fungovat lépe? Pokud ne, co se pokazilo, a jak to můžeme to napravit? To, co jsme se dozvěděli, jak by mohlo být přínosné v budoucnu? Odraz vede ke zvážení další problém, nebo jako cíl, a cyklus začíná znovu. Kritické myšlení znamená být hozen do režimu výslechu události nebo myšlenky, která je v rozporu s chápáním světa a dělá vám to nepříjemné. Pokud se rozhodnete reagovat na nepohodlí - je to částečně otázka osobního rozvoje - budete snažit přijít na to, odkud pochází, a přijít s jinými způsoby, jak pochopit situaci. Nakonec, pokud trváte, budete mít nový pohled na události samotné, a bude mít kritičtější pochopení.

7 Cíl kritického myšlení Pravda: oddělit, co je pravda, co je nepravdivé, nebo částečně pravdivé, nebo neúplné, nebo šikmé poloze, nebo na základě falešných předpokladů, nebo předpokládá se, že pravda, protože "každý to říká." Kontext: zvážit kontext a historii otázek, problémů, nebo situace. Předpoklady: pochopit předpoklady a účely, které stojí za informace nebo situací. Alternativa: vytvořit způsob, jak přistupovat k problémum a situacím, které se zabývají skutečnou, spíše než se předpokládalo, nebo si představil, což jsou faktory, které jsou základem, nebo přímo způsobit jejich - i když tyto faktory se ukáže, že je odlišný od toho, co jste očekávali. Slovo "kritický" zde znamená, jak byste byli kritik - zpochybňování, analyzování, uvedení do kontextu, při pohledu na jeho původ. Cílem je pochopit na své nejhlubší úrovni. "Všechno" zahrnuje sam sebe: myšlení kriticky zahrnuje identifikaci, přijímání, a zkoumá své vlastní předpoklady a předsudky, a pochopení toho, jak se mění vaše reakce na a vaše interpretace informací. To také znamená být ochotni změnit své myšlenky a závěry - a akce - v případě objektivní pohled ukazuje, že se mýlí nebo neúčinné. Tento poslední bod je důležitý. V oblasti zdraví, lidské služby a komunitní práce hlavním cílem kritického myšlení je téměř vždy se domluvit na akci, která bude mít určitý požadovaný účinek. Kritické přezkoumání situace a dostupných informací by mohl vést k ničemu z další studie organizování stávku, ale to by mělo vést k něčemu. Poté, co jste použili kritické myšlení na problém, takže chápete, co je pravděpodobné, že do práce, budete muset podniknout kroky ke změně situace.

8 Praktický nástroj: Lean Canvas Chceme upozornit tuhle skutečnost pro společnosti a pomoci jim vytvořit své vlastní reálné nápady proveditelnosti na udržitelnost projektů, které budou spuštěny na dlouhou dobu, a také pomáhají ostatním. Proto se chceme naučit ostatní, jak používat plátno lean canvas model, co to znamená, a také to, že to snadno použít pro jakykoli komunitní projekt. Proč Lean Canvas? Psaní projektu trva příliš dlouho, jsou zřídka aktualizovány, a téměř nikdy jej nikdo nečte, ale dokumentovaní své hypotézy je klíčové. Lean Canvas řeší tento problém pomocí 1-stránkového modelu, projektu, který trvá necelých 20 minut vytvořit. Jak ho vytvořit? Následující obrázek ukazuje, jak vytvořit krok za krokem snadno a rychle vaší plátno modelu.

9 1.) Problémy a zákaznicke segmenty 1. Zhrň 3 top problémy Pro zákaznický segment, se kterým pracujete, popsat top 1-3 problémy, které potřebují řešit. 2. Zhrň existujúce alternatívy Pak zdokumentuj, jak si myslíte, že vaše brzké době tyto problémy řešit dnes. Pokud řešíte zcela nový problém (nepravděpodobné), většina problémů má existující řešení. Mnohdy to nemusí být snadno zřejmé konkurent. Jako příklad, největší alternativou pro většinu on-line nástroje pro spolupráci není jiný nástroj pro spolupráci, ale . Nedělat nic by také mohla být životaschopnou alternativou pro zákazníka v případě, že bolest není dost akutní. 3. Identifikuj role ostatních uživatelů Další odhalení jakýchkoli dalších uživatelských rolí, které interagují s tímto zákazníkem. Příklady: 1. V blogovací platformě, zákazník je autorem blogu, když uživatel je čtenář. 2. V služba sdílení fotografií, zákazník je podílník, zatímco uživatelé jsou diváci (rodina a přátelé). 2.) Unikátni hodnota propozice Jak vyrobit Unikátni hodnotu propozice Doporučujeme dostat kopii klasické knihy na trh Al Ries a Jack Trout: "Umístění: Boj pro tvoj mysel". Buď jiný, ale buď ujisti se, že na tvoji odlišnosti záleží Klíčem k odhalení toho, co je jiné ve vašem produktu je vyplývající vaše UVP přímo z # 1 problém řešíte. Je-li, že problém opravdu stojí za to řešit, jste už více než v polovine cesty.

10 Odpovědz : Co? Kto? Proč? Dobrý UVP potřebuje jasně odpovědět na první 2 otázky - jaký je váš produkt a kdo je zákazník."proč" je někdy těžké, aby se vešly do stejného prohlášení. 3.) Řešení Jak vše, co máme, jsou nevyzkoušené hypotézy, nedoporučuji se nechát se unést plně definování řešení. Spíše jen nastínit hlavní funkce nebo schopnosti u každého problému. 4.) Kanály I když existuje nepřeberné množství možností kanálů, některé kanály mohou být úplně nepoužitelné na start, zatímco jiní mohou být životaschopné v pozdějších fázích svého spuštění. Volný vs Placený V první řadě neexistuje žádná taková věc jako volný kanál. Kanály běžně spojujeme za prosté jako SEO, sociální média a blogy, mají nenulové náklady lidského kapitálu, které jsou s nimi spojené. Výpočet ROI je komplikovaný proces, protože na rozdíl od placeného kanálu, který se používá až po zaplacení, tyto kanály pokračují v práci za vás v průběhu času. Obyčejně citovaný placený kanál je search engine marketing. Eric Ries psal o tom, jak se zkoušet jeho produkt na 5 USD pomocí Google Adwords prokliků na CPC 5 centů. Pokud může dotáhnout. Dnes, všemi prostředky, ale bohužel ty dny jsou dávno pryč pro většinu výrobků. Klíčové slovo konkurence je teď, že musíte buď mimo výdaje nebo out-vtip protože vaše konkurence je tak tvrdá. Obě tyto aktivity jsou vhodnější po produktu / trhu, fit, když vaše pozornost přesouvá Optimalizací proti učení.

11 Přichozí versus Odchozí Příchozí kanály používají "vytáhnout", aby vás vaši zákazníci měli za ekology zatímco odchozí kanály se spoléhají na "tlačení" pro dosažení stejného počtu zakázniků. Příklad příchozí kanály: Blogy, SEO, e-knihy, white papers, webináře. Příklad odchozí kanály: SEM, tisk / televizní reklamy, veletrhy. Kdyžy ještě nemáte hodnotové propozice testován, je těžké ospravedlnit výdaje na marketing nebo úsilí na odchozí zprávy. Získání "techcrunched", nebo hledaní jiných forem PR do té doby je forma odpadu. Nyní může být čas začít se stavební nájezdy na vlivných. 5.) Přijmy a Výdaje Vyberte cenu testování Stávající alternativy vytvořily "referenční body" v myslích zákazníků, že se používají k hodnocení vašeho řešení, takže je důležité pochopit cenu proti nim. V ojedinělých případech se skutečně řeší zcela nový problém, nebo nemáte jasné referenční body (častější u výrobků na bázi Enterprise), budete muset vybrat vyvolávací cenu ze vzduchu a vylepši. Vezměte své náklady v úvahu Konečným cílem je najít vhodný obchodní model, takže by to mělo jít, aniž by řekl, že je také nutné dávat pozor na to, co by vás stálo dodat své řešení, a ujistěte, že jste dostatečný rozpoćet v roce. Jedno pravidlo pro stavbu úspěšného podnikání je zajistit celoživotní hodnotu vašich zákazníků vyšší než náklady na získání zákazníka. Je těžké přesně vypočítat této fázi, takže místo toho je lepší dělat výpočet, který vychází z vašich lidí / hardware, náklady a příjmy předplatné najít rentability.

12 6.) Kličové metriky Začátky jsou neodmyslitelně chaotické, ale naštěstí existuje jen hrstka klíčové metriky, ktera řídí webové spuštění. Budeme zahrnovat pět klíčových spuštění metriky (Dave McClure je Pirate metriky), o něco později, ale právě teď zdokumentjte jednu nebo dvě klíčové aktivity, které si myslíte, že jsou důležité v používání produktu. Tak například, pokud jste editorem blogovací platformy, psaní blogu bude klíčovou činností. 7.) Nefér výhoda To je obvykle část, kterou je nejtěžší vyplnit, což je důvod, proč jsem ji nechal na konec. Seznam Většiny zakladatelů má konkurenční výhody, které ve skutečnosti výhodami nejsou. Zajímavý pohled,jason Cohen, je mít na paměti, že něco, co stojí za kopírování bude zkopírováno. Tak si představte, že vaš spoluzakladatel ukradne zdrojový kód, založí obchod v Kostarice, a upraví ceny. Máte ještě projekt? Jak použit kritické myšlení jako nástroj pro rozvoj komunity? Rozhodnutí o obecném zaměření vaši organizace Poté, co členové vaší organizace již slyšeli, co společenství musí říct, je čas se rozhodnout ohledně celkového zaměření vaší organizace nebo iniciativy. Za prvé, téma je velmi důležitá, vaše organizace s komunity. Například, budete řešit vývoj nebo otázky veřejného zdraví ve městech? Rasismus nebo ekonomické příležitosti?

13 Druhá otázka, kterou budete muset odpovědět je na jaké úrovni bude práce vaši organizace. Bude vaše organizace začínat pouze v jedné škole, nebo v jedné čtvrti, nebo v celém městě? Nebo bude kladen vaše iniciativa na širší, pracující na státní, národní segment, nebo bude dokonce na mezinárodní úrovni. To jsou otázky, na které neexistují jednoduché odpovědi. Vaše organizace bude muset zvážit, co se dozví z komunity, a rozhodnout se přes promyšlené diskuse jaký bude nejlepší směr pro vaši organizaci. Doporučujeme vám otevřít tuto diskusi se všemi body, které hodláte dosáhnout pro ty nejlepší výsledky. Samozřejmě, pokud vaše organizace dostává dotaci nebo hlavní finanční prostředky z určité agentury, výrobce může grant určit, co by mělo být obecným cílem vaší skupiny. Například, pokud vaše skupina přijímá grant na snížení hladových dětí, alespoň část jejího poslání bude určena tomuto účelu. I v těchto případech však, by měla obec určovat konečnou vizi a poslání, které bude nejlépe projednat předem, co taky záleží na místních lidí. Rozvijte vaši vlastní vizi Nyní, když už má vaše organizace jasnější vizi toho, co organizace bude dělat a proč, jste v nejlepší pozici pro rozvoj prohlášení, které zachytí vaše nápady. Jak se díváte na potenciální prohlášení, pamatujte, aby byli rozsáhlé a trvalé. Prohlášení vize a poslání, které jsou co do rozsahu umožňují pocit kontinuity s historií dané komunity, tradice a širokých účely. Sdělení vize a poslání, které jsou postaveny na poslední bude řídit úsilí jak dnes tak zítra. Prohlášení Vize Za prvé, připomente členům vaší organizace, že často trvá několik prohlášení, aby ste byli schopní plně zachytit sny, které jsou zapojeny do úsilí pro zlepšení komunity. Nemusíte - nebo dokonce nechcete - mít jen jednou "dokonalou" frázi. Povzbudte lidi, aby navrhli víc svých nápadů, a zapište si - možná na plakát v přední části místnosti, takže lidé mohou být dále inspirovani myšlenkami druhých. Jak to uděláte : Co jste se naučili od z rozhovorů s členy vaši komunity? Na který cíl jste se rozhodli zaměřit jako organizace? Co jste se naučili o prohlášení vlastních vizí na začátku? Jestli jste měli těžké časy začínát, měli byste se podívat na některé z prohlášení vidění v příkladech v této rubrice. Můžete se ptát sami sebe, jak dobře splňují výše uvedené návrhy.

14 Poté, co jste navrhli spoustu nápadů, může vaše skupina diskutovat kriticky o různych nápadech. Častokrát, několik prohlášení bude stačit na to, aby, někdo reagoval myšlenkou "To je ono!" Můžete se taky zeptat sami si na následující otázky týkající se prohlášení: Spojí to více lidí k společné práci? Dáva nadeji na lepší buducnoust? Bude inspirovat členy komunity k realizovaní svých snů přes pozitivní a efektívni akce? Slouží jako základ pro rozvoj na další aspekty procesu plánování akce? Finální upozornení: Snažte se o přejednaní určitého počtu vizi vaši organizace. Ať už nakonec skončíte s dvěma prohlášení nebo s deseti, to, co je nejdůležitější je to, že prohlášení společně poskytují komplexní pohled na vizi vaší organizace..... V neposlední řadě je důležité si uvědomit, že vývoj prohlášení je obrovský krok pro vaši organizaci (a ten, který by se měl oslavit!). Znamená to taky více práce, ktreou je třeba udělat. Dále se musíte rozhodnout, jak používat příkazy. Jinak celá vaše tvrdá práce nebude mít požadovanou spatnou vazbu. Shrnutí Kritické myšlení je zásadní dovednost v oblasti zdraví, lidské služby a komunitní práce. Je to proces dotazování, zkoumání a analýzování situace, problémy, lidé (v najímání rozhodnutí, například) a informací všeho druhu - výsledky průzkumu, teorií, osobní komentáře, mediální příběhy, historie, vědecký výzkum, politické prohlášení, atd.-- ze všech možných úhlů. To vám dá názor, že je stejně skoro nejobjektivnější, je více pravděpodobné, že budete mít možnost interpretovat přesné informace a řešit problémy efektivně.

15 Výuka kritické myšlení, ať už formálně či neformálně, vyžaduje podporující a povzbuzující přítomnost a ochotu k modelu, a taky být předmětem kritické analýzy. Znamená to naučit se rozpoznat kritický postoj - jak rozpoznat a analyzovat své vlastní a další předpoklady, zvažovat informace, a zkoumat souvislosti s jakoukoli informací, situaci, nebo problémem. Konečně je zapotřebí pomáhat lidem uplatňovat kritický postoj k problému a naučit se přijít s řešením, které je účinné, protože je zaměřen na aktuální otázky. Jakmile se studenti mohou projevit timhle spůsobem, jsou na dobré cestě k úspěšnému řešení problémů svých komunit. Zdroje i. ii. Running lean by Ash Maurya iii. Interné zdroje ALVIT inovace a vzdelávaní Ltd.

16 Rámec Role vize a zmysl pro komunitu Účastníci chápou obsah vize a pevnost komunity. Jak ji vytvořit, co je imporant na vizi, atd Co je kritické myšlení a jak jej využit v rámci komunity? Účastníci navrhujou to, co je podle jejich názoru kritického myšlení, který se má (a měl by), používat a jak to využít ji v rámci Společenství.

17 Cavnas V tomto bloku by měli účastníci vytvořit svůj vlastní model, Canvas model. Prezentace a skupinová spatní vazba Účastníci prezentují vlastní Canvas model a další účastníci prezentují jejich konstruktivní zpětné vazby, jak to udělat lépe. Jak využit Canvas model pro spoločenství? V této závěrečné části by účastníci měli poznat, jak používat své nové znalosti a proč je vize organizace důležitá, jak vytvořit dobrou organizaci nebo projekt.

18 Pracovní list Kritické myšlení Kritické myšlení je přemýšlení o svém myšlení, když si myslíte, aby se vaše myšlení zlepšilo." Richard W. Paul Spochybni hřích. Křesťanství zapříčinilo, aby vše uzavřelo kruh a prohlásilo dokonce pochybnosti, že je hřích. Jedním z nich má být uvržen do víry bez důvodu, zázrakem, a od té doby se plavat v ní jako v nejjasnější a nejmenší nejednoznačné prvků: dokonce i pohled k zemi, a dokonce i myšlenka, že člověk možná existuje něco jiného, jako stejně jako plavání, i sebemenší impuls naší obojživelného přírody - je hřích! A všimněte si, že to vše znamená, že základem víry a všech úvah o jeho původu je rovněž vyloučeno, protože hříšné. To, co se chtěl jsou slepota a omamných látek a věčnou píseň po vlnách, v němž je důvod, proč se utopil. Friedrich Nietzsche Neboj se použit svůj vlastní důvod. Immanuel Kant 1.) Společenství a kritické myšlení Role vize? Zmysel pro komunitu? Co je kritické myšlení? Jak využít kritické myšlení v souvislosti se společenstvím?

19 2.) Lean canvas model

20 Spatní vazba na Canvas Model 3.) Nástroje Kritického myšlení pro komunitní projekty a rozvoj Vlastní poznámky

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A F I L O Z O F I C K Á F A K U L T A Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ P E T R A Š V R Č I N O V Á OSTRAVA 2006 Recenzovali:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace Internet startup business plan and its implementation Roman Sterly Plzeň 2013

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

NEJEFEKTIVNĚJŠÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO ROK 2012

NEJEFEKTIVNĚJŠÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO ROK 2012 NEJ EFEKTI VNĚJ ŠÍ MARKETI NGOVÉ STRATEGI E PROROK2012 J AKÉSTRATEGI EVÁM PŘI NESOU NEJ VÍ CEZÁKAZNÍ KŮVTOMTOROCE EDI CE2012 NEJEFEKTIVNĚJŠÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO ROK 2012 Copyright 2012 Marketingové

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

O autorovi. dvanáctileté praxe, pojmenoval Webová režie. Poznámka: Aktuální vydání této knihy naleznete na http://webovarezie.cz/kniha.

O autorovi. dvanáctileté praxe, pojmenoval Webová režie. Poznámka: Aktuální vydání této knihy naleznete na http://webovarezie.cz/kniha. O autorovi Ing. Michal Hudeček se dlouhodobě zabývá studiem chování lidí na internetu. Jeho firma Maintop Businesses pomohla rozjet již několik úspěšných internetových startupů (např. Rozečti.se - Nápad

Více

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 [Zadejte text.] Obsah 1 Sociální podnikání...2 1.1 Proč podnikat sociálně?...2 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 1.3. Má mít nový sociální podnik samostatnou právní subjektivitu?...6 1.3.1. Jakou

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

TVORBA OBCHODNĚ ÚSPĚŠNÉHO WEBU

TVORBA OBCHODNĚ ÚSPĚŠNÉHO WEBU Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Martin Snížek : Ing. Jiří Kacerovský : Ing.

Více

BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL

BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL Tento materiál vznikl s podporou Evropské unie v programu Leonardo da Vinci. Obsah materiálu nevyjadřuje postoj Evropské unie a je v plné odpovědnosti jeho autorů.

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Prosinec 2009 IFLA Sekce informační gramotnosti / UNESCO Připravili:* Jesus Lau jlau@uv.mx / www.jesuslau.com Universidad Veracruzana Veracruz (Mexico)

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Manažerské dovednosti a vedení podniku

Manažerské dovednosti a vedení podniku OBSAH: PROGRAM SEMINÁŘE A ČASOVÝ HARMONOGRAM... 2 NÁMĚTY A POSTŘEHY ZE SEMINÁŘE... 3 MARKETINGOVÝ MIX... 4 PRINCIPY OBCHODNÍ KOMUNIKACE... 5 KOMUNIKAČNÍ MODEL... 5 STRUKTURA OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ... 6 Model

Více

Analytika Facebooku KAPITOLA 9. Sledování vývoje pomocí metrik a monitoringu

Analytika Facebooku KAPITOLA 9. Sledování vývoje pomocí metrik a monitoringu Analytika Facebooku KAPITOLA 9 Obsah kapitoly: Sledování vývoje pomocí metrik a monitoringu Návratnost investic na Facebooku a Mayo Medical School Měření zapojení pomocí Přehledů na Facebooku Když Facebook

Více

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Golden rules of communication and business negotiation with the client Bc. Jiří Šťastný Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Manuál hodnocení inovační výkonnosti

Manuál hodnocení inovační výkonnosti I v I I Projekt INOINFRA přispěje k rozvoji inovační infrastruktury VUT v Brně. Projekt s názvem INOINFRA je realizován na Fakultě podnikatelské VUT v Brně a jeho hlavním cílem je vytvořit podmínky k intenzivnější

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST DOSPĚLÝCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST DOSPĚLÝCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC PIAAC Program pro mezinárodní hodnocení kompetencí dospělých ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST DOSPĚLÝCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC Březen 2009 Úvod Čtenářská gramotnost dospělých: Konceptuální rámec pro PIAAC 1.

Více

PŘÍRUČKA FACILITÁTORA

PŘÍRUČKA FACILITÁTORA PŘÍRUČKA FACILITÁTORA Nikdy nepochybuj o tom, že malá skupinka oddaných občanů může změnit svět. Popravdě, to je jediné, co jej kdy změnilo. Margaret Mead Projekt Formula: číslo projektu: 527914-LLP-1-2012-UK-GRUNDTVIG-GMP

Více

Průvodce INTER. Praktický průvodce implementací interkulturního vzdělávání ve školách

Průvodce INTER. Praktický průvodce implementací interkulturního vzdělávání ve školách Průvodce INTER Praktický průvodce implementací interkulturního vzdělávání ve školách Průvodce INTER Praktický průvodce implementací interkulturního vzdělávání ve školách Socrates Comenius 2.1 INTER Project,

Více

Chcete se stát úspěšným manažerem?

Chcete se stát úspěšným manažerem? Chcete se stát úspěšným manažerem? Jmenovali Vás právě do nové manažerské pozice? Jste postaveni před úkol řídit projekt či se máte ujmout řízení některého z oddělení firmy? Máte najednou velkou odpovědnost

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Průvodce Interkulturní komunikací

Průvodce Interkulturní komunikací Průvodce Interkulturní komunikací Entre ce que je pense ce que je veux dire ce que je crois dire ce que je dis ce que vous voulez entendre ce que vous entendez ce que vous croyez comprendre ce que vous

Více

Dvakrát měř a jednou řež

Dvakrát měř a jednou řež PRŮVODCE KOMPETENCÍ - ORGANIZACE A PLÁNOVÁNÍ Dvakrát měř a jednou řež Slova organizace a plánování jsou sama o sobě pojmy, které zcela přirozeně a automaticky spojujeme s pracovním procesem, ať už jde

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více