Kritické myšlení Tutorial

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kritické myšlení Tutorial"

Transkript

1 Kritické myšlení Tutorial Úvod V této době internetu a moderních technologií, kdy se nám dostává nespočet informací je důležité, mít vlastní kritický postoj a názor. Lidé by neměli podlehnout prvnímu dojmu, veřejným míněním nebo naléhavosti sdělení, ale měli by mít odstup a vytvořit svůj vlastní názor na základě znalostí a zkušeností. Již Immanuel Kant řekl: "Nebojte se používat svůj vlastní rozum." Cíle a záměry Workshop se skládá ze tří částí. V první části si uvědomíte, co je role a vize pro komunitu a jak využít to v rámci komunity. Pak zjistíte, použitím Lean modelu- plátno, které vás provede přes všechny nástrahy a pomáhají si uvědomit a vytvořit vlastní praveditelnost a udržitelné projekty. Ve druhé části se bude vytvořet vlastní Lean model plátno, prezentovat a také se dostane in na zpatnou vazbu skupiny aby byl projekt ještě lepší! V poslední části semináře se také naučíme nějaké triky a tipy, jak používat tohle kritické myšlení pro veškeré komunitní projekty a rozvoj. Workshop trvá 2 hodiny a bude se konat v anglickém jazyce., Připojený rámec poskytuje přehled o činnosti a metod. Autoři: Ing. Martin Pokorný, MBA, Generální ředitel ALVIT - inovace a vzdělávání. Jeho specializací jsou odborného vzdělávání, multikulturní a mobilní projekty. Úspěšný projekt manažer s více než 50 úspěšných vzdělávacích projektů. Jeho práce pomáhá k zlepšení Moravskoslezského kraje pro lepší místo k životu.

2 Jaroslav Procházka, Trainer s mnohaletými zkušenostmi s dílnami začínajících podniků, závodů nebo dílen pro lidi na zjištění jejich silné pravé já. Kromě toho píše mnoho článků například do prestižního českého časopisu HR News. Tento výukový program byl vytvořen pro CITCOM projekt. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise. Tato publikace vyjadřuje pouze názory autora a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoli užití, které mohou být vyrobeny z informací v ní obsažených.

3 Shrnutí Úvod Cíle a záměry... 1 Úloha vize a význam pro komunitu... Chyba! Záložka není definována. Co je vize?... 4 Co je kritické myšlení a jak jej využit pro komunitu?... Chyba! Záložka není definována. Kto by se měl učit kriticky myslet?... 6 Elementy kritického myšlení... 6 Cíl kritického myšlení... Chyba! Záložka není definována. Praktický nástroj: Lean Canvas... 8 Proč Lean canvas?... 8 Jak to vytvořit? ) Problémy a zakáznícke segmenty ) Unikátni propozice hodnot ) Řešení ) Kanály ) Přijmy a struktura nákladů ) Klíčové metriky ) Nefér výhoda Jak použít kritické myšlení jako nástroj pro rozvoj komunitních projektů? Zdroje Framework... Chyba! Záložka není definována. Pracovní list Kritické myšlení... Chyba! Záložka není definována.

4 Úloha vize a význam pro komunitu Všichni jsme už viděli organizace, jejichž cílem jsme nikdy úplně nerozuměli; víme, že jsou v našem městě, něco dělájí - ale nejsme si zcela jisti, co se děje. Mohou mít smysl, o kterém se můžeme dozvědět, ale nikdy nemáme čas, aby tak učinily; to bylo vždy více úsilí. Kdyby jsme se dostali blíže k těmto organizacím, mohli bychom být překvapeni, že i někteří z jejich vlastních členů, si nejsou zcela jisti cílem organizace; oni jen ví o konkrétním projektu, jak se pracuje v tu chvíli. Velmi často se stává, že tyto organizace skonči tak, ře se tiše stratí; ztrácejí na síle, ztrácejí na financech, až na konec, je organizace pryč, nikdo jiný než zaměstnanci si to opravdu nevšímne. Co je vize? Tvoje vize je tvůj sen. Je to, to co tvoje oragnizace považuje za ideálni podmínky pro komunitu.; co je spůsob, jakým by vypadali věci kdyby byli důležité a úplne adresované tobě. Mohla by to být vize světa bez vojny anebo komunita, ve které by byli všichni soběrovní, bez ohledu na pohlavi nebo rasu. Ať sen vaší organizace jakýkoliv, může být dobře artikulovan jedním nebo více. Prohlášení Vision jsou krátké fráze nebo věty, které zprostředkují naděje vaše komunity pro budoucnost. Vytvořením sdělení vize nebo prohlášení, vaše organizace objasňuje přesvědčení a jimiž se řídí principy vaší organizace, nejprve pro sebe, a pak pro větší komunitu.

5 Existují přesné charakteristiky, které jsou rovnaké ve večšine sdeleni vize. V podstatě sdelení vize by měli být: Rozumené a sdílené všemi členy komunity Dostatečne široké, aby zahrnovali různorodou řadu místních názorů Inspirujúci a povznášejíci pro všechny zúčastnené Snadná komunikace Zde jsou některé příklady prohlášení vidění, které splňují výše uvedená kritéria: Péče komunity Zdravé deti Bezpečné sousedtví, bezpečné ulice Každý dom domovem Vzdělaní pro všechny Mír na zemi Co je kritické myšlení a jak jej využit pro komunitu? Existuje mnoho definic kritického myšlení. Někteří jej vidí jako zvláštní způsob zacházení s informacemi. Jiní se na to dívají jako na specifický soubor schopností a dovedností. Lidé se zajímají o politické a sociální změny, vidí to jak náročné se poskytují alternativy k obecně uznávaným přesvědčením a hodnotám mocenskými strukturami. Kritické myšlení je proces zkoumání, analýzy, dotazování, a náročné situace, otázky a informací všeho druhu. Používáme ho, když jsme vyvolávají otázky týkající se:survey results Teórie Osobní komentáře Media Naše vlastní osobní vztahy Historie Vědecký výskum Politické komentáře A (zvláště) konvenční moudrost, obecné předpoklady a výroky autorit

6 Kritické myšlení je důležitým nástrojem při řešení problémů komunity a v rozvojových intervencí či iniciativy v oblasti zdravotnictví, lidských služeb a komunitního rozvoje. Kto se může (by se měl) učit kriticky myslet? Odpověď na tuto otázku je každý, od dětí až po seniory. I malé děti se mohou dozvědět o takových věcech, jako je příčina a následek. Konkrétní událost mající specifický výsledek je kombinací vlastního experimentování a zkušeností a zavádějí do složitějších myšlenek. Elementy kritického myšlení Existuje celá řada způsobů, jak se dívat na proces kritického myšlení. Brookfield představuje několik, přičemž toto je snad nejjednodušší. Problem/identifikace: Co je taky skutečný problém? Diagnoze: Vzhledem k tomu, všechny informace, které máme, co je nejlepší způsob, jak se vypořádat s tímto problémem? Průzkum: Jak udeláme to, pro co jsme se rozhodli, a kdo to udelá? Akce: Udelej to! Odraz: Fungovalo to? Pokud ano, jak to může fungovat lépe? Pokud ne, co se pokazilo, a jak to můžeme to napravit? To, co jsme se dozvěděli, jak by mohlo být přínosné v budoucnu? Odraz vede ke zvážení další problém, nebo jako cíl, a cyklus začíná znovu. Kritické myšlení znamená být hozen do režimu výslechu události nebo myšlenky, která je v rozporu s chápáním světa a dělá vám to nepříjemné. Pokud se rozhodnete reagovat na nepohodlí - je to částečně otázka osobního rozvoje - budete snažit přijít na to, odkud pochází, a přijít s jinými způsoby, jak pochopit situaci. Nakonec, pokud trváte, budete mít nový pohled na události samotné, a bude mít kritičtější pochopení.

7 Cíl kritického myšlení Pravda: oddělit, co je pravda, co je nepravdivé, nebo částečně pravdivé, nebo neúplné, nebo šikmé poloze, nebo na základě falešných předpokladů, nebo předpokládá se, že pravda, protože "každý to říká." Kontext: zvážit kontext a historii otázek, problémů, nebo situace. Předpoklady: pochopit předpoklady a účely, které stojí za informace nebo situací. Alternativa: vytvořit způsob, jak přistupovat k problémum a situacím, které se zabývají skutečnou, spíše než se předpokládalo, nebo si představil, což jsou faktory, které jsou základem, nebo přímo způsobit jejich - i když tyto faktory se ukáže, že je odlišný od toho, co jste očekávali. Slovo "kritický" zde znamená, jak byste byli kritik - zpochybňování, analyzování, uvedení do kontextu, při pohledu na jeho původ. Cílem je pochopit na své nejhlubší úrovni. "Všechno" zahrnuje sam sebe: myšlení kriticky zahrnuje identifikaci, přijímání, a zkoumá své vlastní předpoklady a předsudky, a pochopení toho, jak se mění vaše reakce na a vaše interpretace informací. To také znamená být ochotni změnit své myšlenky a závěry - a akce - v případě objektivní pohled ukazuje, že se mýlí nebo neúčinné. Tento poslední bod je důležitý. V oblasti zdraví, lidské služby a komunitní práce hlavním cílem kritického myšlení je téměř vždy se domluvit na akci, která bude mít určitý požadovaný účinek. Kritické přezkoumání situace a dostupných informací by mohl vést k ničemu z další studie organizování stávku, ale to by mělo vést k něčemu. Poté, co jste použili kritické myšlení na problém, takže chápete, co je pravděpodobné, že do práce, budete muset podniknout kroky ke změně situace.

8 Praktický nástroj: Lean Canvas Chceme upozornit tuhle skutečnost pro společnosti a pomoci jim vytvořit své vlastní reálné nápady proveditelnosti na udržitelnost projektů, které budou spuštěny na dlouhou dobu, a také pomáhají ostatním. Proto se chceme naučit ostatní, jak používat plátno lean canvas model, co to znamená, a také to, že to snadno použít pro jakykoli komunitní projekt. Proč Lean Canvas? Psaní projektu trva příliš dlouho, jsou zřídka aktualizovány, a téměř nikdy jej nikdo nečte, ale dokumentovaní své hypotézy je klíčové. Lean Canvas řeší tento problém pomocí 1-stránkového modelu, projektu, který trvá necelých 20 minut vytvořit. Jak ho vytvořit? Následující obrázek ukazuje, jak vytvořit krok za krokem snadno a rychle vaší plátno modelu.

9 1.) Problémy a zákaznicke segmenty 1. Zhrň 3 top problémy Pro zákaznický segment, se kterým pracujete, popsat top 1-3 problémy, které potřebují řešit. 2. Zhrň existujúce alternatívy Pak zdokumentuj, jak si myslíte, že vaše brzké době tyto problémy řešit dnes. Pokud řešíte zcela nový problém (nepravděpodobné), většina problémů má existující řešení. Mnohdy to nemusí být snadno zřejmé konkurent. Jako příklad, největší alternativou pro většinu on-line nástroje pro spolupráci není jiný nástroj pro spolupráci, ale . Nedělat nic by také mohla být životaschopnou alternativou pro zákazníka v případě, že bolest není dost akutní. 3. Identifikuj role ostatních uživatelů Další odhalení jakýchkoli dalších uživatelských rolí, které interagují s tímto zákazníkem. Příklady: 1. V blogovací platformě, zákazník je autorem blogu, když uživatel je čtenář. 2. V služba sdílení fotografií, zákazník je podílník, zatímco uživatelé jsou diváci (rodina a přátelé). 2.) Unikátni hodnota propozice Jak vyrobit Unikátni hodnotu propozice Doporučujeme dostat kopii klasické knihy na trh Al Ries a Jack Trout: "Umístění: Boj pro tvoj mysel". Buď jiný, ale buď ujisti se, že na tvoji odlišnosti záleží Klíčem k odhalení toho, co je jiné ve vašem produktu je vyplývající vaše UVP přímo z # 1 problém řešíte. Je-li, že problém opravdu stojí za to řešit, jste už více než v polovine cesty.

10 Odpovědz : Co? Kto? Proč? Dobrý UVP potřebuje jasně odpovědět na první 2 otázky - jaký je váš produkt a kdo je zákazník."proč" je někdy těžké, aby se vešly do stejného prohlášení. 3.) Řešení Jak vše, co máme, jsou nevyzkoušené hypotézy, nedoporučuji se nechát se unést plně definování řešení. Spíše jen nastínit hlavní funkce nebo schopnosti u každého problému. 4.) Kanály I když existuje nepřeberné množství možností kanálů, některé kanály mohou být úplně nepoužitelné na start, zatímco jiní mohou být životaschopné v pozdějších fázích svého spuštění. Volný vs Placený V první řadě neexistuje žádná taková věc jako volný kanál. Kanály běžně spojujeme za prosté jako SEO, sociální média a blogy, mají nenulové náklady lidského kapitálu, které jsou s nimi spojené. Výpočet ROI je komplikovaný proces, protože na rozdíl od placeného kanálu, který se používá až po zaplacení, tyto kanály pokračují v práci za vás v průběhu času. Obyčejně citovaný placený kanál je search engine marketing. Eric Ries psal o tom, jak se zkoušet jeho produkt na 5 USD pomocí Google Adwords prokliků na CPC 5 centů. Pokud může dotáhnout. Dnes, všemi prostředky, ale bohužel ty dny jsou dávno pryč pro většinu výrobků. Klíčové slovo konkurence je teď, že musíte buď mimo výdaje nebo out-vtip protože vaše konkurence je tak tvrdá. Obě tyto aktivity jsou vhodnější po produktu / trhu, fit, když vaše pozornost přesouvá Optimalizací proti učení.

11 Přichozí versus Odchozí Příchozí kanály používají "vytáhnout", aby vás vaši zákazníci měli za ekology zatímco odchozí kanály se spoléhají na "tlačení" pro dosažení stejného počtu zakázniků. Příklad příchozí kanály: Blogy, SEO, e-knihy, white papers, webináře. Příklad odchozí kanály: SEM, tisk / televizní reklamy, veletrhy. Kdyžy ještě nemáte hodnotové propozice testován, je těžké ospravedlnit výdaje na marketing nebo úsilí na odchozí zprávy. Získání "techcrunched", nebo hledaní jiných forem PR do té doby je forma odpadu. Nyní může být čas začít se stavební nájezdy na vlivných. 5.) Přijmy a Výdaje Vyberte cenu testování Stávající alternativy vytvořily "referenční body" v myslích zákazníků, že se používají k hodnocení vašeho řešení, takže je důležité pochopit cenu proti nim. V ojedinělých případech se skutečně řeší zcela nový problém, nebo nemáte jasné referenční body (častější u výrobků na bázi Enterprise), budete muset vybrat vyvolávací cenu ze vzduchu a vylepši. Vezměte své náklady v úvahu Konečným cílem je najít vhodný obchodní model, takže by to mělo jít, aniž by řekl, že je také nutné dávat pozor na to, co by vás stálo dodat své řešení, a ujistěte, že jste dostatečný rozpoćet v roce. Jedno pravidlo pro stavbu úspěšného podnikání je zajistit celoživotní hodnotu vašich zákazníků vyšší než náklady na získání zákazníka. Je těžké přesně vypočítat této fázi, takže místo toho je lepší dělat výpočet, který vychází z vašich lidí / hardware, náklady a příjmy předplatné najít rentability.

12 6.) Kličové metriky Začátky jsou neodmyslitelně chaotické, ale naštěstí existuje jen hrstka klíčové metriky, ktera řídí webové spuštění. Budeme zahrnovat pět klíčových spuštění metriky (Dave McClure je Pirate metriky), o něco později, ale právě teď zdokumentjte jednu nebo dvě klíčové aktivity, které si myslíte, že jsou důležité v používání produktu. Tak například, pokud jste editorem blogovací platformy, psaní blogu bude klíčovou činností. 7.) Nefér výhoda To je obvykle část, kterou je nejtěžší vyplnit, což je důvod, proč jsem ji nechal na konec. Seznam Většiny zakladatelů má konkurenční výhody, které ve skutečnosti výhodami nejsou. Zajímavý pohled,jason Cohen, je mít na paměti, že něco, co stojí za kopírování bude zkopírováno. Tak si představte, že vaš spoluzakladatel ukradne zdrojový kód, založí obchod v Kostarice, a upraví ceny. Máte ještě projekt? Jak použit kritické myšlení jako nástroj pro rozvoj komunity? Rozhodnutí o obecném zaměření vaši organizace Poté, co členové vaší organizace již slyšeli, co společenství musí říct, je čas se rozhodnout ohledně celkového zaměření vaší organizace nebo iniciativy. Za prvé, téma je velmi důležitá, vaše organizace s komunity. Například, budete řešit vývoj nebo otázky veřejného zdraví ve městech? Rasismus nebo ekonomické příležitosti?

13 Druhá otázka, kterou budete muset odpovědět je na jaké úrovni bude práce vaši organizace. Bude vaše organizace začínat pouze v jedné škole, nebo v jedné čtvrti, nebo v celém městě? Nebo bude kladen vaše iniciativa na širší, pracující na státní, národní segment, nebo bude dokonce na mezinárodní úrovni. To jsou otázky, na které neexistují jednoduché odpovědi. Vaše organizace bude muset zvážit, co se dozví z komunity, a rozhodnout se přes promyšlené diskuse jaký bude nejlepší směr pro vaši organizaci. Doporučujeme vám otevřít tuto diskusi se všemi body, které hodláte dosáhnout pro ty nejlepší výsledky. Samozřejmě, pokud vaše organizace dostává dotaci nebo hlavní finanční prostředky z určité agentury, výrobce může grant určit, co by mělo být obecným cílem vaší skupiny. Například, pokud vaše skupina přijímá grant na snížení hladových dětí, alespoň část jejího poslání bude určena tomuto účelu. I v těchto případech však, by měla obec určovat konečnou vizi a poslání, které bude nejlépe projednat předem, co taky záleží na místních lidí. Rozvijte vaši vlastní vizi Nyní, když už má vaše organizace jasnější vizi toho, co organizace bude dělat a proč, jste v nejlepší pozici pro rozvoj prohlášení, které zachytí vaše nápady. Jak se díváte na potenciální prohlášení, pamatujte, aby byli rozsáhlé a trvalé. Prohlášení vize a poslání, které jsou co do rozsahu umožňují pocit kontinuity s historií dané komunity, tradice a širokých účely. Sdělení vize a poslání, které jsou postaveny na poslední bude řídit úsilí jak dnes tak zítra. Prohlášení Vize Za prvé, připomente členům vaší organizace, že často trvá několik prohlášení, aby ste byli schopní plně zachytit sny, které jsou zapojeny do úsilí pro zlepšení komunity. Nemusíte - nebo dokonce nechcete - mít jen jednou "dokonalou" frázi. Povzbudte lidi, aby navrhli víc svých nápadů, a zapište si - možná na plakát v přední části místnosti, takže lidé mohou být dále inspirovani myšlenkami druhých. Jak to uděláte : Co jste se naučili od z rozhovorů s členy vaši komunity? Na který cíl jste se rozhodli zaměřit jako organizace? Co jste se naučili o prohlášení vlastních vizí na začátku? Jestli jste měli těžké časy začínát, měli byste se podívat na některé z prohlášení vidění v příkladech v této rubrice. Můžete se ptát sami sebe, jak dobře splňují výše uvedené návrhy.

14 Poté, co jste navrhli spoustu nápadů, může vaše skupina diskutovat kriticky o různych nápadech. Častokrát, několik prohlášení bude stačit na to, aby, někdo reagoval myšlenkou "To je ono!" Můžete se taky zeptat sami si na následující otázky týkající se prohlášení: Spojí to více lidí k společné práci? Dáva nadeji na lepší buducnoust? Bude inspirovat členy komunity k realizovaní svých snů přes pozitivní a efektívni akce? Slouží jako základ pro rozvoj na další aspekty procesu plánování akce? Finální upozornení: Snažte se o přejednaní určitého počtu vizi vaši organizace. Ať už nakonec skončíte s dvěma prohlášení nebo s deseti, to, co je nejdůležitější je to, že prohlášení společně poskytují komplexní pohled na vizi vaší organizace..... V neposlední řadě je důležité si uvědomit, že vývoj prohlášení je obrovský krok pro vaši organizaci (a ten, který by se měl oslavit!). Znamená to taky více práce, ktreou je třeba udělat. Dále se musíte rozhodnout, jak používat příkazy. Jinak celá vaše tvrdá práce nebude mít požadovanou spatnou vazbu. Shrnutí Kritické myšlení je zásadní dovednost v oblasti zdraví, lidské služby a komunitní práce. Je to proces dotazování, zkoumání a analýzování situace, problémy, lidé (v najímání rozhodnutí, například) a informací všeho druhu - výsledky průzkumu, teorií, osobní komentáře, mediální příběhy, historie, vědecký výzkum, politické prohlášení, atd.-- ze všech možných úhlů. To vám dá názor, že je stejně skoro nejobjektivnější, je více pravděpodobné, že budete mít možnost interpretovat přesné informace a řešit problémy efektivně.

15 Výuka kritické myšlení, ať už formálně či neformálně, vyžaduje podporující a povzbuzující přítomnost a ochotu k modelu, a taky být předmětem kritické analýzy. Znamená to naučit se rozpoznat kritický postoj - jak rozpoznat a analyzovat své vlastní a další předpoklady, zvažovat informace, a zkoumat souvislosti s jakoukoli informací, situaci, nebo problémem. Konečně je zapotřebí pomáhat lidem uplatňovat kritický postoj k problému a naučit se přijít s řešením, které je účinné, protože je zaměřen na aktuální otázky. Jakmile se studenti mohou projevit timhle spůsobem, jsou na dobré cestě k úspěšnému řešení problémů svých komunit. Zdroje i. ii. Running lean by Ash Maurya iii. Interné zdroje ALVIT inovace a vzdelávaní Ltd.

16 Rámec Role vize a zmysl pro komunitu Účastníci chápou obsah vize a pevnost komunity. Jak ji vytvořit, co je imporant na vizi, atd Co je kritické myšlení a jak jej využit v rámci komunity? Účastníci navrhujou to, co je podle jejich názoru kritického myšlení, který se má (a měl by), používat a jak to využít ji v rámci Společenství.

17 Cavnas V tomto bloku by měli účastníci vytvořit svůj vlastní model, Canvas model. Prezentace a skupinová spatní vazba Účastníci prezentují vlastní Canvas model a další účastníci prezentují jejich konstruktivní zpětné vazby, jak to udělat lépe. Jak využit Canvas model pro spoločenství? V této závěrečné části by účastníci měli poznat, jak používat své nové znalosti a proč je vize organizace důležitá, jak vytvořit dobrou organizaci nebo projekt.

18 Pracovní list Kritické myšlení Kritické myšlení je přemýšlení o svém myšlení, když si myslíte, aby se vaše myšlení zlepšilo." Richard W. Paul Spochybni hřích. Křesťanství zapříčinilo, aby vše uzavřelo kruh a prohlásilo dokonce pochybnosti, že je hřích. Jedním z nich má být uvržen do víry bez důvodu, zázrakem, a od té doby se plavat v ní jako v nejjasnější a nejmenší nejednoznačné prvků: dokonce i pohled k zemi, a dokonce i myšlenka, že člověk možná existuje něco jiného, jako stejně jako plavání, i sebemenší impuls naší obojživelného přírody - je hřích! A všimněte si, že to vše znamená, že základem víry a všech úvah o jeho původu je rovněž vyloučeno, protože hříšné. To, co se chtěl jsou slepota a omamných látek a věčnou píseň po vlnách, v němž je důvod, proč se utopil. Friedrich Nietzsche Neboj se použit svůj vlastní důvod. Immanuel Kant 1.) Společenství a kritické myšlení Role vize? Zmysel pro komunitu? Co je kritické myšlení? Jak využít kritické myšlení v souvislosti se společenstvím?

19 2.) Lean canvas model

20 Spatní vazba na Canvas Model 3.) Nástroje Kritického myšlení pro komunitní projekty a rozvoj Vlastní poznámky

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

The Handbag Fairy Belfast, Severní Irsko www.handbagfairy.com

The Handbag Fairy Belfast, Severní Irsko www.handbagfairy.com Vznik podnikatelského záměru Louise Harvey vystudovala práva na vysoké škole a dva roky pracovala jako praktikantka v jedné advokátní firmě v Belfastu. Práce ji však neuspokojovala. Toužila založit si

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 O ČEM BUDU HOVOŘIT O PROMĚNĚ SPOLEČNOSTI A BUDOUCNOSTI O ČEM MÁ BÝT ŠKOLA A VÝSLEDCÍCH KAMPANĚ O TRENDECH A BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ KDE JSME A KAM MÍŘÍME?

Více

Fáze a techniky marketingového výzkumu

Fáze a techniky marketingového výzkumu VY_32_INOVACE_MAR_91 Fáze a techniky marketingového výzkumu Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt Projektově orientované studium není nic nového Po celou historii je stále a znova voláno po praktické výuce Fantazie je důležitější než

Více

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází:

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází: BUDOUCÍ SCÉNÁŘE Cíl Rozvíjením scénářů pro budoucnost školy jsou účastníci vyzváni k tomu, aby identifikovali způsob, jakým trendy ve společnosti a ve školách ovlivňují školy a kvality, které učitelé potřebují.

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Lean Startup. Lekce 5: Vztahy se zákazníky

Lean Startup. Lekce 5: Vztahy se zákazníky Lean Startup Lekce 5: Vztahy se zákazníky Vztahy se zákazníky Jak získáte zákazníka, jak si ho udržíte a jak mu navýšíte prodeje? Klíčoví partneři Klíčové aktivity Hodnotové nabídky Vztahy se zákazníky

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 32 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí

Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí Jak nabídnout své téma médiím V této dílně se dozvíte, jak efektivně P komunikovat s novináři, a naučíte se dívat na vlastní

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Lean Startup. Lekce 1: Podnikatelský model a proces vývoje zákazníka

Lean Startup. Lekce 1: Podnikatelský model a proces vývoje zákazníka Lean Startup Lekce 1: Podnikatelský model a proces vývoje zákazníka Co je firma? Firma je podnikatelská organizace, která prodává výrobek nebo službu za peníze a za účelem zisku Co je to startup? Startup

Více

Facilitovaná interní evaluace od teorie k praxi Mgr. Jiří Svobodník, ÚRR Moravskoslezsko Ing. Vladimír Sodomka, ČES

Facilitovaná interní evaluace od teorie k praxi Mgr. Jiří Svobodník, ÚRR Moravskoslezsko Ing. Vladimír Sodomka, ČES Evaluace na rozcestí trendy a praxe Facilitovaná interní evaluace od teorie k praxi Mgr. Jiří Svobodník, ÚRR Moravskoslezsko Ing. Vladimír Sodomka, ČES Obsah Zkušenosti z facilitované evaluace z pohledu

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE Dostávají se Vám do ruky pracovní listy k soutěži o nejlepší ekologický audit, která je součástí projektu HRAJ O ZEMI. Projekt

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Setkání kompetenčních center a zástupců VŠ v Praze

Setkání kompetenčních center a zástupců VŠ v Praze Setkání kompetenčních center a zástupců VŠ v Praze Co si zástupci od této schůzky slibují: Honza Louda (IBM) vytvoření kompetenčních center (dále jen kc) zpětná vazba networking Josef Horálek (UHK) založit

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Jak bych to v Mozille (ne)dělal lépe. Pavel Cvrček (Mozilla.cz)

Jak bych to v Mozille (ne)dělal lépe. Pavel Cvrček (Mozilla.cz) Jak bych to v Mozille (ne)dělal lépe Pavel Cvrček (Mozilla.cz) OpenAlt, Brno, 1. listopad 2014 Tady někde to začalo... Jak jsem o projekt zavadil Byl to vlastně trochu omyl. Rok 2002 a já chtěl jen nahlásit

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U

Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U Metodologie Kvantitativní výzkum CAPI Délka dotazníku: 30 minut Velikost vzorku: n = 1002 Kvalitativní výzkum 6 individuálních rozhovorů Délka trvání: 30

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Zahraniční praxe AIESEC. Informace

Zahraniční praxe AIESEC. Informace Zahraniční praxe AIESEC Informace Co je součástí prezentace 1. Představení AIESEC 2. Typy a možnosti praxí 3. Výběrové řízení 4. Zapojení v AIESEC Olomouc 5. Podmínky, servis, cena 6. Otázky AIESEC je

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 1. lekce Doporučení => nejlepší zdroj nových zakázek Malé a střední firmy dennodenně hledají ať už nové nebo staré, osvědčené marketingové taktiky

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Co by mělo HR přinést do byznysu Vnímání přidané hodnoty HR manažerů očima jejich hlavních zákazníků. O průzkumu... 20 otázek 30 generálních ředitelů a ředitelek > 100 milionů obratu ročně > 100 zaměstnanců

Více

Role B2B tisku v marketingové komunikaci

Role B2B tisku v marketingové komunikaci Role B2B tisku v marketingové komunikaci V Ý Z K U M P R O S E K C I Č A S O P I S Ů U N I E V Y D AVAT E L Ů Cíle výzkumu Cílem výzkumu bylo vyplnit informační mezeru týkající se role tisku v oblasti

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 1 Mladá generace míří za jistotou, podnikání netáhne 1. Nemám peníze do začátku

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Petr Zuna ČVUT v Praze, Fakulta strojní Inženýrská akademie ČR V současnosti je v ČR 26 veřejných vysokých škol (z toho lze 7 pokládat za ryze technické), 37 soukromých a 2 vojenské vysoké školy. Očekávaný

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Marketingové aplikace Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Struktura předmětu 4. okruh: Marketingový výzkum - vymezení podstaty a účelu marketingového výzkumu - požadavky na informace výzkumu - proces

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com Vznik podnikatelského záměru je mladá, novátorská internetová firma působící v portugalském Lisabonu. Založili ji v roce 2008 tři přátelé Vasco, Duarte a Luís. Za dva roky své existence zaznamenala celou

Více

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Institut Interní Komunikace www.institutik.cz Nezávislá, nezisková organizace Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Odborná setkávání školení, konference, workshopy, tréningy a semináře networking,

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem.

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem. INTRO Založit si facebookový profil nic nestojí, proto to dříve či později udělá každá druhá firma, neziskovka nebo živnostník. Hned po webových stránkách je dnes v Česku Facebook nejběžnější online platformou.

Více

Strategické plánování a budování značky. 12. duben 2011

Strategické plánování a budování značky. 12. duben 2011 Strategické plánování a budování značky 12. duben 2011 Nejlepší cesta k předpovědění budoucnosti je tvořit jí. Peter F. Drucker, 1909-2005 Co je strategické plánování? Proces umožňující efektivní řízení

Více

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com Vznik podnikatelského záměru Manažerka firmy, Adriana Támez, je psycholožka s bohatou praxí ve vzdělávání a výzkumu, a to zejména v oblasti rozvoje dovedností u dětí, protože předtím působila jako vysokoškolská

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK:

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK: VS Marketing () Mgr. Marek Novinský Koordinátor VS POSLÁNÍ Inspirovat nadané studenty ke kariéře v marketingu Vyzbrojit je koncepty a nástroji marketingu od strategie po praktickou realizaci Rozvinout

Více

Úloha marketingu v řízení podniku Praktická tvorba marketingového plánu Marketingový a obchodní plán patří k hlavním dokumentům společnosti, potřebných pro její řízení (dále finanční plán, plán výroby,

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 DOKUMENTAČNÍ PROCES. Aktualizace Zpracování

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 DOKUMENTAČNÍ PROCES. Aktualizace Zpracování DOKUMENTAČNÍ PROCES Šetření Vyhledávání Aktualizace Zpracování Průběžná kontrola Předávání Šetření informačních potřeb: viz předchozí modul Vyhledávání informací: Je třeba využívat více zdrojů: Internet

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Bezpečnost informačních systémů Využívání informačních technologií, zejména sofistikovaných ERP systémů jako je SAP, znamená

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

Vyjasnění zadání: dotazník

Vyjasnění zadání: dotazník / GENDER TOOLBOX Vyjasnění zadání: Cílová skupina (-y): Účastníci/účastnice vzdělávacích skupin Cíl: Procvičovat realizaci gendrového poradenství: vyjasnění zadání Metoda: Skupinová práce / práce v týmech

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Role experimentu ve vědecké metodě

Role experimentu ve vědecké metodě Role experimentu ve vědecké metodě Erika Mechlová Ostravská univerzita v Ostravě Obsah Úvod 1. Pozorování 2. Uvedení a formulace problému. Sbírání informací 3. Stanovení hypotéz řešení problému 4. Provedení

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Vrabci v hrsti a holubi na střeše

Vrabci v hrsti a holubi na střeše Vrabci v hrsti a holubi na střeše Tomáš Bleša @bizwiz @bizwiz Tomáš Bleša Podnikání od 1993 (na VŠ) Mac aplikace www.bizwiz.cz Web aplikace Systém InTouch CRM (www.intouch-crm.cz) Zpravodajský agregátor

Více