TECHNICKO-PROVOZNÍ DOKUMENTACE

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKO-PROVOZNÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 TECHNICKO-PROVOZNÍ DOKUMENTACE Klapky pro odvod kouře, ventilační klapky, klapky s obojí funkcí, světlíky a výlezy MCR PROLIGHT typu C, E, NG MCR PROLIGHT typ C MCR PROLIGHT typ E MCR PROLIGHT typ NG KLAPKA PRO ODVOD KOUŘE VENTILAČNÍ KLAPKA SVĚTLÍK VÝLEZ Ostrava ver

2 OBSAH 1. ÚVOD ÚČEL ZAŘÍZENÍ KONSTRUKCE A PRINCIP ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ DOPRAVA A DODÁVKA MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ ZPŮSOBY USAZOVÁNÍ A OPRACOVÁNÍ KLAPEK AERODYNAMICKÉ KRYTY A OVLÁDACÍ TRYSKY REGULACE KŘÍDLA KLAPKY OVLÁDÁNÍ Pneumatické ovládání Elektrické ovládání Funkce větrání VÝPLŇ KŘÍDLA ÚDRŽBA KLAPEK, VÝLEZŮ A SVĚTLÍKŮ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SERVIS Strana 2 z 19

3 1. ÚVOD Tato technicko-provozní dokumentace (TPD) seznamuje uživatele s určením, konstrukcí, pracovními podmínkami, montáží a obsluhou klapek pro odvod kouře a ventilačních klapek, výlezů a světlíků MCR-Prolight. TPD obsahuje také dodatečné informace k podmínkám používání, údržby a záruční podmínky výrobku. Tato technicko-provozní dokumentace se týká klapek, světlíků a výlezů MCR-Prolight typu C, E a NG. Klapky MCR-Prolight DVP jsou popsány v jiné TPD. Dodržování pokynů uvedených v TPD zaručí správnou činnost systému v rozsahu podmínek technických požadavků na výrobek v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 2. ÚČEL ZAŘÍZENÍ Klapky pro odvod tepla a kouře MCR-Prolight jsou automatickým zařízením pro odvod kouře. Základní funkcí klapek pro odvod kouře MCR-Prolight je odvod kouře, požárních plynů a tepelné energie ze zavřených místností (výrobní haly, sklady, budovy veřejné vybavenosti, atd.) směrem ven, a přispívají k ochraně života a majetku tím, že: udržují minimální množství kouře na únikových cestách, vytvořením spodní vrstvy s minimálním množstvím kouře usnadňují boj s ohněm a velení požárnímu zásahu, zajišťují ochranu konstrukce budovy a jejího vybavení, omezují požární škody způsobené kouřem, horkými požárními plyny a produkty termického rozkladu. Klapky pro odvod kouře mohou také plnit funkci ventilačních klapek, klapek s obojí funkcí, výlezů nebo střešních světlíků. Použitím klapek pro odvod tepla a kouře získává investor mezi jinými: snížení třídy požární odolnosti objektu, zvětšení přípustných požárních úseků, prodloužení únikových cest. Klapky pro odvod kouře MCR-Prolight patří do systému ovládání kouře, jehož součástí jsou ostatní výrobky HASIL a.s., např.: klapky pro odvod kouře v pásových světlících a světlících MCR-Prolight, kouřové rolety MCR-Prosmoke, ovládací centrály MCR9705 a MCR0204 a další. V ČR jsou klapky pro odvod tepla a kouře MCR PROLIGHT typu C, E, NG a DVP uváděny na trh na základě ES Certifikátu shody výrobku č CPD , který zaručuje splnění požadavků na výrobky stanovených zákonem. 3. KONSTRUKCE A PRINCIP ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ V závislosti na individuálních požadavcích zákazníka, nabízí společnost HASIL a.s. klapky pro odvod tepla a kouře, světlíky a střešní výlezy s vodorovnými i šikmými podstavci různé výšky, a v široké škále světlostí. Všechny ocelové částí klapek jsou žárově nebo galvanicky pozinkovány. Standardně je podstavec dodáván s tepelnou izolací tl. 20 mm. Nabízí se možnost individuálního výběru tloušťky a typu tepelné izolace. Druhy materiálů používaných jako výplň otvíravého křídla a světlíků: dutinkový polykarbonát tloušťky 10 až 25 mm s různým stupněm průhlednosti a různým součinitelem prostupu tepla, akrylátové jednoduché, dvojité nebo trojité kopule, plné polykarbonátové desky, sendvičové desky (např. hliník teplená izolace - hliník) - tzv. slepá výplň. Strana 3 z 17

4 Klapky MCR-Prolight typu C, E, NG jsou nabízeny s následujícími ovládacími systémy: elektrické ovládání, pneumatické ovládání, pneumaticko-elektrické ovládání, mechanické ovládání. Aktivace klapek pro odvod kouře a klapek s obojí funkcí může být realizována buď ručně z úrovně uživatele nebo také automaticky, pomocí tepelné pojistky, centrály pro odvod kouře typu MCR nebo centrály signalizace požáru. Klapky pro odvod kouře, klapky s obojí funkcí, ventilační klapky a výlezy MCR-Prolight se skládají z pevné části podstavce a z části pohyblivé křídel, světlíky pouze z pevné části podstavce s výplní. Obr. 1. Klapka MCR Prolight a/ typ C, E 1. výplň 2. přítlačný rám 3. nosný rám 4. traverza křídla 5. úchyt pohonů 6. pohon odvodu kouře 7. pohon ventilace (volitelné) 8. háková konzola 9. podstavec 10. tepelná izolace podstavce 11. těsnění křídla 12. příruba podstavce 13. závěs 14. vnější opláštění pozinkovaný ocelový plech b/ typ NG 1. výplň 2. přítlačný rám 3. nosný rám 4. traverza křídla 5. úchyt pohonů 6. pohon odvodu kouře 7. pohon větrání (volitelné) 8. háková konzola 9. podstavec 10. tepelná izolace podstavce 11. těsnění křídla 12. příruba podstavce 13. závěs 14. vnější opláštění pozinkovaný ocelový plech Strana 4 z 17

5 4. DOPRAVA A DODÁVKA Zařízení systému MCR-Prolight typu C, E, NG se dodávají částečně smontované, ale v některých případech (přídavné vnější opláštění, nízké podstavce, atd) mohou být dodány jako montážní celky a podsestavy. Zvlášť se vždy dodávají: aerodynamické kryty, ovládací trysky, kopule. Je to dáno nutností ochrany jednotlivých prvků klapek před poškozením při dopravě a zajištění bezpečnosti silničního provozu. Vykládka se musí provádět při dozoru osoby oprávněné výrobcem a při použití dostupných manipulačních prostředků nebo ručně. Obr. 2. Doprava při použití jeřábu (a) a pomocí vysokozdvižného vozíku (b) a/ b/ 5. MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ Klapky, střešní výlezy a světlíky je nutno osazovat na konstrukční prvky střechy jako jsou: vaznice, výměny, konstrukční plechy střechy, železobetonové sokly. Klapky pro odvod kouře je možno montovat na střechy ocelové, betonové a dřevěné. Podstavec klapky je ve své spodní části vybaven výstupkem (policí), který slouží k opření a připevnění klapky ke vzpěrné konstrukci. V závislosti na materiálu, ze kterého je vzpěrná konstrukce vyrobená (ocel, beton, dřevo), je nutno zvolit příslušné spojovníky (průměr min. 6 mm). Spojovníky montovat s roztečí max cm. Obr.3 Způsoby usazení klapek na střeše. výplň křídla výplň křídla výplň křídla přítlačný hliníkový rám přítlačný hliníkový rám přítlačný hliníkový rám rám křídla rám křídla rám křídla podstavec klapky podstavec klapky podstavec klapky vrut rozpěrný kolík vrut do dřeva vzpěrná konstrukce vzpěrná konstrukce. vzpěrná dřevěná ocelový profil železobetonový sokl konstrukce Strana 5 z 17

6 Podstavce klapek jsou připraveny pro provedení pokrývačských prací lepenkou, PVC membránou nebo plechem. Podstavec klapky je ve své horní části po celém obvodu vybaven pruhem pozinkovaného ocelového plechu, který slouží k mechanickému připevnění prvků opláštění nebo střešní krytiny pomocí vrutů. V případě umístění membránové krytiny je pro jednodušší montáž možno použít plech potažený PVC (volitelná výbava). POZOR: pokud se používá svařování lepenky k výše uvedenému plechu, je třeba BEZPODMÍNEČNĚ použít ochranný kryt proti působení ohně/horkého vzduchu na výplň křídla a distanční podložky. 6. ZPŮSOBY USAZOVÁNÍ A OPRACOVÁNÍ KLAPEK Obr. 4. Ocelový podstavec na železobetonové desce opláštění membránou Obr. 5. Ocelový podstavec na železobetonové desce opláštění lepenkou 2. plech pro montáž membrány 4. opláštění membránou 6. železobetonová deska Obr. 6. Ocelový podstavec na ocelové konstrukci opláštění membránou 2. plech pro montáž lepenky 4. opláštění lepenkou 6. železobetonová deska Obr. 7. Ocelový podstavec na ocelové konstrukci opláštění lepenkou 2. plech pro montáž membrány 4. opláštění membránou 6. trapézový plech 7. přídavné opláštění 8. nosná ocelová konstrukce 2. plech pro montáž lepenky 4. opláštění lepenkou 6. trapézový plech 7. přídavné opláštění 8. nosná ocelová konstrukce Strana 6 z 17

7 Obr. 8. Ocelový podstavec na ocelové konstrukci opláštění membránou Obr. 9. Ocelový podstavec na ocelové konstrukci opláštění lepenkou 2. plech pro montáž membrány 4. opláštění membránou 6. trapézový plech 7. nosná ocelová konstrukce Obr. 10. Ocelový podstavec na ocelové konstrukci opláštění membránou 2. plech pro montáž lepenky 4. opláštění lepenkou 6. trapézový plech 7. nosná ocelová konstrukce Obr. 11. Ocelový podstavec na ocelové konstrukci opláštění lepenkou 2. plech pro montáž membrány 4. opláštění membránou 6. trapézový plech 7. nosná ocelová konstrukce 2. plech pro montáž lepenky 4. opláštění lepenkou 6. trapézový plech 7. nosná ocelová konstrukce Strana 7 z 19

8 Obr. 12. Ocelový šikmý podstavec na ocelové konstrukci Obr. 13. Polyesterový šikmý podstavec na ocelové konstrukci 2. tepelná izolace podstavce 3. opláštění lepenkou nebo membránou 4. tepelná izolace střechy 5. trapézový plech 6. nosná ocelová konstrukce 1. polyesterový podstavec klapky nebo světlíku 2. plech pro montáž lepenky nebo membrány 4. opláštění lepenkou nebo membránou 6. trapézový plech 7. nosná ocelová konstrukce Obr. 14. Ocelový podstavec na ocelovém, dřevěném nebo železobetonovém soklu 1. ocelový podstavec klapky nebo světlíku 2. tepelná izolace podstavce 3. tepelná izolace podložky 4. okap 5. opláštění lepenkou nebo membránou 6. tepelná izolace střechy 7. železobetonová deska Strana 8 z 17

9 7. AERODYNAMICKÉ KRYTY A OVLÁDACÍ TRYSKY 1. Aerodynamické kryty slouží ke zvětšení aerodynamicky volné plochy klapek pro odvod kouře. Aerodynamické kryty jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu, volitelně z hliníkového plechu nebo z polyesteru, mohou mít povrchový nátěr v libovolné barvě dle vzorníku RAL. Montáž je realizována skrz připravené otvory v podstavci klapky pomocí šroubů a matic. Obr. 15. Montáž aerodynamických krytů k podstavci klapky Aerodynamické kryty s konzolami 2. Montážní šrouby (s válcovými hlavami) 3. Podstavec klapky 2. Ovládací tryska slouží ke zvětšení aerodynamicky volné plochy pro odvod kouře a montuje se pod klapkou. Je vyrobená z ocelového pozinkovaného plechu, volitelně z hliníkového plechu nebo z polyesteru vyztuženého skelným vláknem, může mít povrchový nátěr v libovolné barvě dle vzorníku RAL. Ovládací tryska se připevňuje pomocí ocelových spojovníků zvolených s ohledem na materiál podloží (průměr min. 5 mm), s roztečí max cm skrz přírubu trysky (obr. 17 a 18). Obr. 16. Ovládací tryska a, b jmenovité rozměry klapky Strana 9 z 17

10 Obr. 17. Zavěšení ovládací trysky pod klapkou na ocelové konstrukci Obr. 18. Zavěšení ovládací trysky pod klapkou na betonovém soklu 1. ocelový podstavec klapky nebo světlíku 2. plech pro montáž lepenky nebo membrány 4. opláštění lepenkou nebo membránou 6. trapézový plech 7. přídavné opláštění 8. nosná ocelová konstrukce 9. ovládací tryska 8. REGULACE KŘÍDLA KLAPKY (HÁKOVA KONZOLA, ŠROUB S OKEM A T ŠROUB) 1. ocelový podstavec klapky nebo světlíku 2. plech pro montáž lepenky nebo membrány 4. opláštění lepenkou nebo membránou 6. nosná ocelová konstrukce 7. ovládací tryska Křídlo klapky je spojeno s pohonem pomocí hákové konzoly. Konzola je zajištěná na T šroubu nebo svorníku. Pneumatické a elektrické vřetenové pohony jsou spojeny s hákovou konzolou pomocí šroubu s okem, který je zašroubován do pístu/vřetene pohonu. Vůli křídla lze eliminovat dotažením šroubu s okem nebo regulací T šroubu. Šroub s okem nebo T šroub je nutno proti uvolňování zajistit kontra maticí. V případě použití přídavného elektrického pohonu 230 V~ pro ventilaci, se ve spojení s pneumatickým pohonem používá T šroub zašroubovaný do ozubené lišty nebo vřetene elektrického pohonu 230 V~. Obr. 19. T šroub Obr. 20. Háková konzola Obr. 21. Šroub s okem Strana 10 z 17

11 Obr. 22. Spojení pohonů s hákovou konzolou 9. OVLÁDÁNÍ Klapky pro odvod kouře, klapky s obojí funkcí a ventilační klapky MCR-Prolight typu C, E, NG potřebují pro svou činnost zařízení sloužící k jejich otevírání a zavírání. Tato zařízení, v podstatě jejich celky, jsou řídícím systémem odvodu kouře nebo odvodu kouře a větrání. Řídicí systém odvodu tepla a kouře je v závislosti na použitém zařízení vyroben jako: pneumatický systém, elektrický systém, mechanický systém, elektro pneumatický systém (pneumatická část slouží pro odvod kouře a část elektrická ovládá ventilaci). Klapky MCR PROLIGHT typu C, E, NG jsou v závislosti na způsobu řízení vybaveny pneumatickým pohonem s tepelnou spouští, elektrickým pohonem nebo vzduchovými pružinami (pro ovládání odvodu kouře) a pneumatickými a elektrickými pohony pro řízení přirozené ventilace. Střešní výlezy jsou vybaveny plynovou pružinou, která pomáhá při otevírání Pneumatické ovládání V závislosti na konfiguraci systému může nastat nutnost připojení ke klapce přídavných pneumatických rozvodů (např. měděná/ocelová trubka k poplachové skříňce s náplněmi). Závitová spojení šroubení s ventily, pohony atd. se utěsňují nanesením vhodného chemického prostředku jako je např. Loctite 243 nebo navinutím teflonové pásky na závit. Loctite 243 aplikovat po několika kapkách (2-3) na utěsňovaný závit. Po dotažení závitového spojení Loctite 243 ztuhne, utěsní spoj a zároveň ho chrání před korozí a zabraňuje samočinnému uvolnění (důležité v případě připojení pohonů). Povolení takto zajištěného šroubení je možné pouze ručním nářadím. Klapky s pneumatickým ovládáním jsou vybaveny lanky omezujícími pohyb křídla klapky. Lanka před zprovozněním klapky odjistěte (musí volně viset). Strana 11 z 17

12 Obr. 23. Způsob zapojení pružných vodičů pneumatických rozvodů Matice Vodič Přítlačný kroužek Pouzdro (pro vodiče z umělé hmoty) Tělo Obr. 24. Spojení šroubení s měděnou/ocelovou trubkou Měděná trubka Přítlačný kroužek Matice Tělo POZOR: Z bezpečnostních důvodu je při dopravě tepelná spoušť v klapce nenabitá. Po namontování klapky do pásového světlíku je třeba odstranit případné vůle křídla klapky a tepelnou spoušť nabít. Nabíjení tepelné spouště: - zkontrolujte, zda je zašroubován šroub napínající pružinu jehly (1), pokud ne, dotáhněte jej ručně na doraz, - dotáhněte ampuli s alkoholem (2), ampuli montujte do zdířky regulátoru průtoku plynu koncem vybaveným hrotem, přítlačný šroub ampule dotáhněte ručně - zasuňte šoupátko ventilu (4), - šroubem (1) natáhněte na doraz pružinu jehly ručně, - zkontrolujte, zda je jehla náplně schovaná a zda se těsnění nachází ve zdířce náplně, - ručně zašroubujte náplň CO 2 (3). Obr.26. Tepelná spoušť. Strana 12 z 17

13 5 Obr.25. Pneumatický pohon směr uvolňování západky. Pneumatické pohony jsou vybaveny vnitřní západkou, která znemožňuje zavření úplně otevřeného křídla klapky. Způsob zavírání křídel klapky po poplachovém otevření pro systémy bez funkce dálkového zavírání: 1. Vypusťte CO 2 ze systému opatrným vyšroubováním náplně z tepelné spouště nebo poplachové skříňky (pozor: v systému je vysoký tlak šroubujte pomalu, pozor: náplň může způsobit omrzliny). 2. Zámky pohonů (5) uvolněte jejich zvednutím ve směru shodném se směrem pracovního pohybu pohonu (ve směru šipky na obr. 25). 3. Zavřete křídlo klapky. 4. Zkontrolujte stav zavření klapky. 5. Umístěte novou náplň CO 2 do tepelné spouště nebo poplachové skříňky. 6. Případně vyměňte tepelnou pojistku (ampuli s alkoholem (2)) Elektrické ovládání Systém ovládání otevírání křídla s využitím elektrického pohonu 24V= pro odvod kouře je dodáván již částečně složený v klapce. Příprava pohonu spočívá ve spojení šroubu s okem s hrotem hákové konzoly a příslušné regulaci provedené tak, aby se konzola zaklapovala v závěsu a současně, aby byl elektrický pohon po zavření klapky vypínán koncovým vypínačem, a ne vypínačem proti přetížení. Způsob zapojení pohonu MCR-W (polarizace vodičů): hnědý vodič + zasouvání vřetene hnědý vodič modrý vodič modrý vodič + vysouvání vřetene Pro ovládání a napájení elektrických pohonů MCR-W klapek MCR PROLIGHT se používají centrály pro ovládání odvodu kouře a ventilace MCR9705, MCR0204 a rozšiřující moduly MCRR0424 a/nebo MCRR0448. Strana 13 z 17

14 9.3. Funkce větrání Funkci větrání lze využívat 2 základními způsoby: - použitím pneumatických pohonů s příslušným vybavením, - použitím přídavného elektrického pohonu napájeného napětím 230 V~ (viz. obrázek níže). Z přepravních důvodů není elektrický pohon namontován ve výrobě. Je ho třeba připevnit přes připravené otvory k horní traverze pomocí šroubů ST 12 1/8 (pro pohon Exxx-230) nebo svorníků se závitem (pohony JMB) dodávaných s pohonem. Pohon je vybaven šroubem ve tvaru písmene T, který se používá se šroubem s okem ke spojení s hákovou konzolou. V ovládacím systému větrání se doporučuje použít centrálu automatiky počasí např. MCRP054, která zavírá otevřené klapky v případě silného větru nebo deště, aby chránila majetek provozovatele a konstrukci klapek před poškozením. Obr.27. Pohon ovládání větrání Obr.28. T šroub Obr.29.Šroub ST 12 1/8 (typ Exxx-230) Obr. 30. Schéma zapojení elektrického pohonu ventilace 230 VAC a/ Pohon typu E xxx V má dva obvody: pracovní ovládání směru pohybu (vodič černý/hnědý modrý), signalizační (vodiče: 2 x bílý signalizace otevření pohonu beznapěťový kontakt). b/ Pohon typu JMBB LA má dva obvody: pracovní - ovládání směru pohybu (vodiče hnědý/černý1 modrý) signalizační (vodiče: černý2/černý3 signalizace otevření pohonu beznapěťový kontakt). Strana 14 z 17

15 10. VÝPLŇ KŘÍDLA Výplně ve tvaru kopulí jsou z přepravních důvodů dodávány samostatně. Kopule se montují do křídla na stavbě po provedení montáže klapky dle schématu: 1. sundejte přítlačný rámeček (odšroubujte šrouby M6/30, vytáhněte distanční podložky) 2. na nosném rámu zkontrolujte stav PES těsnění (odstraňte prach) 3. prvky vícevrstvých kopulí pokládejte postupně od nejnižší po nejvyšší těsnění přilepte k předem umístěné kopuli po obvodu (viz. následující obrázek) s dodržením mezery 1 cm v rohovnících 4. umístěte přítlačný rámeček 5. umístěte distanční podložky 6. zašroubujte šroub M6/30 a současně shora přitlačujte rámeček. Výplně z dutinkového polykarbonátu jsou dodávány továrně namontované v křídle. Případná výměna spočívá v provedení kroků 1,2,4,5,6 dle výše uvedených bodů. Obr. 31. Schéma namontované kopule Vnější kopule Přítlačný rámeček Šroub M6x30 Distanční podložka Těsnění Vnitřní kopule Těsnění PES Nosný rám Strana 15 z 17

16 11. ÚDRŽBA KLAPEK, VÝLEZŮ A SVĚTLÍKŮ V průběhu provozu je třeba provádět pravidelnou údržbu a servisní prohlídky nainstalovaných zařízení. Servisní a údržbářské práce provádí autorizovaný servis HASIL a.s.. Období mezi servisními prohlídkami činí 6 měsíců. Mezi prohlídkami se doporučuje provádět následující úkony: 1. Kontrola stavu elektrických rozvodů, zvýšenou pozornost věnujte mechanickým poškozením. 2. Kontrola stavu pneumatických rozvodů, zvýšenou pozornost věnujte mechanickým poškozením. 3. Kontrola hákových konzol (zda jsou úplně zavřené a nejsou zablokované). 4. Kontrola stavu těsnění. 5. Pravidelné čištění polykarbonátových desek: K čištění použijte houbu nebo měkkou tkaninu a vlažnou vodu s jemným čisticím prostředkem běžně používaným v domácnosti. K čištění desky nepoužívejte kartáče ani jiné ostré předměty. Nepoužívejte abrazivní, silně alkalické prostředky a rozpouštědla atd. V případech, kdy si nebude jistí, vyzkoušejte prostředek na vzorku nebo malé ploše. 12. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. HASIL a.s. poskytuje na výrobky záruku 12 měsíců, pokud není v Kupní smlouvě nebo ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak. 2. V případě závad vzniklých nesprávným použitím zařízení nebo z příčin, za které nenese zodpovědnost společnosti HASIL a.s., je povinen kupující uhradit náklady spojené s odstraněním závady. 3. HASIL a.s. si vyhrazuje právo na prodloužení doby opravy v případě složitých oprav nebo oprav vyžadujících nákup nestandardních komponentů nebo náhradních dílů. 4. V souladu s obecně platnými předpisy, se záruka nevztahuje na: Poškození nebo závady zařízení způsobené nesprávným použitím nebo nedostatečnou údržbou nebo nedodržením servisních prohlídek. Poškození zařízení z příčin, za které nenese zodpovědnost společnosti HASIL a.s., jde se zejména o nepředvídatelné události jako jsou přívalové deště, povodně, bouřlivý vítr, záplavy, zásah blesku, přepětí v elektrické síti, exploze, krupobití, pádu létajícího dopravního prostředku, ohně, laviny, sesuvu půdy, a ostatních poškození vzniklých z výše uvedených důvodů. Jako bouřlivý vítr se uvažuje vítr rychlosti 62 km/h a vyšší. Poškození vzniklé nedodržením povinnosti okamžitého nahlášení každé zjištěné závady Zhoršení kvality povrchu způsobené přirozeným procesem stárnutí (vyblednutí, oxidace) Poškození způsobená použitím abrazivních nebo agresivních čisticích prostředků. Strana 16 z 17

17 Části podléhající přirozenému opotřebení při provozu (např. těsnění), pokud v nich nevznikla výrobní závada. 5. Každá závada, na kterou se vztahuje záruka, musí být neprodleně oznámená společnosti HASIL a.s. 6. Kupující má povinnost správně používat a udržovat zakoupené zařízení, provádět pravidelné servisní prohlídky (minimálně 1x ročně) a každou prohlídku zaznamenávat. 7. Záruka zaniká okamžitě v případě: Kdy kupující nebo uživatel provede vlastní konstrukční změny bez předchozí dohody se společností HASIL a.s. Kdy nebyla provedena údržba nebo servisní prohlídka ve stanoveném termínu nebo byla provedená servisem bez autorizace společnosti HASIL a.s. nebo zařízení nebylo používáno správně. Jakýchkoliv zásahů neoprávněných osob mimo činností v rozsahu běžného použití zařízení. Ostatní záležitosti neuvedené v těchto záručních podmínkách se řídí příslušnými právními předpisy Obchodního zákoníku. 13. SERVIS 1. Zařízení musí být podrobena pravidelným servisním prohlídkám minimálně 1x za 12 měsíců v průběhu celé doby používání. 2. Servisní prohlídky musí provádět firma vlastníci příslušnou autorizaci společností Hasil a.s. 3. Ve věcech servisu kontaktujte prosím servisní oddělení HASIL a.s., tel Strana 17 z 17

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

Návod k obsluze ROLOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT

Návod k obsluze ROLOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT Návod k obsluze ROLOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT uživatelská příručka OV08CZ WWW.MINIROL.EU ÚVODNÍ INFORMACE UŽVATELI Povinností uživatele a obsluhy je řádně se seznámit před zahájením práce s návodem k používání.

Více

Návod na obsluhu a údržbu. navíjecího bubnu s hadicí. typ SA 10. Obj. č. D 312 540

Návod na obsluhu a údržbu. navíjecího bubnu s hadicí. typ SA 10. Obj. č. D 312 540 Návod na obsluhu a údržbu navíjecího bubnu s hadicí typ SA 10 Obj. č. D 312 540 Listopad 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete se zakoupeným navíjecím

Více

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Version 1.2 česky Kompresor BKP1500-24 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat během montáže střešního podbití z PVC lamel a profilů při

Více

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 Technické podmínky 1 RK 12 0645 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 POČET STRAN: 7 Revize č. 0 PLATÍ OD: 09/2011 Technické podmínky 2 RK 12 0645 Tyto technické podmínky

Více

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL VÝŠKA 2600 mm NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KOVOBEL, výrobní družstvo Telefon: +420 379 724 441 Cihlářská 503 Fax : +420 379 722 552 344 01

Více

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595 Návod na údržbu a obsluhu Sponkovačky Profifix 90/25 Obj. č. D 200 595 Listopad 2001 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze dříve,

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24 Dveřní závora Obj. č.: 109 58 24 Rozsah dodávky (viz obr. 1) Položka Popis 1 1 Dveřní závora PR 2600 2 1 Kryt tělesa zámku 3 2 Koncovka krytu 4 2 sady Plastové podložky 5 2 Uzavírací kryt 6 2 Krytka uzavíracího

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Návod k použití CZ Kuchyňská digestoř Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří OKC 6661 I. Digestoř byla zaprojektována a vyrobena především

Více

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání Naviják Multi VIP 1000 smí být uveden do provozu jen při přesném respektování přibaleného montážního návodu a návodu k používání. Obsah

Více

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Version 1.2 česky Elektrická kolébková pila BWS400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

Pásová bruska SB 180

Pásová bruska SB 180 Návod na obsluhu a údržbu Pásová bruska SB 180 Obj. č. N16000514 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

Kulové kohouty STARLINE

Kulové kohouty STARLINE Pokyny pro montáž a údržbu N.0 ULTRASTAR S RADIÁLNÍM ČEPEM 1.0 ÚČEL Tato příručka slouží jako pomůcka pro zákazníky a koncové uživatele, kteří skladují, montují a provádějí údržbu kulových ventilů Starline

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Návod k montáži bodových střešních světlíků DEKLIGHT ACG Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot

Více

PRŮMYSLOVÁ ROLOVACÍ VRATA A MŘÍŽE

PRŮMYSLOVÁ ROLOVACÍ VRATA A MŘÍŽE PRŮMYSLOVÁ ROLOVACÍ VRATA A MŘÍŽE VÝROBKY PRO PODNIKÁNÍ KRISPOL VRATA PRO NÁROČNÉ KRISPOL SPOLEHLIVÝ PARTNER V BIZNESIE Společnost KRISPOL je předním evropským výrobcem vrat, oken a dveří a lídrem v oblasti

Více

Přímočará pila BS900

Přímočará pila BS900 Návod na obsluhu a údržbu Přímočará pila BS900 Obj. č. N23000114 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ 3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX Strana 1 Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER Konstrukční řada KVN DN 10-50 s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX 1 Pouzdro 2 Horní část 3 Ruční kolečko 5

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Přípojná

Více

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční ventil typ 2357-1 Přepouštěcí ventil typ 2357-2 Redukční ventil typ 2357-6 Obrázek 1 tlakový regulátor typ 2357 Návod k montáži

Více

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE Pro betonové bazény 92 Skimmery 15 l pro betonové bazény 93 Skimmery 17,5 l pro betonové bazény 95 Příslušenství skimmerů pro betonové bazény 97 Skimmery z nerezové oceli pro betonové

Více

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily Elektrické regulační ventily 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724, 3222/5725, 3222/5725-7 Pneumatické regulační ventily Typ 3222/2780 Typ 3222/5857 Typ 3222/5757-3 Typ 3222/5757-7

Více

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi Výrobce: DD Technik s.r.o. Tel : 380 331 830 J.V.Kamarýta 72 Fax: 380 331 091 382 32 Velešín E mail : ddtechnik @ ddtechnik.cz

Více

Vysoce pružné spojky typu SET 100; 132; 200; 250; 315; 500; 750kW. s možností montáže brzdy

Vysoce pružné spojky typu SET 100; 132; 200; 250; 315; 500; 750kW. s možností montáže brzdy Kapitálová skupina Fasing Vysoce pružné spojky typu SET 100; 132; 200; 250; 315; 500; 750kW s možností montáže brzdy INFORMÁTOR NÁVOD K OBSLUZE A OPRAVÁM KATALOG SOUČÁSTÍ Vydání 2011 I M2 c KOPIE ORIGINÁLU

Více

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny: SPOJE ŠROUBOVÉ Šroubové spoje patří mezi nejstarší a nejpoužívanější rozebíratelné spoje se silovým stykem. Všechny spojovací součástky šroubových i ostatních rozebíratelných spojů jsou normalizované.

Více

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/

Více

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 1 Základní pojmy Obsluha elektrických zařízení Pracovní úkony spojené s provozem zařízení jako jsou spínání, ovládání, regulování,

Více

Návod na obsluhu a údržbu. Sponkovačky Profifix 80/16 L. Obj. č. D 200 061

Návod na obsluhu a údržbu. Sponkovačky Profifix 80/16 L. Obj. č. D 200 061 Návod na obsluhu a údržbu Sponkovačky Profifix 80/16 L Obj. č. D 200 061 Květen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze dříve,

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu Rázový utahovák WT 1890 Obj. č. N11100114 str.1 ze 11 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČÍ

Více

Celkový rozměr V 913 mm Š 1600 mm Hl 480 mm Rozměry dvířek V 540 mm Š 850 mm Rozměr skla V 370 mm Š 740 mm přinýtovaný na přední straně popelníku

Celkový rozměr V 913 mm Š 1600 mm Hl 480 mm Rozměry dvířek V 540 mm Š 850 mm Rozměr skla V 370 mm Š 740 mm přinýtovaný na přední straně popelníku Návod pro použití a instalaci Naše odpovědnost končí dodáním kamen. Jejich montáž musí být provedena v souladu s tímto návodem a odbornými zásadami příslušně kvalifikovanými odborníky, vykonávající svou

Více

RUBIMIX-9 BL RUBIMIX-9 BL DUPLEX

RUBIMIX-9 BL RUBIMIX-9 BL DUPLEX RUBIMIX-9 BL RUBIMIX-9 BL DUPLEX NÁVOD K OBSLUZE ČESKY OBSAH A. POKYNY K SESTAVENÍ Montáž Bezpečnost Zapojení Použití Doporučení k pracovišti B. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ELEKTRICKÝM RUČNÍM

Více

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. 1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků

Více

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Katalogové číslo: 157043 Obecné údaje Použití podle určení Dieselové čerpadlo se smí používat pouze k čerpání motorové nafty Nikdy nečerpejte výbušné kapaliny, jako

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KONTEJNER SKLOPNÝ DO BOKU Obsah: ) Důležité upozornění bezpečnostní opatření 2) Obsluha 3) Použití 4) Provedení 5) Hydraulický systém 6) Seřizování 7) Údržba 8) Mazání 9) Náplně

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D

Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním ohřívače si pečlivě přečtěte pokyny uvedené v návodu! Požadavky a doporučení uvedená v něm

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

První hanácká BOW. Obsah

První hanácká BOW. Obsah Obsah 1 Bezpečnost... 3 1.1 K Vaší vlastní bezpečnosti... 3 1.2 Bezpečnost během provozu... 3 1.3 Použití podle určení... 3 1.4 Kvalifikace personálu... 4 1.5 Ochrana životního prostředí... 4 1.6 Záruka...

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

www.palis.cz www.palis.eu PALISgym ČIKITA

www.palis.cz www.palis.eu PALISgym ČIKITA PALISgym ČIKITA NÁVOD K MONTÁŽI sestavy PALISgym typ Čikita Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALISgym typ Čikita obsahuje tyto komponenty: Věž se střechou 4 ks sloupek 90 x 90

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu JUDO JSY - LF ¾ - 2 4/2008 1 - vestavná příruba 2 - otočné pouzdro

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70. Radlice VARES. Návod k používání (cz) 2

Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70. Radlice VARES. Návod k používání (cz) 2 Radlice VARES VARES Mnichovice a. s. Ondřejovská 699 251 64 Mnichovice info@vares.cz www.vares.cz Tel : 323 640 413,323 640 607,323 640 613 Fax: 323 640466 Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70

Více

Balancéry Tecna typ 9354 9359

Balancéry Tecna typ 9354 9359 Balancéry Tecna typ 9354 9359 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha Váha lanka balancéru s obalem 9354 4 7 2000 5 5,8 9355 7 10 2000 5,5 6,3 9356 10 14 2000 5,5 6,3 9357 14 18 2000 6,5 7,3 9358

Více

Construction. SikaBond Dispenser-1800. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o.

Construction. SikaBond Dispenser-1800. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o. Metodická příručka SikaBond Dispenser-1800 Sika CZ, s.r.o. Vzduchový aplikační přístroj na plošné lepení dřevěných podlah pomocí lepidla SikaBond. Veškeré informace a pracovní postupy uváděné v této příručce

Více

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 12 KV / 25 kv

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 12 KV / 25 kv Návod pro montáž, obsluhu a údržbu EK6 Uzemňovač 12 KV / kv Vaše bezpečnost na prvním místě - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu a údržbu: Instalujte spínací

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K SESTAVENÍ A ÚDRŽBĚ IPPIS S.r.l. - Capitale Sociale i.v. 98.040,00 Sede e stabilimento: 35010 CADONEGHE - (PD) - ITALY S.S. Del Santo N. 103 - Telef. +39 049.701.233-049.701.067 Fax +39 049.88.72.207 - C.F. e P.IVA 01505440287

Více

ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR

ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR Strana 1 INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou zapnout konvektor nebo na něm vykonat údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7253 Posilovací stojan insportline Cable Column CC700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7253 Posilovací stojan insportline Cable Column CC700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7253 Posilovací stojan insportline Cable Column CC700 1 OBSAH SCHÉMA 1... 3 SCHÉMA 2... 4 SEZNAM DÍLŮ A SPOJOVACÍ MATERIÁL... 5 MONTÁŽ... 9 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 20 2

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX. Účel a použití čerpadla

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX. Účel a použití čerpadla PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX Účel a použití čerpadla Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX je určeno pro čerpání čisté a mírně znečistěné užitkové vody (max. velikost

Více

Kluzné uložení a prvky pro nastavení výšky

Kluzné uložení a prvky pro nastavení výšky Přehled produktů 6.0 Kluzné uložení pro optimální kompenzaci teplotní dilatace 6.1 Sada kluzná H3G 6.2 Příklady použití sady kluzné H3G a 2G 6.3 Příklady použití sady kluzné H3G a 2G 6.4 Zásady kluzného

Více

Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2

Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2 internet: http: //www.fastra.cz strana 1/13 Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2 Návod k obsluze výrobce: FASTRA, s r.o. Libenice 30 - Skalka 280 02 Kolín internet: http: //www.fastra.cz strana 2/13

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY statika - technická zpráva, technologie bourání DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK VODY OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP OKC 750 NTR/HP OKC 1000 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69,

Více

www.paulin.cz Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000

www.paulin.cz Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 1 POKYNY PRO ÚDRŽBU A UŽÍVÁNÍ 3 1.1 Úvodní ustanovení 3 1.2 Základní pravidla pro kontrolu a údržbu 3 1.3 Opatření pro údržbu

Více

Technická produkční informace č. 630 CS Hydraulicky ovládaná kombinace brzdy spojky montážní řada 0023

Technická produkční informace č. 630 CS Hydraulicky ovládaná kombinace brzdy spojky montážní řada 0023 Technická produkční informace č. 630 CS Hydraulicky ovládaná kombinace brzdy spojky montážní řada 0023 Obsah Strana Poukazy k této technické produkční informaci (TPI) 2 Systém číslování firmy Ortlinghaus

Více

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2 Mechanicky a manuálně ovládané rozváděče, doplňkové ventily Série Kapitola Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0 S.p.A. 50 LURANO (BG) Italia Via ascina Barbellina, 0 Tel. 05/9777 Fax

Více

Prostorový elektrický ohřívač SPH. Návod INSTALACE

Prostorový elektrický ohřívač SPH. Návod INSTALACE Prostorový elektrický ohřívač SPH Návod INSTALACE 1. NEŽ ZAČNETE Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení a význam: Symbol POZOR! NEPŘEHLÉDNĚTE!

Více

Schöck Tronsole typ Z

Schöck Tronsole typ Z Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný

Více

Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu

Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu Katalogové číslo: 508048 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory

Více

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012 D E T A I L Y 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 soklu u fasády se zadním odvětráváním 2 NAPOJENÍ OKEN 2.1 Montáž pomocí montážní pěny 2.2 Montáž pomocí komprimované pásky 2.3 Montáž pomocí multifunkční

Více

Polykarbonátový skleník. Gardentec Classic. Montážní návod

Polykarbonátový skleník. Gardentec Classic. Montážní návod Polykarbonátový skleník Gardentec Classic Montážní návod Vážení zákazníci, skleník, který jste si vybrali a zakoupili, byl vyroben s největší důkladností. Jeho zvlášť tuhý skelet sestává z omega profilů

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVAČKY

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVAČKY NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVAČKY a Záruční list CS 3115 CD 1 OPUS Děkujeme, vybrali jste si skartovací stroj OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte

Více

Montážní příručka. Joola Clima Výr.číslo: 12600

Montážní příručka. Joola Clima Výr.číslo: 12600 Montážní příručka Joola Clima Výr.číslo: 12600 22 mm hliníkové sendvičové desky - skládací, nastavovací Automatické skládací nohy EN 14468-1C Rekreační sporty - Vysoká kvalita Důležité informace: Prosím

Více

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615 Návod k používání Lesní naviják VIP 615 1. Technická data a rozsah použití 2. Sestava výkres číslo VIP 615-000-00 3. Návod k obsluze, provozu a údržbě 4. seznam náhradních dílů 5. Bezpečnostní pokyny Z

Více

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401 Návod na použití Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401 RYOBI SDR-401 Šroubovák s automatickým podavačem Návod k použití Popis 1. Spínač 2. Zámek spínače 3. Hloubkoměr 4. Šroub hloubkoměru

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

Návod k obsluze Sušák na ruce

Návod k obsluze Sušák na ruce Sušák na ruce 850.000 1 Informace k návodu použití Návod popisuje instalaci, obsluhu a údržbu přístroje a zároveň slouží k nahlédnutí při nejasnostech. Znalost návodu a dodržování jeho bezpečnostních podmínek

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY VŠEOBECNĚ PRACOVNÍ POSTUP 1. Projektová dokumentace zpracovává se na základě dokumentace skutečného provedení stavby - dodá investor, nebo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 240 únor 2015

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 240 únor 2015 240 únor 2015 Silikonový tmel pro pružné spáry v interiéru interiéru a exteriéru Rozsah použití Pro použití v interiéru a exteriéru. Pro stěny a podlahy. K utěsnění rohových, dilatačních a spojovacích

Více

Doc.ing.Vladimír Daňkovský Část 2

Doc.ing.Vladimír Daňkovský Část 2 Doc.ing.Vladimír Daňkovský Část 2 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Konstrukce podlah se dělí podle základních funkčních požadavků, které na ně klade provoz budovy, poloha v budově nebo hygienické a jiné předpisy na

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

ND-180-BL NÁVOD K OBSLUZE

ND-180-BL NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČESKY 1. POKYNY K SESTAVENÍ 2. SPUŠTĚNÍ STROJE Před začátkem práce s pilou si pozorně přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Před opuštěním výrobního závodu

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ

NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ MALKOL CZO,spol. s r.o,bušovice4,33824 Břasy 1 NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek firmy MALKOL CZO spol. s r.o. Pro vaší plnou spokojenost je provedena odborná

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-005

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 FRIATOOLS Česky Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 Hlavice s imbusem (1) Aretace (2) Držák nože (3) Loupací nůž(4) Obsah Tělo zařízení (7) Závitové vřeteno (6) Kleština (5) 1. Úvodní

Více

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1 Přístroj pro přípravu vařící vody K5 Návod pro obsluhu a montáž CZ hospodárně teplá voda. 1 Obsah CZ Popis přístroje.. strana 3 Technické údaje..4 Základní informace 4 Bezpečnostní instrukce.4 Příprava...5

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE - vjezd do objektu - vyhodnocení rizik - pohyb po objektu - používání osobních ochranných pracovních prostředků - pravidla nakládky, vykládky a manipulace se zbožím Tento

Více

Instrukce pro provoz, montáž a údržbu pohonů Pfeiffer AT typ SRP a DAP Série 31a

Instrukce pro provoz, montáž a údržbu pohonů Pfeiffer AT typ SRP a DAP Série 31a Instrukce pro provoz, montáž a údržbu pohonů Pfeiffer AT typ SRP a DAP Série 31a 1. Bezpečnostní funkce Bezpečnostní funkce zavřeno: Pružiny uzavírají (jen SRP), ve směru hodinových ručiček. Pohon AT je

Více