Nové knihy - N A U C N Á

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové knihy - N A U C N Á"

Transkript

1 0 Kochánek, Ladislav, Co člověk dokáže /Ladislav Kochánek - B. v. - Ostrava : PETIT, s. :Čb. fotogr. - MDT: 0. - ISBN: kuriozity, rekordy, zajímavosti, zvláštnosti, encyklopedie, regionální, literatura 070 Hallin, Daniel C., Systémy médií v postmoderním světě :tři modely médií a politiky /Daniel C. Hallin, Paolo Mancini - Vyd Praha : Portál, s. ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.). Noviny. Tisk. Žurnalistika, masmédia, politika, mediální politika, politické systémy Kniha, která představuje základní přehled národních mediálních systémů euro-amerického prostoru, je přelomovou studií z oblasti systémového pohledu na média. Autoři rozlišují tři základní typy mediálních systémů polarizovaně pluralitní, demokraticko-korporativní a liberální přičemž srovnávají fungování politických a mediálních systémů ve třech geograficky a zároveň politicky spřízněných oblastech (státy kolem Středozemního moře, střední a severní Evropa, anglosaské země). 1 Anzenbacher, Arno, Úvod do filosofie /Arno Anzenbacher ; [z německého originálu... přeložil Karel Šprunk] - Vyd. 2., přeprac., V Portále 1. - Praha : Portál, s. :il., portréty ;21 cm - MDT: 1. - ISBN: X (váz.) :. filozofie, Evropa, podstata filozofie, ontologie, gnozeologie, logika, teorie vědy, lidé, etika, Bůh Propedeutické dílo systematicky přibližuje základní témata evropské filozofie. Filozofická problematika je rozdělena do osmi tématických okruhů (podstata filozofie, ontologie, gnozeologie, substance a subjekt, logika a teorie vědy, člověk, etika, Bůh). Rakouský filozof a teolog systematicky interpretuje klíčové filozofické otázky. 133 Vrábková, Helena, Keltský horoskop, aneb, Když stromy vyprávějí /Helena Vrábková - Vyd Praha : Motto, s. - MDT: ISBN: (váz.) :. Okultismus. Magie, keltská astrologie, Keltové, horoskopy, astrologie, typologie osobnosti, keltský stromokruh Člověk a strom - věčné a mystické spojení, nekonečná harmonie, souznění a hloubka poznání. 133 Košanová, Marcela Kuchařka pro čarodějky, aneb, Jak vyčarovat domácí štěstí /Marcela Košanová - Vyd Praha : Motto, s. :il. ;19 cm - MDT: ISBN: (váz.). Okultismus. Magie, magie, čarodějnictví, čarování, kuchařské recepty, byliny Příručka pro všechny čarodějky, ve které se dozvědí kdy a jak čarovat, Nová kniha známé čarodějky Marcely Košanové potěší své čtenářky jedinečnými radami pro čarování v kuchyni. Jeho základem je znalost síly bylin a jejich kombinací. Víte, že bazalka, heřmánek, kopr, ibišek, levandule, ale i fazole nebo hrách přinášejí lásku? Recepty na bylinné koupele, čaje, aperitivy, ale také polévky, hlavní jídla a čarodějnické nápoje jsou zde jen pro inspiraci, protože každá čarodějka může obyčejné jídlo proměnit bylinami v jídlo kouzelné. 1

2 133 Caffin, Michele Co o nás prozrazují zuby :zuby jako zrcadlo našeho života a duše /Michele Caffin - Vyd Bratislava : Alexander Giertli - EUGENIKA, s. :il. ;19 cm - MDT: ISBN: (v knize neuvedeno : brož.). Okultismus. Magie, zuby, holistická medicína, akupunktura, energetický systém člověka, stomatologie Zuby jsou zrcadlem našeho tělesného i duševního zdraví. Ukládají se v nich vzpomínky na prožité události a traumata. Autorka - zubní lékařka tvrdí, že zubní kaz odráží vztahy mezi stavem našeho chrupu a naším citovým životem. Vysvětluje, co znamenají kazy a různé vady na jednotlivých zubech. 14 McRobbie, Angela, Aktuální témata kulturálních studií /Angela McRobbie ; - Vyd Praha : Portál, s. ;20 cm - MDT: ISBN: (brož.) :. Filozofické systémy a směry, sociologie, kulturální studia, kulturologie, komunikace (sdělování), teorie, učebnice, feminismus, postmoderna Učebnice kulturálních studií Angely McRobbie je zasvěceným úvodem do široké problematiky dnes už etablované komunikační vědy. 14 Osborne, Richard Východní filozofie /[text] Richard Osborne, [ilustrace] Borin van Loon] - Vyd Praha : Portál, s. :vše il. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). Filozofické systémy a směry, orientální filozofie, hinduismus, budhismus, konfucianismus, taoismus, východní filozofie, myšlenky, koncepce rozvoje, Čína, Indie, náboženství, tradice Jednotlivé aspekty myšlenkových proudů, zrozených v Číně a Indii, jež ovlivňují dokonce i náboženské vnímání současného západního světa. Výklad hinduistické, buddhistické, konfuciánské, taoistické náboženské tradice. Propedeutický text o podstatě východních náboženských a filozofických koncepcí Morschitzky, Hans Když duše mluví řečí těla /Hans Morschitzky, Sigrid Sator - Vyd Praha : Portál, (Spektrum) s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). psychologie, psychosomatika, psychosomatické poruchy, psychologické faktory, terapie, strategie, léčení Populární a přitom seriózní přehled psychosomatiky zahrnuje všechny důležité orgány a jejich nejčastější psychosomatická onemocnění Novák, Tomáš Asertivita (nejen) na pracovišti :jak si vážit sám sebe a nenechat se využívat /Tomáš Novák - Brno : BizBooks, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). psychologie, asertivita, interpersonální vztahy, komunikační dovednosti Seznámení s psychologií asertivity a jejím praktickým využitím při mezilidské komunikaci. 2

3 159.9 Slovník analytické psychologie /Lutz Müller, Anette Müller (ed.) - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;22 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. psychologie, analytická psychologie, oborová terminologie, výkladové slovníky, terminologické slovníky Výkladový slovník prostřednictvím 540 hesel interpretuje základní myšlenkové koncepty C.G.Junga a jeho analytické psychologie. Klíčová témata analytické psychologie a jejich vývoj i praktické využití v psychoterapeutickém procesu. Výklad psychologické a psychoanalytické terminologie z jungovského pohledu. Jednotlivá hesla jsou opatřena křížovými odkazy, ilustracemi a citacemi z odborné literatury Říčan, Pavel, Psychologie náboženství a spirituality /Pavel Říčan - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.). psychologie, psychologie náboženství, spiritualita, psychologické aspekty, psychologické směry Seznámení s odvětvím psychologie, které se zabývá náboženstvím a spiritualitou v souvislosti s lidskou psychikou. 173 Pekařová, Lidmila, Jak žít a nezbláznit se :[psychologie dítěte od předškolního věku do dospělosti] /Lidmila Pekařová - Olomouc : Poznání, s. :il. ;22 cm - MDT: ISBN: X (váz.). rodinné vztahy, rodičovství, výchova dítěte, psychologie dítěte Soubor praktických rad pro rodiče dětí zahrnuje jednotlivé etapy rodičovství od narození dítěte až do stáří rodičů. 173 Wetzler, Scott, Nikdy nevím, jak na tom s tebou jsem :soužití s agresivně pasivním mužem /Scott Wetzler ; [přeložila Naďa Klevisová] - Vyd Praha : Motto, s. ;20 cm - MDT: ISBN: (brož.). rodinné vztahy, muži a ženy, mezilidské vztahy, psychologické aspekty, konflikty, řešení, pasivně agresivní osobnost, muži, ženy, partnerské vztahy, případy Tušíte, že vás má rád, ale přesto se k vám chová tak, že nikdy nemůžete mít jistotu? Ničí vám sebevědomí tím, že nedává najeno své city? Věčně má kousavé poznámky, neplní sliby, sabotuje dohody, a ještě vám tvrdí, že problém máte vy, nikoli on? Pak je velice pravděpodobné, že žijete s mužem, který je pasivně agresivní. 2 Štampach, Odilo Ivan Přehled religionistiky /Ivan O. Štampach - Vyd Praha : Portál, s. ;21 cm - MDT: 2. - ISBN: (váz.). náboženství, religionistika, svět, typologie, vznik, konfucianismus, hinduismus, buddhismus, judaismus, křesťanství, Islám, sekty, ateismus Religionisticko-teologický přehled se zabývá vývojem a strukturou religionistiky jako vědního oboru, vztahem religionistiky a teologie a přináší přehled náboženských systémů včetně důkladné charakteristiky spektra náboženských směrů. 3

4 316 Munková, Gabriela, Sociální deviace :(přehled sociologických teorií) /Gabriela Munková - Vyd Praha : Karolinum, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). sociologie, sociologické teorie, sociální deviace Shrnující výklad sociologických teorií sociální deviace od chicagské školy po radikální kriminologii. Analýza vývoje jednotlivých koncepcí sociálních deviací z hlediska změny sociologických paradigmat a jejich vlivu na společenské vnímání deviantního chování. Interpretace směřování představ o zdrojích i praktickém řešení závažného společenského problému v průběhu uplynulého století. 316 Barker, Chris, Slovník kulturálních studií /Chris Barker - Vyd Praha : Portál, s. ;22 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. sociologie, kulturologie, filozofie kultury, kulturální studia, oborová terminologie, výkladové slovníky, terminologické slovníky Příručka je určena především studentům sociálních věd - obor mediálních studií. Kulturální studia se zrodila z neomarxistických zdrojů a z literární kritiky meziválečné frankfurtské školy, která se začala systematicky věnovat "kulturnímu průmyslu". Slovník proto přibližuje nejenom základní koncepce, osobnosti a témata kulturních studií, ale věnuje se rovněž trendům, jež se ke zkoumané problematice úzce váží (např. frankfurtská škola, postmodernismus). 316 Kulturální teorie :klasické a současné přístupy /Tim Edwards (ed.) - Praha : Portál, s. - MDT: ISBN: (brož.). sociologie, sociologie kultury, kulturologie, kulturální studia Kniha mapuje počátky oboru až po současnost. Vytyčuje pojem cultural theory a jeho pojetí jde vlastně o kulturální sociologii, která se zabývá sociologickými kořeny kulturálních studií a vlivy kulturálních studií na sociologii. Na rozdíl od u nás obvyklého zjednodušení těchto studií na pojetí Birminghamské školy a na britskou tradici studia médií přináší průřez všemi sociálně-filozofickými teoriemi, jež zájem o dění při výrobě nahradily zájmem o dění v kultuře. Čtenář se tak seznámí s teoriemi jednotlivých škol a jejich představitelů, v poslední části pak s tématy typickými pro současnou kulturální analýzu. 32 Sorensen, Georg Stát a mezinárodní vztahy /Georg Sorensen - Vyd Praha : Portál, s. - MDT: ISBN: politologie, stát, státy, mezinárodní vztahy 4

5 32 Charvát, Jan Současný politický extremismus a radikalismus /Jan Charvát - Vyd Praha : Portál, s. ;20 cm - MDT: ISBN: (brož.). politika, politické vědy, politologie, ideologie, extremismus, radikalismus, nacionalismus, antisemitismus, rasismus, politické strany, pravice, levice, organizace, hnutí, subkultury, dějiny, vývoj, chronologické přehledy Kniha uvádí do problematiky politického extremismu. Vysvětluje myšlenky stojící u zrodu jeho levicových i pravicových forem, sleduje jejich vývoj a zabývá se jejich současnými podobami. 336 Ježek, Tomáš Peníze a trh /Tomáš Ježek - Vyd Praha : Portál, s. - MDT: ISBN: peníze, trhy, hospodářství, tržní Slušný, Jaromír, Nejděsivější československé zločiny /Jaromír Slušný - 2., rozš. a upr. vyd. - V Praze : XYZ, s. :il., portréty ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. Kriminologie. Kriminalistika, vraždy, Československo, analýzy, kriminální případy, vrazi, oběti trestných činů, soudní procesy Jaromír Slušný se ve své knize zabývá zločinci na našem území. Příběhy jedenácti nejznámějších československých bestiálních vrahů od roku 1918 až do současnosti jsou varováním i poučením. Proč se vůbec brutalitou vyšinutých osobností a psychopatů zabývat, proč číst děsivá svědectví hrůzných činů? Jistě ne pro rozptýlení. Pronikneme-li hlouběji do povah zločinců, možná se v budoucnu podaří podobným činům předcházet či jejich pachatele snáze odhalovat Gilbert, Adrian, Lovci lidí :vojenští odstřelovači /Adrian Gilbert - 1. české vyd. - Praha : Naše vojsko, s., [8] s. obr. příl. :il., portréty ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.). Válečné operace. Taktika, odstřelovači, dějiny vojenství, vojenství Kniha poskytuje detailní pohled na osobnost odstřelovače. Výcvik, práci a bojovou činnost odstřelovačů autor přibližuje prostřednictvím očitých svědectví a zážitků mužů války. 355/359 Kubánek, Vladimír, Historie chemického vojska :( ) = História chemického vojska = Istorija chimičeskich vojsk = Geschichte der chemischen Truppen = History of the chemical corps /zpracoval a napsal V. Kubánek - V Tribunu EU vyd [Brno] : Tribun EU, s. :il. (některé barev.), portréty ;21 cm - MDT: 355/ ISBN: (váz.). vojenská věda, Československo, Česko, stol., chemické vojsko, vojenská technika, vojenská výstroj, Slaný (Česko), regionální, 5. prapor chemické ochrany Slaný, 1. tanková divize Slaný, armády Autor se v této knize snaží maximálně ukázat dobu a okolnosti vzniku plynové služby a následně chemického vojska, a to v kontextu tehdejší doby. 5

6 36 Pörtner, Marlis, Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči /Marlis Pörtner - Vyd Praha : Portál, s. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). sociální péče, ústavy sociální péče, mentálně postižení, sociální práce, sociálné péče, pomáhající chování, psychoterapie Příručka popisuje na osobu zaměřený přístup, jeho využití v práci s mentálně postiženými klienty a seniory. Výklady jsou proloženy četnými kazuistikami a zkušenostmi z terapeutické i pečovatelské praxe. Autorka ve své knize předkládá koncept PCA (Person Centered Approach) na osobu zaměřený přístup. Aplikuje jej pro všechny, kteří ve své profesi přichází do kontaktu s lidmi v sociálních službách poskytovaných klientům s mentálním postižením (a seniorům), zejména pro lidi v přímé péči, ale i pro opatrovníky, klíčové pracovníky atd. Jedná se o styl každodenní nemanipulativní práce, o podporu zaměřenou na člověka. Publikace je vhodná jako studijní text v rámci akreditovaných výcvikových kurzů pro klíčové pracovníky v souladu s novým zákonem o sociální péči. Knihu ocení lidé pracující v rámci poskytovaných sociálních služeb s klienty s mentálním postižením, se seniory, s klienty vyžadujícími trvalou péči. 37 Pedagogická encyklopedie /editor Jan Průcha ; konzultanti projektu Tomáš Janík, Milada Rabušicová - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;27 cm - MDT: ISBN: (váz.). Výchova. Vzdělávání, pedagogika, encyklopedie První souborná encyklopedie v oboru vzdělávání po více než 60 letech. Reprezentativní dílo současné české pedagogické vědy poskytuje systematický přehled základních složek vzdělávacího systému a přináší poznatky o způsobech a produktech edukace, o populaci žáků, studentů a učitelů atd. Objasňuje aktuální problémy vzdělávacího systému a zabývá se pedagogickou vědou, výzkumem a jejich vztahy k praxi. 37 Clark, Lynn, SOS :pomoc pro rodiče /Lynn Clark - 1. vyd. - Brno : CPress, s. :il., 1 portrét ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). Výchova. Vzdělávání, psychologie dítěte, děti, rodiče a děti, interpersonální komunikace, rodinná výchova Máte doma dítě temperamentnější či dokonce zlobivé? Často na děti křičíte, možná je někdy i fyzicky trestáte? Postupy popisované v této knize těmto kritickým situacím předcházejí, přinášejí praktická řešení ihned na místě. Po přečtení této knihy už pro vás nebude problémem vztekání v obchodě, kousání kamarádů, rvačky sourozenců, křik, vzdor či jiné dětské řádění. Autorem tohoto světového bestselleru je psycholog. 372 Leblová, Eliška Environmentální výchova v mateřské škole /Eliška Leblová - Vyd Praha : Portál, s. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). předškolní výchova, environmentální výchova a vzdělávání, mateřské školy V přírodě děti mohou zakusit spoustu smyslových vjemů vidět odstíny barev, tvary, slyšet zvuky, cítit vůně, osahat si, ochutnat. Uvědomí si, že když je zima, musí se zahřát pohybem, zjistí, že pod stromy je stín, který ochrání před slunečním úpalem, voda chladí, rosa je mokrá a na slunci se třpytí. Mohou použít louku jako místo, kde se dá rozeběhnout do dáli, v lese mohou zakopnout o pařez nebo ho přeskočit. Když si dřepnou, uvidí, kdo žije v louži, kdo pospíchá mezi jehličím, nebo žije pod kameny. To všechno vzbudí jejich zvědavost a vyprovokuje otázky. 6

7 376 Vodička, Ivo, Nechte leváky drápat :metodika levorukého psaní, kreslení a malování /Ivo Vodička - Praha : Portál, s. :il., faksim. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). speciální pedagogika, leváctví, leváci, výchova, vzdělávání Metodická příručka objasňuje základy grafomotoriky levorukosti, vysvětluje způsoby levorukého psaní a kreslení a poskytuje rady ohledně vhodných školních pomůcek. Kniha popisuje způsoby psaní, kreslení a malování leváků. Jejich grafomotorický vývoj, přizpůsobování se výuce a životu v pravorukém prostředí. Jsou zde vysvětleny základní přístupy leváků k písmu - tzv. horní a dolní psaní, převrácené sklony písma či obrácené přeotočení papíru. Pozornost si zaslouží zmínka o tzv. drápání, tj. horním způsobu psaní, kdy levák docílí podobného směru psaní jako pravák a využívá některých výhod pravorukého psaní. Autor nově prezentuje metodiku psaní leváků, snaží se ukázat nejvýhodnější způsoby levorukého psaní, jeho specifika. Zmiňuje se i o kreslení, vytvoření vhodného prostředí pro leváky, rozebírá a hodnotí (často kriticky) pomůcky pro levoruké psaní a kreslení, neboť někdy bývá vhodnější, když si levák osvojí dovednosti pracovat s běžně dostupnými nástroji. Autor ve své knize vychází ze svých osobních, pedagogických i rodičovských zkušeností. 572 Bowie, Fiona Antropologie náboženství /Fiona Bowie - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.). antropologie, náboženství, antropologie náboženství, mýty, rituály, obřady, symboly, šamanismus, kultura, společnost Publikace definuje základní témata antropologie náboženství, představuje jeho současný stav a pokouší se nastínit i budoucí vývojové trendy. 59 Veselovský, Zdeněk, Chováme se jako zvířata? /Zdeněk Veselovský ; - 1. vyd. - Praha : Panorama, (Knihy o přírodě) s.,obr. ;30 cm - MDT: ISBN: (váz.). zoologie, chování zvířat, etologie, živočichové, zvířata, chování 61 Holtz, Andrew Dr.House vs. realita :další fakta a mýty z populárního seriálu /Andrew Holtz ; [z anglického originálu... přeložil Tomáš Bíla] - V Praze : XYZ, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. lékařství, televizní seriály, Spojené státy americké, Dr. House, lékařská péče, diagnostické metody, terapeutické metody Další fakta a mýty z populárního seriálu Dr. House 7

8 613.2./.3 Hanreich, Ingeborg Jídlo a pití malých dětí /Ingeborg Hanreich - Praha : Grada, s. ;21 cm - MDT: /.3. - ISBN: (brož.). Hygiena výživy, dětská výživa, racionální výživa, děti, výživa dětí Praktická příručka pro rodiče uvádí hlavní zásady zdravé výživy dítěte. Analyzuje podrobně jednotlivé skupiny nápojů (minerální vody, čaje, ovocné a zeleninové šťávy) a potravin (obiloviny, ovoce, zelenina, maso a uzeniny, ryby, vejce, tuky a oleje, cukr a sladkosti, koření). Informuje o jednotlivých složkách potravy a orientačně uvádí i doporučené množství pro "průměrné dítě". Dává odpovědi na nejčastější otázky rodičů, týkající se výběru potravin, sestavování jídelníčku, stravovacích návyků, váhy dítěte a alergií, které dítě ohrožují /.3 Dukan, Pierre Dukanova dieta :jak rychle a přitom trvale zhubnout /Pierre Dukan - Vyd V Bratislavě : Noxi, s. ;21 cm - MDT: /.3. - ISBN: (váz.). Hygiena výživy, redukce tělesné hmotnosti, nadváha, obezita, hubnutí, životospráva, zdravá jídla, racionální výživa, kuchařské recepty Hubnutí je pro mnoho lidí celoživotní snahou. Proto doktor Pierre Dukan vytvořil dietu, která radikálně omezuje potraviny s vysokým obsahem cukru a preferuje bílkovinové potraviny. Pozitivní stránkou je, že v pozdější fázi povoluje i trochu zakázaného /.3 Strunecká, Anna, Doba jedová.anna Strunecká, Jiří Patočka - Vyd V Praze : Triton, s. - MDT: 613.2/.3. - ISBN: :. Hygiena výživy, škodlivé látky, nápoje, potraviny, kosmetika, léky, potravinové doplňky, životní prostředí, biomedicína, toxické látky, lidský organismus, zdravotní stav, patofyziologické změny Žijeme opravdu v době jedové? Odpovědi na tuto a mnoho dalších otázek inspirovaných knihou Doba jedová autorů Anny Strunecké a Jiřího Patočky přináší publikace Doba jedová 2. Autoři nabízejí čtenářům poutavé čtení o běžných nápojích, nových typech potravin i o úskalích a rizicích konzumace sladkostí Novotná, Jarmila, Metoda Ludmily Mojžíšové :praktická cvičení /Jarmila Novotná, Jan Dobiáš - 2. vyd. - Praha : XYZ, s. :il. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). fyzioterapie, neplodnost žen, neplodnost mužů, léčebná rehabilitace, rehabilitační cvičení, rehabilitační pracovníci, Mojžíšová, Ludmila, , metoda Ludmily Mojžíšové Deset cviků, které změní váš život, 10 cviků pro fyzické i duševní zdraví - metoda Ludmily Mojžíšové - cesta k přirozenému otěhotnění Wiesenauer, Markus, Homeopatie pro děti :klíč k rychlému nalezení léčby /Markus Wiesenauer - 1. vyd. - V Brně : CPress, s. :il. - MDT: ISBN: :. přírodní léčitelství, homeopatie, homeopatika, fytoterapie, alternativní medicína, přírodní látky, domácí použití, děti Pokud patříte mezi příznivce homeopatie, a rádi byste své dítě v případech lehčího onemocnění léčili svépomocí, pak tato kniha a její vyhledávací systém s přehlednými tabulkami vám v tom určitě pomůže. 8

9 Rulíková, Klára Co nevíte o dvojčatech /Klára Vítková Rulíková - Vyd Praha : Portál, s. ;20 cm - MDT: ISBN: (brož.). pediatrie, dvojčata, mohočetná těhotenství, výchova dětí Autorka navazuje na svou předešlou publikaci o vývoji a výchově dvojčat (i trojčat) a zabývá se problémy a zajímavostmi, které v první knize nejsou obsaženy. Zaměřuje se na všechno, s čím se na ni obracela dvojčata nebo jejich rodiče v poradnách, ať už se jedná o rady a chyby při výchově dvojčat, o roli otců a prarodičů, nebo například o choulostivě otázky redukce mnohočetných těhotenství, úmrtí, či o různé typy dvojčat, zvládání puberty u dvojčat a vícerčat apod. Cílem autorky je nejen podávat rady a informovat, ale i podnítit k polemice nebo k hlubšímu zamyšlení nad fenoménem dvojčat. Kniha je psána pro rodiče, budoucí rodiče i prarodiče dvojčat a vícerčat Praško, Ján Specifické fobie /Ján Praško, Hana Prašková, Jana Prašková - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;20 cm - MDT: ISBN: (brož.). psychiatrie, psychické problémy, fobie, strach, obavy, druhy, příčiny, projevy, léčebné postupy Definice specifických fobií (nadměrný strach z určitého objektu, zvířete nebo situace), jejich druhy, příčiny, projevy a možnosti léčby. Populární výklad určený zejména jedincům, kteří trpí některou ze specifických poruch, obsahuje informace nezbytné k tomu, aby porozuměli tomu, co se s nimi děje. V druhé části jsou popsány nejdůležitější strategie a možnosti léčby (léčba za pomoci léků, psychoterapie, sebepozorování a hodnocení atd.). Pro ilustraci uvádějí autoři příklady z praxe a cvičení, která mohou pomoci pacientům aktivně spolupracovat na vlastní léčbě Freedman, Jill, Narativní psychoterapie /Jill Freedman, Gene Combs - Vyd Praha : Portál, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). psychiatrie, psychoterapie, narativní psychoterapie, narativní metafory, sociální konstrukcionismus Přehled narativních terapií - přístupů založených na teorii sociálního konstrukcionismu a narativní metafory Josselson, Ruthellen, Irvin D. Yalom: O psychoterapii a lidském bytí /Ruthellen Josselson - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;20 cm - MDT: ISBN: (váz.). psychiatrie, psychoterapie, psychoterapeuti, Yalom, Irvin D., Spojené státy americké, stol., smysl života, hledání identity Knížka stručně představuje významného amerického psychiatra, psychoterapeuta a úspěšného spisovatele. Výklad je zarámován obsáhlými rozhovory s Yalomem. Publikace popisuje jeho profesní dráhu, názory na tajemství lidské psychiky a na význam utrpení a konečnosti lidského života. Autorka, sama profesorka psychologie, připomíná Yalomovo osobité chápání psychoterapeutického procesu či vztahu mezi psychoterapií a filozofií, představuje ho zároveň jako vášnivého čtenáře a milovníka světové literatury i autora odborných pojednání a beletristických knih. 9

10 616.8 Současná psychoterapie /Zbyněk Vybíral, Jan Roubal (eds.) - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.). psychiatrie, psychoterapie, směry, přístupy, stol., mezinárodní Kolektivní monografie podrobněji mapuje obor psychoterapie i proměnu jednotlivých směrů a přístupů přibližně od 90. let 20. stol. po dnešek, a to zejména v mezinárodním kontextu. 618 Macků, František, Průvodce těhotenstvím a porodem /František Macků, Jaroslava Macků - Vyd Praha : Grada, s. :il. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). gynekologie, porodnictví, porody, těhotenství, šestinedělí, vyšetřovací metody Učební pomůcka pro střední a vyšší odborné zdravotnické školy (obor ženská sestra) odpovídá na všechny otázky souvidející s početím, těhotenstvím, porodem a šestine- dělím. Jednotlivé kapitoly se zabývají plánovaným početím, průběhem těhotenství, hygienou a životosprávou těhotné ženy, pravidelným i patologickým vývojem plodu, porodním mechanismem a jeho nepravidelnostmi, šestinedělím a vyšetřovacími a léčebnými metodami užívanými v gynekologii a porodnictví. 618 Trča, Stanislav, Budeme mít děťátko :těhotenství, správná životospráva, porod, šestinedělí, péče o dítě /Stanislav Trča - Vyd Praha : Grada, s., [32] s. barev. obr. příl. :il. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). gynekologie, šestinedělí, životospráva, péče o dítě, těhotenství, porody 7. doplněné a aktualizované vydání příručky pro rodiče, která byla poprvé vydána již v roce Autor se v ní snaží zevrubně seznámit matky (ale i další rodinné příslušníky) se všemi záležitostmi provázejícími narození dítěte. Mateřství a péče o potomka je dle autora hlavním posláním a smyslem života ženy. Porod ukazuje jako bezbolestnou záležitost, která je otázkou psychické a fyzické připravenosti matky. V této souvislosti se zmiňuje také o historii lékařských metod na tišení bolesti. Z některých informací a přístupů v knize je znát, že kniha - ač aktualizována - byla napsaná před třiceti lety, tudíž mnohé rady jsou zavádějící a zastaralé (např. doporučování polévky z jater a krupičné kaše sedmiměsíčnímu dítěti, zakazování hormonální antikoncepce kojícím matkám atd.) 623 Šnajdr, Miroslav, Morane-Saulnier MS.406 C1 :[Francie , Finsko - Zimní válka, Turecko = France , Winter war Finnland, Turkey].Miroslav Šnajdr - 1. vyd. - Nevojice : Jakab, c s. :il. (některé barev.), portréty ;30 cm - MDT: ISBN: (brož.). vojenská technika, stíhací letadla, Francie, , Morane Saulnier MS 406, Finsko, Turecko, války Dvojjazyčná česko-anglická publikace přibližuje bojové nasazení francouzského stíhacího letounu Morane- Saulnier MS. 406 C1. 10

11 623 Šnajdr, Miroslav, Morane-Saulnier MS.406 C1.Miroslav Šnajdr - 1. vyd. - Nevojice : Jakab, s. :il. (některé barev.), portréty ;30 cm - MDT: ISBN: (2. díl : váz.). vojenská technika, stíhací letadla, Morane Saulnier MS 406, Francie, Dvojjazyčná česko-anglická publikace přibližuje bojové nasazení francouzského stíhacího letounu Morane- Saulnier MS. 406 C1 za druhé světové války. 623 Orlita, Albert Jak C-11 :cvičný stíhací letoun Jak-11/C-11 = Yak C-11 : fighter trainer Yak-11/C-11 /Albert Orlita - 1. vyd. - Nevojice : Jakab, c s. :il. (některé barev.), portréty ;31 cm - MDT: ISBN: (váz.). vojenská technika, cvičná letadla, Československo, Jakovlev Jak-11, stíhací letadla, vojenská letadla Publikace přibližuje průběh přípravy a rozběh výroby sovětského cvičného stíhacího letounu Jak-11 v LETu Kunovice, službu v československém letectvu i zahraničí. 623 Irra, Miroslav Iljušin Il-10/Avia B-33 :bitevní letoun Iljušin Il-10/Avia B-33 v československém vojenském letectvu v letech = The Ilyushin Il-10/Avia B-33 : the Ilyushin Il-10/Avia B-33 ground attack plane in the Czechoslovakian air force Miroslav Irra, Milan Hanák - 1. vyd. - Nevojice : Jakab, c s. :il. (některé barev.), portréty ;31 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. vojenská technika, Československo, armády, letectvo, vojenské letectví, , stíhací letadla, Sovětský svaz, Iljušin Il Irra, Miroslav Iljušin Il-10/Avia B-33 :bitevní letoun Iljušin Il-10/Avia B-33 v československém vojenském letectvu v letech = The Ilyushin Il-10/Avia B-33 : the Ilyushin Il-10/Avia B-33 ground attack plane in the Czechoslovakian air force Miroslav Irra, Milan Hanák - 1. vyd. - Nevojice : Jakab, c s. :il. (některé barev.), portréty ;31 cm - MDT: ISBN: (váz.). vojenská technika, Československo, armády, letectvo, vojenské letectvo, 20. stol., stíhací letadla, vojenská letadla, Sovětský svaz, Iljušin Il Foršt, Jaroslav Dovolená na jachtě :kompletní průvodce dovolenou na moři /Jaroslav Foršt, František Novotný - [Praha] : IFP Publishing, s. :barev. il. ;25 cm - MDT: ISBN: (váz.). vodní dopravní prostředky, jachting, země světa Kniha Dovolená na jachtě pomůže splnit právě ten sen, který mnozí snili při baterce, pod peřinou, při četbě dobrodružných knížek. Dokáže odpovědět na spoustu otázek, které je možné ve vztahu k dovolené na moři položit. Může člověk jen tak vyplout na moře? Je to vůbec bezpečné? Mám se bát mořské nemoci? Kde je možné plachetnici pronajmout? Co všechno je třeba umět? Kolik to bude stát? Na všechny tyto otázky a na spoustu dalších tato kniha odpoví. 11

12 636.7 Fogle, Bruce Pudl /Bruce Fogle ; zvláštní fotografie Tracy Morganová ; [z anglického originálu přeložila Daniela Epsteinová] - Bratislava : Art Area, s. :il. - MDT: ISBN: (váz.). psi, pudli, chov domácích zvířat Ilustrovaná příručka věnovaná péči, chovu a výcviku pudlů s důrazem na jejich potřeby a specifika. Kvalitní, přehledná publikace pro začínající chovatele popisuje péči o štěně i dospělého psa - krmení, péči o zdraví, péči o srst atd. Součástí příručky je standard plemene všech variet pudlů /.9 Jes, Harald Ještěři jako terarijní zvířata :jak o ně správně pečovat a rozumět jim : odborné rady pro správný chov, také pro začátečníky v terarijním chovu /Harald Jes ; s barevnými fotografiemi zvířat a kresbami ; - České vyd Praha : Jan Vašut, (Jak na to) - 71 s. :il. (část. barev.) ;20 cm - MDT: 639.4/.9. - ISBN: (brož.). plazi, ještěři, terária, akvaterária, chov 639.4/.9 Nečas, Petr Chameleoni /Petr Nečas - Vyd Jihlava : Madagaskar, s. :il. (některé barev.) ;24 cm - MDT: 639.4/.9. - ISBN: (váz.). Akvária. Terária, chameleoni, chameleonovití, terarijní zvířata, chov zvířat, zoologie Podrobné informace o biologii, systematice a chovu chameleonů. Velmi krásná a podrobná publikace představuje široké veřejnosti svět chameleonů v celé jejich kráse a zajímavosti na pozadí herpetologie a teraristiky. Kniha je rozdělena do tří částí. První z nich je věnována biologii chameleonů - paleontologii a evoluci, zoogeografii, anatomii a fyziologii, etologii a ekologii. Druhá část se zabývá chovem chameleonů v teráriu - stavbou a zařízením terária, péčí o chameleony a zdravotní problematikou jejich chovu. Třetí speciální část je velmi podrobným přehledem dosud známých druhů chameleonů s jejich popisem a poznámkami k chovu v zajetí. Kniha je také doplněna unikátními fotografiemi a obrázky, různými přehledy a tabulkami, slovníčkem a rozsáhlým přehledem odborné literatury o chameleonech Z Doležalová, Alena, Domácí krabičková dieta :jak zhubnout zdravě, bez hladovění a natrvalo bez jo-jo efektu : dietní jídelníčky na 10 týdnů včetně jednoduchých a rychlých receptů... /Alena Doležalová ; lektorovala Lucie Mrázová - České Budějovice : Dona, s., [8] s. obr. příl. :barev. il. ;23 cm - MDT: Z. - ISBN: (brož.). kuchařky - zdravá výživa, dietní jídla, redukční diety, krabičkové diety, kuchařské recepty Návody k domácímu hubnutí pomocí krabičkové diety. Jídelníčky na 10 týdnů, jednoduché recepty z dostupných surovin. Hlavní zásadou při této dietě je spotřebovat více energie, než přijmeme v potravě. Jíst 5x denně menší porce při správném složení živin, dostatečném příjmu tekutin a zdravém pohybu. Jídelníčky na deset týdnů jsou sestaveny přibližně na 5000 kj, což je optimální denní hodnota při hubnutí pro ženy. Praktické rady pro přípravu dietních jídel a velký výběr receptů. 12

13 646 La Fressange, Ines de, Se šarmem Pařížanky :průvodce stylem /od Ines de la Fressange a Sophie Gachetové - Vyd Praha : Knižní klub, s. :il. (převážně barev.) ;24 cm - MDT: ISBN: (brož.). odívání, životní styl, péče o vzhled, nakupování, Paříž (Francie) Se šarmem Pařížanky je dokonalý průvodce světem francouzské elegance, typického šarmu a joie de vivre. Ines de la Fressange v něm nabízí nejen módní tipy a rady, jak se oblékat, líčit, nakupovat či bavit jako Pařížanka, ale také píše o zajímavých místech, obchůdcích, parcích, muzeích, které město na Seině před turisty tak trochu skrývá. Kniha poslouží jako inspirace nejen těm, kdo se do Paříže chystají, ale i těm, které hodlají zapracovat na svém pařížském šarmu doma Reidl, Andreas Senior - zákazník budoucnosti :marketing orientovaný na generaci 50+ /Andreas Reidl - 1. vyd. - Brno : BizBooks, s. :il. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). odbyt, prodej, marketing, marketing, senioři, produkty, služby Jediná kniha na trhu, která se věnuje starší generaci a její spotřebitelské síle. Senioři se stále více dostávají do ohniska zájmu veřejnosti, obchodníky a marketéry nevyjímaje. Kdo chce uspět na tomto trhu spotřebitelů, musí na seniory cíleně zaměřit své marketingové aktivity. Kniha Senior zákazník budoucnosti vás navede, jak za pomoci chytrých marketingových opatření a správných strategií přesvědčit tuto kupní sílu o svých produktech a službách. 7 Benzinka /[autoři textů Jan Horák... et al. ; editor textů Ondřej Horák] - Vyd [Slaný] : Benzinka, [2011]. - [36] s. :il. (některé barev.), portréty ;42 cm - MDT: 7. - ISBN: (brož.). umění, Česko, alternativní kultura, Benzinka, galérie, Slaný (Česko), 21. stol., programy, projekty, , umělecké výstavy, kulturní akce, regionální Benzinka byl umělecký projekt zasazený do skeletu typizované normalizační benzínové pumpy u Slaného. V tomto objektu a jeho nejbližším okolí koexistovaly po dobu tří let ve svérázné symbióze neustále se vrstvící umělecké projekty s více než organickou skládkou odpadků, to vše rámované horizontem Českého středohoří - místo více než romantické. 7 Sturken, Marita, Studia vizuální kultury /Marita Sturken, Lisa Cartwright - Vyd Praha : Portál, s. :il. (některé barev.), portréty, faksim. ;29 cm - MDT: 7. - ISBN: (váz.). umění, vizuální kultura, umění a společnost, masmédia, vizuální vnímání, vizuální komunikace, masová kultura Monografie shrnuje základní poznatky disciplíny, která usiluje o teoretické uchopení vizuální kultury v její celistvosti - od vysokého umění, přes film, televizi a reklamu až po vizuální data v oblasti vědy. Vizuální kultura a vizuální studia vymezují nové pole pro studium kulturní konstrukce vizuálna nejen v umění, ale i v médiích a každodenním životě. Tento směr zkoumání současné kulturní produkce pojímá vizuální obraz jako ohnisko procesů, kterými je vytvářen význam v kulturním kontextu. Přestože vliv obrazů na život společnosti stále vzrůstá, dlouho se o nich uvažovalo téměř výlučně v rámci tradičně definovaných kategorií umění, fotografie, film či masová média. Každá z nich má své specifické tvůrce a aktéry, své segmenty publika a svou rétoriku. Studia vizuální kultury pojímají média a obrazy v jejich komplexním vztahu a usilují o vytvoření nové disciplíny, která by překonávala tradiční úzké pojetí vizuální kultury. Marita Sturken vyučuje studia vizuální kultury na New York University Steinhardt. Lisa Cartwright přednáší mediální komunikaci na University of California v San Diegu. 13

14 78 Varhany znějící =The organ resoundig : Slaný, Peruc, Zlonice května Slaný : Královské město Slaný, s. :il. - MDT: 78. hudba, Slánsko, Peruc, Zlonice, Slaný, varhany, hudební festivaly, varhanní hudba, kostely, koncerty, literatura, regionální, Varhany znějící 78 Turner, Steve, Touha po nebi :rock'n'roll a hledání spásy /Steve Turner ; [překlad z angličtiny Veronika Čihulková, Petr Vizina] - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). hudba, rock, hudebníci, náboženské aspekty Chronologicky seřazený přehled rockových hudebníků, jejichž tvorbu ovlivňovalo nějaké náboženství či myšlenkové hnutí. Hlavní myšlenkou knihy je popsat vztah rockové hudby a náboženství na konkrét- ních příkladech hudebníků jako E.Presley, Beatles, B.Dylan, kteří v různých etapách své kariéry prezentovali ve své tvorbě vliv různých náboženských proudů (zen-buddhismus, křesťanství, okultismus, mysticismus atd.) Autorův pokus proká- zat jak se duchovní otázky promítají do textů a samotné hudby působí však přinejmenším chaoticky. Snaha prezentovat co nejvíc příkladů a informací odsunula do pozadí možnost hlubší analýzy problematiky Pavlis, Zdeněk, Klub ligových kanonýrů /Zdeněk Pavlis - Praha : XYZ, s. :il. (převážně barev.), portréty ;26 cm - MDT: ISBN: (váz.). míčové hry, kopaná, fotbal, fotbalisté, sportovci, Česko, Československo, stol., vrcholoví sportovci, góly, první liga, dějiny sportu, přehledy Přehled nejlepších českých a československých fotbalistů, kteří vstřelili alespoň 100 prvoligových gólů Mihulová, Marie Abeceda jógy /Marie Mihulová, Milan Svoboda - Vyd Liberec : Santal, s. :il., noty ;30 cm - MDT: ISBN: (brož.). Gymnastika. Atletika., jóga, hathajóga, tělesná cvičení, dechová cvičení, jóga ruky, oční cviky, masáže, akupresura, strava, harmonizační cvičení, relaxační techniky, koncentrace, meditace, relaxace Rieth, Susi Léčivá síla jógy :jak se zbavit bolesti /Susi Riethová ; [z německého originálu... přeložila Jitka Kaulfussová] - Vyd Praha : Euromedia Group - Ikar, s. :il. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). Gymnastika. Atletika., hathajóga, jóga, rehabilitační cvičení, alternativní terapie Autorka navrhuje určitá jógová cvičení na různé druhy zdravotních potíží. Kniha je shrnutím autorčiných téměř dvacetiletých praktických zkušeností s jógou a předkládá čtenářům všechno, co pomohlo lidem k uzdravení. V první části knihy jsou zdravotní potíže uvedené v abecedním pořádku a ke každému z nich je doporučena sada pěti cviků z jógy a prstové mudry. Druhá část pak seznamuje s technikou a fotografiemi doporučených cviků. 14

15 796.4 Ohlig, Adelheid, Lunární jóga, aneb, Žena v pohybu po celý rok :cvičení pro jednotlivá roční období, tance povzbuzující plodnost, cvičení pro zdraví a radost ze života /Adelheid Ohligová - Vyd V Praze : Ikar, s. :il. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. Gymnastika. Atletika., ženy, jóga, tělesná cvičení, astrologie, astrologické aspekty Příručka je zaměřena na cvičební program žen v průběhu roku a je určena ženám různého věku a různé fyzické kondice. Kniha nás příjemně naladí na cvičební program pro radost ze života a upevnění zdraví. Pomocí správného dýchání, nenásilného protahování a především pravidelného procvičování se dostane do formy každá žena v kterémkoliv věku. Ke každému cviku je i názorná fotografie Mihulová, Marie Bála jóga :jóga pro děti, juniory a rodiče /Marie Mihulová, Milan Svoboda - Vyd Liberec : Santal, s. :il. (převážně barev.) ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). Gymnastika. Atletika., jóga, hathajóga, bálajóga, děti, mládež, rodiče Pro rodiče a vychovatele, kteří s dětmi jógu praktikují. Příručka jógových cviků pro děti dvou věkových kategorií, 5-13 let a let. První část knihy obsahuje tělesná cvičení pro mladší děti, druhá je zaměřena na oblast duševní a duchovní pro děti starší. 801 U angličtina Zábojová, Eva Angličtina pro jazykové školy.e. Zábojová, J. Peprník, S. Nangonová - Vyd. 12., Ve Fortuně 3. - Praha : Fortuna, s. :il., noty ;21 cm - MDT: 801 U angličtina. - ISBN: (brož.) :. učebnice, angličtina, jazykové škola 1.díl učebnice je určen posluchačům jazykových škol - začátečníkům. 82 Křivánek, Vladimír, Malý slovník literárních pojmů a autorů :texty k literární výchově pro ročník ZŠ a nižší třídy gymnázií /připravili a redigovali Vladimír Křivánek, Helena Kupcová ; [obálku navrhl Ota Dvořák] - 1. vyd. - Praha : Scientia, s. - MDT: ISBN: literární věda, literární výchova, literatura, literární pojmy, spisovatelé Texty k literární výchově pro ročník ZŠ a nižší třídy gymnázií 820/890 Světová školní četba na dlani :obsahy z děl 300 světových spisovatelů - 1.vyd. - Praha : Erika, s. - MDT: 820/ ISBN: (váz.). světová literatura, literatura, světová, tvorba, osobnosti, významné, světové 15

16 908(437.3) Pitrunová, Zdeňka Kam na výlety s kočárkem :Čechy /Zdeňka Pitrunová - 1. vyd. - Brno : CPress, s. :il. (převážně barev.), portréty ;24 cm - MDT: 908(437.3). - ISBN: (váz.). Vlastivěda ČR, turistika s dětmi, turistické zajímavosti, Česko, Čechy, turistické průvodce V naší knize najdete odpověď na otázku: kam v Čechách na výlety s kočárkem 908(437.3) Koktavá, Petra, Kam na výlety s kočárkem :Morava /Petra Koktavá - 1. vyd. - Brno : CPress, s. :il. (převážně barev.), portréty ;24 cm - MDT: 908(437.3). - ISBN: (váz.). Vlastivěda České republiky, turistika s dětmi, Česko, Morava, turistické zajímavosti, turistické průvodce V naší knize najdete odpověď na otázku: kam na Moravě na výlety s kočárkem 908( ) Cílek, Václav Podzemní Praha /Václav Cílek, Milan Korba, Martin Majer ; [fotografie Vladimír Daněček... et al.] - Praha : Eminent, s. :il. (převážně barev.), portréty, plány, faksim. ;21 x 25 cm + - MDT: 908( ). - ISBN: (váz.). Vlastivěda Prahy, jeskyně, doly, štoly, krypty, podzemní pískovny, podzemní prostory, Praha (Česko), Česko Tato kniha podává přehled hlavních podzemních objektů na území zlaté Prahy a jejího okolí. Popisuje její jeskyně, ponorné toky, těžbu nerostných surovin stejně jako sklepy, katakomby, středověké podzemí nebo kanalizační systém z počátku 20. století. Zavádí nás do podzemí Pražského hradu i do renesanční štoly císaře Rudolfa II. Provádí nás štolami železnorudných dolů i podzemními pískovnami. Ukazuje, jaké má podzemí vliv na současný chod města a obrací se k němu i jako ke zdroji snů, strachů a inspirací Mára, Jiří, Ve stopách vikingů /Jiří Mára ; [fotografie Alena Márová, Jiří Mára] - Vyd Přerov : Jiří Mára, s., :il. (převážně barev.) ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.). Vlastivěda Evropy, Dánsko, Faerské ostrovy, Island, Grónsko, zdravotně postižení, cesty a pobyt, reálie, Vikingové, Češi Zajímavé vyprávění o cestě po stopách Vikingů, kterou autor uskutečnil s celou rodinou - manželkou, dcerou a zdravotně postiženým synem P Slovinsko, Itálie Podhorský, Marek Pěší turistika v Julských Alpách :50 nejkrásnějších turistických tras po horách a údolími Julských Alp /Marek Podhorský - Plzeň : Kletr, [1996?] s. :barev. il. a mapy ;17 cm - MDT: P Slovinsko, Itálie. - ISBN: (Kletr : brož.). Evropa - průvodci, Julské Alpy (Itálie a Slovinsko), pěší turistika 50 nejkrásnějších turistických tras po horách a údolími Julských Alp. 16

17 908.5 Mára, Jiří, Japonskem s otevřenou pusou /Jiří Mára - Vyd Přerov : Jiří Mára, s. :il. (převážně barev.), portréty ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.). vlastivěda Asie, Japonsko, zdravotně postižení, cesty a pobyt, reálie, Češi Zajímavé vyprávění o třítýdenní cestě po Japonsku, které autor uskutečnil s celou rodinou - manželkou, dcerou a zdravotně postiženým synem Mára, Jiří, Tajuplná Afrika /Jiří Mára - Vyd Přerov : Jiří Mára, s. :il. (převážně barev.) ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. Vlastivěda Afriky, zdravotně postižení, cesty a pobyt, reálie, Afrika, Češi A mám je všechny, mohl si říci Jirka Mára, známý vozíčkář cestovatel po svém návratu ze subsaharské Afriky. Nemyslel ani tak tmavé krasavice jako všechny obydlené kontinenty, které postupně v průběhu pěti let navštívil. Co přilákalo Márovy v čele s Jirkou na černý světadíl? Jaká móda panuje mezi domorodými Himby? Se kterými divokými zvířaty se setkali tváří v tvář? Nejnovější kniha vám přinese na tyto otázky překvapivé odpovědi. S naší cestovatelskou rodinou a jejich přáteli zažijete úžasné africké safari, setkáte se s Velkou pětkou, poznáte, kdy jsou vodopády i pouště nejkrásnější, vyváznete ze sloního obklíčení a snad přežijete i kousnutí šestimetrovým hadem 908.7/.8 Martínková, Lenka Cuba /Lenka Martínková - [Praha] : Lenka Martínková, s., [24] s. barev. obr. příl. :barev. il. ;22 cm - MDT: 908.7/.8. - ISBN: (v knize neuvedeno : brož.). Vlastivěda Ameriky, Kuba, reálie, každodenní život Autorka přibližuje své zážitky z pobytu na Kubě /.8 Mára, Jiří, Na vozíku na rovníku /Jiří Mára - Vyd Přerov : J. Mára, s. :il. (převážně barev.), portréty ;24 cm - MDT: 908.7/.8. - ISBN: (váz.). Vlastivěda Ameriky, zdravotně postižení, cesty a pobyt, reálie, Karibské moře, ostrovy, Bonaire, Jižní Amerika, Češi Zajímavé vyprávění cestovatele a zároveň otce chlapce upoutaného na invalidní vozík o rodinné expedici po Karibiku a Jižní Americe. Autor popisuje zajímavé a pro autora tajemné země v oblasti rovníku, které navštívil. Za důležitou součást poznání nových zemí považuje i znalost španělštiny, kterou studoval na místní škole. Text doplňují černobílé i barevné fotografie. Kniha bude pro čtenáře zajímavým zdrojem informací o těchto exotických zemích Mára, Jiří, Nový Zéland - země protinožců /Jiří Mára - Vyd Přerov : J. Mára, s. :barev. il., portréty ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.). Vlastivěda Austrálie a Oceánie, zdravotně postižení, Nový Zéland, cesty a pobyt, reálie, Češi Autor popisuje dojmy a jedinečné životní zkušenosti, které získal během tříměsíčního studijního pobytu na Novém Zélandu. 17

18 908.9 Mára, Jiří, Nový Zéland - návrat k protinožcům /Jiří Mára - Vyd Přerov : J. Mára, s. :il. (převážně barev.), portréty ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.). Vlastivěda Austrálie a Oceánie, Nový Zéland, cestování, zdravotně postižení, cesty a pobyt, Češi Veselé a poučné cestovatelské zážitky tří chlapů (autor, jeho invalidní syn Jirka a kamarád Štefan Kuna) při objevování krás Nového Zélandu, jímž vedou jejich stopy po všech nejnavštěvovanějších místech Severního i Jižního ostrova. Pokračování cestopisu, jež si vzal za cíl ukázat vnitřní sílu člověka se zdravotním hendikepem a také motivovat ty, kteří tuto sílu hledají. Cestou na úplně opačný konec zeměkoule chtěli dokázat, že těžkou nemocí a invalidním vozíkem život nekončí. Kniha s úsměvem a životním optimismem seznámuje čtenáře se všemi důležitými místy velmi pestré novozélandské přírody i životem místních obyvatel. 908/ ) Panenský Týnec :vydáno k 890. výročí založení Panenského Týnce /sestavil Václav Švajcr - Panenský Týnec : OÚ Panenský Týnec, s. :il.. - MDT: 908/ ). Vlastivěda Slánska, Kladenska, Panenský Týnec, Slánsko, Lounsko, regionální Vydáno k 890. výročí založení Panenského Týnce 929 Motl, Stanislav, Cesty za oponu času /Stanislav Motl - Praha : Eminent, s. :il., portréty, faksim. ;25 cm - MDT: ISBN: (váz.). životopisy, osobnosti, světové dějiny, záhady Knižní podoba vybraných příběhů z populárního rozhlasového cyklu Stopy, fakta, tajemství. Dramatické, mnohdy neuvěřitelné lidské příběhy i některé dosud neobjasněné historické události. Tematicky různorodé. Převažují příběhy vztahující se k období německé okupace, k protifašistickému odboji, holocaustu. Autor pátrá také po spletitých životních osudech známých osobností, ale i lidí, kteří se shodou okolností stali svědky, či přímými účastníky a aktéry významných historických událostí. Tento svazek, až na několik výjimek (čarodějnické procesy na Bruntálsku, upíři v Čechách aj.) popisuje událostí, které se odehrály ve 20. stol. 929 Aleš, M. Svoboda, Emanuel, Alšovo přátelství se Svatoplukem Čechem /Emanuel Svoboda - 1. vyd. - Praha : Jednota Svatopluka Čecha, s. :il. - MDT: 929 Aleš, M.. životopisy, Aleš, Mikoláš, Čech, Svatopluk, regionální, Česko, malíři, spisovatelé, 2. pol. 19. stol., přátelství, korespondence, česká literatura 18

19 929 Bílá, L. Rohál, Robert, Lucie Bílá - cesta ke slávě /Robert Rohál - [Praha] : Petrklíč, s. :portréty (některé barev.) ;24 cm - MDT: 929 Bílá, L.. - ISBN: (váz.). životopisy, Bílá, Lucie, Česko, zpěvačky, stol. Osobnost a kariéru populární české zpěvačky a herečky sleduje autor z několika úhlů, nechybí ani stručná hodnocení uměleckých projektů a spolupráce s dalšími umělci. Text provází bohatý fotografický materiál, soupisy alb a krátká filmografie. 929 Čáslavská, V. Kosatík, Pavel Věra Čáslavská :život na Olympu /Pavel Kosatík - Vyd Praha : Mladá fronta, s., [48] s. obr. příl. :il. ;21 cm - MDT: 929 Čáslavská, V.. - ISBN: (váz.). životopisy, Česko, osobnosti, Čáslavská, Věra, olympioničky, gymnastika, sportovkyně, Mexiko, Tokio, Český olympijský výbor, veřejní činitelé, gymnastky, olympijské hry Kniha Pavla Kosatíka Život na Olympu je autorizovaným životopisem, zachycujícím vůbec poprvé uceleně a plasticky celou dosavadní životní dráhu jedné z nejvýznamnějších českých žen nové doby. 929 Dočolomanský, M. Formáčková, Marie, Nenapodobitelný Michal Dočolomanský /Marie Formáčková - V Praze : Nakladatelství XYZ, s. :il. - MDT: 929 Dočolomanský, M.. - ISBN: (váz.) :. životopisy, herci, Dočolomanský, Michal, Slovensko, slovenští herci, rozhovory, vzpomínky Monografie věnovaná slovenskému divadelnímu a filmovému herci Michalu Dočolomanskému, sepsaná na základě článků z populárních a bulvárních novin a časopisů 929 Dvořák, T. Čermák, Petr, Tomáš Lví srdce /Petr Čermák - [Lipník nad Bečvou] : Imagination of People, s., [32] s. obr. příl. :il. (některé barev.), portréty ;25 cm - MDT: 929 Dvořák, T.. - ISBN: (váz.) :. životopisy, Dvořák, Tomáš, desetibojaři, Česko, stol., desetiboj Tomáš Dvořák, pan sportovec i pan člověk. Pokaždé, když ho vidím na vlastní oči a hovořím s ním, chci se klanět, říká autor knihy o jednom z nejlepších sportovců novodobé historie a v autentické a otevřené biografii psané literaturou faktu a v její druhé části živým rozhovorem se ptá? Jak jsou veliké duše a srdce geniálního sportovce, jaký je Tomáš Dvořák člověk? Odpověď by asi zněla: jeden z nejbohatších lidí na světě, ovšem ne penězi, ale svým obřím lvím srdcem, které nechal nejen na atletických oválech, ale také své rodině, milované ženě Gabriele a dcerkám Barunce, Kačence a Terezce (!) a všem dobrým lidem, s nimiž se setkal. 929 Karel VII. Albrecht Hlavačka, Milan Karel Albrecht :příběh druhého zimního krále /Milan Hlavačka - 1. vyd. - Praha : Akropolis, s. :il. ;25 cm - MDT: 929 Karel VII. Albrecht. - ISBN: (váz.) :. životopisy, Karel VII. Albrecht, Evropa, dějiny, 18. stol., panovníci, císařové Životopis druhého "zimního krále" bavorského kurfiřta Karla Albrechta. Tento barokní vládce se rozhodl využít situace po vymření Habsburků a stát se českým králem a císařem Svaté říše římské. Ukousl si ale příliš velký krajíc a ztratil téměř vše. Kniha je napsaná čtivě a s přehledem provede čtenáře málo známou epizodou českých dějin. 19

20 929 Lustig, A. Emingerová, Dana, Živel Lustig :jak se píše kniha, aneb, Hoď sebou ty bejku, už nemám moc času /Dana Emingerová - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, s. ;21 cm - MDT: 929 Lustig, A.. - ISBN: (váz.). životopisy, Lustig, Arnošt, čeští spisovatelé, židovští spisovatelé, stol., česká literatura, tvůrčí psaní, literární tvorba, názory a postoje Monografie Dany Emingerové, české novinářky a spisovatelky, představuje lekce tvůrčího psaní pro začínající, mnohdy i pokročilejší spisovatele, které vedl v roce 2006 Arnošt Lustig v Divadle Dobeška. Uvedeného kurzu se účastnilo několik spisovatelů a novinářů, kteří se kriticky rozhodli, že o svém řemesle možná neví dosti. Dostalo se jim té mimořádné cti, že je učila stávající literární legenda. Kniha vypráví o lekcích tvůrčího psaní, světové literatuře, především o Arnoštu Lustigovi tak trochu jinak, o těch, kteří se kurzů účastnili a jejichž literární texty jsou v publikaci obsaženy. Autorka knihy, Dana Emingerová, převzala vedení kurzů tvůrčího psaní po Arnoštu Lustigovi. Naplňuje tak jeden z odkazů nedávno zesnulého velkého spisovatele. Přítomné stránky jsou vzájemným vyznáním moudrých a citlivých lidí. 929 Monyová, S. Simona Monyová /ze vzpomínek rodiny a přátel sestavila Jiřina Veselá - Vyd Brno : Belami, s. :il., portréty - MDT: 929 Monyová, S.. - ISBN: (váz.) :. životopisy, Monyová, Simona, Česko, spisovatelky, partnerské vztahy, rodinné vztahy, trestné činy, stol. Vražda Simony Monyové zasáhla nejvíc její nejbližší, ale stejně tak i její přátele a také čtenáře. Poté, co začala kolovat řada spekulací a účelových informací, chtěli jsme všem, kdo o to budou stát, přiblížit Simonu takovou, jakou podle nás opravdu byla. Kdyby se její život odvíjel podle běžných pravidel, možná by sama jednou jako stará a úspěšná spisovatelka napsala paměti. My jsme mohli dát dohromady jen útržky vzpomínek na chvíle s ní, které by se měly složit do mozaiky zobrazující průběh Simonina života až do posledního dne, kdy ji ubodal její manžel. A i když víme, že měla chyby, zůstane pro nás vždycky báječnou mámou, dcerou i sestrou, věrnou přítelkyní, vtipnou i citlivou autorkou románů, jejichž příběh mnohdy inspirovaly skutečné události, aniž to kdokoli tušil. 929 Ráž, V. Kovaříková, Blanka Vladimír Ráž :po stopách krále Miroslava /Blanka Kovaříková - V Praze : XYZ, s. :il., portréty, faksim. ;21 cm - MDT: 929 Ráž, V.. - ISBN: (váz.). životopisy, Ráž, Vladimír, 20. stol., Česko, herci, vzpomínky Příběh jednoho z největších českých filmových idolů Vladimíra Ráže není příliš známý. Kromě toho, že byl ženatý se svojí filmovou partnerkou Alenou Vránovou, která byla jeho láskou v Pyšné princezně, se o osudu krále Miroslava mnoho neví. Zmapovala ho až publicistka Blanka Kovaříková ve své knize Vladimír Ráž - Po stopách krále Miroslava. A objevila i jeho rodinu Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur :minulost, současnost a budoucnost komplexních společností /Miroslav Bárta, Martin Kovář a kolektiv - Vyd Praha : Academia, s. :il. (některé barev.), mapy, 1 portrét, faksim., 1 geneal. tabulka ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.). světové dějiny, civilizace, dějiny civilizace, civilizační cykly, společenská transformace, sociální změny, člověk a příroda Kolektivní monografie vzešlá z řad odborníků z humanitních, ekonomických i přírodovědných oborů sleduje krizové momenty v našich i světových dějinách, v ekonomice i přírodním prostředí. 20

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Výběr z nových knih 6/2009 psychologie

Výběr z nových knih 6/2009 psychologie Výběr z nových knih 6/2009 psychologie 1. Asertivitou proti stresu / Ján Praško, Hana Prašková Praha : Grada, 2007 -- 277 s. ;. -- čeština. ISBN 978-80-247-1697-8 (brož.) Sign.: II 106962V1 asertivita

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory 1. 2 x 101 knih pro děti a mládež : nejlepší a nejvlivnější knihy / Pavel Mandys a kolektiv -- 1. vyd. V Praze : Albatros, 2013 -- 430 s. -- čeština

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura)

Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura) Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura) Klíč ke slohu aneb Nerudou snadno a rychle?!: pro 2. stupeň ZŠ i pro nižší ročníky víceletých gymnázií. /Marie Hanzová a Eva Schneiderová. Praha:

Více

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze ISBN 978-80-7429-441-9

Více

Výběr z nových knih 6/2011 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 6/2011 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 6/2011 ostatní společenskovědní obory 1. Bylinky našich babiček / Pierrette Nardo ; [překlad Šárka Surovcová] Brno : Computer Press, 2011 -- 247 s. :. -- čeština. ISBN 978-80-251-2496-3

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie Výběr z nových knih 10/2012 psychologie 1. Inteligence a učení / Nick Lund ; Nigel Holt, Rob Lewis (eds.) ; [z anglického originálu... přeložila Helena Hartlová] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 146 s.

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie Výběr z nových knih 9/2012 psychologie 1. 15 typů lidí : jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat / František Bělohlávek -- 1. vyd. Praha : Grada, 2010 -- 121 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3001-1 (brož.)

Více

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Struktura a obory sociologie VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Úvod do sociologie - struktura sociologie Úvod do sociologie - základní disciplíny Obecná sociologie Vymezuje předmět zkoumání.

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 1.2.2012

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 1.2.2012 BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 1.2.2012 159.96 Zvláštní duševní stavy a procesy Altman, Jack, 1001 snů /Jack Altman ; [z anglického originálu... přeložila Jana Jebáčková]. V Praze :Ikar,2003 ISBN:80-249-0228-1

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

Výběr z nových knih 4/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 4/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 4/2013 ostatní společenskovědní obory 1. 77 výletů po stopách Starých pověstí českých / Věra a Veronika Škvárovy - - Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013 -- 191 s. -- čeština. ISBN 978-80-242-3926-2

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Praktická psychologie

Praktická psychologie školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L.

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Celostní přístupy ke zdraví HOLISMUS Teorie vzniku nemoci představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Pasteur)

Více

Výběr z nových knih 2/2009 pedagogika

Výběr z nových knih 2/2009 pedagogika Výběr z nových knih 2/2009 pedagogika 1. Česká psychopedie : speciální pedagogika osob s mentálním postižením / Marie Černá a kolektiv Praha : Karolinum, 2008 -- 222 s. :. -- čeština. ISBN 978-80-246-1565-3

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika 1. 111 nápadů pro celý školní rok : nápadník aktivit, her a rad od prvního školního dne až po předání vysvědčení / Sabine Herzig, Anke Lange- Wandling ; [překlad Jana

Více

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie obor indologie Indologie se specializací bengálština (bakalářské studium) Obsah prezentace - Charakteristika studia - Bengálština a bengálská kultura - Tradice a současnost oboru na FF UK - Průběh studia

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Knižní. tipy. pod stromeček

Knižní. tipy. pod stromeček Knižní tipy 2015 pod stromeček Kniha je podle našeho názoru pod stromečkem nezbytnost. Ale jaká by to měla být? Proto jsme se zeptali našich lektorů, kteří pro vás vybrali tituly, které pod stromečkem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Název předmětu : PORODNÍ ASISTENCE U ŽENY PŘI FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ A PORODU POA/PAB hodin seminářů 40 hodin praktických cvičení

Název předmětu : PORODNÍ ASISTENCE U ŽENY PŘI FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ A PORODU POA/PAB hodin seminářů 40 hodin praktických cvičení Studijní program : PORODNÍ ASISTENCE - PREZENČNÍ Název předmětu : PORODNÍ ASISTENCE U ŽENY PŘI FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ A PORODU Rozvrhová zkratka : Rozvrh výuky : POA/PAB06 0 hodin seminářů 0 hodin praktických

Více

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20.

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_50_E. Hemingway Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Název školy Autor Mgr. Šárka

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Školní knihovna

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Školní knihovna Číslo: RP 1/15 Téma: Historie vápenictví na Třemošnicku Jméno: Michal Hlína V práci je popsána historie výroby vápna, těžby vápence a jeho následné zpracování. Jsou tu vysvětleny způsoby zpracování vápence

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky z hlasové výchovy)

Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky z hlasové výchovy) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Klasifikace věd Ročník 1. Datum tvorby 2.9.2013

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Výběr z nových knih 11/2015 psychologie

Výběr z nových knih 11/2015 psychologie Výběr z nových knih 11/2015 psychologie 1. Antropoložka na Marsu : podivuhodné a výjimečné životy geniálních a psychicky odlišných osobností / Oliver Sacks ; z anglického originálu An anthropologist on

Více

Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Od Palackého k Benešovi : německé texty o Češích, Němcích a českých zemích / Eva Hahnová -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2014 -- 723 s. -- cze

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody?

Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody? Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody? Ano? Pak vás zveme ke studiu Environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity V tomto letáku jsme pro vás shrnuli to nejdůležitější.

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II.

Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. Tato příloha řeší rozpracování následujících vzdělávacích programů: 1. Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. 2. Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Interakční psychologický seminář

Interakční psychologický seminář školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída Masová média Mediální výchova Masová média VY_32_INOVACE_02_02_01 Prezentace obsahuje vysvětlení pojmu masová média, stručnou historii televize, novin, rozhlasu a internetu. Žáci se zamyslí nad významem

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

metoda horního psaní leváků

metoda horního psaní leváků leváci a leváctví část č. 7 metoda horního psaní leváků aneb nechte leváky drápat! ivo vodička 2013 www.levactvi.cz 1 Metoda horního psaní leváků název školy: autor: anotace: klíčová slova: cílová skupina:

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie Výběr z nových knih 11/2012 psychologie 1. Diagnostika a terapie duševních poruch / Karel Dušek, Alena Večeřová- Procházková -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2010 -- 632 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-1620-6

Více

JEDEN DEN V ŽIVOTĚ VOJÁKA _METODICKÝ LIST

JEDEN DEN V ŽIVOTĚ VOJÁKA _METODICKÝ LIST JEDEN DEN V ŽIVOTĚ VOJÁKA _METODICKÝ LIST MILAN HES Metodický list doporučujeme využít během vyučovací hodiny (45 minut). Tato hodina může být koncipována jako úvod k problematice I. světové války, rovněž

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk Maturitní okruhy Biologie a ekologie Charakteristika a složení živé hmoty voda, anorganické látky, bílkoviny Organické látky tuky, cukry, nukleové kyseliny, hormony, vitamíny, enzymy Systém organismů.

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

Psychologie literatury

Psychologie literatury Psychologie literatury Vyučující: Mgr. Martin Švanda Tel.: 532290382 E-mail: svanda@psu.cas.cz Syllabus, jarní semestr 2005 Charakteristika kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy,

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

PRVNÍ ROK ŽIVOTA NOVOROZENEC KOJENEC

PRVNÍ ROK ŽIVOTA NOVOROZENEC KOJENEC PRVNÍ ROK ŽIVOTA NOVOROZENEC KOJENEC Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 1.

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 1. Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 1. ročník Název předmětu: Kulturní a sociální antropologie (vybrané kapitoly) Vyučující: MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Číslo předmětu: 1274 Semestr:

Více

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Výběr z nových knih 1/2016 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2016 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2016 ostatní společenskovědní obory 1. 89 nejdůležitějších manažerských teorií pro praxi / James McGrath, Bob Bates ; z anglického originálu The little book of big management theories...

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU,

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. srpna 1999 pod

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař Obsah Úvodem.................................... 7 Část I. Základy mykologie pro praktické houbaře........... 11 Charakteristika hub........................... 12 Tělo.......................................

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Datum tvorby 5.

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie

Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie Okruhy témat disertačních prací navrhuje oborová rada, která je předkládá ke schválení vědecké radě fakulty. Navrţeny a vědeckou radou schváleny byly tyto

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů)

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů) Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II D-3 Moderní doba ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. D-3_01 Druhá světová válka (základní pojmy) tématu druhá světová válka. Např. k opakování na začátku nebo jako shrnutí

Více

Co jsou uměnovědná studia? Úvod do uměnovědných studií

Co jsou uměnovědná studia? Úvod do uměnovědných studií Co jsou uměnovědná studia? Úvod do uměnovědných studií Požadavky Zpracovat slovníkové heslo z minimálně 2 různých zdrojů Umělecké dílo; Otevřené dílo; Mimoumělecké estetično; Funkce umění; Umělecká hodnota;

Více

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 1. Člověk jako osobnost 2. Učení a komunikace 3. Duševní vývoj osobnosti, poruchy vývoje osobnosti 4. Psychické jevy 5. Člověk ve společnosti 6. Sociální útvary

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více