Jedna z důležitých otázek pro 21. století zní: Jaká je pravá povaha islámu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jedna z důležitých otázek pro 21. století zní: Jaká je pravá povaha islámu?"

Transkript

1 Jedna z důležitých otázek pro 21. století zní: Jaká je pravá povaha islámu? Na tuto otázku můžeme z médií i od čelních politiků slyšet dvě rozdílné odpovědi. Populární je sdělení, že islám je jedno z velkých světových náboženství, je to mírumilovné náboženství, pilíř světové civilizace, jehož zlatý věk představoval vrcholné období historie a díky němuž bylo zachováno západní vědění a myšlení, zatímco my v Evropě jsme procházeli obdobím temna (7-9. století). Alternativní pohled představuje islám jako brutální, násilnou, zpátečnickou a intelektuálně omezenou ideologii, podporující utiskování žen, ideologii, která má zničit civilizaci. Která strana má pravdu? Jak tuhle otázku vyřešit? Lze jí vůbec vyřešit? Zeptáme-li se na názor expertů z obou táborů, řeknou nám, že ten jejich pohled je správný. Kde je potom ta nejvyšší autorita, která by nám poskytla pevný základ pro zhodnocení Islámu a s ním spojenou argumentaci? Je možné k problému přistupovat s pomocí kritického myšlení nebo prostě musíme přijmout názory expertů? Existuje jedna možnost, jak se dobrat řešení, která stojí výše než názor odborníků; kombinace faktů a logického přístupu je základem kritického myšlení a nejvyšší forma kritického přístupu používající k řešení problémů měření a čísla. V této studii použijeme základní islámské texty a na základě množství slov, věnovaných jednotlivým tématům, vyhodnotíme důležitost v nich obsažených idejí. Základním předpokladem je, že čím více prostoru je věnováno určitému tématu, tím je toto téma důležitější. Ukažme si to na příkladu: V Koránu se 64% textu zabývá nevěřícími. Z toho lze usoudit, že otázka nevěřících bude v islámské doktríně zaujímat důležité místo. Užití kritického myšlení může většině lidí připadat nevhodné. Islám je přece náboženství a jako takové nemá přeci racionální základ. Ve skutečnosti ovšem, nejen že je islám racionální, je dokonce hyperracionální. Používá však jinou logiku (naše civilizace zná aristotelskou logiku) (1), než na kterou jsme zvyklí a kterou považujeme za samozřejmou. Pokud chceme používat kritické myšlení, musíme mít pevný základ. Všichni muslimové se shodnou na jednom: Není jiného boha kromě Alláha a Mohammed je Jeho posel. Pokud toto veřejně, před svědky odříkáte, stanete se muslimem. Nicméně toto prohlášení není jen začátkem islámu, je to také podstata totality islámu. Nestačí pouze uctívat Alláha, je třeba ho uctívat tak, jak to dělal Mohammed. Kdo je Alláh a kde se o něm dozvíme? Tato otázka míří přímo ke Koránu. A Korán obratem ukazuje přímo na Mohammeda. V Koránu se 91 krát praví, že Mohammed je dokonalý muslim. Je božským prototypem člověka a jediným přijatelným modelem pro Alláha. Skutky a slova, která Mohammed vykonal a pronesl jsou tak důležitá, že mají svůj vlastní název sunna ( čili soubor výroků a činů Mohammeda). Prameny sunny nalezneme ve dvou formách v síře (Sirah_Rasul_Allah), což je Mohammedův životopis a hadísech, což jsou sbírky krátkých příběhů o skutcích a výrocích Mohammeda. Islám je na Koránu a sunně založen. Jelikož sunna sestává ze síry a hadísů, znamená to, že prameny obsahující doktrínu islámu jsou 3 nazvěme je tedy Trilogií. Pokud je něco v Trilogii (Korán, síra, hadísy), pak je to islám, a naopak pokud tam něco není, pak to není islám. Trilogie tak obsahuje celou islámskou doktrínu. Máme tedy kompletní informace, nic nám nechybí. Takže jsme si stanovili hlavní kritéria pro naší analýzu. Všechna autoritativní prohlášení musí mít oporu v nějaké referenci z Trilogie. Nezáleží na tom, kdo takové prohlášení vysloví, jestli je to učenec, imám, mediální expert nebo kdokoliv jiný. Pokud to, co říká není podpořeno doktrínou, obsaženou v Trilogii, pak to není islám. Pokud mohou být jeho slova podpořena Trilogií, pak to je islám.

2 Učili jsme se, že Korán je zdrojem islámské doktríny. Korán ale představuje pouze 14% ze všech posvátných islámských textů. Ve skutečnosti obsahují texty síry a hadísu 86% psané doktríny. Takže islám je ze 14% Alláh a z 86% Mohammed. To je ovšem velmi dobrá zpráva. Korán nemusí být každému srozumitelný, ale všichni dokáží porozumět Mohammedovu životu a jeho slovům. Výše uvedená statistika nám odhaluje jednoduchý způsob, jak poznat islám poznat Mohammeda. Každý, absolutně každý, dokáže porozumět Mohammedovi, a proto každý může porozumět islámu. Islám je doktrína, založená na textu, takže je třeba objasnit podstatu těchto textů. Muslim věří, že Korán je dokonalý, kompletní, univerzální a věčný. Neobsahuje sebemenší chybu a přináší přesná slova jediného boha ve vesmíru. Mohammed je dokonalý příklad toho, jak žít svatý život. Pro nemuslima je představa dokonalé, kompletní, konečné a univerzální pravdy, zapsané v textu, těžko uchopitelná. Většina lidí si přečte Korán a pomyslí si: No tomuhle přece doopravdy nevěří?! Když čte ale Korán muslim, pomyslí si: Toto jsou dokonalá slova Alláhova. Muslimové sami sebe nazývají věřící, čímž mají na mysli to, že věří v dokonalost Koránu a v dokonalost Mohammedova života. Vzpomeňte si, že na počátku jsme si položili otázku: Můžeme se nějak vyznat v tom, co o podstatě islámu tvrdí různí komentátoří v médiích, politici, imámové a další experti? Odpověď zní: Ano, můžeme poznat pravou podstatu islámu nalezneme ji v Trilogii. Pokud to, co odborník tvrdí, může být podepřeno doktrínou Trilogie, potom je to platné, jelikož Trilogie je nejvyšším sudím všech názorů a prohlášení, týkajících se islámu. Kritické myšlení nám tak umožnilo provést první, důležitý krok. Nyní se pokusíme změřit islámskou doktrínu. Následující příklady názorně ukazují, jak může být metoda počítání slov, věnovaných určitému tématu, využita k odhalení dominantních témat islámských textů, a tím islámské doktríny.

3 Případ 1: Mohammedův Korán Mohammedovi můžeme celkem dobře rozumět, na druhou stranu Korán je pravděpodobně nejznámější knihou na světě, přesto je velice málo čtená a rozumět je jí ještě méně. Porovnejme to s dobou, kdy Mohammed žil. V Síře (Mohammedův životopis) nalezneme zmínky o tom, jak muslimové, kteří neuměli číst, debatovali o smyslu Koránu. Muslimové za dob Mohammeda rozuměli Koránu z jednoho prostého důvodu. Korán v roce 632 (smrt Mohammeda) byl jiný než Korán dnes. Každý verš mohl být posouzen v kontextu Mohammedova života. Každý nový verš vznikal v kontextu toho, co v tu chvíli Mohammed potřeboval. Všem, kdo pobývali v Mohammedově blízkosti, dával každý nový verš smysl. Byl vyřčen v určitém kontextu, a proto měl i smysl. Hlas Alláha řešil Mohammedovy problémy. Je to právě Mohammedův život, jenž dává Koránu kontext a smysl. Korán, který najdeme v knihkupectvích není historický Mohammedův Korán, protože ho kálíf Uthman upravil tak, že na začátek dal nejdelší kapitolu a na konec tu nejkratší. Poté, co takto vytvořil nám známý Korán, spálil originál. Chronologie a příběh tak byly tímto přeorganizováním zničeny. Z pohledu statistiky byl text randomizován a stal se proto velice těžko srozumitelným. Znovu sestavit Korán z doby Mohammedovy, tedy historický Korán, je celkem snadný úkol, jelikož doba vzniku jednotlivých kapitol je dobře známá. Stačí tedy vzít Korán a na stole poskládat kapitoly ve správném chronologickém pořadí za sebe. Pak vezměte jednotlivé stránky ze síry (Mohammedova životopisu) a poskládejte je do řady pod Korán. Ukáže se, že Síra a Korán do sebe zapadnou jako klíč do zámku. Korán představuje osnovu, Síra nit, a dohromady tak tvoří jednu látku, historický Korán. Pokud se tedy tyto dvě knihy spojí do jednoho textu, vznikne rekonstrukce historického Koránu. Pokud takovou rekonstrukci provedeme, stane se z Koránu epický příběh, popisující vzestup a vítězství islámu nad celou původní arabskou kulturou. Historický Korán je přímočarý a v žádném případě není matoucí. A stejně tak jako v době Mohammedově mu může každý porozumět. Historický Korán zřetelně odhaluje základní rozdělení textu. Raný Korán, psaný v Mekce je velmi odlišný od pozdního Koránu, psaného v Medíně. Raný Korán je více náboženský a poetický. Pozdní Korán je více historický a politický. Mezi raným a pozdním Koránem je patrná radikální změna v tónu, v tématech i v jazyku. Tento rozdíl je očividný i pro toho, kdo čte Korán poprvé. Máme tu tedy Korán mekkánský a Korán medínský. Proporčně tvoří mekkánský Korán zhruba 64% a medinský 36% z celého Koránu.

4 Případ 2: Káfir Nyní se budeme věnovat druhému rozdělení, který překvapí čtenáře historického Koránu. Většina textu se totiž zabývá nevěřícími káfiry. Nepojednává o tom, co znamená být muslimem, pojednává o nevěřících. Poznámka: Většina překladů Koránu používá slovo nevěřící místo káfir, ale skutečně použité arabské slovo je káfir. Tento pojem je tak důležitý a zároveň neznámý, že význam slova káfir je třeba nadefinovat. Původní význam tohoto slova je ten, jenž nepřiznává jemu známou pravdu. Káfir ví, že Korán je pravdivý, ale popírá to. Korán tvrdí, že káfir může být klamán, nenáviděn, zotročen, posmíván, mučen a i hůř. Slovo káfir je obyčejně překládáno jako nevěřící, ale tento překlad je špatný. Slovo nevěřící je rozumově i emočně neutrální, zatímco káfir je tím nejsprostším, nejnenávistnějším a nejpředpojatějším slovem v jakémkoliv jazyce. Existuje mnoho náboženských označení pro káfiry: polyteisté, modloslužebníci, lidé Knihy (křesťané a Židé), ateisté, agnostici a pohané. Označení káfir je zahrnuje všechny, protože se všemi výše uvedenými je možné nakládat stejně, nehledě na konkrétní náboženství. To, co Mohammed řekl o polyteistech, a to, co jim provedl, může být provedeno jakékoliv kategorii káfirů. Islám věnuje obrovské množství energie káfirům. Nejen, že většina (64%) Koránu je věnovaná káfirům, ale skoro celá Síra (81%) pojednává o Mohammedově boji s nimi. Hadísy věnují káfirům 32% textu.

5 Případ 3: Politický islám Náboženský islám je definován jako doktrína popisující, jak se následováním Koránu a sunny dostat do ráje a vyhnout se peklu. Ta část islámu, jenž se věnuje těm druhým, káfirům, je definována jako politický islám. A protože je tak velká část Trilogie věnovaná káfirům, vychází nám statistický závěr, že islám je primárně politický a nikoliv náboženský systém. Mohammedův úspěch byl závislý na jeho politice, nikoliv na náboženství. Síra, Mohammedův životopis, poskytuje detailní záznam jeho vzestupu k moci. Za 13 let kázání svého náboženství v Mekce shromáždil okolo sebe 150 následovníků. Byl donucen se přesunout do Medíny a stal se politikem a válečníkem. Během posledních devíti let svého života se Mohammed každý šestý týden účastnil nějakého násilného činu. Když zemřel, ze všech Arabů se stali muslimové. Mohammed uspěl díky politice, nikoliv díky náboženství. Můžeme odhadnout, že v době Mohammedovy smrti existovalo asi muslimů. Tato informace nám umožní načrtnout jednoduchý graf:

6 Vidíme tedy dvě odlišné příčiny vedoucí k růstu islámu náboženství a politiku. Náboženství a učení vedlo k průměrnému nárůstu 13 muslimů za rok. Politika a džihád způsobily průměrný přírůstek muslimů za rok, což je ohromný nárůst. Druhý proces zvýšil nárůst muslimů o více než 800%. Politika se tedy ukázala být skoro 1000x účinnější než samotné náboženství. Pokud by Mohammed pokračoval pouze v učení a kázání islámu, můžeme extrapolací vypočíst, že v době jeho smrti by bylo na světě 265 muslimů namísto , kteří byli výsledkem Mohammedovy politiky a džihádu. Jinými slovy, samotné náboženství by způsobilo 265 konverzí k islámu, zatímco politika a džihád konverzí. Můžeme tak spočítat procentuální příspěvek obou procesů k růstu islámu. Úspěch islámu v době Mohammedovy smrti (632 n.l.) tedy vděčí z 0,3% náboženství a z 99,7% politice. Tento význam politiky se odráží v textu síry. Mnohem více stránek je věnováno rokům džihádu než samotnému kázání islámu. Můžeme si názorně ukázat množství obsahu síry věnované jednotlivým obdobím vývoje. Rozsah textu Síry věnované tématu politiky či náboženství: Síra věnuje přibližně 5 krát více slov politice než náboženství na každý popsaný rok. Politice je věnováno 5 krát více prostoru, protože je pro islám tolikrát důležitější. Politickou podstatu islámu lze najít i v hadísech, které 37% textu věnují káfirům. Pokud by byl islám jen náboženství, dnes by neexistoval. Statistika ukazuje, že úspěch zajistila islámu politika, nikoliv náboženství. Prohlašovat, že je islám náboženstvím míru je proto zavádějící, jelikož síla a moc islámu neleží v náboženství. V islámu platí politika, ne náboženství. Statistický závěr tedy zní: Islám je primárně politická ideologie. Případ 4: Zneplatnění a dualismus v Koránu Nejenže existují dva Korány mekkánský a medinský, které se liší v tónu a tématech, Korán také obsahuje mnoho veršů, které si navzájem protiřečí. Verš 2:219 z Koránu říká, že muslimové mají být tolerantní a odpouštějící vůči lidu Knihy (křesťané a Židé). Verš 9:29 nabádá k útokům na lidi Knihy, dokud nezaplatí džizju speciální daň pro

7 dhimmi (tolerovaná vrstva nevěřích na území islámu), dokud se nepodřídí zákonu šaría a nebudou pokorní (vůči muslimům). Který verš ukazuje pravou podstatu Islámu? Korán si je vědom svého protiřečení si a dokonce dává návod či pravidlo k řešení takovýchto protikladů. Pozdější verš ruší, čili je nadřazen, dřívější verš. To však neznamená, že ten dřívější verš je špatně nebo je v něm chyba. To není možné, protože základní hypotéza je, že Korán byl napsán samotným Alláhem, tudíž i dřívější verše musí být pravdivé, jinak by se musel Alláh mýlit. Pokud se pídíme po podstatě islámu, má princip zneplatnění velký vliv. V nikdy nekončících mezináboženských dialozích jsou často dřívější, původnější verše citovány, aby tím byla podpořena mírumilovná podstata islámu. Pokud jsou ale citovány oba verše a je použito pravidlo zneplatnění, vidíme, že pozdější verše přebijí ty starší, tolerantní. Džihád tedy ruší toleranci. Vzato obecně, medínský Korán ruší ten mekkánský. V příkladu výše uvedených veršů je tolerance zneplatněná ve prospěch džihádu proti křesťanům. Přesto je ale podle islámu dřívější verš stále pravdivý a stále používaný. Zneplatnění neruší předchozí verš. A skutečně můžeme vidět, že dřívější mírumilovný zneplatněný verš bývá s oblibou používán ve veřejné debatě. To však vytváří logický problém, jelikož pokud si dvě věci protiřečí, jedna z nich musí být špatně. To je základní prvek západní jednotné logiky. Dle koránské logiky, dvě věci si mohou protiřečit a přesto mohou obě být pravdivé. To je dualistická logika. Alternativní vysvětlení je, že původnější verš je první stupeň procesu, něco jako semeno, a novější verš je druhý stupeň, něco jako rostlina. Na tom by něco mohlo být, ale podle tohoto modelu bychom nemohli disponovat oběma pravdami zároveň. To ovšem můžeme. Oba verše si protiřečí a jsou oba pravdivé zároveň. To je dualistická logika. Protiřečící si výroky jsou dle klasické doktríny vysvětleny pomocí pravidla zneplatnění, ale tento princip je omezen pouze na Korán. Dualita zahrnuje speciální případ zneplatnění a vysvětluje, jak celá doktrína Koránu a sunny funguje. Není to totiž jen Korán, co si protiřečí. Je to celá sunna. Dalším aspektem islámské duality je její etika. Jednou z hlavních doktrín islámu je doktrína o káfirech. Ta s káfiry nakládá strašně. Nikdo by nikdy nemohl toužit po tom, aby s ním bylo zacházeno jako s káfiry v Trilogii. To nás přivádí k jednomu zlatému pravidlu, které v islámu neexistuje, a to kvůli rozdělení lidstva na věřící a káfiry. Toto zlaté pravidlo nás učí zacházet se všemi lidmi tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám. A jelikož nikdo by nechtěl, aby s ním bylo jednáno jako s káfirem, a zároveň termín káfir je klíčový pro islámskou doktrínu, plyne z toho, že islám nezná toto zlaté pravidlo. Má jednu sadu zákonů pro muslimy a druhou pro káfiry. Toto je dualistická etika. Příklad takové duálistické etiky nalezneme např. v tématu přátelství. Korán obsahuje 13 veršů, tvrdících, že muslim nemůže mít káfiry za přátelé.

8 Případ 5: Židé Jedním z nejvýraznějších příkladů etického dualismu v islámu jsou Židé. Mekkánský Korán je naplněn příběhy o Mojžíšovi, Noemovi, Adamovi a o dalších židovských postavách. Ranný Korán je velmi židovský. Pohled na Židy se ale naprosto mění v Medíně, kde každý verš, příběh a hadís je negativní a protižidovský. A Trilogie věnuje Židům opravdu velký prostor. Medínská Trilogie je k Židům dokonce více negativní než Hitlerův Mein Kampf. Jediný rozdíl mezi Mein Kampfem a Trilogií je v tom, že Hitler v první části nepíše detailně o tom, jak moc obdivuje Židy. Existuje velký rozpor v tom, jak Korán vypráví o Židech v Mekce a jak v Medíně. Nicméně díky dualistické argumentaci jsou oba přístupy k Židům správné a pravdivé zároveň. Případ 6: Dobro v Koránu Přes všechny tyto negativní statistiky, každý zná dobré verše Koránu. Kolik textu v Koránu tedy vychází pozitivně pro káfiry? V Koránu je přesně 245 veršů a 4018 slov, která říkají něco pozitivního o káfirech. To je přibližně 2.6% z celkového rozsahu. Nicméně ve všech případech je takový verš následován dalším, jenž je s tím dobrým v rozporu. Stejně tak, až na 7 veršů (58 slov), je dobrý verš zneplatněn v následujícím textu té samé kapitoly. Negaci zbývajících 7 veršů najdeme v novějších súrách (kapitolách). Média obvykle zdůrazňují pozitivní islámské verše, týkající se lidu Knihy tedy Židů a křesťanů. Ale i toto se ukazuje jako iluzorní, protože křesťané i Židé mohou v islámu očekávat dobro pouze uznají-li, že jejich posvátné texty jsou zkažené, že je Korán pravdivý, a že Mohammed je prorok jak křesťanského, tak židovského náboženství. Nakonec vidíme, že pro káfiry v Koránu neexistuje žádné dobro, které by bylo bezpodmínečné a něčím nepokažené. Co dobrého můžeme najít ve 2.6% textu, je později popřeno.

9 Případ 7: Džihád Džihád patří bezpochyby k nejznámějším konceptům v Islámu, a také zabírá v Trilogii nejvíce místa. Materiál, věnující se džihádu, tvoří 24% medínského Koránu a 9% celkového Koránu. Džihádu je věnováno 21% textu Bukhariho hadísů a 67% Mohammedova životopisu síry. Statistika nám umožňuje změřit pravdivost tvrzení, že pravý džihád je vnitřní boj, tzv. větší džihád, zatímco džihád meče je menší džihád. Výraz větší džihád nenajdeme v žádném kanonickém textu a rabín Reuven Firestone (odborník na středověký judaismus a islám) tvrdí, že takový výraz neexistuje. Na druhou stranu v hadísech najdeme některé příběhy, ve kterých jsou určité náboženské úkony postaveny na roveň džihádu meče. U Bukhariho tyto hadísy, mluvící o tzv. větším džihádu, tvoří 2% celkového textu věnovaného džihádu. Samozřejmě, zbývajících 98% hadísů věnovaných džihádu mluví o džihádu meče, jako o vrcholném činu. Statistická odpověď v otázce pravé podstaty džihádu tedy je, že větší džihád vnitřního boje tvoří 2% a menší džihád meče tvoří zbývajících 98% džihádu. Jinými slovy, džihád je z naprosté většiny o násilí a jen z malé části o vnitřním boji. Statistika nám také umožňuje změřit význam džihádu pera a slova. Síra věnuje 23% textu válečné poezii, což je vlastně propaganda. Tato poezie, která není jediným příkladem toho, jak Mohammed používal propagandu pro svůj džihád, nám umožňuje utvořit si představu o její důležitosti. Z obsahu síry, týkajícího se džihádu, je zhruba čtvrtina věnována džihádu pera a slova a tři čtvrtiny džihádu meče. Síra se nikde nezmiňuje o tzv. větším džihádu, tedy vnitřním boji. Případ 8: Ženy Islám vykazuje dualitu také ve svém přístupu k ženám. Z Koránu a sunny vychází odlišné soubory pravidel pro ženy. Islámská Trilogie obsahuje rozsáhlý materiál, jenž tvoří doktrínu o ženách. Každý verš může být posouzen podle toho, jakou pozici ve společnosti ženě vymezuje. Mnoho veršů například vyzdvihuje matku nade všechen lid. Mnoho veršů tvrdí, že ženy a muži budou v Soudný den souzeni stejně, jen podle svých činů. V mnoha zmínkách, týkajících se žen, není vyjádřen žádný vztah jsou to neutrální reference. Systém, jakým byla vytvořena níže uvedená tabulka byl následující: Byly vybrány texty obsahující jakoukoliv zmínku o ženách. Tyto texty pak byly rozděleny do čtyř kategorií podle společenského statutu ženy: Vysoký status, stejný status, nízký a neutrální status. Samozřejmě, že zde bylo třeba subjektivně rozhodnout o povaze veršů, nicméně obecné pravidlo bylo, že pokud jsou na ženy uplatňovány speciální pravidla nebo zacházení ze strany mužů, pak tato pravidla podřizují ženu muži. Nejdříve data z Koránu a potom z

10 hadísů: Pozice žen v hadísech Všimněte si zde výrazného trendu. Obě statistiky, jak z Koránu tak z hadísů mají podobný profil velmi málo vysokého statutu a trocha rovnosti. Velká část textu Koránu a hadísů určuje ženám místo podřízené mužům. Není to nic, co bychom nečekali. Korán a sunna jsou jako osnova a nit, jednolitá látka, tvořící islám. Důležitost čísel Lidé vždy přikládali důležitost číslům, a tomu, jak se vztahují k životu. V islámu se opakují dvě čísla. Číslo 1 se zde objevuje vždy v souvislosti s prohlášením, že existuje pouze jeden bůh. Za povšimnutí stojí, jak často je zmiňováno číslo 2. Máme dva Korány, rozdělení lidstva na dvě skupiny muslimy a káfiry, dvě tváře Mohammeda jako kazatele a politika. Dokonce Šahada (muslimské vyznání víry) je tvořena ze dvou částí, první se týká jednoho boha a druhá je o Mohammedovi. Etika islámu je dualistická a založena na rozdělení lidstva na dvě třídy věřící a káfiry. Korán rozvíjí taktéž dualistickou logiku. Islám používá praxi politické duality, aby dosáhl svého cíle spirituální jednoty. Džihád patří bezpochyby k nejznámějším konceptům v islámu, a také zabírá v Trilogii nejvíce místa. Materiál, věnující se džihádu, tvoří 24% medinského Koránu a 9% celkového Koránu. Džihádu je věnováno 21% textu Bukhariho hadísů a 67% Mohammedova životopisu síry. Statistika Statistika obvykle nabízí velice odlišný pohled na jakýkoliv text, ale v případě islámských textů je to hotové zjevení. Statistika nám ukazuje naprosto odlišný pohled na islám než na

11 jaký jsme zvyklí. Statistická vize je celostní, vztahuje se k celému textu. Běžnou kritikou jakéhokoliv negativního komentáře k islámu je, že je vytržen z kontextu. Statistika nám tak poskytuje kompletní kontext. Na počátku tohoto článku jsme si položili otázku: Jak můžeme poznat, který pohled na islám je ten pravý? Při použití klasické logiky bychom očekávali, že jedna nebo druhá strana má pravdu, ale pokud použijeme dualistickou logiku, obě strany mohou mít pravdu zároveň. Proto odpověď na tuto otázku zní, že obě strany mají pravdu. Ve skutečnosti je ale otázka špatně položena. Nikdy ji nemůžete zodpovědět, pokud hledáte jedinou správnou odpověď. Ta v dualistickém systému neexistuje. Místo toho je třeba použít statistiku, abychom mohli odpověď změřit. Viděli jsme na případu většího/menšího džihádu, že džihád tvoří 2% vnitřního boje a 98% smrtící síly. Pouze statistická odpověď může být použita v dualistickém systému. Správně položená otázka by tedy zněla, jak mnoho doktrína podporuje jednu nebo druhou stranu. Statistický model nám poskytuje ucelený pohled na islámskou doktrínu a odhaluje širší souvislosti. Obvyklá metoda citování veršů nejenže ignoruje Mohammeda, ale navíc testuje pouze jeden bod jeden verš. Statistika nám poskytuje makro-, nikoli mikropohled na věc. Můžeme tak přehlédnout celkový vzorec a identifikovat v něm obecně platné principy. Shrnutí Kritické myšlení vnáší nový vhled do studia islámu. Islám není jen věcí názoru, obsahuje solidní racionální základ ve svých základních textech. Jednoduché statistiky odhalují systematickou podstatu islámské doktríny. A co nám výše uvedené případy ukazují? Zde je několik principů, které nám poskytuje statistická analýza: Zdroj: Islámská doktrína je obsažena v Koránu, síře a hadísech v Trilogii. Jakýkoliv výklad islámu, který nemá oporu v doktríně Trilogie je nepravdivý nebo nekompletní. Korán tvoří malou část islámské doktríny. Mohammedova sunna je, co se textu týká, významnější než Korán. Koránu je možno porozumět rekonstrukcí Mohammedova Koránu, čili Koránu historického. V centru hlavního zájmu islámu stojí koncept káfira. Káfir je nejnižší forma z celého živého světa. Doktrína o káfirech je definována jako politický islám. Úspěch islámu nestojí jen na samotném náboženství, ale hlavně na politice a džihádu. Síra věnuje většinu své pozornosti džihádu a politice, ne náboženství. Islámská doktrína je ve své etice a v logice dualistická. Nenávist k Židům je integrální součástí Trilogie. Pro káfiry neexistuje v Koránu žádné bezpodmínečné dobro. Džihád byl nedílnou součástí úspěchu islámu a tvoří rozsáhlou část Trilogie. Islámská doktrína staví ženy do podřízené pozice.

12 (1.) Hlavní zákon aristotelské logiky je princip sporu (bezespornosti): Týž predikát nemůže být témuž subjektu přidělován a zároveň odmítán.

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

JZ Asie kolébka tří náboženství

JZ Asie kolébka tří náboženství JZ Asie kolébka tří náboženství Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Vojáčková Ludmila Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

SAMOSTUDIJNÍ KURZ POLITICKÉHO ISLÁMU

SAMOSTUDIJNÍ KURZ POLITICKÉHO ISLÁMU SAMOSTUDIJNÍ KURZ POLITICKÉHO ISLÁMU Bill Warner Centrum pro studium politického islámu International CSPI LLC, 2011 This edition CSPI International, 2016 Bill Warner Samostudijní kurz politického islámu

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

PRÁVO ŠARÍA PRO NEMUSLIMY

PRÁVO ŠARÍA PRO NEMUSLIMY PRÁVO ŠARÍA PRO NEMUSLIMY CENTRUM PRO STUDIUM POLITICKÉHO ISLÁMU BILL WARNER International CSPI LLC, 2010 This edition CSPI International, 2015 Bill Warner PRÁVO ŠARÍA PRO NEMUSLIMY Z anglického originálu

Více

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0).

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Výroková logika II Negace Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se dají výroky negovat. Obecně se výrok dá negovat tak, že před

Více

1. Matematická logika

1. Matematická logika MATEMATICKÝ JAZYK Jazyk slouží člověku k vyjádření soudů a myšlenek. Jeho psaná forma má tvar vět. Každá vědní disciplína si vytváří svůj specifický jazyk v úzké návaznosti na jazyk živý. I matematika

Více

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE Název Autor Vedoucí práce Oponent práce Preference uživatelů marihuany: indoor versus outdoor Veronika Havlíčková Ing. Jiří Vopravil, Ph.D. Mgr. Jaroslav

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa Středověká estetika Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa středověký člověk obklopen propracovaným ideologickým a kulturním systémem pro středověkého člověka je viditelný svět jenom stopou

Více

Vznik islámu, dnešní situace

Vznik islámu, dnešní situace ISLÁM Judaismus, křesťanství a islám monoteistické náboženství Bůh seslal lidstvu proroka Muhammada (Mohameda), aby šířil víru Svatá kniha Korán autentické slovo Boží Vznik islámu, dnešní situace Asi r.

Více

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE OPONENT Název Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol Autor Bc. Jiří Zatřepálek Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek Oponent

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti.

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Přirozenost muže Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Bhagavadgíta (13.1) Bùh od samého zaèátku vytvoøil poslání obìma

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 7. ročník Se zvýšeným zájmem občanská

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Filozofie,

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

Proč jste opustil islám a stal jste se křesťanem?

Proč jste opustil islám a stal jste se křesťanem? ROZHOVOR - Uprchlík z Iráku: Dle islámu je správné zabíjet křesťany, židy i ateisty. Nechci, aby muslimové zničili vaši zemi jako tu mou. A co Halík a Zeman? Salman Hasan je uprchlík z Iráku. Pochází z

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor Jak kriticky myslet? Kamil Gregor Tweetujte Inspirace Petr Ludwig Jak na to? Tvrzení Základem je správná formulace tvrzení Musí být pravdivé nebo nepravdivé Musí být konkrétní Mimozemšťané existují x Mimozemšťané

Více

SAMOSTUDIJNÍ KURZ POLITICKÉHO ISLÁMU

SAMOSTUDIJNÍ KURZ POLITICKÉHO ISLÁMU SAMOSTUDIJNÍ KURZ POLITICKÉHO ISLÁMU Bill Warner Centrum pro studium politického islámu International CSPI LLC, 2011 This edition CSPI International, 2016 Bill Warner Samostudijní kurz politického islámu

Více

Násilí odůvodňované náboženstvím

Násilí odůvodňované náboženstvím Násilí odůvodňované náboženstvím ( náboženský terorismus ) Mgr. Jan PACNER Pojmy terorismus a náboženství mnoho definic, např.: Terorismus - ničivé skutky páchané veřejně a bez jasného vojenského účelu

Více

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Světová náboženství Mgr. Martina Borská Metodický list

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

10. Soustava lineárních rovnic - substituční metoda

10. Soustava lineárních rovnic - substituční metoda @112 10. Soustava lineárních rovnic - substituční metoda Jedna z metod, která se používá při řešení soustavy lineárních rovnic, se nazývá substituční. Nejlépe si metodu ukážeme na příkladech. Příklad:

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

Nepřijde a nedám 100 Kč měl jsem pravdu, o této

Nepřijde a nedám 100 Kč měl jsem pravdu, o této 1.4.4 Implikace Předpoklady: 010403 Implikace Implikace libovolných výroků a,b je výrok, který vznikne jejich spojením slovním obratem jestliže, pak, píšeme a b a čteme jestliže a, pak b. Výroku a se říká

Více

Aristotelská logika. Pojem

Aristotelská logika. Pojem Aristotelská logika Základními stavebními kameny aristotelské logiky jsou tři témata pojmy, soudy a úsudky. Jejich rozboru Aristoteles věnuje převážnou část svých logických spisů. Kromě toho pak věnuje

Více

i07_islám Křesťanství a islám na cestě k dialogu Korán Hrbek Ivan hidžra umma

i07_islám Křesťanství a islám na cestě k dialogu Korán Hrbek Ivan hidžra umma i07_islám Islám je třetí z prorockých, teistických, abrahamovských náboženství. Je to též jediné z velkých světových náboženství, jež nepochází ze starověku a je tedy ze všech nejmladší. Poučení jsme čerpali

Více

Primární a sekundární výskyt označující fráze. Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5.

Primární a sekundární výskyt označující fráze. Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5. Primární a sekundární výskyt označující fráze Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5. 2012 Russellovo rozlišení jména a popisu Označující fráze Primární a sekundární

Více

TEORIE PRÁVA 12. SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY

TEORIE PRÁVA 12. SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY TEORIE PRÁVA 12. SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY Mgr. Martin Kornel SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY - PŘEHLED Kontinentální právní systém Angloamerický právní systém Islámský právní systém Další právní systémy --------------

Více

Logika 5. Základní zadání k sérii otázek: V uvedených tezích doplňte z nabízených adekvátní pojem, termín, slovo. Otázka číslo: 1. Logika je věda o...

Logika 5. Základní zadání k sérii otázek: V uvedených tezích doplňte z nabízených adekvátní pojem, termín, slovo. Otázka číslo: 1. Logika je věda o... Logika 5 Základní zadání k sérii otázek: V uvedených tezích doplňte z nabízených adekvátní pojem, termín, slovo. Otázka číslo: 1 Logika je věda o.... slovech správném myšlení myšlení Otázka číslo: 2 Základy

Více

ŽIVOT MOHAMEDA SÍRA CENTRUM PRO STUDIUM POLITICKÉHO ISLÁMU BILL WARNER. International

ŽIVOT MOHAMEDA SÍRA CENTRUM PRO STUDIUM POLITICKÉHO ISLÁMU BILL WARNER. International ŽIVOT MOHAMEDA SÍRA CENTRUM PRO STUDIUM POLITICKÉHO ISLÁMU BILL WARNER International Bill Warner, 2010 This edition CSPI International, 2015 ISBN 978-80-88089-06-3 OBSAH PŘEHLED...5 NA ZAČÁTKU...12 RANÁ

Více

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika Helena Bönischová Ma ase merkava starověká židovská mystika Kniha Ma ase merkava se zabývá fascinujícím pozdně starověkým mystickým textem, který vznikl v talmudickém období v židovském prostředí v oblasti

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

LOGIKA A ETIKA úvod do metaetiky. zpracovala Zuzana Mrázková

LOGIKA A ETIKA úvod do metaetiky. zpracovala Zuzana Mrázková LOGIKA A ETIKA úvod do metaetiky zpracovala Zuzana Mrázková Autoři Petr Kolář *1961 Vystudoval teoretickou kybernetiku na Přírodovědecké fakultě Palackého univerzity v Olomouci Pracuje ve Filozofickém

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Inspirace Petr Ludwig Zlin.barcamp.cz Dva díly Jak se to nemá dělat (tinyurl.com/gregor-plzen) Jak se to má dělat 2 min Jak na to? Tvrzení Základem je správná

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Negativní informace. Petr Štěpánek. S použitím materiálu M.Gelfonda a V. Lifschitze. Logické programování 15 1

Negativní informace. Petr Štěpánek. S použitím materiálu M.Gelfonda a V. Lifschitze. Logické programování 15 1 Negativní informace Petr Štěpánek S použitím materiálu M.Gelfonda a V. Lifschitze 2009 Logické programování 15 1 Negace jako neúspěch Motivace: Tvrzení p (atomická formule) neplatí, jestliže nelze odvodit

Více

Úvod do matematiky. Mgr. Radek Horenský, Ph.D. Důkazy

Úvod do matematiky. Mgr. Radek Horenský, Ph.D. Důkazy Úvod do matematiky Mgr. Radek Horenský, Ph.D. Důkazy Matematika a matematické chápání jako takové je založeno na logické výstavbě. Základními stavebními prvky jsou definice, věty a důkazy. Definice zavádějí

Více

Jednofaktorová analýza rozptylu

Jednofaktorová analýza rozptylu I I.I Jednofaktorová analýza rozptylu Úvod Jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA) se využívá při porovnání několika středních hodnot. Často se využívá ve vědeckých a lékařských experimentech, při kterých

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN!

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je, kromě projevů lásky, objímání, také každodenní hlasité

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

M - Výroková logika VARIACE

M - Výroková logika VARIACE M - Výroková logika Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a další šíření povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

Dláždění I. Předpoklady:

Dláždění I. Předpoklady: 1.3.18 Dláždění I Předpoklady: 010317 Pedagogická poznámka: tato hodina se věnuje opakování výpočtů povrchů a bylo by zřejmě možné ji zařadit i do úvodního opakování. Nakonec jsem ji přidal na toto místo,

Více

Pearsonův korelační koeficient

Pearsonův korelační koeficient I I.I Pearsonův korelační koeficient Úvod Předpokládejme, že náhodně vybereme n objektů (nebo osob) ze zkoumané populace. Často se stává, že na každém z objektů měříme ne pouze jednu, ale několik kvantitativních

Více

Korelace. Komentované řešení pomocí MS Excel

Korelace. Komentované řešení pomocí MS Excel Korelace Komentované řešení pomocí MS Excel Vstupní data Tabulka se vstupními daty je umístěna v oblasti A2:B84 (viz. obrázek) Prvotní představu o tvaru a síle závislosti docházky a počtu bodů nám poskytne

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Úvod do informatiky. Miroslav Kolařík

Úvod do informatiky. Miroslav Kolařík Úvod do informatiky přednáška první Miroslav Kolařík Zpracováno dle učebního textu prof. Bělohlávka: Úvod do informatiky, KMI UPOL, Olomouc 2008. Obsah 1 Co a k čemu je logika? 2 Výroky a logické spojky

Více

1. Přednáška K čemu je právní filosofie?

1. Přednáška K čemu je právní filosofie? 1. Přednáška K čemu je právní filosofie? Osnova přednášky: a) Co je filosofie a filosofování b) Proč vznikla právní filosofie c) Předmět a funkce právní filosofie Co znamená slovo filosofie? slovo filosofie

Více

Max Weber Hlavní myšlenky, přínos

Max Weber Hlavní myšlenky, přínos Max Weber Hlavní myšlenky, přínos 1864-1920 Přístupy a hlavní oblasti zájmu s ohledem na dnešní aktuálnost Rozumějící sociologie- JEDNÁNÍ, smysl, hodnoty Sociální struktura pojem vrstva (stav) Sociologie

Více

5 Parametrické testy hypotéz

5 Parametrické testy hypotéz 5 Parametrické testy hypotéz 5.1 Pojem parametrického testu (Skripta str. 95-96) Na základě výběru srovnáváme dvě tvrzení o hodnotě určitého parametru θ rozdělení f(x, θ). První tvrzení (které většinou

Více

POKYN C VÝZNAM TERMÍNŮ SESTAVY A SYSTÉMY V OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH

POKYN C VÝZNAM TERMÍNŮ SESTAVY A SYSTÉMY V OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKÁNÍ Jednotný trh: regulovaná oblast, normalizace a nový přístup Stavebnictví Brusel, září 2002 ENTR/G5 GK POKYN C (ke směrnici o stavebních výrobcích 89/106/EHS)

Více

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí,

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí, 3 Rozvodovost Statistika zpracovaná na základě údajů obdržených od Ministerstva spravedlnosti ČR udává 26,1 tisíce rozvedených manželství v roce 2015, nejméně od roku 2000. Téměř třetina rozvodů byla iniciována

Více

Tvar dat a nástroj přeskupování

Tvar dat a nástroj přeskupování StatSoft Tvar dat a nástroj přeskupování Chtěli jste někdy použít data v jistém tvaru a STATISTICA Vám to nedovolila? Jistě se najde někdo, kdo se v této situaci již ocitl. Není ale potřeba propadat panice,

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

KNIHA KNIH. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: VMEGS, VDO (ZV), MV OV: OVDS, IKV

KNIHA KNIH. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: VMEGS, VDO (ZV), MV OV: OVDS, IKV aktivita KNIHA KNIH ANOTACE: Aktivita pracuje s kapitolou filmu Zákony řízené vědou (Laws Driven by Science). Snaží se vést žáky k pochopení síly tištěného slova v předinternetové době i dnes a pochopení

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Úvod do logiky (VL): 11. Ověřování, zda je formule tautologií metodou protipříkladu

Úvod do logiky (VL): 11. Ověřování, zda je formule tautologií metodou protipříkladu Jiří Raclavský (214): Úvod do logiky: klasická výroková logika Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.7/2.2./28.216, OPVK) Úvod

Více

Asi to takhle doopravdy vypadalo, šedý nevýrazný snímek, ve kterém je ale ukryta velmi pěkná fotografie.

Asi to takhle doopravdy vypadalo, šedý nevýrazný snímek, ve kterém je ale ukryta velmi pěkná fotografie. Dobrý den, dovolil jsem si vybrat malý vzorek vašich fotografií a ukázat vám na nich několik chyb, kterých se při fotografování a následné úpravě dopouštíte. Fotografie jsou doopravdy vybrané zcela náhodně,

Více

Databáze českých meter

Databáze českých meter Databáze českých meter 1795 1825 KVĚTA SGALLOVÁ Představením Thesauru českých meter raného obrození chceme upozornit bohemistickou odbornou veřejnost na databázi, která vznikla v Ústavu české literatury

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př pm007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Dopady členství v EU na ČR duben 20 Technické parametry

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět

4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět 4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět cíl aktivity rozvíjená klíčová kompetence pomůcky doba trvání aktivity organizace základy společenských věd, soudobý svět, člověk

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Diagnostika regrese pomocí grafu 7krát jinak

Diagnostika regrese pomocí grafu 7krát jinak StatSoft Diagnostika regrese pomocí grafu 7krát jinak V tomto článečku si uděláme exkurzi do teorie regresní analýzy a detailně se podíváme na jeden jediný diagnostický graf. Jedná se o graf Předpovědi

Více