Výroční zpráva Charity Zliv za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Charity Zliv za rok 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva Charity Zliv za rok 211

2 -2-

3 OBSAH KLÍČOVÉ UDÁLOSTI A ZHODNOCENÍ ROKU ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI V ROCE STRUKTURA ORGANIZACE... 7 ČINNOST... 8 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Dominus Tecum...8 Tříkrálová sbírka FINANČNÍ ZPRÁVA DÁRCI A PODPOROVATELÉ

4 KLÍČOVÉ UDÁLOSTI A ZHODNOCENÍ ROKU 211 V únoru 211 nás z milého důvodu (těhotenství) opustila naše vedoucí Hanka, kterou na její pozici nahradila Míša. Do pracovního procesu jsme zapojili dvě dobrovolnice (Mgr. Ivu Karafiátovou a Soňu Matouškovou, DiS.), ze kterých se odchodem Hanky a Slávka postupně staly naše kolegyně. S novými kolegyněmi jsme se vrhli na zlepšení podmínek poskytování služby a na registraci terénního programu při NZDM DT, který nám měl dopomoci k vyššímu kontaktu s cílovou skupinou let. Od září jsme na základě deklarovaného zájmu uživatelů a zájemců o službu prodloužili otevírací dobu do 19:3 a začali jsme poskytovat službu i v neděli. Na přelomu roku 211/212 nás potkala také změna ředitele. Místo ředitele přijala Mgr. Daniela Laschová, která má na této pozici dlouholeté zkušenosti v Týně nad Vltavou. -4-

5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI V ROCE 211 Název organizace: Charita Zliv Sídlo organizace: P. Bezruče 44, Zliv web: Statutární zástupce: Mgr. Vladimír Záruba Právní forma: evidovaná právnická osoba Zřizovatel: Biskupství českobudějovické Bankovní spojení: ČSOB /3 IČ:

6 Charita Zliv je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. Zároveň je složkou Diecézní charity České Budějovice. Charita Zliv je od zaregistrována na MK ČR v Rejstříku evidovaných právnických osob. Číslo evidence: 8/ / Předmět činnosti a účel vzniku: Charita Zliv je nezisková organizace, jejímž předmětem činnosti je služba lidem v tísni, bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství nebo státní a politickou příslušnost, a poskytování sociálních a zdravotních služeb, charitativní a humanitární pomoci. -6-

7 STRUKTURA ORGANIZACE -7-

8 ČINNOST Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Dominus Tecum Vedoucí NZDM DT: Bc. Michaela Moravcová Odborný garant: Mgr. Vladimír Záruba Místo poskytování: P. Bezruče 44, Zliv Poslání: Smyslem práce NZDM DT je usilovat o vytváření přátelského prostředí pro děti a mládež, vytvářet podmínky pro navázání kontaktu s nimi prostřednictvím vhodných způsobů trávení volného času a poskytovat odbornou pomoc a podporu uživatelům služby v obtížných životních situacích. Cíle: poskytnout cílové skupině bezpečný prostor pro setkávání a organizované trávení volného času

9 - - navázání a udržení kontaktu s cílovou skupinou; poskytování informací, odborné pomoci a podpory vést uživatele služby k dodržování běžných pravidel nejen v zařízení, a tím pozitivně působit na jejich chování, které se může odrazit v běžném životě vést děti a mladé lidi k zodpovědnému přístupu k životu a k přijetí důsledků rizikového chování vytvářet podmínky pro seberealizaci uživatelů služby (volnočasové a svépomocné aktivity) rozvíjet spolupráci s dalšími institucemi Cílová skupina: Do cílové skupiny patří děti a mládež, kteří: - jsou ve věku 6 26 let žijí nebo se pohybují ve Zlivi a okolí dávají přednost neproduktivnímu trávení volného času nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit mají životní styl, kvůli kterému se dostávají do konfliktů, a který ohrožuje je samotné i jejich okolí -9-

10 - mají sníženou schopnost uplatňovat svá práva nechtějí nebo se vyhýbají zájmu a pozornosti jakýchkoli institucí nebo nemají jasně definovanou zakázku (proto nemohou využít jiné služby) mohou zažívat nebo zažívají konfliktní společenské situace (např. projevy šikany, drobná kriminalita, vandalismus, experimentování s návykovými látkami, záškoláctví, vyloučení ze školy, pohlavní zneužívání, domácí násilí), obtížné životní události (situace, ve kterých se těžce orientují a které jsou obtížně řešitelné vlastními silami, např. problémy s volbou školy a povolání, rozpad partnerských vztahů, těhotenství a další obtížné události v rodině, ve škole a mezi vrstevníky), nebo se ocitají v prostředí omezující jejich životní podmínky (např. absence zájmů, neschopnost adaptace) Příčinou těchto situací bývá nebo je především nepříznivé rodinné a sociální prostředí. Do cílové skupiny nepatří děti a mládež, kteří: nepatří do věkové skupiny patří mezi osoby s mentálním, tělesným nebo duševním postižením Do cílové skupiny nepatří děti a mládež, kteří v okamžik návštěvy Klubu: jsou agresivní jsou pod vlivem alkoholových a jiných návykových látek vykazují známky infekčního nebo jiného onemocnění -1-

11 Návštěvnost: Službu NZDM DT za rok 211 využilo celkem 245 zájemců o službu, z toho 71 se stalo uživateli služby. Celkově proběhlo 312 kontaktů (tzn. návštěv NZDM DT). Charita Zliv za rok 211 uspořádala 58 akcí pro Nízkoprahové zařízení děti a mládež Dominus Tecum. Důležité údaje Počet dní, kdy byl klub otevřen Celkem kontaktů (návštěv klubu) Počet poskytnutých základních činností dle vyhlášky č. 55/26 Sb. (činnosti, jež vedou k podpoře uživatele při řešení jeho obtížných životních situacích) Uživatelů se smlouvou Zájemců o službu Počet akcí

12 Prevence: Od září 211 jsme zavedli Tématické měsíce. Spočívají v tom, že každý měsíc pracovníci s dětmi rozebírají dané preventivní téma. V září v rámci EKOLOGIE proběhly čtyři tématické týdny. Prvním podtématem ekologie bylo Kouzlo planety, kdy děti zjistily, z jakých částí se planeta skládá. Pro lepší představivost dostal každý z účastníků uvařené vajíčko, na kterém ztvárnil cokoli, co našel v atlasu světa (světadíl, moře, stát). Jednotlivé vrstvy Země jsme si poté připodobnili vrstvami vajíčka (jádro žloutek, plášť bílek, kůra skořápka). Při tématu Mechanismy v přírodě jsme přišli na to, jak život na Zemi ovlivňuje Slunce, voda (led), vzduch, zima, moře a živočichové. Lehce jsme se zmínili o potravním řetězci, koloběhu vody v přírodě, přílivu a odlivu, skleníkovém efektu. Další týden bylo téma Chráníme přírodu, kde jsme si povídali o ekologii, umístili jsme si do klubu koše na tříděný odpad a řekli jsme si, jak se to má vlastně dělat. Cílem LandArt bylo dětem přiblížit Land Art, čili umění v přírodě. Pouštěli jsme si projekci fotek, -12-

13 na nichž byly výtvory člověka v přírodě (z kamenů, sněhu, dřeva i umělé hmoty). Děti vnímaly odlišnosti i zajímavé tvary a nápady jednotlivých děl. Prezentace Land Art také vedla k motivaci, že i samy děti mohou v přírodě něco zajímavého vytvořit. V říjnu v rámci SEKT a náboženských hnutí jsme modelovali na téma Čemu věřím. Děti modelovaly na téma láska, magie, víra v Boha, víra v sebe. O víře proběhla i malá diskuse. Dále jsme si povídali o světových náboženstvích. Cílem bylo seznámit děti s nejrozšířenějšími náboženství, jak u nás, tak i ve světě. Promítli jsme si obrázky, kde byly znázorněny symboly a představitelé jednotlivých náboženství (judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus). Děti přiřazovaly k jakému náboženství tyto výjevy patří. Na závěr jsme shrnuli podstatné znaky těchto náboženství. V listopadu jsme odstartovali ŠIKANA, KYBERŠIKANA, ZÁŠKOLÁCTVÍ sociálně psychologickým cvičením na téma Jistoty a nejistoty. Na úvod jsme si s dětmi krátce popsali, co je šikana a jak s ní souvisí pocity jistoty, nejistoty a sebejistoty. Dětem byla položena otázka: V čem se cítím silný? Výsledek zamyšlení nad touto otázkou měly vyjádřit na papír tak, že vpisovaly do tří sloupečků: Věci, které zvládám. Nepohody. Strachy či obavy. Povídali jsme si o tom, jak děti překonávají strachy nebo nepohody. V rámci Povídání o šikaně měly děti možnost shlédnout film Americká děvčata, jehož děj vyprávěl o šikaně ve škole. Následně jsme rozvířili diskuzi o tom, jak děti film vnímaly a jestli si všimly významných bodů, které byly těmi správnými v boji proti šikaně. Po diskuzi nad filmem byla zahájena přednášková část. Uživatelé byli seznámeni s pojmem šikana, jejími druhy a s informacemi, které se mohou hodit při setkání s šikanou. Po přednášce byly dětem rozdány letáčky se základními informacemi spolu s křížovkou, díky které si mohly vyzkoušet, do jaké míry si zapamatovaly nově získané informace. Na konci preventivního programu měli uživatelé možnost sdělit své vlastní zážitky a zkušenosti se šikanou nebo se mohli ptát na věci s ní související. -13-

14 V prosinci v rámci tématického měsíce EMOCE bylo dětem nabídnuto promítání, které vedlo k zamyšlení a k diskusi o emocích. Dětem byla puštěna pohádka Na vlásku, u které měly vypozorovat emoce jednotlivých postav. Dětem se dařilo pocity (to, co postavy cítí) rozpoznávat. NZDM DT ve spolupráci s o.s. Hafík přichystalo pro své uživatele akci s názvem Život se psem s radostí. Akce proběhla zážitkovou a prožitkovou formou a byla proložena prvky prevence úrazů způsobených psem. Cílem bylo seznámit děti se základními potřebami psa, s jeho schopnostmi a pak především s principy chování v kontaktu s lidmi, resp. Dětmi. -14-

15 V rámci etického myšlení uskutečnilo NZDM DT ve spolupráci se školou pro třídu 9. B exkurzi do Domova Libníč (zařízení pro mentálně postižené a psychicky nemocné od 18 do 8 let věku). Děti se seznámily se zařízením a s činnostmi uživatelů této sociální služby. Také přišly do kontaktu s uživateli služby a vyzkoušely si, jaké to je být uživatelem této služby. Ve spolupráci s praktikantkou se nám podařilo připravit Meditaci v čajovně. Cílem bylo ukázat, jak meditace pomáhá v běžném životě; např. při stresu (nejen před zkouškou ve škole), ale i při různých stavech úzkosti a k navození klidu. Zaměřili jsme se také na techniku dýchání, kterou si děti mohly na závěr sami vyzkoušet. S tématickými měsíci budeme pokračovat i v roce 212: Leden ZÁVISLOSTI Únor CO SE SMÍ A NESMÍ aneb neznalost zákona neomlouvá Březen BEZPEČÍ PRO DÍVKY Duben DOPRAVA Květen SEX, INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ Červen VLASTNÍ BEZPEČNOST -15-

16 Další preventivní činností bylo představení služby v 7., 8. a 9. třídách ZŠ Zliv. A to jak terénní, tak ambulantní formy. Cílem terénní pracovnice, která tuto činnost prováděla, bylo představit nově vzniklou terénní formu služby, poznat blíže skupinu, se kterou bude v terénu pracovat. Třídy byly také seznámeny s novinkami z NZDM DT novou otevírací dobou, otevřením čajovny, s tématickými týdny a možností promítání filmů na dataprojektoru. Tříkrálová sbírka 211 Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika, je největší dobrovolnickou akcí u nás a v roce 211 se v celostátním měřítku uskutečnila již pojedenácté. Výtěžek sbírky byl určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhala. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Do ulic se vydávají skupinky koledníků, kteří chodí od domu k domu nebo koledují v ulicích, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovávají je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné kasičky, opatřené charitním logem. Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka. Sbírka má ustálená pravidla, o kterých si můžete přečíst na Ve Zlivi se tato sbírka uskutečnila podruhé a to pod záštitou Charity Zliv. Sbírka probíhala od do Část získaných finančních prostředků využila Chatita Zliv na dofinancování svých služeb. Rádi bychom touto cestou poděkovali za příspěvky, které jste věnovali koledníkům v průběhu Tříkrálové sbírky roku 211. Děkujeme těm, kterým není lhostejný osud lidí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Velký obdiv si zaslouží také všichni dobrovolníci z řad dětí i dospělých, přestrojení za tři krále, jejichž píle byla odměněna výtěžkem Kč. -16-

17 FINANČNÍ ZPRÁVA účtová třída Spotřeba materiálu a energií Náklady na služby Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Dary Ostatní náklady Odpisy Náklady celkem Tržby za vlastní výkony Tržby od zdravotních pojišťoven Tržby za služby Dotace ministerstvo Dotace kraje Dotace obce Ostatní dotace Ostatní výnosy Dary tuzemské Dary ze zahraničí Sbírky církevní Sbírky ostatní , , , , , , Charita Zliv

18 Výnosy celkem Hospodářský výsledek (+) zisk (-) ztráta Investice stavební Investice zařízení Celkem invest. výdaje Dotace na investice Ostatní zdroje invest. Celkem invest. zdroje Investiční zdroje - výdaje Počet zaměstnanců Fyzický Přepočtený údaje jsou uvedeny v tis. Kč

19 DÁRCI A PODPOROVATELÉ Úřad práce České Budějovice, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Individuální projekt Jihočeského kraje -19-

20 211 Alcedor Česká asociace streetwork, o.s. Diecézní charita České Budějovice Individuální projekt JČK Jana Špánová Jiří Tuháček Alena Hajná Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. Město Zliv Michaela Moravcová MPSV Antonín Šlehofer OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. Soňa Matoušková Arakis & Belleville Ing. Jitka Tlamsová Ing. Alena Tlamsová Vladislav Šílený Jan Pisinger František Bartuška ZŠ a ZUŠ Zliv 211 čajovna Tomáš Němec Petr Karafizievz manželé Koprnovi babička Hanze a Mildy Ladislav Klimeš Viktorie Pelcová BBH, advokátní kancelář, v.o.s. Zlimet Josef Prček Alena Hajná Soňa Matoušková Schiedel, s.r.o. Tomáš Hajný Václav Karafiát Děkujeme všem dárcům, sponzorům, zaměstnancům i dobrovolníkům za pomoc a podporu činnosti Charity Zliv. -2-

21 Možnost podpořit nás máte i Vy. Přidat se k podporovatelům můžete jako dobrovolníci či účastí na Tříkrálové sbírce. Také můžete Charitě Zliv přispět věcným nebo finančním darem. V případě věcného nebo finančního daru kontaktujte ředitelku Charity Zliv na telefonním čísle č.ú.: /3-21-

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1 Výroční zpráva 2012 ELIM Vsetín, o. s. 1 Úvod Vážení přátelé, opět po roce Vám v této výroční zprávě chceme přinést souhrnné informace o naší činnosti, zápasech a potřebách v roce 2012. Jednalo se o rok,

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Jilemnického 2457, 434 01 MOST IČO: 70828920 Telefon/fax: 476 119 999 E-mail: steiner@charitamost.cz, www.charitamost.cz Raiffesisen bank,

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Obsah. www.nadacecs.cz

Obsah. www.nadacecs.cz Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2010 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2010 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 5 Pomoc seniorům 6 Pomoc drogově závislým

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004 Městská charita Výroční zpráva 2004 Seznam zkratek použitých v textu AD Azylový dům sv. Pavla BČB Biskupství českobudějovické CDS Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Domino

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2009 Adresa: FARNÍ CHARITA KRALUPY NAD VLTAVOU Sokolská 139 278 01 Kralupy nad Vltavou Tel: 606 613 018, 724 170 796 e-mail: centrum@nasefarnost.cz

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

archiv Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice

archiv Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice Výroční zpráva Farní charity Prachatice 2013 Zpracovala: Foto: Vydala: Grafická úprava: Mgr. Dana Marková archiv Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice Petr Malík Obsah: I. Základní údaje o

Více

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, výroční zpráva Ratolest brno 211 Poslání RATOLEST BRNO, o. s., je brněnská nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 Poslání Charity Olomouc Charita Olomouc je poslána katolickou církví, aby odpovídala na potřeby lidí v nouzi službou v duchu křesťanské lásky, která chrání v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

* Í * S L Í O R Ý V * M E *

* Í * S L Í O R Ý V * M E * * S * Í Č L AV Í O R Ý M E * D E SÁ V * É T OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hospic Anežky České Háčko Domov sv. Josefa v Žirči Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec Charitní

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Obsah O organizaci Dobrovolnický program Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Apollo Terénní pedagogický pracovník Rodinný učitel Dobrovolnické centrum KMOTR

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko rané péče

Více