Položkový rozpočet stavby Datum:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Položkový rozpočet stavby Datum: 3.2.2010"

Transkript

1 Položkový rozpoče savby Daum: Savba : ZŠ Soliňská 823, Horní Počernice Objednael : Měsská čás Praha 20 IČO : Jívanská 647 DIČ : Praha - Horní Počernice Zhooviel : IČO : DIČ : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za savbu Rozpočové náklady Rekapiulace savebních objeků a provozních souborů Číslo a název objeku / provozního souboru Cena celkem Základ DPH Základ DPH 20 DPH celkem 10 % % % SO 01 Zaeplení fasády SO 02 Výplně ovorů SO 03 Oprava sřechy SO 04 Zaeplení sropu v suerénu Celkem za savbu Rekapiulace savebních rozpočů Číslo objeku Základ DPH Základ DPH 20 Číslo a název rozpoču Cena celkem DPH celkem % 10 % % SO 01 SO 02 2 SO 03 3 SO 03 3a SO 04 4 Celkem za savbu Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Sránka 1 z 18

2 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpoče 1 JKSO Objek SKP SO 01 Zaeplení fasády Měrná jednoka Savba Poče jednoek ZŠ Soliňská 823, Horní Počernice Náklady na m.j. 0 Projekan DEKPROJEKT s.r.o. Typ rozpoču Zpracovael projeku Objednael Měsská čás Praha 20 Dodavael Rozpočoval Základní rozpočové náklady HSV celkem Z PSV celkem R M práce celkem N M dodávky celkem ZRN celkem HZS ZRN+HZS ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Zížené výrobní podmínky Přesun savebních kapaci Mimosavenišní doprava Zařízení savenišě Provoz invesora Kompleační činnos (IČD) Osaní náklady neuvedené Zakázkové číslo Poče lisů Osaní rozpočové náklady ZRN+os.náklady+HZS Osaní náklady celkem Vypracoval Za zhooviele Za objednaele Jméno : Jméno : Jméno : Daum : Daum : Daum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 20,0 % DPH 20,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : Výkaz výměr / rozpoče slouží jako podklad pro výběrové řízení. Rozpoče je sesaven na základě kaalogu savebních prací RTS. Výkaz výměr / rozpoče neslouží ke sanovení skuečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlasní ověření výkazu výměr a případně vlasní zaměření předměných konsrukcí, na základě kerého sanoví skuečnou cenu díla. Vzhledem k omu, že se jedná o rekonsrukci,bude sav někerých konsrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosi na zjišěný sav konsrukcí může dojí ke změně objemu bouracích prací. Položkový rozpoče nemusí obsahova prořez epelných izolací, zhooviel uo skuečnos ověří a případně doplní kubauru prořezu do příslušných položek. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Srana 2

3 Savba : ZŠ Soliňská 823, Horní Počernice Rozpoče : 1 Objek : SO 01 Zaeplení fasády REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Savební díl HSV PSV Dodávka Monáž HZS 1 Zemní práce 62 Úpravy povrchů vnější 94 Lešení a savební výahy 95 Dokončovací konsrukce na pozemních savbách 99 Savenišní přesun hmo 711 Izolace proi vodě 713 Izolace epelné 764 Konsrukce klempířské 799 Osaní CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zížené výrobní podmínky Přesun savebních kapaci Mimosavenišní doprava Zařízení savenišě Provoz invesora Kompleační činnos (IČD) Rekonsrukce CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Srana 3

4 Položkový rozpoče Savba : ZŠ Soliňská 823, Horní Počernice Rozpoče: 1 Objek : SO 01 Zaeplení fasády 0 P.č. Číslo položky Název položky MJ množsví cena / MJ celkem (Kč) Díl: 62 Úpravy povrchů vnější Omíka srukurovaná akryláová zrniá, loušťka vrsvy 2,0 m , mm Zakrývání výplní vnějších ovorů z lešení m2 320, Doplňky zaepl. sysémů, rohová liša s okapničkou m 139, Monáž výzužné síě do sěrkového melu m , Monáž výzužné lišy rohové m 534, Provedení penerace podkladu m , Monáž spodního profilu Al pro izolaci m 105, Rohová liša Al/kanina 10/10cm m 421, Penerační náěr podkladní spořeba dle výrobce m2 972, Penerační náěr pod omíku spořeba dle výrobce m , Lepící a sěrková hmoa spořeba maeriálu dle výrobce m , Výzužná kanina oko 3,5x3,5mm 162 kg/m2 m , Spodní profil Al pro izolaci l. 140 mm m 110, Zaloukací hmoždinka 8 x 60 ks 332, X01 Monáž obložení sěn cemenovou deskou m2 142,82 16 POL2 Monáž svislého rošu m 259, L50/50/1,25 mm, kov po vz 0,75 m bm 259, aq Cemenová deska s jádrem z pornd cemenu 12,5mm m2 157, aq (900/2500mm) Cemen armovací mala zušlechěná polymery (25kg) m2 142, aq 7,5kg/m2 Výzužná kanina (role=50m2) odolná vůči alkalickým lákám m2 164, Okenní liša m 470,74 Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější Díl: 94 Lešení a savební výahy M + D výahového zařízení do 35m soubor 1, Monáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 894, Příplaek za každý měsíc použií lešení k pol.1041 m2 894, Demonáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,h 10 m m2 894, Ochranné zábradlí na leš.konsrukcích, dvouyčové m 88, Monáž ochranné síě z umělých vláken m2 894, Příplaek za každý měsíc použií síí k pol m2 894, Demonáž ochranné síě z umělých vláken m2 894, Výah savební nákladní den 45, Páska výsražná,8cm m 50,00 Celkem za 94 Lešení a savební výahy Díl: 95 Dokončovací konsrukce na pozemních savbách Vyčišění budov o výšce podlaží do 4 m m2 255,54 Celkem za 95 Dokončovací konsrukce na pozemních savbách Díl: 99 Savenišní přesun hmo Přesun hmo pro budovy zděné výšky do 12 m 188,12 Celkem za 99 Savenišní přesun hmo Díl: 711 Izolace proi vodě Profilovaná PE folie výška nopu 8 mm m2 44, Ukončovací liša profil. fólie yp dle. výrobce fólie m 17, Kovící maeriál ukončovací lišy soubor 1, Přesun hmo pro izolace proi vodě, výšky do 12 m 0,03 Celkem za 711 Izolace proi vodě Díl: 713 Izolace epelné Izolace epelná sěn lepením m2 220,38 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Srana 4

5 Položkový rozpoče Savba : ZŠ Soliňská 823, Horní Počernice Rozpoče: 1 Objek : SO 01 Zaeplení fasády 0 P.č. Číslo položky Název položky MJ množsví cena / MJ celkem (Kč) Monáž izolace na mel a hmoždinky m2 751, Monáž izolace na hmoždinky m2 142, Tepelná izolace EPS 70 F Fasádní 40mm m2 210, Tepelná izolace EPS 70 F Fasádní 140mm m2 706, Tepelná izolace EPS P Perimer l.=80 mm uzavřená povrch srukura m2 44, Tepelná izolace XPS 20mm m2 3, Tepelná izolace z minerálních vláken ETICS l. = 40 mm m2 9, Tepelná izolace z minerálních vláken ETICS l. = 140 mm m2 42, Tepelná izolace z minerálních vláken obj. hm. 50 kg/m3 l. = 140 mm m2 142, xx Kovící maeriál epelné izolace hmoždinka + rn soubor 1, Přesun hmo pro izolace epelné, výšky do 12 m % 5 039,31 Celkem za 713 Izolace epelné Díl: 764 Konsrukce klempířské Oplechování parapeů včeně rohů TiZn, rš 330 mm lepení melem m 159, Přesun hmo pro klempířské konsr., výšky do 12 m % 955,18 Celkem za 764 Konsrukce klempířské Díl: 799 Osaní 51 pol2 Přirážka na kosrukční deaily nespecifikovaných v P.D. soubor 1,00 Celkem za 799 Osaní Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Srana 5

6 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpoče 2 JKSO Objek SKP SO 02 Výplně ovorů Měrná jednoka Savba Poče jednoek ZŠ Soliňská 823, Horní Počernice Náklady na m.j. 0 Projekan DEKPROJEKT s.r.o. Typ rozpoču Zpracovael projeku Objednael Měsská čás Praha 20 Dodavael Rozpočoval Základní rozpočové náklady HSV celkem Z PSV celkem R M práce celkem N M dodávky celkem ZRN celkem HZS ZRN+HZS ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Zížené výrobní podmínky Přesun savebních kapaci Mimosavenišní doprava Zařízení savenišě Provoz invesora Kompleační činnos (IČD) Osaní náklady neuvedené Zakázkové číslo Poče lisů Osaní rozpočové náklady ZRN+os.náklady+HZS Osaní náklady celkem Vypracoval Za zhooviele Za objednaele Jméno : Jméno : Jméno : Daum : Daum : Daum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 20,0 % DPH 20,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : Výkaz výměr / rozpoče slouží jako podklad pro výběrové řízení. Rozpoče je sesaven na základě kaalogu savebních prací RTS. Výkaz výměr / rozpoče neslouží ke sanovení skuečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlasní ověření výkazu výměr a případně vlasní zaměření předměných konsrukcí, na základě kerého sanoví skuečnou cenu díla. Vzhledem k omu, že se jedná o rekonsrukci,bude sav někerých konsrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosi na zjišěný sav konsrukcí může dojí ke změně objemu bouracích prací. Položkový rozpoče nemusí obsahova prořez epelných izolací, zhooviel uo skuečnos ověří a případně doplní kubauru prořezu do příslušných položek. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Srana 6

7 Savba : ZŠ Soliňská 823, Horní Počernice Rozpoče : 2 Objek : SO 02 Výplně ovorů REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Savební díl HSV PSV Dodávka Monáž HZS 61 Upravy povrchů vniřní 96 Bourání konsrukcí 99 Savenišní přesun hmo 769 Ovorové prvky z plasu 784 Malby 799 Osaní D96 Přesuny sui a vybouraných hmo CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zížené výrobní podmínky Přesun savebních kapaci Mimosavenišní doprava Zařízení savenišě Provoz invesora Kompleační činnos (IČD) Rezerva rozpoču CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Srana 7

8 Položkový rozpoče Savba : ZŠ Soliňská 823, Horní Počernice Rozpoče: 2 Objek : SO 02 Výplně ovorů 0 P.č. Číslo položky Název položky MJ množsví cena / MJ celkem (Kč) Díl: 61 Upravy povrchů vniřní Začišění omíek kolem oken,dveří apod. m 764,67 Celkem za 61 Upravy povrchů vniřní Díl: 96 Bourání konsrukcí Vyvěšení okenních křídel kus 403, Vyvěšení dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 4, Vybourání rámů oken pl. do 1 m2 m2 1, Vybourání rámů oken pl. do 1 m2 m2 0, Vybourání rámů oken pl. 4 m2 m2 214, Vybourání rámů oken nad 4 m2 m2 94, Vybourání dveřních zárubní m2 9, Vybourání prosklených sěn m2 43,32 Celkem za 96 Bourání konsrukcí Díl: 99 Savenišní přesun hmo Přesun hmo pro budovy zděné výšky do 12 m 1,92 Celkem za 99 Savenišní přesun hmo Díl: 769 Ovorové prvky z plasu Izolace PU pěnou pod vniřní parape deskou m 131, Osazení parapeních desek z plas. hmo š. do 20cm včeně dodávky parapení desky r.š. 200 mm m 131, Monáž oken kus 112, Monáž dveří a vra kus 3, Příplaek za pracnos k monáži dveří soubor 1, Okenní páska venkovní m 579, Okenní páska vniřní m 579, o1 Okno plasové 2,15x2,1 ks 21, o2 Okno plasové 2,15x1,75 ks 24, o3 Okno plasové 0,7x1,85 ks 3, o4 Okno plasové 0,7x1,7 ks 13, o5 Okno plasové 0,7x1,45 ks 7, o6 Okno plasové 0,44x0,52 ks 2, o7 Okno plasové 1,05x2,05 ks 1, o8 Okno plasové 1,35x2,65 ks 3, o9 Okno plasové 1,35x1,92 ks 1, o10 Okno plasové 1,35x1,92 ks 1, o11 Okno plasové 0,33x1,67 ks 1, o12 Okno plasové 1,02x2,02 ks 4, o13 Okno plasové 2,15x1,65 ks 1, o14 Okno plasové 1,25x1,75 ks 1, o15 Okno plasové 0,55x0,52 ks 2, o16 Okno plasové 0,6x0,57 ks 1, o17 Okno dřevěné 1,1x2,33 ks 20, o18 Okno dřevěné 1,1x2,13 ks 6, o19 Dveře plasové 1x2,1 ks 1, o20 Dveře plasové 0,8x2 ks 1, o21 Dveře dřevěné 1,55x3,8 ks 1,00 Celkem za 769 Ovorové prvky z plasu Díl: 784 Malby Penerace podkladu pod malbu 1x m2 191,17 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Srana 8

9 Položkový rozpoče Savba : ZŠ Soliňská 823, Horní Počernice Rozpoče: 2 Objek : SO 02 Výplně ovorů 0 P.č. Číslo položky Název položky MJ množsví cena / MJ celkem (Kč) Malba ekuá, bílá, 2 x m2 191,17 Celkem za 784 Malby Díl: 799 Osaní 41 pol1 Rezerva na náklady soubor 1,00 Celkem za 799 Osaní Díl: D96 Přesuny sui a vybouraných hmo Svislá doprava sui na výšku do 3,5 m 15, Příplaek k sui za každých dalších 3,5 m výšky 15, Vnirosavenišní doprava sui do 10 m 15, Příplaek k vniros. dopravě sui za dalších 5 m 76, Vodorovná doprava sui po suchu do 1 km 15, Příplaek za dopravu sui po suchu za další 1 km 381, Poplaek za skládku savební sui 15,27 Celkem za D96 Přesuny sui a vybouraných hmo Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Srana 9

10 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpoče 3 JKSO Objek SKP SO 03 Sřechy s kryinou z asfalových pásů Měrná jednoka Savba Poče jednoek ZŠ Soliňská 823, Horní Počernice Náklady na m.j. 0 Projekan DEKPROJEKT s.r.o. Typ rozpoču Zpracovael projeku Objednael Měsská čás Praha 20 Dodavael Rozpočoval Základní rozpočové náklady HSV celkem Z PSV celkem R M práce celkem N M dodávky celkem ZRN celkem HZS ZRN+HZS ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Zížené výrobní podmínky Přesun savebních kapaci Mimosavenišní doprava Zařízení savenišě Provoz invesora Kompleační činnos (IČD) Osaní náklady neuvedené Zakázkové číslo Poče lisů Osaní rozpočové náklady ZRN+os.náklady+HZS Osaní náklady celkem Vypracoval Za zhooviele Za objednaele Jméno : Jméno : Jméno : Daum : Daum : Daum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 20,0 % DPH 20,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : Výkaz výměr / rozpoče slouží jako podklad pro výběrové řízení. Rozpoče je sesaven na základě kaalogu savebních prací RTS. Výkaz výměr / rozpoče neslouží ke sanovení skuečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlasní ověření výkazu výměr a případně vlasní zaměření předměných konsrukcí, na základě kerého sanoví skuečnou cenu díla. Vzhledem k omu, že se jedná o rekonsrukci,bude sav někerých konsrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosi na zjišěný sav konsrukcí může dojí ke změně objemu bouracích prací. Položkový rozpoče nemusí obsahova prořez epelných izolací, zhooviel uo skuečnos ověří a případně doplní kubauru prořezu do příslušných položek. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Srana 10

11 Savba : ZŠ Soliňská 823, Horní Počernice Rozpoče : 3 Objek : Sřechy s kryinou z asfalových pásů REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Savební díl HSV PSV Dodávka Monáž HZS 711 Izolace proi vodě 713 Izolace epelné 762 Konsrukce esařské 764 Konsrukce klempířské 799 Osaní CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zížené výrobní podmínky Přesun savebních kapaci Mimosavenišní doprava Zařízení savenišě Provoz invesora Kompleační činnos (IČD) Rezerva rozpoču CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Srana 11

12 Položkový rozpoče Savba : ZŠ Soliňská 823, Horní Počernice Rozpoče: 3 Objek : Sřechy s kryinou z asfalových pásů 0 P.č. Číslo položky Název položky MJ množsví cena / MJ celkem (Kč) Díl: 711 Izolace proi vodě Izolace proi vlhk. vodorovná pásy přiavením m2 47, Izolace proi vlhk. svislá pásy přiavením m2 3, Provedení penerace podkladu m2 3, Asfalový pás ypu R m2 24, SBS modif. asfal. pás, 4,0 mm nosná vložka skl. kanina m2 33, SBS modif. asfal. pás, bř. posyp 4,4 mm kombinovaná nosná vložka m2 56, Penrační náěr podkladní spořeba dle výrobce m2 3, Přesun hmo pro izolace proi vodě, výšky do 12 m 5,55 Celkem za 711 Izolace proi vodě Díl: 713 Izolace epelné Izolace epelná sřech, EPS s asf. pásem, na kovy m2 47, Tepelná izolace EPS s kašír. asf. pásem l. 280 mm m2 41, x Kašírování asfl. pásem, skl. nosná vložka min. posyp, l. 4 mm ks 26,69 Tepelná izolace z EPS P Perimer l. 240 mm m2 10, Náběhový klín z min. vláken m 22, Přesun hmo pro izolace epelné, výšky do 12 m % 6 535,54 Celkem za 713 Izolace epelné Díl: 762 Konsrukce esařské Bednění aiky OSB deska m2 10, Deska dřevošěpková OSB l. 22 mm m2 11, x Kovící maeriál bednění soubor 1, Přesun hmo pro esařské konsrukce, výšky do 12 m 1,81 Celkem za 762 Konsrukce esařské Díl: 764 Konsrukce klempířské Oplechování zdí z Ti Zn plechu (2xFeZn RŠ150, 1xTiZn RŠ150) m 7, Okapní plech FeZn plechu rš 200 mm m 23, Krycí liša z TiZn plechu rš 100 mm m 20, Přesun hmo pro klempířské konsr., výšky do 12 m 1,36 Celkem za 764 Konsrukce klempířské Díl: 799 Osaní 40 pol8 Přirážka na konsrukční deaily nespecifikovaných v P.D. soubor 1,00 Celkem za 799 Osaní Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Srana 12

13 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpoče 3a JKSO Objek SKP SO 03 Zaeplení půdního prosoru Měrná jednoka Savba Poče jednoek ZŠ Soliňská 823, Horní Počernice Náklady na m.j. 0 Projekan DEKPROJEKT s.r.o. Typ rozpoču Zpracovael projeku Objednael Měsská čás Praha 20 Dodavael Rozpočoval Základní rozpočové náklady HSV celkem Z PSV celkem R M práce celkem N M dodávky celkem ZRN celkem HZS ZRN+HZS ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Zížené výrobní podmínky Přesun savebních kapaci Mimosavenišní doprava Zařízení savenišě Provoz invesora Kompleační činnos (IČD) Osaní náklady neuvedené Zakázkové číslo Poče lisů Osaní rozpočové náklady ZRN+os.náklady+HZS Osaní náklady celkem Vypracoval Za zhooviele Za objednaele Jméno : Jméno : Jméno : Daum : Daum : Daum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 20,0 % DPH 20,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : Výkaz výměr / rozpoče slouží jako podklad pro výběrové řízení. Rozpoče je sesaven na základě kaalogu savebních prací RTS. Výkaz výměr / rozpoče neslouží ke sanovení skuečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlasní ověření výkazu výměr a případně vlasní zaměření předměných konsrukcí, na základě kerého sanoví skuečnou cenu díla. Vzhledem k omu, že se jedná o rekonsrukci,bude sav někerých konsrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosi na zjišěný sav konsrukcí může dojí ke změně objemu bouracích prací. Položkový rozpoče nemusí obsahova prořez epelných izolací, zhooviel uo skuečnos ověří a případně doplní kubauru prořezu do příslušných položek. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Srana 13

14 Savba : ZŠ Soliňská 823, Horní Počernice Rozpoče : 3a Objek : Zaeplení půdního prosoru REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Savební díl HSV PSV Dodávka Monáž HZS 11 Přípravné a přidružené práce 99 Savenišní přesun hmo 713 Izolace epelné D96 Přesuny sui a vybouraných hmo CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zížené výrobní podmínky Přesun savebních kapaci Mimosavenišní doprava Zařízení savenišě Provoz invesora Kompleační činnos (IČD) Rezerva rozpoču CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Srana 14

15 Položkový rozpoče Savba : ZŠ Soliňská 823, Horní Počernice Rozpoče: 3a Objek : Zaeplení půdního prosoru 0 P.č. Číslo položky Název položky MJ množsví cena / MJ celkem (Kč) Díl: 11 Přípravné a přidružené práce Demonáž prvků na sřeše (VZT zařízení, komínky prosupů) soubor 1,00 Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce Díl: 99 Savenišní přesun hmo Přesun hmo pro budovy zděné výšky do 12 m 0,88 Celkem za 99 Savenišní přesun hmo Díl: 713 Izolace epelné R00 Monáž izolace na hmožd.4 ks/m2 m2 88, R0X Monáž izolace volná pokládka m2 556, o Deska z minerální plsi 120x60 80mm m2 92, o Deska z minerální plsi 120x60 140mm m ,72 7 pol 01 Nosný roš z dřevěných hranolů 80/60, včeně koevních prvků do zdiva m 42,11 8 pol 02 Deska z minerální plsi kašírovaná dřeviou vlnou pojenou cemenem 70mm m2 40, Přesun hmo pro izolace epelné, výšky do 12 m % 33,68 Celkem za 713 Izolace epelné Díl: D96 Přesuny sui a vybouraných hmo Svislá doprava sui na výšku do 3,5 m 3, Příplaek k sui za každých dalších 3,5 m výšky 12, Vnirosavenišní doprava sui do 10 m 3, Příplaek k vniros. dopravě sui za dalších 5 m 15, Vodorovná doprava sui po suchu do 1 km 3, Příplaek za dopravu sui po suchu za další 1 km 90, Poplaek za skládku sui a vybouraných hmo 3,02 Celkem za D96 Přesuny sui a vybouraných hmo Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Srana 15

16 SO 04 4 KL POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpoče 4 JKSO Objek SKP SO 04 Zaeplení sropu v suerénu Měrná jednoka Savba Poče jednoek ZŠ Soliňská 823, Horní Počernice Náklady na m.j. 0 Projekan DEKPROJEKT s.r.o. Typ rozpoču Zpracovael projeku Objednael Měsská čás Praha 20 Dodavael Rozpočoval Základní rozpočové náklady HSV celkem Z PSV celkem R M práce celkem N M dodávky celkem ZRN celkem HZS ZRN+HZS ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Zížené výrobní podmínky Přesun savebních kapaci Mimosavenišní doprava Zařízení savenišě Provoz invesora Kompleační činnos (IČD) Osaní náklady neuvedené Zakázkové číslo Poče lisů Osaní rozpočové náklady ZRN+os.náklady+HZS Osaní náklady celkem Vypracoval Za zhooviele Za objednaele Jméno : Jméno : Jméno : Daum : Daum : Daum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 20,0 % DPH 20,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : Výkaz výměr / rozpoče slouží jako podklad pro výběrové řízení. Rozpoče je sesaven na základě kaalogu savebních prací RTS. Výkaz výměr / rozpoče neslouží ke sanovení skuečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlasní ověření výkazu výměr a případně vlasní zaměření předměných konsrukcí, na základě kerého sanoví skuečnou cenu díla. Vzhledem k omu, že se jedná o rekonsrukci,bude sav někerých konsrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosi na zjišěný sav konsrukcí může dojí ke změně objemu bouracích prací. Položkový rozpoče nemusí obsahova prořez epelných izolací, zhooviel uo skuečnos ověří a případně doplní kubauru prořezu do příslušných položek. Sránka 16

17 SO 04 4 Rek Savba : ZŠ Soliňská 823, Horní Počernice Rozpoče : 4 Objek : SO 04 Zaeplení sropu v suerénu REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Savební díl HSV PSV Dodávka Monáž HZS 11 Přípravné a přidružené práce 94 Lešení a savební výahy 99 Savenišní přesun hmo 713 Izolace epelné 799 Osaní CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zížené výrobní podmínky Přesun savebních kapaci Mimosavenišní doprava Zařízení savenišě Provoz invesora Kompleační činnos (IČD) Rezerva rozpoču CELKEM VRN Sránka 17

18 SO 04 4 Pol Položkový rozpoče Savba : ZŠ Soliňská 823, Horní Počernice Rozpoče: 4 Objek : Zaeplení sropu v suerénu 0 P.č. Číslo položky Název položky MJ množsví cena / MJ celkem (Kč) Díl: 11 Přípravné a přidružené práce Demonáž prvků kovených do sropu odhad soubor 1,00 Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce Díl: 94 Lešení a savební výahy Demonáž lešení leh. m2 131, Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 131,74 Celkem za 94 Lešení a savební výahy Díl: 99 Savenišní přesun hmo Přesun hmo pro budovy zděné výšky do 12 m 5,35 Celkem za 99 Savenišní přesun hmo Díl: 713 Izolace epelné Monáž dřevocem. desek s izolací na hmoždinky 4 ks/m2, beon m2 129, Hmoždinka alířová 50 x 135 kus 645, Deska dřevocem dvojvrsvá l. 100 mm s polysyrenem m2 129, Přesun hmo pro izolace epelné, výšky do 12 m 1,06 Celkem za 713 Izolace epelné Díl: 799 Osaní 12 pol2 Zpěná monáž demonovaných prvků odhad soubor 1,00 13 pol4 Přirážka na kosrukční deaily nespecifikovaných v P.D. soubor 1,00 Celkem za 799 Osaní Sránka 18

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010 Zakázka č.: 2010-01981-Zr VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant: Ing. Luboš

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr Zakázka č.: 2010-01981-Zr POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant:

Více

SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY

SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY Zakázka íslo: 2009-05748-Zr SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY Projekt opravy systému hydroizola ní ochrany spodní stavby budova ÚZK Pod Sídlišt m 1800/9, Praha 8 - Kobylisy Zpracováno v období: duben 2009

Více

Slepý rozpočet. ekocentrum Trkmanka - stavební část. 801 Budovy občanské výstavby. Zadavatel rozpočtu: rekonstrukce zámečku - stavební část

Slepý rozpočet. ekocentrum Trkmanka - stavební část. 801 Budovy občanské výstavby. Zadavatel rozpočtu: rekonstrukce zámečku - stavební část Zakázka: ekocenru Trkanka - savební čás Slepý rozpoče ekocenru Trkanka - savební čás Klasifikace: Fáze zakázky: Zadavael rozpoču: Koenář zakázky: 801 Budovy občanské výsavby Založená nabídka rekonsrukce

Více

VÝKAZ VÝMĚR. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

VÝKAZ VÝMĚR. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : JKSO Objek Název objeku SKP savební Měrná jednoka Savba Název savby Poče jednoek 0 TS Chrudim Náklady na m.j. 0 Projekan Typ rozpoču Zpracovael projeku Objednael Dodavael Zakázkové číslo Rozpočoval Ing.arch.

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

Výkaz výměr. Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním - do 50 m. pro zatravnění, zpevněné plochy; (4000+520+41+16+390)*0,1

Výkaz výměr. Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním - do 50 m. pro zatravnění, zpevněné plochy; (4000+520+41+16+390)*0,1 Poř.Kód Alernaivní... Cc00 00 Popis Výkaz výěr Zakázka: DD Police Venkovní úpravy zahrady 0 MJ Výěra Honos SO_0: Venkovní úpravy zahrady 97,6,6 00: Zení práce Sejuí ornice nebo lesní půdy s vodorovný přeísění

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností Úvod do rozpočtování Základní myšlenka Použití - určení všech nákladů, které vznikají v souvislosti se stavební činností - zatřídění nákladů do skupin tak, aby byly přehledné a srozumitelné pro všechny

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Domov u fontány, Přelouč JKSO Název objektu Dezinfektor 1.NP-4.NP EČO Místo Přelouč IČO DIČ Objednatel Projektant Archistat s.r.o., Pardubice Zhotovitel Rozpočet číslo

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice Díl: 1 Zemní práce 1 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 73,71 142,80 10 525,79 2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 73,71 154,00 11 351,34

Více

SMLOUVA O DÍLO Zakázka č. 794/13 uzavřená podle obchodního zákoníku (dále jen smlouva, SD)

SMLOUVA O DÍLO Zakázka č. 794/13 uzavřená podle obchodního zákoníku (dále jen smlouva, SD) SMLOUVA O DÍLO Zakázka č. 794/13 uzavřená podle obchodního zákoníku (dále jen slouva, SD) čj.objednaele I. SMLUVNÍ STRANY 1. Objednael: Obec Hodějice Sídlo: Hodějice 41, 684 01 Slavkov u Brna IČ: 00291773

Více

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav L UWĚ ML HO/211 sxeflaitielk č n H uzavřená podle 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/212 Sb. v platné znění Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav 1. Sluvní strany Objednatel:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02.

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195 KSO: CC-CZ: Místo: Svor Datum: 11.02.2014 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Soupis

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 6 551

Více

DODATEK č. 1. ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481. Kraj Vysočina

DODATEK č. 1. ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481. Kraj Vysočina DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481 KUJIP0Í4YŠHČ á ^ČZA v Humpolci - Havárie stropu ve velké dílně Světlá nad Sázavou" "';tv'srnluvní strany Se sídlem: Zastoupený:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Základní rozpočet Název objektu: JKSO: Sta\ba: Název sta\by: SKP: Projektant: MJ: I Počet měrných jednotek: 0,00 Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové

Více

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: JKSO: Oprava fasády domu č.p. 431, Třída 5. května Pečky č.p. 431, Třída 5. května Pečky Objednatel: Město Pečky Zhotovitel: dle výběrového řízení Datum: 23.7. 2015 Množství

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Srana 1 z 9 Kód: 05-44-02/08 SOUHRNNÝ LIST STAVBY Savba: Oprava beonových podlah omíek a podhledů MS 8 JKSO: CC-CZ: Míso: VZ 551230 Týnišě nad orlicí Daum: 25.04.2016 D Zhooviel: 02687631 WN service s.r.o.

Více

Město Chrast zastoupené: a/ ve věcech smluvních starostkou Martinou Lacmanovou b/ ve věcech technických vedoucí HO Ing. Kateřinou Vohradníkovou

Město Chrast zastoupené: a/ ve věcech smluvních starostkou Martinou Lacmanovou b/ ve věcech technických vedoucí HO Ing. Kateřinou Vohradníkovou Mě s t o C h r a s t Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě IČO: 00270199 Hospodářský odbor Město Chrast zastoupené: a/ ve věcech smluvních starostkou Martinou Lacmanovou b/ ve věcech technických vedoucí

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766 Daňový doklad.dph FAKTURA CZ27802469 DIČ 27802469 IČ S.M. - Olomouc, s.r.o. Dolní hejčínská 47/25 779 00 Olomouc Peněžní ústav Komerční banka Číslo účtu 35-9461950237/0100 Faktura Číslo Konstantní symbol

Více

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun VÝKAZ VÝMĚR

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012 stavby Datum: 14.12.2012 Stavba : 200000505 Revitalizace bývalého autoparku Pacov Objednatel : Město Pacov IČO : 00248789 Náměstí Svobody 320 DIČ : CZ00248789 39518 Pacov Zhotovitel : HORA s.r.o. IČO :

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: Město Tanvald,ul.Palackého 359 Zhotovitel: 25025635 SATO Tanvald s.r.o.,krkonošská 199,Tanvald CZ25025635 Projektant:, Nádražní 30, Jbc Zpracovatel: Náklady z rozpočtu

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Revitalizace sídlištního prostoru Laudova, Praha 17 JKSO Název objektu 01 - Etapa 1 EČO Název části Místo Praha 17 IČO DIČ Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163

Více

Termín dodání služby : veškeré práce budou ukončené v termínu do 22.1.2010. Ústřední vojenská nemocnice Praha objekt CH

Termín dodání služby : veškeré práce budou ukončené v termínu do 22.1.2010. Ústřední vojenská nemocnice Praha objekt CH V Praze dne 19.11.2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 8 Věc: Průzkum trhu poptávka na stavební úpravy, recepce a denní místnost na oddělení urologie V rámci prováděného cenového marketingu a v souladu s ustanovením

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu Relaxační a regenerační objekt - Přístavba v areálu zimního stadionu v Přerově SO 01 Přístavba - Stavební část JKSO EČO Místo Přerov IČ DIČ Objednatel Teplo

Více

10-2007 DPS E 1.1 35 0.0 E 1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SO 01,02,03-BYTOVÝ DŮM VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

10-2007 DPS E 1.1 35 0.0 E 1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SO 01,02,03-BYTOVÝ DŮM VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ VÝPIS RUHLÁ SKÝCH VÝROBK ±0,000=+299, Ing.arch. M. Matonoha, ČKA 00311 11/2008 Ing.arch. M. Matonoha 6 A4 Ing. Zuzana Holišová 1:50 E 1.1. ARCHIEKONICKÉ A SAVEBNĚ ECHNICKÉ ŘEŠENÍ SO 01,02,03-BYOVÝ DŮM

Více

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 6

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 6 Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Marie Křelinová DODATEČNÁ INFORMACE Č. 6 Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK Strana 1 z 11 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Výstavba recirkulačního zařízení pro chov lososovitých ryb JKSO EČO Místo Pravíkov IČ DIČ Objednatel BioFish s.r.o. 60930527 Projektant Zhotovitel Zpracoval

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1 Rozpočet: Slepý rozpočet Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Obec Archlebov Náklady na MJ: SKP: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013. Mfsto: Datum: 24.04.2013 Objednavatel: IČ: 00241580 Obec Psáry, Pražská 137,25244 Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013. Mfsto: Datum: 24.04.2013 Objednavatel: IČ: 00241580 Obec Psáry, Pražská 137,25244 Psáry Obecni ütad Psäry KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013 Č J: ou Stavba: P1301/5 - Stavební úpravy hřbitovní zdi - kolumbárium -DoLní Jirčany PŘÍLOHY POČET LISTÓ: Objekt: 01 - Kolumbárium Mfsto: Datum: 24042013

Více

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název:

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU B Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Vazební věznice Praha - Ruzyně Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně NPROSAN - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb

Více

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 726/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 663 ze dne 16.10.2013 Splnění povinností dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 7. března 2013, čj. 9 C 190/2010-239,

Více

Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby

Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby Stavba : Objekt : 2931 Obnova a rozvoj obce Žlunice. Rozpočet: 2931/05 05 Víceúčelové sportovní hřiště Víceúčelové sportovní hřiště

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednavatel: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00%

Více

Nabídkový rozpočet. Sanace střechy PD, Machuldova 572, Praha 4 Z10126-01. Číslo. Zakázka. Rekapitulace DPH. Region Klasifikace Komentář k zakázce

Nabídkový rozpočet. Sanace střechy PD, Machuldova 572, Praha 4 Z10126-01. Číslo. Zakázka. Rekapitulace DPH. Region Klasifikace Komentář k zakázce KASTEN s.r.o. Zakázka: Z6- Sanace střechy PD, Machuldova 7, Praha 4 Nabídkový rozpočet Zakázka Číslo Datu vytvoření Rok Fáze zakázky Region Klasifikace Koentář k zakázce Sanace střechy PD, Machuldova 7,

Více

,SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Sanace suterénu"

,SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Sanace suterénu "KUJi" P00ZIE03 IS ~ J 3 DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 3. 2012 uzavřené na akci: :z~:i,szš a VOŠZ Havlíčkův Brod - Sanace suerénu" 1. Smluvní srany Objednael: se sídlem: zasoupený: k podpisu

Více

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5. ROZPOČET Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4 Objekt: SO3-3, úsek km 0,136-0,2933 Objednatel: ČR-SPÚ Kolín Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.2015

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka č. 13/001 ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. Zadavatel zakázky: Obec Tasov Tasov Č. 89 696 63 Hroznová Lhota Zastoupená: Františkem Krausem - starostou obce

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Stavební úpravy MŠ Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Stavební úpravy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 20 MŠ Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ

Více

Výzva. k podání nabídky dle zadávacího řízení zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva. k podání nabídky dle zadávacího řízení zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky dle zadávacího řízení zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku malého rozsahu 1. PŘEDMĚT ZAKÁZKY Zakázka:ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO BÁNOV REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ Zadavatel:

Více

Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0,00 8 818,88 8 818,88 0,0000 0,0000

Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0,00 8 818,88 8 818,88 0,0000 0,0000 Stavební rozpočet Číslo zakázky Název stavby: Lokalita: Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: JKSO: Datum zpracování: 18.8.2010 Zpracoval: Jan Mlčák Č. Obj

Více

Broof(t3) 2,5. min.μ=320 000 424,5. dodavatelské dokumentace Broof(t3) separace - netkaná PP geotextilie

Broof(t3) 2,5. min.μ=320 000 424,5. dodavatelské dokumentace Broof(t3) separace - netkaná PP geotextilie SKLADBY STŘECH OBECNÉ POZNÁMKY: _Všechny materiály a výrobky budou použity a osazeny dle technických podkladů výrobce včetně řešení detailů, skladeb a návazností. _Výrobky a materiály zahrnují i případné

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET. Cena - celkem: 767 861,45 DPH: 153 572,29 Cena s daní: 921 433,75

NABÍDKOVÝ ROZPOČET. Cena - celkem: 767 861,45 DPH: 153 572,29 Cena s daní: 921 433,75 Firma: ZNAKON, a.s. NABÍDKOVÝ ROZPOČET HTM/XLS Stavba: 896-10-000 - Opravy komunikací - obec Hájek Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Základní cena: 767 861,45 Cena - celkem: 767 861,45 DPH:

Více

KATALOG ROUBENÝCH CHALUP PRO

KATALOG ROUBENÝCH CHALUP PRO KATALOG ROUBENÝCH CHALUP PRO NAŠE NABÍDKA Jednopodlažní poloroubený rodinný dům s obytným podkrovím zachovávající charakter venkovských stavení typických pro region Podkrkonoší. Návrh domu je přizpůsoben

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÝKAZ VÝMĚR Rozpočet F.1.4.1 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 WP11005 ZŠ MOHELNICE - VODNÍ Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu

Více

Příloha číslo 1 smlouvy o dílo číslo 2010_01

Příloha číslo 1 smlouvy o dílo číslo 2010_01 Zakázka: 2010_01 RD ukázka rozpoču Příloha číslo 1 slouvy o dílo číslo 2010_01 Zakázka Popis RD ukázka rozpoču Číslo 2010_01 Rok 2010 Fáze zakázky Rozpoče k SoD uzavřená Koenář zakázky Verze zakázky Koenář

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR 16-08B Modernizace stáje pro chov dojnic JKSO: CC-CZ: Místo: k.ú.hostice Datum: Objednatel: 25371754 Kameníček a.s. CZ25371754 Zhotovitel: Projektant: 00351024

Více

CENÍK 800-766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ

CENÍK 800-766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Sborník obsahuje položky truhlářských prací na stavebních objektech

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C.

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Pořadové položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka akce: Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice Letenské sady investor: Městská část Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1000 Praha

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

Změny v seznamu CZ-PRODCOM 2013

Změny v seznamu CZ-PRODCOM 2013 Na padesáém 81 182 00 Praha 10 Odbor saisiky průmyslu, savebnicví a energeiky Změny v seznamu CZ-PRODCOM 2013 Seznam CZ-PRODCOM 2013, kerého se změny ýkají, je využíván pro výkaz Prům 2-01 za rok 2013.

Více

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Technické dodací podmínky Výrobky válcované za epla z konsrukčních ocelí se zvýšenou odolnosí proi amosférické korozi Technické dodací podmínky Podle ČS E 02- září 0 výroby Dodávaný sav výroby volí výrobce. Pokud o bylo v objednávce

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 - ÚMČ Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel.ústředna: 420 271 071 611 7/7/OHS/2010

Zadavatel: Městská část Praha 20 - ÚMČ Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel.ústředna: 420 271 071 611 7/7/OHS/2010 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 - ÚMČ Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel.ústředna: 420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v bytových domech Bystřinova 2-20 a Herčíkova 25-35

SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v bytových domech Bystřinova 2-20 a Herčíkova 25-35 Část č. 6.A Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem: Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v bytových domech Bystřinova

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 33 0,00. Cena bez DPH. EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 33 0,00. Cena bez DPH. EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. 58/3, Bílina KSO: Místo: Datum: 4. 3. 2016 CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: 437012 - Zdiby - Mateřská školka Cena bez DPH 12 396 645,40 12 396 645,40 2 603 295,60 0,00 0,00 Cena s DPH

REKAPITULACE STAVBY Stavba: 437012 - Zdiby - Mateřská školka Cena bez DPH 12 396 645,40 12 396 645,40 2 603 295,60 0,00 0,00 Cena s DPH REKAPITULACE STAVBY Stavba: 437012 - Zdiby - Mateřská školka Místo: Zdiby Datum: 4.7.2013 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25317300 Zlínské stavby, a.s. DIČ: CZ25317300 Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké

Více

DOHODA O NAROVNÁNÍr--^ 0 - smlouvě o dílo číslo: 01784/2015/KŘ. I. Smluvní strany

DOHODA O NAROVNÁNÍr--^ 0 - smlouvě o dílo číslo: 01784/2015/KŘ. I. Smluvní strany ,,_. KUMSPD79OG (MORAVSKOSLEZSKÝ KKA.) KRAJSKY ÚŘAD _ČÍStOSMI OUVY (DODATKU) -

Více

Správce domu plánuje zateplení zadního průčelí + zrušení lodžií části sušáren, včetně souvisejících stavebních prací.

Správce domu plánuje zateplení zadního průčelí + zrušení lodžií části sušáren, včetně souvisejících stavebních prací. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská č.p. 2875-2877. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY 210329 - Oprava střechy ZUŠ Místo: Datum: 30.05.23 ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p. 2077 00260428 Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Lípa CZ00260428 Projektant:

Více

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA OBJEDNATEL : MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ NÁZEV AKCE: ING. HANA RUMLOVÁ ING. DAVID KANIA

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění Investor: Město Újezd u Brna Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Brno,březen

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

KNIHA DETAILŮ KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY R01

KNIHA DETAILŮ KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY R01 220 100 18 1 10 80 10 2 170 KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY SEPARAČNÍ VRSTVA ASFALTOVÝ PODKLADNÍ SAMOLEPÍCÍ PÁS NADKROKEVNÍ PIR IZOLACE TL. 160 MM S INTEGROVANOU OSB DESKOU TL. 2 MM KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 SO 100 - Zpevněné plochy - MasaryJKSO Objekt SKP 01 SO 100 - Zpevněné plochy Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 TDM011 Jilemnice - rekonstrukce Masarykova náměstí Náklady

Více

Nemocnice Břeclav - rekonstrukce stravovacího provozu. OSPIMED spol.s r.o. medicínská a gastronomická technika. F1.1-17a

Nemocnice Břeclav - rekonstrukce stravovacího provozu. OSPIMED spol.s r.o. medicínská a gastronomická technika. F1.1-17a REDUKCE ROSAHU ROJEKOVÉ DOKUMENACE NEMOCNICE BŘECAV příspěvková organizace U nemocnice, 690 74 Břeclav OSIMED spol.s r.o. medicínská a gastronomická technika MEDICOROJEC, s.r.o. Ing. uděk Vacula Ing. Vladimír

Více

Příloha č.1 skladby konstrukcí

Příloha č.1 skladby konstrukcí Příloha č.1 skladby konstrukcí S1a Obvodová nosná stěna, provětrávaná předsazená fasáda s deskovým obkladem ( impregnovaný SDK v místnostech se zvýšenou vlhkostí WC, umývárny, tzb, přípravna jídel ) -

Více

ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY

ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY číslo položky popis mat.náklady výr.náklady celkem DPH 20% cena vč. DPH Kč / m.j. Kč / m.j. Kč Kč Kč ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY STAVEBNÍ ČÁST 01 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A Geodetické a

Více

SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010. uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010. uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami: NÁZEV AKCE: ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 355,LUČNÍ ULICE,SEMILY SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010 uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami: ZHOTOVITEL: Stavo

Více

Statutární město Ostrava magistrát

Statutární město Ostrava magistrát Statutární město Ostrava magistrát Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/431113/13/LPO/Smo/LPO/Smo Sp. zn.: S-SMO/178829/13/LPO/ /LPO/16 Vyřizuje: Ing. Smolík Tomáš Telefon: +420 599 442 399 Fax: +420 599 442

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22792

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22792 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22792 na zhotovení díla Realizace úspor energie - SŠ automobilní Holice, administrativní budova Smluvní strany a Objednatel: Zhotovitel:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 k zadávacím podmínkám ve smyslu 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Místo veřejné zakázky: Druh řízení: Předmět

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1361-52 Česlovna JKSO Objekt SKP SO 01.3 Česlovna Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 1361-52 Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

Smlouva o dílo. Smluvní strany. Jiřího náměstí 20/1 290 31 Poděbrady. PhDr. Ladislavem Langrem, starostou města tel: 325 600 200, fax: 325 614 486

Smlouva o dílo. Smluvní strany. Jiřího náměstí 20/1 290 31 Poděbrady. PhDr. Ladislavem Langrem, starostou města tel: 325 600 200, fax: 325 614 486 Smlouva o dílo číslo smlouvy objednatele:. číslo smlouvy zhotovitele:...č.féf^ Městský úřad Poděbrady Č. dopor,: Došlo: 1 2 "12-2011 1. Objednatel: sídlo: IČO: Město Poděbrady Smluvní strany Jiřího náměstí

Více

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí Požárně ochranná manžea PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plas. porubí EI až EI 90 00.0 PROMASTOP -U - požárně ochranná manžea monážní úchyky ocelová kova nebo urbošroub ocelový šroub s podložkou

Více

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 STAVBA: Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově OBJEKT: SO-01 REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí Zakázka číslo: 2011-012728-VP VÝKAZ VÝMĚR Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní škola, Železnická 460 50601 Jičín Holínské předměstí Zpracováno v období: listopad

Více

Dodatek c. 1. ke smlouve o dflo, evidovane zadavatelem pod cfslem 036/2016. akce:,,oprava vnitrnich a vnejsich omitek, vc. nateru fasadni barvou"

Dodatek c. 1. ke smlouve o dflo, evidovane zadavatelem pod cfslem 036/2016. akce:,,oprava vnitrnich a vnejsich omitek, vc. nateru fasadni barvou Dodaek c. 1 ke smlouve o dflo, evidovane zadavaelem pod cfslem 36/216 akce:,,oprava vnirnich a vnejsich omiek, vc. naeru fasadni barvou" (dale jen,,smlouva") 1. Smluvni srany Objednael: Sani zemedelska

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ᆷ剷 é bydle í Nový Jičí ᆷ剷 ᆷ剷ýᆷ剷iᆷ剷 i ᆷ剷e ié ové o vybᆷ剷ve í ᆷ剷ᆷ剷ᆷ剷ᆷ剷ᆷ剷 ᆷ剷ᆷ剷ᆷ剷ᆷ剷ᆷ剷 d ᆷ剷 ᘗ呇 ᆷ剷 v ᆷ剷 ᆷ剷ᆷ剷Čᆷ剷ᘗ呇 ᘗ呇ᆷ剷 ᆷ剷Nᘗ呇 ᆷ剷čᘗ呇ᘗ呇ᆷ剷 ᆷ剷Nᘗ呇 ᆷ剷č ᘗ呇elᘗ呇eᆷ剷 ᆷ剷 ᘗ呇ᆷ剷ᘗ呇 ៧劧ný regá k v 000 600 800 5 m៧劧៧劧eriá k v

Více