Infrastruktura UML. Modelování struktury v UML. Superstruktura UML. Notace objektů. Diagramy objektů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Infrastruktura UML. Modelování struktury v UML. Superstruktura UML. Notace objektů. Diagramy objektů"

Transkript

1 Infrastruktura UML v UML Karel Richta listopad 2011 Richta: B101TMM - v UML 2 Superstruktura UML Směr pohledu na systém dle UML Diagramy popisující strukturu diagramy tříd, objektů, kompozitní struktury, komponent a nasazení. Diagramy popisující chování model jednání, scénáře, diagramy aktivit, komunikace objektů, stavové diagramy. Diagramy pro správu modelů balíky (packages), subsystémy, rámce, diagramy komponent. Richta: B101TMM - v UML 3 Richta: B101TMM - v UML 4 Diagramy objektů Objekt je pojem, abstrakce, nebo věc s dobře definovanými hranicemi a významem Každý objekt má tři charakteristiky: identitu, stav a chování. Stav objektu je jedna z možných situací, ve kterých se objekt může nacházet. Stav objektu se může měnit a je definován sadou vlastností - atributů a vztahy. Chování určuje, jak objekt reaguje na žádosti jiných objektů a vyjadřuje vše, co může objekt dělat. Chování je implementováno sadou operací (metod). Identita znamená, že každý objekt je jedinečný. Richta: B101TMM - v UML 5 Notace objektů unikátní objekt vztah býti instancí libovolný objekt třídy Student třída unikátní objekt třídy Student Richta: B101TMM - v UML 6 1

2 Vztahy mezi objekty instance vztahu je vždy 1..1 Notace tříd object Diagramy objektů Jan_Nov ák +je mužem jsou oddáni +je ženou Jana_Nov ákov á 1 1 statický atribut «trace» «trace» Osoba jsou oddáni instance vztahu vztah má kardinalitu vztah Richta: B101TMM - v UML 7 statická metoda Richta: B101TMM - v UML 8 Diagramy tříd Pro definici atributů se používá notace: viditelnost jméno [ násobnost ] : typ = počáteční hodnota { omezení, vlastnost } Pro definici operací (metod) se používá notace: viditelnost jméno(druh jméno: typ, ) : typ { omezení, vlastnost } Viditelnost: +... public #... protected -... private Násobnost: [ a..b ] ( [ 0..1 ] může být NULL) Druh: in, out, inout (implicitně in) Richta: B101TMM - v UML 9 Vztahy mezi třídami vztah (asociace) - vyznačení možného vztahu mezi objekty role označení konce vztahu, které říká, jakou roli objekt ve vztahu hraje Pro vyjádření kardinality a volitelnosti se používá notace: N..M, kde N a M může být číslo nebo * (samotná * znamená 0..*) jméno vztahu class Domain Objects Zákazník +si objednal * objednávka +je objednáno role Richta: B101TMM - v UML 10 * Zboží Přidružené třídy (atributy vztahů) Vztah nemá atributy, ale může být popsán přidruženou třídou přidružená třída class Příklad firmy Firma +je zaměstnancem 0..* +je nadřízena 0..* funkce Funkce - plat: money řídí +zaměstnává 0..* +je podřízena 0..1 Osoba Agregace a generalizace agregace (aggregation) druh vztahu, kdy jedna třída je součástí jiné třídy - vztah typu celek/část kompozice (composition) silnější druh agregace - u kompozice je část přímo závislá na svém celku, zaniká se smazáním celku a nemůže být součástí více než jednoho celku generalizace (generalization) druh vztahu, kdy jedna třída je zobecněním vlastností jiné třídy (jiných tříd) - vztah typu nadtyp/podtyp, generalizace/specializace Richta: B101TMM - v UML 11 Richta: B101TMM - v UML 12 2

3 Příklad agregace a generalizace generalizace Stereotypy a třídy Stereotypem lze zavést nový druh prvku modelování. Zde můžeme tvořit nové druhy (skupiny) tříd. Nejčastějšími skupinami (stereotypy) tříd jsou: entitní třídy (stereotyp je <<entity>>), třídy rozhraní (stereotyp je <<boundary>>) a třídy řídicí (stereotyp je <<control>>). agregace Richta: B101TMM - v UML 13 Richta: B101TMM - v UML 14 Třídy se stereotypy Richta: B101TMM - v UML 15 Richta: B101TMM - v UML 16 Balíky (packages) Logická skupina elementů Richta: B101TMM - v UML 17 Richta: B101TMM - v UML 18 3

4 Další možnosti Kvalifikované vztahy Navigované vztahy Odvozené atributy a vztahy (předznačí se / ) Interface - třída bez atributů Generiky a generické instance Parametrizované třídy (generiky) Generické instance class Popis struktury prv ek:t class Kvalifikované vztahy Zásobník Banka - název: String - kód: short {readonly} + push(t) : void + pop() : T číslo: Integer «instantiate» <T = int> Klient Int-Zásobník - jméno: String - příjmení: String Richta: B101TMM - v UML 19 Richta: B101TMM - v UML 20 Diagram tříd property Nový prvek metamodelu diagramu tříd je vlastnost (property). To může být atribut nebo konec jednosměrného vztahu Diagram tříd property strings Umožňuje přidat k vlastnosti (property) její další specifikaci. Jako každé omezení se zapisuje ve složených závorkách. Richta: B101TMM - v UML 21 Richta: B101TMM - v UML 22 Diagram tříd property strings Specializace vztahu {redefines} Diagram tříd property strings Omezení specializace konce vztahu {subsets <vlastnost>}, {union}, {bag}, {sequence}, {ordered}, Richta: B101TMM - v UML 23 Richta: B101TMM - v UML 24 4

5 Diagramy kompozitní struktury V každém autě je jeden motor, dvě přední a dvě zadní kola Motor pohání přední kola v tomtéž autě Motor nemůže pohánět nic jiného Richta: B101TMM - v UML 25 Richta: B101TMM - v UML 26 Diagramy kompozitní struktury Totéž pomocí tříd? V každém člunu je jeden motor a několik lodních šroubů Motor pohání lodní šrouby v tomtéž člunu Motor nemůže pohánět nic jiného Motor v jednom autě může pohánět kola v jiném autě Každý motor pohání kola i lodní šroub Motor může pohánět libovolná dvě kola Richta: B101TMM - v UML 27 Richta: B101TMM - v UML 28 Notace diagramů kompozitní struktury Část (Role, Part) Instance určitého typu, tvořící část složené struktury. Popisuje roli (úlohu, part), kterou instance hraje uvnitř (v rámci) klasifikátoru. Část slouží též jako konec vztahu v kontextu složené struktury. Část má jméno, typ a multiplicitu. Př.: Přední kolo - front: Wheel[2] Richta: B101TMM - v UML 29 Richta: B101TMM - v UML 30 5

6 Konektor (Connector) Specifikuje instanci vztahu (asociace, vazby, linku ) v kontextu strukturovaného klasifikátoru. Vztah mezi instancemi vystupujícími v rolích v daném strukturovaném klasifikátoru. Rozdíl asociace je vztah mezi klasifikátory konektor je vztah mezi rolemi (party) Př.: motor pohání přední kola (:powers) Port Role (části), které jsou dostupné zvnějšku. Bod interakce mezi klasifikátorem a jeho okolím. Zprávy (volání, signály) mohou být směrovány na instance portů (ne na objekt). Porty mohou být spojeny s vnitřními prvky (rolemi) nebo se specifikací chování celého objektu. Implementace portu zahrnuje rozpoznání události a její předání odpovídajícímu prvku. Porty jsou vytvořeny při vytváření instance a zrušeny při jejím zániku. Richta: B101TMM - v UML 31 Richta: B101TMM - v UML 32 Příklad použití portu Kompozitní struktura bytu Richta: B101TMM - v UML 33 Richta: B101TMM - v UML 34 Stavové diagramy Notace stavových diagramů Slouží k popisu dynamiky systému Stavový diagram definuje možné stavy, možné přechody mezi stavy, události, které přechody iniciují, podmínky přechodů a akce, které s přechody souvisí Stavový diagram lze použít pro popis dynamiky objektu (pokud má rozpoznatelné stavy), pro popis metody (pokud známe algoritmus), či pro popis protokolu (včetně protokolu o styku uživatele se systémem) počáteční stav událost, která vyvolala přechod stav akce přechod koncový stav Richta: B101TMM - v UML 35 Richta: B101TMM - v UML 36 6

7 Příklad: Stavový model objednávky Stavový stroj Zahrnuje: (konečnou) sadu stavů a regionů haldu událostí, které nastaly v okolí informaci o aktivních stavech a regionech informaci o vnitřních aktivitách stavů (tzv. do aktivity) globální stav stroje (stav proměnných) Richta: B101TMM - v UML 37 Richta: B101TMM - v UML 38 Jak se stavový stroj chová? Rozhodne se, zda bude obsluhovat událost nebo vnitřní aktivity. Pokud vybere vnitřní aktivity, vybere aktivní stav, který má nedokončenou vnitřní aktivitu a provede jeden krok této aktivity. Pokud vybere událost, vybere všechny stavy, které jsou aktivní a které mají výstupní přechod ohodnocený touto událostí. Z nich vybere stavy, jejichž výstupní přechod má splněnu podmínku. Jeden z přechodů uskuteční deaktivuje vstupní stav, aktivuje výstupní stavy. Pokračuje následujícím cyklem, ale až po dokončení předchozího. Jednoduchý případ 1. Žádný stav není aktivní. 2. Nastala událost spouštějící činnost stroje na haldě událostí je jen jedna událost. 3. Protože není žádný aktivní stav, vybere se počáteční stav a aktivuje se. 4. Protože je aktivní počáteční stav a nastala událost, deaktivuje se počáteční stav, provede se přechod a inicializace s ním spojená, aktivuje se stav. 5. Jakmile nastane událost a je splněna podmínka, provede se aktivita, deaktivuje se stav a aktivuje se koncový stav činnost stroje se ukončí. Richta: B101TMM - v UML 39 Richta: B101TMM - v UML 40 Případ závor Všechny stavy jsou jednoduché (simple) a nemají žádný region. Časové události Vstupní aktivita (entry point) Výstupní aktivita (exit point) Richta: B101TMM - v UML 41 Richta: B101TMM - v UML 42 7

8 Vstupní a výstupní aktivity Pořadí provádění akcí Richta: B101TMM - v UML 43 Richta: B101TMM - v UML 44 Vnitřní přechody Vnitřní aktivity ( do aktivity) Nedochází k přechodu do jiného stavu spouští paralelní vlákno prováděné dokud: - akce neskončí - nedojde k přechodu do jiného stavu (signálem) Richta: B101TMM - v UML 45 Richta: B101TMM - v UML 46 Podmíněné přechody Podmíněné větvení (zkratka) Richta: B101TMM - v UML 47 Richta: B101TMM - v UML 48 8

9 Hierarchické automaty Skupinové přechody Richta: B101TMM - v UML 49 Richta: B101TMM - v UML 50 Samovolný přechod Spouštěcí pravidla více přechodů může mít stejný signál - vnitřní mají přednost Richta: B101TMM - v UML 51 Richta: B101TMM - v UML 52 Pořadí provádění akcí Historie ve stavových diagramech Stavové diagramy nyní mohou obsahovat pseudostav "History" (nebo taky "Shallow history") a "Deep history", které by měly vyznačovat možnosti systému se vracet zpět do historie Richta: B101TMM - v UML 53 Richta: B101TMM - v UML 54 9

10 Historie Ortogonální regiony Richta: B101TMM - v UML 55 Richta: B101TMM - v UML 56 Automaty v regionech běží paralelně Čeká se na doběhnutí obou automatů Richta: B101TMM - v UML 57 Richta: B101TMM - v UML 58 Příklad Doplňky ke stavovým diagramům Přechod může být ohodnocen: událost(parametry)[podmínka]/akce^zpráva Každý stav může obsahovat popis akcí pro události vstup, výstup a opakované provádění: entry/akce exit/akce do/akce Stavové diagramy mohou být hierarchické Mohou obsahovat synchronizační značky Richta: B101TMM - v UML 59 Richta: B101TMM - v UML 60 10

11 Diagramy komponent Vyjadřují (fyzickou) strukturu komponent systému Popisují typy komponent - instance komponent jsou vyjádřeny v diagramu nasazení Komponenty mohou být vnořeny do jiných komponent Při vyjadřování vztahu mezi komponentami lze používat interface Definice komponenty UML 1.5 Modulární, nasaditelná a nahraditelná část systému, která zapouzdřuje implementaci a zveřejňuje množinu rozhraní. Specializace klasifikátoru. UML 2.0 Modulární část systému, která zapouzdřuje svůj obsah a jejíž projev je nahraditelný v daném prostředí. Specializace strukturované třídy (Part, Konektor, Port). Richta: B101TMM - v UML 61 Richta: B101TMM - v UML 62 Příklad diagramu komponent Diagram komponent Richta: B101TMM - v UML 63 Richta: B101TMM - v UML 64 Datový model notace konceptuální model tříd nebo ER-model (diagramy + textový popis) další integritní omezení, která nejsou zachycena v diagramech datový slovník Datově orientovaná analýza Seznam událostí, kontext, datový slovník Identifikace dat, která s událostmi souvisí (identifikace základních objektů) Identifikace vztahů mezi objekty Scénáře jednání (původce, událost, akce, participanti, výstupy - reakce) Modelování životních cyklů objektů Popis akcí (minispecifikace základních akcí) Richta: B101TMM - v UML 65 Richta: B101TMM - v UML 66 11

12 Datově orientovaná analýza Vychází z představy, že základem IS jsou data. Služby IS slouží pro pořízení a exploraci dat. Doporučuje proto nejprve analyzovat požadavky a definovat konceptuální datový model řešeného systému. Konceptuální datový model musí postihovat data přicházející přes hranici systému jako vstupní data související s událostmi, dále data, která se v systému ukládají a nakonec rovněž data, která systém produkuje na výstupu. Teprve později doplníme model o další části. Postup datově orient. analýzy 1. Seznam událostí, kontext, datový slovník 2. Identifikace dat, která s událostí souvisí (základních objektů) 3. Identifikace vztahů mezi objekty 4. Scénáře jednání (původce, událost, akce, participanti, výstupy - reakce) 5. Modelování životních cyklů objektů 6. Popis akcí (minispecifikace základních akcí) Richta: B101TMM - v UML 67 Richta: B101TMM - v UML 68 Jak hledat data? Doporučení č.1: Analyzujeme odborný článek, vybereme všechna podstatná jména. Roztřídíme je do skupin: kandidáti na typy objektů (entity), kandidáti na vlastnosti objektů (atributy), ostatní (kandidáti na aktéry, smetí). Richta: B101TMM - v UML 69 Příklad: Odborný článek pro Výtah Systém Výtah slouží pro logické řízení obsluhy výtahu s jednou či více šachtami (předpokládají se 4 šachty a 40 úrovní). Systém zajišťuje efektivní plánování sběru a odvozu pasažérů mezi obsluhovanými patry podle požadavků (požadavek na přivolání výtahu pro jízdu směrem nahoru nebo dolů, požadavek na dopravení do určitého patra). Směr jízdy se nemění, dokud výtah nesplní objednávky v daném směru (výtah neví o pasažérech neexistuje indikace prázdnosti klece). Přeplněný výtah nereaguje na výzvy (existuje indikace přetížení). Pro každou šachtu existuje samostatný motor ovládaný signály (povely UP, DOWN a STOP). Povel STOP způsobí zastavení výtahu v nejbližším patře v daném směru a otevření dveří výtahu (dveře se dají otevřít až v patře). Uvnitř klece je panel s tlačítky pater, indikace aktuální polohy a tlačítko STOP. Tlačítko STOP zabrání zavření dveří (jde mimo systém). Rovněž otevírání a zavírání dveří jde mimo systém (kvůli bezpečnosti). Příkazy pro systém jsou akceptovány až po zavření dveří. Operátor výtahu má k dispozici tlačítko ON/OFF, kterým zadává požadavek na zastavení pohybu výtahů. Richta: B101TMM - v UML 70 Zpracovaný článek systém Výtah logické řízení šachta úroveň pasažér patro požadavek požadavek na přivolání výtahu pro jízdu směrem nahoru požadavek na přivolání výtahu pro jízdu směrem dolů požadavek na dopravení do patra směr jízdy objednávka indikace prázdnosti klece výzva indikace přetížení motor signál povel UP povel DOWN povel STOP dveře výtahu klec panel s tlačítky pater indikace aktuální polohy tlačítko STOP příkaz pro systém operátor výtahu tlačítko ON/OFF požadavek na zastavení pohybu Richta: B101TMM - v UML 71 Kandidáti na aktéry pasažér indikace přetížení motor indikace aktuální polohy (patra) tlačítko STOP operátor výtahu tlačítko ON/OFF Richta: B101TMM - v UML 72 12

13 Kandidáti na typy dat šachta (atribut klece) úroveň alias patro požadavek alias objednávka alias příkaz pro systém alias výzva požadavek na přivolání výtahu pro jízdu směrem nahoru požadavek na přivolání výtahu pro jízdu směrem dolů požadavek na dopravení do patra směr jízdy (atribut) indikace prázdnosti klece (neexistuje) indikace přetížení signál alias povel (pro motor) povel UP povel DOWN povel STOP klec panel s tlačítky pater indikace aktuální polohy tlačítko STOP (jde mimo systém) tlačítko ON/OFF alias požadavek na zastavení pohybu Richta: B101TMM - v UML 73 class Vytah Stav + getpocetpater() : int -1..getPocetKleci() + getpocetkleci() : int «enumeratio... Motor Klec -2..getPocetPater() + nahoru() : void «enum» + dolu() : void cislo + stop() : void «enumeratio... Patro «enum» cislo «metaclass» «container» Panel Pozadav ky * Panel_v _patre Panel_v_kleci Pozadavek 2 +getpocetpater() Tlačítko_přivolání Tlačítko_patra - směr: char - klec: int Pozadavek_na_privolani Pozadavek_na_patro «metaclass» Tlačítko - patro: int Richta: B101TMM - v UML 74 Něco diagramem vyjádřit nelze Připojení omezení k prvkům V příkladu systému Výtah je to např.: Tlačítko pro přivolání pro jízdu směrem nahoru na panelu v posledním patře, tj. když patro má hodnotu getpocetpater() neexistuje. Tlačítko pro přivolání pro jízdu směrem dolů na panelu v prvním patře neexistuje. class Koncept «metaclass» Tlačítko - patro: int Tlačítko_patra Tlačítko_přiv olání - klec: int - směr: char <<constraint>> -- Směr může být UP nebo DOWN context Tlačítko_přivolání inv: směr in (UP,DOWN) -- pro směr nahoru nelze použít poslední patro context Tlačítko_přivolání inv: směr = UP implies patro < getpocetpater()-1 -- pro směr dolů nelze použít nejnižší patro context Tlačítko_přivolání inv: směr = DOWN implies patro > 0 Richta: B101TMM - v UML 75 Richta: B101TMM - v UML 76 Jak hledat data? Doporučení č.2: Analyzujeme seznam událostí, rozpoznáváme data, která s událostmi souvisí. Roztřídíme je do skupin: kandidáti na typy objektů (entity), kandidáti na vlastnosti objektů (atributy). Příklad: Události pro ECO sklad Operátor zahájil přejímku Operátor zahájil dodávku Manažer se ptá na stav skladu Manažer se ptá na bezpečnost skladu Richta: B101TMM - v UML 77 Richta: B101TMM - v UML 78 13

14 Kandidáti na typy dat Datový model pro ECO-sklad (1.) dodací list barel typ chemikálie rozdíly v přejímce nelze uložit příkaz pro skladníka Richta: B101TMM - v UML 79 Richta: B101TMM - v UML 80 Diagramy nasazení Příklad diagramu nasazení Popisují fyzické rozmístění elementů systému na uzly výpočetního systému Uzly a elementy jsou značeny obdobně jako objekty a třídy (může být uveden pouze typ, nebo konkrétní instance a typ - podtržena) Popisují nutné vazby mezi uzly (případně též použitý protokol - interface ) Obsahují pouze komponenty potřebné pro běh aplikace - komponenty potřebné pro překlad a sestavení jsou v diagramu komponent uzel instance komponenty komunikace interface Richta: B101TMM - v UML 81 Richta: B101TMM - v UML 82 Příklad diagramu nasazení Příklad diagramu nasazení Richta: B101TMM - v UML 83 Richta: B101TMM - v UML 84 14

15 The End 85 15

Unifikovaný modelovací jazyk UML

Unifikovaný modelovací jazyk UML Unifikovaný modelovací jazyk UML Karel Richta katedra počíta tačů FEL ČVUT Praha richta@fel fel.cvut.czcz Motto: Komunikačním m prostředkem informační komunity se postupem času stala angličtina. Chcete-li

Více

Modelování řízené případy užití

Modelování řízené případy užití Modelování řízené případy užití kompletní proces od UC po implementaci, robustnost 2005 Radek Ošlejšek, Jiří Sochor FI MU Brno oslejsek@fi.muni.cz http://www.fi.muni.cz/~oslejsek/pa103 30. 3. 2005 PA103:

Více

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky 7.5 Diagram tříd pokročilé techniky Stereotypy - jeden ze základních prostředků rozšiřitelnosti UML - pro modelovací konstrukce neexistující v UML, ale podobné předdefinované v UML definované uživatelem

Více

Teoretické minimum z PJV

Teoretické minimum z PJV Teoretické minimum z PJV Pozn.: následující text popisuje vlastnosti jazyka Java zjednodušeně pouze pro potřeby výuky. Třída Zavádí se v programu deklarací třídy což je část programu od klíčových slov

Více

Tabulka symbolů. Vazba (binding) Vazba - příklad. Deklarace a definice. Miroslav Beneš Dušan Kolář

Tabulka symbolů. Vazba (binding) Vazba - příklad. Deklarace a definice. Miroslav Beneš Dušan Kolář Vazba (binding) Tabulka symbolů Miroslav Beneš Dušan Kolář vazba = spojení mezi entitou a vlastností okamžik vazby (binding time) při návrhu jazyka při implementaci jazyka během překladu/spojování/zavádění

Více

PREPROCESOR POKRAČOVÁNÍ

PREPROCESOR POKRAČOVÁNÍ PREPROCESOR POKRAČOVÁNÍ Chybová hlášení V C# podobně jako v C++ existuje direktiva #error, která způsobí vypsání chybového hlášení překladačem a zastavení překladu. jazyk C# navíc nabízí direktivu #warning,

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. ICS 35.240.60; 03.220.20 Elektronický výběr poplatků (EFC) Architektura systému

Více

7.3 Diagramy tříd - základy

7.3 Diagramy tříd - základy 7.3 Diagramy tříd - základy - popisuje typy objektů a statické vztahy mezi nimi Objednávka -datumpřijetí -předplacena -číslo -cena +vyřiď() +uzavři() {if Objednávka.zákazník.charakteristika = 'nejistý'

Více

7.3 Diagramy tříd - základy

7.3 Diagramy tříd - základy 7.3 Diagramy tříd - základy - popisuje typy objektů a statické vztahy mezi nimi Objednávka -datumpřijetí -předplacena -číslo -cena +vyřiď() +uzavři() {if Objednávka.zákazník.charakteristika = 'nejistý'

Více

UML. Unified Modeling Language. Součásti UML

UML. Unified Modeling Language. Součásti UML UML Unified Modeling Language 1995 počátek 1997 verze 1.0 leden dnes verze 2.0 (vývoj stále nedokončen) Standardní notace OMG podpora velkých firem (Microsoft, IBM, Oracle, HP ) popisuje struktury popisuje

Více

Diagramy tříd - základy

Diagramy tříd - základy Diagramy tříd - základy - popisuje typy objektů a statické vztahy mezi nimi Objednávka Zákazník -datumpřijetí -předplacena -číslo -cena +vyřiď() +uzavři() {if Objednávka.zákazník.charakteristika = 'nejistý'

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

1. Dědičnost a polymorfismus

1. Dědičnost a polymorfismus 1. Dědičnost a polymorfismus Cíl látky Cílem této kapitoly je představit klíčové pojmy dědičnosti a polymorfismu. Předtím však je nutné se seznámit se základními pojmy zobecnění neboli generalizace. Komentář

Více

Unifikovaný modelovací jazyk UML 1

Unifikovaný modelovací jazyk UML 1 Unifikovaný modelovací jazyk UML 1 Karel Richta katedra počítačů, FEL ČVUT v Praze Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2 e-mail:richta@fel.cvut.cz Klíčová slova: UML, OCL. Abstrakt. Komunikačním prostředkem

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) Unified Modeling Language University of Massachusetts Lowell User-mode Linux.

Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) Unified Modeling Language University of Massachusetts Lowell User-mode Linux. Jan Smolík UML UML Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) Unified Modeling Language University of Massachusetts Lowell User-mode Linux Zdroj: Wikipedia Unified modelling language Neproprietární

Více

20. Projekt Domácí mediotéka

20. Projekt Domácí mediotéka Projekt Domácí mediotéka strana 211 20. Projekt Domácí mediotéka 20.1. Základní popis, zadání úkolu V projektu Domácí mediotéka (Dome) se jednoduchým způsobem evidují CD a videa. Projekt je velmi jednoduchý

Více

Programování v Javě I. Únor 2009

Programování v Javě I. Únor 2009 Seminář Java Programování v Javě I Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Únor 2009 Radek Kočí Seminář Java Programování v Javě (1) 1/ 44 Téma přednášky Datové typy Deklarace třídy Modifikátory

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Datová podpora na úrovni kontaktního pracoviště Úřadu práce pro státní sociální podporu Josef Hájek Bakalářská

Více

7 Jazyk UML (Unified Modeling Language)

7 Jazyk UML (Unified Modeling Language) 7 Jazyk UML (Unified Modeling Language) 7.1 Základní charakteristika jazyka Motivace - vznik řady OO metod a metodologií (konec 80. let a první polovina 90.let) podobné notace vyjadřující totéž, komplikující

Více

Programování v Javě I. Leden 2008

Programování v Javě I. Leden 2008 Seminář Java Programování v Javě I Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Leden 2008 Radek Kočí Seminář Java Programování v Javě (1) 1/ 45 Téma přednášky Datové typy Deklarace třídy Modifikátory

Více

Objektově orientované technologie Dynamický náhled Stavový diagram. Pavel Děrgel, Daniela Ďuráková

Objektově orientované technologie Dynamický náhled Stavový diagram. Pavel Děrgel, Daniela Ďuráková Objektově orientované technologie Dynamický náhled Stavový diagram Pavel Děrgel, Daniela Ďuráková Osnova Modelování životního cyklu objektu počátek a konec objektu stavy a přechody mezi stavy události

Více

Objektově orientované programování 1 XOBO1. Autor: Doc. Ing. František Huňka, CSc.

Objektově orientované programování 1 XOBO1. Autor: Doc. Ing. František Huňka, CSc. Objektově orientované programování 1 XOBO1 Autor: Doc. Ing. František Huňka, CSc. 1 Seznam kapitol 1 Základní pojmy...3 1.1 Úvod do tříd a objektů...3 1.2 Vývojové prostředí...7 1.3 Jednotný modelovací

Více

Modelování webových služeb v UML

Modelování webových služeb v UML Modelování webových služeb v UML Jaromír Šveřepa LBMS, s.r.o. Abstrakt: Tento příspěvek se zaměřuje na praktický postup pro identifikaci potřeby webové služby, modelování způsobu jejího použití, popřípadě

Více

Ruční návrh Připravíme si odpovědi na základní otázky Co chceme řešit (projektovat) a proč Komu to bude sloužit Jaký užitek z toho bude mít uživatel I

Ruční návrh Připravíme si odpovědi na základní otázky Co chceme řešit (projektovat) a proč Komu to bude sloužit Jaký užitek z toho bude mít uživatel I Návrh řešení IS Vývoj informačních systémů Ruční návrh Připravíme si odpovědi na základní otázky Co chceme řešit (projektovat) a proč Komu to bude sloužit Jaký užitek z toho bude mít uživatel IS a jaký

Více

Struktura třídy, operátory, jednoduché algoritmy, junit. Programování II 2. cvičení Alena Buchalcevová

Struktura třídy, operátory, jednoduché algoritmy, junit. Programování II 2. cvičení Alena Buchalcevová Struktura třídy, operátory, jednoduché algoritmy, junit 2. cvičení Alena Buchalcevová Cíle cvičení seznámit se s rozhraním (interface) v Javě seznámit se s testováním při vývoji (makety, JUnit) naučit

Více

Úvod do principů objektově orientovaného programování

Úvod do principů objektově orientovaného programování OBSAH DISTANČNÍHO E-LEARNINGOVÉHO KURZU PROFESNÍ RŮST ANALYTIKA OD ZÁKLADŮ (BASE) ÚVOD DO TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Jak funguje počítač na základní úrovni Základy HTML Skripty ve webovských technologiích

Více

UML - Unified Modeling Language

UML - Unified Modeling Language UML - Unified Modeling Language Martin Molhanec Katedra elektrotechnologie, ČVUT - Fakulta elektrotechnická, Technická 2, 166 21 PRAHA 6 e-mail: molhanec@fel.cvut.cz Abstrakt UML Unified Modeling Language

Více

Návrh - návrhové třídy a vzory

Návrh - návrhové třídy a vzory Návrh - návrhové třídy a vzory Ing. Jiří Mlejnek Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Jiří Mlejnek, 2011 jiri.mlejnek@fit.cvut.cz Softwarové

Více

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 Základy analýzy autor Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 V prezentaci jsou použity diagramy z: Wikipedia, Sparx UML Tutorial, Argo UML Metodiky vývoje Různé metodiky vývoje vazba na fáze

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 03.220.01; 35.240.60 materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Požadavky na ITS centrální datové

Více

Analýza problémové domény

Analýza problémové domény Analýza problémové domény Ing. Jiří Mlejnek Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Jiří Mlejnek, 2011 jiri.mlejnek@fit.cvut.cz Softwarové

Více

3 druhy UML diagramů

3 druhy UML diagramů UML grafický jazyk se pro vizualizaci, specifikaci, navrhování a dokumentaci programových systémů zjednodušuje komunikaci mezi zadavatelem a řešitelem projektu UML podporuje objektově orientovaný přístup

Více

Novinky ve standardu UML 2.0

Novinky ve standardu UML 2.0 Novinky ve standardu UML 2.0 Karel Richta katedra počítačů FEL ČVUT Karlovo nám.13, 121 35 Praha 2 Tel: +420 2 2435 7319 e-mail: richta@fel.cvut.cz www: http://cs.felk.cvut.cz/~richta Klíčová slova: UML,

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

Tvorba informačních systémů

Tvorba informačních systémů Tvorba informačních systémů Michal Krátký 1 1 Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Tvorba informačních systémů, 2005/2006 c 2006 Michal Krátký Tvorba informačních systémů 1/35 Konceptuální

Více

OOT Objektově orientované technologie

OOT Objektově orientované technologie OOT Objektově orientované technologie Logická struktura systému (Diagram tříd) Daniela Szturcová Institut geoinformatiky, HGF Osnova Třídy Statický pohled na systém Atributy a operace, řízení přístupu

Více

Návrh programu v Black Box Component Builderu s využitím architektury Model View Controller

Návrh programu v Black Box Component Builderu s využitím architektury Model View Controller Návrh programu v Black Box Component Builderu s využitím architektury Model View Controller Gustav Hrudka Katedra měřicí a řídicí techniky, VŠB Technická univerzita v Ostravě, tř. 17. listopadu, 708 33

Více

Problém identity instancí asociačních tříd

Problém identity instancí asociačních tříd Problém identity instancí asociačních tříd Autor RNDr. Ilja Kraval Ve školeních a také následně po jejich ukončení se stále častěji objevují dotazy, které se týkají tzv. identity instancí asociační třídy.

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě.

EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy (ITS) Označení poloh pro geografické databáze Část 3:

Více

Analýza publikačního systému. KÚ Zlínského kraje

Analýza publikačního systému. KÚ Zlínského kraje Příloha č. 0806-12-P07 Analýza publikačního systému KÚ Zlínského kraje 2006 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsaţené jsou

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. UML - charakteristika

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. UML - charakteristika 2 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk UML, základní modely, diagramy aktivit, diagramy entit.

Více

Úloha č. 2: Měření voltampérových charakteristik elektrických prvků pomocí multifunkční karty

Úloha č. 2: Měření voltampérových charakteristik elektrických prvků pomocí multifunkční karty Úloha č. 2: Měření voltampérových charakteristik elektrických prvků pomocí multifunkční karty Úvod Laboratorní úloha se zabývá měřením voltampérových charakteristik vybraných elektrických prvků pomocí

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování. 3 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Více

Modelování obchodních procesů

Modelování obchodních procesů Modelování obchodních procesů Ing. Jiří Mlejnek Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Jiří Mlejnek, 2011 jiri.mlejnek@fit.cvut.cz Softwarové

Více

Databázové modelování. Analýza Návrh konceptuálního schématu

Databázové modelování. Analýza Návrh konceptuálního schématu Databázové modelování Analýza Návrh konceptuálního schématu 1 Vytváření IS Analýza Návrh Implementace Testování Předání SW Jednotlivé fáze mezi sebou iterují 2 Proč modelovat/analyzovat? Standardizované

Více

Unifikovaný modelovací jazyk UML 1

Unifikovaný modelovací jazyk UML 1 Unifikovaný modelovací jazyk UML 1 Karel Richta katedra počítačů, FEL ČVUT v Praze Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2 e-mail:richta@fel.cvut.cz Klíčová slova: UML, OCL. Abstrakt: Komunikačním prostředkem

Více

EO_04. Základní prvky koordinace - čin/fakt produkce čin/fakt

EO_04. Základní prvky koordinace - čin/fakt produkce čin/fakt EO_04 Základní prvky koordinace - čin/fakt produkce čin/fakt Obsah přednášky Specifikace existenčních pravidel. Typy faktů a pravidla výskytu. Organizace. Koordinační čin, produkční čin. Koordinační fakt,

Více

Michal Krátký. Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007

Michal Krátký. Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007 Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007 c 2006 Michal Krátký Úvod do programovacích jazyků

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

Generické programování

Generické programování Generické programování Od C# verze 2.0 = vytváření kódu s obecným datovým typem Příklad generická metoda, zamění dva parametry: static void Swap(ref T p1, ref T p2) T temp; temp = p1; p1 = p2; p2 =

Více

Diagramy stavů. Michale Blaha, James Rumbaugh: Object-Oriented Modeling and Design with UML, Second Edition, Pearson Prentice Hall, 2005

Diagramy stavů. Michale Blaha, James Rumbaugh: Object-Oriented Modeling and Design with UML, Second Edition, Pearson Prentice Hall, 2005 Diagramy stavů Michale Blaha, James Rumbaugh: Object-Oriented Modeling and Design with UML, Second Edition, Pearson Prentice Hall, 2005 Počáteční (defaultní) stav Koncový stav Událost (event) Stav Přechod

Více

10. blok Logický návrh databáze

10. blok Logický návrh databáze 10. blok Logický návrh databáze Studijní cíl Tento blok je věnován převodu konceptuálního návrhu databáze na návrh logický. Blok se věnuje tvorbě tabulek na základě entit z konceptuálního modelu a dále

Více

Dokumentace k 5. iteraci

Dokumentace k 5. iteraci Dokumentace k 5. iteraci Restaurační informační systém Zkratka projektu: Resisys Email na vedoucího projektu: begerjak@fel.cvut.cz Stránky projektu: https://www.assembla.com/spaces/si-informacni-system-pro-restauraci/tickets

Více

Elektronická zdravotní karta

Elektronická zdravotní karta VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Elektronická zdravotní karta (semestrální projekt) ZS 2009-2010 Analýza Implementace Číslo skupiny: Členové skupiny:

Více

7.6 Další diagramy UML

7.6 Další diagramy UML 7.6 Další diagramy UML 7.6.1 Moduly (balíčky - package) a kolaborace (collaboration) Jak rozložit rozsáhlý systém na menší? - seskupování tříd (prvků modelu) do jednotek vyšší úrovně (package v UML). UI

Více

Dalším příkladem může být například výstup dat na různá zařízení, souborů, grafických rozhraní, sítě atd.

Dalším příkladem může být například výstup dat na různá zařízení, souborů, grafických rozhraní, sítě atd. 1. Zapouzdření Cíl látky Tento blok nejdříve přiblíží zásadu zapouzdření a odpoutání kódu a po té na relacích, jako jsou asociace, agregace a kompozice, vysvětlí jak lze objektový zdrojový kód zapouzdřovat

Více

Objektově orientované technologie. Daniela Szturcová

Objektově orientované technologie. Daniela Szturcová Objektově orientované technologie Cvičení 5 - Tvorba třídního diagramu Daniela Szturcová 1 5 Tvorba třídního diagramu Cíl cvičení Vyhledat třídy, jejich atributy a operace. Navrhnout vazby mezi třídami.

Více

SW_02. Diagram případu užití Use Case Diagram

SW_02. Diagram případu užití Use Case Diagram SW_02 Diagram případu užití Use Case Diagram 1 problem statement Requirement elicitation nonfunctional requirements class diagram functional model Analysis analysis object model use case diagram dynamic

Více

Pokročilé Webové služby a Caché security. Š. Havlíček

Pokročilé Webové služby a Caché security. Š. Havlíček Pokročilé Webové služby a Caché security Š. Havlíček Webové služby co se tím míní? Webová služba metoda komunikace mezi dvěma elektronickými zařízeními přes internet Typicky jsou pomocí rozhraní přístupné

Více

Stručný obsah. Část I Úvod do jazyka UML a metodiky Unified Process 25. Část II Požadavky 71. Část III Analýza 135.

Stručný obsah. Část I Úvod do jazyka UML a metodiky Unified Process 25. Část II Požadavky 71. Část III Analýza 135. Stručný obsah Část I Úvod do jazyka UML a metodiky Unified Process 25 Kapitola 1 Co je to vlastně UML?...27 Kapitola 2 Co je to Unified Process (UP)?...51 Část II Požadavky 71 Kapitola 3 Požadavky a jejich

Více

Zadání úlohy do projektu z předmětu IPP 2013/2014

Zadání úlohy do projektu z předmětu IPP 2013/2014 Zadání úlohy do projektu z předmětu IPP 2013/2014 Zbyněk Křivka a Dušan Kolář E-mail: {krivka, kolar}@fit.vutbr.cz, {54 114 1313, 54 114 1238} XTD: XML2DDL Zodpovědný cvičící: Ondřej Navrátil(inavra@fit.vutbr.cz)

Více

DBS Konceptuální modelování

DBS Konceptuální modelování DBS Konceptuální modelování Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze Michal.Valenta@fit.cvut.cz c Michal Valenta, 2010 BIVŠ DBS I, ZS 2010/11 https://users.fit.cvut.cz/

Více

Úvod do programovacích jazyků (Java)

Úvod do programovacích jazyků (Java) Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2007/2008 c 2006 2008 Michal Krátký Úvod do programovacích

Více

5 Rekurze a zásobník. Rekurzivní volání metody

5 Rekurze a zásobník. Rekurzivní volání metody 5 Rekurze a zásobník Při volání metody z metody main() se do zásobníku uloží aktivační záznam obsahující - parametry - návratovou adresu, tedy adresu, kde bude program pokračovat v metodě main () po skončení

Více

2. Konceptuální model dat, E-R konceptuální model

2. Konceptuální model dat, E-R konceptuální model 2. Konceptuální model dat, E-R konceptuální model Úvod Databázový model souhrn prostředků, pojmů a metod, jak na logické úrovni popsat data a jejich strukturu výsledkem je databázové schéma. Databázové

Více

JAK SE PŘIPOJIT K EGOVERNMENTU? Michal Polehňa, Jiří Winkler

JAK SE PŘIPOJIT K EGOVERNMENTU? Michal Polehňa, Jiří Winkler JAK SE PŘIPOJIT K EGOVERNMENTU? Michal Polehňa, Jiří Winkler AGENDA Asseco Central Europe Komunikace s úřadem Tři klíčové oblasti Architektura resortního IS Shrnutí ASSECO CENTRAL EUROPE Představení společnosti

Více

Návod na obsluhu vektorového obvodového analyzátoru R&S ZVL

Návod na obsluhu vektorového obvodového analyzátoru R&S ZVL Návod na obsluhu vektorového obvodového analyzátoru R&S ZVL Měřící přístroj R&S ZVL může pracovat buď v režimu obvodového, nebo spektrálního analyzátoru. V tomto návodu je zaměřena pozornost jen na režim

Více

Přehled probírané látky

Přehled probírané látky OOPR_04 1 Přehled probírané látky asociace (relace) mezi třídami popis množiny spojení mezi objekty skládání objektů - upřesněný typ asociace, vazba mezi objekty kompozice objektů (velmi pevná vazba mezi

Více

DPKOM_06 Dědičnost entit a zpětná volání posluchači

DPKOM_06 Dědičnost entit a zpětná volání posluchači DPKOM_06 Dědičnost entit a zpětná volání posluchači 1 Obsah přednášky Jedna tabulka pro hierarchii tříd Tabulka pro konkrétní třídu Tabulka pro podtřídu Neentitní základní třídy Události zpětného volání

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve formátu XML

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve formátu XML Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve formátu XML Struktury dat pro rok 2010 Část A: Oblasti CEP, CEZ, RIV Verze 1.1 11.2.2010 1 / 55 Obsah OBSAH...2 DALŠÍ

Více

PB161 6. přednáška (26. října 2015)

PB161 6. přednáška (26. října 2015) PB161 6. přednáška (26. října 2015) Standardní knihovna C++ obsahuje řadu částí, některé už jsme viděli (strings, I/O streams) mimo jiné obsahuje i knihovní funkce ze standardní knihovny jazyka C jiné

Více

Databázové systémy 1. Cvičení č. 9. Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice

Databázové systémy 1. Cvičení č. 9. Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice Databázové systémy 1 Cvičení č. 9 Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice Informace o přednáškách 23.4.2012 11:00 13:45 Logický databázový model, Normalizace 23.4.2012 15:00 17:00 Fyzický

Více

Projekty pro výuku programování v jazyce Java

Projekty pro výuku programování v jazyce Java JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2006/2007 TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Projekty pro výuku programování v jazyce Java Jméno: František Přinosil

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 03.220.01, 35.240.70 materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Geografické datové soubory (GDF)

Více

Základní datové struktury

Základní datové struktury Základní datové struktury Martin Trnečka Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 4. listopadu 2013 Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu 2013

Více

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze 4IT218 Databáze Šestá přednáška Dušan Chlapek (katedra informačních technologií, VŠE Praha) 4IT218 Databáze Datové modelování Transformace KS do LS Šestá přednáška Program přednášek (12 přednášek) Týden

Více

2 Základní funkce a operátory V této kapitole se seznámíme s použitím funkce printf, probereme základní operátory a uvedeme nejdůležitější funkce.

2 Základní funkce a operátory V této kapitole se seznámíme s použitím funkce printf, probereme základní operátory a uvedeme nejdůležitější funkce. Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv copyright To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

OBJECT DEFINITION LANGUAGE. Jonáš Klimeš NDBI001 Dotazovací Jazyky I 2013

OBJECT DEFINITION LANGUAGE. Jonáš Klimeš NDBI001 Dotazovací Jazyky I 2013 OBJECT DEFINITION LANGUAGE Jonáš Klimeš NDBI001 Dotazovací Jazyky I 2013 ODL a OQL ODL Objektové Object Definition Language popis objektového schéma SQL DDL Relační Data Definition Language příkazy CREATE,

Více

Business Process Modeling Notation

Business Process Modeling Notation Business Process Modeling Notation Stephen A. White, IBM Corporation Procesní řízení 1 Co to je BPMN? Standard Business Process Modeling Notation (BPMN) byl vyvinutý skupinou Business Process Management

Více

Jazyk C++ II. Šablony a implementace

Jazyk C++ II. Šablony a implementace Jazyk C++ II Šablony a implementace AR 2013/2014 Jazyk C++ II Úvod Dědičnost a kompozice nejsou vždy tou správnou odpovědí na požadavky znovupoužitelnosti kódu. Proto máme možnost definování určité třídy

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 24. Otázka : Implementační fáze. Postupy při specifikaci organizace softwarových komponent pomocí UML. Mapování modelů na struktury programovacího

Více

Definice třídy. úplná definice. public veřejná třída abstract nesmí být vytvářeny instance final nelze vytvářet potomky

Definice třídy. úplná definice. public veřejná třída abstract nesmí být vytvářeny instance final nelze vytvářet potomky JAVA Třídy Definice třídy úplná definice [public] [abstract] [final] class Jmeno [extends Predek] [impelements SeznamInterfacu] {... // telo tridy public veřejná třída abstract nesmí být vytvářeny instance

Více

OSGi. Aplikační programování v Javě (BI-APJ) - 6 Ing. Jiří Daněček Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Praha

OSGi. Aplikační programování v Javě (BI-APJ) - 6 Ing. Jiří Daněček Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Praha OSGi Aplikační programování v Javě (BI-APJ) - 6 Ing. Jiří Daněček Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Praha Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Mediator motivace. FontDialog. závislosti mezi jednotlivými ovládacími prvky jsou netriviální

Mediator motivace. FontDialog. závislosti mezi jednotlivými ovládacími prvky jsou netriviální Mediator Mediator motivace FontDialog závislosti mezi jednotlivými ovládacími prvky jsou netriviální Mediator - motivace zná pomůcky, koordinuje interakce místo distribuce chování do jednotlivých pomůcek

Více

Návrhové vzory Design Patterns

Návrhové vzory Design Patterns Návrhové vzory Design Patterns doc. Ing. František Huňka, CSc. Ostravská univerzita PřF 1 Definice vzoru Každý vzor popisuje problém, který nastává opakovaně v našem prostředí, a potom popisuje podstatu

Více

7.2 Model použití (jednání) (Use Case)

7.2 Model použití (jednání) (Use Case) 7.2 Model použití (jednání) (Use Case) - při analýze požadavků často popis typických interakcí uživatele, nedokumentované Jacobson model použití (1992) Scénář Posloupnost kroků popisujících interakci mezi

Více

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky ze sady: 02 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE určeno pro: 1-4. ročník

Více

George J. Klir. State University of New York (SUNY) Binghamton, New York 13902, USA gklir@binghamton.edu

George J. Klir. State University of New York (SUNY) Binghamton, New York 13902, USA gklir@binghamton.edu A Tutorial Advances in query languages for similarity-based databases George J. Klir Petr Krajča State University of New York (SUNY) Binghamton, New York 13902, USA gklir@binghamton.edu Palacky University,

Více

Modul informačního systému SPŠSE Liberec

Modul informačního systému SPŠSE Liberec Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Modul informačního systému SPŠSE Liberec (analýza a návrh řešení modulu odevzdávání úloh) Semestrální

Více

Abstraktní datové typy: zásobník

Abstraktní datové typy: zásobník Abstraktní datové typy: zásobník doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Abstraktní datové typy omezené rozhraní

Více

ČVUT FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, TECHNICKÁ 2, 166 27 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA. Semestrální projekt. Systém speech2text (pracovní název)

ČVUT FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, TECHNICKÁ 2, 166 27 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA. Semestrální projekt. Systém speech2text (pracovní název) ČVUT FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, TECHNICKÁ 2, 166 27 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA Semestrální projekt Systém speech2text (pracovní název) Jiří Fric, Tomáš Plecháč 16.2.2009 Obsah 1. Zadání a cíle... 3 2. Teorie...

Více

Databázové systémy trocha teorie

Databázové systémy trocha teorie Databázové systémy trocha teorie Základní pojmy Historie vývoje zpracování dat: 50. Léta vše v programu nevýhody poměrně jasné Aplikace1 alg.1 Aplikace2 alg.2 typy1 data1 typy2 data2 vytvoření systémů

Více

Michal Krátký. Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007

Michal Krátký. Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007 Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký 1 Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007 c 2006 Michal Krátký Úvod do programovacích jazyků

Více

Funkční analýza Předmět Informační systémy. Daniela Szturcová

Funkční analýza Předmět Informační systémy. Daniela Szturcová Funkční analýza Předmět Informační systémy Daniela Szturcová Projektování IS IS má za účel zefektivnit práci s informacemi. Při projektování IS zohledňujeme potřeby zákazníka, definujeme firemní procesy

Více

Návrh aplikace. Project Westpon. Inteligentní simulátor budov. Martin Mudra, Jan Smejkal, Onřej Macoszek, Marek Žehra, Jiří Slivárich

Návrh aplikace. Project Westpon. Inteligentní simulátor budov. Martin Mudra, Jan Smejkal, Onřej Macoszek, Marek Žehra, Jiří Slivárich Návrh aplikace Project Westpon Inteligentní simulátor budov Martin Mudra, Jan Smejkal, Onřej Macoszek, Marek Žehra, Jiří Slivárich . Úvod.. Účel dokumentu Tento dokument má za účel detailně popsat návrh

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více