Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů"

Transkript

1 Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů Školní rok: 2013/2014 Destinace (země, místo): USA, Chicago Česká škola T. G. Masaryka (TGM) Jméno, příjmení: Klára Moldová TGM výuka DZS ve spolupráci s MZV a MŠMT vyslal první učitelku v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví do destinace na konci prosince Působím převážně v české škole TGM na západním předměstí Chicaga. Všechny kurzy, které škola nabízí, jsou fakultativní a vycházejí ze zájmu účastníků. Škola pro bilingvní děti probíhá v sobotu a trvá tři hodiny (180 minut). Děti rozdělujeme podle věku na dvě skupiny (6 8 let, 15 žáků a 9 13 let, 10 žáků). Tento systém nejlépe vyhovuje rodinám, které mají více děti a které tak mohou všechny dovážet do školy na stejnou hodinu. V sobotu odpoledne probíhá výuka češtiny pro malé zájemce (děti ve věku 6 13 let, 9 žáků) s časovou dotací dvou hodin (120 minut). Výuka pro dospělé se odehrává v týdnu, všechny kurzy trvají dvě hodiny (120 minut). Vyučuji začátečníky (12 studentů) a pokročilé studenty (15 lidí, převážně seniorů), jejichž třída se nazývá Jan Neruda Club. Každý druhý čtvrtek v měsíci organizuji program s názvem Kulturní čtvrtek věnovaný rozličným tématům české kultury, filmu, vědy a politiky. Stále častěji se nám daří zvát na program hosty z České republiky nebo místní odborníky. Srovnání s předchozím školním rokem: V září 2013 jsem zkoušela zavést třídu předškoláků ve věku 5 6 let, třídu se nepodařilo naplnit. Stejně tak byla zrušena třída pro středoškolské cizince, kam docházeli jen dva žáci. Vznikla naopak nová třída pro dospělé zájemce o výuku češtiny jako cizího jazyka. V příštím roce bude tato třída na úrovni pokročilých a zakládat se bude ještě jedna skupina nových začátečníků. Studenti Jan Neruda Clubu tak budou mít možnost se buď rozptýlit do ostatních tříd a věnovat se intenzívní výuce jazyka, nebo zůstat a zachovat charakter klubu (pomalejší tempo výuky, část hodiny věnujeme československé kultuře a aktuálnímu dění v České republice). Ačkoliv jsou všechny kurzy volnočasové, počet žáků v průběhu roku nijak nekolísal, školu navštěvuje stabilní počet zájemců. Christa South-Hamranová, studentka TGM, projevila zájem o studium v ČR a byla přijata do kurzu pro krajany pořádaného v Dobrušce v létě V TGM působím spolu s Irenou Čajkovou, která vyučuje starší bilingvní děti vždy v sobotu. Díky učebním pomůckám a technickým prostředkům zasílaným DZS byla zkvalitněna výuka ve škole. Rádi využíváme dětská periodika, která měsíčně odebíráme. Cenné jsou pro nás všechny učebnice, hry, knihy, CD a DVD, které můžeme k výuce používat. Darované hudební nástroje umožňují zahrnovat do výuky hudební vložky, a utužovat tak kulturu mluveného a zpívaného slova. Technické pomůcky pomáhají hlavně k propagaci školy.

2 TGM metodika Učebnice, pomůcky: Pro výuku bilingvních dětí jsem letos poprvé vyzkoušela genetickou metodu podle LISCINSKY, C. (2012): Čteme s porozuměním každý den. Praha: Kritické myšlení (uprav. Kateřina Šafránková). Přírodopis jsme studovali z VRTIŠKOVÁ, K. (2012): Velké putování skřítka Ostružinky. Praha: Zvoneček. Starší děti využívaly pro výuku zeměpisu animovaný cyklus České televize o státech Evropské unie nazvaný Evropské pexeso. Češtinu pro malé cizince vyučuji podle ŠKODOVÁ, S (2010): Domino, český jazyk pro malé cizince 1. Praha: Wolters Kluwer. Ostatní používané materiály v hodinách vycházejí z učebnic používaných v českých základních školách. V kurzech pro dospělé používáme učebnice a pracovní sešity od HOLÁ, L. (2012): New Czech Step by Step. Praha: Akropolis. Pokročilejší studenti pracují s KOLEKTIV: Desetiminutovky čeština pro cizince (2008). Praha: Klett nakladatelství. Přípravy, certifikáty Letos poprvé byli žáci ohodnoceni závěrečným diplomem, který obdrželi z rukou spisovatelky a ilustrátorky Renáty Fučíkové, jejíž ilustrace prezidenta Masaryka byla použita pro design diplomu. Pokusíme se tradici předávání diplomů známou osobností z české kultury zachovat i pro příští školní roky. Děti z TGM se v průběhu roku zúčastnily několika soutěží (Český Honza, Lidice, strašidlácká soutěž Rádia Junior). TGM další aktivity Houby Day (5. října 2013) Studenti české školy se zúčastnili průvodu po Cermak Road. Festival založený Čechy si dnes připomíná hispánská čtvrť velkým průvodem a stánky s bohatým občerstvením. Škola TGM napekla perníky a získala finance prodejem českého pečiva a paličkovaných krajek. Daniela Mahoney ( října 2013) Daniela Mahoney sídlí v portlandském Oregonu a zabývá se šířením českých lidových tradic po Spojených státech. Říjnový víkend věnovala nejprve dětem, učila je plést ze slámy, vyrábět vizovické pečivo a vystřihovat ozdoby z papíru. Podobný kurz, ale pro dospělé, zopakovala v neděli. Vánoční divadlo (7. prosince 2013) U příležitosti vánoční besídky si mladší děti české školy nacvičily pohádku O řepě a starší O Červené karkulce. Obě třídy předvedly představení rodičům. Školu později navštívil čert, Mikuláš a anděl. Dramaturg Chicago Lyric Opera ve škole TGM (14. února 2014) Chicago Lyric Opera letos uváděla Dvořákovu Rusalku. Jelikož se mnoho lidí chystalo na představení, podařilo se nám do školy pozvat dramaturga Lyric Opery Rogera Pinese, aby nás provedl dějem opery a upozornil na důležité momenty v inscenaci. Adopt A Kroj Program Škola TGM nabízí českým organizacím možnost sponzorovat opravu krojů, které TGM vlastní, nebo darovat škole nový kroj. Národní oblečení je používáno studenty TGM (viz Uctění památníku Lidic). Česká škola T. G. Masaryka budova Již přes rok působí ve škole Second Czechoslovak Garden Club, který si vzal na starosti péči o technické zázemí a prostředí v budově. Třípatrová škola během roku prošla velkým úklidem. Hodně práce je patrné i na zahradě školy, kde jsme s dětmi letos zasázeli byliny a zeleninu, abychom mohli pozorovat jejich růst. V suterénu školy byla nainstalována pračka a sušička. Se zvyšujícím počtem návštěv, které do školy přicházejí, vznikl nápad na zrealizování pokoje pro

3 hosty. Místnost, která dosud sloužila jako sklad časopisů a knih pro místní knihovnu a také jako kancelář školy, se postupně proměňuje. Bude sloužit nadále jako kancelář, ale s možností ubytovat zde návštěvu. V suterénu školy byl také zřízen sprchový kout pro tyto případy. Vzhledem k tomu, že někteří rodiče dojíždění na víkendové hodny z daleka, proměnili jsme jednu z místností v suterénu v malý klub se společenskými hrami, wi-fi připojením, sedací soupravou s konferenčním stolkem a kobercem pro malé děti, aby i početnější rodiny s menšími dětmi, které dosud do naší školy nechodí, mohli ve škole trávit čas po dobu vyučování. Škola má na zahradě včelí úly, na akcích české komunity prodáváme med, abychom získali prostředky na chod školy. Škola zprovoznila také webové stránky (www.czechschoolchicago.org). Větší akce školy Velikonoční bazar v restauraci Klas (13. dubna 2014) Česká škola TGM byla přizvána ke spolupráci na zábavném velikonočním programu pro děti. TGM měla na akci svůj stánek, kde jsme prodávali med a knihy nakladatelství Meander. Žáci předvedli veřejnosti hru O veliké řepě, kterou nacvičili už v rámci příprav na vánoční besídku. Škola ro(c)ku se skupinou Please The Trees, koncert pro veřejnost (1. března 2014) Česká indie rocková skupina Please The Trees koncertovala v Chicagu a přijala pozvání do TGM. Členové kapely předvedli dětem všechny nástroje, které používají, a zahráli jim několik písní. Mladší děti pak vyráběly pro kapelu obrázky. Starší děti vytvořily vlastní rockovou kapelu s názvem Smradlavé maso a složili svoji první rockovou píseň. Please The Trees v ČR vystupují se sporem Elpida. Učitelka TGM, Irena Čajková, dala podnět k založení podobného sboru i v Chicagu. Sehnaly jsme dobrovolnice a scházely jsme se pravidelně na zkoušky. 1. března večer vystoupil chicagský sbor na koncertě pro veřejnost v restauraci Klas. Akce se zúčastnilo přes 80 lidí. Školní výlet na Český národní hřbitov (3. května 2014) Vloni započatá tradice jarního výletu na Český národní hřbitov se i letos setkala s velkým úspěchem jak u dětí, tak u rodičů. Školní autobus nás dopravil na hřbitov, kde jsme si prohlédli skleníky zahrádkářské firmy, od které škola dostává zdarma sazenice a semena do školní zahrady. Poté jsme navštívili kolumbárium, Čermákovu hrobku a Masarykovo mauzoleum. Následoval velký piknik, kde nechyběly řízky a bramborový salát. Výlet ukončila bojovka, do které se zapojili i rodiče. Návštěva Evy Haňkové-Neugebauerové (24. května 2014) Již podruhé navštívila naši školu,,holčička ze známky. Eva Haňková-Neugebauerová emigrovala do USA se svým manželem v 60. letech, dnes žije v michiganském Kalamazoo. Její pravnuk se rozhodl natočit o ní film, a tak jsme paní Haňkovou přivítali i s malým filmovým štábem. Stejně jako vloni věnovala návštěva sobotní dopoledne dětem, které si připravily opravdové interview, a odpoledne odpovídala na otázky dospělým. Článek Holčička ze známky naleznete v 5. čísle časopisu Krajiny češtiny: Spolupráce organizací Návštěva studentů a učitelů z Gymnázia Nad Alejí (říjen 2013) Spolupráce Pražského výboru Chicago Sister Cities, generálního konzulátu a školy TGM dala vzniknout krásné akci. Přítomen byl i biskup Malý a velvyslanec Petr Gandalovič. Studenti z gymnázia si připravili prezentaci v angličtině o České republice. Děti TGM byly oceněni konzulátem za účast v soutěži s názvem Lidice dárky a diplomy. Studenti z Gymnázia nad Alejí věnovali jeden sobotní den žákům školy TGM. S učitelkou Klárou Braunovou vytvořili šablony českých prezidentů Havla a Masaryka a siluetu Karlova mostu a spolu s našimi studenty aplikovali obrázky na zdi v TGM. Vytvořili tím tak nové logo školy. Uctění památky Lidic (8. června 2014)

4 Již vloni se studenti TGM podíleli na ceremonii organizované Czechoslovak American Congress. Letos pět studentů recitovalo básně chlapce, který zahynul v koncentračním táboře. Slyšet jsme mohli jak anglickou, tak českou verzi, což bylo oceněno mnoha účastníky. Při akci byla oblečena jedna žačka do kroje spraveného z peněz Adopt A Kroj Program. Pikniky (Český národní hřbitov 13. července 2014 a Czechoslovak American Congress 27. srpna 2014) Škola podpořila akce dalších organizací svojí účastí a prodejním stánkem, který nabízel knihy, školní med a letáky propagující budoucí akce české komunity. Renáta Fučíková ( června 2014) Na umožnění návštěvy spisovatelky a ilustrátorky Renáty Fučíkové se podílel generální konzulát, Pražský výbor Sister Cities a TGM. Součástí třítýdenního pobytu umělkyně byl workshop pro malé děti (výroba hradu Karlštejn a opevnění z krabic, oživení hradu postavami, které patří do království). Velké děti vyráběly vlastní komiks, zpracovaly příběh paní Haňkové-Neugebauerové, která krátce před tím navštívila TGM. V TGM se uskutečnila autogramiáda knih Renáty Fučíkové a také přednáška o historii Evropy motivovaná autorčinou stejnojmennou knihou. Na konzulátě se uskutečnila výstava umění Renáty Fučíkové s malou prezentací jejích knih. 21. června navštívila Renáta Fučíková iowský Spillville, kde pobýval v létě 1983 Antonín Dvořák. V místním kostele představila svoji knihu o skladateli a po prezentaci zahrálo The Chicago Piano Trio, jehož jsem členem, Dvořákovo klavírní trio f moll. Akce se zúčastnilo 80 lidí. Spolupráce TGM s Renátou Fučíkovou přinesla mnoho podnětů a nápady na projekty do budoucna. Aktivity učitelky Koncert klavírního tria pro Bohemian Lawyers Association Meeting (21. listopadu 2013) Spolupráce na dokumentu České televize Na cestě po Chicagu ( listopadu 2013) Rusalka (březen, duben 2014) V na přelomu března a dubna 2014 debutovala v Chicago Lyric Opera Dvořákova Rusalka. Spolupracovala jsem s operou na propagaci celé akce již od listopadu Jelikož se celé představení hrálo v češtině, potřeboval operní dům učitele fonetiky pro zpěváky. Díky tomu jsem nahlédla do zákulisí přípravy veliké produkce a tři měsíce jsem docházela do opery nejprve na individuální lekce se zpěváky, potom na korepetice s klavírem a na závěr na orchestrální zkoušky. Jedno z představení využil Pražský výbor Chicago Sister Cities k uspořádání recepce v budově opery, byla jsem zvolena vedoucí výboru pro organizování této akce. Pozvání přijal i pan velvyslanec pro Českou republiku ve Spojených státech Petr Gandalovič. V průběhu recepce jsem hrála Dvořákovu hudbu se svým klavírním triem. Služební cesta do Kalifornie (20. března 1. dubna 2014) Návštěva českých škol v Los Angeles, v San Franciscu a v San Diegu. Konference českých škol v Severní Americe (Dallas, června 2014) Podílela jsem se na přípravě konference, moderovala jsem burzu nápadů učitelů, výměnu zkušeností, představování jednotlivých škol a přispěla jsem přednáškou na téma Nejčastější chyby v písemném projevu Čechů žijících v zahraničí. Anton J. Cermak Genealogy Builder Award (duben 2014) Ocenění od Czech & Slovak American Genealogy Society of Illinois za přínos pro českou komunitu.

5 Dixieland Mariánské Lázně (2. srpna 25. srpna 2014) Zajištění několika koncertů pro dětskou jazzovou skupinu z České republiky v oblasti Chicaga. Pomoc s organizací zájezdu. Závěr Mým pracovním cílem je propojovat české organizace, aby vzájemně navštěvovaly své akce a sdílely spolu zkušenosti a projekty. V rámci TGM se snažím o co největší generační propojení české komunity setkávání rodičů, zatímco jsou děti na hodině češtiny, společné akce pro prarodiče a děti (kurzy vaření, školní zahrada). Více informací naleznete v 6. čísle elektronického bohemistického časopisu Krajiny češtiny

T. G. MASARYK CZECH SCHOOL

T. G. MASARYK CZECH SCHOOL INFO@ Zpráva o stavu výuky v české škole T. G. Masaryka v Chicagu a o činnosti Mgr. Kláry Moldové, DiS. za rok 2014 Česká škola T. G. Masaryka výuka leden červen 2014 Škola pro bilingvní děti probíhala

Více

Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů

Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů Školní rok: 2014/2015 Destinace (země, místo): Austrálie, Melbourne, Perth Jméno, příjmení: Mgr. Eliška Kyršová Statistika z roku 2011 uvádí, že češtinu používá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

Pečeť kvality Comenius 2014

Pečeť kvality Comenius 2014 Pečeť kvality Comenius 2014 2 3 1 Pečeť kvality Comenius 2014 Obsah Program celoživotního učení: Comenius 4 Pečeť kvality Comenius 2014 8 Držitelé Pečeti kvality Comenius 2014 10 Multilaterální partnerství

Více

Zpráva o činnosti lektorátu českého jazyka a literatury v Nîmes za školní rok 2012/2013

Zpráva o činnosti lektorátu českého jazyka a literatury v Nîmes za školní rok 2012/2013 Zpráva o činnosti lektorátu českého jazyka a literatury v Nîmes za školní rok 2012/2013 I. Kontaktní údaje Kateřina Žatecká Lycée Alphonse Daudet 3, bd Victor Hugo 30 000 Nîmes FRANCIE II. Popis pracoviště

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2011 2011 Výroční zpráva Teen Challenge International Česká Republika 2011. TCI je církevní organizací Apoštolské církve, registrovanou Ministerstvem kultury

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Závěrečná zpráva 2012/13. Ruská federace: Novorossijsk, Kirillovka, Anapa, Varvarovka, Pavlovka Mgr. Eva Řezníčková

Závěrečná zpráva 2012/13. Ruská federace: Novorossijsk, Kirillovka, Anapa, Varvarovka, Pavlovka Mgr. Eva Řezníčková Závěrečná zpráva 2012/13 Ruská federace: Novorossijsk, Kirillovka, Anapa, Varvarovka, Pavlovka Mgr. Eva Řezníčková Místa: Kirillovka, Český kulturně-osvětový klub Mateřídouška, Novorossijsk, Český krajanský

Více

Ročenka XVI. 2012-2013

Ročenka XVI. 2012-2013 Ročenka XVI. 2012-2013 Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace 0 Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 12 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub rodičů při Gymnáziu Vítkov...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen 2012 - červen 2013)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. fakultní škola pedagogické fakulty UK

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. fakultní škola pedagogické fakulty UK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA fakultní škola pedagogické fakulty UK ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 2 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2013/2014 V souladu se zákonem č.561/2004

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2009 Vsetín 25.3.2010 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 20/204 Praha 8. října 204 Zpracovala: Mgr. Bc. Radislava Jiřičková ředitelka

Více

Den s Integrovaným záchranným systémem 5. května na řece Moravě - Morava 112. Foto: Miroslav Karásek

Den s Integrovaným záchranným systémem 5. května na řece Moravě - Morava 112. Foto: Miroslav Karásek U rodinného hrobu armádního generála a prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody na kroměřížském hřbitově si občané města, zástupci ruské ambasády, členové ČSBS, Sdružení válečných veteránů ČR - Zlínský kraj a členové

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Základní škola Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková organizace cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Více

OBSAH 1. TYPY AKTIVIT 3. 2. OTEVŘENÉ AKCE 4 2.1 Obecné informace 4 2.2 Ples Sojky 4 2.3 Za hranice všedních dnů 5 2.4 Počty účastníků 6

OBSAH 1. TYPY AKTIVIT 3. 2. OTEVŘENÉ AKCE 4 2.1 Obecné informace 4 2.2 Ples Sojky 4 2.3 Za hranice všedních dnů 5 2.4 Počty účastníků 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Sojka spolek mladých za rok 2004 OBSAH 1. TYPY AKTIVIT 3 2. OTEVŘENÉ AKCE 4 2.1 Obecné informace 4 2.2 Ples Sojky 4 2.3 Za hranice všedních dnů 5 2.4 Počty účastníků

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2014 1 OBSAH I. Úvod. s. 3 Fungování a okruhy činnosti KDK SKIP.. 3 Mozkový trust.. 3 Valná hromada.. 3 Konference Andersen.. 3 Přehled klubek a projektů..

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2011

výroční zpráva YMCA Praha 2011 výroční zpráva YMCA Praha 2011 YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě. YMCA

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více