INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ"

Transkript

1 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podobě em na adrese 1. Vzdělávací program Trvalý rozvoj středisek volného času / [Educational programme Durable development of free time centres] / Jaroslav Jindra -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 7 In: Andragogika : čtvrtletník pro vzdělávání dospělých -- ISSN Roč. 12, č. 2 (2008), s Autor představuje tříletý manažerský vzdělávací program pro ředitele a další vedoucí pracovníky středisek volného času pro děti a mládež pod názvem Trvalý rozvoj středisek volného času. Cíle studia, jeho obsah a organizace. centrum volného času ; ředitel ; manažerský personál ; manažerské vzdělávání ; další vzdělávání ; vzdělávací program ; obsah výuky ; organizace výuky ; výchovně vzdělávací cíle ; výchova pro volný čas ; volný čas 2. O genezi i úskalích tvorby RVP [The genesis and stumbling blocks in creating the Framework educational programme] / -- čeština 111, č (2008), s Text zahrnuje soubor rozhovorů s odborníky na téma realizace a úskalí rámcových vzdělávacích programů pro základní školy, mateřské školy a základní umělecké školy a nejčastější problémy, se kterými se tyto školy setkávají při tvorbě vlastních školních vzdělávacích programů (ŠVP). Uvedeny ukázky z ŠVP několika škol. 1

2 rámcový vzdělávací program ; školní vzdělávací program ; kurikulum ; učební osnovy ; mateřská škola ; základní škola ; základní umělecká škola ; nedostatek ; názor ; ukázka 3. Rámcové vzdělávací programy a speciální školství [Framework educational programmes and special needs education] / -- čeština 111, č (2008), s Několik článků na téma speciální školství a rámcové vzdělávací programy (RVP) pro žáky s mentálním postižením. Transformace zvláštních škol na základní školy se speciálními vzdělávacími programy. Program pro základní vzdělávání žáků s lehčím mentálním postižením jako příloha RVP ZV. Problémy základních speciálních škol (bývalých pomocných škol) s tvorbou ŠVP pro žáky se středním a těžkým mentálním postižením. Ukázka z ŠVP Základní školy a Odborné školy ve Zbůchu. mentálně postižený ; těžce mentálně postižený ; žák ; vzdělávání ; speciální škola ; pomocná škola ; základní škola ; rámcový vzdělávací program ; školní vzdělávací program ; obsah výuky ; učební osnovy ; ukázka ; Zbůch 4. Zahraniční zkušenost s plošným testováním / [Foreign experience with standardised testing] / Harvey Daniels, Marilyn Birazová; [Překladatel] Kateřina Šafránková -- čeština In: Kritické listy [Tištěný text] : čtvrtletník pro kritické myšlení ve školách -- ISSN , -- Roč. 2008, č. 29 (2008), s Historie standardizovaného testování a měření mentálních schopností. Rané měření inteligence bylo příkladem vědecky podloženého rasismu (ustálení IQ jednotlivých ras). Přetrvávající používání IQ - testů jako hlavního kritéria přijetí studentů je stále spíše pseudo než vědecké. Testování je relativně levné a zní přesvědčivě, stává se tedy hlavní součástí mnoha reformních programů. standardizovaný test ; test inteligence ; historické hledisko ; diagnóza osobnosti ; inteligenční kvocient ; měření inteligence ; přijímací zkouška 2

3 5. Školní vzdělávací programy na středních odborných školách a učilištích / [Framework educational programmes in secondary vocational schools and apprentice centres] / Národní ústav odborného vzdělávání -- čeština 111, č (2008), s Soubor článků k tematice rámcových a školních vzdělávacích programů (RVP, ŠVP) na středních odborných školách a učilištích. Pojetí odborného vzdělávání v RVP. Charakteristika profilu absolventa - dva okruhy kompetencí: klíčové a odborné. První zkušenosti s kurikulární reformou ve středních odborných školách, zkušenosti ředitelů s tvorbou ŠVP, praktické ukázky. střední odborná škola ; učňovská škola ; odborné školství ; odborné vzdělání ; kurikulum ; učební osnovy ; rámcový vzdělávací program ; školní vzdělávací program ; školská reforma ; ředitel školy ; názor ; ukázka 6. Školní vzdělávací programy na čtyřletých a víceletých gymnáziích / [School educational programmes in four-year and multiple-year grammar schools] / Výzkumný ústav pedagogický -- čeština 111, č (2008), s Na podporu tvorby školních vzdělávacích programů a výuky podle nich vytvořil Výzkumný ústav pedagogický v Praze projekt Pilot G/GP. Ten probíhá ve dvou etapách na 16 pilotních čtyřletých a víceletých gymnáziích. Zkušenosti pilotních škol jsou pro inspiraci nabízeny ostatním gymnáziím. Dostupné podpory: webové stránky, internetová komunita pro koordinátory - Gympliště, odborné semináře k tvorbě učebních osnov, metodické příručky atd. gymnázium ; víceleté gymnázium ; školní vzdělávací program ; učební osnovy ; vzdělávací projekt ; pilotní projekt ; metodika ; metodická příručka ; poradenská služba ; informace 7. Co se dozvídáme z hodnocení? / [What do we learn from evaluation?] / Radek Sárközi -- čeština 3

4 In: Kritické listy [Tištěný text] : čtvrtletník pro kritické myšlení ve školách -- ISSN , -- Roč. 2008, č. 29 (2008), s. 10. Hodnocení žáků je podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání povinnou součástí školního vzdělávacího programu. Rozlišuje způsoby hodnocení klasifikací, slovně a kombinací obou způsobů. V současné době se více začíná řešit problematika sebehodnocení a kriteriálního hodnocení. Učitel žákovi pomáhá, aby se naučil hodnotit vlastní práci, a poskytuje zpětnou vazbu k jeho sebehodnocení. hodnocení ; učitel ; hodnocení žáka ; rámcový vzdělávací program ; sebehodnocení ; kriteriální hodnocení 8. Česká školní inspekce zjišťuje a hodnotí podporu rozvoje čtenářské gramotnosti ve školách / [Czech school inspection controls and evaluates support of the development of text comprehension in schools] / Dana Musilová -- čeština In: Kritické listy [Tištěný text] : čtvrtletník pro kritické myšlení ve školách -- ISSN , -- Roč. 2008, č. 29 (2008), s Česká školní inspekce se cíleně zabývá sledováním rozvoje čtenářské gramotnosti žáků základních a středních škol. Čtenářská gramotnost je základním a nezbytným předpokladem úspěšného celoživotního vzdělávání občanů. Školní inspektoři hodnotili činnost vedení škol, personální a materiální podmínky vzdělávání, jeho průběh a výsledky. Sledovali práci žáků v hodině a rozvíjení jejich čtenářských dovedností. Zaznamenání příkladů účinné podpory čtenářství žáků. inspekce ; základní škola ; čtenářství ; čtení ; rozvíjení schopností ; kontrola výkonu ; porozumění textu 9. Příklady oblastí standardizovaných profesních činností učitele / [Samples of standardized professional activities of teachers] / Karel Rýdl -- čeština 111, č. 24 (2008), s. 22. V článku jsou ve stručnosti uvedeny příklady oblastí standardizovaných profesních činností učitele v Nizozemí, Austrálii, USA, Velké Británii, Slovinsku a na Slovensku. Jde o profesní kompetence požadované k výkonu učitelského povolání. 4

5 učitel ; pedagogické povolání ; způsobilostní minimum ; kvalifikace ; pracovní kvalifikace ; profesní profil ; školská politika ; komparace ; pracovní požadavky ; Slovensko ; Nizozemsko ; Slovinsko ; Austrálie ; Velká Británie ; USA Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk)

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) je vrcholným strategickým dokumentem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vymezujícím

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA Adam v nesnázích : scéná školního dramatu o šikan Tvo ivá dramatika Cid : dramatickovýchovný projekt pro 5. t ídu základní školy

DRAMATICKÁ VÝCHOVA Adam v nesnázích : scéná školního dramatu o šikan Tvo ivá dramatika Cid : dramatickovýchovný projekt pro 5. t ídu základní školy DRAMATICKÁ VÝCHOVA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

Mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy

Mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy Mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy Projekt ESF OPVK na PedF UK v Praze PROGRAM Čtvrtek 3/11/2011 8:30 9:30 Registrace 9:30 10:00 Slavnostní zahájení konference

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok NÁM. JIŘÍHO BERANA 500, PRAHA 9 ČAKOVICE 196 00 TEL.: 283 932 375, FAX: 283 930 342, MOBIL: +420 603 881 009 E-mail: zscakovice@zscakovice.cz, www.zscakovice.cz IČO: 70918805, Bankovní spojení: 249363309/0800

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Srovnání organizace gymnaziálního vzdělávání ČR a Finska

Srovnání organizace gymnaziálního vzdělávání ČR a Finska Masarykova univerzita Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Srovnání organizace gymnaziálního vzdělávání ČR a Finska Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Radek Pospíšil Vypracovala:

Více

Kvalita výuky na středních školách před a po školské reformě očima pedagogů. Ing. Radovan Skála

Kvalita výuky na středních školách před a po školské reformě očima pedagogů. Ing. Radovan Skála Kvalita výuky na středních školách před a po školské reformě očima pedagogů. Ing. Radovan Skála Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 4 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více