POVODÍ KŘETÍNKY V GEOGRAFICKÉM A ENVIRONMENTÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. G. Petříková, V. Herber 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POVODÍ KŘETÍNKY V GEOGRAFICKÉM A ENVIRONMENTÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. G. Petříková, V. Herber 2001"

Transkript

1 POVODÍ KŘETÍNKY V GEOGRAFICKÉM A ENVIRONMENTÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ G. Petříková, V. Herber 2001

2 Povodí Křetínky základní údaje Poloha - na česko-moravském pomezí Rozloha - 127,4 km 2 Počet obyvatel okolo 9000 Typ osídlení převážně venkovský

3 Specifika pro hledání a řešení témat projektů a problémových úloh Perifernípoloha (na českomoravském pomezí, na hranici krajů) Rurálníkrajina Pozůstatky původního využitízemě Pozoruhodnýkrajinnýráz a pestrástruktura krajiny Úbytek obyvatel, změna věkové struktury Různá spádovost podle služeb a pracovnípříležitosti Absence většího sídla centra Úbytek pracovních příležitostía služeb Rekreačnípotenciál, možnost druhého bydlení Vysoký přírodní, ekologický, estetickýa kulturnípotenciál

4 TÉMATA ŠKOLNÍCH PROJEKTŮ A PROBLÉMOVÝCH ÚLOH

5 1. FLUVIÁLNÍ PROCESY A HYDROLOGICKÝ PRŮZKUM

6 DÍLČÍ TÉMATA Úloha vodních toků při modelování krajiny Vodní eroze Studium meandrů Hydrologický cyklus Režim vodních toků Měření rychlosti proudění Určování řádovostí toků Vliv lidských aktivit na kvalitu vod a na vodní toky Povodně a jejich rizika Testování kvality vod PROCVIČOVANÉ DOVEDNOSTI Pozorování Práce s mapou Měření Využitíavytvářenígrafů Tvorba náčrtů Mapování Užíváníodborných termínů Kooperace Diskuse Kritické myšlení

7 2. STRUKTURA KRAJINY A VYUŽITÍ ZEMĚ

8 DÍLČÍ TÉMATA Percepce a imaginace krajiny Struktura krajiny koridory, plošky, krajinná matrice Typy využitízemě (ekosystémy) a jejich hodnocení Stabilita krajiny Percepce dopadů politických a ekonomických změn na charakter využitízemě Rekonstrukce původního využitízemě na základě zbytků typů původního využitízemě PROCVIČOVANÉ DOVEDNOSTI Pozorování Mapování Tvorba náčrtů Imaginace Formování hodnot Kreativní myšlení

9 3. ENVIRONMENTÁLNÍ HODNOCENÍ A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE Kategorie Bodové hodnocení Slovní hodnocení, komentář Dopravní provoz Množství odpadků, skládek Stav omítky domů Kvalita bydlení Upravenost zahrádek Kvalita povrchových vod Hluk Údržba chodníků Údržba silnic Znečištění ovzduší Možnosti rekreace, procházek Možnosti sportovního a kulturního vyžití Rozhled Vzhledová kvalita celkem Bezpečnost Pracovní příležitost Kvalita a dostupnost služeb Dostupnost veřejné dopravy Ochrana krajiny

10 DÍLČÍ TÉMATA Dotazníková šetření environmentálníkvality území Hodnoceníunikátního charakteru přírodních krás, historických staveb, historických pramenů, tradic, kulturních událostí Hledání možnostídalšího rozvoje území Hodnocenídostupných zdrojů informacío území Vyvolánízájmu o území SWOT analýza (silné a slabé stránky, možnosti rozvoje a jejich hrozby) PROCVIČOVANÉ DOVEDNOSTI Komunikace Spolupráce Pozorování Hodnocení Diskuse Nabalování myšlenek a nápadů Konfrontace s vlastním pozorováním Vytváření vlastních závěrů Vytváření hodnot a postojů

11 4. OBYVATELSTVO A VĚKOVÁ STRUKTURA Věková pyramida, Svojanov přírůstek/-úbytek obyvatel v období

12 DÍLČÍ TÉMATA Hodnocenízměn vpočtu obyvatel za posl. 10 let Konstrukce a analýza věkové pyramidy Dopady politických a ekonomických změn na věkovou strukturu Řešeníproblému úbytku obyvatelstva stárnutí obyvatelstva Rozvojové strategie možnosti oživení PROCVIČOVANÉ DOVEDNOSTI Sběr a třídění dat Reagovánína získané informace Vytváření grafů, diagramů VyužitíIT Vyjednávánísúřady Kritické myšlení Vytvářenízávěrů

13 5. SLUŽBY A MALOOBCHOD

14 DÍLČÍ TÉMATA Hodnoceníslužeb a jejich dostupnosti Dopady politických změn na služby a maloobchod Srovnánítypů maloobchodu vurbánních a rurálních oblastech Srovnánídostupnosti, vlastnictví, zbožía cen vnárodních/ nadnárodních řetězcích a soukromých obchodech Studium difuze inovací prostřednictvím supermarketů a nového sortimentu PROCVIČOVANÉ DOVEDNOSTI Sběr a třídění dat Reagovánína získané informace Vytváření grafů, diagramů VyužitíIT Vyjednávánísúřady Kritické myšlení Vytvářenízávěrů

15 6. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

16 DÍLČÍ TÉMATA Krajinotvornéprogramy Ochrana krajiny, environmentálnídopady Indikátory trvale udržitelného rozvoje Regionálnínerovnosti a odlišnosti Hodnocenípotenciálu území Hodnocenívybavenosti a možností Strategie a perspektivy trvale udržitelného rozvoje území PROCVIČOVANÉ DOVEDNOSTI Komunikace Kooperace Diskuse Sběr a tříděníinformací Vytvářenízávěrů Konfrontace s vlastním pozorováním Vyjednávání Rozhodování Vytváření hodnot a postojů

17 7. DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ Sociální průzkum: UPRCHLÍCI Odpověď označte křížkem do políčka Věk: do více než 60 muž žena K uprchlíkům pociťuji: soucit nedůvěru nic nenávist Můj postoj ke zřízení uprchlického tábora nedaleko naší obce by byl: souhlasím, protože potřebují naši pomoc je mi to jedno nesouhlasím, protože se obávám některých rizik (kriminalita, šíření nemocí ) V případě umístění uprchlíků v naší obci budu trvat na: oddělení uprchlíků od okolí zvýšení dozoru policie vysokých státních dotacích pro obec zvýšení hygienických opatření další - (uveďte) Ekonomické výhody, které by mohl tábor obci zabezpečit jsou: značné lákavé přiměřené nedostatečné Soužití dětí ve škole(školce) s dětmi jiných národností považuji za: prospěšné, děti se naučí toleranci nevadí mi to zcela nevhodné nebezpečné (nemoci, kriminalita) Spíše jsem ochotný akceptovat: Afričany Asiaty Balkánce (kosovské Albánce) jiné..(uveďte)

18 DÍLČÍ TÉMATA Vytvářenía hodnocení dotazníků Analýza postojů obyvatel ksociálním tématům (etnická tolerance, xenofobie, kriminalita, společenská soudržnost atd.) PROCVIČOVANÉ DOVEDNOSTI Tvorba a vyhodnocování dotazníků Komunikace Spolupráce Vytvářenízávěrů Vytvářenía formulování postojů

19 8. TVORBA TURISTICKÉHO PRŮVODCE

20 DÍLČÍ TÉMATA Výběr vhodných objektů pro turistického průvodce Hodnoceníjedinečnosti místních přírodních krás, historických objektů a historických faktů či legend Vyvolánízájmu o území Vytváření vlastní fotodokumentace Využití dalších zdrojů a materiálů Grafickéa jazykové zpracování, překlad do cizího jazyka PROCVIČOVANÉ DOVEDNOSTI Sběr, třídění, posuzování informací Pozorování Kritické hodnocení Využitítechniky Jazykovéa grafické dovednosti

21 Závěr: Na povodí, ačkoliv je vymezováno jako jednotka přírodní, může být nahlíženo stejně jako na jakoukoliv oblast vymezenou pomocíjiných regionalizačních kritérií(administrativníregiony, velkoplošná chráněná území, apod.) při hledání vzájemně propojených přírodních i sociálních témat. Je vhodným územím pro geografické a environmentální vzdělávánípro řadu vzájemně propojených témat, která vycházejízreálné situace. Terénníprojektová metoda je jedna z metod, které umožňují hlubšía komplexníporozuměnítěmto tématůms důrazem na mezipředmětové vazby, procvičovánía upevňovánídovedností.

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Zhotovitel RURÚ: Městský úřad Trhové Sviny

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Polička

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Polička Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Polička Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) GEOS LASER STAR, spol. s.r.o. Jižní 810, Hradec Králové vedoucí zpracovatel úkolu: Ing. Jiří Fiedler

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) 2014-2015 Revidovaná verze (březen 2015) Zadavatel: Zpracovatelé: Statutární město

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI)

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) 2014 Zadavatel: Zpracovatelé: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 263 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení ČLOVĚK A PŘÍRODA Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 1+1 2 1 Povinnost (skupina) povinný

Více

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák vysvětlí, v čem spočívá jedinečnost naší planety v naší sluneční soustavě popíše velikost a tvar Země a podá o něm důkazy na mapě ukáže rovnoběžky

Více

Zeměpis vyšší gymnázium

Zeměpis vyšší gymnázium Zeměpis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Předmět zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a integruje obsah vzdělávacího

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250 5.9.4 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis navazuje na vzdělávací obsah několika předmětů 1. stupně ZŠ, v největší míře však na Vlastivědu a Přírodovědu ve 4.

Více

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 ČÁST I. ANALYTICKÁ ČÁST POČET STRAN: 31 DATUM ZPRACOVÁNÍ: září - prosinec 2007 ZPRACOVATELÉ PRO: ING. JANA VRUBLOVÁ Bohuslavská 1326, 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU tel.

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit Prioritní oblast 1: Priorita 1.1. Region atraktivní Životní prostředí a přírodní dědictví regionu Opatření 1.1.1. 1.1.1.1.Likvidace černých skládek Existence černých skládek Odpady 1.1.1.2.Osvěta a motivace

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více

REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ DATA PRO EVALUACI RPS A NSRR A PRO SEKUNDÁRNÍ ANALÝZY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ DATA PRO EVALUACI RPS A NSRR A PRO SEKUNDÁRNÍ ANALÝZY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ DATA PRO EVALUACI RPS A NSRR A PRO SEKUNDÁRNÍ ANALÝZY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE DÍLČÍ PROJEKT Metodický aparát pro vyhodnocení meziročních trendů v období 2006 až 2013 a pro kvantifikaci

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1.2.1 únor 2015 Nositel: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1 Vymezení

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 4. 8. 2010 M M R, O D B O R ŘÍZENÍ NSRR Analýza socioekonomického rozvoje kraje se

Více