Program Celoživotního učení-erasmus Pedagogická fakulta. Nabídka studijních pobytů a pracovních stáží na akademický rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Celoživotního učení-erasmus Pedagogická fakulta. Nabídka studijních pobytů a pracovních stáží na akademický rok 2013/2014"

Transkript

1 Program Celoživotního učení-erasmus Pedagogická fakulta Nabídka studijních pobytů a pracovních stáží na akademický rok 2013/2014

2 Podmínky pro možnost výjezdu na studijní pobyt či pracovní stáž programu Erasmus: Student akreditovaného bakalářského, magisterského, doktorského studia na Pedagogické fakultě UHK v prezenční, kombinované či distanční formě V době výjezdu je zapsán min.ve 2.ročníku studia (platí pouze pro Bc., student navazujícího studia může vyjet již v 1.ročníku) Po celou dobu pobytu musí mít statut studenta, nesmí studium přerušit ani ukončit (do zahraničí může vyjet student, který má již uzavřené studium a je tzv. čekatel na státnice). Občanství v ČR nebo země, která se účastní programu LLP, trvalý pobyt v ČR nebo země, která se účastní LLP, status uprchlíka v ČR či zemi LLP Student může vyjet jednou na studijní pobyt a jednou na pracovní stáž Erasmus během celého svého studia na všech VŠ

3 STUDIJNÍ POBYTY

4 Výběrová řízení : Vypisují se v minimálně 2 termínech pro zimní a letní semestr zvlášť Výběrové řízení pro akademický rok 2013 / 2014: - zimní semestr: letní semestr: (zřejmě) Vyhlášení výběrového řízení a formulář přihlášky naleznete na webových stránkách Pedagogické fakulty Hradec Králové: pod Pedagogická fakulta, Oddělení pro vědu a zahraniční styky Přihláška spolu s motivačním dopisem (psaný česky, na max.2 strany A4) se v termínu zašle elektronicky na pro každou destinaci si podejte jednu přihlášku, lze podat libovolný počet přihlášek, ale vždy uveďte preferenci Neobsazená místa (letní semestr) jsou nabídnuta v doplňkovém kole (probíhá v září 2013)

5 Kritéria výběrového řízení: kompatibilita studijního oboru studenta s nabízeným oborem partnerské instituce výborné studijní výsledky jazykové znalosti na požadované úrovni (doložitelné certifikátem, zkouškou, apod.) vyšší ročník či opakovaná účast ve výběrovém řízení motivace (přiložený motivační dopis) jiné aktivity dokládající zájem

6 Do jakých destinací je možné vyjet : na evropské univerzity, které mají s PdF UHK uzavřenu bilaterální dohodu na univerzity uvedené v Závazném plánu pro NAEP pouze na univerzity uvedené v plánu obdrží univerzita finanční prostředky na vyplacení stipendií

7 Hodnocení studijního pobytu Student má povinnost splnit min.3 předměty nebo přivézt 10 kreditů. Po splnění předepsaných formalit a odevzdání předepsaných dokumentů je studentovi pobyt uznán a zapsán předmět Zahraniční stáž, za který obdrží 20 kreditů. Předmět Zahraniční stáž bude uveden v Dodatku k diplomu. Získané kredity za předměty absolvované v zahraničí budou uznány po splnění předem stanovených podmínek a to na základě slučitelnosti předmětů s předměty UHK (v kompetenci garantů předmětů).

8 Financování studijního pobytu student obdrží stipendium na celý pobyt (v jedné nebo dvou splátkách) na svůj bankovní účet jedná se o paušální částku na 1 měsíc pobytu v zahraničí částka je stanovena pro konkrétní zemi, její výše je stanovena na národní úrovni, stejná pro studenty všech českých VŠ tabulka stipendií naleznete na stipendium nepokrývá plné náklady spojené se studiem v zahraničí, slouží k částečnému pokrytí nákladů předpokládaná finanční spoluúčast studenta

9 Studijní povinnosti Student je povinen se řádně zapsat do ročníku (podmínka k autorizaci pobytu) Student je povinen si řádně zapsat předměty na celý akademický rok (tak jako kdyby do zahraničí neodjel) Student si nezapisuje rozvrhové aktivity na semestr, ve kterém odjíždí (není podmínkou k tomu, aby předměty byly uznány po návratu), vyjma studentů, kteří na zahraniční pobyt odjíždějí v 2.polovině semestru student si předmět Zahraniční stáž nezapisuje předem, předmět je zapsán zpětně student má možnost si vyškrtnout či dopsat předměty po návratu z pobytu s ohledem na ne/uznání a ne/splnění zapsaných předmětů formou podání žádosti, bez poplatku Pozor! nelze vyškrtnout předmět, který byl jakoukoli formou absolvován, nebo klasifikován(čili i nedostatečně)

10 Kurzy EILC Intenzívní kurzy méně používaných jazyků (př. Portugalština) (tedy nejsou to: Aj, Fj, Nj, Špj, Rj) pro studenty vybrané na studijní pobyt Erasmus (podmínka k účasti!) příslušný jazyk nesmí být studijním oborem studenta na domácí VŠ konají se na zahraničních univerzitách 2x ročně před začátkem semestru, trvají 2-6 týdnů student se může účastnit kurzu, který probíhá na jiné univerzitě v rámci země, kde bude na studijním pobytu přihlášky do kurzů se podávají elektronicky přes VŠ: - do 1.6. pro letní kurzy (probíhají srpen-září), - do pro zimní kurzy (probíhají leden-únor) vybraný student obdrží stipendium (ve výši měsíčního stipendia do dané země), z kterého si student hradí ubytování, dopravu a stravu, EILC kurzy jsou zdarma

11 PRACOVNÍ STÁŽE

12 Na jaké typy institucí lze vyjet: více v Kvalifikačních podmínkách pro pracovní stáže (na či ) Nelze vyjet na pracovní stáže na těchto institucích: organizace spravující programy Evropských společenství (za účelem zamezení konfliktu zájmů a/nebo dvojího financování) národní diplomatické reprezentace země původu studenta v hostitelské zemi. zastoupení domovské země studenta nebo veřejné instituce domovské země studenta = ambasády, konzuláty, kulturní instituty, zastoupení krajů, kulturní instituce apod.

13 Výběrové řízení: většinou se vypisuje se ve 2 kolech výběrového řízení Výběrové řízení pro rok 2013 / 2014: 1.kolo-proběhlo do Případné 2.kolo bude vyhlášeno od (záleží na přidělených financích) Formulář přihlášky lze najít na webových stránkách Pedagogické fakulty Hradec Králové: pod Pedagogická fakulta, Oddělení pro vědu a zahraniční styky Přihláška spolu s motivačním dopisem (psaný česky, na max.2 strany A4), příp. s doložením již předjednané stáže se v termínu zasílá elektronicky na

14 Kritéria výběrového řízení : kompatibilita studijního oboru studenta s nabízenou/vyhledanou stáží na zahraniční instituci (odpovídající oborové zaměření) formulace účelu pracovní stáže znalost cizího jazyka výborné studijní výsledky vyšší ročník či opakovaná účast ve výběrovém řízení motivace (přiložený motivační dopis) zkušenost z pobytu v zahraničí

15 Hodnocení pracovní stáže : student má povinnost absolvovat pobyt a splnit obsah stáže po splnění předepsaných formalit a odevzdání předepsaných dokumentů je studentovi pobyt uznán a zapsán předmět Zahraniční pracovní stáž a obdrží 10 kreditů, předmět bude uveden v Dodatku k diplomu

16 Financování pracovní stáže student obdrží stipendium( na celý pobyt v jedné nebo dvou splátkách na svůj bankovní účet) jedná se o paušální částku na 1 měsíc pobytu v zahraničí částka je zhruba o 1/3 vyšší než u studijního pobytu částka je stanovena pro konkrétní zemi, její výše je stanovena na národní úrovni, stejná pro studenty všech českých VŠ (tabulka stipendií na ) stipendium nepokrývá plné náklady spojené s pobytem v zahraničí, slouží k částečnému pokrytí nákladů předpokládaná finanční spoluúčast studenta, možnost výdělku ze strany přijímající instituce

17 Nabídka studijních pobytů na zimní semestr 2013/2014 Celkem 29 stipendií na 13 vysokých školách a 8 evropských zemích

18 Německo: studium v němčině Katholische Universität Eichstätt Universität Merserburg - délka: 4 měsíce (říjen-leden) - stipendium: 405 EUR/ měsíc - studijní obor: 14 vzdělávání 31 sociální obory Dánsko: studium v angličtině VIA University College Viborg West Jutland University College, Esbjerg -délka: 4 měsíce (srpen-prosinec) -stipendium: 555 EUR/měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání, sociální obory -programy pro Erasmus studenty: Social Entrepreneurship (Viborg) Animation as a learning tool (Viborg) Swan is born (Esbjerg)

19 Francie: studium ve francouzštině Université de Limoges Université d Orléans Université de Nantes -délka: 4 měsíců (září-prosinec) -stipendium: 473 EUR/měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání, 222 lingvistika Litva: studium v angličtině Kaunas University of Technology -délka: 4 měsíce (září prosinec/leden) -stipendium: 301 EUR/měsíc -studijní obor: 31 sociální vědy

20 Norsko: studium v angličtině Telemark University College - délka: 4 měsíce (srpen prosinec) - stipendium: 571 EUR - studijní obor: 214 design -program pro Erasmus studenty: Environmental Art Portugalsko: studium v angličtině /portugalštině Instituto Politécnico de Coimbra Polytechnic Instituto de Braganca -délka: 4 měsíce (září-prosinec) -stipendium: 353 EUR/měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání, speciální vzdělávání - kurz portugalštiny (EILC)

21 Polsko: studium v polštině/ruštině Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej Lublin -délka: 4-5 měsíců (říjen-únor) -stipendium: 316 EUR/měsíc -studijní obor: UMCS Lublin - 21 výtvarné umění, 212 hudba, muzikologie Turecko: studium v angličtině Muğla University - délka: 4 měsíce (září leden) - stipendium: 324 EUR/měsíc - studijní obor: 14 vzdělávání

22 Nabídka studijních pobytů na letní semestr 2013 / 2014: (Jedná se o předběžný seznam)

23 Rakousko: studium v němčině Pädagogische Hochschule Steiermark Graz - délka studia: 4 měsíce (březen červen) - stipendium: 430 EUR/měsíc - studijní obor: 14 vzdělávání Belgie: studium v angličtině Katkolieke Hogeschool Brugge-Oostende -délka: 3 měsíce (únor-duben) -stipendium: 404 EUR/měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání -program pro Erasmus studenty: Keys for Teachers in Europe (20 ECTS)

24 Kypr: studium v angličtině University of Cyprus Nicosia -délka: 4,5 měsíce (pol.ledna-květen) -stipendium: 355 EUR/měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání -kurz řečtiny Německo: studium v němčině / angličtině Katholische Universität Eichstätt Just Liebig University Giessen -délka: 4 měsíce (duben-červenec) -stipendium: 405 EUR/měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání (Eichstatt), 222 lingvistika (Giessen),

25 Dánsko: studium v angličtině University College South Denmark - Esbjerg VIA University College Viborg -délka studia: 4 měsíce (únor květen, červen) -stipendium: 555 EUR/měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání, 31 sociální obory -programy pro Erasmus studenty: Living and Learning (Esbjerg) Social Entrepreneurship (Viborg) Animation as a learning tool (Viborg) - kurz EILC Španělsko: studium v angličtině Universidad Católica de Valencia San Vincente Mártir -délka studia: 3 měsíce (únor- květen) -stipendium: 409 EUR/měsíc -studijní obor: 222 lingvistika

26 Estonsko: studium v angličtině Tallinn University -délka: 5 měsíců (únor-červen) -stipendium: 312 EUR/měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání Francie: studium ve francouzštině Université de Limoges Université de Lorraine -délka: 4 měsíce (únor-květen) -stipendium: 473 EUR/měsíc -studijní obor: 222 lingvistika

27 Litva: studium v angličtině Mykolas Romeris University -délka: 4 měsíce (únor-červen) -stipendium: 301 EUR/měsíc -studijní obor: 31 sociální vědy -kurz litevštiny (EILC) Lotyšsko: studium v angličtině Riga Stradiņš University -délka: 5 měsíců (únor-červen) -stipendium: 297 EUR/měsíc -studijní obor: 31 sociální vědy

28 Nizozemí: studium v angličtině Katholieke Hogeschool PABO Zwolle -délka: 5 měsíců (únor červen) -stipendium: 459 EUR/ měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání - kurzy EILC Norsko: studium v angličtině Volda University College Telemark University College -délka: 4-5 měsíců (leden, únor květen) -stipendium: 571 EUR/měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání, 144 primární edukace

29 Portugalsko: studium v angličtině / portugalštině Instituto Politécnico de Viana do Castelo -délka: 4 měsíce (únor květen) -stipendium: 353 EUR/měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání (IPB); 211/214 výtvarné umění(ipvc) -kurz portugalštiny (EILC) Turecko: studium v angličtině/ turečtině Muğla University Arel University Istanbul - délka: 4 měsíční (únor červen) - stipendium: 324 EUR/ měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání (Muğla); 214 textilní, grafický design (Arel) - kurz turečtiny ( EILC)

30 Slovinsko: studium v angličtině Maribor University -délka: 5 měsíců (březen-červenec), -stipendium: 322 EUR/měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání, 144 primární vzdělávání, 222 lingvistika -kurz slovinštiny (EILC) Švýcarsko: University of Teacher Education Central Switzerland -délka: 4 měsíce (únor-květen) -stipendium: 553 EUR/ měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání

31 Pracovní stáže: Nabídka: Belgie, Francie, Německo, Španělsko, Turecko, Velká Británie př. možnost asist. pobytu pro učitele AJ na ZŠ v Turecku při Mugla University aj. kde hledat: - Pracovní zprávy - Partner search Další možnost: konsorcium Educa International, o.p.s.

32 Tuto prezentaci, další potřebné informace k programu naleznete na webových stránkách Pedagogické fakulty UHK: Závěrečné zprávy studentů z jejich studijních pobytů a pracovních stáží jsou na:

33 Kontakt: Oddělení pro vědu a zahraniční styky Děkanát Pedagogické fakulty Sídlo: budova C náměstí Svobody 301 Mgr. Lucie Martinková Tel Pedagogická fakulta-oddělení pro vědu a zahraniční styky

34 Děkuji za pozornost! Těším se na setkání s Vámi při vyřizování Vašeho studijního pobytu či pracovní stáže do zahraničí!

35 Prezentace studentů Šustrová Monika (Kypr Řecko) Čermáková Lucie a Míčová Alena (Nizozemí Zwolle) Válková Martina ( VB pracovní stáž) Jechová Veronika ( Portugalsko IPB Coimbra) Jindra Petr a Marešová Veronika ( Turecko - Istanbul) Dohnal Petr ( Dánsko VIA) Šimek Josef ( Litva - Kaunas University of Technology) Glosová Karla a Závorková Adéla ( Turecko Mugla) Hanusová Petra a Kružicová Michala ( Německo Eichstaett) Matoušková Tereza ( Portugalsko IPB Coimbra)

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme!

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! PROGRAM LLP/ERASMUS Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! Bc. Jana Mlynáriková koordinátor programu LLP/Erasmus pro studentské

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Mobilita studentů Petra Němečková, Národní agentura Socrates 11.5.2006 Podprogram ERASMUS součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016 8. 4. 2015 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ Vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Jana Kašná ERASMUS+ Všechny země výjezdu mimo Německo, Rakousko, Švýcarsko

Více

Studium v zahraničí. Erasmus 2015/2016 Informační seminář 25. 2. 2015

Studium v zahraničí. Erasmus 2015/2016 Informační seminář 25. 2. 2015 Studium v zahraničí Erasmus 2015/2016 Informační seminář 25. 2. 2015 Ing. Iva JEBAVÁ, Ph.D. Vedoucí zahraničního oddělení, institucionální koordinátor Erasmus + Harmonogram INFO semináře Studium v zahraniční

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK

LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK Aktualizace: 18. 2. 2013 Erasmus koordinátor ÚISK: Mgr. Lenka Němečková, e mail: lenka.nemeckova@ff.cuni.cz Erasmus koordinátor FF UK: Vít Prokopius,

Více

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních Studium v zahraničí University Evropa Geisteswissenschaften USA Estudiantes internacionales Fakulta humanitních studií Transcript of Records Německo Francie Bibliothek Étudier à l étranger Španělština

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii. www.icm.cz. Informační centrum pro mládež. Senovážné nám.

Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii. www.icm.cz. Informační centrum pro mládež. Senovážné nám. Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii Informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Možnosti pro absolventa SŠ INFORMAČNÍ

Více

Tento dokument je sice delší, ale vyplatí se přečíst... Vážení studenti,

Tento dokument je sice delší, ale vyplatí se přečíst... Vážení studenti, Tento dokument je sice delší, ale vyplatí se přečíst... Vážení studenti, tento e-mail se týká studia v zahraničí prostřednictvím programu Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus. Cílem tohoto programu,

Více

NOVINKY v programu ERASMUS+:

NOVINKY v programu ERASMUS+: Vážení studenti, je nejvyšší čas zamyslet se nad studiem v zahraničí a to prostřednictvím programu ERASMUS+, nástupce dobře známého Erasmu. Nově program Erasmus+ nabízí několik zajímavých inovací, které

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Studium v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni.

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni. Před a během Erasmus pobytu budu na české straně jednat se zahraničním oddělením FSV (OZS) a s Evropskou kanceláří RUK (EK RUK). Respektuji pokyny obou těchto institucí. V zahraničí se řídím instrukcemi

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Vážené studentky, Vážení studenti právě otevíráte katalog Stáže.cz ekonomie, který Vám přináší nabídky zajímavých praxí, zaměstnání a řadu cenných rad. Možná si říkáte, proč se při škole zajímat

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Organizační pravidla pro koordinující a partnerské vysoké školy zapojené do programu CEEPUS

Organizační pravidla pro koordinující a partnerské vysoké školy zapojené do programu CEEPUS Národní kancelář programu CEEPUS Dům zahraničních služeb Organizační pravidla pro koordinující a partnerské vysoké školy zapojené do programu CEEPUS Srpen 2011 Obsah I. Přehled zkratek používaných v rámci

Více

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Národní informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Studium v zahraničí Studijní možnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Průvodce Vysokou školou finanční a správní. další

Průvodce Vysokou školou finanční a správní. další Průvodce Vysokou školou finanční a správní Přípravné kurzy Bakalářské studium Magisterské studium Anglické obory Doktorské studium 2 OBSAH obsah Motto 4 Poslání VŠFS 4 Sdílené hodnoty 4 Úvodní slovo rektorky

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Studie. MOBILITY STUDENTŮ V RÁMCI PROGRAMU SOCRATES/ERASMUS (Analytická studie) Libor Nováček. Úvod

Studie. MOBILITY STUDENTŮ V RÁMCI PROGRAMU SOCRATES/ERASMUS (Analytická studie) Libor Nováček. Úvod Studie MOBILITY STUDENTŮ V RÁMCI PROGRAMU SOCRATES/ERASMUS (Analytická studie) Libor Nováček Úvod Zaměření analytické studie monitoruje aktivity programu SOCRATES/Erasmus v kontextu využití výsledků a

Více

Informace pro studenty

Informace pro studenty Informace pro studenty vysoké školy CEVRO Institut akademický rok 2014 2015 Obsah Úvodní slovo rektora 3 Orgány vysoké školy CEVRO Institut, o. p. s. 4 Studijní obory a programy 5 Kontakty 6 Knihovna

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více