OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových..."

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2004

2 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových STRANA 3 Činnost Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových v roce STRANA 4 Soupis přijatých nadačních darů a poskytnutých nadačních příspěvků STRANA 6 Finanční zpráva za rok STRANA 11 Rozvaha v plném rozsahu k STRANA 12 Výkaz zisku a ztráty k STRANA 15 Výrok auditora o ověření roční účetní závěrky za rok STRANA 17 Výrok auditora o ověření výroční zprávy za rok STRANA 18 Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti STRANA 19 1

3 Vážení partneři, spolupracovníci, přátelé, Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových dokončil a předkládá vám, našim partnerům, spolupracovníkům a přátelům, svou v pořadí druhou výroční zprávu. Máme za sebou sice jen necelé dva roky od svého vzniku, ale pro ty z nás, pro které nadační fond znamená soustavnou každodenní práci, je to, jako by trval už mnohem déle. Snad je to i proto, že jsme nemínili čekat na pozvolný rozjezd, ale rovnýma nohama jsme skočili do nadačního oceánu, protože jsme přesvědčeni, že jen tak může mít naše práce skutečný význam. V tomto roce jsme zahájili rozsáhlý projekt orientovaný především na mladé lidi, kteří startují do života a nikoli svou vinou jsou v tomto okamžiku přece jen proti ostatním znevýhodněni. Mám na mysli mládež z dětských domovů. K nim směřuje náš projekt Startovné do života, který chce v souladu se zaměřením našeho nadačního fondu nejen tyto jisté nerovnosti zmírňovat, ale také děti inspirovat k samostatné aktivitě. Také druhý projekt našeho nadačního fondu je pro dospívající generaci a je zaměřený na zvyšování její jazykové kvalifikace prostřednictvím stáží v zahraničí. Vedle toho se také věnujeme velké řadě individuálních případů různě postižených lidí všech generací. Právě o tom se v přehledné podobě dočtete v naší výroční zprávě. Naše činnost je však ještě daleko bohatší, protože se přirozeně zabýváme tím, co je před námi. A mohu prozradit, že v následujícím období například chceme mnohem více pozornosti věnovat našim seniorům. Je toho opravdu mnoho, o čem bych mohla hovořit ale o tom koneckonců je právě tato zpráva. A proto bych raději ještě zmínila tu druhou stranu mince naší práce, kterou představuje kontakt s těmi, bez nichž bychom nemohli dělat vůbec nic s našimi donátory. Není víc co říci, než to prosté děkujeme. Děkujeme, že jste pochopili, že naše práce má jasný směr, že o něco přesného a cílevědomého usilujeme, že nám důvěřujete. Naším prostřednictvím se dostává Vaší pomoci mnoha potřebným a to je myslím hezký výsledek spolupráce. Proto vám chci poděkovat nejen jménem svým a jménem druhého zakladatele fondu, mého manžela prezidenta České republiky Václava Klause, ale také jménem těch, o nichž jsem hovořila na počátku: mých kolegyň a kolegů ve správním a kontrolním orgánu nadačního fondu a vůbec všech těch, kteří bez nároku na finanční odměnu odvádějí složitou a časově náročnou práci. Jsme na prahu třetího roku existence Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Jsem pevně přesvědčena, že až za rok budeme podávat další zprávu o naší činnosti, bude ještě bohatší. Livia Klausová předsedkyně správní rady 2

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH (dále jen fond ) Vznik fondu: Fond je zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 494 Zřizovatelé: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Posláním a účelem fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a aktivit v oblasti vzdělávání. Celková výše majetkového vkladu zřizovatelů při založení fondu: ,- Kč Sídlo: Praha 1 - Hrad, PSČ Identifikační číslo: Číslo běžného účtu: /0100 Správní rada: Dozorčí rada: Ing. Livia Klausová, CSc. předsedkyně Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Ing. Alena Vitásková předsedkyně Ing. Růžena Kabilková Ing. Libuše Schmidová MUDr. Boris Šťastný 3

5 ČINNOST NADAČNÍHO FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH V ROCE 2004 Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových se v uplynulém roce soustředil na podporu sociálně znevýhodněných a zdravotně handicapovaných v rámci projektů Jazykové kurzy pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin a Startovné do života. Nadační fond poskytoval v rámci stipendijního programu také stipendia a v případech hodných zvláštního zřetele poskytl nadační příspěvek individuálním žadatelům. Projekt Jazykové kurzy pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin Projekt Jazykové kurzy pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin uskutečňuje Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových v rámci podpory vzdělávání. Projekt je určen dětem z dětských domovů a pěstounských rodin, které si chtějí prohloubit své dosavadní jazykové znalosti. Studenti ve věku od 16 let měli v roce 2004 možnost zúčastnit se dvou- až čtyřtýdenního kurzu angličtiny, němčiny nebo francouzštiny na jazykové škole v zahraničí. Nadační fond poskytl vybraným studentům prostředky na dopravu, ubytování, stravování, učebnice a přiměřené kapesné. Vybrané studentky a vybraní studenti navštěvovali v roce 2004 kurzy na těchto jazykových školách: Richard Language College, Bournemouth, Velká Británie Emerald Cultural Institute, Dublin, Irsko European Centre, Malta Europa - Kolleg, Kassel, Německo Inlingua, Salzburg, Rakousko a Cavilam, Vichy, Francie. Výběrového řízení, které proběhlo v březnu 2004, se zúčastnilo 115 studentů. Největší zájem byl o studium angličtiny (70 přihlášených) a němčiny (42 přihlášených). Na základě výběrového řízení se kurzů angličtiny zúčastnilo dvanáct studentů, dvě studentky absolvovaly kurz němčiny a jedna studentka kurz francouzštiny. Představitelé nadačního fondu se chtěli se studenty, vybranými na jazykové kurzy, seznámit. Proto v roce 2004 proběhla dvě setkání 24. května 2004 a 22. listopadu Společným jmenovatelem těchto setkání bylo přání navzájem se poznat a sdělit si zkušenosti z jazykových kurzů. Z osobního jednání i ze zpráv studentek a studentů vyplývá, že pro ně jazykový kurz neznamenal jen příležitost zlepšit si znalosti vybraného cizího jazyka. Studenti nezapomínali zmínit své zážitky a zkušenosti z cesty, překvapení vyplývající ze setkání s mladými lidmi z celého světa i možnost seznámit se s kulturními a historickými památkami v okolí jazykových škol. Z jazykových pobytů se tedy vraceli nejen bohatší o jazykové znalosti, ale i o zkušenost, že jsou dostatečně samostatní a spolehliví, aby mohli sami strávit dva či čtyři týdny v zahraničí. 4

6 Projekt Startovné do života Projekt Startovné do života je určen dětem z dětských domovů ve věku 14 až 18 let a jeho cílem je poskytnout jim určitou finanční podporu při jejich odchodu z dětského domova. Peníze, které dítě získá v rámci projektu Startovné do života, budou sloužit na pokrytí očekávaných nákladů, spojených s jeho vstupem do samostatného života např. zaplacení nájemného a dalších výdajů do první výplaty, zaplacení části výdajů spojených se studiem na vysoké škole, splátka stavebního spoření apod. Každému dítěti, které se projektu zúčastní, byl zřízen speciální účet. Na tento účet bude každý rok nadační fond přispívat. Vedle každoročního pevného vkladu obdrží vybrané děti od nadačního fondu k 1. září každého roku takzvaný motivační bonus, při jehož přidělování bude kladen důraz na vzdělání (např. zlepšený prospěch), chování, mimoškolní aktivity, udržování pořádku apod. Peníze z účtu si účastník projektu bude moci vybrat až po dosažení 18 let. Dne 30. září 2004 proběhlo setkání s ředitelkami a řediteli dětských domovů. Účelem setkání bylo seznámit ředitelky a ředitele dětských domovů s projektem Startovné do života a požádat je o součinnost při přípravě a realizaci projektu. Poté se všichni pustili do práce a výsledkem několikaměsíčního úsilí bylo to, že jeden den před Štědrým dnem obdrželo 243 dětí z 42 dětských domovů, které měly vyřízeny formální náležitosti týkající se vztahů s bankou a nadačním fondem, příspěvek 1.500,- Kč. Stipendia Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových poskytuje stipendium především sociálně slabým a zdravotně handicapovaným studentům. Při výběru studentů klade nadační fond důraz na vlastní motivaci studentů. Nadační fond vyžaduje od studentů, kterým bylo stipendium poskytnuto, zpětnou vazbu včetně zprávy o studijních výsledcích. Přehled stipendistů je zahrnut do přehledu obdarovaných za rok Individuální žádosti Nadační fond poskytuje nadační příspěvky v případech hodných zvláštního zřetele a v případech, kdy žadatel nemá možnost získat příspěvek u jiné nadace či nadačního fondu. Díky aktivitám nadačního fondu a spolupráci s jednotlivými dárci jsou v rámci majetku fondu k vytvořeny podmínky pro pokračování všech těchto projektů i v roce 2005 a u projektu Startovné do života, který je finančně nejnáročnější, i v letech následujících. Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových rovněž zamýšlí realizovat v roce 2005 projekt s prozatímním pracovním názvem Myslíme na budoucí seniory. 5

7 SOUPIS PŘIJATÝCH NADAČNÍCH DARŮ A POSKYTNUTÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ Nadační dary Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových obdržel v roce 2004 dary od těchto dárců: Fyzické osoby z toho: Milan Janků Eduard Harant Renáta Petrová Pavel Šporcl celkem Kč Kč Kč Kč Kč Právnické osoby celkem Kč z toho Advokátní kancelář JUDr. Martin Slavíček Kč AST - Česká stavební, s. r. o Kč Canguro, s. r. o Kč CARS BAD, s. r. o Kč Damm Sport Agency, s. r. o Kč Dům porcelánu Praha, a. s Kč EUREST, spol. s r.o Kč Eurexa, spol. s r. o Kč Eurotel Praha, spol. s r.o Kč EXIM TOURS, a. s Kč Ferona, a. s Kč FG Forrest, a. s Kč FOLK ART PRODUCTION, spol. s r. o Kč GRUND, a. s Kč Karlovarský porcelán, a. s Kč Kooperativa, pojišťovna, a. s Kč LG Electronics CZ, s. r. o Kč Madison Models, s. r. o Kč Miloslav Martinec Kč 6

8 Nadace Komerční banky, a. s. - JISTOTA Kč Nadace PRECIOSA Kč Nadační fond Naděje třetího tisíciletí Kč PaedDr. Eva Ďoubalová - zastoupení zahraničních škol Kč SAGA TRADE, spol. s r. o Kč Scanservice, spol. s r. o Kč Sport Art Promotion, a. s Kč Tributum Praha, s. r. o Kč Viliam Sivek - EuroAgentur Praha Kč Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a. s Kč ZHENG HE Kč Čtyři drobní dárci věnovali nadačnímu fondu celkem Kč. Šest dárců, kteří požádali o zachování anonymity, darovalo nadačnímu fondu celkem Kč. Nadační fond obdržel nadační dary v celkové hodnotě Kč. Nadační příspěvky Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových poskytl v roce 2004 nadační příspěvky v celkové hodnotě Kč. Z toho: Fyzické osoby celkem Kč A. Stipendia Kč Kateřina Červeňáková Kč Radek Vavřík Kč Kristýna Bubeníčková Kč Helena Dostálová Kč 7

9 Vladimír Červeňák Kč Radomil Martinec Kč Martin Škurek Kč Hana Šamšulová Kč B. Jazykové kurzy Kč David Šamko Kč Lucie Navarová Kč Václav Svatoš Kč Aranka Šiváková Kč Jarmila Vodičková Kč Blanka Brzicová Kč Zdeněk Hruboš Kč Zdenka Šranková Kč Jana Opatřilová Kč Lenka Odehnalová Kč Radka Krajčová Kč Martin Pospíšil Kč Jiří Kvaiser Kč Pavel Dvořáček Kč Lukáš Vostrý Kč Lucie Basovníková Kč C. Projekt Startovné do života Kč DD Boršov nad Vltavou - 9 dětí Kč DD Dagmar - Brno Žabovřesky - 3 děti Kč DD a SPMŠ Broumov - 17 dětí Kč Soukromý DD Budišov - 7 dětí Kč DD Budišov nad Budišovkou - 7 dětí Kč DD a SŠ Čechy pod Kosířem - 4 děti Kč DD Deštné v Orlických horách - 13 dětí Kč DD Dolní Lánov - 8 dětí Kč DD Frýdek-Místek - 3 děti Kč DD Frýdlant - 2 děti Kč DD Holice - 5 dětí Kč DD Hora Sv. Kateřiny - 2 děti Kč DD Horní Slavkov - 8 dětí Kč DD Hranice - 4 děti Kč 8

10 DD Humpolec - 6 dětí Kč Soukr. DD SOS 92 Korkyně - 2 děti Kč DD Krásná Lípa - 8 dětí Kč DD Kroměříž - 4 děti Kč DD Lipník nad Bečvou - 4 děti Kč DD Lipová u Šluknova - 14 dětí Kč DD a Spec. škola Liptál - 9 dětí Kč DD Litoměřice - 2 děti Kč DD Melč - 10 dětí Kč DD Mikulov - 4 děti Kč SŠ a DD Mladá Boleslav - 3 děti Kč DD Nová Ves u Chotěboře - 1 dítě Kč DD Nový Jičín - 2 děti Kč DD Slezská Ostrava - Na Vizině - 1 dítě Kč DD Planá - 5 dětí Kč DD Praha 9 - Dolní Počernice - 14 dětí Kč DD Praha 9 - Klánovice - 14 dětí Kč DD a SŠ Prachatice - 10 dětí Kč DD Pyšely - 4 děti Kč DD Semily - 3 děti Kč DD Senožaty - 8 dětí Kč DD Solenice - 1 dítě Kč DD Staňkov - 2 děti Kč DD Tachov - 4 děti Kč DD se SŠ Třebívlice - 1 dítě Kč DD Uherské Hradiště - 3 děti Kč DD Vrchlabí - 9 dětí Kč DD Zašová - 3 děti Kč D. Individuální žádosti Kč Lenka Drlíková Kč Lenka Nováková Kč Alena Řeháková Kč Magdalena Vránková Kč Eva Hornofová Kč Zdenka Konárová Kč 9

11 Právnické osoby celkem Kč Občanské sdružení ROMODROM Kč Sdružení pěstounských rodin Kč Gymnázium Christiana Dopplera Kč Sdružení rom. občanů Lysá n. L Kč Speciální školy Aloyse Klara Kč ALTER EGO - institut pro podporu vzdělanosti Kč o.s. Život bez bariér Kč SPID handicap, o. p. s Kč Armáda spásy, o. s Kč Městské centrum sociálních služeb a prevence Kč Naděje Kč 10

12 FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 (v Kč) Majetkový vklad zřizovatelů nadačního fondu ,00 Počáteční stav účtu na účtu nadačního fondu ,00 Konečný zůstatek na účtu nadačního fondu k ,64 Konečný zůstatek na účtech nadačního fondu k ,08 z toho: na běžném účtu ,93 na termínovém vkladu ,15 Výnosy celkem: ,73 z toho: nadační dary celkem ,00 z toho: nadační dary od fyzických osob ,00 nadační dary od právnických osob ,00 ostatní výnosy ,73 Náklady celkem: ,85 z toho: nadační příspěvky celkem ,21 z toho: příspěvky fyzickým osobám ,21 příspěvky právnickým osobám ,00 osobní náklady ,00 dodavatelé a služby ,40 ostatní náklady ,24 Podrobný rozpis shora uvedených výnosových a nákladových položek je uveden v analytických podkladech účetní závěrky nadačního fondu k , která byla předmětem přezkoumání dozorčí radou nadačního fondu a ověření externím auditorem. Náklady související se správou nadačního fondu, ve smyslu 22 zákona č. 210/2002 Sb., činily za rok 2004 částku ,70 Kč, tj. 4,9 % z hodnoty majetku nadačního fondu podle jeho stavu k Limit těchto nákladů, který je uveden ve statutu nadačního fondu, nebyl překročen. 11

13 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) AKTIVA Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek celkem Součet I.až IV I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje... (012)...2 Dlouhodobý 2. Software... (013)...3 nehmotný 3. Ocenitelná práva... (014) majetek 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek... (018)...5 celkem 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek... (019) Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek... (041) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek... (051)...8 Součet I.1. až I II. 1. Pozemky... (031)...10 Dlouhodobý 2. Umělecká díla, předměty a sbírky... (032) hmotný 3. Stavby... (021)...12 majetek 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí... (022)...13 celkem 5. Pěstitelské celky trvalých porostů... (025) Základní stádo a tažná zvířata... (026) Drobný dlouhodobý hmotný majetek... (028) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek... (029) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek... (042) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek... (052)...19 Součet II.1. až II III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách... (061)...21 Dlouhodobý 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem... (062) finanční 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti... (063) majetek 4. Půjčky organizačním složkám... (066)...24 celkem 5. Ostatní dlouhodobé půjčky... (067) Ostatní dlouhodobý finanční majetek... (069) Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek... (043)...27 Součet III.1. až III IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje... (072) Oprávky 2. Oprávky k softwaru... (073) k dlouhodobému 3. Oprávky k ocenitelným právům... (074) majetku 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku... (078) celkem 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku... (079) Oprávky ke stavbám... (081) Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí... (082) Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů... (085) Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům... (086) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku... (088) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku... (089) Součet IV.1. až IV

14 AKTIVA Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období a b 1 2 B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV I. 1. Materiál na skladě... (112)...42 Zásoby 2. Materiál na cestě... (119)...43 celkem 3. Nedokončená výroba... (121) Polotovary vlastní výroby... (122) Výrobky... (123) Zvířata... (124) Zboží na skladě a v prodejnách... (132) Zboží na cestě... (139) Poskytnuté zálohy na zásoby... (314)...50 Součet I.1. až I II. 1. Odběratelé... (311)...52 Pohledávky 2. Směnky k inkasu... (312)...53 celkem 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry... (313) Poskytnuté provozní zálohy... (314) Ostatní pohledávky... (315) Pohledávky za zaměstnanci... (335) Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění... (336) Daň z příjmů... (341) Ostatní přímé daně... (342) Daň z přidané hodnoty... (343) Ostatní daně a poplatky... (345) Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem... (346) Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků... (348) Pohledávky za účastníky sdružení... (358) Pohledávky z pevných termínových operací... (373) Pohledávky z vydaných dluhopisů... (375) Jiné pohledávky... (378) Dohadné účty aktivní... (388) Opravná položka k pohledávkám... (391)...70 Součet II.1. až II III. 1. Pokladna... (211) Krátkodobý 2. Ceniny... (213)...73 finanční 3. Účty v bankách... (221) majetek 4. Majetkové cenné papíry k obchodování... (251)...75 celkem 5. Dluhové cenné papíry k obchodování... (253) Ostatní cenné papíry... (256) Pořizovaný krátkodobý finanční majetek... (259) Peníze na cestě... (261)...79 Součet III.1. až III IV. 1. Náklady příštích období (381) 81 Jiná aktiva 2. Příjmy příštích období... (385)...82 celkem 3. Kursové rozdíly aktivní... (386)...83 Součet IV.1. až IV Aktiva celkem Součet A. až B

15 PASIVA Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období a b 3 4 A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II I. 1. Vlastní jmění...(901) Jmění 2. Fondy... (911) celkem 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků...(921) Součet I.1. až I II. 1. Účet výsledku hospodaření...(963) x Výsledek 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení...(931) x hospodaření 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let...(932) Součet II.1 až II B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV I. Rezervy 1. Rezervy...(941) Hodnota I II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry...(951) Dlouhodobé 2. Vydané dluhopisy...(953) závazky 3. Závazky z pronájmu...(954) celkem 4. Přijaté dlouhodobé zálohy...(955) Dlouhodobé směnky k úhradě...(958) Dohadné účty pasivní...(389) Ostatní dlouhodobé závazky...(959) Součet II.1. až II III. 1. Dodavatelé...(321) Krátkodobé 2. Směnky k úhradě...(322) závazky 3. Přijaté zálohy...(324) celkem 4. Ostatní závazky...(325) Zaměstnanci...(331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům...(333) Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění...(336) Daň z příjmů...(341) Ostatní přímé daně...(342) Daň z přidané hodnoty...(343) Ostatní daně a poplatky...(345) Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu...(346) Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků...(348) Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů...(367) Závazky k účastníkům sdružení...(368) Závazky z pevných termínových operací...(373) Jiné závazky...(379) Krátkodobé bankovní úvěry...(231) Eskontní úvěry...(232) Vydané krátkodobé dluhopisy...(241) Vlastní dluhopisy...(255) Dohadné účty pasivní...(389) Ostatní krátkodobé finanční výpomoci...(249) Součet III.1. až. III IV. 1. Výdaje příštích období...(383) Jiná 2. Výnosy příštích období... (384) pasiva 3. Kursové rozdíly pasivní...(387) Součet IV. až IV Pasiva celkem Součet A. až B Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: Telefon:

16 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K (v celých tisících Kč) Označení Název ukazatele Číslo Činnosti řádku Hlavní Hospodářská Celkem A. Náklady 1 I. Spotřebované nákupy celkem...součet I.1. až I Spotřeba materiálu... (501) Spotřeba energie... (502) Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek... (503) Prodané zboží... (504)...6 II. Služby celkem... Součet II.5. až II Opravy a udržování... (511) Cestovné...(512) Náklady na reprezentaci...(513) Ostatní služby...(518) III. Osobní náklady celkem...součet III.9. až III Mzdové náklady... (521) Zákonné sociální pojištění... (524) Ostatní sociální pojištění... (525) Zákonné sociální náklady... (527) Ostatní sociální náklady... (528) IV. Daně a poplatky celkem... Součet IV.14. až IV Daň silniční... (531) Daň z nemovitostí... (532) Ostatní daně a poplatky... (538)...21 V. Ostatní náklady celkem... Součet V.17. až V Smluvní pokuty a úroky z prodlení... (541) Ostatní pokuty a penále... (542) Odpis nedobytné pohledávky... (543) Úroky... (544) Kursové ztráty... (545) Dary... (546) Manka a škody... (548) Jiné ostatní náklady... (549) VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem... Součet VI.25. až VI Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku... (551) Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku... (552) Prodané cenné papíry a podíly... (553) Prodaný materiál... (554) Tvorba rezerv... (556) Tvorba opravných položek... (559)...37 VII. Poskytnuté příspěvky celkem... Součet VII.31. až VII Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami... (581) Poskytnuté členské příspěvky... (582)...40 VIII. Daň z příjmů celkem... Hodnota VIII Dodatečné odvody daně z příjmů... (595)...42 Náklady celkem... Součet I. až VIII

17 Označení Název ukazatele Číslo Činnosti řádku Hlavní Hospodářská Celkem B. Výnosy 44 I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem...součet I.1. až I Tržby za vlastní výrobky... (601) Tržby z prodeje služeb... (602) Tržby za prodané zboží... (604)...48 II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem... Součet II.4. až II Změna stavu zásob nedokončené výroby...(611) Změna stavu zásob polotovarů...(612) Změna stavu zásob výrobků...(613) Změna stavu zvířat...(614)...53 III. Aktivace celkem... Součet III.8. až III Aktivace materiálu a zboží... (621) Aktivace vnitroorganizačních služeb... (622) Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku... (623) Aktivace dlouhodobého hmotného majetku... (624)...58 IV. Ostatní výnosy celkem... Součet IV.12. až IV Smluvní pokuty a úroky z prodlení... (641) Ostatní pokuty a penále... (642) Platby za odepsané pohledávky... (643) Úroky... (644) Kursové zisky... (645) Zúčtování fondů... (648) Jiné ostatní výnosy... (649)...66 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem... Součet V.19. až V Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku... (652) Tržby z prodeje cenných papírů a podílů... (653) Tržby z prodeje materiálu... (654) Výnosy z krátkodobého finančního majetku... (655) Zúčtování rezerv... (656) Výnosy z dlouhodobého finančního majetku... (657) Zúčtování opravných položek... (659)...74 VI. Přijaté příspěvky celkem... Součet VI.26. až VI Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami... (681) Přijaté příspěvky (dary)... (682) Přijaté členské příspěvky... (684)...78 VII. Provozní dotace celkem... Hodnota VII Provozní dotace... (691)...80 Výnosy celkem... Součet I. až VII C. Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy - Náklady Daň z příjmů (591) 83 D. Výsledek hospodaření po zdanění C Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Telefon: Poznámka: Ve smyslu 2 zákona č. 210/2002 Sb. představují náklady uvedené v řádku 22 příspěvky nadačního fondu poskytnuté třetím osobám a výnosy dle řádku 75 objem darů přijatých nadačním fondem od třetích osob. 16

18 VÝROK AUDITORA o ověření roční účetní závěrky za rok 2004 Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a hospodaření za rok 2004 je určena správní radě nadačního fondu. Úlohou auditora je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Ing. Blanka Jindrová, auditor ČR, č. osvěd KA, provedla audit přiložené roční účetní závěrky k Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových se sídlem Praha 1, Hrad, IČO v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčena, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku. Za vedení účetnictví, za jeho úplnost, průkaznost a správnost odpovídá statutární orgán účetní jednotky. Povinností auditora je získat všechny informace, které jsou podle jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky. Ověřování bylo provedeno výběrovým způsobem při respektování významnosti vykazovaných skutečností. Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního jmění a finanční situace Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových k 31. prosinci 2004 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1.1. do v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Se zprávou byla seznámena předsedkyně správní rady nadačního fondu, která současně potvrzuje, že nadačnímu fondu byly vráceny všechny zapůjčené materiály a zpráva byla předána v souladu s podmínkami smlouvy. V Praze dne 3. března 2005 Ing. Livia KLAUSOVÁ, CSc. Ing. Blanka JINDROVÁ předsedkyně správní rady auditor č Chlumova 15, Praha

19 VÝROK AUDITORA O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových Výroční zpráva Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových byla vypracována v souladu s 25 odst. 1 a 2 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších novel. Ve výroční zprávě jsou uvedeny správně a úplně všechny významné finanční skutečnosti vztahující se k hospodaření Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových za rok Jako auditor nadačního fondu jsem ověřila soulad informací uvedených v předložené výroční zprávě a údajů v účetnictví a účetní závěrce Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových za období roku Podle mého názoru jsou informace ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou, z níž byly převzaty. V Praze dne 20. března 2005 Ing. Blanka JINDROVÁ auditor, č. osvědčení 1284 Chlumova 15, Praha

20 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI Dozorčí rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových ve složení: 1/ Ing. Růžena Kabilková, Na Homolce 23/148, Praha 5 2/ Ing. Libuše Schmidová, Karolíny Světlé 7, Praha 1 3/ MUDr. Boris Šťastný, Nad Vodovodem 220/50, Praha 10 4/ Ing. Alena Vitásková, Ivana Olbrachta 1501, Hlučín podává správní radě Nadačního fondu ve smyslu 17 odst. 3 písm.e) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, tuto svoji zprávu o výsledcích kontrolní činnosti. Ve smyslu článku 17 statutu Nadačního fondu ze dne 2. září 2003 člení dozorčí rada tuto svoji zprávu do níže uvedených částí : 1/ Kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví, vedeného Nadačním fondem 2/ Přezkoumání roční účetní závěrky a výroční zprávy 3/ Souhrn zjištěných nedostatků a souhrn návrhů na jejich odstranění Ad.1 Kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví, vedeného Nadačním fondem Podmínky a způsob poskytování nadačních příspěvků je stanovena článkem 7 statutu Nadačního fondu. Nadační fond dle tohoto ustanovení může poskytovat nadační příspěvky za účelem podpory humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání. Současně musí být splněna podmínka řádného postupu a rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku, ve smyslu článku 8 statutu Nadačního fondu. Dozorčí rada se v roce 2004 pravidelně účastnila schůzek správní rady a průběžně prováděla kontrolu čerpání finančních prostředků na poskytování nadačních příspěvků, které jsou poskytovány v souladu se statutem nadačního fondu a s platnými právními předpisy. Dozorčí rada na své schůzce dne 10. března 2005 přezkoumala správnost účetnictví Nadačního fondu za období od do Na základě tohoto přezkoumání dozorčí rada sděluje správní radě, že nemá žádné připomínky ani výtky ke správnosti účetnictví Nadačního fondu, nebo ke způsobu vedení účetnictví Nadačního fondu. 19

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00240192 Název: Městská část Praha 20 - Horní Počernice Sestavená

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 AKTIVA CELKEM 5 578 892 998,94 89 834 789,55 5 489

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč Sestavená k rozvahovému

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Převodový můstek pro ÚSC.

Převodový můstek pro ÚSC. Page 1 of 8 Převodový můstek pro ÚSC Rubrika: KEO - aktuality / Účetnictví Datum vydání: 4.1.2010 Adresa článku: http://www.alis.cz/clanky/detailclanku.jsp?id=2629 Převodový můstek pro ÚSC. KEO-Účetnictví

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: D1QU XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2010 IČO: 00241687 Název: Městská část Praha 13 POZOR - rozdíl mezi

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 60803029 Název: DSO Verovany,Dub,Charvaty

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00273325 Název: Obec Bezděkov Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: 48804711 Název: Obec Životice u Nového Jičína

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00281301 Název: Obec Vysočany Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 9 / 2014 IČO: 70968721 Název: Mikroregion Strážiště Sestavená

Více

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance)

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) sestavená k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín 00301370 Masarykovo

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00228699 Název: Obec Předmíř Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec AKTIVA CELKEM 14 541

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49458892 Název: Svazek vodovodů a kanalizací

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 67 98,9 6 89,9 0 5,00 0,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 76 00,6 76 578,99 5 69 7,7 5 7 857,7 9 Uspořádací

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D9PC ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: Ilona Stránská Okamžik sestavení: 09.02.2015 17h18m56s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 79,5 5 58,5 60 9,00 65 67,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 50 8 78,56 7 70 9,09 968 87,7 0 55 867,75

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00378461 Název: Obec Pokojovice Sestavená

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ:

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 II. Dlouhodobý hmotný majetek 6 87,00 866,00 609 97,00 0,00 9 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 05 hmotného

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Název 00870 Sídlo: Újezd u Brna, Komenského 07 Předmět činnosti: veřejná správa Okamžik sestavení:.7.05 8::6 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 79 70 897,9 6 66 5,98 578 7 77, 569 058 99,7 680 70 5,5 60 9 758,5

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Slavičky; IČO 00378607; Slavičky 29, 675 01 Slavičky Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Zpracoval: Monika Niedobová Okamžik sestavení: 21.04.2015 8h 6m51s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O :00576930 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Vělopolí územní samosprávné celky, svazky

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ A PERSONÁLNÍ A MAJETKOVÉ PROPOJENOSTI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ A PERSONÁLNÍ A MAJETKOVÉ PROPOJENOSTI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ A PERSONÁLNÍ A MAJETKOVÉ PROPOJENOSTI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Tato metodika je nedílnou součástí Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00244732 Název: Statutární město České Budějovice NS:

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená

Více