Školní zpravodaj. Listopad. Sběr papíru. Na co se můžeme těšit v tomto měsíci:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní zpravodaj. Listopad. Sběr papíru. Na co se můžeme těšit v tomto měsíci:"

Transkript

1 Listopad Sběr papíru V tomto týdnu ( ) probíhá sběr papíru. Žáci nebo rodiče žáků mohou nosit své zvážené balíky a svazky do kontejneru přistaveného u školní jídelny od pondělí do čtvrtka. Prosíme, abyste balík předem doma zvážili a dali dětem papírek, na kterém bude mít napsáno, kolik donesený balík vážil. Ten pak žáci odevzdají svým třídním učitelům. Výtěžek ze sběru pak bude přepočítán podle podílu přinesených kil na třídy, které tak získají adekvátní částku do svých třídních fondů. Všem, co přispějí, děkujeme Na co se můžeme těšit v tomto měsíci: A+2.B+2.C Bruslení A+3.B+3.C+4.A ZOO Setkání třídních důvěrníků s paní ředitelkou v 17 hodin v budově druhého stupně - učebna A B+3.C Divadlo v Dlouhé, Praha, představení: Myška z bříška - Florbalový turnaj výběru žáků 8. a 9. tříd (chlapci) Bruslení 6. a 7. třídy Ředitelské volno + pro učitele seminář Kritického myšlení Florbalový turnaj výběru žáků 6. a 7. tříd (chlapci) - Odvoz víček pro Lízu - Pedagogická rada (na konci 1. čtvrtletí) od 14: Florbalový turnaj výběru žákyň 8. a 9. tříd (dívky) Třídní schůzky 1. stupně (od 17:00 hod) Třídní schůzky 2. stupně (od 17:00 hod) - Schůzka zájemců (rodičů) o zájezd do Anglie Bruslení 8. a 9. třídy Tajemné sovy celý 1. stupeň + 7. třídy Třídní schůzky budou probíhat pro 1. stupeň od a pro 2. stupeň od 17.00, schůzka rodičů zájemců o zájezd do Anglie v v budově 2. stupně po třídních schůzkách.

2 Družina v době ředitelského volna ( ) Mimořádný provoz družiny bude ve dni ředitelského volna ( ) od 8: pro celý 1. stupeň. Závazné přihlášky žáků tříd posílejte paní vychovatelce Janě Bartlové na mailovou adresu: do konce tohoto týdne, tj. do Družina bude otevřena při počtu 7 a více zájemců. Na dopolední program se družina chystá mimo areál školy. Rodiče obdrží během příštího týdne zprávu, zda bude družina fungovat a kam děti s paní vychovatelkami vyrazí. Zároveň mohou rodiče sledovat web školy, kde naleznou poslední aktuální informace. Odpolední program pak bude probíhat normálně v budově 1.stupně a na školní zahradě tamtéž. Zájezd do Anglie Školní zájezd do Anglie se bude konat v termínu Letos budou žáci ubytováni v rodišti Williama Shakespeara - ve Stratfordu nad řekou Avon. Prohlédnou si středověký hrad Warwick, výrobnu čokolády Cadbury World i město Birmingham, historické město Glouchester, kouzelná místa anglického venkova a mnoho dalšího. Vrcholem zájezdu bude návštěva Londýna a jeho nejvýznamnějších památek (Tower Hill, Big Ben,London Eye, Trafalgar Square,...) Podrobné informace o zájezdu a přihlášky žáci získají u pí. uč. B. Pelcové během listopadu. Informační schůzka pro rodiče zájemců se bude konat po třídních schůzkách v budově 2. stupně od 18 hod.

3 Olympijský víceboj Naše škola se přihlásila do projektu Česko sportuje. Cílem projektu je podporovat zdravý životní styl, bojovat proti obezitě dětí a zapojit do programu širokou veřejnost. Žáci jsou měřeni v hodinách tělesné výchovy v osmi disciplínách, které prověří jejich základní fyzické schopnosti: rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. Na nejaktivnější školy, které zapojí co nejvíce dětí a odešlou co nejvíce výsledků ve všech disciplínách, přijede tzv. "olympijská hlídka" někdo z olympioniků, na besedu s dětmi. V tomto pololetí naše škola ještě nestihne dodat dostatečné množství podkladů, protože se do projektu přihlásila se zpožděním. Další termín vyhodnocení práce škol je na konci roku, kde pevně věříme, že již v konkurenci obstojíme a vzhledem k neutuchající práci učitelek prvního stupně a tělocvikářek na druhém stupni budeme vybráni. Celé akci pomáhá i ochota žáků spolupracovat. Děti baví plnit jednotlivé disciplíny a většinou s oblibou poměřují své výkony. Na konci roku získá každé dítě "sportovní vysvědčení". Zároveň se škola zapojením do programu dostala do soutěže o hlavní ceny (různé sportovní vybavení). Hlavním cílem víceboje ovšem není dosahovat nejlepších výkonů, ale povzbudit v dětech sportovního ducha. Přijímací zkoušky Tento školní rok dochází ke změně v systému přijímacího řízení na školy střední, čtyřletá, osmiletá i šestiletá gymnázia. Školy, na nichž bude v tomto školním roce probíhat přijímací řízení ke studiu od šk. roku 2015/2016 se mohou přihlásit k pilotnímu projektu celostátního ověřování kvality a organizace přijímacích řízení. Co to znamená pro žáka, který se letos chystá k přijímacím zkouškám? Znamená to, že pokud se hlásí na školu, která se do tohoto projektu zapojila, může dělat přijímačky 2x. Poprvé jakoby nanečisto. Žáci usednou v daný den do lavic takové školy a dostanou všichni (na všech školách) jednotné standardizované testy z matematiky a českého jazyka a literatury, které budou vyhodnocované podle stejných kritérií. Pak budou pozváni na druhé kolo (tady si již každá škola určí své vlastní datum konání přijímacích zkoušek), kde budou testováni na základě zkoušek a testů, které si připravila sama škola. Výsledky druhého kola budou zřejmě pro většinu škol rozhodující, ale je v pravomoci každé školy, do jaké míry posoudí i výsledky z kola prvního. Jaký bude podíl hodnocení jednotného testu na celkovém hodnocení uchazeče však musí ředitel školy účastnící se pilotního ověřování stanovit v rámci vyhlašovaných kritérií přijímacího řízení (do 31. ledna). Zároveň je dost dobře možné, že z žáka při druhém kole již spadne tréma, která na něho dolehla, když poprvé usedal do lavice zcela nové školy, v neznámém prostředí. Stejně jako doposud se žák může přihlásit k přijímacímu řízení na dvou školách. Další drobná změna se však týká způsobu podání přihlášek, kdy bude třeba zvolit preferovanější školu. Pak bude zřejmé, která škola je školou první volby a která je až na druhém místě. Více informací můžete nalézt na našich webových stránkách v sekci Poradenství nebo se můžete obrátit přímo na výchovnou poradkyni 2. stupně paní učitelku Janu Cuchou.

4 Kritické myšlení Učitele čeká další cyklus semináře kritického myšlení (ve dni ředitelského volna ). Školení se již zúčastnili na konci srpna, navazující část proběhla na začátku října. Praktickým seminářem je provedou lektorky Kateřina Šafránková a Květa Krüger. Webové stránky tříd I. stupně Téměř všechny třídy 1. stupně mají své vlastní webové stránky, které naleznete na liště po pravé straně na webu školy. Dík patří všem vyučujícím, kteří si pohráli s grafikou a vzhledem stránek a které stránky neustále aktualizují tak, aby byl každý rodič dostatečně informován o dění ve škole. Sbíráme víčka pro holčičku Elizabeth Během prvních týdnů tohoto školního roku proběhlo ve všech třídách hlasování o tom, za kým budou putovat naše nastřádaná plastová víčka. Oba příběhy jak Lízin tak Maximův, jsou velmi smutné a tak bylo těžké vybrat. Nakonec bylo rozhodnuto, že sběrem víček pomůžeme holčičce Elizabeth. Líze si přálo pomoci 15 tříd a Maximovi 4. Lízin fyzický věk jsou čtyři roky, ale ve skutečnosti vypadá na rok a půl staré dítě. Trpí mozkovou encefalitidou. Má zastavený růst a 70% jejího mozku je poškozeno. Částka ze sběru víček bude použita na kompenzační pomůcky. Víčka od plastových lahví, prosím, nepočítejte ani nevažte. Lízině mamince moc pomůže, budeme-li červená víčka sbírat zvlášť. Jinak by je třídila, protože se vykupují za vyšší částku. Bude však moc ráda, i když je od nás získá neroztříděné. Budeme opět sbírat ve třech termínech: 20. listopadu 2014,19. února a 21. května 2015 Jídelna Dne 10. října navštívila naši školní jídelnu inspekce z Krajské hygienické stanice, která přišla na základě podaného podnětu od jednoho z rodičů. Stížnost se týkala především toho, že škola z kapacitních důvodů využívala k výuce i prostory školní jídelny (samozřejmě pouze dopoledne před výdejem jídel). Na základě šetření KHI tak musela paní ředitelka vydat některá opatření a nový provozní řád. Opatření se týkají především výdeje obědů cizím strávníkům a nutnosti přestěhovat výuku do jiných prostor. S tím také souvisí změna v rozvrzích některých tříd a pedagogů. Co se týče výdeje obědů, je nutné zcela oddělit prostor pro výdej obědů do kastrůlků od prostoru, kde se stravují děti. Prozatímním řešením bude výdej oběda ze zadní strany jídelny, cizí strávník však nesmí narušit čistotu jídelny jako takové, a tak jeho kroky nemohou zasahovat do prostorů chodby, která je spojená s prostorem samotné kuchyně. Výdej bude tedy probíhat na hranici schodiště a chodby, v prvním patře a bude časově omezen: od , kdy si mohou přijít pro obědy velkoodběratelé, od 11: pak maloodběratelé. V řízení je přístavba pro výdej obědů ze strany jídelny. Přihlašování, odhlašování a veškeré platby by bylo nejlepší řešit bezkontaktně, tzn. na Internetu a převodem. Pokud přeci jen preferuje strávník zajít za paní hospodářkou školní jídelny osobně, bude k těmto účelům vymezen čas po 14:00hod.

5 Pohádka o Drumbenech - zde Slovo redaktora na konec

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2001/2002 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok úspěšný. Škola se úspěšně vypořádala s přechodem k novému zřizovateli, kterým se stal místo dosavadního MŠMT Moravskoslezský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13. ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13. ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva je zpracována podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou Výroční zpráva Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou za školní rok 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Měsíční zpráva z průběhu projektu Pomáháme školám k úspěchu v ZŠ Kunraticích BŘEZEN 2012

Měsíční zpráva z průběhu projektu Pomáháme školám k úspěchu v ZŠ Kunraticích BŘEZEN 2012 Měsíční zpráva z průběhu projektu Pomáháme školám k úspěchu v ZŠ Kunraticích BŘEZEN 2012 Ředitel školy: Vít Beran Pedagogická konzultantka: Květuše Krüger 9. 3. 2012 SPOLEČENSKÝ VEČER a přišel i kouzelník.

Více

323 660 234 Základní škola Mukařov zs.mukarov@seznam.cz. Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Mukařov. ve školním roce 2013/2014

323 660 234 Základní škola Mukařov zs.mukarov@seznam.cz. Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Mukařov. ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mukařov ve školním roce 2013/2014 30.9.2014 PaedDr. Jana Novotná Stránka 1 Obsah Identifikační údaje:... 3 Naše škola naše vize... 3 Pracovníci ve školním roce

Více

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ a MŠ, Brno,

Více

Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620 okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620 okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Webové stránky: www.zskunup.cz Personální obsazení školy, kontakty Mgr. Marek Tvrdoň Ředitel školy, 608 770 982 tvrdon@zskunup.cz Mgr. Vlasta Frýzová Zástupkyně

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Zpráva o činnosti školní rok 2010-11

Zpráva o činnosti školní rok 2010-11 Zpráva o činnosti školní rok 2010-11 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Soběslav, Komenského 20, okres Tábor Adresa školy: Komenského 20/I, Soběslav, 392

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní škola Svitavy, T. G. Masaryka 27

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní škola Svitavy, T. G. Masaryka 27 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013/2014 Základní škola Svitavy, T. G. Masaryka 27 č. j. zstgm/ /2014 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Základní údaje o škole... 3 Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy...

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Minimální preventivní program ZŠ Petřiny-sever 2013/2014

Minimální preventivní program ZŠ Petřiny-sever 2013/2014 Minimální preventivní program ZŠ Petřiny-sever 2013/2014 ředitelka školy: Mgr. Jana Kindlová metodička primární prevence: Mgr. Dagmar Kavková výchovná poradkyně: Mgr. Michaela Křiváčková 1. Úvod Život

Více

ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ 2014-2017. ZŠ a MŠ VELKÁ LOSENICE

ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ 2014-2017. ZŠ a MŠ VELKÁ LOSENICE ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ 2014-2017 ZŠ a MŠ VELKÁ LOSENICE 1 1. Identifikační údaje školy a) název: Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice, příspěvková organizacemi b) adresa: ZŠ a MŠ Velká

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole... 3 2 Přehled učebních plánů... 4

Více