Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu"

Transkript

1 Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II Jindřichův Hradec tel./fax Vážit si tradice, navazovat na ni, rozvíjet ji a obohacovat o poznatky a metody současnosti Tak zní motto jednoho z nejstarších gymnázií v Čechách, vzdělávací a kulturní instituce s více jak 400letou tradicí. STUDIJNÍ OBORY Všeobecné vzdělávání je organizováno ve dvou formách studia : Obor 7941K/41- Gymnázium - všeobecné (4leté) je určen pro žáky a uchazeče z devátých tříd základních škol. Od školního roku 2009/10 je vzdělávání v tomto oboru realizováno podle Školního vzdělávacího programu NOVA DOMUS. Směrné číslo pro přijetí uchazečů je 60. Obor 7941K/81- Gymnázium - všeobecné (8leté) volí žáci a uchazeči z pátých tříd základní školy. Od školního roku 2007/8 je vzdělávání v tomto oboru realizováno podle Školního vzdělávacího programu Nova Domus. Směrné číslo pro přijetí uchazečů je 30. Obě formy studia končí maturitní zkouškou podle stávajících předpisů. Absolvováním naší školy získáte úplné všeobecné středoškolské vzdělání s vyváženou humanitní i přírodovědnou složkou s nesrovnatelně širším a hlubším záběrem oproti jiným středním školám. Vzdělávací program ve všech oborech doplňují exkurze, semináře, výstavy a výlety v ČR i v zahraničí Dosaženou úroveň vzdělání potvrzuje skutečnost, že průměrně 90% našich absolventů pokračuje po maturitní zkoušce ve studiu na vyšších a vysokých školách všech typů a úrovní, které si zvolili podle svého zájmu. Státní maturitní zkoušku složili v uplynulých třech letech všichni žáci vesměs s výbornými výsledky a průměrnou úspěšností % v jednotlivých zkouškách. STATISTIKA ÚSPĚŠNOSTI PŘIJETÍ STUDENTŮ GYMNÁZIA VÍTĚZSLAVA NOVÁKA J. HRADEC Rok maturity maturovalo studentů přijato na na vysoké školy a vyšší odborné školy kurzy + nástavby ostatní informace nejsou známy VŠ VOŠ % % % % ,7 2 2,2 3 3,3 8 8, ,9 1 1, , , , ,2 6 6,2 1

2 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/16 Na základě doporučení OŠMT Jihočeského kraje konají všichni uchazeči o studium na naší škole pro školní rok 2015/16 jak pro osmileté tak pro čtyřleté gymnázium stejně jako v loňském roce písemné přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů prostřednictvím testů společnosti SCIO. Součástí celkového hodnocení přijímacího řízení je prospěch na základní škole a umístění v soutěžích. Pilotního ověřování celostátní jednotné přijímací zkoušky se naše škola neúčastní! Hlavní kritéria pro sestavení pořadníku uchazečů o studium na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci: Gymnázium (čtyřleté) kód oboru 7941K/41 1. Výsledky přijímací zkoušky formou testů společnosti SCIO tvoří 72% (130 bodů) celkového hodnocení přijímacího řízení. 2. Prospěch v profilových předmětech ČJ,M,Cj,D,Z,Fy,Bi,Ch v 8. a 9. ročníku ZŠ tvoří 22% (40bodů) celkového hodnocení přijímacího řízení (čtyřleté studium). 3. Umístění v předmětových olympiádách a soutěžích prokazujících talent uchazeče na místě počínaje okresním či regionálním kolem tvoří maximálně 6% (10 bodů) Gymnázium (osmileté) kód oboru 7941K/81 1. Výsledky přijímací zkoušky formou testů společnosti SCIO tvoří 72% (130 bodů) celkového hodnocení přijímacího řízení. 2. Prospěch ve čtvrtém a pátém ročníku ZŠ tvoří 22% (40bodů) celkového hodnocení přijímacího řízení (osmileté studium). 3. Umístění v předmětových olympiádách a soutěžích prokazujících talent uchazeče na místě počínaje okresním či regionálním kolem tvoří maximálně 6% (10 bodů) Definitivní kritéria pro přijímací řízení budou zveřejněna v zákonném termínu do Podrobné informace o přijímacím řízení pro příští školní rok včetně kritérií získáte při Dnu otevřených dveří na Gymnáziu Vítězslava Nováka dne 28. listopadu 2014 a poté naleznete na webové stránce školy 2

3 PODMÍNKY PRO VÝUKU O NĚKOLIK STUPŇŮ VÝŠE Po dokončení projektu Půdní vestavba GVN mohou žáci využívat kvalitní moderní prostory a jejich vybavení. INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Škola je připojena k síti CESNET a celá budova je pokryta vlastní zabezpečenou výkonnou Wifi sítí, kterou mohou žáci kdykoliv využívat. Každý žák má přidělen i určitý diskový prostor, ovou schránku a může bezplatně využívat služeb Internetu. Díky připojení optickým kabelem je rychlost přenosu dat bezkonkurenční. Škola má nově vybavenou počítačovou učebnu (16 počítačů). Počítače jsou osazeny čtyřjádrovými procesory a moderními grafickými kartami, které umožňují pracovat v nejmodernějších grafických programech. Škola disponuje mobilní počítačovou učebnou, která má 32 netbooků. Pomocí systému NETBOOKCAR (prototyp pro ČR) můžeme provádět dálkovou správu netbooků a zajistit Wifi signál i v okolí školy. Škola má k dispozici 32 tabletů. Do školy je zaváděna moderní vzdělávací technologie Google Apps. Snažíme se žákům nabídnout celou řadu technicky zaměřených seminářů ve kterých dochází k využívání výpočetní techniky. Žáci mohou využívat počítačovou studovnu, kde je k dispozici 13 stolních počítačů. 8 učeben je vybaveno interaktivními tabulemi včetně dataprojektorů a ozvučení. Dataprojektory jsou ještě v dalších pěti učebnách a jsou k dispozici 3 přenosné dataprojektory. PŘÍRODNÍ VĚDY Náročnost, vysokou úroveň a značnou šíři záběru při výuce oceňují vysoké školy v celé ČR. Tento kredit usnadňuje našim absolventům další studium. Semináře, projekty, soutěže, studentská odborná činnost doplňují výuku v matematice, fyzice, biologii i chemii. Přírodovědné obory mají své odborné učebny a špičkově vybavené laboratoře doplněné moderním měřícím systémem Vernier. 3

4 STUDIUM CIZÍCH JAZYKŮ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Angličtina (první cizí jazyk ) hodin po celou dobu studia Němčina, francouzština, španělština,ruština ( druhý cizí jazyk ) hodin po celou dobu studia Latina volitelný nebo nepovinný předmět Mezinárodní zkoušky z angličtiny,němčiny a francouzštiny organizujeme přímo na naší škole. Rozvinuté kontakty s partnerskými školami v Rakousku (Zwettl,Krems), Německu (Neckargemünd) a na Slovensku (Zlaté Moravce) umožňují výměnné pobyty žáků i společné výchovně-vzdělávací projekty. K poznání země a prohloubení znalosti jazyka slouží individuální studijní stáže a projekty našich žáků v USA, Austrálii, Brazílii, Mexiku, Německu a jiných zemích. Pravidelně organizujeme poznávací studijní pobyty v Anglii, ve Francii a sportovní kurzy v Itálii a ve Španělsku. V rámci projektu COMENIUS spolupracujeme s mnoha evropskými středními školami.v posledním úspěšném projektu T.R.E.A.S.U.R.E to byly Itálie, Řecko, Turecko, Polsko a Německo. LITERATURA, SPOLEČENSKÉ VĚDY A UMĚNÍ UNESCO Význam našeho gymnázia podtrhuje členství v Asociaci středních škol při organizaci UNESCO. Od roku 1989 reprezentujeme v jejím rámci ČR v zahraničí a pořádáme akce pro ostatní školy v regionu, kterých se pravidelně zúčastňují žáci ZŠ a SŠ z Jindřichova Hradce a okolí. Tři knihovny beletrie, odborná a vědecká literatura, cizojazyčná literatura více než svazků Využitím knihovnického programu SW CLAVIUS vznikl nový moderní systém výpůjček online, postupně je vybavováno vzdělávací centrum Nova Domus s příruční knihovnou a studovnou s internetem. Divadelní a hudební sálek Poskytuje prostor pro uměleckou činnost žáků. Jeho vybavení divadelní, osvětlovací,zvukovou a nahrávací technikou na špičkové úrovni nemá v Jihočeském kraji obdobu. ZANOTY pěvecký sbor naší školy (sbormistryně Mgr. Květa Pilná) vystoupení v ČR i v zahraničí Divadelní soubor žáků dramatické výchovy pod vedením absolventky JAMU - DV Mgr. Květoslavy Bartošové využívá naplno možností profesionálně vybaveného divadelního sálku ke své činnosti. Tři velmi úspěšná vystoupení ve starořeckém amfiteátru na mezinárodním divadelním festivalu v Palazzolo Acreide na Sicílii v letech 2011, 2012 a 2013 hovoří o kvalitě souboru. Ateliér výtvarné výchovy Nová moderně vybavená učebna na výuku výtvarné výchovy a dějin umění. Naši žáci pod vedením Mgr. Pavla Vavříka sklízejí ocenění na mnoha výtvarných soutěžích a mohou skládat profilovou maturitní zkoušku v oboru Estetická výchova Dějiny umění. 4

5 MIMOŠKOLNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Žáci vydávají vlastní časopis TABU. Studentská samospráva je partnerem v jednání s vedením školy a organizuje nejrůznější akce ( Vítání nováčků, Majáles, sportovní turnaje, kulturní programy, maturitní plesy aj. ) Škola umožňuje žákům účast na nejrůznějších besedách, přednáškách, výstavách, koncertech a filmových či divadelních představeních. Oblíbené jsou též tradiční seznamovací pobyty pro žáky nových ročníků. SPORT Sportovní aktivity rozvíjejí hodiny tělesné výchovy, doplněné o zimní lyžařské kurzy na chatě Eliška v Krkonoších nebo letní sportovní kurzy. Škola se účastní pravidelně sportovních soutěží až na celostátní úrovni ( fotbal, basketbal, volejbal, florbal, plavání, atletika, orientační běh, badminton aj.) Žáci mohou využívat školní posilovnu a venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Nepovinný předmět sportovní hry nabízí sálový fotbal a volejbal v městské hale, orientační běh ve školní tělocvičně, plavání v jindřichohradeckém bazénu a dále podporuje také házenou pro dívky a basketbal pro chlapce v rámci spolupráce s příslušnými sportovními kluby ve městě. Stravování zajišťuje vlastní školní jídelna. Ubytování je možné po domluvě na internátu SOŠ a SOU J. Hradec. Bezbariérový přístup do budovy umožňuje studium na naší škole i handicapovaným uchazečům. Těšíme se na Vás ředitel školy Mgr. Miloslav Vokáč v.r. ************************************************************************************************* 5

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Koncepce rozvoje. Gymnázia, Brno, třída kapitána Jaroše 14. v letech 2011 2015

Koncepce rozvoje. Gymnázia, Brno, třída kapitána Jaroše 14. v letech 2011 2015 Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz Koncepce rozvoje Gymnázia, Brno,

Více

Gymnázium a Jazyková škola Zlín. Informace o studiu na gymnáziu pro školní rok 2013/2014

Gymnázium a Jazyková škola Zlín. Informace o studiu na gymnáziu pro školní rok 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola Zlín Informace o studiu na gymnáziu pro školní rok 2013/2014 Profil absolventa gymnázia Kvalitní všeobecné vzdělání Odborné znalosti ve zvolené specializaci Aktivní znalost dvou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530 příspěvková organizace Partyzánská 530/3, 460 11 Liberec 11; 482429841, 482710077; fax 485103880 http://www.gfxs.cz; sekretariat@gfxs.cz Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA A PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav čj.1099/2009 Školní vzdělávací program Osmileté a čtyřleté všeobecné studium vyšší stupeň Motto: Rozkvétáme a dozráváme

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 17 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G Motivační název: Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě. Gymnázium, Šumperk

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1 fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1 OBSAH : 1. Základní údaje o škole - název školy, adresa, zřizovatel,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II Verze 3(2014) GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 Srpen 2014 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: ECCE HOMO II Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY-GYMNÁZIA A SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA PŘÍPOTOČNÍ 1337 V PRAZE 10

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY-GYMNÁZIA A SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA PŘÍPOTOČNÍ 1337 V PRAZE 10 - I - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY-GYMNÁZIA A SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA PŘÍPOTOČNÍ 1337 V PRAZE 10 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: GYMNÁZIUM UPLATŇUJE JEDNOTU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ, SPOJENÍ ŠKOLY SE ŽIVOTEM A USILUJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

Více

NEWS DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14.11.2013, 27.11.2013, 15. 1. 2014

NEWS DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14.11.2013, 27.11.2013, 15. 1. 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14.11.2013, 27.11.2013, 15. 1. 2014 Biskupské gymnázium U Klafárku 3, 591 01 Žďár nad Sázavou tel: 566 502 470, fax: 566 628 795 skola@bigyzr.cz, www.bigyzr.cz REFERENCE O ŠKOLE MASARYKOVA

Více