V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A U S N E S E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A U S N E S E N Í"

Transkript

1 Č.j: SÚ/1176/11/Šu-6-Zast Žďár nad Sázavou, dne: Spis. zn.:sú/1176/11/šu JID: 34860/2013/MUZR Vyřizuje: Ludmila Bednářová Telefon: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA U S N E S E N Í Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno PS 712: Trubky HDPE v úseku zast. Ronov n/s. - žst. Žďár n/s na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 301 (zastavěná plocha a nádvoří) v kat. území Velká Losenice, pozemkové parcely parcelní číslo 127/2 (lesní pozemek), 163/6 (orná půda) v kat. území Buková u Nížkova, pozemkové parcely parcelní číslo 221/7 (orná půda), 221/1 (orná půda), 221/10 (orná půda), 221/9 (orná půda), 221/8 (orná půda), 224 (zahrada), 225 (ostatní plocha) v kat. území Najdek na Moravě, pozemkové parcely parcelní číslo 226 (orná půda) v kat. území Buková u Nížkova, pozemkové parcely parcelní číslo 228 (zahrada), 232 (zahrada), 233/1 (trvalý travní porost), 234 (orná půda), 236 (ostatní plocha), 241 (ostatní plocha), 242 (ostatní plocha), 243 v kat. území Najdek na Moravě, pozemkové parcely parcelní číslo 245/2 (ostatní plocha) v kat. území Nížkov, pozemkové parcely parcelní číslo 246 (ostatní plocha) v kat. území Najdek na Moravě, pozemkové parcely parcelní číslo 251/2 (lesní pozemek), 257/3 (trvalý travní porost), 257/1 (trvalý travní porost), 258/1 (trvalý travní porost), 258/2 (trvalý travní porost), 264/7 (lesní pozemek) v kat. území Nížkov, pozemkové parcely parcelní číslo 307/3 (ostatní plocha) v kat. území Hamry nad Sázavou, pozemkové parcely parcelní číslo 340 (trvalý travní porost), 341/2 (ostatní plocha), 341/1 (ostatní plocha), 343/7 (orná půda), 343/6 (orná půda), 343/4 (orná půda), 343/1 (orná půda), 356/6 (ostatní plocha), 356/7 (ostatní plocha), 356/1 (ostatní plocha), 357/4 (ostatní plocha), 358/1 (orná půda), 358/5 (orná půda), 358/4 (orná půda), 358/3 (orná půda), 358/2 (orná půda), 359/2 (orná půda), 360/2 (trvalý travní porost) v kat. území Najdek na Moravě, pozemkové parcely parcelní číslo 369/2 (lesní pozemek) v kat. území Nížkov, pozemkové parcely parcelní číslo 370/2 (ostatní plocha), 377 (vodní plocha), 390 (ostatní plocha), 391/1 (ostatní plocha), 392 (ostatní plocha), 394 (ostatní plocha) v kat. území Buková u Nížkova, pozemkové parcely parcelní číslo 484/1 (orná půda) v kat. území Najdek na Moravě, pozemkové parcely parcelní číslo 624/2 (ostatní plocha), 625/2 (ostatní plocha), 625/1 (ostatní plocha), 630/14 (orná půda), 630/7 (orná půda), 630/16 (orná půda), 630/17 (orná půda), 633 (ostatní plocha) v kat. území Hamry nad Sázavou, pozemkové parcely parcelní číslo 867 (ostatní plocha), 875/8 (trvalý travní porost) v kat. území Sázava u Žďáru nad Sázavou, pozemkové parcely parcelní číslo 876 (orná půda) v kat. území Nové Dvory u Velké Losenice, pozemkové parcely parcelní číslo 877/9 (trvalý travní porost) v kat. území Sázava u Žďáru nad Sázavou, pozemkové parcely parcelní číslo 885/1 (lesní pozemek) v kat. území Nové Dvory u Velké Losenice, pozemkové parcely parcelní číslo 905/2 (ostatní plocha), 906/6 (orná půda), 907 (ostatní plocha), 914 (orná půda), 915 (zahrada), 916 (zahrada), 917 (orná půda), 919/5 (orná půda), 919/2 (orná půda), 919/6 (orná půda), 919/4 (orná půda), 919/3 (orná půda), 919/1 (orná půda) v kat. území Hamry nad Sázavou, pozemkové parcely parcelní číslo 943 (ostatní plocha), 979 (orná půda) v kat. území Zámek Žďár, pozemkové parcely parcelní číslo 989/1 (ostatní plocha) v kat. území Nové Dvory u Velké Losenice, pozemkové parcely parcelní číslo 997/5 strana 1 - SÚ/1176/11/Šu-6-Zast

2 (orná půda), 997/6 (orná půda) v kat. území Zámek Žďár, pozemkové parcely parcelní číslo 1014 (ostatní plocha) v kat. území Nové Dvory u Velké Losenice, pozemkové parcely parcelní číslo 1065 (ostatní plocha), 1066/1 (ostatní plocha), 1066/2 (ostatní plocha), 1073 (ostatní plocha), 1074 (ostatní plocha) v kat. území Sázava u Žďáru nad Sázavou, pozemkové parcely parcelní číslo 1381/2 (trvalý travní porost) v kat. území Velká Losenice, pozemkové parcely parcelní číslo 1720/2 (ostatní plocha), 1802 (ostatní plocha), 1803 (ostatní plocha), 1804 (ostatní plocha) v kat. území Nížkov, pozemkové parcely parcelní číslo 2918/2 (ostatní plocha), 2975 (ostatní plocha), 2976/6 (ostatní plocha), 2976/7 (ostatní plocha), 2976/3 (ostatní plocha), 2976/1 (ostatní plocha) v kat. území Velká Losenice, pozemkové parcely parcelní číslo 6416/20 (ostatní plocha), 7269 (ostatní plocha), 7697/1 (ostatní plocha), 7697/2 (ostatní plocha), 7706 (ostatní plocha), 7707 (orná půda), 7709 (orná půda) a 7710 (ostatní plocha) v kat. území Město Žďár, kterou podala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (IČ ), Dlážděná 1003/7, Praha - Nové Město, Praha, prostřednictvím své organizační složky Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955, Praha 9 takto: Územní řízení o umístění stavby se v souladu s ustanovením 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") z a s t a v u j e. Účastníci řízení podle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (IČ ), Dlážděná 1003/7, Praha - Nové Město, Praha O dův o d nění Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor obdržel dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Stavební úřad v této věci nařídil veřejné ústní jednání na den Zástupce žadatele v průběhu ústního jednání požádal o přerušení řízení, a to z tohoto důvodu, že se stavebníkovi nepodařilo získat zbývající souhlasy vlastníků soukromých pozemků, které jsou přímo dotčeny umístěním trasy kabelu. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly zajištěny souhlasy vlastníků pozemků v předpokládané lhůtě, stavební úřad vyhověl žádosti navrhovatele a řízení přerušil. S ohledem na skutečnost, že se ani ve stanovené lhůtě nepodařilo zajistit souhlasy všech vlastníků pozemků, podal dne žadatel žádost, ve které vzal zpět návrh na zahájení výše uvedeného řízení a požadoval zastavení tohoto řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že návrh na zpětvzetí žádosti podal jediný oprávněný žadatel, vyhověl Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební podané žádosti a řízení zastavil. Seznam všech účastníků řízení: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Milan Bláha, Radka Bláhová, Pavel Blažíček, Naděžda Bratršovská, Karel Bratršovský, Ing. Michal Brych, Doc. MVDr. Karel Bukovjan, CSc., ČD-Telematika a.s., Karel Černý, Česká republika, České dráhy, a.s., František Dočekal, Jana Doležalová, E.ON Česká republika, s.r.o., Václav Fejt, Vítězslav Fišar, Hana Fišarová, František Gabriel, Radovana Gabrielová, GTS Czech, a.s., Hana Halíková, Eva Havlenová, Alois Havlíček, Jaroslav Havlíček, Vladimír Havlíček, Růžena Havlíčková, Jaroslav Holcman, Zdeňka Honková, Josef Chalupník, František Jaitner, Jiří Jaitner, Hana Jaitnerová, Ludvík Janda, Věra Jandová, Pavel Jaroš, Jihomoravská plynárenská, a.s., KINSKÝ Žďár, a.s., MUDr. Zdenka Klusáčková Wágnerová, František Kolouch, MUDr. Jiří Kovář, MUDr. Karel Kovář, Josef Kučera, Marie Kučerová, Zbyněk Kudrna, Jana Kudrnová, Zdeňka Kukačková, Bohuslav Kybek, Marie Kybeková, Jaroslav Lacina, František Ledvinka, Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, Lesy České republiky, s.p., Marie Linhartová, Lenka Lukešová, Kateřina Majerová, Město Žďár nad Sázavou, Jitka Mokrá, Dan Mokrý, Jan Mokrý, Ing. Jaroslav Mokrý, Milan Mokrý, Vlastimil Mokrý, Miloš Morkus, Jaroslava Morkusová, Martin Musil, Zdeněk Musil, Milada Nedbalová, Václav Němec, NIMIRU, spol. s r.o., Obec Hamry nad Sázavou, Obec strana 2 - SÚ/1176/11/Šu-6-Zast

3 Nížkov, Obec Nové Dvory, Obec Olešenka, Obec Sázava, Obec Velká Losenice, Ing. Daniela Ortová, Miloslav Paleček, Milada Palečková, Josef Pátek, Vladislav Pátek, Zdeněk Pejchal, Ing. Vilém Pilvousek, Blažena Pilvousková, Monika Pohanková, Jaroslav Pokorný, Miroslav Pokorný, Aleš Poul, Povodí Vltavy, státní podnik, Pozemkový fond České republiky, Ing. Zdeněk Přichystal, Vlasta Rosecká, Jiří Rosecký, Jiří Rosecký, Ing. Tomáš Růžička, MUDr. Roman Skřipský, Sloane Park Property Trust, a.s., Eva Smékalová, Jan Sobotka, Jaroslava Sobotková, Jaroslav Sodomka, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Vratislav Staněk, Vladislava Stárková, Jan Stehno, Anna Strnadová, Jiří Šípek, Stanislava Šípková, Libor Škorpík, Radoslava Škorpíková, Martin Šmíd, Pavel Šmíd, Božena Šmídová, ing. Prokop Šmirous, Marie Šťastná, Antonín Šťastný, František Šťastný, Pavel Šťastný, Josef Tecl, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Vysočina, Jindřiška Trojanová, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, MUDr. Jana Vacovská, MUDr. Pavel Vacovský, František Vavera, Alenka Vaverová, Zdeňka Vlčková, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Zdeněk Vosmek, Vysočina, František Wasserbauer, Jan Wasserbauer, Kateřina Zachová, Jiří Zikmund a Věra Zitová. P o učení Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení usnesení. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava. Podle 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání proti usnesení odkladný účinek. otisk úředního razítka Ludmila Bednářová referent stavebního úřadu Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení. Datum vyvěšení:... Datum sejmutí: Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení... Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí V elektronické podobě zveřejněno od:... V elektronické podobě zveřejněno do:... Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění... Podpis oprávněné osoby, potvrzující veřejnění strana 3 - SÚ/1176/11/Šu-6-Zast

4 R o z dělovník Účastníci řízení (doručení jednotlivě): Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha - Nové Město, Praha, prostřednictvím organizační složky: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955, Praha 9 Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě): Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Nuselská 236/39, Nusle, Praha 4 Milan Bláha, Buková 3, Nížkov Radka Bláhová, Buková 3, Nížkov Pavel Blažíček, Najdek 180, Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 Naděžda Bratršovská, Velká Losenice 76, Velká Losenice Karel Bratršovský, Velká Losenice 76, Velká Losenice Ing. Michal Brych, Barákova 29/3, Žďár nad Sázavou 1 Doc. MVDr. Karel Bukovjan, CSc., Hřiště 7, Přibyslav ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3 Karel Černý, Hamry nad Sázavou 128, Žďár nad Sázavou 1 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha - Nové Město, Praha František Dočekal, Nížkov 39, Nížkov Jana Doležalová, Revoluční 1859/16, Žďár nad Sázavou 3, Žďár nad Sázavou 1 E.ON Česká republika, s.r.o., Vratislavovo náměstí 118, Nové Město na Moravě Václav Fejt, Nížkov 151, Nížkov Vítězslav Fišar, Velká Losenice 18, Velká Losenice Hana Fišarová, Velká Losenice 18, Velká Losenice František Gabriel, U Kříže 627/13, Jinonice, Praha 58 Radovana Gabrielová, U Kříže 627, Jinonice, Praha 58 GTS Czech, a.s., Přemyslovská 2845/43, Praha 3 Hana Halíková, Nížkov 170, Nížkov Eva Havlenová, Nížkov 48, Nížkov Alois Havlíček, Čejkovice 360, Čejkovice Jaroslav Havlíček, Buková 19, Nížkov Vladimír Havlíček, Nížkov 176, Nížkov Růžena Havlíčková, Buková 19, Nížkov Jaroslav Holcman, Nížkov 116, Nížkov Zdeňka Honková, Najdek 181, Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 Josef Chalupník, Buková 8, Buková František Jaitner, Šlakhamry 204, Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 Jiří Jaitner, Najdek 164, Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 Hana Jaitnerová, Šlakhamry 204, Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 Ludvík Janda, Buková 24, Nížkov Věra Jandová, Buková 24, Buková Pavel Jaroš, Bohdalov 150, Bohdalov Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno KINSKÝ Žďár, a.s., Zámek 1/1, Žďár nad Sázavou 2 MUDr. Zdenka Klusáčková Wágnerová, Moravské Budějovice 78, Moravské Budějovice František Kolouch, Sázava 6, Velká Losenice MUDr. Jiří Kovář, Rejchartice 4, Rejchartice MUDr. Karel Kovář, Rooseveltova 1449/9, Šumperk 1 Josef Kučera, Nížkov 36, Nížkov Marie Kučerová, Nížkov 36, Nížkov Zbyněk Kudrna, Bezručova 434/46, Žďár nad Sázavou 2 Jana Kudrnová, Bezručova 434/46, Žďár nad Sázavou 2 Zdeňka Kukačková, Sázava 151, Velká Losenice Bohuslav Kybek, Hamry nad Sázavou 231, Žďár nad Sázavou 1 Marie Kybeková, Hamry nad Sázavou 231, Žďár nad Sázavou 1 strana 4 - SÚ/1176/11/Šu-6-Zast

5 Jaroslav Lacina, Sázava 42, Velká Losenice František Ledvinka, Sázava 180, Velká Losenice Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, Benešov u Prahy Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové Marie Linhartová, Sázava 49, Velká Losenice Lenka Lukešová, Sázava 164, Velká Losenice Kateřina Majerová, V Roháčích 174/14, Jinonice, Praha 58 Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou Jitka Mokrá, Nížkov 30, Nížkov Dan Mokrý, Šlakhamry 339, Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 Jan Mokrý, Nížkov 30, Nížkov Ing. Jaroslav Mokrý, Sídliště 322, Moravský Krumlov Milan Mokrý, Šlakhamry 339, Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 Vlastimil Mokrý, Hamry nad Sázavou 68, Žďár nad Sázavou 1 Miloš Morkus, Najdek 186, Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 Jaroslava Morkusová, Najdek 186, Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 Martin Musil, Buková 9, Nížkov Zdeněk Musil, Olešenka 55, Přibyslav Milada Nedbalová, Jelínkova 1103/32, Žabovřesky, Brno 16 Václav Němec, Velká Losenice 30, Velká Losenice NIMIRU, spol. s r.o., Nádražní 128, Havlíčkův Brod Obec Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 Obec Nížkov, Nížkov 107, Nížkov Obec Nové Dvory, Nové Dvory 70, Nížkov Obec Olešenka, Olešenka 42, Přibyslav Obec Sázava, Sázava 159, Velká Losenice Obec Velká Losenice, Velká Losenice 230, Velká Losenice Ing. Daniela Ortová, Najdek 169, Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 Miloslav Paleček, Šlakhamry 218, Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 Milada Palečková, Šlakhamry 218, Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 Josef Pátek, Nížkov 172, Nížkov Vladislav Pátek, Šlakhamry 272, Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 Zdeněk Pejchal, Buková 16, Nížkov Ing. Vilém Pilvousek, Nížkov 31, Nížkov Blažena Pilvousková, Nížkov 31, Nížkov Monika Pohanková, Brodská 1907/29, Žďár nad Sázavou 3, Žďár nad Sázavou 1 Jaroslav Pokorný, Buková 14, Nížkov Miroslav Pokorný, Nížkov 61, Nížkov Aleš Poul, Hamry nad Sázavou 69, Žďár nad Sázavou 1 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Praha Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11, Praha - Žižkov, Praha Ing. Zdeněk Přichystal, Dlouhá 1720, Kuřim Vlasta Rosecká, Najdek 195, Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 Jiří Rosecký, Velká Losenice 2, Velká Losenice Jiří Rosecký, Najdek 195, Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 Ing. Tomáš Růžička, Sázava 58, Velká Losenice MUDr. Roman Skřipský, Švermova 2105/8, Žďár nad Sázavou 4, Žďár nad Sázavou 1 Sloane Park Property Trust, a.s., Sluneční Náměstí 2588/14, Praha 58 Eva Smékalová, Adolfovice 118, Bělá pod Pradědem, Jeseník 1 Jan Sobotka, Buková 51, Buková Jaroslava Sobotková, Buková 51, Buková Jaroslav Sodomka, Najdek 170, Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 Vratislav Staněk, Budeč 50, Nové Veselí Vladislava Stárková, Najdek 187, Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 Jan Stehno, Sázava 124, Velká Losenice strana 5 - SÚ/1176/11/Šu-6-Zast

6 Anna Strnadová, Čáslav, Čáslav Jiří Šípek, Najdek 196, Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 Stanislava Šípková, Najdek 196, Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 Libor Škorpík, Šípková 1219/6, Žďár nad Sázavou 5, Žďár nad Sázavou 1 Radoslava Škorpíková, Najdek 311, Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 Martin Šmíd, Nové Dvory 19, Nížkov Pavel Šmíd, Buková 21, Nížkov Božena Šmídová, Buková 21, Nížkov Ing. Prokop Šmirous, Jeremenkova 10, Šumperk 1 Marie Šťastná, Okružní 2015/35, Žďár nad Sázavou 3, Žďár nad Sázavou 1 Antonín Šťastný, Okružní 2015/35, Žďár nad Sázavou 3, Žďár nad Sázavou 1 František Šťastný, Rosička 20, Nížkov Pavel Šťastný, Okružní 2015/35, Žďár nad Sázavou 3, Žďár nad Sázavou 1 Josef Tecl, Zahradní 686, Přibyslav Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Vysočina, Praha, P.O. Box 134, Praha 3 Jindřiška Trojanová, Lukovany 192, Zastávka u Brna Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 28 MUDr. Jana Vacovská, Daňkovice 62, Sněžné MUDr. Pavel Vacovský, Daňkovice 62, Sněžné František Vavera, Najdek 342, Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 Alenka Vaverová, Najdek 342, Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 Zdeňka Vlčková, Buková 3, Nížkov VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Studentská 1133/3, Žďár nad Sázavou 1 Zdeněk Vosmek, Sázava 18, Velká Losenice Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava František Wasserbauer, Velká Losenice 36, Velká Losenice Jan Wasserbauer, Bezručova 435/48, Žďár nad Sázavou 2 Kateřina Zachová, Šlakhamry 302, Hamry nad Sázavou Jiří Zikmund, Buková 10, Nížkov Věra Zitová, Sázava 153, Velká Losenice Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou Obecní úřad Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322, Žďár nad Sázavou 1 Obecní úřad Nížkov, Nížkov 107, Nížkov Obecní úřad Nové Dvory, Nové Dvory 70, Nížkov Obecní úřad Olešenka, Olešenka 42, Přibyslav Obecní úřad Sázava, Sázava 159, Velká Losenice Obecní úřad Velká Losenice, Velká Losenice 230, Velká Losenice Dotčené orgány (doručení jednotlivě) Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, Olomouc Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hosp., Žižkova 57, Jihlava Městský úřad Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, Havlíčkův Brod Obecní úřad Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322, Žďár nad Sázavou 1 Obecní úřad Nížkov, Nížkov 107, Nížkov Obecní úřad Nové Dvory, Nové Dvory 70, Nížkov Obecní úřad Olešenka, Olešenka 42, Přibyslav Obecní úřad Sázava, Sázava 159, Velká Losenice Obecní úřad Velká Losenice, Velká Losenice 230, Velká Losenice Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor dopravy, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, Brněnská 39, Žďár nad Sázavou 1 strana 6 - SÚ/1176/11/Šu-6-Zast

Městský úřad Velké Meziříčí

Městský úřad Velké Meziříčí Městský úřad Velké Meziříčí odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, Velké Meziříčí Velké Meziříčí, dne 23. ledna 2012 Oprávněná úřední osoba: Rohovský Ivo, tel.: 566 781 203, e-mail.: rohovsky@mestovm.cz

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Č.j: 2012/680/197-328/24-5 Luka nad Jihlavou, dne: 28. 5. 2012 Vyřizuje: Roman Göth E-mail: stavebniurad@lukanadjihlavou.cz

Více

Obecní úřad Štěpánov, stavební úřad Horní 444/7, 783 13 Štěpánov O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Obecní úřad Štěpánov, stavební úřad Horní 444/7, 783 13 Štěpánov O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Obecní úřad Štěpánov, stavební úřad Horní 444/7, 783 13 Štěpánov Č.j: 512/2012-2/Kr/STRI/STEP Štěpánov, dne: 23.6.2012 Vyřizuje: Jan Krejčí E-mail: stavebni@stepanov.cz Telefon: 585 387 267 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05200/2010/BN MeUSM/07360/2010 Marek Bartoň 572 416

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor. VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Sedlčany odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j. : ŽP/18542/2015/Ja V Sedlčanech dne 21.9.2015 ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Odbor životního prostředí Městského úřadu v Sedlčanech, jako

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 12.10.2011 Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: 487 881 125 Počet stran dokumentu: 8 Počet listů příloh:

Více

V Havlíčkově Brodě dne 26.8.2013 Sp.zn.: OR-794/2013-601/8 Vyřizuje:Ing.Jaroslav Beránek

V Havlíčkově Brodě dne 26.8.2013 Sp.zn.: OR-794/2013-601/8 Vyřizuje:Ing.Jaroslav Beránek Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod Na Písku 1346, 580 02 Havlíčkův Brod-Havlíčkův Brod tel.: 569668111, fax: 569668101 e-mail: kp.hbrod@cuzk.cz ID datové schránky: ymciexv

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Mirošov, oddělení výstavby náměstí Míru 53, 338 43 Mirošov Č.j: 0939/2009-4 Mirošov 12.10.2009 Vyřizuje: Marta Kolářová E-mail: stavebni@mirosov.cz Telefon: 371 121 487 1 S T A V E B N Í P

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Písek odbor výstavby a územního plánování Velké náměstí 114, Písek Č.j: výst/402337798/0/2011/bi - 5/STRI/StPo Písek, dne: 16.1.2012 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Bican E-mail: jaroslav.bican@mupisek.cz

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2012-1138/HH Rousínov, dne 27. února 2012 Sp. zn.: 2400/2012-199/HH

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň *crdux006qqje* CRDUX006QQJE Sp. Zn.: ML-SDL0006/13-9/Vd V Plzni dne 28. února 2014 Č. j.: DUCR-11422/14/Vd Telefon: +420 972 524 098

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux009gkmc* CRDUX009GKMC DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0729/15-4/Vb V Olomouci dne 4. ledna 2015 Č. j.: DUCR-77546/15/Vb Telefon: +420 972

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 3 8 8 9 1-2 0 1 6 / n y j 1 5 9 1 0-2 0 1 6 / n y j S p

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne Jeseník, dne 18.2.2015 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Výroková část:

Více

R O Z H O D N U T Í. Telefon: 384 370 057 E-mail: Marie.Bockova@mze.cz ID DS: yphaax8

R O Z H O D N U T Í. Telefon: 384 370 057 E-mail: Marie.Bockova@mze.cz ID DS: yphaax8 Telefon: 384 370 057 E-mail: Marie.Bockova@mze.cz ID DS: yphaax8 R O Z H O D N U T Í úprav. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.5.2011 V souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/041671/2016/OZP/VH/Gib

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/28099-2012/ 4645-2012/Sm Dvůr Králové nad Labem, dne 2. října

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í. takto: Povoluje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í. takto: Povoluje ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ tel: +420 384 342 174, fax: +420 384723 505 email: jitka.janeckova@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 2358/15 OZP Ze dne:. 15.07.2015 Naše čj.: ŽP 2358/15/206-544 Ja Vyřizuje: Ing.

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, MALINOVSKÉHO NÁM. 3, 601 67 BRNO

ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, MALINOVSKÉHO NÁM. 3, 601 67 BRNO ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, MALINOVSKÉHO NÁM. 3, 601 67 BRNO NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: POČET LISTŮ: MMB/0188965/2013 OUSR/MMB/0403762/2012/7 Mgr. Zaluţná 542 173

Více

2013/3350/V/CHRM 36635/2013 330 V/5 Ing. Martina Chromá 499 803 195 chroma@trutnov.cz ROZHODNUTÍ

2013/3350/V/CHRM 36635/2013 330 V/5 Ing. Martina Chromá 499 803 195 chroma@trutnov.cz ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54 kat.území parcela druh pozemku využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚvlastník adresa I. vlastníka I.podíl vlastník adresa II. vlastníka II. 600865 5356 orná půda zemědělský půdní fond 598 1866 13 Vašíčková

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení. Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 14.05.2012 Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: 487 881 125 Počet stran dokumentu: 7 Počet listů příloh:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/7231-10/1083-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 28. května 2010

Více

Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz

Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz Č.j.: 422/2014 Rožďalovice dne 22.5.2014 O Z N Á M E N Í zahájení územního řízení

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Naše Č. j.: MUSP 37913/2014 Naše Sp. Zn.: Odbor: 98524/2013 VYS/LUVE odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 *MUSPX01CTFDK* Datum: 24.4.2014 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: RR/550/13 Plzeň 25. 3. 2013 sp. ZN/99/RR/13 vyřizuje: Ing. Radka Janová R O Z H O D N U T Í Magistrát města Plzně,

Více

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

datum: 8.4. 2014 vyřizuje: Ing.Pavel Pöschko telefon: 386 720 719 R O Z H O D N U T Í 1. p o v o l u j e

datum: 8.4. 2014 vyřizuje: Ing.Pavel Pöschko telefon: 386 720 719 R O Z H O D N U T Í 1. p o v o l u j e O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 22373/2014 OZZL Sp.zn.: OZZL 12602/2014/2 datum: 8.4. 2014 vyřizuje: Ing.Pavel Pöschko telefon: 386 720 719 R O Z H O D N U

Více

Zúfed iměstský ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. ^>p< 2. 491 504 339, strnadova(%brou m ov- m esto.cz

Zúfed iměstský ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. ^>p< 2. 491 504 339, strnadova(%brou m ov- m esto.cz /&"?? S?s~ru I ti'? No úřední desce vyvěšeno dne 01 10. 20U Zúfed iměstský ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Odpovídó Mina Mantebvó třída M a s a i y k o v a ^>p< 2 39, 550 01 BROUMOV Dokument mřěi&mjs^í^:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 2383/2012/OÚPSŘ-330/Pa-15 25.07.2012 Vyřizuje: Ing. Pačevová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ

Více

Příloha č. T3: Vlastníci pozemků v EVL

Příloha č. T3: Vlastníci pozemků v EVL Parcela vlastník I. adresa vlastníka I. 377/2 Velecká Božena Lúčky 136, Uherský Brod, Újezdec, 687 34 377/1 Velecká Božena Lúčky 136, Uherský Brod, Újezdec, 687 35 320/19 Studený Josef Ing. Polichno 55,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí *muslvp14v009pf* MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí Váš dopis značky/ze dne: /06.03.2014 Číslo jednací: OŽP-ČJ/36456-14/MOU

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí Rozdělovník: Právnické osoby: 1. Správa NP a CHKO Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk 2. F & F Park, spol. s r.o., č.p. 10,38451 Želnava 3. HORMEN s.r.o., Libušská 8/19, 142 00 Praha 4. Jihočeský kraj,

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 9.3.2016 Sp. zn.: ZP-25762016-hajk Č. j.: KRNOZP-16607/2016 hajk Vyřizuje: Ing. Pavla Hájková, sl.č. 210

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V RONOVĚ NAD DOUBRAVOU hospodářskosprávní odbor, stavební úřad Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou

MĚSTSKÝ ÚŘAD V RONOVĚ NAD DOUBRAVOU hospodářskosprávní odbor, stavební úřad Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou MĚSTSKÝ ÚŘAD V RONOVĚ NAD DOUBRAVOU hospodářskosprávní odbor, stavební úřad Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou Č.j.: 730/2015/MěR/Stú/1 Vyřizuje: Sýkorová Tel/Mob: 469 690 144 / 608 725 144

Více

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (veřejnou vyhláškou) Městský úřad Šternberk Odbor stavební Horní náměstí 78/16 785 01 Šternberk *mestx00dy8eh* MESTX00DY8EH Č. j.: MEST 8373/2015 Sp. zn.: OS 226/2015 pir Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta

Více

č.j.: RR/1264/11 sp. zn.: RR/164/RR/11 V Plzni dne 18.4.2011 vyřizuje: Bc. Jitka Hejlíčková R O Z H O D N U T Í

č.j.: RR/1264/11 sp. zn.: RR/164/RR/11 V Plzni dne 18.4.2011 vyřizuje: Bc. Jitka Hejlíčková R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: RR/1264/11 sp. zn.: RR/164/RR/11 V Plzni dne 18.4.2011 vyřizuje: Bc. Jitka Hejlíčková R O Z H O D N U T Í Krajskému

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Písek odbor výstavby a územního plánování Velké náměstí 114, Písek Č.j: výst/480436202/0/2012/bi - 6/ÚŘUS/Rozh Písek, dne: 3.4.2013 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Bican E-mail: jaroslav.bican@mupisek.cz

Více

Adresáti podle rozdělovníku

Adresáti podle rozdělovníku KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Ing. Michal Školoud tel.: +420 585 508 412 email: m.skoloud@kr-olomoucky.cz

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/012769/SÚ/Pí Přerov, dne 4.3.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/033554/2011/Pí

Více

kat.území Parcela druh pozemku využití LV výměra celkem výměra v EVL vlastník I. 725463 339 ostatní plocha neplodná půda 6 188,6 188,6 Kadlčík

kat.území Parcela druh pozemku využití LV výměra celkem výměra v EVL vlastník I. 725463 339 ostatní plocha neplodná půda 6 188,6 188,6 Kadlčík kat.území Parcela druh pozemku využití LV výměra celkem výměra v EVL vlastník I. 725463 339 ostatní plocha neplodná půda 6 188,6 188,6 Kadlčík Antonín 725463 338 zemědělský půdní fond TTP 6 1016,2 1016,2

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY ROZHODNUTÍ. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY ROZHODNUTÍ. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany Spis. zn. (č.j.): 4242/OST/12 Štv V Rokycanech: 9.6.2014 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany MeRo/3377/OST/14

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily Č. j.: SÚ/2872/15 Spis. značka: SÚ 2141/15-N Vyřizuje: Neumann Tel.: 481 629 274, 601 325 479 Fax: 481 629 209 E-mail: neumann@mu.semily.cz Datum: 30.09.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 30.01.2012 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/7060/2012/Prok Prokop Josef Telefon: 487 881 125 Počet

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 726/2012 Zn. sp.: BATE 505/2012 Batelov dne 4.6.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Oprávněná úřední osoba: Ing. Stanislava Uhrová Telefon: 465 385 285 E-mail:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9. května 700/40 691 06 Velké Pavlovice

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9. května 700/40 691 06 Velké Pavlovice M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9. května 700/40 691 06 Velké Pavlovice SPIS. ZN.: výst.0409/2013- St Č.J.: MuVP - 0581/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 6.3.2013

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO OVŽP/1464/2015-9 Polná, dne: 25.5.2015 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 612/2014/OÚPSŘ-330/Ša-12 03.04.2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. Šamánek VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM - stavební odbor Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem

MĚSTSKÝ ÚŘAD V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM - stavební odbor Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem MĚSTSKÝ ÚŘAD V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM - stavební odbor Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem (Úřední dny: pondělí a středa: 7.30-11.30 hodin, 12.30-17.00 hodin) Váš dopis zn.: ze dne :

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4796/2014/ÚPSÚúPI - 3/PI//STRI/StPo ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 14978/2014 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 330 SK. ZNAK/ LHŮTA: V/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ. p r o d l u ž u j e. silnice II/150 Ohrozim - obchvat

ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ. p r o d l u ž u j e. silnice II/150 Ohrozim - obchvat M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./0044/2013/3 Č.j. :

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú ř a d. Oznámení zahájení územního řízení

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú ř a d. Oznámení zahájení územního řízení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú ř a d Vyřizuje : Brezar Telefon : 483 369825 Oznámení zahájení územního řízení Žadatel ČEZ Energo, s.r.o., IČ 29060109, Karolínská

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 23.11.2012 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/81773/2012/Kop Ing. Kopřivová Jana Telefon: 487 881

Více

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského KOZÍ 4, P.O. BOX 31, 110 01 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO USNESENÍ

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského KOZÍ 4, P.O. BOX 31, 110 01 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO USNESENÍ Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského KOZÍ 4, P.O. BOX 31, 110 01 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO Adresáti dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka V Praze

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux0097mir* CRDUX0097MIR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0638/15/Sj V Olomouci dne 27. října 2015 Č. j.: DUCR-63892/15/Sj Telefon: +420 972

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel: 313 039 362,e-mail: jana.vrbova@město-vlasim.

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel: 313 039 362,e-mail: jana.vrbova@město-vlasim. MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel: 313 039 362,e-mail: jana.vrbova@město-vlasim.cz ========================================================================================

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě Odbor stavební úřad Komenského 1077, 357 35 Chodov Spis. zn.: SÚ/1363/2011/Če Chodov, dne 4.4.2011 zn.: 328.3 A 5 Telefon: 352352228

Více

Městský úřad Zdice odbor správní

Městský úřad Zdice odbor správní Č.j.: Spis. ZN: SZ: Vyřizuje: Telefon: E-mail: STAV/945/2015-12 945/2015/N MUZ/328.3/ A5 Naděžda Nájemníková 311 612 453 stavebni2@mesto-zdice.cz Městský úřad Zdice odbor správní Husova 2, 267 51 Zdice

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_17296/2011/SU-14/328.3/IŠ Chotěboř, dne: 20.12.2011 Vyřizuje: Ing. Iva Škarydová E-mail: skarydova@chotebor.cz Telefon: 569 641 110

Více

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA OSTRAVA SBS/25113/2014/OBÚ-05/9/511/Ing.Sk

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI21999/2015-3 tel/fax:

Více

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 2955/2015 Č.j.: HOL-12673/2015/SÚ/JP Holešov, dne 10. srpna 2015 Oprávněná

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka : STU/05/0900202/000/003 Číslo jednací : OVUP/09/0001893 Oprávněná

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Sp.zn.: OZP/4585/2/14/492-231.2/Hö Č.j.: MUH/ 38857/14/492 Vyřizuje: Bc. Jana Hönigová e- mail: honigova.zivotni@hustopece-city.cz V Hustopečích 08.10.2014 Oznámení o zahájení správního řízení ve věci

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

Příloha č. T1: Vlastníci pozemků v ZCHÚ/OP

Příloha č. T1: Vlastníci pozemků v ZCHÚ/OP KÚ parcela druh pozemku využití LV KN celkem v ZCHÚ vlastník adresa vlastníka 600865 6439 lesní pozemek les jiný než hospodářský 15 1990 796 Kočica František Bánov 648, 687 54 600865 6479 orná půda zemědělský

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 21632/21633/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 21632/21633/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 21632/21633/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Budská Radka 321 612 133 Český Brod, dne 1.12.2010 OZNÁMENÍ

Více

Městský úřad Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně Odbor výstavby Radnice, Staré náměstí 76, 735 11 Orlová-Město R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně Odbor výstavby Radnice, Staré náměstí 76, 735 11 Orlová-Město R O Z H O D N U T Í Městský úřad Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně Odbor výstavby Radnice, Staré náměstí 76, 735 11 Orlová-Město MUORX00AYLKX VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 2011-05-31 NAŠE ZN.: MUOR 71536/2011 SPIS ZN.:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, tel: 384 342 165, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ -

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: OŽP/29877/2011 OŽP23081/2011-Mš Maršálková

Více

č.j.: RR/1552/13; ŽP/4323/13 V Plzni dne 20.06.2013 vyřizuje: Černíková, Ing. Bošinová R O Z H O D N U T Í

č.j.: RR/1552/13; ŽP/4323/13 V Plzni dne 20.06.2013 vyřizuje: Černíková, Ing. Bošinová R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: RR/1552/13; ŽP/4323/13 V Plzni dne 20.06.2013 vyřizuje: Černíková, Ing. Bošinová R O Z H O D N U T Í Krajskému úřadu Plzeňského kraje bylo

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2013

Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Konáno dne: 20.11.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/278/ZM/13 - Program

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/422/2012/kol - 6 Polná, dne: 19.12.2012 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V I Z O V I C E Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V I Z O V I C E Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V I Z O V I C E Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice odbor stavebního úřadu DLE ROZDĚLOVNÍKU Naše číslo jednací : Naše číslo spisu / značka : Oprávněná úřední osoba / linka :

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 18349/2010/ZPZE-11/231.8/KOSP-57 Spisová značka: 18349/2010/ZPZE Počet listů/příloh/listů př./sv.:

Více

Rozdělovník k ČJ: 20096/2012-MZE-130706

Rozdělovník k ČJ: 20096/2012-MZE-130706 č. Adresát Adresa Forma Odesláno 1 Vladimír Baranka Na Výsluní 256, 285 07 Rataje nad Sázavou 2 Ivo Barták 28. října 61, 285 04 Uhlířské Michal Bechyně Silvánka 9, 285 04 Uhlířské 4 Marie Bechyňová Vinařice

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 832-3/2013-328/R V Proseči dne 28.3.2014 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246, 468005022 E-mail: stavebni@prosec.cz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux008v9qz* CRDUX008V9QZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-6/Vs V Olomouci dne 4. srpna 2015 Č. j.: DUCR-44691/15/Vs Telefon: +420 972

Více

ROZHODNUTÍ. podle 15 vodního zákona a 129 odst. 3 a 115 stavebního zákona k části stavby vodního díla: Odkanalizování obce Poteč

ROZHODNUTÍ. podle 15 vodního zákona a 129 odst. 3 a 115 stavebního zákona k části stavby vodního díla: Odkanalizování obce Poteč 1 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VAŠE ZNAČKA: ZE DNE: 8.8.2013 PID DOKUMENTU: MUVKX001E2G9 Č. J.: MUVK/19250/2013 VYŘIZUJE: Ing. Pavla Fuksová TELEFON: 577 311 101 DATUM: 31.10.2013 POČET STRAN: 5 Obec Poteč

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJŮ LIBERECKÉHO A VYSOČINA Tř. 1. máje 858/26, PO BOX 16, 460 01 LIBEREC 1 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Koncept rozhodnutí podle ustanovení 144 odst. 3 zákona č. 500/2004

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 Spisová zn.: Číslo jednací: ZN/ŽP/793/11 ŽP/4724/11/Šp Vyřizuje:

Více

Městský úřad Dašice Odbor stavební, územního plánování a životního prostředí ul. Komenského 25 PSČ 533 03 Dašicev Čechách

Městský úřad Dašice Odbor stavební, územního plánování a životního prostředí ul. Komenského 25 PSČ 533 03 Dašicev Čechách Městský úřad Dašice Odbor stavební, územního plánování a životního prostředí ul. Komenského 25 PSČ 533 03 Dašicev Čechách Naše značka: č. j. : SÚ/2017/13/JHo V Dašicích dne 06. 11. 2013 Vyřizuje : Horová

Více

U s n e s e n í z 2. zasedání Rady města Polná, konaného dne 6. prosince 2006. s c h v a l u j e

U s n e s e n í z 2. zasedání Rady města Polná, konaného dne 6. prosince 2006. s c h v a l u j e U s n e s e n í z 2. zasedání Rady města Polná, konaného dne 6. prosince 2006 RADA MĚSTA POLNÁ b e r e n a v ě d o m í 40. Kontrolu usnesení z 1. zasedání Rady města. 41. Zprávu starosty o činnosti Městského

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_8454/2013/SU-15/328.3/IŠ Chotěboř, dne: 26.7.2013 Vyřizuje: Ing. Iva Škarydová E-mail: skarydova@chotebor.cz Telefon: 569 641 110

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Městský úřad Planá odbor výstavby a územního plánování náměstí Svobody 1, 348 15 Planá Naše čj.: 2269/2011/05/VUP-UR1344, SP5386 Vyřizuje: Šulcová tel.: 374752925 fax.: 374752929 e-mail: sulcova@muplana.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Č.j: 2015/1595/460-154/44-4 Luka nad Jihlavou, dne: 17.9.2015 Vyřizuje: Roman Gőth E-mail: stavebniurad@lukanadjihlavou.cz Telefon:

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 2526/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 28.06.2012 Naše čj.: METR 3292/2012

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Jedná se o splaškovou kanalizační stoku z materiálu PP SN 8 DN 250 mm celkové délky 88 m. Trasa stoky se

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Jedná se o splaškovou kanalizační stoku z materiálu PP SN 8 DN 250 mm celkové délky 88 m. Trasa stoky se Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín tel.: 577 630 970, fax: 577 630 983, e-mail: petrkupsky@zlin.eu STAVYMA spol. s r.o. Kučovaniny 1551 765 02 Otrokovice

Více

Brno, Milady Horákové rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Brno, Milady Horákové rekonstrukce kanalizace a vodovodu *crdux00849dj* CRDUX00849DJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0741/14-7/Os V Olomouci dne 2. března 2015 Č. j.: DUCR-3518/15/Os Telefon: +420 972 741 315 (linka 220)

Více