Nové knihy - N A U C N Á

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové knihy - N A U C N Á"

Transkript

1 1 Adamová, Lenka, Základy filosofie, etiky :základy společenských věd : pro střední školy /Lenka Adamová, Vladislav Dudák, Václav Ventura - 3., upr. vyd. - Praha : Fortuna, s. ;21 cm - MDT: 1. - ISBN: (brož.) :. filozofie, etika, dějiny filozofie, učebnice středních škol Tato učebnice podává klasické základy oborů, ale usiluje i o něco navíc: chce být vstupenkou či jednou z bran do světa filosofie Marcus, Bess H., Psychologie aktivního způsobu života :motivace lidí k pohybovým aktivitám /Bess H. Marcus, LeighAnn H. Forsyth - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). psychologie, pohybové aktivity, lidské chování, motivace, výchova ke zdraví, učebnice Motivace lidí k pohybovým aktivitám. Kniha popisuje experimentálně ověřené metody, které mají lidem pomoci překonat sedavý způsob života a zvyknout si na pravidelný, zdraví podporující pohyb. Pohybové aktivity v moderním pojetí nutně neznamenají intenzivní cvičení. Věnuje-li se člověk v dostatečné míře středně namáhavým, ale běžným aktivitám, jakými jsou například svižné procházky v přírodě, pohybová hra s dětmi nebo mnohé práce na zahradě, je pohybově aktivní Naumann, Frank, Umění sympatie :sebevědomá cesta k získání všeobecné obliby /Frank Naumann - Vyd Praha : Portál, s. ;20 cm - MDT: ISBN: (brož.). psychologie, sympatie, management, interpersonální vztahy, populárně-naučné publikace Sebevědomá cesta k tomu, jak být oblíbeným. Pokud selháváte při hledání zaměstnání, při navazování vztahů ve vašem okolí nebo při flirtu, přestože nejste méně kompetentní než ostatní, je načase přezkoumat vaši schopnost být druhým sympatický. Sympatie totiž představuje sociální dovednost, které je možné se naučit Watzlawick, Paul, Úvod do neštěstí /Paul Watzlawick ; [z německého originálu... přeložil Zbyněk Vybíral] - Vyd. 2., V Portálu 1. - Praha : Portál, s. ;18 cm - MDT: ISBN: (váz.). psychologie, štěstí, humor, pozitivní myšlení, populárně-naučné publikace Kultovní kniha amerického psychologa rakouského původu značné části čtenářů ukáže, v kolika disciplínách aspiruje na nešťastníka a jak se v nich zdokonalit. Metody jsou to jednoduché, hojně užívané a člověku se dostane podrobného návodu, jak na to. Vše je odkoukáno z praxe a ověřeno. 1

2 Mějte lepší paměť :lékař radí : více než sto nových technik od nejlepších amerických odborníků na zlepšení paměti /[z anglického originálu... přeložil Martin Svoboda] - Hodkovičky : Pragma, [2009?] s. - MDT: ISBN: :. vyšší psychické procesy, trénink paměti, mnemotechnika, zdravá výživa, zdravý životní styl Více než sto zbrusu nových technik od nejlepších amerických odborníků na zlepšení paměti V nedávné době psychologové vytvořili termín informační přetížení, čímž popisují slabou koncentraci, podrážděnost a výpadky paměti spojené s dnešním rychlým životním tempem. Zeptali jsme se tedy více než padesáti špičkových odborníků na paměť, jak tyto problémy zvládat. Objevte rozumnější životní styl, zdravá jídla a chytré mnemotechnické pomůcky, které vám pomohou v každém věku. 173 Kirschner, Josef Trénink pro partnerský život /Josef Kirschner - Vyd Praha : Portál, s. - MDT: ISBN: rodinné vztahy, morálka, manželství, Prázdná autorita - Fond 52 ID 883, muži, problémy 173 Franckh, Pierre, Pravidla pro šťastnou lásku /Pierre Franckh - Olomouc : ANAG, c s. ;20 cm - MDT: ISBN: (váz.). rodinné vztahy, muži a ženy, partnerský výběr, partnerské vztahy, láska, interpersonální komunikace Žít štastně a spokojeně v partneském vztahu, je to vůbec možné? Ano, je! Autor v této knize uvádí spoustu jednoduchých a logických pravidel, která otevírají cestu k vysněnému plnohodnotnému vztahu. 22 Bible :překlad 21. století /[vedoucí projektu Alexandr Flek ; odborná spolupráce Jiří Hedánek, Pavel Hoffman, Zdeněk Sýkora] - Vyd Praha : Biblion, , [10] s. :mapy ;19 cm - MDT: ISBN: (váz., lamino). Bible, biblické texty, 21. stol., pojednání, Starý zákon, Nový zákon, evangelisté Bible je nejrozšířenější a nejčtenější knihou v dějinách lidstva. Ať už jde o filosofii, literaturu, výtvarné umění, právo, etiku či politiku, naše civilizace dosud zjevně či skrytě čerpá z biblického poselství. Znát postavy, příběhy a výroky této Knihy knih patří k základům vzdělanosti každého člověka. Překlad 21. století přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře \FFFD ty, kteří jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, i ty, kteří ji otevírají poprvé 2

3 316 Prudký, Libor, Inventura hodnot :výsledky sociologických výzkumů hodnot ve společnosti České republiky /Libor Prudký a kol. - Vyd Praha : Academia, s. :il. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). sociologie, hodnoty, sociologický výzkum, studie Výzkumný tým Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze shromáždil, uspořádal, zpracoval a v základních otázkách interpretoval empirické sociologické výzkumy, které se na souborech reprezentativních za celou společnost České republiky zabývaly zkoumáním hodnot. 316 Holubec, Stanislav, Sociologie světových systémů :hegemonie, centra, periferie /Stanislav Holubec - Vyd Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), s. :il., mapy, grafická znázornění ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.) :. sociologie, kapitalismus, Evropa, 16. století, hospodářské dějiny, historická sociologie, teorie systémů, monografie Kniha se zabývá problematikou vzniku kapitalizmu v Evropě 16. století a jeho dalším vývojem z pohledu tzv. teorií světového systému. Tyto teorie vidí moderní svět jako celek propojený mocenskými a ekonomickými vztahy, vyznačující se hlubokými nerovnostmi a naplněný obtížně řešitelnými rozpory. 323(437) Navara, Luděk Abeceda komunismu /Luděk Navara, Josef Albrecht - Vyd Brno : Host, s. :il., portréty, faksim. ;21 cm + - MDT: 323(437). - ISBN: (váz.) :. Vnitřní politika ČR, komunistický režim, reálný socialismus, zločiny komunismu, politická perzekuce, populárně-naučné publikace, biografické příběhy Abeceda komunismu se snaží nahlížet do zcela konkrétních osudů, vnímá kontext i kontinuitu jednání aktérů historických událostí a přitom je dokáže zarámovat do širších historických souvislostí," píše děkan Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy Michal Stehlík v úvodu ke knize. Tu tvoří téměř třicet abecedně řazených hesel; nenajdeme zde však běžné defi nice, známé z učebnic historie, každé heslo je uvozeno skutečným příběhem, jak je autoři během svého několikaletého bádání sesbírali. 323(437) Zetocha, Karel, Zpravodajské služby v nové demokracii: Česká republika /Karel Zetocha - Vyd Brno : Barrister & Principal, s. - MDT: 323(437). - ISBN: :. Vnitřní politika ČR, zpravodajské služby, Česká republika, transformace, vědecká monografie Kniha představuje ucelený přehled transformace zpravodajských služeb bývalého komunistického Československa na zpravodajské služby demokratického státu v 90. letech 20. století, značnou pozornost věnuje odrazu dobových událostí v médiích. Jedná se přitom o první vědeckou monografii v češtině na dané téma s takto souhrnným záběrem. Pro napsání své práce shromáždil autor velké množství podkladů a dat. Zvláště důležitou část pramenů tvoří rozhovory s osobami, které se různým způsobem účastnily transformace československých zpravodajských služeb (František Bublan, Oldřich Černý, Luboš Dobrovský, Jan Duchek, Juraj Kohutiar, Jiří Műller, Jan Ruml, Andor Šándor, Jan Schneider, Petr Zeman). 3

4 327 Motl, Stanislav, Kam zmizel zlatý poklad republiky :o tom, jak jsme museli spojencům platit zlatem za to, že naši vojáci mohli po jejich boku umírat ve válce proti Hitlerovi /Stanislav Motl - Vyd V Praze : Rybka, s. :il., portréty, faksim. ;22 cm - MDT: ISBN: X (váz.). mezinárodní politika, měnové zlato, druhá světová válka, , mezinárodní vztahy, Československo, Spojené státy americké, Velká Británie, financování, ekonomické aspekty, literatura faktu, dokumenty Kniha S. Motla, jejíž součástí je bohatý obrazový materiál, včetně desítek autentických dokumentů, formou dynamické reportáže popisuje dramatické pátrání po osudech zlatého československého pokladu v nejrůznějších archivech u nás i v zahraničí. 336 Woods, Thomas E., Krach :příčiny krize a nápravná opatření, která ji jen zhoršují /Thomas E. Woods, jr vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. finance, bankovnictví, burzy, finanční krize, Spojené státy americké, bankovnictví, hospodářská politika, hospodářské cykly, inflace, studie Knih o tom, co se vlastně světovému hospodářství v posledních letech přihodilo a co s tím máme dělat, již vyšlo mnoho (přinejmenším v zahraničí), a ještě více jich nepochybně vyjde. 36 Tomeš, Igor, Úvod do teorie a metodologie sociální politiky /Igor Tomeš - Vyd Praha : Portál, s. ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.). sociální péče, sociální politika, reformy, sociální systémy Učebnice představuje systematický výklad základních pojmů oboru sociální politika, geneze sociálních institucí a nástrojů, modelů a sociálních systémů v Evropě, teorií sociálního státu, teorií cílů a metod jejich formulace, objektů a předmětů sociální politiky, teorií sociálních událostí a metod jejich identifikace, teorií nástrojů, organizace sociálních systémů, financování. Poslední část je věnována přípravě a realizaci reforem sociálních systémů. 37 Kjąrgaard, Eigil Pětkrát hurá demokracii :o demokracii v každodenní praxi školy /Eigil Kjąrgaard, Rima Martineniene ; [z angličtiny přeložily Radka Smejkalová a Lenka Jandová] - Vyd Praha : Strom, s. :il. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). výchova, vzdělávání, běžný život, východní Evropa, dialogy, demokracie, vzdělávání dětí, vzdělávání učitelů, školství Tato kniha vznikla z přesvědčení, že lidé ve východní Evropě se chtějí a potřebují učit dialogu a demokracii v běžném životě. Je věnována především učitelům, neboť právě ve škole lze k demokracii vést již od dětství. 4

5 376 Základy inkluzivní pedagogiky :dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole /Viktor Lechta (ed.) - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.). speciální pedagogika, zdravotně postižené děti, problémové děti, interovaná výchova a vzdělávání, kolektivní monografie Dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Vývoj pedagogických oborů, zvláště pak speciální pedagogiky, je v posledních letech ovlivněn postupným přechodem trendu integrace v celosvětový trend inkluze v pedagogickém procesu. 39 Kafka, Luboš, Dárek z pouti :poutní a pouťové umění /Luboš Kafka - Vyd Praha : Lika klub : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, s. :il. (převážně barev.), faksim. ;29 cm - MDT: ISBN: (Lika klub : váz.). národopis, etnografie, upomínkové předměty, devocionálie, sakrální umění, křesťanská symbolika, katolická víra, lidová zbožnost, náboženské poutě, poutní místa, křesťanský život, stol. Tradicí, vznikem a významem náboženských poutí se zabývá první část zcela ojedinělé barevné výpravné publikace. Druhá část přináší charakteristiku jednotlivých předmětů, které se na poutích prodávaly, a dovádí historický výklad až k dnešní, začasté pokleslé formě poutí, jež s původním náboženským obsahem mají jen málo co do činění. Kniha je tedy určena jak čtenářům, které zajímají projevy lidového či zlidovělého umění, tak milovníkům historie, ovšem především zájemcům o náboženskou tradici, která dala vzniknout dnešní podobě naší kultury. 502 Pivnička, Karel, Aplikovaná ekologie :dlouhodobá udržitelnost rybářské, zemědělské a lesnické produkce /Karel Pivnička - 1. vyd. - Praha : Karolinum, s. :il. ;30 cm - MDT: ISBN: (brož.) :. ochrana přírody, skripta, zemědělství, lesnictví, rybářství, ekologie Učební text pro posluchače Přírodovědecké fakulty UK obsahuje základní informace o limitech trvalého hospodaření v rybářství, zemědělství a lesnictví. Autor zároveň ukazuje, jak jsou ekologické principy využívány v přírodě a zároveň jak empirické zkušenosti hospodářů ovlivňují obecně ekologickou teorii. 502 Hluková zátěž :[sborník stanovisek veřejného ochránce práv] /[autorský kolektiv: Otakar Motejl... et al.] - Praha : Wolters Kluwer ČR, s. - MDT: ISBN: (brož.). ochrana přírody, ochrana životního prostředí, právo životního prostředí, soudní rozhodnutí a stanoviska, veřejné zdraví, měření hluku, hluk, protihluková opatření, sborníky, ombudsman Cílem sborníku je poskytnout krajským hygienickým stanicím a stavebním úřadům pomoc při správné aplikaci právních předpisů, které se týkají hluku na veřejné zdraví. 5

6 51 Hejkrlík, Pavel Matematika :sbírka řešených příkladů : rovnice a nerovnice /Pavel Hejkrlík - 1. vyd. - Opava : Nakladatelství SSŠP, s. :il. ;24 cm - MDT: ISBN: (brož.). matematika, rovnice, nerovnice, sbírky úloh, učivo středních škol Sbírka je tématicky rozdělena do tří základních kapitol. První kapitola obsahuje obecné schéma řešení rovnic a nerovnic včetně ekvivalentních úprav. U úvodu dalších kapitol najdete nástin teorie v přijatelné podobě a doporučené vzorce. Jádrem sbírky jsou řešené příklady a příklady na procvičení. 51 Hejkrlík, Pavel Matematika :sbírka řešených příkladů : rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, soustavy rovnic /Pavel Hejkrlík - 1. vyd. - Opava : Nakladatelství SSŠP, s. ;24 cm - MDT: ISBN: (brož.). matematika, rovnice, nerovnice, rovnice s absolutní hodnotou, nerovnice s absolutní hodnotou, soustavy rovnic, učivo středních škol Publikace je tématicky rozdělena do tří kapitol. První obecná kapitola nabízí schéma řešení rovnic a nerovnic, včetně ekvivalentních úprav. Druhá kapitola obsahuje všechny druhy rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou, se kterými se při studiu střední školy můžeme setkat. Poslední, třetí kapitola, ukazuje řešení veškerých možných typů soustav rovnic. 51 Slovní úlohy řešené rovnicemi :pro žáky a učitele ZŠ, studenty a profesory SŠ : 555 úloh /Pavel Czudek... [et al.] - 3. vyd. - Praha : HAV, s. :il. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). matematika, slovní úlohy, sbírky úloh, učivo středních škol Úlohy jsou sdruženy do skupin buď podle obsahové náplně (úlohy o věku, směsích, pohybu,...) nebo podle zvláštních úprav, které řešení vyžaduje (např. úlohy, kde v sestavených rovnicích provádíme složitější úpravy, kde pracujeme s procenty, atp...). 51 Poštulka, Alois, zemř Výpočty v geometrii :pro žáky a učitele ZŠ, studenty a profesory SŠ : 888 úloh /autor Alois Poštulka - 1. vyd. - Praha : HAV, s. :il. ;30 cm - MDT: ISBN: (brož.). matematika, geometrie, učivo základních škol, učivo středních škol, sbírky úloh Publikace je mimořádnou a jedinečnou sbírkou příkladů z početníé geometrie, která umožňuje dokonalé procvičení všech geometrických témat, se kterými se žáci a studenti setkávají při výuce geometrie. 6

7 618 Balaskas, Janet, Aktivní porod :struční průvodce přirozeným porodem /Janet Balaskasová ; předmluva Sheila Kitzingerová ; úvod Michel Odent ; [z anglického originálu... přeložila Klára Meissnerová] - Vyd Praha : Argo, s. :il. - MDT: ISBN: gynekologie, porodnictví, přirozené porody, příručky Knížka, jejíž autorkou je zakladatelka Hnutí za aktivní porod a matka čtyř dětí, může být jedním z vašich průvodců přípravou k porodu. Poradí vám, jak se na tento důležitý úkon připravovat během těhotenství, jak se spojit se svým nejniternějším já, jak objevit vnitřní sílu, která vám pomůže překonat těžké chvilky porodního procesu. Poradí vám, jak najít potřebný vnitřní klid a sebedůvěru, jak navázat pevný kontakt s miminkem před jeho narozením a jak tento kontakt upevnit po něm. 65 Covey, Stephen R., Jak dosahovat předvídatelných výsledků v nepředvídatelných časech /Stephen R. Covey, Bob Whitman & Breck England ; [z anglického originálu... přeložil Lumír Šarman] - Vyd Praha : Management Press : FC Czech, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. management, manažeři, firmy, úspěch, schopnosti, ekonomie, týmová práce, populárně-naučné publikace Nejnovější kniha autorského týmu v čele se S. R. Coveyem Jak dosahovat předvídatelných výsledků v nepředvídatelných časech, se soustřeďuje na to, jak mohou organizace v časech dobrých i zlých dosahovat očekávaných, předvídatelně dobrých (a dobře předvídatelných) výsledků, a to tím, že se za všech okolností budou řídit čtyřmi klíčovými principy, které se nemění a na něž se za všech okolností mohou spolehnout. 65 Bohoňková, Irma Sám sobě koučem :cesta k úspěchu v práci i v životě /Irma Bohoňková - Olomouc : Poznání, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). management, koučování, motivační strategie, sebeřízení, úspěchy, psychologické aspekty, populárněnaučné publikace Co je to koučování? Stručně řečeno, je to soubor nástrojů, technik a způsobů, pomocí kterých člověk řídí svůj život a dosahuje svých cílů. Člověk, který se seznámí se základními technikami a principy koučování a přijme je za své, pak může velmi účinně koučovat sám sebe Dusíková, Tereza, Počítač pro ženy /Tereza Dusíková - Vyd Brno : Computer Press, s. :il. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). počítače, práce s počítačem, Windows, Word, Excel, úprava fotografií, internet, , Skype, příručky pro začátečníky Praktická příručka z pera autorky úspěšné knihy Internet pro ženy se věnuje krok za krokem všem běžným činnostem, které ženy na počítači a s Internetem obvykle provádějí, a ukazuje i něco navíc. Témata i výklad jsou zaměřeny na ženy, jejich potřeby a zájmy. To vše s ohledem na začínající uživatelky bez zbytečných detailů a technického popisu, srozumitelně a názorně.praktická příručka z pera autorky úspěšné knihy Internet pro ženy se věnuje krok za krokem všem běžným činnostem, které ženy na počítači a s Internetem obvykle provádějí, a ukazuje i něco navíc. Témata i výklad jsou zaměřeny na ženy, jejich potřeby a zájmy. To vše s ohledem na začínající uživatelky bez zbytečných detailů a technického popisu, srozumitelně a názorně. 7

8 796.3 Littleford, John Tenis :údery, taktika, strategie : jak se zlepšit v tenise /John Littleford & Andrew Magrath ; [z anglického originálu... přeložila Petra Nagyová] - 1. vyd. - Praha : CooBoo, s. :il. - MDT: ISBN: (váz.) :. míčové hry, tenis, tenisté, údery, taktiky, strategie, tréninky Tenis je úžasná hra, která osloví každého a donutí ho vydat ze sebe to nejlepší. A tato kniha vám přináší podrobný návod, jak se tuto královskou hru naučit. Každý úder je rozpracován do jednotlivých fází, ilustrativní fotografie vás nenechají na pochybách, jak který úder hrát. Navíc se dozvíte, jakou taktiku používají i profesionální hráči tenisu. 82 Mitosek, Zofia, Teorie literatury :historický přehled /Zofia Mitoseková - Vyd Brno : Host, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.) :. literární věda, Literární teorie, dějiny literatury, 5. stol. př. Kr.-20. stol., učebnice vysokých škol Kniha pojednává o základních konceptech literární teorie, a to v historické perspektivě a se zaměřením na klíčové směry a autory. Od Platóna a Aristotela jako tradičních počátků se dostáváme k osvícenství, Kantovi, Hegelovi, pozitivismu a ke skupině vlivných škol 20. století, jako je fenomenologie, psychoanalýza, strukturalismus, sémiotika, hermeneutika, marxismus, intertextualita, dekonstrukce a genetická kritika. 82 Schnakenberg, Robert, Tajné životy slavných spisovatelů :co vám učitelé zatajili o slavných romanopiscích, básnících a dramaticích /Robert Schnakenberg ; ilustrace Mario Zucca ; [z anglického originálu... přeložila Jana Jašová] - Vyd Praha : Knižní klub, s. :il. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. literární věda, životopisy, medailony, názory a postoje, každodenní život, kuriozity, zajímavosti, tajemství, slavní, spisovatelé, Shakespeare, William, Byron, Balzac, Poe, Edgar Allan, Dickens, Brontëová, Charlotte, Brontëová, Emily, Brontëová, Anne, Thoreau, H. D., Whitman, W., Tolstoj, L. N., Dickinsonová, Emily, Carroll, L., Alcottová, L. M., Twain, Mark, Wilde, O., Doyle, A. C., London, Jack, Woolfová, V., Kafka, F., Christie, A., Hemingway, Ernest Kniha Tajné životy slavných spisovatelů zachycuje životy a lásky 41 proslulých romanopisců i básníků z celého světa, přičemž se humornou formou, která je parodií na styl bulvárních časopisů, zaměřuje na jejich zvláštnosti, osobní spory, problémy, skandály, slabosti či záhady, které je obklopovaly. 908(437.3) Vokolek, Václav, Esoterické Čechy, Morava a Slezsko :průvodce skrytými dějinami země.václav Vokolek, Jiří Kuchař - Praha : Eminent, s. :barev. il., portréty, plány, erby ;22 cm - MDT: 908(437.3). - ISBN: (váz.). Vlastivěda ČR, střední Čechy, Praha severozápad, Slánsko, Velvarsko, Kralupsko, soutok Vltavy s Labem, esoterika, region, regionální literatura, průvodce Esoterický znamená skrytý, vnitřní, tajný. Esoterický pohled se vyznačuje nekonvenčním obsahem, a proto se kniha o esoterických Čechách bude značně lišit od obvyklých turistických publikací. Esoterické Čechy, Morava a Slezsko jsou podrobným průvodcem po skrytých krajinách naší země. Nabízejí neobvyklé pohledy na dějiny, na prolínání kulturních a náboženských tradic, vysvětlují často nenápadné symboly a starobylé pověsti, poukazují na neuvěřitelné souvislosti, které prostupují skrytou krajinou od pravěku až po současnost. Mnohé je tu objeveno, řečeno poprvé. Existují místa, kde se obě pojetí spojují v překvapivý celek. Ten je zcela novým plastickým obrazem historické krajiny, pohledem za dosud neznámé obzory. 8

9 908.4 Czerniewicz-Umer, Teresa Polsko /Hlavní přispěvatelé Teresa Czerniewicz-Umer, Małgorzata Omilanovska, Jerzy S. Majewski - Vyd V Praze : Ikar, (Společník cestovatele) s. :barev. il., mapy, portréty, plány ;22 cm - MDT: ISBN: (brož.). vlastivěda, Evropa, Polsko, turistický, průvodce, informace Bulharsko - Vyd Praha : Ikar, s. :barev. il., mapy, plány ;23 cm - MDT: ISBN: (váz.). Evropa - průvodci, Bulharsko, turistické průvodce, rekreační střediska, přírodní zajímavosti, historické památky, turistika, lyžování Bulharsko láká překrásnými plážemi i lyžařskými středisky. Země může nabídnout velké množství turistických atrakcí malebné vesnice a městečka se specifickou architekturou, kostely vyzdobené ikonami, přírodní rezervace a podmanivé historické lokality. Navštivte muzea v hlavním městě Sofii, osmanské památky v Plovdivu, římské město Nikopolis ad Istrum, Trigradskou soutěsku v Rodopech, Rilský klášter, Údolí růží, thrácké hrobky či strhující útesy a sluncem zalité písečné pláče černomořského pobřeží Novotný, Vojtěch, Papuánské (polo)pravdy /Vojtěch Novotný - 2., rozš. vyd. - Praha : Dokořán, s. :il. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. Vlastivěda Austrálie a Oceánie, Papua-Nová Guinea, reálie, etnografie, kultura a společnost První část knihy vás zavede přímo do nitra, mezi samotné domorodce. Popíše vám, jak vznikal Papuánský folklór, či úžasný silvestrovský zážitek autora. Další část knihy se zaměřuje na samotné kmeny a na jejich obyčeje. Dočtete se o domorodých názorech na ženy a při cestě autorů za Herbivorním hmyzem konečně pochopíte, že trpaslíci existují i zde. Jen kradou a nedají se chytit, proto se o nich tak málo ví. 912 Žatecko, Slánsko, Kladenskocykloturistická mapa 1: Praha : Žaket, c mapa :obě strany, barev. ;50 x 44 cm, složeno na 23 x 11 cm - MDT: ISBN: Mapy. Plány. Atlasy, Žatec, Žatecko, Slaný, Slánsko, Kladno, Kladensko, cykloturistické mapy 929 Streichsbier, Roman, Martina Sáblíková :zázrak na bruslích /Roman Streichsbier - Vyd Brno : Jota, s. :il. - MDT: ISBN: :. životopisy, Sáblíková, Martina, rychlobruslení, olympionici Když se dnes postaví na start Sáblíková, několikanásobná světová rekordmanka, všechny elitní závodnice znejistí. Jak se však z Martiny, obyčejné holky žijící v panelákovém bytě, stala hvězda první velikosti? Jaká byla její strmá cesta na vrchol? A jak velký podíl má na jejím postu světové špičky svérázný kouč Novák? 9

10 929 Gondolán, Antonín, Z Brutovců až na kraj světa /Antonín Gondolán ; [autorská spolupráce Marie Formáčková] - Vyd Praha : Ikar, s., [32] s. obr. příl. :il., faksim., portréty ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. životopisy, Gondolán, Antonín, hudebníci, Romové, spolupracovníci, přátelé, autobiografické vzpomínky Životní vzpomínky Antonína Gondolána, vynikajícího hudebního skladatele, fenomenálního basisty, skvělého houslisty, obdivuhodného violisty, originálního kytaristy, báječného pianisty, výjimečného zpěváka - zkrátka bohem nadaného všestranného muzikanta. Narodil se do početné romské rodiny ve slovenských Brutovcích, odkud ušel během svého života neuvěřitelný kus cesty. Vystudoval konzervatoř, univerzitu, uspěl doma i ve světě, i když tam mnohem víc. Kamkoliv se vydal, tam jeho ojedinělý talent ohromil. A on přitom zůstal stále svůj - skromným, slušným a čestným člověkem. 929 Foll, Jan, Deset tváří /Jan Foll - Vyd Brno : Jota, s., [11] obr. příl. :il. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). životopisy, televizní moderátoři, Pawlowská, Halina, Eben, Marek, Voldánová, Jolana, Zuna, Pavel, Čejková, Mirka, Vichnar, Petr, Augustová, Marcela, John, Radek, Tomsová, Marie, Prokop, Michal Kniha formou medajlonků, které vznikly na základě rozhovorů, přibližuje deset populárních tváří známých z televizních obrazovek - Halinu Pawloskou, Marka Ebena, Jolanu Voldánovou, Pavla Zunu, Mirku Čejkovou, Petra Vichnara, Marcelu Augustovou, Radka Johna, Marii Tomsovou a Michala Prokopa. Autor je známý filmový a televizní publicista. 940 Hroch, Miroslav Národy nejsou dílem náhody :příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů /Miroslav Hroch - Vyd Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), s. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.) :. dějiny Evropy, národy, nacionalismus, národní identita, národní hnutí, studie, česká literatura Kniha je syntetickým výkladem národotvorných procesů v Evropě 19. století. Snaží se zachovat rovnováhu mezi využíváním empirických poznatků a výsledky teoretických analýz moderních společenských věd. Odmítá jednostranné spekulace o národu jako výsledku manipulace mas a zdůrazňuje, že utváření moderních národů je možno pochopit a vysvětlit pouze kombinací poznatků o vývoji etnických, politických i ekonomických vztahů od středověku s poznatky o národních aktivitách a snahách o národní mobilizaci obyvatelstva. 941/949 Chwalba, Andrzej, Polsko :dějiny současnosti /Andrzej Chwalba ; [z polského originálu... přeložil Jiří Ogrocký] - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), s. :il. ;21 cm - MDT: 941/ ISBN: (brož.) :. Dějiny evropských států, Polsko, , hospodářské poměry, sociální poměry, politické poměry, studie Kniha významného polského historika A. Chwalby mapuje vývoj země od jednání zástupců vládní moci, Solidarity a církví u kulatého stolu v r. 1989, až po období vstupu země do Evropské unie. 10

11 941/949 Zaolzí :polsko-český spor o Těšínské Slezsko, /[koordinátor projektu Grzegorz Gąsior] - 1. vyd. - Warszawa : Karta, s. :čb. fot., mp. - MDT: 941/ ISBN: Dějiny evropských států, Těšínské Slezsko, česko-polské vztahy, 20. století, XX. století na Těšínsku Tato kniha představuje první shrnutí projektu XX. století na Těšínsku.Představují se zde události z let a Velkou pomocí pracovníkům na projektu byli znalci z obou stran hranice, přesvědčení, že se jedná o objektivní zápis, nesloužící žádné národnostní či světonázorové tendenci. 941/949 Naročnickaja, Natalia Aleksejevna, Rusko a jeho místo ve světě :za co a s kým jsme bojovali /Natalia Naročnickaja - Praha : Ottovo nakladatelství, s. :il., portréty, faksim. ;24 cm - MDT: 941/ ISBN: (váz.). Dějiny evropských států, Sovětský svaz, Rusko, 2. světová válka, , vlastenectví, filozofie války, historiografie, studie Uplyne několik roků a v evropských učebnicích najdeme výklad o tom, že ve Velké vlastenecké válce na jedné straně bojovaly demokratické USA a Velká Británie a na druhé straně dvě totalitní monstra. Ale ve skutečnosti to bylo všechno jinak /949 Butler, Rupert, Gestapo :dějiny Hitlerovy tajné policie /Rupert Butler - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., s. :il., portréty ;25 cm - MDT: 941/ ISBN: X (váz.). Dějiny evropských států, Německo, politika, vláda, Geheime Staatspolizei, gestapo, zpravodajské služby, státní teror, 2. světová válka, Kniha seznamuje s podrobnostmi dějin nacistické státní policie, její organizační strukturou, jejími vedoucími představiteli, krutými metodami a zánikem v troskách poražené třetí říše Hora-Hořejš, Petr Toulky českou minulostí.petr Hora-Hořejš - 1. vyd. - Praha : Via Facti, s. :il., mapy, portréty, faksim. ;31 cm - MDT: ISBN: (váz.). dějiny Čech, životní příběhy, osobnosti, Janáček, Leoš, Slavíček, Antonín, Mucha, Alfons, Thomayer, Josef, Baťa, Tomáš, Klement, Václav, Laurin, Václav, stol., populárně-naučné publikace 12. díl oblíbeného historického cyklu Petra Hory-Hořejše je portrétní galerií největších českých osobností z časů před 1. světovou válkou. Čtenář v ní najde životní příběhy a portréty řady vynikajících skladatelů v čele s Leošem Janáčkem, malířů (mj. Antonín Slavíček a Alfons Mucha), vědců a lékařů (zejména Josefa Thomayera), ale také mužů ze světa podnikání (Tomáš Baťa, Laurin a Klement) Mazan, Leszek, Polská Praha, aneb, Jak se z půlky stala polka /Leszek Mazan ; autorská spolupráce Zdeněk Hrabica - Vyd Mnichovice : BVD, s. :il., portréty ;22 cm - MDT: ISBN: (váz.). dějiny Čech, česko-polské vztahy, Praha, národnostní poměry, kulturní vlivy, osobnosti, stati, přehledy Kniha je barvitým svědectvím tisíciletých česko-polských vztahů. Sleduje polské stopy v Praze od jejího vzniku až do dneška. 11

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 0 Guinness world records 2005 =Guinnessovy světové rekordy /[editoři Marcela Nováková, Jaroslava Prchal] - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 2004. - 287 s. :barev. il. ;31 cm - MDT: 0. - ISBN: 80-7033-851-2 (váz.)

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 0 Johnson, Steven, 1968- Odkud se berou dobré nápady /Steven Johnson - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2012. - 254 s. :il. ;22 cm - MDT: 0. - ISBN: 978-80-7363-361-5 (váz.). všeobecnosti, objevy,

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 0 Richarz, Klaus, 1948- Unese mravenec nosorožce? :rekordy ve zvířecí a rostlinné říši /Klaus Richarz, Bruno P. Kremer ; ilustrace Friedrich Werth ; - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2009. - 167 s. :il. ;21 cm

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 001.9 Liška, Vladimír, 1955- Nejděsivější místa české historie :po stopách tajemných míst s ozvěnou času /Vladimír Liška - V Praze : XYZ, 2012. - 259 s. :il. ;19 cm - MDT: 001.9. - ISBN: 978-80-7388-619-6

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 001.9 Dvořák, Otomar 1951- Největší české záhady :záhadné a neuvěřitelné jevy dávné a nedávné minulosti /Otomar Dvořák - Praha : XYZ, 2007. - 254 s. :il., faksim. ;22 cm - MDT: 001.9. - ISBN: 978-80-87021-99-6

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 001.9 Ercivan, Erdogan, 1962- Zfalšovaná věda /Erdogan Ercivan - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2010. - 165 s. ;21 cm - MDT: 001.9. - ISBN: 978-80-7424-019-5 (váz.). Záhady. UFO. Tajemství, věda a společnost,

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 122/129 Jaroš, Boris, 1955- Hvězdy minulých životů /Boris Jaroš ; - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2005. - 277 s. :il. ;21 cm - MDT: 122/129. - ISBN: 80-242-1380-X (váz.). Speciální metafyzika, fyzioterapie,

Více

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz. www.knizni-novinky.cz. Karmelitánské nakladatelství a distribuce. www.knizni-novinky.

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz. www.knizni-novinky.cz. Karmelitánské nakladatelství a distribuce. www.knizni-novinky. ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 19. 1. 1. 2. 2015 1 2 Karmelitánské nakladatelství a distribuce Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz slavnostní prezentace

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 133 Goodman, Linda 1925-1995 Sluneční znamení /Linda Goodmanová ; [z anglického originálu... přeložila Lenka Rubensteinová] - Vyd. 2., V Jotě 1. - Brno : Jota, 2011. - 526 s. ;21 cm - MDT: 133. - ISBN:

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

OLOMOUC Ostružnická 21 779 00 Olomouc T/F: 585 204 397 E: olomouc@megabooks.cz. PLZEŇ Dřevěná 7 301 12 Plzeň T/F: 377 221 090 E: plzen@megabooks.

OLOMOUC Ostružnická 21 779 00 Olomouc T/F: 585 204 397 E: olomouc@megabooks.cz. PLZEŇ Dřevěná 7 301 12 Plzeň T/F: 377 221 090 E: plzen@megabooks. ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK VIII /2009 9. 2. 2009 22. 2. 2009 3 Vaše knihkupectví Z obsahu: pozvání na výstavu Tance a slavnosti 16. 18. století Největší výběr zahraniční

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 02 Služby veřejných knihoven :směrnice IFLA /k vydání připravily Christie Koontz a Barbara Gubbin - 2., zcela přeprac. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2012. - 203

Více

WWW. Umíte číst ROČNÍK VIII /2009 22. 6. 2009 12. 7. 2009. Karmelitánské nakladatelství Každý týden novinky v distribuci

WWW. Umíte číst ROČNÍK VIII /2009 22. 6. 2009 12. 7. 2009. Karmelitánské nakladatelství Každý týden novinky v distribuci ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK VIII /2009 22. 6. 2009 12. 7. 2009 12 Vaše knihkupectví Umíte číst www.dobre-knihy.cz mezi řádky? Knihy přes internet snadno a levně. Přesvědčte

Více

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník IX /2010 7. 6. 20. 6. 2010

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník IX /2010 7. 6. 20. 6. 2010 Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník IX /2010 7. 6. 20. 6. 2010 11 Vaše knihkupectví Nakupujte pohodlně na novém e-shopu Mladé fronty Karmelitánské nakladatelství Každý týden novinky

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 03 Jarolímková, Stanislava, 1947- Co encyklopedie tají a co my prozradíme /Stanislava Jarolímková ; [ilustroval a mapky zhotovil Štěpán Zavadil] - Vyd. 1. - Praha : R + H, nakladatelství Motto, 2011. -

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2014 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ. www.cdk.cz. Kompletní přehled produkce

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2014 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ. www.cdk.cz. Kompletní přehled produkce CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2014 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ Kompletní přehled produkce www.cdk.cz EVROPSKÁ POLITIKA PŘIPRAVUJEME: ONDŘEJ KRUTÍLEK (ed.) Monitoring

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 159.9 Naumann, Frank, 1956- Umění konverzace /Frank Naumann - Praha : Portál, 2008. - 170 s. - MDT: 159.9. - ISBN: 978-80-7367-490-8 (brož.) :. psychologie, společenské chování, konverzace, komunikace,

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 03 Ottův slovník naučný :illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí - [Polička] : Argo, 1996-. - sv. :il., mapy, plány (některé barev.) ;25 cm - MDT: 03. - ISBN: 80-7203-136-8 (Argo : díl 8 : váz.).

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIII /2014 13. 10. 26. 10. 2014. Jak úspěšně řídit obec a region

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIII /2014 13. 10. 26. 10. 2014. Jak úspěšně řídit obec a region ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIII /2014 13. 10. 26. 10. 2014 20 Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz Karmelitánské nakladatelství a distribuce Objednávkový

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015 4 Karmelitánské nakladatelství a distribuce Vaše knihkupectví SEZNAMTE SE S NÁMI www.oftis.cz OFTIS Ústí nad Orlicí

Více

DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU DÍTĚ A UMĚNÍ Význam Vybraných uměleckých aktivit pro utváření

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

WWW. Z obsahu: pozvání na výstavu krajek. neznámý dopis Franze Kafky. Frankenstein horor na objednávku. v bibliografii je 234 titulů

WWW. Z obsahu: pozvání na výstavu krajek. neznámý dopis Franze Kafky. Frankenstein horor na objednávku. v bibliografii je 234 titulů Č A S O P I S P R O K N I H K U P C E, K N I H O V N Y, N A K L A D AT E L E A Č T E N Á Ř E ROČNÍK VII /2008 23. 6. 2008 13. 7. 2008 12 Vaše knihkupectví Z obsahu: pozvání na výstavu krajek neznámý dopis

Více

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

Pedagogika 1. ročník Sociální činnost

Pedagogika 1. ročník Sociální činnost Pedagogika 1. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

Etické jednání a společenská odpovědnost

Etické jednání a společenská odpovědnost SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Etické jednání a společenská odpovědnost distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo leden 2013 Etické jednání a společenská odpovědnost

Více

KNIHCENTRUM Vaše rodinné knihkupectví

KNIHCENTRUM Vaše rodinné knihkupectví Výtisk zdarma Platí od 11. 8. do 14. 9. 2008 nebo do vyprodání zásob KNIHCENTRUM Vaše rodinné knihkupectví Adresy prodejen na zadní straně ZÁŘÍ S BARBAROU NESVADBOVOU str. 9 129, BĚŽNÁ CENA 149, str. 15

Více

Autorka v Ceske republice

Autorka v Ceske republice ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 1. 6. 14. 6. 2015 11 Vaše knihkupectví Autorka v Ceske republice Autogramiada 3. cervna 2015 v 17 hodin Palac knih Luxor, Vaclavske

Více

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XIi /2013 29. 10. 2013 10. 11. 2013 21 Vaše knihkupectví Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Platné právní předpisy www.uz.cz SVĚTOVÝ

Více