T GSM GSM ALARM SYSTEM

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T GSM GSM ALARM SYSTEM"

Transkript

1 T GSM GSM ALARM SYSTEM CZ uživatelský návod

2 Obsah CZ T GSM jako GSM ALARM Popis systému 1.2 Popis dálkových ovladačů 1.3 Popis funkcí tlačítek dálkového ovladače 2. funkce systému Změna pin kódu programování dálkových ovladačů programování externích pir snímačů nouzová deaktivace systému PROGRAMOVÁNÍ T GSM POMOCÍ SMS - REŽIM GSM ALARM Programování telefonních čísel pomocí SMS Příkazové SMS zprávy Tabulka příkazových SMS zpráv T GSM jako GSM pager Popis systému 9.0 PROGRAMOVÁNÍ T GSM POMOCÍ SMS - REŽIM GSM PAGER Programování telefonních čísel pomocí SMS 9.2 Příkazové SMS zprávy Tabulka příkazových SMS zpráv 2

3 POPIS SYSTÉMU KEETEC T GSM KEETEC T GSM je zařízení, které můžete použít jako GSM alarm nebo GSM pager. Obsahuje nízkokapacitní akumulátor, pomocí kterého T GSM pošle SMS zprávu při přerušení napájecího napájení o tom, že bylo odpojené. Nastavení systému je jednoduché a přehledné pomocí PC, SMS zpráv nebo servisního tlačítka. Systém umožňuje naprogramovat až 4 telefonní čísla, na která oznámí informaci o poplachu zasláním SMS zprávy nebo prozvoněním. Na správnou činnost T GSM je potřebná SIM karta mobilního operátora. Volba SIM karty: Na provoz T GSM je potřebná SIM karta mobilního operátora (zařízení podporuje všechny mobilní operátory v České republice) s možností volání do všech sítí, zasílání SMS zpráv a s aktivovanou funkcí CLIP. 1. T GSM jako GSM ALARM 1.1 Popis systému Při použití jako GSM alarm můžete T GSM využít jako autoalarm, který poskytuje velké množství uživatelských i systémových funkcí. Systém je možné ovládat několika způsoby. Pomocí dálkového ovladače, pomocí mobilního telefonu nebo u původním dálkovým ovladačem od vozidla. Pokud dojde k přerušení napájení, T GSM automaticky pošle SMS zprávu o přerušení napájení. Systém umožňuje naprogramovat až 4 telefonní čísla, která dokážou systém ovládat, nastavit, nebo pokud dojde během hlídání k narušení vstupů, zaslat na tato telefonní čísla SMS zprávu nebo prozvonit. 1.2 POPIS DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ Systém umožňuje naprogramovat tyto typy dálkových ovladačů: RC MAX RC RC KEY POPIS FUNKCÍ TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE TLAČÍTKO FUNKCE PODMÍNKY 1 a: aktivace systému a zamknutí centrálního zamykání b: zvukové vyhledávání vozidla c: ukončení poplachu d: zamknutí centrálního zamykání dálkovým ovladačem 3 deaktivovaný systém aktivovaný systém vyvolaný poplach zapnuté zapalování 2x 1 do 3sec. vynechání otřesového snímače vypnuté zapalování, deaktivovaný systém a: deaktivace systému b: odemknutí centrálního zamykání dálkovým ovladačem c: ukončení poplachu systém aktivovaný zapnuté zapalování vyvolaný poplach 2 3 na 1sec. otevření zavazadlového prostoru vypnuté zapalování 2x 3 do 1sec. vždy (jen RC 380) aktivace funkce LOCK CHECK (kontrola posledního zmáčknutí tlačítka na dálkovém ovladači 3+1 na 2sec. a: zapnutí funkce LOCK CHECK b: vypnutí funkce LOCK CHECK 3+2 na 1sec. a: protiúnosový režim b: ukončení protiúnosového režimu funkce LOCK CHECK je vypnutá funkce LOCK CHECK je zapnutá zapnuté zapalování aktivovaný protiúnosový režim 1+2 nouzový panic poplach vždy 4 aktivace funkce LOCK CHECK (kontrola posledního zmáčknutí tlačítka na dálkovém ovladači) vždy (jen RC MAX) rozsvícení LED diody na přední části dálkového vždy (jen RC MAX) ovladače 4 na víc než 1 sec. 1+4 nastavení délky rozsvícení LED diody při zmáčknutí vždy (jen RC MAX)

4 2.0 FUNKCE SYSTÉMU ZAPNUTÍ AUTOALARMU - zmáčkněte tlačítko 1. - siréna zazní 1x nebo nezazní. (viz. programové menu F1) a směrová světla bliknou 1x. - centrální zamykání se zamkne (systém musí být propojený s centrálním zamykáním) - po 5 nebo 30 sec. (viz. programové menu F4) je systém aktivní. LED dioda bliká pomalu. Všechny snímače jsou aktivní. Pokud dojde k narušení nekterého snímače do 5 nebo 30 vteřin, systém ho automaticky vynechá, pokud nebude opět v klidu. - pokud nejsou zavřené dveře nebo kapota vozidla do 5 nebo 30 sec., siréna zazní 4x. Pokud není zavřený zavazadlový prostor do 5 nebo 30 sec., LED dioda rychle bliká a siréna zazní 2x. VYPNUTÍ AUTOALARMU - zmáčkněte tlačítko 2. - siréna zazní 2x nebo nezazní. (viz. programové menu F1). Pokud po vypnutí autoalarmu siréna zazní 4x, byl během hlídání vyvolaný poplach. - směrová světla bliknou 2x. Pokud bliknou 4x, by během hlídání vyvolaný poplach. - centrální zamykání se odemkne - LED dioda nesvítí. Pokud byl během hlídání vyvolaný poplach, LED dioda signalizuje počtem bliknutí, který vstup nebo snímač vyvolal poplach. Signalizace LED diody po poplachu 2 bliknutí s 2 sec. přestávkou přídavný snímač 3 bliknutí s 2 sec. přestávkou dveřní kontakty 4 bliknutí s 2 sec. přestávkou motorový prostor 5 bliknutí s 2 sec. přestávkou zavazadlový prostor 6 bliknutí s 2 sec. přestávkou zapnuté zapalování NOUZOVÝ PANIC POPLACH - vždy, jakmile zmáčknete současně tlačítka 1 a 2, siréna bude znít a směrová světla blikat 30 vteřin. - zmáčknutím tlačítka 1 nebo 2 nouzový PANIC poplach deaktivujete. VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDLA - autoalarm musí být zapnutý. - zmáčkněte tlačítko 1. Siréna zazní 1x a směrová světla bliknou 10x. - zmáčknutím tlačítka 2 ukončete vyhledávání vozidla a vypnete autoalarm. PROTIÚNOSOVÝ REŽIM - pokud je zapnuté zapalování a zavřené všechny dveře, zmáčkněte současně tlačítka 3 a 2 na 1 vteřinu a otevřete dveře do 8 vteřin. Aktivujete protiúnosový režim. Pokud do 8 vteřin neotevřete žádné dveře, protiúnosový režim se neaktivuje. - po zavření dveří se spustí 30 vteřinové odpočítávání. LED dioda začne rychlo blikat. - po 30 vteřinách siréna zazní každé 2 vteřiny. Po 20 vteřinách siréna zní trvalo a směrová světlá blikají až do vypnutí zapalování. Imobilizační okruh je přerušený. - protiúnosový režim deaktivujete zmáčknutím tlačítek 3 a 2 na 1 vteřin nebo pomocí nouzové deaktivace. DVOJZÓNOVÝ OTŘESOVÝ SNÍMAČ (není součástí balení) - při slabém otřesu siréna zazní 1x a směrová světla bliknou 1x. - při silném otřesu je aktivovaný poplach. Siréna zní 30 vteřin a směrová světla blikají 30 vteřin. Maximální počet poplachů vyvolaných otřesovým snímačem během hlídání je 8x. OTEVŘENÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU - zmáčkněte tlačítko 3. Aktivujete výstup (- 300 ma) na otevření zavazadlového prostoru na 0,5 sec. - pokud je otevřený zavazadlový prostor, systém automaticky vynechá z hlídání a přídavný snímač a vstup kontaktu zavazadlového prostoru. 4 vteřiny po zavření zavazadlového prostoru systém hlídá i tento snímač a vstup. 4

5 FUNKCE LOCK CHECK u dálkového ovladače RC zmáčkněte tlačítka 1+3. Zapnutí/vypnutí funkce LOCK CHECK (kontrola posledního zmáčknutí tlačítka na dálkovém ovladači). Zapnutí této funkce je signalizované zeleným bliknutím LED diody na dálkovém ovladači. Vypnutí červeným bliknutím. Z výroby je tato funkce nastavená jako vypnutá. - zmáčkněte 2x tlačítko 3 do jedné vteřiny a aktivujete funkci LOCK CHECK (kontrola posledního zmáčknutí tlačítka na dálkovém ovladači). Každé zmáčknutí je signalizované bliknutím LED diody na červeno. Potom LED dioda blikne na zeleno jeden nebo dvakrát podle toho, zda jste naposledy zmáčknuli tlačítko 1 (1x zelené bliknutí) nebo tlačítko 2 (2x zelené bliknutí). FUNKCE LOCK CHECK u dálkového ovladače RC MAX Tato funkce umožňuje uživateli zjistit, jaké tlačítko na dálkovém ovladači jste zmáčknuli jako poslední. Jedná se o tlačítka zamknutí, odemknutí a tím si uživateli dokáže zkontrolovat, zda při odchodu zmáčknul tlačítko na zamknutí vozidla. Funkce LOCK CHECK je volitelná a z výroby je vypnutá. Funkci aktivujete současným zmáčknutím tlačítek 1 a 3 na dvě vteřiny. Při aktivaci bliknou ikony zamknutí a odemknutí jedenkrát a při deaktivaci funkce dvakrát. Pokud je funkce aktivovaná, naposledy zmáčknuté tlačítko zjistíte krátkým zmáčknutím tlačítka 4. Po jeho zmáčknutí se na 0,8 sec. rozsvítí ikona zamknutí nebo odemknutí podle toho, které tlačítko bylo zmáčknuté jako poslední. Upozornění: při aktivováné funkci LOCK CHECK je životnost baterie v ovladači zkrácená. INDIKACE SLABÉ BATERIE V DÁLKOVÉM OVLADAČI RC MAX Pokud se při zmáčknutí tlačítka na zamknutí nebo odemknutí rozbliká na modro ikona baterie, je v dálkovém ovladači baterie se slabou kapacitou a je potřebné ji vyměnit. ZAPNUTÍ SVĚTLA NA DÁLKOVÉM OVLADAČI RC MAX Zmáčknutím tlačítka 4 na více než 1 vteřinu se rozsvítí vysokosvítivá LED dioda na přední části ovladače. LED svítí, pokud držíte zmáčknuté tlačítko a po uplynutí nastavené doby vypne, i když tlačítko ještě držíte zmáčkuté. Délku, jak dlouho má při zmáčknutí tlačítka LED svítit, je možné nastavit. NASTAVENÍ DÉLKY ZAPNUTÍ SVĚTLA NA DÁLKOVÉM OVLADAČI RC MAX Čas, jak dlouho má LED svítit, se dá nastavit od 1 do 30 sec. nebo bez časového omezení. Současně zmáčkněte tlačítka 1 a 4 na jednu vteřinu. Rozsvítí se červená LED dioda na 3 sec. Po zhasnutí začne blikat ve vteřinovém intervalu. Během této doby zmáčkněte tlačítko 4 na tak dlouhou dobu (max. 30 vteřin), jak dlouho chcete, aby světlo při držení tlačítka svítilo. Pokud tlačítko během blikání nezmáčknete, čas svícení nebude omezený. Programování času se po 30 sec. ukončí automaticky. ZAVŘENÍ Centrálního Zamykání PŘI ZAPNUTÉM ZAPALOVÁNÍ - při zapnutém zapalování zmáčkněte tlačítko 1 a centrální zamykání se zamkne (CZ musí být připojené) - zmáčknutím tlačítka 2 odemknete centrální zamykání. AUTOMATICKÁ REAKTIVACE - pokud po vypnutí alarmu nezapnete zapalování nebo neotevřete žádné dveře, systém se automaticky po 20 vteřinách aktivuje. Pokud je zapnutá funkce F13, při reaktivaci se zamkne centrální zamykání. AUTOMATICKÁ AKTIVACE PO ZAVŘENÍ POSLEDNÍCH DVEŘÍ - po vypnutí zapalování a zavření posledních dveří, se alarm automaticky po 30 vteřinách zapne. Pokud je zapnutá funkce F13, při zapnutí se zamkne centrální zamykání. - pokud během 30 vteřin od zavření posledních dveří otevřete dveře, autoalarm se zapne 30 vteřin po jejich zavření. PAMĚŤ AUTOALARMU Autoalarm si i po odpojení napájení zachová stav, ve kterém se nacházel před odpojením. IMOBILIZÉR Po zapnutí autoalarmu je imobilizační výstup aktivní až do vypnutí autoalarmu. AUTOMATICKÁ AKTIVACE PO POLACHU Po vyvolání poplachu zní siréna 30 vteřin. Po jeho skončení, systém nadálé zůstává aktivovaný. Pokud je vstup, který vyvolal poplach narušený i po 30 vteřinách, systém ho automaticky vynechá, pokud nebude opět v klidu. SIRÉNA A SMĚROVÁ SVĚTLA PŘI POPLACHU Když dojde při zapnutém autoalarmu k vyvolání poplachu, siréna zní a směrová světla blikají 30 vteřin. Poplach vyvolaný z dveřních kontaktů, kapoty, zavazadlového prostoru a otřesového snímače se může opakovat 8x. Po vypnutí a zapnutí autoalarmu může být poplach opět vyvolaný 8x. Poplach vyvolaný zapnutím zapalování není omezený počtem vyvolaných poplachů. Siréna zní, dokud bude zapnuté zapalování. 5

6 PŘIPOMÍNAČ ZAPNUTÍ SYSTÉMU Pokud nemáte aktivovanou funkci automatické aktivace po zavření posledních dveří, po vypnutí zapalování a zavření posledních dveří Vás systém po 10ti vteřinách upozorní zazněním sirény 1x, že není aktivovaný. 3.0 ZMĚNA PIN KÓDU (Z výroby je PIN kód nastaven na 4321) 1. zapněte zapalování a zmáčkněte servisní tlačítko 10x do 10 vteřin. 2. vypněte zapalování. Pokud je bezpečnostní režim vypnutý, siréna zazní 1x a nacházíte se v programování PIN kódu. Pokud je aktivovaný bezpečnostní režim (funkce F16), LED dioda začne blikat pomalu a začne zobrazovat hodnotu prvního čísla kódu. Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou prvního čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne - Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou druhého čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne - Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou třetího čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne - Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou čtvrtého čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. Pokud jste zadali PIN kód správně, siréna zazní 1x a LED dioda zhasne. Nacházíte se v programování PIN kódu. 3. zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne pomalu blikat a můžete zadat nový PIN kód - Jakmile LED dioda blikne tolikrát, kolik je nová hodnota prvního čísla kódu, zmáčkněte jedenkrát servisní tlačítko. První číslo kódu je uložené. LED dioda začne - Jakmile LED dioda blikne tolikrát, kolik je nová hodnota druhého čísla kódu, zmáčkněte jedenkrát servisní tlačítko. Druhé číslo kódu je uložené. LED dioda začne - Jakmile LED dioda blikne tolikrát, kolik je nová hodnota třetího čísla kódu, zmáčkněte jedenkrát servisní tlačítko. Třetí číslo kódu je uložené. LED dioda začne - Jakmile LED dioda blikne tolikrát, kolik je nová hodnota čtvrtého čísla kódu, zmáčkněte jedenkrát servisní tlačítko. Čtvrté číslo kódu je uložené. - 5 vteřin po zadání čtvrtého čísla kódu LED dioda automaticky zobrazí nový PIN kód počtem bliknutí. Zobrazení prvního čísla kódu, 2 vteřiny přestávka, zobrazení druhého čisla kódu zapněte zapalování nebo 10 vteřin po zobrazení nového PIN kódu systém automaticky ukončí programovací režim změny PIN kódu. reset pin kódu Odpojte systém od napájení. Rozpojte propojku v řídící jednotce a připojte systém k napájení. Do 3 sec. spojte propojku v řídící jednotce. PIN kód se nastaví na výrobní nastavení PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ 1. zapněte zapalování a zmáčkněte servisní tlačítko 5x do 8 vteřin. Vypněte zapalování. Pokud není aktivovaný bezpečnostní režim, siréna zazní 5x, systém přejde do programovacího režimu a LED dioda začne rychle blikat. Pokud je aktivovaný bezpečnostní režim (funkce F16), LED dioda začne blikat pomalu a začne zobrazovat hodnotu prvního čísla kódu. - Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou prvního čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne - Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou druhého čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne - Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou třetího čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne - Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou čtvrtého čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. Pokud jste zadali správný PIN kód, siréna zazní 5x a vstoupili jste do programovacího režimu. LED dioda začne rychle blikat. 2. zmáčkněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači do 5 vteřin. Pokud nezmáčknete žádné tlačítko do 5 vteřin nebo zapnete zapalování, systém automaticky ukončí programování. 3. siréna potvrdí naprogramování ovladače krátkým zazněním. Podle toho, který ovladač byl naprogramovaný, tolikrát zazní. Naprogramování prvního ovladače siréna potvrdí jedním pípnutím, druhého dvěma pípnutími a třetího třema pípnutími. 6

7 4. pokud chcete naprogramovat nový ovladač, musíte naprogramovat i ovladače, které jsou v systému už naprogramované. 5. systém umožňuje naprogramovat 3 anebo 6 ks ovladačů. Při programování dálkových ovladačů systém automaticky vymaže už naprogramované ovladače. 5.0 PROGRAMOVÁNÍ EXTERNÍCH PIR SNÍMAČŮ 1. zapněte zapalování a zmáčkněte servisní tlačítko 4x do 8 vteřin. Vypněte zapalování. Pokud není aktivovaný bezpečnostní režim, siréna zazní 4x, systém přejde do programovacího režimu a LED dioda začne rychle blikat. Pokud je aktivovaný bezpečnostní režim (funkce F16), LED dioda začne blikat pomalu a začne zobrazovat hodnotu prvního čísla kódu. - Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou prvního čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne - Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou druhého čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne - Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou třetího čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne - Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou čtvrtého čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. Pokud jste zadali správný PIN kód, siréna zazní 4x a vstoupili jste do programovacího režimu. LED dioda začne rychle blikat. 2. aktivujte PIR snímač do 5 vteřin. Pokud neaktivujte PIR snímač do 5 vteřin nebo zapnete zapalování, systém automaticky ukončí programování. 3. siréna potvrdí naprogramování snímače krátkým zazněním. Podle toho, který snímač byl naprogramovaný, tolikrát zazní. Naprogramování prvního snímače siréna potvrdí jedním pípnutím, druhého dvěma pípnutími, třetího třema pípnutími pokud chcete naprogramovat nový PIR snímač, musíte naprogramovat i ovladače, které jsou v systému už naprogramované. 5. systém umožňuje naprogramovat max. 10 snímačů. Při programování nových PIR snímačů systém automaticky vymaže už naprogramované snímače. 6.0 NOUZOVÁ DEAKTIVACE SYSTÉMU 1. otevřete dveře a zapněte zapalování. 2. zmáčkněte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota prvního čísla PIN kódu do 8 vteřin a vypněte zapalování. Pokud je bezpečnostní režim vypnutý, siréna zazní dvakrát a směrová světla bliknou dvakrát a systém se deaktivuje. Pokud je zapnutý bezpečnostní režim (funkce F16), LED dioda začne blikat pomalu a začne zobrazovat hodnotu prvního čísla kódu. - Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou prvního čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne - Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou druhého čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne - Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou třetího čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. LED dioda začne - Jakmile je počet bliknutí shodný s hodnotou čtvrtého čísla kódu, zmáčkněte servisní tlačítko. Pokud jste zadali správný PIN kód, siréna zazní 2x a směrová světla bliknou 2x. Systém se deaktivuje. 7.0 PROGRAMOVÁNÍ T GSM POMOCÍ SMS - REŽIM GSM ALARM Systém T GSM je možné naprogramovat pomocí příkazových SMS zpráv. Pokud systém ještě není naprogramovaný, jako první je potřebné zadat telefonní čísla. Systém umožňuje naprogramovat 4 telefonní čísla. Upozornění: Systémové funkce je možné programovat jedině s telefonních čísel, která jsou uložená v T GSM. 7

8 7.1 Programování telefonních čísel pomocí SMS Telefonní číslo nastavíte příkazovou SMS ve tvaru: XXXX_TELn_telefonní číslo_yyyyyyyy PIN kód (od výroby 4321) pořadové číslo programovaného tel. čísla tel. číslo zadávejte v medzinárodní předvolbě nastavení parametrů pro telefonní číslo (zadávejte pouze 1 nebo 0) Příklad zadání telefonního čísla: 4321_TEL1_ _ Takto napsanou SMS pošlete na telefonní číslo SIM karty, která se nachází v T GSM Parametry nastavitelné pro telefonní číslo (yyyyyyyy) 1. Zaslání SMS - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (1yyyyyyy), na telefonní číslo budou v případě vyvolání poplachu posílané SMS zprávy. Pokud nastavíte 0 (0yyyyyyy), SMS zprávy posílané nebudou. 2. Volání - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (y1yyyyyy), v případě vyvolání poplachu T GSM 1x prozvoní na telefonní číslo. Pokud nastavíte 0 (y0yyyyyy), T GSM neprozvání. 3. Ovládání výstupů - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (yy1yyyyy), z daného telefonního čísla je možné ovládat výstupy na T GSM pomocí příkazových SMS zpráv. Pokud nastavíte 0 (yy0yyyyy), z daného telefonního čísla není možné ovládat výstupy na T GSM Poznámka: U T GSM nastaveném jako GSM alarm SMS zprávami není možné ovládat žádné výstupy. 4. Ovládání volání - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (yyy1yyyy), z daného telefonního čísla je možné ovládat výstup č.6 na T GSM. Pokud nastavíte 0 (yyy0yyyy), z daného telefonního čísla není možné ovládat výstup na T GSM. Platí jen při nastavení T GSM jako GSM pager. Poznámka: U T GSM nastaveném jako GSM alarm prozvoněním není možné ovládat výstup č Požadovat PIN - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (yyyy1yyy), v každé příkazové SMS zprávě musíte zadávat PIN kód, aby ji systém akceptoval. Pokud nastavíte 0 (yyyy0yyy), PIN kód nezadáváte a příkazové SMS zprávy budou akceptované. 6. Příkazová SMS - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (yyyyy1yy), z daného telefonního čísla je možné zasílat příkazové SMS zprávy. Pokud nastavíte 0 (yyyyy0yy), z daného telefonního čísla není možné zasílat příkazové SMS zprávy. 7. Potvrzení SMS - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (yyyyyy1y), na odeslanou příkazovou SMS zprávu dostanete zpět potvrzovací SMS o vykonání příkazu. Pokud nastavíte 0 (yyyyyy0y), na odeslanou příkazovou SMS zprávu nedostanete zpět potvrzovací SMS o vykonání příkazu. 8. Změna programu - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (yyyyyyy1), z daného telefonního čísla je možné zasílat příkazové SMS zprávy na změnu systémových funkcí. Pokud nastavíte 0 (yyyyyyy0), z daného telefonního čísla není možné zasílat příkazové SMS zprávy na změnu systémových funkcí. 7.2 Příkazové SMS zprávy Pomocí příkazových SMS zpráv z nastaveného telefonního čísla může uživatel nastavovat některé vybrané funkce systému. 8

9 7.3 Tabulka příkazových SMS zpráv Tvar příkazové SMS s PIN 8. T GSM jako GSM pager Tvar příkazové SMS bez PIN 8.1 Popis systému Při použití jako GSM pager můžete T GSM využít na propojení s externím zařízením, které dokážete ovládat pomocí 6ti výstupů ovládaných příkazovou SMS zprávou nebo externí zařízení dokáže aktivovat 5 vstupů a informaci o jejich aktivování Vám T GSM oznámí SMS zprávou nebo prozvoněním na nastavená telefonní čísla. Taktéž pokud dojde k přerušení napájení, T GSM automaticky pošle SMS zprávu o přerušení napájení. Systém umožňuje naprogramovat až 4 telefonní čísla, která dokážou ovládat výstupy, nebo pokud dojde k aktivování vstupů, zaslat na tyto telefonní čísla SMS zprávu nebo prozvonit. 9.0 PROGRAMOVÁNÍ T GSM POMOCÍ SMS - REŽIM GSM PAGER Systém T GSM je možné naprogramovat pomocí příkazových SMS zpráv. Pokud systém ještě není naprogramovaný, jako první je potřebné zadat telefonní čísla. Systém umožňuje naprogramovat 4 telefonní čísla. Upozornění: Systémové funkce je možné programovat jedině z telefonních čísel, která jsou uložená v T GSM. 9.1 Programování telefonních čísel pomocí SMS Telefonní číslo nastavíte příkazovou SMS ve tvaru: XXXX_TELn_telefonní číslo_yyyyyyyy Popis příkazu XXXX_ARM _ARM Aktivace systému T GSM XXXX_DISARM _DISARM Deaktivace systému T GSM XXXX_PANIC _PANIC Vyvolání tísňového PANIC poplachu XXXX_ VALET _ VALET Aktivování servisního režimu XXXX_UNVALET _UNVALET Deaktivování servisního režimu XXXX_FINDER _FINDER Vyhledávání vozidla XXXX_OVER _OVER Nouzová deaktivace, deaktivování protiúnosového režimu XXXX_ANTI _ANTI Aktivování protiúnosového režimu XXXX_PINGSM_YYYY _PINGSM_YYYY Změna PIN kódu v příkazových SMS (YYYY - nový PIN kód) XXXX_STATUS _STATUS Zjištění aktuálního stavu v jakém se systém T GSM nachází XXXX_TELn_telefonní číslo _TELn_telefonní číslo Zadání nového telefonního čísla (n=pořadové číslo zadávaného telefonního čísla 1-4) XXXX_TELn_C XXXX_TELn_C Vymazání tel.čísla (n=pořadové číslo vymazaného tel. čísla 1-4) XXXX_TEL_telefonní číslo_yyyyyyyy _TEL_telefonní číslo_yyyyyyyy Zadání nového telefonního čísla a jeho parametrů(n=pořadové číslo zadávaného telefonního čísla 1-4) XXXX_TELn_0000_yyyyyyyy _TELn_0000_yyyyyyyy Nastavení parametrů telefonního čísla (n=pořadové číslo telefonního čísla 1-4) XXXX_FUN_yyyyyyyy _FUN_yyyyyyyy Nastavení parametrů telefonního čísla ze kterého je příkazová SMS zpráva zaslaná PIN kód (od výroby 4321) pořadové číslo programovaného tel. čísla tel. číslo zadávejte v medzinárodní předvolbě nastavení parametrů pro telefonní číslo (zadávejte pouze 1 nebo 0) Príklad zadání telefonního čísla: 4321_TEL1_ _ Takto napsanou SMS pošlete na telefonní číslo SIM karty, která se nachází v T GSM 9

10 Parametry nastavitelné pro telefonní číslo (yyyyyyyy) 1. Zaslání SMS - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (1yyyyyyy), na telefonní číslo budou v případě vyvolání poplachu posílané SMS zprávy. Pokud nastavíte 0 (0yyyyyyy), SMS zprávy posílané nebudou. 2. Volání - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (y1yyyyyy), v případě vyvolání poplachu T GSM 1x prozvoní na telefonní číslo. Pokud nastavíte 0 (y0yyyyyy), T GSM neprozvání. 3. Ovládání výstupů - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (yy1yyyyy), z daného telefonního čísla je možné ovládat výstupy na T GSM pomocí příkazových SMS zpráv. Pokud nastavíte 0 (yy0yyyyy), z daného telefonního čísla není možné ovládat výstupy na T GSM Poznámka: U T GSM nastaveném jako GSM alarm SMS zprávami není možné ovládat žádné výstupy. 4. Ovládání volání - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (yyy1yyyy), z daného telefonního čísla je možné ovládat výstup č.6 na T GSM. Pokud nastavíte 0 (yyy0yyyy), z daného telefonního čísla není možné ovládat výstup na T GSM. Platí jen při nastavení T GSM jako GSM pager. Poznámka: U T GSM nastaveném jako GSM alarm prozvoněním není možné ovládat výstup č Požadovat PIN - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (yyyy1yyy), v každé příkazové SMS zprávě musíte zadávat PIN kód, aby ji systém akceptoval. Pokud nastavíte 0 (yyyy0yyy), PIN kód nezadáváte a příkazové SMS zprávy budou akceptované. 6. Příkazová SMS - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (yyyyy1yy), z daného telefonního čísla je možné zasílat příkazové SMS zprávy. Pokud nastavíte 0 (yyyyy0yy), z daného telefonního čísla není možné zasílat příkazové SMS zprávy. 7. Potvrzení SMS - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (yyyyyy1y), na odeslanou příkazovou SMS zprávu dostanete zpět potvrzovací SMS o vykonání příkazu. Pokud nastavíte 0 (yyyyyy0y), na odeslanou příkazovou SMS zprávu nedostanete zpět potvrzovací SMS o vykonání příkazu. 8. Změna programu - pokud v příkazové SMS nastavíte 1 (yyyyyyy1), z daného telefonního čísla je možné zasílat příkazové SMS zprávy na změnu systémových funkcí. Pokud nastavíte 0 (yyyyyyy0), z daného telefonního čísla není možné zasílat příkazové SMS zprávy na změnu systémových funkcí. 9.2 Příkazové SMS zprávy Pomocí příkazových SMS zpráv z nastaveného telefonního čísla může uživatel nastavovat některé vybrané funkce systému. 9.3 Tabulka příkazových SMS zpráv Tvar příkazové SMS s PIN Tvar příkazové SMS bez PIN Popis příkazu XXXX_PINGSM_YYYY _PINGSM_YYYY Změna PIN kódu v příkazových SMS (YYYY - nový PIN kód) XXXX_STATUS _STATUS Zjištění aktuálního stavu v jakém se systém T GSM nachází XXXX_OUTn _OUTn Aktivování výstupu. n = výstup který chcete aktivovat (1-5) XXXX_OUTn_S _OUTn_S Deaktivování výstupu. n = výstup který chcete deaktivovat (1-5) XXXX_RELAY _RELAY Aktivování výstupu č.6 XXXX_RELAY_S _RELAY_S Deaktivování výstupu č.6 XXXX_OUTn_m _OUTn_m Nastavení délky zapnutí výstupu. n = výstup který nastavuji m = čas jak dlouho má být výstup zapnutý (1-999 sec., C = trvale) XXXX_TELn_telefonní číslo _TELn_telefonní číslo Zadání nového telefonního čísla (n=pořadové číslo zadávaného telefonního čísla 1-4) XXXX_TELn_C XXXX_TELn_C Vymazání tel.čísla (n=pořadové číslo vymazaného tel. čísla 1-4) XXXX_TEL_telefonní číslo_yyyyyyyy _TEL_telefonní číslo_yyyyyyyy Zadání nového telefonního čísla a jeho parametrů(n=pořadové číslo zadávaného telefonního čísla 1-4) XXXX_TELn_0000_yyyyyyyy _TELn_0000_yyyyyyyy Nastavení parametrů telefonního čísla (n=pořadové číslo telefonního čísla 1-4) XXXX_FUN_yyyyyyyy _FUN_yyyyyyyy Nastavení parametrů telefonního čísla ze kterého je příkazová SMS zpráva zaslaná 10

11 Nastavení systému: 11

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

CBA 100 NÁVOD NA POUŽITÍ. Systém zabezpeèení vozu pro CAN BUS

CBA 100 NÁVOD NA POUŽITÍ. Systém zabezpeèení vozu pro CAN BUS Přidání nového servisního klíče Můžete mít uložené až 4 servisní klíče. Přidání 5-tého klíče způsobí odstranění prvního ŠEDÝ ŠEDÝ 3X 4 sek 2X 3X NÁVOD NA POUŽITÍ CBA 100 1...4 max 1X 2X 3X Systém zabezpeèení

Více

T GSM GSM ALARM SYSTEM

T GSM GSM ALARM SYSTEM T GSM GSM ALARM SYSTEM CZ montážní návod Obsah 1. T GSM jako GSM ALARM... 3 1.1 Popis systému 1.2 montáž systému 1.3 Schéma zapojení GSM ALARM... 4 2. PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÝCH FUNKCÍ... 5 2.1 Servisní

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B uživatelský manuál www.levnealarmy.cz OBSAH 1. Důležité informace... 2 2. Úvod... 2 3. Displej dálkového ovladače... 3 3.1. Popis ikonek displeje... 3 4.

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL.

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www..levnealarmy.cz Tlačítko č. 1 Tlačítko č.2 Dálkový ovladač Tlačítko Zapnuté Vypnuté Zapnuté zapalování I - krátký stisk Vypnutí alarmu Zapnutí alarmu I - delší

Více

MAGICAR MA600H. www.9000.cz

MAGICAR MA600H. www.9000.cz MAGICAR MA600H www.9000.cz Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 840 je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ

MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ MONTÁŽNÍ MANUÁL www.levnealarmy.cz PROGRAMOVÁNÍ Pozn.: I po výpadku napájení alarmu, zůstanou veškerá nastavení zachována. PROGRAMOVÁNÍ dálkových ovladačů

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

Dvoucestný autoalarm. Maxicar 486-3505. Montážní a uživatelská příručka PROSÍM čtěte před montáží

Dvoucestný autoalarm. Maxicar 486-3505. Montážní a uživatelská příručka PROSÍM čtěte před montáží Dvoucestný autoalarm Maxicar 486-3505 Montážní a uživatelská příručka PROSÍM čtěte před montáží Úvod: Pozor: 1. LCD ovladač je potřeba chránit před pádem, vniknutím kapaliny a přímým slunečním zářením.

Více

T GSM GSM ALARM SYSTEM

T GSM GSM ALARM SYSTEM T GSM GSM ALARM SYSTEM CZ uživatelský návod Obsah CZ... 1. T GSM jako GSM ALARM... 3 1.1 Popis systému 1.2 Popis dálkových ovladačů 1.3 Popis funkcí tlačítek dálkového ovladače 2. funkce systému... 4 3.

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY. autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY. autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00 OBSAH BALENÍ Řídící jednotka Dvojzónový otřesový snímač Siréna Signalizační LED Servisní tlačítko 2x dálkové ovladače 2x

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ TS KEY. autoalarm s použitím originálního dálkového ovládače

NÁVOD NA POUŽITÍ TS KEY. autoalarm s použitím originálního dálkového ovládače NÁVOD NA POUŽITÍ TS KEY autoalarm s použitím originálního dálkového ovládače OBSAH BALENí řídící jednotka dvouzónový otřesový snímač siréna 3x kábelový svazek signalizační LED programovací tlačítko dveřní

Více

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou CZ AUTOALARM ØADY 210 AUTOALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ ovládané plovoucím kódem 210 SK 210 Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù Dovozce: Tento výrobek musí být nainstalován

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN M. www.9000.cz. Motocyklový alarm

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN M. www.9000.cz. Motocyklový alarm NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN M www.9000.cz Motocyklový alarm Obsah balení řídící jednotka kabelový svazek dálkový ovladač programovací tlačítko (součást kab. svazku) signalizační LED (součást kab. svazku)

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem. SENTINEL 1100 uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem. SENTINEL 1100 uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 uživatelský manuál OBSAH 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE... 1 2. ÚVOD... 1 3. DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 3.1. POPIS IKONEK DISPLEJE... 1 4. FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE...

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ TS 818. alarm s centrálním zamykáním

NÁVOD NA POUŽITÍ TS 818. alarm s centrálním zamykáním NÁVOD NA POUŽITÍ TS 818 alarm s centrálním zamykáním Obsah balení 1x anglický návod 1x český návod 1x řídící jednotka 2x kabelový svazek 1x led s káblem 2x dvouvodičový servomotor 2x pětivodičový servomotor

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru. www.9000.cz MAGICAR M870. Uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru. www.9000.cz MAGICAR M870. Uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru www.9000.cz MAGICAR M870 Uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace.. 3 2. Úvod 3 3. Dálkový ovladač.. 3 4. Displej dálkového ovladače 4 4.1.

Více

Uivatelský manuál PC-2585

Uivatelský manuál PC-2585 Uivatelský manuál PC-2585 OBSAH OBSAH...... Strana 1 INFORMACE O SYSTÉMU.... Strana 3 POZNÁMKY... Strana 4 ÚVOD... Strana 5 Pravidelně Váš systém kontrolujte.......................... Strana 5 Důležitá

Více

TM servis the technical motion s.r.o. GSM Pager V1.3 GSM PAGER V1.3

TM servis the technical motion s.r.o. GSM Pager V1.3 GSM PAGER V1.3 GSM PAGER V1.3 Funkce zařízení: Modul je schopen vysílat informace o aktivaci kontaktů napojených na jeho vstupy prostřednictvím sítě GSM. Informace může být podána prostřednictvím SMS nebo telefonního

Více

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD Část : SEZNÁMENÍ ÚVOD KLÁVESNICE LED NAPÁJENÍ ZÓNY 2 4 5 7 8 0 3 6 9 STAY # ENTER DISARM ARM AKTIVACE PŘIPRAVEN PŘEMOSTĚNÍ POŽÁR TA MPER STAT BYP KLÁVESNICE LCD NAPÁJENÍ 2 4 5 7 8 0 3 6 STAT BYP 9 STAY

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

Easy Series. Uživatelská příručka. Ústředna EZS

Easy Series. Uživatelská příručka. Ústředna EZS Easy Series CZ Uživatelská příručka Ústředna EZS Easy Series Uživatelská příručka Použití klávesnice Použití klávesnice Stavy displeje Displej Popis Systém je deaktivován. Nebyly zaznamenány žádné poplachy

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM MONTÁŽNÍ MANUÁL.

MODULÁRNÍ AUTOALARM MONTÁŽNÍ MANUÁL. MODULÁRNÍ AUTOALARM MONTÁŽNÍ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí alarmu

Více

Návod k obsluze elektronického zámku DFS SB

Návod k obsluze elektronického zámku DFS SB 3 (Rozhraní) Prostor pro baterie Klávesnice Víko prostoru pro baterie VŠEOBECNÉ POKYNY Zámek lze otevřít pomocí kódu skládajícího se ze 7 číslic nebo 7 písmen. Každé stlačení tlačítka na klávesnici je

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

GSM Alarm System s LED displejem GSM-01A

GSM Alarm System s LED displejem GSM-01A GSM Alarm System s LED displejem GSM-01A Přehled GSM inteligentní alarm má všechny funkce tradičního telefonního systému plus navíc využívá výhod GSM sítě a SMS pro pohodlnější, výkonnější a spolehlivější

Více

Uživatelský manuál JA-60 Comfort

Uživatelský manuál JA-60 Comfort Uživatelský manuál JA-60 Comfort 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Displej Poplach Sabotáž Porucha Baterie Zajištěno Napájení

Více

www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz

www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz Úvod Uživatelská příručka 1. Úvod, Vlastnosti a Specifikace Sebury stouch W-w/ stouch W-s/ skey W-w/ skey W-s jsou zařízení pro samostatnou kontrolu vstupu, která obsahují

Více

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09 programu 1.00 Ústředna VERSA Verze UŽIVATELSKÝ MANUÁL GDAŃSK versa_u_cz 03/09 VAROVÁNÍ Abyste předešli problémům s ovládáním systému, prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím ovládání

Více

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648 Uživatelský manuál s klávesnicí K648 EVO Uživatelský manuál OBSAH Obsah 1 Úvod 2 1.0 Popis 2 2.0 Základní operace 3 2.1 Zvuková signalizace klávesnice 4 2.2 Zobrazování LED klávesnice 4 2.3 Dělení na

Více

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY Arrow II Uživatelský manuál Obsah Vítejte ve světě špičkových technologií zabezpečovacích systémů a pohodlí ve vozidlech... 5 Váš 2 tlačítkový/3 kanálový dálkový

Více

AlarmTon - GSM hlásič - Verze HW 2.0, SW 3.5 Návod k obsluze a instalaci AlarmTon - GSM alarm - popis a funkce Stručný popis AlarmTon (GSM alarm) je určen k monitorování určitého objektu, např. auta nebo

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 uživatelský manuál I.ÚVOD MAGICAR 4000 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě informováni o případném

Více

verze: 4.0 Březen, 2011

verze: 4.0 Březen, 2011 verze: 4.0 Březen, 2011 ONI Střežení Obsah Popis jednotky... 2 Základní funkce jednotky... 3 Odemčení/zamčení vozidla... 3 Zapnutí/vypnutí zapalování... 3 Odesílání polohy... 3 Alarm vozidla (univerzální

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

AUTOALARM MINICAR. Řada 686H. Uživatelský a montážní návod. S plovoucím kódem

AUTOALARM MINICAR. Řada 686H. Uživatelský a montážní návod. S plovoucím kódem AUTOALARM MINICAR Řada 686H S plovoucím kódem Uživatelský a montážní návod Děkujeme že jste si vybrali právě tento systém Prosíme, čtěte následující informace, než začnete alarm instalovat a používat.

Více

AlarmTon - GSM hlásič - Verze HW 1.2, SW 3.2 Návod k obsluze a instalaci AlarmTon - GSM alarm - popis a funkce Stručný popis AlarmTon (GSM alarm) je určen k monitorování určitého objektu, např. auta nebo

Více

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití CLIFFORD The Science of Security Concept 100 Podrobný návod k použití Údržba systému Váš systém Clifford nevyžaduje žádnou údržbu, kromě pravidelné výměny baterií dálkového ovladače. Základní podmínkou

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; Schéma zapojení hlavní jednotky SP + SP- připojený reproduktor SP- uzemnění (GND) Drátové zóny: L1 až L4 jsou vodiči připojované zóny, od příslušného vstupu a země. Na svorkách není napětí, ale jsou uzpůsobeny

Více

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY Sabre II Uživatelský manuál www.clifford.cz 1 Obsah Standardní výbava Sabre II...3 Vítejte ve světě špičkových technologií abezpečovacích systémů a pohodlí ve

Více

MG-32LCD MG-32I MG-32LED MG-32LRF MG-10LED

MG-32LCD MG-32I MG-32LED MG-32LRF MG-10LED Uživatelský manuál SP 5500 v. 2.4 SP 6000 v. 2.4 SP 7000 v. 2.4 MG 5000 v. 2.4 MG 5050 v. 2.4 s klávesnicí MG-32LCD MG-32I MG-32LED MG-32LRF MG-10LED SP-MG Uživatelský manuál OBSAH Rychlý přehled 2 1.0

Více

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál DS500 CAN DS500 CAN U CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál Ver.1.07 Vlastnosti CANBUS alarmu Ultrazvukový snímač u verze DS500 CAN U. 2 nezávislé přídavné vstupy pro snímače. Spínané

Více

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748 s klávesnicí 636 646 Uživatelský manuál ESPRIT OBSAH strana Úvod 2 Zobrazení, Akustika 2 Rozdělení systému 3 Přístupová práva kódů 3 Programování uživatelských

Více

Univerzální autoalarm s dálkovým startem Tomahavk TW-9010

Univerzální autoalarm s dálkovým startem Tomahavk TW-9010 Univerzální autoalarm s dálkovým startem Tomahavk TW-9010 Upozornění: Byť instalace zařízení nevyžaduje nadprůměrnou technickou zručnost, tak pokud si jí nejste jisti, svěřte ji raději odborníkům. Hlavní

Více

Bezpečnostní GSM poplachový systém. Uživatelský manuál

Bezpečnostní GSM poplachový systém. Uživatelský manuál Bezpečnostní GSM poplachový systém Uživatelský manuál 1. Představení systému Bezdrátový inteligentní elektronický GSM poplachový systém. Jako přidávek je tento poplachový system vysoce automatický, automatický

Více

GR-2000 návod k použití. Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití.

GR-2000 návod k použití. Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití. GR-2000 návod k použití Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití. Vlastnosti: 1. Možnost volby z trvale svítícího na pouze nouzové a naopak, dle požadavku 2.

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

GSM2 Modul. Obecný popis + Konfigurace pomocí SMS. ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone. Průmyslová 969/15.

GSM2 Modul. Obecný popis + Konfigurace pomocí SMS. ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone. Průmyslová 969/15. GSM2 Modul GSM2 Modul Obecný popis + Konfigurace pomocí SMS ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone Průmyslová 969/15 747 25 Bolatice Servis: 777 248 012 Obchod: 553 663 322 www.czechphone.cz OBSAH

Více

PET TRACKER CP. Uživatelský manuál CP-100G. Úvod

PET TRACKER CP. Uživatelský manuál CP-100G. Úvod Univerzální řešení pro zjišťování aktuální polohy a sledování pohybu PET TRACKER CP Uživatelský manuál CP-100G Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš Pet Tracker CP. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Autoalarm Steelmate 988N2 s dálkovým startem motoru Uživatelský manuál

Autoalarm Steelmate 988N2 s dálkovým startem motoru Uživatelský manuál Autoalarm Steelmate 988N2 s dálkovým startem motoru Uživatelský manuál 1 Obsah Obsah... 2 1. Úvod a funkce... 3 Důležité pokyny... 3 Technické parametry... 3 Vlastnosti dvoucestného LCD ovladače... 3 Dálkový

Více

Základní prvky systému

Základní prvky systému MAGICAR MA600H Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie do systému +12V

Více

Pokyny k obsluze. ThermoCall TC4. Entry / Advanced

Pokyny k obsluze. ThermoCall TC4. Entry / Advanced Pokyny k obsluze ThermoCall TC4 Entry / Advanced Obsah 1 Vysvětlivky k dokumentu....................................... 1 2 Všeobecné informace......................................... 1 3 Použití.....................................................

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FBI 537 XS FBI 737 XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...4 OBSLUHA...6 ÚDRŽBA...7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím.

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. GSM-01 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. Dovozce a prodejce: www.alarmy-zabezpeceni.cz Hanse Ledwinky 200 742 21 Kopřivnice Česká republika Tel:

Více

Manuál TimNet v 1.01 OBSAH

Manuál TimNet v 1.01 OBSAH Manuál TimNet OBSAH 1 O TimNetu... 3 1.1 Co je TimNet... 3 1.1.1 Princip komunikace se zařízeními v TimNetu... 3 2 Jaké prvky je možné k TimNetu připojit?... 5 2.1 Termostatický modul... 5 2.2 Časový modul...

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Phantom Like Note. Autoalarm s LCD pagerem. www.levnealarmy.cz

Phantom Like Note. Autoalarm s LCD pagerem. www.levnealarmy.cz Phantom Like Note Autoalarm s LCD pagerem www.levnealarmy.cz Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto výrobku. Po odborně provedené instalaci bude tento systém poskytovat Vašemu vozu maximální ochranu po mnoho

Více

MiniActionDV Minikamera BRAUN. Návod k použití

MiniActionDV Minikamera BRAUN. Návod k použití MiniActionDV Minikamera BRAUN Návod k použití 1 Obsah Obsah...2 Úvod...2 Přehled...2 Vlastnosti...2 Obsah balení...4 Popis výrobku...6 Voděodolné pouzdro...7 Instalace...8 Instalace voděodolného pouzdra...8

Více

Dálkově ovládáný autoalarm K3512

Dálkově ovládáný autoalarm K3512 Dálkově ovládáný autoalarm K3512 Tento výkonný autoalarm je schopen spojit se a spolupracovat s velkým množstvím senzorů. Navíc dálkové ovládání (infračervené pro K3215) umožňuje, aby byl centrální systém

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR

NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR Úvod - Zařízení je možné použít ve všech vozidlech s 12V napájecím napětím. - Určené pro instalaci v interiéru vozidla. - Pozorně si přečtěte instrukce a

Více

Stručný přehled funkcí

Stručný přehled funkcí Stručný přehled funkcí Následuje seznam základních funkcí systému a postup k jejich aktivaci. POZNÁMKA: Některé funkce nemusí být ve Vašem systému použité. Podrobnosti Vám sdělí instalační technik. Funkce

Více

Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka. Verze 2.3 20.5.2008. web: www.gsm-alarmy.

Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka. Verze 2.3 20.5.2008. web: www.gsm-alarmy. Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka Verze 2.3 20.5.2008 web: www.gsm-alarmy.cz Obsah 1. Základní popis 3 2. Obsah balení 3 3. Popis centrální jednotky

Více

VTB 05. Venkovní jednotka VTB-05. Uživatelský manuál domácího videotelefonu. Celkový popis venkovní jednotky

VTB 05. Venkovní jednotka VTB-05. Uživatelský manuál domácího videotelefonu. Celkový popis venkovní jednotky Uživatelský manuál domácího videotelefonu VTB 05 Venkovní jednotka VTB-05 Celkový popis venkovní jednotky Venkovní jednotka VTB-05 může pracovat se všemy druhy vnitřních telefonů systému VTB-05 pro základní

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON ELEKTROKOLA SE STŘEDOVÝM MOTOREM SYSTÉM MAX DRIVE CHARAKTERISTIKA A ROZMĚRY MATERIÁL A ROZMĚRY: Schránka je vyrobena z PC plastu. LCD displej je vyroben z tvrzeného

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz Standartní součásti - Obousměrný FM vysílač a přijímač s dosahem 750 metrů - Nárazuvzdorný a vodotěsný dálkový LCD ovladač - Hlavní ovládací modul (HOM) se systémem ultra nízkého odběru proudu - Vestavěný

Více

GSM IG Touch LCD. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP.

GSM IG Touch LCD. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP. GSM IG Touch LCD Zabezpečovací systém GSM Intelliguard Touch LCD je určen pro hlídání bytových a komerčních prostor. Nabízí plně integrovanou centrální jednotku s možností připojení bezdrátových detektorů.

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO 0 0 1.0 NÁVOD K POUŽITÍ Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO FUNKCE 1. ON/OFF (Zap/Vyp) Zapíná a vypíná jednotku s potlačením všech nastavení časovače. 2. SLEEP (Režim

Více

PORTMAN GSM NÁVOD NA POUŽITÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

PORTMAN GSM NÁVOD NA POUŽITÍ TECHNICKÉ PARAMETRY TIPY Do 30 sekund od pøipojení GSM alarmu k napìtí stlaète tlaèítko OK v oknì COM PORT SELECT. Jak stlaèíte tlaèítko OK po 30 sekundách, zobrazí se okno s oznámením Trans error. Zopakujte znovu postup

Více

Obchodní hlídací systém OHS 15 (STOP ZLODÌJÙM!)

Obchodní hlídací systém OHS 15 (STOP ZLODÌJÙM!) Obchodní hlídací systém OHS 15 (STOP ZLODÌJÙM!) Základní sestava SET obsahuje: 1 centrála OHS 15 1 napájecí zdroj 12 V/100 ma 1 programovací klíè (DALLAS) 1 pøístupový klíè (DALLAS) 4 hlídací smyèka HS1

Více

Sportovní brýle s kamerou Full HD 1080P. Návod na použití. Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřebu příštího použití.

Sportovní brýle s kamerou Full HD 1080P. Návod na použití. Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřebu příštího použití. Sportovní brýle s kamerou Full HD 1080P Návod na použití Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřebu příštího použití. Děkujeme, že jste si zakoupili Sportovní brýle s kamerou

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

U ž i v a t e l s k ý m a n u á l. PowerMaster-10 PG2 PowerMaster-30 PG2. Vis-0005-1

U ž i v a t e l s k ý m a n u á l. PowerMaster-10 PG2 PowerMaster-30 PG2. Vis-0005-1 U ž i v a t e l s k ý m a n u á l PowerMaster-10 PG2 PowerMaster-30 PG2 Vis-0005-1 1 Obsah 1. Představení... 3 Předmluva...3 Přehled...3 Vlastnosti systému...3 PowerMaster-10 G2 Signalizace a ovládání

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S MODULACÍ (e-bus)

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S MODULACÍ (e-bus) POKYNY PRO MONTÁŽ A POUŽITÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S MODULACÍ (e-bus) 33 18 449 (33 18 299) provedení pro kabel 33 18 304 bezdrátové provedení ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ PROVÁDĚNÁ NA KOTLI denní / noční teplota

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Uživatelská příručka 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Tento zabezpečovací systém představuje velký

Více

SA-GSMALL. Instalační manuál

SA-GSMALL. Instalační manuál SA-GSMALL Instalační manuál SA-GSMALL 2 Popis funkce zařízení... 3 Popis konektorů... 3 Pokyny k instalaci... 3 LED ukazatele... 4 Ovládání pomocí Caller ID... 4 Nastavení Výstupu... 5 Nastavení Vstupu...

Více

GSM komunikátor T340M

GSM komunikátor T340M GSM komunikátor T340M Popis zařízení Zařízení GSM komunikátor T340M je zařízení se 6 vstupy a 1 reléovým výstupem (NO,NC) a 2 tranzistorovými výstupy s otevřeným nezapojeným kolektorem. Vstupy se aktivují

Více

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6 POZNÁMKA 1. Obrázek na obalu slouží pouze jako ukázka a může se lišit od Vámi zakoupeného produktu. 2. Před zahájením používání klimatizačního zařízení si pročtěte kapitolu BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. 3. Tato

Více

Domácí GSM poplachový systém GSM - 02

Domácí GSM poplachový systém GSM - 02 Domácí GSM poplachový systém GSM - 02 Instalace a uživatelská příručka Krátký úvod: GSM 900/1800 pásma,můžou být použity ve vetšině části světa. Plně duplexní (obousměrná) komunikace s ústřednou (Volitelné)

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Služba ORANGE PLUS (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2215)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Služba ORANGE PLUS (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2215) UŽIVATELSKÝ MANUÁL Služba ORANGE PLUS (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2215) OBSAH Předmluva Před použitím systému 1. PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ ORANGE PLUS: ZÁKAZNICKÁ LINKA 2. POSTUP V PŘÍPADĚ ODCIZENÍ VOZIDLA

Více

ELEKTRONICKÉ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY cvičení

ELEKTRONICKÉ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY cvičení UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY ELEKTRONICKÉ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY cvičení Zabezpečení automobilu Rudolf Drga Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více

GSM V2 GSM V2 doc Ver.1.0

GSM V2 GSM V2 doc Ver.1.0 GSM V2 MODUL Restartér a monitorování pro zařízení Controler má relé pro spínací zařízení a monitoring tři vstupy, například, které můžete ovládat napájení pracovní vyrovnávací paměti nebo jiná zařízení.

Více

GPS lokátor pro děti. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko. www.spyobchod.

GPS lokátor pro děti. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko. www.spyobchod. GPS lokátor pro děti Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Obsah balení 2. Popis zařízení www.spyobchod.cz Stránka 2 2.

Více